ภาษีในประเทศของคุณ

 

ภาษีหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณตามสถานที่ตั้งของธุรกิจ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ หากต้องการดูข้อมูลของประเทศอื่น ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านบน

ผู้ลงโฆษณาในอาร์เจนตินา

ข้อกำหนดด้านภาษีอาจแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าวิธีการชำระเงินของคุณตั้งไว้เป็นการแจ้งหนี้หรือการชำระเงินด้วยตนเอง โปรดดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินของคุณด้านล่าง

การชำระเงินด้วยตนเอง

วิธีคำนวณภาษีในการชำระเงินผ่าน Banelco หรือ PagoMisCuentas.com

เมื่อคุณชำระเงิน เราถือว่าคุณได้รวมจำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มในบัญชีของคุณแล้ว รวมถึงเปอร์เซ็นต์จำนวนเงินที่ถูกต้องที่จะชำระเป็นค่าภาษีที่มีผลบังคับทั้งหมด เราอาจหักภาษีอย่างน้อย 1 รายการจากการชำระเงินผ่าน Banelco หรือ PagoMisCuentas.com ก่อนที่จะนำเงินที่เหลือเข้าบัญชี Google Ads ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะภาษีของคุณ

 • VAT 21%: เราใช้อัตรา VAT 21% กับการชำระเงินด้วยตนเองของผู้ลงโฆษณาทั้งหมด
 • VAT 3%: ภาษีนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อคุณจดทะเบียนกับรัฐบาลเพื่อชำระ VAT (IVA responsable inscripto) แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและ VAT และไม่มีใบรับรองการยกเว้นสำหรับ VAT
 • GRT Perceptions: เราใช้ Perception สำหรับ GRT ในจังหวัดที่คุณจดทะเบียนเป็นธุรกิจและ Google เป็น Perception Agent เราต้องใช้เอกสารภาษีของคุณในการระบุสถานะ GRT ในแต่ละจังหวัด

คุณจะเห็น Perception แสดงในใบแจ้งหนี้รายเดือน เราคำนวณภาษี GRT ตามหมวดหมู่ VAT สถานะ GRT และปัจจัยอื่นๆ ที่แสดงในเอกสารภาษี GRT ของคุณสำหรับแต่ละจังหวัด (เช่น CM01, CM02, CM05) Perception เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นคุณจึงต้องแสดงเอกสารภาษี CM01, CM02 และ CM05 ที่อัปเดต ปัจจุบัน Google Argentina เก็บภาษีสำหรับ 7 จังหวัดต่อไปนี้

 • Buenos Aires City
 • บัวโนสไอเรสโพรวินซ์
 • คอร์เรียนเตซ
 • มิสซิออนเนส
 • นิวเกวน
 • ซันลูอิส
 • Chaco

เราจะพิจารณาว่าคุณต้องเสีย VAT และ/หรือ GRT Perception หรือไม่โดยดูจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเอกสารที่คุณกรอกไว้ขณะสร้างบัญชี เอกสารภาษีต่อไปนี้จะช่วยในการพิจารณาอัตราภาษีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้

 • F.460/J (Inscripción AFIP) - เอกสารภาษีของรัฐบาลกลาง
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - เอกสารภาษี GRT ระดับจังหวัด
 • CM05 - เอกสารภาษี GRT ระดับจังหวัด
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) ของท้องถิ่น
 • Exención en Ingresos Brutos หรือการยกเว้น GRT ในแต่ละจังหวัด
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (ใบรับรองการยกเว้น)
 • ชื่อ Perception Agent (ตามจังหวัด)

หมายเหตุ

คุณจะต้องระบุเอกสารภาษีขณะสร้างบัญชี หากเราไม่มีเอกสารภาษีที่อัปเดต ข้อบังคับภาษีของรัฐบาลกลางและระดับจังหวัดกำหนดว่าเราจะต้องเรียกเก็บจากคุณในอัตราภาษีสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมของคุณ

การรับใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการชำระเงินผ่าน Banelco หรือ PagoMisCuentas.com

Banelco จะออกใบเสร็จที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับทุกๆ การชำระเงินที่ดำเนินการโดยใช้เครือข่าย Banelco ในใบเสร็จจะมีรหัสควบคุม 4 หลักเพื่อรับรองความถูกต้องของใบเสร็จ

คุณจะได้รับใบเสร็จตามวิธีการหนึ่งใน 3 วิธีต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณชำระเงิน

 • จากตู้เอทีเอ็มที่คุณชำระเงิน
 • พิมพ์จากเว็บไซต์ PagoMisCuentas.com
 • พิมพ์จากเว็บไซต์ธนาคารออนไลน์ของธนาคารของคุณ
การได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ได้อนุญาตการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กับ Google Argentina เป็นการชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือ VAT ในระหว่างช่วงเวลาต่อไปนี้

 • VAT: 1 มกราคม 2018 จนถึง 30 มิถุนายน 2018
 • ภาษีเงินได้: 1 มิถุนายน 2018 จนถึง 31 มีนาคม 2019

ระบบได้ส่งใบรับรองการยกเว้นภาษีให้กับลูกค้าทางอีเมลแล้ว โปรดแนบใบรับรองเหล่านี้เมื่อส่งการชำระเงินมาให้ Google

ประเภทใบแจ้งหนี้ที่คุณจะได้รับขึ้นอยู่กับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (CUIT หรือ DNI) ที่คุณกรอกไว้ในบัญชี หากต้องการรับใบแจ้งหนี้ที่มีรายการ VAT แยกต่างหาก คุณจะต้องลงชื่อสมัครใช้เป็นธุรกิจที่จดทะเบียน VAT โดยใช้ CUIT

 • คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ประเภท A หากกรอก CUIT ที่ถูกต้องสำหรับบริษัทที่จดทะเบียน VAT
 • สำหรับ DNI คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ประเภท B

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทใบแจ้งหนี้ในอาร์เจนตินา โปรดไปที่เว็บไซต์การออกใบแจ้งหนี้ AFIP อย่างเป็นทางการ

Google จะออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมายในวันที่ 3 ถึง 5 ของแต่ละเดือน โดยรายงานค่าโฆษณาของคุณซึ่งรวมถึงภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดสำหรับเดือนก่อนหน้าตามปฏิทิน คุณจะดูเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีได้ นอกจากนี้เราจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินด้วย

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีของคุณ
หากกรอกข้อมูลภาษีที่ไม่ถูกต้องในบัญชี Google Ads หรือข้อมูลภาษีเปลี่ยนแปลงไป โปรดอัปโหลดเอกสารที่ถูกต้อง ตามขั้นตอนดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่ด้านขวาบนแล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
 3. คลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้ายของหน้า
 4. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ในส่วน "ข้อมูลภาษีของอาร์เจนตินา" แล้วคลิกเพิ่มไฟล์เพื่ออัปโหลดเอกสารใหม่
 5. คลิกบันทึก

หากเข้าถึง "ข้อมูลภาษีของอาร์เจนตินา" และ/หรืออัปโหลดเอกสารไม่ได้ นั่นคือคุณอาจมีสิทธิ์การชำระเงินไม่เพียงพอ ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบโปรไฟล์การชำระเงินของบัญชี Google Ads เพื่อให้สิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบหรือสิทธิ์แก้ไขแก่โปรไฟล์การชำระเงินนั้น

โปรดทราบว่า เราออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่ข้อมูลภาษีจะได้รับการอัปเดตในบัญชี Google Ads อีกครั้งไม่ได้

การยกเว้นภาษี

หากคุณได้รับการยกเว้นภาษี โปรดอัปโหลดใบรับรองขณะที่คุณสร้างบัญชี เพื่อที่เราจะได้นำมาพิจารณาในการคำนวณภาษีของคุณ หากคุณลืมอัปโหลดหรือได้รับสิทธิ์การยกเว้นใหม่ โปรดอัปโหลดใบรับรองในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ที่หน้าการตั้งค่า

การแจ้งหนี้

วิธีคำนวณภาษี

เราจะบวกภาษีไปในค่าโฆษณา และแสดงในประวัติการทำธุรกรรมและบนใบแจ้งหนี้รายเดือน เราคำนวณภาษีตามกฎหมายท้องถิ่น ดังนี้

 • VAT 21%: เราใช้อัตรา VAT 21% กับการชำระเงินทั้งหมด
 • GRT Perceptions: เราใช้ Perception สำหรับ GRT ในจังหวัดที่คุณจดทะเบียนเป็นธุรกิจและ Google เป็น Perception Agent เราต้องใช้เอกสารภาษีของคุณในการระบุสถานะ GRT ในแต่ละจังหวัด

คุณจะเห็น Perception แสดงในใบแจ้งหนี้รายเดือน เราคำนวณภาษี GRT ตามหมวดหมู่ VAT สถานะ GRT และปัจจัยอื่นๆ ที่แสดงในเอกสารภาษี GRT ของคุณสำหรับแต่ละจังหวัด (เช่น CM01, CM02, CM05) Perception เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้นคุณจึงต้องแสดงเอกสารภาษี CM01, CM02 และ CM05 ที่อัปเดต ปัจจุบัน Google Argentina เก็บภาษีสำหรับ 7 จังหวัดต่อไปนี้

 • Buenos Aires City
 • บัวโนสไอเรสโพรวินซ์
 • คอร์เรียนเตซ
 • มิสซิออนเนส
 • นิวเกวน
 • ซันลูอิส
 • Chaco

เราจะพิจารณาว่าคุณต้องเสีย VAT และ/หรือ GRT Perception หรือไม่โดยดูจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเอกสารที่คุณกรอกไว้ขณะสร้างบัญชี เอกสารภาษีต่อไปนี้จะช่วยในการพิจารณาอัตราภาษีที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้

 • F.460/J (Inscripción AFIP) - เอกสารภาษีของรัฐบาลกลาง
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - เอกสารภาษี GRT ระดับจังหวัด
 • CM05 - เอกสารภาษี GRT ระดับจังหวัด
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) ของท้องถิ่น
 • Exención en Ingresos Brutos หรือการยกเว้น GRT ในแต่ละจังหวัด
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (ใบรับรองการยกเว้น)
 • ชื่อ Perception Agent (ตามจังหวัด)

หมายเหตุ

คุณจะต้องระบุเอกสารภาษีขณะสร้างบัญชี หากเราไม่มีเอกสารภาษีที่อัปเดต ข้อบังคับภาษีของรัฐบาลกลางและระดับจังหวัดกำหนดว่าเราจะต้องเรียกเก็บจากคุณในอัตราภาษีสูงสุด ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายรวมของคุณ

การได้รับใบแจ้งหนี้รายเดือนที่ถูกต้องตามกฎหมาย

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ได้อนุญาตการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กับ Google Argentina เป็นการชั่วคราว ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หรือ VAT ในระหว่างช่วงเวลาต่อไปนี้

 • VAT: 1 มกราคม 2018 จนถึง 30 มิถุนายน 2018
 • ภาษีเงินได้: 1 มิถุนายน 2018 จนถึง 31 มีนาคม 2019

ระบบได้ส่งใบรับรองการยกเว้นภาษีให้กับลูกค้าทางอีเมลแล้ว โปรดแนบใบรับรองเหล่านี้เมื่อส่งการชำระเงินมาให้ Google

ประเภทใบแจ้งหนี้ที่จะได้รับขึ้นอยู่กับสถานะ VAT ของหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หากต้องการรับใบแจ้งหนี้ที่มีรายการ VAT แยกต่างหาก คุณควรลงชื่อสมัครใช้เป็นธุรกิจที่จดทะเบียน VAT โดยใช้ CUIT

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทใบแจ้งหนี้ในอาร์เจนตินา โปรดไปที่เว็บไซต์การออกใบแจ้งหนี้ AFIP อย่างเป็นทางการ

Google จะออกใบแจ้งหนี้ตามกฎหมายในวันที่ 3 ถึง 5 ของแต่ละเดือน โดยรายงานค่าโฆษณาของคุณซึ่งรวมถึงภาษีที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดสำหรับเดือนก่อนหน้าตามปฏิทิน คุณจะดูเวอร์ชันอิเล็กทรอนิกส์ในบัญชีได้ นอกจากนี้เราจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณระบุในการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินด้วย

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษีของคุณ

หากกรอกข้อมูลภาษีที่ไม่ถูกต้องในบัญชี Google Ads หรือข้อมูลภาษีมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเราพร้อมส่งข้อมูลภาษีที่ถูกต้องมาให้เรา

ผู้เชี่ยวชาญ Google Ads จะติดต่อคุณภายใน 2 วันทำการเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

โปรดทราบว่า เราออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่ข้อมูลภาษีจะได้รับการอัปเดตในบัญชี Google Ads อีกครั้งไม่ได้

การยกเว้นภาษี

หากคุณได้รับการยกเว้นภาษี โปรดแสดงใบรับรองที่เหมาะสมขณะที่คุณสร้างวงเงินเครดิตใหม่ เพื่อที่เราจะได้นำมาพิจารณาในการคำนวณภาษีของคุณ หากลืมแสดงใบรับรองหรือได้รับสิทธิ์การยกเว้นใหม่ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญ Google Ads เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลได้รับการอัปเดตแล้ว

หากได้รับการยกเว้นภาษี GRT Perception โปรดส่งเอกสารภาษีที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น Carta Certificado de Exclusión หรือ Exención en Ingressos Brutos มาให้เราผ่านฟอร์มนี้

GRT Perception

GRT คือหมายเลขระบุรายได้รวม เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ Google Ads คุณต้องกรอกรหัสหรือหมายเลข CUIT ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลลงในช่อง Gross Revenue Identification (GRT ID) เนื่องจากมีผู้ลงโฆษณาบางรายเท่านั้นที่จะต้องชำระ GRT

GRT คืออะไร

GRT ID คือหมายเลขระบุของภาษีเงินได้รวม ภาษีเงินได้รวมคือแหล่งรายได้หลักสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด โดยทั่วไปแล้วภาษีจะคำนวณจากยอดขายเท่านั้น และจำนวนเงินภาษีจะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด

ต้องกรอก GRT ที่ไหน

หากเลือก Banelco หรือ PagoMisCuentas.com เป็นวิธีการชำระเงินเมื่อลงชื่อสมัครใช้บัญชี Google Ads เราจะขอ DNI หรือ CUIT (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) ของคุณ หากเลือก CUIT คุณจะมีตัวเลือกให้กรอกรหัส GRT คุณต้องกรอกหมายเลข GRT โดยไม่เว้นวรรคหรือมีเครื่องหมายขีดคั่น และต้องอัปโหลดเอกสารสำหรับทั้ง VAT และ GRT ด้วย

จะทราบได้อย่างไรว่าคุณต้องชำระหรือไม่

สำหรับ GRT ของ Buenos Aires City ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดูว่าบริษัทของคุณต้องชำระค่า GRT Perception หรือไม่ และหากต้องชำระ จะต้องชำระที่อัตราใด

 1. ไปที่ http://www.arba.gov.ar/
 2. กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (CUIT) และรหัสผ่านของบริษัท หากคุณไม่ทราบรหัสผ่าน โปรดสอบถามแผนกการเงินของบริษัท
 3. เลือก Rol: contribuyente
 4. ในเมนูด้านซ้ายบนที่ชื่อ "Regimen de recaudación por" เลือก Consulta al padrón
 5. เลือกเดือนที่มีอัตราที่คุณต้องการดู
 6. อัตรา GRT Perception ที่ Google ใช้สำหรับการชำระเงินของคุณจะแสดงอยู่ในหัวข้อ "Alícuota de percepción"

สำหรับจังหวัดอื่น โปรดตรวจสอบกับหน่วยงานในท้องถิ่นของคุณ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในไต้หวัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือภาษี 5% จากสินค้าและบริการที่ชำระให้กับหน่วยงานด้านภาษีของไต้หวัน การตั้งค่าและวิธีการชำระเงินของคุณเป็นตัวกำหนดว่าคุณต้องชำระ VAT ในไต้หวันหรือไม่และชำระอย่างไร เลือกวิธีการหรือการตั้งค่าที่ใช้กับบัญชีของคุณด้านล่าง

การชำระเงินอัตโนมัติหรือด้วยตนเองโดยใช้บัตรเครดิต

หากชำระเงินสำหรับบัญชี Google Ads ด้วยบัตรเครดิต แสดงว่าคุณได้ลงนามข้อตกลงกับ Google Asia Pacific Pte. Ltd. และคุณไม่ต้องชำระ VAT

การชำระเงินด้วยตนเองโดยการโอนเงิน ชำระที่ร้านสะดวกซื้อ หรือที่ทำการไปรษณีย์

หากชำระเงินสำหรับบัญชี Google Ads โดยการโอนเงิน ชำระที่ร้านสะดวกซื้อ หรือที่ทำการไปรษณีย์ แสดงว่าคุณได้ลงนามข้อตกลงกับ Google Taiwan โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องชำระ VAT ในการเรียกเก็บเงิน Google Ads เพื่อให้ครอบคลุมภาษีนี้ Google จะนำส่งเงินส่วนหนึ่งจากการชำระเงินของคุณแต่ละครั้งให้กับหน่วยงานด้านภาษีของไต้หวันโดยอัตโนมัติ เราจะส่ง Government Uniform Invoice (GUI) ให้คุณทางไปรษณีย์สำหรับการชำระเงินแต่ละครั้งโดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่ชำระ VAT

วิธีคำนวณ VAT สำหรับการชำระเงินด้วยตนเองโดยการโอนเงิน ชำระที่ร้านสะดวกซื้อ หรือที่ทำการไปรษณีย์

นี่คือวิธีที่เราคำนวณการหัก VAT จากการชำระเงิน Google Ads ของคุณ

เมื่อคุณชำระเงิน เราจะถือว่าคุณได้รวมจำนวนเงินที่คุณต้องการให้เข้าบัญชี รวมถึง VAT มูลค่า 5% ของจำนวนเงินนี้ กล่าวคือ หากคุณชำระเงินจำนวน X เราจะแบ่งจำนวนเงินนี้เป็น Y และ 5% ของ Y เราจะเครดิตเข้าบัญชีของคุณเป็นจำนวน Y และชำระ VAT เป็นจำนวน 5% ของ Y

โดยเราจะใช้สมการต่อไปนี้

 • X = Y + (0.05 * Y)
 • X = 1.05 * Y
 • Y = X/1.05

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณชำระเงิน NTD 1,050 ในการพิจารณาจำนวนเงินที่เครดิตเข้าบัญชีของคุณ เราจะคำนวณดังนี้

 • Y = NTD 1,050/1.05
 • Y = NTD 1,000

เราจะใส่เครดิตเข้าบัญชีของคุณ NTD 1,000 และส่งเงินที่เหลือ NTD 50 ให้กับหน่วยงานด้านภาษีของรัฐบาลเพื่อเป็น VAT

การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับวงเงินเครดิต (การแจ้งหนี้รายเดือน)

หากบัญชี Google Ads ใช้วงเงินเครดิต (การแจ้งหนี้รายเดือน) แสดงว่าคุณได้ลงนามข้อตกลงกับ Google Taiwan โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องชำระ VAT ในการเรียกเก็บเงิน Google Ads การแจ้งหนี้รายเดือนจะมีการประเมินภาษี VAT และเราจะส่ง Government Uniform Invoice (GUI) พร้อมกับการแจ้งหนี้แต่ละครั้งโดยมีรายละเอียดของจำนวนเงินที่คุณชำระ VAT

เกี่ยวกับ Government Uniform Invoices (GUI)

Government Uniform Invoice (GUI) คืออะไร

องค์กรธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการในไต้หวันต้องออก Government Uniform Invoice (GUI) ให้กับผู้ซื้อในเวลาที่ซื้อ ตามที่ระบุไว้ในส่วน Time Limit for Issuing Sales Documentary Evidence ของกฎหมายภาษีธุรกิจมูลค่าเพิ่มและที่ไม่มีมูลค่าเพิ่มของไต้หวัน

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ Google จะออก GUI ให้คุณทุกครั้งที่คุณชำระเงิน (นั่นคือการซื้อบริการโฆษณา) หากบัญชี Google Ads ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • มีที่อยู่ธุรกิจในไต้หวัน
 • ใช้สกุลเงินดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD)
 • ใช้การชำระเงินด้วยตนเองหรือวงเงินเครดิต (การแจ้งหนี้รายเดือน)
 • สร้างขึ้นหลังจากวันที่ระบุ

ผู้ลงโฆษณาซึ่งมีบัญชีที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้ได้เซ็นสัญญากับ Google Taiwan แล้ว ผู้ลงโฆษณารายอื่นๆ ทั้งหมดได้เซ็นสัญญากับหน่วยงาน Google อื่นๆ และเราจะไม่ออก GUI ให้พวกเขา

จุดประสงค์หนึ่งของ GUI คือการติดตามภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทั้งหมดที่ธุรกิจหรือบุคคลธรรมดาชำระ คุณจึงควรเก็บ GUI ไว้เพื่อขอคืนภาษี

GUI ของคุณประกอบไปด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 • รหัส GUI
 • ยอดขาย
 • VAT
 • จำนวนเงินรวม
 • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ หากเลือกธุรกิจในช่อง "สถานะภาษี" เมื่อสร้างบัญชี
 • รายละเอียดของบริการ (เช่น การโฆษณาออนไลน์)

และคุณควรทราบถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วย

 • หากคุณเลือกธุรกิจในช่องสถานะภาษีตอนที่สร้างบัญชี เราจะออก GUI "รูปแบบพื้นฐานสำหรับธุรกิจ" ให้คุณ หากไม่ใช่ เราจะออก GUI "รูปแบบพื้นฐานสำหรับบุคคลธรรมดา" ให้คุณ
 • คุณจะได้รับ GUI 4 สัปดาห์หลังจากที่ชำระเงิน
 • ชื่อของ GUI จะเป็นชื่อบริษัทที่คุณกรอกใน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ที่หน้าการตั้งค่า โดยคุณจะแก้ไขข้อมูลนี้เมื่อไรก็ได้
ความล่าช้าของ GUI

คุณจะได้รับ Government Uniform Invoice (GUI) ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากการชำระเงิน จากนั้นหากคุณยังไม่ได้รับ GUI โปรดติดต่อเราและขอ GUI ใหม่

อาจเป็นไปได้ว่าจดหมายแจ้ง GUI ของคุณสูญหายระหว่างทาง แต่เพื่อความปลอดภัย โปรดตรวจดูว่าที่อยู่ในหน้า "โปรไฟล์การชำระเงิน" ของบัญชี Google Ads ของคุณถูกต้อง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกลิงก์การตั้งค่าที่ด้านข้างของหน้า
 3. คลิกแก้ไขและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
 4. คลิกบันทึก
การเปลี่ยนชื่อบริษัทใน GUI

ชื่อบริษัทที่คุณกรอกใน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ของบัญชีจะแสดงเป็นชื่อของ Government Uniform Invoice (GUI) หากต้องการเปลี่ยนชื่อ GUI โปรดทำตามวิธีการต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกลิงก์การตั้งค่าที่ด้านข้างของหน้า
 3. ทำการเปลี่ยนแปลงในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
 4. คลิกบันทึก
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีใน GUI

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะแสดงใน GUI หากคุณเลือก "ธุรกิจ" ในช่อง "สถานะภาษี" เมื่อคุณสร้างบัญชี นอกจากนี้ คุณยังจะเห็นหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" ของบัญชี Google Ads คุณไปที่ส่วนดังกล่าวได้โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads ที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกลิงก์การตั้งค่าที่ด้านข้างของหน้า

โปรดทราบว่าเราให้คำแนะนำเกี่ยวกับ VAT แก่คุณไม่ได้ หากคุณมีคำถามทั่วๆ ไปเกี่ยวกับ VAT โปรดติดต่อหน่วยงานด้านภาษีของไต้หวัน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในจีน

VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) คือภาษีที่เก็บจากสินค้าและบริการเมื่อได้ขายสินค้าหรือให้บริการ ผู้ใช้ Google Ads ของ Google Advertising (Shanghai) ที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในประเทศจีนจะต้องชำระ VAT

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 เป็นต้นไป Google Advertising (Shanghai) มีหน้าที่ต้องชำระ VAT ภายใต้โปรแกรมนำร่อง VAT ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai VAT Pilot Program) นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2012 เป็นต้นไป Google Advertising (Shanghai) จะเรียกเก็บและเก็บ VAT สำหรับบริการโฆษณาทั้งหมดที่ให้บริการ และจะออกเฉพาะ VAT Fapiao ให้กับผู้ลงโฆษณา จำนวนเงิน VAT จะแสดงอยู่ใน VAT Fapiao ที่ออกให้กับคุณ

Google Advertising (Shanghai) ให้คำแนะนำด้านภาษีไม่ได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่หรือที่ปรึกษาด้านภาษีของคุณหากคุณมีข้อสงสัยว่าโปรแกรมนำร่อง VAT ของเซี่ยงไฮ้มีผลต่อธุรกิจและภาระหน้าที่ในการเสียภาษีของคุณอย่างไร เพื่อพิจารณาสถานะ VAT ของคุณ หรือเพื่อพิจารณาข้อมูลที่ควรมีอยู่ใน VAT Fapiao ของคุณ

การเรียกเก็บ VAT

ภายใต้โปรแกรมนำร่อง VAT ของเซี่ยงไฮ้ (Shanghai VAT Pilot Program) Google Advertising (Shanghai) จำเป็นต้องเรียกเก็บ VAT 6% กับลูกค้าทั้งหมด แม้ว่าลูกค้าจะไม่ได้อยู่ในเซี่ยงไฮ้ก็ตาม ไม่มีข้อยกเว้น

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้การชำระเงินด้วยตนเอง ใบแจ้งหนี้จะแสดง VAT ที่เรียกเก็บในยอดเงินของใบแจ้งหนี้ที่อัตรา 6%

สำหรับลูกค้าที่ใช้การชำระเงินด้วยตนเอง Google จะหัก VAT 6% จากจำนวนเงินชำระล่วงหน้าของคุณ เช่น หากชำระเงินล่วงหน้า 1,000 CNY จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีจะเท่ากับ 943.40 CNY หลังจากหัก VAT 56.60 CNY

เกี่ยวกับ VAT Fapiao แบบพิเศษ

Google Advertising (Shanghai) จะออก VAT Fapiao แบบพิเศษให้ลูกค้าที่เป็นผู้ชำระ VAT ทั่วไป VAT Fapiao แบบพิเศษคือหลักฐานการชำระภาษีที่ช่วยให้คุณจะขอคืน VAT ซื้อได้ หากคุณจดทะเบียนเป็นผู้ชำระ VAT ทั่วไปกับหน่วยงานด้านภาษีอย่างถูกต้อง

Google Advertising (Shanghai) ต้องให้คุณส่งภาพสแกนใบรับรองการจดทะเบียนภาษี (หน้าแรกและหน้าถัดไปที่มีสถานะการจดทะเบียนภาษี VAT) จึงจะออก VAT Fapiao แบบพิเศษให้ได้ ประเภทของไฟล์ภาพสแกนใบรับรองการจดทะเบียนภาษีที่เรายอมรับได้แก่ PNG, GIF, JPEG และ TIFF โดยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

นอกจากนี้ ข้อมูลต่อไปนี้ที่คุณส่งให้จะแสดงอยู่ใน VAT Fapiao แบบพิเศษและต้องตรงกับใบรับรองการจดทะเบียนภาษีทุกจุด หากแสดงอยู่ในรายการ

 • ชื่อธุรกิจ
 • สถานะการจดทะเบียนภาษี VAT (ผู้ชำระ VAT ทั่วไป)
 • รหัสการจดทะเบียนภาษี
 • ที่อยู่จดทะเบียน
 • หมายเลขโทรศัพท์จดทะเบียน
 • รายละเอียดบัญชีธนาคาร (ชื่อธนาคาร หมายเลขบัญชี)

หากต้องการให้ส่ง VAT Fapiao แบบพิเศษไปยังที่อยู่อื่นที่ไม่ใช่ที่อยู่จดทะเบียน คุณก็ระบุที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์อีกแห่งได้โดยแก้ไขบัญชีการชำระเงิน

หากข้อมูลที่คุณระบุไม่ตรงกับใบรับรองการจดทะเบียนภาษี หรือหากใบรับรองการจดทะเบียนภาษีที่สแกนของคุณไม่ถูกต้อง มีการดัดแปลง หรืออ่านไม่ได้ Google Advertising (Shanghai) จะออก VAT Fapiao แบบพิเศษให้แก่คุณไม่ได้ หากเป็นเช่นนี้ เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อขอให้คุณแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหายไป เมื่อคุณทำการแก้ไขที่จำเป็นแล้ว เราจึงจะออก VAT Fapiao แบบพิเศษให้คุณได้

เกี่ยวกับ VAT Fapiao แบบทั่วไป

Google Advertising (Shanghai) จะออก VAT Fapiao แบบทั่วไปให้กับลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นผู้ชำระ VAT ในอัตราลดหย่อน ผู้ที่ไม่ต้องชำระ VAT หรือบุคคลธรรมดา VAT Fapiao แบบทั่วไปคือหลักฐานการชำระภาษีอย่างเป็นทางการ แต่ใช้เพื่อขอคืน VAT ซื้อไม่ได้ ข้อมูลต่อไปนี้ที่คุณระบุไว้จะแสดงอยู่ใน VAT Fapiao แบบทั่วไป

 • ชื่อธุรกิจ
 • สถานะการจดทะเบียนภาษี VAT
 • รหัสการจดทะเบียนภาษี (ยกเว้นบุคคลธรรมดา)
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • หมายเลขโทรศัพท์

การเลือกไม่ใช้ VAT Fapiao

หากคุณไม่ต้องการรับ VAT Fapiaos สำหรับกิจกรรมการโฆษณา คุณจะเลือกไม่ใช้ได้โดยการเลือกตัวเลือก “ไม่ต้องส่งใบกำกับภาษีให้ฉัน” ในโปรไฟล์การชำระเงินของคุณ Google Advertising (Shanghai) จะไม่ส่ง VAT Fapiao ให้คุณ หากคุณไม่เปลี่ยนแปลงตัวเลือกนี้

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่รับ VAT Fapiao นั้น Google Advertising (Shanghai) ยังคงต้องเรียกเก็บ VAT 6% จากลูกค้าทั้งหมดและรายงานกิจกรรม VAT ไปยังหน่วยงานด้านภาษีอย่างถูกต้อง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสถานะของ Google Ads

ขณะที่คุณสร้างบัญชี ระบบจะขอให้คุณยืนยันว่าสถานะภาษีของคุณเป็นธุรกิจ สถานะที่เป็นธุรกิจหมายความว่าคุณต้องการรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการโฆษณา เช่น รายได้ ยอดขาย หรือการลงทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ในกรณีนี้รวมถึงแอฟฟิลิเอต กิจการเจ้าของคนเดียว ผู้ค้าที่ทำธุรกิจของตนเอง พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ และอื่นๆ Google Ads ใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจได้เฉพาะในสหภาพยุโรปเท่านั้น

Google ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ VAT ไม่ได้ ดังนั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียน VAT โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือเจ้าหน้าที่สรรพากร

นานาน่ารู้

 • เราจะต้องขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
 • เราจะไม่บวก VAT ในบัญชีของคุณ
 • คุณจะต้องรับผิดชอบในการประเมินตนเองและชำระ VAT ตามอัตราของประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปที่คุณอยู่ (ตามมาตรา 44 ของ EU Council Directive 2006/112/EC)

การเปลี่ยนแปลงรหัส VAT

คุณจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวเอง คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ

เปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกลิงก์การตั้งค่าที่ด้านข้างของหน้า
 3. กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
 4. คลิกบันทึก

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือผู้ใช้มักกรอกหมายเลขภาษีแทนหมายเลขจดทะเบียน VAT หมายเลขทั้งสองนี้แตกต่างกัน หมายเลขจดทะเบียน VAT ขึ้นต้นด้วยรหัสเฉพาะประเทศ ตามด้วยอักขระไม่เกิน 12 ตัว (ตัวอักษรหรือตัวเลข) โปรดไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป หากต้องการตรวจสอบว่าหมายเลขการจดทะเบียน VAT ของคุณถูกต้องหรือไม่

การประเมิน VAT ด้วยตนเอง

คุณจะต้องประเมิน VAT ด้วยตนเองโดยใช้อัตรา VAT ปัจจุบันของประเทศสมาชิกของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานภาษีในท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำ

การค้นหาใบแจ้งหนี้ VAT

ตอนนี้ใบแจ้งหนี้ VAT และการชำระเงินรายเดือนรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน หากคุณต้องการใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 คุณจะเห็นใบแจ้งหนี้ VAT และบันทึกการชำระเงินรายเดือนในเอกสารแยกกัน

วิธีค้นหาใบแจ้งหนี้ VAT ในบัญชีมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. จากนั้นคลิกธุรกรรมจากเมนูด้านซ้าย
 4. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 5. ในตาราง คลิกลิงก์เอกสารใต้เดือนที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้
 6. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 คุณจะต้องคลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้ EU VAT ด้วยเพื่อดูใบแจ้งหนี้ VAT แยกต่างหาก
 7. ใบแจ้งหนี้จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป ซึ่งจะทำให้เปิดใบแจ้งหนี้ VAT ไม่ได้
 8. หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้คลิกไฟล์ และเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หรือคลิกขวาที่ใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกพิมพ์ หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น

การแสดงใบแจ้งหนี้ VAT

 • ใบแจ้งหนี้ VAT ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ VAT เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ VAT ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้ VAT สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย
 • ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 ใบแจ้งหนี้ VAT จะแสดงแยกจากใบแจ้งหนี้การชำระเงินรายเดือน ก่อนเดือนมกราคม 2015 และหลังจากเดือนพฤษภาคม 2015 ค่าใช้จ่าย VAT และตารางการชำระค่าโฆษณาจะรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน

ใบแจ้งหนี้ VAT ของคุณประกอบด้วยอะไรบ้าง

ใบแจ้งหนี้รายเดือนมีตารางสำหรับ "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" และ "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" ยกเว้นสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 ซึ่งมีเอกสารสำหรับ VAT และการชำระเงินแยกกัน

สิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ VAT จะขึ้นอยู่กับว่าบัญชีของคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง คลิกส่วนที่ตรงกับกรณีของคุณ

การชำระเงินอัตโนมัติ

หากบัญชีของคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ VAT อาจแสดงจำนวนเงินต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำการชำระเงินด้วยตนเองใดๆ หรือไม่

 • ใบแจ้งหนี้จะแสดงการเรียกเก็บเงินทั้งหมดและการชำระเงินด้วยตนเองของคุณในเดือนนั้น
 • หากการชำระเงินด้วยตนเองทำให้บัญชีของคุณมีเครดิต (คุณชำระเงินมากกว่าที่ต้องชำระ) ใบแจ้งหนี้จะแสดงข้อมูลนี้พร้อมกับค่าใช้จ่าย Google Ads ที่การชำระเงินด้วยตนเองดังกล่าวครอบคลุม

ตัวอย่าง: การชำระเงินอัตโนมัติเท่านั้น

สมมติว่าคุณมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €300 ในเดือนหนึ่งและระบบเรียกเก็บคุณ €200 ตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน €200
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการเรียกเก็บ VAT ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี

ยอดค้างชำระค่าโฆษณาอีก €100 จะยกยอดไปยังรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปและแสดงในเอกสารของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง: การชำระเงินอัตโนมัติที่มีการชำระเงินด้วยตนเอง

สมมติว่าคุณมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €300 ในเดือนหนึ่ง ระบบเรียกเก็บเงินคุณ €200 ตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ และคุณทำการชำระเงินด้วยตนเอง €200

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการเรียกเก็บเงิน €200 และการชำระเงินด้วยตนเอง €200 รวมเป็น €400
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ในใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป ค่าโฆษณาอีก €100 (เกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน €200) จะปรากฏ และจะนำมาลบออกจากการชำระเงินด้วยตนเอง €200 ทำให้เหลือเครดิต €100 ในบัญชี

การชำระเงินด้วยตนเอง

หากบัญชีของคุณใช้การชำระเงินด้วยตนเอง ตารางการชำระเงินและ VAT ในใบแจ้งหนี้มักจะแสดงจำนวนเงินต่างกัน

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงค่าโฆษณาสำหรับเดือนนั้นและการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณชำระเงินด้วยตนเอง €100 ในวันแรกของเดือนและมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €80 ในเดือนนั้น

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน €100
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการชำระเงินด้วยตนเอง €100 ค่าโฆษณา €80 และการเรียกเก็บจำนวนบวกเป็นการชดเชยให้บัญชีสำหรับรายการซ้ำซ้อน และการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ความคลาดเคลื่อนระหว่างประวัติการทำธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้

บางครั้ง การเรียกเก็บเงินที่คุณเห็นในประวัติการทำธุรกรรมจะช้ากว่าการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ 1-2 วัน กรณีเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจาก Google Ads และธนาคารทำงานในระบบที่แตกต่างกัน การชำระเงินและการเรียกเก็บเงินไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอไป

หากคุณได้รับการปรับค่าใช้จ่ายบัญชีหรือเครดิตและใช้เครดิตนั้นภายในรอบการเรียกเก็บเงินเดียวกัน อาจทำให้ใบแจ้งหนี้ VAT ต่างจากประวัติการทำธุรกรรมของคุณได้เช่นกัน

ใบแจ้งหนี้ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบแจ้งหนี้จากบัญชี Google Ads เป็นใบแจ้งหนี้ที่บันทึกไว้ ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะแสดงคำขอการชำระเงิน (นั่นคือ จะรวมบรรทัดรายการทุกครั้งที่เราทำการเรียกเก็บเงินหรือคุณชำระเงินให้กับ Google)

ใบแจ้งหนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นของคุณจะยอมรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้

ใบแจ้งหนี้ VAT ของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านภาษีหลายแห่งว่าเป็นใบแจ้งหนี้ VAT ที่ถูกต้องที่มีข้อมูลการหัก VAT รวมอยู่ด้วย และไม่ต้องมีตราประทับพิเศษหรือลายเซ็น

หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่นิติกรหรือที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่น

ภาษีหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจมีผลบังคับกับธุรกิจของคุณตามสถานที่ตั้งของธุรกิจ อ่านต่อไปเพื่อดูเรื่องที่มีผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ หากต้องการข้อมูลของประเทศอื่น ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านบน

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป การขายของ Google Ads ทั้งหมดในมาเลเซียจะต้องเสียภาษีขายและภาษีบริการ (SST) 6% การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับบัญชี Google Ads ทั้งหมดที่มีที่อยู่ธุรกิจในมาเลเซีย

หมายเหตุ: Google ให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่คุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีนี้

ใบรับรองการมีถิ่นที่อยู่สำหรับเสียภาษี

ดาวน์โหลดใบรับรองการมีถิ่นที่อยู่เป็นไฟล์ .pdf ได้จากบทความนี้ เพียงคลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

หากต้องการใบรับรองแบบเก่า โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Google Ads

ใบรับรองการมีถิ่นที่อยู่ที่ Google มีให้นั้นออกให้โดยหน่วยงานด้านภาษีของไอร์แลนด์ในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เป็นภาษาอังกฤษ ใบรับรองในแบบฟอร์มนี้เป็นเอกสารที่ถูกต้องซึ่งมีผลกับหน่วยงานด้านภาษีของโปแลนด์

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

บัญชี Google Ads ทั้งหมดในประเทศไอร์แลนด์ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามอัตราของประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ตามการพิจารณาของรัฐบาลไอร์แลนด์

หากคุณอยู่ในไอร์แลนด์ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • คุณจะต้องชำระ VAT ตามอัตราของประเทศไอร์แลนด์ในปัจจุบันตามที่กฎหมายของไอร์แลนด์กำหนดเสมอ (บัญชีของคุณจะได้รับการจัดการโดย Google Ireland)
  • หากบัญชีของคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ เราจะบวกค่าใช้จ่าย VAT ในค่าใช้จ่าย Google Ads 1 ครั้งทุกสิ้นเดือน เพื่อให้คุณชำระเงินในครั้งถัดไปที่มีการเรียกเก็บเงิน
  • หากใช้การชำระเงินด้วยตนเอง เราจะหักค่าใช้จ่าย VAT ออกจากยอดเงินของคุณก่อนที่เงินนั้นจะหมด 1 ครั้งทุกสิ้นเดือน
  • หากคุณได้รับการยกเว้นภาษี VAT 13b/56b โปรดระบุด้วยการทำเครื่องหมายในช่องใต้ "คุณมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่" (คุณไปที่ตำแหน่งนี้เพื่อดูข้อมูลภาษีได้โดยคลิกที่ไอคอนเครื่องมือ  แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน") คุณจะต้องระบุข้อมูล VAT 13b/56b ด้วย

Google ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ VAT ไม่ได้ ดังนั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียน VAT โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือเจ้าหน้าที่สรรพากร

การเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

คุณจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มได้ด้วยตัวเอง คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อดูวิธีการ

เปลี่ยนแปลงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกลิงก์การตั้งค่าที่ด้านข้างของหน้า
 3. มองหาส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" เพื่อกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 4. คลิกบันทึก

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือผู้ใช้มักกรอกหมายเลขภาษีแทนหมายเลขจดทะเบียน VAT หมายเลขทั้งสองนี้แตกต่างกัน หมายเลขจดทะเบียน VAT ขึ้นต้นด้วยรหัสเฉพาะประเทศ ตามด้วยอักขระไม่เกิน 12 ตัว (ตัวอักษรหรือตัวเลข) โปรดไปที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป หากต้องการตรวจสอบว่าหมายเลขการจดทะเบียน VAT ของคุณถูกต้องหรือไม่

การค้นหาใบแจ้งหนี้ VAT

ตอนนี้ใบแจ้งหนี้ VAT และการชำระเงินรายเดือนรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน หากคุณต้องการใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 คุณจะเห็นใบแจ้งหนี้ VAT และบันทึกการชำระเงินรายเดือนในเอกสารแยกกัน

วิธีค้นหาใบแจ้งหนี้ VAT ในบัญชีมีดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกธุรกรรมจากเมนูทางซ้าย ไปที่การเรียกเก็บเงิน
 3. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 4. ในตาราง คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเอกสารในเดือนที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้
 5. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้ หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 คุณจะต้องคลิกเมนูแบบเลื่อนลงใบแจ้งหนี้ EU VAT ด้วยเพื่อดูใบแจ้งหนี้ VAT แยกต่างหาก
 6. ใบแจ้งหนี้จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป ซึ่งจะทำให้เปิดใบแจ้งหนี้ VAT ไม่ได้
 7. หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้คลิกไฟล์ และเลือกพิมพ์จากเมนูของเบราว์เซอร์ หรือคลิกขวาที่ใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกพิมพ์ หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น

การแสดงใบแจ้งหนี้ VAT

 • ใบแจ้งหนี้ VAT ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ VAT เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ VAT ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้ VAT สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย
 • ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 ใบแจ้งหนี้ VAT จะแสดงแยกจากใบแจ้งหนี้การชำระเงินรายเดือน ก่อนเดือนมกราคม 2015 และหลังจากเดือนพฤษภาคม 2015 ค่าใช้จ่าย VAT และตารางการชำระค่าโฆษณาจะรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน

ใบแจ้งหนี้ VAT ของคุณประกอบด้วยอะไรบ้าง

ใบแจ้งหนี้รายเดือนมีตารางสำหรับ "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" และ "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" ยกเว้นสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายน 2015 ซึ่งมีเอกสารสำหรับ VAT และการชำระเงินแยกกัน

สิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ VAT จะขึ้นอยู่กับว่าบัญชีของคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง คลิกส่วนที่ตรงกับกรณีของคุณ

การชำระเงินอัตโนมัติ

หากบัญชีของคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ VAT อาจแสดงจำนวนเงินต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำการชำระเงินด้วยตนเองใดๆ หรือไม่

 • ใบแจ้งหนี้จะแสดงการเรียกเก็บเงินทั้งหมดและการชำระเงินด้วยตนเองของคุณในเดือนนั้น
 • หากการชำระเงินด้วยตนเองทำให้บัญชีของคุณมีเครดิต (คุณชำระเงินมากกว่าที่ต้องชำระ) ใบแจ้งหนี้จะแสดงข้อมูลนี้พร้อมกับค่าใช้จ่าย Google Ads ที่การชำระเงินด้วยตนเองดังกล่าวครอบคลุม

ตัวอย่าง: การชำระเงินอัตโนมัติเท่านั้น

สมมติว่าคุณมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €300 ในเดือนหนึ่งและระบบเรียกเก็บคุณ €200 ตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน €200
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการเรียกเก็บ VAT ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี

ยอดค้างชำระค่าโฆษณาอีก €100 จะยกยอดไปยังรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปและแสดงในเอกสารของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง: การชำระเงินอัตโนมัติที่มีการชำระเงินด้วยตนเอง

สมมติว่าคุณมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €300 ในเดือนหนึ่ง ระบบเรียกเก็บเงินคุณ €200 ตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ และคุณทำการชำระเงินด้วยตนเอง €200

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการเรียกเก็บเงิน €200 และการชำระเงินด้วยตนเอง €200 รวมเป็น €400
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ในใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป ค่าโฆษณาอีก €100 (เกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน €200) จะปรากฏ และจะนำมาลบออกจากการชำระเงินด้วยตนเอง €200 ทำให้เหลือเครดิต €100 ในบัญชี

การชำระเงินด้วยตนเอง

หากบัญชีของคุณใช้การชำระเงินด้วยตนเอง ตารางการชำระเงินและ VAT ในใบแจ้งหนี้มักจะแสดงจำนวนเงินต่างกัน

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงค่าโฆษณาสำหรับเดือนนั้นและการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ตัวอย่าง

สมมติว่าคุณชำระเงินด้วยตนเอง €100 ในวันแรกของเดือนและมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €80 ในเดือนนั้น

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน €100
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการชำระเงินด้วยตนเอง €100 ค่าโฆษณา €80 และการเรียกเก็บจำนวนบวกเป็นการชดเชยให้บัญชีสำหรับรายการซ้ำซ้อน และการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ความคลาดเคลื่อนระหว่างประวัติการทำธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้

บางครั้ง การเรียกเก็บเงินที่คุณเห็นในประวัติการทำธุรกรรมจะช้ากว่าการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งหนี้ 1-2 วัน กรณีเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจาก Google Ads และธนาคารทำงานในระบบที่แตกต่างกัน การชำระเงินและการเรียกเก็บเงินไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอไป

หากคุณได้รับการปรับค่าใช้จ่ายบัญชีหรือเครดิตและใช้เครดิตนั้นภายในรอบการเรียกเก็บเงินเดียวกัน อาจทำให้ใบแจ้งหนี้ VAT ต่างจากประวัติการทำธุรกรรมของคุณได้เช่นกัน

ใบแจ้งหนี้ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบแจ้งหนี้จากบัญชี Google Ads เป็นใบแจ้งหนี้ที่บันทึกไว้ ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะแสดงคำขอการชำระเงิน (นั่นคือ จะรวมบรรทัดรายการทุกครั้งที่เราทำการเรียกเก็บเงินหรือคุณชำระเงินให้กับ Google)

ใบแจ้งหนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นของคุณจะยอมรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้

ใบแจ้งหนี้ VAT ของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านภาษีหลายแห่งว่าเป็นใบแจ้งหนี้ VAT ที่ถูกต้องที่มีข้อมูลการหัก VAT รวมอยู่ด้วย และไม่ต้องมีตราประทับพิเศษหรือลายเซ็น

หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่นิติกรหรือที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสถานะของ Google Ads

บัญชี Google Ads ทั้งหมดในประเทศแอฟริกาใต้ต้องชำระ VAT ตามอัตราของแอฟริกาใต้ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการพิจารณาตามที่เห็นสมควรของรัฐบาลแอฟริกาใต้ หากคุณอยู่ในแอฟริกาใต้ การดำเนินการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
 • คุณจะต้องชำระ VAT ตามอัตราของประเทศแอฟริกาใต้ในปัจจุบันเสมอ ตามที่กฎหมายของแอฟริกาใต้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2019
  • หากบัญชีของคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติ เราจะบวกค่าใช้จ่าย VAT ในค่าใช้จ่าย Google Ads 1 ครั้งทุกสิ้นเดือน เพื่อให้คุณชำระเงินในครั้งถัดไปที่มีการเรียกเก็บเงิน
  • หากใช้การชำระเงินด้วยตนเอง เราจะหักค่าใช้จ่าย VAT ออกจากยอดเงินของคุณก่อนที่เงินนั้นจะหมด 1 ครั้งทุกสิ้นเดือน
Google ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ VAT ไม่ได้ ดังนั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียน VAT โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือเจ้าหน้าที่สรรพากร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การควบคุมทั่วไปที่มีผลผูกพันจากหน่วยงานสรรพากรของแอฟริกาใต้

การค้นหาใบแจ้งหนี้ VAT

ตอนนี้ใบแจ้งหนี้ VAT และการชำระเงินรายเดือนจะรวมอยู่ในเอกสารเดียวกัน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อหาใบแจ้งหนี้ VAT ในบัญชี

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกธุรกรรมจากเมนูน้าเว็บทางซ้าย
 3. ตั้งค่าช่วงวันที่เหนือตารางให้ตรงกับใบแจ้งหนี้ที่ต้องการดู
  • มุมมองเริ่มต้นคือ "3 เดือนล่าสุด" ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นใบแจ้งหนี้ล่าสุด
  • หากต้องการดูใบแจ้งหนี้ก่อนหน้า ให้ปรับเปลี่ยนช่วงวันที่โดยใช้เมนูแบบเลื่อนลง เช่น เลือกปีนี้หากต้องการดูใบแจ้งหนี้สำหรับปีปัจจุบัน
 4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านล่างเดือนที่คุณต้องการดูใบแจ้งหนี้
 5. คลิกหมายเลขใบแจ้งหนี้
 6. ใบแจ้งหนี้จะเปิดในหน้าต่างเบราว์เซอร์ใหม่ ตรวจสอบว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณไม่บล็อกป๊อปอัป ซึ่งจะทำให้เปิดใบแจ้งหนี้ VAT ไม่ได้
 7. หากต้องการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ให้คลิกไฟล์ และเลือกพิมพ์จากเมนูเบราว์เซอร์ (หรือคลิกขวาที่ใบแจ้งหนี้ แล้วเลือกพิมพ์) หากต้องการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้แล้วบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกขวาแล้วเลือกบันทึกเป็น

การแสดงใบแจ้งหนี้ VAT

ใบแจ้งหนี้ VAT ของแต่ละเดือนจะปรากฏขึ้นตั้งแต่วันทำการที่ 5 ของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้ VAT เดือนกันยายนจะปรากฏในวันที่ 5 ตุลาคม ระบบจะไม่สร้างใบแจ้งหนี้ VAT ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดธนาคาร ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาในการรับใบแจ้งหนี้ VAT สำหรับช่วงดังกล่าวด้วย

ใบแจ้งหนี้ VAT ของคุณประกอบด้วยอะไรบ้าง

ใบแจ้งหนี้รายเดือนมีตาราง 2 ตาราง ได้แก่ "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" และ "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT"

สิ่งที่จะแสดงในใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ VAT จะขึ้นอยู่กับว่าบัญชีของคุณใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเอง คลิกส่วนที่ตรงกับกรณีของคุณ

การชำระเงินอัตโนมัติ
หากบัญชีใช้การชำระเงินอัตโนมัติ ใบแจ้งหนี้และใบแจ้งหนี้ VAT อาจแสดงจำนวนเงินต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ทำการชำระเงินด้วยตนเองใดๆ หรือไม่
 • ใบแจ้งหนี้จะแสดงการเรียกเก็บเงินทั้งหมดและการชำระเงินด้วยตนเองของคุณในเดือนนั้น
 • หากการชำระเงินด้วยตนเองทำให้บัญชีของคุณมีเครดิต (คุณชำระเงินมากกว่าที่ต้องชำระ) ใบแจ้งหนี้จะแสดงข้อมูลนี้พร้อมกับค่าใช้จ่าย Google Ads ที่การชำระเงินด้วยตนเองดังกล่าวครอบคลุม

ตัวอย่าง: การชำระเงินอัตโนมัติเท่านั้น

สมมติว่าคุณมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €300 ในเดือนหนึ่งและระบบเรียกเก็บคุณ €200 ตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ
 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน €200
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการเรียกเก็บ VAT ที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี
ยอดค้างชำระค่าโฆษณาอีก €100 จะยกยอดไปยังรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปและแสดงในเอกสารของเดือนถัดไป

ตัวอย่าง: การชำระเงินอัตโนมัติที่มีการชำระเงินด้วยตนเอง

สมมติว่าคุณมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €300 ในเดือนหนึ่ง ระบบเรียกเก็บเงินคุณ €200 ตามเกณฑ์การเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ และคุณทำการชำระเงินด้วยตนเอง €200
 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการเรียกเก็บเงิน €200 และการชำระเงินด้วยตนเอง €200 รวมเป็น €400
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี
ในใบแจ้งหนี้เดือนถัดไป ค่าโฆษณาอีก €100 (เกินเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน €200) จะปรากฏ และจะนำมาลบออกจากการชำระเงินด้วยตนเอง €200 ทำให้เหลือเครดิต €100 ในบัญชี
การชำระเงินด้วยตนเอง
หากบัญชีใช้การชำระเงินด้วยตนเอง ตารางการชำระเงินและ VAT ในใบแจ้งหนี้มักจะแสดงจำนวนเงินต่างกัน
 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงค่าโฆษณาสำหรับเดือนนั้นและการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ตัวอย่าง: การชำระเงินด้วยตนเอง

สมมติว่าคุณชำระเงินด้วยตนเอง €100 ในวันแรกของเดือนและมีค่าโฆษณาเกิดขึ้น €80 ในเดือนนั้น

 • ตาราง "บันทึกการชำระเงินที่ได้รับ" จะแสดงการชำระเงิน €100
 • ตาราง "บันทึกค่าใช้จ่ายและ VAT" จะแสดงการชำระเงินด้วยตนเอง €100 ค่าโฆษณา €80 และการเรียกเก็บจำนวนบวกเป็นการชดเชยให้บัญชีสำหรับรายการซ้ำซ้อน และการเรียกเก็บ VAT ถ้ามี

ความคลาดเคลื่อนระหว่างประวัติการทำธุรกรรมกับใบแจ้งหนี้

บางครั้ง การเรียกเก็บเงินที่คุณเห็นในประวัติการทำธุรกรรมกับที่เห็นในใบแจ้งหนี้จะคลาดเคลื่อนกัน 1-2 วัน กรณีเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นเนื่องจาก Google Ads และธนาคารทำงานในระบบที่แตกต่างกัน การชำระเงินและการเรียกเก็บเงินไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอไป หากคุณได้รับการปรับค่าใช้จ่ายบัญชีหรือเครดิตและใช้เครดิตนั้นภายในรอบการเรียกเก็บเงินเดียวกัน อาจทำให้ใบแจ้งหนี้ VAT ต่างจากประวัติการทำธุรกรรมของคุณได้เช่นกัน

ใบแจ้งหนี้ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบแจ้งหนี้จากบัญชี Google Ads เป็นใบแจ้งหนี้ที่บันทึกไว้ ใบแจ้งหนี้เหล่านี้จะแสดงคำขอการชำระเงิน หรือก็คือ จะรวมบรรทัดรายการทุกครั้งที่เราทำการเรียกเก็บเงินหรือคุณชำระเงินให้กับ Google

ใบแจ้งหนี้นั้นถูกต้องตามกฎหมาย โดยหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นของคุณจะยอมรับใบแจ้งหนี้เหล่านี้

ใบแจ้งหนี้ของเราได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านภาษีหลายแห่งว่าเป็นใบแจ้งหนี้ VAT ที่ถูกต้องที่มีข้อมูลการหัก VAT รวมอยู่ด้วย และไม่ต้องมีตราประทับพิเศษหรือลายเซ็น

หากคุณมีคำถาม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่นิติกรหรือที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสถานะของ Google Ads

บัญชีของคุณได้รับบริการจาก Google Ireland Ltd. แต่ Google จะไม่เรียกเก็บ VAT ถ้าที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของคุณไม่ได้อยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

ตรวจสอบกับหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นเพื่อดูว่าคุณต้องทำการประเมิน VAT ด้วยตนเองในประเทศของคุณหรือไม่ หากใช่ คุณจะต้องดำเนินการโดยรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานด้านภาษีในท้องถิ่นหรือที่ปรึกษาด้านภาษี Google แนะนำคุณไม่ได้

การประเมิน VAT ด้วยตนเอง

หากระบบไม่เรียกเก็บ VAT ในค่าใช้จ่าย Google Ads คุณอาจต้องประเมิน VAT ด้วยตนเอง โปรดติดต่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ด้านภาษีในท้องถิ่นของคุณ

ใบแจ้งยอดรายเดือน

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2018 เราได้เปิดตัวรายการค่าใช้จ่ายรายเดือนใหม่แทนที่การแจ้งหนี้รายเดือนที่มีอยู่เดิม รายการค่าใช้จ่ายเหล่านี้ยังคงมีข้อมูลทุกอย่างที่เคยมีอยู่ในใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งยอดรายเดือนไม่ใช่ใบแจ้งหนี้ เอกสารเหล่านี้แสดงข้อมูลสรุปกิจกรรมการเรียกเก็บเงินสำหรับช่วงเวลาที่ระบุไว้ในเอกสาร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบแจ้งยอด

หากมีคำถามเรื่องรายการค่าใช้จ่ายรายเดือนใหม่เกี่ยวกับการยื่นภาษี โปรดติดต่อขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่นิติกรหรือที่ปรึกษาด้านภาษีในท้องถิ่น

ผู้ส่งออกเป็นประจำ

โปรดส่งเอกสารแสดงความจำนง (DOI) ที่ถูกต้องโดยใช้ฟอร์มนี้หากคุณเป็นผู้ส่งออกเป็นประจำและมีสิทธิ์รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

หมายเหตุ: Google ให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่คุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากตัวแทนจำหน่ายของ Google Italy

หากคุณเคยได้รับการแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบแล้ว รายการต่อไปนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้กล่าวถึงไว้ในการแจ้งดังกล่าว Google Italy s.r.l. เป็นคู่สัญญาของสัญญาที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติม

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager และ Studio
 • Google Ad Manager (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ที่ Google เรียกเก็บเงินจากคุณ)
 • Search Ads 360
 • Flight Search
 • Analytics และ Analytics 360
 • Hotel Ads
 • โฆษณา YouTube
 • การจองใน YouTube
 • โฆษณา Waze

ผู้ลงโฆษณาในอเมริกาเหนือ

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาในอเมริกาเหนือและได้รับรายได้ทางธุรกิจจาก Google Ads คุณจะต้องระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ของ Google เมื่อยื่นแบบภาษี นี่คือข้อมูลของเรา

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) 77-0493581

หมายเหตุ:

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาในฮาวายที่ใช้การชำระเงินด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ คุณจะได้รับการประเมินภาษีและเรียกเก็บเงินตอนสิ้นเดือนของทุกเดือน

ผู้ลงโฆษณาในอเมริกาเหนือ

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาในอเมริกาเหนือและได้รับรายได้ทางธุรกิจจาก Google Ads คุณจะต้องระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) ของ Google เมื่อยื่นแบบภาษี นี่คือข้อมูลของเรา

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TIN) 77-0493581

QST ในควิเบก

อัตราภาษีขายของควิเบก (QST) คือ 6.975% และใช้กับลูกค้า Google Ads ทั้งหมดในควิเบกที่ยังไม่ได้เพิ่มหมายเลขจดทะเบียน QST ในโปรไฟล์การชำระเงิน

ลูกค้าที่ใช้การแจ้งหนี้รายเดือนต้องติดต่อทีมสนับสนุนและแจ้งหมายเลขจดทะเบียน QST เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญอัปเดตโปรไฟล์การชำระเงินตามนั้นได้

ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การชำระเงินอัตโนมัติหรือการชำระเงินด้วยตนเองจะอัปเดตข้อมูลภาษีโดยใช้วิธีใดก็ได้ต่อไปนี้ (อัปโหลดที่เดียวเท่านั้น)

อัปเดตข้อมูลภาษีใน Google Ads

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ ที่ด้านขวาบนแล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ในส่วน "ข้อมูลภาษีของแคนาดา" แล้วกรอก QST ในช่อง "หมายเลขจดทะเบียน QST (ไม่บังคับ)"
 4. คลิกบันทึก

อัปเดตข้อมูลภาษีในศูนย์การชำระเงินของ Google

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Payments
 2. คลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้ายของหน้า
 3. คลิกไอคอนดินสอ แก้ไข ในส่วน "ข้อมูลภาษีของแคนาดา" แล้วกรอก QST ในช่อง "หมายเลขจดทะเบียน QST (ไม่บังคับ)"
 4. คลิกบันทึก

หมายเหตุ

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาในฮาวายที่ใช้การชำระเงินด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ คุณจะได้รับการประเมินภาษีและเรียกเก็บเงินตอนสิ้นเดือนของทุกเดือน

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

เนื่องจากสัญญาธุรกิจ Google Ads ของคุณจดทะเบียนกับ Google Asia Pacific Pte. Ltd. คุณจึงไม่ต้องชำระภาษีท้องถิ่นสำหรับกิจกรรม Google Ads ภาษีเหล่านี้จะไม่แสดงในใบแจ้งหนี้ของคุณ

Google New Zealand Limited

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2018 เป็นต้นไป Google New Zealand Limited จะเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของบริการเหล่านี้ การขายของ Google Ads ทั้งหมดในนิวซีแลนด์จะต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ (GST) 15% การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อบัญชี Google Ads ที่มีที่อยู่ธุรกิจในนิวซีแลนด์

หมายเหตุ:

Google ให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่คุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีนี้

PT Google Indonesia

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019 PT Google Indonesia จะเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของบริการเหล่านี้ การขายโฆษณาทั้งหมดในอินโดนีเซียจะต้องเสีย VAT 10% เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบภาษีท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับบัญชี Google Ads ที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในอินโดนีเซีย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย 2% เมื่อชำระเงิน คุณต้องส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (“Bukti Potong”) มาให้เราเพื่อไม่ให้มียอดค้างชำระในบัญชี คุณต้องส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้เราก่อนถึงกำหนดชำระเงินตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้เชิงพาณิชย์ โปรดดูที่อยู่ด้านล่างนี้

หากใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายไม่มีคิวอาร์โค้ด คุณต้องส่งใบรับรองต้นฉบับไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้ผ่านทาง POS Indonesia

 • หากคุณชำระค่าโฆษณาผ่านบัตรเครดิต/เดบิตหรือโอนผ่าน ATM ให้ใช้ที่อยู่ PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • หากคุณออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าที่ ให้ใช้ที่อยู่ PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia

หากใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมีคิวอาร์โค้ด คุณก็ส่งไฟล์ใบรับรองนั้นให้ไปยังอีเมลด้านล่างได้โดยใช้หัวเรื่อง "ใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย PTGI ":

 • หากชำระค่าโฆษณาผ่านบัตรเครดิต/เดบิตหรือโอนผ่าน ATM ให้ใช้อีเมล eps-wht@google.com
 • หากออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าที่ ให้ใช้อีเมล collections@google.com

สำหรับลูกค้าที่มีสถานะผู้เก็บ VAT คุณต้องแสดงประกาศการจดทะเบียน (Surat Keterangan Terdaftar) ที่ออกโดยกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Kementerian Keuangan Republik Indonesia) คุณอัปโหลดสำเนาของเอกสารได้ที่ส่วน "การตั้งค่า" ของโปรไฟล์การชำระเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะผู้เก็บ VAT

หมายเหตุ: Google ให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่คุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีนี้

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

การชำระค่าธรรมเนียมสำหรับบริการดิจิทัลนอกประเทศที่ให้บริการโดย Google Asia Pacific Pte Ltd / Google Ireland Ltd ซึ่งคุณต้องชำระในหรือหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 จะมีการคิดภาษี 5% ตามกฎหมายด้านการเงินของปากีสถานปี 2018 ในกรณีที่คุณอาจต้องชำระภาษีนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม Google Ads ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบภาษีหรือค่าบริการจากภาครัฐบาลที่ใช้บังคับในปากีสถานสำหรับบริการที่ใช้
ทั้งนี้พึงทราบว่า Google ให้คำปรึกษาด้านภาษีหรือค่าบริการจากภาครัฐแก่คุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีและการชำระเงินของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้

ภาษีทางอ้อม

เนื่องจากสัญญาธุรกิจ Google Ads ได้จดทะเบียนกับ Google Asia Pacific Pte. Ltd. ในสิงคโปร์ จึงไม่เรียกเก็บภาษีทางอ้อมในท้องถิ่นจากกิจกรรมของ Google Ads ดังนั้นภาษีทางอ้อมจะไม่แสดงในใบแจ้งหนี้

Google Australia Pty Limited

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 เป็นต้นไป ใบแจ้งหนี้จะออกโดย Google Australia Pty Limited การขายของ Google Ads ทั้งหมดในออสเตรเลียจะต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ (GST) 10% การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อบัญชี Google Ads ที่มีที่อยู่ธุรกิจในออสเตรเลีย

หมายเหตุ: Google ไม่สามารถให้คำแนะนำคุณในเรื่องเกี่ยวกับภาษีได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีนี้

Google Japan G.K.

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 เป็นต้นไป Google Japan G.K. จะเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ในฐานะตัวแทนจำหน่ายของบริการต่างๆ ซึ่งหมายความว่าการขายโฆษณาในญี่ปุ่นจะต้องเสียภาษีการบริโภคของญี่ปุ่น (JCT) 10% การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกับบัญชี Google Ads ที่มีที่อยู่ธุรกิจในญี่ปุ่น


โปรดทราบว่า Google ให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่คุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีนี้

ภาษีในอินเดีย

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 เป็นต้นมา ผู้ที่อาศัยอยู่ในอินเดียจะถูกเรียกเก็บภาษีสินค้าและบริการ (GST) จากการซื้อทั้งหมด

GST คือกฎหมายภาษีใหม่ที่ใช้แทนภาษีทางอ้อมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ภาษีบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีส่วนท้องถิ่นของบางรัฐ และภาษีระดับรัฐบาลกลางของอินเดีย นี่เป็นการจัดเก็บภาษีแบบทวิภาคที่แต่ละรัฐและรัฐบาลกลางของอินเดียต่างใช้เก็บภาษีด้านสินค้าและบริการ

GST ประกอบด้วยภาษี 3 ประเภทคือ ภาษีระดับรัฐบาลกลาง ภาษีระดับรัฐ และภาษีรวม สถานที่ตั้งของ Google ที่ให้บริการและสถานที่ที่คุณซื้อจะเป็นตัวกำหนดภาษีที่ต้องจ่ายสำหรับการซื้อ ซึ่งมีอัตราดังนี้

 • อัตรา GST ระดับรัฐบาลกลาง (CGST): 9%
 • อัตรา GST ระดับรัฐ (SGST): 9%
 • อัตรา GST รวม (IGST): 18%
หมายเหตุ:
 • ผู้ลงโฆษณาที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในรัฐหรยาณา (เช่น บริการภายในรัฐ) ระบบจะเรียกเก็บภาษีอัตรา CGST + SGST ส่วนผู้ลงโฆษณาที่เหลือจะถูกเรียกเก็บตามอัตรา IGST
 • GST สำหรับผู้ลงโฆษณา SEZ คือ 0%

หากคุณรับบริการจาก Google India Private Limited (GIPL) หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะเป็นตัวกำหนดภาษีที่ใช้กับการซื้อของคุณ บัญชีธุรกิจต้องมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสินค้าและบริการ (GSTIN) แต่บัญชีบุคคลธรรมดาจะมีหรือไม่ก็ได้

สถานที่ยื่น GSTIN

หากคุณใช้การตั้งค่าการชำระเงินแบบการแจ้งหนี้รายเดือน โปรดติดต่อผู้จัดการฝ่ายดูแลลูกค้า หรืออีเมลหาเราเพื่อส่ง GSTIN

ผู้ลงโฆษณาอื่นๆ ทั้งหมดกรอกข้อมูลได้โดยไปที่การเรียกเก็บเงินและการชำระเงินแล้วคลิกการตั้งค่าจากเมนูทางซ้าย จากนั้นไปที่ "โปรไฟล์การชำระเงิน" เพื่อกรอกหมายเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เรียกว่า "ข้อมูลภาษีของอินเดีย"

สำหรับบัญชีที่ดำเนินการโดยเอเจนซี โปรดตรวจสอบว่าที่อยู่และ GST ที่ระบุตรงกับบริษัทและรัฐที่ชำระใบแจ้งหนี้และอ้าง GST แล้ว หากชื่อและที่อยู่ของบริษัทที่ "เรียกเก็บเงิน" ไม่เหมือนกับบริษัทที่ชำระใบแจ้งหนี้จริง โปรดอัปเดตที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน

สำหรับบัญชีธุรกิจ/บุคคลธรรมดา โปรดตรวจสอบว่าที่อยู่และ GSTIN ที่ระบุเป็นของสถานที่ตั้งที่จะได้รับบริการ ซึ่งหมายความว่าหมายเลข GST ควรตรงกับรัฐที่แสดงในที่อยู่ "สำหรับการเรียกเก็บเงิน" ในใบแจ้งหนี้ หากไม่ตรง GSTIN ก็จะไม่ปรากฏในใบแจ้งหนี้

ข้อมูลนี้ช่วยให้การประเมินภาษีมีความถูกต้อง ดูคำตอบของคำถามเกี่ยวกับ GST ที่พบบ่อย

อัตราภาษีบริการเดิม

สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกโดย Google India Pvt Ltd ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2016 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2017 ใช้อัตราภาษีบริการ 15% ของมูลค่าบริการที่ต้องเสียภาษี (รวม Swachh Bharat Cess และ Krishi Kalyan Cess)

สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ออกตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2015 ถึง 31 พฤษภาคม 2016 อัตราภาษีบริการที่บังคับใช้จะอยู่ที่ 14.5% (รวม Swachh Bharat Cess)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2015 ถึง 14 พฤศจิกายน 2015 อัตราภาษีจะอยู่ที่ 14% จากมูลค่าของการบริการที่ต้องเสียภาษี

ข้อควรจำ

 • ผู้ลงโฆษณาที่ใช้การชำระเงินด้วยตนเองหรืออัตโนมัติจะได้รับการประเมินภาษีและการเรียกเก็บเงิน 1 ครั้งตอนสิ้นเดือนของทุกเดือน
 • Google ให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่คุณไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ให้คำปรึกษาด้านภาษีของคุณหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้

เกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย (TDS)

ต้องมีการออกใบรับรอง TDS ทุกไตรมาส (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรของอินเดีย)

ใบรับรองสำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน กันยายน และมีนาคมจะต้องออกภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 30 ตุลาคม 30 มกราคม และ 15 พฤษภาคม ตามลำดับ

ใบรับรอง TDS สำหรับปีงบประมาณก่อนหน้าจะไม่ได้รับการยอมรับ หากส่งมาหลังจากวันที่ 30 เมษายนของปีงบประมาณปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ใบรับรองทั้งหมดของปีงบประมาณ 2013-14 ควรส่งไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2014

การส่งใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (TDS)

หากบัญชีของคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน โปรดส่งสำเนาดิจิทัลของใบรับรอง TDS (ใบรับรองที่ลงชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ลงลายมือชื่อแล้วสแกนเป็น PDF) ไปที่ collections-in@google.com โดยตรง

หากบัญชีของคุณใช้การชำระเงินด้วยตนเองหรือการชำระเงินอัตโนมัติ โปรดส่งสำเนาดิจิทัลของใบรับรอง TDS (ใบรับรองที่ลงชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่ลงลายมือชื่อแล้วสแกนเป็น PDF) มาให้เราทางอีเมล จำนวนเครดิตจะเพิ่มลงในบัญชีของคุณเมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว

หมายเลขบัญชีถาวรของ Google (PAN) คือ AACCG0527D และที่อยู่จดทะเบียนในใบรับรอง TDS ควรเป็นดังนี้

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore - 560 016

TDS มีราคาเท่าใด

อัตราปัจจุบันของ TDS สำหรับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาให้กับ Google India Private Limited คือ 2% ซึ่งไม่รวมภาษีบริการและภาษีเพื่อการศึกษา (ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 1/2014 ที่ออกโดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยภาษีทางตรง กระทรวงการคลัง รัฐบาลอินเดีย) อย่างไรก็ตาม อัตราของ TDS จะเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาล โปรดทราบว่า Google Ads ให้คำแนะนำด้านภาษีแก่คุณไม่ได้ หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TDS หรือข้อสงสัยด้านภาษีอื่นๆ โปรดปรึกษาที่ปรึกษาด้านภาษี

ภาษีในรัสเซีย

เราจะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 20% สำหรับค่าใช้จ่าย Google Ads ทั้งหมดจากผู้ลงโฆษณา Google Ads ทั้งหมดที่มีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในรัสเซีย โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

หากคุณอยู่ในสหพันธรัฐรัสเซีย การดำเนินการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

 • ไม่ว่าคุณจะเลือกสถานะภาษีเป็น "ธุรกิจ" "ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา" หรือ "บุคคลธรรมดา" ก็ต้องชำระ VAT ตามอัตราของประเทศรัสเซียในปัจจุบันตามที่กฎหมายของรัสเซียกำหนดเสมอ (บัญชีของคุณจะได้รับการจัดการโดย Google Russia)
 • คุณดูการเรียกเก็บ VAT ได้โดยคลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือก สรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" ระบบจะเรียกเก็บ VAT ตามการใช้จริง

VAT ใน USN

ตามข้อกำหนดด้านภาษีในรัสเซีย หากอยู่ใน USN คุณจะไม่ต้องชำระค่า VAT สำหรับสินค้าและบริการที่ขายหรือซื้อ อย่างไรก็ตาม เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ภายใต้ระเบียบภาษีทั่วไป คุณจะชำระ VAT ที่รวมอยู่ในราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เนื่องจาก OOO "Google" ดำเนินกิจการอยู่ภายใต้ระเบียบภาษีทั่วไป คุณจึงต้องชำระค่า VAT สำหรับ Google Ads ด้วย

โปรดทราบว่า Google ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ VAT ไม่ได้ ดังนั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียน VAT โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือเจ้าหน้าที่สรรพากร

การเปลี่ยนสถานะภาษี

เมื่อลงชื่อสมัครใช้ Google Ads คุณจะต้องเลือกสถานะภาษี "ส่วนบุคคล" "ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา" หรือ "ธุรกิจ" หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะภาษี โปรดติดต่อเรา การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมที่ผ่านมาหรือเอกสารการทำบัญชีก่อนหน้านี้ และจะเริ่มมีผลนับจากวันที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

การแก้ไขข้อมูล VAT

หากต้องการตรวจสอบชื่อบริษัทหรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (INN และ KPP) ที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้รายเดือน ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" จากนั้นคลิกการตั้งค่า

อัปเดตหมายเลข KPP

หากหมายเลข KPP ของคุณเปลี่ยนแปลงไป คุณจะแก้ไขในบัญชีของคุณได้ หากต้องการอัปเดต KPP โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
 3. คลิกการตั้งค่าจากเมนูด้านซ้าย แล้วมองหาส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน"
 4. คลิกไอคอนดินสอเพื่อแก้ไขและอัปเดต KPP จากนั้นคลิกบันทึกเมื่อทำเสร็จ

หมายเหตุ

เราจะเปลี่ยนแปลง KPP ได้หาก INN ของคุณยังเหมือนเดิม คุณจะเปลี่ยนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและชื่อบริษัทที่จดทะเบียนไว้ไปใช้ชื่อบริษัทอื่นไม่ได้ หากต้องการใช้บัญชี Google Ads สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทอื่น (มี INN อื่น) โปรดติดต่อเรา การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมที่ผ่านมาหรือเอกสารการทำบัญชีก่อนหน้านี้ และจะเริ่มมีผลนับจากวันที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

เปลี่ยนชื่อบริษัทของคุณ

หากชื่อบริษัทของคุณเปลี่ยนไป โปรดติดต่อเรา ในการอัปเดตข้อมูลนี้ เราต้องใช้ภาพสแกนใบรับรองภาษีซึ่งระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและชื่อบริษัทที่จดทะเบียนของคุณ เมื่อเราได้รับและยืนยันใบรับรองภาษีแล้ว เราจะเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ปรากฏในบัญชี Google Ads และบนใบแจ้งหนี้รายเดือน และจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

เราจะเปลี่ยนแปลง KPP หรือชื่อบริษัทของคุณได้ต่อเมื่อ INN ของคุณยังเหมือนเดิมเท่านั้น คุณจะเปลี่ยนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและชื่อบริษัทที่จดทะเบียนไว้ไปใช้ชื่อบริษัทอื่นไม่ได้ หากต้องการใช้บัญชี Google Ads สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทอื่น (มี INN อื่น) โปรดติดต่อเรา การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมที่ผ่านมาหรือเอกสารการทำบัญชีก่อนหน้านี้ และจะเริ่มมีผลนับจากวันที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

แก้ไข INN ของคุณ

หากบัญชี Google Ads ของคุณมี INN (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) ไม่ถูกต้อง จะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่เกิดจากการพิมพ์ผิดในขณะที่สร้างบัญชี Google Ads เท่านั้น โปรดติดต่อเรา และส่งภาพสแกนของสำเนาใบรับรองภาษีที่ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณและชื่อบริษัทที่จดทะเบียน เมื่อเราได้รับและยืนยันใบรับรองภาษีแล้ว เราจะเปลี่ยน INN ที่ปรากฏในบัญชี Google Ads และบนใบแจ้งหนี้รายเดือน

หากต้องการใช้บัญชี Google Ads สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทอื่น (มี INN อื่น) โปรดติดต่อเรา การเปลี่ยนแปลงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมที่ผ่านมาหรือเอกสารการทำบัญชีก่อนหน้านี้ และจะเริ่มมีผลนับจากวันที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

เปลี่ยนที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ

หากที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณเปลี่ยนแปลงไป ให้อัปเดตที่อยู่ด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
 3. หากต้องการอัปเดตที่อยู่ตามกฎหมาย ให้ไปที่ส่วน "โปรไฟล์การชำระเงิน" แล้วทำการเปลี่ยนแปลง คลิกบันทึกเมื่อทำเสร็จ
 4. หากต้องการอัปเดตที่อยู่จัดส่ง ให้ไปที่ส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วทำการเปลี่ยนแปลง คลิกบันทึกเมื่อทำเสร็จ

การคำนวณ VAT

คุณดูการเรียกเก็บ VAT ได้โดยคลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือก สรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" แล้วคลิก ธุรกรรม จากเมนูทางซ้าย

วิธีคำนวณ VAT

ระบบจะเรียกเก็บ VAT โดยพิจารณาจากมูลค่าของคลิกและการแสดงผลที่เกิดขึ้นของคุณ

การใช้งาน + VAT = จำนวนเงินที่ชำระ

เวลาเรียกเก็บ VAT

อาจมีการเรียกเก็บ VAT 1 ครั้งเมื่อสิ้นเดือนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนที่ให้บริการ

ตัวอย่าง

 • สมมติว่าบัญชี Google Ads ของคุณได้รับการชำระเงินมูลค่า RUB 100 ในวันที่ 10 มิถุนายน
 • เกิดการใช้งานขึ้นในแต่ละวันจนกระทั่งใช้การชำระเงิน RUB 100 ดังกล่าวจนหมดในวันที่ 25 มิถุนายน
 • รายการ VAT จะปรากฏในวันที่ 25 มิถุนายน โดยแสดงค่า VAT จากการชำระเงิน RUB 100

ตัวอย่าง

 • สมมติว่าบัญชี Google Ads ของคุณได้รับการชำระเงินมูลค่า RUB 100 ในวันที่ 25 มิถุนายน
 • ในช่วงสิ้นเดือนหรือวันที่ 30 มิถุนายน ใช้การชำระเงินไปแล้วทั้งสิ้น RUB 50 รายการ VAT จะปรากฏในวันที่ 30 มิถุนายน โดยแสดงค่า VAT จากการใช้งานมูลค่า RUB 50

โปรดทราบว่าการเรียกเก็บค่า VAT อาจรวมจำนวนเงินภาษีสำหรับการชำระเงินมากกว่า 1 รายการ หากใช้การชำระเงินมากกว่า 1 รายการจนหมด

VAT ในเครดิตส่งเสริมการขายหรือการปรับค่าใช้จ่าย

หากคุณได้รับรางวัลจากข้อเสนอโปรโมชันหรือการปรับเครดิตประเภทอื่นๆ VAT จะมีผลกับการใช้งานที่ชำระโดยเครดิตนี้โดยอัตโนมัติ คุณจะได้รับ VAT จำนวนนี้คืนทั้งหมดเมื่อใช้เครดิตจนหมด หรือคืนเงินบางส่วนในช่วงสิ้นเดือนของเดือนเดียวกันหากใช้เครดิตไปส่วนหนึ่งเท่านั้น

หากคุณมีปัญหาในการทำความเข้าใจเรื่องการเรียกเก็บค่า VAT โปรดติดต่อเรา

VAT และ "เครดิตที่เหลืออยู่"

หน้าสรุปมี 2 ส่วนที่ระบุยอดดุลในบัญชีของคุณ ดังนี้

 1. ส่วน "เครดิตที่เหลือของคุณ" เหนือตารางแสดงยอดเงินคงเหลือสำหรับกิจกรรมการโฆษณาและค่า VAT ในอนาคตโดยประมาณ ให้ตรวจสอบช่องนี้เพื่อประเมินยอดเงินที่เหลืออยู่ในบัญชี
 2. คอลัมน์ "ยอดคงเหลือ" ในตารางประวัติการทำธุรกรรม: แสดงยอดเงินคงเหลือในบัญชีโดยไม่รวมค่าใช้จ่าย VAT ในอนาคตโดยประมาณกับจำนวนเงินที่ไม่ได้ใช้

ราคาเสนอและงบประมาณที่คุณตั้งไว้ในแท็บ "แคมเปญ" จะไม่รวม VAT

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) คือภาษี 10% จากสินค้าและบริการที่ชำระให้กับหน่วยงานด้านภาษีของเกาหลี การตั้งค่าการชำระเงินของคุณเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะต้องจ่าย VAT ในเกาหลีหรือไม่ และจ่ายอย่างไร เลือกการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณด้านล่าง

การชำระเงินด้วยตนเองและอัตโนมัติโดยใช้บัตรเครดิต

หากคุณได้ลงนามข้อตกลงกับ Google Asia Pacific Pte. Ltd. (ซึ่งหมายความว่าคุณชำระค่าโฆษณาในอินเทอร์เฟซของ Google Ads โดยตรงด้วยบัตรเครดิต) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2019 เป็นต้นไป ตามกฎหมายท้องถิ่นในประเทศเกาหลีใต้ เราจะเริ่มบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 10% ในธุรกรรมทั้งหมด เว้นแต่ว่าคุณจะระบุหมายเลขทะเบียนธุรกิจตามรูปแบบ xxx-xx-xxxxx

การอัปเดตข้อมูล VAT

คุณจะอัปเดตข้อมูล VAT ในบัญชีได้ตลอดเวลา โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
 3. คลิกลิงก์การตั้งค่าที่ด้านข้างของหน้า
 4. มองหา "โปรไฟล์การชำระเงิน" และทำการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกบันทึกเมื่อทำเสร็จ
การชำระเงินด้วยตนเองโดยใช้ LGU+

เมื่อคุณทำการชำระเงินผ่าน LGU+ เราจะหักค่า VAT 10% ออกจากการชำระเงินของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อนำมาใช้กับค่าโฆษณาที่คาดไว้ จากนั้นเราจะแสดงโฆษณาของคุณด้วยจำนวนการชำระเงินที่เหลืออยู่ ขณะที่โฆษณาของคุณทำงาน เราจะจ่าย VAT ทุกเดือนตามค่าโฆษณาที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น

ในหน้าประวัติการทำธุรกรรมการเรียกเก็บเงิน คุณจะเห็นจำนวนเงินสำหรับ VAT ของการชำระเงินแต่ละครั้ง หากลงโฆษณาในฐานะบริษัท คุณจะได้รับใบแจ้งหนี้ VAT อิเล็กทรอนิกส์ของแต่ละเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดย MakeBill ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์การแจ้งหนี้ในท้องถิ่นของ Google จะส่งอีเมลไปให้ผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการเรียกเก็บเงินในบัญชีของคุณ ใบแจ้งหนี้นี้จะแสดงจำนวนเงินที่ใช้ในการคำนวณ VAT หากลงโฆษณาในฐานะบุคคลทั่วไป คุณจะไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ VAT

โปรดทราบว่า LGU+ จะส่งใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการให้คุณ ใบเสร็จนี้ใช้กับรายงาน VAT ไม่ได้

การอัปเดตข้อมูล VAT

คุณจะอัปเดตข้อมูล VAT ในบัญชีได้ตลอดเวลา โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
 3. คลิกลิงก์การตั้งค่าที่ด้านข้างของหน้า
 4. มองหา "โปรไฟล์การชำระเงิน" และทำการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกบันทึกเมื่อทำเสร็จ
การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณมีบัญชี Google Ads ในการแจ้งหนี้รายเดือนและใช้สกุลเงิน KRW เราจะเรียกเก็บ VAT 10% จากค่าโฆษณารายเดือน หากไม่ได้ใช้สกุลเงิน KRW แสดงว่าคุณได้ลงนามข้อตกลงกับ Google Asia Pacific ดังนั้นจึงไม่ต้องชำระ VAT

สำหรับลูกค้าที่ใช้สกุลเงิน KRW นั้น MakeBill ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์การแจ้งหนี้ในท้องถิ่นของ Google จะส่งอีเมลที่มีลิงก์ไปยังใบกำกับภาษีท้องถิ่นให้ผู้รับผิดชอบหลักเรื่องการเรียกเก็บเงินทุกเดือน หากต้องการอัปเดตข้อมูล VAT หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมลที่ใช้รับใบกำกับภาษีท้องถิ่น โปรดติดต่อเรา

หากคุณเป็นผู้ลงโฆษณาในเม็กซิโกที่ใช้การชำระเงินด้วยตนเองหรือการแจ้งหนี้รายเดือน เราจะเรียกเก็บเงินคุณ 16% เพื่อครอบคลุม Impuesto sobre Valor Agregado (IVA) ซึ่งวิธีการเรียกเก็บจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ คลิกลิงก์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าการชำระเงินสำหรับการแจ้งหนี้รายเดือน

หากคุณใช้การแจ้งหนี้รายเดือน เราจะบวก 16% ของค่าใช้จ่ายของคุณลงในใบแจ้งหนี้เพื่อครอบคลุม IVA

การตั้งค่าการชำระเงินด้วยตนเอง

เราจะหัก 16% จากการชำระเงินทั้งหมดที่คุณชำระด้วยตนเองเพื่อครอบคลุม IVA และจะฝากเงินที่เหลือเข้าบัญชีของคุณ

เมื่อชำระเงิน เราถือว่าคุณได้รวมจำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มในบัญชีแล้ว รวมถึง 16% ของเงินจำนวนนี้เพื่อชำระ IVA

ซึ่งหมายความว่าหากคุณชำระเงินเป็นจำนวน X เราจะแบ่งเงินจำนวนดังกล่าวออกเป็น Y และ 16% ของ Y ซึ่งรวมกันแล้วเท่ากับ X เราจะฝากเงินจำนวน Y เข้าบัญชีของคุณและจ่าย 16% ของ Y เป็นภาษีให้แก่หน่วยงานด้านภาษีของเม็กซิโก

นี่คือสมการที่เราใช้ โดยที่ X คือจำนวนเงินที่ชำระและ Y คือจำนวนเงินที่เครดิตเข้าบัญชี

 • X = Y + (0.16 * Y)
  X = 1.16 * Y
  Y = X/1.16

ลองดูตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นต่อไปนี้

สมมติว่าคุณชำระเงินเป็นจำนวน $116 MXN ในการพิจารณาจำนวนเงินที่เครดิตเข้าบัญชี (Y) เราจะคำนวณดังนี้

 • Y = MXN 116/1.16
  Y = MXN 100

เราจะโอนเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน MXN 100 และส่งเงินที่เหลือ MXN 16 ให้กับหน่วยงานด้านภาษีของเม็กซิโก

วิธีเปลี่ยนแปลงข้อมูลภาษี

หากกรอกข้อมูลภาษีไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราและส่งข้อมูลภาษีที่ถูกต้อง ผู้เชี่ยวชาญ Google Ads จะติดต่อคุณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม เราออกใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นก่อนที่ข้อมูลภาษีจะได้รับการอัปเดตในบัญชี Google Ads ของคุณอีกครั้งไม่ได้

ภาษีในยูเครน

ผู้ลงโฆษณา Google ทั้งหมดที่ชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารและมีที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินในยูเครนต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 20% ตามอัตราของประเทศยูเครนในปัจจุบันตามที่กฎหมายของยูเครนกำหนด

คุณดูการเรียกเก็บ VAT ได้ในหน้า "ประวัติการทำธุรกรรม" หากต้องการไปยังหน้าดังกล่าว ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"

บัญชีจะได้รับการจัดการโดย Google Ukraine ตามข้อกำหนดด้านภาษีในยูเครน เมื่อคุณซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทที่ดำเนินกิจการอยู่ภายใต้ระเบียบภาษีทั่วไป คุณจะชำระ VAT ที่รวมอยู่ในราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ เนื่องจาก "Google Ukraine" ดำเนินกิจการอยู่ภายใต้ระเบียบภาษีทั่วไป คุณจึงต้องชำระค่า VAT สำหรับ Google Ads ด้วย

โปรดทราบว่า Google ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ VAT ไม่ได้ ดังนั้น หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจดทะเบียน VAT โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือเจ้าหน้าที่สรรพากร

การเปลี่ยนสถานะภาษี

เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้ Google Ads คุณจะต้องเลือกสถานะภาษีเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เมื่อคุณตัดสินใจเลือกแล้ว จะเปลี่ยนไปใช้สถานะอื่นไม่ได้ เช่น หากคุณเลือกบุคคลธรรมดา คุณจะเปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคลไม่ได้

หากต้องเปลี่ยนสถานะภาษี โปรดปิดบัญชี Google Ads ที่มีอยู่และสร้างบัญชีใหม่ที่มีสถานะที่ต้องการ ใช้ที่อยู่อีเมลอื่นในการสร้างบัญชีใหม่นี้ หรือหากต้องการใช้อีเมลเดิม คุณจะต้องเปลี่ยนอีเมลนั้นในบัญชี Google Ads ที่มีอยู่ก่อนจะปิดบัญชีนั้น

การแก้ไขข้อมูล VAT

หากต้องการตรวจสอบชื่อบริษัท ที่อยู่ตามกฎหมาย หรือหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (INN และ EDRPOU) ที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้รายเดือน ให้คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงิน จากนั้นคลิกการตั้งค่าที่ด้านซ้ายมือ

การเปลี่ยนชื่อตามกฎหมายของบริษัท

หากชื่อบริษัทของคุณเปลี่ยนไป โปรดติดต่อเรา ในการอัปเดตข้อมูลนี้ เราต้องการภาพสแกนของเอกสารการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ ซึ่งระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบริษัทที่จดทะเบียน และที่อยู่ตามกฎหมาย เมื่อได้รับเอกสารการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการแล้ว เราจะเปลี่ยนชื่อบริษัทที่ปรากฏในบัญชี Google Ads และบนเอกสารทางบัญชี เราจะแจ้งให้คุณทราบหลังดำเนินการ หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงแล้ว คุณก็ร้องขอให้แก้ไขเอกสารที่ออกให้ก่อนหน้านี้ซึ่งแสดงชื่อและ EDRPOU ที่แก้ไขแล้วได้

หมายเหตุ

เราจะเปลี่ยนชื่อบริษัทได้ต่อเมื่อ INN และ EDRPOU ของคุณยังเหมือนเดิมเท่านั้น คุณจะเปลี่ยนหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและชื่อบริษัทที่จดทะเบียนไว้ไปใช้ชื่อบริษัทอื่นไม่ได้ หากคุณต้องการใช้บัญชี Google Ads สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทอื่น (มี INN อื่น) โปรดสร้างบัญชีอีกบัญชีหนึ่ง

การแก้ไข INN หรือ EDRPOU ของคุณ

หากบัญชี Google Ads ของคุณมี INN (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) และ EDRPOU ไม่ถูกต้อง จะเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่เกิดจากการพิมพ์ผิดในขณะที่สร้างบัญชี Google Ads เท่านั้น โปรดติดต่อเรา และส่งภาพสแกนของสำเนาใบรับรองภาษีที่ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณและชื่อบริษัทที่จดทะเบียน เมื่อเราได้รับและยืนยันใบรับรองภาษีของคุณแล้ว เราจะแก้ไข INN หรือ EDRPOU ที่ปรากฏในบัญชี Google Ads และในเอกสารทางบัญชีของคุณในอนาคต กรณีนี้คุณจะขอฉบับแก้ไขของเอกสารที่ออกก่อนหน้านี้ไม่ได้ INN หรือ EDRPOU ที่ถูกต้องจะแสดงเฉพาะบนเอกสารที่ออกหลังจากมีการแก้ไขแล้วเท่านั้น

หากต้องการใช้บัญชี Google Ads สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนบริษัทอื่น (มี INN และ EDRPOU อื่น) โปรดสร้างบัญชีอีกบัญชีหนึ่ง

การเปลี่ยนสถานะการจดทะเบียน VAT

หากสถานะการจดทะเบียน VAT เปลี่ยนแปลงไป โปรดติดต่อเรา คุณจะต้องส่งภาพสแกนของสำเนาใบรับรองภาษีที่ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ ชื่อบริษัทที่จดทะเบียน และสถานะการจดทะเบียนภาษี VAT เมื่อเราได้รับและตรวจสอบใบรับรองภาษีแล้ว เราจะเปลี่ยนสถานะในบัญชี Google Ads ของคุณ การเปลี่ยนแปลงจะปรากฏในเอกสารทางบัญชีของคุณในอนาคต กรณีนี้คุณจะขอฉบับแก้ไขของเอกสารที่ออกก่อนหน้านี้ไม่ได้

การเปลี่ยนที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณ

หากที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณเปลี่ยนแปลงไป ให้อัปเดตที่อยู่ด้วยวิธีต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่ https://ads.google.com
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือกสรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน"
 3. หากต้องการอัปเดตที่อยู่ตามกฎหมาย ให้ไปที่หน้าการตั้งค่า แล้วมองหา "โปรไฟล์การชำระเงิน" คลิกบันทึกเมื่อทำเสร็จ
 4. หากต้องการอัปเดตที่อยู่จัดส่ง ให้ไปที่ส่วน "บัญชีการชำระเงิน" แล้วทำการเปลี่ยนแปลง คลิกบันทึกเมื่อทำเสร็จ

เกี่ยวกับ VAT

วิธีคำนวณ VAT

VAT จะคำนวณโดยพิจารณาจากมูลค่าของค่าโฆษณา เช่น คลิกหรือการแสดงผลที่เกิดขึ้น

ค่าโฆษณา + VAT = จำนวนเงินที่ชำระ

จะเรียกเก็บ VAT เมื่อใด

เราจะเรียกเก็บ VAT ในเวลาต่อไปนี้

 • ทันทีที่ใช้การชำระเงินจนหมดในบัญชี หรือ
 • ตอนสิ้นเดือน หากใช้การชำระเงินไปบางส่วนเท่านั้น

ตัวอย่าง: การชำระเงินที่ใช้จ่ายทั้งหมดใน 1 เดือน

สมมติว่าบัญชี Google Ads ของคุณได้รับการชำระเงินมูลค่า UAH 200 ในวันที่ 10 มิถุนายน

 • เกิดค่าโฆษณาขึ้นในแต่ละวันจนกระทั่งใช้การชำระเงิน UAH 200 ดังกล่าวจนหมดในวันที่ 25 มิถุนายน
 • รายการ VAT จะปรากฏในวันที่ 25 มิถุนายนบนหน้าการเรียกเก็บเงินหลักของคุณ โดยแสดงค่า VAT จากการชำระเงิน UAH 200

ตัวอย่าง: การชำระเงินที่ใช้จ่ายไปบางส่วนใน 1 เดือน

สมมติว่าบัญชี Google Ads ของคุณได้รับการชำระเงินมูลค่า UAH 200 ในวันที่ 10 มิถุนายน

 • ในช่วงสิ้นเดือนหรือวันที่ 30 มิถุนายน การชำระเงินใช้ไปแล้วเพียง UAH 100 รายการ VAT จะปรากฏในวันที่ 30 มิถุนายนบนหน้าการเรียกเก็บเงินหลักของคุณ โดยแสดงค่า VAT จากค่าโฆษณามูลค่า UAH 100
 • สมมติว่าใช้ยอดเงินคงเหลือของการชำระเงินดังกล่าวจนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม รายการ VAT จะปรากฏในวันที่ 3 กรกฎาคมบนหน้าการเรียกเก็บเงินหลักของคุณ โดยแสดงค่า VAT จากยอดเงิน UAH 100 ที่เหลือ

โปรดทราบว่าการเรียกเก็บค่า VAT อาจครอบคลุมถึงจำนวนเงินภาษีสำหรับการชำระเงินมากกว่า 1 รายการ หากใช้การชำระเงินมากกว่า 1 รายการจนหมดในวันเดียว

หากคุณมีปัญหาในการทำความเข้าใจเรื่องการเรียกเก็บค่า VAT โปรดติดต่อเรา

VAT ในการปรับค่าใช้จ่ายหรือเครดิตส่งเสริมการขาย

หากคุณมีเครดิตจากข้อเสนอส่งเสริมการขายหรือการปรับเครดิตประเภทอื่นๆ VAT จะมีผลกับค่าโฆษณาที่ชำระโดยเครดิตนี้โดยอัตโนมัติก่อน จากนั้น เมื่อใช้เครดิตจนหมด คุณจะได้รับเงินค่า VAT ที่หักออกไปคืนเข้าบัญชีของคุณ หากมีการใช้เครดิตเพียงส่วนหนึ่ง คุณจะได้รับค่า VAT ที่หักออกไปคืนมาส่วนหนึ่งในช่วงสิ้นเดือนของเดือนเดียวกัน

VAT และ "ยอดดุลปัจจุบัน" ของบัญชี

หากต้องการดูยอดดุลปัจจุบัน ให้ไปที่หน้า "ประวัติการทำธุรกรรม" ของการเรียกเก็บเงิน โดยคลิกไอคอนเครื่องมือ แล้วเลือก สรุปการเรียกเก็บเงินในส่วน "การเรียกเก็บเงิน" คุณจะเห็นตำแหน่งที่แสดงยอดดุลของบัญชี ดังนี้

 1. สรุป: ส่วน "ยอดดุล" ของคุณจะแสดงยอดดุลที่นำไปใช้กับกิจกรรมการโฆษณาในอนาคตได้ทั้งหมด
 2. ช่อง "เครดิตที่เหลือ" จะแสดงยอดดุลสำหรับกิจกรรมการโฆษณาและค่า VAT ในอนาคตโดยประมาณ ให้ตรวจสอบช่องนี้เพื่อประเมินยอดเงินที่เหลืออยู่ในบัญชีของคุณ
 3. ธุรกรรม: คอลัมน์ "ยอดดุล" ในตารางประวัติการทำธุรกรรมจะแสดงยอดดุลในบัญชีของคุณ (คำนวณโดยหักยอดเงินในคอลัมน์ "เครดิต" ออกจากยอดเงินในคอลัมน์ "เดบิต") โดยไม่รวมค่า VAT ในอนาคตโดยประมาณของยอดชำระเงินที่ยังไม่ได้ใช้

ราคาเสนอและงบประมาณที่คุณตั้งไว้ในแคมเปญจะไม่รวม VAT

ขั้นตอนถัดไป

ภาษีในประเทศของคุณ

ภาษีหรือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อาจมีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณตามสถานที่ตั้งของธุรกิจ โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อดูผลบังคับใช้ในประเทศของคุณ หากคุณต้องการดูข้อมูลของประเทศอื่น ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านบน

ภาษีการขายและภาษีโภคภัณฑ์ (SUT) ใน PR

ภาษีการขายและภาษีโภคภัณฑ์รวมอยู่ในใบแจ้งหนี้ทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่อาศัยอยู่ในเปอร์โตริโก โดยมีภาษี 4% สำหรับบัญชี Google Ads ทั้งหมด

Google ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ SUT ไม่ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียน SUT โปรดติดต่อที่ปรึกษาด้านภาษีหรือเจ้าหน้าที่สรรพากร

หมายเหตุ

หากคุณไม่เห็นประเทศของคุณในรายการ นั่นหมายความว่าเราไม่มีข้อมูลภาษีสำหรับประเทศนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาษีท้องถิ่นของคุณเพื่อรับข้อมูลนี้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว