Sąskaitos faktūros, ataskaitos arba mokėjimo kvito gavimas

 
Gaukite „Google Ads“ sąskaitą faktūrą atlikę kelis paprastus veiksmus. Anksčiau pateiktoje skiltyje pasirinkite savo šalį ir atsiskaitymo mokėjimo nustatymą, kad galėtumėte peržiūrėti paskyros veiksmus.
Kinijoje ir Taivane reklamuotojai nebegaus pažymų apie lėšų įskaitymą dėl netinkamos veiklos, pateikimo perviršio ir reklamos kredito kodų. Vietoje to įskaitymai bus rodomi naujausioje sąskaitoje faktūroje kaip išlaidų skelbimams kredito koregavimai. Ir toliau gausite „Google“ ir vietines sąskaitas faktūras, kuriose bus nurodyta ta pati mokėtina suma.

Kadangi nustatytas vietinis sąskaitų faktūrų išrašymo apribojimas, leidžiantis ne didesnę nei 99 000 CNY atsiskaitymo sumą vienoje sąskaitoje faktūroje „Fapiao“, kad užtikrintume tikslią „Google“ ir vietinių sąskaitų faktūrų atitiktį, „Google“ sąskaitas faktūras, kurių suma viršys 99 000 CNY, išskaidysime į mažesnes sąskaitas faktūras ir pažymas apie lėšų išskaitymą, kaip nurodyta toliau. 

Išlaidos skelbimams „Google“ sąskaita faktūra Vietinė sąskaita faktūra
101 000 CNY
 • Pirma sąskaita: 99 000 CNY
 • Pirma pažyma apie lėšų išskaitymą: 2 000 CNY
 • Pirma sąskaita faktūra „Fapiao“: 99 000 CNY
 • Antra sąskaita faktūra „Fapiao“: 2 000 CNY


 
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus „Google“ sąskaitų faktūrų skaidymo eilutinių elementų aprašus.

 • Kredito koregavimas – dalis sumos perkelta į atskirą sąskaitą faktūrą dėl sąskaitos faktūros „Fapiao“ kvotos apribojimo.
 • Pažyma apie lėšų išskaitymą – dalis sumos perkelta iš pradinės sąskaitos faktūros dėl sąskaitos faktūros „Fapiao“ kvotos apribojimo.

Pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikomi daugumai reklamuotojų)
Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas.
Ataskaitos terminų apibrėžtys

Ataskaitos nėra sąskaitos. Šis dokumentas yra atsiskaitymų veiklos pirmiau nurodytu laikotarpiu suvestinė. Norėdami geriau suprasti „Google Ads“ paskyros ataskaitas, toliau peržiūrėkite kai kurių dažniausiai naudojamų terminų apibrėžtis.

Sąlygos Apibrėžtys
Pradinis balansas Iš praėjusio mėnesio perkeltas balansas
Visa nauja veikla (įskaitant PVM, jei taikomas) Nauji mokesčiai, susikaupę po paskutinės ataskaitos, įskaitant įvertintus mokesčius (jei taikomi)
Iš viso koregavimų (įskaitant PVM, jei taikomas) Kartkartėmis jūsų „Google Ads“ balansą gali tekti koreguoti. Dažniausiai tai daroma išduodant kreditus dėl pateikimo perviršio.
Iš viso gautų mokėjimų Neautomatiniu arba automatiniu būdu į jūsų sąskaitą gauti mokėjimai
Galutinis balansas

Neautomatinio mokėjimo strategija: jūsų „Google Ads“ paskyros balansas, kurį galima išleisti

Automatinio mokėjimo strategija: paslaugos mėnesio mokėtinas jūsų „Google Ads“ paskyros balansas

Mokesčiai Atsižvelgiant į tai, kur yra jūsų įmonė, gali būti taikomi mokesčiai arba pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčių tarifus nustato vietos vyriausybė.
Suraskite ir atspausdinkite dabartines ir ankstesnes vietinių mokesčių sąskaitų faktūras ar ataskaitas
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė.
  Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite dienų seką virš lentelės, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti vietinių mokesčių sąskaitas faktūras ar ataskaitas.
  • Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir vietinių mokesčių sąskaitas faktūras ar ataskaitas.
  • Jei norite peržiūrėti ankstesnę veiklą, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų vietinių mokesčių sąskaitas faktūras ar ataskaitas.
 5. Spustelėkite Dokumentai, kad peržiūrėtumėte visas pasiekiamas pasirinktos dienų sekos vietinių mokesčių sąskaitas faktūras ar ataskaitas.
 6. Spustelėkite norimo peržiūrėti dokumento numerį, tada spustelėkite Atsisiųsti.
  • Einamojo mėnesio vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų ir ataskaitų nuoroda bus rodoma tik pasibaigus mėnesiui. Vietoj jos rodoma „Sąskaita faktūra neparengta“.
  • Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ir ataskaita pasiekiamos nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pvz., jūsų rugsėjo mėnesio vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos bus parengtos spalio 5 d. Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos negeneruojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl gali būti, kad tomis dienomis dokumentai vėluos. Tačiau visada galite atsispausdinti kiekvieno mokėjimo kvitą.
  • Sąskaitos faktūros generuojamos remiantis per mėnesį atliktais mokėjimais, o ne sukauptu mokesčiu už paspaudimus. Jei tam tikrą mėnesį mokėjimų paskyroje nebuvo, tą mėnesį vietinių mokesčių sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojamas tuščias dokumentas. Jei tam tikrą mėnesį paskyroje nebuvo jokios naudojimo veiklos, tą mėnesį ataskaita negeneruojama.

   Jei galite gauti vietinių mokesčių sąskaitas faktūras, atminkite, kad įprastai pirmiausia sugeneruojamos ataskaitos, o netrukus po to sugeneruojama vietinių mokesčių sąskaita faktūra.

 7. Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos bus automatiškai atsiųstos į jūsų kompiuterį PDF formatu ir galėsite jas peržiūrėti ar atspausdinti.

 

Patarimas

Įsitikinkite, kad naršyklės nustatymai neblokuoja iššokančiųjų langų, antraip galbūt negalėsite atsisiųsti vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų ir ataskaitų.

Peržiūrėkite arba atspausdinkite mokėjimo kvitą

Galite išspausdinti mėnesio mokesčių kvitą. Kadangi vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita nebus sugeneruota iki kito mėnesio penktos darbo dienos, galite išspausdinti ir saugoti mokėjimo kvitą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite atitinkamą dienų seką lentelėje.
 5. Įsitikinkite, kad lentelės viršuje pasirinkta Išsamus operacijos rodinys, o ne Suvestinės rodinys.
 6. Stulpelyje Aprašas spustelėkite atitinkamą nuorodą Mokėjimas. Spausdintinas kvitas bus rodomas naujame naršyklės lange arba skirtuke.
 7. Norėdami spausdinti kvitą, naršyklės lange pasirinkite Failas, tada – Spausdinti. Jei norite atsisiųsti ir išsaugoti kopiją savo kompiuteryje, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.
Sunkumai ieškant vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų ir ataskaitų
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečių vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų ar ataskaitų.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Jei tam tikrą mėnesį paskyroje nebuvo mokėjimo užklausų, tą mėnesį vietinių mokesčių sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia vietinių mokesčių sąskaita faktūra. Jei tam tikrą mėnesį paskyroje taip pat nebuvo jokios naudojimo veiklos, tą mėnesį ataskaita negeneruojama.
 • Galbūt užmiršote pakoreguoti dienų seką operacijų istorijos lentelėje. Būtinai nustatykite dienų seką virš lentelės, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti vietinių mokesčių sąskaitas faktūras ar ataskaitas.

  Jei galite gauti vietinių mokesčių sąskaitą faktūrą, atminkite, kad įprastai pirmiausia sugeneruojamos ataskaitos, o netrukus po to sugeneruojama vietinių mokesčių sąskaita faktūra.

Patarimas

Jei jums taikomas ne mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo (apmokėjimo terminas) mokėjimo nustatymas, „Google“ nesiunčia paštu arba el. paštu vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų ar ataskaitų už automatinius arba neautomatinius mokėjimus.

Pakeiskite vietinių mokesčių sąskaitų faktūras ir ataskaitas

Mes niekaip nebegalime keisti išrašytos vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos. Tai taikoma net tada, jei netyčia įvedėte netinkamą atsiskaitymo informaciją. Tačiau galite bet kada redaguoti atsiskaitymo informaciją, o atlikti pakeitimai atsispindės jūsų būsimose vietinių mokesčių sąskaitose faktūrose ir ataskaitose.

Be to, negalima gauti kiekvienos kampanijos atskiros vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ar ataskaitos.

Trūksta atsiskaitymo informacijos

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Susijusios nuorodos

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikoma daugumai reklamuotojų)

Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas. 

2015 metais nuo sausio iki balandžio ataskaitos buvo padalytos į atskirus dokumentus: mokėjimo ir PVM. Jei norite peržiūrėti tų mėnesių PVM, įsitikinkite, kad žiūrite atskirą PVM sąskaitą faktūrą.

Ataskaitos terminų apibrėžtis

Ataskaitos nėra sąskaitos. Šis dokumentas yra atsiskaitymų veiklos pirmiau nurodytu laikotarpiu suvestinė. Norėdami geriau suprasti „Google Ads“ paskyros ataskaitas, toliau peržiūrėkite kai kurių dažniausiai naudojamų terminų apibrėžtis.

Sąlygos Apibrėžtys
Pradinis balansas Iš praėjusio mėnesio perkeltas balansas
Visa nauja veikla (įskaitant PVM, jei taikomas) Nauji mokesčiai, susikaupę po paskutinės ataskaitos, įskaitant įvertintus mokesčius (jei taikomi)
Iš viso koregavimų (įskaitant PVM, jei taikomas) Retkarčiais jūsų „Google Ads“ balansą gali tekti koreguoti. Dažniausiai tai daroma išduodant kreditus dėl pateikimo perviršio.  Sužinokite daugiau apie įvairių tipų kreditus ir paskyros koregavimus.
Iš viso gautų mokėjimų Neautomatiniu arba automatiniu būdu į jūsų sąskaitą gauti mokėjimai
Galutinis balansas

Neautomatinio mokėjimo strategija: jūsų „Google Ads“ paskyros balansas, kurį galima išleisti

Automatinio mokėjimo strategija: paslaugos mėnesio mokėtinas jūsų „Google Ads“ paskyros balansas

Mokesčiai Atsižvelgiant į tai, kur yra jūsų įmonė, gali būti taikomi mokesčiai arba pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčių tarifus nustato vietos vyriausybė.
Dabartinių ir ankstesnių sąskaitų faktūrų paieška ir spausdinimas
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite dienų seką virš lentelės taip, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti sąskaitas faktūras.
 5. Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir sąskaitas faktūras.
 6. Norėdami peržiūrėti ankstesnes sąskaitas faktūras, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų sąskaitas faktūras.
 7. Lentelėje šalia mėnesio, kurio sąskaitą faktūrą norite peržiūrėti, spustelėkite Dokumentai.
 8. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Mėnesio sąskaita faktūra. Jei ieškote 2015 m. sausio–balandžio mėn. sąskaitų faktūrų, taip pat turėsite spustelėti išskleidžiamąjį meniu ES PVM sąskaita faktūra, kad būtų parodyta atskira PVM sąskaita faktūra.
 9. Spustelėkite sąskaitos faktūros numerį.
  • Einamojo mėnesio sąskaitos faktūros nuoroda bus rodoma tik pasibaigus mėnesiui. Vietoj jos rodoma „Sąskaita faktūra neparengta“.
  • Konkretaus mėnesio sąskaita faktūra pasiekiama nuo paskesnio mėnesio 5-os darbo dienos. Pvz., jūsų rugsėjo mėnesio sąskaita faktūra bus parengta spalio 5 d. Sąskaitos faktūros negeneruojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl gali būti, kad tomis dienomis sąskaita faktūra vėluos. Tačiau visada galite atsispausdinti kiekvieno mokėjimo kvitą.
  • Sąskaitos faktūros generuojamos remiantis per mėnesį atliktais mokėjimais, o ne sukauptu mokesčiu už paspaudimus. Jei tam tikrą mėnesį mokėjimų paskyroje nebuvo, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 10. Sąskaita faktūra bus atidaryta naujame naršyklės lange. Jei norite atspausdinti sąskaitą faktūrą, naršyklės meniu pasirinkite Failas ir Spausdinti. Arba dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sąskaitą faktūrą ir Spausdinti. Jei norite atsisiųsti sąskaitą faktūrą ir išsaugoti jos kopiją kompiuteryje, spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.

Patarimas

Įsitikinkite, kad naršyklės nustatymai neblokuoja iššokančiųjų langų, antraip galbūt negalėsite atsisiųsti sąskaitos faktūros.

Mokėjimo kvito peržiūra arba spausdinimas

Galite išspausdinti mėnesio mokesčių kvitą. Kadangi jūsų ataskaita nebus sugeneruota iki kito mėnesio 5-os darbo dienos, galite išspausdinti ir saugoti mokėjimo kvitą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite atitinkamą dienų seką lentelėje.
 5. Įsitikinkite, kad lentelės viršuje pasirinkta Išsamus operacijos rodinys, o ne Suvestinės rodinys.
 6. Stulpelyje Aprašas spustelėkite atitinkamą nuorodą Mokėjimas. Spausdintinas kvitas bus rodomas naujame naršyklės lange.
 7. Norėdami spausdinti kvitą, naršyklės lange pasirinkite Failas, tada – Spausdinti. Jei norite atsisiųsti ir išsaugoti kopiją savo kompiuteryje, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.
Nepavyksta rasti sąskaitos faktūros
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečios sąskaitos faktūros.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Jeigu tam tikrą mėnesį paskyroje nebuvo pateikta mokėjimo užklausų, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 • Galėjote užmiršti pakoreguoti dienų seką savo operacijų istorijos lentelėje. Dienų seką virš lentelės būtina nustatyti taip, kad ji atitiktų norimas matyti sąskaitas faktūras.

Patarimas

Jeigu mokėjimo nustatymas yra ne mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas (apmokėjimo terminas), atlikus automatinius arba neautomatinius mokėjimus, „Google“ sąskaitų faktūrų nesiunčia paštu ar el. paštu.

Sąskaitos faktūros keitimas

Toliau nurodyta, kas bus rodoma jūsų sąskaitoje faktūroje (į ką atkreipti dėmesį), jei pakeisite atsiskaitymo informaciją.

 • Einamojo mėnesio operacijų sąskaitos faktūros paprastai išduodamos 5-ą kito mėnesio darbo dieną, todėl, jei atsiskaitymo informaciją atnaujinsite einamąjį mėnesį arba iki 5-os kito mėnesio darbo dienos, kitoje jūsų sąskaitoje faktūroje bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Bet kokie pakeitimai, atlikti po 5-os mėnesio darbo dienos, kai praėjusio mėnesio operacijų sąskaita faktūra jau bus išduota, bus nurodyti kito mėnesio sąskaitoje.
 • Pvz., tarkime, kad dabar yra gegužės mėnuo ir pakeitėte savo atsiskaitymo informaciją. Jei atsiskaitymo informaciją „Google Ads“ atnaujinsite iki birželio 5-os darbo dienos, kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą birželio darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Jei, pavyzdžiui, atsiskaitymo informaciją atnaujinsite birželio 6-ą darbo dieną, sąskaitoje faktūroje, kuri jau išduota (5-ą birželio darbo dieną), informacija nebus pakeista, tačiau kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą liepos darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija.
PVM gali būti neįskaičiuotas

Europoje pagrindinė „Google“ būstinė yra Dubline („Google Ireland Ltd.“). Taigi „Google“ reklamuotojai, kurių atsiskaitymo adresas yra Europos Sąjungoje (ES), atsiskaito ir yra aptarnaujami „Google Ireland Ltd.“. PVM nebus įtrauktas į jūsų „Google Ads“ mokesčius, jei jūsų įmonės adresas yra ES, bet ne Airijoje. Turėtumėte patys apskaičiuoti PVM pagal savo ES valstybės narės vietinį tarifą. Sąskaitoje faktūroje yra atskira taikytinų PVM mokesčių lentelė. 2015 metų sausio–balandžio mėnesių sąskaitas faktūras sudarė dvi dalys: PVM sąskaita faktūra buvo išrašoma atskirai nuo mėnesinio mokėjimo sąskaitos faktūros.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. mūsų straipsnį apie mokesčius.

Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Susijusios nuorodos

Pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikoma daugumai reklamuotojų)
Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas.
Dabartinių ir ankstesnių sąskaitų faktūrų paieška ir spausdinimas
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. .
  Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite dienų seką virš lentelės taip, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti sąskaitas faktūras.
  • Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir sąskaitas faktūras.
  • Jei norite peržiūrėti ankstesnę veiklą, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų sąskaitas faktūras.
 5. Spustelėkite Dokumentai, kad peržiūrėtumėte visas pasiekiamas pasirinktos dienų sekos parinktis skiltyje „Mėnesio sąskaita faktūra“.
 6. Spustelėkite norimos peržiūrėti sąskaitos faktūros numerį, tada spustelėkite Atsisiųsti.
  • Einamojo mėnesio sąskaitos faktūros nuoroda bus rodoma tik pasibaigus mėnesiui. Vietoj jos rodoma „Sąskaita faktūra neparengta“.
  • Konkretaus mėnesio sąskaita faktūra pasiekiama nuo paskesnio mėnesio 5-os darbo dienos. Pvz., jūsų rugsėjo mėnesio sąskaita faktūra bus parengta spalio 5 d. Sąskaitos faktūros negeneruojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl gali būti, kad tomis dienomis sąskaita faktūra vėluos. Tačiau visada galite atsispausdinti kiekvieno mokėjimo kvitą.
  • Sąskaitos faktūros generuojamos remiantis per mėnesį atliktais mokėjimais, o ne sukauptu mokesčiu už paspaudimus. Jei tam tikrą mėnesį mokėjimų paskyroje nebuvo, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 7. Sąskaita faktūra bus automatiškai atsiųsta į jūsų kompiuterį ir galėsite ją peržiūrėti ar atspausdinti.

 

Patarimas

Įsitikinkite, kad naršyklės nustatymai neblokuoja iššokančiųjų langų, antraip galbūt negalėsite atsisiųsti sąskaitų faktūrų.

Mokėjimo kvito peržiūra arba spausdinimas

Galite išspausdinti mėnesio mokesčių kvitą. Kadangi jūsų ataskaita nebus sugeneruota iki kito mėnesio 5-os darbo dienos, galite išspausdinti ir saugoti mokėjimo kvitą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite atitinkamą dienų seką lentelėje.
 5. Įsitikinkite, kad lentelės viršuje pasirinkta Išsamus operacijos rodinys, o ne Suvestinės rodinys.
 6. Stulpelyje Aprašas spustelėkite atitinkamą nuorodą Mokėjimas. Spausdintinas kvitas bus rodomas naujame naršyklės lange arba skirtuke.
 7. Norėdami spausdinti kvitą, naršyklės lange pasirinkite Failas, tada – Spausdinti. Jei norite atsisiųsti ir išsaugoti kopiją savo kompiuteryje, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.
Nepavyksta rasti sąskaitos faktūros
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečios sąskaitos faktūros.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Jeigu tam tikrą mėnesį paskyroje nebuvo pateikta mokėjimo užklausų, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 • Galbūt užmiršote pakoreguoti dienų seką operacijų istorijos lentelėje. Dienų seką virš lentelės būtina nustatyti taip, kad ji atitiktų norimas matyti sąskaitas faktūras.

Patarimas

Jeigu mokėjimo nustatymas yra ne mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas (apmokėjimo terminas), atlikus automatinius arba neautomatinius mokėjimus, „Google“ sąskaitų faktūrų nesiunčia paštu ar el. paštu.

Sąskaitos faktūros keitimas

Toliau nurodyta, kas bus rodoma jūsų sąskaitoje faktūroje (į ką atkreipti dėmesį), jei pakeisite atsiskaitymo informaciją.

 • Einamojo mėnesio operacijų sąskaitos faktūros paprastai išduodamos 5-ą kito mėnesio darbo dieną, todėl, jei atsiskaitymo informaciją atnaujinsite einamąjį mėnesį arba iki 5-os kito mėnesio darbo dienos, kitoje jūsų sąskaitoje faktūroje bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Bet kokie pakeitimai, atlikti po 5-os mėnesio darbo dienos, kai praėjusio mėnesio operacijų sąskaita faktūra jau bus išduota, bus nurodyti kito mėnesio sąskaitoje.
 • Pvz., tarkime, kad dabar yra gegužės mėnuo ir pakeitėte savo atsiskaitymo informaciją. Jei atsiskaitymo informaciją „Google Ads“ atnaujinsite iki birželio 5-os darbo dienos, kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą birželio darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Jei, pavyzdžiui, atsiskaitymo informaciją atnaujinsite birželio 6-ą darbo dieną, sąskaitoje faktūroje, kuri jau išduota (5-ą birželio darbo dieną), informacija nebus pakeista, tačiau kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą liepos darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Susijusios nuorodos

Indijos vyriausybė (GSTN) pranešė, kad nuo 2020 m. spalio 1 d. visos B2B (verslas verslui) ir B2G (verslas valdžios institucijoms) sąskaitos faktūros turės būti registruojamos realiuoju laiku Indijos registracijos portale. Sąskaitose faktūrose, kurias vyriausybė sėkmingai patvirtino, t. y. klientas pateikė galiojantį GSTIN, kuris atitinka sąskaitos siuntimo adresą, bus QR kodas ir Indijos registracijos numeris (IRN). 

Pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikomi daugumai reklamuotojų)

Nuo 2020 m. spalio 1 d. sąskaitos faktūros skiltis „Išlaidų ir mokesčių įrašai“ bus pakeista išsamia naudojimo informacija ir mėnesio išlaidomis pagrįstais mokesčiais. 

Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas.
Dabartinių ir ankstesnių sąskaitų faktūrų paieška ir spausdinimas
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. .
  Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite dienų seką virš lentelės taip, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti sąskaitas faktūras.
 5. Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir sąskaitas faktūras.
 6. Jei norite peržiūrėti ankstesnę veiklą, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų sąskaitas faktūras.
 7. Spustelėkite Dokumentai, kad peržiūrėtumėte visas pasiekiamas pasirinktos dienų sekos parinktis skiltyje „Indijos mokesčių sąskaita faktūra“.
 8. Spustelėkite norimos peržiūrėti sąskaitos faktūros numerį, tada spustelėkite Atsisiųsti.
 9. Dabartinio mėnesio sąskaitos faktūros nuoroda bus rodoma tik pasibaigus mėnesiui. Vietoj jos rodoma „Sąskaita faktūra neparengta“.
 10. Konkretaus mėnesio sąskaita faktūra pasiekiama nuo paskesnio mėnesio septintos darbo dienos. Pvz., jūsų rugsėjo mėnesio sąskaita faktūra bus parengta spalio 7 d. Sąskaitos faktūros negeneruojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl gali būti, kad tomis dienomis sąskaita faktūra vėluos. Tačiau visada galite atsispausdinti kiekvieno mokėjimo kvitą.
 11. Sąskaitos faktūros generuojamos remiantis per mėnesį atliktais mokėjimais, o ne sukauptu mokesčiu už paspaudimus. Jei tam tikrą mėnesį mokėjimų paskyroje nebuvo, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 12. Sąskaita faktūra bus automatiškai atsiųsta į jūsų kompiuterį ir galėsite ją peržiūrėti ar atspausdinti.

Patarimas

Įsitikinkite, kad naršyklės nustatymai neblokuoja iššokančiųjų langų, antraip galbūt negalėsite atsisiųsti sąskaitų faktūrų.

Mokėjimo kvito peržiūra arba spausdinimas

Galite išspausdinti mėnesio mokesčių kvitą. Kadangi jūsų ataskaita nebus sugeneruota iki kito mėnesio 7-os dienos, galite išspausdinti ir saugoti mokėjimo kvitą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite atitinkamą dienų seką lentelėje.
 5. Įsitikinkite, kad lentelės viršuje pasirinkta Išsamus operacijos rodinys, o ne Suvestinės rodinys.
 6. Stulpelyje Aprašas spustelėkite atitinkamą nuorodą Mokėjimas. Spausdintinas kvitas bus rodomas naujame naršyklės lange arba skirtuke.
 7. Norėdami spausdinti kvitą, naršyklės lange pasirinkite Failas, tada – Spausdinti. Jei norite atsisiųsti ir išsaugoti kopiją savo kompiuteryje, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.
Nepavyksta rasti sąskaitos faktūros
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečios sąskaitos faktūros.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Jeigu tam tikrą mėnesį paskyroje nebuvo pateikta mokėjimo užklausų, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 • Galbūt užmiršote pakoreguoti dienų seką operacijų istorijos lentelėje. Dienų seką virš lentelės būtina nustatyti taip, kad ji atitiktų norimas matyti sąskaitas faktūras.

Patarimas

Jeigu mokėjimo nustatymas yra ne mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas (apmokėjimo terminas), atlikus automatinius arba neautomatinius mokėjimus, „Google“ sąskaitų faktūrų nesiunčia paštu ar el. paštu.

Sąskaitos faktūros keitimas

Toliau nurodyta, kas bus rodoma jūsų sąskaitoje faktūroje (į ką atkreipti dėmesį), jei pakeisite atsiskaitymo informaciją.

 • Einamojo mėnesio operacijų sąskaitos faktūros paprastai išduodamos 5-ą kito mėnesio darbo dieną, todėl, jei atsiskaitymo informaciją atnaujinsite einamąjį mėnesį arba iki 5-os kito mėnesio darbo dienos, kitoje jūsų sąskaitoje faktūroje bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Bet kokie pakeitimai, atlikti po 5-os mėnesio darbo dienos, kai praėjusio mėnesio operacijų sąskaita faktūra jau bus išduota, bus nurodyti kito mėnesio sąskaitoje.
 • Pvz., tarkime, kad dabar yra gegužės mėnuo ir pakeitėte savo atsiskaitymo informaciją. Jei atsiskaitymo informaciją „Google Ads“ atnaujinsite iki birželio 5-os darbo dienos, kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą birželio darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Jei, pavyzdžiui, atsiskaitymo informaciją atnaujinsite birželio 6-ą darbo dieną, sąskaitoje faktūroje, kuri jau išduota (5-ą birželio darbo dieną), informacija nebus pakeista, tačiau kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą liepos darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikoma daugumai reklamuotojų)

Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas. 

2015 metais nuo sausio iki balandžio ataskaitos buvo padalytos į atskirus dokumentus: mokėjimo ir PVM. Jei norite peržiūrėti tų mėnesių PVM, įsitikinkite, kad žiūrite atskirą PVM sąskaitą faktūrą.

Ataskaitos terminų apibrėžtis

Ataskaitos nėra sąskaitos. Šis dokumentas yra atsiskaitymų veiklos pirmiau nurodytu laikotarpiu suvestinė. Norėdami geriau suprasti „Google Ads“ paskyros ataskaitas, toliau peržiūrėkite kai kurių dažniausiai naudojamų terminų apibrėžtis.

Sąlygos Apibrėžtys
Pradinis balansas Iš praėjusio mėnesio perkeltas balansas
Visa nauja veikla (įskaitant PVM, jei taikomas) Nauji mokesčiai, susikaupę po paskutinės ataskaitos, įskaitant įvertintus mokesčius (jei taikomi)
Iš viso koregavimų (įskaitant PVM, jei taikomas) Kartkartėmis jūsų „Google Ads“ balansą gali tekti koreguoti. Dažniausiai tai daroma išduodant kreditus dėl pateikimo perviršio.
Iš viso gautų mokėjimų Neautomatiniu arba automatiniu būdu į jūsų sąskaitą gauti mokėjimai
Galutinis balansas

Neautomatinio mokėjimo strategija: jūsų „Google Ads“ paskyros balansas, kurį galima išleisti

Automatinio mokėjimo strategija: paslaugos mėnesio mokėtinas jūsų „Google Ads“ paskyros balansas

Mokesčiai Atsižvelgiant į tai, kur yra jūsų įmonė, gali būti taikomi mokesčiai arba pridėtinės vertės mokestis (PVM). Mokesčių tarifus nustato vietos vyriausybė.
Dabartinių ir ankstesnių sąskaitų faktūrų paieška ir spausdinimas
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite dienų seką virš lentelės taip, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti sąskaitas faktūras.
  • Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir sąskaitas faktūras.
  • Norėdami peržiūrėti ankstesnes sąskaitas faktūras, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų sąskaitas faktūras.
 5. Lentelėje šalia mėnesio, kurio sąskaitą faktūrą norite peržiūrėti, spustelėkite Dokumentai.
 6. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Mėnesio sąskaita faktūra. Jei ieškote 2015 m. sausio–balandžio mėn. sąskaitų faktūrų, taip pat turėsite spustelėti išskleidžiamąjį meniu ES PVM sąskaita faktūra, kad būtų parodyta atskira PVM sąskaita faktūra.
 7. Spustelėkite sąskaitos faktūros numerį.
  • Einamojo mėnesio sąskaitos faktūros nuoroda bus rodoma tik pasibaigus mėnesiui. Vietoj jos rodoma „Sąskaita faktūra neparengta“.
  • Konkretaus mėnesio sąskaita faktūra pasiekiama nuo paskesnio mėnesio 5-os darbo dienos. Pvz., jūsų rugsėjo mėnesio sąskaita faktūra bus parengta spalio 5 d. Sąskaitos faktūros negeneruojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl gali būti, kad tomis dienomis sąskaita faktūra vėluos. Tačiau visada galite atsispausdinti kiekvieno mokėjimo kvitą.
  • Sąskaitos faktūros generuojamos remiantis per mėnesį atliktais mokėjimais, o ne sukauptu mokesčiu už paspaudimus. Jei tam tikrą mėnesį mokėjimų paskyroje nebuvo, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 8. Sąskaita faktūra bus atidaryta naujame naršyklės lange. Jei norite atspausdinti sąskaitą faktūrą, naršyklės meniu pasirinkite Failas ir Spausdinti. Arba dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sąskaitą faktūrą ir Spausdinti. Jei norite atsisiųsti sąskaitą faktūrą ir išsaugoti jos kopiją kompiuteryje, spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.

Patarimas

Įsitikinkite, kad naršyklės nustatymai neblokuoja iššokančiųjų langų, antraip galbūt negalėsite atsisiųsti sąskaitos faktūros.

Mokėjimo kvito peržiūra arba spausdinimas

Galite išspausdinti mėnesio mokesčių kvitą. Kadangi jūsų ataskaita nebus sugeneruota iki kito mėnesio 5-os darbo dienos, galite išspausdinti ir saugoti mokėjimo kvitą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite atitinkamą dienų seką lentelėje.
 5. Įsitikinkite, kad lentelės viršuje pasirinkta Išsamus operacijos rodinys, o ne Suvestinės rodinys.
 6. Stulpelyje Aprašas spustelėkite atitinkamą nuorodą Mokėjimas. Spausdintinas kvitas bus rodomas naujame naršyklės lange.
 7. Norėdami spausdinti kvitą, naršyklės lange pasirinkite Failas, tada – Spausdinti. Jei norite atsisiųsti ir išsaugoti kopiją savo kompiuteryje, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.
Nepavyksta rasti sąskaitos faktūros
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečios sąskaitos faktūros.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Jeigu tam tikrą mėnesį paskyroje nebuvo pateikta mokėjimo užklausų, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 • Galėjote užmiršti pakoreguoti dienų seką savo operacijų istorijos lentelėje. Dienų seką virš lentelės būtina nustatyti taip, kad ji atitiktų norimas matyti sąskaitas faktūras.

Patarimas

Jeigu mokėjimo nustatymas yra ne mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas (apmokėjimo terminas), atlikus automatinius arba neautomatinius mokėjimus, „Google“ sąskaitų faktūrų nesiunčia paštu ar el. paštu.

Sąskaitos faktūros keitimas

Toliau nurodyta, kas bus rodoma jūsų sąskaitoje faktūroje (į ką atkreipti dėmesį), jei pakeisite atsiskaitymo informaciją.

 • Einamojo mėnesio operacijų sąskaitos faktūros paprastai išduodamos 5-ą kito mėnesio darbo dieną, todėl, jei atsiskaitymo informaciją atnaujinsite einamąjį mėnesį arba iki 5-os kito mėnesio darbo dienos, kitoje jūsų sąskaitoje faktūroje bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Bet kokie pakeitimai, atlikti po 5-os mėnesio darbo dienos, kai praėjusio mėnesio operacijų sąskaita faktūra jau bus išduota, bus nurodyti kito mėnesio sąskaitoje.
 • Pvz., tarkime, kad dabar yra gegužės mėnuo ir pakeitėte savo atsiskaitymo informaciją. Jei atsiskaitymo informaciją „Google Ads“ atnaujinsite iki birželio 5-os darbo dienos, kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą birželio darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Jei, pavyzdžiui, atsiskaitymo informaciją atnaujinsite birželio 6-ą darbo dieną, sąskaitoje faktūroje, kuri jau išduota (5-ą birželio darbo dieną), informacija nebus pakeista, tačiau kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą liepos darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija.
PVM gali būti neįskaičiuotas

Europoje pagrindinė „Google“ būstinė yra Dubline („Google Ireland Ltd.“). Taigi „Google“ reklamuotojai, kurių atsiskaitymo adresas yra Europos Sąjungoje (ES), atsiskaito ir yra aptarnaujami „Google Ireland Ltd.“. PVM nebus įtrauktas į jūsų „Google Ads“ mokesčius, jei jūsų įmonės adresas yra ES, bet ne Airijoje. Turėtumėte patys apskaičiuoti PVM pagal savo ES valstybės narės vietinį tarifą. Sąskaitoje faktūroje yra atskira taikytinų PVM mokesčių lentelė. 2015 metų sausio–balandžio mėnesių sąskaitas faktūras sudarė dvi dalys: PVM sąskaita faktūra buvo išrašoma atskirai nuo mėnesinio mokėjimo sąskaitos faktūros.

Norėdami sužinoti daugiau, žr. mūsų straipsnį apie mokesčius.

Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Susijusios nuorodos

Pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikoma daugumai reklamuotojų)
Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas.

Dabartinių ir ankstesnių sąskaitų faktūrų paieška ir spausdinimas

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Nustatykite dienų seką virš lentelės taip, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti sąskaitas faktūras.
  • Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir sąskaitas faktūras.
  • Norėdami peržiūrėti ankstesnes sąskaitas faktūras, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų sąskaitas faktūras.
 4. Lentelėje šalia mėnesio, kurio sąskaitą faktūrą norite peržiūrėti, spustelėkite sąskaitos faktūros numerį.
  • Einamojo mėnesio sąskaitos faktūros nuoroda bus rodoma tik pasibaigus mėnesiui. Vietoj jos rodoma „Sąskaita faktūra neparengta“.
  • Konkretaus mėnesio sąskaita faktūra pasiekiama nuo paskesnio mėnesio 5-os darbo dienos. Pvz., jūsų rugsėjo mėnesio sąskaita faktūra bus parengta spalio 5 d. Sąskaitos faktūros negeneruojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl gali būti, kad tomis dienomis sąskaita faktūra vėluos.
  • Sąskaitos faktūros generuojamos remiantis išlaidomis per mėnesį, o ne atliktais mokėjimais. Jei nėra paskyros išlaidų konkretų mėnesį, to mėnesio sąskaita faktūra negeneruojama.
  • Jei mokėsite banko pavedimu, čekiu ar per bankomatą, gausite sąskaitą faktūrą. Jei mokėsite kredito kortele, gausite mokėjimo „Google“ ataskaitą.
 5. Sąskaita faktūra bus atidaryta naujame naršyklės lange. Jei norite kompiuteryje atsisiųsti sąskaitą faktūrą ir išsaugoti jos kopiją kaip PDF failą, spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip. Jei norite atspausdinti sąskaitą faktūrą, naršyklės meniu pasirinkite Failas ir Spausdinti. Arba dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sąskaitą faktūrą ir Spausdinti.

Patarimas

Patikrinkite, ar naršyklės nustatymai neblokuoja iššokančiųjų langų, antraip sąskaitos faktūros atidaryti negalėsite.

Nepavyksta rasti sąskaitos faktūros
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečios sąskaitos faktūros.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Jeigu tam tikrą mėnesį nesukaupiama mokesčių, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama.
 • Galbūt užmiršote pakoreguoti dienų seką operacijų istorijos lentelėje. Dienų seką virš lentelės būtina nustatyti taip, kad ji atitiktų norimas matyti sąskaitas faktūras.

Patarimas

Jeigu mokėjimo nustatymas yra ne mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas (apmokėjimo terminas), atlikus automatinius arba neautomatinius mokėjimus, „Google“ sąskaitų faktūrų nesiunčia paštu ar el. paštu.

Sąskaitos faktūros keitimas

Toliau nurodyta, kas bus rodoma jūsų sąskaitoje faktūroje (į ką atkreipti dėmesį), jei pakeisite atsiskaitymo informaciją.

 • Einamojo mėnesio operacijų sąskaitos faktūros paprastai išduodamos 5-ą kito mėnesio darbo dieną, todėl, jei atsiskaitymo informaciją atnaujinsite einamąjį mėnesį arba iki 5-os kito mėnesio darbo dienos, kitoje jūsų sąskaitoje faktūroje bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Bet kokie pakeitimai, atlikti po 5-os mėnesio darbo dienos, kai praėjusio mėnesio operacijų sąskaita faktūra jau bus išduota, bus nurodyti kito mėnesio sąskaitoje.
 • Pvz., tarkime, kad dabar yra gegužės mėnuo ir pakeitėte savo atsiskaitymo informaciją. Jei atsiskaitymo informaciją „Google Ads“ atnaujinsite iki birželio 5-os darbo dienos, kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą birželio darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Jei, pavyzdžiui, atsiskaitymo informaciją atnaujinsite birželio 6-ą darbo dieną, sąskaitoje faktūroje, kuri jau išduota (5-ą birželio darbo dieną), informacija nebus pakeista, tačiau kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą liepos darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Susijusios nuorodos

Mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas

Pastaba

Šie veiksmai taikomi tik klientams, kurių mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas. Dauguma reklamuotojų naudoja automatinius arba neautomatinius mokėjimus. Jei naudojate automatinius arba neautomatinius mokėjimus, žiūrėkite anksčiau pateiktus veiksmus.

Jei „Google Ads“ mokesčius mokate pasirinkę mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą, yra du būdai gauti sąskaitą faktūrą.

 1. El. paštu: sąskaitą faktūrą jums išsiųsime el. paštu per penkias dienas nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Į ją bus įtraukti ankstesnio mėnesio mokesčiai. (Norint gauti šias sąskaitas faktūras, reikės patvirtinti el. pašto adresą.)
 2. Savo paskyroje: sukursime jūsų „Google Ads“ paskyroje pasiekiamą mokesčių sąskaitos faktūros elektroninę versiją, kad galėtumėte ją peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti.
Sąskaitos faktūros radimas paskyroje

Jei pasirinktas mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas, toliau nurodyta, kaip galite rasti sąskaitas faktūras.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros mokėjimo valdytojo paskyros arba bet kurios virš jos esančios valdytojo paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon], tada pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai.
 3. Suraskite norimą peržiūrėti sąskaitą faktūrą stulpelyje „Dokumento numeris“.
 4. Pasirinkite norimas atsisiųsti sąskaitas faktūras ir viršuje dešinėje spustelėkite Atsisiųsti pasirinktas.

Jei norite atsisiųsti elektronines mokesčių sąskaitas faktūras ir kredito pažymas, kai surasite sąskaitos faktūros numerį, kaip nurodyta anksčiau, vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Spustelėkite sąskaitos faktūros numerį.
 2. Spustelėkite Dokumentai.
 3. Spustelėkite Elektroninės sąskaitos faktūros ir kredito pažymos.
 4. Spustelėkite elektroninę mokesčių sąskaitą faktūrą, kad ją atsisiųstumėte.
Kaip rasti sąskaitas faktūras dar prieš naudojant mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą

Jei norite pasiekti sąskaitas faktūras, kurios buvo sugeneruotos prieš pradedant naudoti mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo metodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Spustelėkite puslapio šone pateiktą nuorodą Atsiskaitymo pakeitimai.
 4. Spustelėkite atsiskaitomąją paskyrą, kurios ankstesnes sąskaitas faktūras norite matyti.
 5. Spustelėkite nuorodą Operacijos, kad peržiūrėtumėte sąskaitas faktūras.
 6. Baigę viršutiniame kampe spustelėkite Grąžinti esamą sąranką.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Naujovinome atsiskaitymo sistemą ir jūsų ankstesnė atsiskaitymo suvestinė nebepasiekiama. Norėdami patikrinti mokesčių informaciją, vietoje jos galite naudoti kampanijos suvestinę.

Jei reikia ankstesnių sąskaitų faktūrų, susisiekite su mumis.

Susijusios nuorodos

Pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikoma daugumai reklamuotojų)
Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas.
Dabartinių ir ankstesnių sąskaitų faktūrų paieška ir spausdinimas
 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite dienų seką virš lentelės taip, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti sąskaitas faktūras.
  • Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir sąskaitas faktūras.
  • Norėdami peržiūrėti ankstesnes sąskaitas faktūras, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų sąskaitas faktūras.
 5. Lentelėje šalia mėnesio, kurio sąskaitą faktūrą norite peržiūrėti, spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Dokumentai.
 6. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu Mėnesio sąskaita faktūra.
 7. Spustelėkite sąskaitos faktūros numerį.
  • Einamojo mėnesio sąskaitos faktūros nuoroda bus rodoma tik pasibaigus mėnesiui. Vietoj jos rodoma „Sąskaita faktūra neparengta“.
  • Konkretaus mėnesio sąskaita faktūra pasiekiama nuo paskesnio mėnesio 5-os darbo dienos. Pvz., jūsų rugsėjo mėnesio sąskaita faktūra bus parengta spalio 5 d. Sąskaitos faktūros negeneruojamos savaitgaliais ar švenčių dienomis, todėl gali būti, kad tomis dienomis sąskaita faktūra vėluos. Tačiau visada galite atsispausdinti kiekvieno mokėjimo kvitą.
  • Sąskaitos faktūros generuojamos remiantis per mėnesį atliktais mokėjimais, o ne sukauptu mokesčiu už paspaudimus. Jei tam tikrą mėnesį mokėjimų paskyroje nebuvo, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 8. Sąskaita faktūra bus atidaryta naujame naršyklės lange. Jei norite atspausdinti sąskaitą faktūrą, naršyklės meniu pasirinkite Failas ir Spausdinti. Arba dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite sąskaitą faktūrą ir Spausdinti. Jei norite atsisiųsti sąskaitą faktūrą ir išsaugoti jos kopiją kompiuteryje, spustelėkite ją dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.

Patarimas

Patikrinkite, ar naršyklės nustatymai neblokuoja iššokančiųjų langų, antraip sąskaitos faktūros atidaryti negalėsite.

Mokėjimo kvito peržiūra arba spausdinimas

Galite išspausdinti mėnesio mokesčių kvitą. Kadangi jūsų ataskaita nebus sugeneruota iki kito mėnesio 5-os darbo dienos, galite išspausdinti ir saugoti mokėjimo kvitą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba puslapio centre raskite kortelę „Operacijos“ ir spustelėkite Peržiūrėti operacijas.
 4. Nustatykite atitinkamą dienų seką lentelėje.
 5. Įsitikinkite, kad lentelės viršuje pasirinkta Išsamus operacijos rodinys, o ne Suvestinės rodinys.
 6. Stulpelyje Aprašas spustelėkite atitinkamą nuorodą Mokėjimas. Spausdintinas kvitas bus rodomas naujame naršyklės lange.
 7. Norėdami spausdinti kvitą, naršyklės lange pasirinkite Failas, tada – Spausdinti. Jei norite atsisiųsti ir išsaugoti kopiją savo kompiuteryje, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.
Nepavyksta rasti sąskaitos faktūros
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečios sąskaitos faktūros.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Jeigu tam tikrą mėnesį paskyroje nebuvo pateikta mokėjimo užklausų, tą mėnesį sąskaita faktūra negeneruojama arba sugeneruojama tuščia.
 • Galėjote užmiršti pakoreguoti dienų seką savo operacijų istorijos lentelėje. Dienų seką virš lentelės būtina nustatyti taip, kad ji atitiktų norimas matyti sąskaitas faktūras.

Patarimas

Jeigu mokėjimo nustatymas yra ne mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas (apmokėjimo terminas), atlikus automatinius arba neautomatinius mokėjimus, „Google“ sąskaitų faktūrų nesiunčia paštu ar el. paštu.

Ankstesnės sąskaitos faktūros keitimas

Mes nebegalime keisti išrašyt sąskaitos faktūros gavėjo vardo ir pavardės. Tai taikoma net tada, jei netyčia įvedėte netinkamą atsiskaitymo informaciją. Tačiau visus keitimus galite įrašyti sąskaitos faktūros koregavimo formoje ir tada ją pateikti.

Sąskaitos siuntimo vardo keitimas

Galite bet kada redaguoti sąskaitos gavėjo vardą ir pavardę, o šis pakeitimas atsispindės jūsų būsimose sąskaitose faktūrose.

Jei norite būti tikri, kad keitimai matysis kitoje sąskaitoje faktūroje, gavėjo vardo ir pavardės informaciją turite redaguoti bent prieš 14 dienų iki mėnesio pabaigos.

Kitos informacijos keitimas

Jei norite koreguoti sąskaitą faktūrą (ne sąskaitos faktūros gavėjo vardą ir pavardę), atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Redaguokite atsiskaitymo informaciją „Google Ads“ paskyroje.
 2. Užpildykite toliau pateiktą sąskaitos faktūros koregavimo aktą ir kreipkitės į mus pridėję užpildytą formą kaip priedą.
 3. Gavę mūsų patvirtinimą el. paštu, galėsite naudoti sąskaitą faktūrą kartu su šiuo dokumentu apskaitos tikslais ir mokėdami PVM.

Pastaba

Pagal Lenkijos mokesčių įstatymo 2013 m. sausio mėn. keitimus, „Google“ neįsipareigoja grąžinti pasirašyto koregavimo akto. Mūsų atsiųstas el. laiškas yra galiojanti patvirtinimo forma.

PVM gali būti neįskaičiuotas

Europoje pagrindinė „Google“ būstinė yra Dubline („Google Ireland Ltd.“). Taigi „Google“ reklamuotojai, kurių atsiskaitymo adresas yra Europos Sąjungoje (ES), atsiskaito ir yra aptarnaujami „Google Ireland Ltd.“. PVM nebus įtrauktas į jūsų „Google Ads“ mokesčius, jei jūsų įmonės adresas yra ES, bet ne Airijoje. Turėtumėte patys apskaičiuoti PVM pagal savo ES valstybės narės vietinį tarifą.

Elektroninių sąskaitų faktūrų atitiktis ES nuostatoms

Elektroninės sąskaitos, kurias spausdinate iš paskyros, apima šią informaciją:

 • jūsų mokėjimai;
 • mūsų PVM mokėtojo kodas;
 • jūsų PVM mokėtojo kodas (jei nurodėte jį atsiskaitymo profilyje).

Šios sąskaitos faktūros atitinka Europos Sąjungos pridėtinės vertės mokesčio (PVM) direktyvos (226 straipsnis, Tarybos direktyva 2006/112/EB) reikalavimus ir galioja vietinėms mokesčių institucijoms. Jei iškilo klausimų, susisiekite su mokesčių patarėju arba vietinės valdžios atstovu.

Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Susijusios nuorodos

Toliau pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Neautomatiniai mokėjimai

Jei esate Rusijoje ir nustatydami „Google Ads“ paskyrą pasirenkate mokesčių būseną „Nepriklausomas verslininkas“ arba „Įmonė“, „Google“ pateiks apskaitos dokumentus.

Nustatydami „Google Ads“ paskyrą, turėsite pasirinkti vieną iš šių mokesčių būsenų:

 • Asmeninis
 • Nepriklausomas verslininkas
 • Įmonė

Pasirinkimas yra nuolatinis ir vėliau nekeičiamas. „Google“ pateiks apskaitos dokumentus tik tuomet, jei paskyroje bus nustatyta mokesčių būsena „Nepriklausomas verslininkas“ arba „Įmonė“.

Jei paskyroje bus nustatyta mokesčių būsena „Asmeninis“, po kiekvieno atlikto mokėjimo ar lėšų grąžinimo gausite vieną apskaitos dokumentą – grynųjų pinigų kvitą. El. kopijos automatiškai siunčiamos patvirtintu el. pašto adresu, kuris susietas su pirminiu mokamųjų paslaugų kontaktiniu asmeniu. Jei norite užtikrinti jų pristatymą laiku, įsitikinkite, kad kontaktinė informacija yra atnaujinta.

Mokesčių būsenos tikrinimas

Toliau aiškinama, kaip patikrinti mokesčių būseną.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Mokesčių būsena rodoma puslapio viduryje pateiktoje parinktyje „Mokėjimų profilis“.
Mokesčių būsenos keitimas
Jei jums reikia pakeisti arba pataisyti savo mokesčių būseną, susisiekite su mumis. Bet kokie pakeitimai neturės įtakos ankstesnėms operacijoms ar apskaitos dokumentams, nes jie įsigalios tik nuo tos datos, kai bus atlikti.
Mūsų teikiami apskaitos dokumentai

Pateikiami kiekvienos „Google Ads“ paskyros apskaitos dokumentai. Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, kiekvienai paskyrai pateiksime po atskirą dokumentų rinkinį, net jei visos jos prijungtos prie vienos ar daugiau Mano klientų centro paskyrų.

Kai kurie atsiskaitymo dokumentai automatiškai pateikiami visiems tinkamiems reklamuotojams, o kitų dokumentų, jei reikia, turite prašyti. Toliau pateikta išsami informacija apie visus mūsų teikiamų dokumentų tipus:

  Kas tai yra Automatiškai teikiami tinkamiems reklamuotojams Teikiami tinkamiems reklamuotojams pateikus prašymą
Naudojimo PVM sąskaita faktūra Siunčiama kas mėnesį, nurodoma paskutinės mėnesio dienos data. Šiame dokumente nurodyti faktiniai to mėnesio paskyros mokesčiai.

Elektroninė versija: ankstesnio apskaitos mėnesio sąskaitą paskyroje galima atsisiųsti 3–7 kiekvieno mėnesio dieną.

Popierinė kopija: siunčiama pašto adresu sugeneravus elektroninę versiją. Atkreipkite dėmesį, kad pristatymas paštu gali trukti iki 10 darbo dienų.

Pateikite užklausą dėl tikslių popierinių ankstesnių laikotarpių duomenų kopijų paskyros puslapyje „Operacijos“. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė, tada – Operacijos. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu šalia parinkties „PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas“ ir pasirinkite Pakartotinis spausdinimas. Tada bus sugeneruota priėmimo akto kopija.

Užklausas dėl ankstesnio mėnesio galima pateikti tik po einamojo mėnesio 20 dienos. (Pvz., jei jums reikia sausio mėn. PVM sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas kopijos, jos užklausą pateikite tik po vasario 20 d.).

Priėmimo aktas Siunčiama kas mėnesį, nurodoma paskutinės mėnesio dienos data. Šiame dokumente nurodomi faktiniai to mėnesio mokesčiai paskyroje.

PVM sąskaitos faktūros ir priėmimo akto dokumento numeriai ir mokesčio suma sutampa.
Elektroninė versija: ankstesnio apskaitos mėnesio sąskaitą paskyroje galima atsisiųsti 3–7 kiekvieno mėnesio dieną.

Popierinė kopija: siunčiama pašto adresu kartu su PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad pristatymas paštu gali trukti iki 10 darbo dienų.
Pateikite užklausą dėl tikslių popierinių ankstesnių laikotarpių duomenų kopijų paskyros puslapyje Operacijos. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė, tada – Operacijos. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu šalia parinkties „PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas“ ir pasirinkite Pakartotinis spausdinimas. Tada bus sugeneruota priėmimo akto kopija.

Užklausas dėl ankstesnio mėnesio galima pateikti tik po einamojo mėnesio 20 dienos. (Pvz., jei jums reikia sausio mėn. priėmimo akto kopijos, jos galite prašyti tik po vasario 20 d.).
Išankstinė PVM sąskaita faktūra

Dokumente, kuris generuojamas pagal kiekvieną atliktą mokėjimą mokėjimo gavimo dieną, nurodoma visa mokėjimo suma (įskaitant PVM).

Dokumento numeris prasideda raide A.

Elektroninę versiją galite atsisiųsti paskyroje per 48 valandas po to, kai gauname jūsų mokėjimą.

Popierinė kopija: siunčiama pašto adresu sugeneravus elektroninę versiją. Atminkite, kad pristatymas paštu gali trukti iki 10 darbo dienų.

Pateikite užklausą dėl tikslių popierinių ankstesnių mokėjimų duomenų kopijų paskyros puslapyje Operacijos. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė, tada – Operacijos.

Užklausas galima pateikti ne anksčiau nei po dešimties darbo dienų nuo to laiko, kai mokėjimas atsirado paskyroje.

Suderinimo aktas Šiame dokumente nurodomi visos abipusės konkretaus laikotarpio, kuris prasideda sausio 1 d. ir negali būti ilgesnis nei vieni metai, atsiskaitymo operacijos tarp jūsų paskyros ir „Google“. Elektroninė versija: ankstesnio apskaitos mėnesio sąskaitą paskyroje galima atsisiųsti 3–7 kiekvieno mėnesio dieną.

Popierinė kopija: siunčiama automatiškai kartą per metus sausio mėnesį.
Pateikite užklausą dėl popierinių ankstesnių laikotarpių duomenų kopijų paskyros puslapyje Operacijos. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė, tada – Operacijos.

Atminkite, kad popierinės kopijos pristatymas paštu gali trukti iki dešimties darbo dienų.
Išankstinė sąskaita

Šis dokumentas sukuriamas paskyroje, kai sugeneruojama išsami pinigų pervedimo informacija.

Sugeneravę išsamią pinigų pervedimo informaciją, galite atspausdinti paskyroje sukurtą kopiją.

Elektroninę versiją galima sugeneruoti spustelėjus mygtuką „Atlikti mokėjimą“ puslapyje „Operacijų istorija“.

Popierinė kopija: automatiškai nesiunčiama.

Užklausą dėl antspauduotos ir pasirašytos išankstinės sąskaitos faktūros galite pateikti puslapyje Operacijos. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė, tada – Operacijos.

Atminkite, kad popierinės kopijos pristatymas paštu gali trukti iki dešimties darbo dienų.

Taisyklės ir nuostatos Šiame dokumente pateiktos „Google Ads“ taisyklės ir nuostatos, su kuriomis sutikote nustatydami paskyrą. Elektroninė versija: galima atsisiųsti praėjus 48 val. nuo paskyros sukūrimo puslapyje Atsiskaitymo profilis. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė.

Popierinė kopija: automatiškai nesiunčiama.
Užklausą dėl popierinės kopijos galite pateikti paskyros puslapyje Atsiskaitymo profilis. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė.
Pašto adreso keitimas

Toliau aiškinama, kaip galite pakeisti pašto adresą, kuriuo gaunate dokumentus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Atnaujinkite pašto adresą.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.

Dokumentai bus siunčiami nauju adresu, jei adresą pakeisite ne vėliau nei prieš 15 dienų iki mėnesio pabaigos. Atminkite, kad pakeitus šį lauką įmonės adresas paskyroje nepasikeičia.

Įmonės adreso keitimas

Pakeitus įmonės adresą, pasikeis dokumentuose spausdinamas adresas. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Skiltyje „Mokėjimų profilis“ matysite parinktį „Įmonės pavadinimas ir adresas“.
 4. Spustelėkite pieštuko piktogramą ir redaguokite adresą.
 5. Baigę spustelėkite mygtuką Išsaugoti.

Veiksnių dokumentų užklausos ir dokumentų keitimai

Prašymo taisyklės ir nuostatos

Taisykles ir nuostatas galima atsisiųsti puslapyje Nustatymai (pasirinkus Atsiskaitymo nustatymai ir spustelėjus veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon]) per 48 valandas nuo tada, kai pirmą kartą įvedėte atsiskaitymo informaciją.

Pakartotinis spausdinimas

Taisyklių ir nuostatų popierinės kopijos užklausą galite pateikti apsilankę skiltyje taisyklės ir nuostatos ir pasirinkę Pakartotinis spausdinimas.

Pakartotinai atspausdinama per 48 valandas, tačiau popierinės kopijos pristatymas paštu gali trukti iki 10 darbo dienų.

Dokumentų popierinių kopijų užklausa

Galite pateikti PVM sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas, priėmimo akto ir išankstinės PVM sąskaitos faktūros popierinių kopijų dublikatų bei suderinimo akto ir išankstinės sąskaitos faktūros popierinių kopijų užklausas. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai. Eiti ten dabar
 3. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite norimą dienų seką.
 4. Spustelėkite rodyklę šalia dokumento, dėl kurio norite pateikti užklausą, ir pasirinkite Pakartotinis spausdinimas.

Taip sugeneruojama pasirinkto dokumento popierinės kopijos užklausa. Dokumentas bus išsiųstas jūsų pašto adresu. Jokio patvirtinimo negausite, tiesiog žinokite, kad tai turite padaryti tik vieną kartą.

Pastaba

 • Jei pasirinkote gauti dokumentus elektroniniu būdu, popierinių kopijų užklausų pateikti negalėsite.
 • Popierinių kopijų užklausos apdorojamos per 48 valandas, o pristatymas paštu gali trukti iki 10 dienų.
Trūksta popierinių kopijų arba dokumentai nusiųsti klaidingu adresu

Jei negavote popierinės kopijos arba jei ji buvo išsiųsta klaidingu adresu, patvirtinkite pašto adresą savo paskyros puslapyje Nustatymai. Raskite savo įmonės adresą. Jei adresas klaidingas, jį atnaujinkite atlikdami šio straipsnio skiltyje „Pašto adreso keitimas“ nurodytus veiksmus.

Atnaujinę adresą, palaukite 24 valandas, kol sistema bus sinchronizuojama. Tada, vykdydami šio straipsnio skiltyje „Dokumentų popierinių kopijų užklausa“ nurodytus veiksmus, pateikite reikalingų dokumentų tikslių popierinių kopijų užklausą.

Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Dokumentai su klaidomis

PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas arba priėmimo aktas

Jei jūsų dokumente yra klaida, pirmiausia turėsite pataisyti informaciją savo paskyroje. Sistema šiuos duomenis sinchronizuos per 24 val. Tada paskyroje pateikite naujų dokumentų užklausą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai. Eiti ten dabar
 3. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite norimą dienų seką.
 4. Reikiamus dokumentus rasite atitinkamo mėnesio skiltyje.
 5. Spustelėkite rodyklę šalia dokumento, kurio užklausą norite pateikti, ir pasirinkite Prašyti peržiūrėti.

Sistema įkels naują elektroninę dokumento kopiją į paskyrą per 24 valandas, o per 5–10 dienų gausite popierines kopijas pašto adresu. Jokio patvirtinimo negausite, tiesiog žinokite, kad tai turite padaryti tik vieną kartą.

Kiti dokumentai

Jei bet kuriame kitame dokumente yra klaidų, susisiekite su mumis ir paprašykite pataisytos versijos.

Nuskaityti, pasirašyti ir antspauduoti dokumentai

„Google“ neteikia nuskaitytų dokumentų. Tačiau puslapyje Operacijų istorija galite atsisiųsti dokumentų „.pdf“ versijas. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Šie dokumentai nebus pasirašyti ir antspauduoti. Taip yra todėl, kad apskaitos ir mokesčių tikslais naudojami pasirašyti ir antspauduoti dokumentų spaudiniai yra lygiaverčiai nepasirašytų ir neantspauduotų dokumentų spaudiniams. Tačiau popierinės kopijos, kurias gausite pašto adresu, bus pasirašytos ir antspauduotos.

Pastaba: šios skilties nuostatos netaikomos paskyroms, kuriose elektroninių dokumentų srautas vyksta naudojant sertifikuotą elektroninį parašą. Šiose paskyrose pateikiami tik elektroniniai dokumentai, kuriuos galima naudoti mokesčių tikslais. (Daugiau informacijos žr. toliau kitoje skiltyje.)

Elektroninių dokumentų srautas
Apie elektroninių dokumentų srautą

Dokumentai, kurių informacija pateikta elektronine ir skaitmenine forma, vadinami elektroniniais (žr. 3 straipsnio I skyrių FZ RF №1-FZ).

Elektroniniai dokumentai, pasirašyti sertifikuotu elektroniniu parašu, pagal įstatymą atitinka popierinius originalus, jei šalys taip susitarė (žr. FZ RF, kurio data 2002-01-10, №1-FZ). Jų nebūtina atspausdinti ir saugoti popieriniuose archyvuose. Pagal naujausias įstatymų pataisas visą dokumentų tarp kompanijų srautą galima pakeisti į elektroninę formą.

Nuo 2012 m. gegužės 23 d. el. sąskaita faktūra visiškai pakeičia popierinius originalus ir gali būti pateikiama mokesčių institucijoms el. forma. Apsikeitimo sąskaitomis faktūromis procedūra pateikta „Minfin“ įsakyme №50н ir turi būti vykdoma per EDM teikėją. EDM teikėjų veiklai taikomas įsakymas № ММВ-7-6/253@, o registruotų EDM teikėjų sąrašą galite rasti FNS svetainėje.

Elektroninių dokumentų srauto pranašumai:

 • Visiškai atitinka teisinius reikalavimus.
 • Elektroniniai dokumentai neužima fizinės vietos. Sutaupote dokumentų spausdinimo, neautomatinio apdorojimo ir popierinių archyvų tvarkymo išlaidas.
 • Originalių dokumentų pristatymas trunka kelias minutes. Nereikia laukti keletą dienų ar savaičių, kol gausite dokumentus.
Kaip prisiregistruoti

Norint prisiregistruoti naudoti elektroninių dokumentų srautą, reikia turėti DiaDoc.ru paskyrą prieš sukuriant „Google Ads“ paskyrą. DiaDoc.ru yra įgaliotojo EDM teikėjo „SKB Kontur“ – didžiausio žiniatinklio tarnybų verslui teikėjo Rusijoje – paslauga. Įmonė turi bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir teisinio el. dokumentų galiojimo užtikrinimo patirties.

Vykdykite šiuos nurodymus, kaip DiaDoc.ru užregistruoti paskyrą ir gauti sertifikuotą elektroninį parašą, prieš sukurdami savo „Google Ads“ paskyrą. Atminkite, kad „Google“ nekompensuos mokesčio už sertifikatą.

Užsiregistravę, sukurkite „Google Ads“ paskyrą ir pažymėkite atitinkamą laukelį, kad įgalintumėte elektroninių dokumentų srautą.

Elektroninių dokumentų srauto atsisakymas arba pasirinkimas

Atsisakymas

Bet kada galite pasirinkti gauti dokumentus paštu. Tačiau atminkite, kad ankstesnių mėnesių dokumentų paštu išsiųsti negalėsime. Be to, atsisakę nebegausite dokumentų el. paštu.

Toliau aiškinama, kaip atsisakyti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Spustelėkite Redaguoti šalia savo pašto adreso.
 4. Panaikinkite elektroninių dokumentų srauto parinkties žymėjimą.
 5. Spustelėkite „Išsaugoti“.

Kitą mėnesį dokumentus gausite tik paštu. Dokumentus taip pat galėsite atsisiųsti ir iš puslapio „Operacijų istorija“.

Pasirinkimas

Jei nebuvote prisiregistravęs DiaDoc.ru, kai prisiregistravote naudoti „Google Ads“, negalėsite prisiregistruoti naudoti elektroninių dokumentų.

Tačiau, jei registruodamiesi „Google Ads“ turėjote paskyrą DiaDoc.ru, galite bet kada įgalinti elektroninių dokumentų srautą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros adresu https://ads.google.com.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Spustelėkite Redaguoti šalia savo pašto adreso.
 4. Pažymėkite laukelį šalia elektroninių dokumentų srauto parinkties.
 5. Spustelėkite „Išsaugoti“.

Kitą mėnesį dokumentus gausite tik el. būdu. Dokumentai nebebus jums siunčiami paštu.

Kiti dažniausiai užduodami klausimai

Kaip sumos skaičiuojamos PVM sąskaitoje faktūroje už atliktas paslaugas ir priėmimo akte

PVM skaičiuojamas atsižvelgiant į naudojimą. PVM sąskaitoje faktūroje už atliktas paslaugas ir priėmimo akte nurodoma už naudojimą mokėtina suma ir PVM, kaip parodyta toliau nurodytuose pavyzdžiuose.

PVM sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas pavyzdys
Example usage VAT invoice

Priėmimo akto pavyzdys
Example act of acceptance

Dokumentai su nuline bendrąja suma

Įmanoma gauti nulinės sumos sąskaitą faktūrą arba priėmimo aktą. Taip atsitinka, kai paskyroje pritaikomas reklamos kredito kodas ir visus mokesčius nurodytą laikotarpį padengia reklamos kredito suma. Išnaudojus reklamos kreditą, sąskaitoje faktūroje vėl bus nurodomi mokesčiai.

OOO „Google“ trumpinys

Pagal Rusijos mokesčių nuostatus privalomos sąskaitos faktūros ypatybės nurodytos 169 straipsnio 5 pastraipoje. Be to, 169 straipsnio 5 ir 6 pastraipoje nenurodytos ypatybės nėra laikomos pagrįsta priežastimi nepriimti pardavėjo sąskaitos faktūros.

Pagal Rusijos mokesčių nuostatus „Google“ išduota sąskaita faktūra su sutrumpintu pardavėjo pavadinimu laikoma galiojančia.

Suderinimo akto neatitikimai

Pastebėjus, kad suderinimo aktas neapima kai kurių operacijų, tikėtina, kad šios operacijos buvo atliktos kitoje „Google Ads“ paskyroje. Pavyzdžiui, mokėjimas atliktas kitoje jūsų įmonės vardu registruotoje „Google Ads“ paskyroje arba kitoje įmonėje, kurios paskyrą tvarkote. Taip nutinka, jei mokėdami nurodote kitai „Google Ads“ paskyrai priklausantį „Google“ banko sąskaitos numerį.

Kiekviena „Google Ads“ paskyra turi atskirą „Google“ banko sąskaitos numerį, kurį reikia nurodyti atliekant banko pavedimą. Jei manote, kad pavedimas galėjo nukeliauti į netinkamą sąskaitą, patikrinkite sąskaitos numerį, kurį nurodėte pervesdami pinigus, ir savo „Google Ads“ paskyros „Google“ banko sąskaitos numerį.

Toliau aiškinama, kaip patikrinti „Google Ads“ paskyros „Google“ banko sąskaitos numerį išankstinėje sąskaitoje.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje pateiktame meniu spustelėkite Operacijos.
 4. Eikite į pastarąjį mėnesį, kai atlikote mokėjimą, ir spustelėkite Dokumentai.
 5. Spustelėkite nuorodą Išankstinė sąskaita faktūra.
 6. Patikrinkite „Google“ banko sąskaitos numerį pinigų pervedimo užklausoje.

Jei paskyroje ir mokėjimo užsakyme esantys numeriai nesutampa, vadinasi, pervedimas buvo padarytas į kitą „Google Ads“ paskyrą. Jei abi paskyros registruotos to paties juridinio asmens vardu, pateikite paskyros, į kurią buvo pervesta, suderinimo akto užklausą.

Mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas

Jei esate Rusijoje ir nustatydami „Google Ads“ paskyrą pasirenkate mokesčių būseną „Nepriklausomas verslininkas“ arba „Įmonė“, „Google“ pateiks apskaitos dokumentus.

Nustatydami „Google Ads“ paskyrą, turėsite pasirinkti vieną iš šių mokesčių būsenų:

 • Nepriklausomas verslininkas
 • Įmonė
Mokesčių būsenos tikrinimas

Toliau aiškinama, kaip patikrinti mokesčių būseną.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Mokesčių būsena rodoma puslapio viduryje pateiktoje parinktyje „Mokėjimų profilis“.
Mokesčių būsenos keitimas
Jei jums reikia pakeisti arba pataisyti savo mokesčių būseną, turėsite uždaryti savo paskyrą ir sukurti naują.
Mūsų teikiami apskaitos dokumentai

Pateikiami kiekvienos „Google Ads“ paskyros apskaitos dokumentai. Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, kiekvienai paskyrai pateiksime po atskirą dokumentų rinkinį, net jei visos jos prijungtos prie vienos ar daugiau Mano klientų centro paskyrų.

Kai kurie atsiskaitymo dokumentai automatiškai pateikiami visiems tinkamiems reklamuotojams, o kitų dokumentų, jei reikia, turite prašyti. Toliau pateikta išsami informacija apie visus mūsų teikiamų dokumentų tipus:

  Kas tai yra Automatiškai teikiami tinkamiems reklamuotojams Teikiami tinkamiems reklamuotojams pateikus prašymą
Naudojimo PVM sąskaita faktūra Siunčiama kas mėnesį, nurodoma paskutinės mėnesio dienos data. Šiame dokumente nurodyti faktiniai to mėnesio paskyros mokesčiai.

Elektroninė versija: ankstesnio apskaitos mėnesio sąskaitą paskyroje galima atsisiųsti 3–7 kiekvieno mėnesio dieną.

Popierinė kopija: siunčiama pašto adresu sugeneravus elektroninę versiją. Atkreipkite dėmesį, kad pristatymas paštu gali trukti iki 10 darbo dienų.

Pateikite užklausą dėl tikslių popierinių ankstesnių laikotarpių duomenų kopijų paskyros puslapyje „Operacijos“. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė, tada – Peržiūrėkite operacijas. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu šalia parinkties „PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas“ ir pasirinkite „Pakartotinis spausdinimas“. Tada bus sugeneruota priėmimo akto kopija.

Užklausas dėl ankstesnio mėnesio galima pateikti tik po einamojo mėnesio 20 dienos. (Pvz., jei jums reikia sausio mėn. PVM sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas kopijos, jos užklausą pateikite tik po vasario 20 d.).

Priėmimo aktas Siunčiama kas mėnesį, nurodoma paskutinės mėnesio dienos data. Šiame dokumente nurodomi faktiniai to mėnesio mokesčiai paskyroje.

PVM sąskaitos faktūros ir priėmimo akto dokumento numeriai ir mokesčio suma sutampa.
Elektroninė versija: ankstesnio apskaitos mėnesio sąskaitą paskyroje galima atsisiųsti 3–7 kiekvieno mėnesio dieną.

Popierinė kopija: siunčiama pašto adresu kartu su PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas. Atkreipkite dėmesį, kad pristatymas paštu gali trukti iki 10 darbo dienų.
Pateikite užklausą dėl tikslių popierinių ankstesnių laikotarpių duomenų kopijų paskyros puslapyje Operacijos. Spustelėkite išskleidžiamąjį meniu šalia parinkties „PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas“ ir pasirinkite Pakartotinis spausdinimas. Tada bus sugeneruota priėmimo akto kopija.

Užklausas dėl ankstesnio mėnesio galima pateikti tik po einamojo mėnesio 20 dienos. (Pvz., jei jums reikia sausio mėn. priėmimo akto kopijos, jos galite prašyti tik po vasario 20 d.).
Suderinimo aktas Šiame dokumente nurodomi visos abipusės konkretaus laikotarpio, kuris prasideda sausio 1 d. ir negali būti ilgesnis nei vieni metai, atsiskaitymo operacijos tarp jūsų paskyros ir „Google“. Elektroninė versija: ankstesnio apskaitos mėnesio sąskaitą paskyroje galima atsisiųsti 3–7 kiekvieno mėnesio dieną.

Popierinė kopija: siunčiama automatiškai kartą per metus sausio mėnesį.
Pateikite užklausą dėl popierinių ankstesnių laikotarpių duomenų kopijų paskyros puslapyje Operacijos.

Atminkite, kad popierinės kopijos pristatymas paštu gali trukti iki dešimties darbo dienų.
Pašto adreso keitimas

Toliau aiškinama, kaip galite pakeisti pašto adresą, kuriuo gaunate dokumentus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Skiltyje „Mokamoji paskyra“ raskite parinktį Sąskaitų faktūrų pristatymas paštu.
 4. Spustelėkite pieštuko piktogramą, tada atnaujinkite savo pašto adresą.
 5. Spustelėkite Išsaugoti.

Dokumentai bus siunčiami nauju adresu, jei adresą pakeisite ne vėliau nei prieš 15 dienų iki mėnesio pabaigos. Atminkite, kad pakeitus šį lauką įmonės adresas paskyroje nepasikeičia.

Įmonės adreso keitimas

Pakeitus įmonės adresą, pasikeis dokumentuose spausdinamas adresas. Jei norite pakeisti savo įmonės adresą, susisiekite su mumis.

Veiksnių dokumentų užklausos ir dokumentų keitimai

Dokumentų popierinių kopijų užklausa

Galite pateikti PVM sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas, priėmimo akto ir išankstinės PVM sąskaitos faktūros popierinių kopijų dublikatų bei suderinimo akto ir išankstinės sąskaitos faktūros popierinių kopijų užklausas. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba Dokumentai.
 4. Naudokite išskleidžiamąjį meniu, kad pasirinktumėte dominančią dienų seką.
 5. Spustelėkite rodyklę šalia dokumento, dėl kurio norite pateikti užklausą, ir pasirinkite Pakartotinis spausdinimas.

Taip sugeneruojama pasirinkto dokumento popierinės kopijos užklausa. Dokumentas bus išsiųstas jūsų pašto adresu. Jokio patvirtinimo negausite, tiesiog žinokite, kad tai turite padaryti tik vieną kartą.

Pastaba

 • Jei pasirinkote gauti dokumentus elektroniniu būdu, popierinių kopijų užklausų pateikti negalėsite.
 • Popierinių kopijų užklausos apdorojamos per 48 valandas, o pristatymas paštu gali trukti iki 10 dienų.
Trūksta popierinių kopijų arba dokumentai nusiųsti klaidingu adresu

Jei negavote popierinės kopijos arba jei ji buvo išsiųsta klaidingu adresu, patvirtinkite pašto adresą savo paskyros puslapyje Nustatymai, skiltyje „Mokamoji paskyra“. Jei adresas klaidingas, jį atnaujinkite atlikdami šio straipsnio skiltyje „Pašto adreso keitimas“ nurodytus veiksmus.

Atnaujinę adresą, palaukite 24 valandas, kol sistema bus sinchronizuojama. Tada, vykdydami šio straipsnio skiltyje „Dokumentų popierinių kopijų užklausa“ nurodytus veiksmus, pateikite reikalingų dokumentų tikslių popierinių kopijų užklausą.

Trūksta atsiskaitymo informacijos

Naujovinome atsiskaitymo sistemą ir jūsų ankstesnė atsiskaitymo suvestinė nebepasiekiama. Norėdami patikrinti mokesčių informaciją, vietoje jos galite naudoti kampanijos suvestinę.

Jei reikia ankstesnių sąskaitų faktūrų, susisiekite su mumis.

Dokumentai su klaidomis

PVM sąskaita faktūra už atliktas paslaugas arba priėmimo aktas

Jei jūsų dokumente yra klaida, pirmiausia turėsite pataisyti informaciją savo paskyroje. Sistema šiuos duomenis sinchronizuos per 24 val. Tada paskyroje pateikite naujų dokumentų užklausą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba Dokumentai.
 4. Naudokite išskleidžiamąjį meniu, kad pasirinktumėte dominančią dienų seką.
 5. Reikiamus dokumentus rasite atitinkamo mėnesio skiltyje.
 6. Spustelėkite rodyklę šalia dokumento, kurio užklausą norite pateikti, ir pasirinkite Pateikti užklausą dėl taisymo.

Sistema įkels naują elektroninę dokumento kopiją į paskyrą per 24 valandas, o per 5–10 dienų gausite popierines kopijas pašto adresu. Jokio patvirtinimo negausite, tiesiog žinokite, kad tai turite padaryti tik vieną kartą.

Kiti dokumentai

Jei bet kuriame kitame dokumente yra klaidų, susisiekite su mumis ir paprašykite pataisytos versijos.

Nuskaityti, pasirašyti ir antspauduoti dokumentai

„Google“ neteikia nuskaitytų dokumentų. Tačiau puslapyje Operacijos galite atsisiųsti dokumentų „.pdf“ versijas. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Šie dokumentai nebus pasirašyti ir antspauduoti. Taip yra todėl, kad apskaitos ir mokesčių tikslais naudojami pasirašyti ir antspauduoti dokumentų spaudiniai yra lygiaverčiai nepasirašytų ir neantspauduotų dokumentų spaudiniams. Tačiau popierinės kopijos, kurias gausite pašto adresu, bus pasirašytos ir antspauduotos.

Pastaba: šios skilties nuostatos netaikomos paskyroms, kuriose elektroninių dokumentų srautas vyksta naudojant sertifikuotą elektroninį parašą. Šiose paskyrose pateikiami tik elektroniniai dokumentai, kuriuos galima naudoti mokesčių tikslais. (Daugiau informacijos žr. toliau kitoje skiltyje.)

Elektroninių dokumentų srautas
Apie elektroninių dokumentų srautą

Dokumentai, kurių informacija pateikta elektronine ir skaitmenine forma, vadinami elektroniniais (žr. 3 straipsnio I skyrių FZ RF №1-FZ).

Elektroniniai dokumentai, pasirašyti sertifikuotu elektroniniu parašu, pagal įstatymą atitinka popierinius originalus, jei šalys taip susitarė (žr. FZ RF, kurio data 2002-01-10, №1-FZ). Jų nebūtina atspausdinti ir saugoti popieriniuose archyvuose. Pagal naujausias įstatymų pataisas visą dokumentų tarp kompanijų srautą galima pakeisti į elektroninę formą.

Nuo 2012 m. gegužės 23 d. el. sąskaita faktūra visiškai pakeičia popierinius originalus ir gali būti pateikiama mokesčių institucijoms el. forma. Apsikeitimo sąskaitomis faktūromis procedūra pateikta „Minfin“ įsakyme №50н ir turi būti vykdoma per EDM teikėją. EDM teikėjų veiklai taikomas įsakymas № ММВ-7-6/253@, o registruotų EDM teikėjų sąrašą galite rasti FNS svetainėje.

Elektroninių dokumentų srauto pranašumai:

 • Visiškai atitinka teisinius reikalavimus.
 • Elektroniniai dokumentai neužima fizinės vietos. Sutaupote dokumentų spausdinimo, neautomatinio apdorojimo ir popierinių archyvų tvarkymo išlaidas.
 • Originalių dokumentų pristatymas trunka kelias minutes. Nereikia laukti keletą dienų ar savaičių, kol gausite dokumentus.
Kaip prisiregistruoti

Norint prisiregistruoti naudoti elektroninių dokumentų srautą, reikia turėti DiaDoc.ru paskyrą. DiaDoc.ru yra įgaliotojo EDM teikėjo „SKB Kontur“ – didžiausio žiniatinklio tarnybų verslui teikėjo Rusijoje – paslauga. Įmonė turi bendradarbiavimo su valstybės institucijomis ir teisinio el. dokumentų galiojimo užtikrinimo patirties.

Vykdykite šiuos nurodymus, kad užregistruotumėte DiaDoc.ru paskyrą ir gautumėte sertifikuotą elektroninį parašą. Atminkite, kad „Google“ nekompensuos mokesčio už sertifikatą.

Kai prisiregistruosite, pasirinkite gauti elektroninių dokumentų srautą „Google Ads“ paskyroje.

Elektroninių dokumentų srauto atsisakymas arba pasirinkimas

Atsisakymas

Bet kada galite pasirinkti gauti dokumentus paštu. Tačiau atminkite, kad ankstesnių mėnesių dokumentų paštu išsiųsti negalėsime. Be to, atsisakę nebegausite dokumentų el. paštu.

Toliau aiškinama, kaip atsisakyti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Skiltyje „Mokamoji paskyra“ atžymėkite elektroninių dokumentų srauto parinktį lauke „Elektroninių dokumentų pristatymas“.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.

Kitą mėnesį dokumentus gausite tik paštu. Dokumentus taip pat galėsite atsisiųsti ir iš puslapio „Operacijų istorija“.

Pasirinkimas

Jei nesate prisiregistravęs DiaDoc.ru, negalėsite prisiregistruoti naudoti elektroninių dokumentų. Turėdami DiaDoc.ru paskyrą, galite bet kada įgalinti elektroninių dokumentų srautą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Spustelėkite Tikrinti tinkamumą šalia lauko „Elektroninių dokumentų pristatymas“.
 4. Jei jau esate prisiregistravęs „DiaDoc“, pažymėkite langelį „Gaukite apskaitos dokumentus tik elektroniniu būdu su sertifikuotu elektroniniu parašu“.
 5. Spustelėkite Išsaugoti.

Kitą mėnesį dokumentus gausite tik el. būdu. Dokumentai nebebus jums siunčiami paštu.

Jei matote pranešimą, kuriame nurodoma, kad nesate tinkami gauti dokumentus elektroniniu būdu, tai reiškia, kad neužbaigėte registracijos „DiaDoc“.

Kiti dažniausiai užduodami klausimai

Kaip sumos skaičiuojamos PVM sąskaitoje faktūroje už atliktas paslaugas ir priėmimo akte

PVM skaičiuojamas atsižvelgiant į naudojimą. PVM sąskaitoje faktūroje už atliktas paslaugas ir priėmimo akte nurodoma už naudojimą mokėtina suma ir PVM, kaip parodyta toliau nurodytuose pavyzdžiuose.

PVM sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas pavyzdys
Example usage VAT invoice

Priėmimo akto pavyzdys
Example act of acceptance

Dokumentai su nuline bendrąja suma

Įmanoma gauti nulinės sumos sąskaitą faktūrą arba priėmimo aktą. Taip atsitinka, kai paskyroje pritaikomas reklamos kredito kodas ir visus mokesčius nurodytą laikotarpį padengia reklamos kredito suma. Išnaudojus reklamos kreditą, sąskaitoje faktūroje vėl bus nurodomi mokesčiai.

OOO „Google“ trumpinys

Pagal Rusijos mokesčių nuostatus privalomos sąskaitos faktūros ypatybės nurodytos 169 straipsnio 5 pastraipoje. Be to, 169 straipsnio 5 ir 6 pastraipoje nenurodytos ypatybės nėra laikomos pagrįsta priežastimi nepriimti pardavėjo sąskaitos faktūros.

Pagal Rusijos mokesčių nuostatus „Google“ išduota sąskaita faktūra su sutrumpintu pardavėjo pavadinimu laikoma galiojančia.

Suderinimo akto neatitikimai

Pastebėjus, kad suderinimo aktas neapima kai kurių operacijų, tikėtina, kad šios operacijos buvo atliktos kitoje „Google Ads“ paskyroje. Pavyzdžiui, mokėjimas atliktas kitoje jūsų įmonės vardu registruotoje „Google Ads“ paskyroje arba kitoje įmonėje, kurios paskyrą tvarkote. Taip nutinka, jei mokėdami nurodote kitai „Google Ads“ paskyrai priklausantį „Google“ banko sąskaitos numerį.

Kiekviena „Google Ads“ paskyra turi atskirą „Google“ banko sąskaitos numerį, kurį reikia nurodyti atliekant banko pavedimą. Jei manote, kad pavedimas galėjo nukeliauti į netinkamą sąskaitą, patikrinkite sąskaitos numerį, kurį nurodėte pervesdami pinigus, ir savo „Google Ads“ paskyros „Google“ banko sąskaitos numerį.

Toliau aiškinama, kaip patikrinti „Google Ads“ paskyros „Google“ banko sąskaitos numerį išankstinėje sąskaitoje.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje pateiktame meniu spustelėkite Operacijos.
 4. Eikite į pastarąjį mėnesį, kai atlikote mokėjimą, ir spustelėkite Dokumentai.
 5. Spustelėkite nuorodą Išankstinė sąskaita faktūra.
 6. Patikrinkite „Google“ banko sąskaitos numerį pinigų pervedimo užklausoje.

Jei paskyroje ir mokėjimo užsakyme esantys numeriai nesutampa, vadinasi, pervedimas buvo padarytas į kitą „Google Ads“ paskyrą. Jei abi paskyros registruotos to paties juridinio asmens vardu, pateikite paskyros, į kurią buvo pervesta, suderinimo akto užklausą.

Susijusios nuorodos

Mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas

Pastaba

Šie veiksmai taikomi tik klientams, kurių mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas.

Jei „Google Ads“ mokesčius mokate pasirinkę mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą, yra trys būdai gauti sąskaitą faktūrą.

 1. El. paštu: sąskaitą faktūrą jums išsiųsime el. paštu per penkias dienas nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Į ją bus įtraukti ankstesnio mėnesio mokesčiai. (Norint gauti šias sąskaitas faktūras, reikės patvirtinti el. pašto adresą.)
 2. Paštu: jei tai nurodėte nustatydami savo paskyrą, išsiųsime jums ir popierinę jūsų sąskaitos faktūros kopiją. Šiuos nustatymus galite peržiūrėti ir redaguoti puslapyje Atsiskaitymo nustatymai, skiltyje Sąskaitų faktūrų pristatymas el. paštu arba Sąskaitų faktūrų pristatymas paštu.
 3. Savo paskyroje: sukursime jūsų „Google Ads“ paskyroje pasiekiamą sąskaitos faktūros elektroninę versiją, kad galėtumėte ją peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti.
Raskite sąskaitą faktūrą paskyroje

Jei pasirinktas mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas, toliau nurodyta, kaip galite rasti sąskaitas faktūras.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros mokėjimo valdytojo paskyros arba bet kurios virš jos esančios valdytojo paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon], tada pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai.
 3. Suraskite norimą peržiūrėti sąskaitą faktūrą stulpelyje „Dokumento numeris“.
 4. Pasirinkite norimas atsisiųsti sąskaitas faktūras ir viršuje dešinėje spustelėkite Atsisiųsti pasirinktas.
Raskite sąskaitas faktūras dar prieš naudodami mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą

Jei norite pasiekti sąskaitas faktūras, kurios buvo sugeneruotos prieš pradedant naudoti mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo metodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Atsiskaitymo pakeitimai.
 4. Spustelėkite sąskaitos faktūros sąranką, kurios ankstesnes sąskaitas faktūras norite matyti.
 5. Spustelėkite kairėje esančią nuorodą Operacijos, kad naršytumėte ankstesnes sąskaitas faktūras.
 6. Baigę viršutiniame kampe spustelėkite Grąžinti esamą sąranką.
Atsisakykite popierinių sąskaitų faktūrų

Jei jūsų mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas ir norite gauti sąskaitas faktūras tik el. paštu, o popierinių sąskaitų faktūrų nebenorite gauti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Skiltyje „Mokamoji paskyra“ pašalinkite visus adresus iš skilties Sąskaitų faktūrų pristatymas paštu.
 4. Įtraukite adresą į skiltį Sąskaitų faktūrų pristatymas el. paštu.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Naujovinome atsiskaitymo sistemą ir jūsų ankstesnė atsiskaitymo suvestinė nebepasiekiama. Norėdami patikrinti mokesčių informaciją, vietoje jos galite naudoti kampanijos suvestinę.

Jei reikia ankstesnių sąskaitų faktūrų, susisiekite su mumis.

Susijusi nuoroda

Mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas

Pastaba

Šie veiksmai taikomi tik klientams, kurių mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas.

Jei „Google Ads“ mokesčius mokate pasirinkę mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą, yra du būdai gauti sąskaitą faktūrą.

Nuo 2018 m. balandžio mėnesio nebegausite spausdintos sąskaitos faktūros, pateikiamos „Blue Dart“ paštu Indijoje. Šis pakeitimas paveiks tik „Google India Private Limited“ siunčiamas popierines sąskaitas faktūras.
 1. El. paštu: sąskaitą faktūrą jums el. paštu išsiųsime per 7 dienas kiekvieno mėnesio pradžioje. Į ją bus įtraukti ankstesnio mėnesio mokesčiai. (Norint gauti šias sąskaitas faktūras, reikės patvirtinti el. pašto adresą.)
 2. Savo paskyroje: sukursime jūsų „Google Ads“ paskyroje pasiekiamą sąskaitos faktūros elektroninę versiją, kad galėtumėte ją peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti.
Sąskaitos faktūros radimas paskyroje

Jei pasirinktas mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas, toliau nurodyta, kaip galite rasti sąskaitas faktūras.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros mokėjimo valdytojo paskyros arba bet kurios virš jos esančios valdytojo paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon], tada pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai.
 3. Suraskite norimą peržiūrėti sąskaitą faktūrą stulpelyje „Dokumento numeris“.
 4. Pasirinkite norimas atsisiųsti sąskaitas faktūras ir viršuje dešinėje spustelėkite Atsisiųsti pasirinktas.
Kaip rasti sąskaitas faktūras dar prieš naudojant mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą

Jei norite pasiekti sąskaitas faktūras, kurios buvo sugeneruotos prieš pradedant naudoti mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo metodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Atsiskaitymo pakeitimai.
 4. Spustelėkite sąskaitos faktūros sąranką, kurios ankstesnes sąskaitas faktūras norite matyti.
 5. Spustelėkite kairėje esančią nuorodą Operacijos, kad naršytumėte ankstesnes sąskaitas faktūras.
 6. Baigę viršutiniame kampe spustelėkite Grąžinti esamą sąranką.
Popierinių sąskaitų faktūrų atsisakymas

Jei jūsų mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas ir norite gauti sąskaitas faktūras tik el. paštu, o popierinių sąskaitų faktūrų nebenorite gauti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Skiltyje „Mokamoji paskyra“ pašalinkite visus adresus iš skilties Sąskaitų faktūrų pristatymas paštu.
 4. Įtraukite adresą į skiltį Sąskaitų faktūrų pristatymas el. paštu.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Naujovinome atsiskaitymo sistemą ir jūsų ankstesnė atsiskaitymo suvestinė nebepasiekiama. Norėdami patikrinti mokesčių informaciją, vietoje jos galite naudoti kampanijos suvestinę.

Jei reikia ankstesnių sąskaitų faktūrų, susisiekite su mumis.

Susijusi nuoroda

Mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas

Pastaba

Šie veiksmai taikomi tik klientams, kurių mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas.

Jei savo „Google Ads“ mokesčius mokate naudodami mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo nustatymą, sąskaitą faktūrą galite gauti keliais toliau nurodytais būdais.

 1. El. paštu: komercinę sąskaitą faktūrą jums išsiųsime el. paštu 5–10 kiekvieno mėnesio dieną. Joje bus pateikti prieš tai buvusio mėnesio mokesčiai. (Norint gauti šias sąskaitas faktūras, reikės patvirtinti el. pašto adresą.)
 2. Savo paskyroje: sukursime jūsų „Google Ads“ paskyroje pasiekiamą sąskaitos faktūros elektroninę versiją, kad galėtumėte ją peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti.

Šie veiksmai taikomi tik reklamuotojams, kurių mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas. Dauguma reklamuotojų naudoja automatinius arba neautomatinius mokėjimus.

Sąskaitos faktūros radimas paskyroje

Jei pasirinktas mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas, toliau nurodyta, kaip galite rasti sąskaitas faktūras.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros mokėjimo valdytojo paskyros arba bet kurios virš jos esančios valdytojo paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon], tada pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai.
 3. Suraskite norimą peržiūrėti sąskaitą faktūrą stulpelyje „Dokumento numeris“.
 4. Pasirinkite norimas atsisiųsti sąskaitas faktūras ir viršuje dešinėje spustelėkite Atsisiųsti pasirinktas.

Ankstesnių atsiskaitymo sąrankų radimas

Jei norite pasiekti sąskaitas faktūras, kurios buvo sugeneruotos prieš pradedant naudoti mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo metodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite nuorodą Atsiskaitymo pakeitimai.
 4. Spustelėkite „Sąskaitos faktūros sąranka“, kurios ankstesnes sąskaitas faktūras norite matyti.
 5. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos.
 6. Baigę viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Grąžinti esamą sąranką.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Naujovinome atsiskaitymo sistemą ir jūsų ankstesnė atsiskaitymo suvestinė nebepasiekiama. Norėdami patikrinti mokesčių informaciją, vietoje jos galite naudoti kampanijos suvestinę.

Jei reikia ankstesnių sąskaitų faktūrų, susisiekite su mumis.

Mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas

Pastaba

Šie veiksmai taikomi tik klientams, kurių mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas.

Jei „Google Ads“ mokesčius mokate naudodami mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymo metodą, „Google Ads“ mokesčių sąskaitą faktūrą gausite el. paštu ir savo paskyroje. Vietinę mokesčių sąskaitą faktūrą kiekvieną mėnesį gausite iš „MakeBill“ – „Google“ vietinio sąskaitų faktūrų išrašymo partnerio. Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie jūsų „Google Ads“ sąskaitą faktūrą.

 1. El. paštu: sąskaitą faktūrą jums išsiųsime el. paštu per penkias dienas nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Į ją bus įtraukti ankstesnio mėnesio mokesčiai. (Kad gautumėte šias sąskaitas faktūras, turėsite patvirtinti savo el. pašto adresą.)
 2. Savo paskyroje: sukursime jūsų „Google Ads“ paskyroje pasiekiamą sąskaitos faktūros elektroninę versiją, kad galėtumėte ją peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti.
Sąskaitos faktūros radimas paskyroje

Jei pasirinktas mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas, toliau nurodyta, kaip galite rasti sąskaitas faktūras.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros mokėjimo valdytojo paskyros arba bet kurios virš jos esančios valdytojo paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon], tada pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai.
 3. Suraskite norimą peržiūrėti sąskaitą faktūrą stulpelyje „Dokumento numeris“.
 4. Pasirinkite norimas atsisiųsti sąskaitas faktūras ir viršuje dešinėje spustelėkite Atsisiųsti pasirinktas.
Kaip rasti sąskaitas faktūras dar prieš naudojant mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą

Jei norite pasiekti sąskaitas faktūras, kurios buvo sugeneruotos prieš pradedant naudoti mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo metodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite nuorodą Atsiskaitymo pakeitimai.
 4. Spustelėkite „Sąskaitos faktūros sąranka“, kurios ankstesnes sąskaitas faktūras norite matyti.
 5. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos.
 6. Baigę viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Grąžinti esamą sąranką.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Naujovinome atsiskaitymo sistemą ir jūsų ankstesnė atsiskaitymo suvestinė nebepasiekiama. Norėdami patikrinti mokesčių informaciją, vietoje jos galite naudoti kampanijos suvestinę.

Jei reikia ankstesnių sąskaitų faktūrų, susisiekite su mumis.

Susijusi nuoroda

Pasirinkite mokėjimo nustatymą.

Automatiniai arba neautomatiniai mokėjimai (taikomi daugumai reklamuotojų)
Atminkite: daugelyje šalių „Google Ads“ nesiunčia paštu ar el. paštu tam tikrų dokumentų, pvz., vietinių mokesčių sąskaitų faktūrų, ataskaitų ar mokėjimo kvitų. Tačiau jei šie dokumentai jūsų šalyje galimi, juos galite gauti savo paskyroje. Jei norite sužinoti, kaip tai padaryti, spustelėkite toliau pateikiamas nuorodas.

Dabartinių ir ankstesnių sąskaitų faktūrų paieška ir spausdinimas

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Kairėje pateiktame meniu spustelėkite Operacijos.
 4. Nustatykite dienų seką virš lentelės taip, kad ji atitiktų jūsų norimas matyti sąskaitas faktūras.
  • Numatytasis rodinys yra „Pastarieji 3 mėnesiai“, kuriame galite matyti naujausius pervedimus, kreditus ir sąskaitas faktūras.
  • Norėdami peržiūrėti ankstesnes sąskaitas faktūras, išskleidžiamajame meniu koreguokite dienų seką. Pavyzdžiui, pasirinkite Šie metai, jei norite peržiūrėti šių kalendorinių metų sąskaitas faktūras.
 5. Lentelėje žemiau mėnesio, kurio sąskaitą faktūrą norite peržiūrėti, spustelėkite skirtuką Dokumentai ir pasirinkite PDF arba XML aplanką, kad atsisiųstumėte sąskaitą faktūrą.
  • Konkretaus mėnesio sąskaita faktūra pasiekiama nuo paskesnio mėnesio trečios darbo dienos kartu su to paties mėnesio kredito atmintine. Atskira sąskaita faktūra už kiekvieną mokėjimą pasiekiama po 3 darbo dienų nuo mokėjimo apdorojimo. Pavyzdžiui, rugsėjo mėn. sąskaita faktūra bus pasiekiama spalio 3 d., o jei atlikote mokėjimą rugsėjo 5 d., pirmadienį, šio mokėjimo sąskaitą faktūrą galėsite atsisiųsti rugsėjo 8 d.
 6. Sąskaita faktūra bus atsiųsta į jūsų kompiuterį ir galėsite ją atsispausdinti.
Mokėjimo kvito peržiūra arba spausdinimas

Galite išspausdinti mėnesio mokesčių kvitą. Kadangi ataskaita nebus sugeneruota iki kito mėnesio 3-ios darbo dienos, galite išspausdinti ir saugoti mokėjimo kvitą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Kairėje pateiktame meniu spustelėkite Operacijos.
 4. Nustatykite atitinkamą dienų seką lentelėje.
 5. Įsitikinkite, kad lentelės viršuje pasirinkta Išsamus operacijos rodinys, o ne Suvestinės rodinys.
 6. Stulpelyje Aprašas spustelėkite atitinkamą nuorodą Mokėjimas. Spausdintinas kvitas bus rodomas naujame naršyklės lange.
 7. Norėdami spausdinti kvitą, naršyklės lange pasirinkite Failas, tada – Spausdinti. Jei norite atsisiųsti ir išsaugoti kopiją savo kompiuteryje, spustelėkite dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkite Išsaugoti kaip.
Nepavyksta rasti sąskaitos faktūros
Toliau aprašytos galimos kelios priežastys, kodėl nepavyksta rasti konkrečios sąskaitos faktūros.
 • Vietinių mokesčių sąskaitos faktūros ir ataskaitos generuojamos kas mėnesį, o mokesčiai gali būti taikomi visą mėnesį (galite atsispausdinti ir saugoti kiekvieno mokėjimo kvitą). Konkretaus mėnesio vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita pasiekiama nuo paskesnio mėnesio penktos darbo dienos. Pavyzdžiui, balandžio mėn. vietinių mokesčių sąskaita faktūra ar ataskaita bus parengta ne vėliau nei gegužės 5 d. (jei per gegužės 1–5 dienas nėra savaitgalio).
 • Galbūt užmiršote pakoreguoti dienų seką operacijų istorijos lentelėje. Dienų seką virš lentelės būtina nustatyti taip, kad ji atitiktų norimas matyti sąskaitas faktūras.

Patarimas

Jeigu mokėjimo nustatymas yra ne mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas (apmokėjimo terminas), atlikus automatinius arba neautomatinius mokėjimus, „Google“ sąskaitų faktūrų nesiunčia paštu ar el. paštu.

Sąskaitos faktūros keitimas

Toliau nurodyta, kas bus rodoma jūsų sąskaitoje faktūroje (į ką atkreipti dėmesį), jei pakeisite atsiskaitymo informaciją.

 • Einamojo mėnesio operacijų sąskaitos faktūros paprastai išduodamos 5-ą kito mėnesio darbo dieną, todėl, jei atsiskaitymo informaciją atnaujinsite einamąjį mėnesį arba iki 5-os kito mėnesio darbo dienos, kitoje jūsų sąskaitoje faktūroje bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Bet kokie pakeitimai, atlikti po 5-os mėnesio darbo dienos, kai praėjusio mėnesio operacijų sąskaita faktūra jau bus išduota, bus nurodyti kito mėnesio sąskaitoje.
 • Pvz., tarkime, kad dabar yra gegužės mėnuo ir pakeitėte savo atsiskaitymo informaciją. Jei atsiskaitymo informaciją „Google Ads“ atnaujinsite iki birželio 5-os darbo dienos, kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą birželio darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija. Jei, pavyzdžiui, atsiskaitymo informaciją atnaujinsite birželio 6-ą darbo dieną, sąskaitoje faktūroje, kuri jau išduota (5-ą birželio darbo dieną), informacija nebus pakeista, tačiau kitoje sąskaitoje faktūroje (kuri bus išduota 5-ą liepos darbo dieną) bus rodoma nauja atsiskaitymo informacija.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas

Pastaba

Šie veiksmai taikomi tik klientams, kurių mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas.

Gausite trijų tipų dokumentus: mokesčių sąskaitą faktūrą, komercinę sąskaitą faktūrą ir mokėjimo kvitą (dar vadinamą „complemento de pago“), kai bus nustatytas sąskaitą faktūrą atitinkantis mokėjimas. Jei „Google Ads“ mokesčius mokate naudodami mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą, šiuos dokumentus galite gauti dviem toliau nurodytais būdais.

 1. El. paštu: dokumentus jums el. paštu išsiųsime per 5 darbo dienas kiekvieno mėnesio pradžioje. Joje bus pateikti prieš tai buvusio mėnesio mokesčiai. (Kad gautumėte šias sąskaitas faktūras, turėsite patvirtinti savo el. pašto adresą.)
 2. Savo paskyroje: elektroninės dokumentų versijos pasiekiamos jūsų „Google Ads“ paskyroje, jei norėtumėte jas peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti.
Sąskaitos faktūros radimas paskyroje

Jei pasirinktas mokėjimo nustatymas yra mėnesinis sąskaitų faktūrų išrašymas, toliau nurodyta, kaip galite rasti sąskaitas faktūras.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros mokėjimo valdytojo paskyros arba bet kurios virš jos esančios valdytojo paskyros.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon], tada pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai.
 3. Suraskite norimą peržiūrėti sąskaitą faktūrą stulpelyje „Dokumento numeris“.
 4. Pasirinkite norimas atsisiųsti sąskaitas faktūras ir viršuje dešinėje spustelėkite Atsisiųsti pasirinktas.
Raskite sąskaitas faktūras dar prieš naudodami mėnesinį sąskaitų faktūrų išrašymą

Jei norite pasiekti sąskaitas faktūras, kurios buvo sugeneruotos prieš pradedant naudoti mėnesinio sąskaitų faktūrų išrašymo metodą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti į puslapį „Atsiskaitymas“
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Atsiskaitymo pakeitimai.
 4. Spustelėkite „Sąskaitos faktūros sąranka“, kurios ankstesnes sąskaitas faktūras norite matyti.
 5. Spustelėkite nuorodą Operacijos, kad peržiūrėtumėte sąskaitas faktūras.
 6. Baigę viršutiniame kampe spustelėkite Grąžinti esamą sąranką.
Trūksta atsiskaitymo informacijos

Naujovinome atsiskaitymo sistemą ir jūsų ankstesnė atsiskaitymo suvestinė nebepasiekiama. Norėdami patikrinti mokesčių informaciją, vietoje jos galite naudoti kampanijos suvestinę.

Jei reikia ankstesnių sąskaitų faktūrų, susisiekite su mumis.

Jei jūsų atsiskaitymo adresas yra Ukrainoje ir nustatydami „Google Ads“ paskyrą pasirenkate mokesčių būseną „Nepriklausomas verslininkas“ arba „Juridinis asmuo“, apskaitos dokumentus jums teiks „Google“.

Nustatydami „Google Ads“ paskyrą, turėsite pasirinkti vieną iš šių mokesčių būsenų:

 • Asmeninis
 • Nepriklausomas verslininkas
 • Juridinis asmuo

Pasirinkimas yra nuolatinis ir vėliau nekeičiamas. „Google“ teiks apskaitos dokumentus tik tuomet, jei paskyroje nustatyta mokesčių būsena yra „Nepriklausomas verslininkas“ arba „Juridinis asmuo“.

Patikrinkite savo mokesčių būseną

Toliau aiškinama, kaip patikrinti mokesčių būseną.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Mokesčių būsena rodoma puslapio viduryje pateiktoje parinktyje „Mokėjimų profilis“.
Mūsų teikiami apskaitos dokumentai

Pateikiami kiekvienos „Google Ads“ paskyros apskaitos dokumentai. Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, kiekvienai paskyrai pateiksime po atskirą dokumentų rinkinį, net jei visos jos prijungtos prie vienos ar daugiau Mano klientų centro paskyrų.

Kai kurie atsiskaitymo dokumentai automatiškai pateikiami visiems tinkamiems reklamuotojams, o kitų dokumentų, jei reikia, turite prašyti. Toliau pateikta išsami informacija apie visus mūsų teikiamų dokumentų tipus:

  Kas tai yra Automatiškai teikiami tinkamiems reklamuotojams Tinkami reklamuotojai
Priėmimo aktas Siunčiama kas mėnesį, nurodoma paskutinės mėnesio dienos data. Šiame dokumente nurodyti faktiniai to mėnesio paskyros mokesčiai. Elektroninė versija: praėjusio apskaitos mėnesio sąskaitą faktūrą paskyroje galima atsisiųsti nuo 7 kiekvieno mėnesio dienos.

Popierinė kopija: siunčiama jūsų pašto adresu. Atkreipkite dėmesį, kad pristatymas paštu gali trukti iki 14 darbo dienų.
Visi nepriklausomi verslininkai ir juridiniai asmenys: elektronines kopijas galima atsisiųsti internetu, o popierinės kopijos siunčiamos paštu.
Suderinimo aktas Šiame dokumente nurodomi visos abipusės konkretaus laikotarpio, kuris prasideda sausio 1 d. ir negali būti ilgesnis nei vieni metai, atsiskaitymo operacijos tarp jūsų paskyros ir „Google“. Elektroninė versija: praėjusio apskaitos mėnesio sąskaitą faktūrą paskyroje galima atsisiųsti nuo 7 kiekvieno mėnesio dienos.

Popierinė kopija: siunčiama automatiškai kartą per metus sausio mėnesį.
Visi nepriklausomi verslininkai ir juridiniai asmenys
Taisyklės ir nuostatos Šiame dokumente pateiktos „Google Ads“ taisyklės ir nuostatos, su kuriomis sutikote nustatydami paskyrą. Elektroninė versija: galima atsisiųsti per 48 valandas po paskyros sukūrimo.

Popierinė kopija: automatiškai siunčiama kartu su PVM sąskaita faktūra, kai atliekate pirmąjį mokėjimą.

Juridiniai asmenys ir PVM mokėtojai nepriklausomi verslininkai: siunčiama, kaip aprašyta kairėje.

Nepriklausomi verslininkai, nesantys PVM mokėtojais: elektroninę kopiją galima atsisiųsti iš paskyros.

Pakeiskite pašto adresą

Toliau aiškinama, kaip galite pakeisti pašto adresą, kuriuo gaunate dokumentus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Skiltyje „Mokamoji paskyra“ raskite parinktį Sąskaitų faktūrų pristatymas paštu ir spustelėkite pieštuko piktogramą.
 4. Atnaujinkite adresą, tada spustelėkite Išsaugoti.

Dokumentai bus siunčiami nauju adresu, jei adresą pakeisite ne vėliau nei prieš 15 dienų iki mėnesio pabaigos. Atminkite, kad pakeitus šį lauką įmonės adresas paskyroje nepasikeičia.

Pakeiskite įmonės adresą

Pakeitus įmonės adresą, pasikeis dokumentuose spausdinamas adresas. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo nustatymai. Eiti ten dabar
 3. Skiltyje „Mokėjimų profilis“ raskite parinktį Įmonės pavadinimas ir adresas ir spustelėkite pieštuko piktogramą.
 4. Atnaujinkite adresą, tada spustelėkite Išsaugoti.

Veiksnių dokumentų užklausos ir dokumentų keitimai

Pateikite užklausą dėl dokumentų popierinių kopijų

Galite pateikti priėmimo akto, PVM sąskaitos faktūros, suderinimo akto ir išankstinės sąskaitos popierinių kopijų užklausas. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite Atsiskaitymo dokumentai.
 3. Virš lentelės pasirinkite norimą dienų seką.
 4. Spustelėkite rodyklę šalia dokumento, kurio užklausą norite pateikti, ir pasirinkite Pakartotinis spausdinimas.

Taip sugeneruojama pasirinkto dokumento popierinės kopijos užklausa. Dokumentas bus išsiųstas jūsų pašto adresu. Jokio patvirtinimo negausite, tiesiog žinokite, kad tai turite padaryti tik vieną kartą.

Pastaba

Popierinių kopijų užklausos apdorojamos per 48 valandas, o pristatymas paštu gali trukti iki 14 darbo dienų.

Trūksta popierinių kopijų arba dokumentai nusiųsti klaidingu adresu

Jei negavote popierinės kopijos arba jei kopija nusiųsta klaidingu adresu, paskyros puslapyje „Atsiskaitymo nustatymai“ patikrinkite pašto adresą. Kad ten apsilankytumėte, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon], pasirinkite Atsiskaitymas ir mokėjimai ir kairėje spustelėkite Nustatymai. Pašto adresas rodomas skiltyje „Mokamoji paskyra“. Jei adresas klaidingas, jį atnaujinkite atlikdami šio straipsnio skiltyje „Pašto adreso keitimas“ nurodytus veiksmus.

Atnaujinę adresą, palaukite 24 valandas, kol sistema bus sinchronizuojama. Tada, vykdydami šio straipsnio skiltyje „Dokumentų popierinių kopijų užklausa“ nurodytus veiksmus, pateikite reikalingų dokumentų tikslių popierinių kopijų užklausą.

Trūksta atsiskaitymo informacijos

Atnaujinome atsiskaitymo sistemą ir dabar atsiskaitymo informacija rodoma kitaip. Jei šiame puslapyje nebegalite matyti ankstesnės atsiskaitymo informacijos, spustelėkite Peržiūrėti paskyros veiklą iš senos atsiskaitymo sistemos virš esamos operacijų istorijos lentelės. Būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite atsisiųsti visas ankstesnes atsiskaitymo suvestines ir sąskaitas faktūras.

Jei nebegalite pasiekti atsiskaitymo suvestinės ir esate paraginti iš naujo įvesti atsiskaitymo informaciją, tačiau nenorite to daryti, susisiekite su mumis, kad galėtumėte gauti ankstesnę atsiskaitymo informaciją.

Dokumentai su klaidomis

Taikoma visiems dokumentams, išskyrus PVM sąskaitas faktūras: jei dokumente yra klaida, pirmiausia turite pataisyti informaciją savo paskyroje. Sistema šiuos duomenis sinchronizuos per 24 val. Tada paskyroje pateikite naujų dokumentų užklausą. Toliau nurodyta, kaip tai atlikti.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje esančiame meniu spustelėkite Operacijos arba Sąskaitos faktūros.
 4. Virš lentelės pasirinkite norimą dienų seką.
 5. Reikiamus dokumentus rasite atitinkamo mėnesio skiltyje.
 6. Spustelėkite rodyklę šalia dokumento, kurio užklausą norite pateikti, ir pasirinkite Pateikti užklausą dėl taisymo.

Sistema įkels naują elektroninę dokumento kopiją į paskyrą per 24 valandas, o per 5–10 dienų gausite popierines kopijas savo pašto adresu. Jokio patvirtinimo negausite, tiesiog žinokite, kad tai turite padaryti tik vieną kartą.

Nuskaityti, pasirašyti ir antspauduoti dokumentai

„Google“ neteikia nuskaitytų dokumentų. Tačiau puslapyje „Operacijų istorija“ galite atsisiųsti dokumentų „.pdf“ versijas. Norėdami ten apsilankyti, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Šie dokumentai nebus pasirašyti ir antspauduoti. Taip yra todėl, kad apskaitos ir mokesčių tikslais naudojami pasirašyti ir antspauduoti dokumentų spaudiniai yra lygiaverčiai nepasirašytų ir neantspauduotų dokumentų spaudiniams. Tačiau popierinės kopijos, kurias gausite pašto adresu, bus pasirašytos ir antspauduotos.

Kiti dažniausiai užduodami klausimai

Dokumentai su nuline bendrąja suma

Įmanoma gauti nulinės sumos sąskaitą faktūrą arba priėmimo aktą. Taip nutinka, kai į jūsų paskyrą yra įvestas reklamos kredito kodas ir visus jūsų mokesčius atsiskaitomuoju laikotarpiu padengia reklamos kredito suma. Išnaudojus reklamos kreditą, sąskaitoje faktūroje vėl bus nurodomi mokesčiai.

Priėmimo akto neatitikimai

Jei pastebite, kad į priėmimo aktą neįtrauktos kai kurios operacijos, gali būti, kad šios operacijos buvo atliktos kitoje „Google Ads“ paskyroje. Pavyzdžiui, mokėjimas atliktas kitoje jūsų įmonės vardu registruotoje „Google Ads“ paskyroje arba kitoje įmonėje, kurios paskyrą tvarkote. Taip nutinka, jei mokėdami nurodote kitai „Google Ads“ paskyrai priklausantį „Google“ banko sąskaitos numerį.

Kiekviena „Google Ads“ paskyra turi atskirą „Google“ banko sąskaitos numerį, kurį reikia nurodyti atliekant banko pavedimą. Jei manote, kad pavedimas galėjo nukeliauti į netinkamą sąskaitą, patikrinkite sąskaitos numerį, kurį nurodėte pervesdami pinigus, ir savo „Google Ads“ paskyros „Google“ banko sąskaitos numerį.

Toliau aiškinama, kaip patikrinti „Google Ads“ paskyros „Google“ banko sąskaitos numerį išankstinėje sąskaitoje.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir skiltyje „Atsiskaitymas“ pasirinkite Atsiskaitymo suvestinė. Eiti ten dabar
 3. Kairėje pateiktame meniu spustelėkite Operacijos.
 4. Eikite į pastarąjį mėnesį, kai atlikote mokėjimą, ir spustelėkite Dokumentai.
 5. Spustelėkite nuorodą Išankstinė sąskaita faktūra.
 6. Patikrinkite „Google“ banko sąskaitos numerį pinigų pervedimo užklausoje.

Jei paskyroje ir mokėjimo užsakyme esantys numeriai nesutampa, vadinasi, pervedimas buvo padarytas į kitą „Google Ads“ paskyrą. Jei abi paskyros registruotos to paties juridinio asmens vardu, pateikite paskyros, į kurią buvo pervesta, suderinimo akto užklausą.

Susijusi nuoroda

Jei nesate tikri, koks jūsų nustatymas

Kad patvirtintumėte mokėjimo nustatymą, spustelėkite veržliarakčio piktogramą Google Ads | tools [Icon] ir pasirinkite atsiskaitymas „Google Ads“ paskyroje. Mokėjimo nustatymą matysite viršuje, skiltyje Kaip mokate.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta