Filter: Kahulugan

Isang tool para sa paghahanap at pagpapakita lang sa iyo ng data ng campaign na pinakanauugnay sa iyo.

Halimbawa, maaari kang mag-filter ng mga keyword gamit ang isang partikular na salita, mga bid na mas mataas kaysa sa isang partikular na halaga, at mga clickthrough rate (mga CTR) na mas mababa kaysa sa iyong average.

Ang mga available na opsyon sa filter ay nakadepende sa kung ang tinitingnan mo ay ang iyong mga talahanayan ng keyword, ad, ad group, o campaign.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu