Φόροι στη χώρα σας

 

Μπορεί να ισχύουν φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την επιχείρησή σας, ανάλογα με την τοποθεσία της. Συνεχίστε να διαβάζετε για να κατανοήσετε τι ισχύει στη χώρα σας. Αν θέλετε πληροφορίες για άλλη χώρα, κάντε κλικ στο παραπάνω αναπτυσσόμενο μενού.

Διαφημιζόμενοι στην Αργεντινή

Οι φορολογικές απαιτήσεις ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το αν ο τρόπος πληρωμής έχει οριστεί σε τιμολόγηση ή σε μη αυτόματες πληρωμές. Ανατρέξτε σε όποιες από τις παρακάτω πληροφορίες ισχύουν για τον τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιείτε.

Μη αυτόματες πληρωμές

Τρόπος υπολογισμού φόρων για πληρωμές μέσω Banelco ή PagoMisCuentas.com

Όταν εκτελείτε μια πληρωμή, υποθέτουμε ότι έχετε συμπεριλάβει το ποσό που θέλετε να πιστωθεί στον λογαριασμό σας, καθώς και το σωστό ποσοστό αυτού του ποσού που θα καλύπτει όλους τους ισχύοντες φόρους. Ανάλογα με τη φορολογική σας κατάσταση, θα παρακρατήσουμε έναν ή περισσότερους φόρους από την πληρωμή σας μέσω Banelco ή PagoMisCuentas.com, πριν πιστώσουμε το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό σας στο Google Ads:

 • ΦΠΑ 21%: Παρακρατούμε ΦΠΑ 21% στις μη αυτόματες πληρωμές όλων των διαφημιζομένων.
 • ΦΠΑ 3%: Αυτός ο φόρος ισχύει μόνο αν έχετε εγγραφεί για καταβολή ΦΠΑ στο κράτος (IVA responsable inscripto) αλλά δεν έχετε εγγραφεί ως υπόχρεος καταβολής ΦΠΑ και δεν διαθέτετε πιστοποιητικό εξαίρεσης από την καταβολή ΦΠΑ.
 • Εκτιμήσεις GRT: Παρακρατούμε τον κατ' εκτίμηση φόρο ακαθάριστων εσόδων (GRT) στις επαρχίες όπου έχει εγγραφεί η επιχείρησή σας και η Google είναι υπόχρεη είσπραξης εκτίμησης φόρων. Θα χρειαστεί να λάβουμε τα φορολογικά σας έγγραφα, προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατάστασή σας όσον αφορά τον φόρο GRT σε κάθε επαρχία.

Η εκτίμηση θα εμφανίζεται στο μηνιαίο τιμολόγιό σας. Οι φόροι GRT υπολογίζονται βάσει της κατηγορίας ΦΠΑ στην οποία ανήκετε, της κατάστασης φόρου GRT και άλλων παραγόντων που αναφέρονται στα δικά σας έγγραφα φόρου GRT για κάθε επαρχία (για παράδειγμα, στα έγγραφα CM01, CM02, CM05). Οι εκτιμήσεις αυτές ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, συνεπώς, είναι σημαντικό να παράσχετε ενημερωμένα φορολογικά έγγραφα CM01, CM02 και CM05. Επί του παρόντος, η Google Argentina συλλέγει φόρους για τις εξής 7 επαρχίες:

 • Πόλη του Μπουένος Άιρες
 • Επαρχία Μπουένος Άιρες
 • Κοριέντες
 • Μισιόνες
 • Νεουκέν
 • Σαν Λουίς
 • Τσάκο

Θα προσδιορίσουμε αν υπόκειστε σε ΦΠΑ ή/και εκτιμήσεις GRT από τον ΑΦΜ και τα έγγραφα που καταχωρίσατε όταν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας. Τα ακόλουθα φορολογικά έγγραφα θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τους κατάλληλους φορολογικούς συντελεστές που πρέπει να εφαρμοστούν:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) - Έγγραφο ομοσπονδιακού φόρου
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - Έγγραφο επαρχιακού φόρου GRT
 • CM05 - Έγγραφο επαρχιακού φόρου GRT
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos ή Απαλλαγή από την καταβολή φόρου GRT σε κάθε επαρχία
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Πιστοποιητικό απαλλαγής)
 • Όνομα υπόχρεου είσπραξης εκτίμησης φόρου (ανά επαρχία)

Σημείωση

Είναι σημαντικό να παράσχετε φορολογικά έγγραφα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχουμε στη διάθεσή μας ενημερωμένα φορολογικά έγγραφα, υποχρεούμαστε από τους ομοσπονδιακούς και επαρχιακούς φορολογικούς κανονισμούς να σας χρεώσουμε με τον υψηλότερο δυνατό φορολογικό συντελεστή, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει το συνολικό σας κόστος.

Λήψη νόμιμων αποδείξεων για πληρωμές μέσω Banelco ή PagoMisCuentas.com

Η Banelco εκδίδει μια νόμιμη απόδειξη για κάθε πληρωμή που εκτελείται μέσω του δικτύου Banelco. Θα συμπεριλαμβάνεται ένας τετραψήφιος κωδικός ελέγχου που θα εγγυάται την αυθεντικότητα της απόδειξης.

Ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης της πληρωμής, θα λάβετε μια απόδειξη με έναν από τους εξής τρεις τρόπους:

 • από το ATM στο οποίο πραγματοποιήσατε την πληρωμή
 • μέσω εκτύπωσης από τον ιστότοπο PagoMisCuentas.com
 • μέσω εκτύπωσης από τον ιστότοπο διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών της τράπεζάς σας
Λήψη νόμιμων μηνιαίων τιμολογίων

Η Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) έχει χορηγήσει στην Google Argentina προσωρινές απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ κατά τις ακόλουθες περιόδους:

 • ΦΠΑ: 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018
 • Φόρος εισοδήματος: 1 Ιουνίου 2018 έως 31 Μαρτίου 2019

Πιστοποιητικά φορολογικής απαλλαγής έχουν αποσταλεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε να συμπεριλαμβάνετε αυτά τα πιστοποιητικά κατά την υποβολή πληρωμών στην Google.

Ο τύπος του τιμολογίου που θα λαμβάνετε εξαρτάται από τον ΑΦΜ (CUIT ή DNI) που καταχωρίσατε στον λογαριασμό σας. Αν θέλετε να λαμβάνετε τιμολόγιο όπου ο ΦΠΑ θα διακρίνεται ξεχωριστά, θα χρειαστεί να εγγραφείτε ως επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ χρησιμοποιώντας ένα CUIT.

 • Θα λάβετε ένα τιμολόγιο τύπου Α αν καταχωρίσετε ένα έγκυρο CUIT για επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ.
 • Αν καταχωρίσετε το DNI, θα λάβετε ένα τιμολόγιο τύπου Β.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους τιμολογίων στην Αργεντινή, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο περί τιμολογίων της φορολογικής υπηρεσίας της Αργεντινής (AFIP).

Η Google θα εκδίδει ένα νόμιμο τιμολόγιο μεταξύ της 3ης και της 5ης ημέρας κάθε μήνα. Στο τιμολόγιο αυτό θα αναφέρονται οι διαφημιστικές δαπάνες σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων, για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Στον λογαριασμό σας θα διατίθεται μια ηλεκτρονική έκδοση του τιμολογίου. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται, επίσης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα προσδιορίσετε στη σελίδα Ρυθμίσεις χρέωσης.

Αλλαγή φορολογικών στοιχείων
Αν καταχωρίσατε εσφαλμένα φορολογικά στοιχεία στον λογαριασμό σας στο Google Ads ή αν τα φορολογικά στοιχεία σας έχουν αλλάξει, ανεβάστε το σωστό υλικό τεκμηρίωσης, ακολουθώντας αυτά τα βήματα.
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 4. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία Αργεντινής, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη αρχείου, για να ανεβάσετε ένα νέο έγγραφο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία Αργεντινής ή και να ανεβάσετε έγγραφα, ενδέχεται να μην έχετε επαρκή δικαιώματα πληρωμών. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή προφίλ πληρωμών του λογαριασμού σας στο Google Ads, για να σας παραχωρηθεί πρόσβαση διαχειριστή ή πρόσβαση με δυνατότητα επεξεργασίας στο προφίλ πληρωμών.

Έχετε υπόψη ότι δεν είμαστε σε θέση να εκδώσουμε εκ νέου τιμολόγια, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων στον λογαριασμό σας στο Google Ads.

Φορολογικές απαλλαγές

Αν απαλλάσσεστε από την καταβολή φόρων, ανεβάστε τα ανάλογα πιστοποιητικά κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των φόρων για τον λογαριασμό. Αν ξεχάσατε να ανεβάσετε τα πιστοποιητικά ή αν σας χορηγήθηκε νέα εξαίρεση, ανεβάστε τα πιστοποιητικά στην ενότητα Προφίλ πληρωμών της σελίδας Ρυθμίσεις.

Τιμολόγηση

Τρόπος υπολογισμού των φόρων

Οι φόροι προστίθενται στο κόστος διαφήμισης και εμφανίζονται στη σελίδα Ιστορικό συναλλαγών, καθώς και στο μηνιαίο τιμολόγιο. Οι φόροι υπολογίζονται σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία:

 • ΦΠΑ 21%: Παρακρατούμε ΦΠΑ 21% σε όλες τις πληρωμές σας.
 • Εκτιμήσεις GRT: Παρακρατούμε τον κατ' εκτίμηση φόρο ακαθάριστων εσόδων (GRT) στις επαρχίες όπου έχει εγγραφεί η επιχείρησή σας και η Google είναι υπόχρεη είσπραξης εκτίμησης φόρων. Θα χρειαστεί να λάβουμε τα φορολογικά σας έγγραφα, προκειμένου να προσδιορίσουμε την κατάστασή σας όσον αφορά τον φόρο GRT σε κάθε επαρχία.

Η εκτίμηση θα εμφανίζεται στο μηνιαίο τιμολόγιό σας. Οι φόροι GRT υπολογίζονται βάσει της κατηγορίας ΦΠΑ στην οποία ανήκετε, της κατάστασης φόρου GRT και άλλων παραγόντων που αναφέρονται στα δικά σας έγγραφα φόρου GRT για κάθε επαρχία (για παράδειγμα, στα έγγραφα CM01, CM02, CM05). Οι εκτιμήσεις αυτές ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον, συνεπώς, είναι σημαντικό να παράσχετε ενημερωμένα φορολογικά έγγραφα CM01, CM02 και CM05. Επί του παρόντος, η Google Argentina συλλέγει φόρους για τις εξής 7 επαρχίες:

 • Πόλη του Μπουένος Άιρες
 • Επαρχία Μπουένος Άιρες
 • Κοριέντες
 • Μισιόνες
 • Νεουκέν
 • Σαν Λουίς
 • Τσάκο

Θα προσδιορίσουμε αν υπόκειστε σε ΦΠΑ ή/και εκτιμήσεις GRT από τον ΑΦΜ και τα έγγραφα που καταχωρίσατε όταν δημιουργήσατε τον λογαριασμό σας. Τα ακόλουθα φορολογικά έγγραφα θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε τους κατάλληλους φορολογικούς συντελεστές που πρέπει να εφαρμοστούν:

 • F.460/J (Inscripción AFIP) - Έγγραφο ομοσπονδιακού φόρου
 • CM01 / CM02 (Inscripción IIBB) - Έγγραφο επαρχιακού φόρου GRT
 • CM05 - Έγγραφο επαρχιακού φόρου GRT
 • Inscripción Ingresos Brutos (IIBB) Local
 • Exención en Ingresos Brutos ή Απαλλαγή από την καταβολή φόρου GRT σε κάθε επαρχία
 • Exención IVA / Ganancias
 • Carta Certificado de Exclusión (Πιστοποιητικό απαλλαγής)
 • Όνομα υπόχρεου είσπραξης εκτίμησης φόρου (ανά επαρχία)

Σημείωση

Είναι σημαντικό να παράσχετε φορολογικά έγγραφα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχουμε στη διάθεσή μας ενημερωμένα φορολογικά έγγραφα, υποχρεούμαστε από τους ομοσπονδιακούς και επαρχιακούς φορολογικούς κανονισμούς να σας χρεώσουμε με τον υψηλότερο δυνατό φορολογικό συντελεστή, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει το συνολικό σας κόστος.

Λήψη νόμιμων μηνιαίων τιμολογίων

Η Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) έχει χορηγήσει στην Google Argentina προσωρινές απαλλαγές από τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να προβαίνετε σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ κατά τις ακόλουθες περιόδους:

 • ΦΠΑ: 1 Ιανουαρίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2018
 • Φόρος εισοδήματος: 1 Ιουνίου 2018 έως 31 Μαρτίου 2019

Πιστοποιητικά φορολογικής απαλλαγής έχουν αποσταλεί στους πελάτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλούμε να συμπεριλαμβάνετε αυτά τα πιστοποιητικά κατά την υποβολή πληρωμών στην Google.

Ο τύπος του τιμολογίου που θα λαμβάνετε εξαρτάται από την κατάσταση ΦΠΑ του ΑΦΜ σας. Αν θέλετε να λαμβάνετε τιμολόγιο όπου ο ΦΠΑ θα διακρίνεται ξεχωριστά, θα χρειαστεί να εγγραφείτε ως επιχείρηση που διαθέτει ΑΦΜ χρησιμοποιώντας ένα CUIT.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους τιμολογίων στην Αργεντινή, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο περί τιμολογίων της φορολογικής υπηρεσίας της Αργεντινής (AFIP).

Η Google θα εκδίδει ένα νόμιμο τιμολόγιο μεταξύ της 3ης και της 5ης ημέρας κάθε μήνα. Στο τιμολόγιο αυτό θα αναφέρονται οι διαφημιστικές δαπάνες σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων φόρων, για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα. Στον λογαριασμό σας θα διατίθεται μια ηλεκτρονική έκδοση του τιμολογίου. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται, επίσης, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα προσδιορίσετε στη σελίδα Ρυθμίσεις χρέωσης.

Αλλαγή φορολογικών στοιχείων

Αν καταχωρίσατε εσφαλμένα φορολογικά στοιχεία στον λογαριασμό σας στο Google Ads ή αν τα φορολογικά σας στοιχεία έχουν αλλάξει, επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε μας τα σωστά φορολογικά στοιχεία.

Ένας ειδικός Google Ads θα επικοινωνήσει μαζί σας εντός δύο εργάσιμων ημερών, για να επιβεβαιώσει τις αλλαγές.

Έχετε υπόψη ότι δεν είμαστε σε θέση να εκδώσουμε εκ νέου τιμολόγια, τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων στον λογαριασμό σας στο Google Ads.

Φορολογικές απαλλαγές

Αν απαλλάσσεστε από την καταβολή φόρων, θα πρέπει να παράσχετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατά τη δημιουργία ενός νέου πιστωτικού ορίου, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των φόρων σας. Αν έχετε ξεχάσει να το κάνετε ή αν σας έχει χορηγηθεί νέα απαλλαγή, επικοινωνήστε με έναν ειδικό Google Ads, για να βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία είναι ενημερωμένα.

Αν απαλλάσσεστε από την καταβολή εκτιμήσεων φόρου GRT, στείλτε μας μέσω αυτής της φόρμας τα απαραίτητα φορολογικά έγγραφα (Carta Certificado de Exclusión ή Exención en Ingressos Brutos).

Εκτιμήσεις GRT

Το GRT είναι ένας αριθμός αναγνώρισης ακαθάριστου εισοδήματος. Όταν κάνετε εγγραφή στο Google Ads, πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό CUIT. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε το πεδίο Αναγνωριστικό ακαθάριστων εσόδων (αναγνωριστικό GRT), επειδή δεν υπόκεινται όλοι οι διαφημιζόμενοι σε GRT.

Τι είναι το GRT

Το GRT ID είναι ο αριθμός αναγνώρισης του φόρου ακαθάριστου εισοδήματος. Ο φόρος ακαθάριστου εισοδήματος είναι ο κύριος οικονομικός πόρος των επαρχιακών κυβερνήσεων. Σε γενικές γραμμές, υπολογίζεται αποκλειστικά από τις πωλήσεις και το ύψος της φορολόγησης διαφέρει ανά επαρχία.

Πότε να καταχωρίσετε το GRT

Αν επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω Banelco ή PagoMisCuentas.com κατά την εγγραφή σας για τη δημιουργία λογαριασμού Google Ads, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε το DNI ή το CUIT (ΑΦΜ). Αν επιλέξετε CUIT, θα έχετε την επιλογή να καταχωρίσετε ένα αναγνωριστικό GRT. Είναι σημαντικό να καταχωρίσετε τον αριθμό GRT χωρίς παύλες ή κενά. Θα χρειαστεί, επίσης, να ανεβάσετε φορολογικά έγγραφα τόσο για τον ΦΠΑ όσο και για τον φόρο GRT.

Τρόπος εξακρίβωσης υποχρέωσης καταβολής

Για τον φόρο GRT στην Πόλη του Μπουένος Άιρες, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να μάθετε εάν η εταιρεία σας είναι υπόχρεη για καταβολή εκτιμήσεων GRT και, αν ναι, με ποιο συντελεστή:

 1. Μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.arba.gov.ar/
 2. Καταχωρίστε τον ΑΦΜ (CUIT) και τον κωδικό πρόσβασης της εταιρείας σας. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, απευθυνθείτε στο τμήμα οικονομικών της εταιρείας σας.
 3. Επιλέξτε Rol: contribuyente.
 4. Στο μενού επάνω αριστερά, με τίτλο Regimen de recaudación por, επιλέξτε Consulta al padrón.
 5. Επιλέξτε τον μήνα για τον οποίο θέλετε να δείτε τη χρέωση.
 6. Ο συντελεστής εκτιμήσεων GRT που εφαρμόζει η Google στις πληρωμές σας αναφέρεται στην ενότητα Alícuota de percepción.

Για άλλες επαρχίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Μπορεί να ισχύουν φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την επιχείρησή σας, ανάλογα με την τοποθεσία της. Συνεχίστε να διαβάζετε για να δείτε τι ισχύει στη χώρα σας. Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες για άλλη χώρα, κάντε κλικ στο παραπάνω αναπτυσσόμενο μενού.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κατάσταση Google Ads

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, για λόγους συμμόρφωσης με την κατά τόπους νομοθεσία της Κολομβίας, η Google θα πρέπει να συλλέγει τα φορολογικά στοιχεία σας, προκειμένου να καθορίζει αν θα ισχύει ΦΠΑ. Αν δεν ληφθούν φορολογικά στοιχεία, από τον Σεπτέμβριο και έπειτα στα τιμολόγια των πελατών του Google Ads θα προστίθεται ΦΠΑ ύψους 19%. Ενημερώστε αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών, ώστε να επιβεβαιώσετε αν έχετε εγγραφεί στο φορολογικό σύστημα Régimen Común της Κολομβίας και κοινοποιήστε μας τα απαιτούμενα έγγραφα, κατά περίπτωση.

Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να παράσχει συμβουλές για φορολογικά ζητήματα, επομένως επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας, αν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή.

Αυτόματες πληρωμές

Ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων στο Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στη συνέχεια, στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία Κολομβίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τα στοιχεία σας ως εξής:
  • Στην ενότητα "Έχετε εγγραφεί στο Régimen Común;", επιλέξτε Ναι, αν έχετε εγγραφεί
  • Στην ενότητα "Ανεβάστε τη φόρμα RUT (φόρμα δήλωσης αριθμού φορολογικού μητρώου)", ανεβάστε το έγγραφο RUT σε μορφή PDF.  
  • Στην ενότητα "Número de Identificación Tributaria (NIT)", καταχωρίστε τον κολομβιανό αριθμό φορολογικού μητρώου NIT. 
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ενημέρωση φορολογικών στοιχείων στο Κέντρο πληρωμών Google

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό πληρωμών Google.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία Κολομβίας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τα στοιχεία σας ως εξής:
  • Στην ενότητα "Έχετε εγγραφεί στο Régimen Común;", επιλέξτε Ναι, αν έχετε εγγραφεί.
  • Στην ενότητα "Ανεβάστε τη φόρμα RUT (φόρμα δήλωσης αριθμού φορολογικού μητρώου)", ανεβάστε το έγγραφο RUT σε μορφή PDF.  
  • Στην ενότητα "Número de Identificación Tributaria (NIT)", καταχωρίστε τον κολομβιανό αριθμό φορολογικού μητρώου NIT.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μηνιαία τιμολόγηση 

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν μηνιαία τιμολόγηση πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης, ώστε οι ειδικοί να ενημερώσουν αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών τους.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κατάσταση Google Ads

Ο λογαριασμός σας εξυπηρετείται από την Google Ireland Ltd. Ωστόσο, αν λάβετε ειδοποίηση που να αναφέρεται στα Επηρεαζόμενα προϊόντα, Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti) είναι ο αντισυμβαλλόμενός σας για τα εν λόγω Επηρεαζόμενα προϊόντα, μέχρι νεωτέρας. 

Υπολογισμός ΦΠΑ από τον χρήστη

Επικοινωνήστε με την τοπική φορολογική αρχή, για να διαπιστώσετε αν πρέπει να υπολογίσετε οι ίδιοι τον ΦΠΑ στη χώρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υπολογίσετε τον ΦΠΑ με τη βοήθεια του φοροτεχνικού σας ή της τοπικής φορολογικής αρχής, καθώς η Google δεν μπορεί να παρέχει συμβουλές.

Λογαριασμοί που εξυπηρετούνται από την Google Turkey (Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti)

Όλοι οι λογαριασμοί Google Ads που εξυπηρετούνται από την Google Turkey υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βάσει του συντελεστή που ισχύει στην Τουρκία. Αυτός ο συντελεστής μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση της κυβέρνησης.

Μπορείτε να αναμένετε τα εξής:

 • Θα υπόκειστε πάντοτε σε χρεώσεις ΦΠΑ βάσει του τρέχοντος συντελεστή που ισχύει στην Τουρκία, όπως απαιτείται από την τουρκική νομοθεσία. ( Ο λογαριασμός σας εξυπηρετείται από την Google Turkey.)
 • Αν δικαιούστε πλήρη απαλλαγή από ΦΠΑ, ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες. 
 • Αν δικαιούστε μερική παρακράτηση ΦΠΑ, ανατρέξτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Απαλλαγή από ΦΠΑ

Αν δικαιούστε απαλλαγή από ΦΠΑ κατά 100%, τότε θα πρέπει να λάβουμε το πιστοποιητικό απαλλαγής. Υποβάλετέ το, αυτήν τη φόρμα

Επηρεαζόμενα προϊόντα μεταπωλητή Google Turkey

Αν λάβατε μια ειδοποίηση σχετικά με επηρεαζόμενα προϊόντα, αυτά είναι τα επηρεαζόμενα προϊόντα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη ειδοποίηση. Η Google Turkey είναι ο αντισυμβαλλόμενος σας στις συμβάσεις που διέπουν την παροχή αυτών των επηρεαζόμενων προϊόντων μέχρι νεωτέρας:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager/Studio
 • Google Ad Manager (μόνο σε σχέση με υπηρεσίες για τις οποίες σας τιμολογεί η Google)
 • Search Ads 360
 • Αναζήτηση πτήσεων
 • Analytics/Analytics 360
 • Διαφημίσεις ξενοδοχείων
 • Διαφημίσεις YouTube
 • Κράτηση YouTube
 • Διαφημίσεις Waze

Μπορεί να ισχύουν φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την επιχείρησή σας, ανάλογα με την τοποθεσία της. Συνεχίστε να διαβάζετε για να δείτε τι ισχύει στη χώρα σας. Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες για άλλη χώρα, κάντε κλικ στο παραπάνω αναπτυσσόμενο μενού.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κατάσταση Google Ads

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, για λόγους συμμόρφωσης με την τοπική νομοθεσία της Χιλής, η Google θα πρέπει να συλλέγει τα φορολογικά στοιχεία σας, προκειμένου να καθορίζει αν θα ισχύει ΦΠΑ. Αν δεν ληφθούν φορολογικά στοιχεία, από τον Σεπτέμβριο και έπειτα στα τιμολόγια των πελατών του Google Ads θα προστίθεται ΦΠΑ ύψους 19%. Ενημερώστε αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών, ώστε να επιβεβαιώσετε αν έχετε εγγραφεί στη Χιλή ως φορολογούμενος που υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ και αν απαλλάσσεστε από πρόσθετο φόρο (Impuesto adicional).

Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να παράσχει συμβουλές για φορολογικά ζητήματα, επομένως επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας, αν έχετε απορίες σχετικά με αυτήν την αλλαγή.

Αυτόματες πληρωμές

Ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων στο Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στη συνέχεια, στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία Χιλής, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τα στοιχεία σας ως εξής:
  • Στην ενότητα "Έχετε εγγραφεί στη Χιλή ως φορολογούμενος που υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ;", επιλέξτε Ναι, αν έχετε εγγραφεί. 
  • Στην ενότητα "Απαλλάσσεστε από πρόσθετο φόρο (Impuesto adicional);", επιλέξτε Ναι, αν απαλλάσσεστε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ενημέρωση φορολογικών στοιχείων στο Κέντρο πληρωμών Google

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό πληρωμών Google.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία Χιλής, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τα στοιχεία σας ως εξής:
  • Στην ενότητα "Έχετε εγγραφεί στη Χιλή ως φορολογούμενος που υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ;", επιλέξτε Ναι, αν έχετε εγγραφεί. 
  • Στην ενότητα "Απαλλάσσεστε από πρόσθετο φόρο (Impuesto adicional);", επιλέξτε Ναι, αν απαλλάσσεστε.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μηνιαία τιμολόγηση 

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν μηνιαία τιμολόγηση πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης, ώστε οι ειδικοί να ενημερώσουν αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών τους.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην Ταϊβάν

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος σε αγαθά και υπηρεσίες, ο οποίος καταβάλλεται στη φορολογική αρχή της Ταϊβάν. Το αν και πώς πληρώνετε ΦΠΑ στην Ταϊβάν εξαρτάται από τη ρύθμιση και τον τρόπο πληρωμής. Επιλέξτε τον τρόπο ή τη ρύθμιση που ισχύει για τον λογαριασμό σας παρακάτω.

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας

Αν πληρώνετε για τον λογαριασμό σας στο Google Ads μέσω πιστωτικής κάρτας, έχετε υπογράψει συμφωνητικό με την Google Asia Pacific Pte. Ltd. και, συνεπώς, δεν έχετε υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ.

Μη αυτόματες πληρωμές μέσω μεταφοράς χρημάτων, μίνι μάρκετ ή ταχυδρομείου

Αν πληρώνετε για τον λογαριασμό σας στο Google Ads μέσω μεταφοράς χρημάτων, μίνι μάρκετ ή ταχυδρομείου, έχετε υπογράψει συμφωνητικό με την Google Taiwan, στο οποίο δηλώνετε ότι καταβάλλετε ΦΠΑ επί των χρεώσεών σας στο Google Ads. Για την κάλυψη αυτής της φορολογικής υποχρέωσης, η Google θα μεταβιβάζει αυτόματα ένα τμήμα κάθε πληρωμής σας στη φορολογική αρχή της Ταϊβάν. Για κάθε πληρωμή θα σας αποστέλλεται μέσω αλληλογραφίας ένα τιμολόγιο Government Uniform Invoice (GUI), στο οποίο θα αναγράφεται λεπτομερώς το ποσό που καταβάλλετε για ΦΠΑ.

Πώς υπολογίζεται ο ΦΠΑ για μη αυτόματες πληρωμές μέσω μεταφοράς χρημάτων, μίνι μάρκετ ή ταχυδρομείου

Δείτε πώς υπολογίζουμε την παρακράτηση ΦΠΑ από την πληρωμή σας στο Google Ads:

Όταν κάνετε μια πληρωμή, υποθέτουμε ότι συμπεριλαμβάνετε το ποσό που θέλετε να πιστωθεί στον λογαριασμό σας, καθώς και το 5% αυτού του ποσού για την κάλυψη του ΦΠΑ. Με άλλα λόγια, αν κάνετε μια πληρωμή X, αναλύουμε το ποσό σε Υ και 5% του Υ. Πιστώνουμε το ποσό Υ στον λογαριασμό σας και καταβάλλουμε το 5% του Υ ως ΦΠΑ.

Χρησιμοποιούμε την ακόλουθη εξίσωση:

 • X = Y + (0,05 * Y)
 • X = 1,05 * Y
 • Y = X/1,05

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι έχετε πραγματοποιήσει μια πληρωμή 1050 NTD. Για να προσδιορίσουμε το ποσό που θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας, θα υπολογίσουμε:

 • Y = 1050 NTD /1,05
 • Y = 1000 NTD

Θα πιστώσουμε στον λογαριασμό σας 1000 NTD και θα αποδώσουμε τα υπόλοιπα 50 NTD στη φορολογική αρχή του κράτους σας υπό μορφή ΦΠΑ.

Ρύθμιση πληρωμής πιστωτικού ορίου (μηνιαία τιμολόγηση)

Αν έχετε λογαριασμό Google Ads με πιστωτικό όριο (μηνιαία τιμολόγηση), έχετε υπογράψει συμφωνητικό με την Google Taiwan, δηλώνοντας ότι καταβάλλετε ΦΠΑ για τις χρεώσεις σας στο Google Ads. Το μηνιαίο σας τιμολόγιο θα περιλαμβάνει υπολογισμό ΦΠΑ, ενώ θα σας στέλνουμε μέσω αλληλογραφίας ένα τιμολόγιο Government Uniform Invoice (GUI) μαζί με κάθε τιμολόγιο, στο οποίο θα αναγράφεται αναλυτικά το ποσό που καταβάλλετε ως ΦΠΑ.

Σχετικά με τα τιμολόγια Government Uniform Invoice (GUI)

Τι είναι το τιμολόγιο Government Uniform Invoice (GUI)

Οι επιχειρηματικές οντότητες που πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες στην Ταϊβάν πρέπει να εκδώσουν ένα τιμολόγιο Government Uniform Invoice (GUI) στον αγοραστή κατά την αγορά, όπως ορίζεται στην ενότητα Προθεσμία για την έκδοση αποδεικτικών εγγράφων πωλήσεων του Νόμου για τον φόρο προστιθέμενης και μη προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων της Ταϊβάν.

Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, η Google θα εκδίδει για εσάς ένα GUI για κάθε πληρωμή, δηλαδή για κάθε αγορά υπηρεσιών διαφήμισης, αν ο λογαριασμός σας στο Google Ads πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Διαθέτει επιχειρηματική διεύθυνση στην Ταϊβάν
 • Χρησιμοποιεί το νέο δολάριο της Ταϊβάν (NTD)
 • Χρησιμοποιεί μη αυτόματες πληρωμές ή πιστωτικό όριο (μηνιαία τιμολόγηση)
 • Δημιουργήθηκε έπειτα από μια συγκεκριμένη ημερομηνία

Οι διαφημιζόμενοι των οποίων ο λογαριασμός πληροί αυτά τα κριτήρια έχουν υπογράψει συμβόλαιο με την Google Ταϊβάν. Όλοι οι υπόλοιποι διαφημιζόμενοι έχουν υπογράψει συμβόλαια με άλλα νομικά πρόσωπα της Google και, συνεπώς, δεν εκδίδουμε GUI για αυτούς.

Ένας από τους σκοπούς έκδοσης του GUI είναι η παρακολούθηση κάθε ποσού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που καταβάλλει μια επιχείρηση ή ένας ιδιώτης. Συνεπώς, είναι σημαντικό να φυλάσσετε τα τιμολόγια GUI για την υποβολή φορολογικής δήλωσης.

Το GUI θα πρέπει να περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

 • Αναγνωριστικός αριθμός GUI
 • Ποσό πώλησης
 • ΦΠΑ
 • Συνολικό ποσό
 • Τον ΑΦΜ σας, αν επιλέξατε Επιχείρηση στο πεδίο Φορολογική κατάσταση κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας
 • Περιγραφή της υπηρεσίας (π.χ. Διαφήμιση στο διαδίκτυο)

Τι πρέπει να γνωρίζετε ακόμα:

 • Εάν επιλέξατε Επιχείρηση στο πεδίο Φορολογική κατάσταση κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα εκδίδεται GUI για Βασική μορφή επιχείρησης. Διαφορετικά, θα εκδίδεται GUI για Βασική μορφή ιδιώτη.
 • Θα λάβετε ένα GUI 4 εβδομάδες μετά τη διενέργεια μιας πληρωμής.
 • Ο τίτλος του GUI θα είναι το όνομα της εταιρείας το οποίο καταχωρίσατε στην ενότητα Προφίλ πληρωμών στη σελίδα Ρυθμίσεις. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.
Καθυστερήσεις GUI

Θα λάβετε ένα τιμολόγιο Government Uniform Invoice (GUI) εντός 4 εβδομάδων από τη διενέργεια μιας πληρωμής. Αν δεν έχετε λάβει GUI μέχρι τότε, επικοινωνήστε μαζί μας και υποβάλετε αίτημα επανέκδοσης.

Το GUI ενδέχεται να έχει χαθεί στο ταχυδρομείο. Ωστόσο, για να αποκλειστεί η περίπτωση λάθους, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση στη σελίδα Προφίλ πληρωμών του λογαριασμού Google Ads είναι σωστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην περιοχή Χρέωση επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις στο πλάι της σελίδας.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία και πραγματοποιήστε τυχόν απαραίτητες αλλαγές.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Αλλαγή της επωνυμίας εταιρείας στο GUI

Το όνομα εταιρείας που καταχωρίσατε στο Προφίλ πληρωμών του λογαριασμού θα εμφανίζεται ως ο τίτλος για το τιμολόγιο Government Uniform Invoice (GUI). Για να αλλάξετε τον τίτλο GUI, ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην περιοχή Χρέωση επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις στο πλάι της σελίδας.
 3. Πραγματοποιήστε τις αλλαγές σας στην ενότητα Προφίλ πληρωμών.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ο ΑΦΜ σας στο GUI

Ο ΑΦΜ σας θα εμφανίζεται στο GUI, αν επιλέξατε Επιχείρηση στο πεδίο Φορολογική κατάσταση κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας. Μπορείτε επίσης να βρείτε τον ΑΦΜ σας στην ενότητα Προφίλ πληρωμών του λογαριασμού σας στο Google Ads. Δείτε πώς θα μεταβείτε εκεί:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην περιοχή Χρέωση επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις στο πλάι της σελίδας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ. Αν έχετε γενικές απορίες σχετικά με τον ΦΠΑ, επικοινωνήστε με τη φορολογική αρχή της Ταϊβάν.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) στην Κίνα

Ο ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) είναι φόρος ο οποίος επιβάλλεται σε παρεχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες. Οι χρήστες του Google Ads της Google Advertising (Σαγκάη) με διευθύνσεις χρέωσης στην Κίνα υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Από την 1η Ιανουαρίου 2012, η Google Advertising (Σαγκάη) είναι υπόχρεη καταβολής ΦΠΑ, σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα για τον ΦΠΑ της Σαγκάης. Από την 1η Απριλίου 2012, η Google Advertising (Σαγκάη) χρεώνει και εισπράττει ΦΠΑ για όλες τις παρεχόμενες διαφημιστικές υπηρεσίες και εκδίδει μόνο κινεζικά τιμολόγια ΦΠΑ για τους διαφημιζόμενους. Το ποσό του ΦΠΑ εμφανίζεται στο κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ που εκδόθηκε στο όνομά σας.

Η Google Advertising (Σαγκάη) δεν μπορεί να σας παράσχει φορολογικές συμβουλές. Συμβουλευθείτε τον φοροτεχνικό σας ή τον φορολογικό σας σύμβουλο, αν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το πιλοτικό πρόγραμμα για τον ΦΠΑ της Σαγκάης επηρεάζει την επιχείρησή σας και τις φορολογικές σας υποχρεώσεις, για να προσδιορίσετε το καθεστώς ΦΠΑ σας ή για να προσδιορίσετε ποια στοιχεία θα πρέπει να περιέχει το κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ σας.

Χρεώσεις ΦΠΑ

Σύμφωνα με το πιλοτικό πρόγραμμα για τον ΦΠΑ της Σαγκάης, η Google Advertising (Σαγκάη) οφείλει να χρεώνει ΦΠΑ 6% σε όλους τους πελάτες, ακόμη και αν η έδρα τους δεν βρίσκεται στη Σαγκάη. Δεν υπάρχουν εξαιρέσεις.

Τα τιμολόγια όλων των πελατών, εκτός όσων χρησιμοποιούν μη αυτόματες πληρωμές, εμφανίζουν ΦΠΑ 6%, ο οποίος χρεώνεται στο υπόλοιπο του τιμολογίου.

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν μη αυτόματες πληρωμές, η Google αφαιρεί ΦΠΑ 6% από το προπληρωμένο ποσό. Για παράδειγμα, αν προπληρώσετε 1000 CNY, το ποσό που θα πιστωθεί στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας θα είναι 943,40 CNY, μετά την παρακράτηση ΦΠΑ 56,60 CNY.

Σχετικά με τα Ειδικά κινέζικα τιμολόγια ΦΠΑ

Η Google Advertising (Σαγκάη) εκδίδει Ειδικά κινεζικά τιμολόγια ΦΠΑ σε πελάτες που καταβάλλουν γενικό ΦΠΑ. To Ειδικό κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ αποτελεί απόδειξη καταβολής φόρων, με την οποία ενδέχεται να μπορέσετε να διεκδικήσετε επιστροφές ΦΠΑ, αν είστε κατάλληλα εγγεγραμμένοι στις φορολογικές αρχές ως υπόχρεος καταβολής γενικού ΦΠΑ.

Προκειμένου να εκδώσει το Ειδικό κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ, η Google Advertising (Σαγκάη) ζητά να της παράσχετε ένα σαρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού φορολογικού μητρώου σας (την πρώτη και τις επόμενες σελίδες που περιλαμβάνουν την κατάσταση φορολογικού μητρώου ΦΠΑ). Αποδεχόμαστε τις ακόλουθες μορφές αρχείου για το σαρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού φορολογικού μητρώου: PNG, GIF, JPEG και TIFF. Το αρχείο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 MB.

Επιπλέον, τα ακόλουθα στοιχεία που θα παράσχετε θα εκτυπωθούν στο ειδικό κινέζικο τιμολόγιο ΦΠΑ και θα πρέπει να αντιστοιχούν επακριβώς στο πιστοποιητικό φορολογικού μητρώου σας, αν παρατίθενται εκεί:

 • Όνομα επιχείρησης
 • Κατάσταση φορολογικού μητρώου ΦΠΑ (υπόχρεος πληρωμής ειδικού ΦΠΑ)
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου
 • Εγγεγραμμένη διεύθυνση
 • Εγγεγραμμένος αριθμός τηλεφώνου
 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (όνομα τράπεζας, αριθμός λογαριασμού)

Αν θέλετε το Ειδικό κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ να παραδοθεί σε διεύθυνση διαφορετική από την εγγεγραμμένη, μπορείτε να καταχωρίσετε μια διαφορετική ταχυδρομική διεύθυνση πραγματοποιώντας επεξεργασία στον λογαριασμό πληρωμών.

Αν τα στοιχεία που θα καταχωρίσετε δεν αντιστοιχούν στο πιστοποιητικό φορολογικού μητρώου ή αν το σαρωμένο πιστοποιητικό φορολογικού μητρώου είναι άκυρο, κατεστραμμένο ή δυσανάγνωστο, η Google Advertising (Σαγκάη) δεν θα μπορέσει να εκδώσει Ειδικό κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ για εσάς. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας σας να διορθώσετε τα ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία. Όταν κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις, θα μπορέσουμε να εκδώσουμε το Ειδικό κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ στο όνομά σας.

Σχετικά με τα Γενικά κινεζικά τιμολόγια ΦΠΑ

Η Google Advertising (Σαγκάη) εκδίδει Γενικά κινεζικά τιμολόγια ΦΠΑ σε πελάτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι ως υπόχρεοι καταβολής ΦΠΑ μικρής κλίμακας, μη υπόχρεοι καταβολής ΦΠΑ ή ιδιώτες. Το Γενικό κινεζικό τιμολόγιο ΦΠΑ αποτελεί επίσημη απόδειξη καταβολής φόρων, όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διεκδικηθούν επιστροφές ΦΠΑ. Τα ακόλουθα στοιχεία που θα παράσχετε θα εκτυπωθούν στο Γενικό κινέζικο τιμολόγιο ΦΠΑ σας:

 • Όνομα επιχείρησης
 • Κατάσταση φορολογικού μητρώου ΦΠΑ
 • Αριθμός φορολογικού μητρώου (εκτός από ιδιώτες)
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Αριθμός τηλεφώνου

Εξαίρεση από τα κινεζικά τιμολόγια ΦΠΑ

Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε Ειδικά κινεζικά τιμολόγια ΦΠΑ για τη διαφημιστική δραστηριότητά σας, μπορείτε να εξαιρεθείτε ενεργοποιώντας την επιλογή "Να μην μου αποστέλλονται τιμολόγια φόρου" στο Προφίλ πληρωμών. Για όσο διάστημα διατηρείτε αυτήν την επιλογή, η Google Advertising (Σαγκάη) δεν θα επιχειρήσει να σας αποστείλει κινεζικά τιμολόγια ΦΠΑ.

Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι, αν επιλέξετε να εξαιρεθείτε από τη λήψη κινεζικών τιμολογίων ΦΠΑ, η Google Advertising (Σαγκάη) παραμένει υποχρεωμένη να χρεώνει 6% ΦΠΑ σε όλους τους πελάτες και να δηλώνει τις δραστηριότητες σχετικά με τον ΦΠΑ στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κατάσταση Google Ads

Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον τύπο του λογαριασμού σας, τον σκοπό για τον οποίο τον χρησιμοποιείτε, καθώς και τη φορολογική σας κατάσταση. Αυτές οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζετε και αναφέρετε τον ΦΠΑ. Είναι οριστικές και δεν θα μπορείτε να τις αλλάξετε αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή χρέωσης, επομένως φροντίστε να τις επιλέξετε με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτές οι ρυθμίσεις ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση ταυτότητας διαφημιζομένου. 

Τύπος λογαριασμού

Για τον τύπο λογαριασμού, μπορείτε να επιλέξετε Οργανισμός ή Φυσικό πρόσωπο

Οργανισμός

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν εγγράφεστε για λογαριασμό άλλου ατόμου ή χρησιμοποιώντας όνομα διαφορετικό από το δικό σας.  Για παράδειγμα, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν εκπροσωπείτε μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, μια ομόρρυθμη εταιρεία ή ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Εναλλακτικά, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν είστε ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης που εγγράφεται χρησιμοποιώντας εμπορική επωνυμία.

Φυσικό πρόσωπο

Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν εγγράφεστε με το δικό σας όνομα και θα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό για τους δικούς σας σκοπούς.  Για παράδειγμα, επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση, αν είστε ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης που εγγράφεστε με το δικό σας όνομα και για δική σας χρήση. Αν έχετε εγγραφεί ως Φυσικό πρόσωπο, δεν θα μπορείτε να προσθέσετε ή καταργήσετε χρήστες, ούτε και να αλλάξετε τα δικαιώματα στο προφίλ πληρωμών.

Σκοπός χρήσης

Επιλέξτε Επιχείρηση, αν ο σκοπός χρήσης αφορά σε επιχειρηματικές ή εμπορικές δραστηριότητες. Η επιχειρηματική χρήση σημαίνει ότι επιδιώκετε οικονομικό όφελος από τη διαφήμισή σας, όπως αύξηση εσόδων, πωλήσεων ή εγγραφών. Ως επιχειρήσεις νοούνται επίσης οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι ατομικές επιχειρήσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι έμποροι, οι ομόρρυθμες εταιρείες και άλλου είδους επιχειρήσεις. 

Εναλλακτικά, επιλέξτε Κατάλληλη μη επιχειρηματική χρήση, αν ο σκοπός χρήσης αφορά μόνο σε πολιτικές, φιλανθρωπικές ή μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες. 

Σημείωση: Η ρύθμιση του σκοπού χρήσης θα εμφανίζεται μόνο κατά την αρχική εγγραφή του λογαριασμού. Το Google Ads θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φορολογικά στοιχεία

Η φορολογική μεταχείριση καθορίζεται από τον σκοπό χρήσης. Η ρύθμιση της φορολογικής κατάστασης και προαιρετικά του ΑΦΜ θα εμφανιστεί, αφού επιλέξετε τον τύπο λογαριασμού και τον σκοπό χρήσης.  Αν εγγραφείτε σε άλλα προϊόντα Google, η φορολογική μεταχείριση για τα προϊόντα αυτά ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να καθορίζεται βάσει της φορολογικής κατάστασης.

Η φορολογική κατάσταση Οργανισμός σημαίνει ότι ο ΑΦΜ που καταχωρίσατε σχετίζεται με τύπο λογαριασμού οργανισμού. 

Η φορολογική κατάσταση Φυσικό πρόσωπο σημαίνει ότι ο ΑΦΜ που καταχωρίσατε σχετίζεται με τύπο ατομικού λογαριασμού. 

Η Google δεν μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

 

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Θα χρειαστεί να μας παράσχετε τον ΑΦΜ σας.
 • Δεν προσθέτουμε χρεώσεις ΦΠΑ στον λογαριασμό σας.
 • Θα είστε υπεύθυνοι για να υπολογίζετε οι ίδιοι και να καταβάλλετε τον ΦΠΑ με βάση τον τοπικό συντελεστή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου βρίσκεστε (σύμφωνα με το Άρθρο 44, της Οδηγίας 2006/112/EΚ του Συμβουλίου της ΕΕ).

Αλλαγή του ΑΦΜ

Μπορείτε να αλλάξετε οι ίδιοι τον ΑΦΜ σας. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, για να δείτε με ποιον τρόπο.

Αλλαγή του ΑΦΜ
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην περιοχή Χρέωση επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις στο πλάι της σελίδας.
 3. Καταχωρίστε τον ΑΦΜ στην ενότητα Προφίλ πληρωμών.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ένα σύνηθες λάθος είναι η καταχώριση του αριθμού φορολογίας αντί για τον αριθμό ΑΦΜ. Οι δύο αυτοί αριθμοί είναι διαφορετικοί. Οι αριθμοί ΑΦΜ ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό χώρας, που ακολουθείται από 12 το πολύ ψηφία (αριθμούς ή γράμματα). Αν θέλετε να ελέγξετε την εγκυρότητα του αριθμού εγγραφής σας στα μητρώα ΦΠΑ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υπολογίστε οι ίδιοι τον ΦΠΑ

Οφείλετε να υπολογίζετε οι ίδιοι τον ΦΠΑ με τον τρέχοντα συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στο κράτος μέλος όπου βρίσκεστε. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική φορολογική υπηρεσία.

Εύρεση του τιμολογίου ΦΠΑ

Τα τιμολόγια ΦΠΑ και οι μηνιαίες πληρωμές συμπεριλαμβάνονται πλέον στο ίδιο έγγραφο. Αν χρειάζεστε ένα τιμολόγιο για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015, θα βρείτε ξεχωριστά έγγραφα για το τιμολόγιο ΦΠΑ και τα μηνιαία αρχεία πληρωμών.

Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε το τιμολόγιο ΦΠΑ στον λογαριασμό σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 4. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
 5. Η προεπιλεγμένη προβολή είναι Τελευταίοι 3 μήνες, η οποία σας επιτρέπει να δείτε το πιο πρόσφατο τιμολόγιό σας.
 6. Για να δείτε προηγούμενα τιμολόγια, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 7. Στον πίνακα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Έγγραφα, στον μήνα για τον οποίο θέλετε να δείτε το τιμολόγιο.
 8. Κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου. Αν αναζητάτε τιμολόγιο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2015, θα χρειαστεί να κάνετε κλικ και στο αναπτυσσόμενο μενού Τιμολόγιο ΦΠΑ Ε.Ε., για να δείτε το ξεχωριστό τιμολόγιο ΦΠΑ.
 9. Το τιμολόγιο θα ανοίξει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο θα εμποδίσει το άνοιγμα του τιμολογίου ΦΠΑ.
 10. Για να εκτυπώσετε το τιμολόγιο, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο και επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο τιμολόγιο και επιλέξτε Εκτύπωση. Αν θέλετε να κατεβάσετε το τιμολόγιό σας και να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

Διαθεσιμότητα τιμολογίου ΦΠΑ

 • Το τιμολόγιο ΦΠΑ για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο ΦΠΑ του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 5 Οκτωβρίου. Τα τιμολόγια ΦΠΑ δεν δημιουργούνται τα Σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων μια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου σας θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη.
 • Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015, τα τιμολόγια ΦΠΑ διατίθενται ξεχωριστά από το τιμολόγιο μηνιαίων πληρωμών. Πριν από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά τον Μάιο του 2015, το κόστος ΦΠΑ και ο πίνακας με τις πληρωμές κόστους διαφήμισης συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο έγγραφο.

Τι περιλαμβάνει το τιμολόγιο ΦΠΑ

Το μηνιαίο τιμολόγιο περιέχει τους πίνακες Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν και Αρχείο κόστους και ΦΠΑ, εκτός από τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο 2015, για τους οποίους υπάρχουν ξεχωριστά έγγραφα για τον ΦΠΑ και για τις πληρωμές.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας και στο τιμολόγιο ΦΠΑ εξαρτώνται από το αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές. Κάντε κλικ στην ενότητα που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

Αυτόματες πληρωμές

Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί αυτόματες πληρωμές, το τιμολόγιο και το τιμολόγιο ΦΠΑ μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το αν έχετε κάνει τυχόν μη αυτόματες πληρωμές.

 • Στο τιμολόγιο θα εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις και τυχόν μη αυτόματες πληρωμές που πραγματοποιήσατε τον συγκεκριμένο μήνα.
 • Αν κάποια μη αυτόματη πληρωμή δημιούργησε πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας (δηλαδή αν πληρώσατε περισσότερα από όσα οφείλατε), αυτό θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο, μαζί με το κόστος Google Ads που κάλυψε η μη αυτόματη πληρωμή.

Παράδειγμα: Μόνο αυτόματες πληρωμές

Ας υποθέσουμε ότι για κάποιον μήνα συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 300 € και χρεωθήκατε 200 €, όταν συμπληρώσατε το αυτόματο χρεωστικό όριο.

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια πληρωμή 200 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζονται οι σχετικές χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Τα υπόλοιπα 100 € του κόστους διαφήμισης που έχετε συγκεντρώσει θα μετακυλήσουν στον επόμενο κύκλο χρέωσης και θα εμφανίζονται στα έγγραφα του επόμενου μήνα.

Παράδειγμα: Αυτόματες πληρωμές με μη αυτόματη πληρωμή

Ας υποθέσουμε ότι συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 300 € για κάποιον συγκεκριμένο μήνα. Χρεωθήκατε 200 €, όταν συμπληρώσατε το αυτόματο χρεωστικό όριο. Κάνατε, επίσης, μια μη αυτόματη πληρωμή 200 €.

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια χρέωση 200 € και μια μη αυτόματη πληρωμή 200 €, συνολικού ύψους 400 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζονται τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα, τα επιπλέον 100 € κόστους διαφήμισης, δηλαδή το ποσό κατά το οποίο υπερβήκατε το χρεωστικό όριο των 200 €, θα εμφανίζονται και θα χρεώνονται ως παρακρατούμενα από τη μη αυτόματη πληρωμή των 200 €, αφήνοντας πίστωση 100 € στον λογαριασμό.

Μη αυτόματες πληρωμές

Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί μη αυτόματες πληρωμές, στους πίνακες πληρωμών και ΦΠΑ θα εμφανίζονται συνήθως διαφορετικά ποσά:

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζονται οι πληρωμές.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζεται το κόστος διαφήμισης για τον συγκεκριμένο μήνα και τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Παράδειγμα

Ας πούμε ότι πραγματοποιήσατε μια μη αυτόματη πληρωμή ύψους 100 € την πρώτη ημέρα του μήνα και συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 80 € τον συγκεκριμένο μήνα.

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια πληρωμή ποσού 100 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζεται η μη αυτόματη πληρωμή 100 €, κόστος διαφήμισης 80 €, μια αντισταθμιστική θετική χρέωση στον λογαριασμό για λόγους επανάληψης, καθώς και τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Ασυμφωνίες μεταξύ του ιστορικού συναλλαγών και του τιμολογίου

Ορισμένες φορές, οι χρεώσεις που εμφανίζονται στο ιστορικό συναλλαγών έχουν απόκλιση μίας ή δύο ημερών από εκείνες που εμφανίζονται στο τιμολόγιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, εφόσον το Google Ads και οι τράπεζες λειτουργούν με βάση διαφορετικά συστήματα. Οι πληρωμές και οι χρεώσεις δεν πραγματοποιούνται πάντα την ίδια στιγμή.

Αν λάβατε μια προσαρμογή ή μια πίστωση λογαριασμού και χρησιμοποιήσατε την πίστωση εντός της ίδιας περιόδου χρέωσης, το τιμολόγιο ΦΠΑ ενδέχεται να διαφέρει από το ιστορικό συναλλαγών.

Τα τιμολόγια είναι νομικώς έγκυρα

Τα τιμολόγια που λαμβάνετε από τον λογαριασμό σας Google Ads είναι τιμολόγια ιστορικού. Απεικονίζουν τα αιτήματα πληρωμών που υποβάλατε, πράγμα που σημαίνει ότι περιλαμβάνουν ένα στοιχείο γραμμής για κάθε φορά που ξεκινήσαμε μια χρέωση ή πραγματοποιήσατε μια πληρωμή στην Google.

Τα τιμολόγια είναι νομικά έγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται αποδεκτά από τις τοπικές φορολογικές αρχές.

Τα τιμολόγια που εκδίδουμε γίνονται αποδεκτά από διάφορες φορολογικές αρχές ως έγκυρα τιμολόγια ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων ΦΠΑ, και δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν κάποια ειδική σφραγίδα ή υπογραφή.

Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές νομοθετικές αρχές ή στον φοροτεχνικό σας.

Μπορεί να ισχύουν φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την επιχείρησή σας, ανάλογα με την τοποθεσία της. Συνεχίστε να διαβάζετε, για να δείτε τι ισχύει στη χώρα σας. Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες για άλλη χώρα, κάντε κλικ στο παραπάνω αναπτυσσόμενο μενού.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 και έπειτα, όλες οι πωλήσεις του Google Ads στη Μαλαισία θα υπόκεινται σε φόρο πωλήσεων και υπηρεσιών (SST) ύψους 6%. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει όλους τους λογαριασμούς του Google Ads με διεύθυνση επιχείρησης στη Μαλαισία.

Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας

Μπορείτε να κατεβάσετε πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας ως αρχεία .pdf από αυτό το άρθρο. Απλώς κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο παρακάτω.

Αν χρειάζεστε παλαιότερες εκδόσεις του πιστοποιητικού, επικοινωνήστε με την υποστήριξη του Google Ads.

Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που παρέχεται από την Google εκδίδεται από τη φορολογική αρχή της Ιρλανδίας, σε ηλεκτρονική μορφή και στα Αγγλικά. Το πιστοποιητικό σε αυτήν τη μορφή είναι έγκυρο έγγραφο και αναγνωρίζεται από τη φορολογική αρχή της Πολωνίας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Όλοι οι λογαριασμοί Google Ads στην Ιρλανδία υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βάσει του συντελεστή που ισχύει στην Ιρλανδία. Ο συγκεκριμένος συντελεστής μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση της κυβέρνησης της Ιρλανδίας.

Ακολουθεί μια περιγραφή των αναμενόμενων φορολογικών ρυθμίσεων, αν βρίσκεστε στην Ιρλανδία:

 • Θα υπόκειστε πάντοτε σε χρεώσεις ΦΠΑ βάσει του τρέχοντα συντελεστή που ισχύει στην Ιρλανδία, όπως απαιτείται από την ιρλανδική νομοθεσία. (Ο λογαριασμός σας εξυπηρετείται από την Google Ireland.)
  • Αν έχετε επιλέξει τις αυτόματες πληρωμές, θα προσθέτουμε το κόστος ΦΠΑ στο κόστος σας στο Google Ads μία φορά στο τέλος κάθε μήνα, για πληρωμή την επόμενη φορά που θα χρεωθείτε.
  • Αν έχετε επιλέξει τις μη αυτόματες πληρωμές, θα αφαιρούμε το κόστος του ΦΠΑ από το υπόλοιπό σας (πριν αυτό εξαντληθεί) μία φορά στο τέλος κάθε μήνα.
  • Αν απαλλάσσεστε από την καταβολή ΦΠΑ βάσει καθεστώτος 13b/56b, θα πρέπει να το δηλώσετε, επιλέγοντας το πλαίσιο στο στοιχείο "Έχετε ΑΦΜ;". (Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτό μέσω του εικονιδίου εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στη συνέχεια, επιλέγοντας Περίληψη χρέωσης στην περιοχή Χρέωση, για να δείτε τα φορολογικά σας στοιχεία.) Θα χρειαστεί, επίσης, να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας σχετικά με το καθεστώς ΦΠΑ 13b/56b.

Η Google δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ. Επομένως, αν έχετε απορίες σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Αλλαγή του ΑΦΜ

Μπορείτε να αλλάξετε οι ίδιοι τον ΑΦΜ σας. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο, για να δείτε με ποιον τρόπο.

Αλλαγή του ΑΦΜ
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην περιοχή Χρέωση επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις στο πλάι της σελίδας.
 3. Αναζητήστε την ενότητα Προφίλ πληρωμών, για να καταχωρίσετε τον ΑΦΜ.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ένα σύνηθες λάθος είναι η καταχώριση του αριθμού φορολογίας αντί για τον αριθμό ΑΦΜ. Οι δύο αυτοί αριθμοί είναι διαφορετικοί. Οι αριθμοί ΑΦΜ ξεκινούν με ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό χώρας, που ακολουθείται από 12 το πολύ ψηφία (αριθμούς ή γράμματα). Αν θέλετε να ελέγξετε την εγκυρότητα του αριθμού εγγραφής σας στα μητρώα ΦΠΑ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εύρεση του τιμολογίου ΦΠΑ

Τα τιμολόγια ΦΠΑ και οι μηνιαίες πληρωμές συμπεριλαμβάνονται πλέον στο ίδιο έγγραφο. Αν χρειάζεστε ένα τιμολόγιο για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015, θα βρείτε ξεχωριστά έγγραφα για το τιμολόγιο ΦΠΑ και τα μηνιαία αρχεία πληρωμών.

Δείτε πώς μπορείτε να βρείτε το τιμολόγιο ΦΠΑ στον λογαριασμό σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
 4. Η προεπιλεγμένη προβολή είναι Τελευταίοι 3 μήνες, η οποία σας επιτρέπει να δείτε το πιο πρόσφατο τιμολόγιό σας.
 5. Για να δείτε προηγούμενα τιμολόγια, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 6. Στον πίνακα, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο Έγγραφα, κάτω από τον πίνακα για τον οποίο θέλετε να προβάλετε το τιμολόγιο.
 7. Κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου. Αν αναζητάτε τιμολόγιο από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2015, θα χρειαστεί να κάνετε κλικ και στο αναπτυσσόμενο μενού Τιμολόγιο ΦΠΑ Ε.Ε., για να δείτε το ξεχωριστό τιμολόγιο ΦΠΑ.
 8. Το τιμολόγιο θα ανοίξει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο θα εμποδίσει το άνοιγμα του τιμολογίου ΦΠΑ.
 9. Για να εκτυπώσετε το τιμολόγιο, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο και επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο τιμολόγιο και επιλέξτε Εκτύπωση. Αν θέλετε να κατεβάσετε το τιμολόγιό σας και να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

Διαθεσιμότητα τιμολογίου ΦΠΑ

 • Το τιμολόγιο ΦΠΑ για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο ΦΠΑ του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 5 Οκτωβρίου. Τα τιμολόγια ΦΠΑ δεν δημιουργούνται τα Σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων μια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου σας θα πρέπει να θεωρείται αναμενόμενη.
 • Από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015, τα τιμολόγια ΦΠΑ διατίθενται ξεχωριστά από το τιμολόγιο μηνιαίων πληρωμών. Πριν από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά τον Μάιο του 2015, το κόστος ΦΠΑ και ο πίνακας με τις πληρωμές κόστους διαφήμισης συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο έγγραφο.

Τι περιλαμβάνει το τιμολόγιο ΦΠΑ

Το μηνιαίο τιμολόγιο περιέχει τους πίνακες Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν και Αρχείο κόστους και ΦΠΑ, εκτός από τους μήνες Ιανουάριο έως Απρίλιο 2015, για τους οποίους υπάρχουν ξεχωριστά έγγραφα για τον ΦΠΑ και για τις πληρωμές.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας και στο τιμολόγιο ΦΠΑ εξαρτώνται από το αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές. Κάντε κλικ στην ενότητα που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

Αυτόματες πληρωμές

Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί αυτόματες πληρωμές, το τιμολόγιο και το τιμολόγιο ΦΠΑ μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το αν έχετε κάνει τυχόν μη αυτόματες πληρωμές.

 • Στο τιμολόγιο θα εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις και τυχόν μη αυτόματες πληρωμές που πραγματοποιήσατε τον συγκεκριμένο μήνα.
 • Αν κάποια μη αυτόματη πληρωμή δημιούργησε πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας (δηλαδή αν πληρώσατε περισσότερα από όσα οφείλατε), αυτό θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο, μαζί με το κόστος Google Ads που κάλυψε η μη αυτόματη πληρωμή.

Παράδειγμα: Μόνο αυτόματες πληρωμές

Ας υποθέσουμε ότι για κάποιον μήνα συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 300 € και χρεωθήκατε 200 €, όταν συμπληρώσατε το αυτόματο χρεωστικό όριο.

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια πληρωμή 200 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζονται οι σχετικές χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Τα υπόλοιπα 100 € του κόστους διαφήμισης που έχετε συγκεντρώσει θα μετακυλήσουν στον επόμενο κύκλο χρέωσης και θα εμφανίζονται στα έγγραφα του επόμενου μήνα.

Παράδειγμα: Αυτόματες πληρωμές με μη αυτόματη πληρωμή

Ας υποθέσουμε ότι συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 300 € για κάποιον συγκεκριμένο μήνα. Χρεωθήκατε 200 €, όταν συμπληρώσατε το αυτόματο χρεωστικό όριο. Κάνατε, επίσης, μια μη αυτόματη πληρωμή 200 €.

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια χρέωση 200 € και μια μη αυτόματη πληρωμή 200 €, συνολικού ύψους 400 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζονται τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα, τα επιπλέον 100 € κόστους διαφήμισης, δηλαδή το ποσό κατά το οποίο υπερβήκατε το χρεωστικό όριο των 200 €, θα εμφανίζονται και θα χρεώνονται ως παρακρατούμενα από τη μη αυτόματη πληρωμή των 200 €, αφήνοντας πίστωση 100 € στον λογαριασμό.

Μη αυτόματες πληρωμές

Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί μη αυτόματες πληρωμές, στους πίνακες πληρωμών και ΦΠΑ θα εμφανίζονται συνήθως διαφορετικά ποσά:

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζονται οι πληρωμές.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζεται το κόστος διαφήμισης για τον συγκεκριμένο μήνα και τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Παράδειγμα

Ας πούμε ότι πραγματοποιήσατε μια μη αυτόματη πληρωμή ύψους 100 € την πρώτη ημέρα του μήνα και συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 80 € τον συγκεκριμένο μήνα.

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια πληρωμή ποσού 100 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζεται η μη αυτόματη πληρωμή 100 €, κόστος διαφήμισης 80 €, μια αντισταθμιστική θετική χρέωση στον λογαριασμό για λόγους επανάληψης, καθώς και τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Ασυμφωνίες μεταξύ του ιστορικού συναλλαγών και του τιμολογίου

Ορισμένες φορές, οι χρεώσεις που εμφανίζονται στο ιστορικό συναλλαγών έχουν απόκλιση μίας ή δύο ημερών από εκείνες που εμφανίζονται στο τιμολόγιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, εφόσον το Google Ads και οι τράπεζες λειτουργούν με βάση διαφορετικά συστήματα. Οι πληρωμές και οι χρεώσεις δεν πραγματοποιούνται πάντα την ίδια στιγμή.

Αν λάβατε μια προσαρμογή ή μια πίστωση λογαριασμού και χρησιμοποιήσατε την πίστωση εντός της ίδιας περιόδου χρέωσης, το τιμολόγιο ΦΠΑ ενδέχεται να διαφέρει από το ιστορικό συναλλαγών.

Τα τιμολόγια είναι νομικώς έγκυρα

Τα τιμολόγια που λαμβάνετε από τον λογαριασμό σας Google Ads είναι τιμολόγια ιστορικού. Απεικονίζουν τα αιτήματα πληρωμών που υποβάλατε, πράγμα που σημαίνει ότι περιλαμβάνουν ένα στοιχείο γραμμής για κάθε φορά που ξεκινήσαμε μια χρέωση ή πραγματοποιήσατε μια πληρωμή στην Google.

Τα τιμολόγια είναι νομικά έγκυρα. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται αποδεκτά από τις τοπικές φορολογικές αρχές.

Τα τιμολόγια που εκδίδουμε γίνονται αποδεκτά από διάφορες φορολογικές αρχές ως έγκυρα τιμολόγια ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων ΦΠΑ, και δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν κάποια ειδική σφραγίδα ή υπογραφή.

Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές νομοθετικές αρχές ή στον φοροτεχνικό σας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κατάσταση Google Ads

Όλοι οι λογαριασμοί Google Ads στη Νότιο Αφρική ΦΠΑ βάσει του συντελεστή που ισχύει στη Νότιο Αφρική. Ο συγκεκριμένος συντελεστής μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση της κυβέρνησης της Νοτίου Αφρικής. Ακολουθεί μια περιγραφή των αναμενόμενων φορολογικών ρυθμίσεων, αν βρίσκεστε στη Νότιο Αφρική:
 • Θα υπόκειστε πάντα σε χρεώσεις ΦΠΑ σύμφωνα με τον τρέχοντα συντελεστή που ισχύει στη Νότιο Αφρική, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της Νοτίου Αφρικής από την 1η Απριλίου 2019.
  • Αν έχετε επιλέξει τις αυτόματες πληρωμές, θα προσθέτουμε το κόστος ΦΠΑ στο κόστος σας στο Google Ads μία φορά στο τέλος κάθε μήνα, για πληρωμή την επόμενη φορά που θα χρεωθείτε.
  • Αν έχετε επιλέξει τις μη αυτόματες πληρωμές, θα αφαιρούμε το κόστος του ΦΠΑ από το υπόλοιπό σας (πριν αυτό εξαντληθεί) μία φορά στο τέλος κάθε μήνα.
Η Google δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ. Επομένως, αν έχετε απορίες σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τη Δεσμευτική γενική απόφαση από τη Φορολογική υπηρεσία της Νοτίου Αφρικής Revenue Service.

Εύρεση του τιμολογίου ΦΠΑ

Τα τιμολόγια ΦΠΑ και οι μηνιαίες πληρωμές συμπεριλαμβάνονται στο ίδιο έγγραφο. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να βρείτε το τιμολόγιο ΦΠΑ στον λογαριασμό σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού σελίδων στα αριστερά.
 3. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι Τελευταίοι 3 μήνες, η οποία σας επιτρέπει να δείτε το πιο πρόσφατο τιμολόγιό σας.
  • Για να δείτε προηγούμενα τιμολόγια, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 4. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού κάτω από τον μήνα για τον οποίο θέλετε να δείτε το τιμολόγιο.
 5. Κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου.
 6. Το τιμολόγιο θα ανοίξει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο θα εμποδίσει το άνοιγμα του τιμολογίου ΦΠΑ.
 7. Για να εκτυπώσετε το τιμολόγιο, κάντε κλικ στο στοιχείο Αρχείο και επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης (Εναλλακτικά, μπορείτε επίσης να κάνετε δεξί κλικ στο τιμολόγιο και να επιλέξετε Εκτύπωση). Αν θέλετε να κατεβάσετε το τιμολόγιό σας και να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο στον υπολογιστή σας, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

Διαθεσιμότητα τιμολογίου ΦΠΑ

Το τιμολόγιο ΦΠΑ για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο ΦΠΑ του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 5 Οκτωβρίου. Τα τιμολόγια ΦΠΑ δεν δημιουργούνται τα Σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε, κατά τις χρονικές περιόδους αυτές, ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου ΦΠΑ.

Τι περιλαμβάνει το τιμολόγιο ΦΠΑ

Το μηνιαίο τιμολόγιο περιέχει τους ακόλουθους δύο πίνακες: Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν και Αρχείο κόστους και ΦΠΑ.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας και στο τιμολόγιο ΦΠΑ εξαρτώνται από το αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές. Κάντε κλικ στην ενότητα που αντιστοιχεί στην περίπτωσή σας.

Αυτόματες πληρωμές
Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί αυτόματες πληρωμές, το τιμολόγιο και το τιμολόγιο ΦΠΑ μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά ποσά, ανάλογα με το αν έχετε κάνει τυχόν μη αυτόματες πληρωμές:
 • Στο τιμολόγιο θα εμφανίζονται όλες οι χρεώσεις και τυχόν μη αυτόματες πληρωμές που πραγματοποιήσατε τον συγκεκριμένο μήνα.
 • Αν κάποια μη αυτόματη πληρωμή δημιούργησε πιστωτικό υπόλοιπο στον λογαριασμό σας (δηλαδή αν πληρώσατε περισσότερα από όσα οφείλατε), αυτό θα εμφανίζεται στο τιμολόγιο, μαζί με το κόστος Google Ads που κάλυψε η μη αυτόματη πληρωμή.

Παράδειγμα: Μόνο αυτόματες πληρωμές

Ας υποθέσουμε ότι για κάποιον μήνα συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 300 € και χρεωθήκατε 200 €, όταν συμπληρώσατε το αυτόματο χρεωστικό όριο.
 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια πληρωμή 200 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζονται οι σχετικές χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.
Τα υπόλοιπα 100 € του κόστους διαφήμισης που έχετε συγκεντρώσει θα μετακυλήσουν στον επόμενο κύκλο χρέωσης και θα εμφανίζονται στα έγγραφα του επόμενου μήνα.

Παράδειγμα: Αυτόματες πληρωμές με μη αυτόματη πληρωμή

Ας υποθέσουμε ότι συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 300 € για κάποιον συγκεκριμένο μήνα. Χρεωθήκατε 200 €, όταν συμπληρώσατε το αυτόματο χρεωστικό όριο. Κάνατε, επίσης, μια μη αυτόματη πληρωμή 200 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια χρέωση 200 € και μια μη αυτόματη πληρωμή 200 €, συνολικού ύψους 400 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζονται τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.
Στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα, τα επιπλέον 100 € κόστους διαφήμισης, δηλαδή το ποσό κατά το οποίο υπερβήκατε το χρεωστικό όριο των 200 €, θα εμφανίζονται και θα χρεώνονται ως παρακρατούμενα από τη μη αυτόματη πληρωμή των 200 €, αφήνοντας πίστωση 100 € στον λογαριασμό.
Μη αυτόματες πληρωμές
Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί μη αυτόματες πληρωμές, στους πίνακες πληρωμών και ΦΠΑ θα εμφανίζονται συνήθως διαφορετικά ποσά:
 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζονται οι πληρωμές.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζεται το κόστος διαφήμισης για τον συγκεκριμένο μήνα και τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Παράδειγμα: Μη αυτόματη πληρωμή

Ας πούμε ότι πραγματοποιήσατε μια μη αυτόματη πληρωμή ύψους 100 € την πρώτη ημέρα του μήνα και συγκεντρώσατε κόστος διαφήμισης ύψους 80 € τον συγκεκριμένο μήνα.

 • Στον πίνακα Αρχείο πληρωμών που λήφθηκαν θα εμφανίζεται μια πληρωμή ποσού 100 €.
 • Στον πίνακα Αρχείο κόστους και ΦΠΑ θα εμφανίζεται η μη αυτόματη πληρωμή 100 €, κόστος διαφήμισης 80 €, μια αντισταθμιστική θετική χρέωση στον λογαριασμό για λόγους επανάληψης, καθώς και τυχόν χρεώσεις ΦΠΑ, εφόσον ισχύουν.

Ασυμφωνίες μεταξύ του ιστορικού συναλλαγών και του τιμολογίου

Ορισμένες φορές, οι χρεώσεις που εμφανίζονται στο ιστορικό συναλλαγών έχουν απόκλιση μίας ή δύο ημερών από εκείνες που εμφανίζονται στο τιμολόγιο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό συμβαίνει επειδή το Google Ads και οι τράπεζες λειτουργούν με βάση διαφορετικά συστήματα. Οι πληρωμές και οι χρεώσεις δεν πραγματοποιούνται πάντα την ίδια στιγμή. Αν λάβατε μια προσαρμογή ή μια πίστωση λογαριασμού και χρησιμοποιήσατε την πίστωση εντός της ίδιας περιόδου χρέωσης, το τιμολόγιο ΦΠΑ ενδέχεται να διαφέρει από το ιστορικό συναλλαγών.

Τα τιμολόγια είναι νομικώς έγκυρα

Τα τιμολόγια που λαμβάνετε από τον λογαριασμό σας Google Ads είναι τιμολόγια ιστορικού. Απεικονίζουν τα αιτήματα πληρωμών που υποβάλατε, πράγμα που σημαίνει ότι περιλαμβάνουν ένα στοιχείο γραμμής για κάθε φορά που ξεκινήσαμε μια χρέωση ή πραγματοποιήσατε μια πληρωμή στην Google.

Τα τιμολόγια είναι νομικά έγκυρα και γίνονται αποδεκτά από τις τοπικές φορολογικές αρχές.

Τα τιμολόγια που εκδίδουμε γίνονται αποδεκτά από διάφορες φορολογικές αρχές ως έγκυρα τιμολόγια ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων ΦΠΑ. Τα τιμολόγια αυτά δεν είναι απαιτείται να έχουν κάποια ειδική σφραγίδα ή υπογραφή.

Αν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές νομοθετικές αρχές ή στον φοροτεχνικό σας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κατάσταση Google Ads

Ο λογαριασμός σας εξυπηρετείται από την Google Ireland Ltd., αλλά η Google δεν μπορεί να χρεώσει ΦΠΑ, αν η διεύθυνση χρέωσης βρίσκεται σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικοινωνήστε με την τοπική φορολογική αρχή, για να διαπιστώσετε αν πρέπει να υπολογίσετε οι ίδιοι τον ΦΠΑ στη χώρα σας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να υπολογίσετε τον ΦΠΑ με τη βοήθεια του φοροτεχνικού σας ή της τοπικής φορολογικής αρχής. Η Google δεν μπορεί να σας συμβουλεύσει.

Υπολογίστε οι ίδιοι τον ΦΠΑ

Αν δεν έχει γίνει χρέωση του ΦΠΑ στο κόστος του Google Ads, ίσως χρειαστεί να υπολογίσετε οι ίδιοι τον ΦΠΑ. Επικοινωνήστε με την τοπική φορολογική υπηρεσία για συμβουλές.

Μηνιαίες αναλύσεις

Από τον Ιούλιο του 2018, τα νέα μηνιαία αντίγραφα κίνησης έχουν αντικαταστήσει τα παλιά μηνιαία τιμολόγια. Σε αυτά τα αντίγραφα κίνησης αναφέρονται όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στα τιμολόγια.

Τα ενημερωμένα μηνιαία αντίγραφα κίνησης του Google Ads δεν είναι τιμολόγια. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν μια σύνοψη της δραστηριότητας χρέωσης για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται σε αυτά. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αντίγραφα κίνησης.

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτά τα νέα μηνιαία αντίγραφα κίνησης όσον αφορά στην υποβολή των φορολογικών σας δηλώσεων, επικοινωνήστε με τις τοπικές νομοθετικές αρχές ή τον φοροτεχνικό σας για καθοδήγηση.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και κατάσταση Google Ads

Από την 1η Ιουλίου 2021 και έπειτα, η Google θα αρχίσει να χρεώνει ΦΠΑ 19,25% στους πελάτες του Google Ads με διεύθυνση επιχείρησης στο Καμερούν λόγω αλλαγής στη φορολογική νομοθεσία.

Τιμολόγια φόρου και αντίγραφα κίνησης λογαριασμού 

Μετά την 1η Ιουλίου, οι πελάτες του Google Ads με διεύθυνση επιχείρησης στο Καμερούν θα αρχίσουν να λαμβάνουν τιμολόγια φόρου μαζί με τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού. Τα τιμολόγια φόρου θα δημιουργούνται στο τέλος του μήνα, ενώ ό φόρος 19,25% θα εφαρμόζεται στη μηνιαία δραστηριότητα.

Τακτικός εξαγωγέας

Εάν είστε τακτικός εξαγωγέας και δικαιούστε απαλλαγή από τον ΦΠΑ, τότε υποβάλετε το έγκυρο έγγραφο πρόθεσής σας (DOI) μέσω αυτής της φόρμας.

Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Επηρεαζόμενα προϊόντα μεταπωλητών Google Italy

Εάν λάβατε μια ειδοποίηση σχετικά με επηρεαζόμενα προϊόντα, αυτά είναι τα επηρεαζόμενα προϊόντα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη ειδοποίηση. Η Google Italy s.r.l. είναι ο αντισυμβαλλόμενος σας στις συμβάσεις που διέπουν την παροχή αυτών των επηρεαζόμενων προϊόντων μέχρι νεωτέρας.

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360 & Studio
 • Google Ad Manager (μόνο σε σχέση με υπηρεσίες για τις οποίες σας τιμολογεί η Google)
 • Search Ads 360
 • Αναζήτηση πτήσεων
 • Analytics & Analytics 360
 • Διαφημίσεις ξενοδοχείων
 • Διαφημίσεις YouTube
 • Κράτηση YouTube
 • Διαφημίσεις Waze

Διαφημιζόμενοι στη Βόρεια Αμερική

Αν είστε διαφημιζόμενος στη Βόρεια Αμερική και δηλώνετε επιχειρηματικά έσοδα από το Google Ads, κατά την υποβολή των φορολογικών σας δηλώσεων θα πρέπει να καταχωρίσετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (TIN) της Google. Τα στοιχεία της Google είναι τα εξής:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (TIN) 77-0493581

Σημείωση:

Αν είστε διαφημιζόμενος στη Χαβάη και χρησιμοποιείτε αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, οι φόροι σας θα υπολογίζονται και θα χρεώνονται στο τέλος κάθε μήνα.

Διαφημιζόμενοι στη Βόρεια Αμερική

Αν είστε διαφημιζόμενος στη Βόρεια Αμερική και δηλώνετε επιχειρηματικά έσοδα από το Google Ads, κατά την υποβολή των φορολογικών σας δηλώσεων θα πρέπει να καταχωρίσετε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (TIN) της Google. Τα στοιχεία της Google είναι τα εξής:

Google, Inc.
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 77-0493581

Φόρος Προϊόντων και Υπηρεσιών (GST)/Εναρμονισμένος Φόρος Πωλήσεων (HST)

Από την 1η Ιουλίου 2021, οι φόροι GST/HST θα ισχύουν για όλους τους πελάτες του Google Ads με διεύθυνση χρέωσης στον Καναδά οι οποίοι δεν έχουν προσθέσει αριθμό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο GST/HST στο προφίλ πληρωμών.

Για να μάθετε τους τρέχοντες φορολογικούς συντελεστές GST/HST στην περιφέρειά σας, απευθυνθείτε στην τοπική φορολογική αρχή.

Οι διαφημιζόμενοι με μηνιαία τιμολόγηση πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης και να παράσχουν τον αριθμό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο GST/HST, ώστε οι ειδικοί μας να μπορέσουν να ενημερώσουν αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών.

Οι διαφημιζόμενοι με αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές μπορούν να ενημερώσουν τα φορολογικά στοιχεία τους, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων στο Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία και ρυθμίσεις Google Ads | gear [Icon] επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε Περίληψη στην ενότητα Χρέωση
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία στον Καναδά, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τον αριθμό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο GST/HST, στο κατάλληλο προαιρετικό πεδίο Αριθμός φορολογικού μητρώου
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση

Ενημέρωση φορολογικών στοιχείων στο Κέντρο πληρωμών Google

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό πληρωμών Google
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, στη δεξιά πλευρά της σελίδας
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία στον Καναδά, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τον αριθμό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο GST/HST, στο κατάλληλο προαιρετικό πεδίο Αριθμός φορολογικού μητρώου
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση

Φόρος επί των πωλήσεων (QST) στο Κεμπέκ

Το ποσοστό του Φόρου επί των πωλήσεων στο Κεμπέκ (QST) είναι 9,975% και ισχύει για όλους τους πελάτες του Google Ads στην περιοχή που δεν έχουν προσθέσει αριθμό εγγραφής QST στο προφίλ πληρωμών τους.

Οι διαφημιζόμενοι με μηνιαία τιμολόγηση πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης και να παράσχουν τον αριθμό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο QST, ώστε οι ειδικοί μας να μπορέσουν να ενημερώσουν αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών.

Οι διαφημιζόμενοι με αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές μπορούν να ενημερώσουν τα φορολογικά στοιχεία τους και να παράσχουν τον αριθμό εγγραφής στο φορολογικό μητρώο QST, ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.

Σημείωση:

Αν είστε διαφημιζόμενος στη Χαβάη και χρησιμοποιείτε αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, οι φόροι σας θα υπολογίζονται και θα χρεώνονται στο τέλος κάθε μήνα.

Λογαριασμοί που εξυπηρετούνται από την Google Canada Corporation

Όλοι οι λογαριασμοί Google Ads που εξυπηρετούνται από την Google Canada υπόκεινται σε φόρο επί των πωλήσεων με βάση τη διεύθυνση χρέωσης του λογαριασμού σας.  Λάβετε υπόψη ότι ο συντελεστής μπορεί να αλλάξει κατά την κρίση της κυβέρνησης.

Μπορείτε να αναμένετε τα εξής:

 • Θα υπόκειστε πάντοτε σε χρεώσεις ΦΠΑ βάσει του τρέχοντος συντελεστή, όπως απαιτείται από την καναδική νομοθεσία. (Ο λογαριασμός σας εξυπηρετείται από την Google Canada.)

Επηρεαζόμενα προϊόντα μεταπωλητών Google Canada

Αν λάβατε μια ειδοποίηση σχετικά με επηρεαζόμενα προϊόντα, αυτά είναι τα επηρεαζόμενα προϊόντα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη ειδοποίηση. Η Google Canada είναι ο αντισυμβαλλόμενός σας στις συμβάσεις που διέπουν την παροχή αυτών των επηρεαζόμενων προϊόντων μέχρι νεωτέρας:

 • Google Ads
 • Authorized Buyers
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Google Ad Manager (μόνο σε σχέση με υπηρεσίες για τις οποίες σας τιμολογεί η Google)
 • Search Ads 360
 • Αναζήτηση πτήσεων
 • Google Analytics 360
 • Διαφημίσεις ξενοδοχείων
 • Διαφημίσεις YouTube
 • Κράτηση YouTube
 • Διαφημίσεις Waze

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Από την 1η Ιουνίου 2021, όλες οι πωλήσεις του Google Ads στο Μπαγκλαντές θα υπόκεινται σε ΦΠΑ 15%, αν δεν προσκομίσετε έγκυρο 13ψήφιο ΑΦΜ στην Google. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει όλους τους λογαριασμούς Google Ads με διεύθυνση επιχείρησης στο Μπαγκλαντές.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Από την 1η Ιουνίου 2021, θα ισχύει συντελεστής ΦΠΑ 15% για όλους τους πελάτες του Google Ads με διευθύνσεις χρέωσης στο Μπαγκλαντές, οι οποίοι δεν έχουν προσθέσει έναν 13ψήφιο αριθμό ταυτοποίησης επιχείρησης (BIN) στα προφίλ πληρωμών.

Οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν μηνιαία τιμολόγηση πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης και να παράσχουν τον αριθμό BIN, ώστε οι ειδικοί μας να μπορέσουν να ενημερώσουν αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών.

Οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές μπορούν να ενημερώσουν τα φορολογικά στοιχεία τους, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Ενημέρωση φορολογικών στοιχείων στο Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία και ρυθμίσεις Google Ads | gear [Icon] επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία στο Μπαγκλαντές, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τον αριθμό BIN στο κατάλληλο προαιρετικό πεδίο Αριθμός ταυτοποίησης επιχείρησης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ενημέρωση φορολογικών στοιχείων στο Κέντρο πληρωμών Google

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό πληρωμών Google.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία στο Μπαγκλαντές, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τον αριθμό BIN στο κατάλληλο προαιρετικό πεδίο Αριθμός ταυτοποίησης επιχείρησης.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Για τη δραστηριότητά σας στο Google Ads δεν ισχύουν τοπικοί φόροι, καθώς η επιχειρηματική σας σύμβαση με το Google Ads έχει συναφθεί με την Google Asia Pacific Pte. Ltd. Οι συγκεκριμένοι φόροι δεν θα εμφανίζονται στα τιμολόγιά σας.

Google Asia Pacific Pte. Ltd.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, θα ισχύει συντελεστής ΦΠΑ 7% για όλους τους πελάτες του Google Ads με διευθύνσεις χρέωσης στην Ταϊλάνδη, οι οποίοι δεν έχουν προσθέσει έναν 13ψήφιο ταϊλανδέζικο ΑΦΜ στα προφίλ πληρωμών.

Οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν μηνιαία τιμολόγηση πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης και να παράσχουν τον ταϊλανδέζικο ΑΦΜ, ώστε οι ειδικοί μας να μπορέσουν να ενημερώσουν αντίστοιχα το προφίλ πληρωμών.

Οι διαφημιζόμενοι που χρησιμοποιούν αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές μπορούν να ενημερώσουν τα φορολογικά στοιχεία τους, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

Ενημέρωση φορολογικών στοιχείων στο Google Ads

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Εργαλεία και ρυθμίσεις Google Ads | gear [Icon] επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Ρυθμίσεις.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία στην Ταϊλάνδη, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τον ταϊλανδέζικο ΑΦΜ στο κατάλληλο προαιρετικό πεδίο Αριθμός φορολογικού μητρώου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ενημέρωση φορολογικών στοιχείων στο Κέντρο πληρωμών Google

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό πληρωμών Google.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, στην επάνω δεξιά πλευρά της σελίδας.
 3. Στην ενότητα Φορολογικά στοιχεία στην Ταϊλάνδη, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία ρύθμισης, εικονίδιο με το μολύβι και καταχωρίστε τον ταϊλανδέζικο ΑΦΜ στο κατάλληλο προαιρετικό πεδίο Αριθμός φορολογικού μητρώου.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Google New Zealand Limited

Από την 1η Νοεμβρίου 2018 και έπειτα, τα τιμολόγια θα εκδίδονται από την Google New Zealand Limited ως μεταπωλητή αυτών των υπηρεσιών. Όλες οι πωλήσεις του Google Ads στη Νέα Ζηλανδία θα υπόκεινται σε φόρο αγαθών και υπηρεσιών με συντελεστή 15%. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει τους λογαριασμούς Google Ads με διευθύνσεις επιχειρήσεων στη Νέα Ζηλανδία.

Σημείωση:

Η Google δεν μπορεί να σας δώσει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

PT Google Indonesia

Από την 1η Οκτωβρίου 2019 και έπειτα, τα τιμολόγια θα εκδίδονται από την PT Google Indonesia ως μεταπωλητή υπηρεσιών. Για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς φορολογικούς κανονισμούς, όλες οι πωλήσεις του Ads στην Ινδονησία θα υπόκεινται σε ΦΠΑ της τάξεως του 10%. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει τους λογαριασμούς Google Ads με διεύθυνση χρέωσης στην Ινδονησία.

Αν επιθυμείτε να παρακρατείτε φόρο παρακράτησης ύψους 2% στην πληρωμή σας, θα πρέπει να αποστείλετε στην Google ένα πρωτότυπο έντυπο έγγραφο φόρου παρακράτησης (Bukti Potong), για να αποφύγετε τυχόν οφειλόμενα υπόλοιπα στον λογαριασμό σας. Το πρωτότυπο έντυπο έγγραφο φόρου παρακράτησης πρέπει να αποσταλεί σε εμάς εντός της προθεσμίας πληρωμής, όπως υποδεικνύεται στο εμπορικό τιμολόγιο. Δείτε παρακάτω, για να βρείτε τη διεύθυνση.

Αν το έντυπο έγγραφο παρακράτησης φόρου δεν διαθέτει κωδικό QR, πρέπει να στείλετε το πρωτότυπο έντυπο μέσω του POS της Ινδονησίας σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

 • Αν καταβάλλετε πληρωμές για τις διαφημίσεις μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή μεταφοράς μέσω ATM: PO BOX 176 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia
 • Αν είστε πελάτης τιμολόγησης: PO BOX 188 Cibinong 16900, Jl. Tegar Beriman No.7, Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914-Indonesia

Αν το έντυπο έγγραφο φόρου παρακράτησης έχει κωδικό QR, μπορείτε να στείλετε ένα αντίγραφο σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις, με γραμμή θέματος Έντυπο έγγραφο παρακράτησης φόρου PTGI:

 • Αν καταβάλλετε πληρωμές για τις διαφημίσεις μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή μεταφοράς μέσω ATM: eps-wht@google.com
 • Αν είστε πελάτης τιμολόγησης: collections@google.com

Για πελάτες με καθεστώς υπευθύνου είσπραξης ΦΠΑ, απαιτείται να παράσχετε μια Σημείωση εγγραφής (Surat Keterangan Terdaftar ή, αλλιώς, SKT) που εκδόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας της Ινδονησίας (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Μπορείτε να ανεβάσετε αντίγραφα των εγγράφων στην ενότητα Ρυθμίσεις του προφίλ πληρωμών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το καθεστώς υπευθύνου είσπραξης ΦΠΑ.

Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Παρακράτηση φόρων

Σε ό,τι αφορά πληρωμές οι οποίες πραγματοποιούνται από εσάς από την 1η Ιουλίου 2018 και σχετίζονται με υπεράκτιες ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται από την Google Asia Pacific Pte Ltd/Google Ireland Ltd, ισχύει φόρος 5% σύμφωνα με τις διατάξεις του πακιστανικού δημοσιονομικού νόμου του 2018. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο, ίσως χρειαστεί να καταβάλετε αυτόν τον φόρο σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος του Google Ads, οι οποίοι προβλέπουν ότι οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τυχόν φορολογικές ή κρατικές χρεώσεις που ισχύουν στο Πακιστάν για τις υπηρεσίες από τις οποίες επωφελούνται οι ίδιοι.
Λάβετε υπόψη ότι η Google δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σε θέματα φορολογικών ή κρατικών χρεώσεων. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Έμμεσοι φόροι

Επειδή το επιχειρηματικό σας συμφωνητικό με το Google Ads έχει συναφθεί με την Google Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore, για τη δραστηριότητά σας στο Google Ads δεν ισχύουν τοπικοί έμμεσοι φόροι. Κατά συνέπεια, οι έμμεσοι φόροι δεν θα εμφανίζονται στο τιμολόγιο.

Google Australia Pty Limited

Από την 1 Νοεμβρίου 2016 τα τιμολόγια θα εκδίδονται από την Google Australia Pty Limited. Όλες οι πωλήσεις του Google Ads στην Αυστραλία θα υπόκεινται σε φόρο αγαθών και υπηρεσιών της τάξεως του 10%. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει τους λογαριασμούς Google Ads με διευθύνσεις επιχειρήσεων στην Αυστραλία.

Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να σας παράσχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Google Japan G.K.

Από την 1η Απριλίου 2019, τα τιμολόγια θα εκδίδονται από την Google Japan G.K. ως μεταπωλητή υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις διαφημίσεων στην Ιαπωνία θα υπόκεινται στον φόρο κατανάλωσης της Ιαπωνίας (JCT) ύψους 10%. Αυτή αλλαγή επηρεάζει τους λογαριασμούς Google Ads με διεύθυνση επιχείρησης στην Ιαπωνία.


Σημείωση: Η Google δεν μπορεί να σας παρέχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτόν τον φόρο, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας.

Φόροι στην Ινδία

Αν βρίσκεστε στην Ινδία, θα χρεωθείτε με Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών (GST) για όλες τις αγορές που πραγματοποιείτε.

Ο GST είναι ένα μοντέλο διπλής φορολογίας, όπου τόσο τα ινδικά κρατίδια όσο και η κεντρική κυβέρνηση της Ινδίας επιβάλλουν φόρο επί των υπηρεσιών και των αγαθών.

Ο GST αποτελείται από 3 τύπους φόρων: τον φόρο της κεντρικής κυβέρνησης, τον φόρο των κρατιδίων και τον ενσωματωμένο φόρο. Η τοποθεσία της Google που παρέχει τις υπηρεσίες και η τοποθεσία αγοράς καθορίζουν τον φόρο που επιβάλλεται στην αγορά σας. Οι συντελεστές έχουν ως εξής:

 • Συντελεστής φόρου GST κεντρικής κυβέρνησης (CGST): 9%
 • Συντελεστής φόρου GST κρατιδίων (SGST): 9%
 • Συντελεστής ενσωματωμένου GST (IGST): 18%
Σημείωση:
 • Οι διαφημιζόμενοι με διεύθυνση χρέωσης στη Χαριάνα (δηλαδή, ενδοκρατιδιακή υπηρεσία) χρεώνονται με τους συντελεστές CGST + SGST. Σε όλους τους υπόλοιπους επιβάλλεται ο συντελεστής IGST.
 • Ο GST για τους διαφημιζομένους SEZ είναι 0%.

Αν λαμβάνετε υπηρεσίες από την Google India Private Limited (GIPL), τότε, ανάλογα με τον ΑΦΜ σας, θα προσδιοριστεί ο φόρος που επιβάλλεται στην αγορά σας. Οι Αριθμοί Φορολογικού Μητρώου Αγαθών και Υπηρεσιών (GSTIN) είναι υποχρεωτικοί για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς, αλλά προαιρετικοί για τους ατομικούς λογαριασμούς.

Πού μπορείτε να υποβάλετε GSTIN

Αν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαία τιμολόγηση, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του λογαριασμού σας ή στείλτε μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να υποβάλετε τον GSTIN.

Όλοι οι άλλοι διαφημιζόμενοι μπορούν να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους, μεταβαίνοντας στο στοιχείο Χρέωση και πληρωμές και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις, από το μενού στα αριστερά. Στο Προφίλ πληρωμών θα δείτε μια ενότητα με τίτλο Φορολογικά στοιχεία Ινδίας, όπου μπορείτε να καταχωρίσετε τους σχετικούς αριθμούς μητρώου.

Για λογαριασμούς που η διαχείρισή τους γίνεται από εταιρεία παροχής υπηρεσιών, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση και ο GST που έχετε καταχωρίσει αντιστοιχούν στην εταιρεία που πληρώνει για τα τιμολόγια και στο κρατίδιο που επιβάλλει τον GST. Αν το όνομα και η διεύθυνση της εταιρείας στην ενότητα Χρέωση προς στο τιμολόγιό σας διαφέρει από την εταιρεία που πραγματικά πληρώνει τα τιμολόγια, ενημερώστε τη διεύθυνση χρέωσης.

Για επιχειρηματικούς ή ατομικούς λογαριασμούς, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση και ο GSTIN που έχετε καταχωρίσει αντιστοιχούν στην τοποθεσία όπου θα ληφθούν οι υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός GSTIN πρέπει να αντιστοιχεί στο κρατίδιο που αναγράφεται στη διεύθυνση Χρέωση προς, στα τιμολόγιά σας. Αν ο GSTIN δεν αντιστοιχεί στο κρατίδιο της διεύθυνσης χρέωσης, θα θεωρηθεί ότι το τιμολόγιο έχει εκδοθεί σε μη εγγεγραμμένο πελάτη και θα αναφερθεί αναλόγως στις φορολογικές δηλώσεις GST της Google.

Αυτές οι πληροφορίες διασφαλίζουν ότι υπολογίζονται οι σωστοί φόροι.

Έχετε υπόψη τα εξής:

 • Για τους διαφημιζομένους που χρησιμοποιούν αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, οι φόροι υπολογίζονται και χρεώνονται μία φορά τον μήνα, στο τέλος κάθε μήνα.
 • Η Google δεν μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με φορολογικά θέματα. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την αλλαγή, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό της εταιρείας σας.

Σχετικά με τους φόρους που παρακρατούνται στην πηγή (Tax Deducted at the Source - TDS)

Τα πιστοποιητικά TDS πρέπει να αποστέλλονται κάθε τρίμηνο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Υπηρεσίας φορολογίας εισοδήματος της Ινδίας.

Πιστοποιητικά για τρίμηνα που λήγουν τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο, τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο πρέπει να εκδίδονται στη Φόρμα 16Α εντός 15 ημερών από την ημερομηνία προθεσμίας για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης TDS, ειδικότερα μέχρι τις 15 Αυγούστου, 15 Νοεμβρίου, 15 Φεβρουαρίου και 15 Ιουνίου.

Δεν θα γίνονται αποδεκτά πιστοποιητικά TDS για το προηγούμενο οικονομικό έτος, αν αποστέλλονται μετά τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος οικονομικού έτους. Για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά TDS για το φορολογικό έτος 2021-2022 δεν πρέπει να αποσταλούν αργότερα από τις 15 Ιουνίου 2022.

Ο Μόνιμος αριθμός λογαριασμού (Permanent Account Number - PAN) της Google είναι AACCG0527D και η καταχωρισμένη διεύθυνση στο πιστοποιητικό TDS πρέπει να είναι η εξής:

Google India Pvt. Ltd.

No.3, RMZ Infinity, Tower E,

Old Madras Road, 4th & 5th Floor,

Bangalore - 560 016

Αποστολή πιστοποιητικού για φόρο που παρακρατείται στην πηγή (Tax Deducted at the Source - TDS)

Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί μηνιαία τιμολόγηση, αποστείλετε ένα ψηφιακό αντίγραφο του πιστοποιητικού TDS, είτε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο είτε ένα σαρωμένο αντίγραφο σε μορφή PDF του υπογεγραμμένου πιστοποιητικού TDS, απευθείας στη διεύθυνση collections-in@google.com

Αν ο λογαριασμός σας χρησιμοποιεί μη αυτόματες ή αυτόματες πληρωμές, αποστείλετε ένα ψηφιακό αντίγραφο του πιστοποιητικού TDS, είτε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο είτε ένα σαρωμένο αντίγραφο σε μορφή PDF του υπογεγραμμένου πιστοποιητικού, σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν εγκριθεί το ποσό της πίστωσης, θα προστεθεί στον λογαριασμό σας.

Ύψος του TDS

Το τρέχον ποσοστό του TDS για πληρωμές που σχετίζονται με τη διαφήμιση στην Google India Private Limited είναι 2%, εξαιρουμένων του GST (σύμφωνα με την υπ' αρ. 23 Εγκύκλιο του 2017 με ημερομηνία έκδοσης 19 Ιουλίου 2017 από το Κεντρικό Συμβούλιο Άμεσων Φόρων (Central Board of Direct Taxes), Υπουργείο Οικονομικών, Κυβέρνηση της Ινδίας). Ωστόσο, το ποσοστό του TDS υπόκειται σε αλλαγές σύμφωνα με κρατικούς κανονισμούς. Έχετε υπόψη ότι η Google δεν μπορεί να σας δώσει συμβουλές σε φορολογικά θέματα. Αν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με το TDS ή άλλα φορολογικά θέματα, συμβουλευτείτε έναν φοροτεχνικό.

Δήλωση σύμφωνα με το 206AB του Νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961

Η Google υπέβαλε τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος για τα 2 έτη αξιολόγησης που αφορούν τα 2 προηγούμενα έτη, αμέσως πριν από το προηγούμενο έτος κατά το οποίο παρακρατείται ο φόρος και για το οποίο παρήλθε το χρονικό διάστημα για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, όπως ορίζεται στην Παράγραφο 139(1) Νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961 (ο Νόμος).

Συνεπώς, η Google δεν πληροί τον ορισμό του καθορισμένου προσώπου όπως παρέχεται από τις διατάξεις της Παραγράφου 206AB του Νόμου περί φορολογίας εισοδήματος, 1961 και, συνεπώς, δεν ισχύει το υψηλότερο ποσοστό παρακράτησης φόρου που δεν παρέχεται.

Φόροι στη Ρωσία

Όλοι οι διαφημιζόμενοι του Google Ads με διεύθυνση χρέωσης στη Ρωσία χρεώνονται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) 20% για το συνολικό κόστος στο Google Ads, χωρίς εξαιρέσεις.

Ακολουθεί μια περιγραφή των αναμενόμενων φορολογικών ρυθμίσεων, αν βρίσκεστε στη Ρωσική Ομοσπονδία:

 • Ανεξάρτητα από το αν επιλέξετε Επιχείρηση, Ελεύθερος επαγγελματίας ή Ιδιώτης ως φορολογική κατάσταση, θα υπόκειστε πάντα σε χρεώσεις ΦΠΑ σύμφωνα με τον τρέχοντα συντελεστή που ισχύει στη Ρωσία, όπως απαιτείται από τη ρωσική νομοθεσία. (Ο λογαριασμός σας εξυπηρετείται από την Google Russia.)
 • Θα δείτε τις χρεώσεις ΦΠΑ κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και επιλέγοντας Περίληψη χρέωσης στην περιοχή Χρέωση. Ο ΦΠΑ χρεώνεται επί της πραγματικής χρήσης.

ΦΠΑ σε USN

Σύμφωνα με τους φορολογικούς κανονισμούς στη Ρωσία, αν βρίσκεστε σε USN, δεν πρέπει να καταβάλετε ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες που πωλείτε ή αγοράζετε. Ωστόσο, όταν αγοράζετε αγαθά ή υπηρεσίες από μια εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με το γενικό φορολογικό καθεστώς, καταβάλλετε ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στην τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Καθώς η OOO Google λειτουργεί σύμφωνα με το γενικό φορολογικό καθεστώς, θα καταβάλλετε ΦΠΑ και για το Google Ads.

Έχετε υπόψη ότι η Google δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ. Επομένως, αν έχετε κάποια απορία σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Αλλαγή της φορολογικής κατάστασης

Κατά την εγγραφή σας στο Google Ads, θα πρέπει να επιλέξετε μια από τις εξής φορολογικές καταστάσεις: Ιδιώτης, Ελεύθερος επαγγελματίας ή Επιχείρηση. Αν χρειάζεται να αλλάξετε τη φορολογική σας κατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας. Τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν παλαιότερες συναλλαγές ή λογιστικά έγγραφα και θα ισχύουν μόνο από την ημερομηνία της αλλαγής και έπειτα.

Αλλαγή των στοιχείων ΦΠΑ

Για να ελέγξετε την επωνυμία εταιρείας ή τα ΑΦΜ (INN και KPP) που εμφανίζονται στα μηνιαία τιμολόγιά σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.

Ενημέρωση του αριθμού KPP

Αν ο αριθμός KPP έχει αλλάξει, μπορείτε να τον επεξεργαστείτε στον λογαριασμό σας. Για να ενημερώσετε το KPP, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις από το μενού στα αριστερά και, στη συνέχεια, αναζητήστε την ενότητα Προφίλ πληρωμών.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για να επεξεργαστείτε και να ενημερώσετε τον αριθμό KPP. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σημείωση

Μπορούμε να αλλάξουμε το KPP αν το INN παραμένει το ίδιο. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τους ΑΦΜ και την επωνυμία μιας εγγεγραμμένης εταιρείας με τα αντίστοιχα στοιχεία μιας άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας. Αν θέλετε ο λογαριασμός σας στο Google Ads να αντιστοιχεί σε κάποια άλλη εγγεγραμμένη εταιρεία (με διαφορετικό INN), επικοινωνήστε μαζί μας. Τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν παλαιότερες συναλλαγές ή λογιστικά έγγραφα και θα ισχύουν μόνο από την ημερομηνία της αλλαγής και έπειτα.

Αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας

Αν η επωνυμία της εταιρείας σας άλλαξε, επικοινωνήστε μαζί μας. Για την ενημέρωση αυτών των στοιχείων, χρειαζόμαστε ένα σαρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής φόρου, στο οποίο αναφέρονται οι ΑΦΜ και η επωνυμία της εγγεγραμμένης εταιρείας σας. Αφού λάβουμε και επαληθεύσουμε το αποδεικτικό καταβολής φόρου, θα αλλάξουμε την επωνυμία εταιρείας που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Google Ads και στα μηνιαία τιμολόγιά σας. Θα ενημερωθείτε όταν πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή.

Σημείωση

Μπορούμε να αλλάξουμε το KPP ή την επωνυμία της εταιρείας, μόνο αν το INN παραμένει το ίδιο. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τους ΑΦΜ και την επωνυμία μιας εγγεγραμμένης εταιρείας με τα αντίστοιχα στοιχεία μιας άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας. Αν θέλετε ο λογαριασμός σας στο Google Ads να αντιστοιχεί σε διαφορετική εγγεγραμμένη εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας. Τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν παλαιότερες συναλλαγές ή λογιστικά έγγραφα και θα ισχύουν μόνο από την ημερομηνία της αλλαγής και έπειτα.

Διόρθωση του INN

Αν ο λογαριασμός σας στο Google Ads έχει εσφαλμένο INN (ΑΦΜ), αυτό μπορεί να αλλάξει μόνο αν δεν πληκτρολογήθηκε σωστά κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο Google Ads. Επικοινωνήστε μαζί μας και υποβάλετε ένα σαρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής φόρου, όπου θα αναγράφονται οι ΑΦΜ και η επωνυμία της εγγεγραμμένης εταιρείας σας. Αφού λάβουμε και επαληθεύσουμε το αποδεικτικό καταβολής φόρου, θα αλλάξουμε το INN που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας στο Google Ads και στα μηνιαία σας τιμολόγια.

Αν θέλετε ο λογαριασμός σας στο Google Ads να αντιστοιχεί σε κάποια άλλη εγγεγραμμένη εταιρεία (με διαφορετικό INN), επικοινωνήστε μαζί μας. Τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν παλαιότερες συναλλαγές ή λογιστικά έγγραφα και θα ισχύουν μόνο από την ημερομηνία της αλλαγής και έπειτα.

Αλλαγή της νόμιμης διεύθυνσης ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης

Αν η νόμιμη διεύθυνση ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση έχει αλλάξει, μπορείτε να την ενημερώσετε ως εξής:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Για να ενημερώσετε τη νόμιμη διεύθυνσή σας, μεταβείτε στην ενότητα Προφίλ πληρωμών και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 4. Για να ενημερώσετε την ταχυδρομική διεύθυνση, μεταβείτε στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Υπολογισμός ΦΠΑ

Μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις ΦΠΑ, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο], επιλέγοντας Περίληψη χρέωσης στην ενότητα Χρέωση και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.

Τρόπος υπολογισμού του ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ χρεώνεται με βάση την αξία των κλικ και των εμφανίσεων που έχετε συγκεντρώσει.

Χρήση + ΦΠΑ = Ποσό πληρωμής

Πότε χρεώνεται ο ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ ενδέχεται να χρεώνεται μία φορά στο τέλος του μήνα, με βάση το κόστος που έχει συγκεντρωθεί στη διάρκεια του μήνα παροχής της υπηρεσίας.

Παράδειγμα

 • Ας υποθέσουμε ότι ο λογαριασμός σας στο Google Ads λαμβάνει μια πληρωμή των 100 RUB στις 10 Ιουνίου.
 • Η χρήση συγκεντρώνεται κάθε ημέρα, έως ότου η πληρωμή των 100 RUB να δαπανηθεί πλήρως στις 25 Ιουνίου.
 • Ένα στοιχείο γραμμής ΦΠΑ εμφανίζεται στις 25 Ιουνίου και δείχνει τη χρέωση ΦΠΑ από την πληρωμή των 100 RUB.

Παράδειγμα

 • Ας υποθέσουμε ότι ο λογαριασμός σας στο Google Ads λαμβάνει μια πληρωμή 100 RUB στις 25 Ιουνίου.
 • Μέχρι το τέλος του μήνα, στις 30 Ιουνίου, έχουν δαπανηθεί 50 RUB από την πληρωμή. Ένα στοιχείο γραμμής ΦΠΑ εμφανίζεται στις 30 Ιουνίου και δείχνει τη χρέωση ΦΠΑ στη χρήση των 50 RUB.

Έχετε υπόψη ότι οι χρεώσεις ΦΠΑ ενδέχεται να καλύπτουν το φορολογητέο ποσό για περισσότερες από μία πληρωμές, αν δαπανηθούν πλήρως περισσότερες από μία πληρωμές.

ΦΠΑ σε διαφημιστική προσφορά ή προσαρμογές

Αν κερδίσατε ανταμοιβή από προωθητική προσφορά ή οποιονδήποτε άλλον τύπο προσαρμογής πίστωσης, ο ΦΠΑ θα εφαρμοστεί αυτόματα στη χρήση που πληρώθηκε μέσω αυτής της πίστωσης. Στη συνέχεια, αυτό το ποσό ΦΠΑ θα επιστραφεί στο ακέραιο, μόλις δαπανηθεί η συνολική πίστωση, ή θα επιστραφεί μερικώς στο τέλος του ίδιου μήνα, αν δαπανηθεί μόνο ένα μέρος της πίστωσης.

Αν έχετε απορίες σχετικά με την κατανόηση των χρεώσεων ΦΠΑ, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΦΠΑ και Το υπόλοιπό σας

Η σελίδα Περίληψη διαθέτει δύο ενότητες όπου αναφέρεται το υπόλοιπο του λογαριασμού:

 1. Στην ενότητα Το υπόλοιπό σας που βρίσκεται επάνω από τον πίνακα βλέπετε το ποσό που απομένει για διαφημιστική δραστηριότητα, καθώς και ένα εκτιμώμενο ποσό μελλοντικών χρεώσεων ΦΠΑ. Ελέγξτε αυτό το πεδίο, για να εκτιμήσετε το χρηματικό ποσό που απομένει στον λογαριασμό.
 2. Στη στήλη Υπόλοιπο του πίνακα ιστορικού συναλλαγών βλέπετε το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Δεν περιλαμβάνονται τυχόν εκτιμώμενες μελλοντικές χρεώσεις ΦΠΑ σε ποσά πληρωμών που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

Στις προσφορές και στους προϋπολογισμούς που ορίζετε στην καρτέλα Καμπάνιες δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας φόρος 10% επί αγαθών και υπηρεσιών ο οποίος καταβάλλεται στην κορεατική φορολογική αρχή. Ο τρόπος και η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στην Κορέα εξαρτάται από τη ρύθμιση πληρωμών σας. Επιλέξτε παρακάτω τη ρύθμιση που ισχύει για τον λογαριασμό σας.

Αυτόματες και μη αυτόματες πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας

Αν έχετε υπογράψει συμφωνητικό με την Google Asia Pacific Pte. Ltd. (δηλαδή, πληρώνετε για τις διαφημιστικές δαπάνες σας απευθείας στη διεπαφή του Google Ads με πιστωτική κάρτα), τότε από την 1η Ιουλίου 2019 και μετά, σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία της Νότιας Κορέας, θα αρχίσει να προστίθεται φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 10% σε όλες τις συναλλαγές, εκτός αν καταχωρίσετε Αριθμό εγγραφής επιχείρησης σύμφωνα με τη μορφή xxx-xx-xxxxx.

Ενημέρωση των στοιχείων ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία ΦΠΑ σας ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις, στο πλάι της σελίδας.
 4. Βρείτε το Προφίλ πληρωμών και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.
 5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Μη αυτόματες πληρωμές μέσω της LGU+

Όταν εκτελείτε μια πληρωμή μέσω της LGU+, αφαιρούμε αυτόματα ΦΠΑ 10% από την πληρωμή σας, με τον οποίο καλύπτεται το εκτιμώμενο κόστος διαφήμισής σας. Στη συνέχεια, προβάλλουμε τις διαφημίσεις σας χρησιμοποιώντας το ποσό πληρωμής που απομένει. Κατά την προβολή των διαφημίσεών σας, καταβάλλουμε ΦΠΑ κάθε μήνα, βάσει του κόστος διαφήμισης που έχετε συγκεντρώσει τον συγκεκριμένο μήνα.

Στη σελίδα Ιστορικό συναλλαγών χρέωσης, θα δείτε να αναγράφεται ένα ποσό ΦΠΑ για κάθε πληρωμή. Αν είστε εταιρικός διαφημιζόμενος, θα λαμβάνετε ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο ΦΠΑ για κάθε μήνα μέσα στις 10 πρώτες ημέρες του επόμενου μήνα. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κύρια επαφή για τις χρεώσεις που υπάρχει στον λογαριασμό σας, από τον τοπικό συνεργάτη τιμολόγησης της Google, τη MakeBill. Σε αυτό το τιμολόγιο θα εμφανίζεται το ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Αν είστε ιδιώτης διαφημιζόμενος, δεν θα λάβετε τιμολόγιο με ΦΠΑ.

Λάβετε υπόψη ότι η LGU+ θα σας παρέχει απόδειξη για κάθε πληρωμή σας. Αυτή η απόδειξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δήλωση ΦΠΑ σας.

Ενημέρωση των στοιχείων ΦΠΑ

Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία ΦΠΑ σας ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Ρυθμίσεις, στο πλάι της σελίδας.
 4. Βρείτε το Προφίλ πληρωμών και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.
 5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Ρύθμιση πληρωμών με μηνιαία τιμολόγηση

Αν διαθέτετε λογαριασμό Google Ads με μηνιαία τιμολόγηση και χρησιμοποιείτε το νόμισμα KRW, θα χρεωθείτε ΦΠΑ 10% με βάση τα μηνιαία κόστη διαφήμισης. Αν δεν χρησιμοποιείτε το νόμισμα KRW, έχετε υπογράψει συμφωνητικό με την Google Asia Pacific και, συνεπώς, δεν υπόκειστε σε ΦΠΑ.

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το νόμισμα KRW, κάθε μήνα, η κύρια επαφή για τις χρεώσεις θα λαμβάνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν σύνδεσμο προς ένα τιμολόγιο τοπικού φόρου από την MakeBill, τον τοπικό συνεργάτη τιμολόγησης της Google. Για να ενημερώσετε τα στοιχεία ΦΠΑ ή να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία αποστέλλεται το τιμολόγιο τοπικού φόρου, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν είστε διαφημιζόμενος στο Μεξικό με μη αυτόματες πληρωμές ή με μηνιαία τιμολόγηση, θα σας χρεώνουμε 16% για την κάλυψη του φόρου Impuesto sobre Valor Agregado (IVA), του γνωστού ΦΠΑ. Ο τρόπος χρέωσης εξαρτάται από τη ρύθμιση πληρωμών σας. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο παρακάτω, για να μάθετε περισσότερα.

Ρύθμιση πληρωμών με μηνιαία τιμολόγηση

Αν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση μηνιαίας τιμολόγησης, προσθέτουμε 16% του κόστους σας στο τιμολόγιο, για να καλύψουμε τον IVA.

Ρύθμιση μη αυτόματων πληρωμών

Αφαιρούμε 16% από όλες τις μη αυτόματες πληρωμές σας, για να καλύψουμε τον IVA. Στη συνέχεια, πιστώνουμε τον λογαριασμό σας με το υπόλοιπο.

Όταν εκτελείτε μια πληρωμή, υποθέτουμε ότι συμπεριλαμβάνετε το ποσό που θέλετε να πιστωθεί στον λογαριασμό σας, καθώς και το 16% αυτού του ποσού για την κάλυψη του IVA.

Αυτό σημαίνει ότι αν καταβάλετε μια πληρωμή ύψους X, αναλύουμε το ποσό σε Y και 16% του Y, τα οποία μαζί ισοδυναμούν με το X. Πιστώνουμε Y στον λογαριασμό σας και καταβάλλουμε 16% του ποσού Y σε φόρους προς τις μεξικανικές αρχές.

Ακολουθεί η εξίσωση που χρησιμοποιούμε, όπου X είναι το ποσό της πληρωμής και Y είναι το ποσό που έχει πιστωθεί στον λογαριασμό σας:

 • X = Y + (0,16 * Y)
  X = 1,16 * Y
  Y = X/1,16

Ακολουθεί ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι κάνετε μια πληρωμή 116 $ MXN. Για να προσδιορίσουμε το ποσό που θα πιστωθεί στον λογαριασμό σας (Y), θα υπολογίσουμε:

 • Y = MXN 116/1,16
  Y = MXN 100

Θα πιστώσουμε στον λογαριασμό σας 100 MXN και θα αποδώσουμε τα υπόλοιπα 16 MXN στη φορολογική αρχή του Μεξικού.

Τρόπος αλλαγής φορολογικών στοιχείων

Αν έχετε καταχωρίσει εσφαλμένα φορολογικά στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας και στείλτε μας τα σωστά φορολογικά στοιχεία. Ένα ειδικός Google Ads θα επικοινωνήσει μαζί σας για την επιβεβαίωση της αλλαγής. Ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να εκδώσουμε εκ νέου τιμολόγια που δημιουργήθηκαν πριν από την ενημέρωση των φορολογικών στοιχείων στον λογαριασμό σας Google Ads.

Φόροι στην Ουκρανία

Όλοι οι διαφημιζόμενοι της Google που καταβάλλουν πληρωμές μέσω τραπεζικής μεταφοράς και έχουν διεύθυνση χρέωσης στην Ουκρανία υπόκεινται σε χρεώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με τον τρέχοντα συντελεστή 20% της Ουκρανίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ουκρανίας.

Μπορείτε να δείτε τις χρεώσεις ΦΠΑ στη σελίδα Ιστορικό συναλλαγών. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.

Ο λογαριασμός σας εξυπηρετείται από την Google Ukraine. Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία της Ουκρανίας, όταν αγοράζετε προϊόντα ή υπηρεσίες από εταιρεία που υπόκειται στο γενικό φορολογικό καθεστώς, καταβάλλετε ΦΠΑ που περιλαμβάνεται στις τιμές του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Καθώς η Google Ukraine λειτουργεί σύμφωνα με το γενικό φορολογικό καθεστώς, θα καταβάλλετε ΦΠΑ και για το Google Ads.

Έχετε υπόψη ότι η Google δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τον ΦΠΑ. Επομένως, αν έχετε κάποια απορία σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Αλλαγή της φορολογικής κατάστασης

Κατά την εγγραφή σας στο Google Ads, θα χρειαστεί να επιλέξετε τη φορολογική κατάσταση Ιδιώτης, Ελεύθερος επαγγελματίας ή Νομικό πρόσωπο. Αφού κάνετε την επιλογή σας, δεν θα είναι δυνατό να αλλάξετε φορολογική κατάσταση. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε Ιδιώτης, δεν θα μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση σε Νομικό πρόσωπο.

Αν χρειάζεται να αλλάξετε τη φορολογική κατάσταση, κλείστε τον υπάρχοντα λογαριασμό σας Google Ads και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό με την κατάσταση που προτιμάτε. Για να δημιουργήσετε τον νέο λογαριασμό, χρησιμοποιήστε διαφορετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να αλλάξετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπάρχοντα λογαριασμό Google Ads, πριν τον κλείσετε.

Αλλαγή των στοιχείων ΦΠΑ

Για να ελέγξετε την επωνυμία εταιρείας, τη νόμιμη διεύθυνση ή τα ΑΦΜ (INN και EDRPOU) που εμφανίζονται στα μηνιαία τιμολόγιά σας, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και, στην ενότητα Χρέωση, Περίληψη χρέωσης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στην αριστερή πλευρά.

Αλλαγή της νόμιμης επωνυμίας της εταιρείας σας

Αν η επωνυμία της εταιρείας σας άλλαξε, επικοινωνήστε μαζί μας. Για να ενημερώσουμε αυτά τα στοιχεία, χρειαζόμαστε ένα σαρωμένο αντίγραφο των επίσημων εγγράφων εγγραφής που αναφέρουν τους ΑΦΜ, την επωνυμία της εγγεγραμμένης εταιρείας σας και τη νόμιμη διεύθυνση. Αφού λάβουμε τα επίσημα φορολογικά πιστοποιητικά, θα αλλάξουμε την επωνυμία εταιρείας που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Google Ads και στα λογιστικά σας έγγραφα. Θα ενημερωθείτε όταν πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή. Μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, μπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση των προηγούμενων εγγράφων που έχουν εκδοθεί και αναπαριστούν το διορθωμένο όνομα και το EDRPOU.

Σημείωση

Μπορούμε να αλλάξουμε την επωνυμία της εταιρείας μόνο αν το INN και το EDRPOU παραμείνουν τα ίδια. Δεν μπορείτε να αντικαταστήσετε τους ΑΦΜ και την επωνυμία μιας εγγεγραμμένης εταιρείας με τα αντίστοιχα στοιχεία μιας άλλης εγγεγραμμένης εταιρείας. Αν θέλετε ο λογαριασμός σας Google Ads να αντιστοιχεί σε κάποια άλλη εγγεγραμμένη εταιρεία (με διαφορετικό INN), δημιουργήστε άλλο λογαριασμό.

Διόρθωση του INN ή του EDRPOU

Αν ο λογαριασμός σας στο Google Ads έχει εσφαλμένο INN (ΑΦΜ) και EDRPOU, αυτά μπορούν να αλλάξουν μόνο αν δεν πληκτρολογήθηκαν σωστά κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας στο Google Ads. Επικοινωνήστε μαζί μας και υποβάλετε ένα σαρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής φόρου, όπου θα αναγράφονται οι ΑΦΜ και η επωνυμία της εγγεγραμμένης εταιρείας σας. Αφού λάβουμε και επαληθεύσουμε το αποδεικτικό καταβολής φόρου, θα διορθώσουμε το INN ή το EDRPOU που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας Google Ads και σε μελλοντικά λογιστικά έγγραφά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η αναθεώρηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν. Το διορθωμένο INN ή EDRPOU θα εμφανίζεται μόνο σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί μετά τη διόρθωση.

Αν θέλετε ο λογαριασμός σας Google Ads να αντιστοιχεί σε κάποια άλλη εγγεγραμμένη εταιρεία (με διαφορετικό INN και EDRPOU), δημιουργήστε άλλο λογαριασμό.

Αλλαγή κατάστασης εγγραφής ΦΠΑ

Αν η κατάσταση εγγραφής ΦΠΑ άλλαξε, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χρειαστεί να υποβάλετε ένα σαρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής φόρου, όπου θα αναγράφονται οι ΑΦΜ, η επωνυμία της εγγεγραμμένης εταιρείας σας και η κατάσταση φορολογικής εγγραφής ΦΠΑ. Αφού λάβουμε και επαληθεύσουμε το αποδεικτικό καταβολής φόρου, θα αλλάξουμε την κατάσταση στον λογαριασμό σας Google Ads. Η αλλαγή θα εμφανίζεται στα μελλοντικά λογιστικά έγγραφά σας. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι δυνατή η αναθεώρηση εγγράφων που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν.

Αλλαγή της νόμιμης διεύθυνσης ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης

Αν η νόμιμη διεύθυνση ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση έχει αλλάξει, μπορείτε να την ενημερώσετε ως εξής:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
 3. Για να ενημερώσετε τη νόμιμη διεύθυνση, μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις και αναζητήστε την ενότητα Προφίλ πληρωμών. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
 4. Για να ενημερώσετε την ταχυδρομική διεύθυνση, μεταβείτε στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σχετικά με τον ΦΠΑ

Τρόπος υπολογισμού του ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με βάση την αξία των συγκεντρωμένων δαπανών διαφήμισης, όπως των κλικ ή των εμφανίσεων.

Δαπάνες διαφήμισης + ΦΠΑ = Ποσό πληρωμής

Πότε χρεώνεται ο ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ μπορεί να χρεώνεται:

 • Όταν δαπανηθεί πλήρως μια πληρωμή στον λογαριασμό ή
 • Στο τέλος του μήνα, αν μια πληρωμή δαπανηθεί μόνο εν μέρει

Παράδειγμα: Πληρωμή που δαπανήθηκε πλήρως σε έναν μήνα

Ας υποθέσουμε ότι ο λογαριασμός σας στο Google Ads λαμβάνει μια πληρωμή των 200 UAH στις 10 Ιουνίου.

 • Το κόστος διαφήμισης συγκεντρώνεται κάθε ημέρα, έως ότου η πληρωμή των 200 UAH δαπανηθεί πλήρως στις 25 Ιουνίου.
 • Ένα στοιχείο γραμμής ΦΠΑ εμφανίζεται στις 25 Ιουνίου στην κύρια σελίδα Χρέωση και δείχνει τη χρέωση ΦΠΑ από την πληρωμή των 200 UAH.

Παράδειγμα: Πληρωμή που δαπανήθηκε εν μέρει σε έναν μήνα

Ας υποθέσουμε ότι ο λογαριασμός σας στο Google Ads λαμβάνει μια πληρωμή των 200 UAH στις 10 Ιουνίου.

 • Μέχρι το τέλος του μήνα, στις 30 Ιουνίου, έχουν δαπανηθεί μόνο 100 UAH από την πληρωμή. Ένα στοιχείο γραμμής ΦΠΑ εμφανίζεται στις 30 Ιουνίου στην κύρια σελίδα Χρέωση και δείχνει τη χρέωση ΦΠΑ που λήφθηκε από τις δαπάνες διαφήμισης 100 UAH.
 • Ας υποθέσουμε ότι το υπόλοιπο αυτής της πληρωμής δαπανάται έως τις 3 Ιουλίου. Ένα στοιχείο γραμμής ΦΠΑ εμφανίζεται στις 3 Ιουλίου στην κύρια σελίδα Χρέωση και δείχνει τη χρέωση ΦΠΑ που λήφθηκε από το υπόλοιπο των 100 UAH.

Έχετε υπόψη ότι οι χρεώσεις ΦΠΑ μπορεί να καλύπτουν το φορολογητέο ποσό για περισσότερες από μία πληρωμές, αν περισσότερες από μία πληρωμές δαπανηθούν πλήρως σε μία ημέρα.

Αν έχετε απορίες σχετικά με την κατανόηση των χρεώσεων ΦΠΑ, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΦΠΑ σε προσαρμογές ή πιστώσεις από διαφημιστικές προσφορές

Αν κερδίσατε πίστωση από διαφημιστική προσφορά ή κάποιον άλλο τύπο πιστωτικής προσαρμογής, ο ΦΠΑ θα εφαρμοστεί πρώτα αυτόματα στις δαπάνες διαφήμισης που καταβλήθηκαν από αυτήν την πίστωση. Στη συνέχεια, αφού δαπανηθεί η συνολική πίστωση, θα επιστραφούν οι παρακρατηθείσες χρεώσεις ΦΠΑ στον λογαριασμό σας. Αν η πίστωση δαπανηθεί μόνο εν μέρει, οι παρακρατηθείσες χρεώσεις ΦΠΑ θα επιστραφούν εν μέρει στο τέλος του ίδιου μήνα.

ΦΠΑ και τρέχον υπόλοιπο του λογαριασμού σας

Για να βρείτε το τρέχον υπόλοιπό σας, μεταβείτε στη σελίδα Ιστορικό συναλλαγών της ενότητας Χρέωση, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο εργαλείων Google Ads | εργαλεία [εικονίδιο] και επιλέγοντας Περίληψη χρέωσης στην ενότητα Χρέωση. Εκεί θα βρείτε δύο σημεία όπου εμφανίζεται το υπόλοιπο του λογαριασμού σας:

 1. Περίληψη: Στην ενότητα Υπόλοιπο εμφανίζεται το υπόλοιπο που μπορεί να δαπανηθεί πλήρως σε μελλοντική διαφημιστική δραστηριότητα.
 2. Στο πεδίο Υπολειπόμενη πίστωση εμφανίζεται το ποσό που απομένει για διαφήμιση και το εκτιμώμενο ποσό μελλοντικών χρεώσεων ΦΠΑ. Ελέγξτε αυτό το πεδίο, για να εκτιμήσετε το χρηματικό ποσό που απομένει στον λογαριασμό.
 3. Συναλλαγές: Στη στήλη Υπόλοιπο στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών εμφανίζεται το υπόλοιπο του λογαριασμού σας (το οποίο υπολογίζεται με αφαίρεση του ποσού της στήλης Πιστώσεις από το ποσό της στήλης Χρεώσεις), χωρίς να περιλαμβάνονται τυχόν εκτιμώμενες μελλοντικές χρεώσεις ΦΠΑ ή μη χρησιμοποιημένα ποσά πληρωμών.

Στις προσφορές και τους προϋπολογισμούς που ορίζετε στις καμπάνιες σας δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Επόμενο βήμα

Φόροι στη χώρα σας

Μπορεί να ισχύουν φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την επιχείρησή σας, ανάλογα με την τοποθεσία της. Συνεχίστε να διαβάζετε για να δείτε τι ισχύει στη χώρα σας. Αν θέλετε να δείτε πληροφορίες για άλλη χώρα, κάντε κλικ στο παραπάνω αναπτυσσόμενο μενού.

Φόρος πωλήσεων και χρήσης (SUT) στο Πουέρτο Ρίκο

Σε όλα τα τιμολόγια για πελάτες με έδρα το Πουέρτο Ρίκο περιλαμβάνεται ένας φόρος πωλήσεων και χρήσης. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 4% για όλους τους λογαριασμούς Google Ads.

Η Google δεν μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τον φόρο SUT. Αν έχετε απορίες σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα SUT, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

Σημείωση

Εάν η χώρα σας δεν αναφέρεται στη λίστα, αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτουμε φορολογικά στοιχεία για την εν λόγω χώρα. Για τα στοιχεία αυτά, επικοινωνήστε με την τοπική φορολογική αρχή.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false