Zmiana adresu i ustawień kontaktów

 

W każdej chwili możesz wprowadzić zmiany w danych kontaktowych związanych z płatnościami na koncie Google Ads.

To, które informacje kontaktowe możesz zmienić, i jak to zrobić, zależy od ustawień płatności: automatyczne, ręczne lub fakturowanie miesięczne.

W nowej wersji Google Ads nie ma ikony koła zębatego  na koncie. Zamiast niej kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu. „Rozliczenia i płatności” znajdziesz pod nagłówkiem „Konfiguracja”.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych

W Google Ads możesz płacić za reklamy przed ich wyświetleniem (płatność ręczna) lub korzystać z systemu opłat automatycznych po wyświetleniu reklam (płatność automatyczna).

Aktualizacja adresu lub numeru telefonu firmy

Zanim zmienisz dane kontaktowe, pamiętaj o tym, że:

 • Adres firmy to adres prowadzonej przez Ciebie działalności, który został wpisany podczas zakładania konta Google Ads i jest umieszczany na fakturach Twojego konta. Z jednym kontem Google Ads możesz powiązać tylko jeden adres firmy.
 • Adres rozliczeniowy to dane zarejestrowane u wystawcy karty kredytowej lub w banku. Używamy go do weryfikowania informacji o płatności. W razie potrzeby możesz podać inny adres rozliczeniowy dla każdej metody płatności, ponieważ adres rozliczeniowy nie musi być zgodny z adresem firmy.
 • Informacje muszą być aktualne. Nie możemy zmieniać faktur, które zostały już wygenerowane, nawet jeśli zawierają nieprawidłowy adres.

Aby zaktualizować adres lub numer telefonu firmy:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Profil płatności” znajdź opcję Nazwa i adres firmy.
 5. Kliknij ikonę ołówka i zaktualizuj dane.
 6. Kliknij Zapisz.
Zmiana ustawień e-maila (powiadomienia o rozliczeniach)

Ustawienia e-mail określają, jakie e-maile będą wysyłane do osób kontaktowych ds. płatności wskazanych na koncie. Osoba kontaktowa może otrzymywać wszystkie e-maile, tylko e-maile administracyjne lub nie otrzymywać żadnych e-maili.

Aby zaktualizować szczegóły powiadomień rozliczeniowych:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Osoby kontaktowe ds. płatności” kliknij ikonę ołówka i zaktualizuj informacje o istniejącej osobie kontaktowej lub kliknij Dodaj nowy kontakt, by ustawić powiadomienia dla nowego adresu e-mail.
 5. Kliknij Zapisz.
 

Reklamodawcy rozliczający się za pomocą fakturowania miesięcznego

Fakturowanie miesięczne to ustawienie płatności, w ramach którego Google zwiększa Twój limit kredytowy na koszty reklamy i wystawia co miesiąc fakturę płatną czekiem lub przelewem bankowym. Jeśli Twoje konto jest rozliczane w trybie fakturowania miesięcznego i chcesz zmienić informacje rozliczeniowe, kliknij jeden z linków poniżej:

Aktualizacja adresu rozliczeniowego na fakturze

Domyślnie umieszczamy na fakturze zarejestrowany adres firmy. Jeśli chcesz zmienić ten adres, wykonaj te czynności na co najmniej 15 dni przed końcem miesiąca:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Konto płatności” znajdź opcję Adres rozliczeniowy.
 5. Kliknij ikonę ołówka i wybierz istniejący adres lub kliknij Dodaj nowy adres.
 6. Wpisz dane i kliknij Zapisz.
Aktualizacja adresu pocztowego lub adresu e-mail, na który wysyłane są faktury

Aby zmiany zostały uwzględnione od następnego miesiąca, musisz zaktualizować adres pocztowy lub adres e-mail przed 25 dniem bieżącego miesiąca.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Ustawienia z boku strony.
 4. W sekcji „Konto płatności” znajdź opcję Dostarczanie faktur pocztą elektroniczną lub Dostarczanie faktur pocztą i kliknij ikonę ołówka, by dodać lub usunąć adres.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Jeśli chcesz dostać nową fakturę na podstawie wprowadzonych zmian, kliknij Faktury z boku strony, a następnie numer faktury w tabeli.
 7. Gdy pojawi się faktura, kliknij Odśwież fakturę ze zaktualizowanymi informacjami u góry strony.
Zmiana ustawień e-maili (powiadomień o rozliczeniach)

Ustawienia e-maili określają, jakie e-maile będą wysyłane do osób kontaktowych ds. płatności wskazanych na koncie. Oto, co oznaczają poszczególne poziomy:

 • Wszystkie e-maile dotyczące płatności: wszystkie e-maile dotyczące kont, w tym informacje związane z płatnościami i fakturami.
 • Tylko administracyjne e-maile dotyczące płatności: najistotniejsze e-maile, np. zagrożenie zawieszeniem konta lub żądania zatwierdzenia nowych kont produktów.
 • Żadnych e-maili dotyczących płatności: osoba kontaktowa nie będzie otrzymywać e-maili związanych z rozliczeniami i płatnościami.

Aby dodać więcej osób kontaktowych, do których mają być wysyłane wszystkie e-maile związane z rozliczeniami, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub zespołem pomocy.

Wskazówka

 • Niektóre e-maile rozliczeniowe (np. służące do weryfikacji adresu e-mail lub rezygnacji z otrzymywania powiadomień) zawierają linki, które wygasają. Pomaga to zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z kont. Jeśli link wygasł i potrzebujesz nowego, wypróbuj link z najnowszego e-maila lub poproś administratora konta o jego ponowne przesłanie.

Reklamodawcy rozliczający się za pomocą fakturowania miesięcznego

Fakturowanie miesięczne to ustawienie płatności, w ramach którego Google zwiększa Twój limit kredytowy na koszty reklamy i wystawia co miesiąc fakturę płatną czekiem lub przelewem bankowym. Jeśli Twoje konto jest rozliczane w trybie fakturowania miesięcznego i chcesz zmienić informacje rozliczeniowe, kliknij jeden z linków poniżej:

Aktualizacja adresu rozliczeniowego na fakturze

Domyślnie umieszczamy na fakturze zarejestrowany adres firmy. Jeśli chcesz go zmienić, skontaktuj się z nami.

Aktualizacja adresu e-mail, na który są wysyłane faktury

Fakturę VAT wysyłamy na adres osoby kontaktowej ds. rozliczeń na Twoim koncie. Jeśli chcesz go zmienić, skontaktuj się z nami.

Aby zmiany zostały uwzględnione od następnego miesiąca, musisz zaktualizować adres e-mail, na który są wysyłane faktury Google Ads, do 25 dnia bieżącego miesiąca. Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Konto płatności” znajdź opcję Dostarczanie faktur pocztą elektroniczną i kliknij ikonę ołówka, by zmienić adres.
 5. Kliknij Dodaj nowy adres e-mail i wpisz informacje.
 6. Kliknij Zapisz.
 7. Jeśli chcesz dostać nową fakturę na podstawie wprowadzonych zmian, kliknij Faktury z boku strony, a następnie numer faktury w tabeli.
 8. Gdy pojawi się faktura, kliknij Odśwież fakturę ze zaktualizowanymi informacjami u góry strony.
Zmiana ustawień e-maili (powiadomień o rozliczeniach)

Ustawienia e-maili określają, jakie e-maile będą wysyłane do osób kontaktowych ds. płatności wskazanych na koncie. Oto, co oznaczają poszczególne poziomy:

 • Wszystkie e-maile dotyczące płatności: wszystkie e-maile dotyczące kont, w tym informacje związane z płatnościami i fakturami.
 • Tylko administracyjne e-maile dotyczące płatności: najistotniejsze e-maile, np. zagrożenie zawieszeniem konta lub żądania zatwierdzenia nowych kont produktów.
 • Żadnych e-maili dotyczących płatności: osoba kontaktowa nie będzie otrzymywać e-maili związanych z rozliczeniami i płatnościami.

Aby dodać więcej osób kontaktowych, do których mają być wysyłane wszystkie e-maile związane z rozliczeniami, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub zespołem pomocy.

Wskazówka

 • Niektóre e-maile rozliczeniowe (np. służące do weryfikacji adresu e-mail lub rezygnacji z otrzymywania powiadomień) zawierają linki, które wygasają. Pomaga to zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z kont. Jeśli link wygasł i potrzebujesz nowego, wypróbuj link z najnowszego e-maila lub poproś administratora konta o jego ponowne przesłanie.

Reklamodawcy rozliczający się za pomocą fakturowania miesięcznego

Fakturowanie miesięczne to ustawienie płatności, w ramach którego Google zwiększa Twój limit kredytowy na koszty reklamy i wystawia co miesiąc fakturę płatną przelewem bankowym. Jeśli Twoje konto jest rozliczane w trybie fakturowania miesięcznego i chcesz zmienić informacje rozliczeniowe, kliknij jeden z linków poniżej:

Aktualizacja adresu e-mail, na który są wysyłane faktury

Aby zmiany zostały uwzględnione od następnego miesiąca, musisz zaktualizować adres e-mail, na który są wysyłane faktury, do 25 dnia bieżącego miesiąca.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Konto płatności” znajdź opcję Dostarczanie faktur pocztą elektroniczną i kliknij ikonę ołówka, by zmienić adres.
 5. Kliknij Dodaj nowy adres e-mail i wpisz informacje.
 6. Kliknij Zapisz.
Zmiana ustawień e-maili (powiadomień o rozliczeniach)

Ustawienia e-maili określają, jakie e-maile będą wysyłane do osób kontaktowych ds. płatności wskazanych na koncie. Oto, co oznaczają poszczególne poziomy:

 • Wszystkie e-maile dotyczące płatności: wszystkie e-maile dotyczące kont, w tym informacje związane z płatnościami i fakturami.
 • Tylko administracyjne e-maile dotyczące płatności: najistotniejsze e-maile, np. zagrożenie zawieszeniem konta lub żądania zatwierdzenia nowych kont produktów.
 • Żadnych e-maili dotyczących płatności: osoba kontaktowa nie będzie otrzymywać e-maili związanych z rozliczeniami i płatnościami.

Aby dodać więcej osób kontaktowych, do których mają być wysyłane wszystkie e-maile związane z rozliczeniami, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub zespołem pomocy.

Wskazówka

 • Niektóre e-maile rozliczeniowe (np. służące do weryfikacji adresu e-mail lub rezygnacji z otrzymywania powiadomień) zawierają linki, które wygasają. Pomaga to zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z kont. Jeśli link wygasł i potrzebujesz nowego, wypróbuj link z najnowszego e-maila lub poproś administratora konta o jego ponowne przesłanie.

Zmiana szczegółów podatku VAT

Jeśli chcesz zmienić informacje o podatku od towarów i usług (VAT), przeczytaj artykuł o podatkach w Twoim kraju.

Podobne linki

W każdej chwili na koncie Google Ads możesz zmienić dane osób kontaktowych otrzymujących powiadomienia rozliczeniowe.

To, które informacje kontaktowe możesz zmienić, i jak to zrobić, zależy od ustawień płatności: automatyczne, ręczne lub fakturowanie miesięczne.

W nowej wersji Google Ads nie ma ikony koła zębatego  na koncie. Zamiast niej kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu. „Rozliczenia i płatności” znajdziesz pod nagłówkiem „Konfiguracja”.

Reklamodawcy korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych

W Google Ads możesz płacić za reklamy przed ich wyświetleniem (płatność ręczna) lub korzystać z systemu opłat automatycznych po wyświetleniu reklam (płatność automatyczna).

Aktualizacja adresu lub numeru telefonu firmy

Zanim zmienisz dane kontaktowe, pamiętaj o tym, że:

 • Adres firmy to adres prowadzonej przez Ciebie działalności, który został wpisany podczas zakładania konta Google Ads. Jest on widoczny na fakturach Twojego konta. Z jednym kontem Google Ads możesz powiązać tylko jeden adres firmy.
  • W przypadku firmowych kont Google Ads założonych z podaniem identyfikatora CUIT nie możesz edytować adresu firmowego, bo jest on skojarzony z numerem identyfikacji podatkowej.
  • W przypadku indywidualnych kont Google Ads zakładanych z podaniem numeru DNI adres firmowy możesz edytować w każdej chwili.
 • Adres rozliczeniowy to dane zarejestrowane u wystawcy karty kredytowej lub w banku. Używamy go do weryfikowania informacji o płatności. W razie potrzeby możesz podać inny adres rozliczeniowy dla każdej metody płatności, ponieważ adres rozliczeniowy nie musi być zgodny z adresem firmy.

Aby zaktualizować adres lub numer telefonu firmy:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Profil płatności” znajdź opcję Nazwa i adres firmy.
 5. Kliknij ikonę ołówka i zaktualizuj dane.
 6. Kliknij Zapisz.

Uwaga

Jeśli zmienisz adres firmy (ale nie jej numer CUIT), możesz wprowadzić tę modyfikację na koncie, kontaktując się z Centrum pomocy. Jeśli chcesz zmienić numer CUIT (lub numer CUIT i adres), upewnij się, że nie masz na koncie żadnych pozostałych środków, a potem skontaktuj się z nami. Aby przeprowadzić zmianę adresu, potrzebujemy dokumentu prawnego z jej zatwierdzeniem.

Zmiana ustawień e-maila (powiadomienia o rozliczeniach)

Ustawienia e-mail określają, jakie e-maile będą wysyłane do osób kontaktowych ds. płatności wskazanych na koncie. Osoba kontaktowa może otrzymywać wszystkie e-maile, tylko e-maile administracyjne lub nie otrzymywać żadnych e-maili.

Aby zaktualizować powiadomienia rozliczeniowe:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
 4. W sekcji „Osoby kontaktowe ds. płatności” kliknij ikonę ołówka i zaktualizuj informacje o istniejącej osobie kontaktowej lub kliknij Dodaj nowy kontakt, by ustawić powiadomienia dla nowego adresu e-mail.
 5. Kliknij Zapisz.

Reklamodawcy rozliczający się za pomocą fakturowania miesięcznego

Fakturowanie miesięczne to ustawienie płatności, w ramach którego Google zwiększa Twój limit kredytowy na koszty reklamy i wystawia co miesiąc fakturę płatną czekiem lub przelewem bankowym. Jeśli Twoje konto jest rozliczane w trybie fakturowania miesięcznego i chcesz zmienić informacje rozliczeniowe, kliknij jeden z linków poniżej:

Aktualizacja adresu e-mail do faktury

Aby zmiany zostały uwzględnione od następnego miesiąca, musisz zaktualizować adres e-mail, na który są wysyłane faktury, do 25 dnia bieżącego miesiąca.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę koła zębatego i wybierz Rozliczenia i płatności. Zrób to teraz
 3. Kliknij Ustawienia z boku strony.
 4. W sekcji „Konto płatności” odszukaj opcję Dostarczanie faktur pocztą elektroniczną i kliknij obok niej ikonę ołówka.
 5. Kliknij x, by usunąć adres lub Dodaj nowy adres e-mail, by podać nowe dane.
 6. Kliknij Zapisz.
Zmiana ustawień e-maili (powiadomień o rozliczeniach)

Ustawienia e-maili określają, jakie e-maile będą wysyłane do osób kontaktowych ds. płatności wskazanych na koncie. Oto, co oznaczają poszczególne poziomy:

 • Wszystkie e-maile dotyczące płatności: wszystkie e-maile dotyczące kont, w tym informacje związane z płatnościami i fakturami.
 • Tylko administracyjne e-maile dotyczące płatności: najistotniejsze e-maile, np. zagrożenie zawieszeniem konta lub żądania zatwierdzenia nowych kont produktów.
 • Żadnych e-maili dotyczących płatności: osoba kontaktowa nie będzie otrzymywać e-maili związanych z rozliczeniami i płatnościami.

Aby dodać więcej osób kontaktowych, do których mają być wysyłane wszystkie e-maile związane z rozliczeniami, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem handlowym lub zespołem pomocy.

Wskazówka

 • Niektóre e-maile rozliczeniowe (np. służące do weryfikacji adresu e-mail lub rezygnacji z otrzymywania powiadomień) zawierają linki, które wygasają. Pomaga to zapobiegać niewłaściwemu korzystaniu z kont. Jeśli link wygasł i potrzebujesz nowego, wypróbuj link z najnowszego e-maila lub poproś administratora konta o jego ponowne przesłanie.

Podobne linki

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem