Změna adresy a kontaktních údajů

Kontaktní údaje pro fakturaci lze v účtu Google Ads kdykoli změnit.

Konkrétní údaje, které lze měnit, a postup změny závisí na nastavení fakturace: automatické platby, manuální platby nebo měsíční fakturace.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami

Ve službě Google Ads lze platit před zobrazením reklam (manuální platby) nebo automaticky po zobrazení reklam (automatické platby).

Aktualizace firemní adresy nebo telefonního čísla

Na co byste měli myslet, když měníte kontaktní údaje:

 • Firemní adresa je adresa společnosti zadaná při zakládání účtu Google Ads. Tato adresa se zobrazuje na fakturách. Každý účet Google Ads může mít pouze jednu firemní adresu.
 • Fakturační adresa musí odpovídat adrese, kterou máte uvedenou ve své bance nebo u vydavatele karty. Používáme ji k ověření platebních údajů. Je-li to třeba, můžete ke každé platební metodě zadat jinou fakturační adresu. Fakturační adresa se nemusí shodovat s firemní adresou.
 • Udržujte své informace aktuální. Na vystavených fakturách již nelze provádět žádné změny, a to ani v případě, že mají nesprávnou adresu.

Aktualizace firemní adresy nebo telefonního čísla

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební profil vyhledejte položku Název a adresa firmy.
 1. Klikněte na ikonu tužky a upravte informace.
 2. Klikněte na Uložit.
Změna předvoleb e-mailu (oznámení o fakturaci)

Předvolby e-mailu určují, jaké e-maily zasíláme platebním kontaktům uvedeným v účtu. U každého kontaktu lze nastavit, zda mu budou zasílány všechny e-maily, pouze administrativní e-maily nebo žádné e-maily.

Změna údajů pro oznámení o fakturaci

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební kontakty můžete upravit stávající kontakt kliknutím na ikonu tužky nebo nastavit novou e-mailovou adresu pro oznámení výběrem možnosti Přidání nového kontaktu.
 4. Klikněte na Uložit.

Nastavení plateb u inzerentů s měsíční fakturací

Při měsíční fakturaci vám společnost Google přidělí kreditní hranici na reklamní náklady. Každý měsíc pak obdržíte fakturu, kterou je třeba uhradit šekem nebo bankovním převodem. Pokud váš účet využívá měsíční fakturaci a chcete fakturační údaje změnit, klikněte na tyto odkazy:

Důležité upozornění: U inzerentů s měsíční fakturací nelze upravovat sekci Platební profil. Máte-li nastavenou měsíční fakturaci a chcete upravit adresu nebo telefon do firmy, kontaktujte nás.
Aktualizace fakturační adresy uvedené na faktuře

Ve výchozím nastavení je na faktuře adresa oficiálního sídla firmy. Pokud chcete adresu změnit, nejméně 15 dní před koncem měsíce proveďte toto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet vyhledejte položku Fakturační adresa.
 4. Klikněte na ikonu tužky a vyberte stávající adresu nebo klikněte na možnost Přidat novou adresu.
 5. Zadejte příslušné informace a klikněte na tlačítko Uložit.
Aktualizace poštovní nebo e-mailové adresy pro zasílání faktur

Chcete-li, aby se změny projevily již od následujícího měsíce, je nutné poštovní nebo e-mailovou adresu zadat do 25. dne aktuálního měsíce.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet vyhledejte položku Zasílání faktur e-mailem nebo Zasílání faktur poštou, klikněte na ikonu tužky a přidejte nebo odstraňte adresu.
 4. Klikněte na Uložit.
 5. Chcete-li znovu vygenerovat novou fakturu zohledňující provedené změny, klikněte na odkaz Faktury na kraji stránky a poté na číslo požadované faktury v tabulce.
 6. Po zobrazení faktury klikněte na možnost Vytvořit znovu fakturu s aktualizovanými údaji v horní části obrazovky.
Změna předvoleb e-mailu (oznámení o fakturaci)

Předvolby e-mailu určují, jaké e-maily zasíláme platebním kontaktům uvedeným v účtu. Význam jednotlivých úrovní:

 • Všechny e-maily týkající se plateb: Tato kategorie zahrnuje všechny e-maily k účtům, včetně údajů souvisejících s platbami a fakturací.
 • Pouze administrativní e-maily týkající se plateb: U této možnosti se zasílají pouze nejdůležitější e-maily, které se týkají například potenciálního pozastavení účtu nebo žádostí o schválení nových účtů služby.
 • Bez e-mailů týkajících se plateb: Určuje, že tomuto kontaktu nebudou zasílány žádné e-maily související s platbami a fakturací.

Chcete-li přidat další uživatele, kteří mají dostávat všechny e-maily související s fakturací, kontaktujte prodejce nebo tým podpory.

Tip

 • Některé e-maily týkající se fakturace (např. pro ověření e-mailové adresy nebo odhlášení od příjmu oznámení) obsahují odkazy s omezenou dobou platnosti. Účelem je zabránit zneužívání účtů. Pokud platnost odkazu vypršela a potřebujete nový, můžete využít odkaz z novějšího e-mailu nebo požádat správce účtu, aby vám odkaz zaslal znovu.

Nastavení plateb u inzerentů s měsíční fakturací

Při měsíční fakturaci vám společnost Google přidělí kreditní hranici na reklamní náklady. Každý měsíc pak obdržíte fakturu, kterou je třeba uhradit šekem nebo bankovním převodem. Pokud váš účet využívá měsíční fakturaci a chcete fakturační údaje změnit, klikněte na tyto odkazy:

Důležité upozornění: U inzerentů s měsíční fakturací nelze upravovat sekci Platební profil. Máte-li nastavenou měsíční fakturaci a chcete upravit adresu nebo telefon do firmy, kontaktujte nás.
Aktualizace fakturační adresy uvedené na faktuře

Ve výchozím nastavení je na faktuře adresa oficiálního sídla firmy. Chcete-li tuto adresu změnit, prosím kontaktujte nás.

Aktualizace e-mailové adresy pro zasílání faktur

Daňový doklad se zasílá na hlavní kontakt pro fakturaci uvedený v účtu. Potřebujete-li ho změnit, kontaktujte nás.

Chcete-li, aby se změna projevila již od následujícího měsíce, je nutné e-mailovou adresu pro zasílání faktur ze služby Google Ads zadat do 25. dne aktuálního měsíce. Postup:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet vyhledejte položku Zasílání faktur e-mailem a klikněte na ikonu tužky.
 4. Vyberte možnost Přidat novou e-mailovou adresu a zadejte příslušné údaje.
 5. Klikněte na Uložit.
 6. Chcete-li znovu vygenerovat novou fakturu zohledňující provedené změny, klikněte na odkaz Faktury na kraji stránky a poté na číslo požadované faktury v tabulce.
 7. Po zobrazení faktury klikněte na možnost Vytvořit znovu fakturu s aktualizovanými údaji v horní části obrazovky.
Změna předvoleb e-mailu (oznámení o fakturaci)

Předvolby e-mailu určují, jaké e-maily zasíláme platebním kontaktům uvedeným v účtu. Význam jednotlivých úrovní:

 • Všechny e-maily týkající se plateb: Tato kategorie zahrnuje všechny e-maily k účtům, včetně údajů souvisejících s platbami a fakturací.
 • Pouze administrativní e-maily týkající se plateb: U této možnosti se zasílají pouze nejdůležitější e-maily, které se týkají například potenciálního pozastavení účtu nebo žádostí o schválení nových účtů služby.
 • Bez e-mailů týkajících se plateb: Určuje, že tomuto kontaktu nebudou zasílány žádné e-maily související s platbami a fakturací.

Chcete-li přidat další uživatele, kteří mají dostávat všechny e-maily související s fakturací, kontaktujte prodejce nebo tým podpory.

Tip

 • Některé e-maily týkající se fakturace (např. pro ověření e-mailové adresy nebo odhlášení od příjmu oznámení) obsahují odkazy s omezenou dobou platnosti. Účelem je zabránit zneužívání účtů. Pokud platnost odkazu vypršela a potřebujete nový, můžete využít odkaz z novějšího e-mailu nebo požádat správce účtu, aby vám odkaz zaslal znovu.

Nastavení plateb u inzerentů s měsíční fakturací

Při měsíční fakturaci vám společnost Google přidělí kreditní hranici na reklamní náklady. Každý měsíc pak obdržíte fakturu, kterou je třeba uhradit bankovním převodem. Pokud váš účet využívá měsíční fakturaci a chcete fakturační údaje změnit, klikněte na tyto odkazy:

Důležité upozornění: U inzerentů s měsíční fakturací nelze upravovat sekci Platební profil. Máte-li nastavenou měsíční fakturaci a chcete upravit adresu nebo telefon do firmy, kontaktujte nás.
Aktualizace e-mailové adresy pro zasílání faktur

Chcete-li, aby se změna projevila již od následujícího měsíce, je nutné e-mailovou adresu zadat do 25. dne aktuálního měsíce.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet vyhledejte položku Zasílání faktur e-mailem a klikněte na ikonu tužky.
 4. Vyberte možnost Přidat novou e-mailovou adresu a zadejte příslušné údaje.
 5. Klikněte na Uložit.
Změna předvoleb e-mailu (oznámení o fakturaci)

Předvolby e-mailu určují, jaké e-maily zasíláme platebním kontaktům uvedeným v účtu. Význam jednotlivých úrovní:

 • Všechny e-maily týkající se plateb: Tato kategorie zahrnuje všechny e-maily k účtům, včetně údajů souvisejících s platbami a fakturací.
 • Pouze administrativní e-maily týkající se plateb: U této možnosti se zasílají pouze nejdůležitější e-maily, které se týkají například potenciálního pozastavení účtu nebo žádostí o schválení nových účtů služby.
 • Bez e-mailů týkajících se plateb: Určuje, že tomuto kontaktu nebudou zasílány žádné e-maily související s platbami a fakturací.

Chcete-li přidat další uživatele, kteří mají dostávat všechny e-maily související s fakturací, kontaktujte prodejce nebo tým podpory.

Tip

 • Některé e-maily týkající se fakturace (např. pro ověření e-mailové adresy nebo odhlášení od příjmu oznámení) obsahují odkazy s omezenou dobou platnosti. Účelem je zabránit zneužívání účtů. Pokud platnost odkazu vypršela a potřebujete nový, můžete využít odkaz z novějšího e-mailu nebo požádat správce účtu, aby vám odkaz zaslal znovu.

Změna údajů pro účely DPH

Chcete změnit údaje o DPH (daň z přidané hodnoty)? Pokud ano, přečtěte si náš další článek o daních ve vaší zemi.

Související odkazy

Kontaktní údaje pro fakturaci můžete v účtu Google Ads kdykoli změnit.

Konkrétní údaje, které lze měnit, a postup změny závisí na nastavení fakturace: automatické platby, manuální platby nebo měsíční fakturace.

Inzerenti s automatickými nebo manuálními platbami

Ve službě Google Ads lze platit před zobrazením reklam (manuální platby) nebo automaticky po zobrazení reklam (automatické platby).

Aktualizace firemní adresy nebo telefonního čísla

Na co byste měli myslet, když měníte kontaktní údaje:

 • Firemní adresa je adresa společnosti zadaná při zakládání účtu Google Ads. Tato adresa se zobrazuje na fakturách. Každý účet Google Ads může mít pouze jednu firemní adresu.
  • Pokud jste si účet Google Ads založili pomocí čísla CUIT (jako firma), není možné obchodní adresu upravit, protože je přiřazeno vašemu DIČ.
  • Pokud jste si účet Google Ads založili pomocí čísla DNI (jako fyzická osoba), můžete obchodní adresu upravit kdykoli.
 • Fakturační adresa musí odpovídat adrese, kterou máte uvedenou ve své bance nebo u vydavatele karty. Používáme ji k ověření platebních údajů. Je-li to třeba, můžete ke každé platební metodě zadat jinou fakturační adresu. Fakturační adresa se nemusí shodovat s firemní adresou.

Aktualizace firemní adresy nebo telefonního čísla

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební profil vyhledejte položku Název a adresa firmy.
 1. Klikněte na ikonu tužky a upravte údaje.
 2. Klikněte na Uložit.

Poznámka

Chcete-li změnit firemní adresu (ale nikoli číslo CUIT), kontaktujte ze svého účtu centrum podpory. Pokud potřebujete změnit CUIT (nebo CUIT a adresu), zkontrolujte, zda nemáte v účtu zůstatek a poté kontaktujte nás. Abychom mohli novou adresu zadat, budeme potřebovat právní dokument, který změnu stvrzuje.

Změna předvoleb e-mailu (oznámení o fakturaci)

Předvolby e-mailu určují, jaké e-maily zasíláme platebním kontaktům uvedeným v účtu. U každého kontaktu lze nastavit, zda mu budou zasílány všechny e-maily, pouze administrativní e-maily nebo žádné e-maily.

Uvádíme návod, jak aktualizovat fakturační oznámení:

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební kontakty můžete upravit stávající kontakt kliknutím na ikonu tužky nebo nastavit novou e-mailovou adresu pro oznámení výběrem možnosti Přidat nový kontakt.
 4. Klikněte na Uložit.

Nastavení plateb u inzerentů s měsíční fakturací

Při měsíční fakturaci vám společnost Google přidělí kreditní hranici na reklamní náklady. Každý měsíc pak obdržíte fakturu, kterou je třeba uhradit šekem nebo bankovním převodem. Pokud váš účet využívá měsíční fakturaci a chcete fakturační údaje změnit, klikněte na tyto odkazy:

Důležité upozornění: U inzerentů s měsíční fakturací nelze upravovat sekci Platební profil. Máte-li nastavenou měsíční fakturaci a chcete upravit adresu nebo telefon do firmy, kontaktujte nás.
Aktualizace e-mailové adresy pro fakturaci

Chcete-li, aby se změny projevily již od následujícího měsíce, je nutné e-mailovou adresu zadat do 25. dne aktuálního měsíce.

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na ikonu klíče Google Ads | tools [Icon] a v části Fakturace zvolte Nastavení fakturace. Přejít
 3. V části Platební účet vyhledejte položku Zasílání faktur e-mailem a klikněte na ikonu tužky.
 4. Adresy můžete přidávat výběrem možnosti Přidat novou e-mailovou adresu nebo odstraňovat kliknutím na x.
 5. Klikněte na Uložit.
Změna předvoleb e-mailu (oznámení o fakturaci)

Předvolby e-mailu určují, jaké e-maily zasíláme platebním kontaktům uvedeným v účtu. Význam jednotlivých úrovní:

 • Všechny e-maily týkající se plateb: Tato kategorie zahrnuje všechny e-maily k účtům, včetně údajů souvisejících s platbami a fakturací.
 • Pouze administrativní e-maily týkající se plateb: U této možnosti se zasílají pouze nejdůležitější e-maily, které se týkají například potenciálního pozastavení účtu nebo žádostí o schválení nových účtů služby.
 • Bez e-mailů týkajících se plateb: Určuje, že tomuto kontaktu nebudou zasílány žádné e-maily související s platbami a fakturací.

Chcete-li přidat další uživatele, kteří mají dostávat všechny e-maily související s fakturací, kontaktujte prodejce nebo tým podpory.

Tip

 • Některé e-maily týkající se fakturace (např. pro ověření e-mailové adresy nebo odhlášení od příjmu oznámení) obsahují odkazy s omezenou dobou platnosti. Účelem je zabránit zneužívání účtů. Pokud platnost odkazu vypršela a potřebujete nový, můžete využít odkaz z novějšího e-mailu nebo požádat správce účtu, aby vám odkaz zaslal znovu.

Související odkazy

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory