Automatsko označavanje: definicija

Značajka koja automatski dodaje parametar vašim URL-ovima radi praćenja izvanmrežnih konverzija i izvješćivanja o izvedbi oglasa pomoću programa za praćenje web-lokacija kao što je Google Analytics.

  • Automatsko označavanje dodat će parametar "Google Click Identifier" (GCLID) URL-u koji klikaju vaši klijenti kako biste znali koji je oglas ostvario klik za svaki posjet vašoj web-lokaciji.
  • Google Analytics i slični programi mogu koristiti podatke iz automatski označenih URL-ova da vam pokažu koje su ključne riječi u Google Adsu dovele posjetitelja na vašu web-lokaciju, iz koje je kampanje ta ključna riječ i kolika je cijena tog klika. Te podatke možete upotrijebiti i za uvoz složenih konverzija u Google Ads, bez obzira radi li se o online ili o izvanmrežnim konverzijama.

Savjet

Ako upotrebljavate API, parametar GCLID također može poslati više podataka o svakom kliku u Izvješće o izvedbi klikova Google Ads API-ja.

Kako provjeriti je li automatsko označavanje uključeno

Automatsko označavanje isključeno je prema zadanim postavkama. U postavkama računa možete provjeriti je li Automatsko označavanje uključeno i možete ga uključiti ili isključiti.

  1. Kliknite Postavke na izborniku stranica slijeva.
  2. Kliknite "Postavke računa" pri vrhu stranice.
  3. Kliknite odjeljak Automatsko označavanje. Ako je okvir opcije "Označi URL koji korisnici kliknu iz mojeg oglasa" označen kvačicom, Automatsko je označavanje uključeno. Da biste ga isključili, poništite okvir i kliknite Spremi.

 

Napomena: kada izradite novu radnju konverzije, ako već ne koristite praćenje konverzija na više računa, automatsko označavanje aktivirat će se automatski. Koristite li praćenje konverzija na više računa, prema prethodnim koracima ručno ćete trebati omogućiti automatsko označavanje na svakom od svojih podređenih računa.

Pogledajte podatke Google Analyticsa na svojem Google Ads računu
Povezivanje Google Analytics i Google Ads računa
Saznajte više o prednostima automatskog označavanja
Uvoz izvanmrežnih ili složenih konverzija

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem