Úprava textových reklám

Existuje viacero dôvodov na úpravu textu, zobrazených webových adries alebo adries vstupnej stránky textových reklám. Niekedy môže byť potrebné opraviť preklep alebo aktualizovať cieľovú webovú adresu. Svoju reklamu môžete chcieť upraviť aj po zistení, ako účinnejšie osloviť svoje publikum. V tomto článku je vysvetlené, ako môžete jednotlivo alebo hromadne upravovať textové reklamy.

Upozornenie: Ubezpečte sa, že používate Google Ads Editor 12.4 alebo novšiu verziu. Používanie staršej verzie môže mať za následok odstránenie niektorých z predchádzajúcich zmien webových adries a súbežného sledovania. Zistite, ktorú verziu aplikácie Google Ads Editor používate.

Skôr než začnete

Je dôležité chápať, čo sa stane pri úprave reklamy:

 • Keď uložíte úpravy reklamy, vytvárate novú verziu reklamy. 
 • Vaša nová reklama prechádza zvyčajným procesom schvaľovania, ktorý trvá najviac jeden pracovný deň. Upozorňujeme, že Google si vyhradzuje právo stanoviť prioritu kontrol na zaistenie celkovej stability prevádzky systému.
 • Naďalej budete vidieť históriu výkonnosti predchádzajúcich verzií reklamy.
 • Pôvodnú verziu reklamy nebudete môcť obnoviť. Ak by ste chceli opäť používať pôvodný text, musíte reklamu znova upraviť alebo vytvoriť novú.

Tip

Skúste namiesto úpravy reklamy vytvoriť nové reklamy a vyskúšať, akú výkonnosť budú dosahovať rôzne verzie vašej reklamy spustené súčasne. Takto sa vaša pôvodná reklama neprestane zobrazovať a vy okrem toho uvidíte, ako sa darí vašim novým verziám. Google Ads automaticky predvolene zobrazuje reklamy s vyššou výkonnosťou častejšie. 

Pokyny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok naľavo kliknite na položku Reklamy a rozšírenia.
 3. Nájdite reklamu, ktorú chcete upraviť.
 4. Umiestnite kurzor myši na názov reklamy a kliknite na ikonu ceruzky Upraviť.
 5. Vyberte Upraviť.
 6. Vykonajte zmeny reklamného textu a kliknite na možnosť Uložiť novú verziu.
 7. Nová reklama prejde procesom kontroly. Zvyčajne to trvá jeden pracovný deň.

Úprava reklamného textu

Odporúčame vytvoriť v reklamnej skupine aspoň tri reklamy. Google Ads tak môže optimalizovať výkonnosť kampane zobrazením reklamy, ktorá bude pravdepodobne dosahovať najlepšiu výkonnosť, pri každom jednom vyhľadávaní. 
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom kliknite na položku Reklamy navrchu stránky.
 3. Nájdite reklamnú skupinu, ktorú chcete upraviť, a umiestnite na ňu kurzor myši.
 4. V dialógovom okne môžete upraviť:
  1. cieľovú webová adresu,
  2. nadpisy,
  3. zobrazenú cestu,
  4. popis.
 5. Kliknite na možnosť Uložiť novú verziu. Ak reklamu uložíte, aktualizuje sa na novú verziu a odošle na kontrolu. Metriky pre predchádzajúce verzie budú naďalej viditeľné.

Hromadné úpravy reklamného textu

Ak chcete zmeniť text vo viacerých reklamách naraz, postupujte podľa týchto krokov.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia.
 3. Začiarknite políčko vedľa reklám, ktoré chcete upraviť. Ak začiarknete príslušné políčko na paneli ponuky, vyberiete tým všetky reklamy.
 4. Kliknite na položku Upraviť a potom vyberte možnosť Zmeniť textové reklamy.
 5. Môžete vykonať zmeny rozšírených textových reklám a rozšírených dynamických reklám vo vyhľadávaní:
  1. Úpravy: Môžete zmeniť popis, nadpis, zobrazenú cestu alebo cieľovú webovú adresu.
  2. Nájdenie a nahradenie: Môžete nájsť určité slová alebo frázy a nahradiť ich inými.
  3. Pridanie do textu: Môžete pridať text pred existujúci text alebo zaň.
  4. Zmena veľkosti písma: Môžete zmeniť veľkosť písma na veľké písmo, veľké prvé písmeno alebo malé písmo.
 6. Ak chcete vidieť, ako budú úpravy vyzerať, kliknite na tlačidlo Zobraziť ukážku. Kliknutím na tlačidlo Použiť vybrané reklamy upravíte.

Poznámka

Keď uložíte zmeny reklamy, vytvorí sa nová verzia reklamy. Výkonnosť a údaje predchádzajúcich verzií budú naďalej viditeľné. Ďalšie informácie o histórii verzií

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory