Avgifter i landet ditt

 

Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av forretningsadressen. Les videre for å se hva som gjelder i landet ditt. Hvis du ønsker å se informasjon for et annet land, klikker du på rullegardinmenyen ovenfor.

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) har gitt Google Argentina midlertidig fritak for inntektsskatt og merverdiavgift. Dette betyr at du ikke skal holde tilbake verken inntektsskatt eller merverdiavgift i følgende perioder:

 • Mva.: fra 1. januar til 30. juni 2018
 • Inntektsskatt: fra 1. juni 2018 til 31. mars 2019

Bevis på skattefritak har blitt sendt til kunder via e-post. Legg ved dette beviset når du sender inn betaling til Google.

Annonsører i Argentina

Avgiftskravene kan variere avhengig av om fakturering eller manuell innbetaling er valgt som betalingsmåte for kontoen din. Se informasjonen nedenfor som gjelder for betalingsmåten din.

Manuelle innbetalinger

Slik beregnes skatter og avgifter for Banelco- eller PagoMisCuentas.com-betalinger

Når du foretar en betaling, forutsetter vi at du tar med det beløpet du vil ha kreditert til kontoen din, i tillegg til riktig prosentandel av dette beløpet for å dekke alle aktuelle skatter og avgifter. Avhengig av skattestatusen din setter vi av midler for å dekke én eller flere skatter og avgifter fra Banelco- eller PagoMisCuentas.com-betalingene dine, og så krediterer vi Google Ads-kontoen din med det resterende beløpet:

 • Mva. på 21 %: Vi trekker 21 % mva. fra alle manuelle innbetalinger fra annonsører.
 • GRT Perceptions: Vi trekker GRT Perceptions fra alle innbetalinger i provinsene der du er registrert som bedrift og Google er Perceptions-agent. Vi trenger tilgang til alle skattedokumentene dine for å identifisere GRT-statusen din i hver av provinsene.

Du kan se GRT Perceptions-satsen på den månedlige fakturaen din. GRT-avgiftene beregnes ut fra mva.-kategorien, GRT-statusen og de andre faktorene som er oppført i GRT-skattedokumentene dine for hver provins (f.eks. CM01, CM02 og CM05). Det kan hende at disse satsene blir endret i fremtiden, så det er viktig at du oppgir de oppdaterte CM01-, CM02- og CM05-skattedokumentene dine. Foreløpig samler Google Argentina inn skatter og avgifter for de sju følgende provinsene:

 • Buenos Aires (byen)
 • Buenos Aires (provinsen)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Vi ser om du må betale mva. og/eller GRT Perceptions ut fra skatte-ID-nummeret og -dokumentene du oppgir når du oppretter kontoen din. Vi trenger skattedokumentene nedenfor for å fastslå hvilke skattesatser vi skal bruke:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – føderalt skattedokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinsielt GRT-skattedokument
 • CM05 – provinsielt GRT-skattedokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos eller GRT-fritak i hver provins
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (ekskluderingssertifikat)
 • Perceptions-agenten som er angitt (etter provins)

Merk

Det er viktig at du fremskaffer skattedokumenter når du oppretter kontoen din. Hvis vi ikke har de oppdaterte skattedokumentene dine, må vi i henhold til de føderale og provinsielle skattereglene belaste deg med de høyeste avgiftssatsene. Dette kan få innvirkning på de totale kostnadene dine.

Slik får du juridiske kvitteringer for Banelco- eller PagoMisCuentas.com-betalinger

Banelco utsteder en juridisk kvittering for alle betalinger som går via Banelco-nettverket. Det tas med en firesifret kontrollkode som garanti på at kvitteringen er ekte.

Avhengig av hvordan du foretar en betaling, får du kvittering for betalingen på en av tre måter:

 • fra minibanken der du utførte betalingen
 • via utskrift på PagoMisCuentas.com-nettstedet
 • via utskrift i nettbanken din
Få juridisk gyldige fakturaer månedlig

Fakturatypen du mottar, avhenger av skatte-ID-nummeret (CUIT eller DNI) du oppga i kontoen din. Hvis du vil motta en faktura med spesifisert mva., må du registrere deg som mva.-registrert bedrift med en CUIT-ID.

 • Du får fakturatypen A hvis du har angitt en gyldig CUIT-ID for en mva.-registrert bedrift.
 • Du får fakturatypen B hvis du har angitt en DNI-ID.

Du kan få mer informasjon om ulike fakturatyper i Argentina ved å gå til det offisielle nettstedet for AFIP-fakturering.

Du får utstedt en juridisk faktura fra Google mellom den tredje og den femte i hver måned. Denne fakturaen inneholder annonseringskostnadene dine for den forutgående kalendermåneden, inkludert alle aktuelle skatter og avgifter. En elektronisk versjon er tilgjengelig i kontoen din. Den blir også sendt til e-postadressen du angir under Faktureringsinnstillinger.

Endring av skatteopplysningene dine
Hvis skatteopplysningene du har oppgitt i Google Ads-kontoen din, er uriktige eller er endret, ber vi deg laste opp riktig dokumentasjon ved å følge denne fremgangsmåten:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre, og velg så Fakturering og betalinger.
 3. Klikk på Innstillinger til venstre på siden.
 4. Klikk på blyantikonet Endre i delen om avgiftsinformasjon for Argentina, og klikk så på Legg til en fil for å laste opp et nytt dokument.
 5. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke får tilgang til «Avgiftsinformasjon for Argentina»-delen eller ikke klarer å laste opp dokumenter, kan det hende du ikke har tilstrekkelige betalingstillatelser. Ta kontakt med administratoren av betalingsprofilen for Google Ads-kontoen din for å få administrator- eller redigeringstilgang til betalingsprofilen.

Husk at fakturaer som ble generert før avgiftsinformasjonen ble oppdatert i Google Ads-kontoen din, ikke kan utstedes på nytt.

Skattefritak

Hvis du er berettiget skattefritak, kan du laste opp sertifikatene når du oppretter kontoen din, slik at vi kan ta dem med i vurderingen når vi beregner skattene og avgiftene dine. Hvis du har glemt å laste opp sertifikatene dine, eller om du har fått innvilget et nytt fritak, kan du laste opp denne dokumentasjonen via Betalingsprofil-delen på Innstillinger-siden.

Fakturering

Slik beregnes skatter og avgifter

Skattene og avgiftene blir lagt til annonseringskostnadene. Du ser dem i transaksjonsloggen og på den månedlige fakturaen. Skattene og avgiftene beregnes i henhold til lokale lover:

 • Mva. på 21 %: Vi trekker 21 % mva. fra alle innbetalingene dine.
 • GRT Perceptions: Vi trekker GRT Perceptions fra alle innbetalinger i provinsene der du er registrert som bedrift og Google er Perceptions-agent. Vi trenger tilgang til alle skattedokumentene dine for å identifisere GRT-statusen din i hver av provinsene.

Du kan se GRT Perceptions-satsen på den månedlige fakturaen din. GRT-avgiftene beregnes ut fra mva.-kategorien, GRT-statusen og de andre faktorene som er oppført i GRT-skattedokumentene dine for hver provins (f.eks. CM01, CM02 og CM05). Det kan hende at disse satsene blir endret i fremtiden, så det er viktig at du oppgir de oppdaterte CM01-, CM02- og CM05-skattedokumentene dine. Foreløpig samler Google Argentina inn skatter og avgifter for de sju følgende provinsene:

 • Buenos Aires (byen)
 • Buenos Aires (provinsen)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Vi ser om du må betale mva. og/eller GRT Perceptions ut fra skatte-ID-nummeret og -dokumentene du oppgir når du oppretter kontoen din. Vi trenger skattedokumentene nedenfor for å fastslå hvilke skattesatser vi skal bruke:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – føderalt skattedokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinsielt GRT-skattedokument
 • CM05 – provinsielt GRT-skattedokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos eller GRT-fritak i hver provins
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (ekskluderingssertifikat)
 • Perceptions-agenten som er angitt (etter provins)

Merk

Det er viktig at du fremskaffer skattedokumenter når du oppretter kontoen din. Hvis vi ikke har de oppdaterte skattedokumentene dine, må vi i henhold til de føderale og provinsielle skattereglene belaste deg med de høyeste avgiftssatsene. Dette kan få innvirkning på de totale kostnadene dine.

Få juridisk gyldige månedsfakturaer

Fakturatypen du mottar, avhenger av mva.-statusen knyttet til skatte-ID-nummeret ditt. Hvis du vil motta en faktura med spesifisert mva., må du registrere deg som mva.-registrert bedrift med en CUIT-ID.

Du kan få mer informasjon om ulike fakturatyper i Argentina ved å gå til det offisielle nettstedet for AFIP-fakturering.

Du får utstedt en juridisk faktura fra Google mellom den tredje og den femte i hver måned. Denne fakturaen inneholder annonseringskostnadene dine for den forutgående kalendermåneden, inkludert alle aktuelle skatter og avgifter. En elektronisk versjon er tilgjengelig i kontoen din. Den blir også sendt til e-postadressen du angir under Faktureringsinnstillinger.

Endring av skatteopplysningene dine

Hvis skatteopplysningene du har oppgitt i Google Ads-kontoen din, er uriktige, eller skatteopplysningene dine er endret, må du sende oss en henvendelse der du oppgir den riktige informasjonen.

En Google Ads-spesialist kontakter deg da innen to virkedager for å bekrefte endringene.

Husk at fakturaer som ble generert før avgiftsinformasjonen ble oppdatert i Google Ads-kontoen din, ikke kan utstedes på nytt.

Skattefritak

Hvis du er berettiget skattefritak, gir du oss tilgang til de nødvendige sertifikatene når du oppretter en ny kredittgrense, slik at vi kan vurdere dem når vi beregner skattene og avgiftene dine. Hvis du har glemt å gjøre dette, eller om du er innvilget et nytt fritak, kan du kontakte en Google Ads-spesialist for å sikre at informasjonen oppdateres.

Hvis du har et GRT Perceptions-skattefritak, kan du sende oss den aktuelle skattedokumentasjonen – enten Carta Certificado de Exclusión eller Exención en Ingressos Brutos – via dette skjemaet.

GRT Perceptions

GRT er et ID-nummer for bruttoinntekt. Når du registrerer deg for Google Ads, må du angi ID-en din eller CUIT-nummeret ditt. Feltet Gross Revenue Identification (GRT ID) (Bruttoinntekts-ID) er ikke obligatorisk, ettersom ikke alle annonsører må betale GRT.

Hva er GRT?

GRT-ID-en er ID-nummeret for skatt på bruttoinntekt. Bruttoinntektsskatten er de viktigste finansieringsmidlene provinsmyndighetene får. Den beregnes utelukkende ut fra salget, og skattebeløpet varierer i hver provins.

Hvor skal GRT oppgis?

Hvis du valgte Banelco eller PagoMisCuentas.com som betalingsmåte da du opprettet Google Ads-kontoen din, blir du bedt om å oppgi DNI- eller CUIT-ID-en din (skatte-ID-nummeret ditt). Hvis du velger CUIT-ID-en, får du muligheten til å angi en GRT-ID. Det er viktig at du angir GRT-nummeret ditt uten bindestreker eller mellomrom. Du må også laste opp skattedokumenter for både mva. og GRT.

Slik finner du ut om du er betalingspliktig

Om det gjelder GRT for byen Buenos Aires, kan du følge fremgangsmåten nedenfor for å se om bedriften din skal betale GRT Perceptions – og i så fall hvilken sats:

 1. Gå til http://www.arba.gov.ar/
 2. Skriv inn skatte-ID-nummeret ditt (CUIT-ID-en) og bedriftens passord. Hvis du ikke vet passordet, kan du kontakte bedriftens økonomiavdeling.
 3. Velg Rol: contribuyente.
 4. Velg Consulta al padrón i menyen øverst til venstre kalt «Regimen de recaudación por».
 5. Velg hvilken måned du vil se satsen for.
 6. GRT Perceptions-satsen Google bruker for betalingene dine, er oppført under «Alícuota de percepción».

Rådfør deg med de lokale myndighetene når det gjelder andre provinser.

Merverdiavgift (mva.) i Taiwan

Merverdiavgift (mva.) er en skatt på 5 % på varer og tjenester, som betales til skattemyndighetene i Taiwan. Hvordan og om du betaler mva. i Taiwan, avhenger av betalingsmåten og -innstillingen din. Velg den betalingsmåten og -innstillingen nedenfor som gjelder for kontoen din.

Automatisk eller manuell innbetaling med kredittkort

Hvis du betaler for Google Ads-kontoen din med kredittkort, har du underskrevet en avtale med Google Asia Pacific Pte. Ltd., og derfor skylder du ikke mva.

Manuelle innbetalinger i nærbutikk, på postkontor eller gjennom pengeoverføring

Hvis du betaler for Google Ads-kontoen din i nærbutikk/kiosk, på postkontor eller gjennom pengeoverføring, har du underskrevet en avtale med Google Taiwan som fastsetter at du skal betale mva. for Google Ads-kostnadene dine. For å dekke avgiften overfører Google automatisk en prosentandel av hver enkelt av innbetalingene dine til skattemyndighetene i Taiwan. For hver betaling du foretar, sender vi deg en GUI (Government Uniform Invoice) som viser hvor mye mva. du har betalt.

Slik beregnes mva. for manuelle innbetalinger i nærbutikk/kiosk, på postkontor eller ved pengeoverføring

Slik beregner vi mva.-fradraget fra Google Ads-innbetalingen din:

Når du foretar en innbetaling, forutsetter vi at du har inkludert beløpet du ønsker kreditert kontoen din, samt 5 % av dette beløpet for å dekke mva. Med andre ord: Hvis du betaler inn beløpet X, deler vi opp beløpet i Y og 5 % av Y. Vi krediterer kontoen din med Y og betaler 5 % av Y i mva.

Dette er formelen vi bruker:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 x Y
 • Y = X/1,05

Eksempel

La oss si at du har foretatt en innbetaling på NTD 1 050. Vi bruker følgende utregning for å fastsette beløpet som skal krediteres kontoen din:

 • Y = NTD 1 050/1,05
 • Y = NTD 1 000

Vi krediterer kontoen din med NTD 1000, mens restbeløpet på NTD 50 sendes til skattemyndighetene i landet ditt i form av mva.

Kredittgrense (månedlig fakturering)

Hvis du har en Google Ads-konto som er satt til kredittgrense (månedlig fakturering), har du underskrevet en avtale med Google Taiwan som fastsetter at du skal betale mva. for Google Ads-kostnadene dine. På den månedlige fakturaen din finner du en mva.-beregning, og med hver faktura sender vi deg en GUI (Government Uniform Invoice) som viser merverdiavgiften du skylder.

Om GUI-fakturaer (Government Uniform Invoices)

Hva er en GUI (Government Uniform Invoice)?

Bedrifter som selger varer eller tjenester i Taiwan, må utstede en Government Uniform Invoice (GUI-faktura) til kjøperen på kjøpstidspunktet, slik det fremgår av Time Limit for Issuing Sales Documentary Evidence (tidsfrist for å utstede dokumentasjonsbevis for salg) i den Taiwanske loven kalt Value-added and Non-value-added Business Tax Act (lov om merverdiavgift og skatt for bedrifter).

I tråd med denne loven utsteder Google en GUI til deg hver gang du foretar en betaling (dvs. kjøper annonseringstjenester), såfremt Google Ads-kontoen din oppfyller følgende kriterier:

 • har forretningsadresse i Taiwan
 • bruker nye taiwanske dollar (NTD)
 • bruker manuelle innbetalinger eller kredittgrense (månedlig fakturering)
 • ble opprettet etter en bestemt dato

Annonsører med en konto som oppfyller disse kriteriene, har signert en kontrakt med Google Taiwan. Alle andre annonsører har signert kontrakter med andre Google-enheter, og derfor utsteder vi ikke noen GUI til disse annonsørene.

Ett av formålene med GUI-en er å spore all merverdiavgift (mva.) som en bedrift eller en enkeltperson betaler. Det er viktig å ta vare på GUI-ene, ettersom disse opplysningene skal overføres til selvangivelsen din.

GUI-en din kommer til å inneholde følgende informasjon:

 • GUI-ID
 • salgsbeløp
 • mva.
 • totalbeløp
 • skatte-ID-nummeret ditt (hvis du valgte Bedrift i Skattestatus-feltet da du opprettet kontoen din)
 • en beskrivelse av tjenesten (f.eks. Annonsering på nettet)

Vær også oppmerksom på følgende:

 • Hvis du valgte Bedrift i Skattestatus-feltet da du opprettet kontoen din, utsteder vi en standard bedrifts-GUI. Hvis ikke utsteder vi en standard GUI for enkeltpersoner.
 • Du mottar en GUI fire uker etter at du har utført en betaling.
 • Tittelen på GUI-en din er bedriftsnavnet du oppga i betalingsprofilen din på Innstillinger-siden. Du kan når som helst redigere denne informasjonen.
Forsinket mottak av GUI-er

Du skal motta en GUI (Government Uniform Invoice) innen fire uker etter at du har foretatt en innbetaling. Hvis du fortsatt ikke har mottatt GUI-en innenfor dette tidsrommet, kan du kontakte oss og be om å få utstedt en ny.

GUI-en din kan ha forsvunnet under postgang. For å være på den sikre siden bør du imidlertid forsikre deg om at adressen på Betalingsprofil-siden i Google Ads-kontoen din er korrekt. Følg denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , velg Fakturering og betalinger og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Klikk på Endre og gjør eventuelle nødvendige endringer.
 4. Klikk på Lagre.
Sånn endrer du bedriftsnavnet på GUI-en

Selskapsnavnet du oppga under Betalingsprofil i kontoen din, vises som tittelen på GUI-en din (Government Uniform Invoice). Følg denne veiledningen for å endre GUI-tittelen:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , velg Fakturering og betalinger og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Gjør de ønskede endringene i Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på Lagre.
Skatte-ID-nummeret ditt på GUI-en

Skatte-ID-nummeret ditt blir vist på GUI-en hvis du valgte «Bedrift» i «Skattestatus»-feltet da du konfigurerte kontoen din. Du kan også finne denne skatte-ID-en i Betalingsprofil-delen i Google Ads-kontoen din. Sånn kommer du deg dit:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , velg Fakturering og betalinger og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi råd om merverdiavgift. Hvis du har et generelt spørsmål om merverdiavgift, kan du kontakte skattemyndighetene i Taiwan.

Merverdiavgift (mva.) i Kina

Mva. (merverdiavgift) er en avgift som pålegges varer eller tjenester når disse omsettes. Google Ads-brukere på Google Advertising (Shanghai) som har faktureringsadresse i Kina, er merverdiavgiftspliktige.

Fra og med 1. januar 2012 er Google Advertising (Shanghai) avgiftspliktig i henhold til Shanghais prøveprosjekt for mva. Fra og med 1. april 2012 belaster og krever Google Advertising (Shanghai) inn mva. for alle annonseringstjenester som leveres, og annonsører utstedes bare proformafakturaer for mva. («VAT Fapiao»). Mva.-beløpet fremgår av proformafakturaen for mva. som utstedes til deg.

Google Advertising (Shanghai) kan ikke gi råd om skatt. Ta kontakt med en profesjonell skatterådgiver eller ansatt i skatteetaten for spørsmål om hvordan Shanghais prøveprosjekt for merverdiavgift kan påvirke bedriften og avgiftsforpliktelsene dine, for å finne ut hvilken mva.-status bedriften har, eller for å fastslå hvilke opplysninger proformafakturaen for merverdiavgift skal inneholde.

Merverdiavgiftskostnader

I henhold til prøveprosjektet for mva. i Shanghai er Google Advertising (Shanghai) pålagt å belaste 6 % mva. for alle kunder, selv om de ikke holder til i Shanghai. Det gjøres ingen unntak.

På fakturaen til kunder som ikke betaler manuelt, fremgår mva.-belastningen som er pålagt fakturasaldoen i henhold til avgiftsøkningen på 6 %.

For kunder som betaler manuelt, trekker Google 6 % mva. fra beløpet som er betalt inn på forskudd. Dette betyr at hvis du for eksempel betaler inn CNY 1000 på forskudd, er beløpet som krediteres kontosaldoen din, pålydende CNY 943,40 når mva.-beløpet på CNY 56,60 er trukket fra.

Om proformafakturaer der merverdiavgift fremgår særskilt («Special VAT Fapiao»)

Google Advertising (Shanghai) utsteder proformafakturaer der merverdiavgift fremgår særskilt, til kunder som betaler mva. på vanlig måte. En spesiell mva.-fapiao er et bevis på avgiftsbetaling som gjør at du har rett til fradrag for inngående merverdiavgift dersom du er korrekt registrert som en vanlig mva.-betaler hos skattemyndighetene.

For at du skal kunne motta slike proformafakturaer der mva. fremgår særskilt, må du sende Google Advertising (Shanghai) en skannet kopi av sertifikatet ditt for avgiftsregistrering (side én og to, inkludert registreringsstatus for merverdiavgift). Du kan sende oss det skannede sertifikatet for avgiftsregistrering i ett av de følgende filformatene: PNG, GIF, JPEG eller TIFF. Filstørrelsen må ikke overskride 5 MB.

I tillegg skal de følgende opplysningene du må sende inn, være angitt på proformafakturaen der merverdiavgift fremgår særskilt, og de må stemme overens med opplysningene på sertifikatet for avgiftsregistreringen (hvis de står oppført der):

 • bedriftens navn
 • status for mva.-registrering (vanlig mva.-betaler)
 • ID for skatte- og avgiftsregistrering («Tax Registration ID»)
 • registrert adresse
 • registrert telefonnummer
 • bankkontoopplysninger (banknavn, kontonummer)

Hvis du vil at proformafakturaen der merverdiavgift fremgår særskilt, skal sendes til en annen adresse enn den du har registrert, kan du oppgi en separat postadresse ved å legge den til i betalingskontoen din.

Hvis opplysningene dine ikke stemmer overens med opplysningene på sertifikatet for avgiftsregistrering, eller hvis det skannede sertifikatet for avgiftsregistrering er ugyldig, skadet eller uleselig, kan ikke Google Advertising (Shanghai) utstede denne proformafakturaen der merverdiavgiften fremgår særskilt. Hvis dette skjer, sender vi deg en e-post der vi ber deg korrigere opplysningene som mangler eller er uriktige. Vi kan utstede slike «Special VAT Fapiao»-proformafakturaer først etter at du har gjort de nødvendige endringene.

Om generelle proformafakturaer for mva. («General VAT Fapiao»)

Google Advertising (Shanghai) utsteder generelle proformafakturaer til kunder registrert som mva.-betalere under et visst beløpsnivå, personer fritatt for mva. eller enkeltpersoner. Generelle proformafakturaer for mva. («General VAT Fapiao») er et offisielt bevis på innbetalt avgift, men de kan ikke brukes for å gjøre krav på rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Den følgende informasjonen du sender inn, skal være angitt på den generelle proformafakturaen din for mva.:

 • bedriftens navn
 • status for mva.-registrering (vanlig mva.-betaler)
 • ID for avgiftsregistrering (unntatt enkeltpersoner)
 • postadresse
 • telefonnummer

Bortvalg av proformafakturaer for mva. («VAT Fapiao»)

Hvis du ikke ønsker å motta proformafakturaer for mva. («VAT Fapiao») for annonseringsaktiviteten din, kan du velge bort dette ved å merke av for alternativet for ikke å få tilsendt faktura med moms, i betalingsprofilen din. Du får ikke tilsendt proformafakturaer for mva. fra Google Advertising (Shanghai) før du endrer dette alternativet.

Du bør imidlertid legge merke til at om du velger å ikke motta proformafakturaer for mva., er Google Advertising (Shanghai) fortsatt pålagt å belaste 6 % mva. for alle kunder, og å innrapportere mva.-aktivitet til de aktuelle skattemyndighetene.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Når du oppretter kontoen din, blir du bedt om å bekrefte at skattestatusen din er bedrift. Bedriftsstatus betyr at du ønsker å oppnå økonomiske fordeler gjennom annonseringen, for eksempel høyere inntekter, økt salg eller flere registreringer. Dette innbefatter blant annet agenter, selvstendige selgere og samarbeidspartnere. I EU kan Google Ads bare brukes til forretningsformål.

Google kan ikke gi råd angående mva. Hvis du har spørsmål om mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Greit å vite

 • Du må gi oss mva.-nummeret ditt.
 • Vi belaster ikke kontoen din med mva.
 • Du står selv ansvarlig for å beregne og innbetale mva. i henhold til satsen som gjelder for EU-landet du har juridisk adresse i (i henhold til artikkel 44 i EUs rådsdirektiv 2006/112/EF).

Endring av mva.-nummeret

Du kan endre mva.-nummeret ditt selv. Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten.

Endre mva.-nummeret
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet , velg Fakturering og betalinger og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Skriv inn MVA-nummeret ditt i Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på Lagre.

En feil mange gjør, er å oppgi personnummeret i stedet for mva.-registreringsnummeret. Vær oppmerksom på at dette er to forskjellige numre. Mva.-registreringsnumre begynner med en landspesifikk ID. Denne etterfølges av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til nettstedet til Europakommisjonen hvis du ønsker å kontrollere at mva.-registreringsnummeret ditt er gyldig.

Beregn mva. selv

Du må selv beregne mva. i henhold til den lokale satsen i landet du bor i. Kontakt et lokalt skattekontor for å få hjelp med dette.

Slik finner du mva.-fakturaer

Mva.-fakturaer og månedlige innbetalinger blir nå tatt med i det samme dokumentet. Hvis du ser etter en faktura fra perioden januar til og med april 2015, finner du separate dokumenter for mva.-fakturaen og de månedlige innbetalingene.

Slik finner du mva.-fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet og velg Fakturering og betalinger. Gå til faktureringssiden
 3. Klikk så på Transaksjoner i menyen til venstre.
 4. Angi datoperioden ovenfor tabellen slik at den samsvarer med fakturaene du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der ser du den nyeste fakturaen din.
  • Juster datoperioden ved hjelp av rullegardinmenyen for å se på tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 5. Klikk på Dokumenter-linken i tabellen, under måneden du vil se fakturaen for.
 6. Klikk på fakturanummeret. Hvis du ser etter fakturaer fra perioden januar til og med april 2015, må du også klikke på MVA-faktura for EU-rullegardinmenyen for å se på den separate mva.-fakturaen.
 7. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. Sørg for at forgrunnsvinduer ikke blokkeres i nettleseren din. Ellers kan mva.-fakturaen ikke åpnes.
 8. For å skrive ut fakturaen, klikk på Fil og deretter på Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan alternativt høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut. Hvis du ønsker å laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.

Når utstedes mva.-fakturaer

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er mva.-fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager blir ikke mva.-fakturaer generert, og dermed må du regne med noe forsinkelse i slike perioder.
 • I perioden januar til og med april 2015 blir mva.-fakturaer utstedt i tillegg til fakturaene for månedlig betaling. Før januar 2015 og etter mai 2015 blir mva.-kostnadene og en tabell med annonseringsbetalinger tatt med i det samme dokumentet.

Hva mva.-fakturaene inneholder

Den månedlige fakturaen inneholder tabellene «Oversikt over mottatte betalinger» og «Oversikt over kostnader og MVA» med unntak av månedene januar til og med april 2015. Disse månedene har separate dokumenter for mva. og innbetalinger.

Hva som er oppført på fakturaen og mva.-fakturaen din, avhenger av om du har valgt automatisk eller manuell innbetaling for kontoen din. Klikk på delen som er aktuell for det du har valgt.

Automatisk innbetaling

Hvis du har valgt automatisk innbetaling for kontoen din, kan fakturaen og mva.-fakturaen din inneholde forskjellige beløp, avhengig av om du har foretatt manuelle innbetalinger.

 • Fakturaen inneholder alle kostnadene og eventuelt de manuelle innbetalingene du har foretatt den aktuelle måneden.
 • Hvis du har betalt mer enn du skylder gjennom en manuell innbetaling, gjenspeiles dette i fakturaen, i tillegg til de Google Ads-kostnadene den manuelle innbetalingen dekket.

Eksempel: bare automatisk innbetaling

Tenk deg at det er påløpt 300 euro i annonseringskostnader den aktuelle måneden, og at du automatisk ble belastet 200 euro ved faktureringsgrensen.

 • Du kan se en innbetaling på 200 euro i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • Du kan se det tilhørende mva.-beløpet i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA».

Restbeløpet på 100 euro for påløpte annonseringskostnader overføres til den neste faktureringssyklusen og fremgår av dokumentene for den neste måneden.

Eksempel: automatisk innbetaling med en manuell innbetaling

Sett at du har opparbeidet deg annonseringskostnader på EUR 300 i løpet av den aktuelle måneden. Du ble automatisk belastet 200 euro ved faktureringsgrensen, og du foretok også en manuell innbetaling på 200 euro.

 • I tabellen «Oversikt over mottatte betalinger» kan du se en belastning på 200 euro og en manuell innbetaling på 200 euro. Det blir til sammen 400 euro.
 • Du kan se et eventuelt mva.-beløp i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA», hvis det er aktuelt.

På fakturaen for neste måned kan du se ytterligere annonseringskostnader på 100 euro (over faktureringsgrensen på 200 euro). Disse kostnadene blir trukket fra den manuelle innbetalingen på 200 euro, og dermed er det 100 euro i kreditt igjen i kontoen.

Manuelle innbetalinger

Hvis manuell innbetaling er valgt for kontoen din, inneholder fakturaen din vanligvis forskjellige beløp for betalingene og mva.-beløpene.

 • Du kan se innbetalingene i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • Du kan se annonseringskostnadene for den aktuelle måneden og eventuell mva. i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA», hvis det er aktuelt.

Eksempel

Tenk deg at du har foretatt en manuell innbetaling på 100 euro den første i måneden og opparbeidet deg annonseringskostnader på 80 euro i løpet av denne måneden.

 • Du kan se en innbetaling på 100 euro i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • I tabellen «Oversikt over kostnader og MVA» kan du se den manuelle innbetalingen på 100 euro, annonseringskostnadene på 80 euro, en utlignende positiv belastning for å ta høyde for duplisering, samt en eventuell mva., hvis det er aktuelt.

Avvik mellom transaksjonsloggen og fakturaen

Noen ganger avviker de belastningene du ser i transaksjonsloggen, med en dag eller to i forhold til dem du ser på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du skriver ut fra Google Ads-kontoen din, er gamle fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du har spørsmål, må du kontakte lokale myndigheter eller en skatterådgiver.

Sertifikater for skattemessig tilhørighet

Sertifikatene for skattemessig tilhørighet kan lastes ned som PDF-filer fra denne artikkelen. Klikk på den aktuelle linken nedenfor.

 

Hvis du trenger eldre versjoner av sertifikatet, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Sertifikatet for skattemessig tilhørighet som du får fra Google, utstedes av irske skattemyndigheter i elektronisk utgave og på engelsk. Sertifikatet i denne utgaven er et gyldig dokument som godkjennes av polske skattemyndigheter.

Merverdiavgift (mva.)

Alle Google Ads-kontoer i Irland er pålagt å betale merverdiavgift (mva.) i henhold til irsk sats – en sats som kan endres av de irske myndighetene etter eget skjønn.

Her er en oversikt over hva du kan forvente hvis du holder til i Irland:

 • Du er alltid merverdiavgiftspliktig i henhold til gjeldende irsk sats, slik det kreves av irsk lovgivning. (Kontoen din er underlagt Google Ireland.)
  • Hvis du bruker automatiske betalinger, legger vi til mva. i Google Ads-kostnadene dine én gang på slutten av hver måned, og dette beløpet skal betales neste gang du blir belastet.
  • Hvis du bruker manuelle innbetalinger, trekker vi mva.-kostnader fra saldoen din før den blir tømt, én gang ved utgangen av hver måned.
  • Hvis du er fritatt for mva. i henhold til VAT 13b/56b, kan du angi dette ved å merke av i avmerkingsboksen under «Har du et MVA-nr.?». (Du kan finne denne innstillingen under avgiftsinformasjonen din ved å klikke på verktøyikonet , velge Fakturering og betalinger og så klikke på Innstillinger.) Her må du også oppgi informasjon knyttet til VAT 13b/56b.

Google kan ikke gi råd angående mva. Hvis du har spørsmål om mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Endring av mva.-nummeret

Du kan endre mva.-nummeret ditt selv. Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten.

Endre mva.-nummeret
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet , velg Fakturering og betalinger og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Finn Betalingsprofil-delen, og oppgi MVA-nummeret ditt der.
 4. Klikk på Lagre.

En feil mange gjør, er å oppgi personnummeret i stedet for mva.-registreringsnummeret. Vær oppmerksom på at dette er to forskjellige numre. Mva.-registreringsnumre begynner med en landspesifikk ID. Denne etterfølges av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til nettstedet til Europakommisjonen hvis du ønsker å kontrollere at mva.-registreringsnummeret er gyldig.

Slik finner du mva.-fakturaer

Mva.-fakturaer og månedlige innbetalinger blir nå tatt med i det samme dokumentet. Hvis du ser etter en faktura fra perioden januar til og med april 2015, finner du separate dokumenter for mva.-fakturaen og de månedlige innbetalingene.

Slik finner du mva.-fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet , velg Fakturering og betalinger og klikk så på Transaksjoner fra menyen til venstre. Gå til fakturering
 3. Angi datoperioden ovenfor tabellen slik at den samsvarer med fakturaene du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der ser du den nyeste fakturaen din.
  • Juster datoperioden ved hjelp av rullegardinmenyen for å se på tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 4. Klikk på Dokumenter-rullegardinmenyen under måneden du ønsker å se fakturaen for, i tabellen.
 5. Klikk på fakturanummeret. Hvis du ser etter fakturaer fra perioden januar til og med april 2015, må du også klikke på MVA-faktura for EU-rullegardinmenyen for å se på den separate mva.-fakturaen.
 6. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. Sørg for at forgrunnsvinduer ikke blokkeres i nettleseren din. Ellers kan mva.-fakturaen ikke åpnes.
 7. For å skrive ut fakturaen, klikk på Fil og deretter på Skriv ut i nettlesermenyen. Du kan alternativt høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut. Hvis du ønsker å laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.

Når utstedes mva.-fakturaer

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er mva.-fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager blir ikke mva.-fakturaer generert, og dermed må du regne med noe forsinkelse i slike perioder.
 • I perioden januar til og med april 2015 blir mva.-fakturaer utstedt i tillegg til fakturaene for månedlig betaling. Før januar 2015 og etter mai 2015 blir mva.-kostnadene og en tabell med annonseringsbetalinger tatt med i det samme dokumentet.

Hva mva.-fakturaene inneholder

Den månedlige fakturaen inneholder tabellene «Oversikt over mottatte betalinger» og «Oversikt over kostnader og MVA» med unntak av månedene januar til og med april 2015. Disse månedene har separate dokumenter for mva. og innbetalinger.

Hva som er oppført på fakturaen og mva.-fakturaen din, avhenger av om du har valgt automatisk eller manuell innbetaling for kontoen din. Klikk på delen som er aktuell for det du har valgt.

Automatisk innbetaling

Hvis du har valgt automatisk innbetaling for kontoen din, kan fakturaen og mva.-fakturaen din inneholde forskjellige beløp, avhengig av om du har foretatt manuelle innbetalinger.

 • Fakturaen inneholder alle kostnadene og eventuelt de manuelle innbetalingene du har foretatt den aktuelle måneden.
 • Hvis du har betalt mer enn du skylder gjennom en manuell innbetaling, gjenspeiles dette i fakturaen, i tillegg til de Google Ads-kostnadene den manuelle innbetalingen dekket.

Eksempel: bare automatisk innbetaling

Tenk deg at det er påløpt 300 euro i annonseringskostnader den aktuelle måneden, og at du automatisk ble belastet 200 euro ved faktureringsgrensen.

 • Du kan se en innbetaling på 200 euro i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • Du kan se det tilhørende mva.-beløpet i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA».

Restbeløpet på 100 euro for påløpte annonseringskostnader overføres til den neste faktureringssyklusen og fremgår av dokumentene for den neste måneden.

Eksempel: automatisk innbetaling med en manuell innbetaling

Sett at du har opparbeidet deg annonseringskostnader på EUR 300 i løpet av den aktuelle måneden. Du ble automatisk belastet 200 euro ved faktureringsgrensen, og du foretok også en manuell innbetaling på 200 euro.

 • I tabellen «Oversikt over mottatte betalinger» kan du se en belastning på 200 euro og en manuell innbetaling på 200 euro. Det blir til sammen 400 euro.
 • Du kan se et eventuelt mva.-beløp i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA», hvis det er aktuelt.

På fakturaen for neste måned kan du se ytterligere annonseringskostnader på 100 euro (over faktureringsgrensen på 200 euro). Disse kostnadene blir trukket fra den manuelle innbetalingen på 200 euro, og dermed er det 100 euro i kreditt igjen i kontoen.

Manuelle innbetalinger

Hvis manuell innbetaling er valgt for kontoen din, inneholder fakturaen din vanligvis forskjellige beløp for betalingene og mva.-beløpene.

 • Du kan se innbetalingene i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • Du kan se annonseringskostnadene for den aktuelle måneden og eventuell mva. i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA», hvis det er aktuelt.

Eksempel

Tenk deg at du har foretatt en manuell innbetaling på 100 euro den første i måneden og opparbeidet deg annonseringskostnader på 80 euro i løpet av denne måneden.

 • Du kan se en innbetaling på 100 euro i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • I tabellen «Oversikt over kostnader og MVA» kan du se den manuelle innbetalingen på 100 euro, annonseringskostnadene på 80 euro, en utlignende positiv belastning for å ta høyde for duplisering, samt en eventuell mva., hvis det er aktuelt.

Avvik mellom transaksjonsloggen og fakturaen

Noen ganger avviker de belastningene du ser i transaksjonsloggen, med en dag eller to i forhold til dem du ser på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du skriver ut fra Google Ads-kontoen din, er gamle fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du har spørsmål, må du kontakte lokale myndigheter eller en skatterådgiver.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Alle Google Ads-kontoer i Sør-Afrika er pålagt å betale merverdiavgift (mva.) i henhold til satsen i Sør-Afrika – en sats myndighetene i Sør-Afrika kan endre etter eget skjønn. Her er en oversikt over hva du kan forvente hvis du holder til i Sør-Afrika:
 • Du er alltid merverdiavgiftspliktig i henhold til gjeldende satser i Sør-Afrika, i henhold til lovgivningen i Sør-Afrika fra og med 1. april 2019.
  • Hvis du bruker automatiske betalinger, legger vi til mva. i Google Ads-kostnadene dine én gang på slutten av hver måned, og dette beløpet skal betales neste gang du blir belastet.
  • Hvis du bruker manuelle innbetalinger, trekker vi mva.-kostnader fra saldoen din før den blir tømt, én gang ved utgangen av hver måned.
Google kan ikke gi råd angående mva. Hvis du har spørsmål om mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese den bindende generelle kjennelsen fra de sørafrikanske skattemyndighetene (bare tilgjengelig på engelsk).

Sånn kan du finne mva.-fakturaer

Hvis du bruker den nye utgaven av Google Ads, vises ikke tannhjulikonet  i kontoen din. Klikk i stedet på verktøyikonet øverst til høyre. Du finner Fakturering og betalinger under Konfigurasjon-overskriften.

Mva.-fakturaer og månedlige innbetalinger blir tatt med i det samme dokumentet. Slik finner du mva.-fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet , deretter på Faktureringssammendrag og så på Transaksjoner i sidemenyen til venstre.
 3. Angi datoperioden ovenfor tabellen slik at den samsvarer med fakturaene du vil se.
  • Standardvisningen er «Siste 3 måneder». Der ser du den nyeste fakturaen din.
  • Juster datoperioden ved hjelp av rullegardinmenyen for å se på tidligere fakturaer. Velg for eksempel Dette året hvis du vil se fakturaer for inneværende kalenderår.
 4. Klikk på rullegardinmenyen under måneden du ønsker å se fakturaen for.
 5. Klikk på fakturanummeret. 
 6. Fakturaen åpnes i et nytt nettleservindu. Sørg for at forgrunnsvinduer ikke blokkeres i nettleseren din. Ellers kan mva.-fakturaen ikke åpnes.
 7. For å skrive ut fakturaen, klikk på Fil og velg Skriv ut på nettlesermenyen. (Du kan også høyreklikke på fakturaen og velge Skriv ut). Hvis du ønsker å laste ned fakturaen og lagre en kopi på datamaskinen, høyreklikker du og velger Lagre som.

Når utstedes mva.-fakturaer

Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen den påfølgende måneden. Eksempelvis er mva.-fakturaen for september klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager blir ikke mva.-fakturaer generert, og dermed må du regne med noe forsinkelse i slike perioder.

Hva mva.-fakturaene inneholder

Den månedlige fakturaen inneholder de to tabellene «Oversikt over mottatte betalinger» og «Oversikt over kostnader og MVA».

Hva som er oppført på fakturaen og mva.-fakturaen din, avhenger av om du har valgt automatisk eller manuell innbetaling for kontoen din. Klikk på delen som er aktuell for det du har valgt.

Automatisk innbetaling
Hvis du har valgt automatisk innbetaling for kontoen din, kan fakturaen og mva.-fakturaen din inneholde forskjellige beløp, avhengig av om du har foretatt manuelle innbetalinger.
 • Fakturaen inneholder alle kostnadene og eventuelt de manuelle innbetalingene du har foretatt den aktuelle måneden.
 • Hvis du har betalt mer enn du skylder gjennom en manuell innbetaling, gjenspeiles dette i fakturaen, i tillegg til de Google Ads-kostnadene den manuelle innbetalingen dekket.

Eksempel: bare automatisk innbetaling

Tenk deg at det er påløpt 300 euro i annonseringskostnader den aktuelle måneden, og at du automatisk ble belastet 200 euro ved faktureringsgrensen.
 • Du kan se en innbetaling på 200 euro i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • Du kan se det tilhørende mva.-beløpet i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA».
Restbeløpet på 100 euro for påløpte annonseringskostnader overføres til den neste faktureringssyklusen og fremgår av dokumentene for den neste måneden. 

Eksempel: automatisk innbetaling med en manuell innbetaling

Sett at du har opparbeidet deg annonseringskostnader på EUR 300 i løpet av den aktuelle måneden. Du ble automatisk belastet 200 euro ved faktureringsgrensen, og du foretok også en manuell innbetaling på 200 euro.
 • I tabellen «Oversikt over mottatte betalinger» kan du se en belastning på 200 euro og en manuell innbetaling på 200 euro. Det blir til sammen 400 euro.
 • Du kan se et eventuelt mva.-beløp i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA», hvis det er aktuelt.
På fakturaen for neste måned kan du se ytterligere annonseringskostnader på 100 euro (over faktureringsgrensen på 200 euro). Disse kostnadene blir trukket fra den manuelle innbetalingen på 200 euro, og dermed er det 100 euro i kreditt igjen i kontoen.
Manuelle innbetalinger
Hvis manuell innbetaling er valgt for kontoen din, inneholder fakturaen din vanligvis forskjellige beløp for betalingene og mva.-beløpene.
 • Du kan se innbetalingene i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • Du kan se annonseringskostnadene for den aktuelle måneden og eventuell mva. i tabellen «Oversikt over kostnader og MVA», hvis det er aktuelt.

Eksempel: manuell innbetaling

Tenk deg at du har foretatt en manuell innbetaling på 100 euro den første i måneden og opparbeidet deg annonseringskostnader på 80 euro i løpet av denne måneden.

 • Du kan se en innbetaling på 100 euro i tabellen «Oversikt over mottatte betalinger».
 • I tabellen «Oversikt over kostnader og MVA» kan du se den manuelle innbetalingen på 100 euro, annonseringskostnadene på 80 euro, en utlignende positiv belastning for å ta høyde for duplisering, samt en eventuell mva., hvis det er aktuelt.

Avvik mellom transaksjonsloggen og fakturaen

Noen ganger avviker de belastningene du ser i transaksjonsloggen, med en dag eller to i forhold til dem du ser på fakturaen. I de fleste tilfeller skjer dette fordi Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig. Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du skriver ut fra Google Ads-kontoen din, er gamle fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine. Det vil si at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google.

Fakturaene er juridisk gyldige og godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Ulike skattemyndigheter godkjenner disse dokumentene som mva.-fakturaer med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke for disse fakturaene.

Hvis du har spørsmål, må du kontakte lokale myndigheter eller en skatterådgiver.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Kontoen din leveres av Google Ireland Ltd., men Google kan ikke belaste deg med mva. hvis faktureringsadressen din er i et land som ikke er medlem i EU.

Rådfør deg med lokale skattemyndigheter for å finne ut om du er pliktig til selv å beregne mva. i landet ditt. I så fall må du gjøre dette med hjelp fra en skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene. Google kan ikke gi råd om dette.

Beregn mva. selv

Hvis du ikke belastes mva. i Google Ads-kostnadene dine, må du kanskje selv beregne mva. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å få hjelp.

Månedlige kontoutskrifter

I juli 2018 introduserte vi nye månedlige kontoutskrifter som erstattet de gamle månedlige fakturaene. Disse kontoutskriftene inneholder den samme informasjonen som tidligere sto på fakturaene.

Månedlige kontoutskrifter for oppdaterte annonser er ikke fakturaer. Disse dokumentene gir et sammendrag av faktureringsaktiviteten i den aktuelle tidsperioden. Finn ut mer om kontoutskrifter

Hvis du har spørsmål om disse nye månedlige kontoutskriftene i forbindelse med utfylling av selvangivelsen din, må du kontakte lokale myndigheter eller en skatterådgiver for å få hjelp.

Regelmessig eksportør

Hvis du eksporterer varer regelmessig og har krav på mva.-fritak, kan du sende inn et gyldig intensjonsdokument her [link coming soon].

Merk: Google kan ikke gi råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål knyttet til mva.

Berørte produkter for Google-forhandlere i Italia

Hvis du har mottatt en merknad med henvisning til berørte produkter, er dette de berørte produktene det refereres til i den aktuelle merknaden. Inntil videre er Google Italy s.r.l. motparten din i forbindelse med kontrakter som regulerer levering av disse berørte produktene.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager og Studio
 • Google Ad Manager (bare for tjenestene der du faktureres av Google)
 • Search Ads 360
 • Flysøk
 • Analytics og Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-reservasjon
 • Waze-reklamer
   

 

Annonsører i Nord-Amerika

Annonsører i Nord-Amerika som har forretningsinntekter fra Google Ads, må oppgi Googles skatteregistreringsnummer når de fyller ut selvangivelsen. Her er informasjonen om oss:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Skatteregistreringsnummer (TIN) 77-0493581

Merk:

Hvis du er annonsør på Hawaii og du bruker automatiske eller manuelle innbetalinger, blir avgiftene dine beregnet og belastet på slutten av hver måned.

Annonsører i Nord-Amerika

Annonsører i Nord-Amerika som har forretningsinntekter fra Google Ads, må oppgi Googles skatteregistreringsnummer når de fyller ut selvangivelsen. Her er informasjonen om oss:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Skatteregistreringsnummer (TIN) 77-0493581

QST i Québec

Québec Sales Tax (QST)-satsen er på 9,975 % og gjelder for alle Google Ads-kunder i provinsen som ikke har lagt til et QST-registreringsnummer i betalingsprofilene sine.

Kunder som benytter månedlig fakturering, må kontakte brukerstøtten og oppgi QST-registreringsnummeret sitt slik at ekspertene våre kan oppdatere betalingsprofilen til kunden.

Annonsører som benytter automatiske eller manuelle innbetalinger, kan oppdatere skatteinformasjonen ved hjelp av en av disse metodene (du trenger bare å laste den opp ett sted):

Oppdater skatteinformasjonen din i Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet  øverst til høyre og velg Fakturering og betalinger.
 3. Klikk på Innstillinger på sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på blyantikonet Endre i delen om avgiftsinformasjon for Canada, og skriv inn QST-nummeret ditt i «QST-registreringsnummer (valgfritt)»-feltet.
 5. Klikk på Lagre.

Oppdater skatteinformasjonen din i Googles betalingssenter

 1. Logg på Google-betalingskontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger til venstre på siden.
 3. Klikk på blyantikonet Endre i delen om avgiftsinformasjon for Canada, og skriv inn QST-nummeret ditt i «QST-registreringsnummer (valgfritt)»-feltet.
 4. Klikk på Lagre.

Merk:

Hvis du er annonsør på Hawaii og bruker automatiske eller manuelle innbetalinger, blir avgiftene dine beregnet og belastet på slutten av hver måned.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Ettersom forretningskontrakten din for Google Ads er registrert hos Google Asia Pacific Pte. Ltd., er ikke Google Ads-aktiviteten din underlagt lokale skatter og avgifter. Slike skatter og avgiftene blir ikke vist på fakturaene dine.

Google New Zealand Limited

Fra 1. november 2018 blir fakturaer utstedt av Google New Zealand Limited som forhandler av disse tjenestene. Alle Google Ads-salg i New Zealand blir momspliktig (iht. Goods and Services Tax – GST). Satsen kommer til å være på 15 %. Denne endringen gjelder for Google Ads-kontoer som har bedriftsadresser i New Zealand.

Merk:

Google kan ikke gi råd angående skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne endringen.

PT Google Indonesia

Fra 1. oktober 2019 kommer fakturaer til å bli utstedt av PT Google Indonesia som en forhandler av tjenestene. Alle Google Ads-salg i Indonesia pålegges en mva. på 10 % i henhold til landets avgiftsregler. Denne endringen gjelder for Google Ads-kontoer med faktureringsadresse i Indonesia.

Hvis du vil holde tilbake en kildeskatt på 2 % av betalingen din, må du sende Google en original skatteseddel («Bukti Potong») for å unngå utestående saldo på kontoen din.

Kunder med status som mva.-innkrever må gi Google et mva.-betalingsbevis («Surat Setoran Pajak (SSP)») ved å sende inn det originale og fysiske dokumentet med signatur. Finn ut mer om status som mva.-innkrever.

Google kan ikke gi råd angående skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne endringen.

Kildeskatt

I forbindelse med betaling som skal foretas av deg på eller etter 1. juli 2018 av gebyr for utenlandske digitale tjenester levert av Google Asia Pacific Pte Ltd / Google Ireland Ltd, pålegges det en skatt på 5 % i samsvar med bestemmelsene i Pakistan Finance Act, 2018 (Pakistans finanslov, 2018). Der det er aktuelt, kan det hende at du må betale denne skatten i overensstemmelse med vilkårene for Google Ads-programmet, som fastsetter at kundene er ansvarlige for eventuelle skatter eller offentlige omkostninger som gjelder i Pakistan for tjenestene de har benyttet seg av.
Husk at Google ikke kan gi råd om skatter og offentlige omkostninger. Kontakt skatte- og betalingsrådgiveren din hvis du har spørsmål om denne endringen.

Indirekte skatt

Ettersom forretningskontrakten din for Google Ads er registrert hos Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore, er ikke Google Ads-aktiviteten din underlagt lokal, indirekte skatt. Dermed vises ikke indirekte skatt på fakturaen.

Google Australia Pty Limited

Fra 1. november 2016 blir fakturaer utstedt av Google Australia Pty Limited. Alt Google Ads-salg i Australia blir momspliktig (iht. Goods and Services Tax – GST). Satsen kommer til å være på 10 %. Denne endringen gjelder for Google Ads-kontoer som har bedriftsadresser i Australia.

Merk: Google kan ikke gi råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne endringen.

Google Japan G.K.

Fra 1. april 2019 blir fakturaer utstedt av Google Japan G.K. som en videreselger av tjenesten. Dette betyr at annonsesalg i Japan pålegges en japansk merverdiavgift (JCT) på 8 %. Denne endringen gjelder for Google Ads-kontoer som har bedriftsadresse i Japan.


Merk: Google kan ikke gi deg råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne endringen.

Skatter og avgifter i India

Fra 1. juli 2017 blir alle kjøp momspliktige (iht. Goods and Services Tax – GST) for alle bedrifter og enkeltpersoner som befinner seg i India.

GST er den nye avgiftsloven som erstatter de nåværende indirekte avgiftene, for eksempel tjenesteavgift, merverdiavgift, offentlig avgift samt visse delstatlige og sentrale avgiftssatser i India. Dette er en modell for dobbeltbeskatning hvor både de indiske delstatene og den indiske regjeringen legger til en avgift på tjenester og varer.

GST består av tre typer avgifter: sentral avgift (Central GST), delstatsavgift (State GST) og integrert avgift (Integrated GST). Hvilken avgift som gjelder for kjøpet ditt, avhenger av hvilken Google-avdeling som leverer tjenestene, og stedet du befinner deg på når du kjøper. Dette er de ulike satsene:

 • Central GST-sats (CGST): 9 %
 • State GST-sats (SGST): 9 %
 • Integrated GST-sats (IGST): 18 %
Merk: 
 • Annonsører med fakturaadresse i Haryana (dvs. delstatlige tjenester) belastes med CGST- og SGST-satsene. Alle andre belastes med IGST-satsen.
 • GST-satsen for SEZ-annonsører er på 0 %.

Hvis du mottar tjenester fra Google India Private Limited (GIPL), avgjøres avgiften som gjelder for kjøpet, ut fra skatte-ID-nummeret ditt. Skatte-ID-numre for varer og tjenester (Goods and Services Tax Identification Numbers – GSTINs) er obligatoriske for bedriftskontoer, men valgfrie for personlige kontoer.

Hvordan GSTIN-nummeret skal sendes inn

Hvis du bruker betalingsinnstillingen med månedlig fakturering, kan du sende inn GSTIN-nummeret ditt ved å kontakte kontoadministratoren din eller sende oss en e-post.

Alle andre annonsører kan angi informasjonen sin ved å navigere til Fakturering og betaling og deretter klikke på Innstillinger på menyen til venstre. Du kan skrive inn eventuelle relevante ID-numre i «Avgiftsinformasjon for India»-delen under «Betalingsprofil».

For kontoer som håndteres av byråer, er det viktig å sørge for at adressen og GST-nummeret som oppgis, samsvarer med selskapet som betaler for fakturaene, og delstaten som krever inn GST-avgiften. Hvis selskapsnavnet og -adressen som fakturaene skal sendes til, ikke samsvarer med selskapet som faktisk betaler fakturaene, må du oppdatere fakturaadressen

For bedriftskontoer og personlige kontoer er det viktig å sørge for at adressen og GSTIN-nummeret som oppgis, samsvarer med stedet tjenestene skal mottas på. Dette betyr at GST-nummeret må samsvare med delstaten som er oppgitt i fakturaadressen på fakturaene dine. Hvis GSTIN-nummeret ikke samsvarer med delstaten i fakturaadressen, blir ikke GSTIN-nummeret vist på fakturaene dine. 

Med denne informasjonen sikres det at de riktige avgiftene blir vurdert. Få svar på vanlige spørsmål om GST

Tidligere avgiftssatser for tjenester

For fakturaer som ble utstedt av Google India Pvt Ltd mellom 1. juni 2016 og 30. juni 2017, gjelder en tjenesteavgift på 15 % (inkludert Swachh Bharat Cess og Krishi Kalyan Cess) av verdien for avgiftsbelagte tjenester.

For fakturaer som ble utstedt mellom 15. november 2015 og 31. mai 2016, var gjeldende tjenesteavgift 14,5 % (inkludert Swachh Bharat Cess).

Mellom 1. juni 2015 og 14. november 2015 var satsen 14 % av verdien for avgiftsbelagte tjenester.

Vær oppmerksom på dette:

 • For annonsører som bruker automatiske eller manuelle innbetalinger, blir avgiftene beregnet og belastet én gang per måned, på slutten av måneden.
 • Google kan ikke gi råd angående skatter og avgifter. Kontakt skatterådgiveren din hvis du har spørsmål om denne endringen.

Om TDS (Tax Deducted at the Source)

TDS-sertifikater må utstedes hvert kvartal. (Du finner mer informasjon på nettstedet til Income Tax Department of India.)

Sertifikater for kvartalene som slutter i juni, september, desember og mars, må utstedes innen henholdsvis 30. juli, 30. oktober, 30. januar og 15. mai.

TDS-sertifikater for forrige regnskapsår godtas ikke hvis de sendes etter 30. april i inneværende regnskapsår. For eksempel må alle sertifikater for regnskapsåret 2013–14 sendes senest 30. april 2014.

Innsending av sertifikat for TDS (Tax Deducted at the Source)

Hvis du har valgt månedlig fakturering for kontoen din, sender du en digital kopi av TDS-sertifikatet (elektronisk signert eller PDF-skanning av det signerte sertifikatet) direkte til collections-in@google.com.

Hvis du har valgt manuelle eller automatiske betalinger for kontoen din, sender du en digital kopi av TDS-sertifikatet (elektronisk signert eller en PDF-skanning av det signerte sertifikatet) til oss via e-post. Når kredittbeløpet er godkjent, blir det lagt til i kontoen din.

Googles permanente kontonummer (PAN-nummer) er AACCG0527D, og den registrerte adressen på TDS-sertifikatet skal være:

Google India Pvt. Ltd.
No.3, RMZ Infinity, Tower E,
Old Madras Road, 4th & 5th Floor,
Bangalore – 560 016

Hvor høy er TDS-satsen?

Gjeldende TDS-sats for annonseringsrelaterte betalinger til Google India Private Limited er 2 %, ekskludert tjenesteskatt og utdanningsskatt (per rundskriv nr. 1/2014 utstedt av Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Govt of India). TDS-satsen kan imidlertid endres i henhold til lokale lover og regler. Vær oppmerksom på at Google Ads ikke kan gi råd angående skatter og avgifter. Hvis du har flere spørsmål angående TDS eller andre skattespørsmål, kan du kontakte en skatterådgiver.

Skatter og avgifter i Russland

Alle Google Ads-annonsører med faktureringsadresse i Russland belastes 20 % mva. for alle Google Ads-kostnader, uten unntak.

Dette kan du forvente hvis du holder til i Russland:

 • Uansett om du velger «Bedrift», «Enkeltpersonforetak» eller «Personlig» som skattestatus, må du betale mva. i henhold til den russiske satsmodellen, som påkrevd av russisk lovgivning. (Kontoen din er underlagt Google Russia.)
 • Du ser mva.-belastningene ved å klikke på verktøyikonet og velge Fakturering og betaling. Mva. belastes med utgangspunkt i faktisk bruk.

Mva. på USN

Hvis du er på USN, skal du, i henhold til skattelovgivningen i Russland, ikke betale mva. for varer og tjenester du selger eller kjøper. Hvis du imidlertid kjøper varer eller tjenester fra et selskap som er underlagt de allmenne skattereglene, betaler du mva. som del av prisen på produktet eller tjenesten. Som et resultat av at OOO «Google» er underlagt allmenne skatteregler, betaler du mva. også for Google Ads.

Husk at Google ikke kan gi råd om mva. Hvis du har spørsmål angående mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Endring av skattestatus

Når du registrerer deg for Google Ads, må du velge en av de følgende skattestatusene: Personlig, Enkeltpersonforetak eller Bedrift. Hvis du må endre skattestatusen din, ber vi deg kontakte oss. En eventuell endring påvirker ikke tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og den trer først i kraft fra datoen da vi gjør endringen.

Endring av mva.-informasjon

For å kontrollere bedriftsnavnet eller avgifts-ID-ene (INN og KPP) som vises på de månedlige fakturaene dine, klikker du på verktøyikonet , velger Fakturering og betalinger og klikker så på Innstillinger.

Oppdater KPP-nummeret

Hvis det har skjedd en endring med KPP-nummeret, kan du redigere det i kontoen din. Slik oppdaterer du KPP-nummeret:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet og velg Fakturering og betalinger.
 3.  Klikk på Innstillinger i menyen til venstre, og finn deretter Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på blyantikonet for å gjøre endringer, og oppdater KPP-nummeret. Klikk så på Lagre når du er ferdig.

Merk

Vi kan endre KPP-nummeret så lenge INN-nummeret ikke endres. Du kan ikke overføre skatte-ID-nummeret eller bedriftsnavnet fra én registrert bedrift til en annen. Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet et annet registrert selskap (med et annet INN-nummer), ber vi deg kontakte oss. En eventuell endring påvirker ikke tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og den trer først i kraft fra datoen da vi gjør endringen.

Endre bedriftsnavnet

Hvis bedriftsnavnet ditt er endret, må du kontakte oss. For at vi skal kunne oppdatere denne informasjonen, må du sende oss en skannet kopi av ligningsattesten din, der skatte-ID-en og det registrerte bedriftsnavnet ditt vises. Når vi mottar og får bekreftet ligningsattesten, endrer vi bedriftsnavnet som fremgår i Google Ads-kontoen din og på de månedlige fakturaene dine. Du får beskjed når vi har gjort dette.

Merk

Vi kan endre KPP-nummeret eller bedriftsnavnet bare så lenge INN-nummeret ditt forblir uendret. Du kan ikke overføre skatte-ID-nummeret eller bedriftsnavnet fra én registrert bedrift til en annen. Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet et annet registrert selskap (med et annet INN-nummer), ber vi deg kontakte oss. En eventuell endring påvirker ikke tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og den trer først i kraft fra datoen da vi gjør endringen.

Korriger INN-nummeret

Hvis du har angitt feil INN-nummer (skatte-ID) i Google Ads-kontoen din, kan du bare endre det dersom du skrev inn feil nummer da du opprettet Google Ads-kontoen. Ta kontakt og send oss en skannet kopi av ligningsattesten din, der både skatte-ID-nummeret og det registrerte bedriftsnavnet fremgår. Når vi har mottatt og bekreftet skatteattesten, endrer vi INN-nummeret som vises i Google Ads-kontoen din og på de månedlige fakturaene dine.

Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet et annet registrert selskap (med et annet INN-nummer), ber vi deg kontakte oss. En eventuell endring påvirker ikke tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og den trer først i kraft fra datoen da vi gjør endringen.

Endre den juridiske adressen eller postadressen din

Hvis den juridiske adressen eller postadressen din er endret, kan du oppdatere dem på følgende måte:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet , velg Fakturering og betalinger og klikk på Innstillinger i menyen til venstre.
 3. For å oppdatere den juridiske adressen din går du til Betalingsprofil-delen og gjør de ønskede endringene. Klikk på Lagre når du er ferdig.
 4. For å oppdatere postadressen din, gå til Betalingskonto-delen, og endre det du måtte ønske. Klikk på Lagre når du er ferdig.

Beregning av mva.

Du kan se mva.-belastningene dine ved å klikke på verktøyikonet , velge Fakturering og betalinger og deretter klikke på Transaksjoner fra menyen til venstre. 

Slik beregnes mva.

Mva. belastes i henhold til verdien av klikk og visninger som er påløpt.

Bruk + mva. = betalingsbeløp

Når belastes mva.?

Mva. kan bli belastet en gang i slutten av måneden ut fra kostnadene som er påløpt i løpet av måneden.

Eksempel

 • La oss si at du 10. juni mottar en betaling i Google Ads-kontoen din pålydende NOK 100.
 • Det påløper bruk hver dag frem til betalingen på NOK 100 er fullstendig brukt opp 25. juni.
 • 25. juni vises det en mva.-ordrelinje der mva.-belastningen som ble trukket fra betalingen på NOK 100, fremgår.

Eksempel

 • La oss si at du 25. juni mottar en betaling i Google Ads-kontoen din pålydende NOK 100.
 • Innen månedsslutt, 30. juni, har NOK 50 av betalingen blitt brukt opp. 30. juni vises det en mva.-ordrelinje der mva.-belastningen som ble trukket fra forbruket på 50 RUB, fremgår.

Legg merke til at merverdiavgiftskostnader kan omfatte beskattede beløp for mer enn én betaling hvis flere betalinger brukes opp.

Mva. på markedsføringskreditt eller justeringer

Hvis du har fått en belønning knyttet til et promoteringstilbud eller en annen form for kredittjustering, pålegges bruk som finansieres med denne kreditten, automatisk mva. I så fall tilbakeføres mva.-beløpet i sin helhet så snart den samlede kreditten er brukt opp, eller delvis ved slutten av den samme måneden hvis kreditten bare delvis er brukt opp.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om merverdiavgiftskostnader.

Mva. og delen «Den gjenstående kreditten din»

Sammendrag-siden er det to deler der kontosaldoen din fremgår:

 1. I delen «Den gjenstående kreditten din» ovenfor tabellen ser du beløpet som er disponibelt for annonseringsaktivitet, samt et anslag for fremtidige merverdiavgiftskostnader. Merk av i dette feltet for å få et anslag på hvor mye penger du har igjen i kontoen din.
 2. I «Saldo»-kolonnen i Transaksjonslogg-tabellen ser du kontosaldoen din uten anslag for fremtidige merverdiavgiftskostnader for ubrukte betalingsbeløp.

Budene og budsjettene du angir på «Kampanjer»-fanen, innbefatter ikke mva.

Merverdiavgift (mva.) er en skatt på 10 % på varer og tjenester til skattemyndighetene i Korea. Om du skal betale skatt i Korea, og hvordan, er avhengig av hvilken betalingsinnstilling du har angitt. Velg innstillingen for kontoen din nedenfor.

Manuelle innbetalinger og automatiske betalinger med kredittkort

Hvis du inngikk en avtale med Google Asia Pacific Pte. Ltd. (noe som innebærer at du betaler for annonseringsforbruket ditt med kredittkort, via Google Ads-grensesnittet), kommer vi – fra og med 1. juli 2019 og i samsvar med lokale lover i Sør-Korea – til å legge til merverdiavgift (mva.) på 10 % i alle transaksjoner, med mindre du oppgir et bedriftsregistreringsnummer i formatet «xxx-xx-xxxxx».

Oppdatering av opplysninger knyttet til mva.

Du kan når som helst oppdatere mva.-opplysningene i kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet og velg Fakturering og betalinger.
 3. Klikk på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 4. Finn Betalingsprofil-delen, og endre det du måtte ønske.
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.
Manuelle innbetalinger med LGU+

Når du foretar en betaling med LGU+, trekker vi automatisk fra 10 % for mva. fra betalingen av forventede annonseringskostnader. Deretter finansieres annonsevisningen med det resterende beløpet. Etter hvert som annonsene dine kjører, betaler vi hver måned mva. med utgangspunkt i annonseringskostnadene som er påløpt den aktuelle måneden.

Transaksjonslogg-siden for fakturering er det oppført et beløp for mva. for hver enkelt betaling. Hvis du representerer en bedrift, mottar du en månedlig elektronisk mva.-faktura i løpet av de første ti dagene av den påfølgende måneden. Denne fakturaen blir sendt til den primære faktureringskontakten i bedriften din via Googles lokale faktureringspartner, MakeBill. På denne fakturaen finner du beløpet som danner grunnlaget for mva.-beregningen. Hvis du annonserer som enkeltperson, mottar du ikke slike mva.-fakturaer.

Vi gjør oppmerksom på at LGU+ sender deg en kvittering for hver enkelt betaling du foretar. Denne kvitteringen kan ikke brukes i mva.-rapporten din.

Oppdatering av opplysninger knyttet til mva.

Du kan når som helst oppdatere mva.-opplysningene i kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet og velg Fakturering og betalinger.
 3. Klikk på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 4. Finn Betalingsprofil-delen, og endre det du måtte ønske.
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.
Månedlig fakturering (betalingsinnstilling)

Hvis du har en Google Ads-konto med månedlig fakturering og har angitt KRW som valuta, belaster vi deg med 10 % mva. basert på de månedlige annonseringskostnadene dine. Hvis du ikke bruker KRW, har du inngått en avtale med Google Asia Pacific, og du er således ikke gjenstand for mva.

For kunder som bruker KRW, blir det hver måned sendt en link til en faktura med lokale avgifter til den primære faktureringskontakten i bedriften din. Linken sendes via MakeBill, Googles lokale faktureringspartner. Det er bare å kontakte oss hvis du vil oppdatere opplysningene knyttet til mva. eller endre e-postadressen som fakturaen for lokale avgifter sendes til.

Annonsørene i Mexico som har valgt manuell innbetaling eller månedlig fakturering for kontoene sine, belastes 16 % for å dekke Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Hvordan annonsørene belastes, avhenger av betalingsinnstillingen deres. Du får mer informasjon ved å klikke på den aktuelle linken nedenfor.

Månedlig fakturering (betalingsinnstilling)

Hvis du har valgt månedlig fakturering, plusser vi 16 % på kostnadene dine for å dekke IVA.

Manuell innbetaling

Vi trekker 16 % fra alle manuelle innbetalinger du foretar, for å dekke IVA. Det resterende beløpet krediteres kontoen din.

Når du foretar en innbetaling, forutsetter vi at innbetalingen består av det du ønsker kreditert til kontoen din, samt 16 % som dekker IVA.

Dette innebærer at hvis du betaler X, deler vi opp beløpet i Y og 16 % av Y, som til sammen er lik X. Vi krediterer Y til kontoen din og betaler 16 % av Y til skattemyndighetene i Mexico.

Dette er formelen vi bruker, der X er betalingsbeløpet og Y er beløpet som krediteres kontoen din:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Her er et mer spesifikt eksempel:

Tenk deg at du betaler beløpet MXN 116. For å finne ut hvor mye vi skal kreditere kontoen din (Y), foretar vi følgende beregning:

 • Y = MXN 116/1,16
  Y = MXN 100

Vi krediterer kontoen din med 100 MXN og sender de resterende 16 MXN til skattemyndighetene i Mexico.

Slik endrer du skatteopplysningene dine

Hvis skatteopplysningene du har oppgitt, ikke er riktige, må du kontakte oss og oppgi riktig informasjon. En Google Ads-spesialist tar kontakt med deg for å bekrefte endringen. Fakturaene som ble generert før skatteopplysningene ble oppdatert i Google Ads-kontoen din, kan imidlertid ikke utstedes på nytt.

Skatter og avgifter i Ukraina

Alle Google-annonsører som betaler via bankoverføring og har faktureringsadresse i Ukraina, må i henhold til ukrainsk lovgivning betale merverdiavgift (mva.) etter den nåværende satsen i Ukraina på 20 prosent.

Du kan se mva.-belastningene dine på Transaksjonslogg-siden. Du kan komme deg dit ved å klikke på verktøyikonet og så velge Fakturering og betalinger.

Kontoen din er underlagt Google Ukraine. Hvis du kjøper varer eller tjenester fra et selskap som er underlagt de allmenne skattereglene i Ukraina, betaler du mva. som del av prisen på produktet eller tjenesten. Ettersom Google Ukraine er underlagt de allmenne skattereglene, betaler du mva. for Google Ads.

Husk at Google ikke kan gi råd om mva. Hvis du har spørsmål angående mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Endring av skattestatus

Når du registrerer deg for Google Ads, må du velge skattestatusen «Personlig», «Enkeltpersonforetak» eller «Juridisk enhet». Når du først har gjort et valg, kan du ikke bytte status. Hvis du for eksempel velger «Personlig», kan du ikke endre statusen til «Juridisk enhet» senere.

Hvis du har behov for å endre skattestatusen din, ber vi deg om å avslutte den eksisterende Google Ads-kontoen din og deretter opprette en ny konto med statusen du ønsker. Bruk en annen e-postadresse for å opprette den nye kontoen. Hvis du ønsker å bruke den samme e-postadressen, må du imidlertid endre den i den nåværende Google Ads-kontoen din før du avslutter den.

Endring av mva.-informasjon

For å kontrollere bedriftsnavnet, den juridiske adressen eller avgifts-ID-ene (INN og EDRPOU) som vises på de månedlige fakturaene dine, klikker du på verktøyikonet , velger Fakturering og betalinger og klikker så på Innstillinger til venstre på siden.

Endring av det juridiske navnet på bedriften din

Hvis bedriftsnavnet ditt er endret, må du kontakte oss. For at vi skal kunne oppdatere denne informasjonen, må du sende oss skannede kopier av de offisielle registreringsdokumentene dine, der både det registrerte navnet, skatte-ID-nummeret og den juridiske adressen til bedriften din fremgår. Når vi mottar denne dokumentasjonen, endrer vi bedriftsnavnet som fremgår av Google Ads-kontoen og regnskapsdokumentene til bedriften din. Du får beskjed når vi har gjort dette. Etter at endringene er gjennomført, kan du be om en revidering av dokumentene som tidligere er utstedt, for å kontrollere at navnet og EDRPOU er riktig oppdatert.

Merk

Vi kan bare endre navnet på bedriften når INN- og EDRPOU-koden er uendret. Du kan ikke overføre skatte-ID-nummeret eller bedriftsnavnet fra én registrert bedrift til en annen. Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet et annet registrert selskap (med et annet INN-nummer), må du opprette en ny konto.

Korrigering av INN- eller EDRPOU-koden

Hvis du har angitt feil INN-kode (skatte-ID-nummer) og EDRPOU i Google Ads-kontoen, kan du bare rette koden hvis feilen oppsto da du tastet inn koden under opprettingen av Google Ads-kontoen. Ta kontakt og send oss en skannet kopi av ligningsattesten din, der både skatte-ID-nummeret og det registrerte bedriftsnavnet fremgår. Når vi har mottatt og bekreftet ligningsattesten, endrer vi INN- og EDRPOU-koden som vises i Google Ads-kontoen din og på fremtidige regnskapsdokumenter. I slike tilfeller kan vi ikke revidere dokumenter som allerede er utstedt. Korrigerte INN- og EDRPOU-koder fremgår altså bare av dokumenter som er utstedt etter at koden er rettet.

Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen din skal være tilknyttet et annet registrert selskap (med en annen INN- og EDRPOU-kode), må du opprette en ny konto.

Endring av mva.-registreringsstatus

Hvis statusen din for mva.-registrering er endret, må du kontakte oss. I så fall må du sende oss en skannet kopi av ligningsattesten din, der både skatte-ID-nummeret og statusen for mva.-registrering fremgår. Når vi har mottatt og kontrollert ligningsattesten, endres statusen i Google Ads-kontoen din. Endringen fremgår også av fremtidige regnskapsdokumenter. I slike tilfeller kan vi ikke revidere dokumenter som allerede er utstedt.

Oppdatering av den juridiske adressen eller postadressen din

Hvis den juridiske adressen eller postadressen din er endret, kan du oppdatere dem på følgende måte:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet og velg Fakturering og betalinger.
 3. For å oppdatere den juridiske adressen går du til Innstillinger-siden og finner betalingsprofilen din. Klikk på Lagre når du er ferdig.
 4. For å oppdatere postadressen din, gå til Betalingskonto-delen, og endre det du måtte ønske. Klikk på Lagre når du er ferdig.

Om mva.

Slik beregnes mva.

Mva. beregnes med utgangspunkt i verdien til påløpte annonseringskostnader, som for eksempel klikk og visninger.

annonseringskostnader + mva. = betalingsbeløp

Når belastes mva.?

Du kan belastes med mva.:

 • når en betaling er fullstendig brukt opp i kontoen, eller
 • ved månedslutt hvis betalingen bare delvis er brukt opp.

Eksempel: Betalingen brukes opp i løpet av måneden

Sett at Google Ads-kontoen din mottar en betaling 10. juni på UAH 200.

 • Annonseringskostnader påløper hver dag frem til 25. juni, da betalingen på UAH 200 er brukt opp.
 • 25. juni er det oppført en mva.-ordrelinje på hovedsiden din for fakturering, der mva.-belastningen som ble trukket fra betalingen på UAH 200, fremgår.

Eksempel: betalingen brukes delvis opp i løpet av måneden

Sett at Google Ads-kontoen din mottar en betaling 10. juni på UAH 200.

 • Når vi kommer til slutten av måneden, 30. juni, har du bare brukt halvparten av innbetalingen, altså UAH 100. 30. juni er det oppført en mva.-ordrelinje på hovedsiden din for fakturering, der mva.-belastningen som ble trukket fra annonseringskostnadene på UAH 100, fremgår.
 • Sett at den gjenværende saldoen for den aktuelle betalingen er brukt opp 3. juli. 3. juli er det oppført en mva.-ordrelinje på hovedsiden din for fakturering, der mva.-belastningen som ble trukket fra det gjenværende beløpet på UAH 100, fremgår.

Legg merke til at merverdiavgiftskostnader kan omfatte beskattede beløp for mer enn én betaling hvis flere betalinger brukes opp i løpet av én enkelt dag.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om merverdiavgiftskostnader.

Mva. for justeringer eller markedsføringskreditt

Hvis du har kreditt fra et kampanjetilbud eller andre former for kredittjusteringer, belastes du først automatisk mva. for annonseringskostnader som er dekket av kreditten. Når all kreditt er brukt opp, tilbakeføres merverdiavgiften som er påløpt, til kontoen din. Hvis du bare har brukt deler av kreditten, tilbakeføres deler av merverdiavgiften mot slutten av den samme måneden.

Mva. og saldoen i kontoen

Hvis du ønsker å se den oppdaterte saldoen din, går du til «Transaksjonslogg»-siden ved å klikke på verktøyikonet og velge Fakturering og betalinger. Der kan du se saldoen på to steder:

 1. Sammendrag: I «Saldoen din»-delen kan du se en saldo du i sin helhet kan bruke på fremtidige annonseringsaktiviteter.
  • I «Gjenværende kreditt»-feltet ser du beløpet som er disponibelt for annonseringsaktivitet, samt et anslag for fremtidige merverdiavgiftskostnader. Merk av i dette feltet for å få et anslag på hvor mye penger du har igjen i kontoen din.
 2. Transaksjoner: Transaksjonsloggen inneholder en tabell, og i Saldo-kolonnen i denne kan du se kontosaldoen din (beregnet ved å trekke beløpet i Kreditt-kolonnen fra beløpet i Debet-kolonnen) – her tas eventuelle fremtidige merverdiavgiftskostnader på ubrukte betalingsbeløp ikke med.

Budene og budsjettene du angir for kampanjene dine, innbefatter ikke mva.

Neste trinn

Avgifter i landet ditt

Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av forretningsadressen. Les videre for å se hva som gjelder i landet ditt. Hvis du ønsker å se informasjon for et annet land, klikker du på rullegardinmenyen ovenfor.

Omsetnings- og forbruksavgift (SUT) i Puerto Rico

En omsetnings- og forbruksavgift inngår i alle fakturaer for kunder i Puerto Rico. Avgiftssatsen er på 4 % for alle Google Ads-kontoer.

Google kan ikke gi råd angående SUT-avgiften. Hvis du har spørsmål om SUT-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Merk

Hvis landet ditt ikke er oppført, har vi ikke skatteinformasjon for dette landet. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å få hjelp.

 

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt