Skatter og avgifter i landet ditt

Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av hvor bedriften befinner seg. Les videre for å se hva som gjelder i landet ditt. Hvis du ønsker å se informasjon for et annet land, klikker du på rullegardinmenyen ovenfor.

Annonsører i Argentina

Avgiftskravene kan variere avhengig av om fakturering eller manuell innbetaling er valgt som betalingsmåte for kontoen din. Se informasjonen nedenfor som gjelder for betalingsmåten din.

Manuelle innbetalinger

Slik beregnes skatter og avgifter for Banelco- og PagoMisCuentas.com-betalinger

Når du foretar en betaling, forutsetter vi at du tar med det beløpet du vil ha kreditert til kontoen din, i tillegg til riktig prosentandel av dette beløpet for å dekke alle aktuelle skatter og avgifter. Avhengig av skattestatusen din setter vi av midler for å dekke én eller flere skatter og avgifter fra Banelco- eller PagoMisCuentas.com-betalingene dine, og så krediterer vi Google Ads-kontoen din med det resterende beløpet:

 • Mva. på 21 %: Vi trekker 21 % mva. fra alle manuelle innbetalinger fra annonsører.
 • MVA på 3 %: Denne avgiften gjelder bare hvis du har registrert deg for myndighetene for mva. (IVA responsable inscripto), men ikke er registrert som en MVA-skattetrekksagent og ikke har et ekskluderingssertifikat for mva.
 • GRT Perceptions: Vi trekker GRT Perceptions fra alle innbetalinger i provinsene der du er registrert som bedrift og Google er Perceptions-agent. Vi må se alle skattedokumentene dine for å kunne fastsette GRT-statusen du har i de enkelte provinsene.

Du kan se GRT-satsen på den månedlige fakturaen din. GRT-avgiftene beregnes ut fra mva.-kategorien, GRT-statusen og de andre faktorene som er oppført i GRT-skattedokumentene dine for hver provins (f.eks. CM01, CM02 og CM05). Det kan hende at disse satsene blir endret i fremtiden, så det er viktig at du oppgir de oppdaterte CM01-, CM02- og CM05-skattedokumentene dine. Foreløpig samler Google Argentina inn skatter og avgifter for de sju følgende provinsene:

 • Buenos Aires (byen)
 • Buenos Aires (provinsen)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Vi ser om du må betale mva. og/eller GRT Perceptions ut fra skatte-ID-nummeret og -dokumentene du oppgir når du oppretter kontoen din. Vi trenger skattedokumentene nedenfor for å fastslå hvilke satser for skatter og avgifter vi skal bruke:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – føderalt skattedokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinsielt GRT-skattedokument
 • CM05 – provinsielt GRT-skattedokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos eller GRT-fritak i hver provins
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (ekskluderingssertifikat)
 • Fradragsagenten som er angitt (etter provins)

Merk:

Det er viktig at du fremskaffer skattedokumenter når du oppretter kontoen din. Hvis vi ikke har de oppdaterte skattedokumentene dine, må vi i henhold til de føderale og provinsielle skattereglene belaste deg med de høyeste avgiftssatsene. Dette kan få innvirkning på de totale kostnadene dine.

Slik får du juridiske kvitteringer for Banelco- eller PagoMisCuentas.com-betalinger

Banelco utsteder en juridisk kvittering for alle betalinger som går via Banelco-nettverket. Det tas med en firesifret kontrollkode som garanti på at kvitteringen er ekte.

Avhengig av hvordan du foretar en betaling, får du kvittering for betalingen på en av tre måter:

 • fra minibanken der du utførte betalingen
 • via utskrift på PagoMisCuentas.com-nettstedet
 • via utskrift i nettbanken din
Slik får du juridisk gyldige månedsfakturaer

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) har gitt Google Argentina midlertidig fritak for inntektsskatt og merverdiavgift. Dette betyr at du ikke skal holde tilbake verken inntektsskatt eller merverdiavgift i følgende perioder:

 • Mva.: fra 1. januar til 30. juni 2018
 • Inntektsskatt: fra 1. juni 2018 til 31. mars 2019

Bevis på skattefritak har blitt sendt til kunder via e-post. Legg ved dette beviset når du sender inn betaling til Google.

Fakturatypen du mottar, avhenger av skatte-ID-nummeret (CUIT eller DNI) du oppga i kontoen din. Hvis du vil motta en faktura med spesifisert mva., må du registrere deg som mva.-registrert bedrift med en CUIT-ID.

 • Du får fakturatypen A hvis du har angitt en gyldig CUIT-ID for en mva.-registrert bedrift.
 • Du får fakturatype B hvis du har angitt en DNI-ID.

Du kan få mer informasjon om ulike fakturatyper i Argentina på det offisielle nettstedet for AFIP-fakturering.

Du får utstedt en juridisk faktura fra Google mellom den tredje og den femte i hver måned. Denne fakturaen inneholder annonseringskostnadene dine for den forutgående kalendermåneden, inkludert alle aktuelle skatter og avgifter. En elektronisk versjon er tilgjengelig i kontoen din. Den blir også sendt til e-postadressen du angir under Faktureringsinnstillinger.

Slik endrer du skatteopplysningene dine
Hvis skatte- og avgiftsinformasjonen du har oppgitt i Google Ads-kontoen din, er uriktig eller endret, ber vi deg om å laste opp riktig dokumentasjon ved å følge denne fremgangsmåten:
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre, og velg så Faktureringssammendrag under Fakturering.
 3. Klikk på Innstillinger til venstre på siden.
 4. Klikk på blyantikonet Endre i delen om avgiftsinformasjon for Argentina, og klikk deretter på Legg til en fil for å laste opp et nytt dokument.
 5. Klikk på Lagre.

Hvis du ikke får tilgang til «Avgiftsinformasjon for Argentina»-delen eller ikke klarer å laste opp dokumenter, har du kanskje ikke tilstrekkelige betalingstillatelser. Ta kontakt med administratoren av betalingsprofilen for Google Ads-kontoen din for å få administrator- eller redigeringstilgang til betalingsprofilen.

Husk at fakturaer som ble generert før avgiftsinformasjonen ble oppdatert i Google Ads-kontoen din, ikke kan utstedes på nytt.

Skattefritak

Hvis du er berettiget skattefritak, laster du opp sertifikatene når du oppretter kontoen din, slik at vi kan vurdere dem når vi beregner skattene og avgiftene dine. Hvis du har glemt å laste opp sertifikatene dine, eller du har fått innvilget et nytt fritak, kan du laste opp denne dokumentasjonen under «Betalingsprofil» på Innstillinger-siden.

Fakturering

Slik beregnes skatter og avgifter

Skattene og avgiftene blir lagt til annonseringskostnadene. Du ser dem i transaksjonsloggen og på den månedlige fakturaen. Skattene og avgiftene beregnes i henhold til lokale lover:

 • Mva. på 21 %: Vi trekker 21 % mva. fra alle innbetalingene dine.
 • Skattesats for bruttoinntekt (GRT Perceptions): Vi trekker fra en skattesats for bruttoinntekten (GRT) for alle innbetalinger i provinsene der du er registrert som bedrift og Google er ansvarlig for slike fradrag (fradragsagent). Vi må se alle skattedokumentene dine for å kunne fastsette GRT-statusen du har i de enkelte provinsene.

Du kan se GRT-satsen på den månedlige fakturaen din. GRT-avgiftene beregnes ut fra mva.-kategorien, GRT-statusen og de andre faktorene som er oppført i GRT-skattedokumentene dine for hver provins (f.eks. CM01, CM02 og CM05). Det kan hende at disse satsene blir endret i fremtiden, så det er viktig at du oppgir de oppdaterte CM01-, CM02- og CM05-skattedokumentene dine. Foreløpig samler Google Argentina inn skatter og avgifter for de sju følgende provinsene:

 • Buenos Aires (byen)
 • Buenos Aires (provinsen)
 • Corrientes
 • Misiones
 • Neuquén
 • San Luis
 • Chaco

Vi ser om du må betale mva. og/eller GRT Perceptions ut fra skatte-ID-nummeret og -dokumentene du oppgir når du oppretter kontoen din. Vi trenger skattedokumentene nedenfor for å fastslå hvilke satser for skatter og avgifter vi skal bruke:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) – føderalt skattedokument
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) – provinsielt GRT-skattedokument
 • CM05 – provinsielt GRT-skattedokument
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos eller GRT-fritak i hver provins
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (ekskluderingssertifikat)
 • Fradragsagenten som er angitt (etter provins)

Merk:

Det er viktig at du fremskaffer skattedokumenter når du oppretter kontoen din. Hvis vi ikke har de oppdaterte skattedokumentene dine, må vi i henhold til de føderale og provinsielle skattereglene belaste deg med de høyeste avgiftssatsene. Dette kan få innvirkning på de totale kostnadene dine.

Slik får du juridisk gyldige månedsfakturaer

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) har gitt Google Argentina midlertidig fritak for inntektsskatt og merverdiavgift. Dette betyr at du ikke skal holde tilbake verken inntektsskatt eller merverdiavgift i følgende perioder:

 • Mva.: fra 1. januar til 30. juni 2018
 • Inntektsskatt: fra 1. juni 2018 til 31. mars 2019

Bevis på skattefritak har blitt sendt til kunder via e-post. Legg ved dette beviset når du sender inn betaling til Google.

Fakturatypen du mottar, avhenger av mva.-statusen knyttet til skatte-ID-nummeret ditt. Hvis du vil motta en faktura med spesifisert mva., må du ha en mva.-registrert bedrift med CUIT-ID.

Du kan få mer informasjon om ulike fakturatyper i Argentina på det offisielle nettstedet for AFIP-fakturering.

Du får utstedt en juridisk faktura fra Google mellom den tredje og den femte i hver måned. Denne fakturaen inneholder annonseringskostnadene dine for den forutgående kalendermåneden, inkludert alle aktuelle skatter og avgifter. En elektronisk versjon er tilgjengelig i kontoen din. Den blir også sendt til e-postadressen du angir under Faktureringsinnstillinger.

Slik endrer du skatteopplysningene dine

Hvis du har oppgitt feil avgiftsinformasjonen i Google Ads-kontoen din eller har endret denne informasjonen, må du kontakte oss og oppgi riktig informasjon.

En Google Ads-spesialist kontakter deg da innen to virkedager for å bekrefte endringene.

Husk at fakturaer som ble generert før avgiftsinformasjonen ble oppdatert i Google Ads-kontoen din, ikke kan utstedes på nytt.

Skattefritak

Hvis du er berettiget skattefritak, gir du oss tilgang til de nødvendige sertifikatene når du oppretter en ny kredittgrense, slik at vi kan vurdere dem når vi beregner skattene og avgiftene dine. Hvis du har glemt å gjøre dette, eller om du er innvilget et nytt fritak, kan du kontakte en Google Ads-spesialist for å få oppdatert informasjonen.

Hvis du har skattefritak på bruttoinntekten din (fritatt GRT Perceptions), kan du sende oss den aktuelle skattedokumentasjonen – enten Carta Certificado de Exclusión eller Exención en Ingressos Brutos – via dette skjemaet.

GRT Perceptions

GRT er et ID-nummer for bruttoinntekt. Når du registrerer deg for Google Ads, må du angi ID-en din eller CUIT-nummeret ditt. Feltet Gross Revenue Identification (GRT ID) (Bruttoinntekts-ID) er ikke obligatorisk, ettersom ikke alle annonsører må betale GRT.

Hva er GRT?

GRT-ID-en er ID-nummeret for skatt på bruttoinntekt. Bruttoinntektsskatten er de viktigste finansieringsmidlene provinsmyndighetene får. Den beregnes utelukkende ut fra salget, og skattebeløpet varierer i hver provins.

Hvor oppgir du GRT?

Hvis du valgte Banelco eller PagoMisCuentas.com som betalingsmåte da du opprettet Google Ads-kontoen din, blir du bedt om å oppgi DNI- eller CUIT-ID-en din (skatte-ID-nummeret ditt). Hvis du velger CUIT, kan du velge å oppgi en GRT-ID. Det er viktig at du oppgir GRT-nummeret uten mellomrom eller bindestreker. Du må også laste opp skattedokumenter for både mva. og GRT.

Slik finner du ut om du er skattepliktig

For GRT i byen Buenos Aires følger du fremgangsmåten nedenfor for å finne ut om bedriften din skal betale en viss andel av bruttoinntekten (GRT Perceptions) – og i så fall hvilken sats:

 1. Gå til http://www.arba.gov.ar/.
 2. Skriv inn skatte-ID-nummeret ditt (CUIT-ID-en) og bedriftens passord. Hvis du ikke vet passordet, kan du kontakte bedriftens økonomiavdeling.
 3. Velg Rol: contribuyente.
 4. Velg Consulta al padrón i menyen øverst til venstre kalt «Regimen de recaudación por».
 5. Velg hvilken måned du vil se satsen for.
 6. GRT-satsen Google bruker for betalingene dine, er oppført under «Alícuota de percepción».

Rådfør deg med de lokale myndighetene når det gjelder andre provinser.

Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av hvor bedriften befinner seg. Les videre for å se hva som gjelder i landet ditt. Hvis du ønsker å se informasjon for et annet land, klikker du på rullegardinmenyen ovenfor.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Fra og med 1. september 2020 må Google i henhold til lokale lover i Colombia innhente skatteopplysningene dine for å avgjøre om du er mva.-pliktig. Hvis det ikke er oppgitt noen skatteopplysninger, legger vi til 19 % mva. i Google Ads-kundenes fakturaer fra og med september. Oppdater betalingsprofilen din i tråd med dette for å bekrefte om du er registrert i Colombia under Régimen Común, og send eventuelt inn nødvendig dokumentasjon.

Merk: Google kan ikke gi råd angående skatter og avgifter. Kontakt din egen skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne endringen.

Automatisk betaling

Oppdater avgiftsinformasjonen din i Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Innstillinger under Fakturering.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Colombia, og oppgi opplysningene dine på følgende måte:
  • Under «Er du registrert under Régimen Común?» velger du Ja hvis du er registrert.
  • Under «Last opp RUT-skjemaet ditt (unikt skatteregistreringsskjema)» laster du opp RUT-dokumentet ditt i PDF-format.  
  • Under «Número de Identificación Tributaria (NIT)» skriver du inn det colombianske NIT-nummeret ditt. 
 4. Klikk på Lagre.

Oppdater avgiftsinformasjonen din i Googles betalingssenter

 1. Logg på Google-betalingskontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger til venstre på siden.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Colombia, og oppgi opplysningene dine på følgende måte:
  • Under «Er du registrert under Régimen Común?» velger du Ja hvis du er registrert.
  • Under «Last opp RUT-skjemaet ditt (unikt skatteregistreringsskjema)» laster du opp RUT-dokumentet ditt i PDF-format.  
  • Under «Número de Identificación Tributaria (NIT)» skriver du inn det colombianske NIT-nummeret ditt.
 4. Klikk på Lagre.

Månedlig fakturering 

Kunder som bruker månedlig fakturering, må kontakte brukerstøtten vår, slik at vi kan oppdatere betalingsprofilen deres.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Kontoen din er underlagt Google Ireland Ltd. Hvis du imidlertid har fått en melding hvor det vises til berørte produkter, er Google Tyrkia (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti) motparten din i forbindelse med disse berørte produktene frem til det opplyses om annet.

Beregn mva. selv

Rådfør deg med lokale skattemyndigheter for å finne ut om du er pliktig til selv å beregne mva. i landet ditt. Du må i så fall gjøre dette i samråd med en skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene, da Google ikke kan gi råd om dette.

Månedlige kontoutskrifter

I landet ditt gjør Google kontoutskrifter tilgjengelig hver måned. I disse dokumentene sammenfattes faktureringsaktiviteten i den aktuelle tidsperioden. Finn ut mer om kontoutskrifter.

Hvis du har spørsmål om de månedlige kontoutskriftene i forbindelse med utfylling av selvangivelsen, må du kontakte en skatterådgiver eller de lokale myndighetene.

Kontoer underlagt Google Tyrkia (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Alle Google Ads-kontoer underlagt Google Tyrkia er pålagt merverdiavgift (mva.) i henhold til den tyrkiske standardsatsen. De tyrkiske myndighetene kan endre denne satsen etter eget skjønn.

Dette kan du forvente deg:

 • Du er alltid pliktig til å betale mva. i tråd med den nåværende tyrkiske satsen, som påkrevd av tyrkisk lovgivning. (Kontoen din er underlagt Google Tyrkia.)
 • Hvis du har krav på fullt fritak, finner du mer informasjon om dette nedenfor.
 • Hvis du har rett til delvis mva.-fritak, finner du mer informasjon om dette nedenfor.

Mva.-fritak

Hvis du har rett til fullt mva.-fritak, må du fremlegge fritaksbeviset ditt, så vi kan få bekreftet dette. Send inn dokumentasjonen ved å fylle ut dette skjemaet.

Berørte produkter for Google-forhandlere i Tyrkia

Hvis du har mottatt en melding med henvisning til berørte produkter, er dette de berørte produktene det refereres til i den aktuelle merknaden. Inntil videre er Google Tyrkia motparten din i forbindelse med kontrakter som regulerer levering av disse berørte produktene.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager / Studio
 • Google Ad Manager (bare for tjenester som faktureres av Google)
 • Search Ads 360
 • Flysøk
 • Analytics / Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-reservasjon
 • Waze-annonser

Bedriften din kan være pliktig til å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av hvor bedriften befinner seg. Les videre for å se hva som gjelder i landet ditt. Hvis du ønsker å se informasjon for et annet land, klikker du på rullegardinmenyen ovenfor.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Fra og med 1. september 2020 må Google i henhold til lokale lover i Chile innhente skatteopplysningene dine for å avgjøre om du er mva.-pliktig. Hvis det ikke er oppgitt noen skatteopplysninger, legger vi til 19 % mva. i Google Ads-kundenes fakturaer fra og med september. Oppdater betalingsprofilen din i tråd med dette for å bekrefte om du er registrert i Chile som mva.-skattebetaler og hvorvidt du er fritatt fra tilleggsavgifter (Impuesto adicional).

Merk: Google kan ikke gi råd angående skatter og avgifter. Kontakt din egen skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne endringen.

Automatisk betaling

Oppdater avgiftsinformasjonen din i Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Innstillinger under Fakturering.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Chile, og oppgi opplysningene dine på følgende måte:
  • Under «Er du registrert i Chile som mva.-skattebetaler?» velger du Ja hvis du er registrert. 
  • Under «Er du fritatt fra tilleggsavgifter (Impuesto adicional)?» velger du Ja hvis du er fritatt.
 4. Klikk på Lagre.

Oppdater avgiftsinformasjonen din i Googles betalingssenter

 1. Logg på Google-betalingskontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger til venstre på siden.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Chile, og oppgi opplysningene dine på følgende måte:
  • Under «Er du registrert i Chile som mva.-skattebetaler?» velger du Ja hvis du er registrert. 
  • Under «Er du fritatt fra tilleggsavgifter (Impuesto adicional)?» velger du Ja hvis du er fritatt.
 4. Klikk på Lagre.

Månedlig fakturering 

Kunder som bruker månedlig fakturering, må kontakte brukerstøtten vår, slik at vi kan oppdatere betalingsprofilen deres.

Merverdiavgift (mva.) i Taiwan

Merverdiavgift (mva.) er en skatt på 5 % på varer og tjenester, som betales til skattemyndighetene i Taiwan. Hvordan og om du betaler mva. i Taiwan avhenger av betalingsmåten og -innstillingen din. Velg den betalingsmåten og -innstillingen nedenfor som gjelder for kontoen din.

Automatisk eller manuell innbetaling med kredittkort

Hvis du betaler for Google Ads-kontoen din med kredittkort, har du underskrevet en avtale med Google Asia Pacific Pte. Ltd., og derfor skylder du ikke mva.

Manuelle innbetalinger gjennom pengeoverføring, i dagligvarebutikk eller på postkontor

Hvis du betaler for Google Ads-kontoen din i kiosk/nærbutikk, på postkontor eller per pengeoverføring, har du underskrevet en avtale med Google Taiwan som fastsetter at du skal betale mva. for Google Ads-kostnadene dine. For å dekke avgiften overfører Google automatisk en prosentandel av hver enkelt av innbetalingene dine til skattemyndighetene i Taiwan. For hver betaling du foretar, sender vi deg en GUI (Government Uniform Invoice) som viser hvor mye mva. du har betalt.

Slik beregnes mva. for manuelle innbetalinger i dagligvarebutikk, på postkontor eller ved pengeoverføring

Sånn beregner vi mva.-fradraget fra Google Ads-innbetalinger:

Når du foretar en innbetaling, forutsetter vi at du har inkludert beløpet du ønsker kreditert kontoen din, samt 5 % av dette beløpet for å dekke mva. Med andre ord: Hvis du betaler inn beløpet X, deler vi opp beløpet i Y og 5 % av Y. Vi krediterer kontoen din med Y og betaler 5 % av Y i mva.

Dette er formelen vi bruker:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 x Y
 • Y = X/1,05

Eksempel

La oss si at du har foretatt en innbetaling på NTD 1 050. Vi bruker følgende utregning for å fastsette beløpet som skal krediteres kontoen din:

 • Y = NTD 1 050/1,05
 • Y = NTD 1 000

Vi krediterer kontoen din med NTD 1000, mens restbeløpet på NTD 50 sendes til skattemyndighetene i landet ditt i form av mva.

Betalingsinnstillingen for kredittgrense (månedlig fakturering)

Hvis du har en Google Ads-konto der du bruker en kredittgrense (månedlig fakturering), har du underskrevet en avtale med Google Taiwan som fastsetter at du skal betale mva. for Google Ads-kostnadene dine. På den månedlige fakturaen din finner du en mva.-beregning, og med hver faktura sender vi deg en GUI (Government Uniform Invoice) med informasjon om merverdiavgiften du skylder.

Om GUI-fakturaer (Government Uniform Invoices)

Hva er en GUI (Government Uniform Invoice)?

Bedrifter som selger varer eller tjenester i Taiwan, må utstede en Government Uniform Invoice (GUI-faktura) til kjøperen på kjøpstidspunktet, slik det fremgår av Time Limit for Issuing Sales Documentary Evidence (tidsfrist for å utstede dokumentasjonsbevis for salg) i den Taiwanske loven kalt Value-added and Non-value-added Business Tax Act (lov om merverdiavgift og skatt for bedrifter).

I tråd med denne loven utsteder Google en GUI til deg hver gang du foretar en betaling (dvs. kjøper annonseringstjenester), såfremt Google Ads-kontoen din oppfyller følgende kriterier:

 • har forretningsadresse i Taiwan
 • Bruker taiwanske dollar (NTD)
 • bruker manuelle innbetalinger eller kredittgrense (månedlig fakturering)
 • ble opprettet etter en bestemt dato

Annonsører med en konto som oppfyller disse kriteriene, har signert en kontrakt med Google Taiwan. Alle andre annonsører har signert kontrakter med andre Google-enheter, og derfor utsteder vi ikke noen GUI til disse annonsørene.

Et av formålene med GUI-en er å spore all merverdiavgift (mva.) som en bedrift eller en enkeltperson betaler. Det er viktig å ta vare på GUI-ene, ettersom disse opplysningene skal overføres til selvangivelsen din.

GUI-en din kommer til å inneholde følgende informasjon:

 • GUI-ID
 • salgsbeløp
 • mva.
 • totalbeløp
 • skatte-ID-nummeret ditt (hvis du valgte Bedrift i Skattestatus-feltet da du opprettet kontoen din)
 • en beskrivelse av tjenesten (f.eks. Annonsering på nettet)

Vær også oppmerksom på følgende:

 • Hvis du valgte Bedrift i Skattestatus-feltet da du opprettet kontoen din, utsteder vi en standard bedrifts-GUI. Hvis ikke utsteder vi en standard GUI for enkeltpersoner.
 • Du mottar en GUI fire uker etter at du har utført en betaling.
 • Tittelen på GUI-en din er bedriftsnavnet du oppga i betalingsprofilen din på Innstillinger-siden. Du kan når som helst endre denne informasjonen.
Forsinket mottak av GUI-er

Du skal motta en GUI (Government Uniform Invoice) innen fire uker etter at du har foretatt en innbetaling. Hvis du fortsatt ikke har mottatt GUI-en innenfor dette tidsrommet, kan du kontakte oss og be om å få utstedt en ny.

GUI-en din kan ha forsvunnet under postgang. For å være på den sikre siden bør du imidlertid forsikre deg om at adressen på Betalingsprofil-siden i Google Ads-kontoen din er korrekt. Følg denne fremgangsmåten:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Klikk på Rediger, og gjør ønskede endringer.
 4. Klikk på Lagre.
Slik endrer du bedriftsnavnet på GUI-en

Bedriftsnavnet du har oppgitt i betalingsprofilen i kontoen din, er oppført som overskrift på GUI-en din (Government Uniform Invoice). Slik endrer du overskriften på GUI-en:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Gjør de aktuelle endringene i Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på Lagre.
Skatte-ID-nummeret ditt på GUI-en

Skatte-ID-nummeret ditt blir vist på GUI-en hvis du valgte «Bedrift» i «Skattestatus»-feltet da du konfigurerte kontoen din. Du kan også finne denne skatte-ID-en i Betalingsprofil-delen i Google Ads-kontoen din. Slik kommer du deg dit:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan gi råd om mva. Hvis du har et generelt spørsmål om merverdiavgift, kan du kontakte skattemyndighetene i Taiwan.

Merverdiavgift (mva.) i Kina

Mva. (merverdiavgift) er en avgift som pålegges varer eller tjenester når disse omsettes. Google Ads-brukere på Google Advertising (Shanghai) som har faktureringsadresse i Kina, er merverdiavgiftspliktige.

Fra og med 1. januar 2012 er Google Advertising (Shanghai) avgiftspliktig i henhold til Shanghais prøveprosjekt for mva. Fra og med 1. april 2012 belaster og krever Google Advertising (Shanghai) inn mva. for alle annonseringstjenester som leveres, og annonsører utstedes bare proformafakturaer for mva. («VAT Fapiao»). Mva.-beløpet fremgår av proformafakturaen for mva. som utstedes til deg.

Google Advertising (Shanghai) kan ikke gi råd om skatt. Ta kontakt med en profesjonell skatterådgiver eller ansatt i skatteetaten for spørsmål om hvordan Shanghais prøveprosjekt for merverdiavgift kan påvirke bedriften og avgiftsforpliktelsene dine, for å finne ut hvilken mva.-status bedriften har, eller for å fastslå hvilke opplysninger proformafakturaen for merverdiavgift skal inneholde.

Merverdiavgiftskostnader

I henhold til prøveprosjektet for mva. i Shanghai er Google Advertising (Shanghai) pålagt å belaste 6 % mva. for alle kunder, selv om de ikke holder til i Shanghai. Det gjøres ingen unntak.

På fakturaen til kunder som ikke betaler manuelt, fremgår mva.-belastningen som er pålagt fakturasaldoen i henhold til avgiftsøkningen på 6 %.

For kunder som betaler manuelt, trekker Google 6 % mva. fra beløpet som er betalt inn på forskudd. Dette betyr at hvis du for eksempel betaler inn CNY 1000 på forskudd, er beløpet som krediteres kontosaldoen din, pålydende CNY 943,40 når mva.-beløpet på CNY 56,60 er trukket fra.

Om proformafakturaer der merverdiavgift fremgår særskilt («Special VAT Fapiao»)

Google Advertising (Shanghai) utsteder proformafakturaer der merverdiavgift fremgår særskilt, til kunder som betaler mva. på vanlig måte. En spesiell mva.-fapiao er et bevis på avgiftsbetaling som gjør at du har rett til fradrag for inngående merverdiavgift dersom du er korrekt registrert som en vanlig mva.-betaler hos skattemyndighetene.

For at du skal kunne motta slike proformafakturaer der mva. fremgår særskilt, må du sende Google Advertising (Shanghai) en skannet kopi av sertifikatet ditt for avgiftsregistrering (side én og to, inkludert registreringsstatus for merverdiavgift). Du kan sende oss det skannede sertifikatet for avgiftsregistrering i en av disse filtypene: PNG, GIF, JPEG eller TIFF. Filen kan ikke være større enn 5 MB.

I tillegg skal de følgende opplysningene du må sende inn, være angitt på proformafakturaen der merverdiavgift fremgår særskilt. Disse opplysningene må dessuten stemme overens med opplysningene på sertifikatet for avgiftsregistreringen (såfremt de er oppført der):

 • bedriftens navn
 • status for mva.-registrering (vanlig mva.-betaler)
 • mva.-nummer
 • registrert adresse
 • registrert telefonnummer
 • bankkontoopplysninger (banknavn, kontonummer)

Hvis du vil at proformafakturaen der merverdiavgift fremgår særskilt, skal sendes til en annen adresse enn den du har registrert, kan du oppgi en separat postadresse i betalingskontoen din.

Hvis opplysningene dine ikke stemmer overens med opplysningene på sertifikatet for avgiftsregistrering, eller hvis det skannede sertifikatet for avgiftsregistrering er ugyldig, skadet eller uleselig, kan Google Advertising (Shanghai) ikke utstede denne proformafakturaen der merverdiavgiften fremgår særskilt. Hvis dette skjer, sender vi deg en e-post der vi ber deg korrigere opplysningene som mangler eller er uriktige. Vi kan utstede slike «Special VAT Fapiao»-proformafakturaer først etter at du har gjort de nødvendige endringene.

Om generelle proformafakturaer («Fapiao-er») for mva.

Google Advertising (Shanghai) utsteder generelle proformafakturaer («Fapiao-er») til kunder registrert som mva.-betalere under et visst beløpsnivå, personer fritatt for mva. eller enkeltpersoner. Generelle proformafakturaer for mva. («General VAT Fapiao») er et offisielt bevis på innbetalt avgift, men de kan ikke brukes for å gjøre krav på rett til fradrag for inngående merverdiavgift. Den følgende informasjonen du sender inn, skal være angitt på den generelle proformafakturaen din for mva.:

 • bedriftens navn
 • status for mva.-registrering (vanlig mva.-betaler)
 • mva.-nummer (unntatt enkeltpersoner)
 • postadresse
 • telefonnummer

Bortvalg av proformafakturaer for mva. («VAT Fapiao»)

Hvis du ikke ønsker å motta proformafakturaer for mva. («VAT Fapiao») for annonseringsaktiviteten din, kan du velge bort dette ved å angi at du ikke ønsker å få tilsendt faktura med moms, i betalingsprofilen din. I så fall får du ikke tilsendt proformafakturaer for mva. fra Google Advertising (Shanghai) før du eventuelt endrer denne innstillingen.

Du bør imidlertid legge merke til at om du velger å ikke motta proformafakturaer for mva., er Google Advertising (Shanghai) fortsatt pålagt å belaste 6 % mva. for alle kunder, og å innrapportere mva.-aktivitet til de aktuelle skattemyndighetene.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Når du oppretter kontoen, blir du bedt om å bekrefte kontotypen, formålet med kontoen samt skattestatusen. Disse innstillingene kan ha innvirkning på hvordan mva. beregnes og rapporteres. Innstillingene er permanente, så når du først har lagt inn faktureringsinformasjon, kan du ikke endre dem. Derfor må du gjøre veloverveid valg. Disse innstillingene kan også brukes til å bekrefte annonsøridentitet. 

Kontotype

Som kontotype kan du velge enten Organisasjon eller Enkeltperson

Organisasjon

Velg denne innstillingen hvis du utfører registreringen for noen andre eller i et annet navn enn ditt eget.  Du kan for eksempel velge denne innstillingen hvis du representerer en bedrift, en organisasjon, et partnerskap eller en utdanningsinstitusjon. Du kan også velge denne innstillingen hvis du driver et enkeltpersonforetak og registrerer foretaket med et handelsnavn.

Enkeltperson

Velg denne innstillingen hvis registreringen skjer under navnet ditt og du skal bruke kontoen til personlige formål.  Du kan for eksempel velge denne innstillingen hvis du ønsker å registrere deg som enkeltpersonforetak i ditt eget navn og til eget bruk. Hvis du er registrert som enkeltperson, kan du ikke legge til eller fjerne brukere og heller ikke endre tillatelser i betalingsprofilen din.

Vær oppmerksom på at fra 1. mai 2022 begynner Google trekke indirekte avgifter fra enkeltpersonkunder som er bosatt i disse territoriene i Spania: 

Region

Las Palmas og Santa Cruz de Tenerife

Ceuta og Melilla

Indirekte avgiftssats (%)

7 %

0,5 %

Bruksformål

Velg Bedriftskonto hvis kontoen skal brukes til forretningsformål eller kommersielle tjenester. Bedriftskonto innebærer at du vil oppnå økonomiske fordeler gjennom annonseringen, for eksempel økte inntekter, høyere salgstall eller flere registreringer. Dette omfatter blant annet samarbeidspartnere, enkeltpersonforetak og selvstendige selgere. 

Du kan også velge Kvalifisert ikke-bedriftskonto hvis kontoen skal brukes til politiske, veldedige eller ideelle aktiviteter. 

Merk: Innstillingen for bruksformål vises bare under kontoregistreringen. I EU bør Google Ads hovedsakelig brukes til forretningsformål.

Avgiftsinformasjon

Avgifter håndteres ut fra bruksformålet du har valgt. Avgiftsstatusen og den valgfrie innstillingen for mva.-nummer vises etter at du har valgt kontotypen og bruksformålet.  Hvis du registrerer deg for andre Google-produkter, kan det i noen tilfeller hende at avgifter for de andre produktene håndteres ut fra skattestatusen.

Skattestatusen Organisasjon vil si at skatte-ID-en du har oppgitt, er knyttet til en organisasjonskonto. 

Skattestatusen Enkeltperson vil si at skatte-ID-en du har oppgitt, er knyttet til en personlig konto. 

Google kan ikke gi råd om mva. Hvis du har spørsmål vedrørende mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

 

Godt å vite

 • Du må oppgi mva.-nummeret ditt til oss.
 • Vi belaster ikke kontoen din med mva.
 • Du er selv ansvarlig for å beregne og innbetale mva. i henhold til satsen som gjelder i landet ditt (i overensstemmelse med artikkel 44 i EUs rådsdirektiv 2006/112/EF).

Endring av mva.-nummeret

Du kan endre mva.-nummeret ditt selv. Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten.

Endre mva.-nummeret
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Skriv inn mva.-nummeret ditt i Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på Lagre.

En feil mange gjør, er å oppgi personnummeret i stedet for mva.-registreringsnummeret. De to numrene er ulike. Mva.-registreringsnumre begynner med en landspesifikk ID. Denne etterfølges av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til nettstedet til Europakommisjonen hvis du ønsker å kontrollere at mva.-registreringsnummeret ditt er gyldig.

Beregn mva. selv

Hvis Google Ads-kostnadene dine ikke pålegges mva., må du kanskje selv beregne mva. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å få hjelp med dette.

Finn og last ned mva.-fakturaer

Slik kan du finne mva.-fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | verktøy [Icon], og velg Dokumenter under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Klikk på Last ned valgte.
 6. Velg ønsket filformat.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.
 9. Fakturaer med lokal moms lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, slik at du enkelt kan lese gjennom dem eller skrive dem ut.

Når blir mva.-fakturaer tilgjengelige?

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Mva.-fakturaen for september er for eksempel klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke mva.-fakturaer, så i slike perioder må du påregne en forsinkelse.

Avvik mellom tallene i den månedlige faktureringsaktiviteten og summen på fakturaen din

Noen ganger avviker belastningene du ser i den månedlige faktureringsaktiviteten, som du finner under Sammendrag, med én til to dager fra belastningene på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt, og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du henter fra Google Ads-kontoen din, er historiske fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte de lokale myndighetene eller en skatterådgiver.

Bedriften din kan være pålagt å betale avgifter eller merverdiavgift (mva.), avhengig av hvor bedriften har adresse. Les videre for å se hva som gjelder for landet ditt. Hvis du ønsker å se informasjon for et annet land, klikker du på rullegardinmenyen ovenfor.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Fra og med 1. januar 2020 pålegges alle Google Ads-salg i Malaysia en salgs- og tjenesteavgift for på 6 %. Denne endringen påvirker alle Google Ads-kontoer med bedriftsadresse i Malaysia.

Merk: Google kan ikke gi råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne avgiften.

Sertifikater for skattemessig tilhørighet

Sertifikatene for skattemessig tilhørighet kan lastes ned som PDF-filer fra denne artikkelen. Klikk på den aktuelle linken nedenfor.

Hvis du trenger eldre versjoner av sertifikatet, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Sertifikatet for skattemessig tilhørighet som du får fra Google, utstedes av irske skattemyndigheter i elektronisk utgave og på engelsk. Sertifikatet i denne utgaven er et gyldig dokument som godkjennes av polske skattemyndigheter.

Merverdiavgift (mva.)

Alle Google Ads-kontoer i Irland er pålagt å betale merverdiavgift (mva.) i henhold til irsk sats – en sats som kan endres av de irske myndighetene etter eget skjønn.

Her er en oversikt over hva du kan forvente hvis du holder til i Irland:

 • Du er alltid merverdiavgiftspliktig i henhold til gjeldende irske satser, i henhold til irsk lovgivning. (Kontoen din er underlagt Google Ireland.)
  • Hvis du bruker automatiske betalinger, legger vi til mva. i Google Ads-kostnadene dine én gang på slutten av hver måned, og dette beløpet skal betales neste gang du blir belastet.
  • Hvis du bruker manuelle innbetalinger, trekker vi mva.-kostnader fra saldoen din før den blir tømt. Dette skjer én gang ved utgangen av hver måned.
  • Hvis du er fritatt for mva. i henhold til VAT 13b/56b, kan du opplyse om dette ved å merke av for «Har du et mva.-nummer?». (Du kan komme deg dit ved å klikke på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] og så velge Faktureringssammendrag under fakturering. Avgiftsinformasjonen din skal nå vises.) Her må du også oppgi informasjon knyttet til VAT 13b/56b.

Google kan ikke gi råd angående mva. Hvis du har spørsmål om mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Sånn kan du endre mva.-nummeret ditt

Du kan endre mva.-nummeret ditt selv. Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten.

Endre mva.-nummeret
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Finn Betalingsprofil-delen, og oppgi mva.-nummeret ditt der.
 4. Klikk på Lagre.

En feil mange gjør, er å oppgi personnummeret i stedet for mva.-registreringsnummeret. De to numrene er ulike. Mva.-registreringsnumre begynner med en landspesifikk ID. Denne etterfølges av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til nettstedet til Europakommisjonen hvis du vil kontrollere at mva.-registreringsnummeret ditt er gyldig.

Finn og last ned mva.-fakturaer

Vær oppmerksom på at landsspesifikke avgifter belastes på betalingstidspunktet. Hvis du bruker manuelle innbetalinger, får du to typer fakturaer: den ene når forskuddsbetalingen kjøres, og den andre på slutten av måneden (inneholder ikke lenger delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger»). Hvis du bruker automatiske betalinger, mottar du én faktura på slutten av måneden, som ikke lenger inneholder delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger».

Slik finner du fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | verktøy [Icon], og velg Dokumenter under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Velg Last ned valgte.
 6. Velg formatet du vil laste ned fakturaene i.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.

Fakturaer med lokal avgift lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, slik at du enkelt kan lese gjennom dem eller skrive dem ut.

Når blir mva.-fakturaer tilgjengelige?

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Mva.-fakturaen for september er for eksempel klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke mva.-fakturaer, så i slike perioder må du regne med at det tar lengre tid.

Avvik mellom tallene i den månedlige faktureringsaktiviteten og summen på fakturaen din

Noen ganger avviker belastningene du ser i den månedlige faktureringsaktiviteten, som du finner under Sammendrag, med én til to dager fra belastningene på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt, og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du henter fra Google Ads-kontoen din, er historiske fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte en skatterådgiver eller de lokale myndighetene.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Alle Google Ads-kontoer i Sør-Afrika er pålagt å betale mva. i henhold til satsen i Sør-Afrika – en sats myndighetene i Sør-Afrika kan endre etter eget skjønn. Dette kan du kan forvente deg hvis du holder til i Sør-Afrika:
 • Du er alltid mva.-pliktig i henhold til de gjeldende satsene i Sør-Afrika, som pålagt per lov i Sør-Afrika 1. april 2019.
  • Hvis du bruker automatiske betalinger, legger vi til mva. i Google Ads-kostnadene dine én gang på slutten av hver måned, og dette beløpet skal betales neste gang du blir belastet.
  • Hvis du bruker manuelle innbetalinger, trekker vi mva.-kostnader fra saldoen din før den blir tømt. Dette skjer én gang ved utgangen av hver måned.
Google kan ikke gi deg råd om mva., så eventuelle spørsmål om mva.-registrering må rettes til en skatterådgiver eller skattemyndighetene. Du finner mer informasjon om dette i den bindende generelle kjennelsen fra de sørafrikanske skattemyndighetene (bare tilgjengelig på engelsk).

Finn og last ned mva.-fakturaer

Vær oppmerksom på at landsspesifikke avgifter belastes på betalingstidspunktet. Hvis du bruker manuelle innbetalinger, får du to typer fakturaer: den ene når forskuddsbetalingen kjøres, og den andre på slutten av måneden (inneholder ikke lenger delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger»). Hvis du bruker automatiske betalinger, mottar du én faktura på slutten av måneden, som ikke lenger inneholder delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger».

Slik finner du fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | verktøy [Icon], og velg Dokumenter under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Velg Last ned valgte.
 6. Velg formatet du vil laste ned fakturaene i.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.

Fakturaer med lokal avgift lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, slik at du enkelt kan lese gjennom dem eller skrive dem ut.

Når blir mva.-fakturaer tilgjengelige?

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Mva.-fakturaen for september er for eksempel klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke mva.-fakturaer, så i slike perioder må du regne med at det tar lengre tid.

Avvik mellom tallene i den månedlige faktureringsaktiviteten og summen på fakturaen din

Noen ganger avviker belastningene du ser i den månedlige faktureringsaktiviteten, som du finner under Sammendrag, med én til to dager fra belastningene på fakturaen. I de fleste tilfeller skjer dette fordi Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig. Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt, og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du henter fra Google Ads-kontoen din, er historiske fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine. Det vil si at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google.

Fakturaene er juridisk gyldige og godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av de ulike skattemyndighetene som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke for disse fakturaene.

Hvis du lurer på noe, kan du kontakte en skatterådgiver eller de lokale myndighetene.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Fra og med 1. april 2022 blir Google nødt til å belaste alle Google Ads-kunder som har faktureringsadresse i Nigeria, 7,5 % mva. for å overholde lokal lovgivning. 

Etter denne endringen begynner Google å utstede mva.-fakturaer til kunder i Nigeria, som kan lastes ned i Google Ads-kontoen din. 

Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med en lokal skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene. Google kan ikke gi råd om skatter og avgifter.

Finn og last ned mva.-fakturaer

Slik kan du finne mva.-fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på «Verktøy og innstillinger»-ikonet, og velg Dokumenter under «Fakturering».
  Gå dit nå
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Velg Last ned valgte.
 6. Velg formatet du vil laste ned fakturaene i.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.

Fakturaer med lokale avgifter lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, så du kan åpne dem eller skrive dem ut.

Månedlige kontoutskrifter

I tillegg til mva.-fakturaer eller fakturaer med lokale avgifter sender Google også ut kontoutskrifter månedlig. Disse dokumentene er sammendrag av faktureringsaktiviteten i den aktuelle tidsperioden. Finn ut mer om kontoutskrifter.

Hvis du har spørsmål om de månedlige kontoutskriftene i forbindelse med utfylling av selvangivelsen din, må du kontakte lokale myndigheter eller en skatterådgiver.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Kontoen din er underlagt Google Ireland.

Hvis skattestatusen for kontoen din er «Bedrift», må du kontakte lokale skattemyndigheter for å finne ut om du er pliktig til selv å beregne mva. i landet ditt. I så fall må du gjøre dette med hjelp fra en skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene. 

Fra og med 1. oktober 2021 begynner Google å legge til 15 % merverdiavgift (mva.) på digitale tjenester for å overholde lokal lov og rett. Dette berører kunder med en personlig konto og skattestatusen «Personlig» eller «Enkeltpersonforetak». Dette vises på «Transaksjoner»-fanen under «Fakturering og betalinger» samt på de månedlige kontoutskriftene dine.

Google kan ikke gi deg råd knyttet til avgiftsspørsmål. Snakk med en skatterådgiver hvis du lurer på noe.

Beregn mva. selv

Hvis du ikke belastes mva. i Google Ads-kostnadene dine, må du kanskje selv beregne mva. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å få hjelp.

Månedlige kontoutskrifter

I juli 2018 introduserte vi nye månedlige kontoutskrifter som erstattet de gamle månedlige fakturaene. Disse kontoutskriftene inneholder den samme informasjonen som tidligere sto på fakturaene.

De oppdaterte månedlige kontoutskriftene fra Google Ads er ikke fakturaer. Disse dokumentene gir et sammendrag av faktureringsaktiviteten i den aktuelle tidsperioden. Finn ut mer om kontoutskrifter.

Hvis du har spørsmål om disse nye månedlige kontoutskriftene i forbindelse med utfylling av selvangivelsen din, må du kontakte lokale myndigheter eller en skatterådgiver.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Kontoen din er underlagt Google Ireland.

Hvis skattestatusen for kontoen din er «Bedrift», må du kontakte lokale skattemyndigheter for å finne ut om du er pliktig til selv å beregne mva. i landet ditt. I så fall må du gjøre dette med hjelp fra en skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene. 

Fra og med 1. oktober 2021 begynner Google å legge til 20 % merverdiavgift (mva.) på digitale tjenester for å overholde lokal lov og rett. Dette berører kunder med skattestatusen «Personlig» eller «Enkeltpersonforetak». 

Dette fremgår på «Transaksjoner»-fanen under «Fakturering og betalinger» samt på de månedlige kontoutskriftene dine. 

Google kan ikke gi deg råd knyttet til avgiftsspørsmål. Snakk med en skatterådgiver hvis du lurer på noe.

Beregn mva. selv

Hvis Google Ads-kostnadene dine ikke pålegges mva., må du kanskje selv beregne mva. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å få hjelp med dette.

Månedlige kontoutskrifter

I landet ditt gjør Google kontoutskrifter tilgjengelig hver måned. Disse dokumentene er sammendrag av faktureringsaktiviteten i den aktuelle tidsperioden. Finn ut mer om kontoutskrifter.

Hvis du har spørsmål om de månedlige kontoutskriftene i forbindelse med utfylling av selvangivelsen, kan du kontakte de lokale myndighetene eller en skatterådgiver.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Fra og med 1. juli 2021 belaster Google Google Ads-kunder med bedriftsadresse i Kamerun 19,25 % mva. på grunn av endringer i lovgivningen for avgifter.

Fakturaer med moms og kontoutskrifter 

Etter endringen 1. juli mottar Google Ads-kunder med bedriftsadresse i Kamerun fakturaer med moms samt kontoutskrifter. Fakturaer med moms genereres på slutten av måneden, og du kommer til å se en mva. på 19,25 % i den månedlige aktiviteten din.

Regelmessig eksportør

Hvis du eksporterer varer regelmessig og har krav på mva.-fritak, kan du sende inn et gyldig intensjonsdokument via dette skjemaet.

Merk: Google kan ikke gi deg råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål knyttet til mva.

Berørte produkter for Google-forhandlere i Italia

Hvis du har mottatt en merknad med henvisning til berørte produkter, er dette de berørte produktene det refereres til i den aktuelle merknaden. Inntil videre er Google Italy s.r.l. motparten din i forbindelse med kontrakter som regulerer levering av disse berørte produktene.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360 og Studio
 • Google Ad Manager (bare for tjenester som faktureres av Google)
 • Search Ads 360
 • Flysøk
 • Analytics og Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-reservasjon
 • Waze-reklamer

Annonsører i Nord-Amerika

Annonsører i Nord-Amerika som har forretningsinntekter fra Google Ads, må oppgi Googles skatteregistreringsnummer når de fyller ut selvangivelsen. Her er detaljene våre:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Skatteregistreringsnummer (TIN) 77-0493581

Merk:

Hvis du er annonsør på Hawaii og bruker automatiske eller manuelle innbetalinger, blir avgiftene dine beregnet og belastet på slutten av hver måned.

Annonsører i Nord-Amerika

Annonsører i Nord-Amerika som har forretningsinntekter fra Google Ads, må oppgi Googles skatteregistreringsnummer når de fyller ut selvangivelsen. Her er informasjonen om oss:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043, USA
Skatteregistreringsnummer (TIN) 77-0493581

GST/HST

Fra og med 1. juli 2021 gjelder GST-/HST-avgiften for alle Google Ads-kunder som har faktureringsadresse i Canada, og som ikke har lagt til et GST-/HST-registreringsnummer i betalingsprofilen sin. 

Du må kontakte de lokale skattemyndighetene for å få informasjon om aktuelle GST-/HST-avgiftssatser.

Annonsører som bruker månedlig fakturering, må kontakte brukerstøtteteamet vårt og oppgi GST-/HST-registreringsnummeret sitt, slik at vi kan oppdatere betalingsprofilen deres.

Annonsører som bruker automatiske betalinger eller manuelle innbetalinger, kan oppdatere avgiftsinformasjonen sin ved å følge veiledningen nedenfor.

Oppdater avgiftsinformasjon i Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | gear [Icon] øverst til høyre, og velg så Innstillinger under Fakturering.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) under «Avgiftsinformasjon for Canada», og klikk så på Administrer skatteopplysninger
 4. Klikk på Legg til skatteinformasjon under «Avgiftsinformasjon for Canada» på den neste siden, og skriv inn GST-/HST-registreringsnummeret ditt i det aktuelle (valgfrie) feltet for avgiftsregistreringsnummer.
 5. Klikk på Lagre.

Oppdater avgiftsinformasjonen din i Googles betalingssenter

 1. Logg på Google-betalingskontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger øverst til høyre på siden.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) under «Avgiftsinformasjon for Canada», og klikk så på Administrer skatteopplysninger
 4. Klikk på Legg til skatteinformasjon under «Avgiftsinformasjon for Canada» på den neste siden, og skriv inn GST-/HST-registreringsnummeret ditt i det aktuelle (valgfrie) feltet for avgiftsregistreringsnummer.
 5. Klikk på Lagre.

QST i Québec

Québec Sales Tax (QST)-satsen er på 9,975 % og gjelder for alle Google Ads-kunder i provinsen som ikke har lagt til noe QST-registreringsnummer i betalingsprofilene sine.

Annonsører som bruker månedlig fakturering, må kontakte brukerstøtteteamet vårt og oppgi QST-registreringsnummeret sitt, slik at vi kan oppdatere betalingsprofilen deres.

Annonsører som benytter automatiske eller manuelle innbetalinger, kan oppdatere skatteinformasjonen sin og oppgi QST-registreringsnummeret ved å følge veiledningen ovenfor.

Merk:

Hvis du er annonsør på Hawaii og bruker automatiske eller manuelle innbetalinger, blir avgiftene dine beregnet og belastet på slutten av hver måned.

Kontoer underlagt Google Canada Corporation

Alle Google Ads-kontoer underlagt Google Canada er pålagt omsetningsavgift basert på faktureringsadressen som er oppgitt i den aktuelle kontoen. Vær oppmerksom på at myndighetene kan endre satsen etter sitt eget skjønn.

Dette kan du forvente deg:

 • Du er alltid skattepliktig i henhold til gjeldende sats, som påkrevd av kanadisk lovgivning. (Kontoen din er underlagt Google Canada.)

Berørte produkter for forhandlere underlagt Google Canada

Hvis du har mottatt en melding med henvisning til berørte produkter, er dette de berørte produktene det refereres til i den aktuelle merknaden. Inntil videre er Google Canada motparten din i forbindelse med kontrakter som regulerer levering av disse berørte produktene.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (bare for tjenester som faktureres av Google)
 • Search Ads 360
 • Flysøk
 • Google Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-reservasjon
 • Waze-reklamer

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Fra og med 1. juni 2021 pålegges alt Google Ads-salg i Bangladesh en mva. på 15 % hvis ikke Google får oppgitt et gyldig 13-sifret mva.-nummer. Denne endringen påvirker alle Google Ads-kontoer med bedriftsadresse i Bangladesh.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

1. juni 2021 innføres 15 % mva. for alle Google Ads-kunder med faktureringsadresse i Bangladesh som ikke har lagt til bedriftens 13-sifrede ID-nummer (BIN) i betalingsprofilene sine.

Annonsører med månedlig fakturering må kontakte brukerstøtteteamet vårt og oppgi BIN-nummeret sitt, slik at vi kan oppdatere betalingsprofilene deres.

Annonsører som benytter seg av automatiske betalinger eller manuelle innbetalinger, kan oppdatere avgiftsinformasjonen sin ved å følge veiledningen nedenfor.

Oppdater avgiftsinformasjon i Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på «Verktøy og innstillinger»-ikonet Google Ads | gear [Icon] øverst til høyre, og velg så Innstillinger under «Fakturering».
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Bangladesh, og skriv inn BIN-nummeret ditt i «Bedrifts-ID-nummer (valgfritt)»-feltet.
 4. Klikk på Lagre.

Oppdater avgiftsinformasjonen din i Googles betalingssenter

 1. Logg på Google-betalingskontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger til høyre på siden.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Bangladesh, og skriv inn BIN-nummeret ditt i «Bedrifts-ID-nummer (valgfritt)»-feltet.
 4. Klikk på Lagre.
Merk: Google kan ikke gi råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne avgiften.

Beginning Jan 1, 2022, all Google Ads sales in Singapore will be subject to a goods and services tax (GST) of 7%. This change affects all Google Ads accounts with a Singaporean business address.

Note: Google can’t advise you on tax matters. Please contact your tax adviser for any questions about this tax.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

1. september 2021 innføres 7 % mva. for alle Google Ads-kunder med faktureringsadresse i Thailand som ikke har lagt til en 13-sifret thailandsk mva-ID i betalingsprofilene sine. 

Annonsører med månedlig fakturering må kontakte brukerstøtteteamet vårt og oppgi den thailandske mva-ID-en sin, slik at vi kan oppdatere betalingsprofilene deres.

Annonsører som benytter seg av automatiske betalinger eller manuelle innbetalinger, kan oppdatere avgiftsinformasjonen sin ved å følge veiledningen nedenfor.

Oppdater avgiftsinformasjon i Google Ads

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på «Verktøy og innstillinger»-ikonet Google Ads | gear [Icon] øverst til høyre, og velg så Innstillinger under «Fakturering».
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Thailand, og skriv inn mva.-nummeret ditt for Thailand i det aktuelle (valgfrie) feltet for avgiftsregistreringsnummer.
 4. Klikk på Lagre.

Oppdater avgiftsinformasjonen din i Googles betalingssenter

 1. Logg på Google-betalingskontoen din.
 2. Klikk på Innstillinger til høyre på siden.
 3. Klikk på blyantikonet Rediger-innstilling (blyantikon) i delen om avgiftsinformasjon for Thailand, og skriv inn mva.-nummeret ditt for Thailand i det aktuelle (valgfrie) feltet for avgiftsregistreringsnummer.
 4. Klikk på Lagre.

Merk: Google kan ikke gi råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne avgiften.

Google New Zealand Limited

Fra 1. november 2018 blir fakturaer utstedt av Google New Zealand Limited som forhandler av disse tjenestene. Alle Google Ads-salg i New Zealand blir momspliktig (iht. Goods and Services Tax – GST). Satsen kommer til å være på 15 %. Denne endringen gjelder for Google Ads-kontoer som har bedriftsadresser i New Zealand.

Merk:

Google kan ikke gi råd angående skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne avgiften.

Finn og last ned mva.-fakturaer

Vær oppmerksom på at landsspesifikke avgifter belastes på samme betalingstidspunktet. Hvis du bruker manuelle innbetalinger, får du to typer fakturaer: den ene når forskuddsbetalingen kjøres, og den andre på slutten av måneden (inneholder ikke lenger delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger»). Hvis du bruker automatiske betalinger, mottar du én faktura på slutten av måneden, som ikke lenger inneholder delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger».

Slik finner du fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | verktøy [Icon], og velg Dokumenter under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Velg Last ned valgte.
 6. Velg formatet du vil laste ned fakturaene i.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.

Fakturaer med lokal moms lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, slik at du enkelt kan lese gjennom dem eller skrive dem ut.

Når blir mva.-fakturaer tilgjengelige?

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Mva.-fakturaen for september er for eksempel klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke mva.-fakturaer, så i slike perioder må du regne med at det tar lengre tid.

Avvik mellom tallene i den månedlige faktureringsaktiviteten og summen på fakturaen din

Noen ganger avviker belastningene du ser i den månedlige faktureringsaktiviteten, som du finner under Sammendrag, med én til to dager fra belastningene på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt, og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du henter fra Google Ads-kontoen din, er historiske fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte de lokale myndighetene eller en skatterådgiver.

PT Google Indonesia

Fra og med 1. oktober 2019 utstedes fakturaer av PT Google Indonesia, som er forhandler av disse tjenestene. Alle Google Ads-salg i Indonesia pålegges mva. på 10 % før april 2022 og 11 % fra og med april 2022 i henhold til landets avgiftsregler. Denne endringen gjelder for Google Ads-kontoer med faktureringsadresse i Indonesia.

Hvis du vil holde tilbake en kildeskatt på 2 % av betalingen din, må du sende Google en original skatteseddel («Bukti Potong») for å unngå en utestående saldo i kontoen din. Du må sende oss skatteseddelen for kildeskatt innen betalingsfristen, slik det fremgår av den kommersielle fakturaen. Du finner adressen nedenfor.

Hvis det ikke er noen QR-kode på skatteseddelen for kildeskatten din, må du sende den originale papirutgaven – via det indonesiske postvesenet, Pos Indonesia – til en av adressene oppført nedenfor:

 • Hvis du betaler for annonser via kreditt- eller debetkort eller minibank: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • Hvis du mottar fakturaer: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914, Indonesia

Hvis skatteseddelen for kildeskatt inneholder en QR-kode, kan du sende en skannet kopi av skatteseddelen til en av e-postadressene nedenfor. Bruk emnet PTGI Withholding Tax Slip:

 • Hvis du betaler for annonser via kreditt- eller debetkort eller minibank: eps-wht@google.com
 • Hvis du mottar fakturaer: collections@google.com

For kunder med status som mva.-innkrever må du sende inn en registreringsmelding (Surat Keterangan Terdaftar eller SKT) utstedt av finansdepartementet i Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Du kan laste opp kopier av dokumentene i «Innstillinger»-delen av betalingsprofilen din. Finn ut mer om statusen som mva.-innkrever.

Merk: Google kan ikke gi deg råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne avgiften.

Kildeskatt

I forbindelse med betaling som skal foretas av deg på eller etter 1. juli 2018 av gebyr for utenlandske digitale tjenester levert av Google Asia Pacific Pte Ltd / Google Ireland Ltd, pålegges det en skatt på 5 % i samsvar med bestemmelsene i Pakistan Finance Act, 2018 (Pakistans finanslov, 2018). Der det er aktuelt, kan det hende at du må betale denne skatten i overensstemmelse med vilkårene for Google Ads-programmet. Der er det fastsatt at kundene er ansvarlige for eventuelle avgifter eller offentlige gebyrer som måtte påløpe i Pakistan for tjenestene de har benyttet seg av.
Husk at Google ikke kan gi deg råd om skatter og offentlige gebyrer. Kontakt en skatte- og økonomirådgiver hvis du har spørsmål om denne endringen.

Indirekte skatter og avgifter

Ettersom Google Ads-bedriftskontrakten din er registrert hos Google Asia Pacific Pte. Ltd. i Singapore, er ikke Google Ads-aktiviteten din underlagt lokale indirekte skatter og avgifter. Dermed vises ikke indirekte skatter og avgifter på fakturaen.

Google Australia Pty Limited

Fra 1. november 2016 blir fakturaer utstedt av Google Australia Pty Limited som forhandler av disse tjenestene. Alle Google Ads-salg i Australia pålegges en avgift på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax) på 10 %. Denne endringen gjelder for Google Ads-kontoer med forretningsadresse i Australia.

Merk: Google kan ikke gi råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne avgiften.

Finn og last ned mva.-fakturaer

Vær oppmerksom på at landsspesifikke avgifter belastes på betalingstidspunktet. Hvis du bruker manuelle innbetalinger, får du to typer fakturaer: den ene når forskuddsbetalingen kjøres, og den andre på slutten av måneden (inneholder ikke lenger delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger»). Hvis du bruker automatiske betalinger, mottar du én faktura på slutten av måneden, som ikke lenger inneholder delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger».

Slik finner du fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | verktøy [Icon], og velg Dokumenter under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Velg Last ned valgte.
 6. Velg formatet du vil laste ned fakturaene i.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.

Fakturaer med lokal avgift lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, slik at du enkelt kan lese gjennom dem eller skrive dem ut.

Når blir mva.-fakturaer tilgjengelige?

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Mva.-fakturaen for september er for eksempel klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke mva.-fakturaer, så i slike perioder må du regne med at det tar lengre tid.

Avvik mellom tallene i den månedlige faktureringsaktiviteten og summen på fakturaen din

Noen ganger avviker belastningene du ser i den månedlige faktureringsaktiviteten, som du finner under Sammendrag, med én til to dager fra belastningene på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt, og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du henter fra Google Ads-kontoen din, er historiske fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du har spørsmål, må du kontakte lokale myndigheter eller en skatterådgiver.

Google Japan G.K.

Fra og med 1. april 2019 blir fakturaer utstedt av Google Japan G.K. som en videreselger av tjenesten. Dette betyr at annonsesalg i Japan pålegges en japansk forbruksavgift (JCT) på 10 %. Denne endringen påvirker Google Ads-kontoer med bedriftsadresse i Japan.


Merk: Google kan ikke gi deg råd om skatter og avgifter. Kontakt en skatterådgiver hvis du har spørsmål om denne avgiften.

Skatter og avgifter i India

Hvis du er hjemmehørende i India, blir alle kjøp du gjør, pålagt moms, omtalt som avgift på varer og tjenester (GST – Goods and Services Tax).

GST er en modell for dobbeltbeskatning hvor både de indiske delstatene og den indiske regjeringen legger til en avgift på varer og tjenester.

GST består av tre typer avgifter: sentral avgift (Central GST), delstatsavgift (State GST) og integrert avgift (Integrated GST). Hvilken avgift som pålegges kjøpet ditt, avhenger av hvilken Google-avdeling som leverer tjenestene, og stedet du befinner deg på når du handler. Dette er de gjeldende satsene:

 • Central GST-sats (CGST): 9 %
 • State GST-sats (SGST): 9 %
 • Integrated GST-sats (IGST): 18 %
Merk:
 • Annonsører med fakturaadresse i Haryana (dvs. delstatlige tjenester) belastes med CGST- og SGST-satsene. Alle andre annonsører belastes med IGST-satsen.
 • GST-satsen for SEZ-annonsører er 0 %.

Hvis du mottar tjenester fra Google India Private Limited (GIPL), avgjøres avgiften som gjelder for kjøpet, ut fra skatte-ID-nummeret ditt. Skatte-ID-numre for varer og tjenester (Goods and Services Tax Identification Numbers – GSTINs) er obligatoriske for bedriftskontoer, men valgfrie for personlige kontoer.

Hit skal GSTIN-numre sendes inn

Hvis du bruker innstillingen for månedlig fakturering, kan du sende inn GSTIN-nummeret ditt ved å kontakte kontoadministratoren din eller sende oss en e-post.

Alle andre annonsører kan oppgi denne informasjon ved å navigere til «Fakturering og betalinger» og så klikke på «Innstillinger» på menyen til venstre. Du kan skrive inn relevante ID-numre i «Avgiftsinformasjon for India»-delen i betalingsprofilen din.

For kontoer som håndteres av byråer, er det viktig å sørge for at adressen og GST-nummeret som oppgis, samsvarer med selskapet som betaler for fakturaene, og delstaten som krever inn GST-avgiften. Hvis bedriftsnavnet og -adressen som fakturaene skal sendes til, ikke samsvarer med bedriften som faktisk betaler fakturaene, må du oppdatere fakturaadressen.

For bedriftskontoer og personlige kontoer er det viktig å sørge for at adressen og GSTIN-nummeret som oppgis, samsvarer med stedet der tjenestene benyttes. Dette betyr at GSTIN-nummeret må samsvare med delstaten oppgitt i fakturaadressen på fakturaene dine. Hvis GSTIN-nummeret ikke samsvarer med delstaten i fakturaadressen, anses fakturaen som å være utstedt til en uregistrert kunde, og den rapporteres slik i Googles rapportering av GST.

Med denne informasjonen sikres det at de riktige avgiftene blir vurdert.

Merk:

 • For annonsører som bruker automatiske eller manuelle innbetalinger, blir avgiftene beregnet og belastet én gang per måned, på slutten av måneden.
 • Google kan ikke gi deg råd angående skatter og avgifter. Kontakt skatterådgiveren til bedriften din hvis du har spørsmål om denne endringen.

Om det indiske TDS-skattesystemet (Tax Deducted at the Source)

TDS-sertifikater må utstedes hvert kvartal. Du finner mer informasjon på nettstedet til de indiske skattemyndighetene, Income Tax Department of India.

Sertifikater for kvartalene som utløper i juni, september, desember og mars, må utstedes i skjema 16A innen 15 dager før fristen for å sende inn TDS-selvangivelsen, så altså innen henholdsvis 15. august, 15. november, 15. februar og 15. juni.

TDS-sertifikater for forrige regnskapsår godtas ikke hvis de sendes etter 15. juni i inneværende regnskapsår. TDS-sertifikater for regnskapsåret 2021–2022 bør senest sendes inn 15. juni 2022.

Googles permanente kontonummer (PAN-nummer) er AACCG0527D, og den registrerte adressen på TDS-sertifikatet skal være

Google India Pvt. Ltd.

No.3, RMZ Infinity, Tower E,

Old Madras Road, 4th & 5th Floor,

Bangalore – 560 016

Innsending av sertifikat for TDS (Tax Deducted at the Source)

Hvis du har valgt månedlig fakturering i kontoen din, kan du sende en digital kopi av TDS-sertifikatet (kopien skal være elektronisk signert, eller du kan sende en PDF-kopi av det signerte sertifikatet) direkte til collections@google.com.

Hvis du har valgt automatiske betalinger eller manuelle innbetalinger i kontoen din, må du sende oss en digital kopi av TDS-sertifikatet (kopien skal være elektronisk signert, eller du kan sende en PDF-kopi av det signerte sertifikatet) per e-post. Så snart kredittbeløpet er godkjent, godskrives det kontoen din.

Hvor høy er TDS-satsen?

Den nåværende TDS-satsen for annonseringsrelaterte betalinger til Google India Private Limited er 2 % ekskludert GST (per rundskriv 23, datert 19. juli 2017, utstedt av Central Board of Direct Taxes i det indiske finansdepartementet). TDS-satsen kan imidlertid endres i tråd med forskrifter myndighetene måtte utstede. Vær oppmerksom på at Google Ads ikke kan gi råd angående skatter og avgifter. Hvis du har flere spørsmål om TDS eller andre skattespørsmål, kan du kontakte en skatterådgiver.

Erklæring i henhold til paragraf 206AB lov om inntektsskatt av 1961

Google har sendt inn selvangivelse for de to vurderingsårene som er relevante for de to årene rett før det seneste året der skattetrekk kreves, hvor tidsfristen for å sende inn selvangivelse, anført i paragraf 139(1) i lov om inntektsskatt av 1961 («loven»), er utløpt.

Følgelig oppfyller ikke Google definisjonen av «specified person» («spesifisert person») som er oppgitt i bestemmelsene i paragraf 206AB av lov om inntektsskatt av 1961, og derfor er ikke selskapet underlagt den høyere kildeskattsatsen som er nevnt.

Skatter og avgifter i Russland

Alle Google Ads-annonsører med faktureringsadresse i Russland belastes 20 % mva. for alle Google Ads-kostnader, uten unntak.

Dette kan du forvente hvis du holder til i Russland:

 • Uansett om du velger «Bedrift», «Enkeltpersonforetak» eller «Personlig» som skattestatus, må du betale mva. i henhold til den russiske satsmodellen, som påkrevd av russisk lovgivning. (Kontoen din er underlagt Google Russia.)
 • Du kan se mva.-belastningene ved å klikke på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] og velge Faktureringssammendrag under Fakturering. Mva.-belastningen er basert på faktisk bruk.

Mva. på USN

I henhold til skattelovgivningen i Russland skal du ikke betale mva. for varer og tjenester du selger eller kjøper, hvis du er kvalifisert for det forenklede skattesystemet (USN). Hvis du imidlertid kjøper varer eller tjenester fra en bedrift underlagt det generelle skatteregimet, må du betale merverdiavgiften som er bakt inn i prisene på de aktuelle produktene eller tjenestene. Som et resultat av at OOO «Google» er underlagt de allmenne skattereglene, betaler du mva. også for Google Ads.

Husk at Google ikke kan gi råd om mva. Hvis du har spørsmål angående mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Endring av skattestatus

Når du registrerer deg for Google Ads, må du velge skattestatus: «Personlig», «Enkeltpersonforetak» eller «Bedrift». Hvis du har behov for å endre skattestatusen din, kan du kontakte oss. Endringer i skattestatusen har ingen innvirkning på tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og en endring trer først i kraft fra datoen da vi legger den inn.

Sånn kan du endre mva.-informasjon

For å kontrollere bedriftsnavnet eller skatte-ID-numrene (INN og KPP) som vises på de månedlige fakturaene dine, klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger.

Oppdater KPP-nummeret

Hvis det har skjedd en endring med KPP-nummeret, kan du redigere det i kontoen din. Slik oppdaterer du KPP-nummeret:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering.
 3. Klikk på Innstillinger i menyen til venstre, og finn deretter Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på blyantikonet for å gjøre endringer, og oppdater KPP-nummeret. Klikk på Lagre når du er ferdig.

Merknad

Vi kan endre KPP-nummeret så lenge INN-nummeret ikke endres. Du kan ikke overføre skatte-ID-nummeret eller bedriftsnavnet fra én registrert bedrift til en annen. Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet en annen registrert bedrift (med et annet INN-nummer), ber vi deg om å kontakte oss. Endringer i skattestatusen har ingen innvirkning på tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og en endring trer først i kraft fra datoen da vi legger den inn.

Endre bedriftsnavnet

Hvis navnet på bedriften din er endret, må du kontakte oss. For at vi skal kunne oppdatere denne informasjonen, må du sende oss en skannet kopi av skatteattesten din, der skatte-ID-nummeret og det registrerte bedriftsnavnet ditt står oppført. Når vi har mottatt og kontrollert skatteattesten, endrer vi bedriftsnavnet som vises i Google Ads-kontoen din og på de månedlige fakturaene dine. Du får beskjed når vi har gjort dette.

Merknad

Vi kan bare endre KPP-nummeret eller bedriftsnavnet når INN-nummeret ditt forblir uendret. Du kan ikke overføre skatte-ID-nummeret eller bedriftsnavnet fra én registrert bedrift til en annen. Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet et annet registrert selskap (med et annet INN-nummer), ber vi deg kontakte oss. Endringer i skattestatusen har ingen innvirkning på tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og en endring trer først i kraft fra datoen da vi legger den inn.

Korriger INN-nummeret

Du kan bare endre INN-nummeret (skatte-ID-nummeret) hvis du skrev inn feil nummer da du opprettet Google Ads-kontoen. Ta kontakt og send oss en skannet kopi av skatteattesten din, der både skatte-ID-nummeret og det registrerte bedriftsnavnet er oppført. Når vi har mottatt og kontrollert skatteattesten, endrer vi INN-nummeret som vises i Google Ads-kontoen din og på de månedlige fakturaene dine.

Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet en annen registrert bedrift (med et annet INN-nummer), ber vi deg om å kontakte oss. Endringer i skattestatusen har ingen innvirkning på tidligere transaksjoner eller regnskapsdokumenter, og en endring trer først i kraft fra datoen da vi legger den inn.

Endre den juridiske adressen eller postadressen din

Hvis den juridiske adressen eller postadressen din er endret, kan du oppdatere dem slik:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering.
 3. For å oppdatere den juridiske adressen din, gå til Betalingsprofil-delen, og gjør de ønskede endringene. Klikk på Lagre når du er ferdig.
 4. For å oppdatere postadressen din gjør du endringene i «Betalingskonto-delen». Klikk på Lagre når du er ferdig.

Beregning av mva.

Du kan se mva.-belastningene dine ved å klikke på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velge Faktureringssammendrag under Fakturering og så klikke på Transaksjoner i menyen til venstre.

Sånn beregnes mva.

Mva. belastes i henhold til verdien av klikk og visninger som er påløpt.

Bruk + mva. = betalingsbeløp

Når belastes mva.?

Mva. kan bli belastet en gang i slutten av måneden ut fra kostnadene som er påløpt i løpet av måneden.

Eksempel

 • La oss si at du 10. juni mottar en betaling i Google Ads-kontoen din pålydende NOK 100.
 • Det påløper bruk hver dag frem til betalingen på NOK 100 er fullstendig brukt opp 25. juni.
 • 25. juni vises det en mva.-ordrelinje der mva.-belastningen som ble trukket fra betalingen på NOK 100, fremgår.

Eksempel

 • La oss si at du 25. juni mottar en betaling i Google Ads-kontoen din pålydende NOK 100.
 • Innen månedsslutt, 30. juni, har NOK 50 av betalingen blitt brukt opp. 30. juni vises det en mva.-ordrelinje der mva.-belastningen som ble trukket fra forbruket på 50 RUB, fremgår.

Legg merke til at merverdiavgiftskostnader kan omfatte beskattede beløp for mer enn én betaling hvis flere betalinger brukes opp.

Mva. på markedsføringskreditt eller justeringer

Hvis du har fått en belønning knyttet til et promoteringstilbud eller en annen form for kredittjustering, pålegges mva. automatisk for bruk som finansieres med denne kreditten. Mva.-beløpet refunderes i sin helhet så snart den samlede kreditten er brukt opp, eller delvis ved slutten av den samme måneden hvis du bare har brukt deler av kreditten.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om mva.-belastninger.

Mva. og delen «Den gjenstående kreditten din»

Sammendrag-siden kan du se kontosaldoen din på to ulike steder:

 1. Under «Den gjenstående kreditten din» ovenfor tabellen ser du beløpet som er disponibelt for annonseringsaktivitet, samt et anslag for fremtidige mva.-kostnader. Merk av i dette feltet for å få et anslag for hvor mye penger du har igjen i kontoen.
 2. I «Saldo»-kolonnen i Transaksjonslogg-tabellen ser du kontosaldoen din uten anslag for fremtidige mva.-kostnader for ubrukte betalingsbeløp.

Budene og budsjettene du angir på «Kampanjer»-fanen, innbefatter ikke mva.

Merverdiavgift (mva.) er en skatt på 10 % på varer og tjenester til skattemyndighetene i Sør-Korea. Om du skal betale mva. i Sør-Korea, og hvordan, er avhengig av hvilken betalingsinnstilling du har angitt. Velg innstillingen for kontoen din nedenfor.

Fra og med september 2022 lanserer Google Korea LLC gradvis muligheten til å bruke debetkort og kredittkort for nye Google Ads-kunder. Hvis du oppretter en ny Google Ads-konto og velger debetkort eller kredittkort som betalingsmåte, inngår du kanskje en avtale med Google Korea LLC i stedet for Google Asia Pacific Pte. Ltd.
Manuell og automatisk betaling med debet- eller kredittkort

Hvis du inngår en avtale med Google Asia Pacific Pte. Ltd.:

Fra og med 1. juli 2019 har Google i henhold til lokal lov og rett i Sør-Korea lagt til merverdiavgift (mva.) på 10 % for alle transaksjoner med et unntak for bedriftsannonsører som har oppgitt gyldig registreringsnummer for bedriften i formatet xxx-xx-xxxxx.

Hvis du inngår en avtale med Google Korea LLC:

Vi legger til en merverdiavgift (mva.) på 10 % for alle transaksjoner. På «Faktureringstransaksjoner»-siden finner mva.-beløpet for annonsekostnadene dine.

Hvis du representerer en bedrift og har oppgitt gyldig registreringsnummer for bedriften, mottar du en månedlig elektronisk mva.-faktura. Du kan bruke denne i skatterapporteringen innen de første 10 dagene av den påfølgende måneden. Fakturaen sendes på e-post fra Googles lokale faktureringspartner, MakeBill, til kontaktpersonen for fakturering i kontoen din. På denne fakturaen ser du beløpet som danner grunnlaget for mva.-beregningen. Hvis du annonserer som enkeltperson, mottar du ikke noen elektronisk mva.-faktura.

Du får også en kvittering for kreditt- eller debetkortet fra betalingsbehandleren. Hvis du mottar både en elektronisk mva.-faktura og en kvittering for kreditt- eller debetkortet, kan du fortsette å bruke den elektroniske mva.-fakturaen i skatterapporteringen.

Oppdatering av opplysninger knyttet til mva.

Du kan når som helst oppdatere mva.-opplysningene i kontoen din. Slik gjør du det:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Sammendrag under «Fakturering og betalinger».
 3. Klikk på Innstillinger ytterst på siden.
 4. Gjør endringene under «Betalingsprofil».
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.
Manuelle innbetalinger med LG U+

Når du foretar en betaling med LG U+, trekker vi automatisk fra 10 % for mva. fra betalingen av forventede annonseringskostnader. Det resterende beløpet finansierer annonsevisningen. Etter hvert som annonsene dine kjører, betaler vi mva. hver måned med utgangspunkt i annonseringskostnadene som er påløpt den aktuelle måneden.

På «Faktureringstransaksjoner»-siden finner du mva.-beløpet for hver betaling. Hvis du representerer en bedrift, mottar du en månedlig elektronisk mva.-faktura. Du kan bruke denne i skatterapporteringen innen de første 10 dagene av den påfølgende måneden. Fakturaen sendes på e-post fra Googles lokale faktureringspartner, MakeBill, til kontaktpersonen for fakturering i kontoen din. På denne fakturaen ser du beløpet som danner grunnlaget for mva.-beregningen. Hvis du annonserer som enkeltperson, mottar du ikke noen elektronisk mva.-faktura.

Vi gjør oppmerksom på at LG U+ gir deg en kvittering for hver enkelt av betalingene dine. Du kan ikke bruke denne kvitteringen i rapporteringen av mva.

Oppdatering av opplysninger knyttet til mva.

Slik oppdaterer du opplysningene om mva. i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Sammendrag under «Fakturering og betalinger».
 3. Klikk på Innstillinger ytterst på siden.
 4. Gjør endringene under «Betalingsprofil».
 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.
Innstillingen for månedlig fakturering

Hvis du har en Google Ads-konto med månedlig fakturering og KRW som valuta, belaster vi deg 10 % mva. basert på de månedlige annonseringskostnadene dine. Hvis du ikke bruker KRW, har du inngått en avtale med Google Asia Pacific. I så fall er du pålagt å betale mva. med mindre du har oppgitt gyldig registreringsnummer for bedriften.

Kunder som bruker KRW, får hver måned tilsendt en e-post med link til en faktura med lokal avgift. E-posten sendes via MakeBill, Googles lokale faktureringspartner, til den primære faktureringskontakten hos den aktuelle kunden. Kontakt oss hvis du vil oppdatere opplysningene knyttet til mva. eller endre e-postadressen vi sender fakturaen med lokal avgift til.

Annonsørene i Mexico som har valgt manuell innbetaling eller månedlig fakturering for kontoene sine, belastes 16 % for å dekke Impuesto sobre Valor Agregado (IVA). Hvordan annonsørene belastes, avhenger av betalingsinnstillingen deres. Du får mer informasjon ved å klikke på den aktuelle linken nedenfor.

Innstillingen for månedlig fakturering

Hvis du har valgt månedlig fakturering, plusser vi 16 % på kostnadene dine for å dekke IVA.

Innstillingen for manuell innbetaling

Vi trekker 16 % fra alle manuelle innbetalinger du foretar, for å dekke IVA. Det resterende beløpet krediteres kontoen din.

Når du foretar en innbetaling, forutsetter vi at den omfatter det du ønsker kreditert kontoen din, samt 16 % som dekker IVA.

Dette innebærer at hvis du betaler X, deler vi opp beløpet i Y og 16 % av Y, som til sammen er lik X. Vi krediterer Y til kontoen din og betaler 16 % av Y til skattemyndighetene i Mexico.

Nedenfor kan du se formelen vi bruker. X er betalingsbeløpet, og Y er beløpet som krediteres kontoen din.

 • X = Y + (0,16 x Y)
  X = 1,16 x Y
  Y = X / 1,16

Her er et mer spesifikt eksempel:

Tenk deg at du betaler beløpet MXN 116. For å finne ut hvor mye vi skal kreditere kontoen din (Y), foretar vi følgende beregning:

 • Y = MXN 116 / 1,16
  Y = MXN 100

Vi krediterer kontoen din med MXN 100 og overfører de resterende MXN 16 til skattemyndighetene i Mexico.

Slik endrer du skatteopplysningene dine

Hvis du har oppgitt feil avgiftsinformasjon, må du kontakte oss for å rette opp i dette. En Google Ads-spesialist tar kontakt med deg for å bekrefte endringen. Fakturaer som ble generert før skatteopplysningene ble oppdatert i Google Ads-kontoen din, kan imidlertid ikke utstedes på nytt.

Skatter og avgifter i Ukraina

Alle Google-annonsører som betaler via bankoverføring og har faktureringsadresse i Ukraina, må i henhold til ukrainsk lovgivning betale merverdiavgift (mva.) etter den nåværende ukrainske satsen på 20 %.

Hvis kontoen din er underlagt Google Ukraine, og du kjøper varer eller tjenester fra bedrifter underlagt det generelle skatteregimet, må du betale mva.-en som er bakt inn i prisene på de aktuelle produktene eller tjenestene, i henhold til skattelovgivningen i Ukraina. Ettersom Google Ukraine er underlagt det generelle skatteregimet, betaler du mva. også for Google Ads.

Hvis kontoen din er underlagt Google Ukraina, og du betaler med kredittkort, skjer følgende fra og med 1. januar 2022: Google belaster kunder som har «Personlig» som skattestatus, og kunder som har «Enkeltpersonforetak» som skattestatus og i tillegg har «Ikke registrert» oppgitt som mva.-registreringsstatus, med 20 % mva. Ingen endringer skjer for kunder med «Bedrift» som skattestatus.

Kunder som berøres av denne endringen, kan legge til eller oppdatere skattestatusen sin i Google Ads-kontoen én gang. Hvis du har behov for å gjøre fremtidige endringer, kan du rulle ned til «Slik kan du endre mva.-registreringsstatusen»-delen for å finne ut hvordan du endrer mva.-registreringsstatusen. 

Du kan se mva.-belastningene dine på Transaksjoner- eller Sammendrag-siden. For å komme deg dit, klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering.

Husk at Google ikke kan gi råd om mva. Hvis du har spørsmål om mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Slik kan du endre skattestatus

Når du registrerer deg for Google Ads, må du velge en av de følgende skattestatusene: Personlig, Enkeltpersonforetak eller Bedrift. Når du først har gjort et valg, kan du ikke bytte status. Hvis du for eksempel velger «Personlig», kan du ikke endre statusen til «Bedrift» senere.

Hvis du har behov for å endre skattestatusen din, ber vi deg om å avslutte den eksisterende Google Ads-kontoen din og deretter opprette en ny konto med den aktuelle statusen. Bruk en annen e-postadresse når du oppretter den nye kontoen. Hvis du ønsker å bruke den samme e-postadressen, må du endre e-postadressen i den nåværende Google Ads-kontoen din før du avslutter den.

Slik kan du endre mva.-informasjon

For å kontrollere bedriftsnavnet, den juridiske adressen eller skatte-ID-numrene (EDRPOU) som fremgår på de månedlige fakturaene dine, klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger på venstre side.

Slik kan du endre det juridiske navnet på bedriften din

Hvis navnet på bedriften din er endret, må du kontakte oss. For at vi skal kunne oppdatere denne informasjonen, må du sende oss skannede kopier av de offisielle registreringsdokumentene dine, der både det registrerte navnet, skatte-ID-nummeret og den juridiske adressen til bedriften din fremgår. Når vi mottar denne dokumentasjonen, endrer vi bedriftsnavnet som vises i Google Ads-kontoen din og de tilhørende regnskapsdokumentene. Du får beskjed når vi har gjort dette. Etter at endringene er gjort, kan du be om reviderte utgaver av tidligere utstedte dokumenter som inneholder navnet som nå er endret, samt EDRPOU-koden.

Merknad

For at vi skal kunne endre navnet på bedriften, må EDRPOU-nummeret være det samme. Du kan ikke overføre skatte-ID-nummeret eller bedriftsnavnet fra én registrert bedrift til en annen. Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet en annen registrert bedrift (med et annet INN-nummer), må du opprette en ny konto.

Slik kan du korrigere EDRPOU-koden

Du kan bare endre EDRPOU-koden eller INN-koden (skatte-ID-nummer) i Google Ads-kontoen din hvis du skrev inn feil nummer da du opprettet Google Ads-kontoen. Kontakt oss hvis det er tilfellet, og send oss en skannet kopi av skatteattesten din der både skatte-ID-nummeret og det registrerte bedriftsnavnet er oppført. Når vi har mottatt og bekreftet skatteattesten, endrer vi INN- eller EDRPOU-koden som vises i Google Ads-kontoen og på fremtidige regnskapsdokumenter. I slike tilfeller kan vi ikke revidere dokumenter som allerede er utstedt. Korrigerte INN- og EDRPOU-koder fremgår altså bare i dokumenter som er utstedt etter at koden er rettet.

Hvis du ønsker at Google Ads-kontoen skal være tilknyttet en annen registrert bedrift (med en annen INN- og EDRPOU-kode), må du opprette en ny konto.

Slik kan du endre mva.-registreringsstatus

Hvis statusen din for mva.-registrering er endret, må du kontakte oss. I så fall må du sende oss en skannet kopi av skatteattesten din, der både skatte-ID-nummeret og statusen for mva.-registrering fremgår. Når vi har mottatt og kontrollert skatteattesten, endres statusen i Google Ads-kontoen din. Endringen fremgår på fremtidige regnskapsdokumenter. For denne typen endringer kan vi ikke revidere dokumenter som allerede er utstedt.

Oppdatering av den juridiske adressen eller postadressen din

Hvis den juridiske adressen eller postadressen din er endret, kan du oppdatere dem slik:

 1. Logg på kontoen din på https://ads.google.com.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], og velg Faktureringssammendrag under Fakturering.
 3. For å oppdatere den juridiske adressen, gå til Innstillinger-siden, og finn betalingsprofilen din. Klikk på Lagre når du er ferdig.
 4. For å oppdatere postadressen din gjør du endringene i «Betalingskonto-delen». Klikk på Lagre når du er ferdig.

Om mva.

Sånn beregnes mva.

Mva. beregnes med utgangspunkt i verdien til påløpte annonseringskostnader, som for eksempel klikk og visninger.

annonseringskostnader + mva. = betalingsbeløp

Når belastes mva.?

Du kan belastes med mva.:

 • når en betaling er fullstendig brukt opp i kontoen, eller
 • ved månedslutt hvis betalingen bare delvis er brukt opp.

Eksempel: Betalingen brukes opp i løpet av måneden

Sett at Google Ads-kontoen din mottar en betaling 10. juni på UAH 200.

 • Annonseringskostnader påløper hver dag frem til 25. juni, da betalingen på UAH 200 er brukt opp.
 • 25. juni er det oppført en mva.-ordrelinje på hovedsiden din for fakturering, der mva.-belastningen som ble trukket fra betalingen på UAH 200, fremgår.

Eksempel: betalingen brukes delvis opp i løpet av måneden

Sett at Google Ads-kontoen din mottar en betaling 10. juni på UAH 200.

 • Når vi kommer til slutten av måneden, 30. juni, har du bare brukt halvparten av innbetalingen, altså UAH 100. 30. juni er det oppført en mva.-ordrelinje på hovedsiden din for fakturering, der mva.-belastningen som ble trukket fra annonseringskostnadene på UAH 100, fremgår.
 • Sett at den gjenværende saldoen for den aktuelle betalingen er brukt opp 3. juli. 3. juli er det oppført en mva.-ordrelinje på hovedsiden din for fakturering, der mva.-belastningen som ble trukket fra det gjenværende beløpet på UAH 100, fremgår.

Legg merke til at mva.-belastninger kan omfatte beskattede beløp for flere enn én betaling hvis flere betalinger brukes opp i løpet av én enkelt dag.

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om mva.-belastninger.

Mva. for justeringer eller markedsføringskreditt

Hvis du har kreditt fra et kampanjetilbud eller andre former for kredittjusteringer, belastes du først automatisk mva. for annonseringskostnader som er dekket av kreditten. Når all kreditt er brukt opp, tilbakeføres merverdiavgiften som er påløpt, til kontoen din. Hvis du bare har brukt deler av kreditten, tilbakeføres deler av merverdiavgiften mot slutten av den samme måneden.

Mva. og saldoen i kontoen

For å finne saldoen din, gå til Transaksjoner- eller Sammendrag-siden for fakturering ved å klikke på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] og velge Faktureringssammendrag under Fakturering. Der kan du se saldoen på to steder:

 1. Sammendrag: I «Saldoen din»-delen kan du se en saldo du i sin helhet kan bruke på fremtidige annonseringsaktiviteter.
  • I «Gjenværende kreditt»-feltet ser du beløpet som er disponibelt for annonseringsaktivitet, samt et anslag for fremtidige merverdiavgiftskostnader. Merk av i dette feltet for å få et anslag på hvor mye penger du har igjen i kontoen din.
 2. Transaksjoner: Transaksjonsloggen inneholder en tabell, og i Saldo-kolonnen i denne kan du se kontosaldoen din (beregnet ved å trekke beløpet i Kreditt-kolonnen fra beløpet i Debet-kolonnen) – her tas eventuelle fremtidige merverdiavgiftskostnader på ubrukte betalingsbeløp ikke med.

Budene og budsjettene du angir for kampanjene dine, innbefatter ikke mva.

Neste trinn

Merk

Hvis landet ditt ikke er oppført, har vi ikke skatteinformasjon for dette landet. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å få hjelp.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Når du oppretter kontoen, blir du bedt om å bekrefte kontotypen, formålet med kontoen samt skattestatusen. Disse innstillingene kan ha innvirkning på hvordan mva. beregnes og rapporteres. Innstillingene er permanente, så når du først har lagt inn faktureringsinformasjon, kan du ikke endre dem. Derfor må du gjøre veloverveid valg. Disse innstillingene kan også brukes til å bekrefte annonsøridentitet.

Kontoen din er underlagt Google Ireland Limited. Hvis du imidlertid har fått et varsel hvor det vises til berørte produkter, er Google France SARL motparten din i forbindelse med disse berørte produktene frem til det opplyses om annet.

Berørte produkter for forhandlere underlagt Google France

Hvis du har mottatt et varsel med henvisning til berørte produkter, er dette de berørte produktene det refereres til i det aktuelle varselet. Inntil videre er Google France SARL motparten din i forbindelse med kontrakter som regulerer levering av disse berørte produktene.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (bare for tjenester som faktureres av Google)
 • Search Ads 360
 • Flysøk
 • Google Analytics 360
 • Hotellannonser
 • YouTube-annonser
 • YouTube-reservasjon
 • Waze-reklamer

Kontoer underlagt Google France SARL

Alle Google Ads-kontoer underlagt Google France SARL er pålagt merverdiavgift (mva.) i henhold til standardsatsene i Frankrike. De franske myndighetene kan endre denne satsen etter eget skjønn.

Nedenfor ser du de ulike mva.-satsene for storbyer i Frankrike og andre franske territorier.

 

Fakturaadresse

Mva.-sats som brukes

Frankrike

20 %

Korsika

Guadeloupe

8,5 %

Martinique 

Réunion

Fransk Guyana, Mayotte

0 %

St. Pierre og Miquelon

Kontotype

Som kontotype kan du velge enten Organisasjon eller Enkeltperson.

Organisasjon

Velg denne innstillingen hvis du utfører registreringen for noen andre eller i et annet navn enn ditt eget. Du kan for eksempel velge denne innstillingen hvis du representerer en bedrift, en organisasjon, et partnerskap eller en utdanningsinstitusjon, eller om du har et enkeltpersonforetak og registrerer foretaket med et handelsnavn.

Enkeltperson

Velg denne innstillingen hvis registreringen skjer under navnet ditt og du skal bruke kontoen til personlige formål. Du kan for eksempel velge denne innstillingen hvis du har et enkeltpersonforetak, registreringen skjer under navnet ditt og kontoen skal brukes til personlige formål. Hvis du er registrert som enkeltperson, kan du ikke legge til eller fjerne brukere og heller ikke endre tillatelser i betalingsprofilen din.

Bruksformål

Velg Bedriftskonto hvis kontoen skal brukes til forretningsformål eller kommersielle tjenester. Bedriftskonto innebærer at du vil oppnå økonomiske fordeler gjennom annonseringen, for eksempel økte inntekter, høyere salgstall eller flere registreringer. Dette omfatter blant annet partnerskap, enkeltpersonforetak, samarbeidspartnere og selvstendige selgere.

Du kan også velge Kvalifisert ikke-bedriftskonto hvis kontoen skal brukes til politiske, veldedige eller ideelle aktiviteter.

Merk: Innstillingen for bruksformål vises bare under kontoregistreringen. I EU bør Google Ads hovedsakelig brukes til forretningsformål.

Avgiftsinformasjon

Avgifter håndteres ut fra bruksformålet du har valgt. Avgiftsstatusen og den valgfrie innstillingen for mva.-nummer vises etter at du har valgt kontotypen og bruksformålet. Hvis du registrerer deg for andre Google-produkter, kan det i noen tilfeller hende at avgifter som pålegges de andre produktene, avgjøres av avgiftsstatusen.

Avgiftsstatusen organisasjon vil si at skatte-ID-en du har oppgitt, er knyttet til en organisasjonskonto.

Skattestatusen enkeltperson vil si at skatte-ID-en du har oppgitt, er knyttet til en personlig konto.

Google kan ikke gi råd om mva. Hvis du har spørsmål vedrørende mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

Beregn mva. selv

Rådfør deg med lokale skattemyndigheter for å finne ut om du er pliktig til selv å beregne mva. i landet ditt. Du må i så fall gjøre dette i samråd med en skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene, da Google ikke kan gi råd om dette.

Godt å vite

 • Hvis kontoen din er underlagt Google France SARL, må vi få mva.-, SIRET- eller SIREN-nummeret ditt, avhengig av skattestatusen din.
 • Hvis kontoen din er underlagt Google Ireland Limited:
  • Vi belaster ikke kontoen din med mva.
  • Du er selv ansvarlig for å beregne og innbetale mva. i henhold til satsen som gjelder i landet ditt (i overensstemmelse med artikkel 44 i EUs rådsdirektiv 2006/112/EF).

Endring av mva.-nummeret

Du kan endre mva.-nummeret ditt selv. Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten.

Endre mva.-nummeret
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Skriv inn mva.-nummeret ditt i Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på Lagre.

En feil mange gjør, er å oppgi personnummeret i stedet for mva.-registreringsnummeret. De to numrene er ulike. Mva.-registreringsnumre begynner med en landspesifikk ID. Denne etterfølges av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til nettstedet til Europakommisjonen hvis du vil kontrollere at mva.-registreringsnummeret ditt er gyldig.

Finn og last ned mva.-fakturaer

Vær oppmerksom på at landsspesifikke avgifter belastes på betalingstidspunktet. Hvis du bruker manuelle innbetalinger, får du to typer fakturaer: den ene når forskuddsbetalingen kjøres, og den andre på slutten av måneden (inneholder ikke lenger delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger»). Hvis du bruker automatiske betalinger, mottar du én faktura på slutten av måneden, som ikke lenger inneholder delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger».

Slik finner du fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | verktøy [Icon], og velg Dokumenter under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Velg Last ned valgte.
 6. Velg formatet du vil laste ned fakturaene i.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.

Fakturaer med lokal avgift lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, slik at du enkelt kan lese gjennom dem eller skrive dem ut.

Når blir mva.-fakturaer tilgjengelige?

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Mva.-fakturaen for september er for eksempel klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke mva.-fakturaer, så i slike perioder må du regne med at det tar lengre tid.

Avvik mellom tallene i den månedlige faktureringsaktiviteten og summen på fakturaen din

Noen ganger avviker belastningene du ser i den månedlige faktureringsaktiviteten, som du finner under Sammendrag, med én til to dager fra belastningene på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt, og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du henter fra Google Ads-kontoen din, er historiske fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte de lokale myndighetene eller en skatterådgiver.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Når du oppretter kontoen, blir du bedt om å bekrefte kontotypen, formålet med kontoen samt skattestatusen. Disse innstillingene kan ha innvirkning på hvordan mva. beregnes og rapporteres. Innstillingene er permanente, så når du først har lagt inn faktureringsinformasjon, kan du ikke endre dem. Derfor må du gjøre veloverveid valg. De kan også brukes til bekreftelse av annonsøridentitet.

Kontotype

Som kontotype kan du velge enten Organisasjon eller Enkeltperson.

Organisasjon

Velg denne innstillingen hvis du utfører registreringen for noen andre eller i et annet navn enn ditt eget. Du kan for eksempel velge denne innstillingen hvis du representerer en bedrift, en organisasjon, et partnerskap eller en utdanningsinstitusjon, eller om du har et enkeltpersonforetak og registrerer foretaket med et handelsnavn.

Enkeltperson

Velg denne innstillingen hvis registreringen skjer under navnet ditt og du skal bruke kontoen til personlige formål. Du kan for eksempel velge denne innstillingen hvis du har et enkeltpersonforetak, registreringen skjer under navnet ditt og kontoen skal brukes til personlige formål. Hvis du er registrert som enkeltperson, kan du ikke legge til eller fjerne brukere og heller ikke endre tillatelser i betalingsprofilen din.

Bruksformål

Velg Bedriftskonto hvis kontoen skal brukes til forretningsformål eller kommersielle tjenester. Bedriftskonto innebærer at du vil oppnå økonomiske fordeler gjennom annonseringen, for eksempel økte inntekter, høyere salgstall eller flere registreringer. Dette omfatter blant annet partnerskap, enkeltpersonforetak, samarbeidspartnere og selvstendige selgere.

Du kan også velge Kvalifisert ikke-bedriftskonto hvis kontoen skal brukes til politiske, veldedige eller ideelle aktiviteter.

Merk: Innstillingen for bruksformål vises bare under kontoregistreringen. I EU bør Google Ads hovedsakelig brukes til forretningsformål.

Avgiftsinformasjon

Avgifter håndteres ut fra bruksformålet du har valgt. Avgiftsstatusen og den valgfrie innstillingen for mva.-nummer vises etter at du har valgt kontotypen og bruksformålet. Hvis du registrerer deg for andre Google-produkter, kan det i noen tilfeller hende at avgifter som pålegges de andre produktene, avgjøres av avgiftsstatusen.

Avgiftsstatusen organisasjon vil si at skatte-ID-en du har oppgitt, er knyttet til en organisasjonskonto.

Skattestatusen enkeltperson vil si at skatte-ID-en du har oppgitt, er knyttet til en personlig konto.

Google kan ikke gi råd om mva. Hvis du har spørsmål vedrørende mva.-registrering, må du kontakte en skatterådgiver eller skattemyndighetene.

 

Godt å vite

 • Du må oppgi mva.-nummeret ditt til oss.
 • Vi belaster ikke kontoen din med mva.
 • Du er selv ansvarlig for å beregne og innbetale mva. i henhold til satsen som gjelder i landet ditt (i overensstemmelse med artikkel 44 i EUs rådsdirektiv 2006/112/EF).

Endring av mva.-nummeret

Du kan endre mva.-nummeret ditt selv. Klikk på linken nedenfor for å se fremgangsmåten.

Endre mva.-nummeret
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon], velg Faktureringssammendrag under Fakturering, og klikk så på Innstillinger-linken ytterst på siden.
 3. Skriv inn mva.-nummeret ditt i Betalingsprofil-delen.
 4. Klikk på Lagre.

En feil mange gjør, er å oppgi personnummeret i stedet for mva.-registreringsnummeret. De to numrene er ulike. Mva.-registreringsnumre begynner med en landspesifikk ID. Denne etterfølges av maksimalt 12 tegn (tall eller bokstaver). Gå til nettstedet til Europakommisjonen hvis du ønsker å kontrollere at mva.-registreringsnummeret ditt er gyldig.

Beregn mva. selv

Du må selv beregne mva. i henhold til den lokale satsen i landet du bor i. Kontakt det lokale skattekontoret for å få hjelp med dette.

Finn og last ned mva.-fakturaer

Vær oppmerksom på at landsspesifikke avgifter belastes på betalingstidspunktet. Hvis du bruker manuelle innbetalinger, får du to typer fakturaer: den ene når forskuddsbetalingen kjøres, og den andre på slutten av måneden (inneholder ikke lenger delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger»). Hvis du bruker automatiske betalinger, mottar du én faktura på slutten av måneden, som ikke lenger inneholder delene «Oversikt over kostnader og avgifter» og «Oversikt over mottatte betalinger».

Slik finner du fakturaer i kontoen din:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på ikonet for verktøy og innstillinger Google Ads | verktøy [Icon], og velg Dokumenter under Fakturering. Gå til fakturering
 3. Velg Avgiftsdokumenter og lovbestemte dokumenter på den øverste linjen.
 4. I tabellen merker du av til venstre for fakturaene du vil laste ned.
  • For å velge alle dokumentene som vises i tabellen, merk av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen.
 5. Velg Last ned valgte.
 6. Velg formatet du vil laste ned fakturaene i.
 7. Velg Last ned.
 8. Du kan også velge Last ned på slutten av hver rad for fakturaen.

Fakturaer med lokal moms lastes automatisk ned til datamaskinen din i PDF-format, slik at du enkelt kan lese gjennom dem eller skrive dem ut.

Når blir mva.-fakturaer tilgjengelige?

 • Mva.-fakturaen for en gitt måned er tilgjengelig den femte virkedagen i den påfølgende måneden. Mva.-fakturaen for september er for eksempel klar innen 5. oktober. I helger og på helligdager genereres det ikke mva.-fakturaer, så i slike perioder må du regne med at det tar lengre tid.

Avvik mellom tallene i den månedlige faktureringsaktiviteten og summen på fakturaen din

Noen ganger avviker belastningene du ser i den månedlige faktureringsaktiviteten, som du finner under Sammendrag, med én til to dager fra belastningene på fakturaen. I de fleste tilfeller er dette forventet ettersom Google Ads og banker bruker forskjellige systemer. Betalingene og belastningene blir ikke alltid utført samtidig.

Hvis du har fått en kontojustering eller kreditt, og har brukt kreditten i løpet av den samme faktureringsperioden, kan dette også føre til at tallene på mva.-fakturaen din avviker fra tallene i transaksjonsloggen.

Fakturaene er juridisk gyldige

Fakturaene du henter fra Google Ads-kontoen din, er historiske fakturaer. De inneholder betalingsforespørslene dine (dvs. at du finner en ordrelinje for alle tilfellene der vi har foretatt en belastning, eller du har betalt inn penger til Google).

Fakturaene er juridisk gyldige. Dette innebærer at de godkjennes av lokale skattemyndigheter.

Fakturaene våre godtas av alle skattemyndigheter som gyldige mva.-fakturaer, med mva.-fradrag inkludert. Stempel eller original signatur kreves ikke.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte de lokale myndighetene eller en skatterådgiver.

Merverdiavgift (mva.) og Google Ads-status

Kontoen din leveres av Google Ireland Ltd., men Google kan ikke belaste deg med mva. hvis faktureringsadressen din er i et land som ikke er medlem i EU.

Rådfør deg med lokale skattemyndigheter for å finne ut om du er pliktig til selv å beregne mva. i landet ditt. I så fall må du gjøre dette med hjelp fra en skatterådgiver eller de lokale skattemyndighetene. Google kan ikke gi råd om dette.

Beregn mva. selv

Hvis du ikke belastes mva. i Google Ads-kostnadene dine, må du kanskje selv beregne mva. Kontakt de lokale skattemyndighetene for å få hjelp.

Månedlige kontoutskrifter

I landet ditt gjør Google kontoutskrifter tilgjengelig hver måned. I disse dokumentene sammenfattes faktureringsaktiviteten i den aktuelle tidsperioden. Finn ut mer om kontoutskrifter.

Hvis du har spørsmål om de månedlige kontoutskriftene i forbindelse med utfylling av selvangivelsen, må du kontakte en skatterådgiver eller de lokale myndighetene.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Ettersom forretningskontrakten din for Google Ads er registrert hos Google Asia Pacific Pte. Ltd., er ikke Google Ads-aktiviteten din underlagt lokale skatter og avgifter. Disse skattene og avgiftene blir ikke vist på fakturaene dine.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false