Adreses un kontaktinformācijas iestatījumu mainīšana

Norēķinu kontaktinformāciju savā Google Ads kontā varat mainīt jebkurā laikā.

Tas, kādu kontaktinformāciju varat mainīt un kā to var izdarīt, ir atkarīgs no norēķinu maksājumu iestatījuma: automātiskie maksājumi, manuālie maksājumi vai ikmēneša rēķini.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto automātiskos vai manuālos maksājumus

Izmantojot programmu Google Ads, varat veikt maksājumus, pirms tiek rādītas jūsu reklāmas (manuālie maksājumi), vai automātiski veikt maksājumus pēc reklāmu rādīšanas (automātiskie maksājumi).

Uzņēmuma adreses un tālruņa numura atjaunināšana

Pirms kontaktinformācijas mainīšanas ņemiet vērā tālāk minētos nosacījumus.

 • Jūsu uzņēmuma adrese ir adrese, ko ievadījāt, izveidojot Google Ads kontu, un tā tiek norādīta jūsu konta rēķinos. Vienā Google Ads kontā drīkst norādīt tikai vienu uzņēmuma adresi.
 • Norēķinu adrese ir adrese, ko esat norādījis kredītkartes izsniedzējam vai bankai. Mēs to izmantojam, lai verificētu jūsu maksājumu informāciju. Ja nepieciešams, varat ievadīt atšķirīgu norēķinu adresi katram maksājuma veidam, jo norēķinu adresei nav jāsakrīt ar uzņēmuma adresi.
 • Gādājiet, lai kontā vienmēr būtu norādīta jaunākā informācija. Mēs nevaram mainīt jau izveidotus rēķinus, pat ja tajos ir norādīta nepareiza adrese.

Tālāk ir norādīts, kā atjaunināt uzņēmuma adresi vai tālruņa numuru.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu profils” atrodiet vienumu Uzņēmuma nosaukums un adrese.
 1. Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas un atjauniniet informāciju.
 2. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
E-pasta preferenču mainīšana (norēķinu paziņojumi)

E-pasta preferences nosaka, kādi e-pasta ziņojumi tiks nosūtīti jūsu kontā norādītajām maksājumu profila kontaktpersonām. Varat iestatīt, lai kontaktpersona saņem visus e-pasta ziņojumus, tikai administratīvos ziņojumus vai nekādus ziņojumus.

Tālāk ir norādīts, kā atjaunināt informāciju par norēķinu paziņojumiem.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu profila kontaktpersonas” noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atjauninātu esošu kontaktinformāciju, vai noklikšķiniet uz Pievienot jaunu kontaktpersonu, lai iestatītu paziņojumus jaunai e-pasta adresei.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto ikmēneša rēķinu maksājumu iestatījumu

Ikmēneša rēķini ir maksājumu iestatījums, saskaņā ar kuru Google paplašina kredītlīniju jūsu reklamēšanas izmaksām un jūs katru mēnesi saņemat rēķinu, kas jāapmaksā ar čeku vai pārskaitījumu. Ja jūsu kontā tiek izmantoti ikmēneša rēķini un jūs vēlaties mainīt norēķinu informāciju, noklikšķiniet uz tālāk sniegtās saites.

Svarīga informācija: reklāmdevējiem, kas veic ikmēneša maksājumus, sadaļa “Maksājumu profils” nav rediģējama. Ja jūs veicat ikmēneša maksājumus un vēlaties atjaunināt sava uzņēmuma adresi vai tālruņa numuru, lūdzam sazināties ar mums.
Rēķinā norādītās rēķina saņēmēja adreses atjaunināšana

Pēc noklusējuma jūsu rēķinā tiek norādīta uzņēmuma juridiskā adrese. Ja vēlaties mainīt adresi, veiciet tālāk norādītās darbības vismaz 15 dienas pirms mēneša beigām.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu konts” atrodiet vienumu Rēķina saņēmējs.
 4. Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas un atlasiet esošu adresi vai noklikšķiniet uz Pievienot jaunu adresi.
 5. Ievadiet nepieciešamo informāciju un pēc tam noklikšķiniet uz Saglabāt.
Rēķina nosūtīšanai pa pastu vai e-pastu izmantotās adreses atjaunināšana

Lai izmaiņas stātos spēkā nākamajā mēnesī, mainiet sava rēķina piegādes pasta adresi vai e-pasta adresi līdz katra mēneša 25. datumam.

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu konts” atrodiet vienumu Rēķinu nosūtīšana pa e-pastu vai Rēķinu nosūtīšana pa pastu, pēc tam noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai pievienotu adresi vai izdzēstu to.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 5. Ja pēc izmaiņu veikšanas vēlaties saņemt jaunu rēķinu, lapas malā noklikšķiniet uz saites Rēķini un pēc tam tabulā — uz rēķina numura.
 6. Kad tiek parādīts rēķins, ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz saites Atkārtoti izveidot rēķinu ar atjauninātu informāciju.
E-pasta preferenču mainīšana (norēķinu paziņojumi)

E-pasta preferences nosaka, kādi e-pasta ziņojumi tiks nosūtīti jūsu kontā norādītajām maksājumu profila kontaktpersonām. Tālāk ir norādīta katra līmeņa nozīme.

 • Visi maksājumu e-pasta ziņojumi: visi e-pasta ziņojumi par kontiem, tostarp informācija par maksājumiem un rēķiniem.
 • Tikai administratīvie maksājumu e-pasta ziņojumi: būtiski e-pasta ziņojumi, piemēram, ziņojumi par iespējamu konta darbības apturēšanu vai jaunu produktu kontu apstiprināšanas pieprasījumi.
 • Nekāda veida maksājumu e-pasta ziņojumi: kontaktpersona nesaņems e-pasta ziņojumus saistībā ar norēķiniem un maksājumiem.

Lai pievienotu vairāk kontaktpersonu, kurām jāsaņem visi ar norēķiniem saistītie e-pasta ziņojumi, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai atbalsta komandu.

Padoms

 • Dažos ar norēķiniem saistītajos e-pasta ziņojumos (piemēram, e-pasta ziņojumos, kuru mērķis ir verificēt e-pasta adresi vai atteikties no paziņojumu saņemšanas) ir iekļautas saites ar derīguma termiņu. Tādējādi tiek novērsta kontu ļaunprātīga izmantošana. Ja jūsu saites derīguma termiņš ir beidzies un jums ir nepieciešama jauna saite, izmantojiet pēdējā e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai lūdziet konta administratoram atkārtoti jums nosūtīt saiti.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto ikmēneša rēķinu maksājumu iestatījumu

Ikmēneša rēķini ir maksājumu iestatījums, saskaņā ar kuru Google paplašina kredītlīniju jūsu reklamēšanas izmaksām un jūs katru mēnesi saņemat rēķinu, kas jāapmaksā ar čeku vai pārskaitījumu. Ja jūsu kontā tiek izmantoti ikmēneša rēķini un jūs vēlaties mainīt norēķinu informāciju, noklikšķiniet uz tālāk sniegtās saites.

Svarīga informācija: reklāmdevējiem, kas veic ikmēneša maksājumus, sadaļa “Maksājumu profils” nav rediģējama. Ja jūs veicat ikmēneša maksājumus un vēlaties atjaunināt sava uzņēmuma adresi vai tālruņa numuru, lūdzam sazināties ar mums.
Rēķinā norādītās rēķina saņēmēja adreses atjaunināšana

Pēc noklusējuma jūsu rēķinā tiek norādīta uzņēmuma juridiskā adrese. Ja vēlaties mainīt šo adresi, sazinieties ar mums.

Rēķinu nosūtīšanai pa e-pastu izmantotās adreses mainīšana

Jūsu nodokļu rēķins tiek nosūtīts jūsu konta galvenajai norēķinu kontaktpersonai. Ja vēlaties to mainīt, sazinieties ar mums.

Lai izmaiņas stātos spēkā nākamajā mēnesī, mainiet sava Google Ads rēķina piegādes e-pasta adresi līdz katra mēneša 25. datumam. Tālāk norādīts, kā to izdarīt.

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu konts” atrodiet vienumu Rēķinu nosūtīšana pa e-pastu, pēc tam noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu.
 4. Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu e-pasta adresi un ievadiet nepieciešamo informāciju.
 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
 6. Ja pēc izmaiņu veikšanas vēlaties saņemt jaunu rēķinu, lapas malā noklikšķiniet uz saites Rēķini un pēc tam tabulā — uz rēķina numura.
 7. Kad tiek parādīts rēķins, ekrāna augšdaļā noklikšķiniet uz saites Atkārtoti izveidot rēķinu ar atjauninātu informāciju.
E-pasta preferenču mainīšana (norēķinu paziņojumi)

E-pasta preferences nosaka, kādi e-pasta ziņojumi tiks nosūtīti jūsu kontā norādītajām maksājumu profila kontaktpersonām. Tālāk ir norādīta katra līmeņa nozīme.

 • Visi maksājumu e-pasta ziņojumi: visi e-pasta ziņojumi par kontiem, tostarp informācija par maksājumiem un rēķiniem.
 • Tikai administratīvie maksājumu e-pasta ziņojumi: būtiski e-pasta ziņojumi, piemēram, ziņojumi par iespējamu konta darbības apturēšanu vai jaunu produktu kontu apstiprināšanas pieprasījumi.
 • Nekāda veida maksājumu e-pasta ziņojumi: kontaktpersona nesaņems e-pasta ziņojumus saistībā ar norēķiniem un maksājumiem.

Lai pievienotu vairāk kontaktpersonu, kurām jāsaņem visi ar norēķiniem saistītie e-pasta ziņojumi, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai atbalsta komandu.

Padoms

 • Dažos ar norēķiniem saistītajos e-pasta ziņojumos (piemēram, e-pasta ziņojumos, kuru mērķis ir verificēt e-pasta adresi vai atteikties no paziņojumu saņemšanas) ir iekļautas saites ar derīguma termiņu. Tādējādi tiek novērsta kontu ļaunprātīga izmantošana. Ja jūsu saites derīguma termiņš ir beidzies un jums ir nepieciešama jauna saite, izmantojiet pēdējā e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai lūdziet konta administratoram atkārtoti jums nosūtīt saiti.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto ikmēneša rēķinu maksājumu iestatījumu

Ikmēneša rēķini ir maksājumu iestatījums, saskaņā ar kuru Google paplašina kredītlīniju jūsu reklamēšanas izmaksām un jūs katru mēnesi saņemat rēķinu, kas jāapmaksā ar bankas pārvedumu. Ja jūsu kontā tiek izmantoti ikmēneša rēķini un jūs vēlaties mainīt norēķinu informāciju, noklikšķiniet uz tālāk sniegtās saites.

Svarīga informācija: reklāmdevējiem, kas veic ikmēneša maksājumus, sadaļa “Maksājumu profils” nav rediģējama. Ja jūs veicat ikmēneša maksājumus un vēlaties atjaunināt sava uzņēmuma adresi vai tālruņa numuru, lūdzam sazināties ar mums.
Rēķinu nosūtīšanai pa e-pastu izmantotās adreses mainīšana

Lai izmaiņas stātos spēkā nākamajā mēnesī, mainiet sava rēķina piegādes e-pasta adresi līdz katra mēneša 25. datumam.

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu konts” atrodiet vienumu Rēķinu nosūtīšana pa e-pastu, pēc tam noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu.
 4. Noklikšķiniet uz Pievienot jaunu e-pasta adresi un ievadiet nepieciešamo informāciju.
 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
E-pasta preferenču mainīšana (norēķinu paziņojumi)

E-pasta preferences nosaka, kādi e-pasta ziņojumi tiks nosūtīti jūsu kontā norādītajām maksājumu profila kontaktpersonām. Tālāk ir norādīta katra līmeņa nozīme.

 • Visi maksājumu e-pasta ziņojumi: visi e-pasta ziņojumi par kontiem, tostarp informācija par maksājumiem un rēķiniem.
 • Tikai administratīvie maksājumu e-pasta ziņojumi: būtiski e-pasta ziņojumi, piemēram, ziņojumi par iespējamu konta darbības apturēšanu vai jaunu produktu kontu apstiprināšanas pieprasījumi.
 • Nekāda veida maksājumu e-pasta ziņojumi: kontaktpersona nesaņems e-pasta ziņojumus saistībā ar norēķiniem un maksājumiem.

Lai pievienotu vairāk kontaktpersonu, kurām jāsaņem visi ar norēķiniem saistītie e-pasta ziņojumi, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai atbalsta komandu.

Padoms

 • Dažos ar norēķiniem saistītajos e-pasta ziņojumos (piemēram, e-pasta ziņojumos, kuru mērķis ir verificēt e-pasta adresi vai atteikties no paziņojumu saņemšanas) ir iekļautas saites ar derīguma termiņu. Tādējādi tiek novērsta kontu ļaunprātīga izmantošana. Ja jūsu saites derīguma termiņš ir beidzies un jums ir nepieciešama jauna saite, izmantojiet pēdējā e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai lūdziet konta administratoram atkārtoti jums nosūtīt saiti.

PVN informācijas mainīšana

Vai vēlaties mainīt informāciju par PVN (pievienotās vērtības nodokli)? Skatiet mūsu rakstu par nodokļiem jūsu valstī.

Saistītās saites

Norēķinu kontaktinformāciju savā Google Ads kontā varat mainīt jebkurā laikā.

Tas, kādu kontaktinformāciju varat mainīt un kā to var izdarīt, ir atkarīgs no norēķinu maksājumu iestatījuma: automātiskie maksājumi, manuālie maksājumi vai ikmēneša rēķini.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto automātiskos vai manuālos maksājumus

Izmantojot programmu Google Ads, varat veikt maksājumus, pirms tiek rādītas jūsu reklāmas (manuālie maksājumi), vai automātiski veikt maksājumus pēc reklāmu rādīšanas (automātiskie maksājumi).

Uzņēmuma adreses un tālruņa numura atjaunināšana

Pirms kontaktinformācijas mainīšanas ņemiet vērā tālāk minētos nosacījumus.

 • Uzņēmuma adrese ir adrese, kas tiek ievadīta, iestatot Google Ads kontu. Tā tiek rādīta jūsu konta rēķinos. Vienā Google Ads kontā drīkst norādīt tikai vienu uzņēmuma adresi.
  • Ja izveidojāt Google Ads kontu, izmantojot CUIT (kā uzņēmums), jūs nevarēsit rediģēt sava uzņēmuma adresi, jo tā ir saistīta ar jūsu nodokļu maksātāja ID.
  • Ja izveidojāt Google Ads kontu, izmantojot DNI (kā privātpersona), uzņēmuma adresi varat rediģēt jebkurā laikā.
 • Norēķinu adrese ir adrese, ko esat norādījis kredītkartes izsniedzējam vai bankai. Mēs to izmantojam, lai verificētu jūsu maksājumu informāciju. Ja nepieciešams, varat ievadīt atšķirīgu norēķinu adresi katram maksājuma veidam, jo norēķinu adresei nav jāsakrīt ar uzņēmuma adresi.

Tālāk ir norādīts, kā atjaunināt uzņēmuma adresi vai tālruņa numuru.

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu profils” atrodiet vienumu Uzņēmuma nosaukums un adrese.
 1. Noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas un atjauniniet informāciju.
 2. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Piezīme

Ja maināt uzņēmuma adresi (bet ne CUIT numuru), varat veikt labojumus kontā, sazinoties ar atbalsta dienestu. Ja vēlaties mainīt CUIT numuru (vai CUIT numuru un adresi), pārliecinieties, vai jums nav atlikuma, un pēc tam sazinieties ar mums. Lai mēs varētu apstrādāt adreses izmaiņas, mums būs nepieciešams tiesisks dokuments, kas apliecina šīs izmaiņas.

E-pasta preferenču mainīšana (norēķinu paziņojumi)

E-pasta preferences nosaka, kādi e-pasta ziņojumi tiks nosūtīti jūsu kontā norādītajām maksājumu profila kontaktpersonām. Varat iestatīt, lai kontaktpersona saņem visus e-pasta ziņojumus, tikai administratīvos ziņojumus vai nekādus ziņojumus.

Tālāk ir norādīts, kā atjaunināt norēķinu paziņojumus.

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu profila kontaktpersonas” noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai atjauninātu esošu kontaktinformāciju, vai noklikšķiniet uz Pievienot jaunu kontaktpersonu, lai iestatītu paziņojumu sūtīšanu uz jaunu e-pasta adresi.
 4. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Reklāmdevējiem, kuri izmanto ikmēneša rēķinu maksājumu iestatījumu

Ikmēneša rēķini ir maksājumu iestatījums, saskaņā ar kuru Google paplašina kredītlīniju jūsu reklamēšanas izmaksām un jūs katru mēnesi saņemat rēķinu, kas jāapmaksā ar čeku vai pārskaitījumu. Ja jūsu kontā tiek izmantoti ikmēneša rēķini un jūs vēlaties mainīt norēķinu informāciju, noklikšķiniet uz tālāk sniegtās saites.

Svarīga informācija: reklāmdevējiem, kas veic ikmēneša maksājumus, sadaļa “Maksājumu profils” nav rediģējama. Ja jūs veicat ikmēneša maksājumus un vēlaties atjaunināt sava uzņēmuma adresi vai tālruņa numuru, lūdzam sazināties ar mums.
Rēķina e-pasta adreses atjaunināšana

Lai izmaiņas stātos spēkā nākamajā mēnesī, mainiet sava rēķina piegādes e-pasta adresi līdz katra mēneša 25. datumam, lai izmaiņas stātos spēkā nākamajā mēnesī.

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Norēķini” atlasiet Norēķinu iestatījumi. Atvērt tūlīt
 3. Sadaļā “Maksājumu konts” atrodiet vienumu Rēķinu nosūtīšana pa e-pastu, pēc tam noklikšķiniet uz zīmuļa ikonas.
 4. Noklikšķiniet uz elementa x, lai izdzēstu adresi, vai uz Pievienot jaunu e-pasta adresi, lai ievadītu jaunu informāciju.
 5. Noklikšķiniet uz Saglabāt.
E-pasta preferenču mainīšana (norēķinu paziņojumi)

E-pasta preferences nosaka, kādi e-pasta ziņojumi tiks nosūtīti jūsu kontā norādītajām maksājumu profila kontaktpersonām. Tālāk ir norādīta katra līmeņa nozīme.

 • Visi maksājumu e-pasta ziņojumi: visi e-pasta ziņojumi par kontiem, tostarp informācija par maksājumiem un rēķiniem.
 • Tikai administratīvie maksājumu e-pasta ziņojumi: būtiski e-pasta ziņojumi, piemēram, ziņojumi par iespējamu konta darbības apturēšanu vai jaunu produktu kontu apstiprināšanas pieprasījumi.
 • Nekāda veida maksājumu e-pasta ziņojumi: kontaktpersona nesaņems e-pasta ziņojumus saistībā ar norēķiniem un maksājumiem.

Lai pievienotu vairāk kontaktpersonu, kurām jāsaņem visi ar norēķiniem saistītie e-pasta ziņojumi, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi vai atbalsta komandu.

Padoms

 • Dažos ar norēķiniem saistītajos e-pasta ziņojumos (piemēram, e-pasta ziņojumos, kuru mērķis ir verificēt e-pasta adresi vai atteikties no paziņojumu saņemšanas) ir iekļautas saites ar derīguma termiņu. Tādējādi tiek novērsta kontu ļaunprātīga izmantošana. Ja jūsu saites derīguma termiņš ir beidzies un jums ir nepieciešama jauna saite, izmantojiet pēdējā e-pasta ziņojumā norādīto saiti vai lūdziet konta administratoram atkārtoti jums nosūtīt saiti.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.