Các loại thuế ở quốc gia của bạn

 

OOO Google (Google Russia) filed for bankruptcy in Russia in June 2022 and is no longer operating. On 18 October 2023, the bankruptcy court announced the start of the liquidation phase of Google Russia’s bankruptcy proceedings. During this phase, a court-appointed liquidator will manage Google Russia and its liquidation.

These insolvency proceedings are governed by the Insolvency Law of the Russian Federation. More information about these proceedings is available on the court’s website (link) and the official bankruptcy register (link).

Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể được áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp. Hãy đọc tiếp để hiểu những quy định được áp dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn xem thông tin về một quốc gia khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên.

Thuế trả trước

Theo quy định của địa phương ở quốc gia của bạn, chúng tôi phải tính thuế tại thời điểm bạn trả trước. Bạn sẽ thấy một đường chấm bên dưới thông tin thanh toán cùng với thông tin chi tiết về số tiền trả trước, số tiền thuế và tổng số tiền thanh toán trong phần chú thích.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, nếu bạn không cung cấp mã số định danh người nộp thuế GTGT (Mã TIN thuế GTGT) hợp lệ, thì tất cả các giao dịch bán hàng trên Google Ads ở Campuchia sẽ phải chịu mức thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là 10%. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Campuchia.

Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi Mã TIN thuế GTGT của bạn ở Campuchia, chúng tôi sẽ hiển thị mã số đó trên các hoá đơn trong tương lai

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công đều có thể cập nhật thông tin thuế của họ theo hướng dẫn bên dưới.

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở trên cùng bên phải, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Trong mục "Mã TIN thuế GTGT tại Campuchia", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập Mã TIN thuế GTGT của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thanh toán Google.
 2. Nhấp vào phần Cài đặt ở trên cùng bên phải của trang.
 3. Trong mục "Mã TIN thuế GTGT tại Campuchia", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập Mã TIN thuế GTGT của bạn.

Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Google không thể tư vấn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Nhà quảng cáo ở Argentina

Các yêu cầu về thuế có thể khác nhau, tùy thuộc vào việc bạn chọn hình thức thanh toán bằng cách lập hóa đơn hay thanh toán thủ công. Hãy xem thông tin áp dụng cho phương thức thanh toán của bạn bên dưới.

Thanh toán thủ công

Cách tính thuế khi thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn đã gửi số tiền mà bạn muốn hệ thống ghi có vào tài khoản của mình, cũng như một tỷ lệ phần trăm thích hợp của số tiền này để chi trả tất cả các loại thuế hiện hành. Tùy theo tình trạng thuế của bạn, chúng tôi sẽ trừ một hoặc nhiều khoản thuế khỏi khoản thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com trước khi ghi có số tiền còn lại vào tài khoản Google Ads của bạn:

 • VAT 21%: Chúng tôi áp dụng mức VAT 21% cho tất cả các khoản thanh toán thủ công của nhà quảng cáo.
 • VAT 3%: Thuế này chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng ký VAT với chính phủ (IVA responsable inscripto) nhưng chưa đăng ký với tư cách Cơ quan khấu trừ thuế VAT và không có giấy chứng nhận miễn trừ VAT.
 • Mức thuế GRT: Chúng tôi áp dụng các mức thuế cho GRT ở các tỉnh mà bạn đã đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp và Google là đại lý thu thuế. Chúng tôi cần chứng từ thuế của bạn để xác định trạng thái GRT của bạn ở mỗi tỉnh.

Bạn sẽ thấy mức thuế được liệt kê trong hóa đơn hằng tháng của mình. Chúng tôi tính thuế GRT dựa vào danh mục VAT, trạng thái GRT và các yếu tố khác được liệt kê trong chứng từ thuế GRT cho từng tỉnh (ví dụ: CM01, CM02, CM05). Trong tương lai, các khoản thuế này có thể sẽ thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải cung cấp chứng từ thuế CM01, CM02 và CM05 đã cập nhật. Hiện tại, Google Argentina thu thuế cho 7 tỉnh sau:

 • Thành phố Buenos Aires
 • Tỉnh Buenos Aires
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Chúng tôi sẽ xác định xem bạn có phải chịu mức thuế VAT và/hoặc GRT hay không bằng mã số thuế và các chứng từ mà bạn nhập vào khi tạo tài khoản. Các chứng từ thuế sau sẽ giúp chúng tôi xác định mức thuế chính xác sẽ áp dụng:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – Chứng từ thuế cấp liên bang
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • CM05 – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Địa phương
 • Exención en Ingresos Brutos hoặc Miễn thuế GRT ở mỗi tỉnh
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Giấy chứng nhận miễn thuế)
 • Đại lý thu thuế được đặt tên (theo tỉnh)

Lưu ý

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp tài liệu về thuế khi tạo tài khoản của mình. Nếu chúng tôi không có tài liệu về thuế cập nhật, chúng tôi phải tính mức thuế cao nhất cho bạn theo các quy định về thuế của tiểu bang và liên bang, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

Nhận biên lai hợp pháp cho khoản thanh toán trên Banelco hoặc PagoMisCuentas.com

Banelco phát hành biên lai hợp pháp cho mọi khoản thanh toán được thực hiện qua mạng Banelco. Biên lai sẽ kèm mã kiểm soát 4 chữ số để bảo đảm tính xác thực.

Tùy vào cách thực hiện thanh toán, bạn sẽ nhận được biên nhận theo một trong ba cách:

 • Từ ATM nơi bạn thực hiện thanh toán
 • In từ trang web PagoMisCuentas.com
 • In biên nhận từ trang web ngân hàng trực tuyến của bạn
Nhận hóa đơn hợp pháp hàng tháng

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) đã miễn trừ thuế thu nhập tạm thời và thuế giá trị gia tăng (VAT) cho Google Argentina. Điều này có nghĩa là bạn không phải giữ lại thuế thu nhập hoặc VAT trong các khoảng thời gian sau:

 • VAT: Ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
 • Thuế thu nhập: ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Chứng nhận miễn trừ thuế đã được gửi cho khách hàng qua email. Vui lòng bao gồm những chứng nhận này khi gửi thanh toán cho Google.

Loại hóa đơn mà bạn sẽ nhận được tùy thuộc vào mã số thuế (CUIT hoặc DNI) bạn đã nhập trong tài khoản của mình. Nếu bạn muốn nhận hóa đơn có VAT được khoản mục hóa, bạn cần đăng ký làm doanh nghiệp đã đăng ký VAT sử dụng CUIT.

 • Bạn sẽ nhận hóa đơn loại A nếu bạn nhập CUIT hợp lệ cho công ty đã đăng ký VAT.
 • Đối với DNI, bạn sẽ nhận được hóa đơn loại B.

Để tìm hiểu thêm về các loại hóa đơn ở Argentina, hãy truy cập vào trang web lập hóa đơn AFIP chính thức.

Google sẽ phát hành hóa đơn hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 của mỗi tháng để báo cáo chi tiêu quảng cáo của bạn, bao gồm tất cả các khoản thuế áp dụng cho tháng theo lịch trước đó. Bạn cũng sẽ nhận được một bản hóa đơn điện tử trong tài khoản của mình. Chúng tôi cũng sẽ gửi hóa đơn này tới địa chỉ email mà bạn chỉ định trong tùy chọn cài đặt Lập hóa đơn.

Cách thay đổi thông tin thuế
Nếu bạn đã nhập thông tin thuế không chính xác trong tài khoản Google Ads hoặc thông tin thuế của bạn đã thay đổi, vui lòng tải chứng từ phù hợp lên theo các bước sau.
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở trên cùng bên phải, sau đó nhấp vào mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán".
 3. Nhấp vào phần Cài đặt ở bên trái của trang.
 4. Trong mục “Thông tin thuế Argentina”, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa, sau đó nhấp vào Thêm một tệp để tải tài liệu mới lên.
 5. Nhấp vào Lưu.

Nếu không thể truy cập vào “Thông tin thuế Argentina” và/hoặc không thể tải tài liệu lên, thì có thể bạn không có quyền thanh toán thích hợp. Hãy liên hệ với quản trị viên hồ sơ thanh toán của tài khoản Google Ads để được cấp quyền quản trị hoặc chỉnh sửa đối với hồ sơ thanh toán.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã tạo trước khi bạn cập nhật thông tin thuế trong tài khoản Google Ads của mình.

Miễn thuế

Nếu bạn được miễn thuế, hãy tải giấy chứng nhận lên khi tạo tài khoản của mình để chúng tôi có thể xem xét khi tính thuế cho bạn. Nếu bạn quên tải giấy chứng nhận lên hoặc nếu bạn được cấp một ngoại lệ mới, hãy cập nhật chứng chỉ trong mục "Hồ sơ thanh toán" của trang Cài đặt.

Lập hóa đơn

Cách tính thuế

Thuế được thêm vào chi phí quảng cáo và hiển thị trong Lịch sử giao dịch và trên hóa đơn hàng tháng. Các loại thuế được tính theo luật pháp địa phương:

 • VAT 21%: Chúng tôi áp dụng mức thu VAT 21% cho tất cả các khoản thanh toán của bạn.
 • Mức thuế GRT: Chúng tôi áp dụng các mức thuế cho GRT ở các tỉnh mà bạn đã đăng ký với tư cách là một doanh nghiệp và Google là đại lý thu thuế. Chúng tôi cần chứng từ thuế của bạn để xác định trạng thái GRT của bạn ở mỗi tỉnh.

Bạn sẽ thấy mức thuế được liệt kê trong hóa đơn hằng tháng của mình. Chúng tôi tính thuế GRT dựa vào danh mục VAT, trạng thái GRT và các yếu tố khác được liệt kê trong chứng từ thuế GRT cho từng tỉnh (ví dụ: CM01, CM02, CM05). Trong tương lai, các khoản thuế này có thể sẽ thay đổi. Vì vậy, bạn cần phải cung cấp chứng từ thuế CM01, CM02 và CM05 đã cập nhật. Hiện tại, Google Argentina thu thuế cho 7 tỉnh sau:

 • Thành phố Buenos Aires
 • Tỉnh Buenos Aires
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Chúng tôi sẽ xác định xem bạn có phải chịu mức thuế VAT và/hoặc GRT hay không bằng mã số thuế và các chứng từ mà bạn nhập vào khi tạo tài khoản. Các chứng từ thuế sau sẽ giúp chúng tôi xác định mức thuế chính xác sẽ áp dụng:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – Chứng từ thuế cấp liên bang
 • CM01/CM02 (Inscripción IIBB) – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • CM05 – Chứng từ thuế GRT cấp tỉnh
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Địa phương
 • Exención en Ingresos Brutos hoặc Miễn thuế GRT ở mỗi tỉnh
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Giấy chứng nhận miễn thuế)
 • Đại lý thu thuế được đặt tên (theo tỉnh)

Lưu ý

Điều quan trọng là bạn phải cung cấp tài liệu về thuế khi tạo tài khoản của mình. Nếu chúng tôi không có tài liệu về thuế cập nhật, chúng tôi phải tính mức thuế cao nhất cho bạn theo các quy định về thuế của tiểu bang và liên bang, điều này có thể ảnh hưởng đến tổng chi phí của bạn.

Nhận hóa đơn hợp pháp hàng tháng

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) đã miễn trừ thuế thu nhập tạm thời và thuế giá trị gia tăng (VAT) cho Google Argentina. Điều này có nghĩa là bạn không phải giữ lại thuế thu nhập hoặc VAT trong các khoảng thời gian sau:

 • VAT: Ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2018
 • Thuế thu nhập: ngày 1 tháng 6 năm 2018 đến ngày 31 tháng 3 năm 2019

Chứng nhận miễn trừ thuế đã được gửi cho khách hàng qua email. Vui lòng bao gồm những chứng nhận này khi gửi thanh toán cho Google.

Loại hóa đơn mà bạn sẽ nhận được phụ thuộc vào trạng thái VAT của mã số thuế. Nếu muốn nhận hóa đơn thuế có VAT được chia thành từng khoản thì bạn cần sử dụng mã CUIT để đăng ký với tư cách doanh nghiệp đã đăng ký VAT.

Để tìm hiểu thêm về các loại hóa đơn ở Argentina, hãy truy cập vào trang web lập hóa đơn AFIP chính thức.

Google sẽ phát hành hóa đơn hợp pháp trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 5 của mỗi tháng để báo cáo chi tiêu quảng cáo của bạn, bao gồm tất cả các khoản thuế áp dụng cho tháng theo lịch trước đó. Bạn cũng sẽ nhận được một bản hóa đơn điện tử trong tài khoản của mình. Chúng tôi cũng sẽ gửi hóa đơn này tới địa chỉ email mà bạn chỉ định trong tùy chọn cài đặt Lập hóa đơn.

Cách thay đổi thông tin thuế

Nếu bạn đã nhập thông tin thuế không chính xác vào tài khoản Google Ads hoặc thông tin thuế của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi và gửi cho chúng tôi thông tin thuế chính xác.

Chuyên gia Google Ads sẽ liên hệ với bạn trong vòng 2 ngày làm việc để xác nhận những thay đổi.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể phát hành lại hóa đơn đã tạo trước khi bạn cập nhật thông tin thuế trong tài khoản Google Ads của mình.

Miễn thuế

Nếu bạn được miễn thuế, hãy cung cấp giấy chứng nhận phù hợp khi tạo hạn mức tín dụng mới để chúng tôi có thể xem xét khi tính thuế cho bạn. Nếu bạn quên cung cấp giấy chứng nhận hoặc đã được cấp hạn mức mới như một trường hợp ngoại lệ, xin vui lòng liên hệ với chuyên gia Google Ads để đảm bảo thông tin được cập nhật.

Nếu bạn được miễn thuế các khoản thu GRT, xin vui lòng gửi cho chúng tôi chứng từ thuế phù hợp — Carta Certificado de Exclusión hoặc Exención en Ingressos Brutos — thông qua biểu mẫu này.

Các khoản thu GRT

GRT là số nhận dạng tổng thu nhập. Khi đăng ký Google Ads, bạn phải nhập số ID hoặc CUIT của mình. Tuy nhiên, trường Nhận dạng tổng doanh thu (ID GRT) là trường không bắt buộc do không phải tất cả các nhà quảng cáo đều chịu thuế GRT.

GRT là gì

ID GRT là số nhận dạng của thuế tổng thu nhập. Thuế tổng thu nhập là nguồn thu chính của chính quyền tỉnh. Nói chung, thuế chỉ được tính trên doanh số bán hàng và số tiền thuế là khác nhau ở mỗi tỉnh.

Vị trí nhập GRT

Nếu bạn chọn Banelco hoặc PagoMisCuentas.com làm phương thức thanh toán khi đăng ký tài khoản Google Ads, thì chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nhập DNI hoặc CUIT (mã số thuế) của mình. Nếu chọn CUIT, bạn sẽ có tùy chọn nhập mã số GRT. Hãy lưu ý nhập số GRT không có dấu gạch nối hoặc dấu cách. Bạn cũng cần tải chứng từ thuế lên cho cả thuế GTGT và GRT.

Cách để biết liệu bạn có nghĩa vụ nộp thuế hay không

Đối với GRT của thành phố Buenos Aires, hãy thực hiện theo các bước sau để xem công ty bạn có nghĩa vụ nộp Thuế thu GRT hay không và nếu có thì ở mức thuế suất nào:

 1. Truy cập http://www.arba.gov.ar/
 2. Nhập ID thuế (CUIT) và mật khẩu của công ty bạn. Nếu bạn không biết mật khẩu, hãy tham vấn bộ phận tài chính của công ty bạn.
 3. Chọn Rol: contribuyente.
 4. Trong menu ở trên cùng bên trái có tiêu đề "Regimen de recaudación por", chọn Consulta al padrón.
 5. Chọn tháng có thuế suất bạn muốn xem.
 6. Thuế suất Thuế thu GRT mà Google sử dụng cho thanh toán của bạn được liệt kê trong "Alícuota de percepción."

Đối với các tỉnh khác, hãy kiểm tra với cơ quan quản lý tại địa phương của bạn.

Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) có thể được áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, tuỳ thuộc vào địa điểm của doanh nghiệp. Hãy đọc tiếp để xem những quy định áp dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn xem thông tin về một quốc gia khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái trên Google Ads

Từ ngày 01/09/2020, để tuân thủ luật pháp địa phương ở Colombia, Google cần thu thập thông tin thuế của bạn để xác định mức thuế GTGT áp dụng. Kể từ tháng 9, nếu khách hàng Google Ads không cung cấp thông tin thuế, thì họ sẽ phải trả thêm 19% của thuế giá trị gia tăng. Vui lòng cập nhật hồ sơ thanh toán của bạn để xác nhận rằng bạn đã đăng ký tại Colombia theo Hệ thống thuế chung hay không, và cung cấp giấy tờ bắt buộc (nếu có).

Lưu ý: Google không thể tư vấn các vấn đề về thuế. Vì vậy, hãy liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi liên quan đến thay đổi này.

Thanh toán tự động

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Trong mục "Thông tin thuế của Colombia", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập thông tin của bạn như sau:
  • Trong mục "Bạn có đăng ký theo Hệ thống thuế chung không?", hãy chọn nếu bạn đã đăng ký
  • Trong mục "Vui lòng tải biểu mẫu về mã RUT của bạn lên (biểu mẫu Đăng ký thông tin thuế duy nhất)", hãy tải tài liệu về mã RUT của bạn lên ở định dạng PDF.
  • Trong mục "Numero de Identificación Tributaria (NIT)", hãy nhập NIT của Colombia.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn trên Google.
 2. Nhấp vào phần Cài đặt ở trên cùng bên trái của trang.
 3. Trong mục "Thông tin thuế của Colombia", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập thông tin của bạn như sau:
  • Trong mục "Bạn có đăng ký theo Hệ thống thuế chung không?", hãy chọn nếu bạn đã đăng ký.
  • Trong mục "Vui lòng tải biểu mẫu về mã RUT của bạn lên (biểu mẫu Đăng ký thông tin thuế duy nhất)", hãy tải tài liệu về mã RUT của bạn lên ở định dạng PDF.
  • Trong mục "Numero de Identificación Tributaria (NIT)", hãy nhập NIT của Colombia.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lập hoá đơn hằng tháng

Khách hàng sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để các chuyên gia có thể cập nhật hồ sơ thanh toán cho phù hợp.

Sự hiện diện kinh tế đáng kể (SEP)

Từ tháng 1 năm 2024, để tuân thủ luật pháp tại địa phương, Google đã chọn trả 3% thuế thu nhập trên tổng doanh số bán hàng cho khách hàng ở Colombia mà không xin khấu lưu thuế. Do đó, hoá đơn cho dịch vụ kỹ thuật số (được phát hành từ tháng 1 năm 2024) theo quy định sẽ không phải chịu thuế khấu lưu và bạn cần phải thanh toán đầy đủ các hoá đơn này.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Tài khoản của bạn do Google Ireland Ltd cung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được thông báo về Sản phẩm bị ảnh hưởng, thì Google Thổ Nhĩ Kỳ (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti) sẽ là đối tác của bạn cho các Sản phẩm bị ảnh hưởng này cho đến khi có thông báo mới.

Tự kê khai thuế GTGT

Hãy kiểm tra với cơ quan thuế địa phương của bạn để xem liệu bạn có phải tự kê khai thuế GTGT ở quốc gia của mình hay không. Nếu trường hợp đó xảy ra, bạn cần phải làm việc này với sự trợ giúp của nhà tư vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương vì Google không thể tư vấn cho bạn.

Bản sao kê hằng tháng

Ở quốc gia của bạn, Google cung cấp Bản sao kê hằng tháng. Những chứng từ này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian nêu trên chứng từ. Tìm hiểu thêm về bản sao kê.

Nếu bạn có câu hỏi về bản sao kê hằng tháng liên quan đến việc khai thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương để được hướng dẫn.

Tài khoản do Google Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp (Google Reklamcílık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Tất cả các tài khoản Google Ads do Google Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp đều phải chịu Thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo thuế suất chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ. Mức thuế suất này có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ.

Bạn có thể phải tuân thủ những yêu cầu sau:

 • Bạn sẽ luôn chịu khoản thuế GTGT với mức thuế suất hiện hành theo luật pháp của Thổ Nhĩ Kỳ. (Tài khoản của bạn do Google Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.)
 • Nếu bạn được miễn thuế hoàn toàn, vui lòng xem thêm thông tin ở bên dưới.
 • Nếu bạn được khấu lưu một phần thuế GTGT, vui lòng xem thêm thông tin ở bên dưới.

Miễn thuế GTGT

Nếu bạn được miễn hoàn toàn thuế GTGT, chúng tôi sẽ cần bạn cung cấp giấy chứng nhận miễn thuế. Vui lòng gửi giấy chứng nhận miễn thuế của bạn bằng cách hoàn tất biểu mẫu này.

Sản phẩm chịu ảnh hưởng của đại lý Google Thổ Nhĩ Kỳ

Nếu bạn nhận được thông báo đề cập đến Sản phẩm bị ảnh hưởng, thì sau đây là những Sản phẩm bị ảnh hưởng được chỉ định trong thông báo đó. Google Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác của bạn trong các hợp đồng chi phối việc cung cấp các Sản phẩm bị ảnh hưởng sau cho đến khi có thông báo mới:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager/Studio
 • Google Ad Manager (chỉ đối với những dịch vụ mà Google lập hóa đơn cho bạn)
 • Search Ads 360
 • Tìm kiếm chuyến bay
 • Analytics/Analytics 360
 • Quảng cáo khách sạn
 • Quảng cáo trên YouTube
 • Đặt trước trên YouTube .
 • Waze Ads

Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (GTGT) có thể được áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào địa điểm doanh nghiệp. Hãy đọc tiếp để xem những quy định áp dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn xem thông tin về một quốc gia khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Từ ngày 01/09/2020, để tuân thủ luật pháp địa phương ở Chile, Google cần thu thập thông tin thuế của bạn để xác định mức thuế GTGT áp dụng. Kể từ tháng 9, nếu khách hàng Google Ads không cung cấp thông tin thuế, thì họ sẽ phải trả thêm 19% của thuế giá trị gia tăng. Vui lòng cập nhật hồ sơ thanh toán của bạn để xác nhận rằng bạn đã đăng ký là người nộp thuế GTGT ở Chile và liệu bạn có được miễn thuế bổ sung (Impuesto adicional) hay không.

Lưu ý: Google không thể tư vấn về thuế. Vì vậy, hãy liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi liên quan đến thay đổi này.

Thanh toán tự động

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, sau đó chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Trong mục "Thông tin thuế của Chile", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập thông tin của bạn như sau:
  • Trong mục "Bạn có đăng ký là người nộp thuế GTGT tại Chile không?", hãy chọn nếu bạn đã đăng ký. 
  • Trong mục "Bạn có được miễn thuế bổ sung (Impuesto adicional) không?", hãy chọn nếu bạn được miễn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thanh toán Google của bạn.
 2. Nhấp vào Cài đặt ở phía bên trái của trang.
 3. Trong mục "Thông tin thuế của Chile", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập thông tin của bạn như sau:
  • Trong mục "Bạn có đăng ký là người nộp thuế GTGT tại Chile không?", hãy chọn Có nếu bạn đã đăng ký. 
  • Trong mục "Bạn có được miễn thuế bổ sung (Impuesto adicional) không?", hãy chọn Có nếu bạn được miễn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lập hóa đơn hàng tháng 

Khách hàng sử dụng phương thức lập hóa đơn hàng tháng phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để các chuyên gia có thể cập nhật hồ sơ thanh toán cho phù hợp.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở Đài Loan

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 5% thuế tính trên hàng hóa và dịch vụ được trả cho cơ quan thuế của Đài Loan. Cách thức trả VAT và việc bạn có phải trả VAT tại Đài Loan hay không phụ thuộc vào phương thức thanh toán và tùy chọn cài đặt của bạn. Chọn phương thức hoặc cài đặt áp dụng cho tài khoản của bạn dưới đây.

Thanh toán tự động hoặc thủ công bằng thẻ tín dụng

Nếu thanh toán cho tài khoản Google Ads bằng thẻ tín dụng thì bạn đã ký thỏa thuận với Google Asia Pacific Pte. Ltd. và do đó không nợ thuế GTGT.

Thanh toán thủ công bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán qua cửa hàng tiện lợi hoặc bưu điện

Nếu bạn thanh toán cho tài khoản Google Ads của mình bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán qua cửa hàng tiện lợi hoặc bưu điện thì bạn đã ký thỏa thuận với Google Đài Loan, trong đó quy định bạn nợ thuế GTGT đối với các khoản phí Google Ads. Để nộp khoản thuế này, Google sẽ tự động chuyển một phần trong mỗi khoản thanh toán của bạn đến cơ quan thuế Đài Loan. Với mỗi khoản thanh toán, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Hóa đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI) qua thư, trong đó ghi chi tiết số tiền thuế GTGT mà bạn đã thanh toán.

Cách tính thuế GTGT đối với khoản thanh toán thủ công bằng phương thức chuyển tiền, thanh toán qua cửa hàng tiện lợi hoặc bưu điện

Sau đây là cách tính phần khấu trừ thuế GTGT từ khoản thanh toán Google Ads của bạn:

Khi bạn thanh toán, chúng tôi giả định rằng bạn đã thêm số tiền muốn được ghi có vào tài khoản của mình, cùng với 5% của số tiền này để trả VAT. Nói cách khác, nếu bạn thanh toán X, thì chúng tôi chia số tiền thành Y và 5% của Y. Chúng tôi ghi có Y vào tài khoản của bạn và nộp 5% VAT của Y.

Đây là phương trình chúng tôi sử dụng:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X/1,05

Ví dụ:

Giả sử bạn thanh toán 1.050 NTD. Để xác định số tiền ghi có vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ tính toán:

 • Y = 1.050 NTD/1,05
 • Y = 1.000 NTD

Chúng tôi sẽ ghi có vào tài khoản của bạn 1.000 NTD và chuyển 50 NTD còn lại cho cơ quan thuế của chính phủ dưới dạng VAT.

Cài đặt thanh toán hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng)

Nếu có tài khoản Google Ads có hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng) thì bạn đã ký thỏa thuận với Google Đài Loan, trong đó quy định rằng bạn nợ thuế GTGT đối với các khoản phí Google Ads. Hóa đơn hàng tháng của bạn sẽ bao gồm số tiền thuế GTGT phải nộp và chúng tôi sẽ gửi Hóa đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI) cho bạn qua thư cùng với mỗi hóa đơn ghi chi tiết số tiền thuế GTGT mà bạn nợ.

Giới thiệu về Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI)

Hoá đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI) là gì

Các pháp nhân là doanh nghiệp bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ ở Đài Loan cần phát hành Hóa đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI) cho người mua tại thời điểm mua hàng, như được quy định trong mục Giới hạn thời gian phát hành bằng chứng chứng từ bán hàng của Đạo luật thuế giá trị gia tăng và thuế kinh doanh không phải giá trị gia tăng của Đài Loan.

Theo Đạo luật này, Google sẽ phát hành cho bạn GUI mỗi khi bạn thực hiện thanh toán (ví dụ: mua dịch vụ quảng cáo) nếu tài khoản Google Ads của bạn đáp ứng được các tiêu chí sau:

 • Có địa chỉ doanh nghiệp ở Đài Loan
 • Sử dụng đô la Đài Loan mới (NTD)
 • Sử dụng thanh toán thủ công hoặc hạn mức tín dụng (lập hóa đơn hàng tháng)
 • Được tạo sau ngày nhất định

Các nhà quảng cáo có tài khoản đáp ứng những tiêu chí này đã ký hợp đồng với Google Đài Loan. Tất cả các nhà quảng cáo khác đã ký hợp đồng với các pháp nhân khác của Google và do đó, chúng tôi không phát hành GUI cho họ.

Một trong những mục đích của GUI là theo dõi tất cả Thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà doanh nghiệp hoặc cá nhân nộp. Do đó, chúng tôi cần giữ lại GUI của bạn để làm tờ khai thuế.

GUI của bạn sẽ chứa các thông tin sau:

 • ID GUI
 • Số doanh thu
 • VAT
 • Tổng số tiền
 • Mã số thuế, nếu bạn đã chọn Doanh nghiệp trong trường "Trạng thái thuế" khi tạo tài khoản
 • Mô tả dịch vụ (ví dụ: Quảng cáo trực tuyến)

Một vài điều cần lưu ý:

 • Nếu bạn đã chọn Doanh nghiệp trong trường Trạng thái thuế khi tạo tài khoản, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một GUI "Định dạng cơ bản cho doanh nghiệp". Nếu không, chúng tôi sẽ cấp cho bạn một GUI "Định dạng cơ bản cho cá nhân".
 • Bạn sẽ nhận được một GUI sau 4 tuần kể từ khi thanh toán.
 • Tiêu đề của GUI sẽ là tên công ty mà bạn đã nhập vào "Hồ sơ thanh toán" trên trang Cài đặt. Bạn có thể chỉnh sửa thông tin này bất cứ lúc nào.
GUI chậm trễ

Bạn sẽ nhận được Hóa đơn thống nhất của chính phủ (GUI) trong vòng 4 tuần sau khi thanh toán. Nếu bạn không nhận được GUI sau 4 tuần, hãy liên hệ với chúng tôi và yêu cầu một GUI khác.

GUI của bạn có thể bị thất lạc trong quá trình gửi thư. Tuy nhiên, để an toàn, xin vui lòng kiểm tra để đảm bảo là địa chỉ trên trang "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản Google Ads là chính xác. Hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa và thực hiện các thay đổi cần thiết.
 4. Nhấp vào Lưu.
Thay đổi tên công ty trên GUI

Tên công ty mà bạn nhập vào "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản sẽ xuất hiện dưới dạng tiêu đề của Hoá đơn Thống nhất của Chính phủ (GUI). Hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi dòng tiêu đề GUI:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Thực hiện các thay đổi trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.
Mã số thuế của bạn trên GUI

Mã số thuế của bạn sẽ hiển thị trên GUI nếu bạn chọn "Doanh nghiệp" trong trường "Trạng thái thuế" khi thiết lập tài khoản. Bạn cũng sẽ thấy mã số thuế của mình trong mục "Hồ sơ thanh toán" của tài khoản Google Ads. Sau đây là cách chuyển đến mục này:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đưa ra lời khuyên về thuế GTGT. Nếu bạn có câu hỏi chung về thuế GTGT, hãy liên hệ với cơ quan quản lý thuế của Đài Loan.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở Trung Quốc

VAT (thuế giá trị gia tăng) là thuế đánh trên hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Người dùng Google Ads của Google Advertising (Thượng Hải) có địa chỉ thanh toán ở Trung Quốc sẽ chịu VAT.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2012, Google Advertising (Thượng Hải) là người trả thuế VAT theo Chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2012, Google Advertising (Thượng Hải) tính phí và thu VAT trên tất cả các dịch vụ quảng cáo được cung cấp và chỉ phát hành Fapiao VAT cho các nhà quảng cáo. Số tiền VAT sẽ hiển thị trong Fapiao VAT phát hành cho bạn.

Google Advertising (Thượng Hải) không thể đưa ra lời khuyên về thuế. Xin vui lòng tham khảo nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn thuế nếu bạn có câu hỏi về cách mà Chương trình thử nghiệm thuế GTGT Thượng Hải ảnh hưởng đến doanh nghiệp và các nghĩa vụ thuế của bạn để xác định trạng thái thuế GTGT hoặc để xác định những thông tin mà Fapiao thuế GTGT phải có.

Phí VAT

Theo chương trình thử nghiệm VAT Thượng Hải, Google Advertising (Thượng Hải) bắt buộc phải tính 6% VAT đối với tất cả khách hàng, ngay cả khi họ không ở Thượng Hải. Không có ngoại lệ nào áp dụng cho yêu cầu này.

Đối với khách hàng không phải là khách hàng thanh toán thủ công, hóa đơn của bạn phản ánh VAT được tính trên số dư hóa đơn của bạn với thuế suất 6%.

Đối với khách hàng sử dụng thanh toán thủ công, Google khấu trừ 6% VAT từ số tiền thanh toán trước của bạn. Ví dụ: nếu bạn thanh toán trước 1.000 CNY, thì số tiền được ghi có vào số dư tài khoản của bạn sẽ là 943,40 CNY, sau khi khấu trừ VAT 56,60 CNY.

Giới thiệu về Fapiao VAT đặc biệt

Google Advertising (Thượng Hải) phát hành Fapiao VAT đặc biệt cho các khách hàng là Người trả thuế VAT thường. Fapiao VAT đặc biệt là bằng chứng thanh toán thuế có thể cho phép bạn yêu cầu tín dụng nhập VAT nếu bạn được đăng ký đúng cách với cơ quan thuế là người trả thuế VAT thường.

Để phát hành Fapiao thuế GTGT đặc biệt, Google Advertising (Thượng Hải) cần bạn cung cấp bản quét của giấy chứng nhận đăng ký thuế (trang đầu tiên và trang tiếp theo có chứa thông tin về trạng thái đăng ký thuế GTGT). Chúng tôi chấp nhận các loại tệp sau đối với giấy chứng nhận đăng ký thuế được quét của bạn: PNG, GIF, JPEG và TIFF. Tệp phải nhỏ hơn 5 MB.

Ngoài ra, những thông tin sau do bạn cung cấp sẽ được in trên Fapiao thuế GTGT đặc biệt và phải khớp chính xác với giấy chứng nhận đăng ký thuế của bạn, nếu được liệt kê tại đó:

 • Tên doanh nghiệp
 • Trạng thái đăng ký thuế VAT (Người trả thuế VAT thường)
 • ID đăng ký thuế
 • Địa chỉ đăng ký
 • Số điện thoại đăng ký
 • Thông tin tài khoản ngân hàng (tên ngân hàng, số tài khoản)

Nếu muốn gửi Fapiao thuế GTGT đặc biệt tới địa chỉ không phải là địa chỉ đã đăng ký, bạn có thể cung cấp một địa chỉ gửi thư riêng biệt bằng cách chỉnh sửa Tài khoản thanh toán.

Nếu thông tin bạn cung cấp không khớp với giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc nếu bản quét của giấy chứng nhận đăng ký thuế không hợp lệ, bị hỏng hoặc không thể đọc thì Google Advertising (Thượng Hải) sẽ không thể phát hành Fapiao thuế GTGT đặc biệt của bạn. Nếu việc này xảy ra, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn yêu cầu bạn sửa các thông tin còn thiếu hoặc không chính xác. Khi bạn thực hiện chỉnh sửa cần thiết, thì chúng tôi có thể phát hành Fapiao VAT đặc biệt cho bạn.

Giới thiệu về Fapiao VAT thường

Quảng cáo trên Google (Thượng Hải) phát hành Fapiao VAT thường cho các khách hàng được đăng ký như là người nộp VAT ở quy mô nhỏ, người nộp thuế không phải VAT hoặc cá nhân. Fapiao VAT thường là bằng chứng thanh toán thuế chính thức, nhưng không thể sử dụng để yêu cầu tín dụng nhập VAT. Những thông tin sau mà bạn cung cấp sẽ được in trên Fapiao VAT thường:

 • Tên doanh nghiệp
 • Trạng thái đăng ký thuế VAT
 • ID đăng ký thuế (ngoại trừ cá nhân)
 • Địa chỉ nhận thư
 • Số điện thoại

Chọn không tham gia Fapiao thuế GTGT

Nếu không muốn nhận Fapiao thuế GTGT cho hoạt động quảng cáo, thì bạn có thể bỏ không tham gia bằng cách chọn mục “Không gửi cho tôi hóa đơn thuế” trong Hồ sơ thanh toán. Google Advertising (Thượng Hải) sẽ không chuyển Fapiao thuế GTGT cho bạn cho đến khi bạn thay đổi tùy chọn này.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn chọn không tham gia thuế GTGT Fapiaos, thì Google Advertising (Thượng Hải) vẫn phải tính thuế GTGT là 6% cho tất cả khách hàng và báo cáo hoạt động liên quan đến thuế GTGT cho các cơ quan thuế thích hợp.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận loại tài khoản, mục đích sử dụng tài khoản và trạng thái thuế. Các chế độ cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá và báo cáo thuế GTGT. Bạn chỉ được đặt các tùy chọn cài đặt này một lần và không thể thay đổi sau khi hoàn tất quá trình thiết lập thông tin thanh toán, vì vậy, hãy lựa chọn thật cẩn thận. Bạn cũng có thể sử dụng các tùy chọn cài đặt này để xác minh danh tính nhà quảng cáo. 

Loại tài khoản

Đối với Loại tài khoản, bạn có thể chọn Tổ chức hoặc Cá nhân

Tổ chức

Chọn tùy chọn cài đặt này nếu bạn đăng ký cho một người nào đó không phải bạn hoặc không phải bằng tên của bạn.  Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đại diện cho một doanh nghiệp, tổ chức, quan hệ đối tác hay tổ chức giáo dục hoặc nếu bạn là cá thể kinh doanh đăng ký dưới tên thương mại.

Cá nhân

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký bằng tên của chính mình và sẽ sử dụng tài khoản cho mục đích của riêng bạn.  Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn là cá thể kinh doanh đăng ký bằng tên riêng của bạn và cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Nếu đăng ký với tư cách là Cá nhân, bạn sẽ không thể thêm/xoá người dùng hoặc thay đổi các quyền đối với hồ sơ thanh toán của bạn.

Xin lưu ý rằng kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, Google sẽ bắt đầu tính Thuế gián thu sau đây đối với những khách hàng thuộc loại tài khoản cá nhân cư trú ở các lãnh thổ sau của Tây Ban Nha: 

Khu vực

Las Palmas và Santa Cruz De Tenerife

Ceuta và Melilla

Thuế suất gián thu (%)

7%

0,5%

Mục đích sử dụng

Chọn Doanh nghiệp nếu bạn sử dụng tài khoản này cho các dịch vụ thương mại hoặc kinh doanh. Việc sử dụng loại tài khoản doanh nghiệp có nghĩa là bạn muốn thu được lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình (chẳng hạn như doanh thu, lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký tăng). Doanh nghiệp bao gồm các đơn vị liên kết, thương nhân cá thể, thương nhân tự làm chủ, đối tác và các loại doanh nghiệp khác. 

Ngoài ra, hãy chọn Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh nếu bạn có mục đích chỉ sử dụng tài khoản cho hoạt động chính trị, từ thiện hoặc phi lợi nhuận. 

Lưu ý: Tùy chọn cài đặt mục đích sử dụng sẽ chỉ hiển thị trong quá trình đăng ký tài khoản ban đầu. Google Ads chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh ở Liên minh Châu Âu.

Thông tin thuế

Cách xử lý thuế được xác định theo Mục đích sử dụng của bạn. Trạng thái thuế và chế độ cài đặt mã số thuế GTGT (không bắt buộc) sẽ xuất hiện sau khi bạn đã chọn Loại tài khoản và Mục đích sử dụng.  Nếu bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm khác của Google, trong một số trường hợp, cách xử lý thuế cho các sản phẩm đó có thể được xác định theo trạng thái thuế. Chế độ cài đặt "Mục đích sử dụng" có hiệu lực vĩnh viễn và sẽ ảnh hưởng đến cách bạn kê khai và báo cáo thuế GTGT. 

Trạng thái thuế Tổ chức có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản tổ chức. 

Trạng thái thuế Cá nhân có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản cá nhân. 

Google không thể đưa ra lời khuyên về thuế GTGT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

 

Điều cần biết

 • Chúng tôi cần có mã số thuế GTGT của bạn.
 • Chúng tôi sẽ không tính thuế GTGT vào tài khoản của bạn trừ phi bạn đã chọn Mục đích sử dụng là "Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh" trong quá trình đăng ký.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu của bạn (theo Điều 44, Chỉ thị 2006/112/EC của Hội đồng Liên minh Châu Âu).

Thay đổi mã số VAT

Bạn có thể tự thay đổi mã số thuế GTGT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số thuế GTGT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhập mã số VAT của bạn trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký thuế GTGT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký thuế GTGT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Uỷ ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký thuế GTGT của mình có hợp lệ hay không.

Tự kê khai thuế GTGT

Nếu không được tính thuế GTGT vào chi phí Google Ads, thì bạn có thể phải tự khai thuế GTGT. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương để được tư vấn.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Bạn có thể tìm thấy hoá đơn thuế GTGT trong tài khoản bằng cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Nhấp vào Tải mục đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng tệp bạn muốn.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.
 9. Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Ngày cung cấp hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Sự chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng trong phần "Tóm tắt" sẽ bị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn. Đây là điều dễ hiểu trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn GTGT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Những hoá đơn trong tài khoản Google Ads là hoá đơn cũ. Những hóa đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Các hoá đơn được coi là hợp pháp — tức là hoá đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn thuế GTGT hợp lệ, với các khoản khấu trừ thuế GTGT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

Chúng tôi có thể áp dụng Thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào vị trí của doanh nghiệp. Hãy đọc tiếp để xem những quy định áp dụng ở quốc gia của bạn. Nếu bạn muốn xem thông tin về một quốc gia khác, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống ở trên.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, tất cả giao dịch bán hàng trên Google Ads ở Malaysia sẽ phải chịu thuế bán hàng và dịch vụ (SST) là 8% (tăng hơn so với 6%). Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả những tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Malaysia.

Lưu ý: Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Giấy chứng nhận cư trú thuế

Bạn có thể tải xuống giấy chứng nhận cư trú dưới dạng tệp .pdf từ bài viết này. Chỉ cần nhấp vào đường liên kết tương ứng bên dưới.

Nếu bạn cần những phiên bản giấy chứng nhận cũ hơn, xin vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Ads.

Giấy chứng nhận cư trú do Google cung cấp được cơ quan thuế Ireland phát hành dưới dạng biểu mẫu điện tử và bằng tiếng Anh. Giấy chứng nhận theo biểu mẫu này là tài liệu hợp lệ được cơ quan thuế Ba Lan thừa nhận.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Tất cả các tài khoản Google Ads ở Ireland đều phải chịu Thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo thuế suất của Ireland — thuế suất có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ Ireland.

Dưới đây là thông tin sơ lược về những điều bạn có thể dự kiến nếu bạn ở Ireland:

 • Bạn sẽ luôn chịu khoản thuế GTGT theo thuế suất hiện tại mà luật pháp Ireland yêu cầu. (Tài khoản của bạn được Google Ireland cung cấp.)
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động, chúng tôi sẽ thêm chi phí thuế GTGT vào chi phí Google Ads của bạn một lần vào cuối mỗi tháng và thanh toán vào lần tính phí tiếp theo cho bạn.
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công, chúng tôi sẽ trừ chi phí thuế GTGT khỏi số dư của bạn một lần vào cuối mỗi tháng, trước khi số dư này bằng không.
  • Nếu bạn được miễn thuế GTGT 13b/56b, xin vui lòng cho biết điều này bằng cách chọn hộp trong mục "Bạn có mã số thuế GTGT không". (Bạn có thể truy cập vào mục này bằng cách chuyển đến biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, sau đó chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán" để xem thông tin thuế.) Bạn cũng cần cung cấp thông tin thuế GTGT 13b/56b của mình.

Google không thể đưa ra lời khuyên về thuế GTGT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của mình.

Cách thay đổi mã số thuế GTGT

Bạn có thể tự thay đổi mã số thuế GTGT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số thuế GTGT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Tìm mục "Hồ sơ thanh toán" để nhập mã số thuế GTGT của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký thuế GTGT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký thuế GTGT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký thuế GTGT của mình có hợp lệ hay không.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng tuỳ chọn thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một vào thời điểm trả trước và một vào cuối tháng (hoá đơn này không còn hiển thị phần “Hồ sơ chi phí và thuế” và phần “Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận”). Nếu đang sử dụng tuỳ chọn thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng. Hoá đơn này không còn hiển thị phần "Hồ sơ chi phí và thuế" và phần "Hồ sơ thanh toán đã nhận".

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Tính sẵn có của hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Mức độ chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng của mình trong phần "Tóm tắt" sẽ hiển thị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn của mình. Đây là điều được dự đoán trước trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn GTGT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản Google Ads là hóa đơn cũ. Những hóa đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý—điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn thuế GTGT hợp lệ, với các khoản khấu trừ thuế GTGT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Tất cả tài khoản Google Ads ở Nam Phi đều phải chịu thuế GTGT theo thuế suất của Nam Phi. Mức thuế suất này có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ Nam Phi. Dưới đây là thông tin sơ lược về những điều bạn có thể dự kiến nếu bạn ở Nam Phi:
 • Bạn sẽ luôn phải chịu thuế GTGT theo thuế suất hiện tại của Nam Phi mà luật pháp Nam Phi yêu cầu kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán tự động, chúng tôi sẽ thêm chi phí thuế GTGT vào chi phí Google Ads của bạn một lần vào cuối mỗi tháng và thanh toán vào lần tính phí tiếp theo cho bạn.
  • Nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công, chúng tôi sẽ trừ chi phí thuế GTGT khỏi số dư của bạn một lần vào cuối mỗi tháng, trước khi số dư này bằng 0.
Google không thể tư vấn về thuế GTGT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn. 

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Xin lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một bộ vào thời điểm thanh toán trước và một bộ vào cuối tháng (bộ hoá đơn này không còn hiển thị phần “Hồ sơ chi phí và thuế” và phần “Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận”). Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng. Hoá đơn này không còn hiển thị phần "Hồ sơ chi phí và thuế" và phần "Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận".

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Ngày cung cấp hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Mức độ chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí mà bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng của mình trong phần "Tóm tắt" và các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn không khớp nhau trong 1 hoặc 2 ngày. Trong hầu hết các trường hợp, điều này xảy ra là do Google Ads và các ngân hàng sử dụng các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc. Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn GTGT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản Google Ads là hóa đơn cũ. Những hóa đơn này hiển thị yêu cầu thanh toán của bạn, nghĩa là một mục hàng sẽ được thêm vào hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google.

Hóa đơn có giá trị pháp lý và sẽ được cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn thuế GTGT hợp lệ (đã bao gồm các khoản khấu trừ thuế GTGT). Những hóa đơn này không yêu cầu có con dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái thuế GTGT của Google Ads

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2022, Google sẽ phải tính 7,5% thuế GTGT đối với tất cả khách hàng Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Nigeria để tuân thủ luật pháp địa phương. 

Sau khi thay đổi này có hiệu lực, Google sẽ bắt đầu phát hành cho khách hàng ở Nigeria hoá đơn thuế GTGT có thể tải xuống trong tài khoản Google Ads. 

Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương hoặc cơ quan thuế tại địa phương. Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Bạn có thể tìm thấy hoá đơn thuế GTGT trong tài khoản bằng cách làm như sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng "Công cụ và cài đặt" rồi chọn Chứng từ trong mục "Thanh toán".
  Chuyển đến đó ngay
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Bản sao kê hằng tháng

Ngoài hoá đơn thuế hoặc thuế GTGT, Google cũng cung cấp Bản sao kê hằng tháng. Những chứng từ này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian nêu trên chứng từ. Tìm hiểu thêm về bản sao kê.

Nếu bạn có câu hỏi về bản sao kê hằng tháng liên quan đến việc khai thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương để được hướng dẫn.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái thuế áp dụng cho Google Ads

Tài khoản của bạn do Google Ireland Ltd cung cấp.

Nếu trạng thái thuế của tài khoản là "Doanh nghiệp", hãy kiểm tra với cơ quan thuế tại địa phương để xem liệu bạn có phải tự kê khai thuế GTGT ở quốc gia của mình hay không. Nếu phải tự kê khai thuế GTGT, bạn sẽ cần với sự trợ giúp của chuyên viên tư vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương. 

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2023, Google sẽ bắt đầu tính Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là 12% đối với các dịch vụ kỹ thuật số để tuân thủ luật pháp địa phương. Điều này sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng có trạng thái thuế là "Cá nhân" và "Doanh nghiệp cá thể". Khoản thuế mới sẽ xuất hiện trong mục "Lập hoá đơn và thanh toán" trên trang Tóm tắt, cũng như trong bảng sao kê hằng tháng của bạn.

Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vì vậy, vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế của bạn nếu có thắc mắc.

Tự kê khai thuế GTGT

Nếu bạn không bị tính thuế GTGT vào chi phí Google Ads, bạn có thể được yêu cầu tự kê khai thuế GTGT. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương để được tư vấn.

Bản sao kê hằng tháng

 Ngoài Hoá đơn thuế hoặc thuế GTGT, Google còn cung cấp Bảng sao kê hằng tháng. Những chứng từ này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian nêu trên chứng từ. Tìm hiểu thêm về bản sao kê.

Nếu bạn có câu hỏi về bản sao kê hằng tháng liên quan đến việc khai thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương để được hướng dẫn.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái thuế áp dụng cho Google Ads

Tài khoản của bạn được Google Ireland cung cấp.

Nếu trạng thái thuế của tài khoản là “Doanh nghiệp”, hãy kiểm tra với cơ quan thuế tại địa phương để xem liệu bạn có được yêu cầu tự kê khai thuế GTGT ở quốc gia của mình hay không. Nếu phải tự kê khai thuế, bạn sẽ cần sự trợ giúp của chuyên viên tư vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương. 

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, Google sẽ bắt đầu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 20% đối với các dịch vụ kỹ thuật số để tuân thủ luật pháp địa phương. Việc này sẽ ảnh hưởng đến những khách hàng có trạng thái thuế "Cá nhân" và "Doanh nhân". 

Điều này sẽ được phản ánh trong thẻ “Giao dịch” trong mục “Lập hóa đơn và thanh toán” cũng như trong bảng sao kê hằng tháng của bạn. 

Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vì vậy, vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế của bạn nếu có thắc mắc.

Tự kê khai thuế GTGT

Nếu bạn không bị tính VAT vào chi phí Google Ads, bạn có thể được yêu cầu tự kê khai VAT. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương để được tư vấn.

Bản sao kê hằng tháng

Ở quốc gia của bạn, Google cung cấp Bản sao kê hằng tháng. Những chứng từ này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian nêu trên chứng từ. Tìm hiểu thêm về bản sao kê.

Nếu bạn có câu hỏi về bản sao kê hằng tháng liên quan đến việc khai thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương để được hướng dẫn.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) và trạng thái thuế áp dụng cho Google Ads

Do thay đổi về luật liên quan đến thuế, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Google sẽ bắt đầu tính thuế VAT ở mức 19,25% đối với những khách hàng của Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Cameroon.

Hóa đơn thuế và bảng sao kê 

Do sự thay đổi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 này, những khách hàng của Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Cameroon sẽ bắt đầu nhận được hóa đơn thuế và bảng sao kê. Chúng tôi sẽ tạo hóa đơn thuế vào cuối tháng và bạn sẽ thấy khoản thuế 19,25% áp dụng cho hoạt động hằng tháng.

Lưu ý: Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế nếu bạn có thắc mắc về khoản thuế này.

Đại lý Google tại Ý

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Nếu bạn nhận được thông báo đề cập đến Sản phẩm bị ảnh hưởng, thì sau đây là những Sản phẩm bị ảnh hưởng được chỉ định trong thông báo đó. Google Italy s.r.l. là đối tác của bạn trong các hợp đồng chi phối việc cung cấp các Sản phẩm bị ảnh hưởng sau cho đến khi có thông báo mới.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360 & Studio
 • Google Ad Manager (chỉ đối với các dịch vụ mà Google lập hóa đơn cho bạn)
 • Search Ads 360
 • Tìm kiếm chuyến bay
 • Analytics và Analytics 360
 • Quảng cáo khách sạn
 • Quảng cáo trên YouTube
 • Đặt trước trên YouTube .
 • Waze Ads

Công ty xuất khẩu thường xuyên

Nếu công ty của bạn đủ điều kiện là Công ty xuất khẩu thường xuyên và do đó được miễn thuế GTGT, thì bạn phải trực tiếp gửi Bản khai báo ý định (DOI) qua phương thức điện tử đến cơ quan thuế của Ý. Sau đó, Google sẽ dùng tài liệu đã được phê duyệt về DOI của Công ty xuất khẩu thường xuyên (do cơ quan thuế cung cấp) trong hồ sơ Cassetto Fiscale (hồ sơ khai thuế) của chúng tôi và xử lý khoản miễn thuế GTGT của bạn theo quy định.

Chia nhỏ số tiền

Nếu công ty của bạn đủ điều kiện sử dụng tính năng Chia thành nhiều lần thanh toán và do đó được miễn thuế GTGT, thì Google sẽ tự động xác định xem bạn có đủ điều kiện hay không hằng tháng bằng cách tham khảo Danh sách điều kiện của chính phủ về việc sử dụng tính năng Thanh toán phân chia đã công bố tại đâytại đây. Vì Danh sách điều kiện của chính phủ về việc sử dụng tính năng Thanh toán phân chia dựa trên Mã tài chính, nên việc thêm Mã tài chính vào Hồ sơ thanh toán là cách tốt nhất để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi xác định chính xác điều kiện sử dụng tính năng Thanh toán phân chia của bạn, đặc biệt là khi Mã tài chính (Codice Fiscale) không giống mã số thuế GTGT (partita IVA). Cách thứ hai để xác định điều kiện sử dụng tính năng Thanh toán phân chia là so sánh Tên công ty trên Hồ sơ thanh toán của bạn với Tên công ty trong Danh sách điều kiện của chính phủ về việc sử dụng tính năng Thanh toán phân chia. Việc điều chỉnh Tên công ty trong Hồ sơ thanh toán sẽ đảm bảo thêm rằng hệ thống của chúng tôi xác định chính xác điều kiện sử dụng tính năng Thanh toán phân chia của bạn.

Liên hệ với chúng tôi để thêm Mã tài chính vào Hồ sơ thanh toán của bạn.

San Marino và Thành Vatican

Các tổ chức có địa chỉ thanh toán ở San Marino và Thành Vatican được miễn thuế GTGT. Google bắt buộc phải phát hành hoá đơn điện tử thuế địa phương có thuế GTGT 0% cho tất cả khách hàng cung cấp mã số thuế GTGT (hoặc mã số thuế). Hoá đơn điện tử thuế địa phương chỉ được tạo khi bạn đã thêm mã số thuế GTGT (hoặc mã số thuế) vào Hồ sơ thanh toán của mình.

Liên hệ với chúng tôi để thêm mã số thuế GTGT (hoặc mã số thuế) vào Hồ sơ thanh toán của bạn.

Mã CUP/CIG của cơ quan hành chính công (PA)

Về quan điểm thuế, không có thay đổi nào về cách xử lý thuế đối với PA và hoá đơn điện tử thuế địa phương không có mã CUP/CIG là hợp lệ. Tuy nhiên, một số khách hàng PA cần mã dự án của chính phủ CUP/CIG xuất hiện trên hoá đơn để thanh toán. Bạn có thể đánh dấu Hồ sơ thanh toán của mình là PA bằng cách cung cấp mã Codice IPA gồm 6 chữ số và mã CUP hoặc CIG thích hợp. Sau đó, tất cả Hoá đơn thuế điện tử tại địa phương trong tương lai sẽ bao gồm mã CUP/CIG.

Liên hệ với chúng tôi để cung cấp IPA gồm 6 chữ số và thêm mã CUP/CIG vào Hồ sơ thanh toán của bạn.

Nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ

Nếu bạn là một nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ và yêu cầu khoản thu nhập doanh nghiệp từ Google Ads, bạn sẽ cần phải cung cấp Mã số thuế (TIN) của Google khi nộp thuế. Dưới đây là thông tin của chúng tôi:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Mã số định danh người nộp thuế (TIN) 77-0493581

Lưu ý: Mỗi tiểu bang sẽ áp dụng thuế thành phố tại địa phương dựa trên địa chỉ thanh toán của khách hàng. Thuế giao dịch sẽ được đánh giá và tính phí vào cuối mỗi tháng cho các dịch vụ hiện có của Google Ads.

Nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ

Nếu bạn là một nhà quảng cáo ở Bắc Mỹ và yêu cầu khoản thu nhập doanh nghiệp từ Google Ads, bạn sẽ cần phải cung cấp Mã số thuế (TIN) của Google khi nộp thuế. Dưới đây là thông tin của chúng tôi:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Mã số định danh người nộp thuế (TIN) 77-0493581

GST/HST (Thuế hàng hoá và dịch vụ/Thuế bán hàng kết hợp)

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, thuế GST/HST sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Canada chưa thêm số đăng ký GST/HST vào hồ sơ thanh toán của họ. 

Để biết mức thuế GST/HST cho tỉnh hiện tại, vui lòng tham khảo ý kiến của cơ quan thuế tại địa phương của bạn.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp số đăng ký GST/HST của họ để các chuyên viên của chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ thanh toán cho phù hợp.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán thủ công hay tự động đều có thể cập nhật thông tin thuế của họ theo hướng dẫn bên dưới.

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và Cài đặt Google Ads | gear [Icon] ở trên cùng bên phải, sau đó chọn Cài đặt trong phần "Thanh toán".
 3. Trong phần “Thông tin thuế tại Canada”, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, sau đó nhấp vào Quản lý thông tin thuế
 4. Trên trang tiếp theo, hãy nhấp vào Thêm thông tin thuế trong phần "Thông tin thuế tại Canada" và nhập số đăng ký GST/HST vào trường "Mã số đăng ký thuế" (không bắt buộc).
 5. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thanh toán Google.
 2. Nhấp vào Cài đặt ở trên cùng bên phải của trang.
 3. Trong phần “Thông tin thuế tại Canada”, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, sau đó nhấp vào Quản lý thông tin thuế
 4. Trên trang tiếp theo, hãy nhấp vào Thêm thông tin thuế trong phần "Thông tin thuế tại Canada" và nhập số đăng ký GST/HST vào trường Mã số đăng ký thuế (không bắt buộc).
 5. Nhấp vào Lưu.

QST tại Québec

Mức thuế bán hàng ở Québec (QST) là 9,975% và áp dụng cho tất cả các khách hàng Google Ads ở tỉnh này chưa thêm số đăng ký QST vào hồ sơ thanh toán.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp số đăng ký QST của họ để các chuyên gia của chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ thanh toán cho phù hợp.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công đều có thể cập nhật thông tin thuế của họ và cung cấp số đăng ký QST theo các hướng dẫn ở trên.

Lưu ý:

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Hawaii và sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công, thì các khoản thuế mà bạn phải đóng sẽ được đánh giá và tính phí vào cuối mỗi tháng.

Tài khoản do Google Canada Corporation cung cấp

Toàn bộ tài khoản Google Ads do Google Canada cung cấp đều phải chịu thuế bán hàng căn cứ theo địa chỉ thanh toán trên tài khoản của bạn.  Xin lưu ý rằng thuế suất có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ.

Bạn có thể phải tuân thủ những yêu cầu sau:

 • Bạn luôn phải nộp thuế với mức thuế suất hiện hành theo quy định của luật pháp Canada. (Tài khoản của bạn do Google Canada cung cấp.)

Sản phẩm bị ảnh hưởng đối với đại lý Google Canada

Nếu bạn nhận được một thông báo đề cập đến Sản phẩm bị ảnh hưởng, thì đó là những sản phẩm được nêu dưới đây. Google Canada là đối tác của bạn trong các hợp đồng chi phối việc cung cấp những Sản phẩm bị ảnh hưởng đó cho đến khi có thông báo mới:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (chỉ đối với những dịch vụ mà Google lập hóa đơn cho bạn)
 • Search Ads 360
 • Tìm kiếm chuyến bay
 • Google Analytics 360
 • Quảng cáo khách sạn
 • Quảng cáo trên YouTube
 • Đặt trước trên YouTube .
 • Waze Ads

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, mức thuế GTGT 15% sẽ áp dụng cho tất cả những khách hàng Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Bangladesh mà chưa thêm Mã số đăng ký kinh doanh (BIN) gồm 13 chữ số vào hồ sơ thanh toán của mình.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp BIN của họ để các chuyên gia của chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ thanh toán cho phù hợp.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công đều có thể cập nhật thông tin thuế của họ theo hướng dẫn bên dưới.

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt Google Ads | gear [Icon] ở trên cùng bên phải, sau đó chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Trong mục “Thông tin về thuế ở Bangladesh”, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì và nhập BIN vào trường Mã số đăng ký kinh doanh (không bắt buộc).
 4. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thanh toán Google.
 2. Nhấp vào Cài đặt ở trên cùng bên phải của trang.
 3. Trong mục “Thông tin về thuế ở Bangladesh”, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì và nhập BIN vào trường Mã số đăng ký kinh doanh (không bắt buộc).
 4. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Google không thể đưa ra lời khuyên cho các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, Thuế hàng hoá và dịch vụ (GST) áp dụng cho tất cả các giao dịch bán hàng trên Google Ads ở Singapore sẽ tăng từ 8% lên 9%. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Singapore.

Lưu ý: Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2021, mức thuế GTGT 7% sẽ áp dụng cho tất cả những khách hàng Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Thái Lan mà chưa thêm mã số thuế GTGT Thái Lan gồm 13 chữ số vào hồ sơ thanh toán của họ. 

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng phải liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp mã số thuế giá trị gia tăng của họ để các chuyên gia của chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ thanh toán cho phù hợp.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công đều có thể cập nhật thông tin thuế của họ theo hướng dẫn bên dưới.

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và Cài đặt Google Ads | gear [Icon] ở trên cùng bên phải, sau đó chọn Cài đặt trong phần "Thanh toán".
 3. Trong mục “Thông tin về thuế ở Thái Lan”, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, sau đó nhập mã số thuế GTGT của bạn tại Thái Lan vào trường Mã số thuế (không bắt buộc).
 4. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thanh toán Google.
 2. Nhấp vào Cài đặt ở trên cùng bên phải của trang.
 3. Trong mục “Thông tin về thuế ở Thái Lan”, hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, sau đó nhập mã số thuế GTGT của bạn tại Thái Lan vào trường Mã số thuế (không bắt buộc).
 4. Nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Google không thể đưa ra lời khuyên cho các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Google New Zealand Limited

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2018, hóa đơn sẽ được Google New Zealand Limited phát hành. Tất cả doanh số Google Ads tại New Zealand sẽ chịu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) 15%. Thay đổi này ảnh hưởng đến tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp tại New Zealand.

Lưu ý:

Google không thể đưa ra lời khuyên cho các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng tuỳ chọn thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một vào thời điểm trả trước và một vào cuối tháng (hoá đơn này không còn hiển thị phần “Hồ sơ chi phí và thuế” và phần “Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận”). Nếu đang sử dụng tuỳ chọn thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng. Hoá đơn này không còn hiển thị phần "Hồ sơ chi phí và thuế" và phần "Hồ sơ thanh toán đã nhận".

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Tính sẵn có của hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Sự chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng trong phần "Tóm tắt" sẽ bị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn. Đây là điều dễ hiểu trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn VAT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản Google Ads là hóa đơn cũ. Những hoá đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hoá đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý—điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn VAT hợp lệ, với các khoản khấu trừ VAT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

PT Google Indonesia

Kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, PT Google Indonesia sẽ phát hành hóa đơn với tư cách là đại lý dịch vụ. Để tuân thủ các quy định về thuế tại địa phương, tất cả các giao dịch bán Quảng cáo ở Indonesia sẽ phải chịu mức thuế GTGT là 10% trước tháng 4 năm 2022 và 11% từ tháng 4 năm 2022 trở đi. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến các tài khoản Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Indonesia.

Những khách hàng muốn khấu lưu 2% thuế khấu lưu cho khoản thanh toán của mình bắt buộc phải gửi cho Google phiếu thuế khấu lưu (“Bukti Potong”) để tránh có số dư chưa thanh toán trong tài khoản. Phiếu thuế khấu lưu phải được gửi cho chúng tôi trong thời hạn thanh toán, như được nêu trong hóa đơn thương mại. Vui lòng xem bên dưới để biết địa chỉ.

Nếu phiếu thuế khấu lưu của bạn không có mã QR, bạn phải gửi bản in gốc qua POS Indonesia đến một trong các địa chỉ dưới đây:

 • Nếu bạn thanh toán cho quảng cáo qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản qua thẻ ATM, hãy gửi đến địa chỉ: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • Nếu bạn là khách hàng lập hóa đơn, hãy gửi đến địa chỉ: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia

Nếu phiếu thuế khấu lưu của bạn có mã QR, thì bạn có thể gửi bản mềm đến một trong các địa chỉ email bên dưới, với dòng tiêu đề “Phiếu thuế khấu lưu PTGI”:

 • Nếu bạn thanh toán cho quảng cáo qua thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản qua thẻ ATM, hãy gửi đến địa chỉ: eps-wht@google.com
 • Nếu bạn là khách hàng lập hóa đơn thì hãy gửi đến địa chỉ: collections@google.com

Nếu là khách hàng hoạt động với tư cách bên thu thuế GTGT, bạn phải cung cấp Thông báo đăng ký (Surat Keterangan Terdaftar hay SKT) do Bộ Tài chính nước Cộng hòa Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia) ban hành. Bạn có thể tải bản sao các giấy tờ lên trong phần "Cài đặt" trên hồ sơ thanh toán của mình. Tìm hiểu thêm qua bài viết giới thiệu về tư cách bên thu thuế GTGT.

Lưu ý: Google không thể đưa ra lời khuyên về thuế. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế nếu bạn có thắc mắc về khoản thuế này.

Thuế khấu lưu

Đối với thanh toán do Bạn thực hiện vào hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2018 cho khoản phí dịch vụ kỹ thuật số nước ngoài do Google Asia Pacific Pte Ltd/Google Ireland Ltd cung cấp, khoản thuế 5% được áp dụng theo các quy định của Đạo luật tài chính Pakistan năm 2018. Nếu cần, bạn có thể phải nộp thuế này theo Điều khoản và điều kiện của chương trình Google Ads, theo đó khách hàng chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế hoặc phí của chính phủ áp dụng ở Pakistan đối với các dịch vụ do họ cung cấp.
Xin lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên cho các vấn đề về thuế hoặc phí của chính phủ. Bạn vui lòng liên hệ với cố vấn thuế và thanh toán của bạn nếu có bất kỳ câu hỏi nào về sự thay đổi này.

Thuế gián thu

Vì hợp đồng kinh doanh Google Ads của bạn được đăng ký với Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore nên thuế gián thu địa phương không áp dụng cho hoạt động Google Ads của bạn. Vì vậy, thuế gián thu sẽ không hiển thị trên hóa đơn.

Google Australia Pty Limited

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, hóa đơn sẽ do Google Australia Pty Limited phát hành. Tất cả doanh số Google Ads tại Úc sẽ chịu thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) là 10%. Thay đổi này ảnh hưởng đến các tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp tại Úc.

Lưu ý: Google không thể tư vấn các vấn đề về thuế. Nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này, vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế của bạn.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Xin lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng phương thức thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một bộ vào thời điểm trả trước và một bộ vào cuối tháng (hoá đơn này không còn hiển thị mục "Hồ sơ về chi phí và thuế" và mục "Hồ sơ về các khoản thanh toán đã nhận"). Nếu đang sử dụng phương thức thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng (hoá đơn này không còn hiển thị mục "Hồ sơ về chi phí và thuế" và mục "Hồ sơ về khoản thanh toán đã nhận").

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Chứng từ trong mục "Thanh toán". Chuyển đến mục Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế địa phương sẽ được tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Tính sẵn có của hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng, nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Sự chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí mà bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng trong phần "Tóm tắt" sẽ bị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí mà bạn thấy trong hoá đơn. Đây là điều dễ hiểu trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng các hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn VAT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Các hóa đơn trong tài khoản Google Ads là hóa đơn cũ. Những hoá đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hoá đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Hóa đơn hợp lệ về phương diện pháp lý—điều này có nghĩa là hóa đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương của bạn chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn VAT hợp lệ, với các khoản khấu trừ VAT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp tại địa phương hoặc nhà tư vấn thuế của bạn.

Google Japan G.K.

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, Google Japan G.K sẽ phát hành hóa đơn với tư cách là đại lý dịch vụ. Điều này có nghĩa là doanh số quảng cáo tại Nhật Bản sẽ phải chịu thuế tiêu thụ Nhật Bản (JCT) là 10%. Thay đổi này có hiệu lực đối với các tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp tại Nhật Bản.


Lưu ý:Google không thể đưa ra lời khuyên về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Thuế ở Ấn Độ

Nếu sống ở Ấn Độ thì bạn sẽ bị tính Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) đối với tất cả các giao dịch mua hàng mà bạn thực hiện.

GST là mô hình đánh thuế kép mà theo đó, cả các tiểu bang của Ấn Độ và chính quyền trung ương Ấn Độ đều áp dụng thuế đối với dịch vụ và hàng hóa.

GST bao gồm 3 loại thuế: thuế trung ương, thuế tiểu bang và thuế hợp nhất. Vị trí mà Google cung cấp dịch vụ và vị trí mà bạn mua hàng sẽ xác định loại thuế được áp dụng cho giao dịch mua của bạn. Sau đây là các mức thuế suất:

 • Thuế suất GST trung ương (CGST): 9%
 • Thuế suất GST của tiểu bang (SGST): 9%
 • Thuế suất GST hợp nhất (IGST): 18%
Lưu ý:
 • Các nhà quảng cáo có địa chỉ nhận hóa đơn ở Haryana (tức là dịch vụ trong cùng tiểu bang) sẽ bị tính phí CGST + SGST. Tất cả những nhà quảng cáo khác sẽ bị tính phí IGST.
 • GST cho nhà quảng cáo SEZ là 0%.

Nếu bạn nhận được các dịch vụ từ Google India Private Limited (GIPL) thì mã số thuế của bạn sẽ xác định loại thuế được áp dụng cho giao dịch mua của bạn. Mã số thuế hàng hóa và dịch vụ (GSTIN) áp dụng bắt buộc đối với các tài khoản doanh nghiệp, nhưng không bắt buộc đối với tài khoản cá nhân.

Nơi gửi GSTIN

Nếu bạn sử dụng chế độ cài đặt thông tin thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi email cho chúng tôi để gửi GSTIN.

Tất cả những nhà quảng cáo khác đều có thể nhập thông tin của họ bằng cách chuyển đến mục "Lập hóa đơn và thanh toán", rồi nhấp vào phần "Cài đặt" từ trình đơn ở bên trái. Trong "Hồ sơ thanh toán", bạn sẽ thấy một mục có tên là "Thông tin thuế tại Ấn Độ" để nhập mọi mã số nhận dạng có liên quan.

Đối với các tài khoản do Đại lý xử lý, hãy đảm bảo địa chỉ và GST đã cung cấp tương ứng với công ty và tiểu bang thanh toán hóa đơn và yêu cầu GST. Nếu tên và địa chỉ công ty “Nhận hóa đơn” trong hóa đơn của bạn khác với công ty thực sự thanh toán hóa đơn, hãy cập nhật địa chỉ nhận hóa đơn.

Đối với các tài khoản Doanh nghiệp/Cá nhân, hãy nhớ cung cấp địa chỉ và GSTIN của nơi bạn sẽ sử dụng dịch vụ. Điều này có nghĩa là GSTIN phải tương ứng với tiểu bang được thể hiện trong địa chỉ “Nhận hóa đơn” trên hóa đơn của bạn. Nếu GSTIN không khớp với tiểu bang của địa chỉ nhận hóa đơn, thì hóa đơn đó sẽ được coi là đã phát hành cho một khách hàng chưa đăng ký và được báo cáo thích hợp trong tờ khai GST của Google.

Thông tin này là nhằm đảm bảo việc đánh thuế chính xác.

Lưu ý:

 • Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công được đánh giá và tính thuế mỗi tháng một lần, vào cuối tháng.
 • Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Nếu bạn có câu hỏi về thay đổi này, hãy liên hệ với chuyên gia tư vấn thuế của công ty bạn.

Giới thiệu về Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS)

Mỗi quý, bạn phải cung cấp giấy chứng nhận TDS. Bạn có thể xem thêm thông tin trên trang web của Cục thuế thu nhập Ấn Độ.

Giấy chứng nhận cho những quý kết thúc vào tháng 6, tháng 9, tháng 12 và tháng 3 phải được phát hành theo Biểu mẫu 16A trong vòng 15 ngày kể từ ngày đến hạn nộp tờ khai TDS (tức là chậm nhất vào ngày 15 tháng 8, ngày 15 tháng 11, ngày 15 tháng 2 và ngày 15 tháng 6).

Những giấy chứng nhận TDS cho năm tài chính trước đó sẽ không được chấp nhận nếu được gửi sau ngày 15 tháng 6 của năm tài chính hiện tại. Ví dụ: bạn phải gửi giấy chứng nhận TDS cho năm tài chính 2021 – 2022 chậm nhất vào ngày 15 tháng 6 năm 2022.

Số tài khoản vĩnh viễn (PAN) của Google là AACCG0527D và địa chỉ đã đăng ký trên Giấy chứng nhận TDS sẽ là:

Google India Pvt. Ltd.

No.3, RMZ Infinity, Tower E,

Old Madras Road, 4th & 5th Floor,

Bangalore - 560 016

Cách gửi giấy chứng nhận Thuế khấu trừ tại nguồn (TDS)

Nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức lập hóa đơn hằng tháng, bạn hãy gửi trực tiếp bản sao kỹ thuật số của chứng chỉ TDS (giấy chứng nhận TDS có chữ ký điện tử hoặc bản quét giấy chứng nhận đã có chữ ký ở định dạng PDF) đến collections-in@google.com.

Nếu tài khoản của bạn sử dụng phương thức thanh toán thủ công hoặc thanh toán tự động, thì bạn hãy gửi trực tiếp bản sao kỹ thuật số của giấy chứng nhận TDS (giấy chứng nhận TDS có chữ ký điện tử hoặc bản quét giấy chứng nhận đã có chữ ký ở định dạng pdf) cho chúng tôi qua email. Khi số tiền tín dụng đã được phê duyệt, hệ thống sẽ cộng số tiền này vào tài khoản của bạn.

Mức thuế suất TDS

Mức thuế suất TDS hiện tại đối với các khoản thanh toán có liên quan đến quảng cáo cho Google India Private Limited là 2%, không bao gồm GST (theo Thông tư số 23/2017 do Tổng cục thuế trực thu thuộc Bộ tài chính, Chính phủ Ấn Độ ban hành vào ngày 19 tháng 7 năm 2017). Tuy nhiên, mức thuế suất TDS có thể thay đổi theo quy định của chính phủ. Xin lưu ý rằng Google Ads không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Nếu bạn có thêm câu hỏi liên quan đến TDS hoặc các vấn đề khác về thuế, hãy trao đổi với một chuyên gia tư vấn thuế.

Thông tin khai báo theo mục 206AB của Đạo luật Thuế thu nhập năm 1961

Google đã nộp tờ khai thuế thu nhập cho hai năm đánh thuế liên quan đến hai năm liền trước của năm mà thuế phải được khấu trừ, và hạn nộp tờ khai thuế thu nhập theo quy định của Mục 139(1) trong Đạo luật Thuế thu nhập năm 1961 ("Đạo luật") đã hết.

Do đó, Google không thuộc diện "người được chỉ định" theo quy định trong Mục 206AB của Đạo luật Thuế thu nhập năm 1961 và do đó, Google không chịu mức thuế khấu lưu cao hơn như được quy định trong Mục 206AB.

Thuế ở Nga

Tất cả các nhà quảng cáo Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Nga đều bị tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 20% cho tất cả các khoản chi phí Google Ads, không có trường hợp ngoại lệ.

Dưới đây là thông tin sơ lược về những việc dự kiến sẽ xảy ra nếu bạn ở Liên bang Nga:

 • Cho dù bạn chọn "Doanh nghiệp", “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hay "Cá nhân" làm trạng thái thuế của mình, thì bạn vẫn luôn phải chịu khoản thuế VAT với thuế suất hiện tại mà luật pháp Nga yêu cầu. (Tài khoản của bạn do Google Nga cung cấp.)
 • Bạn sẽ thấy các khoản phí thuế GTGT bằng cách nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Thuế GTGT sẽ được tính dựa trên mức sử dụng thực tế.

VAT trên USN

Theo quy định về thuế ở Nga, nếu bạn sử dụng USN, bạn không phải trả VAT cho hàng hóa và dịch vụ mà bạn đang bán hoặc mua. Tuy nhiên, khi bạn mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ một công ty hoạt động theo chế độ thuế chung, bạn sẽ phải trả VAT bao gồm trong giá của sản phẩm hoặc dịch vụ. Vì OOO “Google” đang hoạt động theo chế độ thuế chung, nên bạn cũng sẽ trả thuế GTGT cho Google Ads.

Hãy lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên về VAT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký VAT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của mình.

Cách thay đổi trạng thái thuế

Khi bạn đăng ký Google Ads, bạn cần chọn trạng thái thuế là Cá nhân, Doanh nhân hoặc Doanh nghiệp. Nếu bạn cần thay đổi trạng thái thuế của mình thì hãy liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Cách thay đổi thông tin thuế GTGT

Để kiểm tra tên công ty hoặc mã số thuế (INN và KPP) xuất hiện trên hóa đơn hàng tháng, bạn hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào phần Cài đặt.

Cập nhật số KPP

Nếu số KPP của bạn đã thay đổi, bạn có thể chỉnh sửa số này trong tài khoản của mình. Để cập nhật KPP của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn mục Tóm tắt thanh toán trong phần "Thanh toán".
 3. Nhấp vào phần Cài đặt từ trình đơn ở bên trái, sau đó tìm mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa và cập nhật KPP. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

Lưu ý

Chúng tôi có thể thay đổi KPP nếu INN của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi mã số thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty đã đăng ký khác. Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (với INN khác), xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Thay đổi tên công ty của bạn

Nếu tên công ty của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Để cập nhật thông tin này, chúng tôi cần bản sao được quét của giấy chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty đã đăng ký của bạn. Sau khi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế, chúng tôi sẽ thay đổi tên công ty xuất hiện trong tài khoản Google Ads và trên hóa đơn hàng tháng của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn sau khi thực hiện thay đổi.

Lưu ý

Chúng tôi có thể thay đổi KPP hoặc tên công ty chỉ khi INN của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi mã số thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty đã đăng ký khác. Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (với INN khác), vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Chỉnh sửa INN

Nếu INN (mã số thuế) trong tài khoản Google Ads của bạn không chính xác, bạn chỉ có thể thay đổi thông tin này trong trường hợp bạn nhập sai khi tạo tài khoản Google Ads. Hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp bản sao được quét của giấy chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty đã đăng ký. Sau khi nhận và xác minh giấy chứng nhận thuế, chúng tôi sẽ thay đổi INN xuất hiện trong tài khoản Google Ads và trên hóa đơn hàng tháng của bạn.

Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (với INN khác), xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đó và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.

Thay đổi địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn

Nếu địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn đã thay đổi, hãy cập nhật địa chỉ này theo cách dưới đây:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán".
 3. Để cập nhật địa chỉ hợp pháp, bạn hãy chuyển đến mục "Hồ sơ thanh toán" và thay đổi thông tin. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.
 4. Để cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn, hãy chuyển tới mục "Tài khoản thanh toán" và thực hiện thay đổi. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

Cách tính thuế GTGT

Bạn có thể xem các khoản phí thuế GTGT của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào mục Giao dịch từ trình đơn bên trái.

Cách tính thuế GTGT

VAT được tính phí dựa trên giá trị số nhấp chuột và số lần hiển thị đã tích lũy của bạn.

Sử dụng + VAT = Số tiền thanh toán

Thời điểm tính VAT

VAT có thể được tính một lần vào cuối tháng dựa trên chi phí tích lũy trong tháng cung cấp dịch vụ.

Ví dụ

 • Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận khoản thanh toán 100 RUB vào ngày 10 tháng 6.
 • Mức sử dụng được tích lũy mỗi ngày cho đến khi khoản thanh toán 100 RUB đó được chi tiêu hết vào ngày 25 tháng 6.
 • Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 25 tháng 6 cho biết khoản VAT được tính từ khoản thanh toán RUB 100.

Ví dụ

 • Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận được khoản thanh toán 100 RUB vào ngày 25 tháng 6.
 • Đến cuối tháng, ngày 30 tháng 6, khoản thanh toán 50 RUB đã được chi tiêu. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 30 tháng 6 cho biết khoản phí VAT được tính từ việc sử dụng RUB 50.

Lưu ý rằng phí VAT có thể bao gồm số tiền thuế cho nhiều khoản thanh toán nếu bạn chi tiêu hết nhiều khoản thanh toán.

VAT đối với tín dụng khuyến mại hoặc điều chỉnh

Nếu bạn nhận được phần thưởng từ một ưu đãi khuyến mại hoặc loại điều chỉnh tín dụng khác thì thuế GTGT sẽ tự động áp dụng cho việc sử dụng được thanh toán bằng tín dụng này. Sau đó, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ khoản thuế GTGT này sau khi bạn chi tiêu hết tín dụng hoặc hoàn lại một phần vào cuối tháng đó nếu tín dụng chỉ được chi tiêu một phần.

Nếu bạn chưa hiểu các khoản thuế GTGT thì hãy liên hệ với chúng tôi.

Thuế GTGT và "Tín dụng còn lại của bạn"

Trang Tóm tắt có hai mục nêu rõ số dư của tài khoản:

 1. Mục "Tín dụng còn lại của bạn" phía trên bảng cho biết số tiền còn lại cho hoạt động quảng cáo và số tiền ước tính cho phí thuế GTGT trong tương lai. Hãy kiểm tra trường này để ước tính số tiền còn lại trong tài khoản.
 2. Cột "Số dư" trong bảng lịch sử giao dịch: Hiển thị số dư tài khoản của bạn mà không bao gồm bất kỳ khoản phí thuế GTGT ước tính trong tương lai nào trên số tiền thanh toán chưa sử dụng.

Giá thầu và ngân sách mà bạn đặt trên thẻ "Chiến dịch" không bao gồm thuế GTGT.

Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT) là một loại thuế hàng hoá và dịch vụ được tính ở mức 10%. Thuế này được nộp cho cơ quan thuế của Hàn Quốc. Phương thức thanh toán của bạn sẽ giúp xác định xem bạn có phải nộp thuế GTGT ở Hàn Quốc hay không và cách thức nộp như thế nào. 

Nếu bạn là công ty quảng cáo (loại tài khoản là "Tổ chức") và đã cung cấp BRN (Số đăng ký doanh nghiệp) hợp lệ, thì chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoá đơn thuế GTGT điện tử cho mỗi tháng để bạn khai thuế. Nếu bạn thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, thì công ty xử lý thanh toán cũng sẽ gửi cho bạn biên lai giao dịch thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng.

Đối với doanh nghiệp quảng cáo nhận được cả hoá đơn thuế GTGT điện tử và biên lai giao dịch thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, hãy tiếp tục sử dụng hoá đơn thuế GTGT điện tử để khai thuế.

Chọn phương thức thanh toán áp dụng cho tài khoản của bạn ở bên dưới.

Thanh toán thủ công và tự động bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng

Nếu bạn ký thoả thuận với Google Asia Pacific Pte. Ltd.:

Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, theo luật địa phương của Hàn Quốc, Google đã bắt đầu thêm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) ở mức 10% vào tất cả các giao dịch, trừ phi bạn là công ty quảng cáo và đã cung cấp Số đăng ký kinh doanh hợp lệ theo định dạng xxx-xx-xxxxx.

Nếu bạn ký thoả thuận với Google Korea LLC:

Chúng tôi sẽ thêm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) ở mức 10% vào tất cả các giao dịch. Bạn sẽ thấy số tiền thuế GTGT được liệt kê cho mức chi tiêu quảng cáo của bạn trên trang "Giao dịch thanh toán".

Nếu là công ty quảng cáo và đã cung cấp Số đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, bạn sẽ nhận được hoá đơn thuế GTGT điện tử cho mỗi tháng trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Bạn có thể dùng hoá đơn này để khai thuế. MakeBill, đối tác lập hoá đơn tại địa phương của Google, sẽ gửi email chứa hoá đơn này cho người liên hệ chính về việc thanh toán trong tài khoản của bạn. Hoá đơn này sẽ cho biết số tiền đã được dùng để tính toán thuế GTGT. Nếu là nhà quảng cáo cá nhân, bạn sẽ không nhận được hoá đơn thuế GTGT điện tử.

Ngoài ra, công ty xử lý thanh toán thẻ của bạn cũng sẽ gửi cho bạn biên lai thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Nếu bạn nhận được cả hoá đơn thuế GTGT điện tử và biên lai thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, hãy tiếp tục sử dụng hoá đơn thuế GTGT điện tử để khai thuế.

Cập nhật thông tin thuế GTGT của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin thuế GTGT bất kỳ lúc nào trong tài khoản của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Tóm tắt trong mục "Lập hóa đơn và thanh toán".
 3. Nhấp vào phần Cài đặt ở cạnh bên của trang.
 4. Tìm "Hồ sơ thanh toán" bạn muốn rồi chỉnh sửa thông tin.
 5. Nhấp vào Lưu khi bạn đã chỉnh sửa xong.
Thanh toán thủ công bằng LG U+

Khi bạn thanh toán thông qua LG U+, chúng tôi sẽ tự động khấu trừ 10% thuế GTGT từ số tiền bạn thanh toán cho chi phí quảng cáo dự kiến. Sau đó, chúng tôi sẽ phân phát quảng cáo của bạn bằng số tiền còn lại. Khi quảng cáo của bạn chạy, chúng tôi nộp thuế GTGT mỗi tháng dựa trên chi phí quảng cáo mà bạn đã tích luỹ trong tháng đó.

Trên trang "Giao dịch thanh toán", bạn sẽ thấy số tiền thuế GTGT được liệt kê cho mỗi khoản thanh toán. Nếu là công ty quảng cáo, bạn sẽ nhận được hoá đơn thuế GTGT điện tử cho mỗi tháng trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Bạn có thể dùng hoá đơn này để khai thuế. MakeBill, đối tác lập hoá đơn tại địa phương của Google, sẽ gửi email chứa hoá đơn này cho người liên hệ chính về việc thanh toán trong tài khoản của bạn. Hoá đơn này sẽ cho biết số tiền đã được dùng để tính toán thuế GTGT. Nếu là nhà quảng cáo cá nhân, bạn sẽ không nhận được hoá đơn thuế GTGT điện tử.

Xin lưu ý rằng LG U+ sẽ cung cấp biên lai cho từng khoản thanh toán của bạn. Bạn không thể sử dụng biên lai này để khai thuế GTGT.

Cập nhật thông tin thuế GTGT của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin thuế GTGT bất cứ lúc nào trong tài khoản bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Tóm tắt trong mục "Lập hóa đơn và thanh toán".
 3. Nhấp vào phần Cài đặt ở cạnh bên của trang.
 4. Tìm "Hồ sơ thanh toán" bạn muốn rồi chỉnh sửa thông tin.
 5. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.
Cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng

Nếu bạn có tài khoản Google Ads sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng và đang sử dụng đơn vị tiền tệ KRW, chúng tôi sẽ tính thuế GTGT 10% cho bạn dựa trên chi phí quảng cáo hằng tháng của bạn. Nếu không sử dụng đơn vị tiền tệ KRW, tức là bạn đã ký thỏa thuận với Google Asia Pacific và phải nộp thuế GTGT nếu chưa cung cấp Số đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Đối với khách hàng sử dụng đơn vị tiền tệ KRW: MakeBill, đối tác lập hoá đơn ở địa phương của Google, sẽ gửi email chứa đường liên kết đến hoá đơn thuế địa phương hàng tháng cho người liên hệ chính về việc thanh toán. Để cập nhật thông tin thuế GTGT hoặc thay đổi địa chỉ email nhận hoá đơn thuế địa phương, hãy liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn là nhà quảng cáo ở Mexico sử dụng phương thức thanh toán thủ công hoặc lập hoá đơn hằng tháng, Google sẽ tính phí bạn 16% để chi trả thuế Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Cách thức tính phí tùy thuộc vào chế độ cài đặt thông tin thanh toán của bạn. Hãy nhấp vào đường liên kết thích hợp bên dưới để tìm hiểu thêm.

Chế độ cài đặt lập hoá đơn hàng tháng

Nếu bạn sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng, Google sẽ cộng 16% chi phí vào hoá đơn của bạn để chi trả thuế IVA.

Chế độ cài đặt thanh toán tự động

Chúng tôi sẽ cộng thuế Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) ở mức 16% vào tất cả các giao dịch. Bạn sẽ thấy số tiền thuế IVA được liệt kê cho mức chi tiêu quảng cáo của bạn trên trang "Hoạt động thanh toán".

Nếu đã cung cấp RFC (Registro Federal de Contribuyentes) hợp lệ, bạn sẽ nhận được hoá đơn điện tử cho từng tháng trong vòng 5 ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Edicom, đối tác lập hoá đơn tại địa phương của Google, sẽ gửi email chứa hoá đơn này cho người liên hệ chính về việc thanh toán trong tài khoản của bạn. Hoá đơn này sẽ cho biết số tiền đã được dùng để tính thuế IVA. 

Ngoài ra, công ty xử lý thanh toán thẻ của bạn cũng sẽ gửi cho bạn biên lai thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ.

Chế độ cài đặt thanh toán thủ công

Google khấu trừ 16% trên tất cả các khoản thanh toán thủ công của bạn để chi trả IVA. Sau đó, Google sẽ ghi có phần còn lại vào tài khoản của bạn.

Khi bạn thanh toán, Google giả định rằng khoản thanh toán đã bao gồm số tiền bạn muốn được ghi có vào tài khoản và cả 16% số tiền này để chi trả thuế IVA.

Điều này có nghĩa là nếu bạn thanh toán số tiền X, chúng tôi sẽ chia số tiền này thành Y và 16% của Y, tổng cộng bằng X. Chúng tôi ghi có Y vào tài khoản của bạn và trả số tiền thuế là 16% của Y cho cơ quan thuế Mexico.

Đây là phương trình mà Google sử dụng, trong đó X là số tiền thanh toán của bạn và Y là số tiền được ghi có vào tài khoản của bạn:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Dưới đây là ví dụ cụ thể hơn:

Giả sử bạn thanh toán 116 peso Mexico. Để xác định số tiền ghi có vào tài khoản của bạn (Y), Google sẽ tính:

 • Y = MXN 116/1,16
  Y = MXN 100

Chúng tôi sẽ ghi có 100 peso Mexico vào tài khoản của bạn và chuyển 16 peso Mexico còn lại cho cơ quan thuế Mexico.

Cách thay đổi thông tin thuế

Nếu bạn nhập thông tin thuế không chính xác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và gửi thông tin thuế chính xác. Chuyên gia Google Ads sẽ liên hệ với bạn để xác nhận sự thay đổi này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể phát hành lại các hoá đơn đã tạo trước khi thông tin thuế được cập nhật trong tài khoản Google Ads của bạn.

Thuế ở Ukraina

Tất cả những nhà quảng cáo Google thanh toán bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng và có địa chỉ thanh toán ở Ukraina phải trả Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) với mức thuế suất hiện tại 20% của Ukraina theo quy định của luật pháp Ukraina.

Nếu tài khoản của bạn là do Google Ukraina cung cấp, thì theo quy định về thuế ở Ukraina, khi mua hàng hoá hoặc dịch vụ của một công ty hoạt động theo chế độ thuế chung, bạn phải trả thuế GTGT được tính vào mức giá của sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Vì "Google Ukraina" đang hoạt động theo chế độ thuế chung, nên bạn cũng sẽ phải trả thuế GTGT cho Google Ads.

Nếu tài khoản của bạn là do Google Ireland cung cấp và bạn thanh toán bằng thẻ tín dụng, thì kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Google sẽ bắt đầu tính thuế GTGT với mức thuế suất 20% cho những khách hàng có trạng thái thuế Cá nhân và những khách hàng có trạng thái thuế Doanh nhân đang đặt "Trạng thái đăng ký thuế GTGT" thành "Chưa đăng ký". Thay đổi này sẽ không áp dụng cho những khách hàng có trạng thái thuế Doanh nghiệp.

Những khách hàng chịu ảnh hưởng của thay đổi này sẽ có thể thêm hoặc cập nhật một lần trạng thái thuế của mình trong tài khoản Google Ads. Nếu sau này bạn cần thay đổi, hãy di chuyển xuống mục "Thay đổi trạng thái đăng ký thuế GTGT" để tìm hiểu cách thay đổi trạng thái đăng ký thuế GTGT. 

Bạn có thể xem khoản thuế GTGT trên trang "Giao dịch" hoặc "Tóm tắt". Để truy cập vào trang đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán".

Xin lưu ý rằng Google không thể đưa ra lời khuyên về thuế GTGT. Vì vậy, nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

Thay đổi trạng thái thuế

Khi đăng ký Google Ads, bạn cần chọn trạng thái thuế là Cá nhân, Doanh nhân hoặc Doanh nghiệp. Sau khi chọn, bạn không thể chuyển sang trạng thái khác. Ví dụ: nếu đã chọn Cá nhân, bạn không thể thay đổi trạng thái thành Doanh nghiệp.

Nếu bạn cần thay đổi trạng thái thuế, xin vui lòng đóng tài khoản Google Ads hiện tại và tạo một tài khoản mới với trạng thái mong muốn. Hãy sử dụng một địa chỉ email khác để tạo tài khoản mới này. Hoặc, nếu muốn sử dụng cùng một địa chỉ email, bạn cần phải thay đổi địa chỉ đó trong tài khoản Google Ads hiện tại của mình trước khi đóng tài khoản.

Thay đổi thông tin thuế GTGT

Để kiểm tra tên công ty, địa chỉ hợp pháp hoặc mã số thuế (EDRPOU) xuất hiện trên hoá đơn hằng tháng của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán", sau đó nhấp vào Cài đặt ở bên trái.

Thay đổi tên pháp lý của công ty

Nếu tên công ty của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Để cập nhật thông tin này, chúng tôi cần bản sao được quét của chứng từ đăng ký chính thức ghi rõ mã số thuế, tên công ty đã đăng ký và địa chỉ hợp pháp của bạn. Sau khi nhận được chứng từ đăng ký chính thức của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi tên công ty xuất hiện trong tài khoản Google Ads và trên tài liệu kế toán của bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi thực hiện xong sự thay đổi này. Sau đó, bạn có thể yêu cầu phiên bản tài liệu đã ban hành trước đó thể hiện tên đã sửa và EDRPOU.

Lưu ý

Chúng tôi chỉ có thể thay đổi tên công ty của bạn khi EDRPOU của bạn vẫn giữ nguyên. Bạn không thể thay đổi mã số thuế và tên công ty của một công ty đã đăng ký sang một công ty đã đăng ký khác. Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (có IIN khác), vui lòng tạo một tài khoản khác.

Chỉnh sửa EDRPOU

Nếu tài khoản Google Ads của bạn có EDRPOU hoặc IIN (mã số thuế) không chính xác, thì bạn chỉ có thể thay đổi thông tin này nếu mắc lỗi đánh máy khi tạo tài khoản Google Ads. Hãy liên hệ với chúng tôi và cung cấp bản sao chụp của giấy chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty mà bạn đã đăng ký. Sau khi nhận được và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ chỉnh sửa IIN hoặc EDRPOU xuất hiện trong tài khoản Google Ads của bạn và trên các chứng từ kế toán sau này. Trong trường hợp này, những chứng từ đã phát hành trước đây không thể chỉnh sửa được. IIN hoặc EDRPOU đã chỉnh sửa sẽ chỉ xuất hiện trên những chứng từ được phát hành sau thời điểm chỉnh sửa.

Nếu bạn muốn dùng tài khoản Google Ads của mình cho một công ty đã đăng ký khác (có IIN hoặc EDRPOU khác), vui lòng tạo một tài khoản khác.

Thay đổi trạng thái đăng ký thuế GTGT

Nếu trạng thái đăng ký thuế GTGT của bạn đã thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi. Bạn sẽ cần cung cấp bản sao được quét của giấy chứng nhận thuế ghi rõ mã số thuế và tên công ty đã đăng ký và trạng thái đăng ký thuế GTGT. Sau khi nhận được và xác minh giấy chứng nhận thuế của bạn, chúng tôi sẽ thay đổi trạng thái trong tài khoản Google Ads của bạn. Nội dung thay đổi sẽ xuất hiện trên tài liệu kế toán trong tương lai. Trong trường hợp này, bạn không thể sửa lại các tài liệu đã phát hành trước đây.

Thay đổi địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ email của bạn

Nếu địa chỉ hợp pháp hoặc địa chỉ gửi thư của bạn đã thay đổi, hãy cập nhật địa chỉ này theo cách dưới đây:

 1. Đăng nhập vào tài khoản tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn mục Tóm tắt thanh toán trong phần "Thanh toán".
 3. Để cập nhật địa chỉ hợp pháp của bạn, hãy truy cập vào trang Cài đặt và tìm "Hồ sơ thanh toán". Nhấp vào Lưu khi hoàn tất.
 4. Để cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn, hãy chuyển tới mục "Tài khoản thanh toán" và thực hiện thay đổi. Nhấp vào Lưu khi bạn hoàn tất.

Giới thiệu về VAT

Cách tính thuế GTGT

VAT được tính dựa trên giá trị chi phí quảng cáo được tích lũy của bạn, ví dụ như số nhấp chuột và số lần hiển thị.

Chi phí quảng cáo + VAT = Số tiền thanh toán

Thời điểm tính VAT

VAT có thể được tính:

 • Khi thanh toán đã được chi tiêu hoàn toàn trong tài khoản hoặc
 • Vào cuối tháng nếu thanh toán chỉ được chi tiêu một phần

Ví dụ: Thanh toán được chi tiêu toàn bộ trong một tháng

Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận khoản thanh toán 200 UAH vào ngày 10 tháng 6.

 • Chi phí quảng cáo sẽ được tích lũy mỗi ngày cho đến khi khoản thanh toán 200 UAH đó được chi tiêu hết vào ngày 25 tháng 6.
 • Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 25 tháng 6 trên trang Thanh toán chính của bạn hiển thị khoản thuế VAT được tính từ khoản thanh toán 200UAH.

Ví dụ: Thanh toán được chi tiêu một phần trong một tháng

Giả sử tài khoản Google Ads của bạn nhận khoản thanh toán 200 UAH vào ngày 10 tháng 6.

 • Đến cuối tháng, ngày 30 tháng 6, chỉ 100 UAH của khoản thanh toán đó được chi tiêu. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 30 tháng 6 trên trang Thanh toán chính hiển thị khoản VAT được tính từ các chi phí quảng cáo 100 UAH.
 • Giả sử số dư còn lại của khoản thanh toán đó được chi tiêu đến ngày 3 tháng 7. Mục hàng VAT xuất hiện vào ngày 3 tháng 7 trên trang Thanh toán chính của bạn hiển thị khoản VAT được tính từ 100 UAH còn lại.

Hãy lưu ý rằng các khoản thuế GTGT có thể bao gồm số tiền thuế của nhiều khoản thanh toán nếu nhiều khoản thanh toán được chi tiêu hết trong một ngày.

Nếu bạn chưa hiểu các khoản thuế GTGT thì hãy liên hệ với chúng tôi.

VAT trên tín dụng khuyến mại hoặc điều chỉnh

Nếu bạn có tín dụng từ phiếu mua hàng khuyến mại hoặc loại điều chỉnh tín dụng bất kỳ khác, VAT trước tiên sẽ tự động được áp dụng cho các chi phí quảng cáo được trả bằng tín dụng. Sau đó, khi bạn chi tiêu toàn bộ khoản tín dụng, các khoản phí VAT đã khấu trừ sẽ được hoàn trả vào tài khoản của bạn. Nếu bạn chỉ chi tiêu một phần của khoản tín dụng, các khoản phí VAT đã khấu trừ sẽ được hoàn trả một phần vào cuối tháng đó.

Thuế GTGT và "Số dư hiện tại" của tài khoản

Để tìm số dư hiện tại, hãy truy cập vào trang thanh toán "Giao dịch" hoặc "Tóm tắt" bằng cách nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ, rồi chọn Tóm lược thanh toán trong mục "Thanh toán". Bạn sẽ thấy những nơi cho biết số dư tài khoản của mình:

 1. Tóm tắt: Phần "Số dư của bạn" hiển thị số dư của bạn có thể được chi tiêu hoàn toàn vào hoạt động quảng cáo trong tương lai.
  • Trường "Tín dụng còn lại" cho thấy số tiền còn lại cho hoạt động quảng cáo và số tiền ước tính cho khoản phí VAT trong tương lai. Kiểm tra trường này để ước tính số tiền còn lại trong tài khoản của bạn.
 2. Giao dịch: Cột "Số dư" trong bảng lịch sử giao dịch cho thấy số dư tài khoản của bạn (được tính bằng cách trừ đi số tiền trong cột "Có" cho số tiền trong cột "Nợ") mà không bao gồm bất kỳ khoản phí VAT ước tính trong tương lai nào trên khoản thanh toán chưa sử dụng.

Giá thầu và ngân sách bạn đặt trong chiến dịch không bao gồm VAT.

Bước tiếp theo

Lưu ý

Nếu bạn không thấy quốc gia của mình được liệt kê, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có thông tin thuế cho quốc gia đó. Vui lòng liên hệ với cơ quan quản lý thuế tại địa phương của bạn để tìm hiểu thông tin này.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận loại tài khoản, mục đích sử dụng tài khoản và trạng thái thuế. Các chế độ cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá và báo cáo thuế GTGT. Bạn chỉ được đặt các chế độ cài đặt này một lần và không thể thay đổi sau khi hoàn tất quá trình thiết lập thông tin thanh toán nên hãy lựa chọn thật cẩn thận. Bạn cũng có thể sử dụng những chế độ cài đặt này để xác minh danh tính nhà quảng cáo.

Tài khoản của bạn do Google Ireland Limited cung cấp. Tuy nhiên, nếu bạn nhận được thông báo về Sản phẩm bị ảnh hưởng, thì Google France SARL sẽ là bên đối tác của bạn cho những Sản phẩm bị ảnh hưởng này cho đến khi có thông báo mới.

Sản phẩm bị ảnh hưởng của đại lý Google Pháp

Nếu bạn nhận được một thông báo đề cập đến Sản phẩm bị ảnh hưởng, thì đó là những sản phẩm được nêu dưới đây. Google France SARL là bên đối tác của bạn trong các hợp đồng chi phối việc cung cấp những Sản phẩm bị ảnh hưởng sau cho đến khi có thông báo mới.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (chỉ đối với những dịch vụ mà Google lập hóa đơn cho bạn)
 • Search Ads 360
 • Tìm kiếm chuyến bay
 • Google Analytics 360
 • Quảng cáo khách sạn
 • Quảng cáo trên YouTube
 • Đặt trước trên YouTube .
 • Waze Ads

Tài khoản do Google France SARL cung cấp

Tất cả các tài khoản Google Ads do Google France SARL cung cấp đều phải chịu Thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo thuế suất tiêu chuẩn của Pháp. Thuế suất này có thể thay đổi theo quyết định của chính phủ.

Dưới đây là các mức thuế suất GTGT khác nhau đối với Chính quốc Pháp và các lãnh thổ khác của Pháp.

 

Địa chỉ nhận hóa đơn

Thuế suất GTGT áp dụng

Pháp

20%

Đảo Corsica

Guadeloupe

8,5%

Martinique 

Đảo Réunion

Guiana thuộc Pháp, Mayotte

0%

St Pierre và Miquelon

Loại tài khoản

Đối với Loại tài khoản, bạn có thể chọn Tổ chức hoặc Cá nhân.

Tổ chức

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký cho người khác hoặc không phải bằng tên của bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đại diện cho một doanh nghiệp, tổ chức, quan hệ đối tác hay tổ chức giáo dục, hoặc nếu bạn là cá thể kinh doanh đang đăng ký dưới tên thương mại.

Cá nhân

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký bằng tên của chính mình và sẽ sử dụng tài khoản cho mục đích của riêng bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn là doanh nghiệp cá thể, đăng ký bằng tên riêng của bạn và cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Nếu đăng ký với tư cách là Cá nhân, bạn sẽ không thể thêm/xoá người dùng hoặc thay đổi các quyền đối với hồ sơ thanh toán của bạn.

Mục đích sử dụng

Chọn Doanh nghiệp nếu bạn sử dụng tài khoản này cho các dịch vụ thương mại hoặc kinh doanh. Việc sử dụng loại tài khoản doanh nghiệp có nghĩa là bạn muốn thu được lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình (chẳng hạn như doanh thu, lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký tăng). Doanh nghiệp bao gồm các đơn vị liên kết, thương nhân cá thể, thương nhân tự làm chủ, quan hệ đối tác và các loại hình doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, hãy chọn Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh nếu bạn chỉ muốn sử dụng tài khoản cho hoạt động chính trị, từ thiện hoặc phi lợi nhuận.

Lưu ý: Chế độ cài đặt mục đích sử dụng sẽ chỉ xuất hiện trong quá trình đăng ký tài khoản ban đầu. Google Ads chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh ở Liên minh Châu Âu.

Thông tin thuế

Cách xử lý thuế được xác định theo Mục đích sử dụng của bạn. Trạng thái thuế và chế độ cài đặt mã số thuế GTGT (không bắt buộc) sẽ xuất hiện sau khi bạn đã chọn Loại tài khoản và Mục đích sử dụng. Nếu bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm khác của Google, trong một số trường hợp, cách xử lý thuế cho các sản phẩm đó có thể được xác định theo trạng thái thuế. Chế độ cài đặt "Mục đích sử dụng" có hiệu lực vĩnh viễn và sẽ ảnh hưởng đến cách bạn kê khai và báo cáo thuế GTGT.

Trạng thái thuế Tổ chức có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản tổ chức.

Trạng thái thuế Cá nhân có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản cá nhân.

Google không thể tư vấn về thuế GTGT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

Tự kê khai thuế GTGT

Hãy kiểm tra với cơ quan thuế địa phương để biết bạn có phải tự kê khai thuế GTGT ở quốc gia của mình hay không. Nếu có thì bạn cần đề nghị nhà tư vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương hỗ trợ vì Google không thể tư vấn cho bạn.

Điều cần biết

 • Nếu tài khoản của bạn do Google France SARL cung cấp, chúng tôi sẽ cần mã số thuế GTGT, SIRET hoặc SIREN tuỳ thuộc vào trạng thái thuế của bạn.
 • Trường hợp tài khoản của bạn do Google Ireland Limited cung cấp:
  • Chúng tôi sẽ không tính thuế GTGT vào tài khoản của bạn trừ phi bạn đã chọn Mục đích sử dụng là "Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh" trong quá trình đăng ký.
  • Bạn sẽ chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu của bạn (theo Điều 44, Chỉ thị 2006/112/EC của Hội đồng Liên minh Châu Âu).

Thay đổi mã số VAT

Bạn có thể tự thay đổi mã số thuế GTGT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số thuế GTGT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhập mã số VAT của bạn trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký thuế GTGT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký thuế GTGT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Ủy ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký thuế GTGT của mình có hợp lệ hay không.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Xin lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một bộ vào thời điểm thanh toán trước và một bộ vào cuối tháng (bộ hoá đơn này không còn hiển thị phần “Hồ sơ chi phí và thuế” và phần “Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận”). Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng. Hoá đơn này không còn hiển thị phần "Hồ sơ chi phí và thuế" và phần "Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận".

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Ngày cung cấp hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Mức độ chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng trong phần "Tóm tắt" sẽ hiển thị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn. Đây là điều dễ hiểu trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng những hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn GTGT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Những hoá đơn trong tài khoản Google Ads là hoá đơn cũ. Những hóa đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Các hoá đơn được coi là hợp pháp — tức là hoá đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn thuế GTGT hợp lệ, với các khoản khấu trừ thuế GTGT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái trên Google Ads

Estonia đã tăng Thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 20% (hiện tại) lên 22% từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Estonia. 

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận loại tài khoản, mục đích sử dụng tài khoản và trạng thái thuế. Các chế độ cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá và báo cáo thuế GTGT. Bạn chỉ được đặt các chế độ cài đặt này một lần và không thể thay đổi sau khi hoàn tất quá trình thiết lập thông tin thanh toán nên hãy lựa chọn thật cẩn thận. Bạn cũng có thể sử dụng các chế độ cài đặt này để xác minh danh tính nhà quảng cáo.

Loại tài khoản

Đối với Loại tài khoản, bạn có thể chọn Tổ chức hoặc Cá nhân.

Tổ chức

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký cho người khác hoặc không phải bằng tên của bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đại diện cho một doanh nghiệp, tổ chức, quan hệ đối tác hay tổ chức giáo dục, hoặc nếu bạn là cá thể kinh doanh đang đăng ký dưới tên thương mại.

Cá nhân

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký bằng tên của chính mình và sẽ sử dụng tài khoản cho mục đích của riêng bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn là doanh nghiệp cá thể, đăng ký bằng tên riêng của bạn và cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Nếu đăng ký với tư cách là Cá nhân, bạn sẽ không thể thêm/xoá người dùng hoặc thay đổi các quyền đối với hồ sơ thanh toán của bạn.

Mục đích sử dụng

Chọn Doanh nghiệp nếu bạn sử dụng tài khoản này cho các dịch vụ thương mại hoặc kinh doanh. Việc sử dụng loại tài khoản doanh nghiệp có nghĩa là bạn muốn thu được lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình (chẳng hạn như doanh thu, lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký tăng). Doanh nghiệp bao gồm các đơn vị liên kết, thương nhân cá thể, thương nhân tự làm chủ, quan hệ đối tác và các loại hình doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, hãy chọn Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh nếu bạn chỉ muốn sử dụng tài khoản cho hoạt động chính trị, từ thiện hoặc phi lợi nhuận.

Lưu ý: Chế độ cài đặt mục đích sử dụng sẽ chỉ xuất hiện trong quá trình đăng ký tài khoản ban đầu. Google Ads chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh ở Liên minh Châu Âu.

Thông tin thuế

Cách xử lý thuế được xác định theo Mục đích sử dụng của bạn. Trạng thái thuế và chế độ cài đặt mã số thuế GTGT (không bắt buộc) sẽ xuất hiện sau khi bạn đã chọn Loại tài khoản và Mục đích sử dụng. Nếu bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm khác của Google, trong một số trường hợp, cách xử lý thuế cho các sản phẩm đó có thể được xác định theo trạng thái thuế. Chế độ cài đặt "Mục đích sử dụng" có hiệu lực vĩnh viễn và sẽ ảnh hưởng đến cách bạn kê khai và báo cáo thuế GTGT.

Trạng thái thuế Tổ chức có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản tổ chức.

Trạng thái thuế Cá nhân có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản cá nhân.

Google không thể tư vấn về thuế GTGT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

 

Điều cần biết

 • Chúng tôi cần có mã số thuế GTGT của bạn.
 • Chúng tôi sẽ không tính thuế GTGT vào tài khoản của bạn trừ phi bạn đã chọn Mục đích sử dụng là "Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh" trong quá trình đăng ký.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu của bạn (theo Điều 44, Chỉ thị 2006/112/EC của Hội đồng Liên minh Châu Âu).

Thay đổi mã số VAT

Bạn có thể tự thay đổi mã số thuế GTGT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số thuế GTGT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhập mã số VAT của bạn trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký thuế GTGT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký thuế GTGT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Uỷ ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký thuế GTGT của mình có hợp lệ hay không.

Tự kê khai VAT

Bạn bắt buộc phải tự kê khai thuế GTGT theo thuế suất GTGT hiện tại cho quốc gia thành viên của bạn. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương của bạn để được tư vấn.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Xin lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một bộ vào thời điểm thanh toán trước và một bộ vào cuối tháng (bộ hoá đơn này không còn hiển thị phần “Hồ sơ chi phí và thuế” và phần “Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận”). Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng. Hoá đơn này không còn hiển thị phần "Hồ sơ chi phí và thuế" và phần "Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận".

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Ngày cung cấp hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Mức độ chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng trong phần "Tóm tắt" sẽ hiển thị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn. Đây là điều dễ hiểu trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng những hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn GTGT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Những hoá đơn trong tài khoản Google Ads là hoá đơn cũ. Những hóa đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Các hoá đơn được coi là hợp pháp — tức là hoá đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn thuế GTGT hợp lệ, với các khoản khấu trừ thuế GTGT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái trên Google Ads

Lưu ý: Luxembourg đã tăng Thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ 16% lên 17% từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Thay đổi này có thể ảnh hưởng đến các tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Luxembourg.

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận loại tài khoản, mục đích sử dụng tài khoản và trạng thái thuế. Các chế độ cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá và báo cáo thuế GTGT. Bạn chỉ được đặt các chế độ cài đặt này một lần và không thể thay đổi sau khi hoàn tất quá trình thiết lập thông tin thanh toán nên hãy lựa chọn thật cẩn thận. Bạn cũng có thể sử dụng các chế độ cài đặt này để xác minh danh tính nhà quảng cáo.

Loại tài khoản

Đối với Loại tài khoản, bạn có thể chọn Tổ chức hoặc Cá nhân.

Tổ chức

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký cho người khác hoặc không phải bằng tên của bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đại diện cho một doanh nghiệp, tổ chức, quan hệ đối tác hay tổ chức giáo dục, hoặc nếu bạn là cá thể kinh doanh đang đăng ký dưới tên thương mại.

Cá nhân

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký bằng tên của chính mình và sẽ sử dụng tài khoản cho mục đích của riêng bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn là doanh nghiệp cá thể, đăng ký bằng tên riêng của bạn và cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Nếu đăng ký với tư cách là Cá nhân, bạn sẽ không thể thêm/xoá người dùng hoặc thay đổi các quyền đối với hồ sơ thanh toán của bạn.

Mục đích sử dụng

Chọn Doanh nghiệp nếu bạn sử dụng tài khoản này cho các dịch vụ thương mại hoặc kinh doanh. Việc sử dụng loại tài khoản doanh nghiệp có nghĩa là bạn muốn thu được lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình (chẳng hạn như doanh thu, lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký tăng). Doanh nghiệp bao gồm các đơn vị liên kết, thương nhân cá thể, thương nhân tự làm chủ, quan hệ đối tác và các loại hình doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, hãy chọn Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh nếu bạn chỉ muốn sử dụng tài khoản cho hoạt động chính trị, từ thiện hoặc phi lợi nhuận.

Lưu ý: Chế độ cài đặt mục đích sử dụng sẽ chỉ xuất hiện trong quá trình đăng ký tài khoản ban đầu. Google Ads chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh ở Liên minh Châu Âu.

Thông tin thuế

Cách xử lý thuế được xác định theo Mục đích sử dụng của bạn. Trạng thái thuế và chế độ cài đặt mã số thuế GTGT (không bắt buộc) sẽ xuất hiện sau khi bạn đã chọn Loại tài khoản và Mục đích sử dụng. Nếu bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm khác của Google, trong một số trường hợp, cách xử lý thuế cho các sản phẩm đó có thể được xác định theo trạng thái thuế. Chế độ cài đặt "Mục đích sử dụng" có hiệu lực vĩnh viễn và sẽ ảnh hưởng đến cách bạn kê khai và báo cáo thuế GTGT.

Trạng thái thuế Tổ chức có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản tổ chức.

Trạng thái thuế Cá nhân có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản cá nhân.

Google không thể tư vấn về thuế GTGT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

 

Điều cần biết

 • Chúng tôi cần có mã số thuế GTGT của bạn.
 • Chúng tôi sẽ không tính thuế GTGT vào tài khoản của bạn trừ phi bạn đã chọn Mục đích sử dụng là "Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh" trong quá trình đăng ký.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu của bạn (theo Điều 44, Chỉ thị 2006/112/EC của Hội đồng Liên minh Châu Âu).

Thay đổi mã số VAT

Bạn có thể tự thay đổi mã số thuế GTGT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số thuế GTGT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhập mã số VAT của bạn trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký thuế GTGT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký thuế GTGT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Uỷ ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký thuế GTGT của mình có hợp lệ hay không.

Tự kê khai VAT

Bạn bắt buộc phải tự kê khai thuế GTGT theo thuế suất GTGT hiện tại cho quốc gia thành viên của bạn. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương của bạn để được tư vấn.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Xin lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một bộ vào thời điểm thanh toán trước và một bộ vào cuối tháng (bộ hoá đơn này không còn hiển thị phần “Hồ sơ chi phí và thuế” và phần “Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận”). Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng. Hoá đơn này không còn hiển thị phần "Hồ sơ chi phí và thuế" và phần "Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận".

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Ngày cung cấp hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Mức độ chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng trong phần "Tóm tắt" sẽ hiển thị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn. Đây là điều dễ hiểu trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng những hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn GTGT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Những hoá đơn trong tài khoản Google Ads là hoá đơn cũ. Những hóa đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Các hoá đơn được coi là hợp pháp — tức là hoá đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn thuế GTGT hợp lệ, với các khoản khấu trừ thuế GTGT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

Google Ireland Limited

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Khi tạo tài khoản, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận loại tài khoản, mục đích sử dụng tài khoản và trạng thái thuế. Các chế độ cài đặt này sẽ ảnh hưởng đến cách bạn đánh giá và báo cáo thuế GTGT. Bạn chỉ được đặt các chế độ cài đặt này một lần và không thể thay đổi sau khi hoàn tất quá trình thiết lập thông tin thanh toán nên hãy lựa chọn thật cẩn thận. Bạn cũng có thể sử dụng các chế độ cài đặt này để xác minh danh tính nhà quảng cáo.

Loại tài khoản

Đối với Loại tài khoản, bạn có thể chọn Tổ chức hoặc Cá nhân.

Tổ chức

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký cho người khác hoặc không phải bằng tên của bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đại diện cho một doanh nghiệp, tổ chức, quan hệ đối tác hay tổ chức giáo dục, hoặc nếu bạn là cá thể kinh doanh đang đăng ký dưới tên thương mại.

Cá nhân

Chọn chế độ cài đặt này nếu bạn đăng ký bằng tên của chính mình và sẽ sử dụng tài khoản cho mục đích của riêng bạn. Ví dụ: chọn chế độ cài đặt này nếu bạn là doanh nghiệp cá thể, đăng ký bằng tên riêng của bạn và cho mục đích sử dụng của riêng bạn. Nếu đăng ký với tư cách là Cá nhân, bạn sẽ không thể thêm/xoá người dùng hoặc thay đổi các quyền đối với hồ sơ thanh toán của bạn.

Mục đích sử dụng

Chọn Doanh nghiệp nếu bạn sử dụng tài khoản này cho các dịch vụ thương mại hoặc kinh doanh. Việc sử dụng loại tài khoản doanh nghiệp có nghĩa là bạn muốn thu được lợi ích kinh tế từ quảng cáo của mình (chẳng hạn như doanh thu, lượt bán hàng hoặc lượt đăng ký tăng). Doanh nghiệp bao gồm các đơn vị liên kết, thương nhân cá thể, thương nhân tự làm chủ, quan hệ đối tác và các loại hình doanh nghiệp khác.

Ngoài ra, hãy chọn Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh nếu bạn chỉ muốn sử dụng tài khoản cho hoạt động chính trị, từ thiện hoặc phi lợi nhuận.

Lưu ý: Chế độ cài đặt mục đích sử dụng sẽ chỉ xuất hiện trong quá trình đăng ký tài khoản ban đầu. Google Ads chủ yếu được sử dụng cho mục đích kinh doanh ở Liên minh Châu Âu.

Thông tin thuế

Cách xử lý thuế được xác định theo Mục đích sử dụng của bạn. Trạng thái thuế và chế độ cài đặt mã số thuế GTGT (không bắt buộc) sẽ xuất hiện sau khi bạn đã chọn Loại tài khoản và Mục đích sử dụng. Nếu bạn đăng ký sử dụng các sản phẩm khác của Google, trong một số trường hợp, cách xử lý thuế cho các sản phẩm đó có thể được xác định theo trạng thái thuế. Chế độ cài đặt "Mục đích sử dụng" có hiệu lực vĩnh viễn và sẽ ảnh hưởng đến cách bạn kê khai và báo cáo thuế GTGT.

Trạng thái thuế Tổ chức có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản tổ chức.

Trạng thái thuế Cá nhân có nghĩa là mã số thuế mà bạn đã nhập được liên kết với loại tài khoản cá nhân.

Google không thể tư vấn về thuế GTGT. Nếu bạn có câu hỏi về việc đăng ký thuế GTGT, hãy liên hệ với nhà tư vấn thuế hoặc cố vấn doanh thu của bạn.

 

Điều cần biết

 • Chúng tôi cần có mã số thuế GTGT của bạn.
 • Chúng tôi sẽ không tính thuế GTGT vào tài khoản của bạn trừ phi bạn đã chọn Mục đích sử dụng là "Mục đích sử dụng hợp lệ, không liên quan đến hoạt động kinh doanh" trong quá trình đăng ký.
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm tự kê khai và nộp thuế GTGT theo thuế suất địa phương của quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu của bạn (theo Điều 44, Chỉ thị 2006/112/EC của Hội đồng Liên minh Châu Âu).

Thay đổi mã số VAT

Bạn có thể tự thay đổi mã số thuế GTGT của mình. Hãy nhấp vào đường dẫn liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Thay đổi mã số thuế GTGT
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán", sau đó nhấp vào đường liên kết Cài đặt ở cạnh trang.
 3. Nhập mã số VAT của bạn trong mục "Hồ sơ thanh toán".
 4. Nhấp vào Lưu.

Lỗi thường gặp là nhập số thuế thay vì số đăng ký thuế GTGT. Hai số này hoàn toàn khác nhau. Số đăng ký thuế GTGT bắt đầu bằng mã quốc gia cụ thể, theo sau là ký tự số hoặc chữ (tối đa 12 ký tự). Hãy truy cập vào trang web của Uỷ ban Châu Âu nếu bạn muốn kiểm tra xem số đăng ký thuế GTGT của mình có hợp lệ hay không.

Tự kê khai VAT

Bạn bắt buộc phải tự kê khai thuế GTGT theo thuế suất GTGT hiện tại cho quốc gia thành viên của bạn. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương của bạn để được tư vấn.

Tìm và tải hoá đơn thuế GTGT xuống

Xin lưu ý rằng ở quốc gia của bạn, thuế được tính tại thời điểm thanh toán. Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán thủ công, bạn sẽ nhận được hai bộ hoá đơn: một bộ vào thời điểm thanh toán trước và một bộ vào cuối tháng (bộ hoá đơn này không còn hiển thị phần “Hồ sơ chi phí và thuế” và phần “Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận”). Nếu đang sử dụng chế độ thanh toán tự động, bạn sẽ nhận được một hoá đơn vào cuối tháng. Hoá đơn này không còn hiển thị phần "Hồ sơ chi phí và thuế" và phần "Hồ sơ các khoản thanh toán đã nhận".

Dưới đây là cách tìm một hoá đơn trong tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ rồi chọn Chứng từ trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Ở thanh trên cùng, hãy chọn Chứng từ về thuế và pháp lý.
 4. Trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở bên trái những hoá đơn mà bạn muốn tải xuống.
  • Để chọn tất cả chứng từ xuất hiện trong bảng, hãy đánh dấu vào hộp ở góc trên cùng bên trái của bảng.
 5. Chọn Tải chứng từ đã chọn xuống.
 6. Chọn định dạng mà bạn muốn sử dụng để tải hoá đơn xuống.
 7. Chọn Tải xuống.
 8. Ngoài ra, bạn có thể chọn Tải xuống ở cuối mỗi hàng có hoá đơn.

Hoá đơn thuế theo địa phương sẽ tự động tải xuống máy tính ở định dạng PDF để bạn xem hoặc in.

Ngày cung cấp hoá đơn thuế GTGT

 • Hóa đơn thuế GTGT cho một tháng cụ thể có sẵn từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: Hoá đơn thuế GTGT tháng 9 sẽ có muộn nhất vào ngày 5 tháng 10. Hoá đơn thuế GTGT không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng nên bạn sẽ nhận hoá đơn này trễ hơn trong những khoảng thời gian đó.

Mức độ chênh lệch giữa hoạt động thanh toán hằng tháng và hoá đơn

Đôi khi, các khoản phí bạn thấy trong hoạt động thanh toán hằng tháng trong phần "Tóm tắt" sẽ hiển thị lệch 1 hoặc 2 ngày so với các khoản phí bạn thấy trong hoá đơn. Đây là điều dễ hiểu trong hầu hết các trường hợp vì Google Ads và các ngân hàng sử dụng những hệ thống khác nhau. Các khoản thanh toán và khoản phí thường không xảy ra cùng một lúc.

Nếu bạn nhận được điều chỉnh tài khoản hoặc tín dụng và đã sử dụng tín dụng trong cùng thời hạn thanh toán, điều này cũng có thể làm cho hóa đơn GTGT của bạn khác với lịch sử giao dịch.

Hóa đơn hợp lệ về mặt pháp lý

Những hoá đơn trong tài khoản Google Ads là hoá đơn cũ. Những hóa đơn này cho thấy yêu cầu thanh toán của bạn (nghĩa là một mục riêng sẽ được thêm vào hóa đơn bất cứ khi nào chúng tôi bắt đầu tính phí hoặc bạn thực hiện thanh toán cho Google).

Các hoá đơn được coi là hợp pháp — tức là hoá đơn sẽ được các cơ quan thuế địa phương chấp nhận.

Hóa đơn của chúng tôi được nhiều cơ quan thuế khác nhau chấp nhận là hóa đơn thuế GTGT hợp lệ, với các khoản khấu trừ thuế GTGT được bao gồm và không yêu cầu dấu hoặc chữ ký đặc biệt.

Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Tài khoản của bạn được Google Ireland Ltd. cung cấp, nhưng Google không thể tính phí thuế GTGT nếu địa chỉ thanh toán của bạn nằm trong một quốc gia không phải thành viên của Liên minh Châu Âu.

Kiểm tra với cơ quan thuế địa phương của bạn để xem liệu bạn có được yêu cầu tự kê khai thuế GTGT ở quốc gia của mình hay không. Nếu trường hợp đó xảy ra, bạn cần phải làm điều này với sự trợ giúp của cố vấn thuế hoặc cơ quan thuế địa phương. Google không thể tư vấn cho bạn.

Tự kê khai thuế GTGT

Nếu bạn không bị tính thuế GTGT vào chi phí Google Ads, bạn có thể được yêu cầu tự kê khai thuế GTGT. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương để được tư vấn.

Bản sao kê hằng tháng

Ở quốc gia của bạn, Google cung cấp Bản sao kê hằng tháng. Những chứng từ này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian nêu trên chứng từ. Tìm hiểu thêm về bản sao kê.

Nếu bạn có câu hỏi về bản sao kê hằng tháng liên quan đến việc khai thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương để được hướng dẫn.

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) và trạng thái trên Google Ads

Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2024, chúng tôi sẽ tính Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là 15% cho những tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Zimbabwe.

Đối với khách hàng sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng, nếu đã đăng ký nộp thuế GTGT ở Zimbabwe, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Mã số thuế GTGT tại đây. Đối với khách hàng sử dụng phương thức thanh toán tự động và thủ công, bạn có thể làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Thanh toán rồi nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh mục "Thông tin chi tiết về người thanh toán" trên trang "Cài đặt"
 4. Trong mục "Thông tin thuế ở Zimbabwe", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 5. Trong trường "Mã số thuế GTGT ở Zimbabwe", hãy nhập mã số thuế GTGT của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu.

Bạn cũng có thể sử dụng hồ sơ thanh toán của mình để cập nhật thông tin thuế:

 1. Đăng nhập vào phần Cài đặt Trung tâm thanh toán của Google.
 2. Trong mục "Thông tin thuế ở Zimbabwe", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 3. Trong trường "Mã số thuế GTGT ở Zimbabwe", hãy nhập mã số thuế GTGT của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu

Tài khoản của bạn do Google Ireland Ltd cung cấp.

Bảng sao kê hằng tháng

Ở quốc gia của bạn, Google cung cấp Bảng sao kê hằng tháng. Những chứng từ này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian nêu trên chứng từ. Tìm hiểu thêm về bản sao kê.

Nếu bạn có câu hỏi về bản sao kê hằng tháng liên quan đến việc khai thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương để được hướng dẫn.

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và trạng thái Google Ads

Từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, Google sẽ bắt đầu tính thuế 16% đối với những khách hàng có địa chỉ thanh toán ở Kenya do những thay đổi trong luật thuế địa phương.

Khách hàng bắt buộc phải cung cấp Mã số thuế (mã PIN) trong tài khoản Google Ads của mình để tránh các vấn đề về tính hợp lệ của hoá đơn và các vấn đề có thể xảy ra để thu hồi chi phí thuế GTGT.

Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2023, khách hàng của Google Ads ở Kenya sẽ bắt đầu nhận được Hoá đơn thuế bao gồm Mã số thuế (mã PIN) có áp dụng thuế suất 16%.

Nếu có câu hỏi liên quan đến sự thay đổi về thuế này, bạn nên trao đổi với chuyên viên tư vấn thuế hoặc cơ quan thuế tại địa phương. Google không thể tư vấn cho bạn.

Tự kê khai thuế GTGT

Nếu bạn không bị tính thuế GTGT vào chi phí Google Ads, bạn có thể được yêu cầu tự kê khai thuế GTGT. Vui lòng liên hệ với văn phòng thuế địa phương để được tư vấn.

Bản sao kê hằng tháng

Ở quốc gia của bạn, Google cung cấp Bản sao kê hằng tháng. Những chứng từ này trình bày tóm tắt về hoạt động thanh toán trong khoảng thời gian nêu trên chứng từ. Tìm hiểu thêm về bản sao kê.

Nếu bạn có câu hỏi về bản sao kê hằng tháng liên quan đến việc khai thuế, hãy liên hệ với cơ quan lập pháp hoặc chuyên viên tư vấn thuế tại địa phương để được hướng dẫn.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, tất cả giao dịch bán hàng trên Google Ads ở Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là 5% trên tổng số tiền. Tổng số tiền bằng với số tiền sử dụng chia cho 0,95.

Chúng tôi xin minh hoạ như sau: với khoản thanh toán 100 đô la Mỹ trên Google Ads, những thông tin sau sẽ xuất hiện trên hoá đơn của Google:

 

Số tiền (đô la Mỹ)

Phí quảng cáo

100,00

Thuế GTGT (5%)*

5,26

Tổng số tiền khách hàng đã thanh toán

105,26

*Doanh thu chịu thuế GTGT = 100 đô la Mỹ / (100% - 5%) = 105,26 đô la Mỹ. Thuế GTGT = 5% x 105,26 đô la Mỹ = 5,26 đô la Mỹ


Sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến tất cả tài khoản Google Ads có địa chỉ doanh nghiệp ở Việt Nam.

Nếu bạn có Mã số thuế tại Việt Nam và muốn in mã này lên hoá đơn của mình, vui lòng làm theo các hướng dẫn ở bên dưới để nhập Mã số thuế của bạn vào hệ thống.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng phải liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads và cung cấp Mã số thuế tại Việt Nam để các chuyên gia của chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ thanh toán cho phù hợp.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công đều có thể cập nhật thông tin thuế của họ theo hướng dẫn ở bên dưới.

Cập nhật thông tin thuế trong Google Ads

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng Công cụ và cài đặt Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở trên cùng bên phải, rồi chọn Cài đặt trong mục "Thanh toán".
 3. Trong mục "Vietnam Tax Info" ("Thông tin thuế tại Việt Nam"), hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập Mã số thuế tại Việt Nam vào trường thích hợp.
 4. Nhấp vào Lưu.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào Tài khoản thanh toán Google.
 2. Nhấp vào phần Cài đặt ở trên cùng bên phải của trang.
 3. Trong mục "Vietnam Tax Info" ("Thông tin thuế tại Việt Nam"), hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, rồi nhập Mã số thuế tại Việt Nam vào trường thích hợp.
 4. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Google không thể tư vấn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Vì hợp đồng kinh doanh Google Ads của bạn được đăng ký với Google Asia Pacific Pte. Ltd. nên thuế địa phương không áp dụng cho hoạt động Google Ads của bạn. Những khoản thuế này sẽ không xuất hiện trên hóa đơn của bạn.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2023, mức thuế GTGT 13% sẽ áp dụng cho tất cả khách hàng Google Ads có địa chỉ thanh toán ở Nepal, trừ phi bạn đã khai báo rằng bạn đang sử dụng các dịch vụ này cho mục đích kinh doanh và Google có Số tài khoản cố định (PAN) của bạn tại Nepal.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức lập hoá đơn hằng tháng có thể cung cấp mã PAN của họ thông qua biểu mẫu này tại đây.

Những nhà quảng cáo sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thủ công đều có thể cập nhật thông tin thuế của họ theo hướng dẫn ở bên dưới.

Cập nhật thông tin thuế trong Trung tâm thanh toán của Google

 1. Đăng nhập vào tài khoản thanh toán của bạn trên Google.

Đối với loại tài khoản cá nhân, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Trong mục "Thông tin thuế ở Nepal", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì .
 2. Nếu bạn đang sử dụng các dịch vụ của Google cho mục đích kinh doanh và có mã PAN tại Nepal, hãy chọn trạng thái thuế là Nhà doanh nghiệp cá nhân, chọn hộp đánh dấu khai báo rồi nhập thông tin thuế của bạn trong mục "Mã PAN tại Nepal".
 3. Nhấp vào Lưu.

Đối với loại tài khoản tổ chức, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới:

 1. Trong mục "Thông tin thuế ở Nepal", hãy nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì, chọn hộp đánh dấu khai báo rồi nhập thông tin thuế của bạn trong mục "Mã PAN tại Nepal".
 2. Nhấp vào Lưu.
Lưu ý: Google không thể tư vấn cho bạn các vấn đề về thuế. Vui lòng liên hệ với nhân viên tư vấn thuế của bạn nếu bạn có câu hỏi về khoản thuế này.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính