Studijní příručka k testu Reklama v Nákupech

Nastavení účtu

V části Informace o firmě účtu Merchant Center uveďte základní údaje o své firmě. Sekce Informace o firmě se nachází v navigačním panelu účtu Merchant Center. Tyto údaje se používají v různých programech služby Merchant Center, jako jsou například reklamy v Nákupech.

Přidání informací o firmě

Informace o firmě

Informace, které o své firmě uvedete, zobrazí Google uživatelům, kteří vaše produkty vidí na webu.  

 • Zobrazovaný obchodní název: Název vašeho podniku nebo obchodu. Zobrazovaný obchodní název musí splňovat požadavky na název obchodu a zobrazuje se u vašich reklam.
 • Web: Doména, na které jsou hostovány vaše produkty. Adresa URL musí začínat řetězcem http:// (nebo https://) a musí obsahovat celý název domény.
 • Obchodní adresa: Adresa sídla vaší firmy nebo místo, kde je vaše firma registrována. 
 • Korejské registrační číslo firmy: Pokud lze použít, vaše 10místné registrační číslo firmy (BRN).  
 • Primární uživatelé: Lidé, kteří budou používat váš účet Merchant Center nebo dostávat e-maily ohledně aktivit na vašem účtu.
  • Standardní: Uživatelé, kteří mají možnost přihlásit se do služby Google Merchant Center a přístup ke všem položkám na účtu kromě karty Uživatelé, karty Programy Merchant Center a karty Objednávky a platby.
  • Správce: Uživatelé se standardním přístupem a dalšími možnostmi. Správci mohou přidávat, odstraňovat nebo upravovat uživatelské role na kartě Uživatelé a mají přístup na kartu Programy Merchant Center, kde mohou povolit nebo zakázat programy. 
  • E-mailové kontakty: Uživatelé bez možnosti přístupu na váš účet, kteří však budou na základě předvoleb dostávat některá e-mailová oznámení. 
 • Typy sekundárních uživatelů:
  • Řízení objednávek: Uživatelé odpovědní za správu objednávek. 
  • Zákaznické recenze Google: Tato uživatelská role se zobrazí, pokud jste zapojeni do programu zákaznických recenzí Google. Úroveň Zákaznické role Google umožňuje omezit přístup pouze k sekci Zákaznické recenze Google ve službě Merchant Center. Uživatelé s přidělenou rolí Zákaznické recenze Google nebudou mít přístup do dalších sekcí služby Merchant Center. Standardní uživatelé a administrátoři mají ve výchozím nastavení přístup do sekce Zákaznické recenze Google.
  • Správce plateb: Uživatelé, kteří mohou spravovat nastavení plateb (např. obchodní a daňové informace, nastavení bankovního účtu) a mohou poskytnout přístup úrovně Analytik plateb (sami mají také oprávnění k přístupu této úrovně).
  • Analytik plateb: Uživatelé, kteří mají přístup k výpisům plateb. 
 • Kontakt na služby pro zákazníky (volitelně): E-mail, adresa URL a telefonní číslo služby zákazníkům z vašeho webu. 

Web 

Ověřte a nárokujte si adresu URL na stránce Web v části Informace o firmě. Na této stránce si adresu URL nárokujete a na stránce Informace o firmě ji můžete upravit.  

Upozornění: Odkaz na vstupní stránku produktu musí směřovat na doménu, kterou máte zaregistrovánu v účtu Merchant Center. Je-li adresa vašeho webu http://www.example.cz/, atribut ‘url’ [link] bude mít formát typu http://www.example.cz/polozka1.html.

Většinou je nejlepší zadat adresu URL první úrovně webu, například tedy http://example.cz. Pokud je obchod umístěn na serveru dílčího hostitele nebo podřízené cestě, musí je adresa URL obchodu také obsahovat, například tedy http://stores.example.cz/mujobchod.

Požadavky na adresu URL webu

Adresa URL webu v účtu Merchant Center musí splňovat tyto požadavky:

 • Musí začínat na http:// nebo https://
 • Nejsou povoleny adresy IP (např. http://10.127.127.127)
 • Nejsou povoleny porty (např. http://www.example.cz:8080)
 • Nejsou povoleny fragmenty, např. http://www.example.cz#top
 • Musí dodržovat pravidla pro weby ve službě Merchant Center

Pokud chcete odesílat položky z více domén, musíte mít účet více klientů.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?