Dane vo vašej krajine

 

Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Ak chcete vedieť, ako je to vo vašej krajine, čítajte ďalej. Ak chcete zobraziť informácie pre inú krajinu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vyššie.

Inzerenti v Argentíne

Daňové povinnosti sa môžu líšiť podľa toho, či máte ako spôsob platby nastavené faktúry alebo manuálne platby. Nižšie uvádzame informácie, ktoré sa týkajú vášho spôsobu platby.

Manuálne platby

Ako sa vypočítavajú dane pre platby v službe Banelco alebo PagoMisCuentas.com

Keď uskutočníte platbu, budeme predpokladať, že ste uviedli sumu, ktorú chcete pripísať na svoj účet vrátane správnej sumy príslušných daní vzťahujúcich sa na túto platbu. V závislosti od vášho daňového stavu môžeme z platieb uskutočnených pomocou služieb Banelco alebo PagoMisCuentas.com zraziť jednu alebo viacero daní a zvyšnú sumu potom pripísať na váš účet Google Ads:

 • DPH vo výške 21 %: Pri všetkých manuálnych platbách inzerentov uplatňujeme DPH vo výške 21 %.
 • DPH vo výške 3 %: Táto daň sa uplatňuje iba v prípade, že ste sa oficiálne registrovali na účely DPH (IVA responsable inscripto), ale neregistrovali ste sa ako zástupca pre zrážkovú DPH ani nemáte potvrdenie o oslobodení od DPH.
 • Výber dane GRT: Daň GRT uplatňujeme v provinciách, kde máte registráciu na firmu a Google sprostredkúva výber dane. Budeme potrebovať vaše daňové dokumenty, aby sme mohli určiť váš stav GRT v každej provincii.

Zrazená daň sa prejaví vo vašej mesačnej faktúre. Dane GRT sa vypočítavajú podľa kategórie DPH, stavu GRT a ďalších faktorov uvedených na daňových dokumentoch GRT pre každú provinciu (napríklad CM01, CM02, CM05). Tieto dane sa môžu v budúcnosti zmeniť, preto je dôležité poskytnúť nám vaše aktuálne daňové dokumenty CM01, CM02 a CM05. Spoločnosť Google Argentina v súčasnosti vyberá daň v týchto siedmich provinciách:

 • Buenos Aires City,
 • Buenos Aires Province,
 • Corrientes,
 • Misiones,
 • Neuquén,
 • San Luis,
 • Chaco.

To, či máte povinnosť odvádzať DPH alebo daň GRT, určíme na základe vášho DIČ a dokumentov, ktoré ste odoslali pri vytvorení účtu. Nasledujúce daňové dokumenty nám pomôžu určiť správnu sadzbu dane, ktorá sa má uplatniť:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument o federálnej dani,
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – dokument o provinčnej dani GRT,
 • CM05 – dokument o provinčnej dani,
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local,
 • Exención en Ingresos Brutos alebo oslobodenie od GRT v každej provincii,
 • Exención IVA / Ganancias,
 • Carta Certificado de Exclusión (potvrdenie o vylúčení),
 • Menovaný výberca dane (podľa provincie).

Poznámka

Je dôležité, aby ste nám pri vytváraní účtu poskytli daňové dokumenty. Ak nám neposkytnete aktuálne daňové dokumenty, podľa federálnych a provinčných daňových predpisov vám budeme účtovať najvyššie daňové sadzby, čo môže ovplyvniť vaše celkové náklady.

Získanie právneho potvrdenia za platby v službe Banelco alebo PagoMisCuentas.com

Spoločnosť Banelco vydáva právne potvrdenie pre každú platbu uskutočnenú pomocou siete Banelco. Na potvrdení bude uvedený štvormiestny číselný kód, ktorý slúži na overenie pravosti potvrdenia.

Potvrdenie dostanete jedným z troch spôsobov, v závislosti od toho, ako uskutočníte platbu:

 • z bankomatu, z ktorého ste uskutočnili platbu;
 • vytlačíte si ho na webe PagoMisCuentas.com;
 • vytlačíte si ho na webe internetového bankovníctva vašej banky.
Získanie právnych mesačných faktúr

Úrad Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) udelil spoločnosti Google Argentina dočasné výnimky z dane z príjmu a DPH. To znamená, že v nasledujúcich obdobiach nemáte povinnosť odviesť daň z príjmu ani DPH:

 • DPH: od 1. januára 2018 do 30. júna 2018,
 • daň z príjmu: od 1. júna 2018 do 31. marca 2019.

Potvrdenia o výnimkách z dane sme zákazníkom poslali e-mailom. Nezabudnite ich priložiť, keď budete Googlu odosielať platbu.

Typ faktúry, ktorú dostanete, závisí od daňového identifikačného čísla (CUIT alebo DNI), ktoré ste zadali vo svojom účte. Ak chcete dostať faktúru s rozpisom DPH pre jednotlivé položky, pomocou čísla CUIT musíte registrovať firmu ako platiteľa DPH.

 • Ak zadáte platné číslo CUIT pre spoločnosť registrovanú ako platiteľ DPH, dostanete faktúru typu A.
 • Ak používate číslo DNI, dostanete faktúru typu B.

Ak chcete získať ďalšie informácie o typoch faktúr v Argentíne, prejdite na oficiálne webové stránky daňového úradu AFIP, ktoré sa týkajú fakturácie.

Spoločnosť Google bude vystavovať právnu faktúru medzi 3. až 5. dňom každého mesiaca. Na tejto faktúre bude uvedený prehľad vašich výdavkov na reklamu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane všetkých príslušných daní. V účte budete mať k dispozícii elektronickú verziu faktúry. Odošleme vám ju aj na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v nastaveniach fakturácie.

Zmena daňových informácií
Ak ste v účte Google Ads zadali nesprávne daňové údaje alebo sa vaše daňové údaje zmenili, nahrajte správnu dokumentáciu vykonaním nasledujúcich krokov.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] vpravo hore a potom v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
 3. Vľavo na stránke kliknite na Nastavenia.
 4. V sekcii Daňové údaje: Argentína kliknite na ikonu ceruzky Upraviť. Potom kliknite na Pridať súbor a nahrajte nový dokument.
 5. Kliknite na Uložiť.

Ak k sekcii Daňové údaje: Argentína alebo k nahraným dokumentom nemáte prístup, možno nemáte postačujúce povolenia týkajúce sa platieb. Kontaktujte správcu platobného profilu svojho účtu Google Ads a požiadajte ho o prístup na úpravy k tomuto profilu.

Majte na pamäti, že faktúry, ktoré sme vygenerovali pred aktualizáciou daňových údajov v účte Google Ads, nemôžeme vystaviť znova.

Daňové výnimky

Ak sa na vás vzťahuje daňová výnimka, pri vytváraní účtu nahrajte príslušné doklady, aby sme ich zohľadnili pri výpočte daní. Ak ste na to zabudli alebo vám bola udelená nová výnimka, nahrajte príslušné doklady v sekcii Platobný profil na stránke Nastavenia.

Fakturácia

Ako sa počítajú dane

Dane sa započítavajú k reklamným nákladom a zobrazujú sa v histórii transakcií a na mesačnej faktúre. Dane sa počítajú podľa miestnych zákonov:

 • DPH vo výške 21 %: Pri všetkých platbách uplatňujeme DPH vo výške 21 %.
 • Výber dane GRT: Daň GRT uplatňujeme v provinciách, kde máte registráciu na firmu a Google sprostredkúva výber dane. Budeme potrebovať vaše daňové dokumenty, aby sme mohli určiť váš stav GRT v každej provincii.

Zrazená daň sa prejaví vo vašej mesačnej faktúre. Dane GRT sa vypočítavajú podľa kategórie DPH, stavu GRT a ďalších faktorov uvedených na daňových dokumentoch GRT pre každú provinciu (napríklad CM01, CM02, CM05). Tieto dane sa môžu v budúcnosti zmeniť, preto je dôležité poskytnúť nám vaše aktuálne daňové dokumenty CM01, CM02 a CM05. Spoločnosť Google Argentina v súčasnosti vyberá daň v týchto siedmich provinciách:

 • Buenos Aires City,
 • Buenos Aires Province,
 • Corrientes,
 • Misiones,
 • Neuquén,
 • San Luis,
 • Chaco.

To, či máte povinnosť odvádzať DPH alebo daň GRT, určíme na základe vášho DIČ a dokumentov, ktoré ste odoslali pri vytvorení účtu. Nasledujúce daňové dokumenty nám pomôžu určiť správnu sadzbu dane, ktorá sa má uplatniť:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – dokument o federálnej dani,
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – dokument o provinčnej dani GRT,
 • CM05 – dokument o provinčnej dani,
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local,
 • Exención en Ingresos Brutos alebo oslobodenie od GRT v každej provincii,
 • Exención IVA / Ganancias,
 • Carta Certificado de Exclusión (potvrdenie o vylúčení),
 • Menovaný výberca dane (podľa provincie).

Poznámka

Je dôležité, aby ste nám pri vytváraní účtu poskytli daňové dokumenty. Ak nám neposkytnete aktuálne daňové dokumenty, podľa federálnych a provinčných daňových predpisov vám budeme účtovať najvyššie daňové sadzby, čo môže ovplyvniť vaše celkové náklady.

Získanie právnych mesačných faktúr

Úrad Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) udelil spoločnosti Google Argentina dočasné výnimky z dane z príjmu a DPH. To znamená, že v nasledujúcich obdobiach nemáte povinnosť odviesť daň z príjmu ani DPH:

 • DPH: od 1. januára 2018 do 30. júna 2018,
 • daň z príjmu: od 1. júna 2018 do 31. marca 2019.

Potvrdenia o výnimkách z dane sme zákazníkom poslali e-mailom. Nezabudnite ich priložiť, keď budete Googlu odosielať platbu.

Typ faktúry, ktorú dostanete, závisí od toho, či je vaše daňové identifikačné číslo registrované na účely DPH. Ak chcete dostať faktúru s rozpisom DPH pre jednotlivé položky, pomocou čísla CUIT musíte registrovať firmu ako platiteľa DPH.

Ak chcete získať ďalšie informácie o typoch faktúr v Argentíne, prejdite na oficiálne webové stránky daňového úradu AFIP, ktoré sa týkajú fakturácie.

Spoločnosť Google bude vystavovať právnu faktúru medzi 3. až 5. dňom každého mesiaca. Na tejto faktúre bude uvedený prehľad vašich výdavkov na reklamu za predchádzajúci kalendárny mesiac vrátane všetkých príslušných daní. V účte budete mať k dispozícii elektronickú verziu faktúry. Odošleme vám ju aj na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v nastaveniach fakturácie.

Zmena daňových informácií

Ak ste v účte Google Ads zadali nesprávne daňové údaje alebo sa vaše daňové údaje zmenili, kontaktujte nás a pošlite nám správne daňové údaje.

Do dvoch pracovných dní vás bude kontaktovať špecialista na Google Ads, ktorý zmenu potvrdí.

Majte na pamäti, že faktúry, ktoré sme vygenerovali pred aktualizáciou daňových údajov v účte Google Ads, nemôžeme vystaviť znova.

Daňové výnimky

Ak sa na vás vzťahuje daňová výnimka, pri vytváraní nového kreditného limitu odošlite príslušné doklady, aby sme ich zohľadnili pri výpočte daní. Ak ste na to zabudli alebo vám bola udelená nová výnimka, kontaktujte špecialistu na Google Ads, ktorý skontroluje aktuálnosť informácií.

Ak sa na vás vzťahuje výnimka z dane GRT, odošlite nám príslušnú daňovú dokumentáciu (Carta Certificado de Exclusión alebo Exención en Ingressos Brutos) prostredníctvom tohto formulára.

Prijatá hrubá daň

GRT je identifikačné číslo pre hrubý príjem. Keď sa zaregistrujete do služby Google Ads, musíte zadať svoj identifikátor alebo číslo CUIT. Pole pre identifikátor hrubého príjmu (GRT ID) nie je povinné, pretože niektorí inzerenti nemusia platiť daň GRT.

Čo je GRT

Identifikátor GRT je identifikačné číslo pre daň z hrubého príjmu. Daň z hrubého príjmu je hlavným zdrojom prostriedkov pre vlády v jednotlivých provinciách. Vo všeobecnosti sa vypočítava iba na základe tržieb a výška dane sa v jednotlivých provinciách líši.

Kam zadať číslo GRT

Ak si pri registrácii účtu Google Ads zvolíte ako spôsob platby službu Banelco alebo PagoMisCuentas.com, požiadame vás o číslo DNI alebo CUIT (daňové identifikačné číslo). Ak vyberiete číslo CUIT, budete môcť zadať číslo GRT ID. Číslo GRT zadávajte bez spojovníkov a medzier. Budete musieť nahrať aj daňové dokumenty pre DPH a GRT.

Ako zistiť, či musíte platiť daň

Ak sa na vás uplatňuje GRT v provincii Buenos Aires City, pomocou krokov nižšie zistíte, či vaša spoločnosť musí platiť daň GRT (a prípadne s akou sadzbou):

 1. Prejdite na http://www.arba.gov.ar/.
 2. Zadajte daňové identifikačné číslo (CUIT) a heslo spoločnosti. Ak heslo nepoznáte, obráťte sa na finančné oddelenie svojej spoločnosti.
 3. Vyberte možnosť Rol: contribuyente.
 4. V ponuke v ľavej hornej časti s názvom Regimen de recaudación por vyberte možnosť Consulta al padrón.
 5. Vyberte mesiac, pre ktorý chcete zobraziť sadzbu.
 6. Sadzba dane GRT, ktorú spoločnosť Google používa pre vaše platby, je uvedená v časti Alícuota de percepción.

Sadzby pre ostatné provincie získate na miestnych úradoch.

Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Ak chcete vedieť, ako je to vo vašej krajine, čítajte ďalej. Ak chcete zobraziť informácie pre inú krajinu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vyššie.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. septembra 2020 musí Google v súlade s miestnymi právnymi predpismi v Kolumbii zhromažďovať vaše daňové údaje na určenie príslušnej DPH. Ak neposkytnete žiadne daňové údaje, do faktúr zákazníkov služby Google Ads sa od septembra pridá 19 % DPH. Náležite aktualizujte svoj platobný profil a potvrďte, či je vaša firma v Kolumbii zaregistrovaná v režime Regimen Comun. Ak treba, poskytnite požadované dokumenty.

Poznámka: Google vám nevie poradiť v daňových záležitostiach. V prípade akýchkoľvek otázok o tejto zmene kontaktujte svojho daňového poradcu.

Automatické platby

Aktualizácia daňových údajov v službe Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia.
 3. V sekcii „Colombia Tax Info“ (Daňové údaje pre Kolumbiu) kliknite na ikonu ceruzky Edit setting, pencil icon a zadajte svoje údaje takto:
  • V sekcii „Are you registered under Regimen comun?“ (Ste registrovaný/‑á v režime Regimen Comun?) vyberte Áno, ak je to tak.
  • V sekcii „Please upload your RUT form (Unique Tax Registration form)“ (Nahrajte formulár RUT (formulár jedinečnej daňovej registrácie)) nahrajte tento dokument vo formáte PDF.
  • V sekcii „Numero de Identificación Tributaria (NIT)“ zadajte svoje kolumbijské číslo NIT.
 4. Kliknite na Uložiť.

Aktualizácia daňových údajov v platobnom centre Google

 1. Prihláste sa do platobného účtu Google.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na Nastavenia.
 3. V sekcii „Colombia Tax Info“ (Daňové údaje pre Kolumbiu) kliknite na ikonu ceruzky Edit setting, pencil icon a zadajte svoje údaje takto:
  • V sekcii „Are you registered under Regimen comun?“ (Ste registrovaný/‑á v režime Regimen Comun?) vyberte Áno, ak je to tak.
  • V sekcii „Please upload your RUT form (Unique Tax Registration form)“ (Nahrajte formulár RUT (formulár jedinečnej daňovej registrácie)) nahrajte tento dokument vo formáte PDF.
  • V sekcii „Numero de Identificación Tributaria (NIT)“ zadajte svoje kolumbijské číslo NIT.
 4. Kliknite na Uložiť.

Mesačná fakturácia

Zákazníci využívajúci mesačnú fakturáciu musia kontaktovať náš tím podpory, aby naši špecialisti mohli zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať ich platobný profil.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Váš účet spravuje spoločnosť Google Ireland Ltd. Ak však dostanete oznámenie, v ktorom sa spomínajú dotknuté služby, vašou protistranou pre tieto služby je až do odvolania spoločnosť Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti).

Samozdanenie DPH

Ak chcete zistiť, či musíte vo svojej krajine samozdaniť DPH, overte si to na miestnom daňovom úrade. Ak áno, budete to musieť urobiť za pomoci daňového poradcu alebo miestneho daňového úradu, pretože spoločnosť Google vám nemôže poradiť.

Účty spravované spoločnosťou Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Všetky účty Google Ads spravované spoločnosťou Google Turkey podliehajú dani z pridanej hodnoty (DPH) so štandardnou sadzbou v Turecku, ktorá sa môže kedykoľvek zmeniť na základe rozhodnutia vlády.

Môžete očakávať toto:

 • Podľa tureckej legislatívy budete neustále podliehať zaúčtovaniam DPH so sadzbou platnou v Turecku. (Váš účet spravuje spoločnosť Google Turkey.)
 • Ak máte nárok na úplné oslobodenie, pozrite si ďalšie podrobnosti nižšie.
 • Ak máte nárok na čiastočnú zrážku DPH, pozrite si ďalšie podrobnosti nižšie.

Oslobodenie od DPH

Ak máte nárok na 100 % oslobodenie od DPH, budete nám musieť poskytnúť osvedčenie o oslobodení. Odošlite ho vyplnením tohto formulára.

Dotknuté služby, ktoré využívajú predajcovia spolupracujúci so spoločnosťou Google Turkey

Ak ste dostali oznámenie, v ktorom boli spomenuté dotknuté služby, ide o služby uvedené v danom oznámení. Vašou protistranou v zmluvách, ktorými sa riadi poskytovanie týchto dotknutých služieb, je až do odvolania spoločnosť Google Turkey:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager/Studio
 • Google Ad Manager (len v súvislosti so službami, za ktoré dostávate faktúry od Googlu)
 • Search Ads 360
 • Vyhľadávanie letov
 • Analytics/Analytics 360
 • Hotel Ads
 • Reklamy na YouTube
 • Rezervácia na YouTube
 • Waze Ads

Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Ak chcete vedieť, ako je to vo vašej krajine, čítajte ďalej. Ak chcete zobraziť informácie pre inú krajinu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vyššie.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Od 1. septembra 2020 musí Google v súlade s miestnymi právnymi predpismi v Čile zhromažďovať vaše daňové údaje na určenie príslušnej DPH. Ak neposkytnete žiadne daňové údaje, do faktúr zákazníkov služby Google Ads sa od septembra pridá 19 % DPH. Náležite aktualizujte svoj platobný profil a potvrďte, či je vaša firma zaregistrovaná ako platiteľ DPH v Čile a či je oslobodená od ďalších daní (Impuesto adicional).

Poznámka: Google vám nevie poradiť v daňových záležitostiach. V prípade akýchkoľvek otázok o tejto zmene kontaktujte svojho daňového poradcu.

Automatické platby

Aktualizácia daňových údajov v službe Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Fakturácia vyberte Nastavenia.
 3. V sekcii „Chile Tax Info“ (Daňové údaje pre Čile) kliknite na ikonu ceruzky Edit setting, pencil icon a zadajte svoje údaje takto:
  • V sekcii „Are you registered in Chile as a VAT taxpayer?“ (Ste v Čile zaregistrovaný/‑á ako platiteľ DPH?) vyberte Áno, ak je to tak.
  • V sekcii „Are you exempt from additional tax (Impuesto adicional)?“ (Ste oslobodený/‑á od ďalších daní?) vyberte Áno, ak je to tak.
 4. Kliknite na Uložiť.

Aktualizácia daňových údajov v platobnom centre Google

 1. Prihláste sa do platobného účtu Google.
 2. V ľavej časti stránky kliknite na Nastavenia.
 3. V sekcii „Chile Tax Info“ (Daňové údaje pre Čile) kliknite na ikonu ceruzky Edit setting, pencil icon a zadajte svoje údaje takto:
  • V sekcii „Are you registered in Chile as a VAT taxpayer?“ (Ste v Čile zaregistrovaný/‑á ako platiteľ DPH?) vyberte Áno, ak je to tak.
  • V sekcii „Are you exempt from additional tax (Impuesto adicional)?“ (Ste oslobodený/‑á od ďalších daní?) vyberte Áno, ak je to tak.
 4. Kliknite na Uložiť.

Mesačná fakturácia

Zákazníci využívajúci mesačnú fakturáciu musia kontaktovať náš tím podpory, aby naši špecialisti mohli zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať ich platobný profil.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) na Taiwane

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je daň z tovarov a služieb vo výške 5 %, ktorá sa platí taiwanskému daňovému úradu. To, ako na Taiwane platíte DPH a či ju platíte, závisí od vášho spôsobu a nastavenia platby. Zvoľte spôsob alebo nastavenie nižšie podľa toho, čo platí pre váš účet.

Automatické alebo manuálne platby kreditnou kartou

Ak za účet Google Ads platíte kreditnou kartou, podpísali ste zmluvu so spoločnosťou Google Asia Pacific Pte. Ltd., a preto sa na vás nevzťahuje povinnosť platiť DPH.

Manuálne platby prevodom peňazí, v minimarkete alebo na pošte

Ak za účet Google Ads platíte prevodom peňazí, v minimarkete alebo na pošte, podpísali ste zmluvu so spoločnosťou Google Taiwan, podľa ktorej musíte z poplatkov za Google Ads odvádzať DPH. Úhradu tejto dane zabezpečuje spoločnosť Google tak, že časť z každej vašej platby odvádza taiwanskému daňovému úradu. V súvislosti s každou uskutočnenou platbou vám poštou zašleme faktúru Government Uniform Invoice (GUI) s podrobnosťami o výške uhradenej DPH.

Spôsob výpočtu DPH pri manuálnych platbách prevodom peňazí, v minimarkete alebo na pošte

Odpočet DPH z platby za službu Google Ads vypočítavame takto:

Keď vykonáte platbu, usudzujeme, že ste do nej zahrnuli sumu, ktorú máme pripísať na váš účet, ako aj 5 % z tejto sumy na úhradu DPH. Inými slovami, ak vykonáte platbu vo výške X, rozdelíme ju na sumu Y a 5 % zo sumy Y. Na váš účet pripíšeme sumu Y a uhradíme DPH vo výške 5 % zo sumy Y.

Používame pri tom nasledujúcu rovnicu:

 • X = Y + (0,05 × Y)
 • X = 1,05 × Y
 • Y = X / 1,05

Príklad

Povedzme, že ste vykonali platbu vo výške 1 050 TWD. Sumu, ktorá sa pripíše do vášho účtu, vypočítame takto:

 • Y = 1 050 TWD / 1,05
 • Y = 1 000 TWD

Na váš účet by sme teda pripísali sumu 1 000 TWD a zvyšných 50 TWD by sme uhradili vládnemu daňovému úradu vo forme DPH.

Nastavenie platieb typu kreditný limit (mesačná fakturácia)

Ak máte účet Google Ads s kreditným limitom (mesačnou fakturáciou), podpísali ste zmluvu so spoločnosťou Google Taiwan, ktorá stanovuje, že v súvislosti s poplatkami za Google Ads máte povinnosť uhrádzať DPH. Vaša mesačná faktúra bude obsahovať výmer DPH a s každou faktúrou vám pošleme aj faktúru Government Uniform Invoice (GUI) s podrobnosťami o výške DPH, ktorú máte povinnosť uhradiť.

Faktúry Government Uniform Invoice (GUI)

Čo je faktúra Government Uniform Invoice (GUI)

Podnikateľské subjekty predávajúce tovary alebo služby na Taiwane musia kupujúcemu v čase nákupu vystaviť faktúru Government Uniform Invoice (GUI) v súlade so sekciou Časová lehota vystavenia listinného dôkazu o predaji taiwanského zákona o dani z pridanej hodnoty a iných daniach z podnikateľskej činnosti.

Spoločnosť Google vám v súlade s týmto zákonom vystaví faktúru GUI pri každom uskutočnení platby (t. j. nákupe reklamných služieb), ak váš účet Google Ads spĺňa tieto kritériá:

 • má obchodnú adresu na Taiwane,
 • používa nový taiwanský dolár (TWD),
 • má nastavené manuálne platby alebo kreditný limit (mesačná fakturácia),
 • bol vytvorený po určitom dátume.

Inzerenti s účtom, ktorý spĺňa tieto kritériá, podpísali zmluvu so spoločnosťou Google Taiwan. Všetci ostatní inzerenti podpísali zmluvy s inými pobočkami Google, takže pre nich faktúry GUI nevystavujeme.

Jedným z cieľov faktúry GUI je sledovanie všetkých platieb dane z pridanej hodnoty (DPH), ktoré daná firma alebo jednotlivec uhrádza. Je preto dôležité, aby ste si svoje faktúry GUI ponechali na účely podania daňového priznania.

Faktúra GUI bude obsahovať tieto informácie:

 • identifikátor faktúry GUI,
 • sumu predaja,
 • DPH,
 • celkovú sumu,
 • daňové identifikačné číslo (ak ste pri vytváraní účtu zvolili v poli daňového statusu možnosť Firma),
 • popis služby (napr. online reklama).

Niekoľko poznámok:

 • Ak ste pri vytváraní účtu zvolili v poli daňového stavu možnosť Firma, vystavíme vám faktúru GUI v základnom firemnom formáte. Inak vám vystavíme faktúru GUI v základnom formáte pre jednotlivcov.
 • Faktúru GUI dostanete štyri týždne po vykonaní platby.
 • Názvom GUI bude názov firmy, ktorý ste zadali na stránke Nastavenia v sekcii Platobný profil. Tieto informácie môžete kedykoľvek upraviť.
Meškanie faktúry GUI

Faktúru Government Uniform Invoice (GUI) dostanete do štyroch týždňov po vykonaní platby. Ak vám faktúra GUI do tohto času nebude doručená, kontaktujte nás so žiadosťou o vystavenie ďalšej.

Je možné, že vaša faktúra GUI sa stratila počas doručovania. Pre istotu sa však ubezpečte, že adresa na stránke Platobný profil vo vašom účte Google Ads je správna. Postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom naboku stránky kliknite na odkaz Nastavenia.
 3. Kliknite na Upraviť a vykonajte potrebné zmeny.
 4. Kliknite na Uložiť.
Zmena názvu firmy na faktúre GUI

Názov firmy, ktorý zadáte v sekcii Platobný profil v účte, sa bude zobrazovať ako názov vašej faktúry Government Uniform Invoice (GUI). Ak chcete zmeniť názov faktúry GUI, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom naboku stránky kliknite na odkaz Nastavenia.
 3. V sekcii Platobný profil vykonajte príslušné zmeny.
 4. Kliknite na Uložiť.
Daňové identifikačné číslo na faktúre GUI

Daňové identifikačné číslo bude na faktúre GUI uvedené, ak ste pri vytváraní účtu zvolili v poli Daňový stav možnosť Firma. Daňové identifikačné číslo nájdete aj v sekcii Platobný profil v účte Google Ads. Na túto stránku sa dostanete takto:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom naboku stránky kliknite na odkaz Nastavenia.

Upozorňujeme, že poradenstvo v súvislosti s DPH neposkytujeme. Ak máte všeobecné otázky týkajúce sa DPH, kontaktujte taiwanský daňový úrad.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) v Číne

DPH (daň z pridanej hodnoty) je daň z dodaného tovaru alebo služieb. Používatelia služby Google Ads spoločnosti Google Advertising (Shanghai), ktorých fakturačné adresy sa nachádzajú v Číne, podliehajú DPH.

V rámci šanghajského pilotného programu DPH sa spoločnosť Google Advertising (Shanghai) stala platiteľom DPH s platnosťou od 1. januára 2012. Od 1. apríla 2012 spoločnosť Google Advertising (Shanghai) účtuje a vedie evidenciu DPH všetkých poskytovaných služieb, pričom inzerentom poskytuje ako potvrdenie iba faktúry Fapiao s DPH. Suma DPH je uvedená vo faktúre Fapiao s DPH, ktorá vám bola vydaná.

Spoločnosť Google Advertising (Shanghai) neposkytuje daňové poradenstvo. Ak sa chcete dozvedieť, ako šanghajský pilotný program DPH ovplyvní vaše podnikanie a daňové povinnosti, obráťte sa na svojho daňového poradcu alebo daňového špecialistu, ktorý vám tiež pomôže zistiť váš status z hľadiska DPH a informácie, ktoré musí obsahovať faktúra Fapiao s DPH.

Sadzby DPH

V rámci šanghajského pilotného programu DPH musí spoločnosť Google Advertising (Shanghai) účtovať všetkým klientom DPH vo výške 6 %, a to aj v prípade, že nepôsobia v Šanghaji. Neexistujú žiadne výnimky.

Faktúry pre zákazníkov, ktorí nepoužívajú manuálne platby, uvádzajú DPH vo výške 6 %, ktorá je zaúčtovaná k zostatku na faktúre.

V prípade zákazníkov, ktorí používajú manuálne platby, spoločnosť Google odpočíta DPH vo výške 6 % zo sumy predplatného. Ak si napríklad predplatíte 1 000 CNY, suma zaúčtovaná k zostatku vášho účtu bude 943,40 CNY (po odčítaní DPH vo výške 56,60 CNY).

Informácie o špeciálnych faktúrach Fapiao s DPH

Spoločnosť Google Advertising (Shanghai) vydáva pre zákazníkov, ktorí sú riadni platitelia DPH, špeciálne faktúry Fapiao s DPH. Špeciálna faktúra Fapiao s DPH je potvrdenie platby dane, ktoré vám umožní žiadať o vrátenie DPH, ak ste na daňovom úrade zaregistrovaný/-á ako riadny platiteľ DPH.

Na to, aby spoločnosť Google Advertising (Shanghai) mohla vydať špeciálnu faktúru Fapiao s DPH, musíte nám poskytnúť naskenovanú kópiu osvedčenia o daňovej registrácii (prvú a nasledujúcu stranu vrátane časti uvádzajúcej stav daňovej registrácie DPH). Prijímame nasledujúce typy súborov naskenovaného osvedčenia o daňovej registrácii: PNG, GIF, JPEG a TIFF. Súbor nesmie byť väčší ako 5 MB.

Poskytnite nám nasledujúce informácie, ktoré budú vytlačené na špeciálnej faktúre Fapiao s DPH a ktoré musia presne zodpovedať informáciám na vašom osvedčení o daňovej registrácii (ak sú v ňom uvedené):

 • obchodný názov,
 • stav daňovej registrácie DPH (všeobecný platiteľ DPH),
 • daňové identifikačné číslo,
 • registrovaná adresa,
 • registrované telefónne číslo,
 • údaje o bankovom účte (názov banky, číslo účtu).

Ak chcete, aby bol váš špeciálny dokument Fapiao pre DPH doručený na inú ako vašu registrovanú adresu, úpravou svojho platobného účtu nám môžete poskytnúť samostatnú poštovú adresu.

Ak poskytnuté informácie nezodpovedajú údajom na vašom osvedčení o daňovej registrácii, alebo ak je vaše naskenované osvedčenie o daňovej registrácii neplatné, poškodené alebo nečitateľné, spoločnosť Google Advertising (Shanghai) vám nebude môcť vystaviť špeciálnu faktúru Fapiao s DPH. V takomto prípade vám odošleme správu, v ktorej vás požiadame o opravu chýbajúcich alebo nesprávnych informácií. Po vykonaní potrebných úprav vám budeme môcť vydať špeciálnu faktúru Fapiao s DPH.

Informácie o všeobecných faktúrach Fapiao s DPH

Spoločnosť Google Advertising (Shanghai) vydáva všeobecné faktúry Fapiao s DPH zákazníkom, ktorí sú registrovaní ako drobní platitelia DPH, osoby, ktoré nie sú platiteľmi DPH, alebo fyzické osoby. Všeobecná faktúra Fapiao s DPH je oficiálne potvrdenie platby dane, ale nie je ju možné použiť na vrátenie dane. Poskytnite nám nasledujúce informácie, ktoré budú vytlačené na všeobecnej faktúre Fapiao s DPH:

 • obchodný názov,
 • stav daňovej registrácie DPH,
 • daňové identifikačné číslo (s výnimkou jednotlivcov),
 • poštová adresa,
 • telefónne číslo.

Zrušenie doručovania faktúr Fapiao s DPH

Ak nechcete dostávať faktúry Fapiao s DPH zahŕňajúce vašu reklamnú aktivitu, môžete zrušiť ich doručovanie výberom možnosti Neodosielať daňové doklady vo svojom platobnom profile. Kým túto možnosť nezmeníte, spoločnosť Google Advertising (Shanghai) vám nebude odosielať faktúry Fapiao s DPH.

Upozorňujeme, že aj keď zrušíte doručovanie faktúr Fapiao s DPH, spoločnosť Google Advertising (Shanghai) je naďalej povinná účtovať všetkým klientom DPH vo výške 6 % a nahlasovať príslušným daňovým úradom činnosť podliehajúcu DPH.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a štatút v službe Google Ads

Pri vytváraní účtu vás požiadame o potvrdenie typu účtu, účelu jeho používania a daňového štatútu. Tieto nastavenia budú mať vplyv na spôsob, akým vymeriavate a vykazujete DPH. Sú trvalé a po dokončení registrácie na účely fakturácie ich nemožno zmeniť, preto svoj výber dôkladne zvážte. Tieto nastavenia sa môžu použiť aj pri overení totožnosti inzerenta.

Typ účtu

Môžete vybrať typ účtu Organizácia alebo Osoba.

Organizácia

Toto nastavenie vyberte, ak sa neregistrujete za seba alebo vo svojom mene. Toto nastavenie zvoľte napríklad v prípade, že zastupujete firmu, organizáciu, partnerskú spoločnosť či vzdelávaciu inštitúciu alebo ste jediným majiteľom, ktorý sa registruje pod určitým obchodným názvom.

Osoba

Toto nastavenie vyberte, ak sa prihlasujete vo vlastnom mene a účet budete používať na vlastné účely. Toto nastavenie zvoľte napríklad v prípade, že ste súkromný podnikateľ registrujúci sa vo vlastnom mene a na vlastné účely. Ak sa zaregistrujete ako osoba, nebudete môcť pridávať ani odstraňovať používateľov či meniť povolenia platobného profilu.

Účel používania

Ak sú účelom používania podnikateľské alebo komerčné služby, vyberte možnosť Firma. Používanie na firemné účely znamená, že z reklamy chcete vyťažiť ekonomický úžitok, napríklad nárast výnosov, predaja alebo registrácií. Táto možnosť sa týka affiliate partnerov, samostatných obchodníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, partnerských spoločností a iných subjektov.

Ak je účelom používania len politická, charitatívna alebo nezisková činnosť, môžete vybrať možnosť Oprávnené nekomerčné použitie.

Poznámka: Nastavenie účelu použitia sa zobrazuje len pri počiatočnej registrácii účtu. Služba Google Ads by sa mala používať hlavne na podnikateľské účely v Európskej únii.

Daňové údaje

Daňový režim závisí od účelu používania. Po výbere typu účtu a účelu používania sa zobrazí daňový štatút a nepovinné nastavenie IČ DPH. Ak sa zaregistrujete do iných služieb Googlu, daňový režim v týchto službách môže v niektorých prípadoch závisieť od daňového štatútu.

Daňový štatút Organizácia znamená, že zadané daňové identifikačné číslo je spojené s účtom organizácie.

Daňový štatút Osoba znamená, že zadané daňové identifikačné číslo je spojené s individuálnym účtom.

Google nemôže poskytovať poradenstvo v oblasti DPH. Ak máte akékoľvek otázky o registrácii na DPH, obráťte sa na svojho daňového poradcu alebo na daňový úrad.

 

Užitočné informácie

 • Budeme potrebovať vaše IČ DPH.
 • Vášmu účtu nebudeme účtovať DPH.
 • Budete zodpovedať za samostatné odvádzanie a platenie DPH podľa miestnej sadzby vášho členského štátu EÚ (v súlade s článkom 44 smernice Rady EÚ č. 2006/112/ES).

Zmena IČ DPH

IČ DPH si môžete zmeniť svojpomocne. Kliknutím na nižšie uvedený odkaz zistíte, ako na to.

Zmena IČ DPH
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom naboku stránky kliknite na odkaz Nastavenia.
 3. V sekcii Platobný profil zadajte svoje IČ DPH.
 4. Kliknite na Uložiť.

Často sa stáva, že inzerenti namiesto identifikačného čísla DPH zadajú daňové identifikačné číslo. Ide však o dve rozličné čísla. Identifikačné čísla DPH začínajú identifikátorom, ktorý je špecifický pre danú krajinu. Za týmto identifikátorom nasleduje maximálne dvanásť znakov (číslic alebo písmen). Ak chcete skontrolovať platnosť svojho IČ DPH, navštívte webové stránky Európskej komisie.

Samostatný výmer DPH

Výmer DPH musíte vypočítať samostatne na základe aktuálnej sadzby DPH platnej vo vašom členskom štáte. Ak potrebujete poradiť, kontaktujte miestny daňový úrad.

Vyhľadanie faktúry s DPH

Faktúry s DPH a mesačné platby sme zlúčili do jedného dokumentu. Ak potrebujete faktúru za obdobie od januára do apríla 2015, k dispozícii máte samostatne dokument faktúry s DPH a dokument mesačného záznamu o platbách.

Postup vyhľadania faktúry s DPH v účte:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie. Prejsť na fakturáciu
 3. Ďalej kliknite v ponuke vľavo na Transakcie.
 4. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
 5. Predvolené zobrazenie je Posledné 3 mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšiu faktúru.
 6. Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte rozsah dátumov. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 7. V tabuľke kliknite na odkaz Dokumenty pod mesiacom, pre ktorý chcete zobraziť faktúru.
 8. Kliknite na číslo faktúry. Ak hľadáte faktúry za obdobie od januára do apríla 2015, budete musieť kliknúť aj na rozbaľovaciu ponuku EÚ – Faktúra s DPH, ak chcete vidieť samostatnú faktúru s DPH.
 9. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača. Presvedčte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované vyskakovacie okná, pretože by to bránilo otvoreniu faktúry s DPH.
 10. Ak chcete vytlačiť faktúru, kliknite na Súbor a z ponuky prehliadača vyberte Tlačiť. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na faktúru a potom kliknúť na Tlačiť. Ak chcete faktúru stiahnuť a uložiť jej kópiu v počítači, kliknite na ňu pravým tlačidlom a vyberte Uložiť ako.

Dostupnosť faktúry s DPH

 • Faktúra s DPH za určitý mesiac bude k dispozícii až v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Napríklad faktúra s DPH za september bude k dispozícii 5. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry s DPH.
 • Faktúry s DPH za obdobie od januára do apríla 2015 sú dostupné osobitne z mesačnej faktúry za platby. V období pred januárom 2015 a po máji 2015 sú výmer DPH a tabuľka platieb za reklamu uvedené v rovnakom dokumente.

Čo obsahuje faktúra s DPH

Mesačná faktúra obsahuje tabuľky pre Záznam o prijatých platbách a Záznam o nákladoch a DPH s výnimkou mesiacov január až apríl 2015, ktoré majú samostatné dokumenty pre DPH a platby.

Na faktúre a faktúre s DPH sa zobrazujú informácie podľa toho, či vo svojom účte používate automatické platby alebo manuálne platby. Kliknite na sekciu, ktorá sa vzťahuje na vás.

Automatické platby

Ak vo svojom účte používate automatické platby, na faktúre a faktúre s DPH sa môžu zobraziť rôzne sumy podľa toho, či ste uskutočnili manuálne platby.

 • Vaša faktúra bude obsahovať všetky poplatky a manuálne platby uskutočnené v danom mesiaci.
 • Ak bol po manuálnej platbe na váš účet pripísaný kredit (zaplatili ste viac, než bola dlžná suma), na faktúre to bude uvedené spolu s nákladmi na používanie služby Google Ads, ktoré boli uhradené manuálnou platbou.

Príklad: iba automatické platby

Povedzme, že v danom mesiaci sa nahromadili reklamné náklady v hodnote 300 € a bol vám zaúčtovaný automatický fakturačný limit v hodnote 200 €.

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platbu v hodnote 200 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať súvisiace úhrady DPH, ak sa používa.

Neuhradená suma 100 € z nahromadených reklamných nákladov sa prenesie do nasledujúceho fakturačného cyklu a zobrazí sa v dokumentoch za nasledujúci mesiac.

Príklad: automatické platby s manuálnou platbou

Povedzme, že v danom mesiaci sa nahromadili reklamné náklady v hodnote 300 €. V rámci automatického fakturačného limitu vám bola zaúčtovaná suma 200 € a uskutočnili ste manuálnu platbu v hodnote 200 €.

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať poplatok v hodnote 200 € a manuálnu platbu v hodnote 200 €. Celková suma je teda 400 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať úhrady DPH, ak sa používa.

Faktúra za nasledujúci mesiac bude obsahovať ďalších 100 € za reklamné náklady (nad rámec fakturačného limitu v hodnote 200 €) a na vyrovnanie tejto čiastky sa použije manuálna platba v hodnote 200 €. Na účte teda zostane kredit 100 €.

Manuálne platby

Ak vo svojom účte používate manuálne platby, tabuľky platieb a faktúr s DPH budú obvykle obsahovať rôzne sumy:

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platby.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať reklamné náklady za daný mesiac a úhrady DPH, ak sa používa.

Príklad

Povedzme, že v prvý deň v mesiaci ste uskutočnili manuálnu platbu v hodnote 100 € a v tomto mesiaci ste nahromadili reklamné náklady v hodnote 80 €.

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platbu v hodnote 100 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať manuálnu platbu v hodnote 100 €, reklamné náklady v hodnote 80 €, vyrovnávajúci kladný poplatok na účet za zdvojenie a úhrady DPH, ak sa používa.

Nezrovnalosti medzi históriou transakcií a faktúrou

Občas sa poplatky zobrazené v histórii transakcií na jeden až dva dni nezhodujú s hodnotami na faktúre. Vo väčšine prípadov sa to očakáva, pretože služba Google Ads a banky používajú iné systémy. Platby a úhrady poplatkov sa neuskutočnia vždy v rovnakom čase.

Faktúra s DPH sa môže líšiť od histórie transakcií aj v prípade, že ste dostali vyrovnanie účtu alebo kreditu a kredit ste využili v rovnakom fakturačnom období.

Faktúry sú právne platné

Faktúry v účte Google Ads sú historické faktúry. Obsahujú žiadosti o platby (t. j. obsahujú riadkovú položku za každé účtovanie poplatkov z našej strany alebo za každú uskutočnenú platbu v prospech spoločnosti Google).

Faktúry sú právne platné, čo znamená, že ich budú akceptovať vaše miestne daňové úrady.

Daňové úrady akceptujú naše faktúry ako platné faktúry s DPH so zahrnutými odpočtami DPH a nevyžadujú špeciálnu pečiatku ani podpis.

Ak máte otázky, kontaktujte miestne legislatívne orgány alebo svojho daňového poradcu.

Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Ak chcete vedieť, ako je to vo vašej krajine, čítajte ďalej. Ak chcete zobraziť informácie pre inú krajinu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vyššie.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Od 1. januára 2020 budú všetky predaje prostredníctvom služby Google Ads v Malajzii podliehať dani z predajov a služieb (sales and services tax, SST) vo výške 6 %. Táto zmena sa týka všetkých účtov Google Ads s obchodnými adresami v Malajzii.

Poznámka: Google nemôže poskytovať poradenstvo v daňových záležitostiach. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa tejto dane sa obráťte na svojho daňového poradcu.

Potvrdenie o daňovej rezidencii

Z tohto článku si môžete stiahnuť potvrdenia o daňovej rezidencii vo formáte PDF. Jednoducho kliknite na príslušný odkaz nižšie.

Ak potrebujete staršie verzie potvrdenia, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré poskytuje spoločnosť Google, vydáva írsky daňový úrad v elektronickej podobe a v angličtine. Potvrdenie v tejto podobe je platný dokument, ktorý je uznávaný poľským daňovým úradom.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

Všetky účty Google Ads v Írsku podliehajú dani z pridanej hodnoty (DPH) so sadzbou platnou pre Írsko. Táto sadzba sa môže kedykoľvek zmeniť na základe rozhodnutia írskej vlády.

Tu sú informácie o tom, čo môžete očakávať, ak sa nachádzate v Írsku:

 • V súlade s írskou legislatívou bude váš účet vždy podliehať plateniu DPH podľa aktuálnej sadzby platnej v Írsku. (Váš účet spravuje spoločnosť Google Ireland.)
  • Ak vo svojom účte používate automatické platby, raz na konci každého mesiaca pripočítame DPH k vašim nákladom na službu Google Ads k úhrade pri nasledujúcom vyúčtovaní.
  • Ak používate manuálne platby, DPH odpočítame od vášho zostatku pred jeho vyčerpaním vždy raz na konci mesiaca.
  • Ak ste oslobodený/-á od DPH na základe certifikátu 13b alebo 56b, označte túto skutočnosť začiarknutím políčka v sekcii Máte IČ DPH. (Dostanete sa k nej tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a potom v sekcii Fakturácia vyberiete Nastavenia, čím zobrazíte daňové údaje.) Budete musieť poskytnúť aj svoje údaje z certifikátu DPH 13b alebo 56b.

Spoločnosť Google nemôže poskytovať poradenstvo v súvislosti s DPH. Ak teda máte otázky týkajúce sa registrácie platiteľov DPH, obráťte sa na svojho daňového poradcu alebo na daňový úrad.

Zmena IČ DPH

IČ DPH si môžete zmeniť svojpomocne. Kliknutím na nižšie uvedený odkaz zistíte, ako na to.

Zmena IČ DPH
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom naboku stránky kliknite na odkaz Nastavenia.
 3. Vyhľadajte sekciu Platobný profil a zadajte svoje IČ DPH.
 4. Kliknite na Uložiť.

Často sa stáva, že inzerenti namiesto identifikačného čísla DPH zadajú daňové identifikačné číslo. Ide však o dve rozličné čísla. Identifikačné čísla DPH začínajú identifikátorom, ktorý je špecifický pre danú krajinu. Za týmto identifikátorom nasleduje maximálne dvanásť znakov (číslic alebo písmen). Ak chcete skontrolovať platnosť svojho IČ DPH, navštívte webové stránky Európskej komisie.

Vyhľadanie faktúry s DPH

Faktúry s DPH a mesačné platby sme zlúčili do jedného dokumentu. Ak potrebujete faktúru za obdobie od januára do apríla 2015, k dispozícii máte samostatne dokument faktúry s DPH a dokument mesačného záznamu o platbách.

Postup vyhľadania faktúry s DPH v účte:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom v ponuke vľavo kliknite na Transakcie. Prejsť na fakturáciu
 3. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
 4. Predvolené zobrazenie je Posledné 3 mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšiu faktúru.
 5. Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte rozsah dátumov. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 6. V tabuľke kliknite na rozbaľovaciu ponuku Dokumenty pod mesiacom, ktorého faktúru chcete vidieť.
 7. Kliknite na číslo faktúry. Ak hľadáte faktúry za obdobie od januára do apríla 2015, budete musieť kliknúť aj na rozbaľovaciu ponuku EÚ – Faktúra s DPH, ak chcete vidieť samostatnú faktúru s DPH.
 8. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača. Presvedčte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované vyskakovacie okná, pretože by to bránilo otvoreniu faktúry s DPH.
 9. Ak chcete vytlačiť faktúru, kliknite na Súbor a z ponuky prehliadača vyberte Tlačiť. Môžete tiež kliknúť pravým tlačidlom myši na faktúru a potom kliknúť na Tlačiť. Ak chcete faktúru stiahnuť a uložiť jej kópiu v počítači, kliknite na ňu pravým tlačidlom a vyberte Uložiť ako.

Dostupnosť faktúry s DPH

 • Faktúra s DPH za určitý mesiac bude k dispozícii až v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Napríklad faktúra s DPH za september bude k dispozícii 5. októbra. Faktúry sa negenerujú počas víkendov ani sviatkov. V danom čase preto môžete očakávať oneskorenie zobrazenia faktúry s DPH.
 • Faktúry s DPH za obdobie od januára do apríla 2015 sú dostupné osobitne z mesačnej faktúry za platby. V období pred januárom 2015 a po máji 2015 sú výmer DPH a tabuľka platieb za reklamu uvedené v rovnakom dokumente.

Čo obsahuje faktúra s DPH

Mesačná faktúra obsahuje tabuľky pre Záznam o prijatých platbách a Záznam o nákladoch a DPH s výnimkou mesiacov január až apríl 2015, ktoré majú samostatné dokumenty pre DPH a platby.

Na faktúre a faktúre s DPH sa zobrazujú informácie podľa toho, či vo svojom účte používate automatické platby alebo manuálne platby. Kliknite na sekciu, ktorá sa vzťahuje na vás.

Automatické platby

Ak vo svojom účte používate automatické platby, na faktúre a faktúre s DPH sa môžu zobraziť rôzne sumy podľa toho, či ste uskutočnili manuálne platby.

 • Vaša faktúra bude obsahovať všetky poplatky a manuálne platby uskutočnené v danom mesiaci.
 • Ak bol po manuálnej platbe na váš účet pripísaný kredit (zaplatili ste viac, než bola dlžná suma), na faktúre to bude uvedené spolu s nákladmi na používanie služby Google Ads, ktoré boli uhradené manuálnou platbou.

Príklad: iba automatické platby

Povedzme, že v danom mesiaci sa nahromadili reklamné náklady v hodnote 300 € a bol vám zaúčtovaný automatický fakturačný limit v hodnote 200 €.

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platbu v hodnote 200 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať súvisiace úhrady DPH, ak sa používa.

Neuhradená suma 100 € z nahromadených reklamných nákladov sa prenesie do nasledujúceho fakturačného cyklu a zobrazí sa v dokumentoch za nasledujúci mesiac.

Príklad: automatické platby s manuálnou platbou

Povedzme, že v danom mesiaci sa nahromadili reklamné náklady v hodnote 300 €. V rámci automatického fakturačného limitu vám bola zaúčtovaná suma 200 € a uskutočnili ste manuálnu platbu v hodnote 200 €.

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať poplatok v hodnote 200 € a manuálnu platbu v hodnote 200 €. Celková suma je teda 400 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať úhrady DPH, ak sa používa.

Faktúra za nasledujúci mesiac bude obsahovať ďalších 100 € za reklamné náklady (nad rámec fakturačného limitu v hodnote 200 €) a na vyrovnanie tejto čiastky sa použije manuálna platba v hodnote 200 €. Na účte teda zostane kredit 100 €.

Manuálne platby

Ak vo svojom účte používate manuálne platby, tabuľky platieb a faktúr s DPH budú obvykle obsahovať rôzne sumy:

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platby.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať reklamné náklady za daný mesiac a úhrady DPH, ak sa používa.

Príklad

Povedzme, že v prvý deň v mesiaci ste uskutočnili manuálnu platbu v hodnote 100 € a v tomto mesiaci ste nahromadili reklamné náklady v hodnote 80 €.

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platbu v hodnote 100 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať manuálnu platbu v hodnote 100 €, reklamné náklady v hodnote 80 €, vyrovnávajúci kladný poplatok na účet za zdvojenie a úhrady DPH, ak sa používa.

Nezrovnalosti medzi históriou transakcií a faktúrou

Občas sa poplatky zobrazené v histórii transakcií na jeden až dva dni nezhodujú s hodnotami na faktúre. Vo väčšine prípadov sa to očakáva, pretože služba Google Ads a banky používajú iné systémy. Platby a úhrady poplatkov sa neuskutočnia vždy v rovnakom čase.

Faktúra s DPH sa môže líšiť od histórie transakcií aj v prípade, že ste dostali vyrovnanie účtu alebo kreditu a kredit ste využili v rovnakom fakturačnom období.

Faktúry sú právne platné

Faktúry v účte Google Ads sú historické faktúry. Obsahujú žiadosti o platby (t. j. obsahujú riadkovú položku za každé účtovanie poplatkov z našej strany alebo za každú uskutočnenú platbu v prospech spoločnosti Google).

Faktúry sú právne platné, čo znamená, že ich budú akceptovať vaše miestne daňové úrady.

Daňové úrady akceptujú naše faktúry ako platné faktúry s DPH so zahrnutými odpočtami DPH a nevyžadujú špeciálnu pečiatku ani podpis.

Ak máte otázky, kontaktujte miestne legislatívne orgány alebo svojho daňového poradcu.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Všetky účty Google Ads v Južnej Afrike podliehajú DPH so sadzbou platnou pre uvedenú krajinu. Táto sadzba sa môže na základe úsudku juhoafrickej vlády zmeniť. Tu sú informácie o tom, čo môžete očakávať, ak sa nachádzate v Južnej Afrike:
 • Podľa juhoafrickej legislatívy budete od 1. apríla 2019 neustále podliehať DPH so sadzbou platnou pre Južnú Afriku.
  • Pri používaní automatických platieb vám raz na konci mesiaca pripočítame DPH k nákladom na službu Google Ads. Príslušnú sumu musíte uhradiť pri nasledujúcom vyúčtovaní.
  • Ak používate manuálne platby, DPH odpočítame od vášho zostatku pred jeho vyčerpaním vždy raz na konci mesiaca.
Spoločnosť Google nemôže poskytovať poradenstvo v súvislosti s DPH. Ak teda máte otázky týkajúce sa registrácie platiteľov DPH, obráťte sa na svojho daňového poradcu alebo daňový úrad. Ďalšie informácie nájdete v dokumente Binding General Ruling from the South African Revenue Service (Záväzné všeobecné rozhodnutie Finančnej správy Južnej Afriky).

Vyhľadanie faktúry s DPH

Faktúry DPH a mesačné platby sme zahrnuli do jedného dokumentu. Takto v účte nájdete faktúru DPH:

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom v ponuke stránok vľavo kliknite na Transakcie.
 3. Obdobie nad tabuľkou nastavte tak, aby zodpovedalo faktúram, ktoré chcete zobraziť.
  • Predvolené zobrazenie je Posledné 3 mesiace. Môžete v ňom vidieť najnovšiu faktúru.
  • Ak chcete zobraziť predchádzajúce faktúry, pomocou rozbaľovacej ponuky upravte rozsah dátumov. Napríklad faktúry za tento kalendárny rok zobrazíte výberom možnosti Tento rok.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku pod mesiacom, za ktorý chcete zobraziť faktúru.
 5. Kliknite na číslo faktúry.
 6. Faktúra sa otvorí v novom okne prehliadača. Presvedčte sa, že v nastaveniach prehliadača nie sú zablokované vyskakovacie okná, pretože by to bránilo otvoreniu faktúry s DPH.
 7. Faktúru vytlačíte tak, že kliknete na Súbor a v ponuke prehliadača vyberiete Tlačiť (prípadne na faktúru kliknite pravým tlačidlom a vyberte Tlačiť). Ak chcete faktúru stiahnuť a uložiť jej kópiu v počítači, kliknite na ňu pravým tlačidlom a vyberte Uložiť ako.

Dostupnosť faktúry s DPH

Faktúra s DPH za určitý mesiac bude k dispozícii až v piaty pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Napríklad faktúra s DPH za september bude k dispozícii 5. októbra. Faktúry DPH nie sú generované počas víkendov ani sviatkov. V tomto období preto očakávajte ich oneskorenie.

Čo obsahuje faktúra s DPH

Mesačná faktúra obsahuje tabuľku pre záznam o prijatých platbách a tabuľku pre záznam o nákladoch a DPH.

Na faktúre a faktúre DPH sa informácie menia podľa toho, či v účte používate automatické alebo manuálne platby. Kliknite na sekciu, ktorá sa vzťahuje na vás.

Automatické platby
Ak v účte používate automatické platby, na faktúre a faktúre s DPH môžu byť uvedené rôzne sumy podľa toho, či ste uskutočnili manuálne platby:
 • Vaša faktúra bude obsahovať všetky poplatky a manuálne platby uskutočnené v danom mesiaci.
 • Ak bol po manuálnej platbe na váš účet pripísaný kredit (zaplatili ste viac, než bola dlžná suma), na faktúre to bude uvedené spolu s nákladmi na používanie služby Google Ads, ktoré boli uhradené manuálnou platbou.

Príklad: iba automatické platby

Povedzme, že ste v danom mesiaci nahromadili reklamné náklady v hodnote 300 € a pri automatickom fakturačnom limite sme vám účtovali 200 €.
 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platbu vo výške 200 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať súvisiace úhrady DPH, ak sa používa.
Neuhradená suma 100 € z nahromadených reklamných nákladov sa prenesie do nasledujúceho fakturačného cyklu a zobrazí sa v dokumentoch za nasledujúci mesiac.

Príklad: automatické platby s manuálnou platbou

Povedzme, že v danom mesiaci sa nahromadili reklamné náklady v hodnote 300 €. V rámci automatického fakturačného limitu vám bola zaúčtovaná suma 200 € a uskutočnili ste manuálnu platbu v hodnote 200 €.
 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať poplatok v hodnote 200 € a manuálnu platbu v hodnote 200 €. Celková suma je teda 400 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať úhrady DPH, ak sa používa.
Faktúra za nasledujúci mesiac bude obsahovať ďalších 100 € za reklamné náklady (nad rámec fakturačného limitu v hodnote 200 €) a na vyrovnanie tejto čiastky sa použije manuálna platba v hodnote 200 €. Na účte teda zostane kredit 100 €.
Manuálne platby
Ak v účte používate manuálne platby, tabuľky platieb a faktúr s DPH budú obvykle obsahovať rôzne sumy:
 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platby.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať reklamné náklady za daný mesiac a prípadne aj poplatky DPH.

Príklad: manuálna platba

Povedzme, že ste v prvý deň daného mesiaca uskutočnili manuálnu platbu vo výške 100 € a zároveň ste v tomto mesiaci nahromadili reklamné náklady v hodnote 80 €.

 • Tabuľka Záznam o prijatých platbách bude obsahovať platbu v hodnote 100 €.
 • Tabuľka Záznam o nákladoch a DPH bude obsahovať manuálnu platbu v hodnote 100 €, reklamné náklady v hodnote 80 €, vyrovnávajúci kladný poplatok na účet za zdvojenie a úhrady DPH, ak sa používa.

Nezrovnalosti medzi históriou transakcií a faktúrou

Občas sa poplatky zobrazené v histórii transakcií líšia od informácií na faktúre v rozmedzí jedného až dvoch dní. Vo väčšine prípadov k tomu dochádza, pretože Google Ads a banky používajú odlišné systémy. Platby a úhrady poplatkov sa neuskutočnia vždy v rovnakom čase. Faktúra s DPH sa môže líšiť od histórie transakcií aj v prípade, že ste dostali vyrovnanie účtu alebo kreditu a kredit ste využili v rovnakom fakturačnom období.

Faktúry sú právne platné

Faktúry v účte Google Ads sú historické faktúry. Obsahujú žiadosti o platby, teda riadkovú položku za každé účtovanie poplatkov z našej strany alebo každú uskutočnenú platbu v prospech spoločnosti Google.

Faktúry sú právne platné a budú akceptované na miestnych daňových úradoch.

Daňové úrady akceptujú naše faktúry ako platné faktúry DPH so zahrnutými odpočtami DPH. Nevyžaduje sa pri nich špeciálna pečiatka ani podpis.

Ak máte otázky, kontaktujte miestne legislatívne orgány alebo svojho daňového poradcu.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) a stav účtu Google Ads

Váš účet spravuje spoločnosť Google Ireland Ltd., ale spoločnosť Google vám nemôže účtovať DPH, ak sa vaša fakturačná adresa nachádza v krajine, ktorá nie je členom Európskej únie.

Ak chcete zistiť, či sa od vás požaduje samostatné odvádzanie DPH vo vašej krajine, overte si to na miestnom daňovom úrade. Ak sa požaduje, bude potrebné, aby ste využili pomoc svojho daňového poradcu alebo miestneho daňového úradu. Spoločnosť Google vám nemôže poskytovať poradenstvo.

Samostatný výmer DPH

Ak vám v rámci vašich nákladov na používanie služby Google Ads nebola účtovaná DPH, možno sa od vás požaduje, aby ste ju odvádzali samostatne. Ak potrebujete poradiť, kontaktujte miestny daňový úrad.

Mesačné výpisy

Od júla 2018 sme namiesto starých mesačných faktúr zaviedli nové mesačné výpisy. Tieto výpisy však obsahujú všetky informácie z predchádzajúcich faktúr.

Aktualizované mesačné výpisy reklám nie sú faktúry. Tieto dokumenty predstavujú súhrn aktivít súvisiacich s fakturáciou za časové obdobie, ktoré je v nich uvedené. Ďalšie informácie o výpisoch

Ak máte otázky o nových mesačných výpisoch súvisiace s podaním daňového priznania alebo potrebujete poradiť, kontaktujte miestne legislatívne orgány alebo svojho daňového poradcu.

Tradičný exportér

Ak ste tradičný exportér a máte nárok na oslobodenie od DPH, odošlite nám prostredníctvom tohto formulára platný dokument s potvrdením.

Poznámka: Google nemôže poskytovať poradenstvo v daňových záležitostiach. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami o tejto dani sa obráťte na daňového poradcu.

Dotknuté služby, ktoré využívajú predajcovia spolupracujúci so spoločnosťou Google Italy

Ak ste dostali oznámenie, v ktorom boli spomenuté dotknuté služby, ide o služby uvedené nižšie. Vašou protistranou v zmluvách, ktorými sa riadi poskytovanie týchto dotknutých služieb, je až do odvolania Google Italy s.r.l.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager a Studio
 • Google Ad Manager (len v súvislosti s tými službami, za ktoré dostávate faktúry od Googlu)
 • Search Ads 360
 • Vyhľadávanie letov
 • Analytics a Analytics 360
 • Hotel Ads
 • Reklamy na YouTube
 • Rezervácia na YouTube
 • Waze Ads

Inzerenti v Severnej Amerike

Ak ste inzerentom v Severnej Amerike a máte podnikateľské príjmy z reklamy v službe Google Ads, bude potrebné, aby ste pri vypĺňaní svojich daňových priznaní poskytli daňové identifikačné číslo (TIN) spoločnosti Google. Tu sú naše údaje:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Identifikačné číslo daňového poplatníka (Taxpayer Identification Number, TIN) 77-0493581

Poznámka:

Ak ste inzerentom na Havaji, ktorý používa automatické alebo manuálne platby, vaše dane budeme vymeriavať a účtovať vždy na konci mesiaca.

Inzerenti v Severnej Amerike

Ak ste inzerentom v Severnej Amerike a máte podnikateľské príjmy z reklamy v službe Google Ads, bude potrebné, aby ste pri vypĺňaní svojich daňových priznaní poskytli daňové identifikačné číslo (TIN) spoločnosti Google. Tu sú naše údaje:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Taxpayer Identification Number (TIN) 77-0493581

GST/HST

Od 1. júla 2021 sa daň GST/HST bude vzťahovať na všetkých zákazníkov služby Google Ads s fakturačnou adresou v Kanade, ktorí do svojich platobných profilov nepridali registračné číslo GST/HST.

Informácie o aktuálnych provinčných sadzbách dane GST/HST vám poskytne miestny daňový úrad.

Inzerenti využívajúci mesačnú fakturáciu musia kontaktovať náš tím podpory a poskytnúť svoje registračné číslo GST/HST, aby naši špecialisti mohli zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať ich platobný profil.

Inzerenti využívajúci automatické alebo manuálne platby môžu svoje daňové údaje aktualizovať podľa pokynov uvedených nižšie.

Aktualizácia daňových údajov v službe Google Ads

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Kliknite na ikonu nástrojov a nastavení Google Ads | gear [Icon] vpravo hore a potom v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn.
 3. V sekcii Daňové údaje: Kanada kliknite na ikonu ceruzky Edit setting, pencil icon a v príslušnom nepovinnom poli Daňové identifikačné číslo zadajte svoje registračné číslo GST/HST.
 4. Kliknite na Uložiť.

Aktualizácia daňových údajov v platobnom centre Google

 1. Prihláste sa do platobného účtu Google.
 2. Vpravo na stránke kliknite na Nastavenia.
 3. V sekcii Daňové údaje: Kanada kliknite na ikonu ceruzky Edit setting, pencil icon a v príslušnom nepovinnom poli Daňové identifikačné číslo zadajte svoje registračné číslo GST/HST.
 4. Kliknite na Uložiť.

Daň z predaja v provincii Québec

Sadzba dane z predaja v provincii Québec (Québec Sales Tax, QST) je 9,975 % a vzťahuje sa na všetkých zákazníkov v službe Google Ads v provincii, ktorí do svojich platobných profilov nepridali identifikačné číslo pre QST.

Zákazníci využívajúci mesačnú fakturáciu musia kontaktovať náš tím podpory a poskytnúť svoje identifikačné číslo pre QST, aby naši špecialisti mohli zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať ich platobný profil.

Inzerenti využívajúci automatické alebo manuálne platby môžu aktualizovať svoje daňové údaje a poskytnúť svoje identifikačné číslo pre QST podľa pokynov uvedených nižšie.

Poznámka:

Ak ste inzerentom na Havaji, ktorý používa automatické alebo manuálne platby, vaše dane budeme vymeriavať a účtovať vždy na konci mesiaca.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Keďže vaša obchodná zmluva o používaní služby Google Ads je registrovaná ako zmluva so spoločnosťou Google Asia Pacific, Inc., vaše aktivity v službe Google Ads nepodliehajú miestnym daniam. Vo vašich faktúrach tieto dane nebudú uvedené.

Google New Zealand Limited

Od 1. novembra 2018 bude faktúry vystavovať Google New Zealand Limited ako predajca týchto služieb. Všetky predaje služby Google Ads na Novom Zélande budú podliehať dani z tovarov a služieb (GST) vo výške 15 %. Táto zmena sa týka účtov Google Ads s obchodnými adresami na Novom Zélande.

Poznámka:

Spoločnosť Google nemôže poskytovať rady v daňových záležitostiach. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami o tejto dani sa obráťte na daňového poradcu.

PT Google Indonesia

Od 1. októbra 2019 bude faktúry vystavovať ako predajca služieb spoločnosť PT Google Indonesia. Na zabezpečenie súladu s miestnymi daňovými predpismi bude všetok predaj reklám v Indonézii podliehať DPH vo výške 10 %. Táto zmena sa týka účtov Google Ads s fakturačnými adresami v Indonézii.

Ak ste zákazníkom, ktorý chce zo svojej platby zraziť 2 % zrážkovú daň, musíte nám poslať dokument o zrážkovej dani („Bukti Potong“). Vyhnete sa tak prípadnému nevyrovnanému zostatku vo svojom účte. Dokument o zrážkovej dani nám musí byť odoslaný do termínu platby, ktorý je uvedený na obchodnej faktúre. Príslušnú adresu nájdete nižšie.

Ak sa na vašom dokumente o zrážkovej dani nenachádza QR kód, pomocou MP pre Indonéziu musíte poslať originálny tlačený dokument na niektorú z adries nižšie:

 • Ak za reklamy platíte kreditnou či debetnou kartou alebo pomocou bankomatu: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • Ak ste fakturačným zákazníkom: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia

Ak je na vašom dokumente o zrážkovej dani QR kód, môžete poslať elektronickú verziu dokumentu na jednu z nasledujúcich e‑mailových adries s predmetom PTGI Withholding Tax Slip (Dokument o zrážkovej dani PTGI):

 • Ak za reklamy platíte kreditnou či debetnou kartou alebo pomocou bankomatu: eps-wht@google.com
 • Ak ste fakturačným zákazníkom: collections@google.com

Ak ste zákazníkom so statusom výbercu DPH, musíte poskytnúť oznámenie o registrácii (Surat Keterangan Terdaftar alebo SKT) vydané ministerstvom financií Indonézskej republiky (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Kópie dokladov môžete nahrať v sekcii Nastavenia svojho platobného profilu. Prečítajte si viac o statuse výbercu DPH.

Poznámka: Google nemôže poskytovať rady v daňových záležitostiach. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami o tejto dani sa obráťte na daňového poradcu.

Zrážkové dane

V súvislosti s platbou poplatku za offshore digitálne služby poskytnuté spoločnosťou Google Asia Pacific Pte Ltd alebo Google Ireland Ltd, ktorú máte vykonať od 1. júla 2018, sa v súlade s ustanoveniami pakistanského finančného zákona z roku 2018 uplatňuje daň vo výške 5 %. Keď sa to vyžaduje, túto daň máte povinnosť zaplatiť v súlade so zmluvnými podmienkami programu Google Ads, podľa ktorých sú zákazníci zodpovední za platenie daní alebo poplatkov stanovených vládou platných v Pakistane za služby, ktoré využili.
Pripomíname, že spoločnosť Google nemôže poskytovať rady v záležitostiach daní ani poplatkov stanovených vládou. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa tejto zmeny sa obráťte na daňového a finančného poradcu.

Nepriame dane

Keďže vaša obchodná zmluva o používaní služby Google Ads je registrovaná ako zmluva so spoločnosťou Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore, vaše aktivity v službe Google Ads nepodliehajú miestnym nepriamym daniam. Nepriame dane sa preto na faktúre nezobrazia.

Google Australia Pty Limited

Od 1. novembra 2016 bude faktúry vystavovať spoločnosť Google Australia Pty Limited. Všetky predaje služby Google Ads v Austrálii budú podliehať dani z predaja tovarov a služieb (GST) vo výške 10 %. Táto zmena sa týka účtov Google Ads s adresami firmy v Austrálii.

Poznámka: Spoločnosť Google nemôže poskytovať rady v daňových záležitostiach. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa tejto dane sa obráťte na svojho daňového poradcu.

Google Japan G.K.

Od 1. apríla 2019 bude faktúry vystavovať ako predajca služieb Google Japan G.K. To znamená, že na predaj reklamy v Japonsku sa bude vzťahovať japonská spotrebná daň (JCT) vo výške 10 %. Táto zmena sa týka účtov Google Ads s obchodnými adresami v Japonsku.


Poznámka: Spoločnosť Google nemôže poskytovať rady v daňových záležitostiach. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami o tejto dani sa obráťte na daňového poradcu.

Dane v Indii

Ak sídlite v Indii, od 1. júla 2017 vám bude účtovaná daň z predaja tovarov a služieb (Goods and Services tax, GST) vzťahujúca sa na všetky nákupy, ktoré uskutočníte.

GST predstavuje nový zákon o dani, ktorý v Indii nahrádza súčasné nepriame dane, ako sú daň zo služieb, daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň a niektoré dane na štátnej a centrálnej úrovni. Ide o model duálneho zdanenia, v ktorom vyrubujú daň na služby a tovary indické štáty aj centrálna vláda Indie.

Daň GST sa skladá z troch typov daní: centrálna, štátna a integrovaná daň. O tom, ktorá daň sa bude uplatňovať na váš nákup, rozhoduje adresa pobočky Googlu, ktorá poskytuje služby, a vaša adresa nákupu. Sadzby sú takéto:

 • Sadzba centrálnej dane za tovar a služby (Central GST, CGST): 9 %
 • Sadzba štátnej dane za tovar a služby (State GST, SGST): 9 %
 • Sadzba integrovanej dane za tovar a služby (Integrated GST, IGST): 18 %
Poznámka:
 • Inzerentom s fakturačnou adresou v Harijáne (t. j. vnútroštátna služba) budú účtované sadzby daní CGST + SGST. Všetkým ostatným bude účtovaná sadzba IGST.
 • Daň za tovar a služby pre inzerentov v organizácii SEZ je 0 %.

Ak využívate služby od spoločnosti Google India Private Limited (GIPL), vaše daňové identifikačné číslo rozhodne o tom, ktorá daň sa uplatní na váš nákup. Identifikačné číslo dane za tovar a služby (Goods and Services Tax Identification Number, GSTIN) je pre firemné účty povinným údajom, no pre individuálne účty je voliteľné.

Kde odoslať číslo GSTIN

Ak používate nastavenie platieb s mesačnou fakturáciou, kontaktujte svojho správcu účtu alebo nám pošlite e‑mail, v ktorom uvediete svoje číslo GSTIN.

Všetci ostatní inzerenti môžu zadať svoje údaje tak, že prejdú do sekcie Fakturácia a platby a potom kliknú v ponuke vľavo na Nastavenia. V sekcii Platobný profil uvidíte sekciu s názvom Daňové údaje: India, kde môžete zadať akékoľvek relevantné identifikačné čísla.

V prípade účtov spravovaných agentúrou sa ubezpečte, že poskytnutá adresa a GST zodpovedajú firme a štátu platiacim za faktúry a nárokujúcim si daň GST. Ak sa názov a adresa firmy v sekcii Fakturačná adresa vašej faktúry líšia od firmy, ktorá v skutočnosti platí faktúry, aktualizujte fakturačnú adresu.

V prípade firemných alebo individuálnych účtov zabezpečte, aby zadaná adresa a číslo GSTIN patrili miestu, kde budú služby využívané. Znamená to, že číslo GST by malo zodpovedať štátu uvedenému vo fakturačnej adrese na vašich faktúrach. Ak sa číslo GSTIN nezhoduje s fakturačnou adresou, číslo GSTIN nebude na vašich faktúrach uvedené.

Tieto informácie zabezpečujú správny výpočet dane. Získajte odpovede na časté otázky týkajúce sa dane z tovarov a služieb.

Niekdajšie sadzby spotrebnej dane

Na faktúry vystavené spoločnosťou Google India Pvt Ltd medzi 1. júnom 2016 a 30. júnom 2017 sa uplatňuje sadzba dane zo služieb vo výške 15 % (vrátane daní Swachh Bharat Cess a Krishi Kalyan Cess) z hodnoty zdaniteľných služieb.

Pre faktúry vystavené od 15. novembra 2015 do 31. mája 2016 sa uplatňovala sadzba dane zo služieb vo výške 14,5 % (vrátane Swachh Bharat Cess).

V období medzi 1. júnom 2015 a 14. novembrom 2015 bola sadzba 14 % z hodnoty zdaniteľných služieb.

Poznámky:

 • Inzerentom s automatickými alebo manuálnymi platbami dane vymeriavame a účtujeme raz za mesiac, a to na konci mesiaca.
 • Spoločnosť Google nemôže poskytovať rady v daňových záležitostiach. V súvislosti s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa tejto zmeny sa obráťte na daňového poradcu.

Daň odvedená zo zdroja (TDS)

Certifikáty TDS sa požadujú štvrťročne. (Viac nájdete na webových stránkach indického rezortu pre daň z príjmov.)

Certifikáty pre jednotlivé kvartály, ktoré končia v júni, septembri, decembri a marci, musia byť vydané do 30. júla, 30. októbra, 30. januára a 15. mája (v uvedenom poradí).

Žiadne certifikáty TDS za predchádzajúci finančný rok odoslané po 30. apríli aktuálneho finančného roka nebudú akceptované. Príklad: Všetky certifikáty za fiškálny rok 2013/2014 musia byť zaslané najneskôr do 30. apríla 2014.

Odoslanie certifikátu o dani odvedenej zo zdroja (TDS)

Ak používate v účte mesačnú fakturáciu, odošlite digitálnu kópiu certifikátu TDS (certifikát TDS s elektronickým podpisom alebo naskenovanú kópiu podpísaného certifikátu vo formáte PDF) priamo na adresu collections-in@google.com.

Ak používate v účte manuálne alebo automatické platby, pošlite nám e‑mailom digitálnu kópiu certifikátu TDS (certifikát TDS s elektronickým podpisom alebo naskenovanú kópiu podpísaného certifikátu vo formáte PDF). Po schválení sumy kreditu bude kredit pripísaný na váš účet.

Trvalé číslo účtu (Permanent Account Number, PAN) spoločnosti Google je AACCG0527D a registrovaná adresa na certifikáte TDS musí byť:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore - 560 016

Výška dane TDS

Aktuálna sadzba dane TDS pre platby týkajúce sa reklamy v prospech spoločnosti Google India Private Limited je 2 % vynímajúc daň zo služieb a dane zo vzdelania (podľa obežníka č. 1/2014 vydaného centrálnou komisiou pre priame dane Ministerstva financií indickej vlády). Sadzba dane TDS však podlieha zmenám v súlade s nariadeniami vlády. Upozorňujeme, že spoločnosť Google nemôže poskytovať rady v daňových záležitostiach. Ak máte ďalšie otázky týkajúce dane TDS alebo iných daňových záležitostí, obráťte sa na svojho daňového poradcu.

Dane v Rusku

Všetci inzerenti v službe Google Ads s fakturačnou adresou v Rusku musia z nákladov za službu Google Ads bez výnimky odviesť daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 20 %.

Tu sú informácie o tom, čo môžete očakávať, ak sa nachádzate v Ruskej federácii:

 • Povinnosť platiť DPH vo výške aktuálne platnej sadzby pre Rusko tak, ako to vyžaduje ruská legislatíva, sa na vás vzťahuje bez ohľadu na to, či ako daňový stav vyberiete možnosť Firma, Živnostník alebo Osoba. (Váš účet spravuje Google Russia.)
 • Účtovanú DPH zobrazíte, keď kliknete na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberiete Súhrn fakturácie. DPH sa účtuje podľa skutočnej spotreby.

DPH v prípade, že máte identifikačný doklad študenta

Ak používate identifikačný doklad študenta, nemali by ste v súlade s daňovými predpismi v Rusku platiť DPH za tovar a služby, ktoré predávate alebo nakupujete. Ak však nakupujete tovar alebo služby od spoločnosti, ktorá funguje v riadnom daňovom režime, platíte DPH zahrnutú do cien za tieto produkty alebo služby. Keďže OOO Google funguje v riadnom daňovom režime, platíte DPH aj za službu Google Ads.

Pripomíname, že spoločnosť Google nemôže poskytovať poradenstvo v súvislosti s DPH. Ak teda máte otázky týkajúce sa registrácie platiteľov DPH, kontaktujte svojho daňového poradcu alebo daňový úrad.

Zmena stavu platiteľa dane

Pri registrácii do služby Google Ads je potrebné, aby ste vybrali daňový stav Osoba, Živnostník alebo Firma. Ak potrebujete zmeniť svoj daňový stav, kontaktujte nás. Žiadne zmeny neovplyvnia predchádzajúce transakcie ani fakturačné dokumenty. Budú účinné až odo dňa, keď tieto zmeny vykonáme.

Zmena údajov o DPH

Ak si chcete pozrieť názov firmy alebo daňové identifikačné čísla (INN a KPP), ktoré sa uvádzajú na vašich mesačných faktúrach, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom kliknite na Nastavenia.

Aktualizácia čísla KPP

Ak sa zmenilo vaše číslo KPP, môžete ho upraviť vo svojom účte. Ak chcete aktualizovať svoje číslo KPP, postupujte podľa krokov uvedených nižšie:

 1. Prihláste sa do účtu na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
 3. V ponuke vľavo kliknite na Nastavenia a vyhľadajte sekciu Platobný profil.
 4. Na úpravu kliknite na ikonu ceruzky a aktualizujte číslo KPP. Potom kliknite na Uložiť.

Poznámka

Vaše číslo KPP môžeme zmeniť, ak vaša hodnota INN zostane nezmenená. Daňové identifikačné číslo ani názov spoločnosti nemožno zmeniť na údaje inej registrovanej spoločnosti. Ak chcete svoj účet Google Ads používať pre inú registrovanú spoločnosť (s inou hodnotou INN), kontaktujte nás. Žiadne zmeny neovplyvnia predchádzajúce transakcie ani fakturačné dokumenty. Budú účinné až odo dňa, keď tieto zmeny vykonáme.

Zmena názvu spoločnosti

Ak sa zmenil názov vašej spoločnosti, kontaktujte nás. Ak chcete aktualizovať tieto informácie, potrebujeme od vás naskenovanú kópiu potvrdenia o zaplatení dane s uvedeným daňovým identifikačným číslom a registrovaným názvom spoločnosti. Keď dostaneme a overíme vaše potvrdenie o zaplatení dane, zmeníme názov spoločnosti, ktorý sa zobrazuje v účte Google Ads a na mesačných faktúrach. Budeme vás informovať, keď k tomu dôjde.

Poznámka

Vaše číslo KPP alebo názov spoločnosti môžeme zmeniť iba v prípade, že hodnota INN zostane nezmenená. Daňové identifikačné číslo ani názov spoločnosti nemožno zmeniť na údaje inej registrovanej spoločnosti. Ak chcete účet Google Ads používať pre inú zaregistrovanú spoločnosť (s inou hodnotou INN), kontaktujte nás. Žiadne zmeny neovplyvnia predchádzajúce transakcie ani fakturačné dokumenty. Budú účinné až odo dňa, keď tieto zmeny vykonáme.

Oprava čísla INN

Ak máte v účte Google Ads nesprávnu hodnotu INN (daňové identifikačné číslo), môžete ju zmeniť iba v prípade, že bola nesprávne zadaná pri vytváraní vášho účtu Google Ads. Kontaktujte nás a poskytnite nám naskenovanú kópiu potvrdenia o zaplatení dane s uvedeným daňovým identifikačným číslom a registrovaným názvom spoločnosti. Keď dostaneme a overíme vaše potvrdenie o zaplatení dane, zmeníme hodnotu INN, ktorá sa zobrazuje v účte Google Ads a na mesačných faktúrach.

Ak chcete svoj účet Google Ads používať pre inú registrovanú spoločnosť (s inou hodnotou INN), kontaktujte nás. Žiadne zmeny neovplyvnia predchádzajúce transakcie ani fakturačné dokumenty. Budú účinné až odo dňa, keď tieto zmeny vykonáme.

Zmena adresy sídla alebo poštovej adresy

Ak sa zmenila vaša adresa sídla alebo poštová adresa, môžete ju aktualizovať podľa týchto pokynov:

 1. Prihláste sa do účtu na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
 3. Ak chcete aktualizovať adresu sídla, prejdite do sekcie Platobný profil a vykonajte príslušné zmeny. Potom kliknite na Uložiť.
 4. Ak chcete aktualizovať svoju poštovú adresu, prejdite do sekcie Platobný účet a vykonajte potrebné zmeny. Potom kliknite na Uložiť.

Výpočet DPH

Účtovanú DPH zobrazíte, keď kliknete na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberiete Súhrn fakturácie a v ponuke vľavo kliknete na Transakcie.

Ako sa vypočítava DPH

DPH sa účtuje na základe hodnoty získaných kliknutí a zobrazení.

spotreba + DPH = suma platby

Kedy sa účtuje DPH

DPH sa môže účtovať raz na konci mesiaca na základe nákladov nahromadených za mesiac poskytovania služby.

Príklad

 • Povedzme, že váš účet Google Ads 10. júna prijme platbu vo výške 100 rubľov.
 • Použitie sa započítava každý deň až do úplného minutia platby vo výške 100 rubľov 25. júna.
 • 25. júna sa zobrazí riadková položka DPH s DPH naúčtovanou z platby 100 rubľov.

Príklad

 • Povedzme, že váš účet Google Ads 25. júna prijme platbu vo výške 100 rubľov.
 • Do konca mesiaca (30. júna) sa z tejto platby minie 50 rubľov. Riadková položka DPH sa zobrazí 30. júna so zaúčtovaním DPH z použitia 50 rubľov.

Upozorňujeme, že zaúčtovania DPH môžu pokrývať zdanenú sumu viac ako jednej platby v prípade, že sú úplne minuté viaceré platby.

DPH z promo kreditu alebo vyrovnaní

Ak ste získali odmenu z promo ponuky alebo iný typ vyrovnania kreditu, na spotrebu zaplatenú týmto kreditom sa bude automaticky vzťahovať DPH. Táto suma DPH bude potom vrátená v plnej výške po minutí celého kreditu alebo čiastočne na konci toho istého mesiaca, ak sa kredit minie len čiastočne.

Ak nerozumiete úhradám DPH, kontaktujte nás.

DPH a zostávajúci kredit

Stránka Súhrn sa skladá z dvoch sekcií, v ktorých je uvedený zostatok vášho účtu:

 1. sekcii vášho zostávajúceho kreditu nad tabuľkou je uvedená zostávajúca suma za reklamnú aktivitu a odhadovaná suma budúcich zaúčtovaní DPH. Na základe tohto poľa môžete odhadnúť zostávajúcu peňažnú sumu vo svojom účte.
 2. stĺpci Zostatok v tabuľke histórie transakcií je uvedený váš zostatok na účte bez odhadovaných budúcich zaúčtovaní DPH zo súm nevyužitých platieb.

Ponuky a rozpočty, ktoré nastavujete na karte Kampane, nezahŕňajú DPH.

Daň z pridanej hodnoty (DPH) je daň na tovar a služby vo výške 10 %, ktorá sa platí kórejskému daňovému úradu. Od vášho nastavenia platieb závisí, ako a či vôbec platíte DPH v Kórei. Nižšie vyberte nastavenie, ktoré sa vzťahuje na váš účet.

Manuálne a automatické platby kreditnou kartou

Ak ste podpísali zmluvu so spoločnosťou Google Asia Pacific Pte. Ltd. (to znamená, že výdavky na reklamu platíte priamo v rozhraní Google Ads kreditnou kartou), od 1. júla 2019 začneme v súlade s miestnymi zákonmi v Južnej Kórei ku všetkým transakciám pripočítavať daň z pridanej hodnoty (DPH) vo výške 10 %, pokiaľ neposkytnete identifikačné číslo firmy vo formáte xxx‑xx‑xxxxx.

Aktualizácia údajov o DPH

Údaje o DPH vo svojom účte môžete kedykoľvek aktualizovať. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
 3. Naboku stránky kliknite na odkaz Nastavenia.
 4. Vyhľadajte sekciu Platobný profil a vykonajte potrebné zmeny.
 5. Potom kliknite na Uložiť.
Manuálne platby prostredníctvom siete LGU+

Pri platbe prostredníctvom siete LGU+ z vašej platby automaticky zrážame DPH vo výške 10 % na vaše očakávané reklamné náklady. Reklamy budeme následne zobrazovať pomocou zvyšnej sumy z platby. Keď sa vaše reklamy zobrazujú, platíme DPH každý mesiac na základe reklamných nákladov, ktoré sa vám nahromadia za daný mesiac.

Na stránke História transakcií fakturácie môžete vidieť sumu DPH každej platby. Ak ste firemný inzerent, v priebehu prvých desiatich dní každého mesiaca vám pošleme elektronickú faktúru s DPH za predchádzajúci mesiac. Táto faktúra bude e‑mailom poslaná hlavnému kontaktu vášho účtu pre fakturáciu a jej odosielateľom bude spoločnosť MakeBill, miestny partner spoločnosti Google pre fakturáciu. Na tejto faktúre sa bude zobrazovať suma použitá na výpočet DPH. Ak ste individuálny inzerent, nedostanete faktúru s DPH.

Pripomíname, že spoločnosť LGU+ vám bude poskytovať príjmový doklad pre každú vašu platbu. Tento doklad nemôžete použiť v priznaní DPH.

Aktualizácia údajov o DPH

Údaje o DPH vo svojom účte môžete kedykoľvek aktualizovať. Postup:

 1. Prihláste sa do účtu na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
 3. Naboku stránky kliknite na odkaz Nastavenia.
 4. Vyhľadajte sekciu Platobný profil a vykonajte potrebné zmeny.
 5. Potom kliknite na Uložiť.
Nastavenie platieb formou mesačnej fakturácie

Ak máte účet Google Ads s mesačnou fakturáciou a používate menu KRW, budeme vám účtovať DPH vo výške 10 % z vašich mesačných reklamných nákladov. Ak menu KRW nepoužívate, podpísali ste zmluvu so spoločnosťou Google Asia Pacific, a preto sa na vás nevzťahuje povinnosť platiť DPH.

V prípade zákazníkov používajúcich menu KRW bude každý mesiac odoslaný hlavnému kontaktu pre fakturáciu odkaz na miestny daňový doklad prostredníctvom e‑mailu od služby MakeBill, ktorá je miestnym partnerom spoločnosti Google zaisťujúcim fakturáciu. Ak chcete aktualizovať svoje údaje o DPH alebo zmeniť e‑mailovú adresu, na ktorú sa posiela váš miestny daňový doklad, kontaktujte nás.

Ak ste inzerentom v Mexiku a využívate manuálne platby alebo mesačnú fakturáciu, budeme vám účtovať sumu na pokrytie miestnej DPH (Impuesto sobre Valor Agregado, IVA) vo výške 16 %. Spôsob účtovania závisí od vášho nastavenia platieb. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie, kliknite na príslušný odkaz uvedený nižšie.

Nastavenie platieb formou mesačnej fakturácie

Ak využívate mesačnú fakturáciu, vaše náklady na faktúre zvýšime o 16 %, ktoré majú slúžiť na pokrytie DPH.

Nastavenie manuálnych platieb

Zo všetkých vašich manuálnych platieb zrazíme 16 %, ktoré sa použijú na pokrytie DPH. Zvyšok pošleme na váš účet.

Pri uskutočnení platby vychádzame z predpokladu, že do vašej platby je zahrnutá suma, ktorú ste chceli pripísať na svoj účet, ako aj 16 % z tejto sumy na úhradu DPH.

Znamená to, že ak uskutočníte platbu vo výške X, túto sumu rozložíme na sumu Y a na 16 % zo sumy Y, ktorých súčet predstavuje sumu X. Na váš účet pošleme Y a 16 % z Y zaplatíme ako daň mexickému daňovému úradu.

Toto je rovnica, ktorú používame, pričom X je vaša platba a Y je suma pripísaná na váš účet:

 • X = Y + (0,16 × Y)
  X = 1,16 × Y
  Y = X / 1,16

Tu je konkrétnejší príklad:

Povedzme, že ste uskutočnili platbu vo výške 116 MXN. Výšku sumy, ktorá sa pripíše na váš účet (Y), vypočítame takto:

 • Y = 116 MXN / 1,16
  Y = 100 MXN

Na váš účet by sme pripísali sumu 100 MXN a zvyšných 16 MXN by sme zaplatili mexickému daňovému úradu.

Ako zmeniť daňové údaje

Ak ste zadali nesprávne daňové údaje, kontaktujte nás a pošlite nám správne daňové údaje. Kontaktuje vás špecialista na Google Ads, ktorý zmenu potvrdí. Faktúry, ktoré sme vygenerovali pred aktualizáciou daňových údajov v účte Google Ads, však nemôžeme vystaviť znova.

Dane na Ukrajine

Na všetkých inzerentov v službe Google Ads platiacich bankovým prevodom s fakturačnou adresou na Ukrajine sa vzťahujú zaúčtovania dane z pridanej hodnoty (DPH) s aktuálnou sadzbou 20 % platnou na Ukrajine, ako to vyžaduje ukrajinská legislatíva.

Účtovanú DPH môžete zobraziť na stránke História transakcií. Prejdete tam tak, že kliknete na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberiete Súhrn fakturácie.

Váš účet spravuje Google Ukraine. Pokiaľ nakupujete tovar alebo služby od spoločnosti, ktorá funguje v riadnom daňovom režime, podľa daňových predpisov na Ukrajine platíte DPH zahrnutú do cien za tieto produkty alebo služby. Keďže spoločnosť Google Ukraine funguje v riadnom daňovom režime, platíte DPH aj za službu Google Ads.

Pripomíname, že spoločnosť Google nemôže poskytovať poradenstvo v súvislosti s DPH. Ak teda máte otázky týkajúce sa registrácie platiteľov DPH, kontaktujte svojho daňového poradcu alebo daňový úrad.

Zmena stavu platiteľa dane

Pri registrácii do služby Google Ads si musíte vybrať daňový stav, teda Osoba, Živnostník alebo Právnická osoba. Po uskutočnení tohto výberu nie je možné prepnúť na iný stav. Ak napríklad vyberiete stav Osoba, nemôžete ho zmeniť na stav Právnická osoba.

Ak potrebujete zmeniť daňový stav, zrušte existujúci účet Google Ads a vytvorte nový účet s preferovaným stavom. Na vytvorenie tohto nového účtu použite inú e‑mailovú adresu. Ak chcete používať rovnakú e‑mailovú adresu, bude potrebné zmeniť e‑mailovú adresu v existujúcom účte Google Ads pred jeho zrušením.

Zmena údajov o DPH

Ak si chcete pozrieť názov firmy, adresu sídla alebo daňové identifikačné čísla (INN a EDRPOU), ktoré sa zobrazujú na vašich mesačných faktúrach, kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon], v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie a potom vľavo kliknite na Nastavenia.

Zmena obchodného mena spoločnosti

Ak sa zmenil názov vašej spoločnosti, kontaktujte nás. Ak chcete aktualizovať tieto informácie, potrebujeme od vás naskenovanú kópiu oficiálnych registračných dokumentov s uvedeným daňovým identifikačným číslom, registrovaným názvom spoločnosti a adresou sídla. Keď dostaneme a overíme vaše oficiálne registračné dokumenty, zmeníme názov spoločnosti, ktorý sa zobrazuje v účte Google Ads a účtovných dokumentoch. Budeme vás informovať, keď k tomu dôjde. Po vykonaní zmien môžete požiadať o revíziu už vydaných dokumentov, ktoré obsahujú opravený názov a kód EDRPOU.

Poznámka

Váš názov spoločnosti môžeme zmeniť iba v prípade, že hodnoty kódov INN a EDRPOU zostanú nezmenené. Daňové identifikačné číslo ani názov spoločnosti nemožno zmeniť na údaje inej registrovanej spoločnosti. Ak chcete účet Google Ads používať pre inú zaregistrovanú spoločnosť (s iným číslom INN), vytvorte si ďalší účet.

Oprava kódu INN alebo EDRPOU

Ak máte v účte Google Ads nesprávnu hodnotu INN (daňové identifikačné číslo) a EDRPOU, môžete ju zmeniť iba v prípade, že bola nesprávne zadaná pri vytváraní účtu Google Ads. Kontaktujte nás a poskytnite nám naskenovanú kópiu potvrdenia o zaplatení dane s uvedeným daňovým identifikačným číslom a registrovaným názvom spoločnosti. Keď dostaneme a overíme vaše potvrdenie o zaplatení dane, opravíme hodnotu INN alebo EDRPOU, ktorá sa zobrazuje v účte Google Ads a na vašich budúcich účtovných dokumentoch. Revízie už vydaných dokumentov nie sú v tomto prípade možné. Opravená hodnota INN alebo EDRPOU sa zobrazí iba na dokumentoch vydaných po vykonaní korekcie.

Ak chcete účet Google Ads používať pre inú zaregistrovanú spoločnosť (s iným kódom INN alebo EDRPOU), vytvorte si ďalší účet.

Zmena stavu registrácie DPH

Ak sa zmenil stav vašej registrácie DPH, kontaktujte nás. Budete nám musieť poskytnúť naskenovanú kópiu potvrdenia o zaplatení dane s uvedeným daňovým identifikačným číslom, registrovaným názvom spoločnosti a stavom registrácie DPH. Keď dostaneme a overíme vaše potvrdenie o zaplatení dane, zmeníme stav vo vašom účte Google Ads. Zmena sa prejaví na vašich budúcich účtovných dokumentoch. Revízie už vydaných dokumentov nie sú v tomto prípade možné.

Zmena adresy sídla alebo poštovej adresy

Ak sa zmenila vaša adresa sídla alebo poštová adresa, môžete ju aktualizovať podľa týchto pokynov:

 1. Prihláste sa do účtu na https://ads.google.com.
 2. Kliknite na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberte Súhrn fakturácie.
 3. Ak chcete aktualizovať adresu sídla, prejdite na stránku Nastavenia a vyhľadajte Platobný profil. Po dokončení kliknite na Uložiť.
 4. Ak chcete aktualizovať svoju poštovú adresu, prejdite do sekcie Platobný účet a vykonajte potrebné zmeny. Potom kliknite na Uložiť.

Informácie o DPH

Ako sa vypočítava DPH

DPH sa vypočítava na základe hodnoty nahromadených reklamných nákladov, ako sú kliknutia a zobrazenia.

Reklamné náklady + DPH = suma platby

Kedy sa účtuje DPH

DPH sa môže účtovať v nasledujúcich prípadoch:

 • pri úplnom minutí platby v účte alebo
 • ak sa platba minie len čiastočne, na konci mesiaca.

Príklad: platba spotrebovaná za mesiac

Povedzme, že váš účet Google Ads 10. júna prijme platbu vo výške 200 UAH.

 • Reklamné náklady sa hromadia každý deň, kým sa platba v hodnote 200 UAH 25. júna celkom nespotrebuje.
 • Na hlavnej stránke Fakturácia sa 25. júna zobrazí riadková položka DPH s DPH naúčtovanou z platby 200 UAH.

Príklad: platba čiastočne spotrebovaná za mesiac

Povedzme, že váš účet Google Ads 10. júna prijme platbu vo výške 200 UAH.

 • Do konca mesiaca (30. júna) sa z tejto platby minie iba 100 UAH. Na hlavnej stránke Fakturácia sa 30. júna zobrazí riadková položka DPH s DPH naúčtovanou z reklamných nákladov v hodnote 100 UAH.
 • Povedzme, že zostatok tejto platby sa minie do 3. júla. Na hlavnej stránke Fakturácia sa 3. júla zobrazí riadková položka DPH s DPH naúčtovanou zo zostávajúcej sumy 100 UAH.

Upozorňujeme, že účtovaná DPH môže zodpovedať sume dane z viacerých platieb, ak sa v priebehu jedného dňa minie viac ako jedna platba.

Ak nerozumiete úhradám DPH, kontaktujte nás.

DPH z vyrovnaní alebo propagačného kreditu

Ak máte kredit z propagačnej ponuky alebo iný typ vyrovnania kreditu, DPH sa automaticky najskôr uplatní na reklamné náklady zaplatené týmto kreditom. Keď sa následne spotrebuje celý kredit, odpočítaná zaúčtovaná DPH bude vrátená do vášho Ak kredit spotrebujete iba čiastočne, odpočítaná zaúčtovaná DPH vám bude čiastočne vrátená na konci rovnakého mesiaca.

DPH a aktuálny zostatok na účte

Svoj aktuálny zostatok nájdete na stránke História transakcií v sekcii Fakturácia. Prejdete na ňu, keď kliknete na ikonu kľúča Google Ads | tools [Icon] a v sekcii Fakturácia vyberiete Súhrn fakturácie. Zostatok na účte sa zobrazuje na týchto miestach:

 1. Súhrn: Sekcia Váš zostatok obsahuje zostatok, ktorý môžete v budúcnosti celý minúť na reklamnú aktivitu.
 2. V poli Zostávajúci kredit sa zobrazuje suma, ktorá zostáva na reklamnú aktivitu, a odhadovaná suma budúcich úhrad DPH. Na základe tohto poľa môžete odhadnúť zostávajúcu peňažnú sumu vo svojom účte.
 3. Transakcie: Stĺpec Zostatok v tabuľke histórie transakcií obsahuje zostatok na účte (vypočítaný odrátaním sumy v stĺpci Kredity od sumy v stĺpci Debety) bez zahrnutia odhadovaných budúcich úhrad DPH zo súm nevyužitých platieb.

Cenové ponuky a rozpočty, ktoré nastavujete v kampaniach, nezahŕňajú DPH.

Ďalší krok

Dane vo vašej krajine

Vaša firma môže byť v závislosti od krajiny pôsobenia platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) alebo iných daní. Ak chcete vedieť, ako je to vo vašej krajine, čítajte ďalej. Ak chcete zobraziť informácie pre inú krajinu, kliknite na rozbaľovaciu ponuku vyššie.

Daň z predaja a používania (SUT) v Portoriku

Daň z predaja a používania obsahujú všetky faktúry pre zákazníkov v Portoriku. Vo všetkých účtoch Google Ads má sadzba dane výšku 4 %.

Spoločnosť Google nemôže poskytovať poradenstvo v súvislosti s SUT. Ak teda máte otázky týkajúce sa registrácie platiteľov SUT, obráťte sa na svojho daňového poradcu alebo na daňový úrad.

Poznámka

Ak vaša krajina nie je uvedená v zozname, znamená to, že nemáme informácie o daniach v danej krajine. V súvislosti s týmito informáciami sa obráťte na miestny daňový úrad.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory