Проблеми с колебания в импресиите

Ако рекламата или ключовите Ви думи не получават достатъчно импресии, обяснението може да е просто. Броят на импресиите, които получават рекламите Ви, се основава принципно на това, колко пъти хората използват за търсенето си термини, свързани с ключовите Ви думи, и доколко успешно се справят последните при задействането на Вашите реклами, а не на конкурентните. Постоянните изменения в трафика в мрежата, поведението на клиентите и уеб съдържанието също допринасят съвкупно за нормалните колебания в импресиите.

Действията на конкурентите Ви могат да се отразят на импресиите, които получавате. Новопоявилите се конкуренти или тези, които коригират съществуващите си профили, могат да повлияят върху броя импресии, които получават рекламите Ви. Най-силният Ви конкурент например може да реши да увеличи офертите си, като така измества рекламата Ви от първата страница с резултати от търсенето. В този случай може да забележите намаляване на броя импресии. Тъй като много рекламни импресии идват от първата страница с резултати от търсенето с Google, когато увеличите офертата си, се повишава и вероятността рекламата Ви да се покаже на тази страница и да получи повече импресии.

Временни събития също могат да окажат голямо въздействие. Помислете за празниците или популярните новинарски теми – те могат значително да повлияят върху броя на импресиите, които получавате (а и на кликванията!). По време на коледните празници рекламодателите на празнична украса и елхи могат да изпитат значителни промени в броя на посетителите на сайтовете си. Друг пример е, ако известна личност стане лице на марка дрехи. В такъв случай рекламодателите на тази марка може да получат повече импресии.

Колебания в дисплейната мрежа

Понякога Google прави малки корекции в начина, по който рекламите се насочват и класират в дисплейната мрежа. В резултат на това може за кратко да забележите колебания в импресиите, кликванията или средната си цена на кликване в дисплейната мрежа. Те обаче са нормални и имат за цел единствено да повишат цялостната ефективност на рекламите Ви. За нас е важно поддържането на високо качество на рекламите и тези промени в оценката му помагат да се гарантира, че рекламодателите провеждат успешни, рентабилни кампании, докато същевременно се създават добри впечатления у клиентите.

По-малко импресии в сравнение с прогнозата от инструмента за планиране на ключови думи

Може да забележите, че броят на импресиите, даден от инструмента за планиране на ключови думи, е по-голям от действителния брой импресии, получени от рекламите Ви. За това има няколко причини. Ако ограничите бюджета си или зададете рекламен график, така че рекламите Ви да се показват само в определено време, това ще ограничи броя на импресиите, които получавате, но няма да бъде взето предвид от инструмента.

Как Google Динамично търсене измерва рекламните импресии

Когато някой търси с Google чрез Google Динамично търсене, рекламните импресии се измерват по различен начин. Следните действия се отчитат като импресии:

  • Клиентът започва да въвежда заявка за търсене в Google и кликва някъде на страницата (резултат от търсенето, реклама, поправка на правописна грешка, сродно търсене).
  • Клиентът избира конкретно предложение в полето за търсене чрез кликване върху бутона Търсене, натискане на „Enter“ или избиране на една от прогнозните заявки.
  • Клиентът спира да въвежда, а резултатите се показват за минимум три секунди.

Препоръчваме да следите ефективността на рекламите си по същия начин, по който го правите обичайно. Възможно е Google Динамично търсене да увеличи или да намали общия Ви брой импресии. Тази функция може обаче да подобри качеството на кликванията Ви, тъй като помага на хората да търсят посредством думи, които ги свързват по-пряко с търсените от тях отговори. Следователно общата ефективност на кампанията Ви може да се подобри.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си