Prejemanje računov, izpiskov ali potrdil o plačilu

 
Račun Google Ads lahko pridobite v nekaj preprostih korakih. Če si želite ogledati navodila za svoj račun, zgoraj izberite državo in nato nastavitev za plačevanje po obračunu.
Oglaševalci na Kitajskem in Tajvanu ne bodo več prejemali dobropisov za neveljavno dejavnost in prepogosto prikazovanje ter dobroimetja v obliki promocijskih kod. Namesto tega bodo na najnovejšem računu prikazani kot prilagoditve dobroimetja za porabo za oglase. Še naprej boste prejemali Googlove račune in lokalne račune, na katerih je prikazan enak neplačani znesek.

Za izdajanje računov obstaja lokalna omejitev, zaradi katere lahko zaračunamo največ 99.000 CNY na račun »Fapiao«. V namene točnega ujemanja med Googlovimi in lokalnimi računi bomo Googlove račune, ki so večji od 99.000 CNY, zato razdelili na manjše račune in bremepise, kot je navedeno spodaj. 

Poraba za oglase Googlov račun Lokalni račun
101.000 CNY
 • 1. račun: 99.000 CNY
 • 1. bremepis: 2.000 CNY
 • 1. Fapiao: 99.000 CNY
 • 2. Fapiao: 2.000 CNY


 
Pri delitvah v Googlovih računih upoštevajte te opise vrstičnih postavk:

 • Prilagoditev dobroimetja – delni znesek, prenesen v ločen račun zaradi omejitve kvot računa »Fapiao«
 • Bremepis – delni znesek, preseljen iz prvotnega računa zaradi omejitve kvot računa »Fapiao«

Izberite nastavitev za plačevanje:

Samodejna ali ročna plačila (velja za večino oglaševalcev)
Upoštevajte: v večini držav Google Ads ne pošilja po pošti ali e-pošti nekaterih dokumentov, kot so lokalni računi z davkom, izpiski ali potrdila o plačilih. Vendar lahko te dokumente, če so na voljo v vaši državi, pridobite iz svojega računa. Za podrobnosti kliknite spodnje povezave.
Definicija izrazov v izpisku

Izpiski niso računi. Ta dokument je povzetek dejavnosti obračunavanja za zgoraj navedeno časovno obdobje. Če želite bolje razumeti izpiske za račun Google Ads, si oglejte spodaj navedene definicije nekaterih pogosto uporabljenih izrazov.

Izrazi Definicije
Začetno stanje Prenos stanja iz prejšnjega meseca.
Skupni znesek novih dejavnosti (vključno z DDV-jem, kjer je to ustrezno) Novi stroški, ki so nastali od zadnjega izpiska, vključno z ocenjenimi davki, kjer je to ustrezno.
Skupni znesek prilagoditev (vključno z DDV-jem, kjer je to ustrezno) Občasno bo morda treba prilagoditi stanje v računu Google Ads. Prilagoditve bodo najpogosteje v obliki dobropisov zaradi prepogostega prikazovanja.
Skupna prejeta plačila Plačila za račun, opravljena ročno ali samodejno.
Končno stanje

Strategija ročnih plačil: Stanje na računu Google Ads, na voljo za porabo.

Strategija samodejnih plačil: Neplačani znesek za račun Google Ads za mesečno zagotavljanje storitve.

Davki Morda bo vaše podjetje moralo plačati davek na dodano vrednost (DDV) ali druge davke, kar je odvisno od tega, kje je. Višino davčnih dajatev definira lokalna vlada.
Iskanje in tiskanje trenutnih ter preteklih lokalnih računov z davkom ali izpiskov
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja.
  Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo lokalnim računom z davkom ali izpiskom, ki jih želite prikazati.
 5. Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, v katerem si lahko ogledate najnovejše bremenitve, dobropise ter lokalne račune z davkom ali izpiske.
 6. Če si želite ogledati preteklo dejavnost, v spustnem meniju spremenite časovno obdobje. Če si želite na primer ogledati lokalne račune z davkom ali izpiske za to koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 7. Kliknite možnost Dokumenti in preverite, ali so za izbrano časovno obdobje na voljo lokalni računi z davkom ali izpiski.
 8. Kliknite številko dokumenta, ki si ga želite ogledati, in nato Prenos.
  • Povezava lokalnih računov z davkom in izpiskov za trenutni mesec se ne bo prikazala pred koncem trenutnega meseca. Namesto povezave bo prikazana oznaka »Račun ni pripravljen«.
  • Lokalni davčni račun in izpisek za določen mesec sta na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Lokalni računi z davkom in izpiski za september bodo na primer na voljo 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih lokalni računi z davkom in izpiski niso ustvarjeni, zato lahko v tem času pričakujete zamudo pri prejemanju dokumentov. Lahko pa kadar koli natisnete potrdilo o posameznem plačilu.
  • Računi se ustvarijo za plačila v mesecu, in ne za nastale stroške klikov. Če v določenem mesecu ni bilo izvedenega nobenega plačila v vašem računu, sistem ne bo ustvaril lokalnega računa z davkom za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen dokument. Če v določenem mesecu v računu niste imeli porabe, za ta mesec ne bo ustvarjen niti izpisek.

   Če ste upravičeni do prejema lokalnih računov z davkom, upoštevajte, da bodo običajno najprej ustvarjeni izpiski, kmalu zatem pa še lokalni račun z davkom.

 9. Lokalni računi z davkom in izpiski bodo samodejno preneseni v računalnik v obliki PDF, da si jih boste lahko ogledali ali natisnili.

 

Namig

Poskrbite, da v nastavitvah brskalnika niso blokirana pojavna okna, sicer se lokalni računi z davkom in izpiski morda ne bodo prenesli.

Ogled ali tiskanje potrdila o plačilu

Morda boste želeli natisniti potrdilo o bremenitvi, ki je bila izvedena v tekočem mesecu. Ker izpisek ne bo ustvarjen pred petim delovnim dnem naslednjega meseca, lahko natisnete potrdilo o plačilih za zabeležene podatke. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nastavite ustrezno časovno obdobje v tabeli.
 5. Nad tabelo mora biti izbran Podroben pogled transakcij in ne Pogled s povzetkom.
 6. Kliknite ustrezno povezavo Plačilo v stolpcu Opis. Na novi kartici ali v novem oknu brskalnika se prikaže potrdilo o plačilu, ki ga je mogoče natisniti.
 7. Če želite potrdilo natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Če želite prenesti kopijo in jo shraniti v računalnik, kliknite potrdilo z desno miškino tipko in izberite možnost Shrani kot.
Težave pri iskanju lokalnih davčnih računov in izpiskov
Nekaj možnih razlogov, zakaj ne morete najti določenih lokalnih računov z davkom ali izpiskov:
 • Lokalni računi z davkom in izpiski se ustvarjajo mesečno, bremenitve pa se lahko izvajajo čez cel mesec (če želite, lahko natisnete račun za vsako plačilo). Lokalni račun z davkom ali izpisek za določen mesec je na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Primer: lokalni račun z davkom ali izpisek za april bo na voljo 5. maja (v tem primeru se predvideva, da 1.–5. maj ni vikend).
 • Če v določenem mesecu ni bilo izvedene nobene zahteve za plačilo v vašem računu, sistem ne bo ustvaril lokalnega računa z davkom za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen lokalni račun z davkom. Če poleg tega v določenem mesecu v računu niste imeli porabe, za ta mesec ne bo ustvarjen niti izpisek.
 • Morda ste pozabili prilagoditi časovno obdobje v tabeli z zgodovino transakcij. Nad tabelo ne pozabite nastaviti časovnega obdobja, da bo ustrezalo lokalnim računom z davkom ali izpiskom, ki jih želite prikazati.

  Če ste upravičeni do prejema lokalnega računa z davkom, upoštevajte, da bodo običajno najprej ustvarjeni izpiski, kmalu zatem pa še lokalni račun z davkom.

Namig

Če za nastavitev plačevanja niste izbrali mesečnega izdajanja računov (kreditni pogoji), vam Google ne bo pošiljal lokalnih računov z davkom ali izpiskov za samodejna ali ročna plačila po pošti oziroma e-pošti.

Spreminjanje lokalnih računov z davkom in izpiskov

Ko sta lokalni račun z davkom in izpisek izdana, ju ni mogoče spremeniti. To velja tudi v primeru, če ste pomotoma vnesli napačne informacije za obračun. Vendar lahko informacije za obračun kadar koli uredite in spremembe bodo upoštevane pri naslednjih lokalnih računih z davkom in izpiskih.

Prav tako ni mogoče dobiti ločenega lokalnega računa z davkom ali izpiska za vsako oglaševalsko akcijo.

Manjkajoče informacije za obračun

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Sorodne povezave:

Izberite nastavitev za plačevanje:

Samodejna ali ročna plačila (velja za večino oglaševalcev)
Upoštevajte: v večini držav Google Ads ne pošilja po pošti ali e-pošti nekaterih dokumentov, kot so lokalni računi z davkom, izpiski ali potrdila o plačilih. Vendar lahko te dokumente, če so na voljo v vaši državi, pridobite iz svojega računa. Za podrobnosti kliknite spodnje povezave.
Iskanje in tiskanje trenutnih ter preteklih računov
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. .
  Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, v katerem si lahko ogledate najnovejše bremenitve, dobropise in račune.
  • Če si želite ogledati preteklo dejavnost, v spustnem meniju spremenite časovno obdobje. Če si želite na primer ogledati račune za to koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 5. Kliknite možnost Dokumenti in preverite, ali je za izbrano časovno obdobje na voljo »Mesečni račun«.
 6. Kliknite številko računa, ki si ga želite ogledati in nato Prenos.
  • Povezava računa za trenutni mesec se ne bo prikazala pred koncem meseca. Namesto povezave bo prikazana oznaka »Račun ni pripravljen«.
  • Račun za določen mesec je na voljo po petem delovnem dnevu naslednjega meseca. Primer: račun za september bo na voljo šele 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo. Lahko pa kadar koli natisnete potrdilo o posameznem plačilu.
  • Računi se ustvarijo za plačila v mesecu, in ne za nastale stroške klikov. Če v določenem mesecu ni bilo izvedenega nobenega plačila v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 7. Račun se bo samodejno prenesel v računalnik, da si ga boste lahko ogledali ali natisnili.

 

Namig

Poskrbite, da v nastavitvah brskalnika niso blokirana pojavna okna, sicer se računi morda ne bodo prenesli.

Ogled ali tiskanje potrdila o plačilu

Morda boste želeli natisniti potrdilo o bremenitvi, ki je bila izvedena v tekočem mesecu. Ker se izpisek ne bo ustvaril pred petim delovnim dnem naslednjega meseca, lahko natisnete potrdilo o plačilih za zabeležene podatke. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nastavite ustrezno časovno obdobje v tabeli.
 5. Nad tabelo mora biti izbran Podroben pogled transakcij in ne Pogled s povzetkom.
 6. Kliknite ustrezno povezavo Plačilo v stolpcu Opis. Na novi kartici ali v novem oknu brskalnika se prikaže potrdilo o plačilu, ki ga je mogoče natisniti.
 7. Če želite potrdilo natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Če želite prenesti kopijo in jo shraniti v računalnik, kliknite potrdilo z desno miškino tipko in izberite možnost Shrani kot.
Težave z iskanjem računa
Nekaj razlogov, zakaj ne morete najti določenega računa:
 • Lokalni računi z davkom in izpiski se ustvarjajo mesečno, bremenitve pa se lahko izvajajo čez cel mesec (če želite, lahko natisnete račun za vsako plačilo). Lokalni račun z davkom ali izpisek za določen mesec je na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Primer: lokalni račun z davkom ali izpisek za april bo na voljo 5. maja (v tem primeru se predvideva, da 1.–5. maj ni vikend).
 • Če v določenem mesecu ni bilo izvedene nobene zahteve za plačilo v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 • Morda ste pozabili prilagoditi časovno obdobje v tabeli z zgodovino transakcij. Nad tabelo ne pozabite nastaviti časovnega obdobja, ki bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.

Namig

Če za nastavitev plačevanja niste izbrali mesečnega izdajanja računov (kreditni pogoji), vam Google ne bo pošiljal računov za samodejna ali ročna plačila po pošti oziroma e-pošti.

Spreminjanje računa

Če so se vaše informacije za obračun spremenile, upoštevajte naslednja dejstva glede vsebine, ki bo prikazana na računu:

 • Ker so računi za trenutni mesec običajno izdani na 5. delovni dan naslednjega meseca, bi morale biti posodobljene informacije za obračun prikazane v naslednjem računu, če ste posodobili informacije za obračun v trenutnem mesecu. Vse spremembe, ki bi jih izvedli po 5. delovnem dnevu v mesecu po tem, ko je bil vaš račun za transakcije preteklega meseca že izdan, bodo prikazane na računu za naslednji mesec.
 • Primer: recimo, da je maj, vaše informacije za obračun pa so se spremenile. Če boste v Googlu Ads posodobili informacije za obračun pred 5. delovnim dnem v juniju, bodo v vašem naslednjem računu (izdanem na 5. delovni dan v juniju) prikazane te posodobljene informacije za obračun. Če na primer posodobite informacije za obračun na 6. delovni dan junija, bo račun, ki je že bil izdan (na 5. delovni dan junija) ostal nespremenjen, vendar bo vaš naslednji račun (ki bo izdan na 5. delovni dan julija) odražal vaše posodobljene informacije za obračun.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Sorodne povezave:

Indijska vlada (GSTN) je objavila, da bodo vsa podjetja, ki poslujejo z drugimi podjetji (B2B) in podjetja, ki poslujejo z vlado (B2G), od 1. oktobra 2020 morala v realnem času registrirati račune v portalu Indian Registration Portal. Na računih, ki jih vlada uspešno potrdi (tj. če stranka navede veljavno številko GSTIN, ki se ujema z naslovom za izstavitev računa), bosta vključeni koda QR in številka Indian Registration Number (»IRN«). 

Izberite nastavitev plačil:

Samodejna ali ročna plačila (velja za večino oglaševalcev)

Od 1. oktobra 2020 bo razdelek »Records of costs and taxes« (Evidenca stroškov in davkov) na računu zamenjana s podrobnostmi o uporabi in stroških na podlagi mesečne porabe. 

Upoštevajte: V večini držav Google Ads ne pošilja po pošti ali e-pošti nekaterih dokumentov, kot so lokalni računi z davkom, izpiski ali potrdila o plačilih. Vendar lahko te dokumente, če so na voljo v vaši državi, pridobite iz svojega računa. Za podrobnosti kliknite spodnje povezave.
Iskanje in tiskanje trenutnih ter preteklih računov
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. .
  Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, v katerem si lahko ogledate najnovejše bremenitve, dobropise in račune.
  • Če si želite ogledati preteklo dejavnost, v spustnem meniju spremenite časovno obdobje. Če si želite na primer ogledati račune za to koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 5. Kliknite možnost Dokumenti in preverite, ali je za izbrano časovno obdobje na voljo »Račun z indijskim davkom«.
 6. Kliknite številko računa, ki si ga želite ogledati, nato kliknite Prenos.
  • Povezava računa za trenutni mesec se ne bo prikazala pred koncem meseca. Namesto povezave bo prikazana oznaka »Račun ni pripravljen«.
  • Račun za določen mesec je na voljo po sedmem delovnem dnevu naslednjega meseca. Račun za september bo na primer pripravljen do 7. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo. Lahko pa kadar koli natisnete potrdilo o posameznem plačilu.
  • Računi se ustvarijo za plačila v mesecu, in ne za nastale stroške klikov. Če v določenem mesecu ni bilo izvedenega nobenega plačila v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 7. Račun se bo samodejno prenesel v računalnik, da si ga boste lahko ogledali ali natisnili.

Namig

Poskrbite, da v nastavitvah brskalnika niso blokirana pojavna okna, sicer se računi morda ne bodo prenesli.

Ogled ali tiskanje potrdila o plačilu

Morda boste želeli natisniti potrdilo o bremenitvi, ki je bila izvedena v tekočem mesecu. Ker se izpisek ne bo ustvaril pred sedmim dnem naslednjega meseca, lahko natisnete potrdilo o plačilih za zabeležene podatke. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nastavite ustrezno časovno obdobje v tabeli.
 5. Nad tabelo mora biti izbran Podroben pogled transakcij in ne Pogled s povzetkom.
 6. Kliknite ustrezno povezavo Plačilo v stolpcu Opis. Na novi kartici ali v novem oknu brskalnika se prikaže potrdilo o plačilu, ki ga je mogoče natisniti.
 7. Če želite potrdilo natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Če želite prenesti kopijo in jo shraniti v računalnik, kliknite potrdilo z desno miškino tipko in izberite možnost Shrani kot.
Težave z iskanjem računa
Nekaj razlogov, zakaj ne morete najti določenega računa:
 • Lokalni računi z davkom in izpiski se ustvarjajo mesečno, bremenitve pa se lahko izvajajo čez cel mesec (če želite, lahko natisnete račun za vsako plačilo). Lokalni račun z davkom ali izpisek za določen mesec je na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Primer: Lokalni račun z davkom ali izpisek za april bo na voljo 5. maja (v tem primeru se predvideva, da 1.–5. maj ni vikend).
 • Če v določenem mesecu ni bilo izvedene nobene zahteve za plačilo v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 • Morda ste pozabili prilagoditi časovno obdobje v tabeli z zgodovino transakcij. Nad tabelo ne pozabite nastaviti časovnega obdobja, ki bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.

Namig

Če za nastavitev plačevanja niste izbrali mesečnega izdajanja računov (kreditni pogoji), vam Google ne bo pošiljal računov za samodejna ali ročna plačila po pošti oziroma e-pošti.

Spreminjanje računa

Če so se vaše informacije za obračun spremenile, upoštevajte naslednja dejstva glede vsebine, ki bo prikazana na računu:

 • Ker so računi za trenutni mesec običajno izdani na 5. delovni dan naslednjega meseca, bi morale biti posodobljene informacije za obračun prikazane v naslednjem računu, če ste posodobili informacije za obračun v trenutnem mesecu. Vse spremembe, ki bi jih izvedli po 5. delovnem dnevu v mesecu po tem, ko je bil vaš račun za transakcije preteklega meseca že izdan, bodo prikazane na računu za naslednji mesec.
 • Primer: Recimo, da je maj, vaše informacije za obračun pa so se spremenile. Če boste v Googlu Ads posodobili informacije za obračun pred 5. delovnim dnem v juniju, bodo v vašem naslednjem računu (izdanem na 5. delovni dan v juniju) prikazane te posodobljene informacije za obračun. Če na primer posodobite informacije za obračun na 6. delovni dan junija, bo račun, ki je že bil izdan (na 5. delovni dan junija) ostal nespremenjen, vendar bo vaš naslednji račun (ki bo izdan na 5. delovni dan julija) odražal vaše posodobljene informacije za obračun.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Izberite nastavitev za plačevanje:

Samodejna ali ročna plačila (velja za večino oglaševalcev)

Upoštevajte: v večini držav Google Ads ne pošilja po pošti ali e-pošti nekaterih dokumentov, kot so lokalni računi z davkom, izpiski ali potrdila o plačilih. Vendar lahko te dokumente, če so na voljo v vaši državi, pridobite iz svojega računa. Za podrobnosti kliknite spodnje povezave. 

Za mesece od januarja do vključno aprila 2015 so bili izpiski razdeljeni v ločene dokumente za plačila in DDV. Če boste želeli pregledati DDV za te mesece, bodite pozorni, da gledate ločen račun z DDV-jem.

Definicija izrazov v izpisku

Izpiski niso računi. Ta dokument je povzetek dejavnosti obračunavanja za zgoraj navedeno časovno obdobje. Če želite bolje razumeti izpiske za račun Google Ads, si oglejte spodaj navedene definicije nekaterih pogosto uporabljenih izrazov.

Izrazi Definicije
Začetno stanje Prenos stanja iz prejšnjega meseca.
Skupni znesek novih dejavnosti (vključno z DDV-jem, kjer je to ustrezno) Novi stroški, ki so nastali od zadnjega izpiska, vključno z ocenjenimi davki, kjer je to ustrezno.
Skupni znesek prilagoditev (vključno z DDV-jem, kjer je to ustrezno) Občasno bo morda treba prilagoditi stanje v računu Google Ads. Prilagoditve bodo najpogosteje v obliki dobropisov zaradi prepogostega prikazovanja.
Skupna prejeta plačila Plačila za račun, opravljena ročno ali samodejno.
Končno stanje

Strategija ročnih plačil: Stanje na računu Google Ads, na voljo za porabo.

Strategija samodejnih plačil: Neplačani znesek za račun Google Ads za mesečno zagotavljanje storitve.

Davki Morda bo vaše podjetje moralo plačati davek na dodano vrednost (DDV) ali druge davke, kar je odvisno od tega, kje je. Višino davčnih dajatev definira lokalna vlada.
Iskanje in tiskanje trenutnih ter preteklih računov
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri stran za obračunavanje
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, v katerem si lahko ogledate najnovejše bremenitve, dobropise in račune.
  • Če si želite ogledati prejšnje račune, spremenite časovno obdobje v spustnem meniju. Če si želite na primer ogledati račune za to koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 5. V tabeli kliknite Dokumenti za tisti mesec, za katerega si želite ogledati račun.
 6. Kliknite spustni meni Mesečni račun. Če iščete račune za mesece od januarja do vključno aprila 2015, boste morali klikniti tudi spustni meni Evropski račun z DDV-jem, če boste želeli videti ločen račun z DDV-jem.
 7. Kliknite številko računa.
  • Povezava računa za trenutni mesec se ne bo prikazala pred koncem trenutnega meseca. Namesto povezave bo prikazana oznaka »Račun ni pripravljen«.
  • Račun za določen mesec je na voljo po petem delovnem dnevu naslednjega meseca. Primer: račun za september bo na voljo šele 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo. Lahko pa kadar koli natisnete potrdilo o posameznem plačilu.
  • Računi se ustvarijo za plačila v mesecu, in ne za nastale stroške klikov. Če v določenem mesecu ni bilo izvedenega nobenega plačila v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 8. Račun se odpre v novem oknu brskalnika. Če želite račun natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Ali pa kliknite račun z desno miškino tipko in nato kliknite Natisni. Če želite račun prenesti in ga shraniti v računalnik, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Shrani kot.

Namig

Poskrbite, da v nastavitvah brskalnika niso blokirana pojavna okna, sicer se račun morda ne bo prenesel.

Ogled ali tiskanje potrdila o plačilu

Morda boste želeli natisniti potrdilo o bremenitvi, ki je bila izvedena v tekočem mesecu. Ker se izpisek ne bo ustvaril pred petim delovnim dnem naslednjega meseca, lahko natisnete potrdilo o plačilih za zabeležene podatke. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri stran za obračunavanje
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nastavite ustrezno časovno obdobje v tabeli.
 5. Nad tabelo mora biti izbran Podroben pogled transakcij in ne Pogled s povzetkom.
 6. Kliknite ustrezno povezavo Plačilo v stolpcu Opis. V novem oknu brskalnika se prikaže potrdilo o plačilu, ki ga je mogoče natisniti.
 7. Če želite potrdilo natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Če želite prenesti kopijo in jo shraniti v računalnik, kliknite potrdilo z desno miškino tipko in izberite možnost Shrani kot.
Težave z iskanjem računa
Nekaj razlogov, zakaj ne morete najti določenega računa:
 • Lokalni računi z davkom in izpiski se ustvarjajo mesečno, bremenitve pa se lahko izvajajo čez cel mesec (če želite, lahko natisnete račun za vsako plačilo). Lokalni račun z davkom ali izpisek za določen mesec je na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Primer: lokalni račun z davkom ali izpisek za april bo na voljo 5. maja (v tem primeru se predvideva, da 1.–5. maj ni vikend).
 • Če v določenem mesecu ni bilo izvedene nobene zahteve za plačilo v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 • Morda ste pozabili prilagoditi časovno obdobje v tabeli z zgodovino transakcij. Nad tabelo ne pozabite nastaviti časovnega obdobja, ki bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.

Namig

Če za nastavitev plačevanja niste izbrali mesečnega izdajanja računov (kreditni pogoji), vam Google ne bo pošiljal računov za samodejna ali ročna plačila po pošti oziroma e-pošti.

Spreminjanje računa

Če so se vaše informacije za obračun spremenile, upoštevajte naslednja dejstva glede vsebine, ki bo prikazana na računu:

 • Ker so računi za trenutni mesec običajno izdani na 5. delovni dan naslednjega meseca, bi morale biti posodobljene informacije za obračun prikazane v naslednjem računu, če ste posodobili informacije za obračun v trenutnem mesecu. Vse spremembe, ki bi jih izvedli po 5. delovnem dnevu v mesecu po tem, ko je bil vaš račun za transakcije preteklega meseca že izdan, bodo prikazane na računu za naslednji mesec.
 • Primer: recimo, da je maj, vaše informacije za obračun pa so se spremenile. Če boste v Googlu Ads posodobili informacije za obračun pred 5. delovnim dnem v juniju, bodo v vašem naslednjem računu (izdanem na 5. delovni dan v juniju) prikazane te posodobljene informacije za obračun. Če na primer posodobite informacije za obračun na 6. delovni dan junija, bo račun, ki je že bil izdan (na 5. delovni dan junija) ostal nespremenjen, vendar bo vaš naslednji račun (ki bo izdan na 5. delovni dan julija) odražal vaše posodobljene informacije za obračun.
DDV morda ne bo vključen

Evropski sedež podjetja Google je v Dublinu (Google Ireland Ltd.), zato Googlovi oglaševalci, ki imajo naslov za izstavitev računa v Evropski uniji (EU), plačujejo in uporabljajo storitve na podlagi določil podjetja Google Ireland Ltd. DDV ne bo vključen v stroške Googla Ads, če je naslov podjetja v EU, vendar zunaj Irske. Namesto tega boste morali DDV obračunati sami, in sicer po stopnji, ki velja v vaši državi članici EU, na računu pa bo navedena ločena tabela z veljavnimi stroški DDV-ja. Pri računih za mesece od januarja do vključno aprila 2015 je bil račun za DDV izdan ločeno od računa mesečnega plačila.

Več informacij o tem je na voljo v našem članku o davkih.

Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Sorodne povezave:

Izberite nastavitev za plačevanje:

Samodejna ali ročna plačila (velja za večino oglaševalcev)
Upoštevajte: v večini držav Google Ads ne pošilja po pošti ali e-pošti nekaterih dokumentov, kot so lokalni računi z davkom, izpiski ali potrdila o plačilih. Vendar lahko te dokumente, če so na voljo v vaši državi, pridobite iz svojega računa. Za podrobnosti kliknite spodnje povezave.

Iskanje in tiskanje trenutnih ter preteklih računov

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Dokumenti za obračun. Odpri stran za obračunavanje
 3. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, v katerem si lahko ogledate najnovejše bremenitve, dobropise in račune.
  • Če si želite ogledati prejšnje račune, spremenite časovno obdobje v spustnem meniju. Če si želite na primer ogledati račune za to koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 4. V tabeli kliknite številko računa pri mesecu, za katerega si želite ogledati račun.
  • Povezava računa za trenutni mesec se ne bo prikazala pred koncem trenutnega meseca. Namesto povezave bo prikazana oznaka »Račun ni pripravljen«.
  • Račun za določen mesec je na voljo po petem delovnem dnevu naslednjega meseca. Primer: račun za september bo na voljo šele 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo.
  • Računi se ustvarijo za plačila v mesecu in ne za opravljena plačila. Če na vašem računu v določenem mesecu ni bilo porabe, za ta mesec ne bo ustvarjen račun.
  • Če plačate z bančnim nakazilom, čekom ali preko bankomata, boste prejeli račun. Če plačate s kreditno kartico, boste za plačilo prejeli Googlov izpisek.
 5. Račun se odpre v novem oknu brskalnika. Če želite prenesti račun v računalnik in shraniti kopijo kot PDF, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Shrani kot. Če želite račun natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Ali pa kliknite račun z desno miškino tipko in nato kliknite Natisni.

Namig

Zagotovite, da z nastavitvami brskalnika ne blokirate pojavnih oken – v nasprotnem primeru se račun ne bo odprl.

Težave z iskanjem računa
Nekaj razlogov, zakaj ne morete najti določenega računa:
 • Lokalni računi z davkom in izpiski se ustvarjajo mesečno, bremenitve pa se lahko izvajajo čez cel mesec (če želite, lahko natisnete račun za vsako plačilo). Lokalni račun z davkom ali izpisek za določen mesec je na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Primer: lokalni račun z davkom ali izpisek za april bo na voljo 5. maja (v tem primeru se predvideva, da 1.–5. maj ni vikend).
 • Če v določenem mesecu niso nastali nobeni stroški, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec.
 • Morda ste pozabili prilagoditi časovno obdobje v tabeli z zgodovino transakcij. Nad tabelo ne pozabite nastaviti časovnega obdobja, ki bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.

Namig

Če za nastavitev plačevanja niste izbrali mesečnega izdajanja računov (kreditni pogoji), vam Google ne bo pošiljal računov za samodejna ali ročna plačila po pošti oziroma e-pošti.

Spreminjanje računa

Če so se vaše informacije za obračun spremenile, upoštevajte naslednja dejstva glede vsebine, ki bo prikazana na računu:

 • Ker so računi za trenutni mesec običajno izdani na 5. delovni dan naslednjega meseca, bi morale biti posodobljene informacije za obračun prikazane v naslednjem računu, če ste posodobili informacije za obračun v trenutnem mesecu. Vse spremembe, ki bi jih izvedli po 5. delovnem dnevu v mesecu po tem, ko je bil vaš račun za transakcije preteklega meseca že izdan, bodo prikazane na računu za naslednji mesec.
 • Primer: recimo, da je maj, vaše informacije za obračun pa so se spremenile. Če boste v Googlu Ads posodobili informacije za obračun pred 5. delovnim dnem v juniju, bodo v vašem naslednjem računu (izdanem na 5. delovni dan v juniju) prikazane te posodobljene informacije za obračun. Če na primer posodobite informacije za obračun na 6. delovni dan junija, bo račun, ki je že bil izdan (na 5. delovni dan junija) ostal nespremenjen, vendar bo vaš naslednji račun (ki bo izdan na 5. delovni dan julija) odražal vaše posodobljene informacije za obračun.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Sorodne povezave:

Mesečno izdajanje računov

Opomba

Ta navodila veljajo samo za stranke, ki so izbrale nastavitev mesečnega izdajanja računov. Večina oglaševalcev uporablja samodejna plačila ali ročna plačila. Če uporabljate samodejna ali ročna plačila, glejte zgornje korake.

Če ste za plačevanje stroškov Googla Ads izbrali možnost mesečnega izdajanja računov, lahko račun prejmete na dva načina:

 1. E-pošta: Račun vam bomo poslali po e-pošti v petih delovnih dneh na začetku posameznega meseca. Vključeval bo vaše stroške za pretekli mesec. (Te račune boste lahko začeli prejemati šele, ko bomo preverili vaš e-poštni naslov.)
 2. Vaš račun: v računu Google Ads boste lahko dostopali do elektronske različice fiskalnega računa, če ga boste želeli prikazati, natisniti ali prenesti.
Iskanje računa v računu AdWords

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov, lahko račune poiščete na naslednji način:

 1. Prijavite se v upravitelja plačevanja računa Google Ads ali katerega koli nadrejenega računa upravitelja.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij , nato izberite Dokumenti za obračun.
 3. V stolpcu »Številka dokumenta« poiščite račun, ki si ga želite ogledati.
 4. Izberite račune, ki jih želite prenesti, in v zgornjem desnem kotu kliknite Prenesi izbrano.

Če želite prenesti fiskalne račune v elektronski obliki, upoštevajte spodnja navodila, potem ko poiščete številko računa, kot je opisano zgoraj.

 1. Kliknite številko računa.
 2. Kliknite Dokumenti.
 3. Kliknite Elektronski računi in dobropisi.
 4. Kliknite številko elektronskega fiskalnega računa, da ga prenesete.
Iskanje računov za obdobje, ko še niste izbrali mesečnega izdajanja računov

Če želite dostopati do računov, ki ste jih ustvarili, preden ste izbrali mesečno izdajanje računov, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Ob strani kliknite povezavo Prenosi za obračunavanje.
 4. Kliknite račun za obračunavanje, za katerega si želite ogledati pretekle račune.
 5. Kliknite povezavo Transakcije, da si ogledate račune.
 6. Ko končate, v zgornjem kotu kliknite Nazaj na trenutno nastavitev.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja in povzetek obračuna za nazaj ni več na voljo. Za preverjanje podatkov o stroških lahko namesto tega uporabite povzetek oglaševalske akcije.

Če želite pretekle račune, se obrnite na nas.

Sorodne povezave:

Izberite nastavitev za plačevanje:

Samodejna ali ročna plačila (velja za večino oglaševalcev)
Upoštevajte: v večini držav Google Ads ne pošilja po pošti ali e-pošti nekaterih dokumentov, kot so lokalni računi z davkom, izpiski ali potrdila o plačilih. Vendar lahko te dokumente, če so na voljo v vaši državi, pridobite iz svojega računa. Za podrobnosti kliknite spodnje povezave.
Iskanje in tiskanje trenutnih ter preteklih računov
 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, v katerem si lahko ogledate najnovejše bremenitve, dobropise in račune.
  • Če si želite ogledati prejšnje račune, spremenite časovno obdobje v spustnem meniju. Če si želite na primer ogledati račune za to koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 5. V tabeli kliknite spustni seznam Dokumenti pod mesecem, za katerega si želite ogledati račun.
 6. Kliknite spustni meni Mesečni račun.
 7. Kliknite številko računa.
  • Povezava računa za trenutni mesec se ne bo prikazala pred koncem trenutnega meseca. Namesto povezave bo prikazana oznaka »Račun ni pripravljen«.
  • Račun za določen mesec je na voljo po petem delovnem dnevu naslednjega meseca. Primer: račun za september bo na voljo šele 5. oktobra. Ob vikendih in praznikih se računi ne ustvarjajo, zato lahko v tem času pričakujete zamudo. Lahko pa kadar koli natisnete potrdilo o posameznem plačilu.
  • Računi se ustvarijo za plačila v mesecu, in ne za nastale stroške klikov. Če v določenem mesecu ni bilo izvedenega nobenega plačila v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 8. Račun se odpre v novem oknu brskalnika. Če želite račun natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Ali pa kliknite račun z desno miškino tipko in nato kliknite Natisni. Če želite račun prenesti in ga shraniti v računalnik, ga kliknite z desno miškino tipko in izberite Shrani kot.

Namig

Zagotovite, da z nastavitvami brskalnika ne blokirate pojavnih oken – v nasprotnem primeru se račun ne bo odprl.

Ogled ali tiskanje potrdila o plačilu

Morda boste želeli natisniti potrdilo o bremenitvi, ki je bila izvedena v tekočem mesecu. Ker se izpisek ne bo ustvaril pred petim delovnim dnem naslednjega meseca, lahko natisnete potrdilo o plačilih za zabeležene podatke. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali poiščite kartico »Transakcije« na sredini strani in kliknite Ogled transakcij.
 4. Nastavite ustrezno časovno obdobje v tabeli.
 5. Nad tabelo mora biti izbran Podroben pogled transakcij in ne Pogled s povzetkom.
 6. Kliknite ustrezno povezavo Plačilo v stolpcu Opis. V novem oknu brskalnika se prikaže potrdilo o plačilu, ki ga je mogoče natisniti.
 7. Če želite potrdilo natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Če želite prenesti kopijo in jo shraniti v računalnik, kliknite potrdilo z desno miškino tipko in izberite možnost Shrani kot.
Težave z iskanjem računa
Nekaj razlogov, zakaj ne morete najti določenega računa:
 • Lokalni računi z davkom in izpiski se ustvarjajo mesečno, bremenitve pa se lahko izvajajo čez cel mesec (če želite, lahko natisnete račun za vsako plačilo). Lokalni račun z davkom ali izpisek za določen mesec je na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Primer: lokalni račun z davkom ali izpisek za april bo na voljo 5. maja (v tem primeru se predvideva, da 1.–5. maj ni vikend).
 • Če v določenem mesecu ni bilo izvedene nobene zahteve za plačilo v vašem računu, sistem ne bo ustvaril računa za ta mesec ali pa bo ustvaril prazen račun.
 • Morda ste pozabili prilagoditi časovno obdobje v tabeli z zgodovino transakcij. Nad tabelo ne pozabite nastaviti časovnega obdobja, ki bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.

Namig

Če za nastavitev plačevanja niste izbrali mesečnega izdajanja računov (kreditni pogoji), vam Google ne bo pošiljal računov za samodejna ali ročna plačila po pošti oziroma e-pošti.

Spreminjanje preteklega računa

Ko je račun že izdan, ni mogoče spremeniti imena naslovnika. To velja tudi v primeru, če ste pomotoma vnesli napačne informacije za obračun. Vendar lahko izvedete katere koli druge spremembe tako, da nam pošljete obrazec za popravke v računu.

Spreminjanje naslovnika

Podatke o naslovniku lahko kadar koli uredite, spremembe pa se bodo upoštevale pri prihodnjih računih.

Ime naslovnika morate spremeniti vsaj 14 dni pred koncem meseca, da bo sprememba zagotovo upoštevana pri naslednjem računu.

Spreminjanje drugih podatkov

Če želite račun popraviti (razen imena naslovnika), upoštevajte naslednja navodila:

 1. Uredite informacije za obračun v računu Google Ads.
 2. Izpolnite spodnje obvestilo o spremembah računa in nam izpolnjeni obrazec pošljite kot prilogo.
 3. Ko po e-pošti prejmete naše potrdilo, lahko začnete uporabljati račun za opravljene storitve skupaj s tem dokumentom za računovodske namene in plačilo DDV-ja.

Opomba

V skladu s poljsko davčno zakonodajo, spremenjeno v januarju 2013, Google ni dolžan vrniti podpisanega obvestila o spremembah. E-poštno sporočilo, ki ga boste prejeli, je veljavna oblika potrdila.

DDV morda ne bo vključen

Evropski sedež podjetja Google je v Dublinu (Google Ireland Ltd.), zato Googlovi oglaševalci, ki imajo naslov za izstavitev računa v Evropski uniji (EU), plačujejo in uporabljajo storitve na podlagi določil podjetja Google Ireland Ltd. DDV ne bo vključen v stroške Googla Ads, če je naslov podjetja v EU, vendar zunaj Irske. Namesto tega boste morali DDV obračunati sami, in sicer po stopnji, ki velja v vaši državi članici EU.

Skladnost elektronskih računov s predpisi EU

Elektronski računi, ki jih natisnete iz svojega računa, vključujejo:

 • vaša plačila;
 • naš ID za DDV;
 • vaš ID za DDV (če ste ga navedli v profilu za obračunavanje).

Ti računi ustrezajo zahtevam Evropske unije, podanim v direktivi o davku na dodano vrednost (DDV) (226. člen Direktive Sveta 2006/112/ES), in veljajo za vaš krajevni davčni organ. Če imate vprašanja, se obrnite na davčnega svetovalca ali lokalno upravo.

Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Sorodne povezave:

Spodaj izberite svojo nastavitev plačil.

Ročna plačila

Če živite v Rusiji in ste pri nastavitvi računa Google Ads izbrali davčni status samostojnega podjetnika ali podjetja, vam bo Google posredoval računovodske dokumente.

Pri nastavljanju računa Google Ads boste morali izbrati enega od naslednjih davčnih statusov:

 • Osebni
 • Samostojni podjetnik
 • Podjetje

Izbira je trajna in je pozneje ne morete spremeniti. Google vam bo posredoval računovodske dokumente samo, če je za račun izbran davčni status samostojnega podjetnika ali podjetja.

Če je v vašem računu nastavljen davčni status »Fizična oseba«, boste po vsakem izvedenem plačilu ali vračilu prejeli enotni računovodski dokument, tj. potrdilo o denarnem prejemku. Izvodi v elektronski obliki so samodejno poslani na preverjeni e-poštni naslov, povezan z vašim glavnim stikom za plačila. Če želite zagotoviti, da jih boste prejeli pravočasno, redno posodabljajte podatke o stiku.

Preverjanje davčnega statusa

Davčni status preverite na naslednji način:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Vaš davčni status je prikazan v razdelku »Profil za plačila« na sredini strani.
Sprememba davčnega statusa
Če želite spremeniti ali popraviti svoj davčni status, stopite v stik z nami. Morebitne spremembe ne bodo vplivale na prejšnje transakcije ali računovodske dokumente in bodo veljavne šele od datuma, ko izvedemo spremembo.
Računovodski dokumenti, ki jih posredujemo

Računovodske dokumente posredujemo za vsak račun Google Ads. Če imate več računov, vam bomo za vsakega posredovali ločen nabor dokumentov, tudi če so vsi povezani z enim ali več računi Moj center strank.

Čeprav nekatere obračunske dokumente samodejno posredujemo vsem upravičenim oglaševalcem, je treba za druge dokumente po potrebi zaprositi. Spodaj so navedene podrobnosti za vsako vrsto dokumenta, ki jo posredujemo:

  Kaj je to Samodejno posredovano vsem upravičenim oglaševalcem Posredovano upravičenim oglaševalcem na podlagi prošnje
Račun z DDV-jem za uporabo Pošljemo vsak mesec, datiran je z zadnjim dnem trenutnega meseca. V tem dokumentu so navedeni dejanski stroški v računu za zadevni mesec.

Izvod v elektronski obliki: Na voljo za prenos v vašem računu med 3. in 7. dnem vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: Pošljemo na vaš poštni naslov, ko se ustvari izvod v elektronski obliki. Upoštevajte, da lahko poštna dostava traja do 10 delovnih dni.

Dvojnike izvodov v papirni obliki za pretekla obdobja lahko zahtevate v računu na strani »Transakcije«. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij  in izberete Povzetek obračunavanja, nato pa Transakcije. Kliknite spustni meni pri možnosti »Račun z DDV-jem za uporabo« in izberite Ponovno tiskanje. S tem boste ustvarili tudi kopijo prevzemnega dokumenta.

Zahteve za pretekle mesece se lahko vložijo šele po 20. dnevu trenutnega meseca. (Če na primer potrebujete kopijo računa z DDV-jem za uporabo za januar, jo lahko zahtevate šele po 20. februarju).

Prevzemni dokument Pošljemo vsak mesec, datiran je z zadnjim dnem trenutnega meseca. V dokumentu so navedeni dejanski obračunani stroški za zadevni mesec.

Račun z DDV-jem in prevzemni dokument imata enaki številki dokumentov in navedene enake stroške.
Izvod v elektronski obliki: Na voljo za prenos v vašem računu med 3. in 7. dnem vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: Pošljemo na vaš poštni naslov skupaj z računom z DDV-jem za uporabo. Upoštevajte, da lahko poštna dostava traja do 10 delovnih dni.
Dvojnike izvodov v papirni obliki za pretekla obdobja lahko zahtevate v računu na strani Transakcije. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij in izberete Povzetek obračunavanja, nato pa Transakcije. Kliknite spustni meni pri možnosti »Račun z DDV-jem za uporabo« in izberite Ponovno tiskanje. S tem boste ustvarili tudi kopijo prevzemnega dokumenta.

Zahteve za pretekle mesece se lahko vložijo šele po 20. dnevu trenutnega meseca. (Če na primer potrebujete kopijo prevzemnega dokumenta za januar, jo lahko zahtevate šele po 20. februarju).
Vnaprejšnji račun z DDV-jem

Ustvarjen je za vsako plačilo, ki ga izvedete, za dan, ko je bilo plačilo prejeto; v dokumentu je naveden celotni znesek plačila (vključno z DDV-jem).

Številka dokumenta se začne s črko »A«.

Izvod v elektronski obliki: Na voljo za prenos v vašem računu v 48 urah po prejemu vašega plačila.

Izvod v papirni obliki: Pošljemo na vaš poštni naslov, ko se ustvari izvod v elektronski obliki. Upoštevajte, da lahko poštna dostava traja do 10 delovnih dni.

Kopije izvodov v papirni obliki za pretekla plačila lahko zahtevate v računu na strani Transakcije. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij  in izberete Povzetek obračunavanja, nato pa Transakcije.

Zahteve se lahko vložijo šele po 10 delovnih dneh od dneva, ko je bilo plačilo prikazano v vašem računu.

Usklajevalni dokument V tem dokumentu so navedeni vsi sporazumi med vašim računom in Googlom za določeno obdobje, ki se začne s 1. januarjem in ne more biti daljše od enega leta. Izvod v elektronski obliki: Na voljo za prenos v vašem računu med 3. in 7. dnem vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: Pošljemo ga samodejno enkrat letno (januarja).
Kopije izvodov v papirni obliki za pretekla obdobja lahko zahtevate v računu na strani Transakcije. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij in izberete Povzetek obračunavanja, nato pa Transakcije.

Upoštevajte, da lahko poštna dostava izvoda v papirni obliki traja do 10 delovnih dni.
Predračun

Ta dokument je ustvarjen v vašem računu, ko ustvarite podrobnosti za plačilo z denarnim nakazilom.

Natisnete lahko izvod, ki se ustvari v računu, ko ustvarite podrobnosti za plačilo z denarnim nakazilom sredstev.

Izvod v elektronski obliki: Ustvarite ga lahko tako, da na strani »Zgodovina transakcij« kliknete gumb »Izvedi plačilo«.

Izvod v papirni obliki: Ne pošljemo samodejno.

Predračun z žigom in podpisom lahko zahtevate na strani Transakcije. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij  in izberete Povzetek obračunavanja, nato pa Transakcije.

Upoštevajte, da lahko poštna dostava izvoda v papirni obliki traja do 10 delovnih dni.

Določila in pogoji V tem dokumentu so navedeni določila in pogoji Googla Ads, ki ste jih sprejeli, ko ste ustvarili račun. Izvod v elektronski obliki: Za prenos je na voljo v 48 urah od trenutka, ko ste ustvarili račun, in sicer na strani Profil za obračunavanje. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij in izberete Povzetek obračunavanja.

Izvod v papirni obliki: Ne pošljemo samodejno.
Izvod v papirni obliki lahko zahtevate v računu na strani Profil za obračun. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij in izberete Povzetek obračunavanja.
Spreminjanje naslova za pošiljanje

Poštni naslov, na katerega prejemate dokumente, spremenite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Posodobite svoj poštni naslov.
 4. Kliknite Shrani.

Spremembo opravite vsaj 15 dni pred koncem meseca, da bodo dokumenti zagotovo prispeli na novi naslov. Če spremenite to polje, se naslov podjetja v računu ne spremeni.

Spreminjanje naslova podjetja

Če spremenite naslov podjetja, se spremeni tudi naslov, ki je natisnjen na vaših dokumentih. To naredite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V razdelku »Profil za plačila« je prikazano »Ime in naslov podjetja«.
 4. Kliknite ikono svinčnika in uredite naslov.
 5. Ko končate, kliknite gumb Shrani.

Proaktivne zahteve za dokumente in spremembe dokumentov

Zahteve za določila in pogoje

Določila in pogoji so na voljo za prenos na strani Nastavitve (pod ikono orodij , ko izberete Nastavitve obračunavanja) v 48 urah po prvem vnosu informacij za obračun.

Ponatisnjeni izvodi

Izvod določil in pogojev v papirni obliki lahko zahtevate tako, da odprete razdelek Določila in pogoji ter izberete možnost Ponovno tiskanje.

Ponatisnjeni izvodi so obdelani v 48 urah, vendar lahko poštna dostava izvoda v papirni obliki traja do 10 delovnih dni.

Zahtevanje izvodov dokumentov v papirni obliki

V papirni obliki lahko zahtevate kopije izvodov računa z DDV-jem za uporabo, prevzemnega dokumenta, vnaprejšnjega računa z DDV-jem ter izvoda usklajevalnega dokumenta in predračuna. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Dokumenti za obračun. Odpri zdaj
 3. V zgornjem desnem kotu izberite časovno obdobje, ki vas zanima.
 4. Kliknite puščico poleg dokumenta, ki ga želite zahtevati, in izberite Ponovno tiskanje.

Tako ustvarite zahtevo za izvod izbranega dokumenta v papirni obliki. Dokument bo poslan na vaš poštni naslov. Videli ne boste nobene potrditve; vendar upoštevajte, da je to treba narediti samo enkrat.

Opomba

 • Če ste se odločili za elektronsko prejemanje dokumentov, ne boste mogli zahtevati izvodov v papirni obliki.
 • Zahteve za izvode v papirni obliki so obdelane v 48 urah, poštna dostava pa lahko traja do 10 dni.
Manjkajoči izvodi v papirni obliki ali dokumenti, poslani na napačen naslov

Če niste nikoli prejeli izvoda v papirni obliki ali če je bil vaš izvod poslan na napačen naslov, preverite poštni naslov v svojem računu na strani Nastavitve. Poiščite naslov svojega podjetja. Če je naslov napačen, ga posodobite z upoštevanjem navodil v razdelku »Spreminjanje naslova za pošiljanje« v tem članku.

Ko posodobite naslov, počakajte 24 ur, da se sistem sinhronizira. Nato zahtevajte kopije izvodov želenih dokumentov v papirni obliki z upoštevanjem navodil v razdelku »Zahtevanje izvodov v papirni obliki« v tem članku.

Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Dokumenti z napakami

Račun z DDV-jem za uporabo ali prevzemni dokument

Če je v dokumentu napaka, popravite svoje podatke v računu in nato počakajte 24 ur, da se sistem sinhronizira. Nato lahko v računu zahtevate nove dokumente. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Dokumenti za obračun. Odpri zdaj
 3. V zgornjem desnem kotu izberite časovno obdobje, ki vas zanima.
 4. Pod vsakim mesecem poiščite dokumente za ta mesec.
 5. Kliknite puščico pri dokumentu, ki ga želite zahtevati, in izberite Zahteva za vnovični pregled.

Sistem bo v 24 urah naložil nov elektronski izvod dokumenta v vaš račun, izvode v papirni obliki pa boste prejeli po pošti v 5 do 10 dneh. Videli ne boste nobene potrditve; vendar upoštevajte, da je to treba narediti samo enkrat.

Drugi dokumenti

Če je v katerem koli drugem dokumentu napaka, vzpostavite stik z nami in zahtevajte popravljeno različico.

Optično prebrani, podpisani in žigosani dokumenti

Google ne posreduje optično prebranih dokumentov. Lahko pa prenesete različice dokumentov v obliki .pdf, in sicer na strani Zgodovina transakcij. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja. Ti dokumenti niso podpisani in žigosani. Za računovodske in davčne namene so natisnjeni dokumenti s podpisom in žigom namreč enakovredni natisnjenim dokumentom brez podpisa in žiga. Vendar bodo izvodi v papirni obliki, ki jih prejmete na poštni naslov, podpisani in žigosani.

Opomba: ta razdelek ne velja za račune, ki uporabljajo elektronsko izdajanje dokumentov s certificiranim digitalnim podpisom. Ti računi bodo prejeli samo elektronske dokumente, ki jih je mogoče uporabljati za davčne namene. (Za več informacij si oglejte naslednji razdelek spodaj.)

Elektronsko izdajanje dokumentov
O elektronskem izdajanju dokumentov

Dokumente, ki vsebujejo informacije v elektronski in digitalni obliki, imenujemo elektronski dokumenti (glejte 3. člen 1. poglavja FZ RF №1-FZ).

Elektronski dokumenti, podpisani s certificiranim digitalnim podpisom, so po zakonu enakovredni papirnim originalom, če se o tem strinjata obe udeleženi stranki (glejte FZ RF z dne 10.1.2002 №1-FZ). Ni jih treba natisniti in shraniti v papirnih arhivih. V skladu z najnovejšimi spremembami zakonodaje je mogoče celotni postopek pošiljanja dokumentov med podjetji spremeniti v elektronsko obliko.

Od 23. maja 2012 e-račun povsem nadomešča papirne originale in ga je mogoče predložiti davčnemu organu v elektronski obliki. Postopek izmenjave računov je naveden v Sklepu ministrstva za finance №50н in ga je treba izvesti prek ponudnika EDM. Dejavnosti ponudnikov EDM ureja Sklep № ММВ-7-6/253@; seznam registriranih ponudnikov EDM pa je na voljo na spletnem mestu FNS.

Prednosti elektronskega izdajanja dokumentov:

 • Popolna skladnost s pravnimi zahtevami.
 • Elektronski dokumenti ne zavzamejo nič prostora. Prihranite lahko na stroških tiskanja dokumentov, ročne obdelave in vzdrževanju papirnih arhivov.
 • Originalni dokumenti so dostavljeni v samo nekaj minutah. Ni treba čakati več dni ali tednov, da prejmete dokumente.
Kako se prijavite

Če se želite prijaviti za elektronsko izdajanje dokumentov, morate pred ustvarjanjem računa Google Ads imeti račun pri DiaDoc.ru. DiaDoc.ru je storitev pooblaščenega ponudnika EDM, tj. SKB Kontur, ki je največji razvijalec spletnih poslovnih storitev v Rusiji. Podjetje ima izkušnje s sodelovanjem z državnimi organi in zagotavlja pravno veljavnost elektronskih dokumentov.

Za registracijo računa pri DiaDoc.ru in pridobitev certificiranega elektronskega podpisa pred ustvarjanjem računa Google Ads upoštevajte ta navodila. Upoštevajte, da vam Google ne more povrniti stroškov pridobivanja potrdila.

Ko se registrirate, ustvarite račun Google Ads in označite ustrezno polje, da omogočite elektronsko izdajanje dokumentov.

Onemogočanje ali omogočanje elektronskega izdajanja dokumentov

Onemogočanje

Če želite začeti prejemati dokumente po navadni pošti, lahko to nastavite kadar koli. Vendar upoštevajte, da vam po pošti ne bomo poslali dokumentov za pretekle mesece. Ko enkrat onemogočite elektronsko izdajanje dokumentov, jih ne boste več prejemali po e-pošti.

Navodila za onemogočanje:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Kliknite Uredi poleg naslova za pošiljanje.
 4. Počistite izbiro pri možnosti elektronskega izdajanja dokumentov.
 5. Kliknite Shrani.

Dokumente boste začeli prejemati izključno po navadni pošti naslednji mesec. Dokumenti bodo še vedno na voljo za prenos v razdelku »Zgodovina transakcij«.

Vključitev

Če niste bili registrirani pri DiaDoc.ru, ko ste se prijavili za Google Ads, se ne boste mogli prijaviti za elektronske dokumente.

Če pa ste imeli račun pri DiaDoc.ru, ko ste ustvarili račun Google Ads, lahko kadar koli omogočite elektronsko izdajanje dokumentov. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads na spletnem mestu https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Kliknite Uredi poleg naslova za pošiljanje.
 4. Izberite polje pri možnosti elektronskega izdajanja dokumentov.
 5. Kliknite »Shrani«.

Dokumente boste začeli prejemati izključno po e-pošti naslednji mesec. Dokumentov vam ne bomo več pošiljali po navadni pošti.

Druga pogosta vprašanja

Kako so izračunane vsote na računu z DDV-jem za uporabo in v prevzemnem dokumentu

DDV izračunamo na podlagi uporabe. Na računu z DDV-jem za uporabo in v prevzemnem dokumentu sta prikazana znesek plačila za uporabo in DDV, kot je razvidno iz teh primerov:

Primer računa z DDV-jem za uporabo
Example usage VAT invoice

Primer prevzemnega dokumenta
Example act of acceptance

Dokumenti s skupnim zneskom nič

Lahko se zgodi, da prejmete račun ali prevzemni dokument s skupnim zneskom nič. To se zgodi v primeru uporabe promocijske kode v računu, ko vse stroške, ki so nastali v poročevalskem obdobju, pokrije promocijsko dobroimetje. Ko porabite promocijsko dobroimetje, bodo na izdanem računu znova prikazani vaši stroški.

Okrajšava »Google« OOO

V ruski davčni zakonodaji so zahtevane lastnosti računa določene v 5. odstavku 169. člena. Poleg tega se lastnosti, ki niso navedene v 5. in 6. odstavku 169. člena, ne upoštevajo kot veljavni razlogi za zavrnitev računa prodajalca.

V skladu z rusko davčno zakonodajo je račun s skrajšanim imenom prodajalca, ki ga je izdal Google, veljaven.

Razlike v usklajevalnem dokumentu

Če opazite, da usklajevalni dokument ne vključuje nekaterih transakcij, so bile te najbrž izvedene v drugem računu Google Ads. Plačilo je bilo na primer nakazano na drug račun Google Ads, ki je registriran na vaše podjetje ali drugo podjetje, katerega račun upravljate. To se zgodi, če ste pri plačilu navedli številko Googlovega bančnega računa, ki pripada drugemu računu Google Ads.

Vsak račun Google Ads ima svojo številko Googlovega bančnega računa, ki jo je treba navesti pri bančnem nakazilu. Če menite, da ste nakazilo izvedli na napačen račun, preverite številko računa, navedeno na denarnem nakazilu, in številko Googlovega bančnega računa v računu Google Ads.

Na predračunu preverite številko Googlovega bančnega računa za svoj račun Google Ads na naslednji način:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 4. Pomaknite se do zadnjega meseca, ko ste izvedli plačilo, in kliknite možnost Dokumenti.
 5. Kliknite povezavo Predračun.
 6. Preverite številko Googlovega bančnega računa na zahtevi za denarno nakazilo.

Če se številki, ki ju vidite v računu in na plačilnem nalogu, ne ujemata, pomeni, da je bilo plačilo nakazano na drug račun Google Ads. Če sta oba računa registrirana na isto pravno osebo, zaprosite za izdajo usklajevalnega dokumenta za račun, na katerega ste nakazali plačilo.

Mesečno izdajanje računov

Če živite v Rusiji in ste pri nastavitvi računa Google Ads izbrali davčni status samostojnega podjetnika ali podjetja, vam bo Google posredoval računovodske dokumente.

Pri nastavljanju računa Google Ads boste morali izbrati enega od naslednjih davčnih statusov:

 • Samostojni podjetnik
 • Podjetje
Preverjanje davčnega statusa

Davčni status preverite na naslednji način:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Vaš davčni status je prikazan v razdelku »Profil za plačila« na sredini strani.
Sprememba davčnega statusa
Če želite spremeniti ali popraviti svoj davčni status, boste morali zapreti račun in ustvariti novega.
Računovodski dokumenti, ki jih posredujemo

Računovodske dokumente posredujemo za vsak račun Google Ads. Če imate več računov, vam bomo za vsakega posredovali ločen nabor dokumentov, tudi če so vsi povezani z enim ali več računi Moj center strank.

Čeprav nekatere obračunske dokumente samodejno posredujemo vsem upravičenim oglaševalcem, je treba za druge dokumente po potrebi zaprositi. Spodaj so navedene podrobnosti za vsako vrsto dokumenta, ki jo posredujemo:

  Kaj je to Samodejno posredovano vsem upravičenim oglaševalcem Posredovano upravičenim oglaševalcem na podlagi prošnje
Račun z DDV-jem za uporabo Pošljemo vsak mesec, datiran je z zadnjim dnem trenutnega meseca. V tem dokumentu so navedeni dejanski stroški v računu za zadevni mesec.

Izvod v elektronski obliki: Na voljo za prenos v vašem računu med 3. in 7. dnem vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: Pošljemo na vaš poštni naslov, ko se ustvari izvod v elektronski obliki. Upoštevajte, da lahko poštna dostava traja do 10 delovnih dni.

Dvojnike izvodov v papirni obliki za pretekla obdobja lahko zahtevate v računu na strani »Transakcije«. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij  in izberete Povzetek obračunavanja, nato pa Ogled transakcij. Kliknite spustni meni pri možnosti »Račun z DDV-jem za uporabo« in izberite »Ponovno tiskanje«. S tem boste ustvarili tudi kopijo prevzemnega dokumenta.

Zahteve za pretekle mesece se lahko vložijo šele po 20. dnevu trenutnega meseca. (Če na primer potrebujete kopijo računa z DDV-jem za uporabo za januar, jo lahko zahtevate šele po 20. februarju).

Prevzemni dokument Pošljemo vsak mesec, datiran je z zadnjim dnem trenutnega meseca. V dokumentu so navedeni dejanski obračunani stroški za zadevni mesec.

Račun z DDV-jem in prevzemni dokument imata enaki številki dokumentov in navedene enake stroške.
Izvod v elektronski obliki: Na voljo za prenos v vašem računu med 3. in 7. dnem vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: Pošljemo na vaš poštni naslov skupaj z računom z DDV-jem za uporabo. Upoštevajte, da lahko poštna dostava traja do 10 delovnih dni.
Dvojnike izvodov v papirni obliki za pretekla obdobja lahko zahtevate v računu na strani Transakcije. Kliknite spustni meni pri možnosti »Račun z DDV-jem za uporabo« in izberite Ponovno tiskanje. S tem boste ustvarili tudi kopijo prevzemnega dokumenta.

Zahteve za pretekle mesece se lahko vložijo šele po 20. dnevu trenutnega meseca. (Če na primer potrebujete kopijo prevzemnega dokumenta za januar, jo lahko zahtevate šele po 20. februarju).
Usklajevalni dokument V tem dokumentu so navedeni vsi sporazumi med vašim računom in Googlom za določeno obdobje, ki se začne s 1. januarjem in ne more biti daljše od enega leta. Izvod v elektronski obliki: Na voljo za prenos v vašem računu med 3. in 7. dnem vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: Pošljemo ga samodejno enkrat letno (januarja).
Kopije izvodov v papirni obliki za pretekla obdobja lahko zahtevate v računu na strani Transakcije.

Upoštevajte, da lahko poštna dostava izvoda v papirni obliki traja do 10 delovnih dni.
Spreminjanje naslova za pošiljanje

Poštni naslov, na katerega prejemate dokumente, spremenite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V razdelku »Račun za plačila« poiščite možnost Dostava računov po pošti.
 4. Kliknite ikono svinčnika in uredite poštni naslov.
 5. Kliknite Shrani.

Spremembo opravite vsaj 15 dni pred koncem meseca, da bodo dokumenti zagotovo prispeli na novi naslov. Če spremenite to polje, se naslov podjetja v računu ne spremeni.

Spreminjanje naslova podjetja

Če spremenite naslov podjetja, se spremeni tudi naslov, ki je natisnjen na vaših dokumentih. Če želite spremeniti naslov podjetja, vzpostavite stik z nami.

Proaktivne zahteve za dokumente in spremembe dokumentov

Zahtevanje izvodov dokumentov v papirni obliki

V papirni obliki lahko zahtevate kopije izvodov računa z DDV-jem za uporabo, prevzemnega dokumenta, vnaprejšnjega računa z DDV-jem ter izvoda usklajevalnega dokumenta in predračuna. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali Dokumenti.
 4. V spustnem meniju izberite časovno obdobje, ki vas zanima.
 5. Kliknite puščico poleg dokumenta, ki ga želite zahtevati, in izberite Ponovno tiskanje.

Tako ustvarite zahtevo za izvod izbranega dokumenta v papirni obliki. Dokument bo poslan na vaš poštni naslov. Videli ne boste nobene potrditve; vendar upoštevajte, da je to treba narediti samo enkrat.

Opomba

 • Če ste se odločili za elektronsko prejemanje dokumentov, ne boste mogli zahtevati izvodov v papirni obliki.
 • Zahteve za izvode v papirni obliki so obdelane v 48 urah, poštna dostava pa lahko traja do 10 dni.
Manjkajoči izvodi v papirni obliki ali dokumenti, poslani na napačen naslov

Če niste nikoli prejeli izvoda v papirni obliki ali če je bil vaš izvod poslan na napačen naslov, preverite poštni naslov v svojem računu na strani Nastavitve v razdelku »Račun za plačila«. Če je naslov napačen, ga posodobite z upoštevanjem navodil v razdelku »Spreminjanje naslova za pošiljanje« v tem članku.

Ko posodobite naslov, počakajte 24 ur, da se sistem sinhronizira. Nato zahtevajte kopije izvodov želenih dokumentov v papirni obliki z upoštevanjem navodil v razdelku »Zahtevanje izvodov v papirni obliki« v tem članku.

Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja in povzetek obračuna za nazaj ni več na voljo. Za preverjanje podatkov o stroških lahko namesto tega uporabite povzetek oglaševalske akcije.

Če želite pretekle račune, se obrnite na nas.

Dokumenti z napakami

Račun z DDV-jem za uporabo ali prevzemni dokument

Če je v dokumentu napaka, popravite svoje podatke v računu in nato počakajte 24 ur, da se sistem sinhronizira. Nato lahko v računu zahtevate nove dokumente. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali Dokumenti.
 4. V spustnem meniju izberite časovno obdobje, ki vas zanima.
 5. Pod vsakim mesecem poiščite dokumente za ta mesec.
 6. Kliknite puščico pri dokumentu, ki ga želite zahtevati, in izberite Zahteva za vnovični pregled.

Sistem bo v 24 urah naložil nov elektronski izvod dokumenta v vaš račun, izvode v papirni obliki pa boste prejeli po pošti v 5 do 10 dneh. Videli ne boste nobene potrditve; vendar upoštevajte, da je to treba narediti samo enkrat.

Drugi dokumenti

Če je v katerem koli drugem dokumentu napaka, vzpostavite stik z nami in zahtevajte popravljeno različico.

Optično prebrani, podpisani in žigosani dokumenti

Google ne posreduje optično prebranih dokumentov. Lahko pa prenesete različice dokumentov v obliki .pdf, in sicer na strani Transakcije. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja. Ti dokumenti niso podpisani in žigosani. Za računovodske in davčne namene so natisnjeni dokumenti s podpisom in žigom namreč enakovredni natisnjenim dokumentom brez podpisa in žiga. Vendar bodo izvodi v papirni obliki, ki jih prejmete na poštni naslov, podpisani in žigosani.

Opomba: ta razdelek ne velja za račune, ki uporabljajo elektronsko izdajanje dokumentov s certificiranim digitalnim podpisom. Ti računi bodo prejeli samo elektronske dokumente, ki jih je mogoče uporabljati za davčne namene. (Za več informacij si oglejte naslednji razdelek spodaj.)

Elektronsko izdajanje dokumentov
O elektronskem izdajanju dokumentov

Dokumente, ki vsebujejo informacije v elektronski in digitalni obliki, imenujemo elektronski dokumenti (glejte 3. člen 1. poglavja FZ RF №1-FZ).

Elektronski dokumenti, podpisani s certificiranim digitalnim podpisom, so po zakonu enakovredni papirnim originalom, če se o tem strinjata obe udeleženi stranki (glejte FZ RF z dne 10.1.2002 №1-FZ). Ni jih treba natisniti in shraniti v papirnih arhivih. V skladu z najnovejšimi spremembami zakonodaje je mogoče celotni postopek pošiljanja dokumentov med podjetji spremeniti v elektronsko obliko.

Od 23. maja 2012 e-račun povsem nadomešča papirne originale in ga je mogoče predložiti davčnemu organu v elektronski obliki. Postopek izmenjave računov je naveden v Sklepu ministrstva za finance №50н in ga je treba izvesti prek ponudnika EDM. Dejavnosti ponudnikov EDM ureja Sklep № ММВ-7-6/253@; seznam registriranih ponudnikov EDM pa je na voljo na spletnem mestu FNS.

Prednosti elektronskega izdajanja dokumentov:

 • Popolna skladnost s pravnimi zahtevami.
 • Elektronski dokumenti ne zavzamejo nič prostora. Prihranite lahko na stroških tiskanja dokumentov, ročne obdelave in vzdrževanju papirnih arhivov.
 • Originalni dokumenti so dostavljeni v samo nekaj minutah. Ni treba čakati več dni ali tednov, da prejmete dokumente.
Kako se prijavite

Če se želite prijaviti za elektronsko izdajanje dokumentov, morate imeti ustvarjen račun pri DiaDoc.ru. DiaDoc.ru je storitev pooblaščenega ponudnika EDM, tj. SKB Kontur, ki je največji razvijalec spletnih poslovnih storitev v Rusiji. Podjetje ima izkušnje s sodelovanjem z državnimi organi in zagotavlja pravno veljavnost elektronskih dokumentov.

Upoštevajte ta navodila za registracijo računa pri DiaDoc.ru in pridobitev certificiranega digitalnega podpisa. Upoštevajte, da vam Google ne more povrniti stroškov pridobivanja potrdila.

Ko boste registrirani, omogočite elektronsko izdajanje dokumentov v računu Google Ads.

Onemogočanje ali omogočanje elektronskega izdajanja dokumentov

Onemogočanje

Če želite začeti prejemati dokumente po navadni pošti, lahko to nastavite kadar koli. Vendar upoštevajte, da vam po pošti ne bomo poslali dokumentov za pretekle mesece. Ko enkrat onemogočite elektronsko izdajanje dokumentov, jih ne boste več prejemali po e-pošti.

Navodila za onemogočanje:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V razdelku »Račun za plačila« počistite polje poleg možnosti elektronskega izdajanja dokumentov v polju »Dostava elektronskih dokumentov«.
 4. Kliknite Shrani.

Dokumente boste začeli prejemati izključno po navadni pošti naslednji mesec. Dokumenti bodo še vedno na voljo za prenos v razdelku »Zgodovina transakcij«.

Vključitev

Če niste registrirani pri DiaDoc.ru, se ne boste mogli prijaviti za elektronske dokumente. Če pa imate račun pri DiaDoc.ru, lahko kadar koli omogočite elektronsko izdajanje dokumentov. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Poleg polja »Dostava elektronskih dokumentov« kliknite Preveri primernost.
 4. Če ste že registrirani pri DiaDoc, potrdite polje »Prejemanje računovodskih dokumentov samo v elektronski obliki (s certificiranim elektronskim podpisom)«.
 5. Kliknite Shrani.

Dokumente boste začeli prejemati izključno po e-pošti naslednji mesec. Dokumentov vam ne bomo več pošiljali po navadni pošti.

Če se prikaže sporočilo o neprimernosti za elektronsko dostavo dokumentov, registracije pri DiaDoc niste dokončali.

Druga pogosta vprašanja

Kako so izračunane vsote na računu z DDV-jem za uporabo in v prevzemnem dokumentu

DDV izračunamo na podlagi uporabe. Na računu z DDV-jem za uporabo in v prevzemnem dokumentu sta prikazana znesek plačila za uporabo in DDV, kot je razvidno iz teh primerov:

Primer računa z DDV-jem za uporabo
Example usage VAT invoice

Primer prevzemnega dokumenta
Example act of acceptance

Dokumenti s skupnim zneskom nič

Lahko se zgodi, da prejmete račun ali prevzemni dokument s skupnim zneskom nič. To se zgodi v primeru uporabe promocijske kode v računu, ko vse stroške, ki so nastali v poročevalskem obdobju, pokrije promocijsko dobroimetje. Ko porabite promocijsko dobroimetje, bodo na izdanem računu znova prikazani vaši stroški.

Okrajšava »Google« OOO

V ruski davčni zakonodaji so zahtevane lastnosti računa določene v 5. odstavku 169. člena. Poleg tega se lastnosti, ki niso navedene v 5. in 6. odstavku 169. člena, ne upoštevajo kot veljavni razlogi za zavrnitev računa prodajalca.

V skladu z rusko davčno zakonodajo je račun s skrajšanim imenom prodajalca, ki ga je izdal Google, veljaven.

Razlike v usklajevalnem dokumentu

Če opazite, da usklajevalni dokument ne vključuje nekaterih transakcij, so bile te najbrž izvedene v drugem računu Google Ads. Plačilo je bilo na primer nakazano na drug račun Google Ads, ki je registriran na vaše podjetje ali drugo podjetje, katerega račun upravljate. To se zgodi, če ste pri plačilu navedli številko Googlovega bančnega računa, ki pripada drugemu računu Google Ads.

Vsak račun Google Ads ima svojo številko Googlovega bančnega računa, ki jo je treba navesti pri bančnem nakazilu. Če menite, da ste nakazilo izvedli na napačen račun, preverite številko računa, navedeno na denarnem nakazilu, in številko Googlovega bančnega računa v računu Google Ads.

Na predračunu preverite številko Googlovega bančnega računa za svoj račun Google Ads na naslednji način:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 4. Pomaknite se do zadnjega meseca, ko ste izvedli plačilo, in kliknite možnost Dokumenti.
 5. Kliknite povezavo Predračun.
 6. Preverite številko Googlovega bančnega računa na zahtevi za denarno nakazilo.

Če se številki, ki ju vidite v računu in na plačilnem nalogu, ne ujemata, pomeni, da je bilo plačilo nakazano na drug račun Google Ads. Če sta oba računa registrirana na isto pravno osebo, zaprosite za izdajo usklajevalnega dokumenta za račun, na katerega ste nakazali plačilo.

Sorodne povezave:

Mesečno izdajanje računov

Opomba

Ta navodila veljajo samo za stranke, ki so izbrale nastavitev mesečnega izdajanja računov.

Če ste za plačevanje stroškov Googla Ads izbrali možnost mesečnega izdajanja računov, lahko račun prejmete na tri načine:

 1. E-pošta: Račun vam bomo poslali po e-pošti v petih delovnih dneh na začetku posameznega meseca. Vključeval bo vaše stroške za pretekli mesec. (Te račune boste lahko začeli prejemati šele, ko bomo preverili vaš e-poštni naslov.)
 2. Pošta: Ob nastavitvi računa nas lahko obvestite, da želite kopije računov prejemati tudi po pošti. Te nastavitve si lahko ogledate ter jih uredite na strani Nastavitve obračunavanja, in sicer v razdelku Dostava računov po e-pošti ali Dostava računov po pošti.
 3. Vaš račun: v računu Google Ads boste lahko dostopali do elektronske različice računa, če ga boste želeli prikazati, natisniti ali prenesti.
Iskanje računa v računu AdWords

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov, lahko račune poiščete na naslednji način:

 1. Prijavite se v upravitelja plačevanja računa Google Ads ali katerega koli nadrejenega računa upravitelja.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij , nato izberite Dokumenti za obračun.
 3. V stolpcu »Številka dokumenta« poiščite račun, ki si ga želite ogledati.
 4. Izberite račune, ki jih želite prenesti, in v zgornjem desnem kotu kliknite Prenesi izbrano.
Iskanje računov za obdobje, ko še niste izbrali mesečnega izdajanja računov

Če želite dostopati do računov, ki ste jih ustvarili, preden ste izbrali mesečno izdajanje računov, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Prenosi za obračunavanje.
 4. Kliknite nastavitev računa, za katero si želite ogledati pretekle račune.
 5. Kliknite povezavo Transakcije na levi za brskanje po preteklih računih.
 6. Ko končate, v zgornjem kotu kliknite Nazaj na trenutno nastavitev.
Znebite se papirja

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov in jih želite prejemati samo po e-pošti in ne več v papirni obliki, upoštevajte ta navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V razdelku »Račun za plačila« odstranite vse naslove v razdelku Dostava računov po pošti.
 4. Dodajte e-poštni naslov v razdelku Dostava računov po e-pošti.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja in povzetek obračuna za nazaj ni več na voljo. Za preverjanje podatkov o stroških lahko namesto tega uporabite povzetek oglaševalske akcije.

Če želite pretekle račune, se obrnite na nas.

Sorodna povezava:

Mesečno izdajanje računov

Opomba

Ta navodila veljajo samo za stranke, ki so izbrale nastavitev mesečnega izdajanja računov.

Če ste za plačevanje stroškov Googla Ads izbrali možnost mesečnega izdajanja računov, lahko račun prejmete na dva načina:

Od aprila 2018 ne boste več prejemali računa, ki ga v Indiji po navadni pošti dostavi Blue Dart. Ta sprememba vpliva samo na račune v papirni obliki, ki jih izdaja Google India Private Limited.
 1. E-pošta: Račun vam bomo poslali po e-pošti v sedmih dneh od začetka vsakega meseca. Vključeval bo vaše stroške za pretekli mesec. (Te račune boste lahko začeli prejemati šele, ko bomo preverili vaš e-poštni naslov.)
 2. Vaš račun: v računu Google Ads boste lahko dostopali do elektronske različice računa, če ga boste želeli prikazati, natisniti ali prenesti.
Iskanje računa v računu AdWords

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov, lahko račune poiščete na naslednji način:

 1. Prijavite se v upravitelja plačevanja računa Google Ads ali katerega koli nadrejenega računa upravitelja.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij , nato izberite Dokumenti za obračun.
 3. V stolpcu »Številka dokumenta« poiščite račun, ki si ga želite ogledati.
 4. Izberite račune, ki jih želite prenesti, in v zgornjem desnem kotu kliknite Prenesi izbrano.
Iskanje računov za obdobje, ko še niste izbrali mesečnega izdajanja računov

Če želite dostopati do računov, ki ste jih ustvarili, preden ste izbrali mesečno izdajanje računov, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Prenosi za obračunavanje.
 4. Kliknite nastavitev računa, za katero si želite ogledati pretekle račune.
 5. Kliknite povezavo Transakcije na levi za brskanje po preteklih računih.
 6. Ko končate, v zgornjem kotu kliknite Nazaj na trenutno nastavitev.
Znebite se papirja

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov in jih želite prejemati samo po e-pošti in ne več v papirni obliki, upoštevajte ta navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V razdelku »Račun za plačila« odstranite vse naslove v razdelku Dostava računov po pošti.
 4. Dodajte e-poštni naslov v razdelku Dostava računov po e-pošti.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja in povzetek obračuna za nazaj ni več na voljo. Za preverjanje podatkov o stroških lahko namesto tega uporabite povzetek oglaševalske akcije.

Če želite pretekle račune, se obrnite na nas.

Sorodna povezava:

Mesečno izdajanje računov

Opomba

Ta navodila veljajo samo za stranke, ki so izbrale nastavitev mesečnega izdajanja računov.

Če ste za plačevanje stroškov Googla Ads izbrali možnost mesečnega izdajanja računov, lahko račun prejmete na različne načine:

 1. E-pošta: Komercialni račun in račun Nota Fiscal vam bomo poslali med 5. in 10. dnem vsakega meseca. Vključevala bosta vaše stroške za pretekli mesec. (Te račune boste lahko začeli prejemati šele, ko bomo preverili vaš e-poštni naslov.)
 2. Vaš račun: v računu Google Ads boste lahko dostopali do elektronske različice komercialnega računa in računa Nota Fiscal, če ga boste želeli prikazati, natisniti ali prenesti.

Ta navodila veljajo samo za oglaševalce, ki uporabljajo nastavitev plačil mesečno izdajanje računov. Večina oglaševalcev uporablja samodejna plačila ali ročna plačila.

Iskanje računa v računu Google Ads

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov, lahko račune poiščete na naslednji način:

 1. Prijavite se v upravitelja plačevanja računa Google Ads ali katerega koli nadrejenega računa upravitelja.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij , nato izberite Dokumenti za obračun.
 3. V stolpcu »Številka dokumenta« poiščite račun, ki si ga želite ogledati.
 4. Izberite račune, ki jih želite prenesti, in v zgornjem desnem kotu kliknite Prenesi izbrano.

Iskanje prejšnjih nastavitev obračunavanja

Če želite dostopati do računov, ki ste jih ustvarili, preden ste izbrali mesečno izdajanje računov, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite povezavo Prenosi za obračunavanje.
 4. Kliknite nastavitev računa, za katero si želite ogledati pretekle račune.
 5. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 6. Ko končate, v zgornjem desnem kotu kliknite Nazaj na trenutno nastavitev.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja in povzetek obračuna za nazaj ni več na voljo. Za preverjanje podatkov o stroških lahko namesto tega uporabite povzetek oglaševalske akcije.

Če želite pretekle račune, se obrnite na nas.

Mesečno izdajanje računov

Opomba

Ta navodila veljajo samo za stranke, ki so izbrale nastavitev mesečnega izdajanja računov.

Če ste za plačevanje stroškov Googla Ads izbrali možnost mesečnega izdajanja računov, boste račun za stroške Googla Ads prejeli po e-pošti in v vaš račun. Od Googlovega lokalnega partnerja za izdajanje računov, MakeBill, boste prav tako prejeli lokalni račun z davkom. Tukaj so podrobnosti o računu za Google Ads:

 1. E-pošta: Račun vam bomo poslali po e-pošti v petih delovnih dneh na začetku posameznega meseca. Vključeval bo vaše stroške za pretekli mesec. (Za prejemanje računov boste morali potrditi svoj e-poštni naslov.)
 2. Vaš račun: v računu Google Ads boste lahko dostopali do elektronske različice računa, če ga boste želeli prikazati, natisniti ali prenesti.
Iskanje računa v računu AdWords

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov, lahko račune poiščete na naslednji način:

 1. Prijavite se v upravitelja plačevanja računa Google Ads ali katerega koli nadrejenega računa upravitelja.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij , nato izberite Dokumenti za obračun.
 3. V stolpcu »Številka dokumenta« poiščite račun, ki si ga želite ogledati.
 4. Izberite račune, ki jih želite prenesti, in v zgornjem desnem kotu kliknite Prenesi izbrano.
Iskanje računov za obdobje, ko še niste izbrali mesečnega izdajanja računov

Če želite dostopati do računov, ki ste jih ustvarili, preden ste izbrali mesečno izdajanje računov, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite povezavo Prenosi za obračunavanje.
 4. Kliknite nastavitev računa, za katero si želite ogledati pretekle račune.
 5. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 6. Ko končate, v zgornjem desnem kotu kliknite Nazaj na trenutno nastavitev.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja in povzetek obračuna za nazaj ni več na voljo. Za preverjanje podatkov o stroških lahko namesto tega uporabite povzetek oglaševalske akcije.

Če želite pretekle račune, se obrnite na nas.

Sorodna povezava:

Izberite nastavitev za plačevanje:

Samodejna ali ročna plačila (velja za večino oglaševalcev)
Upoštevajte: v večini držav Google Ads ne pošilja po pošti ali e-pošti nekaterih dokumentov, kot so lokalni računi z davkom, izpiski ali potrdila o plačilih. Vendar lahko te dokumente, če so na voljo v vaši državi, pridobite iz svojega računa. Za podrobnosti kliknite spodnje povezave.

Iskanje in tiskanje trenutnih ter preteklih računov

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri stran za obračunavanje
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 4. Nad tabelo nastavite časovno obdobje tako, da bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.
  • Privzeti pogled je »Zadnji 3 meseci«, v katerem si lahko ogledate najnovejše bremenitve, dobropise in račune.
  • Če si želite ogledati prejšnje račune, spremenite časovno obdobje v spustnem meniju. Če si želite na primer ogledati račune za to koledarsko leto, izberite možnost To leto.
 5. V tabeli kliknite kartico Dokumenti pod mesecem, za katerega si želite ogledati račun, in izberite mapo PDF ali XML, da prenesete račun.
  • Račun za določen mesec je na voljo po tretjem delovnem dnevu naslednjega meseca, skupaj z obvestilom o dobroimetju v istem znesku. Ločen račun za vsako plačilo, ki ga izvedete, bo na voljo tri delovne dni po obdelavi plačila. Račun za september bo na primer na voljo 3. oktobra in če ste plačali v ponedeljek, 5. septembra, boste 8. septembra lahko prenesli račun za to plačilo.
 6. Račun se bo prenesel v računalnik, da ga boste lahko natisnili.
Ogled ali tiskanje potrdila o plačilu

Morda boste želeli natisniti potrdilo o bremenitvi, ki je bila izvedena v tekočem mesecu. Ker se izpisek ne bo ustvaril pred tretjim delovnim dnem naslednjega meseca, lahko natisnete potrdilo o plačilih za zabeležene podatke. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri stran za obračunavanje
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 4. Nastavite ustrezno časovno obdobje v tabeli.
 5. Nad tabelo mora biti izbran Podroben pogled transakcij in ne Pogled s povzetkom.
 6. Kliknite ustrezno povezavo Plačilo v stolpcu Opis. V novem oknu brskalnika se prikaže potrdilo o plačilu, ki ga je mogoče natisniti.
 7. Če želite potrdilo natisniti, v meniju brskalnika izberite možnost Datoteka in nato Natisni. Če želite prenesti kopijo in jo shraniti v računalnik, kliknite potrdilo z desno miškino tipko in izberite možnost Shrani kot.
Težave z iskanjem računa
Nekaj razlogov, zakaj ne morete najti določenega računa:
 • Lokalni računi z davkom in izpiski se ustvarjajo mesečno, bremenitve pa se lahko izvajajo čez cel mesec (če želite, lahko natisnete račun za vsako plačilo). Lokalni račun z davkom ali izpisek za določen mesec je na voljo s petim delovnim dnem naslednjega meseca. Primer: lokalni račun z davkom ali izpisek za april bo na voljo 5. maja (v tem primeru se predvideva, da 1.–5. maj ni vikend).
 • Morda ste pozabili prilagoditi časovno obdobje v tabeli z zgodovino transakcij. Nad tabelo ne pozabite nastaviti časovnega obdobja, ki bo ustrezalo računom, ki jih želite prikazati.

Namig

Če za nastavitev plačevanja niste izbrali mesečnega izdajanja računov (kreditni pogoji), vam Google ne bo pošiljal računov za samodejna ali ročna plačila po pošti oziroma e-pošti.

Spreminjanje računa

Če so se vaše informacije za obračun spremenile, upoštevajte naslednja dejstva glede vsebine, ki bo prikazana na računu:

 • Ker so računi za trenutni mesec običajno izdani na 5. delovni dan naslednjega meseca, bi morale biti posodobljene informacije za obračun prikazane v naslednjem računu, če ste posodobili informacije za obračun v trenutnem mesecu. Vse spremembe, ki bi jih izvedli po 5. delovnem dnevu v mesecu po tem, ko je bil vaš račun za transakcije preteklega meseca že izdan, bodo prikazane na računu za naslednji mesec.
 • Primer: recimo, da je maj, vaše informacije za obračun pa so se spremenile. Če boste v Googlu Ads posodobili informacije za obračun pred 5. delovnim dnem v juniju, bodo v vašem naslednjem računu (izdanem na 5. delovni dan v juniju) prikazane te posodobljene informacije za obračun. Če na primer posodobite informacije za obračun na 6. delovni dan junija, bo račun, ki je že bil izdan (na 5. delovni dan junija) ostal nespremenjen, vendar bo vaš naslednji račun (ki bo izdan na 5. delovni dan julija) odražal vaše posodobljene informacije za obračun.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Mesečno izdajanje računov

Opomba

Ta navodila veljajo samo za stranke, ki so izbrale nastavitev mesečnega izdajanja računov.

Ko bo plačan znesek, naveden na računu, boste prejeli tri vrste dokumentov: fiskalni račun, komercialni račun in potrdilo o plačilu (complemento de pago). Če ste za plačevanje stroškov Googla Ads izbrali možnost mesečnega izdajanja računov, lahko te dokumente prejmete na dva načina:

 1. E-pošta: Dokumente vam bomo v prvih petih delovnih dneh naslednjega meseca poslali po e-pošti. Vključevali bodo vaše stroške za pretekli mesec. (Za prejemanje računov boste morali potrditi svoj e-poštni naslov.)
 2. Vaš račun: v računu Google Ads vam je na voljo elektronska različica računa, če ga boste želeli prikazati, natisniti ali prenesti.
Iskanje računa v računu AdWords

Če ste izbrali mesečno izdajanje računov, lahko račune poiščete na naslednji način:

 1. Prijavite se v upravitelja plačevanja računa Google Ads ali katerega koli nadrejenega računa upravitelja.
 2. V zgornjem desnem kotu kliknite ikono orodij , nato izberite Dokumenti za obračun.
 3. V stolpcu »Številka dokumenta« poiščite račun, ki si ga želite ogledati.
 4. Izberite račune, ki jih želite prenesti, in v zgornjem desnem kotu kliknite Prenesi izbrano.
Iskanje računov za obdobje, ko še niste izbrali mesečnega izdajanja računov

Če želite dostopati do računov, ki ste jih ustvarili, preden ste izbrali mesečno izdajanje računov, upoštevajte naslednja navodila:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri stran za obračunavanje
 3. V meniju na levi kliknite Prenosi za obračunavanje.
 4. Kliknite nastavitev računa, za katero si želite ogledati pretekle račune.
 5. Kliknite povezavo Transakcije, da si ogledate račune.
 6. Ko končate, v zgornjem kotu kliknite Nazaj na trenutno nastavitev.
Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja in povzetek obračuna za nazaj ni več na voljo. Za preverjanje podatkov o stroških lahko namesto tega uporabite povzetek oglaševalske akcije.

Če želite pretekle račune, se obrnite na nas.

Če je vaš naslov za izstavitev računa v Ukrajini in ste pri nastavitvi računa Google Ads izbrali davčni status samostojnega podjetnika ali pravne osebe, vam bo Google posredoval računovodske dokumente.

Pri nastavljanju računa Google Ads boste morali izbrati enega od naslednjih davčnih statusov:

 • Osebni
 • Samostojni podjetnik
 • Pravna oseba

Izbira je trajna in je pozneje ne morete spremeniti. Google vam bo posredoval računovodske dokumente samo, če je za račun izbran davčni status samostojnega podjetnika ali pravne osebe.

Preverjanje davčnega statusa

Davčni status preverite na naslednji način:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. Vaš davčni status je prikazan v razdelku »Profil za plačila« na sredini strani.
Računovodski dokumenti, ki jih posredujemo

Računovodske dokumente posredujemo za vsak račun Google Ads. Če imate več računov, vam bomo za vsakega posredovali ločen nabor dokumentov, tudi če so vsi povezani z enim ali več računi Moj center strank.

Čeprav nekatere obračunske dokumente samodejno posredujemo vsem upravičenim oglaševalcem, je treba za druge dokumente po potrebi zaprositi. Spodaj so navedene podrobnosti za vsako vrsto dokumenta, ki jo posredujemo:

  Kaj je to Samodejno posredovano vsem upravičenim oglaševalcem Upravičeni oglaševalci
Prevzemni dokument Pošljemo vsak mesec, datiran je z zadnjim dnem trenutnega meseca. V tem dokumentu so navedeni dejanski stroški v računu za zadevni mesec. Izvod v elektronski obliki: na voljo za prenos v vašem računu od 7. dne vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: pošljemo na vaš poštni naslov. Upoštevajte, da lahko poštna dostava traja do 14 delovnih dni.
Vsi samostojni podjetniki in pravne osebe: izvodi v elektronski obliki so na voljo za prenos, poleg tega so izvodi v papirni obliki poslani po navadni pošti.
Usklajevalni dokument V tem dokumentu so navedeni vsi sporazumi med vašim računom in Googlom za določeno obdobje, ki se začne s 1. januarjem in ne more biti daljše od enega leta. Izvod v elektronski obliki: na voljo za prenos v vašem računu od 7. dne vsakega meseca za prejšnji obračunski mesec.

Izvod v papirni obliki: pošljemo ga samodejno enkrat letno (januarja).
Vsi samostojni podjetniki in pravne osebe
Določila in pogoji V tem dokumentu so navedeni določila in pogoji Googla Ads, ki ste jih sprejeli, ko ste ustvarili račun. Izvod v elektronski obliki: za prenos je na voljo v 48 urah od trenutka, ko ste ustvarili račun.

Izvod v papirni obliki: pošljemo ga samodejno skupaj z računom z DDV-jem, ko izvedete prvo plačilo.

Pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so zavezanci za DDV: dostava, kot je določeno v levem stolpcu.

Samostojni podjetniki, ki niso pravne osebe: izvod v elektronski obliki se lahko prenese iz računa.

Spreminjanje naslova za pošiljanje

Poštni naslov, na katerega prejemate dokumente, spremenite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V razdelku »Račun za plačila« poiščite Dostava računov po pošti in kliknite ikono svinčnika.
 4. Uredite naslov in nato kliknite Shrani.

Spremembo opravite vsaj 15 dni pred koncem meseca, da bodo dokumenti zagotovo prispeli na novi naslov. Če spremenite to polje, se naslov podjetja v računu ne spremeni.

Spreminjanje naslova podjetja

Če spremenite naslov podjetja, se spremeni tudi naslov, ki je natisnjen na vaših dokumentih. To naredite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Nastavitve obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V razdelku »Profil za plačila« poiščite Ime in naslov podjetja ter kliknite ikono svinčnika.
 4. Uredite naslov in nato kliknite Shrani.

Proaktivne zahteve za dokumente in spremembe dokumentov

Zahtevanje izvodov dokumentov v papirni obliki

V papirni obliki lahko zahtevate izvode zakona o sprejetju, računa z DDV-jem, usklajevalnega dokumenta in predračuna. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in izberite Dokumenti za obračun.
 3. Nad tabelo izberite časovno obdobje, ki vas zanima.
 4. Kliknite puščico poleg dokumenta, ki ga želite zahtevati, in izberite Ponovno tiskanje.

Tako ustvarite zahtevo za izvod izbranega dokumenta v papirni obliki. Dokument bo poslan na vaš poštni naslov. Videli ne boste nobene potrditve; vendar upoštevajte, da je to treba narediti samo enkrat.

Opomba

Zahteve za izvode v papirni obliki so obdelane v 48 urah, poštna dostava pa lahko traja do 14 delovnih dni.

Manjkajoči izvodi v papirni obliki ali dokumenti, poslani na napačen naslov

Če niste nikoli prejeli izvoda v papirni obliki ali če je bil vaš izvod poslan na napačen naslov, preverite poštni naslov v svojem računu na strani »Nastavitve obračunavanja«. To stran odprete tako, da kliknete ikono orodij , izberete Obračunavanje in plačila ter na levi strani kliknete Nastavitve. Poštni naslov je prikazan v razdelku »Račun za plačila«. Če je naslov napačen, ga popravite po navodilih v razdelku »Spreminjanje naslova za pošiljanje« v tem članku.

Ko posodobite naslov, počakajte 24 ur, da se sistem sinhronizira. Nato zahtevajte kopije izvodov želenih dokumentov v papirni obliki z upoštevanjem navodil v razdelku »Zahtevanje izvodov v papirni obliki« v tem članku.

Manjkajoče informacije za obračun

Nadgradili smo na nov sistem obračunavanja, ki spreminja način prikaza informacij za obračun. Če na tej strani niso več na voljo pretekle informacije za obračun, kliknite možnost Ogled dejavnosti računa iz starega sistema za obračun, prikazano nad trenutno tabelo z zgodovino transakcij. Usmerjeni boste na stran, na kateri boste lahko prenesli vse pretekle povzetke obračuna in račune.

Če nimate več dostopa do povzetka obračuna in se prikaže poziv, da znova vnesite informacije za obračun, vendar tega ne želite storiti, se za pretekle informacije za obračun obrnite na nas.

Dokumenti z napakami

Če je v katerem koli dokumentu razen v računu z DDV-jem napaka, popravite svoje podatke v računu in nato počakajte 24 ur, da se sistem sinhronizira. Nato lahko v računu zahtevate nove dokumente. To storite tako:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije ali Računi.
 4. Nad tabelo izberite časovno obdobje, ki vas zanima.
 5. Pod vsakim mesecem poiščite dokumente za ta mesec.
 6. Kliknite puščico poleg dokumenta, ki ga želite zahtevati, in izberite Zahteva za vnovični pregled.

Sistem bo nov izvod dokumenta v elektronski obliki naložil v vaš račun v 24 urah, izvode v papirni obliki pa boste na svoj poštni naslov prejeli po pošti v 5 do 10 dneh. Videli ne boste nobene potrditve; vendar upoštevajte, da je to treba narediti samo enkrat.

Optično prebrani, podpisani in žigosani dokumenti

Google ne posreduje optično prebranih dokumentov. Vendar lahko prenesete različice dokumentov v obliki .pdf, in sicer na strani »Zgodovina transakcij«. Odprete jo tako, da kliknete ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberete Povzetek obračunavanja. Ti dokumenti niso podpisani in žigosani. Za računovodske in davčne namene so natisnjeni dokumenti s podpisom in žigom namreč enakovredni natisnjenim dokumentom brez podpisa in žiga. Vendar bodo izvodi v papirni obliki, ki jih prejmete na poštni naslov, podpisani in žigosani.

Druga pogosta vprašanja

Dokumenti s skupnim zneskom nič

Lahko se zgodi, da prejmete račun ali prevzemni dokument s skupnim zneskom nič. To se zgodi v primeru uporabe promocijske kode v računu, ko vse stroške, ki so nastali v poročevalskem obdobju, pokrije promocijsko dobroimetje. Ko porabite promocijsko dobroimetje, bodo na izdanem računu znova prikazani vaši stroški.

Razlike v Zakonu o sprejetju

Če opazite, da prevzemni dokument ne vključuje nekaterih transakcij, so bile te najbrž izvedene v drugem računu Google Ads. Plačilo je bilo na primer nakazano na drug račun Google Ads, ki je registriran na vaše podjetje ali drugo podjetje, katerega račun upravljate. To se zgodi, če ste pri plačilu navedli številko Googlovega bančnega računa, ki pripada drugemu računu Google Ads.

Vsak račun Google Ads ima svojo številko Googlovega bančnega računa, ki jo je treba navesti pri bančnem nakazilu. Če menite, da ste nakazilo izvedli na napačen račun, preverite številko računa, navedeno na denarnem nakazilu, in številko Googlovega bančnega računa v računu Google Ads.

Na predračunu preverite številko Googlovega bančnega računa za svoj račun Google Ads na naslednji način:

 1. Prijavite se v račun Google Ads.
 2. Kliknite ikono orodij in v razdelku »Obračunavanje« izberite Povzetek obračunavanja. Odpri zdaj
 3. V meniju na levi kliknite Transakcije.
 4. Pomaknite se do zadnjega meseca, ko ste izvedli plačilo, in kliknite možnost Dokumenti.
 5. Kliknite povezavo Predračun.
 6. Preverite številko Googlovega bančnega računa na zahtevi za denarno nakazilo.

Če se številki, ki ju vidite v računu in na plačilnem nalogu, ne ujemata, pomeni, da je bilo plačilo nakazano na drug račun Google Ads. Če sta oba računa registrirana na isto pravno osebo, zaprosite za izdajo usklajevalnega dokumenta za račun, na katerega ste nakazali plačilo.

Sorodna povezava:

Če niste prepričani, katero nastavitev ste izbrali

Če želite preveriti, katera nastavitev plačila je izbrana, v računu Google Ads kliknite ikono orodij in nato izberite Obračunavanje. Nastavitev plačil bo prikazana na vrhu v razdelku Kako plačujete.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave