Čakanie na aktualizáciu zostatku po uskutočnení platby

Platba sa prejaví na zostatku v účte Google Ads až po uplynutí určitého času, ktorý sa líši v závislosti od spôsobu úhrady faktúry. Čo môžete očakávať:

  • Šek: Od prijatia šeku do aktualizácie zostatku v účte Google Ads môže uplynúť až päť pracovných dní. Ak posielate platbu poštou z inej krajiny, môže to trvať dlhšie.
  • Bankový prevod: Od uskutočnenia prevodu do aktualizácie zostatku v účte Google Ads môže uplynúť až päť pracovných dní.

Zistite, kde môžete nájsť svoje platby po ich uverejnení v účte Google Ads, a prečítajte si tipy na úspešnú realizáciu platieb.

 

Ak používate nové prostredie Google Ads, ikona ozubeného kolieska  sa vám v účte nezobrazí. V pravom hornom rohu účtu preto kliknite na ikonu kľúča . Možnosť Fakturácia a platby nájdete pod hlavičkou Nastavenie.

Kde sa zobrazí vaša platba

Platbu môžete po spracovaní vidieť na nasledujúcich miestach, ktoré sa zobrazia po kliknutí na ozubené koliesko a výbere možnosti Fakturácia a platby:

  • Súhrn – v sekcii Splatná suma vyhľadajte časť Vaša posledná platba bola uskutočnená dňa. Bude tu uvedený dátum spolu so sumou poslednej spracovanej platby.
  • Faktúry – v tabuľke sa po uhradení jednej alebo viacerých faktúr aktualizujú stĺpce Zaplatená suma a Zostatok.
  • Transakcie – platby sa zobrazujú vo forme riadkových položiek v mesačných tabuľkách. Ak chcete rýchlo oddeliť platby od nákladov, vyberte možnosť Súhrnné zobrazenie.
Prejsť do služby Google Ads

Tip

  • Ak sa zostatok na účte neaktualizuje v časovom rámci, ktorý je typický pre váš typ platby, kontaktujte miestny tím na výber poplatkov za Google Ads na collections@google.com.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory