Nhận hóa đơn, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán

 
Bạn có thể nhận hóa đơn Google Ads của mình chỉ bằng một vài bước đơn giản. Hãy chọn quốc gia của bạn ở bên trên, rồi chọn tùy chọn cài đặt thanh toán để xem các bước thiết lập tài khoản của bạn.

Chọn tùy chọn cài đặt thanh toán:

Thanh toán tự động hoặc thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Lưu ý: Ở hầu hết các quốc gia, Google Ads không gửi một số chứng từ như hóa đơn thuế địa phương, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán qua thư hoặc email. Tuy nhiên, nếu Google cung cấp những chứng từ này ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tìm thấy chứng từ trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.
Định nghĩa về các thuật ngữ trên bảng sao kê

Bảng sao kê không phải là hóa đơn. Tài liệu này là bản tóm tắt về hoạt động thanh toán cho khoảng thời gian nêu trên. Để hiểu rõ hơn về các bảng sao kê cho tài khoản Google Ads của bạn, hãy xem phần bên dưới để biết định nghĩa về một số thuật ngữ thông dụng.

Thuật ngữ Định nghĩa
Số dư ban đầu Số dư mang sang từ tháng trước
Tổng số hoạt động mới (bao gồm VAT, GST, hoặc QST, nếu có) Chi phí mới được tích lũy tính từ bảng sao kê cuối cùng, bao gồm các khoản thuế đã kê khai (nếu có)
Tổng số mức điều chỉnh (bao gồm VAT, GST hoặc QST, nếu có) Đôi khi, số dư Google Ads của bạn có thể cần điều chỉnh. Các trường hợp này thường xảy ra dưới hình thức tín dụng do phân phối quá.
Tổng thanh toán nhận được Thanh toán được thực hiện thủ công hoặc tự động vào tài khoản của bạn
Số dư cuối kỳ

Chiến lược thanh toán thủ công: Số dư tài khoản Google Ads bạn có sẵn để chi tiêu

Chiến lược thanh toán tự động: Số dư tài khoản Google Ads chưa thanh toán của bạn cho tháng dịch vụ

Thuế Các loại thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) hoặc Thuế doanh thu Québec (QST) có thể được áp dụng cho tài khoản Google Ads của bạn, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Thuế suất sẽ do chính quyền địa phương quy định.
Các khoản phí theo quốc gia cụ thể Các khoản phí theo quốc gia cụ thể, chẳng hạn như Thuế dịch vụ kỹ thuật số hoặc Chi phí vận hành theo quy định) có thể được áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào quốc gia nơi phân phát quảng cáo. Thuế suất cho các khoản phí này có thể khác nhau theo quốc gia. 
Tìm và in hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê hiện tại và trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán".
  Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng sao cho tương ứng với hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê mà bạn muốn xem.
 5. Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem các khoản ghi nợ hoặc tín dụng, hóa đơn thuế địa phương, hoặc bảng sao kê gần đây nhất của bạn.
 6. Để xem hoạt động trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: hãy chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho năm lịch hiện tại.
 7. Nhấp vào Tài liệu để xem mọi hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê hiện có cho phạm vi ngày đã chọn.
 8. Nhấp vào số chứng từ mà bạn muốn xem, rồi nhấp vào Tải xuống.
  • Đường dẫn liên kết đến hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước cuối tháng. Thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.
  • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng từ ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê tháng 9 của bạn sẽ sẵn sàng vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê sẽ không được tạo vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ của ngân hàng, vì vậy, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận tài liệu trong những khoảng thời gian đó. Trong khi đó, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi lần thanh toán.
  • Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn trong một tháng cụ thể, hóa đơn thuế địa phương sẽ không được tạo cho tháng đó hoặc một tài liệu trống sẽ được tạo. Nếu tài khoản không được sử dụng trong một tháng cụ thể, bảng sao kê cũng sẽ không được tạo cho tháng đó.

   Nếu bạn đủ điều kiện để nhận hóa đơn thuế địa phương, hãy lưu ý rằng các bảng sao kê thường sẽ được tạo ra trước, hóa đơn thuế địa phương sẽ được tạo ngay sau đó.

 9. Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê sẽ tự động tải xuống máy tính của bạn ở định dạng PDF để xem hoặc in.

 

Mẹo

Hãy đảm bảo rằng tùy chọn cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên, vì điều này có thể ngăn quá trình tải hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê xuống.

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê của bạn sẽ chưa được tạo cho đến ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo, nên bạn có thể in biên lai thanh toán cho hồ sơ của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày thích hợp trên bảng.
 5. Ở đầu bảng, hãy nhớ chọn Chế độ xem giao dịch chi tiết thay vì chọn Chế độ xem tóm tắt.
 6. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai có thể in sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt hoặc tab mới.
 7. Để in biên lai, hãy chọn Tệp, sau đó chọn In từ menu của trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu thành.
Bạn gặp khó khăn với việc tìm hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê của bạn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm thấy một hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê nhất định:
 • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê được tạo hằng tháng, trong khi các khoản phí có thể phát sinh trong suốt cả tháng (để tham khảo về sau, bạn có thể in biên lai cho mỗi khoản thanh toán). Hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng chậm nhất vào ngày 5 tháng 5 (giả định rằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 không có ngày cuối tuần).
 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn trong một tháng cụ thể, hóa đơn thuế địa phương sẽ không được tạo cho tháng đó hoặc một hóa đơn thuế địa phương trống sẽ được tạo. Nếu tài khoản không được sử dụng trong một tháng cụ thể, bảng sao kê cũng sẽ không được tạo cho tháng đó.
 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi ngày trên bảng lịch sử giao dịch. Hãy nhớ đặt phạm vi ngày phía trên bảng sao cho tương ứng với hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê bạn muốn xem.

  Nếu bạn đủ điều kiện để nhận hóa đơn thuế địa phương, hãy lưu ý rằng các bảng sao kê thường sẽ được tạo ra trước, hóa đơn thuế địa phương sẽ được tạo ngay sau đó.

Mẹo

Google sẽ không gửi hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê qua thư hoặc email cho các khoản thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công, trừ khi bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (điều kiện tín dụng).

Thay đổi hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê

Sau khi phát hành hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê, chúng tôi sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chứng từ đó. Trường hợp này áp dụng ngay cả khi bạn vô tình nhập thông tin thanh toán không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể chỉnh sửa thông tin thanh toán bất cứ lúc nào, và thay đổi sẽ được phản ánh trên hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê trong tương lai của bạn.

Bạn cũng không thể nhận hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê riêng cho từng chiến dịch.

Thiếu thông tin thanh toán

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Chọn tùy chọn cài đặt thanh toán:

Thanh toán tự động hoặc thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Lưu ý: Ở hầu hết các quốc gia, Google Ads không gửi một số chứng từ như hóa đơn thuế địa phương, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán qua thư hoặc email. Tuy nhiên, nếu Google cung cấp những chứng từ này ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tìm thấy chứng từ trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.
Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". .
  Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
 5. Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem khoản nợ, tín dụng và hóa đơn gần đây nhất.
 6. Để xem hoạt động trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 7. Nhấp vào Tài liệu để xem mọi "Hóa đơn hàng tháng" hiện có cho phạm vi ngày đã chọn.
 8. Nhấp vào số hóa đơn mà bạn muốn xem, rồi nhấp vào Tải xuống.
  • Đường dẫn liên kết đến hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước cuối tháng. Thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.
  • Hóa đơn cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó. Trong khi đó, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi lần thanh toán.
  • Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.
 9. Hóa đơn sẽ tự động tải xuống máy tính của bạn để xem hoặc in.

 

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên, điều đó sẽ ngăn tải xuống hóa đơn.

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì bảng sao kê của bạn sẽ chưa được tạo cho đến ngày mùng 5 của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho hồ sơ của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày thích hợp trên bảng.
 5. Ở đầu bảng, hãy nhớ chọn Chế độ xem giao dịch chi tiết thay vì chọn Chế độ xem tóm tắt.
 6. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai có thể in sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt hoặc tab mới.
 7. Để in biên lai, hãy chọn Tệp, sau đó chọn In từ menu của trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu thành.
Bạn gặp khó khăn với việc tìm hóa đơn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm thấy một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê được tạo hằng tháng, trong khi các khoản phí có thể phát sinh trong suốt cả tháng (để tham khảo về sau, bạn có thể in biên lai cho mỗi khoản thanh toán). Hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng chậm nhất vào ngày 5 tháng 5 (giả định rằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 không có ngày cuối tuần).
 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn trong một tháng cụ thể, hóa đơn sẽ không được tạo cho tháng đó hoặc một hóa đơn trống sẽ được tạo.
 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi ngày trên bảng lịch sử giao dịch. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn

Nếu thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi thì dưới đây là những điều cần lưu ý về thông tin sẽ hiển thị trên hóa đơn:

 • Vì hóa đơn cho các giao dịch của tháng hiện tại thường phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo, nên nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trong tháng hiện tại hoặc trước ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo thì hóa đơn tiếp theo sẽ phản ánh những thông tin cập nhật. Mọi thay đổi thực hiện sau ngày làm việc thứ 5 của tháng, sau khi đã phát hành hóa đơn cho các giao dịch của tháng trước đó, sẽ được phản ánh trên hóa đơn của tháng tiếp theo.
 • Ví dụ: giả sử hiện tại là tháng 5 và thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trên Google Ads trước ngày làm việc thứ 5 của tháng 6, thì hóa đơn tiếp theo của bạn (phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 6) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật này. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán vào ngày làm việc thứ 6 của tháng 6, thì hóa đơn đã phát hành (vào ngày làm việc thứ năm của tháng 6) sẽ không thay đổi, nhưng hóa đơn tiếp theo của bạn (sẽ được phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 7) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Chọn tùy chọn cài đặt thanh toán:

Thanh toán tự động hoặc thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Lưu ý: Ở hầu hết các quốc gia, Google Ads không gửi một số chứng từ như hóa đơn thuế địa phương, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán qua thư hoặc email. Tuy nhiên, nếu Google cung cấp những chứng từ này ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tìm thấy chứng từ trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". .
  Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
 5. Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem khoản nợ, tín dụng và hóa đơn gần đây nhất.
 6. Để xem hoạt động trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 7. Nhấp vào Tài liệu để xem mọi "Hóa đơn thuế Ấn Độ" hiện có cho phạm vi ngày đã chọn.
 8. Nhấp vào số hóa đơn mà bạn muốn xem, rồi nhấp vào Tải xuống.
  • Đường dẫn liên kết đến hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước cuối tháng. Thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.
  • Hóa đơn cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 7 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 7 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó. Trong khi đó, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi lần thanh toán.
  • Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.
 9. Hóa đơn sẽ tự động tải xuống máy tính của bạn để xem hoặc in.

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên, điều đó sẽ ngăn tải xuống hóa đơn.

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì bảng sao kê của bạn sẽ chưa được tạo cho đến ngày mùng 7 của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho hồ sơ của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày thích hợp trên bảng.
 5. Ở đầu bảng, hãy nhớ chọn Chế độ xem giao dịch chi tiết thay vì chọn Chế độ xem tóm tắt.
 6. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai có thể in sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt hoặc tab mới.
 7. Để in biên lai, hãy chọn Tệp, sau đó chọn In từ menu của trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu thành.
Bạn gặp khó khăn với việc tìm hóa đơn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm thấy một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê được tạo hằng tháng, trong khi các khoản phí có thể phát sinh trong suốt cả tháng (để tham khảo về sau, bạn có thể in biên lai cho mỗi khoản thanh toán). Hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng chậm nhất vào ngày 5 tháng 5 (giả định rằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 không có ngày cuối tuần).
 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn trong một tháng cụ thể, hóa đơn sẽ không được tạo cho tháng đó hoặc một hóa đơn trống sẽ được tạo.
 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi ngày trên bảng lịch sử giao dịch. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn

Nếu thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi thì dưới đây là những điều cần lưu ý về thông tin sẽ hiển thị trên hóa đơn:

 • Vì hóa đơn cho các giao dịch của tháng hiện tại thường phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo, nên nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trong tháng hiện tại hoặc trước ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo thì hóa đơn tiếp theo sẽ phản ánh những thông tin cập nhật. Mọi thay đổi thực hiện sau ngày làm việc thứ 5 của tháng, sau khi đã phát hành hóa đơn cho các giao dịch của tháng trước đó, sẽ được phản ánh trên hóa đơn của tháng tiếp theo.
 • Ví dụ: giả sử hiện tại là tháng 5 và thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trên Google Ads trước ngày làm việc thứ 5 của tháng 6, thì hóa đơn tiếp theo của bạn (phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 6) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật này. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán vào ngày làm việc thứ 6 của tháng 6, thì hóa đơn đã phát hành (vào ngày làm việc thứ năm của tháng 6) sẽ không thay đổi, nhưng hóa đơn tiếp theo của bạn (sẽ được phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 7) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Chọn tùy chọn cài đặt thanh toán:

Thanh toán tự động hoặc thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)

Lưu ý: Ở hầu hết các quốc gia, Google Ads không gửi một số chứng từ như hóa đơn thuế địa phương, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán qua thư hoặc email. Tuy nhiên, nếu Google cung cấp những chứng từ này ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tìm thấy chứng từ trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để xem cách thực hiện. 

Định nghĩa về các thuật ngữ trên bảng sao kê

Bảng sao kê không phải là hóa đơn. Tài liệu này là bản tóm tắt về hoạt động thanh toán cho khoảng thời gian nêu trên. Để hiểu rõ hơn về các bảng sao kê cho tài khoản Google Ads của bạn, hãy xem phần bên dưới để biết định nghĩa về một số thuật ngữ thông dụng.

Thuật ngữ Định nghĩa
Số dư ban đầu Số dư mang sang từ tháng trước
Tổng số hoạt động mới (bao gồm VAT, GST, hoặc QST, nếu có) Chi phí mới được tích lũy tính từ bảng sao kê cuối cùng, bao gồm các khoản thuế đã kê khai (nếu có)
Tổng số mức điều chỉnh (bao gồm VAT, GST hoặc QST, nếu có) Đôi khi, số dư Google Ads của bạn có thể cần điều chỉnh. Các trường hợp này thường xảy ra dưới hình thức tín dụng do phân phối quá.
Tổng số hoạt động mới (bao gồm VAT, GST, hoặc QST, nếu có) Chi phí mới được tích lũy tính từ bảng sao kê cuối cùng, bao gồm các khoản thuế đã kê khai (nếu có)
Tổng số mức điều chỉnh (bao gồm VAT, GST hoặc QST, nếu có) Đôi khi, số dư Google Ads của bạn có thể cần điều chỉnh. Các trường hợp này thường xảy ra dưới hình thức tín dụng do phân phối quá.
Tổng thanh toán nhận được Thanh toán được thực hiện thủ công hoặc tự động vào tài khoản của bạn
Số dư cuối kỳ

Chiến lược thanh toán thủ công: Số dư tài khoản Google Ads bạn có sẵn để chi tiêu

Chiến lược thanh toán tự động: Số dư tài khoản Google Ads chưa thanh toán của bạn cho tháng dịch vụ

Thuế Các loại thuế hoặc Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) hoặc Thuế doanh thu Québec (QST) có thể được áp dụng cho tài khoản Google Ads của bạn, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Thuế suất sẽ do chính quyền địa phương quy định.
Các khoản phí theo quốc gia cụ thể Phí theo quốc gia cụ thể (chẳng hạn như Thuế dịch vụ kỹ thuật số hoặc Phí vận hành theo quy định) có thể áp dụng cho doanh nghiệp của bạn, tùy thuộc vào quốc gia nơi quảng cáo được phân phát. Thuế suất cho các khoản phí này có thể khác nhau theo quốc gia. 
Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
 5. Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem khoản nợ, tín dụng và hóa đơn gần đây nhất.
 6. Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 7. Trong bảng, hãy nhấp vào Tài liệu trong tháng bạn muốn xem hóa đơn.
 8. Nhấp vào trình đơn thả xuống Hóa đơn hàng tháng. Nếu đang tìm hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, bạn cũng cần phải nhấp vào trình đơn thả xuống Hóa đơn VAT EU để xem hóa đơn VAT riêng.
 9. Nhấp vào số hóa đơn.
 10. Đường dẫn liên kết đến hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước cuối tháng. Thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.
 11. Hóa đơn cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó. Trong khi đó, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi lần thanh toán.
 12. Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.
 13. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Để in hóa đơn, hãy chọn Tệp rồi chọn In từ trình đơn trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn rồi nhấp vào In. Nếu bạn muốn tải hóa đơn xuống và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng.

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên, điều đó sẽ ngăn tải xuống hóa đơn.

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì bảng sao kê của bạn sẽ chưa được tạo cho đến ngày mùng 5 của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho hồ sơ của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày thích hợp trên bảng.
 5. Ở đầu bảng, hãy nhớ chọn Chế độ xem giao dịch chi tiết thay vì chọn Chế độ xem tóm tắt.
 6. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai có thể in sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới.
 7. Để in biên lai, hãy chọn Tệp, sau đó chọn In từ menu của trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu thành.
Bạn gặp khó khăn với việc tìm hóa đơn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm thấy một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê được tạo hằng tháng, trong khi các khoản phí có thể phát sinh trong suốt cả tháng (để tham khảo về sau, bạn có thể in biên lai cho mỗi khoản thanh toán). Hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng chậm nhất vào ngày 5 tháng 5 (giả định rằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 không có ngày cuối tuần).
 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn trong một tháng cụ thể, hóa đơn sẽ không được tạo cho tháng đó hoặc một hóa đơn trống sẽ được tạo.
 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi ngày trên bảng lịch sử giao dịch của bạn. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn

Nếu thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi thì dưới đây là những điều cần lưu ý về thông tin sẽ hiển thị trên hóa đơn:

 • Vì hóa đơn cho các giao dịch của tháng hiện tại thường phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo, nên nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trong tháng hiện tại hoặc trước ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo thì hóa đơn tiếp theo sẽ phản ánh những thông tin cập nhật. Mọi thay đổi thực hiện sau ngày làm việc thứ 5 của tháng, sau khi đã phát hành hóa đơn cho các giao dịch của tháng trước đó, sẽ được phản ánh trên hóa đơn của tháng tiếp theo.
 • Ví dụ: giả sử hiện tại là tháng 5 và thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trên Google Ads trước ngày làm việc thứ 5 của tháng 6, thì hóa đơn tiếp theo của bạn (phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 6) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật này. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán vào ngày làm việc thứ 6 của tháng 6, thì hóa đơn đã phát hành (vào ngày làm việc thứ năm của tháng 6) sẽ không thay đổi, nhưng hóa đơn tiếp theo của bạn (sẽ được phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 7) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật.
Có thể không bao gồm VAT

Trụ sở chính của Google ở Châu Âu nằm tại Dublin (Google Ireland Ltd.). Do đó, các nhà quảng cáo Google có địa chỉ thanh toán tại Liên minh Châu Âu (EU) được lập hóa đơn và cung cấp dịch vụ theo Google Ireland Ltd. Chi phí Google Ads chưa bao gồm VAT nếu địa chỉ doanh nghiệp của bạn nằm trong EU, nhưng bên ngoài Ireland. Thay vào đó, bạn đủ điều kiện để tự tính VAT theo mức thuế tại địa phương của nước thành viên EU của bạn và hóa đơn sẽ thể hiện một bảng riêng liệt kê các khoản thuế VAT phải nộp. Đối với các hóa đơn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015, hóa đơn VAT được cấp riêng với hóa đơn thanh toán hàng tháng.

Xem bài viết của chúng tôi về thuế để tìm hiểu thêm.

Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Chọn tùy chọn cài đặt thanh toán:

Thanh toán tự động hoặc thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Lưu ý: Ở hầu hết các quốc gia, Google Ads không gửi một số chứng từ như hóa đơn thuế địa phương, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán qua thư hoặc email. Tuy nhiên, nếu Google cung cấp những chứng từ này ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tìm thấy chứng từ trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Chứng từ thanh toán. Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
 4. Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem khoản nợ, tín dụng và hóa đơn gần đây nhất.
 5. Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 6. Trong bảng, hãy nhấp vào số hóa đơn bên cạnh tháng bạn muốn xem hóa đơn.
 7. Đường dẫn liên kết đến hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước cuối tháng. Thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.
 8. Hóa đơn cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó.
 9. Hóa đơn được tạo cho các khoản chi tiêu trong tháng, không phải cho các khoản đã thanh toán. Nếu tài khoản của bạn không có bất kỳ khoản chi tiêu nào trong một tháng cụ thể thì hóa đơn sẽ không được tạo cho tháng đó.
 10. Nếu thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, séc hoặc ATM, bạn sẽ nhận được hóa đơn. Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ nhận được bảng sao kê thanh toán Google của mình.
 11. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Nếu bạn muốn tải xuống hóa đơn và lưu bản sao dưới dạng PDF trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng. Để in hóa đơn, hãy chọn Tệp rồi chọn In từ trình đơn trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn rồi nhấp vào In.

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên—điều đó sẽ ngăn hóa đơn mở ra.

Bạn gặp khó khăn với việc tìm hóa đơn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm thấy một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê được tạo hằng tháng, trong khi các khoản phí có thể phát sinh trong suốt cả tháng (để tham khảo về sau, bạn có thể in biên lai cho mỗi khoản thanh toán). Hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng chậm nhất vào ngày 5 tháng 5 (giả định rằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 không có ngày cuối tuần).
 • Nếu không có chi phí nào được tích lũy trong một tháng cụ thể, hóa đơn sẽ không được tạo cho tháng đó.
 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi ngày trên bảng lịch sử giao dịch. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn

Nếu thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi thì dưới đây là những điều cần lưu ý về thông tin sẽ hiển thị trên hóa đơn:

 • Vì hóa đơn cho các giao dịch của tháng hiện tại thường phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo, nên nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trong tháng hiện tại hoặc trước ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo thì hóa đơn tiếp theo sẽ phản ánh những thông tin cập nhật. Mọi thay đổi thực hiện sau ngày làm việc thứ 5 của tháng, sau khi đã phát hành hóa đơn cho các giao dịch của tháng trước đó, sẽ được phản ánh trên hóa đơn của tháng tiếp theo.
 • Ví dụ: giả sử hiện tại là tháng 5 và thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trên Google Ads trước ngày làm việc thứ 5 của tháng 6, thì hóa đơn tiếp theo của bạn (phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 6) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật này. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán vào ngày làm việc thứ 6 của tháng 6, thì hóa đơn đã phát hành (vào ngày làm việc thứ năm của tháng 6) sẽ không thay đổi, nhưng hóa đơn tiếp theo của bạn (sẽ được phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 7) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Lập hóa đơn hằng tháng

Lưu ý

Những bước này chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng. Hầu hết các nhà quảng cáo sử dụng thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công. Nếu bạn đang sử dụng phương thức thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công, hãy xem các bước ở trên.

Nếu bạn thanh toán cho chi phí Google Ads của mình bằng cách sử dụng tùy chọn cài đặt lập hóa đơn hằng tháng, có 2 cách để nhận hóa đơn:

 1. Email: Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn qua email trong vòng 5 ngày làm việc đầu mỗi tháng. Hóa đơn sẽ bao gồm chi phí của bạn cho tháng trước đó. (Email của bạn sẽ cần được xác minh để nhận những hóa đơn này.)
 2. Tài khoản của bạn: Chúng tôi sẽ tạo phiên bản điện tử của hóa đơn tài chính trong tài khoản Google Ads của bạn phòng trường hợp bạn muốn xem, in hoặc tải hóa đơn xuống.
Tìm hóa đơn trong tài khoản của bạn

Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, thì dưới đây là cách bạn có thể tìm hóa đơn của mình:

 1. Đăng nhập vào trình quản lý thanh toán của tài khoản Google Ads hoặc bất kỳ tài khoản người quản lý cấp cao nào.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải, sau đó chọn phần Chứng từ thanh toán.
 3. Tìm hóa đơn mà bạn muốn xem trong cột "Số chứng từ".
 4. Chọn hóa đơn mà bạn muốn tải xuống, rồi nhấp vào Tải mục đã chọn xuống ở phía trên bên phải.

