Čakanie na aktualizáciu zostatku po uskutočnení platby

Platba sa prejaví na zostatku v účte Google Ads až po uplynutí určitého času, ktorý sa líši v závislosti od spôsobu úhrady faktúry. Čo môžete očakávať:

  • Šek: od prijatia šeku do aktualizácie zostatku v účte Google Ads môže uplynúť až 5 pracovných dní. Ak posielate platbu poštou z inej krajiny, môže to trvať dlhšie.
  • Peňažný prevod: od uskutočnenia prevodu do aktualizácie zostatku v účte Google Ads môže uplynúť až 5 pracovných dní.
  • Kreditná karta: od platby kreditnou kartou do aktualizácie zostatku v účte Google Ads môže uplynúť až 24 hodín. Ak bola platba odmietnutá, kontaktuje svoju banku alebo vydavateľa kreditnej karty.

Ďalšie informácie o časoch spracovania platieb podľa krajiny

Zistite, kde môžete nájsť svoje platby po ich uverejnení v účte Google Ads, a prečítajte si tipy na úspešnú realizáciu platieb.

Kde sa zobrazí vaša platba

Platbu môžete po spracovaní vidieť na nasledujúcich miestach, ktoré sa zobrazia po kliknutí na možnosť Fakturácia Ikona fakturácie.

  • Súhrn – v sekcii Dlžná suma vyhľadajte časť Vaša posledná platba bola uskutočnená dňa. Bude tu uvedený dátum spolu so sumou poslednej spracovanej platby.
  • Faktúry – v tabuľke sa po uhradení jednej alebo viacerých faktúr aktualizujú stĺpce Zaplatená suma a Zostatok.
  • Transakcie – platby sa zobrazujú vo forme riadkových položiek v mesačných tabuľkách. Ak chcete rýchlo oddeliť platby od nákladov, vyberte možnosť Súhrnné zobrazenie.
Prejsť do služby Google Ads

Tip

Ak sa zostatok na účte neaktualizuje v časovom rámci, ktorý je typický pre váš typ platby, kontaktujte miestny inkasný tím Google Ads na collections@google.com. Poznámka: Prostredníctvom tejto e‑mailovej adresy by mali kontaktovať inkasný tím len používatelia s účtami s mesačnou fakturáciou.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka