Chờ số dư của bạn cập nhật sau khi thanh toán

Thời gian cần để thấy giao dịch thanh toán của bạn được phản ánh trong tài khoản Google Ads tùy thuộc vào phương thức thanh toán hóa đơn của bạn. Dưới đây là thời gian dự kiến cho các phương thức thanh toán:

  • Séc. Thời gian cập nhật số dư Google Ads của bạn có thể mất đến 5 ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được séc của bạn. Nếu bạn gửi khoản thanh toán đi quốc tế qua thư, thời gian có thể lâu hơn.
  • Chuyển khoản ngân hàng. Thời gian cập nhật số dư tài khoản Google Ads của bạn có thể mất tới năm ngày làm việc sau khi thực hiện chuyển khoản.

Hãy tìm hiểu nơi bạn có thể tìm thấy giao dịch thanh toán của mình sau khi được đăng trong tài khoản Google Ads của bạn và tìm các mẹo về cách thanh toán thành công.

 

Nơi bạn có thể xem giao dịch thanh toán của mình

Khi chúng tôi xử lý xong giao dịch thanh toán của bạn, giao dịch thanh toán này sẽ hiển thị ở những nơi sau đây sau khi bạn nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Lập hóa đơn và thanh toán:

  • Tóm tắt - Trong phần "Số tiền nợ", hãy tìm kiếm "Giao dịch thanh toán mới nhất của bạn là vào" để tìm ngày và số tiền thanh toán được xử lý gần đây nhất của bạn.
  • Hóa đơn - Bạn sẽ thấy các cột “Số tiền đã thanh toán” và “Số dư” được cập nhật trên bảng tại đây khi một thanh toán được áp dụng cho một hoặc nhiều hóa đơn.
  • Giao dịch - Thanh toán xuất hiện như mục hàng trong bảng hàng tháng của bạn. Chọn "Chế độ xem tóm tắt" để phân tách nhanh các khoản thanh toán khỏi chi phí.
Truy cập Google Ads

Mẹo

  • Nếu bạn không thấy số dư tài khoản cập nhật trong khung thời gian thông thường cho hình thức thanh toán của mình, hãy liên hệ với nhóm thu tiền của Google Ads tại địa phương của bạn theo địa chỉ collections@google.com.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố