איך מקבלים חשבונית, דוח או קבלה על תשלום

 
מאוד פשוט להוריד את החשבונית על השימוש ב-Google Ads. רוצים לדעת איך? בחרו את המדינה הרלוונטית למעלה ואז בחרו את הגדרת תשלום החיוב שקבעתם בחשבון, ויוצגו לכם ההוראות המתאימות.

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

בחרו את הגדרת התשלום הרצויה:

תשלומים אוטומטיים או ידניים (רלוונטי לרוב המפרסמים)
ברוב המדינות לא תקבלו בדואר או באימייל מ-Google Ads מסמכים מסוימים, כמו חשבוניות מס מקומיות, דוחות או קבלות על תשלום. עם זאת, תוכלו לקבל את המסמכים האלה דרך החשבון. לקבלת הסבר כיצד לעשות זאת, לחצו על הקישורים שבהמשך. ההגדרות של המונחים המופיעים בדוח

דוחות אינם חיובים. מסמך זה הוא סיכום של פעילות החיוב בתקופת הזמן הרשומה בראש הדוח. כדי לעזור לכם להבין טוב יותר את הדוחות שמופקים עבורכם בחשבון Google Ads, ריכזנו כאן הגדרות של חלק מהמונחים הנפוצים.

מונחים הגדרות
יתרת פתיחה יתרה שהועברה מהחודש שעבר
סה"כ פעילות חדשה (כולל מע"מ במקרים רלוונטיים) עלויות חדשות שנצברו מאז שהופק הדוח האחרון, כולל הערכות של סכומי המס במקרים רלוונטיים
סה"כ התאמות (כולל מע"מ במקרים רלוונטיים) מדי פעם, ייתכן שיהיה צורך לבצע התאמות ביתרה בחשבון Google Ads. ברוב המקרים, התאמות מתבצעות בזיכוי שמועבר לחשבון בגלל הצגת יתר של מודעות.
סה"כ תשלומים שהתקבלו תשלומים שבוצעו בחשבון ידנית או באופן אוטומטי
יתרת סגירה

אסטרטגיית תשלום ידני: היתרה שזמינה לשימושכם בחשבון Google Ads

אסטרטגיית תשלום אוטומטי: יתרת החוב בחשבון Google Ads עבור השירותים שקיבלתם בחודש נתון

מסים ייתכן שיחולו ניכויי מסים או מס ערך מוסף (מע"מ) על העסק שלכם, בהתאם למיקומו. שיעורי המס והעמלות נקבעים על פי החוק בכל מדינה.
איתור והדפסה של חשבוניות מס מקומיות ודוחות מההווה ומהעבר
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים .
  לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. מגדירים את טווח התאריכים שמעל לטבלה בהתאם לחשבוניות המס או לדוח שרוצים להציג.
  • תצוגת ברירת המחדל היא '3 החודשים האחרונים', והיא כוללת את חשבוניות המס המקומיות, הדוחות, החיובים והזיכויים האחרונים שלכם.
  • כדי להציג פעילויות קודמות, משנים את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח. למשל, אם רוצים להציג חשבוניות מס מקומיות או דוחות מהשנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות השנה הנוכחית.
 5. לוחצים על מסמכים כדי לראות חשבוניות מס מקומיות או דוחות בטווח התאריכים שנבחר.
 6. לוחצים על המספר של המסמך שרוצים לראות ואז על הורדה.
  • הקישור לחשבוניות המס המקומיות ולדוחות של החודש הנוכחי לא יופיע לפני סוף החודש. אם החודש עוד לא הסתיים, במקום קישור יופיע הכיתוב "החשבונית עוד לא מוכנה".
  • אפשר לראות חשבוניות מס מקומיות ודוחות של חודש מסוים החל מיום העסקים החמישי בחודש שאחריו. למשל, חשבוניות המס המקומיות והדוחות של ספטמבר יהיו מוכנים ב-5 באוקטובר. חשבוניות מס מקומיות ודוחות לא מופקים בסופי שבוע או בימים שבהם הבנקים סגורים, כך שקבלת המסמכים עשויה להתעכב בתקופות אלה. בינתיים, תמיד אפשר להדפיס קבלה עבור כל תשלום.
  • חשבוניות מופקות עבור תשלומים שבוצעו בחודש המסוים, ולא עבור עלויות קליקים שהצטברו. אם לא בוצעו תשלומים בחשבונכם בחודש מסוים, לא תופק חשבונית מס מקומית לאותו חודש או שיופק מסמך ריק. אם לא הייתה מספיק פעילות בחשבונכם בחודש מסוים, גם לא יופק דוח לאותו חודש.

   אם אתם זכאים לקבל חשבוניות מס מקומיות, שימו לב שהדוחות בדרך כלל מופקים זמן קצר לפני חשבוניות המס המקומיות.

 7. ההורדה של חשבוניות המס המקומיות והדוחות למחשב תבוצע אוטומטית בפורמט PDF כדי שתוכלו לראות או להדפיס אותם.

 

טיפ

חשוב לוודא שחלונות קופצים אינם חסומים בהגדרות הדפדפן. חסימה של חלונות קופצים עלולה למנוע את ההורדה של חשבוניות המס המקומיות והדוחות למחשב.

הצגה או הדפסה של קבלה על תשלום

ייתכן שתרצו להדפיס קבלה על חיוב שבוצע במהלך החודש. מכיוון שחשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים רק ביום העסקים החמישי של החודש העוקב, ניתן להדפיס קבלה על תשלום לצורכי תיעוד. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. בטבלה, מגדירים את טווח התאריכים המתאים.
 5. בחלק העליון של הטבלה, ודא שהאפשרות תצוגת עסקאות מפורטת נבחרת, ולא האפשרות תצוגת סיכום.
 6. לוחצים על קישור תשלום המתאים בעמודה תיאור. קבלה ניתנת להדפסה תופיע בחלון חדש של הדפדפן או בכרטיסייה חדשה.
 7. כדי להדפיס את הקבלה, בוחרים באפשרות קובץ ולאחר מכן באפשרות הדפס מתפריט הדפדפן. כדי להוריד ולשמור עותק במחשב, לוחצים לחיצה ימנית ובוחרים שמירה בשם.
לא מצליחים למצוא את חשבוניות המס המקומיות והדוחות?
אם אתם לא מצליחים למצוא חשבוניות מס מקומיות או דוחות מסוימים, יכולות להיות לכך כמה סיבות:
 • חשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים פעם בחודש, אבל ייתכן שאתם מחויבים כמה פעמים במהלך החודש (תוכלו להדפיס קבלה עבור כל תשלום לצורך תיעוד). חשבונית מס מקומית או דוח לחודש מסוים יהיו זמינים ביום העסקים החמישי בחודש שלאחר מכן. למשל, חשבונית המס המקומית או הדוח של אפריל יהיו מוכנים עד 5 במאי (בהנחה שהתאריכים 1-5 במאי לא כוללים סוף שבוע).
 • אם לא היו בקשות תשלום בחשבונכם בחודש מסוים, לא תופק חשבונית מס מקומית לאותו חודש או שתופק חשבונית מס מקומית ריקה. אם לא הייתה מספיק פעילות בחשבונכם בחודש מסוים, גם לא יופק דוח לאותו חודש.
 • ייתכן שלא זכרתם להתאים את טווח התאריכים בטבלה של היסטוריית התשלומים. ודאו שטווח התאריכים שמעל לטבלה הוגדר כך שיתאים לחשבוניות המס המקומיות או הדוחות שאתם רוצים לראות.

  אם אתם זכאים לקבל חשבונית מס מקומית, שימו לב שהדוחות בדרך כלל מופקים זמן קצר לפני חשבונית המס המקומית.

טיפ

אם לא בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' (תנאי אשראי), Google לא תשלח בדואר או באימייל חשבוניות מס מקומיות או דוחות בגין תשלומים אוטומטיים או ידניים.

שינוי של חשבוניות המס המקומיות והדוחות

אחרי שחשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים, לא ניתן לבצע בהם שינויים. מגבלה זו חלה גם אם הייתה טעות בהזנת נתוני החיוב. עם זאת, תמיד אפשר לערוך את נתוני החיוב והשינויים יופיעו בחשבוניות המס המקומיות והדוחות הבאים.

כמו כן, לא ניתן לקבל חשבוניות מס מקומיות או דוחות לכל קמפיין בנפרד.

נתוני חיוב חסרים

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

קישורים רלוונטיים:

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

בחרו את הגדרת התשלום הרצויה:

תשלומים אוטומטיים או ידניים (רלוונטי לרוב המפרסמים)
ברוב המדינות לא תקבלו בדואר או באימייל מ-Google Ads מסמכים מסוימים, כמו חשבוניות מס מקומיות, דוחות או קבלות על תשלום. עם זאת, תוכלו לקבל את המסמכים האלה דרך החשבון. לקבלת הסבר כיצד לעשות זאת, לחצו על הקישורים שבהמשך.  חיפוש והדפסה של חשבוניות קודמות ונוכחיות
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים .
  לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. מגדירים את טווח התאריכים שמעל לטבלה בהתאם לחשבוניות שרוצים לראות.
  • תצוגת ברירת המחדל היא '3 החודשים האחרונים', ובה תוכלו לראות את החשבוניות, החיובים והזיכויים האחרונים שלכם.
  • כדי להציג פעילויות קודמות, משנים את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח. לדוגמה, אם רוצים להציג חשבוניות מהשנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות השנה הנוכחית.
 5. לוחצים על מסמכים כדי להציג את כל החשבוניות החודשיות שהונפקו בטווח התאריכים שבחרתם.
 6. לוחצים על מספר החשבונית שרוצים להציג, ולאחר מכן לוחצים על הורדה.
  • הקישור לחשבונית המס של החודש הנוכחי לא יופיע לפני סוף החודש. אם החודש עוד לא הסתיים, במקום הקישור יופיע הכיתוב "החשבונית עוד לא מוכנה".
  • אפשר לראות את חשבונית המס של חודש מסוים רק החל מיום העסקים החמישי בחודש שאחריו. לדוגמה, חשבונית ספטמבר תהיה מוכנה ב-5 באוקטובר. חשבוניות לא מופקות בסופי שבוע או בימים שבהם הבנקים סגורים, כך שקבלת החשבונית עשויה להתעכב בתקופות אלה. בינתיים, תמיד אפשר להדפיס קבלה עבור כל תשלום.
  • חשבוניות מופקות עבור תשלומים שבוצעו בחודש המסוים, ולא עבור עלויות קליקים שהצטברו. אם לא בוצעו תשלומים בחשבונכם בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו חודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 7. הורדת החשבונית למחשב תתבצע באופן אוטומטי, כדי שתוכלו לצפות בה או להדפיס אותה.

 

טיפ

כדאי לודא שהגדרות הדפדפן לא חוסמות חלונות קופצים, דבר שעלול למנוע את הורדת החשבוניות.

הצגה או הדפסה של קבלה על תשלום

ייתכן שתרצו להדפיס קבלה על חיוב שבוצע במהלך החודש. הדוח החודשי מופק רק ביום העסקים החמישי בחודש העוקב, אבל אפשר להדפיס קבלה על תשלום מהרשומות בחשבון. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. בטבלה, מגדירים את טווח התאריכים המתאים.
 5. בחלק העליון של הטבלה, ודא שהאפשרות תצוגת עסקאות מפורטת נבחרת, ולא האפשרות תצוגת סיכום.
 6. לוחצים על קישור תשלום המתאים בעמודה תיאור. קבלה ניתנת להדפסה תופיע בחלון חדש של הדפדפן או בכרטיסייה חדשה.
 7. כדי להדפיס את הקבלה, בוחרים באפשרות קובץ ולאחר מכן באפשרות הדפס מתפריט הדפדפן. כדי להוריד ולשמור עותק במחשב, לוחצים לחיצה ימנית ובוחרים שמירה בשם.
קשיים במציאת החשבונית
אם אתם לא מצליחים למצוא חשבונית מסוימת, יכולות להיות לכך כמה סיבות:
 • חשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים פעם בחודש, אבל ייתכן שאתם מחויבים כמה פעמים במהלך החודש (תוכלו להדפיס קבלה עבור כל תשלום לצורך תיעוד). חשבונית מס מקומית או דוח לחודש מסוים יהיו זמינים ביום העסקים החמישי בחודש שלאחר מכן. למשל, חשבונית המס המקומית או הדוח של אפריל יהיו מוכנים עד 5 במאי (בהנחה שהתאריכים 1-5 במאי לא כוללים סוף שבוע).
 • אם לא הופיעו בקשות לתשלום בחשבון בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו החודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 • ייתכן שלא זכרתם להתאים את טווח התאריכים בטבלה של היסטוריית התשלומים. ודאו שטווח התאריכים שמעל לטבלה הוגדר כך שיתאים לחשבוניות שאתם רוצים לראות.

טיפ

אם לא בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' (תנאי אשראי), Google לא תשלח בדואר או באימייל חשבוניות בגין תשלומים אוטומטיים או ידניים.

ביצוע שינויים בחשבונית

אם נתוני החיוב שלכם השתנו, יש כמה דברים שחשוב לזכור בנוגע למידע המופיע בחשבונית המס:

 • בדרך כלל, המערכת מנפיקה חשבוניות מס ביום העסקים החמישי בכל חודש עבור החודש הקודם. לכן, אם מעדכנים את נתוני החיוב לפני סוף החודש או לפני יום הנפקת החשבונית, החשבונית הבאה מונפקת עם נתוני החיוב העדכניים. כל שינוי שמתבצע אחרי יום העסקים החמישי בחודש, כלומר אחרי שהחשבונית של החודש הקודם כבר הונפקה, מופיע רק בחשבונית של החודש הבא.
 • לדוגמה, נניח שעכשיו חודש מאי, ונתוני החיוב שלכם השתנו. אם תעדכנו את נתוני החיוב ב-Google Ads לפני יום העסקים החמישי בחודש יוני, החשבונית הבאה תכלול את הנתונים החדשים. אם תעדכנו את נתוני החיוב ביום העסקים השישי ביוני, החשבונית שכבר הונפקה ביום העסקים החמישי ביוני לא תתעדכן, אבל החשבונית הבאה, שתונפק ביום העסקים החמישי ביולי, כבר תונפק עם נתוני החיוב העדכניים.
נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

קישורים רלוונטיים:

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

בחרו את הגדרת התשלום הרצויה:

תשלומים אוטומטיים או ידניים (רלוונטי לרוב המפרסמים)

ברוב המדינות לא תקבלו בדואר או באימייל מ-Google Ads מסמכים מסוימים, כמו חשבוניות מס מקומיות, דוחות או קבלות על תשלום. עם זאת, תוכלו לקבל את המסמכים האלה דרך החשבון. לקבלת הסבר כיצד לעשות זאת, לחצו על הקישורים שבהמשך.  חיפוש והדפסה של חשבוניות קודמות ונוכחיות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים .
  לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. מגדירים את טווח התאריכים שמעל לטבלה בהתאם לחשבוניות שרוצים לראות.
  • תצוגת ברירת המחדל היא '3 החודשים האחרונים', ובה תוכלו לראות את החשבוניות, החיובים והזיכויים האחרונים שלכם.
  • כדי להציג פעילויות קודמות, משנים את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח. לדוגמה, אם רוצים להציג חשבוניות מהשנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות השנה הנוכחית.
 5. לוחצים על מסמכים כדי להציג כל חשבונית זמינה מסוג "חשבונית מס – הודו" שהונפקה בטווח התאריכים.
 6. לוחצים על מספר החשבונית שרוצים להציג, ולאחר מכן לוחצים על הורדה.
  • הקישור לחשבונית המס של החודש הנוכחי לא יופיע לפני סוף החודש. אם החודש עוד לא הסתיים, במקום הקישור יופיע הכיתוב "החשבונית עוד לא מוכנה".
  • אפשר לראות חשבוניות מס של חודש מסוים החל מיום העסקים החמישי בחודש שאחריו. לדוגמה, חשבונית ספטמבר תהיה מוכנה ביום העסקים השביעי של אוקטובר. חשבוניות לא מופקות בסופי שבוע או בימים שבהם הבנקים סגורים, כך שקבלת החשבונית עשויה להתעכב בתקופות אלה. בינתיים, תמיד אפשר להדפיס קבלה עבור כל תשלום.
  • חשבוניות מופקות עבור תשלומים שבוצעו בחודש המסוים, ולא עבור עלויות קליקים שהצטברו. אם לא בוצעו תשלומים בחשבונכם בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו חודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 7. הורדת החשבונית למחשב תתבצע באופן אוטומטי, כדי שתוכלו לצפות בה או להדפיס אותה.

טיפ

כדאי לודא שהגדרות הדפדפן לא חוסמות חלונות קופצים, דבר שעלול למנוע את הורדת החשבוניות.

הצגה או הדפסה של קבלה על תשלום

ייתכן שתרצו להדפיס קבלה על חיוב שבוצע במהלך החודש. הדוח החודשי מופק רק ביום העסקים השביעי בחודש העוקב, אבל אפשר להדפיס קבלה על תשלום מהרשומות בחשבון. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. בטבלה, מגדירים את טווח התאריכים המתאים.
 5. בחלק העליון של הטבלה, ודא שהאפשרות תצוגת עסקאות מפורטת נבחרת, ולא האפשרות תצוגת סיכום.
 6. לוחצים על קישור תשלום המתאים בעמודה תיאור. קבלה ניתנת להדפסה תופיע בחלון חדש של הדפדפן או בכרטיסייה חדשה.
 7. כדי להדפיס את הקבלה, בוחרים באפשרות קובץ ולאחר מכן באפשרות הדפס מתפריט הדפדפן. כדי להוריד ולשמור עותק במחשב, לוחצים לחיצה ימנית ובוחרים שמירה בשם.
קשיים במציאת החשבונית
אם אתם לא מצליחים למצוא חשבונית מסוימת, יכולות להיות לכך כמה סיבות:
 • חשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים פעם בחודש, אבל ייתכן שאתם מחויבים כמה פעמים במהלך החודש (תוכלו להדפיס קבלה עבור כל תשלום לצורך תיעוד). חשבונית מס מקומית או דוח לחודש מסוים יהיו זמינים ביום העסקים החמישי בחודש שלאחר מכן. למשל, חשבונית המס המקומית או הדוח של אפריל יהיו מוכנים עד 5 במאי (בהנחה שהתאריכים 1-5 במאי לא כוללים סוף שבוע).
 • אם לא הופיעו בקשות לתשלום בחשבון בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו החודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 • ייתכן שלא זכרתם להתאים את טווח התאריכים בטבלה של היסטוריית התשלומים. ודאו שטווח התאריכים שמעל לטבלה הוגדר כך שיתאים לחשבוניות שאתם רוצים לראות.

טיפ

אם לא בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' (תנאי אשראי), Google לא תשלח בדואר או באימייל חשבוניות בגין תשלומים אוטומטיים או ידניים.

ביצוע שינויים בחשבונית

אם נתוני החיוב שלכם השתנו, יש כמה דברים שחשוב לזכור בנוגע למידע המופיע בחשבונית המס:

 • בדרך כלל, המערכת מנפיקה חשבוניות מס ביום העסקים החמישי בכל חודש עבור החודש הקודם. לכן, אם מעדכנים את נתוני החיוב לפני סוף החודש או לפני יום הנפקת החשבונית, החשבונית הבאה מונפקת עם נתוני החיוב העדכניים. כל שינוי שמתבצע אחרי יום העסקים החמישי בחודש, כלומר אחרי שהחשבונית של החודש הקודם כבר הונפקה, מופיע רק בחשבונית של החודש הבא.
 • לדוגמה, נניח שעכשיו חודש מאי, ונתוני החיוב שלכם השתנו. אם תעדכנו את נתוני החיוב ב-Google Ads לפני יום העסקים החמישי בחודש יוני, החשבונית הבאה תכלול את הנתונים החדשים. אם תעדכנו את נתוני החיוב ביום העסקים השישי ביוני, החשבונית שכבר הונפקה ביום העסקים החמישי ביוני לא תתעדכן, אבל החשבונית הבאה, שתונפק ביום העסקים החמישי ביולי, כבר תונפק עם נתוני החיוב העדכניים.
נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

קישורים רלוונטיים:

בחרו את הגדרת התשלום הרצויה:

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

תשלומים אוטומטיים או ידניים (רלוונטי לרוב המפרסמים)

ברוב המדינות לא תקבלו בדואר או באימייל מ-Google Ads מסמכים מסוימים, כמו חשבוניות מס מקומיות, דוחות או קבלות על תשלום. עם זאת, תוכלו לקבל את המסמכים האלה דרך החשבון. לקבלת הסבר כיצד לעשות זאת, לחצו על הקישורים שבהמשך. 

בחודשים ינואר עד אפריל 2015, דוחות חודשיים פוצלו לשניים והופק דוח על תשלומים ודוח על המע"מ. אם אתם רוצים לבדוק את חיובי המע"מ בחודשים האלה, חשוב שתקפידו לעיין בחשבונית הנפרדת על חיוב המע"מ.

ההגדרות של המונחים המופיעים בדוח

דוחות אינם חיובים. מסמך זה הוא סיכום של פעילות החיוב בתקופת הזמן הרשומה בראש הדוח. כדי לעזור לכם להבין טוב יותר את הדוחות שמופקים עבורכם בחשבון Google Ads, ריכזנו כאן הגדרות של חלק מהמונחים הנפוצים.

מונחים הגדרות
יתרת פתיחה יתרה שהועברה מהחודש שעבר
סה"כ פעילות חדשה (כולל מע"מ במקרים רלוונטיים) עלויות חדשות שנצברו מאז שהופק הדוח האחרון, כולל הערכות של סכומי המס במקרים רלוונטיים
סה"כ התאמות (כולל מע"מ במקרים רלוונטיים) מדי פעם, ייתכן שיהיה צורך לבצע התאמות ביתרה בחשבון Google Ads. ברוב המקרים, התאמות מתבצעות בזיכוי שמועבר לחשבון בגלל הצגת יתר של מודעות.
סה"כ תשלומים שהתקבלו תשלומים שבוצעו בחשבון ידנית או באופן אוטומטי
יתרת סגירה

אסטרטגיית תשלום ידני: היתרה שזמינה לשימושכם בחשבון Google Ads

אסטרטגיית תשלום אוטומטי: יתרת החוב בחשבון Google Ads עבור השירותים שקיבלתם בחודש נתון

מסים ייתכן שיחולו ניכויי מסים או מס ערך מוסף (מע"מ) על העסק שלכם, בהתאם למיקומו. שיעורי המס והעמלות נקבעים על פי החוק בכל מדינה.
חיפוש והדפסה של חשבוניות קודמות ונוכחיות
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. Go to Billing
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. מגדירים את טווח התאריכים שמעל לטבלה בהתאם לחשבוניות שרוצים לראות.
  • תצוגת ברירת המחדל היא '3 החודשים האחרונים', ובה תוכלו לראות את החיובים, הזיכויים והחשבוניות האחרונים שלכם.
  • כדי לצפות בחשבוניות קודמות, משנים את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח. לדוגמה, אם רוצים להציג חשבוניות מהשנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות השנה הנוכחית.
 5. בטבלה, לוחצים על מסמכים מתחת לחודש שלגביו רוצים לראות חשבונית.
 6. לוחצים על התפריט הנפתח חשבונית חודשית. אם רוצים לראות את כל החשבוניות מינואר עד אפריל 2015, צריך ללחוץ גם על התפריט הנפתח חשבונית מס עבור האיחוד האירופי כדי לראות את חשבונית המע"מ הנפרדת.
 7. לוחצים על מספר החשבונית.
  • הקישור לחשבונית המס של החודש הנוכחי לא יופיע לפני סוף החודש. אם החודש עוד לא הסתיים, במקום הקישור יופיע הכיתוב "החשבונית עוד לא מוכנה".
  • אפשר לראות את חשבונית המס של חודש מסוים רק החל מיום העסקים החמישי בחודש שאחריו. לדוגמה, חשבונית ספטמבר תהיה מוכנה ב-5 באוקטובר. חשבוניות לא מופקות בסופי שבוע או בימים שבהם הבנקים סגורים, כך שקבלת החשבונית עשויה להתעכב בתקופות אלה. בינתיים, תמיד אפשר להדפיס קבלה עבור כל תשלום.
  • חשבוניות מופקות עבור תשלומים שבוצעו בחודש המסוים, ולא עבור עלויות קליקים שהצטברו. אם לא הופיעו בחשבון בקשות לתשלום בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו החודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 8. החשבונית תיפתח בחלון דפדפן חדש. כדי להדפיס את החשבונית, בתפריט הדפדפן לחץ על קובץ ולאחר מכן על הדפס. תוכל גם ללחוץ לחיצה ימנית על החשבונית ולאחר מכן ללחוץ על הדפס. אם אתה רוצה להוריד את החשבונית ולשמור עותק שלה במחשב שלך, לחץ לחיצה ימנית ובחר באפשרות שמירה בשם.

טיפ

כדאי לודא שהגדרות הדפדפן לא חוסמות חלונות קופצים, דבר שעלול למנוע את הורדת החשבונית.

הצגה או הדפסה של קבלה על תשלום

ייתכן שתרצו להדפיס קבלה על חיוב שבוצע במהלך החודש. הדוח החודשי מופק רק ביום העסקים החמישי בחודש העוקב, אבל אפשר להדפיס קבלה על תשלום מהרשומות בחשבון. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. Go to Billing
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. בטבלה, מגדירים את טווח התאריכים המתאים.
 5. בחלק העליון של הטבלה, ודא שהאפשרות תצוגת עסקאות מפורטת נבחרת, ולא האפשרות תצוגת סיכום.
 6. לוחצים על קישור תשלום המתאים בעמודה תיאור. קבלה ניתנת להדפסה תופיע בחלון דפדפן חדש.
 7. כדי להדפיס את הקבלה, בחר באפשרות קובץ ולאחר מכן באפשרות הדפס מתפריט הדפדפן. כדי להוריד ולשמור עותק במחשב, לוחצים לחיצה ימנית ובוחרים שמירה בשם.
קשיים במציאת החשבונית
אם אתם לא מצליחים למצוא חשבונית מסוימת, יכולות להיות לכך כמה סיבות:
 • חשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים פעם בחודש, אבל ייתכן שאתם מחויבים כמה פעמים במהלך החודש (תוכלו להדפיס קבלה עבור כל תשלום לצורך תיעוד). חשבונית מס מקומית או דוח לחודש מסוים יהיו זמינים ביום העסקים החמישי בחודש שלאחר מכן. למשל, חשבונית המס המקומית או הדוח של אפריל יהיו מוכנים עד 5 במאי (בהנחה שהתאריכים 1-5 במאי לא כוללים סוף שבוע).
 • אם לא הופיעו בקשות לתשלום בחשבון בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו החודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 • ייתכן שלא זכרת להתאים את טווח התאריכים בטבלה של היסטוריית העסקאות. ודאו שטווח התאריכים שמעל לטבלה הוגדר כך שיתאים לחשבוניות שאתם רוצים לראות.

טיפ

אם לא בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' (תנאי אשראי), Google לא תשלח בדואר או באימייל חשבוניות בגין תשלומים אוטומטיים או ידניים.

ביצוע שינויים בחשבונית

אם נתוני החיוב שלכם השתנו, יש כמה דברים שחשוב לזכור בנוגע למידע המופיע בחשבונית המס:

 • בדרך כלל, המערכת מנפיקה חשבוניות מס ביום העסקים החמישי בכל חודש עבור החודש הקודם. לכן, אם מעדכנים את נתוני החיוב לפני סוף החודש או לפני יום הנפקת החשבונית, החשבונית הבאה מונפקת עם נתוני החיוב העדכניים. כל שינוי שמתבצע אחרי יום העסקים החמישי בחודש, כלומר אחרי שהחשבונית של החודש הקודם כבר הונפקה, מופיע רק בחשבונית של החודש הבא.
 • לדוגמה, נניח שעכשיו חודש מאי, ונתוני החיוב שלכם השתנו. אם תעדכנו את נתוני החיוב ב-Google Ads לפני יום העסקים החמישי בחודש יוני, החשבונית הבאה תכלול את הנתונים החדשים. אם תעדכנו את נתוני החיוב ביום העסקים השישי ביוני, החשבונית שכבר הונפקה ביום העסקים החמישי ביוני לא תתעדכן, אבל החשבונית הבאה, שתונפק ביום העסקים החמישי ביולי, כבר תונפק עם נתוני החיוב העדכניים.
יכול להיות שהחשבונית לא כוללת מע"מ

המשרדים הראשיים של Google באירופה נמצאים בדבלין, אירלנד (Google Ireland Ltd.‎). לכן, מפרסמים ב-Google עם כתובת לחיוב באיחוד האירופי מחויבים ומקבלים שירותים בהתאם ל-Google Ireland Ltd.‎. עלויות Google Ads לא יכללו מע"מ אם כתובת העסק שלכם נמצאת באיחוד האירופי, אך מחוץ לאירלנד. במקום זאת, באפשרותכם להעריך עצמאית את גובה המע"מ שלכם לפי החוק המקומי במדינתכם החברה באיחוד האירופי. טבלה נפרדת של עלויות מע"מ רלוונטיות כלולה בחשבונית. בחודשים ינואר עד אפריל 2015, הונפקו חשבוניות מע"מ בנפרד מחשבוניות התשלום החודשיות.

למידע נוסף, קרא את המאמר שלנו בנושא מסים.

נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

קישורים רלוונטיים:

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

בחרו את הגדרת התשלום הרצויה:

תשלומים אוטומטיים או ידניים (רלוונטי לרוב המפרסמים)

ברוב המדינות לא תקבלו בדואר או באימייל מ-Google Ads מסמכים מסוימים, כמו חשבוניות מס מקומיות, דוחות או קבלות על תשלום. עם זאת, תוכלו לקבל את המסמכים האלה דרך החשבון. לקבלת הסבר כיצד לעשות זאת, לחצו על הקישורים שבהמשך.  חיפוש והדפסה של חשבוניות קודמות ונוכחיות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. הגדר את טווח התאריכים שמעל לטבלה בהתאם לחשבוניות שתרצה לראות.
  • תצוגת ברירת המחדל היא '3 החודשים האחרונים', ובה תוכלו לראות את החיובים, הזיכויים והחשבוניות האחרונים שלכם.
  • כדי לצפות בחשבוניות קודמות, משנים את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח. לדוגמה, אם רוצים להציג חשבוניות מהשנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות השנה הנוכחית.
 4. בטבלה לוחצים על מספר החשבונית ליד החודש שאת החשבונית שלו רוצים לראות.
  • הקישור לחשבונית המס של החודש הנוכחי לא יופיע לפני סוף החודש. אם החודש עוד לא הסתיים, במקום הקישור יופיע הכיתוב "החשבונית עוד לא מוכנה".
  • אפשר לראות את חשבונית המס של חודש מסוים רק החל מיום העסקים החמישי בחודש שאחריו. לדוגמה, חשבונית ספטמבר תהיה מוכנה ב-5 באוקטובר. חשבוניות לא מופקות בסופי שבוע או בימים שבהם הבנקים סגורים, כך שקבלת החשבונית עשויה להתעכב בתקופות אלה.
  • חשבוניות מופקות עבור ההוצאה בחודש המסוים, ולא עבור תשלום שבוצע. אם חשבונכם לא צבר הוצאה בחודש מסוים, לא תופק חשבונית עבור אותו החודש.
  • אם אתם משלמים בהעברה בנקאית, בהמחאה או דרך כספומט, תקבלו חשבונית. אם אתם משלמים בכרטיס אשראי, תקבלו דוח מ-Google עבור התשלום שלכם.
 5. החשבונית תיפתח בחלון דפדפן חדש. אם תרצה להוריד את החשבונית ולשמור עותק שלה במחשב כקובץ PDF, לחץ לחיצה ימנית ובחר שמירה בשם. כדי להדפיס את החשבונית, בתפריט הדפדפן לחץ על קובץ ולאחר מכן על הדפס. לחלופין, תוכל ללחוץ לחיצה ימנית על החשבונית ולאחר מכן ללחוץ על הדפס.

טיפ

ודא שהגדרות הדפדפן לא חוסמות פריטים קופצים, מפני שהן ימנעו את פתיחת החשבונית.

קשיים במציאת החשבונית
אם אתם לא מצליחים למצוא חשבונית מסוימת, יכולות להיות לכך כמה סיבות:
 • חשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים פעם בחודש, אבל ייתכן שאתם מחויבים כמה פעמים במהלך החודש (תוכלו להדפיס קבלה עבור כל תשלום לצורך תיעוד). חשבונית מס מקומית או דוח לחודש מסוים יהיו זמינים ביום העסקים החמישי בחודש שלאחר מכן. למשל, חשבונית המס המקומית או הדוח של אפריל יהיו מוכנים עד 5 במאי (בהנחה שהתאריכים 1-5 במאי לא כוללים סוף שבוע).
 • אם לא נצברו עלויות בחודש מסוים, לא מונפקת חשבונית לאותו חודש.
 • ייתכן שלא זכרתם להתאים את טווח התאריכים בטבלה של היסטוריית התשלומים. ודאו שטווח התאריכים שמעל לטבלה הוגדר כך שיתאים לחשבוניות שאתם רוצים לראות.

טיפ

אם לא בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' (תנאי אשראי), Google לא תשלח בדואר או באימייל חשבוניות בגין תשלומים אוטומטיים או ידניים.

ביצוע שינויים בחשבונית

אם נתוני החיוב שלכם השתנו, יש כמה דברים שחשוב לזכור בנוגע למידע המופיע בחשבונית המס:

 • בדרך כלל, המערכת מנפיקה חשבוניות מס ביום העסקים החמישי בכל חודש עבור החודש הקודם. לכן, אם מעדכנים את נתוני החיוב לפני סוף החודש או לפני יום הנפקת החשבונית, החשבונית הבאה מונפקת עם נתוני החיוב העדכניים. כל שינוי שמתבצע אחרי יום העסקים החמישי בחודש, כלומר אחרי שהחשבונית של החודש הקודם כבר הונפקה, מופיע רק בחשבונית של החודש הבא.
 • לדוגמה, נניח שעכשיו חודש מאי, ונתוני החיוב שלכם השתנו. אם תעדכנו את נתוני החיוב ב-Google Ads לפני יום העסקים החמישי בחודש יוני, החשבונית הבאה תכלול את הנתונים החדשים. אם תעדכנו את נתוני החיוב ביום העסקים השישי ביוני, החשבונית שכבר הונפקה ביום העסקים החמישי ביוני לא תתעדכן, אבל החשבונית הבאה, שתונפק ביום העסקים החמישי ביולי, כבר תונפק עם נתוני החיוב העדכניים.
נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

קישורים רלוונטיים:

חשבונית חודשית

הערה

צעדים אלה רלוונטיים רק ללקוחות שבחרו בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית'. רוב המפרסמים משתמשים בתשלום אוטומטי או בתשלום ידני. אם הגדרת התשלום שלכם היא תשלום אוטומטי או ידני, יש לעיין בשלבים שלמעלה.

אם אתם משלמים את העלויות ב-Google Ads באמצעות חשבונית חודשית, תוכלו לקבל חשבונית בשלוש דרכים:

 1. אימייל: נשלח אליכם את החשבונית באימייל במהלך 5 הימים הראשונים בכל חודש. החשבונית תכלול את העלויות של החודש הקודם. (עליכם לאמת את כתובת האימייל שלכם כדי לקבל את החשבוניות).
 2. החשבון שלכם: גרסה אלקטרונית של החשבונית תהיה זמינה בחשבון Google Ads שלכם כדי שתוכלו להציג, להדפיס או להוריד אותה.
חיפוש חשבונית בחשבון

אם בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית', תוכלו למצוא את החשבוניות באופן הבא:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על מסמכים מהתפריט הנפתח שמימין.
 4. מחפשים בעמודה מספר המסמך את החשבונית שרוצים להציג.
 5. בוחרים את החשבוניות שרוצים להוריד. לאחר מכן, לוחצים על האפשרות הורדת הפריטים שנבחרו בפינה השמאלית העליונה.

כדי להוריד תעודות זיכוי וחשבוניות פיסקליות אלקטרוניות, מחפשים את מספר החשבונית כפי שמוסבר למעלה ולאחר מכן פועלים לפי ההוראות הבאות.

 1. לוחצים על מספר החשבונית.
 2. לוחצים על מסמכים.
 3. לוחצים על חשבוניות אלקטרוניות ותעודות זיכוי.
 4. לוחצים על מספר החשבונית הפיסקלית האלקטרונית כדי להוריד אותה.
חיפוש חשבוניות מהתקופה שקדמה לשימוש בחשבונית חודשית

כדי לגשת לחשבוניות שהופקו לפני שעברתם לחיוב בחשבונית חודשית, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לחץ על הקישור העברות חיוב בצד הדף.
 4. לוחצים על החשבון לחיוב שאת החשבוניות הקודמות שהונפקו בו רוצים לראות.
 5. לוחצים על הקישור עסקאות כדי להציג את החשבוניות.
 6. כשתסיים, לחץ על האפשרות חזרה להגדרה הנוכחית שבפינה העליונה.
נתוני חיוב חסרים

שדרגנו את מערכת החיוב לגרסה חדשה, ובעקבות השדרוג סיכום החיובים הקודמים שלכם כבר לא זמין. אם רוצים לאמת פרטי עלויות, אפשר להיכנס לסיכום של נתוני הקמפיין במקום לסיכום החיובים.

אם רוצים לקבל חשבוניות קודמות, אפשר לפנות אלינו.

בחרו את הגדרת התשלום הרצויה:

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

תשלומים אוטומטיים או ידניים (רלוונטי לרוב המפרסמים)

ברוב המדינות לא תקבלו בדואר או באימייל מ-Google Ads מסמכים מסוימים, כמו חשבוניות מס מקומיות, דוחות או קבלות על תשלום. עם זאת, תוכלו לקבל את המסמכים האלה דרך החשבון. לקבלת הסבר כיצד לעשות זאת, לחצו על הקישורים שבהמשך. 

חיפוש והדפסה של חשבוניות קודמות ונוכחיות
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. מגדירים את טווח התאריכים שמעל לטבלה בהתאם לחשבוניות שרוצים לראות.
  • תצוגת ברירת המחדל היא '3 החודשים האחרונים', ובה תוכלו לראות את החיובים, הזיכויים והחשבוניות האחרונים שלכם.
  • כדי לצפות בחשבוניות קודמות, משנים את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח. לדוגמה, אם רוצים להציג חשבוניות מהשנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות השנה הנוכחית.
 5. בטבלה לחץ על התפריט הנפתח מסמכים מתחת לחודש שלגביו תרצה לראות חשבונית.
 6. לוחצים על התפריט הנפתח חשבונית חודשית.
 7. לוחצים על מספר החשבונית.
  • הקישור לחשבונית המס של החודש הנוכחי לא יופיע לפני סוף החודש. אם החודש עוד לא הסתיים, במקום הקישור יופיע הכיתוב "החשבונית עוד לא מוכנה".
  • אפשר לראות את חשבונית המס של חודש מסוים רק החל מיום העסקים החמישי בחודש שאחריו. לדוגמה, חשבונית ספטמבר תהיה מוכנה ב-5 באוקטובר. חשבוניות לא מופקות בסופי שבוע או בימים שבהם הבנקים סגורים, כך שקבלת החשבונית עשויה להתעכב בתקופות אלה. בינתיים, תמיד אפשר להדפיס קבלה עבור כל תשלום.
  • חשבוניות מופקות עבור תשלומים שבוצעו בחודש המסוים, ולא עבור עלויות קליקים שהצטברו. אם לא הופיעו בחשבון בקשות לתשלום בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו החודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 8. החשבונית תיפתח בחלון דפדפן חדש. כדי להדפיס את החשבונית, בתפריט הדפדפן לחץ על קובץ ולאחר מכן על הדפס. תוכל גם ללחוץ לחיצה ימנית על החשבונית ולאחר מכן ללחוץ על הדפס. אם אתה רוצה להוריד את החשבונית ולשמור עותק שלה במחשב שלך, לחץ לחיצה ימנית ובחר באפשרות שמירה בשם.

טיפ

ודא שהגדרות הדפדפן לא חוסמות פריטים קופצים, מפני שהן ימנעו את פתיחת החשבונית.

הצגה או הדפסה של קבלה על תשלום

ייתכן שתרצו להדפיס קבלה על חיוב שבוצע במהלך החודש. הדוח החודשי מופק רק ביום העסקים החמישי בחודש העוקב, אבל אפשר להדפיס קבלה על תשלום מהרשומות בחשבון. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמימין, או מחפשים את הכרטיס "עסקאות" שמוצג במרכז הדף ולוחצים על הצגת עסקאות.
 4. בטבלה, מגדירים את טווח התאריכים המתאים.
 5. בחלק העליון של הטבלה, ודא שהאפשרות תצוגת עסקאות מפורטת נבחרת, ולא האפשרות תצוגת סיכום.
 6. לוחצים על קישור תשלום המתאים בעמודה תיאור. קבלה ניתנת להדפסה תופיע בחלון דפדפן חדש.
 7. כדי להדפיס את הקבלה, בחר באפשרות קובץ ולאחר מכן באפשרות הדפס מתפריט הדפדפן. כדי להוריד ולשמור עותק במחשב, לוחצים לחיצה ימנית ובוחרים שמירה בשם.
קשיים במציאת החשבונית
אם אתם לא מצליחים למצוא חשבונית מסוימת, יכולות להיות לכך כמה סיבות:
 • חשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים פעם בחודש, אבל ייתכן שאתם מחויבים כמה פעמים במהלך החודש (תוכלו להדפיס קבלה עבור כל תשלום לצורך תיעוד). חשבונית מס מקומית או דוח לחודש מסוים יהיו זמינים ביום העסקים החמישי בחודש שלאחר מכן. למשל, חשבונית המס המקומית או הדוח של אפריל יהיו מוכנים עד 5 במאי (בהנחה שהתאריכים 1-5 במאי לא כוללים סוף שבוע).
 • אם לא הופיעו בקשות לתשלום בחשבון בחודש מסוים, לא תונפק חשבונית לאותו החודש או שתונפק חשבונית ריקה.
 • ייתכן שלא זכרת להתאים את טווח התאריכים בטבלה של היסטוריית העסקאות. ודאו שטווח התאריכים שמעל לטבלה הוגדר כך שיתאים לחשבוניות שאתם רוצים לראות.

טיפ

אם לא בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' (תנאי אשראי), Google לא תשלח בדואר או באימייל חשבוניות בגין תשלומים אוטומטיים או ידניים.

ביצוע שינויים בחשבונית קודמת

לאחר הפקת החשבונית, לא ניתן לשנות את השם המצוין ב'לחיוב ע"ש'. מגבלה זו חלה גם אם הייתה טעות בהזנת נתוני החיוב. עם זאת, תוכל לבצע שינויים אחרים על ידי הגשת טופס לתיקון חשבונית.

שינוי השם המצוין ב'לחיוב ע"ש'

בכל עת תוכל לערוך את השם בשדה 'לחיוב ע"ש' והשינוי יופיע בחשבוניות הבאות.

עליך לערוך את השם בשדה 'לחיוב ע"ש' לפחות 14 יום לפני סוף החודש, כדי להבטיח שהנתונים המעודכנים יופיעו בחשבונית הבאה.

שינוי פרטים אחרים

כך מבצעים שינויים בחשבונית (מלבד השם בשדה 'לחיוב ע"ש'):

 1. עורכים את נתוני החיוב בחשבון Google Ads.
 2. ממלאים את ההודעה על תיקון חשבונית שבהמשך ופונים אלינו, בצירוף הטופס המלא כקובץ מצורף.
 3. לאחר שתקבל מאתנו הודעת אישור באימייל, תוכל להשתמש בחשבונית שלך יחד עם מסמך זה לצורכי הנהלת חשבונות ולתשלום מע"מ.

הערה

לפי השינויים בחוק המס של פולין מינואר 2013, Google אינה מחויבת להחזיר הודעת תיקון חתומה. האימייל שתקבל מאתנו מהווה טופס אישור תקף.

ייתכן שהחשבונית לא כוללת מע"מ

המשרדים הראשיים של Google באירופה נמצאים בדבלין, אירלנד (Google Ireland Ltd.‎). לכן, מפרסמים ב-Google עם כתובת לחיוב באיחוד האירופי מחויבים ומקבלים שירותים בהתאם ל-Google Ireland Ltd.‎. עלויות Google Ads לא יכללו מע"מ אם כתובת העסק שלכם נמצאת באיחוד האירופי, אך מחוץ לאירלנד. במקום זאת, עליכם לבצע שומה עצמית כדי לוודא שאתם משלמים מע"מ לפי השיעור הקבוע במדינתכם החברה באיחוד האירופי.

תאימות החשבונית האלקטרונית לתקנות האיחוד האירופי

החשבוניות האלקטרוניות שאתם מדפיסים מהחשבון כוללות:

 • את התשלומים
 • את מזהה המע"מ שלנו
 • את מזהה המע"מ שלכם (אם ציינתם אותו בפרופיל החיוב)

חשבוניות אלו עומדות בדרישות תקנות מס הערך המוסף (מע"מ) של האיחוד האירופי (סעיף 226, תקנות מועצה 2006‎/‎112‎/‎EC) והן נחשבות כחוקיות אצל רשויות המס המקומיות. אם יש לכם שאלות, עליכם לפנות אל יועץ המס שלכם או אל רשויות הממשל המקומיות.

נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

קישורים רלוונטיים:

בחרו את הגדרת התשלום הרלוונטית למטה.

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

תשלומים ידניים

אם אתם נמצאים ברוסיה, ובחרתם בסטטוס המס "יזם פרטי" או "עסק" כשהגדרתם את חשבון Google Ads‏ שלכם, Google תספק לכם את מסמכי החשבונאות.

כשאתם מגדירים חשבון Google Ads, עליכם לבחור סטטוס מס אחד מאלה:

 • אישי
 • יזם פרטי
 • עסק

מרגע שבוחרים סטטוס מס, אי אפשר לשנות אותו. Google תנפיק לכם מסמכים חשבונאיים רק אם סטטוס המס שלכם הוא "יזם פרטי" או "עסק".

אם חשבונך מוגדר לסטטוס המס 'אישי', המסמך החשבונאי היחיד שיישלח אליך לאחר כל תשלום או החזר כספי הוא קבלה בגין תשלום במזומן. עותקים אלקטרוניים נשלחים באופן אוטומטי לכתובת האימייל המאומתת של איש הקשר הראשי לענייני תשלומים. מומלץ לוודא שהנתונים ליצירת קשר מעודכנים כדי למנוע עיכובים בקבלת המסמכים.

איך בודקים מה סטטוס המס שלכם?

כך בודקים את סטטוס המס:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. סטטוס המס מופיע ב'פרופיל התשלומים', באמצע הדף.
שינוי סטטוס המס
אם אתה צריך לשנות או לתקן את סטטוס המס שלך, צור קשר. השינויים לא יחולו על עסקאות קודמות או על מסמכי חשבונאות קודמים. הם ייכנסו לתוקף החל מהתאריך שבו נבצע את השינוי.
מסמכי החשבונאות שאנחנו מספקים

אנחנו מספקים מסמכי חשבונאות עבור כל חשבון Google Ads. אם יש לכם יותר מחשבון אחד, נספק קבוצה נפרדת של מסמכים לכל אחד מהחשבונות, גם אם כולם מחוברים לחשבון ניהול (MCC) אחד או יותר.

למרות שאנו מספקים חלק ממסמכי החיוב באופן אוטומטי לכל המפרסמים הזכאים, כדי לקבל מסמכים אחרים יש להגיש בקשה בעת הצורך. בהמשך מופיעים הפרטים עבור כל סוג מסמך שאנו יכולים לספק:

  מה זה מסופק באופן אוטומטי למפרסמים זכאים מסופק לפי בקשה למפרסמים זכאים
חשבונית מע"מ על שימוש נשלח בכל חודש, עם התאריך של היום האחרון בחודש. מסמך זה קובע את העלויות בפועל בחשבון לחודש זה. גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבונך בין היום השלישי ליום השביעי בכל חודש, לחודש החשבונאות הקודם.

עותק מודפס: נשלח לכתובת הדואר שלך לאחר יצירת הגרסה האלקטרונית. לתשומת לבך, המשלוח בדואר עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.
אפשר לבקש עותקים מודפסים של מסמכים מתקופות קודמות בדף עסקאות בחשבון. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים , בוחרים באפשרות חיוב ותשלומים ואז לוחצים על הצגת עסקאות. לוחצים על התפריט הנפתח לצד "חשבונית מס בגין שימוש" ובוחרים באפשרות הדפסה חוזרת. פעולה זו תיצור גם עותק של מסמך הקבלה.

בקשות לחודש הקודם יש לבצע רק לאחר היום ה-20 של החודש הנוכחי. (לדוגמה, אם אתה צריך עותק משוכפל של חשבונית מע"מ על שימוש לחודש ינואר, עליך לבקש אותו רק לאחר ה-20 בפברואר).
מסמך קבלה נשלח בכל חודש, עם התאריך של היום האחרון בחודש. מסמך זה קובע את העלויות בפועל בחשבון עבור חודש זה.

לחשבונית המע"מ ולמסמך הקבלה יש מספרי מסמך זהים, ומופיעות בהם ועלויות זהות.
גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבונך בין היום השלישי ליום השביעי בכל חודש, לחודש החשבונאות הקודם.

תדפיס: נשלח לכתובת הדואר שלך יחד עם חשבונית המע"מ לשימוש. לתשומת לבך, המשלוח בדואר עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.
אפשר לבקש עותקים מודפסים של מסמכים מתקופות קודמות בדף עסקאות בחשבון. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים , בוחרים באפשרות חיוב ותשלומים ואז לוחצים על הצגת עסקאות. לוחצים על התפריט הנפתח לצד "חשבונית מס בגין שימוש", ובוחרים באפשרות הדפסה חוזרת. פעולה זו תיצור גם עותק של מסמך הקבלה.

בקשות לחודש הקודם יש לבצע רק לאחר היום ה-20 של החודש הנוכחי. (לדוגמה, אם אתה צריך עותק משוכפל של מסמך הקבלה לחודש ינואר, עליך לבקש אותו רק לאחר ה-20 בפברואר).
חשבונית מע"מ על מקדמה במסמך הזה, שאנחנו מפיקים עבור כל תשלום שמתבצע ביום שהוא מתקבל, מפורט הסכום המלא ששולם (כולל מע"מ).

מספר המסמך מתחיל ב-"A".
גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבון שלכם תוך 48 שעות מרגע שהתשלום מתקבל.

תדפיס: נשלח לכתובת הדואר שלך לאחר יצירת הגרסה האלקטרונית. לידיעתכם, משלוח בדואר עשוי לקחת עד 10 ימי עסקים.
אפשר לבקש עותקים מודפסים של קבלות על תשלומים קודמים בדף עסקאות בחשבון. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים , בוחרים באפשרות חיוב ותשלומים ואז לוחצים על הצגת עסקאות.

אפשר להגיש בקשה רק אם חלפו 10 ימי עסקים מאז שהתשלום הופיע בחשבון.
מסמך תיאום במסמך הזה מפורטים כל ההסדרים ההדדיים ביניכם לבין Google לגבי החשבון בתקופת זמן ספציפית, שמתחילה ב-1 בינואר ונמשכת לא יותר משנה. גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבונך בין היום השלישי ליום השביעי בכל חודש, לחודש החשבונאות הקודם.

עותק מודפס: נשלח באופן אוטומטי פעם בשנה, בחודש ינואר.
אפשר לבקש עותקים מודפסים של מסמכים מתקופות קודמות בדף עסקאות בחשבון. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים , בוחרים באפשרות חיוב ותשלומים ואז לוחצים על הצגת עסקאות.

הערה: המשלוח של עותק מודפס בדואר עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.
חשבון עסקה המסמך הזה נוצר בחשבון כשמפיקים את הפרטים לביצוע תשלום בהעברת כספים.

אפשר להדפיס עותק של המסמך שנוצר בחשבון כשמפיקים את הפרטים לביצוע תשלום בהעברת כספים.
גרסה אלקטרונית: תוכל ליצור גרסה אלקטרונית לאחר שתלחץ על הלחצן 'בצע תשלום' בדף 'היסטוריית עסקאות'.

עותק מודפס: לא נשלח באופן אוטומטי.
אפשר לבקש שיישלח לכם חשבון עסקה עם חתימה וחותמת בדף עסקאות. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים , בוחרים באפשרות חיוב ותשלומים ואז לוחצים על הצגת עסקאות.

הערה: המשלוח של עותק מודפס בדואר עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.
תנאים והגבלות מסמך זה מתאר את התנאים וההגבלות של Google Ads שהסכמתם להם כשהגדרתם את החשבון. גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה תוך 48 שעות ממועד יצירת החשבון, בדף פרופיל חיוב. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.

עותק מודפס: לא נשלח באופן אוטומטי.
אפשר לבקש עותק מודפס בדף פרופיל חיוב בחשבון. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים.
שינוי הכתובת למשלוח דואר

כך משנים את הכתובת למשלוח דואר:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. מעדכנים את הכתובת למשלוח דואר.
 5. לחץ על שמור.

הקפד לבצע את השינוי 15 ימים לפחות לפני סוף החודש, כדי להבטיח שהמסמכים שלך יגיעו לכתובת החדשה. לתשומת לבך, שינוי השדה הזה לא יגרום לשינוי כתובת העסק של החשבון.

שינוי כתובת העסק

שינוי כתובת העסק יגרום לשינוי הכתובת המודפסת על המסמכים שלך. עושים זאת כך:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. בקטע "פרופיל תשלומים" יוצג לכם השדה "שם העסק וכתובתו".
 5. לוחצים על סמל העיפרון כדי לערוך את הכתובת.
 6. כשמסיימים, לוחצים על שמירה.

בקשות יזומות של מסמכים ושינויים במסמכים

הגשת בקשה לקבלת התנאים וההגבלות

התנאים וההגבלות זמינים להורדה בדף פרופיל חיוב תוך 48 שעות ממועד ההוספה של נתוני החיוב בפעם הראשונה. כדי להוריד אותם, בוחרים באפשרות חיוב ולאחר מכן לוחצים על סמל גלגל השיניים .

הדפסות חוזרות

כדי לבקש עותק מודפס של התנאים והגבלות, לחץ על החץ הנפתח ליד הקישור תנאים והגבלות ולאחר מכן בחר הדפסות חוזרות.

העיבוד של הדפסות חוזרות מתבצע בתוך 48 שעות, אבל המשלוח של העותק המודפס בדואר עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.

הגשת בקשה לקבלת עותקים מודפסים של מסמכים

תוכל לבקש עותקים מודפסים משוכפלים של חשבונית מע"מ על שימוש, מסמך קבלה וחשבונית מע"מ על מקדמה, ועותקים מודפסים של מסמך תיאום וחשבונית פרופורמה. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. בפינה השמאלית העליונה, בחר בטווח התאריכים הרצוי.
 4. לחץ על החץ שליד המסמך שברצונך לבקש, ובחר הדפס שוב.

פעולה זו תיצור בקשה לעותק מודפס של המסמך שנבחר. המסמך יישלח אליך לכתובת הדואר שלך. לא יוצג אישור, אבל דעו שעליכם לבצע את הפעולה הזו רק פעם אחת.

הערה

 • אם בחרת לקבל מסמכים באופן אלקטרוני, לא תוכל לבקש עותקים מודפסים.
 • העיבוד של בקשות לעותקים מודפסים מתבצע בתוך 48 שעות, ומשלוח בדואר עשוי להימשך עד 10 ימים.
עותקים מודפסים חסרים או מסמכים שנשלחו לכתובת שגויה

אם לא הגיע אליך עותק מודפס או אם העותק שלך נשלח לכתובת שגויה, בדוק את הכתובת למשלוח דואר הרשומה בחשבון שלך בדף הגדרות. מצא את כתובת העסק שלך. אם הכתובת שגויה, עדכן אותה לפי השלבים המתוארים בקטע "שינוי הכתובת למשלוח דואר" במאמר זה.

לאחר שתעדכן את הכתובת, המתן 24 שעות עד לסנכרון המערכת. לאחר מכן בקש עותקים מודפסים משוכפלים של המסמכים הנדרשים. לשם כך, בצע את השלבים המתוארים בקטע "הגשת בקשה לקבלת עותקים מודפסים של מסמכים" במאמר זה.

נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

מסמכים עם שגיאות

חשבונית מע"מ על שימוש או מסמך קבלה

אם יש שגיאה במסמך, ראשית עליך לתקן את הפרטים בחשבונך ולאחר מכן להמתין 24 שעות עד לסנכרון המערכת. לאחר מכן, בקש מסמכים חדשים מהחשבון שלך. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. בפינה השמאלית העליונה, בחר בטווח התאריכים הרצוי.
 4. עיין בכל חודש כדי לאתר את המסמכים של אותו חודש.
 5. לחץ על החץ ליד המסמך שתרצה לבקש, ובחר בקש גרסה קודמת.

המערכת תעלה לחשבונך עותק אלקטרוני חדש של המסמך לאחר 24 שעות, ותוך 5 עד 10 ימים תקבל את העותקים המודפסים בכתובת שציינת למשלוח דואר. לא יוצג אישור, אבל דעו שעליכם לבצע את הפעולה הזו רק פעם אחת.

מסמכים אחרים

אם יש שגיאה במסמך אחר, צור איתנו קשר כדי לבקש גרסה מתוקנת.

מסמכים סרוקים, מסמכים חתומים ומסמכים עם חותמת

Google אינה מספקת סריקות של מסמכים. אבל אפשר להוריד גרסאות PDF שלהם בדף היסטוריית עסקאות. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. על מסמכים שמורידים בפורמט PDF אין חתימה וחותמת. הם נוצרים באופן הזה משום שלצורכי חשבונאות ומיסוי, תדפיסים של מסמכים עם חתימה וחותמת מקבילים לתדפיסים של מסמכים ללא חתימה וחותמת. עם זאת, עותקים מודפסים שתקבלו בכתובת למשלוח דואר יכללו חתימה וחותמת.

הערה: קטע זה לא מתייחס לחשבונות המשתמשים בזרימת מסמכים אלקטרוניים עם חתימה אלקטרונית מאושרת. לחשבונות אלה יסופקו רק מסמכים אלקטרוניים שבהם ניתן להשתמש למטרות מס. (למידע נוסף, עיין בקטע הבא).

זרימת המסמכים האלקטרוניים
מידע על זרימת המסמכים האלקטרוניים

מסמכים המכילים מידע בצורה אלקטרונית ודיגיטלית נקראים אלקטרוניים (ראה סעיף 3 בפרק ‏I‏ ‎ FZ RF №1-FZ‏).

על פי חוק, מסמכים אלקטרוניים החתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת הם שווי-ערך למסמכי נייר מקוריים, אם הצדדים מסכימים על כך (ראה FZ RF מתאריך 1/10/2002 ‎№1-FZ‏). אין צורך להדפיס ולאחסן אותם בארכיונים של מסמכי נייר. בהתאם לתיקונים האחרונים לחוק, כל זרימת המסמכים בין חברות יכולה להשתנות לפורמט אלקטרוני.

החל מ-23 במאי 2012, חשבונית אלקטרונית מהווה תחליף מלא למסמך מקור מנייר וניתן להגיש אותה לרשות המסים בצורה אלקטרונית. ההליך של החלפת החשבוניות מתואר ב-‏Order of Minfin №50н‏, ויתבצע באמצעות ספק EDM. הפעילויות של ספקי EDM נמצאות בפיקוח לפי צו ‎Order № ММВ-7-6/253@‎, ותוכל למצוא את רשימת ספקי EDM המוסמכים באתר של FNS‏.

היתרונות של זרימת מסמכים אלקטרוניים:

 • ציות מלא לדרישות המשפטיות.
 • מסמכים אלקטרוניים לא תופסים מקום כלל. תוכל לחסוך בעלויות של הדפסת מסמכים, עיבוד ידני והכזקת ארכיונים של מסמכי נייר.
 • מסירת מסמכי המקור נמשכת דקות ספורות. אין צורך להמתין ימים או שבועות עד לקבלת המסמכים.
איך נרשמים?

כדי שתוכל להירשם לזרימת המסמכים האלקטרוניים, עליך להיות בעל חשבון ב-DiaDoc.ru‏ לפני שאתה יוצר את חשבון Google Ads שלך. DiaDoc.ru הוא שירות של ספק EDM המורשה SKB Kontur‏, המפתח הגדול ביותר של שירותי אינטרנט לעסקים ברוסיה. לחברה יש ניסיון בשיתוף פעולה עם רשויות המדינה כדי להבטיח תקפות משפטית של מסמכים אלקטרוניים.

לפני שאתם יוצרים את חשבון Google Ads שלכם, עליכם לבצע צעדים אלה כדי להירשם לחשבון DiaDoc.ru ולקבל חתימה אלקטרונית מאושרת. שימו לב: Google לא תוכל לפצות אתכם על עלות האישור.

לאחר הרישום, צרו חשבון Google Ads וסמנו את התיבה המתאימה כדי להפעיל את זרימת המסמכים האלקטרוניים.

הצטרפות או ביטול ההצטרפות לזרימת המסמכים האלקטרוניים

ביטול הצטרפות

בכל עת תוכל לבחור להתחיל לקבל מסמכים בדואר. עם זאת, זכור שלא ניתן לשלוח אליך מסמכים מחודשים קודמים. כמו כן, ברגע שתבטל את ההסכמה, לא תקבל יותר מסמכים באימייל.

כך מבטלים הצטרפות:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. לוחצים על האפשרות עריכה שמוצגת ליד הכתובת למשלוח דואר.
 5. בטל את הסימון של אפשרות זרימת המסמכים האלקטרוניים.
 6. לחץ על 'שמור'.

החל מהחודש הבא תקבל מסמכים בדואר בלבד. המסמכים עדיין יהיו זמינים להורדה בהיסטוריית העסקאות שלך.

הצטרפות

אם לא הייתם רשומים ב-DiaDoc.ru כשנרשמתם ל-Google Ads, לא תוכלו להירשם למסמכים אלקטרוניים.

עם זאת, אם היה לכם חשבון ב-DiaDoc.ru כשנרשמתם ל-Google Ads, תוכלו להפעיל את זרימת המסמכים האלקטרוניים בכל עת. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads בכתובת https://ads.google.com.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. לוחצים על האפשרות עריכה שמוצגת ליד הכתובת למשלוח דואר.
 5. סמן את התיבה לצד האפשרות של זרימת מסמכים אלקטרוניים.
 6. לחץ על 'שמור'.

החל מהחודש הבא תקבל מסמכים באופן אלקטרוני בלבד. נפסיק לשלוח לכם מסמכים בדואר.

שאלות נפוצות אחרות

איך מחושבים הסכומים בחשבונית המע"מ על שימוש ובמסמך הקבלה

מע"מ מחושב על בסיס שימוש. חשבונית המע"מ על שימוש ומסמך הקבלה יציגו את הסכום ששולם על שימוש ואת סכום המע"מ, כפי שתוכל לראות בדוגמאות אלה:

דוגמה לחשבונית מע"מ על שימוש
Example usage VAT invoice

דוגמה למסמך קבלה
Example act of acceptance

מסמכים עם סכום כולל השווה לאפס

ייתכן שתקבל חשבונית או מסמך קבלה עם סכום השווה לאפס. מצב זה קורה כאשר שובר פרסום הופעל בחשבונך וכל העלויות שלך במהלך התקופה המדווחת כוסו על ידי הסכום של נקודות הזכות לקידום. לאחר מימוש נקודות הזכות לקידום, החשבוניות יתחילו לכלול שוב עלויות שתצבור.

OOO - קיצור של "Google"

המאפיינים הנדרשים לחשבונית מפורטים בפסקה 5 של סעיף 169 של תקנות המס של רוסיה. כמו כן, מאפיינים שלא צוינו בסעיף 5 ו-6 של סעיף 169 אינם נחשבים לסיבות תקפות לאי-קבלת חשבונית מהמוכרer.

לפי תקנות המס של רוסיה, חשבונית המונפקת על ידי Google עם שם מקוצר של המוכר נחשבת לחוקית.

הבדלים במסמכי התיאום

אם הבחנתם שמסמך התיאום לא כולל עסקאות מסוימות, סביר להניח שעסקאות אלה בוצעו בחשבון Google Ads אחר. לדוגמה, ייתכן שהתשלום בוצע בחשבון Google Ads אחר הרשום על שם החברה שלכם, או על שם חברה אחרת שאת החשבון שלה אתם מנהלים. מצב זה קורה אם ציינתם מספר חשבון בנק של Google, השייך לחשבון Google Ads אחר, כשביצעתם תשלום.

לכל חשבון Google Ads יש מספר חשבון בנק משלו של Google, שאותו צריך לציין כשמבצעים העברה בנקאית. אם יש לכם סיבה לחשוב שהכסף הועבר לחשבון לא נכון, השוו בין מספר החשבון שציינתם כשביצעתם את ההעברה לבין מספר חשבון הבנק שהוקצה ב-Google לחשבון Google Ads שלכם.

כך בודקים את מספר חשבון הבנק של Google לחשבון Google Ads שלכם בחשבונית הפרופורמה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמוצג מימין.
 4. עוברים לחודש האחרון שבו ביצעתם תשלום ולוחצים על מסמכים.
 5. לוחצים על הקישור פרופורמה.
 6. בודקים את מספר חשבון הבנק של Google שמופיע בבקשה להעברת כספים.

אם המספרים שמופיעים בחשבון ובבקשת התשלום לא זהים, פירוש הדבר שההעברה בוצעה לחשבון Google Ads אחר. אם שני החשבונות רשומים באותה ישות משפטית, צריך לבקש את מסמך התיאום לחשבון שאליו בוצעה ההעברה.

חשבונית חודשית

אם אתם נמצאים ברוסיה, ובחרתם בסטטוס המס "יזם פרטי" או "עסק" כשהגדרתם את חשבון Google Ads‏ שלכם, Google תספק לכם את מסמכי החשבונאות.

כשאתם מגדירים חשבון Google Ads, עליכם לבחור סטטוס מס אחד מאלה:

 • יזם פרטי
 • עסקי
בדיקת סטטוס המס שלך

כך בודקים את סטטוס המס:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. סטטוס המס מופיע ב'פרופיל התשלומים', באמצע הדף.
שינוי סטטוס המס
אם אתה צריך לשנות או לתקן את סטטוס המס שלך, עליך לסגור את החשבון ולפתוח חשבון חדש.
מסמכי החשבונאות שאנחנו מספקים

אנחנו מספקים מסמכי חשבונאות עבור כל חשבון Google Ads. אם יש לכם יותר מחשבון אחד, נספק קבוצה נפרדת של מסמכים לכל אחד מהחשבונות, גם אם כולם מחוברים לחשבון ניהול (MCC) אחד או יותר.

למרות שאנו מספקים חלק ממסמכי החיוב באופן אוטומטי לכל המפרסמים הזכאים, כדי לקבל מסמכים אחרים יש להגיש בקשה בעת הצורך. בהמשך מופיעים הפרטים עבור כל סוג מסמך שאנו יכולים לספק:

  מה זה מסופק באופן אוטומטי למפרסמים זכאים מסופק לפי בקשה למפרסמים זכאים
חשבונית מע"מ על שימוש נשלח בכל חודש, עם התאריך של היום האחרון בחודש. מסמך זה קובע את העלויות בפועל בחשבון לחודש זה. גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבונך בין היום השלישי ליום השביעי בכל חודש, לחודש החשבונאות הקודם.

עותק מודפס: נשלח לכתובת הדואר שלך לאחר יצירת הגרסה האלקטרונית. לתשומת לבך, המשלוח בדואר עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.
אפשר לבקש עותקים מודפסים של מסמכים מתקופות קודמות בדף עסקאות בחשבון. לוחצים על התפריט הנפתח לצד "חשבונית מס בגין שימוש", ובוחרים באפשרות הדפסה חוזרת. פעולה זו תיצור גם עותק של מסמך הקבלה.

בקשות לחודש הקודם יש לבצע רק לאחר היום ה-20 של החודש הנוכחי. (לדוגמה, אם אתה צריך עותק משוכפל של חשבונית מע"מ על שימוש לחודש ינואר, עליך לבקש אותו רק לאחר ה-20 בפברואר).
מסמך קבלה נשלח בכל חודש, עם התאריך של היום האחרון בחודש. מסמך זה קובע את העלויות בפועל בחשבון עבור חודש זה.

לחשבונית המע"מ ולמסמך הקבלה יש מספרי מסמך זהים, ומופיעות בהם ועלויות זהות.
גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבונך בין היום השלישי ליום השביעי בכל חודש, לחודש החשבונאות הקודם.

תדפיס: נשלח לכתובת הדואר שלך יחד עם חשבונית המע"מ לשימוש. לתשומת לבך, המשלוח בדואר עשוי להימשך עד 10 ימי עסקים.
אפשר לבקש עותקים מודפסים של מסמכים מתקופות קודמות בדף עסקאות בחשבון. לוחצים על התפריט הנפתח לצד "חשבונית מס בגין שימוש", ובוחרים באפשרות הדפסה חוזרת. פעולה זו תיצור גם עותק של מסמך הקבלה.

בקשות לחודש הקודם יש לבצע רק לאחר היום ה-20 של החודש הנוכחי. (לדוגמה, אם אתה צריך עותק משוכפל של מסמך הקבלה לחודש ינואר, עליך לבקש אותו רק לאחר ה-20 בפברואר).
חשבונית מע"מ על מקדמה במסמך הזה, שאנחנו מפיקים עבור כל תשלום שמתבצע ביום שהוא מתקבל, מפורט הסכום המלא ששולם (כולל מע"מ).

מספר המסמך מתחיל ב-"A".
גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבון שלכם תוך 48 שעות מרגע שהתשלום מתקבל.

תדפיס: נשלח לכתובת הדואר שלך לאחר יצירת הגרסה האלקטרונית. לידיעתכם, משלוח בדואר עשוי לקחת עד 10 ימי עסקים.
אם אתה מעוניין בעותקים מודפסים של תשלומים קודמים, תוכל לבקש אותם בדף עסקאות בחשבון שלך.

אפשר להגיש בקשה רק אם חלפו 10 ימי עסקים מאז שהתשלום הופיע בחשבון.
מסמך תיאום במסמך הזה מפורטים כל ההסדרים ההדדיים ביניכם לבין Google לגבי החשבון בתקופת זמן ספציפית, שמתחילה ב-1 בינואר ונמשכת לא יותר משנה. גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבונך בין היום השלישי ליום השביעי בכל חודש, לחודש החשבונאות הקודם.

עותק מודפס: נשלח באופן אוטומטי פעם בשנה, בחודש ינואר.
אפשר לבקש עותקים מודפסים של מסמכים מתקופות קודמות בדף עסקאות בחשבון.

לידיעתכם, משלוח של עותק מודפס בדואר עשוי לקחת עד 10 ימי עסקים.
חשבון עסקה המסמך הזה נוצר בחשבון כשמפיקים את הפרטים לביצוע תשלום בהעברת כספים.

אפשר להדפיס עותק של המסמך שנוצר בחשבון כשמפיקים את הפרטים לביצוע תשלום בהעברת כספים.
גרסה אלקטרונית: תוכל ליצור גרסה אלקטרונית לאחר שתלחץ על הלחצן 'בצע תשלום' בדף 'היסטוריית עסקאות'.

עותק מודפס: לא נשלח באופן אוטומטי.
אפשר לבקש שיישלח לכם חשבון עסקה עם חתימה וחותמת בדף עסקאות.

לידיעתכם, משלוח של עותק מודפס בדואר עשוי לקחת עד 10 ימי עסקים.
שינוי הכתובת למשלוח דואר

כך משנים את הכתובת למשלוח דואר:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. מאתרים את האפשרות שליחת חשבונית בדואר בקטע "חשבון תשלומים".
 5. לחץ על סמל העיפרון ועדכן את הכתובת שלך למשלוח דואר.
 6. לחץ על שמור.

הקפד לבצע את השינוי 15 ימים לפחות לפני סוף החודש, כדי להבטיח שהמסמכים שלך יגיעו לכתובת החדשה. לתשומת לבך, שינוי השדה הזה לא יגרום לשינוי כתובת העסק של החשבון.

שינוי כתובת העסק

שינוי כתובת העסק יגרום לשינוי הכתובת המודפסת על המסמכים שלך. כדי לשנות את כתובת העסק שלך, צור איתנו קשר.

בקשות יזומות של מסמכים ושינויים במסמכים

הגשת בקשה לקבלת עותקים מודפסים של מסמכים

תוכל לבקש עותקים מודפסים משוכפלים של חשבונית מע"מ על שימוש, מסמך קבלה וחשבונית מע"מ על מקדמה, ועותקים מודפסים של מסמך תיאום וחשבונית פרופורמה. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות או מסמכים מהתפריט שמימין.
 4. בוחרים את טווח התאריכים הרצוי באמצעות התפריט הנפתח.
 5. לחץ על החץ שליד המסמך שברצונך לבקש, ובחר הדפס שוב.

פעולה זו תיצור בקשה לעותק מודפס של המסמך שנבחר. המסמך יישלח אליך לכתובת הדואר שלך. לא יוצג אישור, אבל דעו שעליכם לבצע את הפעולה הזו רק פעם אחת.

הערה

 • אם בחרת לקבל מסמכים באופן אלקטרוני, לא תוכל לבקש עותקים מודפסים.
 • העיבוד של בקשות לעותקים מודפסים מתבצע בתוך 48 שעות, ומשלוח בדואר עשוי להימשך עד 10 ימים.
עותקים מודפסים חסרים או מסמכים שנשלחו לכתובת שגויה

אם לא הגיע אליך עותק מודפס או אם העותק שלך נשלח לכתובת שגויה, בדוק את הכתובת למשלוח דואר הרשומה בחשבון שלך בדף הגדרות, בקטע 'חשבון תשלומים'. אם הכתובת שגויה, עדכן אותה לפי השלבים המתוארים בקטע "שינוי הכתובת למשלוח דואר" במאמר זה.

לאחר שתעדכן את הכתובת, המתן 24 שעות עד לסנכרון המערכת. לאחר מכן בקש עותקים מודפסים משוכפלים של המסמכים הנדרשים. לשם כך, בצע את השלבים המתוארים בקטע "הגשת בקשה לקבלת עותקים מודפסים של מסמכים" במאמר זה.

נתוני חיוב חסרים

שדרגנו את מערכת החיוב לגרסה חדשה, ובעקבות השדרוג סיכום החיובים הקודמים שלכם כבר לא זמין. אם רוצים לאמת פרטי עלויות, אפשר להיכנס לסיכום של נתוני הקמפיין במקום לסיכום החיובים.

אם רוצים לקבל חשבוניות קודמות, אפשר לפנות אלינו.

מסמכים עם שגיאות

חשבונית מע"מ על שימוש או מסמך קבלה

אם יש שגיאה במסמך, ראשית עליך לתקן את הפרטים בחשבונך ולאחר מכן להמתין 24 שעות עד לסנכרון המערכת. לאחר מכן, בקש מסמכים חדשים מהחשבון שלך. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות או מסמכים מהתפריט שמימין.
 4. בוחרים את טווח התאריכים הרצוי באמצעות התפריט הנפתח.
 5. עיין בכל חודש כדי לאתר את המסמכים של אותו חודש.
 6. לחץ על החץ שליד המסמך שברצונך לבקש, ובחר באפשרות בקש תיקון.

המערכת תעלה לחשבונך עותק אלקטרוני חדש של המסמך לאחר 24 שעות, ותוך 5 עד 10 ימים תקבל את העותקים המודפסים בכתובת שציינת למשלוח דואר. לא יוצג אישור, אבל דעו שעליכם לבצע את הפעולה הזו רק פעם אחת.

מסמכים אחרים

אם יש שגיאה במסמך אחר, צור איתנו קשר כדי לבקש גרסה מתוקנת.

מסמכים סרוקים, מסמכים חתומים ומסמכים עם חותמת

Google אינה מספקת סריקות של מסמכים. אבל אפשר להוריד גרסאות ‎PDF שלהם בדף עסקאות. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. על מסמכים שמורידים בפורמט PDF אין חתימה וחותמת. הם נוצרים באופן הזה משום שלצורכי חשבונאות ומיסוי, תדפיסים של מסמכים עם חתימה וחותמת מקבילים לתדפיסים של מסמכים ללא חתימה וחותמת. עם זאת, עותקים מודפסים שתקבלו בכתובת למשלוח דואר יכללו חתימה וחותמת.

הערה: קטע זה לא מתייחס לחשבונות המשתמשים בזרימת מסמכים אלקטרוניים עם חתימה אלקטרונית מאושרת. לחשבונות אלה יסופקו רק מסמכים אלקטרוניים שבהם ניתן להשתמש למטרות מס. (למידע נוסף, עיין בקטע הבא).

זרימת המסמכים האלקטרוניים
מידע על זרימת המסמכים האלקטרוניים

מסמכים המכילים מידע בצורה אלקטרונית ודיגיטלית נקראים אלקטרוניים (ראה סעיף 3 בפרק ‏I‏ ‎ FZ RF №1-FZ‏).

על פי חוק, מסמכים אלקטרוניים החתומים בחתימה אלקטרונית מאושרת הם שווי-ערך למסמכי נייר מקוריים, אם הצדדים מסכימים על כך (ראה FZ RF מתאריך 1/10/2002 ‎№1-FZ‏). אין צורך להדפיס ולאחסן אותם בארכיונים של מסמכי נייר. בהתאם לתיקונים האחרונים לחוק, כל זרימת המסמכים בין חברות יכולה להשתנות לפורמט אלקטרוני.

החל מ-23 במאי 2012, חשבונית אלקטרונית מהווה תחליף מלא למסמך מקור מנייר וניתן להגיש אותה לרשות המסים בצורה אלקטרונית. ההליך של החלפת החשבוניות מתואר ב-‏Order of Minfin №50н‏, ויתבצע באמצעות ספק EDM. הפעילויות של ספקי EDM נמצאות בפיקוח לפי צו ‎Order № ММВ-7-6/253@‎, ותוכל למצוא את רשימת ספקי EDM המוסמכים באתר של FNS‏.

היתרונות של זרימת מסמכים אלקטרוניים:

 • ציות מלא לדרישות המשפטיות.
 • מסמכים אלקטרוניים לא תופסים מקום כלל. תוכל לחסוך בעלויות של הדפסת מסמכים, עיבוד ידני והכזקת ארכיונים של מסמכי נייר.
 • מסירת מסמכי המקור נמשכת דקות ספורות. אין צורך להמתין ימים או שבועות עד לקבלת המסמכים.
איך נרשמים?

כדי שתוכל להירשם לזרימת המסמכים האלקטרוניים, אתה זקוק לחשבון DiaDoc.ru‏. DiaDoc.ru הוא שירות של ספק EDM המורשה SKB Kontur‏, המפתח הגדול ביותר של שירותי אינטרנט לעסקים ברוסיה. לחברה יש ניסיון בשיתוף פעולה עם רשויות המדינה כדי להבטיח תקפות משפטית של מסמכים אלקטרוניים.

בצע צעדים אלו כדי להירשם לחשבון DiaDoc.ru ולקבל חתימה אלקטרונית מאושרת. שימו לב: Google לא תוכל לפצות אתכם על עלות האישור.

אחרי ההרשמה, בחרו לקבל את זרימת המסמכים האלקטרוניים בחשבון Google Ads שלכם.

הצטרפות או ביטול ההצטרפות לזרימת המסמכים האלקטרוניים

ביטול הצטרפות

בכל עת תוכל לבחור להתחיל לקבל מסמכים בדואר. עם זאת, זכור שלא ניתן לשלוח אליך מסמכים מחודשים קודמים. כמו כן, ברגע שתבטל את ההסכמה, לא תקבל יותר מסמכים באימייל.

כך מבטלים הצטרפות:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. בקטע "חשבון תשלומים", עוברים לשדה "משלוח מסמכים אלקטרוניים" ומבטלים את הסימון לצד האפשרות לשליחה של מסמכים אלקטרוניים.
 5. לחץ על שמור.

החל מהחודש הבא תקבל מסמכים בדואר בלבד. המסמכים עדיין יהיו זמינים להורדה בהיסטוריית העסקאות שלך.

הצטרפות

אם אתה לא רשום ב-DiaDoc.ru, לא תוכל להירשם לזרימת המסמכים האלקטרוניים. עם זאת, אם יש לך חשבון ב-DiaDoc.ru, תוכל להפעיל את זרימת המסמכים האלקטרוניים בכל עת. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. לחץ על בדוק כשירות ליד השדה 'משלוח מסמכים אלקטרוניים'.
 5. אם אתה כבר רשום ב-DiaDoc, סמן את התיבה "קבלת מסמכי חשבונאות באופן אלקטרוני בלבד, עם חתימה אלקטרונית מאושרת."
 6. לחץ על שמור.

החל מהחודש הבא תקבל מסמכים באופן אלקטרוני בלבד. נפסיק לשלוח לכם מסמכים בדואר.

אם מוצגת לכם הודעה שלפיה אי אפשר לשלוח לכם מסמכים באמצעים אלקטרוניים, זה אומר שלא סיימתם את ההרשמה ל-DiaDoc.

שאלות נפוצות אחרות

איך מחושבים הסכומים בחשבונית המע"מ על שימוש ובמסמך הקבלה

מע"מ מחושב על בסיס שימוש. חשבונית המע"מ על שימוש ומסמך הקבלה יציגו את הסכום ששולם על שימוש ואת סכום המע"מ, כפי שתוכל לראות בדוגמאות אלה:

דוגמה לחשבונית מע"מ על שימוש
Example usage VAT invoice

דוגמה למסמך קבלה
Example act of acceptance

מסמכים עם סכום כולל השווה לאפס

ייתכן שתקבל חשבונית או מסמך קבלה עם סכום השווה לאפס. מצב זה קורה כאשר שובר פרסום הופעל בחשבונך וכל העלויות שלך במהלך התקופה המדווחת כוסו על ידי הסכום של נקודות הזכות לקידום. לאחר מימוש נקודות הזכות לקידום, החשבוניות יתחילו לכלול שוב עלויות שתצבור.

OOO - קיצור של "Google"

המאפיינים הנדרשים לחשבונית מפורטים בפסקה 5 של סעיף 169 של תקנות המס של רוסיה. כמו כן, מאפיינים שלא צוינו בסעיף 5 ו-6 של סעיף 169 אינם נחשבים לסיבות תקפות לאי-קבלת חשבונית מהמוכרer.

לפי תקנות המס של רוסיה, חשבונית המונפקת על ידי Google עם שם מקוצר של המוכר נחשבת לחוקית.

הבדלים במסמכי התיאום

אם הבחנתם שמסמך התיאום לא כולל עסקאות מסוימות, סביר להניח שעסקאות אלה בוצעו בחשבון Google Ads אחר. לדוגמה, ייתכן שהתשלום בוצע בחשבון Google Ads אחר הרשום על שם החברה שלכם, או על שם חברה אחרת שאת החשבון שלה אתם מנהלים. מצב זה קורה אם ציינתם מספר חשבון בנק של Google, השייך לחשבון Google Ads אחר, כשביצעתם תשלום.

לכל חשבון Google Ads יש מספר חשבון בנק משלו של Google, שאותו צריך לציין כשמבצעים העברה בנקאית. אם יש לכם סיבה לחשוב שהכסף הועבר לחשבון לא נכון, השוו בין מספר החשבון שציינתם כשביצעתם את ההעברה לבין מספר חשבון הבנק שהוקצה ב-Google לחשבון Google Ads שלכם.

כך בודקים את מספר חשבון הבנק של Google לחשבון Google Ads שלכם בחשבונית הפרופורמה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמוצג מימין.
 4. עוברים לחודש האחרון שבו ביצעתם תשלום ולוחצים על מסמכים.
 5. לוחצים על הקישור פרופורמה.
 6. בודקים את מספר חשבון הבנק של Google שמופיע בבקשה להעברת כספים.

אם המספרים שמופיעים בחשבון ובבקשת התשלום לא זהים, פירוש הדבר שההעברה בוצעה לחשבון Google Ads אחר. אם שני החשבונות רשומים באותה ישות משפטית, צריך לבקש את מסמך התיאום לחשבון שאליו בוצעה ההעברה.

חשבונית חודשית

הערה

צעדים אלה רלוונטיים רק ללקוחות שבחרו בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית'.

אם אתם משלמים את עלויות Google Ads באמצעות חשבונית חודשית, אפשר לקבל חשבונית בשלוש דרכים:

 1. אימייל: נשלח אליכם את החשבונית באימייל במהלך 5 הימים הראשונים בכל חודש. החשבונית תכלול את העלויות של החודש הקודם. (עליכם לאמת את כתובת האימייל שלכם כדי לקבל את החשבוניות).
 2. דואר: אנו נשלח אליך את החשבונית בהודעת אימייל בתוך חמישה ימי עסקים מתחילת כל חודש. ניתן לצפות בהגדרות ולערוך אותן בדף הגדרות חיוב, בקטע שליחת חשבונית באימייל או בקטע שליחת חשבונית בדואר.
 3. החשבון שלכם: גרסה אלקטרונית של החשבונית תהיה זמינה בחשבון Google Ads שלכם כדי שתוכלו להציג, להדפיס או להוריד אותה.
חיפוש חשבונית בחשבון

אם בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית', תוכלו למצוא את החשבוניות באופן הבא:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על מסמכים מהתפריט הנפתח שמימין.
 4. מחפשים בעמודה מספר המסמך את החשבונית שרוצים להציג.
 5. בוחרים את החשבוניות שרוצים להוריד. לאחר מכן, לוחצים על האפשרות הורדת הפריטים שנבחרו בפינה השמאלית העליונה.
חיפוש חשבוניות מהתקופה שקדמה לשימוש בחשבונית חודשית

כדי לגשת לחשבוניות שהופקו לפני שעברתם לחיוב בחשבונית חודשית, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. בתפריט שבצד ימין, לחץ על העברות חיוב.
 4. לחץ על הגדרת החשבונית שלגביה אתה רוצה לראות חשבוניות קודמות.
 5. לוחצים על הקישור עסקאות שמוצג מימין כדי לעיין בחשבוניות קודמות.
 6. כשמסיימים, לוחצים על האפשרות חזרה להגדרה הנוכחית שמוצגת בפינה העליונה.
חוסכים בנייר - עוברים לחשבונית אלקטרונית

בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' ואתם רוצים לקבל את החשבוניות רק באימייל (בלי לקבל חשבוניות מנייר)? אפשר להגדיר זאת כך:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. בקטע "חשבון תשלומים", עוברים אל שליחת חשבונית בדואר‬ ומסירים את כל הכתובות שמופיעות שם.
 5. הוסף כתובת בקטע שליחת חשבונית באימייל.
נתוני חיוב חסרים

שדרגנו את מערכת החיוב לגרסה חדשה, ובעקבות השדרוג סיכום החיובים הקודמים שלכם כבר לא זמין. אם רוצים לאמת פרטי עלויות, אפשר להיכנס לסיכום של נתוני הקמפיין במקום לסיכום החיובים.

אם רוצים לקבל חשבוניות קודמות, אפשר לפנות אלינו.

חשבונית חודשית

הערה

צעדים אלה רלוונטיים רק ללקוחות שבחרו בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית'.

אם אתם משלמים את העלויות ב-Google Ads באמצעות חשבונית חודשית, תוכלו לקבל חשבונית בשלוש דרכים:

באפריל 2018 הפסקנו את השליחה של חשבוניות מודפסות בדואר רגיל של Blue Dart בהודו. שינוי זה משפיע רק על עותקים מודפסים של חשבוניות שהונפקו על ידי Google India Private Limited.
 1. אימייל: נשלח אליכם את החשבונית באימייל במהלך 7 הימים הראשונים בכל חודש. החשבונית תכלול את העלויות של החודש הקודם. (עליכם לאמת את כתובת האימייל שלכם כדי לקבל את החשבוניות).
 2. החשבון שלכם: גרסה אלקטרונית של החשבונית תהיה זמינה בחשבון Google Ads שלכם כדי שתוכלו להציג, להדפיס או להוריד אותה.
חיפוש חשבונית בחשבון

אם בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית', תוכלו למצוא את החשבוניות באופן הבא:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על מסמכים מהתפריט הנפתח שמימין.
 4. מחפשים בעמודה מספר המסמך את החשבונית שרוצים להציג.
 5. בוחרים את החשבוניות שרוצים להוריד. לאחר מכן, לוחצים על האפשרות הורדת הפריטים שנבחרו בפינה השמאלית העליונה.
חיפוש חשבוניות מהתקופה שקדמה לשימוש בחשבונית חודשית

כדי לגשת לחשבוניות שהופקו לפני שעברתם לחיוב בחשבונית חודשית, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. בתפריט שבצד ימין, לחץ על העברות חיוב.
 4. לחץ על הגדרת החשבונית שלגביה אתה רוצה לראות חשבוניות קודמות.
 5. לוחצים על הקישור עסקאות שמוצג מימין כדי לעיין בחשבוניות קודמות.
 6. כשמסיימים, לוחצים על האפשרות חזרה להגדרה הנוכחית שמוצגת בפינה העליונה.
חוסכים בנייר - עוברים לחשבונית אלקטרונית

בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' ואתם רוצים לקבל את החשבוניות רק באימייל (בלי לקבל חשבוניות מנייר)? אפשר להגדיר זאת כך:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. בקטע "חשבון תשלומים", עוברים אל שליחת חשבונית בדואר‬ ומסירים את כל הכתובות שמופיעות שם.
 5. הוסף כתובת בקטע שליחת חשבונית באימייל.
נתוני חיוב חסרים

שדרגנו את מערכת החיוב לגרסה חדשה, ובעקבות השדרוג סיכום החיובים הקודמים שלכם כבר לא זמין. אם רוצים לאמת פרטי עלויות, אפשר להיכנס לסיכום של נתוני הקמפיין במקום לסיכום החיובים.

אם רוצים לקבל חשבוניות קודמות, אפשר לפנות אלינו.

חשבונית חודשית

הערה

צעדים אלה רלוונטיים רק ללקוחות שבחרו בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית'.

אם אתם משלמים את עלויות Google Ads באמצעות חשבונית חודשית, אפשר לקבל חשבונית בדרכים הבאות:

 1. אימייל: נשלח אליכם באימייל את החשבונית המסחרית ואת חשבונית המס בין היום ה-5 ל-10 של כל חודש. המסמכים האלה יכללו את העלויות שלך לחודש הקודם. (עליכם לאמת את כתובת האימייל שלכם כדי לקבל את החשבוניות).
 2. החשבון שלכם: גרסה אלקטרונית של החשבונית המסחרית ושל חשבונית המס תהיה זמינה בחשבון Google Ads שלכם כדי שתוכלו להציג, להדפיס או להוריד אותן.

צעדים אלה רלוונטיים רק למפרסמים שמשתמשים בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית'. רוב המפרסמים משתמשים בתשלום אוטומטי או בתשלום ידני.

חיפוש חשבונית בחשבון

אם בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית', תוכלו למצוא את החשבוניות באופן הבא:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על מסמכים בצד הדף.
 4. מחפשים בעמודה מספר המסמך את החשבונית שרוצים להציג.
 5. בוחרים את החשבוניות שרוצים להוריד. לאחר מכן, לוחצים על האפשרות הורדת הפריטים שנבחרו בפינה השמאלית העליונה.

חיפוש הגדרות חיוב קודמות

כדי לגשת לחשבוניות שהופקו לפני שעברתם לחיוב בחשבונית חודשית, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. בתפריט שמוצג מימין, לוחצים על הקישור שינוי הישות לחיוב.
 4. לוחצים על האפשרות "הגדרת חשבונית" שלגביה רוצים לראות חשבוניות קודמות.
 5. לוחצים על עסקאות בתפריט שמוצג מימין.
 6. כשמסיימים, לוחצים על האפשרות חזרה להגדרה הקיימת שמוצגת בפינה השמאלית העליונה.
נתוני חיוב חסרים

שדרגנו את מערכת החיוב לגרסה חדשה, ובעקבות השדרוג סיכום החיובים הקודמים שלכם כבר לא זמין. אם רוצים לאמת פרטי עלויות, אפשר להיכנס לסיכום של נתוני הקמפיין במקום לסיכום החיובים.

אם רוצים לקבל חשבוניות קודמות, אפשר לפנות אלינו.

חשבונית חודשית

הערה

צעדים אלה רלוונטיים רק ללקוחות שבחרו בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית'.

אם אתם משלמים את עלויות Google Ads באמצעות חשבונית חודשית, תקבלו חשבונית עבור עלויות שצברתם ב-Google Ads באימייל ובחשבון. בנוסף, תקבלו בכל חודש חשבונית מס מקומית מ-MakeBill, השותפה המקומית של Google לחשבוניות. פרטים לגבי חשבונית Google Ads שלכם:

 1. אימייל: נשלח אליכם את החשבונית באימייל במהלך 5 הימים הראשונים בכל חודש. החשבונית תכלול את העלויות של החודש הקודם. (כדי לקבל חשבוניות עליכם לאמת את כתובת האימייל שלכם).
 2. החשבון שלכם: גרסה אלקטרונית של החשבונית תהיה זמינה בחשבון Google Ads שלכם כדי שתוכלו להציג, להדפיס או להוריד אותה.
חיפוש חשבונית בחשבון

אם בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית', תוכלו למצוא את החשבוניות באופן הבא:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על מסמכים בצד הדף.
 4. מחפשים בעמודה מספר המסמך את החשבונית שרוצים להציג.
 5. בוחרים את החשבוניות שרוצים להוריד. לאחר מכן, לוחצים על האפשרות הורדת הפריטים שנבחרו בפינה השמאלית העליונה.
חיפוש חשבוניות מהתקופה שקדמה לשימוש בחשבונית חודשית

כדי לגשת לחשבוניות שהופקו לפני שעברתם לחיוב בחשבונית חודשית, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. בתפריט שמוצג מימין, לוחצים על הקישור שינוי הישות לחיוב.
 4. לוחצים על האפשרות "הגדרת חשבונית" שלגביה רוצים לראות חשבוניות קודמות.
 5. לוחצים על עסקאות בתפריט שמוצג מימין.
 6. כשמסיימים, לוחצים על האפשרות חזרה להגדרה הקיימת שמוצגת בפינה השמאלית העליונה.
נתוני חיוב חסרים

שדרגנו את מערכת החיוב לגרסה חדשה, ובעקבות השדרוג סיכום החיובים הקודמים שלכם כבר לא זמין. אם רוצים לאמת פרטי עלויות, אפשר להיכנס לסיכום של נתוני הקמפיין במקום לסיכום החיובים.

אם רוצים לקבל חשבוניות קודמות, אפשר לפנות אלינו.

 

אם אתם משתמשים בממשק החדש של Google Ads, לא יוצג לכם סמל גלגל שיניים בחשבון. במקום זאת צריך ללחוץ על סמל מפתח הברגים שמוצג בפינה השמאלית העליונה. האפשרות חיוב ותשלומים תופיע מתחת לכותרת "הגדרה".

 

בחרו את הגדרת התשלום הרצויה:

תשלומים אוטומטיים או ידניים (רלוונטי לרוב המפרסמים)
חיפוש והדפסה של חשבוניות קודמות ונוכחיות
 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמוצג מימין.
 4. מגדירים את טווח התאריכים שמעל לטבלה בהתאם לחשבוניות שרוצים לראות.
  • תצוגת ברירת המחדל היא '3 החודשים האחרונים', ובה תוכלו לראות את החיובים, הזיכויים והחשבוניות האחרונים שלכם.
  • כדי לצפות בחשבוניות קודמות, משנים את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח. לדוגמה, אם רוצים להציג חשבוניות מהשנה הקלנדרית הנוכחית, בוחרים באפשרות השנה הנוכחית.
 5. בטבלה, לחץ על הכרטיסייה מסמכים מתחת לחודש שעבורו תרצה להציג את החשבונית ובחר בתיקיית ה-PDF או ה-XML כדי להוריד את החשבונית.
  • חשבונית לחודש מסוים זמינה החל מיום העסקים השלישי של החודש העוקב, לצד הודעת זיכוי באותו סכום. חשבונית נפרדת לכל תשלום שתבצע תהיה זמינה שלושה ימי עסקים לאחר עיבוד התשלום. לדוגמה, החשבונית לחודש ספטמבר תהיה זמינה עד ל-3 באוקטובר, ואם ביצעת תשלום ביום שני, 5 בספטמבר, החשבונית על התשלום תהיה זמינה להורדה ב-8 בספטמבר.
 6. לאחר הורדת החשבונית למחשב, תוכל להדפיס אותה.
הצגה או הדפסה של קבלה על תשלום

ייתכן שתרצו להדפיס קבלה על חיוב שבוצע במהלך החודש. הדוח החודשי מופק רק ביום העסקים השלישי בחודש העוקב, אבל אפשר להדפיס קבלה על תשלום מהרשומות בחשבון. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמוצג מימין.
 4. בטבלה, מגדירים את טווח התאריכים המתאים.
 5. בחלק העליון של הטבלה, בודקים שהאפשרות שמסומנת היא תצוגת עסקאות מפורטת ולא תצוגת סיכום.
 6. לוחצים על קישור תשלום המתאים בעמודה תיאור. קבלה ניתנת להדפסה תופיע בחלון דפדפן חדש.
 7. כדי להדפיס את הקבלה, בחר באפשרות קובץ ולאחר מכן באפשרות הדפס מתפריט הדפדפן. כדי להוריד ולשמור עותק במחשב, לוחצים לחיצה ימנית ובוחרים שמירה בשם.
קשיים במציאת החשבונית
אם אתם לא מצליחים למצוא חשבונית מסוימת, יכולות להיות לכך כמה סיבות:
 • חשבוניות המס המקומיות והדוחות מופקים פעם בחודש, אבל ייתכן שאתם מחויבים כמה פעמים במהלך החודש (תוכלו להדפיס קבלה עבור כל תשלום לצורך תיעוד). חשבונית מס מקומית או דוח לחודש מסוים יהיו זמינים ביום העסקים החמישי בחודש שלאחר מכן. למשל, חשבונית המס המקומית או הדוח של אפריל יהיו מוכנים עד 5 במאי (בהנחה שהתאריכים 1-5 במאי לא כוללים סוף שבוע).
 • ייתכן שלא זכרתם להתאים את טווח התאריכים בטבלה של היסטוריית התשלומים. ודאו שטווח התאריכים שמעל לטבלה הוגדר כך שיתאים לחשבוניות שאתם רוצים לראות.

טיפ

אם לא בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית' (תנאי אשראי), Google לא תשלח בדואר או באימייל חשבוניות בגין תשלומים אוטומטיים או ידניים.

ביצוע שינויים בחשבונית

אם נתוני החיוב שלכם השתנו, יש כמה דברים שחשוב לזכור בנוגע למידע המופיע בחשבונית המס:

 • בדרך כלל, המערכת מנפיקה חשבוניות מס ביום העסקים החמישי בכל חודש עבור החודש הקודם. לכן, אם מעדכנים את נתוני החיוב לפני סוף החודש או לפני יום הנפקת החשבונית, החשבונית הבאה מונפקת עם נתוני החיוב העדכניים. כל שינוי שמתבצע אחרי יום העסקים החמישי בחודש, כלומר אחרי שהחשבונית של החודש הקודם כבר הונפקה, מופיע רק בחשבונית של החודש הבא.
 • לדוגמה, נניח שעכשיו חודש מאי, ונתוני החיוב שלכם השתנו. אם תעדכנו את נתוני החיוב ב-Google Ads לפני יום העסקים החמישי בחודש יוני, החשבונית הבאה תכלול את הנתונים החדשים. אם תעדכנו את נתוני החיוב ביום העסקים השישי ביוני, החשבונית שכבר הונפקה ביום העסקים החמישי ביוני לא תתעדכן, אבל החשבונית הבאה, שתונפק ביום העסקים החמישי ביולי, כבר תונפק עם נתוני החיוב העדכניים.
נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

קישורים רלוונטיים:

חשבונית חודשית

הערה

צעדים אלה רלוונטיים רק ללקוחות שבחרו בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית'.

תקבלו שלושה סוגי מסמכים: חשבונית פיסקלית, חשבונית מסחרית וקובץ עם פרטים נוספים על העלויות שלכם. אם אתה משלם עבור עלויות Google Ads באמצעות חשבונית חודשית, יש שתי דרכים לקבל את המסמכים:

 1. אימייל: נשלח אליכם את המסמכים באימייל במהלך 5 ימי העסקים הראשונים בכל חודש. המסמכים האלה יכללו את העלויות שלך לחודש הקודם. (כדי לקבל חשבוניות עליכם לאמת את כתובת האימייל שלכם).
 2. החשבון שלכם: גרסאות אלקטרוניות של המסמכים זמינות בחשבון Google Ads שלכם, כדי שתוכלו להציג, להדפיס או להוריד אותן.
חיפוש חשבונית בחשבון

אם בחרתם בהגדרת התשלום 'חשבונית חודשית', תוכלו למצוא את החשבוניות באופן הבא:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על מסמכים בצד הדף.
 4. מאתרים את המסמך שרוצים להציג בקטע מסמכים בשביל חודש כלשהו.
 5. לחץ על שם המסמך כדי להוריד אותו.
חיפוש חשבוניות מהתקופה שקדמה לשימוש בחשבונית חודשית

כדי לגשת לחשבוניות שהופקו לפני שעברתם לחיוב בחשבונית חודשית, יש לפעול לפי השלבים הבאים:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. בתפריט שבצד ימין, לחץ על העברות חיוב.
 4. לוחצים על האפשרות "הגדרת חשבונית" שלגביה רוצים לראות חשבוניות קודמות.
 5. לחץ על הקישור עסקאות כדי לראות חשבוניות.
 6. כשתסיים, לחץ על האפשרות חזרה להגדרה הנוכחית שבפינה העליונה.
נתוני חיוב חסרים

שדרגנו את מערכת החיוב לגרסה חדשה, ובעקבות השדרוג סיכום החיובים הקודמים שלכם כבר לא זמין. אם רוצים לאמת פרטי עלויות, אפשר להיכנס לסיכום של נתוני הקמפיין במקום לסיכום החיובים.

אם רוצים לקבל חשבוניות קודמות, אפשר לפנות אלינו.

אם הכתובת שלכם לחיוב היא באוקראינה ובחרתם בסטטוס המס "יזם פרטי" או "ישות משפטית" כשהגדרתם את חשבון Google Ads שלכם, Google תספק לכם את מסמכי החשבונאות.

כשאתם מגדירים חשבון Google Ads, עליכם לבחור סטטוס מס אחד מאלה:

 • אישי
 • יזם פרטי
 • ישות משפטית

לא ניתן לשנות את סטטוס המס לאחר בחירתו. מסמכי חשבונאות יסופקו על ידי Google רק אם חשבונך הוגדר כ"יזם פרטי" או כ"יישות משפטית".

בדיקת סטטוס המס שלך

כך בודקים את סטטוס המס:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הגדרות בתפריט שמוצג מימין.
 4. סטטוס המס מופיע ב'פרופיל התשלומים', באמצע הדף.
מסמכי החשבונאות שאנחנו מספקים

אנחנו מספקים מסמכי חשבונאות עבור כל חשבון Google Ads. אם יש לכם יותר מחשבון אחד, נספק קבוצה נפרדת של מסמכים לכל אחד מהחשבונות, גם אם כולם מחוברים לחשבון ניהול (MCC) אחד או יותר.

למרות שאנו מספקים חלק ממסמכי החיוב באופן אוטומטי לכל המפרסמים הזכאים, כדי לקבל מסמכים אחרים יש להגיש בקשה בעת הצורך. בהמשך מופיעים הפרטים עבור כל סוג מסמך שאנו יכולים לספק:

  מה זה מסופק באופן אוטומטי למפרסמים זכאים מפרסמים זכאים
מסמך קבלה נשלח בכל חודש, עם התאריך של היום האחרון בחודש. מסמך זה קובע את העלויות בפועל בחשבון לחודש זה. גרסה אלקטרונית: החל מה-7 בכל חודש, המסמך המתייחס לחודש שקדם לו זמין להורדה בחשבון.

עותק מודפס: נשלח לכתובת הדואר שלך. לתשומת לבך, המשלוח בדואר עשוי להימשך עד 14 ימי עסקים.
כל היזמים הפרטיים והיישויות המשפטיות: עותקים אלקטרוניים זמינים להורדה, ועותקים מודפסים נשלחים בדואר.
חשבונית מע"מ במסמך הזה, שאנחנו מפיקים עבור כל תשלום שמתבצע ביום שהוא מתקבל, מפורט הסכום המלא ששולם (כולל מע"מ). גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבון שלכם תוך 48 שעות מרגע שהתשלום מתקבל.

הגרסה האלקטרונית של חשבונית המע"מ נרשמת ב-Unified State Register of VAT Invoices כמה ימים לאחר התשלום.
יזמים פרטיים וישויות משפטיות שיש להם תיק במע"מ: עותקים אלקטרוניים זמינים להורדה ועותקים מודפסים נשלחים בדואר.

ישויות משפטיות שאין להן תיק במע"מ: עותקים אלקטרוניים זמינים להורדה.
מסמך תיאום במסמך הזה מפורטים כל ההסדרים ההדדיים ביניכם לבין Google לגבי החשבון בתקופת זמן ספציפית, שמתחילה ב-1 בינואר ונמשכת לא יותר משנה. גרסה אלקטרונית: החל מה-7 בכל חודש, המסמך המתייחס לחודש שקדם לו זמין להורדה בחשבון.

עותק מודפס: נשלח אוטומטית בחודש ינואר כל שנה.
כל היזמים הפרטיים והישויות המשפטיות
חשבונית פרופורמה מסמך זה נוצר בחשבונך כשאתה מספק פרטים לביצוע תשלום בהעברה בנקאית. מסמך זה ניתן להדפסה. גרסה אלקטרונית: אפשר ליצור גרסה אלקטרונית בדף עסקאות אחרי שלוחצים על הלחצן ביצוע תשלום.

עותק מודפס: אפשר לבקש עותק מודפס: בדף "סיכום" שנמצא בקטע "חיוב ותשלומים" בחשבון, לוחצים על הצגת עסקאות ומסמכים (בוחרים את החודש שעליו רוצים לקבל חשבון עסקה). חשבונות עסקה של חודש מסוים יהיו זמינים אחרי היום השביעי של החודש העוקב.
כל היזמים הפרטיים והישויות המשפטיות
תנאים והגבלות מסמך זה מתאר את התנאים וההגבלות של Google Ads שהסכמתם להם כשהגדרתם את החשבון. גרסה אלקטרונית: זמינה להורדה בחשבון בתוך 48 שעות ממועד יצירת החשבון.

עותק מודפס: נשלח אוטומטית ביחד עם חשבונית המס, לאחר ביצוע התשלום הראשון.

יישויות משפטיות ויזמים פרטיים הרשומים במע"מ: משלוח כפי שמתואר בצד ימין.

יזמים פרטיים שאינם רשומים במע"מ: עותק אלקטרוני ניתן להורדה דרך החשבון.

שינוי הכתובת למשלוח דואר

כך משנים את הכתובת למשלוח דואר:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הקישור הגדרות שמוצג בצד.
 4. בקטע "חשבון תשלומים", מאתרים את האפשרות שליחת חשבוניות בדואר ולוחצים על סמל העיפרון שמוצג לצידה.
 5. מעדכנים את הכתובת ולוחצים על שמירה.

הקפד לבצע את השינוי 15 ימים לפחות לפני סוף החודש, כדי להבטיח שהמסמכים שלך יגיעו לכתובת החדשה. לתשומת לבך, שינוי השדה הזה לא יגרום לשינוי כתובת העסק של החשבון.

שינוי כתובת העסק

שינוי כתובת העסק יגרום לשינוי הכתובת המודפסת על המסמכים שלך. עושים זאת כך:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על הקישור הגדרות שמוצג בצד.
 4. בקטע "חשבון תשלומים", מאתרים את האפשרות שם העסק וכתובתו ולוחצים על סמל העיפרון שמוצג לצידה.
 5. מעדכנים את הכתובת ולוחצים על שמירה.

בקשות יזומות של מסמכים ושינויים במסמכים

הגשת בקשה לקבלת עותקים מודפסים של מסמכים

תוכל לבקש עותקים מודפסים של מסמך קבלה, חשבונית מע"מ, מסמך תיאום וחשבונית פרופורמה. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על מסמכים מהתפריט הנפתח שמימין.
 4. מעל לטבלה, בוחרים את טווח התאריכים הרצוי.
 5. לחץ על החץ שלצד המסמך שברצונך לבקש ובחר הדפסה חוזרת.

פעולה זו תיצור בקשה לעותק מודפס של המסמך שנבחר. המסמך יישלח לכתובת הדואר שלך. לא יוצג אישור, אבל דעו שעליכם לבצע את הפעולה הזו רק פעם אחת.

הערה

העיבוד של בקשות לעותקים מודפסים מתבצע בתוך 48 שעות, והמשלוח בדואר עשוי להימשך עד 14 ימי עסקים.

עותקים מודפסים חסרים או מסמכים שנשלחו לכתובת שגויה

אם לא קיבלתם עותק מודפס או אם העותק נשלח לכתובת שגויה, יש לוודא שהכתובת למשלוח דואר שהזנתם בדף "הגדרות חיוב" בחשבון נכונה. כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים , בוחרים באפשרות חיוב ותשלומים ולוחצים על הגדרות בצד ימין. הכתובת למשלוח דואר מופיעה בקטע "חשבון תשלומים". אם הכתובת שגויה, עדכן אותה לפי השלבים המתוארים בקטע 'שינוי הכתובת למשלוח דואר' במאמר זה.

לאחר שתעדכן את הכתובת, המתן 24 שעות עד לסנכרון המערכת. לאחר מכן בקש עותקים מודפסים משוכפלים של המסמכים הנדרשים. לשם כך, בצע את השלבים המתוארים בקטע "הגשת בקשה לקבלת עותקים מודפסים של מסמכים" במאמר זה.

נתוני חיוב חסרים

השתדרגנו למערכת חיוב חדשה, שבה נתוני החיוב מוצגים באופן שונה. אם נתוני חיוב קודמים אינם זמינים עוד בדף זה, אפשר ללחוץ על הקישור הצגת הפעילות בחשבון ממערכת החיוב הישנה, המופיע מעל הטבלה של היסטוריית העסקאות הנוכחית. לאחר מכן תועברו לדף שבו ניתן להוריד את כל החשבוניות הקודמות ואת כל סיכומי החיובים הקודמים.

אם כבר אין לכם גישה לסיכום החיובים ואתם מתבקשים להזין מחדש את נתוני החיוב אך אינכם רוצים לעשות זאת, ניתן ליצור איתנו קשר כדי לקבל את נתוני החיוב הקודמים.

מסמכים עם שגיאות

לגבי כל המסמכים מלבד חשבוניות מע"מ, אם מסמך מכיל שגיאה, תחילה עליך לתקן את המידע בחשבונך ולהמתין 24 שעות עד לסנכרון המערכת. לאחר מכן, בקש מסמכים חדשים מהחשבון שלך. כדי לעשות את זה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לחץ על 'עסקאות' או 'חשבוניות' בתפריט שבצד ימין.
 4. מעל לטבלה, בוחרים את טווח התאריכים הרצוי.
 5. עיין בכל חודש כדי לאתר את המסמכים של אותו חודש.
 6. לחץ על החץ שליד המסמך שברצונך לבקש, ובחר באפשרות בקש תיקון.

המערכת תעלה אל החשבון עותק אלקטרוני חדש של המסמך לאחר 24 שעות, ואת העותקים המודפסים תקבלו בכתובת שציינתם למשלוח דואר בתוך 5 עד 10 ימים. לא יוצג אישור, אבל דעו שעליכם לבצע את הפעולה הזו רק פעם אחת.

מסמכים סרוקים, מסמכים חתומים ומסמכים עם חותמת

Google אינה מספקת סריקות של מסמכים. אבל אפשר להוריד גרסאות PDF שלהם בדף "היסטוריית עסקאות". כדי להיכנס לדף, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. על מסמכים שמורידים בפורמט PDF אין חתימה וחותמת. הם נוצרים באופן הזה משום שלצורכי חשבונאות ומיסוי, תדפיסים של מסמכים עם חתימה וחותמת מקבילים לתדפיסים של מסמכים ללא חתימה וחותמת. עם זאת, עותקים מודפסים שתקבלו בכתובת למשלוח דואר יכללו חתימה וחותמת.

שאלות נפוצות אחרות

מסמכים עם סכום כולל השווה לאפס

ייתכן שתקבל חשבונית או מסמך קבלה עם סכום השווה לאפס. מצב זה מתרחש בעקבות הזנה של שובר פרסום בחשבונך, כאשר הסכום של נקודות הזכות לקידום מכסה את כל העלויות שלך בתקופת הזמן המדווחת. לאחר מימוש נקודות הזכות לקידום, החשבוניות יתחילו לכלול שוב עלויות שתצבור.

הבדלים במסמך הקבלה

אם הבחנתם שמסמך הקבלה לא כולל עסקאות מסוימות, סביר להניח שעסקאות אלה בוצעו בחשבון Google Ads אחר. לדוגמה, ייתכן שהתשלום בוצע בחשבון Google Ads אחר הרשום על שם החברה שלכם, או על שם חברה אחרת שאת החשבון שלה אתם מנהלים. מצב זה קורה אם ציינתם מספר חשבון בנק של Google, השייך לחשבון Google Ads אחר, כשביצעתם תשלום.

לכל חשבון Google Ads יש מספר חשבון בנק משלו של Google, שאותו צריך לציין כשמבצעים העברה בנקאית. אם יש לכם סיבה לחשוב שהכסף הועבר לחשבון לא נכון, השוו בין מספר החשבון שציינתם כשביצעתם את ההעברה לבין מספר חשבון הבנק שהוקצה ב-Google לחשבון Google Ads שלכם.

כך בודקים את מספר חשבון הבנק של Google לחשבון Google Ads שלכם בחשבונית הפרופורמה:

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב ותשלומים. לדף החיוב
 3. לוחצים על עסקאות בתפריט שמוצג מימין.
 4. עוברים לחודש האחרון שבו ביצעתם תשלום ולוחצים על מסמכים.
 5. לוחצים על הקישור פרופורמה.
 6. בודקים את מספר חשבון הבנק של Google שמופיע בבקשה להעברת כספים.

אם המספרים שמופיעים בחשבון ובבקשת התשלום לא זהים, פירוש הדבר שההעברה בוצעה לחשבון Google Ads אחר. אם שני החשבונות רשומים באותה ישות משפטית, צריך לבקש את מסמך התיאום לחשבון שאליו בוצעה ההעברה.

קישור רלוונטי:

אם אתם לא בטוחים מה מוגדר אצלכם בחשבון:

כדי לבדוק את הגדרת התשלום: נכנסים לחשבון Google Ads, לוחצים על סמל גלגל השיניים או על סמל מפתח הברגים ובוחרים באפשרות חיוב. הגדרת התשלום מופיעה בראש המסך בקטע שיטת החיוב שלך.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?