Để tải hóa đơn tài chính điện tử và thư báo ghi có của bạn, hãy thực hiện theo các bước bên dưới sau khi tìm được số hóa đơn theo chỉ dẫn ở trên.

 1. Nhấp vào số hóa đơn.
 2. Nhấp vào Chứng từ.
 3. Nhấp vào Hóa đơn điện tử và Thư báo ghi có.
 4. Nhấp vào số hóa đơn điện tử tài chính để tải xuống.
Tìm hóa đơn từ trước khi bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng

Nếu bạn muốn truy cập vào các hóa đơn được tạo trước khi bạn bắt đầu sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào liên kết Chuyển khoản thanh toán ở bên cạnh trang.
 4. Nhấp vào tài khoản thanh toán mà bạn muốn xem hóa đơn trước đây.
 5. Nhấp vào đường liên kết Giao dịch để xem hóa đơn.
 6. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Quay lại thiết lập hiện tại ở góc trên cùng.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới và bạn không thể xem bản tóm tắt thanh toán trước đây của mình nữa. Bạn cũng có thể sử dụng bản tóm tắt chiến dịch để xác minh thông tin chi phí.

Để nhận hóa đơn trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chọn tùy chọn cài đặt thanh toán:

Thanh toán tự động hoặc thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Lưu ý: Ở hầu hết các quốc gia, Google Ads không gửi một số chứng từ như hóa đơn thuế địa phương, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán qua thư hoặc email. Tuy nhiên, nếu Google cung cấp những chứng từ này ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tìm thấy chứng từ trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.
Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây
 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
 5. Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem khoản nợ, tín dụng và hóa đơn gần đây nhất.
 6. Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 7. Trong bảng, nhấp vào menu thả xuống Chứng từ trong tháng bạn muốn xem hóa đơn.
 8. Nhấp vào trình đơn thả xuống Hóa đơn hàng tháng.
 9. Nhấp vào số hóa đơn.
 10. Đường dẫn liên kết đến hóa đơn của tháng hiện tại sẽ không xuất hiện trước cuối tháng. Thông báo "Hóa đơn chưa sẵn sàng" sẽ xuất hiện thay cho liên kết.
 11. Hóa đơn cho một tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 5 tháng 10. Hóa đơn không được tạo vào các ngày cuối tuần hoặc ngày lễ của ngân hàng, do đó, vui lòng dự kiến thời gian trễ khi nhận hóa đơn trong những khoảng thời gian đó. Trong khi đó, bạn luôn có thể in biên lai cho mỗi lần thanh toán.
 12. Hóa đơn được tạo cho các thanh toán đã thực hiện trong tháng, không phải cho chi phí nhấp chuột được tích lũy. Nếu không có thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn vào một tháng cụ thể, thì hóa đơn không được tạo cho tháng đó hoặc hóa đơn trống được tạo.
 13. Hóa đơn sẽ mở trong cửa sổ trình duyệt mới. Để in hóa đơn, hãy chọn Tệp rồi chọn In từ trình đơn trình duyệt. Hoặc nhấp chuột phải vào hóa đơn rồi nhấp vào In. Nếu bạn muốn tải hóa đơn xuống và lưu bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu dưới dạng.

Mẹo

Hãy đảm bảo cài đặt trình duyệt của bạn không chặn cửa sổ bật lên—điều đó sẽ ngăn hóa đơn mở ra.

Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì bảng sao kê của bạn sẽ chưa được tạo cho đến ngày mùng 5 của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho hồ sơ của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái hoặc tìm thẻ "Giao dịch" ở giữa trang, rồi nhấp vào Xem giao dịch.
 4. Đặt phạm vi ngày thích hợp trên bảng.
 5. Ở đầu bảng, hãy nhớ chọn Chế độ xem giao dịch chi tiết thay vì chọn Chế độ xem tóm tắt.
 6. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai có thể in sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới.
 7. Để in biên lai, hãy chọn Tệp, sau đó chọn In từ menu của trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu thành.
Bạn gặp khó khăn với việc tìm hóa đơn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm thấy một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê được tạo hằng tháng, trong khi các khoản phí có thể phát sinh trong suốt cả tháng (để tham khảo về sau, bạn có thể in biên lai cho mỗi khoản thanh toán). Hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng chậm nhất vào ngày 5 tháng 5 (giả định rằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 không có ngày cuối tuần).
 • Nếu không có yêu cầu thanh toán nào xảy ra trong tài khoản của bạn trong một tháng cụ thể, hóa đơn sẽ không được tạo cho tháng đó hoặc một hóa đơn trống sẽ được tạo.
 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi ngày trên bảng lịch sử giao dịch của bạn. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn trước đây

Khi hóa đơn đã được phát hành, chúng tôi không thể thay đổi tên người nhận hóa đơn. Trường hợp này áp dụng ngay cả khi bạn vô tình nhập thông tin thanh toán không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác bằng cách gửi biểu mẫu điều chỉnh hóa đơn.

Thay đổi tên người nhận hóa đơn

Bạn có thể chỉnh sửa tên người nhận hóa đơn bất kỳ lúc nào và thay đổi này sẽ được phản ánh trên hóa đơn trong tương lai của bạn.

Bạn sẽ cần phải chỉnh sửa tên người nhận hóa đơn ít nhất 14 ngày trước cuối tháng để đảm bảo thay đổi được phản ánh trên hóa đơn tiếp theo của mình.

Thay đổi thông tin khác

Để thực hiện điều chỉnh trên hóa đơn của bạn (ngoài tên người nhận hóa đơn), hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Chỉnh sửa thông tin thanh toán trong tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Điền vào bản ghi chú điều chỉnh hóa đơn bên dưới và liên hệ với chúng tôi, kèm biểu mẫu đã điền đầy đủ ở dạng tệp đính kèm.
 3. Sau khi nhận được email xác nhận từ chúng tôi, bạn sẽ có thể sử dụng hóa đơn của mình cùng với chứng từ này cho các mục đích kế toán và nộp thuế VAT.

Lưu ý

Theo những thay đổi pháp luật về thuế của Ba Lan vào tháng 1 năm 2013, Google không có nghĩa vụ phải gửi trả ghi chú điều chỉnh đã ký. Email bạn sẽ nhận được từ chúng tôi là biểu mẫu xác nhận hợp lệ.

Có thể không bao gồm VAT

Trụ sở chính của Google ở Châu Âu nằm tại Dublin (Google Ireland Ltd.). Do đó, các nhà quảng cáo Google có địa chỉ thanh toán của Liên minh Châu Âu (EU) được lập hóa đơn và cung cấp dịch vụ theo Google Ireland Ltd. Chi phí Google Ads chưa bao gồm VAT nếu địa chỉ doanh nghiệp của bạn nằm trong EU, nhưng bên ngoài Ireland. Thay vào đó, bạn đủ điều kiện để tự tính VAT theo mức thuế tại địa phương của nước thành viên EU của bạn.

Hóa đơn điện tử tuân thủ quy định của Liên minh Châu Âu

Hóa đơn điện tử mà bạn in từ tài khoản của mình bao gồm:

 • Thanh toán của bạn
 • ID VAT của chúng tôi
 • ID VAT của bạn (nếu bạn đã ghi trong hồ sơ thanh toán của mình)

Những hóa đơn này tuân thủ các yêu cầu của Liên minh Châu Âu về Chỉ thị thuế giá trị gia tăng (VAT) (Điều 226, Chỉ thị của Hội đồng 2006/112/EC) và hợp lệ đối với các cơ quan thuế địa phương của bạn. Liên hệ với nhà tư vấn thuế của bạn hoặc chính quyền địa phương nếu bạn có câu hỏi.

Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Vui lòng chọn cài đặt thanh toán dưới đây.

Thanh toán thủ công

Nếu bạn ở Nga và chọn trạng thái thuế “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hoặc “Doanh nghiệp” khi thiết lập tài khoản Google Ads của mình, Google sẽ cung cấp cho bạn các chứng từ kế toán.

Khi thiết lập tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần phải chọn một trong các trạng thái thuế sau:

 • Cá nhân
 • Nhà doanh nghiệp cá nhân
 • Doanh nghiệp

Lựa chọn của bạn là cố định và không thể thay đổi sau đó. Google sẽ cung cấp cho bạn chứng từ kế toán chỉ khi tài khoản của bạn được thiết lập dưới dạng “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hoặc “Doanh nghiệp”.

Nếu tài khoản của bạn được thiết lập với trạng thái thuế là “Cá nhân”, bạn sẽ nhận được một chứng từ kế toán - một biên lai tiền mặt - sau mỗi lần thanh toán thanh toán hoặc hoàn lại tiền đầy đủ. Bản sao điện tử được tự động gửi đến địa chỉ email đã xác minh được liên kết với địa chỉ liên hệ thanh toán chính của bạn. Để đảm bảo phân phối kịp thời, hãy đảm bảo thông tin liên hệ của bạn được cập nhật.

Kiểm tra trạng thái thuế của bạn

Dưới đây là cách kiểm tra trạng thái thuế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trạng thái thuế của bạn sẽ xuất hiện trong "Hồ sơ thanh toán" ở giữa trang.
Thay đổi trạng thái thuế
Nếu bạn cần thay đổi hoặc chỉnh sửa trạng thái thuế của mình, hãy liên hệ với chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các tài liệu kế toán hoặc giao dịch trước đây và sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày chúng tôi thực hiện thay đổi.
Chứng từ kế toán mà chúng tôi cung cấp

Chúng tôi cung cấp chứng từ kế toán cho từng tài khoản Google Ads. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản, chúng tôi sẽ cung cấp bộ chứng từ riêng cho mỗi tài khoản, ngay cả khi tất cả chúng được kết nối với một hoặc nhiều tài khoản Trung tâm khách hàng.

Mặc dù một số chứng từ thanh toán được cung cấp tự động cho tất cả các nhà quảng cáo đủ điều kiện, các chứng từ khác sẽ được yêu cầu nếu cần. Dưới đây là chi tiết cho từng loại chứng từ mà chúng tôi có thể cung cấp:

  Định nghĩa Được cung cấp tự động cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện Được cung cấp theo yêu cầu cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện
Hóa đơn VAT sử dụng Được gửi mỗi tháng, được đề ngày là ngày cuối cùng của tháng. Chứng từ này cho biết chi phí thực tế trong tài khoản cho tháng đó.

Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in ra giấy: được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn sau khi tạo phiên bản điện tử. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.

Yêu cầu bản in giấy cho khoảng thời gian trước đó trên trang Giao dịch trong tài khoản của bạn. Để chuyển đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Tóm lược thanh toán, sau đó chọn Giao dịch. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh mục "Hóa đơn VAT sử dụng" rồi chọn In lại. Thao tác này cũng sẽ tạo bản sao của Chứng thư nhận thanh toán.

Bạn chỉ được thực hiện yêu cầu cho tháng trước đó sau ngày 20 của tháng hiện tại. (Ví dụ: nếu bạn cần một bản sao hóa đơn VAT sử dụng cho tháng 1, chỉ yêu cầu bản sao này sau ngày 20 Tháng 2).

Chứng thư nhận thanh toán Được gửi mỗi tháng, được đề ngày là ngày cuối cùng của tháng. Chứng từ này cho biết chi phí thực tế trong tài khoản cho tháng đó.

Hóa đơn VAT và Chứng thư nhận thanh toán có số chứng từ giống nhau và chi phí như nhau.
Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in giấy: được gửi đến địa chỉ nhận thư của bạn cùng với hóa đơn VAT sử dụng. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Yêu cầu bản in giấy cho khoảng thời gian trước đó trên trang Giao dịch trong tài khoản của bạn. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Tóm lược thanh toán, sau đó chọn Giao dịch. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh "Hóa đơn VAT sử dụng", rồi chọn In lại. Thao tác này cũng sẽ tạo bản sao của Chứng thư nhận thanh toán.

Bạn chỉ được thực hiện yêu cầu cho tháng trước đó sau ngày 20 của tháng hiện tại. (Ví dụ: nếu cần một bản sao của Chứng thư nhận thanh toán cho tháng 1, bạn chỉ được yêu cầu bản sao này sau ngày 20 tháng 2).
Hóa đơn VAT tính trước

Được tạo cho mỗi thanh toán bạn thực hiện cho ngày thanh toán được nhận, chứng từ này cho biết số tiền thanh toán đầy đủ (bao gồm VAT).

Số chứng từ bắt đầu bằng “A”.

Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn trong 48 giờ sau khi chúng tôi nhận được thanh toán của bạn.

Bản in ra giấy: được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn sau khi tạo phiên bản điện tử. Hãy lưu ý rằng thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc

Yêu cầu bản in giấy cho khoản thanh toán trước đó trên trang Giao dịch trong tài khoản. Để truy cập vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn Tóm tắt thanh toán, sau đó chọn Giao dịch.

Yêu cầu chỉ được thực hiện sau 10 ngày làm việc kể từ khi khoản thanh toán xuất hiện trong tài khoản của bạn.

Chứng thư giải trình Chứng từ này trình bày tất cả các thỏa thuận chung giữa tài khoản của bạn và Google cho giai đoạn cụ thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và không quá 1 năm. Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in giấy: Được tự động gửi mỗi năm một lần vào tháng 1.
Yêu cầu bản in giấy cho khoảng thời gian trước đó trên trang Giao dịch trong tài khoản của bạn. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Tóm lược thanh toán, sau đó chọn Giao dịch.

Xin lưu ý rằng thời gian chuyển bản in giấy qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Hóa đơn chiếu lệ

Chứng từ này được tạo trong tài khoản của bạn khi bạn tạo thông tin chi tiết cho việc thanh toán bằng chuyển tiền.

Bạn có thể in bản sao được tạo trong tài khoản của mình khi tạo thông tin chi tiết cho việc thanh toán bằng chuyển tiền.

Phiên bản điện tử: Có thể được tạo sau khi nhấp vào nút "Thanh toán" trên trang Lịch sử giao dịch.

Bản in giấy: Không được gửi tự động.

Yêu cầu hóa đơn chiếu lệ có dấu và chữ ký trên trang Giao dịch. Để truy cập vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn Tóm lược thanh toán, rồi đến Giao dịch.

Xin lưu ý rằng thời gian chuyển bản in giấy qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.

Các điều khoản và điều kiện Chứng từ này cho biết các điều khoản và điều kiện của Google Ads mà bạn đã chấp nhận khi thiết lập tài khoản của mình. Phiên bản điện tử: Có thể tải xuống trong vòng 48 giờ sau khi tạo tài khoản trên trang Hồ sơ thanh toán. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn Tóm lược thanh toán.

Bản in giấy: Không được gửi tự động.
Yêu cầu bản in giấy trên trang Hồ sơ thanh toán trong tài khoản của bạn. Để đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn Tóm lược thanh toán.
Thay đổi địa chỉ nhận thư

Dưới đây là cách thay đổi địa chỉ nhận thư nơi bạn nhận chứng từ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Cập nhật địa chỉ nhận thư của bạn.
 4. Nhấp vào Lưu.

Hãy chắc chắn thực hiện thay đổi ít nhất là 15 ngày trước cuối tháng để đảm bảo chứng từ của bạn được gửi đến địa chỉ mới. Lưu ý rằng việc thay đổi trường này sẽ không thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản của bạn.

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sẽ thay đổi địa chỉ được in trên chứng từ của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong "Hồ sơ thanh toán", bạn sẽ thấy "Tên và địa chỉ doanh nghiệp".
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa địa chỉ của bạn.
 5. Nhấp vào nút Lưu khi bạn hoàn tất.

Yêu cầu chứng từ chủ động và thay đổi đối với chứng từ

Yêu cầu điều khoản và điều kiện

Bạn có thể tải các Điều khoản và điều kiện xuống trên trang Cài đặt trong biểu tượng công cụ sau khi chọn Cài đặt thanh toán) trong vòng 48 giờ sau khi bạn nhập thông tin thanh toán lần đầu tiên.

In lại

Bạn có thể yêu cầu bản in giấy các điều khoản và điều kiện bằng cách chuyển đến mục Điều khoản và điều kiện, rồi chọn In lại.

Việc in lại được xử lý trong vòng 48 giờ nhưng thời gian chuyển bản in giấy qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.

Yêu cầu bản in giấy của chứng từ

Bạn có thể yêu cầu bản in ra giấy của hóa đơn VAT dịch vụ sử dụng, Chứng thư nhận thanh toán và hóa đơn VAT phát trước cùng với bản in ra giấy của chứng thư giải trình và hóa đơn chiếu lệ. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Chứng từ thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Ở góc trên bên phải, hãy chọn phạm vi ngày bạn quan tâm.
 4. Nhấp vào mũi tên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn In lại.

Việc này tạo yêu cầu cho bản in ra giấy của chứng từ được chọn. Chứng từ sẽ được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Lưu ý

 • Nếu bạn đã chọn nhận chứng từ điện tử, bạn sẽ không thể yêu cầu bản in ra giấy.
 • Yêu cầu bản in ra giấy được xử lý trong 48 giờ và thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Thiếu bản in giấy hoặc chứng từ được gửi đến sai địa chỉ

Nếu bạn chưa từng nhận được bản in ra giấy hoặc nếu bản sao của bạn được gửi sai địa chỉ, hãy xác minh địa chỉ nhận thư trong tài khoản của bạn trên trang Cài đặt. Tìm địa chỉ doanh nghiệp của bạn. Nếu địa chỉ không đúng, hãy cập nhật địa chỉ bằng cách sử dụng các bước trong phần "Thay đổi địa chỉ nhận thư" trong bài viết này.

Sau khi bạn cập nhật địa chỉ, hãy đợi 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó, yêu cầu bản in giấy của chứng từ được yêu cầu sử dụng các bước trong phần "Yêu cầu bản in giấy của chứng từ" trong bài viết này.

Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Chứng từ bị sai

Hóa đơn VAT sử dụng hoặc Chứng thư nhận thanh toán

Nếu chứng từ của bạn bị sai, thì trước tiên bạn sẽ cần chỉnh sửa thông tin trong tài khoản của mình và đợi 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó, yêu cầu chứng từ mới từ tài khoản của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Chứng từ thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Ở góc trên bên phải, hãy chọn phạm vi ngày bạn quan tâm.
 4. Xem trong từng tháng để tìm các chứng từ cho tháng đó.
 5. Nhấp vào mũi tên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn Yêu cầu sửa đổi.

Sẽ mất 24 giờ để hệ thống tải bản sao điện tử mới của chứng từ lên tài khoản của bạn và 5 đến 10 ngày để bạn nhận được bản in ra giấy tại địa chỉ bưu điện của mình. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Các chứng từ khác

Nếu bất kỳ chứng từ nào khác bị sai, hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa.

Chứng từ được quét, ký và đóng dấu

Google không cung cấp bản quét của chứng từ. Tuy nhiên, bạn có thể tải phiên bản .pdf của chứng từ trong trang Lịch sử giao dịch. Để truy cập vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Tóm lược thanh toán. Những chứng từ này sẽ không có dấu và chữ ký. Điều này là do, nhằm phục vụ cho mục đích kế toán và thuế, bản in của chứng từ có chữ ký và đóng dấu tương đương với bản in của chứng từ không có chữ ký và đóng dấu. Tuy nhiên, bản in giấy mà bạn nhận được tại địa chỉ nhận thư sẽ được ký và đóng dấu.

Lưu ý: Phần này không áp dụng cho các tài khoản sử dụng quy trình chứng từ điện tử có chữ ký điện tử được chứng nhận. Những tài khoản này sẽ chỉ được cung cấp chứng từ điện tử có thể được sử dụng cho mục đích về thuế. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tiếp theo bên dưới).

Quy trình chứng từ điện tử
Giới thiệu về quy trình chứng từ điện tử

Chứng từ có chứa thông tin ở dạng điện tử và kỹ thuật số được gọi là chứng từ điện tử (xem điều 3 chương I FZ RF №1-FZ).

Theo luật, chứng từ điện tử được ký bằng chữ ký điện tử được chứng nhận tương đương với chữ ký gốc trên giấy nếu được các bên đồng ý (xem FZ RF ngày 10.01.2002 №1-FZ). Không cần phải in các chứng từ đó ra và lưu trữ bằng giấy. Theo nội dung sửa đổi luật mới nhất, Google có thể thay đổi toàn bộ quy trình chứng từ giữa các công ty sang định dạng điện tử.

Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2012, hóa đơn điện tử thay thế hoàn toàn hóa đơn gốc bằng giấy và bạn có thể gửi hóa đơn đến cơ quan thuế bằng biểu mẫu điện tử. Thủ tục trao đổi hóa đơn được nêu trong Đơn hàng của Minfin №50н và sẽ được thực hiện thông qua nhà cung cấp EDM. Hoạt động của các nhà cung cấp EDM phụ thuộc vào Đơn hàng № ММВ-7-6/253@ và bạn có thể tìm danh sách các nhà cung cấp EDM đã đăng ký trên trang web của FNS.

Lợi ích của quy trình chứng từ điện tử:

 • Hoàn toàn tuân thủ với các yêu cầu pháp lý.
 • Chứng từ điện tử không chiếm không gian. Bạn có thể tiết kiệm chi phí in chứng từ, xử lý thủ công và duy trì lưu trữ bằng giấy.
 • Việc giao chứng từ gốc chỉ mất vài phút. Không cần phải đợi nhiều ngày hoặc nhiều tuần để nhận chứng từ.
Cách đăng ký

Để có thể đăng ký quy trình chứng từ điện tử, bạn cần phải có tài khoản trên DiaDoc.ru trước khi tạo tài khoản Google Ads. DiaDoc.ru là một dịch vụ của nhà cung cấp EDM được ủy quyền SKB Kontur (nhà phát triển dịch vụ web lớn nhất dành cho doanh nghiệp ở Nga). Công ty này có kinh nghiệm hợp tác với các cơ quan nhà nước và đảm bảo sự hợp lệ về mặt pháp lý của các chứng từ điện tử.

Bạn có thể thực hiện theo các hướng dẫn này để đăng ký tài khoản với DiaDoc.ru và nhận chữ ký điện tử được chứng nhận trước khi tạo tài khoản Google Ads. Xin lưu ý rằng Google sẽ không thể bù chi phí xin cấp chứng nhận cho bạn.

Khi bạn đã đăng ký, hãy tạo tài khoản Google Ads và chọn hộp thích hợp để bật quy trình chứng từ điện tử.

Chọn không sử dụng hoặc sử dụng quy trình chứng từ điện tử

Chọn không tham gia

Bạn có thể chọn bắt đầu nhận chứng từ qua thư bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lưu ý rằng chứng từ của các tháng trước đó không thể được gửi qua thư cho bạn. Ngoài ra, khi chọn không tham gia, bạn sẽ không còn nhận được chứng từ qua email.

Dưới đây là cách chọn không sử dụng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa cạnh địa chỉ nhận thư của bạn.
 4. Bỏ chọn tùy chọn quy trình chứng từ điện tử.
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ chỉ bắt đầu nhận được chứng từ qua thư vào tháng tiếp theo. Chứng từ sẽ vẫn có sẵn để tải xuống trong Lịch sử giao dịch của bạn.

Chọn tham gia

Nếu chưa đăng ký với DiaDoc.ru khi đăng ký Google Ads, bạn sẽ không thể đăng ký chứng từ điện tử.

Tuy nhiên, nếu có tài khoản với DiaDoc.ru khi đăng ký Google Ads, bạn có thể bật quy trình chứng từ điện tử bất cứ lúc nào. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn tại https://ads.google.com.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa cạnh địa chỉ nhận thư của bạn.
 4. Chọn hộp bên cạnh tùy chọn quy trình chứng từ điện tử.
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ chỉ bắt đầu nhận được chứng từ kiểu điện tử trong tháng tiếp theo. Chứng từ sẽ không còn được gửi cho bạn qua thư nữa.

Những câu hỏi thường gặp khác

Cách tính tổng số tiền trong hóa đơn VAT sử dụng và Chứng thư nhận thanh toán

VAT được tính dựa trên việc sử dụng. Hóa đơn VAT sử dụng và Chứng thư nhận thanh toán sẽ hiển thị số tiền đã thanh toán cho việc sử dụng và VAT, như bạn có thể thấy trong các ví dụ sau:

Ví dụ về hóa đơn VAT sử dụng
Example usage VAT invoice

Ví dụ về Chứng thư nhận thanh toán
Example act of acceptance

Chứng từ có tổng số tiền bằng 0

Có thể nhận hóa đơn hoặc Chứng thư nhận thanh toán có tổng số tiền bằng 0. Điều này xảy ra khi mã khuyến mại được áp dụng cho tài khoản của bạn và tất cả chi phí trong giai đoạn được báo cáo được trả bằng số tiền tín dụng khuyến mại. Khi tín dụng khuyến mại được sử dụng hết, hóa đơn của bạn sẽ bắt đầu phản ánh lại chi phí.

Viết tắt OOO "Google"

Trong quy định về thuế của Nga, những thuộc tính bắt buộc của hóa đơn được quy định trong khoản 5 của Điều 169. Ngoài ra, những thuộc tính không được quy định trong khoản 5 và 6 của Điều 169 không được coi là lý do hợp lệ cho việc không chấp nhận hóa đơn từ người bán.

Theo các quy định về thuế của Nga, hóa đơn được Google phát hành có tên người bán được rút ngắn được coi là hợp lệ.

Điểm khác biệt của Chứng thư giải trình

Nếu bạn nhận thấy rằng Chứng thư giải trình không bao gồm một số giao dịch thì những giao dịch đó rất có khả năng được thực hiện trong một tài khoản Google Ads khác. Ví dụ: khoản thanh toán có thể được thực hiện cho một tài khoản Google Ads khác đã đăng ký với công ty của bạn hoặc công ty khác có tài khoản do bạn quản lý. Điều này xảy ra nếu bạn đã chỉ định số tài khoản ngân hàng của Google thuộc về một tài khoản Google Ads khác khi thanh toán.

Mỗi tài khoản Google Ads có số tài khoản ngân hàng của Google riêng cần được chỉ định khi bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn cho rằng mình đã chuyển tiền đến sai tài khoản, hãy kiểm tra số tài khoản bạn ghi trong thông tin giao dịch chuyển tiền so với số tài khoản ngân hàng Google trong tài khoản Google Ads của bạn.

Dưới đây là cách kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google cho tài khoản Google Ads của bạn trên hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái.
 4. Chuyển đến tháng gần nhất bạn đã thanh toán và nhấp vào Tài liệu.
 5. Nhấp vào đường dẫn liên kết Chiếu lệ.
 6. Kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google trên phiếu yêu cầu chuyển tiền.

Nếu số bạn thấy trong tài khoản và trên phiếu yêu cầu thanh toán không khớp, có nghĩa là khoản thanh toán đã được chuyển cho một tài khoản Google Ads khác. Nếu cả hai tài khoản đều được đăng ký cho cùng một pháp nhân hợp pháp, thì bạn cần phải yêu cầu chứng thư đối chiếu cho tài khoản đã được chuyển khoản đến.

Lập hóa đơn hằng tháng

Nếu bạn ở Nga và chọn trạng thái thuế “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hoặc “Doanh nghiệp” khi thiết lập tài khoản Google Ads của mình, Google sẽ cung cấp cho bạn các chứng từ kế toán.

Khi thiết lập tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần phải chọn một trong các trạng thái thuế sau:

 • Nhà doanh nghiệp cá nhân
 • Doanh nghiệp
Kiểm tra trạng thái thuế của bạn

Dưới đây là cách kiểm tra trạng thái thuế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trạng thái thuế của bạn sẽ xuất hiện trong "Hồ sơ thanh toán" ở giữa trang.
Thay đổi trạng thái thuế
Nếu cần thay đổi hoặc chỉnh sửa trạng thái thuế, bạn sẽ cần đóng tài khoản của mình và tạo một tài khoản mới.
Chứng từ kế toán mà chúng tôi cung cấp

Chúng tôi cung cấp chứng từ kế toán cho từng tài khoản Google Ads. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản, chúng tôi sẽ cung cấp bộ chứng từ riêng cho mỗi tài khoản, ngay cả khi tất cả chúng được kết nối với một hoặc nhiều tài khoản Trung tâm khách hàng.

Mặc dù một số chứng từ thanh toán được cung cấp tự động cho tất cả các nhà quảng cáo đủ điều kiện, các chứng từ khác sẽ được yêu cầu nếu cần. Dưới đây là chi tiết cho từng loại chứng từ mà chúng tôi có thể cung cấp:

  Định nghĩa Được cung cấp tự động cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện Được cung cấp theo yêu cầu cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện
Hóa đơn VAT sử dụng Được gửi mỗi tháng, được đề ngày là ngày cuối cùng của tháng. Chứng từ này cho biết chi phí thực tế trong tài khoản cho tháng đó.

Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in ra giấy: được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn sau khi tạo phiên bản điện tử. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.

Yêu cầu bản in giấy cho khoảng thời gian trước đó trên trang Giao dịch trong tài khoản của bạn. Để truy cập vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn Tóm lược thanh toán, sau đó chọn Xem giao dịch. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh "Sử dụng hóa đơn VAT" và chọn In lại. Thao tác này cũng sẽ tạo bản sao của Chứng thư nhận thanh toán.

Bạn chỉ được thực hiện yêu cầu cho tháng trước đó sau ngày 20 của tháng hiện tại. (Ví dụ: nếu bạn cần một bản sao hóa đơn VAT sử dụng cho tháng 1, chỉ yêu cầu bản sao này sau ngày 20 Tháng 2).

Chứng thư nhận thanh toán Được gửi mỗi tháng, được đề ngày là ngày cuối cùng của tháng. Chứng từ này cho biết chi phí thực tế trong tài khoản cho tháng đó.

Hóa đơn VAT và Chứng thư nhận thanh toán có số chứng từ giống nhau và chi phí như nhau.
Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in giấy: được gửi đến địa chỉ nhận thư của bạn cùng với hóa đơn VAT sử dụng. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Yêu cầu bản in giấy cho khoảng thời gian trước đó trên trang Giao dịch trong tài khoản của bạn. Nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh "Hóa đơn VAT sử dụng", rồi chọn In lại. Thao tác này cũng sẽ tạo bản sao của Chứng thư nhận thanh toán.

Bạn chỉ được thực hiện yêu cầu cho tháng trước đó sau ngày 20 của tháng hiện tại. (Ví dụ: nếu cần một bản sao của Chứng thư nhận thanh toán cho tháng 1, bạn chỉ được yêu cầu bản sao này sau ngày 20 tháng 2).
Chứng thư giải trình Chứng từ này trình bày tất cả các thỏa thuận chung giữa tài khoản của bạn và Google cho giai đoạn cụ thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và không quá 1 năm. Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 3 đến ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in giấy: Được tự động gửi mỗi năm một lần vào tháng 1.
Yêu cầu bản in giấy cho khoảng thời gian trước đó trên trang Giao dịch trong tài khoản của bạn.

Xin lưu ý rằng thời gian chuyển bản in giấy qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Thay đổi địa chỉ nhận thư

Dưới đây là cách thay đổi địa chỉ nhận thư nơi bạn nhận chứng từ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Tìm Gửi hóa đơn qua thư trong mục "Tài khoản thanh toán".
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì, sau đó cập nhật địa chỉ gửi thư của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu.

Hãy chắc chắn thực hiện thay đổi ít nhất là 15 ngày trước cuối tháng để đảm bảo chứng từ của bạn được gửi đến địa chỉ mới. Lưu ý rằng việc thay đổi trường này sẽ không thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản của bạn.

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sẽ thay đổi địa chỉ được in trên chứng từ của bạn. Để thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Yêu cầu chứng từ chủ động và thay đổi đối với chứng từ

Yêu cầu bản in giấy của chứng từ

Bạn có thể yêu cầu bản in ra giấy của hóa đơn VAT dịch vụ sử dụng, Chứng thư nhận thanh toán và hóa đơn VAT phát trước cùng với bản in ra giấy của chứng thư giải trình và hóa đơn chiếu lệ. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch hoặc Tài liệu từ trình đơn ở bên trái.
 4. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn phạm vi ngày bạn muốn.
 5. Nhấp vào mũi tên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn In lại.

Việc này tạo yêu cầu cho bản in ra giấy của chứng từ được chọn. Chứng từ sẽ được gửi đến địa chỉ bưu điện của bạn. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Lưu ý

 • Nếu bạn đã chọn nhận chứng từ điện tử, bạn sẽ không thể yêu cầu bản in ra giấy.
 • Yêu cầu bản in ra giấy được xử lý trong 48 giờ và thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 10 ngày làm việc.
Thiếu bản in giấy hoặc chứng từ được gửi đến sai địa chỉ

Nếu bạn chưa từng nhận được bản in ra giấy hoặc nếu bản sao của bạn được gửi sai địa chỉ, hãy xác minh địa chỉ nhận thư trong tài khoản của bạn trên trang Cài đặt. Nếu địa chỉ không đúng, hãy cập nhật địa chỉ bằng cách sử dụng các bước trong phần "Thay đổi địa chỉ nhận thư" trong bài viết này.

Sau khi bạn cập nhật địa chỉ, hãy đợi 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó, yêu cầu bản in giấy của chứng từ được yêu cầu sử dụng các bước trong phần "Yêu cầu bản in giấy của chứng từ" trong bài viết này.

Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới và bạn không thể xem bản tóm tắt thanh toán trước đây của mình nữa. Bạn cũng có thể sử dụng bản tóm tắt chiến dịch để xác minh thông tin chi phí.

Để nhận hóa đơn trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chứng từ bị sai

Hóa đơn VAT sử dụng hoặc Chứng thư nhận thanh toán

Nếu chứng từ của bạn bị sai, thì trước tiên bạn sẽ cần chỉnh sửa thông tin trong tài khoản của mình và đợi 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó, yêu cầu chứng từ mới từ tài khoản của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch hoặc Tài liệu từ trình đơn ở bên trái.
 4. Sử dụng trình đơn thả xuống để chọn phạm vi ngày bạn muốn.
 5. Xem trong từng tháng để tìm các chứng từ cho tháng đó.
 6. Nhấp vào mũi tên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn Yêu cầu sửa đổi.

Sẽ mất 24 giờ để hệ thống tải bản sao điện tử mới của chứng từ lên tài khoản của bạn và 5 đến 10 ngày để bạn nhận được bản in ra giấy tại địa chỉ bưu điện của mình. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Các chứng từ khác

Nếu bất kỳ chứng từ nào khác bị sai, hãy liên hệ với chúng tôi để yêu cầu chỉnh sửa.

Chứng từ được quét, ký và đóng dấu

Google không cung cấp bản quét của chứng từ. Tuy nhiên, bạn có thể tải phiên bản .pdf của chứng từ trong trang Giao dịch. Để truy cập vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Tóm lược thanh toán. Những chứng từ này sẽ không có dấu và chữ ký. Điều này là do, nhằm phục vụ cho mục đích kế toán và thuế, bản in của chứng từ có chữ ký và đóng dấu tương đương với bản in của chứng từ không có chữ ký và đóng dấu. Tuy nhiên, bản in giấy mà bạn nhận được tại địa chỉ nhận thư sẽ được ký và đóng dấu.

Lưu ý: Phần này không áp dụng cho các tài khoản sử dụng quy trình chứng từ điện tử có chữ ký điện tử được chứng nhận. Những tài khoản này sẽ chỉ được cung cấp chứng từ điện tử có thể được sử dụng cho mục đích về thuế. (Để biết thêm thông tin, hãy xem phần tiếp theo bên dưới).

Quy trình chứng từ điện tử
Giới thiệu về quy trình chứng từ điện tử

Chứng từ có chứa thông tin ở dạng điện tử và kỹ thuật số được gọi là chứng từ điện tử (xem điều 3 chương I FZ RF №1-FZ).

Theo luật, chứng từ điện tử được ký bằng chữ ký điện tử được chứng nhận tương đương với chữ ký gốc trên giấy nếu được các bên đồng ý (xem FZ RF ngày 10.01.2002 №1-FZ). Không cần phải in các chứng từ đó ra và lưu trữ bằng giấy. Theo nội dung sửa đổi luật mới nhất, Google có thể thay đổi toàn bộ quy trình chứng từ giữa các công ty sang định dạng điện tử.

Kể từ ngày 23 tháng 5 năm 2012, hóa đơn điện tử thay thế hoàn toàn hóa đơn gốc bằng giấy và bạn có thể gửi hóa đơn đến cơ quan thuế bằng biểu mẫu điện tử. Thủ tục trao đổi hóa đơn được nêu trong Đơn hàng của Minfin №50н và sẽ được thực hiện thông qua nhà cung cấp EDM. Hoạt động của các nhà cung cấp EDM phụ thuộc vào Đơn hàng № ММВ-7-6/253@ và bạn có thể tìm danh sách các nhà cung cấp EDM đã đăng ký trên trang web của FNS.

Lợi ích của quy trình chứng từ điện tử:

 • Hoàn toàn tuân thủ với các yêu cầu pháp lý.
 • Chứng từ điện tử không chiếm không gian. Bạn có thể tiết kiệm chi phí in chứng từ, xử lý thủ công và duy trì lưu trữ bằng giấy.
 • Việc giao chứng từ gốc chỉ mất vài phút. Không cần phải đợi nhiều ngày hoặc nhiều tuần để nhận chứng từ.
Cách đăng ký

Để có thể đăng ký quy trình chứng từ điện tử, bạn cần có tài khoản trên DiaDoc.ru. DiaDoc.ru là một dịch vụ của nhà cung cấp EDM được ủy quyền SKB Kontur (nhà phát triển dịch vụ web lớn nhất dành cho doanh nghiệp ở Nga). Công ty này có kinh nghiệm hợp tác với các cơ quan nhà nước và đảm bảo sự hợp lệ về mặt pháp lý của các chứng từ điện tử.

Thực hiện theo các hướng dẫn này để đăng ký tài khoản với DiaDoc.ru và có được chữ ký điện tử được chứng nhận. Xin lưu ý rằng Google sẽ không thể bù chi phí xin cấp chứng nhận cho bạn.

Khi bạn đã đăng ký, hãy tham gia sử dụng quy trình chứng từ điện tử trong tài khoản Google Ads.

Chọn không sử dụng hoặc sử dụng quy trình chứng từ điện tử

Chọn không tham gia

Bạn có thể chọn bắt đầu nhận chứng từ qua thư bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lưu ý rằng chứng từ của các tháng trước đó không thể được gửi qua thư cho bạn. Ngoài ra, khi chọn không tham gia, bạn sẽ không còn nhận được chứng từ qua email.

Dưới đây là cách chọn không sử dụng:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong mục "Tài khoản thanh toán", hãy bỏ chọn tùy chọn quy trình chứng từ điện tử trong trường "Phân phối chứng từ điện tử".
 4. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ chỉ bắt đầu nhận được chứng từ qua thư vào tháng tiếp theo. Chứng từ sẽ vẫn có sẵn để tải xuống trong Lịch sử giao dịch của bạn.

Chọn tham gia

Nếu chưa đăng ký với DiaDoc.ru, bạn sẽ không thể đăng ký chứng từ điện tử. Tuy nhiên, nếu có một tài khoản với DiaDoc.ru, bạn có thể bật quy trình chứng từ điện tử bất cứ lúc nào. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Kiểm tra tính đủ điều kiện cạnh trường "Phân phối chứng từ điện tử".
 4. Nếu bạn đã đăng ký với DiaDoc, hãy chọn ô "Chỉ nhận chứng từ kế toán điện tử, với chữ ký điện tử được chứng nhận".
 5. Nhấp vào Lưu.

Bạn sẽ chỉ bắt đầu nhận được chứng từ kiểu điện tử trong tháng tiếp theo. Chứng từ sẽ không còn được gửi cho bạn qua thư nữa.

Nếu bạn thấy thông báo cho biết bạn không đủ điều kiện giao gửi số hóa các chứng từ, tức là bạn đã không hoàn thành đăng ký với DiaDoc.

Những câu hỏi thường gặp khác

Cách tính tổng số tiền trong hóa đơn VAT sử dụng và Chứng thư nhận thanh toán

VAT được tính dựa trên việc sử dụng. Hóa đơn VAT sử dụng và Chứng thư nhận thanh toán sẽ hiển thị số tiền đã thanh toán cho việc sử dụng và VAT, như bạn có thể thấy trong các ví dụ sau:

Ví dụ về hóa đơn VAT sử dụng
Example usage VAT invoice

Ví dụ về Chứng thư nhận thanh toán
Example act of acceptance

Chứng từ có tổng số tiền bằng 0

Có thể nhận hóa đơn hoặc Chứng thư nhận thanh toán có tổng số tiền bằng 0. Điều này xảy ra khi mã khuyến mại được áp dụng cho tài khoản của bạn và tất cả chi phí trong giai đoạn được báo cáo được trả bằng số tiền tín dụng khuyến mại. Khi tín dụng khuyến mại được sử dụng hết, hóa đơn của bạn sẽ bắt đầu phản ánh lại chi phí.

Viết tắt OOO "Google"

Trong quy định về thuế của Nga, những thuộc tính bắt buộc của hóa đơn được quy định trong khoản 5 của Điều 169. Ngoài ra, những thuộc tính không được quy định trong khoản 5 và 6 của Điều 169 không được coi là lý do hợp lệ cho việc không chấp nhận hóa đơn từ người bán.

Theo các quy định về thuế của Nga, hóa đơn được Google phát hành có tên người bán được rút ngắn được coi là hợp lệ.

Điểm khác biệt của Chứng thư giải trình

Nếu bạn nhận thấy rằng Chứng thư giải trình không bao gồm một số giao dịch thì những giao dịch đó rất có khả năng được thực hiện trong một tài khoản Google Ads khác. Ví dụ: khoản thanh toán có thể được thực hiện cho một tài khoản Google Ads khác đã đăng ký với công ty của bạn hoặc công ty khác có tài khoản do bạn quản lý. Điều này xảy ra nếu bạn đã chỉ định số tài khoản ngân hàng của Google thuộc về một tài khoản Google Ads khác khi thanh toán.

Mỗi tài khoản Google Ads có số tài khoản ngân hàng của Google riêng cần được chỉ định khi bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn cho rằng mình đã chuyển tiền đến sai tài khoản, hãy kiểm tra số tài khoản bạn ghi trong thông tin giao dịch chuyển tiền so với số tài khoản ngân hàng Google trong tài khoản Google Ads của bạn.

Dưới đây là cách kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google cho tài khoản Google Ads của bạn trên hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái.
 4. Chuyển đến tháng gần nhất bạn đã thanh toán và nhấp vào Tài liệu.
 5. Nhấp vào đường dẫn liên kết Chiếu lệ.
 6. Kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google trên phiếu yêu cầu chuyển tiền.

Nếu số bạn thấy trong tài khoản và trên phiếu yêu cầu thanh toán không khớp, có nghĩa là khoản thanh toán đã được chuyển cho một tài khoản Google Ads khác. Nếu cả hai tài khoản đều được đăng ký cho cùng một pháp nhân hợp pháp, thì bạn cần phải yêu cầu chứng thư đối chiếu cho tài khoản đã được chuyển khoản đến.

Lập hóa đơn hằng tháng

Lưu ý

Những bước này chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng.

Nếu bạn thanh toán cho chi phí Google Ads của mình qua phương thức lập hóa đơn hàng tháng, có 3 cách để nhận hóa đơn:

 1. Email: Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn qua email trong vòng 5 ngày làm việc đầu mỗi tháng. Hóa đơn sẽ bao gồm chi phí của bạn cho tháng trước đó. (Email của bạn sẽ cần được xác minh để nhận những hóa đơn này.)
 2. Thư: Nếu bạn yêu cầu chúng tôi gửi hóa đơn qua thư khi thiết lập tài khoản của mình, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một bản in ra của hóa đơn. Bạn có thể xem và chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt này trên trang Thông tin thanh toán, trong mục Gửi hóa đơn qua email hoặc Gửi hóa đơn qua thư.
 3. Tài khoản của bạn:Chúng tôi sẽ tạo một phiên bản điện tử của hóa đơn ở trong tài khoản Google Ads của bạn, phòng trường hợp bạn muốn xem, in hoặc tải hóa đơn xuống.
Tìm hóa đơn trong tài khoản của bạn

Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, thì dưới đây là cách bạn có thể tìm hóa đơn của mình:

 1. Đăng nhập vào trình quản lý thanh toán của tài khoản Google Ads hoặc bất kỳ tài khoản người quản lý cấp cao nào.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải, sau đó chọn phần Chứng từ thanh toán.
 3. Tìm hóa đơn mà bạn muốn xem trong cột "Số chứng từ".
 4. Chọn hóa đơn mà bạn muốn tải xuống, rồi nhấp vào Tải mục đã chọn xuống ở phía trên bên phải.
Tìm hóa đơn từ trước khi bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng

Nếu bạn muốn truy cập vào các hóa đơn được tạo trước khi bạn bắt đầu sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Chuyển khoản thanh toán từ menu bên trái.
 4. Nhấp vào thiết lập hóa đơn mà bạn muốn xem hóa đơn trước đây.
 5. Nhấp vào đường liên kết Giao dịch ở bên trái để duyệt hóa đơn trước đây.
 6. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Quay lại thiết lập hiện tại ở góc trên cùng.
Không nhận hóa đơn bằng giấy

Nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng đồng thời chỉ muốn nhận hóa đơn qua email và ngừng nhận hóa đơn bằng giấy, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong mục "Tài khoản thanh toán", loại bỏ tất cả các địa chỉ trong mục Gửi hóa đơn qua thư.
 4. Thêm địa chỉ trong phần Gửi hóa đơn qua email.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới và bạn không thể xem bản tóm tắt thanh toán trước đây của mình nữa. Bạn cũng có thể sử dụng bản tóm tắt chiến dịch để xác minh thông tin chi phí.

Để nhận hóa đơn trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lập hóa đơn hằng tháng

Lưu ý

Những bước này chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng.

Nếu bạn thanh toán cho chi phí Google Ads của mình bằng cách sử dụng tùy chọn cài đặt lập hóa đơn hằng tháng, có 2 cách để nhận hóa đơn:

Kể từ tháng 4 năm 2018, bạn sẽ không còn nhận được hóa đơn in từ bưu điện Blue Dart ở Ấn Độ nữa. Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến các hóa đơn bản in ra giấy do Google India Private Limited phát hành.
 1. Email: Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn qua email trong vòng 7 ngày đầu mỗi tháng. Hóa đơn sẽ bao gồm chi phí của bạn cho tháng trước đó. (Email của bạn sẽ cần được xác minh để nhận những hóa đơn này.)
 2. Tài khoản của bạn:Chúng tôi sẽ tạo một phiên bản điện tử của hóa đơn ở trong tài khoản Google Ads của bạn, phòng trường hợp bạn muốn xem, in hoặc tải hóa đơn xuống.
Tìm hóa đơn trong tài khoản của bạn

Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, thì dưới đây là cách bạn có thể tìm hóa đơn của mình:

 1. Đăng nhập vào trình quản lý thanh toán của tài khoản Google Ads hoặc bất kỳ tài khoản người quản lý cấp cao nào.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải, sau đó chọn phần Chứng từ thanh toán.
 3. Tìm hóa đơn mà bạn muốn xem trong cột "Số chứng từ".
 4. Chọn hóa đơn mà bạn muốn tải xuống, rồi nhấp vào Tải mục đã chọn xuống ở phía trên bên phải.
Tìm hóa đơn từ trước khi bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng

Nếu bạn muốn truy cập vào các hóa đơn được tạo trước khi bạn bắt đầu sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Chuyển khoản thanh toán từ menu bên trái.
 4. Nhấp vào thiết lập hóa đơn mà bạn muốn xem hóa đơn trước đây.
 5. Nhấp vào đường liên kết Giao dịch ở bên trái để duyệt hóa đơn trước đây.
 6. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Quay lại thiết lập hiện tại ở góc trên cùng.
Không nhận hóa đơn bằng giấy

Nếu bạn sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng đồng thời chỉ muốn nhận hóa đơn qua email và ngừng nhận hóa đơn bằng giấy, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trong mục "Tài khoản thanh toán", loại bỏ tất cả các địa chỉ trong mục Gửi hóa đơn qua thư.
 4. Thêm địa chỉ trong phần Gửi hóa đơn qua email.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới và bạn không thể xem bản tóm tắt thanh toán trước đây của mình nữa. Bạn cũng có thể sử dụng bản tóm tắt chiến dịch để xác minh thông tin chi phí.

Để nhận hóa đơn trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lập hóa đơn hằng tháng

Lưu ý

Những bước này chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng.

Nếu bạn thanh toán chi phí Google Ads sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng, có các cách khác nhau để nhận hóa đơn:

 1. Email: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một hóa đơn thương mại và hóa đơn tài chính qua email từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng. Các hóa đơn sẽ bao gồm chi phí của bạn cho tháng trước đó. (Email của bạn sẽ cần được xác minh để nhận những hóa đơn này.)
 2. Tài khoản của bạn:Chúng tôi sẽ tạo một phiên bản điện tử của hóa đơn thương mại và Hóa đơn tài chính ở trong tài khoản Google Ads của bạn, trong trường hợp bạn muốn xem, in hoặc tải hóa đơn xuống.

Các bước này chỉ áp dụng cho nhà quảng cáo sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng. Hầu hết các nhà quảng cáo sử dụng thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Tìm hóa đơn trong tài khoản của bạn

Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, thì dưới đây là cách bạn có thể tìm hóa đơn của mình:

 1. Đăng nhập vào trình quản lý thanh toán của tài khoản Google Ads hoặc bất kỳ tài khoản người quản lý cấp cao nào.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải, sau đó chọn phần Chứng từ thanh toán.
 3. Tìm hóa đơn mà bạn muốn xem trong cột "Số chứng từ".
 4. Chọn hóa đơn mà bạn muốn tải xuống, rồi nhấp vào Tải mục đã chọn xuống ở phía trên bên phải.

Tìm các thiết lập thanh toán trước đó

Nếu bạn muốn truy cập vào các hóa đơn được tạo trước khi bạn bắt đầu sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào liên kết Chuyển khoản thanh toán từ menu bên trái.
 4. Nhấp vào "Thông tin lập hóa đơn" mà bạn muốn xem hóa đơn trước đây.
 5. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn bên trái.
 6. Khi hoàn tất, nhấp vào Quay lại thiết lập hiện tại ở góc trên cùng bên phải.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới và bạn không thể xem bản tóm tắt thanh toán trước đây của mình nữa. Bạn cũng có thể sử dụng bản tóm tắt chiến dịch để xác minh thông tin chi phí.

Để nhận hóa đơn trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Lập hóa đơn hằng tháng

Lưu ý

Những bước này chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng.

Nếu thanh toán chi phí Google Ads qua phương thức lập hóa đơn hàng tháng, bạn sẽ nhận được hóa đơn cho chi phí Google Ads qua email và trong tài khoản của mình. Bạn cũng sẽ nhận được một hóa đơn thuế địa phương mỗi tháng từ MakeBill, đối tác lập hóa đơn địa phương của Google. Dưới đây là chi tiết về hóa đơn Google Ads của bạn:

 1. Email: Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn qua email trong vòng 5 ngày làm việc đầu mỗi tháng. Hóa đơn sẽ bao gồm chi phí của bạn cho tháng trước đó. (Bạn sẽ cần xác minh địa chỉ email của mình để nhận hóa đơn.)
 2. Tài khoản của bạn:Chúng tôi sẽ tạo một phiên bản điện tử của hóa đơn ở trong tài khoản Google Ads của bạn, phòng trường hợp bạn muốn xem, in hoặc tải hóa đơn xuống.
Tìm hóa đơn trong tài khoản của bạn

Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, thì dưới đây là cách bạn có thể tìm hóa đơn của mình:

 1. Đăng nhập vào trình quản lý thanh toán của tài khoản Google Ads hoặc bất kỳ tài khoản người quản lý cấp cao nào.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải, sau đó chọn phần Chứng từ thanh toán.
 3. Tìm hóa đơn mà bạn muốn xem trong cột "Số chứng từ".
 4. Chọn hóa đơn mà bạn muốn tải xuống, rồi nhấp vào Tải mục đã chọn xuống ở phía trên bên phải.
Tìm hóa đơn từ trước khi bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng

Nếu bạn muốn truy cập vào các hóa đơn được tạo trước khi bạn bắt đầu sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào liên kết Chuyển khoản thanh toán từ menu bên trái.
 4. Nhấp vào "Thông tin lập hóa đơn" mà bạn muốn xem hóa đơn trước đây.
 5. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn bên trái.
 6. Khi hoàn tất, nhấp vào Quay lại thiết lập hiện tại ở góc trên cùng bên phải.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới và bạn không thể xem bản tóm tắt thanh toán trước đây của mình nữa. Bạn cũng có thể sử dụng bản tóm tắt chiến dịch để xác minh thông tin chi phí.

Để nhận hóa đơn trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chọn tùy chọn cài đặt thanh toán:

Thanh toán tự động hoặc thủ công (áp dụng cho hầu hết các nhà quảng cáo)
Lưu ý: Ở hầu hết các quốc gia, Google Ads không gửi một số chứng từ như hóa đơn thuế địa phương, bảng sao kê hoặc biên lai thanh toán qua thư hoặc email. Tuy nhiên, nếu Google cung cấp những chứng từ này ở quốc gia của bạn, thì bạn có thể tìm thấy chứng từ trong tài khoản của mình. Hãy nhấp vào các đường liên kết dưới đây để xem cách thực hiện.

Tìm và in hóa đơn hiện tại và trước đây

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái.
 4. Đặt phạm vi ngày phía trên bảng, tương ứng với hóa đơn mà bạn muốn xem.
 5. Chế độ xem mặc định là "3 tháng qua", cho phép bạn xem khoản nợ, tín dụng và hóa đơn gần đây nhất.
 6. Để xem hóa đơn trước đó, hãy điều chỉnh phạm vi ngày bằng cách sử dụng menu thả xuống. Ví dụ: chọn Năm nay nếu bạn muốn xem hóa đơn cho năm dương lịch hiện tại.
 7. Trong bảng, nhấp vào tab Tài liệu bên dưới tháng mà bạn muốn xem hóa đơn và chọn bản PDF hoặc thư mục XML để tải xuống hóa đơn.
 8. Hóa đơn cho tháng cụ thể có sẵn bắt đầu vào ngày làm việc thứ ba của tháng tiếp theo cùng với thư báo ghi có cho tài khoản đó. Hóa đơn riêng cho mỗi khoản thanh toán bạn thực hiện sẽ có sẵn sau 3 ngày làm việc kể từ khi khoản thanh toán được xử lý. Ví dụ: hóa đơn tháng 9 sẽ sẵn sàng vào ngày 3 tháng 10 và nếu bạn thanh toán vào Thứ Hai, ngày 5 tháng 9, hóa đơn thanh toán sẽ sẵn sàng để tải xuống vào ngày 8 tháng 9.
 9. Hóa đơn sẽ tải xuống máy tính của bạn, cho phép bạn in hóa đơn này
Xem hoặc in biên lai thanh toán

Bạn có thể muốn in biên lai của một khoản phí đã xảy ra trong tháng. Vì bảng sao kê của bạn sẽ chưa được tạo cho đến ngày mùng 3 của tháng tiếp theo, bạn có thể in ra biên lai thanh toán cho hồ sơ của mình. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến phần Thanh toán
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái.
 4. Đặt phạm vi ngày thích hợp trên bảng.
 5. Ở đầu bảng, hãy nhớ chọn Chế độ xem giao dịch chi tiết thay vì chọn Chế độ xem tóm tắt.
 6. Nhấp vào liên kết Thanh toán thích hợp trong cột Mô tả. Biên lai có thể in sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt mới.
 7. Để in biên lai, hãy chọn Tệp, sau đó chọn In từ menu của trình duyệt. Nếu bạn muốn tải xuống và lưu một bản sao trên máy tính, hãy nhấp chuột phải và chọn Lưu thành.
Bạn gặp khó khăn với việc tìm hóa đơn
Có một vài lý do khiến bạn không thể tìm thấy một hóa đơn nhất định:
 • Hóa đơn thuế địa phương và bảng sao kê được tạo hằng tháng, trong khi các khoản phí có thể phát sinh trong suốt cả tháng (để tham khảo về sau, bạn có thể in biên lai cho mỗi khoản thanh toán). Hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê cho một tháng cụ thể sẽ sẵn sàng vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo. Ví dụ: hóa đơn thuế địa phương hoặc bảng sao kê tháng 4 của bạn sẽ sẵn sàng chậm nhất vào ngày 5 tháng 5 (giả định rằng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 5 không có ngày cuối tuần).
 • Bạn có thể đã quên điều chỉnh phạm vi ngày trên bảng lịch sử giao dịch. Hãy đảm bảo đặt phạm vi ngày phía trên bảng tương ứng với hóa đơn bạn muốn xem.

Mẹo

Trừ khi bạn sử dụng cài đặt thanh toán lập hóa đơn hàng tháng (thời hạn tín dụng), Google sẽ không gửi hóa đơn qua thư hoặc email cho thanh toán tự động hoặc thanh toán thủ công.

Thay đổi hóa đơn

Nếu thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi thì dưới đây là những điều cần lưu ý về thông tin sẽ hiển thị trên hóa đơn:

 • Vì hóa đơn cho các giao dịch của tháng hiện tại thường phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo, nên nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trong tháng hiện tại hoặc trước ngày làm việc thứ 5 của tháng tiếp theo thì hóa đơn tiếp theo sẽ phản ánh những thông tin cập nhật. Mọi thay đổi thực hiện sau ngày làm việc thứ 5 của tháng, sau khi đã phát hành hóa đơn cho các giao dịch của tháng trước đó, sẽ được phản ánh trên hóa đơn của tháng tiếp theo.
 • Ví dụ: giả sử hiện tại là tháng 5 và thông tin thanh toán của bạn đã thay đổi. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán trên Google Ads trước ngày làm việc thứ 5 của tháng 6, thì hóa đơn tiếp theo của bạn (phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 6) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật này. Nếu bạn cập nhật thông tin thanh toán vào ngày làm việc thứ 6 của tháng 6, thì hóa đơn đã phát hành (vào ngày làm việc thứ năm của tháng 6) sẽ không thay đổi, nhưng hóa đơn tiếp theo của bạn (sẽ được phát hành vào ngày làm việc thứ 5 của tháng 7) sẽ phản ánh thông tin thanh toán đã cập nhật.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Lập hóa đơn hằng tháng

Lưu ý

Những bước này chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng.

Bạn sẽ nhận được 3 loại chứng từ: hóa đơn tài chính, hóa đơn thương mại và một hồ sơ có nhiều chi tiết hơn về chi phí của bạn. Nếu bạn thanh toán chi phí Google Ads của mình qua phương thức lập hóa đơn hàng tháng, có 2 cách để nhận các chứng từ này:

 1. Email: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn các chứng từ này qua email trong vòng 5 ngày làm việc đầu mỗi tháng. Các hóa đơn sẽ bao gồm chi phí của bạn cho tháng trước đó. (Bạn sẽ cần xác minh địa chỉ email của mình để nhận hóa đơn.)
 2. Tài khoản của bạn: Phiên bản điện tử của chứng từ có trong tài khoản Google Ads trong trường hợp bạn muốn xem, in hoặc tải chứng từ xuống.
Tìm hóa đơn trong tài khoản của bạn

Nếu đang sử dụng tùy chọn cài đặt thanh toán lập hóa đơn hằng tháng, thì dưới đây là cách bạn có thể tìm hóa đơn của mình:

 1. Đăng nhập vào trình quản lý thanh toán của tài khoản Google Ads hoặc bất kỳ tài khoản người quản lý cấp cao nào.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải, sau đó chọn phần Chứng từ thanh toán.
 3. Tìm hóa đơn mà bạn muốn xem trong cột "Số chứng từ".
 4. Chọn hóa đơn mà bạn muốn tải xuống, rồi nhấp vào Tải mục đã chọn xuống ở phía trên bên phải.
Tìm hóa đơn từ trước khi bạn sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng

Nếu bạn muốn truy cập vào các hóa đơn được tạo trước khi bạn bắt đầu sử dụng tùy chọn lập hóa đơn hằng tháng, hãy thực hiện theo những bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến Thanh toán
 3. Nhấp vào Chuyển khoản thanh toán từ menu bên trái.
 4. Nhấp vào "Thông tin lập hóa đơn" mà bạn muốn xem hóa đơn trước đây.
 5. Nhấp vào liên kết Giao dịch để xem hóa đơn.
 6. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào Quay lại thiết lập hiện tại ở góc trên cùng.
Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới và bạn không thể xem bản tóm tắt thanh toán trước đây của mình nữa. Bạn cũng có thể sử dụng bản tóm tắt chiến dịch để xác minh thông tin chi phí.

Để nhận hóa đơn trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Nếu địa chỉ thanh toán của bạn ở Ukraina và bạn chọn trạng thái thuế “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hoặc “Pháp nhân hợp pháp” khi thiết lập tài khoản Google Ads, thì Google sẽ cung cấp cho bạn các chứng từ kế toán.

Khi thiết lập tài khoản Google Ads, bạn sẽ cần phải chọn một trong các trạng thái thuế sau:

 • Cá nhân
 • Nhà doanh nghiệp cá nhân
 • Pháp nhân hợp pháp

Lựa chọn của bạn là cố định và không thể thay đổi sau đó. Google sẽ chỉ cung cấp cho bạn chứng từ kế toán khi tài khoản của bạn được thiết lập là “Nhà doanh nghiệp cá nhân” hoặc “Pháp nhân hợp pháp”.

Kiểm tra trạng thái thuế của bạn

Dưới đây là cách kiểm tra trạng thái thuế:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Trạng thái thuế của bạn sẽ xuất hiện trong "Hồ sơ thanh toán" ở giữa trang.
Chứng từ kế toán mà chúng tôi cung cấp

Chúng tôi cung cấp chứng từ kế toán cho từng tài khoản Google Ads. Nếu bạn có nhiều hơn một tài khoản, chúng tôi sẽ cung cấp bộ chứng từ riêng cho mỗi tài khoản, ngay cả khi tất cả chúng được kết nối với một hoặc nhiều tài khoản Trung tâm khách hàng.

Mặc dù một số chứng từ thanh toán được cung cấp tự động cho tất cả các nhà quảng cáo đủ điều kiện, các chứng từ khác sẽ được yêu cầu nếu cần. Dưới đây là chi tiết cho từng loại chứng từ mà chúng tôi có thể cung cấp:

  Định nghĩa Được cung cấp tự động cho các nhà quảng cáo đủ điều kiện Nhà quảng cáo đủ điều kiện
Chứng thư nhận thanh toán Được gửi mỗi tháng, được đề ngày là ngày cuối cùng của tháng. Chứng từ này cho biết chi phí thực tế trong tài khoản cho tháng đó. Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in ra giấy: được gửi đến địa chỉ nhận thư của bạn. Lưu ý rằng thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 14 ngày làm việc.
Tất cả các Nhà doanh nghiệp cá nhân và Pháp nhân hợp pháp: bản sao điện tử có sẵn để tải về và bản in ra giấy được gửi qua thư.
Chứng thư giải trình Chứng từ này trình bày tất cả các thỏa thuận chung giữa tài khoản của bạn và Google cho giai đoạn cụ thể bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và không quá 1 năm. Phiên bản điện tử: có sẵn để tải xuống trong tài khoản của bạn từ ngày 7 mỗi tháng cho tháng kế toán trước đó.

Bản in ra giấy: được tự động gửi mỗi năm một lần vào tháng 1.
Tất cả các Nhà doanh nghiệp cá nhân và Pháp nhân hợp pháp
Các điều khoản và điều kiện Chứng từ này cho biết các điều khoản và điều kiện của Google Ads mà bạn đã chấp nhận khi thiết lập tài khoản của mình. Phiên bản điện tử: Có sẵn để tải xuống trong vòng 48 giờ sau khi tạo tài khoản.

Bản in ra giấy: được gửi tự động cùng với hóa đơn VAT sau khi bạn thực hiện khoản thanh toán đầu tiên.

Các pháp nhân hợp pháp và Nhà doanh nghiệp cá nhân đã đăng ký VAT: phân phối như được mô tả ở bên trái.

Các Nhà doanh nghiệp cá nhân không đăng ký VAT: bản sao điện tử có thể được tải về từ tài khoản của bạn

Thay đổi địa chỉ nhận thư

Dưới đây là cách thay đổi địa chỉ nhận thư nơi bạn nhận chứng từ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Tìm Gửi hóa đơn qua thư trong mục "Tài khoản thanh toán" và nhấp vào biểu tượng bút chì.
 4. Cập nhật địa chỉ của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

Hãy chắc chắn thực hiện thay đổi ít nhất là 15 ngày trước cuối tháng để đảm bảo chứng từ của bạn được gửi đến địa chỉ mới. Lưu ý rằng việc thay đổi trường này sẽ không thay đổi địa chỉ doanh nghiệp của tài khoản của bạn.

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sẽ thay đổi địa chỉ được in trên chứng từ của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Cài đặt thanh toán. Chuyển đến đó ngay
 3. Tìm Tên và địa chỉ kinh doanh trong mục "Hồ sơ thanh toán" và nhấp vào biểu tượng bút chì.
 4. Cập nhật địa chỉ của bạn, sau đó nhấp vào Lưu.

Yêu cầu chứng từ chủ động và thay đổi đối với chứng từ

Yêu cầu bản in giấy của chứng từ

Bạn có thể yêu cầu bản in ra giấy của Chứng thư nhận thanh toán, hóa đơn VAT, chứng thư giải trình và hóa đơn chiếu lệ. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn phần Chứng từ thanh toán.
 3. Bên trên bảng, chọn phạm vi ngày bạn quan tâm.
 4. Nhấp vào mũi tên bên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn In lại.

Việc này tạo yêu cầu cho bản in ra giấy của chứng từ được chọn. Chứng từ sẽ được gửi đến địa chỉ nhận thư của bạn. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Lưu ý

Yêu cầu bản in ra giấy được xử lý trong 48 giờ và thời gian chuyển qua đường bưu điện có thể mất đến 14 ngày làm việc.

Thiếu bản in giấy hoặc chứng từ được gửi đến sai địa chỉ

Nếu bạn chưa từng nhận được bản in giấy hoặc nếu bản in đã gửi đến sai địa chỉ thì hãy xác minh địa chỉ nhận thư trong tài khoản của bạn trên trang "Cài đặt thanh toán". Để chuyển đến đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ , chọn Lập hóa đơn và thanh toán, rồi nhấp vào Cài đặt ở phía bên trái. Địa chỉ nhận thư xuất hiện trong mục "Tài khoản thanh toán". Nếu địa chỉ không đúng, hãy cập nhật địa chỉ bằng cách sử dụng các bước trong phần "Thay đổi địa chỉ gửi thư" trong bài viết này.

Sau khi bạn cập nhật địa chỉ, hãy đợi 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó, yêu cầu bản in giấy của chứng từ được yêu cầu sử dụng các bước trong phần "Yêu cầu bản in giấy của chứng từ" trong bài viết này.

Thiếu thông tin thanh toán

Chúng tôi đã nâng cấp lên hệ thống thanh toán mới, hệ thống này thay đổi cách hiển thị thông tin thanh toán. Nếu thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trên trang này, nhấp vào Xem hoạt động tài khoản từ hệ thống thanh toán cũ được hiển thị phía trên bảng lịch sử giao dịch hiện tại. Bạn sẽ chuyển tới trang nơi bạn có thể tải tất cả hóa đơn và tóm tắt thanh toán trước đây xuống.

Nếu không còn quyền truy cập vào trang tóm lược thanh toán và được nhắc nhập lại thông tin thanh toán, nhưng bạn không muốn thực hiện theo, thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin thanh toán trước đây của mình.

Chứng từ bị sai

Đối với tất cả chứng từ ngoại trừ hóa đơn VAT, nếu chứng từ của bạn bị sai, trước tiên bạn sẽ cần chỉnh sửa thông tin trong tài khoản của mình và đợi 24 giờ để hệ thống đồng bộ hóa. Sau đó, yêu cầu chứng từ mới từ tài khoản của bạn. Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch hoặc Hóa đơn từ trình đơn bên trái.
 4. Bên trên bảng, chọn phạm vi ngày bạn quan tâm.
 5. Xem trong từng tháng để tìm các chứng từ cho tháng đó.
 6. Nhấp vào mũi tên bên cạnh chứng từ bạn muốn yêu cầu và chọn Yêu cầu sửa đổi

Sẽ mất 24 giờ để hệ thống tải bản sao điện tử mới của chứng từ lên tài khoản của bạn và mất 5 đến 10 ngày để nhận được các bản in ra giấy tại địa chỉ nhận thư của bạn. Bạn sẽ không thấy bất kỳ xác nhận nào, chỉ cần biết rằng bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần.

Chứng từ đã quét, ký và đóng dấu

Google không cung cấp bản quét của chứng từ. Tuy nhiên, bạn có thể tải phiên bản .pdf của chứng từ trên trang "Lịch sử giao dịch". Để truy cập vào đó, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  và trong phần "Thanh toán", hãy chọn mục Tóm lược thanh toán. Những chứng từ này sẽ không có dấu và chữ ký. Điều này là do, nhằm phục vụ cho mục đích kế toán và thuế, bản in của chứng từ có chữ ký và đóng dấu tương đương với bản in của chứng từ không có chữ ký và đóng dấu. Tuy nhiên, bản in giấy mà bạn nhận được tại địa chỉ nhận thư sẽ được ký và đóng dấu.

Những câu hỏi thường gặp khác

Chứng từ có tổng số tiền bằng 0

Có thể nhận hóa đơn hoặc Chứng thư nhận thanh toán có tổng số tiền bằng 0. Điều này xảy ra khi mã khuyến mại được nhập trong tài khoản của bạn và tất cả chi phí trong giai đoạn được báo cáo được trả bằng số tiền tín dụng khuyến mại. Khi tín dụng khuyến mại được sử dụng hết, hóa đơn của bạn sẽ bắt đầu phản ánh lại chi phí.

Sự khác biệt của Chứng thư nhận thanh toán

Nếu bạn nhận thấy rằng Chứng thư nhận thanh toán không bao gồm một số giao dịch thì những giao dịch đó rất có khả năng được thực hiện trong một tài khoản Google Ads khác. Ví dụ, khoản thanh toán có thể đã được thực hiện cho một tài khoản Google Ads khác đã đăng ký với công ty của bạn hoặc một công ty khác có tài khoản bạn quản lý. Điều này xảy ra nếu bạn đã chỉ định số tài khoản ngân hàng của Google thuộc về một tài khoản Google Ads khác khi thanh toán.

Mỗi tài khoản Google Ads có số tài khoản ngân hàng của Google riêng cần được chỉ định khi bạn thực hiện chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn cho rằng mình đã chuyển tiền đến sai tài khoản, hãy kiểm tra số tài khoản bạn ghi trong thông tin giao dịch chuyển tiền so với số tài khoản ngân hàng Google trong tài khoản Google Ads của bạn.

Dưới đây là cách kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google cho tài khoản Google Ads của bạn trên hóa đơn chiếu lệ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ  và chọn mục Tóm lược thanh toán trong phần "Thanh toán". Chuyển đến đó ngay
 3. Nhấp vào Giao dịch từ trình đơn ở bên trái.
 4. Chuyển đến tháng gần nhất bạn đã thanh toán và nhấp vào Tài liệu.
 5. Nhấp vào đường dẫn liên kết Chiếu lệ.
 6. Kiểm tra số tài khoản ngân hàng của Google trên phiếu yêu cầu chuyển tiền.

Nếu số bạn thấy trong tài khoản và trên phiếu yêu cầu thanh toán không khớp, có nghĩa là khoản thanh toán đã được chuyển cho một tài khoản Google Ads khác. Nếu cả hai tài khoản đều được đăng ký cho cùng một pháp nhân hợp pháp, thì bạn cần phải yêu cầu chứng thư đối chiếu cho tài khoản đã được chuyển khoản đến.

Trường hợp bạn không rõ tùy chọn cài đặt của mình

Để xác minh tùy chọn cài đặt thanh toán, bạn hãy nhấp vào biểu tượng công cụ rồi chọn Lập hóa đơn trong tài khoản Google Ads của mình. Bạn sẽ thấy tùy chọn cài đặt thanh toán ở trên cùng trong mục Cách thanh toán.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố