Skatter i ditt land

 

OOO Google (Google Russia) filed for bankruptcy in Russia in June 2022 and is no longer operating. On 18 October 2023, the bankruptcy court announced the start of the liquidation phase of Google Russia’s bankruptcy proceedings. During this phase, a court-appointed liquidator will manage Google Russia and its liquidation.

These insolvency proceedings are governed by the Insolvency Law of the Russian Federation. More information about these proceedings is available on the court’s website (link) and the official bankruptcy register (link).

Du kan behöva betala skatt eller moms för din verksamhet beroende på var du bedriver den. Läs vidare om vad som gäller i ditt land. Klicka på rullgardinsmenyn ovan om du vill se information om ett annat land.

Skatt på förskottsbetalning

Enligt lokala bestämmelser måste vi debitera skatt vid tidpunkten för förskottsbetalningen i ditt land. Under betalningsuppgifterna visas en prickad linje med en beskrivning med information om förskottsbetalning, momsbelopp och totalt belopp.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Från och med den 1 oktober 2022 omfattas all Google Ads-försäljning i Kambodja av mervärdesskatt (moms) på 10 % om du inte anger ett giltigt momsregistreringsnummer. Ändringen påverkar alla Google Ads-konton med företagsadress i Kambodja.

Om du ger oss ditt momsregistreringsnummer i Kambodja visar vi detta nummer på framtida fakturor.

Annonsörer med automatiska eller manuella betalningar kan uppdatera sin skatteinformation enligt anvisningarna nedan.

Uppdatera din skatteinformation i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på ikonen Verktyg och inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger och välj Inställningar under Fakturering.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under Momsregistreringsnummer i Kambodja och ange ditt momsregistreringsnummer.
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera dina skatteuppgifter i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.
 2. Klicka på Inställningar högst upp till höger på sidan.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under Momsregistreringsnummer i Kambodja och ange ditt momsregistreringsnummer.

Klicka på Spara.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Annonsörer i Argentina

Skattereglerna kan vara olika beroende på om du har valt fakturering eller manuella betalningar som betalningsmetod. Läs informationen som gäller din betalningsmetod nedan.

Manuella betalningar

Så beräknas skatt på betalningar via Banelco eller PagoMisCuentas.com

När du gör en inbetalning förutsätter vi att den omfattar beloppet som ska krediteras på ditt konto plus den procentsats av beloppet som täcker alla tillämpliga skatter. Beroende på din skattestatus drar vi en eller flera skatter från din betalning via Banelco eller PagoMisCuentas.com innan vi sätter in det resterande beloppet på ditt Google Ads-konto. Skatterna kan omfatta

 • moms på 21 %: Vi lägger till 21 % moms på alla annonsörers manuella betalningar.
 • Moms på 3 %: Denna skatt gäller endast om du är momsregistrerad (IVA responsable inscripto) men inte registrerad som momsbefriad och inte har ett momsbefrielseintyg.
 • BRT-uppbörd: Vi lägger till BRT i de provinser där ditt företag är registrerat och där Google ansvarar för BRT-uppbörd. Du måste skicka in dina skattedokument så att vi kan kontrollera din BRT-status i respektive provins.

Uppbörden visas på din månadsfaktura. BRT beräknas utifrån momskategori, BRT-status och andra faktorer som anges i dina BRT-skattedokument för respektive provins (till exempel CM01, CM02, CM05). Eftersom skattebeloppen kan ändras i framtiden är det viktigt att du skickar in aktuella skattedokument för CM01, CM02 och CM05. För närvarande inhämtar Google Argentina skatt för följande sju provinser:

 • Buenos Aires stad
 • Buenos Aires provins
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Vi avgör om du omfattas av moms och/eller BRT-uppbörd utifrån det moms-id som du angav när du skapade ditt konto. Följande skattedokument hjälper oss att fastställa vilka skattesatser som ska tillämpas:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federalt skattedokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – regionalt BRT-skattedokument
 • CM05 – regionalt BRT-skattedokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – lokalt skattedokument
 • Exención en Ingresos Brutos – BRT-skattebefrielse i respektive provins
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión – intyg på skattebefrielse
 • Ansvarig för uppbörd (per provins)

Obs!

Det är viktigt att du skickar in skattedokumenten i samband med att du skapar ditt konto. Om vi inte har aktuella skattedokument är vi förpliktigade enligt federala och regionala skatteregler att debitera den högsta skattesatsen, vilket kan påverka dina totala kostnader.

Erhålla rättsligt giltiga kvitton på betalningar via Banelco eller PagoMisCuentas.com

Banelco utfärdar juridiskt giltiga kvitton på samtliga betalningar som sker via Banelco-nätverket. En fyrsiffrig kontrollkod inkluderas för att garantera kvittots äkthet.

Du får ett kvitto på ett av följande tre sätt beroende på hur du betalar:

 • Från den bankomat där du betalade
 • Utskrift från PagoMisCuentas.com webbplats
 • Utskrift från bankens webbplats
Få rättsligt giltiga månadsvisa fakturor

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) har beviljat Google Argentina tillfälligt undantag från inkomstskatt och mervärdesskatt (moms). Det innebär att du inte bör hålla inne inkomstskatt eller moms under följande perioder:

 • moms: 1 januari 2018 till 30 juni 2018
 • inkomstskatt: 1 juni 2018 till 31 mars 2019

Intyg om skattebefrielse har skickats till kunderna via e-post. Inkludera dessa när du skickar in betalningar till Google.

Typen av faktura du får beror på det skatte-ID-nummer (CUIT eller DNI) du angav på ditt konto. Om du vill ha fakturor med specificerad moms måste du registrera dig som momsregistrerat företag och uppge ett CUIT.

 • Du får en faktura av typ A om du anger ett giltigt CUIT för ett momsregistrerat företag.
 • För DNI får du en faktura av typ B.

Mer information om fakturatyperna i Argentina finns på den officiella AFIP-webbplatsen om fakturering.

Google utfärdar en faktura mellan den 3:e och 5:e varje månad, med en rapport om dina annonsutgifter, inklusive alla tillämpliga skatter, under föregående kalendermånad. Du kan också se en digital version i ditt konto. Fakturan skickas dessutom till den e-postadress som du har angett i dina faktureringsinställningar.

Ändra din skatteinformation
Om du har angett felaktiga skatteuppgifter i ditt Google Ads-konto eller om dina skatteuppgifter har ändrats kan du ladda upp rätt dokumentation enligt följande anvisningar.
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] längst upp till höger och välj sedan Faktureringsöversikt under Fakturering.
 3. Klicka på Inställningar till vänster på sidan.
 4. Klicka på pennikonen Redigera i avsnittet med skatteinformation för Argentina och klicka sedan på Lägg till en fil för att ladda upp ett nytt dokument.
 5. Klicka på Spara.

Om du inte kommer åt avsnittet med skatteuppgifter och/eller inte kan ladda upp dokument kan det hända att du inte har tillräckliga betalningsbehörigheter. Kontakta administratören för betalningsprofilen för ditt Google Ads-konto för att få administratörs- eller redigeringsåtkomst till betalningsprofilen.

Tänk på att vi inte kan utfärda kopior av fakturor som skapades innan skatteinformationen uppdaterades i ditt Google Ads-konto.

Skattebefrielse

Om du är skattebefriad laddar du upp intygen i samband med att du skapar ditt konto, så att vi har dem till hands när vi ska beräkna dina skatter. Om du har glömt att göra det eller om du har beviljats ett nytt undantag laddar du upp intygen i avsnittet Betalningsprofil på sidan Inställningar.

Fakturering

Så beräknas skatterna

Skatterna läggs till på annonseringskostnaderna och visas i transaktionshistoriken och på månadsfakturan. Skatterna beräknas enligt lokala lagar:

 • Moms på 21 %: Vi lägger till 21 % moms på alla dina inbetalningar.
 • BRT-uppbörd: Vi lägger till BRT i de provinser där ditt företag är registrerat och där Google ansvarar för BRT-uppbörd. Du måste skicka in dina skattedokument så att vi kan kontrollera din BRT-status i respektive provins.

Uppbörden visas på din månadsfaktura. BRT beräknas utifrån momskategori, BRT-status och andra faktorer som anges i dina BRT-skattedokument för respektive provins (till exempel CM01, CM02, CM05). Eftersom skattebeloppen kan ändras i framtiden är det viktigt att du skickar in aktuella skattedokument för CM01, CM02 och CM05. För närvarande inhämtar Google Argentina skatt för följande sju provinser:

 • Buenos Aires stad
 • Buenos Aires provins
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Vi avgör om du omfattas av moms och/eller BRT-uppbörd utifrån det moms-id som du angav när du skapade ditt konto. Följande skattedokument hjälper oss att fastställa vilka skattesatser som ska tillämpas:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – federalt skattedokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – regionalt BRT-skattedokument
 • CM05 – regionalt BRT-skattedokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) – lokalt skattedokument
 • Exención en Ingresos Brutos – BRT-skattebefrielse i respektive provins
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión – intyg på skattebefrielse
 • Ansvarig för uppbörd (per provins)

Obs!

Det är viktigt att du skickar in skattedokumenten i samband med att du skapar ditt konto. Om vi inte har aktuella skattedokument är vi förpliktigade enligt federala och regionala skatteregler att debitera den högsta skattesatsen, vilket kan påverka dina totala kostnader.

Få rättsligt giltiga månadsvisa fakturor

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) har beviljat Google Argentina tillfälligt undantag från inkomstskatt och mervärdesskatt (moms). Det innebär att du inte bör hålla inne inkomstskatt eller moms under följande perioder:

 • moms: 1 januari 2018 till 30 juni 2018
 • inkomstskatt: 1 juni 2018 till 31 mars 2019

Intyg om skattebefrielse har skickats till kunderna via e-post. Inkludera dessa när du skickar in betalningar till Google.

Typen av faktura du får beror på momsstatusen för ditt person-/organisationsnummer. Om du vill få en faktura med specificerad moms måste du registrera dig som momsregistrerat företag och uppge ett CUIT.

Mer information om fakturatyperna i Argentina finns på den officiella AFIP-webbplatsen om fakturering.

Google utfärdar en faktura mellan den 3:e och 5:e varje månad, med en rapport om dina annonsutgifter, inklusive alla tillämpliga skatter, under föregående kalendermånad. Du kan också se en digital version i ditt konto. Fakturan skickas dessutom till den e-postadress som du har angett i dina faktureringsinställningar.

Ändra din skatteinformation

Om du har angett felaktiga skatteuppgifter i ditt Google Ads-konto eller om dina skatteuppgifter har ändrats kan du kontakta oss och skicka in korrekta skatteuppgifter.

En Google Ads-specialist kontaktar dig inom två arbetsdagar för att bekräfta ändringarna.

Tänk på att vi inte kan utfärda kopior av fakturor som skapades innan skatteinformationen uppdaterades i ditt Google Ads-konto.

Skattebefrielse

Om du är skattebefriad behöver du skicka in lämpliga intyg i samband med att du anger en ny kreditgräns så att vi har dem till hands när vi ska beräkna dina skatter. Om du glömmer att skicka in intygen eller om du har blivit skattebefriad nyligen ber vi dig kontakta en Google Ads-specialist så att vi kan uppdatera våra uppgifter.

Om du är undantagen från BRT-skatt skickar du in skattedokumentation som visar detta – antingen Carta Certificado de Exclusión eller Exención en Ingressos Brutos – via detta formulär.

BRT-uppbörd

BRT är ett identifieringsnummer för skatt på bruttoinkomst. När du registrerar dig för Google Ads behöver du ange ditt id- eller CUIT-nummer. Fältet för bruttointäkt-id (BRT-id) är inte obligatoriskt eftersom inte alla annonsörer omfattas av BRT.

Vad är BRT?

Ett BRT-id är ett identifieringsnummer för skatt på bruttoinkomst. Skatten på bruttoinkomst går huvudsakligen till regionala myndigheter. Normalt beräknas den enbart på försäljning, och skattebeloppet skiljer sig från provins till provins.

Var ska jag ange BRT?

Om du väljer Banelco eller PagoMisCuentas.com som betalningsmetod när du registrerar dig för ditt Google Ads-konto blir du ombedd att ange ditt DNI- eller CUIT-nummer (person-/organisationsnummer). Om du anger CUIT kan du välja att ange ett BRT-id. Det är viktigt att du anger ditt BRT-id utan bindestreck och blanksteg. Du måste även ladda upp skattedokument för både moms och BRT.

Så vet du om du berörs

För BRT för Buenos Aires stad kan du följa stegen nedan för att ta reda på om ditt företag ska betala BRT-uppbörd, och i så fall med vilken skattesats:

 1. Besök http://www.arba.gov.ar/.
 2. Ange ditt person-/organisationsnummer (CUIT) och företagets lösenord. Kontakta företagets ekonomiavdelning om du inte känner till lösenordet.
 3. Välj Rol: contribuyente.
 4. Välj Consulta al padrón på menyn Regimen de recaudación por högst upp till vänster.
 5. Välj den månad vars skattesats du vill visa.
 6. Skattesatsen för BRT-uppbörd som Google använder på dina betalningar visas under Alícuota de percepción.

För övriga provinser, kontakta det lokala skattekontoret.

Du kan behöva betala skatt eller moms beroende på var du bedriver verksamhet. Läs vidare om vad som gäller i ditt land. Klicka på rullgardinsmenyn ovan om du vill läsa om ett annat land.

Moms- och Google Ads-status

I enlighet med lokal lagstiftning i Colombia måste Google, från och med 1 september 2020, samla in dina skatteuppgifter för att avgöra om du är momsskyldig. Om du inte tillhandahåller några skatteuppgifter läggs 19 % moms till på Google Ads-kundfakturorna från och med september. Uppdatera betalningsprofilen och ange om du är registrerad i Colombia under Regimen Comun. Skicka in eventuell dokumentation som efterfrågas.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Kontakta din egen skatterådgivare om du har frågor om denna ändring.

Automatiska betalningar

Uppdatera dina skatteuppgifter i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Inställningar under Fakturering.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon i avsnittet om skatteuppgifter för Colombia och ange dina uppgifter så här:
  • Under ”Är du registrerad under Regimen comun?” väljer du Ja om du är registrerad.
  • Under ”Ladda upp ditt RUT-formulär (unikt skatteformulär)” laddar du upp ditt RUT-formulär i PDF-format.
  • Under ”Numero de Identificación Tributaria (NIT)” anger du ditt colombianska NIT.
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera dina skatteuppgifter i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.
 2. Klicka på Inställningar högst upp till vänster på sidan.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon i avsnittet om skatteuppgifter för Colombia och ange dina uppgifter så här:
  • Under ”Är du registrerad under Regimen comun?” väljer du Ja om du är registrerad.
  • Under ”Ladda upp ditt RUT-formulär (unikt skatteformulär)” laddar du upp ditt RUT-formulär i PDF-format.
  • Under ”Numero de Identificación Tributaria (NIT)” anger du ditt colombianska NIT.
 4. Klicka på Spara.

Månadsvis fakturering

Kunder med månadsvis fakturering måste kontakta vårt supportteam så att våra specialister kan uppdatera betalningsprofilen.

Significant Economic Presence (SEP)

För att följa lokal lagstiftning har Google valt att från och med januari 2024 betala 3 % inkomstskatt på bruttoförsäljning till kunder i Colombia som inte omfattas av källskatt. Därför omfattas fakturor för digitala tjänster enligt definitionen i förordningarna som utfärdas från och med januari 2024 inte av källskatt och fakturor måste betalas i sin helhet.

Moms- och Google Ads-status

Ditt konto hanteras av Google Ireland Ltd. Om du får ett meddelande som hänvisar till Berörda produkter är det dock Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti) som är din motpart för dessa tills vidare.

Självdeklarera moms

Hör med det lokala skattekontoret om du behöver deklarera moms i ditt land. I så fall måste du göra det med hjälp av din skatterådgivare eller ditt lokala skattekontor eftersom Google inte kan bistå med råd i skattefrågor.

Månadsvisa kontoutdrag

I ditt land tillhandahåller Google utdrag varje månad. I dessa dokument får du en sammanfattning av faktureringsaktiviteten för tidsperioden som anges i dem. Läs mer om kontoutdrag.

Om du har frågor om hur månadsvisa kontoutdrag påverkar din skatteredovisning kan du ta kontakt med en jurist eller skatterådgivare.

Konton som hanteras av Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Alla Google Ads-konton som hanteras av Google Turkey omfattas av momsbeskattning enligt turkisk skattesats. Skattesatsen kan komma att ändras efter regeringens eget gottfinnande.

Du kan förvänta dig följande:

 • Du måste alltid betala moms enligt den turkiska skattesatsen i enlighet med turkisk lagstiftning. (Ditt konto hanteras av Google Turkey.)
 • Du hittar mer information nedan om du är momsbefriad.
 • Du hittar mer information nedan om du är delvis momsbefriad.

Momsbefriad

Om du är helt momsbefriad behöver du skicka in ett intyg som styrker detta. Skicka in det genom att fylla i det här formuläret.

Berörda återförsäljarprodukter med Google Turkey som motpart

Om du har fått ett meddelande som hänvisar till Berörda produkter hittar du listan över aktuella produkter nedan. Google Turkey är tills vidare din motpart i avtal som reglerar tillhandahållandet av dessa produkter.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager/Studio
 • Google Ad Manager (endast i samband med tjänster där Google fakturerar dig)
 • Search Ads 360
 • Flight Search
 • Analytics/Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-bokning
 • Waze-annonser

Du kan behöva betala skatter eller moms för din verksamhet beroende på var du bedriver den. Läs vidare om vad som gäller i ditt land. Klicka på rullgardinsmenyn ovan om du vill läsa om ett annat land.

Moms- och Google Ads-status

I enlighet med lokal lagstiftning i Chile måste Google, från och med 1 september 2020, samla in dina skatteuppgifter för att avgöra om du är momsskyldig. Om du inte tillhandahåller några uppgifter läggs 19 % moms till på Google Ads-kundfakturorna från och med september. Uppdatera betalningsprofilen och ange om du är registrerad i Chile som momsbetalare och om du är befriad från ytterligare skatt (Impuesto adicional).

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Kontakta din egen skatterådgivare om du har frågor om denna ändring.

Automatiska betalningar

Uppdatera din skatteinformation i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Inställningar under Fakturering.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon i avsnittet för skatteinformation för Chile och ange dina uppgifter så här:
  • Under ”Är du registrerad i Chile som momsskatteskyldig?” väljer du Ja om du är registrerad. 
  • Under ”Undantagen från ytterligare skatt (Impuesto adicional)?” väljer du Ja om du är undantagen.
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera din skatteinformation i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.
 2. Klicka på Inställningar till vänster på sidan.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon i avsnittet för skatteinformation för Chile och ange dina uppgifter så här:
  • Under ”Är du registrerad i Chile som momsskatteskyldig?” väljer du Ja om du är registrerad. 
  • Under ”Undantagen från ytterligare skatt (Impuesto adicional)?” väljer du Ja om du är undantagen.
 4. Klicka på Spara.

Månadsvis fakturering 

Kunder med månadsvis fakturering måste kontakta vårt supportteam så att våra specialister kan uppdatera betalningsprofilen.

Moms i Taiwan

Momsen är fem procent på varor och tjänster och betalas till den taiwanesiska skattemyndigheten. Hur och om du ska betala moms i Taiwan beror på din betalningsmetod och dina inställningar. Välj den metod eller inställning som avser ditt konto nedan.

Automatiska eller manuella betalningar med kreditkort

Om du betalar för ditt Google Ads-konto med kreditkort har du tecknat avtal med Google Asia Pacific Pte. Ltd. och är därför inte momspliktig.

Manuella betalningar via överföring av pengar, närbutik eller postkontor

Om du betalar för ditt Google Ads-konto via överföring av pengar, närbutik eller postkontor har du tecknat ett avtal med Google Taiwan enligt vilket du är momspliktig för dina Google Ads-kostnader. För att täcka denna skatt överför Google automatiskt ett delbelopp vid varje betalning till den taiwanesiska skattemyndigheten. Vi skickar en Government Uniform Invoice (GUI) via e-post vid varje inbetalning från dig, som visar hur mycket du har betalat i moms.

Hur momsbeloppet beräknas för manuella betalningar via överföring av pengar, närbutik eller postkontor

Så här beräknar vi momsavdraget på dina Google Ads-betalningar:

När du gör en inbetalning förutsätter vi att du anger det belopp som ska krediteras på ditt konto plus fem procent av beloppet i moms. Om du med andra ord betalar in X, delar vi upp beloppet i Y och fem procent av Y. Vi krediterar kontot med Y och betalar fem procent av Y i moms.

Vi använder följande formel:

 • X = Y + (0,05 × Y)
 • X = 1,05 × Y
 • Y = X/1,05

Exempel

Anta att du har betalat in 1 050 NTD. Så här beräknar vi hur mycket vi ska kreditera ditt konto:

 • Y = NTD 1 050/1,05
 • Y = NTD 1 000

Vi sätter in 1 000 NTD på ditt konto och skickar återstående 50 NTD till skattemyndigheten som moms.

Betalningsinställning för kreditgräns (månadsvis fakturering)

Om du har ett Google Ads-konto med kreditgräns (månadsvis fakturering) har du tecknat ett avtal med Google Taiwan som anger att du är skyldig att betala moms på dina Google Ads-kostnader. Månadsfakturan innehåller en beräkning av momsbeloppet, och tillsammans med varje faktura skickar vi en Government Uniform Invoice (GUI) via e-post som visar hur mycket du är skyldig att betala i moms.

Om Government Uniform Invoice (GUI)

Vad är Government Uniform Invoice (GUI)?

Företag som säljer varor och tjänster i Taiwan måste utfärda en GUI (Government Uniform Invoice) till köparen vid köptillfället, enligt avsnittet om tidsgränser för utfärdande av säljdokument i den taiwanesiska lagen gällande moms och andra pålagor på företag.

Enligt denna lag utfärdar Google en GUI varje gång du gör en inbetalning (varje gång du köper annonseringstjänster), om ditt Google Ads-konto uppfyller följande kriterier:

 • Det finns en företagsadress i Taiwan.
 • Du använder NTD (New Taiwanese Dollar).
 • Du använder manuella betalningar eller kreditgräns (månadsvis fakturering).
 • Kontot skapades efter ett visst datum.

Annonsörer med konton som uppfyller de här kriterierna har tecknat avtal med Google Taiwan. Alla övriga annonsörer har tecknat avtal med andra av Googles dotterbolag, och vi utfärdar därför inga GUI till dem.

Ett av syftena med GUI är att spåra all moms som ett företag eller en privatperson betalar. Det är därför viktigt att du sparar dina GUI om du tänker ansöka om återbetalning av moms.

GUI:n innehåller information om

 • GUI-id
 • försäljningsbelopp
 • moms
 • totalt belopp
 • ditt person-/organisationsnummer, om du har valt Företag i fältet Skattestatus när du skapade kontot
 • beskrivning av tjänsten (till exempel onlinemarknadsföring)

Några saker att tänka på:

 • Om du valde Företag i fältet Skattestatus när du skapade ditt konto utfärdar vi en GUI för företag. I annat fall utfärdar vi en GUI för privatperson.
 • Du får GUI:n fyra veckor efter att du har gjort en inbetalning.
 • Som titel i GUI:n används det företagsnamn som du angav i Betalningsprofil på sidan Inställningar. Du kan ändra titeln när som helst.
Försenade GUI-fakturor

Du får en GUI inom fyra veckor efter att du har gjort en inbetalning. Om du inte har fått en GUI inom den tiden kan du kontakta oss och begära en ny.

GUI:n kan ha kommit på avvägar i posthanteringen. För säkerhets skull ber vi dig kontrollera att adressen på sidan Betalningsprofil för ditt Google Ads-konto är korrekt. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar på kanten av sidan.
 3. Klicka på Redigera och gör eventuella ändringar.
 4. Klicka på Spara.
Ändra företagsnamnet i GUI:n

Som titel i GUI:n används det företagsnamn som du angav i Betalningsprofil i ditt konto. Så här ändrar du titeln i GUI:n:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar på kanten av sidan.
 3. Gör ändringarna i avsnittet Betalningsprofil.
 4. Klicka på Spara.
Ditt person-/organisationsnummer i GUI:n

Ditt person-/organisationsnummer visas i GUI:n om du valde Företag i fältet Skattestatus när du skapade ditt konto. Du hittar också ditt person-/organisationsnummer i avsnittet Betalningsprofil i ditt Google Ads-konto. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar på kanten av sidan.

Observera att vi inte kan bistå med råd om moms. Kontakta skattemyndigheten i Taiwan om du har allmänna frågor om moms.

Moms i Kina

Moms är en skatt som tas ut på varor och tjänster. Google Advertising (Shanghai) Google Ads-användare med faktureringsadress i Kina är momspliktiga.

Från den 1 januari 2012 omfattas Google Advertising (Shanghai) av moms i enlighet med Shanghai VAT Pilot Program. Från den 1 april 2012 debiterar och inkasserar Google Advertising (Shanghai) moms på alla annonseringstjänster som tillhandahålls. Moms-fapiao utfärdas endast till annonsörer. Momsbeloppen visas i moms-fapiaon som du får.

Google Advertising (Shanghai) kan inte bistå med råd om skattefrågor. Kontakta en skatterådgivare eller skattekonsult vid frågor om hur Shanghai VAT Pilot Program påverkar ditt företag och er skattskyldighet, eller om du vill ta reda på din skattestatus eller få information om vilka uppgifter din moms-fapiao ska innehålla.

Debitering av moms

Enligt Shanghai VAT Pilot Program måste Google Advertising (Shanghai) debitera alla kunder sex procent moms, även om de inte är baserade i Shanghai. Det finns inga undantag.

För kunder som inte använder manuella betalningar är momsbeloppet inräknat på fakturorna med en momssats på sex procent.

För kunder som använder manuella betalningar drar Google sex procent moms från förskottsbetalningarna. Exempel: Om du betalar 1 000 CNY i förskott krediteras 943,40 CNY på ditt konto efter att momsbeloppet på 56,60 CNY har dragits av.

Om särskild moms-fapiao

Google Advertising (Shanghai) utfärdar särskild moms-fapiao till kunder som betalar allmän moms. Särskild moms-fapiao är ett intyg på skatteinbetalning som kan ge dig rätt att begära återbetalning av momsbeloppet om du är korrekt registrerad som allmän momsbetalare hos skattemyndigheten.

För att en särskild moms-fapiao ska kunna utfärdas måste du skicka in en skannad kopia av ditt momsregistreringsbevis (första sidan samt efterföljande sida med din momsregistreringsstatus) till Google Advertising (Shanghai). Vi godkänner följande typer av filformat: PNG, GIF, JPEG och TIFF. Filstorleken får vara högst 5 MB.

Följande information som du tillhandahåller skrivs ut på din särskilda moms-fapiao och måste överensstämma exakt med uppgifterna i ditt momsregistreringsbevis, om den förekommer där:

 • företagets namn
 • momsregistreringsstatus (allmän momsbetalare)
 • momsregistreringsnummer
 • registrerad adress
 • registrerat telefonnummer
 • bankkontouppgifter (bankens namn, kontonummer)

Om din särskilda moms-fapiao ska skickas till en annan adress än den registrerade adressen kan du ange en separat postadress genom att redigera ditt betalningskonto.

Om den angivna informationen inte överensstämmer med uppgifterna i momsregistreringsbeviset eller om det skannade momsregistreringsbeviset är ogiltigt, skadat eller oläsligt, kan Google Advertising (Shanghai) inte utfärda en särskild moms-fapiao. I sådana fall skickar vi e-post till dig med en uppmaning om att korrigera den utelämnade eller felaktiga informationen. När du har gjort nödvändiga ändringar kan vi utfärda en särskild moms-fapiao.

Om allmän moms-fapiao

Google Advertising (Shanghai) utfärdar en allmän moms-fapiao till kunder som är registrerade som småskaliga momsbetalare, undantagna från moms eller privatpersoner. En allmän moms-fapiao är ett officiellt intyg på skatteinbetalning, men kan inte användas för att begära återbetalning av momsbeloppet. Följande information som du tillhandahåller skrivs ut på din allmänna moms-fapiao:

 • företagets namn
 • momsregistreringsstatus
 • momsregistreringsnummer (med undantag för privatpersoner)
 • postadress
 • telefonnummer

Välja bort moms-fapiao

Om du inte vill få moms-fapiao för dina annonseringsaktiviteter kan du välja bort detta genom att välja Do not send me tax invoices (Skicka inte skattefakturor) i din betalningsprofil. Google Advertising (Shanghai) skickar då ingen moms-fapiao till dig förrän du ändrar alternativet på nytt.

Tänk på att om du väljer bort moms-fapiao är Google Advertising (Shanghai) fortfarande skyldiga att debitera alla kunder sex procent moms och rapportera momsaktivitet till lämplig skattemyndighet.

Moms- och Google Ads-status

När du skapar ditt konto måste du bekräfta din kontotyp, ändamålet för ditt konto och din skattestatus. Dessa inställningar påverkar hur du beräknar och rapporterar moms. Inställningarna görs permanent och kan inte ändras efter att du har slutfört faktureringsregistreringen, så var noga när du väljer dem. Inställningarna kan även användas för verifiering av annonsörsidentitet. 

Kontotyp

Välj Organisation eller Privatperson som kontotyp. 

Organisation

Välj denna inställning om du registrerar dig för någon annan än dig själv eller under ett annat namn än ditt eget.  Välj till exempel den här inställningen om du företräder ett företag, en organisation, ett samverkansföretag eller en läroanstalt, eller om du är ensam företagsägare och registrerar dig under ett varumärkesnamn.

Privatperson

Välj denna inställning om du registrerar dig i ditt eget namn och planerar att använda kontot för dina egna ändamål.  Välj till exempel den här inställningen om du är en enskild näringsidkare och registrerar dig under ditt eget namn och för dina egna ändamål. Om du är registrerad som privatperson kan du inte lägga till eller ta bort användare eller ändra behörigheter till din betalningsprofil.

Observera att från och med den 1 maj 2022 börjar Google debitera följande typer av indirekt skatt för kunder med enskilda konton med hemvist i följande spanska regioner: 

Region

Las Palmas och Santa Cruz de Tenerife

Ceuta och Melilla

Indirekt skattesats (%)

7 %

0,5 %

Ändamål

Välj Företag om ändamålet är företagstjänster eller kommersiella tjänster. Alternativet innebär att du avser att tjäna pengar på annonseringen i form av ökade intäkter, försäljning eller registreringar. Detta gäller affiliate-företag, enskilda firmor, egenanställda handlare, samverkansföretag och andra. 

Alternativt kan du välja Kvalificerad icke-kommersiell verksamhet om ändamålet endast är politisk eller ideell aktivitet. 

Obs! Inställningen Ändamål visas bara under den första kontoregistreringen. Google Ads ska primärt användas för affärsändamål i EU.

Skatteuppgifter

Din beskattning bestäms av ditt ändamål. Beskattning och valfri inställning för momsregistreringsnummer visas när du har valt kontotyp och ändamål.  Om du registrerar dig för andra Google-produkter kan din beskattning för de produkterna i vissa fall avgöras av din skattestatus.

Skattestatusen Organisation betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Organisation. 

Skattestatusen Privatperson betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Privatperson. 

Google kan inte bistå med råd i momsfrågor. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

 

Bra att veta

 • Vi behöver ditt momsregistreringsnummer.
 • Vi debiterar inte moms på ditt konto.
 • Du ansvarar för din självdeklaration och betalar moms enligt momssatsen i det EU-land där du befinner dig (i enlighet med artikel 44 i EU-ministerrådets direktiv 2006/112/EG).

Ändra ditt momsregistreringsnummer

Du kan själv ändra ditt momsregistreringsnummer. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ändra momsregistreringsnumret
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar längs kanten på sidan.
 3. Ange ditt momsregistreringsnummer i avsnittet Betalningsprofil.
 4. Klicka på Spara.

Ett vanligt misstag är att ange person-/organisationsnumret i stället för momsregistreringsnumret. Det är inte samma nummer. Momsregistreringsnumret börjar med ett landsspecifikt id och följs av högst tolv tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera att ditt momsregistreringsnummer är giltigt.

Självdeklaration av moms

Om du inte debiteras moms på dina Google Ads-kostnader kan du vara skyldig att själv deklarera moms. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Så här hittar du momsfakturan i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. I tabellen markerar du rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Klicka på Ladda ned valda.
 6. Välj önskat filformat.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet av varje fakturarad.
 9. Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger eller helgdagar, så du kan förvänta dig en fördröjning av fakturan under dessa perioder.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Du kan behöva betala skatt eller moms för din verksamhet beroende på var du bedriver den. Läs vidare om vad som gäller i ditt land. Klicka på rullgardinsmenyn ovan om du vill läsa om ett annat land.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Från och med den 1 mars 2024 omfattas all försäljning i Google Ads i Malaysia av en skatt (Sales and Services Tax, SST) på 8 % (en höjning från 6 %). Ändringen påverkar alla Google Ads-konton med företagsadress i Malaysia.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Hemvistintyg

Du kan ladda ned hemvistintyg som PDF-filer från denna artikel. Klicka på motsvarande länk nedan.

Om du behöver äldre versioner av certifikatet kontaktar du Google Ads support.

De hemvistintyg som Google tillhandahåller är utfärdade av den irländska skattemyndigheten i elektronisk form och på engelska. Intyget i denna form är ett giltigt dokument som godkänns av den polska skattemyndigheten.

Moms

Alla Google Ads-konton i Irland omfattas av momsbeskattning enligt irländsk momssats, vilken kan ändras efter beslut av Irlands parlament.

Detta kan du vänta dig om du befinner dig i Irland:

 • Du måste alltid betala moms enligt den aktuella momssatsen på Irland. Detta är ett krav i den irländska lagstiftningen. (Ditt konto hanteras av Google Ireland.)
  • Om du använder automatisk betalning lägger vi till momskostnader på dina Google Ads-kostnader en gång i slutet av varje månad, och dessa ska betalas nästa gång du debiteras.
  • Om du använder manuell betalning dras momsbeloppet från ditt saldo innan det har förbrukats, en gång i slutet av varje månad.
  • Om du är momsbefriad enligt 13b/56b måste du ange detta genom att markera rutan under Har du ett momsregistreringsnummer. (Du kan komma dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och sedan välja Faktureringsöversikt under Fakturering för att se din skatteinformation.) Du måste också uppge momsinformation enligt 13b/56b.

Google kan inte bistå med råd i momsfrågor. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

Ändra ditt momsregistreringsnummer

Du kan själv ändra ditt momsregistreringsnummer. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ändra momsregistreringsnumret
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar på kanten av sidan.
 3. Leta reda på avsnittet Betalningsprofil och ange ditt momsregistreringsnummer.
 4. Klicka på Spara.

Ett vanligt misstag är att ange person-/organisationsnumret i stället för momsregistreringsnumret. Det är inte samma nummer. Momsregistreringsnumret börjar med ett landsspecifikt id och följs av högst tolv tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera att ditt momsregistreringsnummer är giltigt.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. Markera rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned i tabellen.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet på varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Moms- och Google Ads-status

Alla Google Ads-konton i Sydafrika omfattas av momsbeskattning enligt sydafrikansk momssats, vilken kan ändras efter beslut av Sydafrikas parlament. Detta kan du vänta dig om du befinner dig i Sydafrika:
 • Du måste alltid betala moms enligt den aktuella momssatsen i Sydafrika. Detta är ett krav i den sydafrikanska lagstiftningen från och med den första april 2019.
  • Om du använder automatisk betalning lägger vi till momskostnader på dina Google Ads-kostnader en gång i slutet av varje månad, och dessa ska betalas nästa gång du debiteras.
  • Om du använder manuell betalning dras momsbeloppet från ditt saldo innan det har förbrukats, en gång i slutet av varje månad.
Google kan inte bistå med råd i momsfrågor. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering. 

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. Markera rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned i tabellen.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet på varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Det beror oftast på att Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt. Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar, så du hittar en rad för varje gång vi har debiterat dig eller du har betalat Google.

Fakturor är juridiskt giltiga och godtas av lokala skattemyndigheter.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Moms och Google Ads-status

För att följa lokal lagstiftning måste Google från och med den 1 april 2022 börja debitera alla Google Ads-kunder med faktureringsadress i Nigeria 7,5 % moms. 

Efter denna ändring börjar Google utfärda momsfakturor till kunder i Nigeria som finns att ladda ned i Google Ads-kontot. 

Kontakta en lokal skatterådgivare eller den lokala skattemyndigheten om du behöver hjälp. Google kan inte bistå med råd i skattefrågor.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Så här hittar du momsfakturan i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen och välj Dokument under Fakturering.
  Gå dit nu
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. I tabellen markerar du rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet av varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Månadsvisa kontoutdrag

Förutom momsfakturan eller skattefakturan tillhandahåller Google också kontoutdrag varje månad. I dessa dokument får du en sammanfattning av faktureringsaktiviteten för tidsperioden som anges i dem. Läs mer om kontoutdrag.

Om du har frågor om hur månadsvisa kontoutdrag påverkar din skatteredovisning kan du ta kontakt med en jurist eller skatterådgivare.

Moms- och Google Ads-status

Ditt konto hanteras av Google Ireland Ltd.

Om momsstatusen för ditt konto är Företag kan du kontakta den lokala skattemyndigheten för att se om du är skyldig att självdeklarera moms i ditt land. Kontakta i så fall din skatterådgivare eller ditt lokala skattekontor för att få hjälp. 

I enlighet med lokala lagar börjar Google debitera 12 % moms på digitala tjänster från och med den 1 mars 2023. Detta påverkar kunder med momsstatusen Privatperson eller Enskild näringsidkare. Du hittar det nya momsbeloppet under Fakturering och betalningar på sidan Översikt samt på dina månatliga kontoutdrag.

Google kan inte bistå i skatteärenden. Kontakta en skatterådgivare om du har frågor.

Självdeklaration av moms

Om du inte debiteras moms på dina Google Ads-kostnader kan du vara skyldig att självdeklarera moms. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor.

Månatliga kontoutdrag

 Utöver moms- eller skattefakturan tillhandahåller Google också kontoutdrag varje månad. De visar en översikt över faktureringsaktiviteten under den angivna tidsperioden. Läs mer om kontoutdrag.

Om du har frågor om hur du ska använda månadsvisa kontoutdrag i din momsredovisning kan du kontakta en jurist eller skatterådgivare.

Moms- och Google Ads-status

Ditt konto hanteras av Google Ireland Ltd.

Om kontots skattestatus är Företag kontaktar du den lokala skattemyndigheten för att se om du är skyldig att själv deklarera moms i ditt land. I så fall måste du göra det med hjälp av din skatterådgivare eller ditt lokala skattekontor. 

Från och med den 1 oktober 2021 börjar Google debitera 20 % moms på digitala tjänster för att efterleva lokala lagar, vilket påverkar kunder som har skattestatusen Privatperson och Enskild näringsidkare. 

Det här återspeglas på fliken Transaktioner under Fakturering och betalningar samt på dina månatliga kontoutdrag. 

Google kan inte bistå dig i skattefrågor. Du bör kontakta en skatterådgivare om du har frågor.

Självdeklaration av moms

Om du inte debiteras moms på dina Google Ads-kostnader kan du vara skyldig att själv deklarera moms. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor.

Månadsvisa kontoutdrag

I ditt land tillhandahåller Google utdrag varje månad. I dessa dokument får du en sammanfattning av faktureringsaktiviteten för tidsperioden som anges i dem. Läs mer om kontoutdrag.

Om du har frågor om hur månadsvisa kontoutdrag påverkar din skatteredovisning kan du ta kontakt med en jurist eller skatterådgivare.

Moms- och Google Ads-status

Från och med den 1 juli 2021 börjar Google debitera Google Ads-kunder med en företagsadress i Kamerun 19,25 % moms på grund av ändrad skattelagstiftning.

Skattefakturor och kontoutdrag 

I och med denna ändring den 1 juli börjar vi skicka ut skattefakturor tillsammans med kontoutdragen till Google Ads-kunder med företagsadress i Kamerun. Skattefakturor genereras i slutet av månaden. Där ser du en skatt på 19,25 % som har lagts till för månadens aktivitet.

Regelbunden exportör

Om ditt företag är kvalificerat som regelbunden exportör och därmed berättigat till momsbefrielse måste du skicka in din avsiktsförklaring elektroniskt direkt till den italienska skattemyndigheten. Google hämtar sedan dina godkända HE DOI-dokument, som tillhandahålls av skattemyndigheten, från vår Cassetto Fiscale (skattelåda) och behandlar din momsbefrielse enligt vad som är motiverat.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Produkter som berörs med Google Italy som motpart

Om du har fått ett meddelande som hänvisar till produkter som berörs hittar du listan över aktuella produkter nedan. Google Italy s.r.l. är tills vidare din motpart i avtal som reglerar tillhandahållandet av dessa produkter.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360 & Studio
 • Google Ad Manager (endast i samband med tjänster där Google fakturerar dig)
 • Search Ads 360
 • Flight Search
 • Analytics & Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-bokning
 • Waze-annonser

Annonsörer i Nordamerika

Om du är annonsör i Nordamerika och får företagsinkomster från Google Ads-annonser måste du ange Googles TIN (Taxpayer Identification Number) när du redovisar skatten. Här följer våra uppgifter:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Taxpayer Identification Number (TIN) 77-0493581

Obs! Enskilda delstater har lokala kommunalskatter som baseras på kundens faktureringsadress. Transaktionsskatter beräknas och debiteras i slutet av varje månad för tillämpliga Ads-tjänster.

Annonsörer i Nordamerika

Om du är annonsör i Nordamerika och får företagsinkomster från Google Ads-annonser måste du ange Googles TIN (Taxpayer Identification Number) när du redovisar skatten. Här följer våra uppgifter:

Google LLC
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Taxpayer Identification Number (TIN) 77-0493581

GST/HST

Från och med den 1 juli 2021 tillämpas GST/HST-skatt för alla Google Ads-kunder med faktureringsadress i Kanada som inte har lagt till ett GST-/HST-registreringsnummer i sin betalningsprofil. 

Kontakta den lokala skattemyndigheten för mer information om gällande GST/HST-skattesatser.

Annonsörer med månadsvis fakturering måste kontakta vårt supportteam och uppge sitt GST/HST-registreringsnummer så att våra specialister kan uppdatera betalningsprofilen.

Annonsörer med automatiska eller manuella betalningar kan uppdatera sina skatteuppgifter enligt anvisningarna nedan.

Uppdatera dina skatteuppgifter i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på ikonen Verktyg och inställningar Google Ads | gear [Icon] högst upp till höger och välj Inställningar under Fakturering.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under Skatteuppgifter för Kanada och klicka sedan på Hantera skatteuppgifter
 4. På nästa sida klickar du på Lägg till skatteuppgifter under Skatteuppgifter för Kanada och anger ditt GST-/HST-registreringsnummer i fältet Skatteregistreringsnummer.
 5. Klicka på Spara.

Uppdatera dina skatteuppgifter i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.
 2. Klicka på Inställningar högst upp till höger på sidan.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under Skatteuppgifter för Kanada och klicka sedan på Hantera skatteuppgifter
 4. På nästa sida klickar du på Lägg till skatteuppgifter under Skatteuppgifter för Kanada och anger ditt GST-/HST-registreringsnummer i fältet för skatteregistreringsnummer (valfritt).
 5. Klicka på Spara.

QST i Québec

Québec Sales Tax (QST) är 9,975 % och gäller alla Google Ads-kunder i provinsen som inte har angett ett QST-registreringsnummer i sin betalningsprofil.

Annonsörer med månadsvis fakturering måste kontakta vårt supportteam och uppge sitt QST-registreringsnummer så att våra specialister kan uppdatera betalningsprofilen.

Annonsörer med automatiska eller manuella betalningar kan uppdatera sina skatteuppgifter och uppge sitt QST-registreringsnummer på något av följande sätt:

Obs!

Om du är annonsör i Hawaii och använder automatiska eller manuella betalningar tillämpas och debiteras dina skatter i slutet av varje månad.

Konton som hanteras av Google Canada Corporation

Alla Google Ads-konton som hanteras av Google Canada omfattas av beskattning baserat på faktureringsadressen i ditt konto.  Observera att skattesatsen kan ändras efter beslut av Kanadas parlament.

Du kan förvänta dig följande:

 • Du måste alltid betala moms enligt den aktuella skattesatsen i enlighet med kanadensisk lagstiftning. (Ditt konto hanteras av Google Canada.)

Berörda återförsäljarprodukter med Google Canada som motpart

Om du har fått ett meddelande som hänvisar till Berörda produkter hittar du listan över aktuella produkter nedan. Google Canada är tills vidare din motpart i avtal som reglerar tillhandahållandet av dessa produkter:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (endast i samband med tjänster där Google fakturerar dig)
 • Search Ads 360
 • Flygsök
 • Google Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-bokning
 • Waze-annonser

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Från och med den 1 juni 2021 tillämpas 15 % moms för alla Google Ads-kunder med faktureringsadress i Bangladesh som inte har lagt till ett 13-siffrigt BIN-nummer (Business Identification Number) i sina betalningsprofiler.

Annonsörer med månadsvis fakturering måste kontakta vårt supportteam och uppge sitt BIN-nummer så att våra specialister kan uppdatera betalningsprofilen.

Annonsörer med automatiska eller manuella betalningar kan uppdatera sin skatteinformation enligt anvisningarna nedan.

Uppdatera din skatteinformation i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på ikonen Verktyg och inställningar Google Ads | gear [Icon] högst upp till höger och välj Inställningar under Fakturering.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under avsnittet om skatteinformation för Bangladesh och ange ditt BIN-nummer i fältet Företagsregistreringsnummer (valfritt).
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera din skatteinformation i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.
 2. Klicka på Inställningar högst upp till höger på sidan.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under avsnittet om skatteinformation för Bangladesh och ange ditt BIN-nummer i fältet Företagsregistreringsnummer (valfritt).
 4. Klicka på Spara.
Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Från och med den 1 januari 2024 påverkas all Google Ads-försäljning i Singapore av en höjning av mervärdesskatten (GST) från 8 % till 9 %. Ändringen påverkar alla Google Ads-konton med företagsadress i Singapore.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Från den 1 september 2021 tillämpas 7 % moms för alla Google Ads-kunder med faktureringsadress i Thailand som inte har lagt till ett 13-siffrigt thailändskt momsregistreringsnummer i sin betalningsprofil. 

Annonsörer med månadsvis fakturering måste kontakta vårt supportteam och uppge sitt thailändska momsregistreringsnummer så att våra specialister kan uppdatera deras betalningsprofil.

Annonsörer med automatiska eller manuella betalningar kan uppdatera sin skatteinformation enligt anvisningarna nedan.

Uppdatera din skatteinformation i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på ikonen Verktyg och inställningar Google Ads | gear [Icon] högst upp till höger och välj Inställningar under Fakturering.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon i avsnittet om skatteinformation för Thailand och ange ditt thailändska momsregistreringsnummer i motsvarande valfria fält.
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera din skatteinformation i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.
 2. Klicka på Inställningar högst upp till höger på sidan.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon i avsnittet om skatteinformation för Thailand och ange ditt thailändska momsregistreringsnummer i motsvarande valfria fält.
 4. Klicka på Spara.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Google New Zealand Limited

Från den 1 november 2018 utfärdas fakturor av Google New Zealand Limited som återförsäljare av dessa tjänster. Alla Google Ads-försäljningar i Nya Zeeland omfattas av skatt på varor och tjänster (GST) på 15 %. Ändringen påverkar Google Ads-konton med företagsadress i Nya Zeeland.

Obs!

Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. I tabellen markerar du rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet av varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

PT Google Indonesien

Från och med den 1 oktober 2019 utfärdas fakturor av PT Google Indonesia som återförsäljare av tjänsterna. Enligt lokala skatteregler är momsen för alla Google Ads-försäljningar i Indonesien 10 % före april 2022. Från april 2022 och framåt är momsen 11 %. Denna ändring påverkar Google Ads-konton med faktureringsadress i Indonesien.

Kunder som vill undvika en källskatt på 2 % på betalningen måste skicka in en källskattekupong (”Bukti Potong”) till oss för att undvika utestående kontosaldo. Källskattekupongen måste skickas till oss inom den angivna betalningsfristen, vilket anges på fakturan. Du hittar adressen nedan.

Om din källskattekupongen inte har en QR-kod måste du skicka den ursprungliga papperskopian med POS Indonesia till någon av adresserna nedan:

 • Om du betalar för annonser med bank- eller kreditkort eller överföring via bankomat: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesien
 • Om du är faktureringskund: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesien

Om källskattekupongen har en QR-kod kan du skicka den elektroniskt till någon av e-postadresserna nedan med ämnesraden PTGI Withholding Tax Slip:

 • Om du betalar för annonser med bank- eller kreditkort eller överföring via bankomat: eps-wht@google.com
 • Om du är faktureringskund: collections@google.com

Kunder som har status som VAT Collector måste förse oss med ett registreringsbevis (Surat Keterangan Terdaftar eller SKT) utfärdat av finansdepartementet i Indonesien (Kementian Keuangan Republik Indonesia). Du kan ladda upp kopior av dokumenten i avsnittet Inställningar i din betalningsprofil. Läs mer om VAT collector status.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Källskatter

När det gäller betalning som ska göras av dig från och med den 1 juli 2018 för avgifter för digitala offshore-tjänster som tillhandahålls av Google Asia Pacific Pte Ltd/Google Ireland Ltd, tillämpas en skatt på 5 % i enlighet med villkoren i Pakistan Finance Act, 2018. I förekommande fall kan du behöva överföra denna skatt i enlighet med användarvillkoren för Google Ads-programmet, enligt vilka kunder är ansvariga för eventuella skatte- eller myndighetsavgifter som tillämpas i Pakistan för tjänster som används av dem.
Google kan inte bistå med råd i frågor om skatter och myndighetsavgifter. Om du har frågor om denna ändring rekommenderar vi att du kontaktar en skatte- och betalningsrådgivare.

Indirekta skatter

Eftersom ditt Google Ads-avtal är registrerat hos Google Asia Pacific Pte. Ltd. Singapore, påförs inga lokala skatter på din Google Ads-aktivitet. Således visas inga indirekta skatter på fakturan.

Google Australia Pty Limited

Från den 1 november 2016 utfärdas fakturor av Google Australia Pty Limited som återförsäljare av dessa tjänster. Alla Google Ads-försäljningar i Australien omfattas av GST-skatt (Goods and Services Tax, skatt på varor och tjänster) på tio procent. Ändringen påverkar Google Ads-konton med företagsadress i Australien.

Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. I tabellen markerar du rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet av varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Google Japan G.K.

Från den 1 april 2019 utfärdas fakturor av Google Japan GK som återförsäljare av tjänsterna. Det innebär att annonsförsäljning i Japan omfattas av japansk konsumtionsskatt (JCT) på 10 %. Ändringen påverkar Google Ads-konton med företagsadress i Japan.


Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Skatter i Indien

Om du befinner dig i Indien debiteras du mervärdesskatt (GST) på alla köp.

GST är en modell för dubbelbeskattning där både delstaterna och centralregeringen tillämpar skatt på tjänster och varor.

GST består av tre typer av skatter: central, statlig och integrerad skatt. Googles dotterbolag som tillhandahåller tjänsterna samt platsen där köpet skedde avgör vilken skatt som ska tillämpas på ditt köp. Satserna är följande:

 • Central GST (CGST): 9 %
 • State GST (SGST): 9 %
 • Integrated GST (IGST): 18%
Obs!
 • Annonsörer med faktureringsadress i Haryana (det vill säga med verksamhet mellan delstater) debiteras enligt CGST + SGST. Alla övriga debiteras IGST.
 • GST för SEZ-annonsörer är 0 %.

Om du tar emot tjänster från Google India Private Limited (GIPL) avgör ditt skatte-id vilken skatt som tillämpas på ditt köp. GSTIN (Goods and Services Tax Identification Number, skatteidentifieringsnummer) är obligatoriska för företagskonton men valfria för enskilda konton.

Vart du ska skicka ditt GSTIN

Om du använder betalningsinställningen månadsvis fakturering kontaktar du din kontoansvariga eller skickar ett e-postmeddelande till oss för att skicka in din GSTIN.

Alla övriga annonsörer kan ange sina uppgifter genom att välja Fakturering och betalningar och klicka på Inställningar i menyn till vänster. I din betalningsprofil ser du avsnittet om skatteinformation för Indien där du kan ange relevanta id.

För konton som hanteras av en byrå ska du kontrollera att adressen och GST-beloppet motsvarar den aktuella delstaten och det företag som betalar fakturorna och ansöker om GST-beskattning. Om företagets namn och adress i faktureringsadressen på din faktura skiljer sig från det företag som faktiskt betalar fakturorna bör du redigera faktureringsadressen.

För företagskonton och enskilda konton ska du kontrollera att adressen och GSTIN gäller den plats där tjänsterna tas emot. Det betyder att GSTIN ska motsvara delstaten i faktureringsadressen på dina fakturor. Om GSTIN-numret inte överensstämmer med delstaten i faktureringsadressen betraktas fakturan vara utfärdad till en oregistrerad kund och rapporteras enligt Googles GST-returer.

Denna information säkerställer att korrekta skatter beräknas.

Kom ihåg:

 • Annonsörer som använder automatiska eller manuella betalningar har skatteunderlag som debiteras en gång per månad, i slutet av månaden.
 • Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna ändring rekommenderar vi att du kontaktar ditt företags skatterådgivare.

Om TDS (Tax Deducted at the Source)

TDS-intyg krävs varje kvartal. Mer information finns på webbplatsen för inkomstskattedepartementet i Indien.

Intyg för kvartal som slutar i juni, september, december och mars måste utfärdas i formulär 16A inom 15 dagar från slutdatumet för ansökan om TDS-återbetalning, alltså senast den 15 augusti, 15 november, 15 februari respektive 15 juni.

Inga TDS-intyg för föregående räkenskapsår godtas om de skickas in efter den 15 juni innevarande räkenskapsår. Till exempel ska TDS-intyg för räkenskapsåret 2021–2022 skickas in senast den 15 juni 2022.

Googles permanenta kontonummer (PAN) är AACCG0527D och den registrerade adressen på TDS-intyget bör vara följande:

Google India Pvt. Ltd.

No.3, RMZ Infinity, Tower E,

Old Madras Road, 4th & 5th Floor,

Bangalore – 560 016, Indien

Skicka in ett TDS-intyg

Om ditt konto använder månadsvis fakturering skickar du en digital kopia av TDS-intyget (elektroniskt signerat eller inskannad PDF-version av det undertecknade intyget) direkt till collections-in@google.com.

Om ditt konto använder manuella eller automatiska betalningar skickar du en digital kopia av TDS-intyget (antingen signerat elektroniskt eller som inskannad PDF-version av det undertecknade intyget) direkt till oss via e-post. När beloppet har godkänts sätts det in på ditt konto.

TDS-skattesats

Nuvarande TDS-skattesats för annonseringsrelaterade betalningar till Google India Private Limited är två procent exklusive GST (enligt cirkulärskrivelse nr 23 från 2017, daterad den 19 juli 2017 och utfärdad av Central Board of Direct Taxes, finansministeriet i Indien). TDS-skattesatsen kan komma att ändras i enlighet med myndigheternas beslut. Observera att Google Ads inte kan bistå med råd i skattefrågor. Om du har andra frågor om TDS eller moms ber vi dig kontakta en skatterådgivare.

Yppande enligt 206AB i inkomstskattelagen (Income Tax Act) från 1961

Google har lämnat in inkomstdeklarationer för de två bedömningsår som är relevanta för de två år som omedelbart föregick det föregående året under vilket skatt måste dras, för vilket tidsgränsen för att lämna in inkomstdeklarationen som anges under avsnitt 139(1) i inkomstskattelagen (Income-tax Act) från 1961 (”Lagen”) har löpt ut.

Google uppfyller därmed inte definitionen av ”specified person” (specificerad person) enligt bestämmelserna i avsnitt 206AB i inkomstskattelagen (Income-tax Act) från 1961 och därför gäller inte den högre satsen för källskatt.

Skatter i Ryssland

Alla Google Ads-annonsörer med faktureringsadress i Ryssland debiteras 20 % mervärdesskatt (moms) på alla Google Ads-utgifter, utan undantag.

Kort om vad du kan förvänta dig om du befinner dig i Ryssland:

 • Vare sig du väljer Företag, Enskild näringsidkare eller Privatperson som skattestatus debiteras du moms enligt gällande rysk momssats i enlighet med rysk lag. (Ditt konto hanteras av Google Russia.)
 • Du ser momsavgifterna genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Momsen debiteras på faktisk användning.

Moms på USN

Enligt skatteregler i Ryssland ska du inte betala moms för varor och tjänster som du säljer eller köper om du är USN-registrerad. När du köper varor eller tjänster från ett företag som omfattas av det allmänna skattesystemet är momsen inräknad i priset. Eftersom OOO ”Google” omfattas av det allmänna skattesystemet betalar du även moms för Google Ads.

Observera att Google inte kan bistå med råd om moms. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

Ändra din skattestatus

När du registrerar dig för Google Ads måste du välja skattestatusen Privatperson, Enskild näringsidkare eller Företag. Kontakta oss om du behöver ändra din skattestatus. Eventuella ändringar påverkar inte tidigare transaktioner eller redovisningsdokument och gäller endast från datumet då vi gör ändringen.

Ändra momsuppgifterna

Du kan kontrollera företagets namn eller person-/organisationsnummer (INN och KPP) som anges på dina månadsfakturor genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på Inställningar.

Uppdatera ditt KPP-nummer

Om ditt KPP-nummer har ändrats kan du redigera det i ditt konto. Så här ändrar du KPP-numret:

 1. Logga in på ditt konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering.
 3. Klicka på Inställningar på menyn till vänster och leta reda på avsnittet Betalningsprofil.
 4. Klicka på pennikonen och redigera och uppdatera KPP. Klicka på Spara när du är klar.

Obs!

Vi kan ändra ditt KPP-nummer om ditt INN förblir detsamma. Du får inte ändra person-/organisationsnumret och företagsnamnet från ett registrerat företag till ett annat. Kontakta oss om du vill att ditt Google Ads-konto ska vara för ett annat registrerat företag (med ett annat INN). Eventuella ändringar påverkar inte tidigare transaktioner eller redovisningsdokument och gäller endast från datumet då vi gör ändringen.

Ändra företagsnamnet

Om ditt företagsnamn har ändrats ber vi dig att kontakta oss. För att kunna uppdatera uppgifterna behöver vi en skannad kopia av skattsedeln med ditt person-/organisationsnummer och registrerat företagsnamn. När vi har mottagit och verifierat din skattsedel ändrar vi företagets namn som visas i ditt Google Ads-konto och på dina månadsfakturor. Vi meddelar dig när det är klart.

Obs!

Vi kan bara ändra ditt KPP-nummer eller företagets namn om INN-numret är oförändrat. Du får inte ändra person-/organisationsnumret och företagsnamnet från ett registrerat företag till ett annat. Kontakta oss om du vill att ditt Google Ads-konto ska gälla ett annat registrerat företag (med ett annat INN). Eventuella ändringar påverkar inte tidigare transaktioner eller redovisningsdokument och gäller endast från datumet då vi gör ändringen.

Korrigera ditt INN

Om ditt Google Ads-konto har ett felaktigt INN (person-/organisationsnummer) kan du bara ändra det om du stavade fel när du skapade ditt Google Ads-konto. Kontakta oss och skicka in en skannad kopia av skattsedeln med ditt person-/organisationsnummer och ditt registrerade företagsnamn. När vi har fått in och verifierat skattsedeln ändrar vi INN-numret och företagsnamnet som visas i ditt Google Ads-konto och på månadsfakturor.

Kontakta oss om du vill att ditt Google Ads-konto ska vara för ett annat registrerat företag (med ett annat INN). Eventuella ändringar påverkar inte tidigare transaktioner eller redovisningsdokument och gäller endast från datumet då vi gör ändringen.

Ändra din officiella adress eller postadress

Så här uppdaterar du din juridiska adress eller postadress om den har ändrats:

 1. Logga in på ditt konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering.
 3. Om du vill uppdatera din juridiska adress letar du reda på avsnittet Betalningsprofil och gör ändringarna. Klicka på Spara när du är klar.
 4. Om du vill uppdatera din postadress letar du reda på avsnittet Betalningskonto och gör ändringarna. Klicka på Spara när du är klar.

Beräkna momsen

För att se dina momsinbetalningar klickar du på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och väljer Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på Transaktioner i menyn till vänster.

Så beräknas momsen

Momsen baseras på värdet av det totala antalet klick och visningar som du har samlat på dig.

användning + moms = betalningsbelopp

Då debiteras momsen

Moms kan debiteras en gång i slutet av månaden baserat på de kostnader som tillkommit under servicemånaden.

Exempel

 • Anta att du sätter in 100 RUB på ditt Google Ads-konto den 10 juni.
 • Annonseringskostnaderna ackumuleras varje dag tills insättningen på 100 RUB har förbrukats helt den 25 juni.
 • En momsrad den 25 juni visar att moms har debiterats på insättningen på 100 RUB.

Exempel

 • Anta att du sätter in 100 RUB på ditt Google Ads-konto den 25 juni.
 • I slutet av månaden, den 30 juni, har bara 50 RUB av insättningen förbrukats. En momsrad den 30 juni visar att moms har debiterats för förbrukningen på 50 RUB.

Observera att momsdebiteringar kan täcka skattebeloppet för mer än en betalning, om flera insättningar förbrukas helt.

Moms på erbjudanden och kontojusteringar

Om du har fått en belöning genom ett kampanjerbjudande eller någon annan typ av saldojustering debiteras moms automatiskt på den användning som betalas med detta. Momsbeloppet återbetalas i sin helhet när hela summan har förbrukats, eller återbetalas delvis i slutet av samma månad om bara en del av summan har förbrukats.

Om du vill ha mer information om momsdebiteringarna ber vi dig kontakta oss.

Moms och återstående saldo

Sidan Sammanfattning innehåller två avsnitt som visar saldot på ditt konto:

 1. I avsnittet Återstående saldo ovanför tabellen visas det återstående beloppet för annonseringsaktiviteter och en beräkning av framtida momsdebiteringar. Kontrollera detta fält om du vill få en uppskattning av hur mycket pengar som finns kvar på kontot.
 2. I kolumnen Saldo i tabellen med transaktionshistorik visas ditt kontosaldo utan uppskattade framtida momsdebiteringar på oanvända betalningsbelopp.

De bud och budgetar som du anger på fliken Kampanjer är exklusive moms.

Moms är en skatt på tio procent på varor och tjänster som betalas till den koreanska skattemyndigheten. Hur och om du ska betala moms i Korea beror på din betalningsmetod. 

Om du är en företagsannonsör (med kontotypen Organisation) och har angett ett giltigt företagsregistreringsnummer skickar vi en elektronisk momsfaktura för varje månad som du kan använda för momsdeklarationen. Om din betalningsmetod är bankkort eller kreditkort får du också ett bank- eller kreditkortskvitto från betalningshandläggaren.

Företagsannonsörer som får både en elektronisk momsfaktura och ett bank- eller kreditkortskvitto kan fortsätta att använda fakturan för sin momsdeklaration.

Välj den betalningsmetod som gäller för ditt konto nedan.

Manuella och automatiska betalningar med bank- eller kreditkort

Om du undertecknar ett avtal med Google Asia Pacific Pte. Ltd:

Från och med den 1 juli 2019 lägger Google, i enlighet med lokala lagar i Sydkorea, till mervärdesskatt (moms) på 10 % på alla transaktioner, såvida du inte är en företagsannonsör och har angett ett giltigt företagsregistreringsnummer i formatet xxx-xx-xxxxx.

Om du undertecknar ett avtal med Google Korea LLC:

Vi lägger till 10 % mervärdesskatt på alla transaktioner. På sidan Faktureringstransaktioner visas ett momsbelopp för dina annonsutgifter.

Om du är en företagsannonsör och har angett ett giltigt företagsregistreringsnummer får du en elektronisk momsfaktura för varje månad som du ska använda för att skicka in din momsdeklaration inom de första tio dagarna efterföljande månad. Fakturan skickas via e-post till den primära faktureringskontakten i ditt konto från Googles lokala faktureringspartner MakeBill. Beloppet som används för att beräkna momsen anges på fakturan. Om du är enskild annonsör får du ingen elektronisk momsfaktura.

Du får också ett kredit- eller betalkortskvitto från kortutgivaren. Om du får både en elektronisk momsfaktura och ett kredit- eller bankkortskvitto fortsätter du att använda fakturan för din momsdeklaration.

Uppdatera dina momsuppgifter

Du kan uppdatera momsuppgifterna när du vill i ditt konto. Gör så här:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Översikt under Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Inställningar på sidan.
 4. Leta reda på Betalningsprofil och gör ändringarna.
 5. Klicka på Spara när du är klar.
Manuella betalningar från LG U+

När du gör en betalning via LG U+ drar vi automatiskt av tio procent i moms för betalningen, som matchas mot dina förväntade annonseringskostnader. Därefter visar vi dina annonser för det resterande beloppet. Medan dina annonser visas betalar du moms varje månad baserat på de annonseringskostnader du samlar på sig under månaden.

På sidan Faktureringstransaktioner visas ett momsbelopp för varje betalning. Om du är en företagsannonsör får du en elektronisk momsfaktura för varje månad som du kan använda för din momsdeklaration inom de första tio dagarna efterföljande månad. Fakturan skickas via e-post till den primära faktureringskontakten i ditt konto från Googles lokala faktureringspartner MakeBill. Beloppet som används för att beräkna momsen anges på fakturan. Om du är enskild annonsör får du ingen elektronisk momsfaktura.

Tänk på att LG U+ skickar ett kvitto på varje betalning. Kvittot kan inte användas i momsrapporten.

Uppdatera dina momsuppgifter

Du kan när som helst uppdatera momsuppgifterna i ditt konto genom att följa de här anvisningarna:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Översikt under Fakturering och betalningar.
 3. Klicka på Inställningar på sidan.
 4. Leta reda på Betalningsprofil och gör ändringarna.
 5. Klicka på Spara när du är klar.
Betalningsinställning för månadsvis fakturering

Om du har ett Google Ads-konto med månadsvis fakturering och använder KRW som valuta debiteras du tio procents moms baserat på dina månadsvisa annonseringskostnader. Om du inte använder KRW har du undertecknat ett avtal med Google Asia Pacific och är momspliktig, såvida du inte har angett ett giltigt företagsregistreringsnummer.

För kunder som använder valutan KRW skickas en länk till en lokal skattefaktura varje månad till den primära faktureringskontakten. Fakturan utställs av Googles lokala faktureringspartner MakeBill. Om du vill uppdatera momsuppgifterna eller ändra e-postadressen som momsfakturan skickas till kan du kontakta oss.

Om du är annonsör i Mexiko och använder manuella betalningar eller månadsvis fakturering debiterar Google dig 16 % för att täcka IVA (Impuesto sobre Valor Agregado). Hur detta sker beror på betalningsinställningen. Klicka på lämplig länk nedan om du vill veta mer.

Betalningsinställningar för månadsvis fakturering

Om du använder månadsvis fakturering lägger Google till 16 % av dina kostnader på fakturan för att täcka IVA.

Inställning för automatiska betalningar

Vi lägger till 16 % IVA-skatt (Impuesto sobre Valor Agregado) på alla transaktioner. På sidan Faktureringsaktivitet visas ett IVA-belopp för dina annonsutgifter.

Om du har angett ett giltigt RFC-nummer (Registro Federal de Contribuyentes) får du en elektronisk faktura för varje månad inom de första fem dagarna efterföljande månad. Fakturan skickas via e-post till den primära faktureringskontakten i ditt konto från Googles lokala faktureringspartner Edicom. Beloppet som används för att beräkna IVA anges på fakturan. 

Du får också ett kredit- eller betalkortskvitto från kortutgivaren.

Inställning för manuella betalningar

Google drar av 16 % från alla manuella betalningar för att täcka IVA. Därefter krediterar Google ditt konto med det resterande beloppet.

När du gör en inbetalning förutsätter Google att den omfattar beloppet som ditt konto ska krediteras med, plus 16 % för IVA.

Om du med andra ord betalar in X delar Google upp det beloppet i Y och 16 % av Y. Google krediterar kontot med Y och betalar 16 % av Y i moms till den mexikanska skattemyndigheten.

Det här är den ekvation som Google använder, där X är beloppet du betalar och Y är beloppet som ditt konto krediteras med:

 • X = Y + (0.16 * Y)
  X = 1.16 * Y
  Y = X/1.16

Här följer ett mer detaljerat exempel:

Anta att du har betalat in 116 MXN. Så här beräknas hur mycket Google ska kreditera ditt konto med (Y):

 • Y = MXN 116/1.16
  Y = MXN 100

Vi krediterar ditt konto med 100 MXN och skickar resterande 16 MXN till den mexikanska skattemyndigheten.

Så ändrar du dina skatteuppgifter

Om du har angett fel skatteuppgifter kan du kontakta oss och skicka in korrekta skatteuppgifter. En Google Ads-specialist kontaktar dig för att bekräfta ändringen. Vi kan dock inte utfärda kopior av fakturor som skapades innan skatteuppgifterna uppdaterades i ditt Google Ads-konto.

Skatt i Ukraina

Alla Google-annonsörer som betalar via banköverföring och har en faktureringsadress i Ukraina ska betala moms på 20 % enligt den ukrainska lagstiftningen.

Om ditt konto hanteras av Google Ukraine, enligt skattereglerna i Ukraina, och du köper varor eller tjänster från ett företag som omfattas av det allmänna skattesystemet, är momsen inräknad i priset. Eftersom Google Ukraine omfattas av det allmänna skattesystemet betalar du även moms för Google Ads.

Om ditt konto hanteras av Google Ireland och du betalar med kreditkort debiterar Google, från och med den 1 januari 2022, 20 % moms för kunder med skattestatusen Privatperson samt för enskilda företagskunder med Momsregistreringsstatusen Inte registrerad. För kunder med skattestatusen Företag sker ingen ändring.

Kunder som påverkas av den här ändringen kan lägga till eller uppdatera sin skattestatus i Google Ads-kontot en gång. Om du behöver ändra din momsregistreringsstatus i framtiden kan du scrolla ned till avsnittet Ändra momsregistreringsstatus för att ta reda på hur du gör. 

Du hittar dina momsinbetalningar på sidorna Transaktioner och Översikt. Du kommer dit genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering.

Observera att Google inte kan bistå med råd om moms. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

Ändra din skattestatus

När du registrerar dig för Google Ads, måste du välja skattestatusen Privatperson, Enskild näringsidkare eller Företag. När du har valt skattestatus kan du inte byta till en annan status. Om du till exempel väljer Privatperson, kan du inte ändra till Företag senare.

Om du behöver ändra din skattestatus behöver du avsluta ditt befintliga Google Ads-konto och skapa ett nytt konto med önskad status. Använd en annan e-postadress när du skapar det nya kontot. Om du vill använda samma e-postadress måste du ändra e-postadressen i det befintliga Google Ads-kontot innan du avslutar det.

Ändra momsuppgifterna

Du kan kontrollera företagets namn eller person-/organisationsnummer (EDRPOU) som anges på dina månadsfakturor genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på Inställningar till vänster.

Ändra ditt företags juridiska namn

Om ditt företagsnamn har ändrats ber vi dig att kontakta oss. För att kunna uppdatera uppgifterna behöver vi en skannad kopia av dina officiella registreringshandlingar med ditt person-/organisationsnummer, registrerat företagsnamn och juridisk adress. När vi har tagit emot dina officiella registreringshandlingar ändrar vi företagsnamnet som visas i ditt Google Ads-konto och på dina redovisningshandlingar. Vi meddelar dig när det är klart. Efter ändringarna kan du begära att tidigare utfärdade dokument uppdateras så att de innehåller rätt namn och EDRPOU.

Obs!

Vi kan bara ändra företagets namn om ditt EDRPOU-nummer är oförändrat. Du får inte ändra person-/organisationsnumret och företagsnamnet från ett registrerat företag till ett annat. Om du vill använda ditt Google Ads-konto i ett annat registrerat företag (med ett annat IIN-nummer) måste du skapa ett nytt konto.

Korrigera EDRPOU-nummer

Om ditt Google Ads-konto har ett felaktigt EDRPOU- eller IIN-nummer (person-/organisationsnummer) kan du bara ändra det om du stavade fel när du skapade ditt Google Ads-konto. Kontakta oss och skicka in en skannad kopia av skattsedeln med ditt person-/organisationsnummer och ditt registrerade företagsnamn. När vi har tagit emot och verifierat din skattsedel korrigerar vi det IIN- eller EDRPOU-nummer som visas i ditt Google Ads-konto och på dina framtida redovisningshandlingar. Omarbetningar av tidigare utfärdade dokument är inte möjligt i detta fall. Det korrigerade IIN- eller EDRPOU-numret visas bara på handlingar som har utfärdats efter att korrigeringen har gjorts.

Om du vill använda ditt Google Ads-konto i ett annat registrerat företag (med ett annat IIN- eller EDRPOU-nummer) måste du skapa ett nytt konto.

Ändra momsregistreringsstatus

Om din momsregistreringsstatus har ändrats kontaktar du oss. Du måste skicka in en skannad kopia av skattsedeln med ditt person-/organisationsnummer, registrerat företagsnamn och momsregistreringsstatus. När vi har tagit emot och verifierat din skattsedel ändrar vi statusen i ditt Google Ads-konto. Ändringen visas på din framtida redovisningshandlingar. Tidigare utfärdade dokument kan inte korrigeras.

Ändra din officiella adress eller postadress

Så här uppdaterar du din juridiska adress eller postadress om den har ändrats:

 1. Logga in på ditt konto på https://ads.google.com.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering.
 3. Om du vill uppdatera din juridiska adress öppnar du sidan Inställningar och letar reda på din betalningsprofil. Klicka på Spara när du är klar.
 4. Om du vill uppdatera din postadress letar du reda på avsnittet Betalningskonto och gör ändringarna. Klicka på Spara när du är klar.

Om moms

Så beräknas momsen

Momsen beräknas utifrån värdet på dina ackumulerade annonseringskostnader, som klick och visningar.

annonseringskostnader + moms = betalningsbelopp

Då debiteras momsen

Momsen debiteras

 • när en insättning på ditt konto har förbrukats i sin helhet eller
 • i slutet av månaden om en insättning på ditt konto har förbrukats endast delvis.

Exempel: Insättning som förbrukas helt under en månad

Anta att du sätter in 200 UAH på ditt Google Ads-konto den 10 juni.

 • Annonseringskostnaderna ackumuleras varje dag tills insättningen på 200 UAH har förbrukats helt den 25 juni.
 • En momsrad den 25 juni på faktureringssidan visar att moms har debiterats på insättningen på 200 UAH.

Exempel: Betalning som förbrukas delvis under en månad

Anta att du sätter in 200 UAH på ditt Google Ads-konto den 10 juni.

 • I slutet av månaden, den 30 juni, har bara 100 UAH av insättningen förbrukats. En momsrad den 30 juni på faktureringssidan visar att moms har debiterats på insättningen på 100 UAH.
 • Anta att det återstående saldot har förbrukats den 3 juli. En momsrad den 3 juli på faktureringssidan visar att moms har debiterats på insättningen på 100 UAH.

Observera att momsdebiteringar kan täcka skattebeloppet för mer än en betalning, om flera betalningar förbrukas helt samma dag.

Om du vill ha mer information om momsdebiteringarna ber vi dig kontakta oss.

Moms på erbjudanden och kontojusteringar

Om du har fått pengar genom ett kampanjerbjudande eller någon annan typ av saldojustering debiteras moms automatiskt på annonseringskostnader som har betalats med detta belopp. När hela beloppet har förbrukats återbetalas den avdragna moms till ditt konto. Om bara en del av beloppet förbrukas sker en partiell återbetalning av den avdragna momsen i slutet av samma månad.

Moms och aktuellt saldo

Ditt aktuella saldo visas på sidan Transaktioner och Översikt. Dit kommer du genom att klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och sedan välja Faktureringsöversikt under Fakturering. Där hittar du avsnitt som visar ditt kontosaldo:

 1. Sammanfattning: Avsnittet Ditt saldo visar ditt saldo som kan användas till framtida annonsering.
  • Fältet Återstående saldo visar det resterande beloppet som kan utnyttjas till annonsering och en uppskattning av framtida momsavgifter. Kontrollera detta fält om du vill få en uppskattning av hur mycket pengar som finns kvar på kontot.
 2. Transaktioner: Kolumnen Saldo i tabellen med transaktionshistorik visar ditt saldo (beräknas genom att subtrahera beloppet i kolumnen Krediter från beloppet i kolumnen Debiteringar) utan en uppskattning av framtida momsavgifter på inbetalade belopp.

De bud och budgetar som du anger för dina kampanjer är exklusive moms.

Nästa steg

Obs!

Om ditt land inte finns med i listan saknar vi uppgifter om skatterna i landet. Kontakta det lokala skattekontoret för mer information.

Moms- och Google Ads-status

När du skapar ditt konto måste du bekräfta din kontotyp, ändamålet för ditt konto och din skattestatus. Dessa inställningar påverkar hur du beräknar och rapporterar moms. Inställningarna görs permanent och kan inte ändras efter att du har slutfört faktureringsregistreringen, så var noga när du väljer dem. Inställningarna kan även användas för verifiering av annonsörsidentitet.

Ditt konto hanteras av Google Ireland Limited. Om du får ett meddelande som hänvisar till Berörda produkter är det dock Google France SARL som är din motpart för dessa tills vidare.

Berörda återförsäljarprodukter med Google France som motpart

Om du har fått ett meddelande som hänvisar till Berörda produkter hittar du listan över aktuella produkter nedan. Google France SARL är tills vidare din motpart i avtal som reglerar tillhandahållandet av dessa produkter.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (endast i samband med tjänster där Google fakturerar dig)
 • Search Ads 360
 • Flygsök
 • Google Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-bokning
 • Waze-annonser

Konton som hanteras av Google France SARL

Alla Google Ads-konton som hanteras av Google France SARL omfattas av mervärdesskatt (moms) enligt de franska standardsatserna. Detta kan ändras efter franskt regeringsbeslut.

Nedan ser du de olika momssatserna för Frankrikes fastland och andra franska territorier.

 

Faktureringsadress

Tillämpad moms

Frankrike

20 %

Korsika

Guadeloupe

8,5 %

Martinique 

Réunion

Franska Guyana, Mayotte

0 %

St. Pierre och Miquelon

Kontotyp

Välj Organisation eller Privatperson som kontotyp.

Organisation

Välj denna inställning om du registrerar dig för någon annan än dig själv eller under ett annat namn än ditt eget. Välj till exempel den här inställningen om du företräder ett företag, en organisation, ett samverkansföretag eller en läroanstalt, eller om du är ensam företagsägare och registrerar dig under ett varumärkesnamn.

Privatperson

Välj denna inställning om du registrerar dig i ditt eget namn och planerar att använda kontot för dina egna ändamål. Välj till exempel den här inställningen om du är en enskild näringsidkare och registrerar dig under ditt eget namn och för dina egna ändamål. Om du är registrerad som privatperson kan du inte lägga till eller ta bort användare eller ändra behörigheter till din betalningsprofil.

Ändamål

Välj Företag om ändamålet är företagstjänster eller kommersiella tjänster. Alternativet innebär att du avser att tjäna pengar på annonseringen i form av ökade intäkter, försäljning eller registreringar. Detta gäller affiliate-företag, enskilda firmor, egenanställda handlare, samverkansföretag och andra.

Alternativt kan du välja Kvalificerad icke-kommersiell verksamhet om ändamålet endast är politisk eller ideell aktivitet.

Obs! Inställningen Ändamål visas bara under den första kontoregistreringen. Google Ads ska primärt användas för affärsändamål i EU.

Skatteuppgifter

Din beskattning bestäms av ditt ändamål. Beskattning och valfri inställning för momsregistreringsnummer visas när du har valt kontotyp och ändamål. Om du registrerar dig för andra Google-produkter kan din beskattning för de produkterna i vissa fall avgöras av din skattestatus.

Skattestatusen Organisation betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Organisation.

Skattestatusen Privatperson betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Privatperson.

Google kan inte bistå med råd i momsfrågor. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

Självdeklarera moms

Hör med det lokala skattekontoret om du behöver deklarera moms i ditt land. I så fall måste du göra det med hjälp av din skatterådgivare eller ditt lokala skattekontor eftersom Google inte kan bistå med råd i skattefrågor.

Bra att veta

 • Om ditt konto hanteras av Google France SARL behöver vi ditt momsregistrerings-, SIRET- eller SIREN-nummer beroende på din skattestatus.
 • Om ditt konto hanteras av Google Ireland Limited:
  • Vi debiterar inte moms på ditt konto.
  • Du ansvarar för din självdeklaration och betalar moms enligt momssatsen i det EU-land där du befinner dig (i enlighet med artikel 44 i EU-ministerrådets direktiv 2006/112/EG).

Ändra ditt momsregistreringsnummer

Du kan själv ändra ditt momsregistreringsnummer. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ändra momsregistreringsnumret
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar längs kanten på sidan.
 3. Ange ditt momsregistreringsnummer i avsnittet Betalningsprofil.
 4. Klicka på Spara.

Ett vanligt misstag är att ange person-/organisationsnumret i stället för momsregistreringsnumret. Det är inte samma nummer. Momsregistreringsnumret börjar med ett landsspecifikt id och följs av högst tolv tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera att ditt momsregistreringsnummer är giltigt.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. Markera rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned i tabellen.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet på varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Moms- och Google Ads-status

Estland införde en höjning av mervärdesskatten från 20 % till 22 % från och med den 1 januari 2024. Ändringen kan påverka Google Ads-konton med en företagsadress i Estland. 

När du skapar ditt konto måste du bekräfta din kontotyp, ändamålet för ditt konto och din skattestatus. Dessa inställningar påverkar hur du beräknar och rapporterar moms. Inställningarna görs permanent och kan inte ändras efter att du har slutfört faktureringsregistreringen, så var noga när du väljer dem. Inställningarna kan även användas för verifiering av annonsörsidentitet.

Kontotyp

Välj Organisation eller Privatperson som kontotyp.

Organisation

Välj denna inställning om du registrerar dig för någon annan än dig själv eller under ett annat namn än ditt eget. Välj till exempel den här inställningen om du företräder ett företag, en organisation, ett samverkansföretag eller en läroanstalt, eller om du är ensam företagsägare och registrerar dig under ett varumärkesnamn.

Privatperson

Välj denna inställning om du registrerar dig i ditt eget namn och planerar att använda kontot för dina egna ändamål. Välj till exempel den här inställningen om du är en enskild näringsidkare och registrerar dig under ditt eget namn och för dina egna ändamål. Om du är registrerad som privatperson kan du inte lägga till eller ta bort användare eller ändra behörigheter till din betalningsprofil.

Ändamål

Välj Företag om ändamålet är företagstjänster eller kommersiella tjänster. Alternativet innebär att du avser att tjäna pengar på annonseringen i form av ökade intäkter, försäljning eller registreringar. Detta gäller affiliate-företag, enskilda firmor, egenanställda handlare, samverkansföretag och andra.

Alternativt kan du välja Kvalificerad icke-kommersiell verksamhet om ändamålet endast är politisk eller ideell aktivitet.

Obs! Inställningen Ändamål visas bara under den första kontoregistreringen. Google Ads ska primärt användas för affärsändamål i EU.

Skatteuppgifter

Din beskattning bestäms av ditt ändamål. Beskattning och valfri inställning för momsregistreringsnummer visas när du har valt kontotyp och ändamål. Om du registrerar dig för andra Google-produkter kan din beskattning för de produkterna i vissa fall avgöras av din skattestatus.

Skattestatusen Organisation betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Organisation.

Skattestatusen Privatperson betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Privatperson.

Google kan inte bistå med råd i momsfrågor. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

 

Bra att veta

 • Vi behöver ditt momsregistreringsnummer.
 • Vi debiterar inte moms på ditt konto.
 • Du ansvarar för din självdeklaration och betalar moms enligt momssatsen i det EU-land där du befinner dig (i enlighet med artikel 44 i EU-ministerrådets direktiv 2006/112/EG).

Ändra ditt momsregistreringsnummer

Du kan själv ändra ditt momsregistreringsnummer. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ändra momsregistreringsnumret
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar längs kanten på sidan.
 3. Ange ditt momsregistreringsnummer i avsnittet Betalningsprofil.
 4. Klicka på Spara.

Ett vanligt misstag är att ange person-/organisationsnumret i stället för momsregistreringsnumret. Det är inte samma nummer. Momsregistreringsnumret börjar med ett landsspecifikt id och följs av högst tolv tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera att ditt momsregistreringsnummer är giltigt.

Självdeklaration av moms

Du är skyldig att självdeklarera moms enligt den aktuella momssatsen i ditt medlemsland. Kontakta det lokala skattekontoret för mer information.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. Markera rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned i tabellen.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet på varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Moms- och Google Ads-status

Obs! Luxemburg införde en höjning av mervärdesskatt från 16 % till 17 % från den 1 januari 2024. Ändringen kan påverka Google Ads-konton med företagsadress i Luxemburg.

När du skapar ditt konto måste du bekräfta din kontotyp, ändamålet för ditt konto och din skattestatus. Dessa inställningar påverkar hur du beräknar och rapporterar moms. Inställningarna görs permanent och kan inte ändras efter att du har slutfört faktureringsregistreringen, så var noga när du väljer dem. Inställningarna kan även användas för verifiering av annonsörsidentitet.

Kontotyp

Välj Organisation eller Privatperson som kontotyp.

Organisation

Välj denna inställning om du registrerar dig för någon annan än dig själv eller under ett annat namn än ditt eget. Välj till exempel den här inställningen om du företräder ett företag, en organisation, ett samverkansföretag eller en läroanstalt, eller om du är ensam företagsägare och registrerar dig under ett varumärkesnamn.

Privatperson

Välj denna inställning om du registrerar dig i ditt eget namn och planerar att använda kontot för dina egna ändamål. Välj till exempel den här inställningen om du är en enskild näringsidkare och registrerar dig under ditt eget namn och för dina egna ändamål. Om du är registrerad som privatperson kan du inte lägga till eller ta bort användare eller ändra behörigheter till din betalningsprofil.

Ändamål

Välj Företag om ändamålet är företagstjänster eller kommersiella tjänster. Alternativet innebär att du avser att tjäna pengar på annonseringen i form av ökade intäkter, försäljning eller registreringar. Detta gäller affiliate-företag, enskilda firmor, egenanställda handlare, samverkansföretag och andra.

Alternativt kan du välja Kvalificerad icke-kommersiell verksamhet om ändamålet endast är politisk eller ideell aktivitet.

Obs! Inställningen Ändamål visas bara under den första kontoregistreringen. Google Ads ska primärt användas för affärsändamål i EU.

Skatteuppgifter

Din beskattning bestäms av ditt ändamål. Beskattning och valfri inställning för momsregistreringsnummer visas när du har valt kontotyp och ändamål. Om du registrerar dig för andra Google-produkter kan din beskattning för de produkterna i vissa fall avgöras av din skattestatus.

Skattestatusen Organisation betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Organisation.

Skattestatusen Privatperson betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Privatperson.

Google kan inte bistå med råd i momsfrågor. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

 

Bra att veta

 • Vi behöver ditt momsregistreringsnummer.
 • Vi debiterar inte moms på ditt konto.
 • Du ansvarar för din självdeklaration och betalar moms enligt momssatsen i det EU-land där du befinner dig (i enlighet med artikel 44 i EU-ministerrådets direktiv 2006/112/EG).

Ändra ditt momsregistreringsnummer

Du kan själv ändra ditt momsregistreringsnummer. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ändra momsregistreringsnumret
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar längs kanten på sidan.
 3. Ange ditt momsregistreringsnummer i avsnittet Betalningsprofil.
 4. Klicka på Spara.

Ett vanligt misstag är att ange person-/organisationsnumret i stället för momsregistreringsnumret. Det är inte samma nummer. Momsregistreringsnumret börjar med ett landsspecifikt id och följs av högst tolv tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera att ditt momsregistreringsnummer är giltigt.

Självdeklaration av moms

Du är skyldig att självdeklarera moms enligt den aktuella momssatsen i ditt medlemsland. Kontakta det lokala skattekontoret för mer information.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. Markera rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned i tabellen.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet på varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Moms- och Google Ads-status

När du skapar ditt konto måste du bekräfta din kontotyp, ändamålet för ditt konto och din skattestatus. Dessa inställningar påverkar hur du beräknar och rapporterar moms. Inställningarna görs permanent och kan inte ändras efter att du har slutfört faktureringsregistreringen, så var noga när du väljer dem. Inställningarna kan även användas för verifiering av annonsörsidentitet.

Kontotyp

Välj Organisation eller Privatperson som kontotyp.

Organisation

Välj denna inställning om du registrerar dig för någon annan än dig själv eller under ett annat namn än ditt eget. Välj till exempel den här inställningen om du företräder ett företag, en organisation, ett samverkansföretag eller en läroanstalt, eller om du är ensam företagsägare och registrerar dig under ett varumärkesnamn.

Privatperson

Välj denna inställning om du registrerar dig i ditt eget namn och planerar att använda kontot för dina egna ändamål. Välj till exempel den här inställningen om du är en enskild näringsidkare och registrerar dig under ditt eget namn och för dina egna ändamål. Om du är registrerad som privatperson kan du inte lägga till eller ta bort användare eller ändra behörigheter till din betalningsprofil.

Ändamål

Välj Företag om ändamålet är företagstjänster eller kommersiella tjänster. Alternativet innebär att du avser att tjäna pengar på annonseringen i form av ökade intäkter, försäljning eller registreringar. Detta gäller affiliate-företag, enskilda firmor, egenanställda handlare, samverkansföretag och andra.

Alternativt kan du välja Kvalificerad icke-kommersiell verksamhet om ändamålet endast är politisk eller ideell aktivitet.

Obs! Inställningen Ändamål visas bara under den första kontoregistreringen. Google Ads ska primärt användas för affärsändamål i EU.

Skatteuppgifter

Din beskattning bestäms av ditt ändamål. Beskattning och valfri inställning för momsregistreringsnummer visas när du har valt kontotyp och ändamål. Om du registrerar dig för andra Google-produkter kan din beskattning för de produkterna i vissa fall avgöras av din skattestatus.

Skattestatusen Organisation betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Organisation.

Skattestatusen Privatperson betyder att det skatte-id du angav är kopplat till kontotypen Privatperson.

Google kan inte bistå med råd i momsfrågor. Kontakta din skatterådgivare eller skattemyndigheten om du har frågor om momsregistrering.

 

Bra att veta

 • Vi behöver ditt momsregistreringsnummer.
 • Vi debiterar inte moms på ditt konto.
 • Du ansvarar för din självdeklaration och betalar moms enligt momssatsen i det EU-land där du befinner dig (i enlighet med artikel 44 i EU-ministerrådets direktiv 2006/112/EG).

Ändra ditt momsregistreringsnummer

Du kan själv ändra ditt momsregistreringsnummer. Klicka på länken nedan för att läsa mer.

Ändra momsregistreringsnumret
 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Faktureringsöversikt under Fakturering. Klicka sedan på länken Inställningar längs kanten på sidan.
 3. Ange ditt momsregistreringsnummer i avsnittet Betalningsprofil.
 4. Klicka på Spara.

Ett vanligt misstag är att ange person-/organisationsnumret i stället för momsregistreringsnumret. Det är inte samma nummer. Momsregistreringsnumret börjar med ett landsspecifikt id och följs av högst tolv tecken (siffror eller bokstäver). Besök Europeiska kommissionens webbplats om du vill kontrollera att ditt momsregistreringsnummer är giltigt.

Självdeklaration av moms

Du är skyldig att själv deklarera moms enligt den aktuella momssatsen i ditt medlemsland. Kontakta det lokala skattekontoret för mer information.

Hitta och ladda ned momsfakturan

Observera att skatterna i ditt land debiteras vid betalningstillfället. Om du använder manuell betalning får du två fakturor: en vid förskottsbetalningen och en i slutet av månaden. Den sistnämnda fakturan innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar. Om du använder automatisk betalning får du en faktura i slutet av månaden. Denna faktura innehåller inte längre avsnitten Register över kostnader och skatter och Poster för mottagna betalningar.

Så här hittar du fakturor i ditt konto:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på verktygs- och inställningsikonen Google Ads | verktyg [ikon] och välj Dokument under Fakturering. Öppna Fakturering
 3. Välj Skattedokument och juridiska dokument i det övre fältet.
 4. I tabellen markerar du rutan till vänster om de fakturor du vill ladda ned.
  • Du kan välja alla dokument som visas i tabellen genom att markera rutan högst upp till vänster i tabellen.
 5. Välj Ladda ned valda.
 6. Välj i vilket format du vill ladda ned fakturorna.
 7. Välj Ladda ned.
 8. Du kan också välja Ladda ned i slutet av varje fakturarad.

Den lokala skattefakturan laddas automatiskt ned till din dator i PDF-format så att du kan se eller skriva ut den.

Tillgång till momsfakturor

 • Momsfakturan för en viss månad finns tillgänglig från den femte arbetsdagen efterföljande månad. Septemberfakturan är till exempel tillgänglig från den 5 oktober. Momsfakturor genereras inte under helger och helgdagar, utan blir tillgängliga med viss fördröjning.

Avvikelser mellan månadsvis fakturering och din faktura

Ibland kan det hända att debiteringarna på månadsfaktureringen visas under Sammanfattning med en eller ett par dagars förskjutning jämfört med fakturan. Detta är vanligtvis väntat, eftersom Google Ads och bankerna använder olika system. Betalningar och debiteringar sker inte alltid samtidigt.

Om du har fått en kontojustering eller kreditering och har utnyttjat det krediterade beloppet inom samma faktureringsperiod kan detta också medföra att momsfakturan skiljer sig från transaktionshistoriken.

Fakturor är juridiskt giltiga

Fakturorna från ditt Google Ads-konto är gamla fakturor. De visar dina betalningsförfrågningar (du hittar en rad med denna post när vi har debiterat dig eller när du har betalat Google).

Fakturor är juridiskt giltiga. Det betyder att de godtas av den lokala skattemyndigheten.

Våra fakturor är godkända hos olika skattemyndigheter som giltiga momsfakturor med momsavdrag. De kräver ingen stämpel eller signatur.

Kontakta en jurist eller skatterådgivare om du har frågor.

Moms- och Google Ads-status

Ditt konto hanteras av Google Ireland Ltd., men Google kan inte debitera moms om din faktureringsadress är i ett land som inte är medlem i EU.

Hör med det lokala skattekontoret om du behöver deklarera moms i ditt land. I så fall måste du göra det med hjälp av din skatterådgivare eller ditt lokala skattekontor. Google kan inte bistå med råd.

Självdeklaration av moms

Om du inte debiteras moms på dina Google Ads-kostnader kan du vara skyldig att själv deklarera moms. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor.

Månadsvisa kontoutdrag

I ditt land tillhandahåller Google utdrag varje månad. I dessa dokument får du en sammanfattning av faktureringsaktiviteten för tidsperioden som anges i dem. Läs mer om kontoutdrag.

Om du har frågor om hur månadsvisa kontoutdrag påverkar din skatteredovisning kan du ta kontakt med en jurist eller skatterådgivare.

Moms- och Google Ads-status

Från och med den 1 maj 2024 debiteras Google Ads-konton med företagsadress i Zimbabwe en mervärdesskatt (moms) på 15 %.

Om du är momsregistrerad i Zimbabwe och använder månadsvis fakturering kan du skicka in ditt momsregistreringsnummer här. Kunder som har automatiska och manuella betalningar kan följa anvisningarna nedan:

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Fakturering på den vänstra navigeringspanelen och sedan på Inställningar.
 3. Klicka på nedåtpilen vid Information om betalare på sidan Inställningar.
 4. Klicka på pennikonen i avsnittet om skatteuppgifter för Zimbabwe Redigera.
 5. Ange ditt momsregistreringsnummer i fältet Momsregistreringsnummer för Zimbabwe.
 6. Klicka på Spara.

Du kan också använda din betalningsprofil för att uppdatera dina skatteuppgifter:

 1. Logga in i inställningarna för Google betalningscenter.
 2. Klicka på pennikonen i avsnittet om skatteuppgifter för Zimbabwe Redigera.
 3. Ange ditt momsregistreringsnummer i fältet Momsregistreringsnummer för Zimbabwe.
 4. Klicka på Spara.

Ditt konto hanteras av Google Ireland Ltd.

Månadsvisa kontoutdrag

I ditt land tillhandahåller Google utdrag varje månad. I dessa dokument får du en sammanfattning av faktureringsaktiviteten för tidsperioden som anges i dem. Läs mer om kontoutdrag.

Om du har frågor om hur du ska använda månadsvisa kontoutdrag i din momsredovisning kan du kontakta en jurist eller skatterådgivare.

Moms- och Google Ads-status

På grund av ändringar i den lokala skattelagstiftningen börjar Google från och med den 1 februari 2023 att debitera 16 % i skatt för kunder med faktureringsadress i Kenya.

Kunderna måste ange sitt person-/organisationsnummer (PIN-nummer) i Google Ads-kontot för att undvika problem med fakturans giltighet och eventuella konsekvenser för återbetalning av momskostnader.

Från och med den 1 februari 2023 får Google Ads-kunder i Kenya skattefakturor som innehåller deras person-/organisationsnummer (PIN-nummer) med 16 % moms.

Om du har frågor om den här ändringen rekommenderar vi att du kontaktar din skatterådgivare eller det lokala skattekontoret. Google kan inte bistå med råd.

Självdeklaration av moms

Om du inte debiteras moms på dina Google Ads-kostnader kan du vara skyldig att själv deklarera moms. Kontakta ditt lokala skattekontor om du har frågor.

Månadsvisa kontoutdrag

I ditt land tillhandahåller Google utdrag varje månad. I dessa dokument får du en sammanfattning av faktureringsaktiviteten för tidsperioden som anges i dem. Läs mer om kontoutdrag.

Om du har frågor om hur månadsvisa kontoutdrag påverkar din skatteredovisning kan du ta kontakt med en jurist eller skatterådgivare.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Från och med den 1 november 2022 omfattas all Google Ads-försäljning i Vietnam av mervärdesskatt (moms) på 5 % på bruttobeloppet. Bruttobeloppet är användningsbeloppet dividerat med 0,95.

För Ads-fakturering på 100 USD visas till exempel följande på Googles faktura:

 

Belopp (USD)

Ads-avgift

100,00

Moms (5 %)*

5,26

Totalt belopp som kunden har betalat

105,26

*Intäkter som omfattas av moms = 100 USD / (100 % - 5 %) = 105,26 USD. Moms = 5 % × 105,26 USD = 5,26 USD


Ändringen påverkar alla Google Ads-konton med företagsadress i Vietnam.

Om du har en vietnamesisk skattekod som du vill ska inkluderas på fakturan följer du anvisningarna nedan för att mata in skattekoden i vårt system.

Annonsörer med månadsvis fakturering måste kontakta Google Ads supportteam för att uppge sin vietnamesiska skattekod så att våra specialister kan uppdatera deras betalningsprofil.

Annonsörer med automatiska eller manuella betalningar kan uppdatera sina skatteuppgifter enligt anvisningarna nedan.

Uppdatera din skatteinformation i Google Ads

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på ikonen Verktyg och inställningar Google Ads | verktyg [ikon] högst upp till höger och välj Inställningar under Fakturering.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under skatteinformationen för Vietnam och ange sedan din vietnamesiska skattekod i relevant fält.
 4. Klicka på Spara.

Uppdatera dina skatteuppgifter i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.
 2. Klicka på Inställningar högst upp till höger på sidan.
 3. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon under skatteinformationen för Vietnam och ange sedan din vietnamesiska skattekod i relevant fält.
 4. Klicka på Spara.
Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Eftersom ditt Google Ads-avtal är registrerat hos Google Asia Pacific Pte. Ltd. påförs inga lokala skatter på din Google Ads-aktivitet. Dessa skatter syns inte på dina fakturor.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Från och med den 1 november 2023 tillämpas 13 % moms för alla Google Ads-kunder med faktureringsadress i Nepal som inte har angett att de använder dessa tjänster för affärsändamål och Google har registrerat deras nepalesiska permanenta kontonummer (PAN).

Annonsörer med månadsvis fakturering kan uppge sitt PAN i formuläret här.

Annonsörer med automatiska eller manuella betalningar kan uppdatera sina skatteuppgifter enligt anvisningarna nedan.

Uppdatera dina skatteuppgifter i Google betalningscenter

 1. Logga in på ditt Google-betalningskonto.

Följ anvisningarna nedan för kontotypen Enskilt konto:

 1. Klicka på pennikonen i avsnittet om skatteuppgifter för Nepal.
 2. Om du använder Googles tjänster för affärsändamål och har ett nepalesiskt PAN ska du välja skattestatusen Enskild näringsidkare, markera kryssrutan för deklaration och ange dina skatteuppgifter under Nepal PAN.
 3. Klicka på Spara.

Följ anvisningarna nedan för kontotypen Organisationskonto:

 1. Klicka på pennikonen Inställningen Redigera, pennikon i avsnittet om skatteuppgifter för Nepal, markera kryssrutan för deklaration och ange dina skatteuppgifter under Nepal PAN.
 2. Klicka på Spara.
Obs! Google kan inte bistå med råd i skattefrågor. Om du har frågor om denna skatt rekommenderar vi att du kontaktar en skatterådgivare.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny