Разрешаване на проблеми с неприложени плащания, корекции и изгубени плащания

Понякога плащания или корекции не могат да бъдат приложени към профила Ви, тъй като няма достатъчно информация към кой профил или фактура трябва да се отнесат. Също така понякога плащанията се губят в процеса на превеждането им към Google.

Когато в профила Ви има неприложено плащане или корекция, ще видите сигнал до Дължима сума на страниците си за таксуване. За да ги отворите, кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | tools [Icon] и под „Таксуване“ изберете Платежна информация. Ако плащането Ви е изгубено, свържете се с екипа по вземанията, посочен по-долу или в месечната Ви фактура.

Общ имейл адрес за Collections: collections@google.com

Забележка: Само профили с месечно фактуриране трябва да използват този имейл адрес за връзка с екипа по таксуване.

Неприложени корекции

Ако имате неприложени корекции, като например кредити, които не са били приложени към фактура, имате две възможности за прилагането на тези кредити:

  • Намалете плащането на следващата си фактура със сумата на неприложената корекция. Например ако имате 53 лв. неприспаднати корекции и неизплатена фактура за 200 лв., извършете плащане за 147 лв. (200 лв. – 53 лв.) и ще приключим фактурата. Постарайте се да приспаднете точната сума, иначе няма да знаем, че трябва да приложим кредита.
  • Изпратете имейл до местния екип на Google Ads по вземанията с указания как да бъдат отнесени неприложените корекции. Можете да поискате например плащането Ви да бъде разделено наполовина и приложено към две неизплатени фактури. Не забравяйте да включите номерата на фактурите и сумите, които трябва да приложим към всяка от тях.

Връзка с екипа по вземанията

Общ имейл адрес за Collections: collections@google.com

Ако плащането Ви е изгубено

Ако плащането Ви е изгубено, изпратете имейл на местния екип по вземанията с прикачено към него доказателство за плащането, за да покажете, че плащането е било извършено. То може да бъде сканирано изображение или екранна снимка на разписката Ви за банков превод, извлечение от банката или кредитната Ви карта, както и онлайн банковата Ви сметка или сметката на кредитната Ви карта.

Доказателството за плащането Ви трябва също да съдържа следната информация:

  • датата на извършване на плащането. Ако е възможно, покажете всички транзакции за пет дни преди и след превода.
  • сумата и валутата на плащането.
  • бенефициента на средствата, например Google Ads.
  • името на банката, изпратила превода.

Също така от съображения за сигурност, моля, заличете поверителната информация в извлечението на банковата си сметка или кредитната си карта, особено целия номер на банковата сметка или средните осем цифри на номера на кредитната карта.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си