Cung cấp dữ liệu chất lượng cao

Nếu bạn muốn thu hút mọi người chú ý đến sản phẩm của bạn và giúp họ đưa ra quyết định mua hàng với đầy đủ thông tin thì bạn cần cung cấp dữ liệu sản phẩm chính xác và có chất lượng cao. Bạn có thể mang đến cho khách hàng một trải nghiệm mua sắm mượt mà bằng cách đảm bảo rằng Quảng cáo mua sắm và trang web của bạn hiển thị thông tin như nhau về sản phẩm.

Cung cấp dữ liệu chính xác và toàn diện

Mọi người thường có mục tiêu cụ thể khi xem qua các sản phẩm trên Quảng cáo mua sắm. Để hiển thị các sản phẩm có liên quan nhất với những khách hàng phù hợp, Quảng cáo mua sắm cần phải có thông tin cập nhật và chính xác về các sản phẩm của bạn.

Để đảm bảo dữ liệu được chính xác và toàn diện, hãy gửi tất cả các thuộc tính bắt buộc được liệt kê trong đặc tả dữ liệu sản phẩm được áp dụng cho các sản phẩm của bạn. Ngoài ra, hãy bao gồm nhiều thuộc tính được đề xuất nhất có thể. Việc cung cấp tất cả các thuộc tính có liên quan cho một sản phẩm sẽ tăng cơ hội hiển thị của sản phẩm đó với các cụm từ tìm kiếm có liên quan nhất. 

Tất cả các sản phẩm và thông tin của bạn phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Chính sách quảng cáo mua sắm. Chúng tôi có thể tạm ngưng các sản phẩm không đáp ứng được những tiêu chuẩn và yêu cầu này.

Cung cấp dữ liệu cập nhật

Một người truy cập vào trang web của bạn từ một trong các Quảng cáo mua sắm sẽ mong đợi thông tin về giá và trạng thái còn hàng trên trang web sẽ giống như thông tin được hiển thị trong quảng cáo. Ví dụ: nếu một sản phẩm được hiển thị là 'còn hàng' trong Quảng cáo mua sắm của bạn thì người đó sẽ mong đợi có thể mua mặt hàng này, và vì vậy họ có thể thất vọng nếu mặt hàng không còn. Vì những lý do này, chúng tôi thường xuyên kiểm tra trang web của bạn để đảm bảo rằng thông tin mà bạn cung cấp khớp với thông tin trên trang web. Nếu thông tin trên trang web không khớp với dữ liệu bạn cung cấp thì chúng tôi có thể loại bỏ các mặt hàng của bạn khỏi Quảng cáo mua sắm. 

Dưới đây là một số mẹo để cung cấp dữ liệu cập nhật:

  • Tạo nguồn cấp dữ liệu nhanh chóng sau khi bạn cập nhật cơ sở dữ liệu của mình với thông tin mới nhất, chẳng hạn như giá và trạng thái còn hàng.
  • Gửi nguồn cấp dữ liệu đến Quảng cáo mua sắm cùng lúc với thời điểm bạn cập nhật trang web. Ví dụ: nếu bạn cập nhật trang web vào lúc 2:30 sáng hàng đêm, hãy gửi nguồn cấp dữ liệu cũng vào lúc 2:30 sáng. Chúng tôi thường cập nhật thông tin cho các sản phẩm hiện tại trong vòng vài phút (hãy xem Trang tổng quan Merchant Center để biết thông tin chi tiết). Nếu trang web của bạn bao gồm nhiều phần được cập nhật riêng lẻ, hãy tạo một nguồn cấp dữ liệu cho mỗi phần và gửi chúng vào thời điểm thích hợp.
  • Bật tính năng tự động cập nhật mặt hàng. Tính năng này giúp giảm nguy cơ tạm ngưng tài khoản do thông tin về giá và trạng thái còn hàng không khớp nhau và tạm thời ngăn không để mặt hàng của bạn bị loại bỏ bằng cách trích xuất dữ liệu sản phẩm mới nhất từ ​​trang web của bạn. Lưu ý rằng tính năng này phù hợp nhất với một phần nhỏ của kho và không phải là giải pháp thay thế cho nguồn cấp dữ liệu cập nhật, chính xác. Tìm hiểu thêm về tính năng tự động cập nhật mặt hàng
  • Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba, hãy xử lý trước nguồn cấp dữ liệu và tải lên Quảng cáo mua sắm càng sớm càng tốt để nguồn cấp dữ liệu phản ánh các thay đổi đã thực hiện đối với trang web. 
  • Kết hợp tính năng tìm nạp theo lịch với cập nhật trang web. Nếu bạn đã thiết lập tính năng tìm nạp theo lịch cho tài khoản Merchant Center, hãy khớp thời điểm tìm nạp với bất kỳ thời điểm cập nhật thường xuyên nào trên trang web của bạn. Tìm hiểu cách gửi nguồn cấp dữ liệu qua tính năng Tìm nạp theo lịch
  • Sử dụng Content API dành cho Mua sắm (nâng cao) để gửi thông tin mới nhất về giá và trạng thái còn hàng cho Google. Content API cho phép bạn cung cấp thông tin cập nhật cho các mặt hàng riêng lẻ và cập nhật dữ liệu của bạn cho Quảng cáo mua sắm gần như ngay lập tức. Cập nhật sẽ diễn ra ngay khi thông tin sản phẩm thay đổi trong hệ thống của bạn. Tìm hiểu thêm về Content API cho Mua sắm

Cung cấp dữ liệu có thể xác minh

Dưới đây là một vài phương pháp hay nhất mà bạn có thể thực hiện khi cấu trúc trang web để cho phép xác minh nhanh dữ liệu sản phẩm và để giảm nguy cơ mặt hàng bị loại bỏ và tạm ngưng tài khoản: 

  • Cung cấp thông tin sản phẩm quan trọng trực tiếp trong phản hồi HTTP: Bạn có thể gửi thông tin về giá và trạng thái còn hàng trực tiếp trong phản hồi HTTP để xác minh dữ liệu nhanh hơn. Phương pháp này cũng giúp giảm lưu lượng truy cập trên máy chủ trong quá trình xác minh. 
  • Sử dụng vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc để hiển thị giá và trạng thái còn hàng chính xác: Hãy bảo đảm là vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc sẽ hiển thị giá mà người tiêu dùng thanh toán, đặc biệt nếu đó là giá bán. Tìm hiểu thêm về vết đánh dấu dữ liệu có cấu trúc cho Merchant Center
  • Chỉ hiển thị giá cuối cùng trên trang sản phẩm: Nếu các mức giá của bạn cần được hiển thị động thì đừng hiển thị chúng trên trang sản phẩm cho đến khi giá cuối cùng được tải. Nếu các mức giá khác được hiển thị trước trên trang sản phẩm của bạn, thì chúng có thể được hiểu là giá chính xác. Bạn có thể sử dụng công cụ Tìm nạp như Google để xác nhận rằng trang sản phẩm sẽ hiển thị như dự định đối với quy trình xác minh Quảng cáo mua sắm.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố