Preuzimanje fakture, izvoda ili potvrde o plaćanju

 
Preuzmite fakturu Google Adsa u nekoliko jednostavnih koraka. Gore odaberite svoju zemlju, a zatim odaberite postavku o naplati i plaćanju kako biste pregledali korake za svoj račun.
Oglašivači u Kini i na Tajvanu više neće primati knjižna odobrenja za nevažeću aktivnost, prekomjernu isporuku oglasa i bonuse promotivnog koda. Umjesto toga one će se prikazivati na najnovijoj fakturi kao korekcije kredita za potrošnju na oglase. Nastavit ćete primati Googleove fakture i lokalne fakture, koje prikazuju isti nepodmireni iznos.

Budući da postoji lokalno ograničenje za fakture prema kojem je maksimalni iznos koji možemo teretiti po obrascu Fapiao 99.000 CNY, kako bi se Googleove i lokalne fakture točno podudarale, podijelit ćemo Googleove fakture koje su veće od 99.000 CNY na manje fakture i knjižna zaduženja kao u nastavku.

Potrošnja na oglase Googleova faktura Lokalna faktura
101.000 CNY
 • Faktura 1: 99.000 CNY
 • Knjižno zaduženje 1: 2.000 CNY
 • Fapiao 1: 99.000 CNY
 • Fapiao 2: 2000 CNY


 
Obratite pozornost na sljedeće opise stavki redaka za podjele na Googleovim fakturama:

 • Korekcija kredita – "Djelomični iznos prenesen na zasebnu fakturu zbog ograničenja kvote obrasca Fapiao".
 • Knjižno zaduženje – "Djelomični iznos migriran s izvorne fakture zbog ograničenja kvote obrasca Fapiao".

Odabir postavke plaćanja:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)
Napomena:  u većini zemalja Google Ads ne šalje određene dokumente poštom ni e-poštom, primjerice, fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.
Definicija pojmova na vašem izvodu

Izvodi nisu fakture. Ti su dokumenti sažeci aktivnosti naplate za prethodno navedeno razdoblje. Da biste bolje razumjeli izvode Google Ads računa, u nastavku pogledajte definicije najčešće korištenih pojmova.

Uvjeti Definicije
Početno stanje Stanje preneseno iz prethodnog mjeseca
Ukupna nova aktivnost (uključujući PDV, ako je primjenjivo) Novi troškovi nastali nakon posljednjeg izvoda, uključujući procijenjene poreze, ako je primjenjivo
Ukupne korekcije (uključujući PDV, ako je primjenjivo) S vremena na vrijeme stanje Google Ads računa možda će trebati korigirati. Korekcije se najčešće pojavljuju u obliku kredita zbog prekomjerne isporuke oglasa.
Ukupna primljena plaćanja Plaćanja izvršena ručno ili automatski na vaš račun
Završno stanje

Strategija ručnog plaćanja: stanje Google Ads računa dostupno za trošenje

Strategija automatskog plaćanja: nepodmireno stanje Google Ads računa za mjesec pružanja usluge

Porezi Porezi ili porez na dodanu vrijednost (PDV) mogu biti primjenjivi na vašu tvrtku, ovisno o njezinoj lokaciji. Stope poreznih naknada definira vaša državna uprava.
Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura s lokalnim porezom ili izvoda
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate.
  Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama s lokalnim porezom ili izvodima koje želite vidjeti.
  • Zadani je prikaz "Zadnja tri mjeseca", koji vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, bonuse i fakture s lokalnim porezom ili izvode.
  • Da biste vidjeli prethodnu aktivnost, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture s lokalnim porezom ili izvode za ovu kalendarsku godinu.
 5. Kliknite Dokumenti da biste vidjeli dostupne fakture s lokalnim porezom ili izvode za odabrani datumski raspon.
 6. Kliknite broj dokumenta koji želite vidjeti, a zatim kliknite Preuzmi.
  • Veza na fakture s lokalnim porezom i izvode za tekući mjesec neće se prikazati prije kraja tekućeg mjeseca. Umjesto veze prikazat će se poruka "Faktura nije spremna".
  • Faktura s lokalnim porezom i izvod za određeni mjesec dostupni su od petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, fakture s lokalnim porezom i izvodi za rujan bit će spremni do 5. listopada. Fakture s lokalnim porezom i izvodi ne generiraju se vikendima i blagdanima, stoga očekujte kašnjenje u preuzimanju dokumenata u tim razdobljima. U međuvremenu uvijek možete ispisati potvrdu za svako plaćanje.
  • Fakture se generiraju za prikupljene troškove klikova, a ne za plaćanja izvršena u određenom mjesecu. Ako u određenom mjesecu na računu nije bilo troškova klikova, za taj se mjesec faktura ne generira ili se generira prazna faktura.

   Ako ispunjavate uvjete za primanje faktura s lokalnim porezom, izvodi će se obično prvi generirati, a zatim će uslijediti faktura s lokalnim porezom.

 7. Fakture s lokalnim porezom i izvodi automatski će se preuzeti na vaše računalo u PDF formatu kako biste ih mogli pregledati ili ispisati.

 

Savjet

Pazite da postavke preglednika ne blokiraju skočne prozore jer bi to moglo spriječiti preuzimanje faktura s lokalnim porezom i izvoda.

Pregled ili ispis potvrde o plaćanju

Možda ćete htjeti ispisati potvrdu o trošku koji se dogodio tijekom mjeseca. S obzirom na to da se fakture s lokalnim porezom ili izvodi neće generirati do petog radnog dana sljedećeg mjeseca, možete ispisati potvrdu o plaćanju za svoju evidenciju. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Na tablici postavite odgovarajući datumski raspon.
 5. Provjerite je li pri vrhu tablice odabran Detaljan prikaz transakcija, a ne Prikaz sažetka.
 6. Kliknite odgovarajuću vezu Plaćanje u stupcu Opis. U novom prozoru ili na novoj kartici preglednika prikazat će se potvrda u verziji za ispis.
 7. Da biste ispisali potvrdu, odaberite Datoteka, a zatim Ispiši na izborniku preglednika. Ako želite preuzeti i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.
Problemi s pronalaženjem faktura s lokalnim porezom i izvoda
Određenu fakturu s lokalnim porezom ili izvod možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama s lokalnim porezom ili izvode koje želite pregledati.

  Ako ispunjavate uvjete za primanje fakture s lokalnim porezom, izvodi će se obično prvi generirati, a zatim će uslijediti faktura s lokalnim porezom.

Savjet

Osim ako upotrebljavate mjesečno fakturiranje (kreditni uvjeti) kao postavku plaćanja, Google ne šalje fakture s lokalnim porezom ili izvode poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Promjena faktura s lokalnim porezom i izvoda

Nakon izdavanja fakture s lokalnim porezom i izvoda ne možemo izvršiti nikakve izmjene u tim dokumentima. To se odnosi i na slučaj ako ste slučajno unijeli neispravne podatke o naplati. No u svakom trenutku možete urediti svoje podatke o naplati, a izmjene će biti vidljive na budućim fakturama s lokalnim porezom i izvodima.

Nije moguće ni dobiti zasebnu fakturu s lokalnim porezom i izvod za svaku kampanju.

Nedostaju podaci o naplati

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Povezani članci:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)

Napomena: u većini zemalja Google Ads ne šalje određene dokumente poštom ni e-poštom, primjerice, fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.

Za razdoblje od siječnja do travnja 2015. izvodi su podijeljeni na zasebne dokumente za plaćanja i PDV. Ako pregledavate PDV za te mjesece, obavezno pregledajte zasebnu fakturu s PDV-om.

Definicija pojmova na vašem izvodu

Izvodi nisu fakture. Ti su dokumenti sažeci aktivnosti naplate za prethodno navedeno razdoblje. Da biste bolje razumjeli izvode Google Ads računa, u nastavku pogledajte definicije najčešće korištenih pojmova.

Pojmovi Definicije
Početno stanje Stanje preneseno iz prethodnog mjeseca
Ukupna nova aktivnost (uključujući PDV, ako je primjenjivo) Novi troškovi nastali nakon posljednjeg izvoda, uključujući procijenjene poreze, ako je primjenjivo
Ukupne korekcije (uključujući PDV, ako je primjenjivo) S vremena na vrijeme stanje Google Ads računa možda će trebati korigirati. Korekcije se najčešće pojavljuju u obliku kredita zbog prekomjerne isporuke oglasa.  Saznajte više o različitim vrstama kredita i korekcija na računu.
Ukupna primljena plaćanja Plaćanja izvršena ručno ili automatski na vaš račun
Završno stanje

Strategija ručnog plaćanja: stanje Google Ads računa dostupno za trošenje

Strategija automatskog plaćanja: nepodmireno stanje Google Ads računa za mjesec pružanja usluge

Porezi Porezi ili porez na dodanu vrijednost (PDV) mogu biti primjenjivi na vašu tvrtku, ovisno o njezinoj lokaciji. Stope poreznih naknada definira vaša državna uprava.
Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Idite na naplatu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.
  • Zadani je prikaz Zadnja 3 mjeseca, što vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, kredite i fakture.
  • Da biste vidjeli prethodne fakture, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture za ovu kalendarsku godinu.
 5. U tablici kliknite odjeljak Dokumenti ispod mjeseca za koji želite pregledati fakturu.
 6. Kliknite padajući izbornik Mjesečna faktura. Ako tražite fakture za razdoblje od siječnja do travnja 2015., trebate kliknuti i padajući izbornik Faktura za PDV EU-a da biste vidjeli zasebne fakture s PDV-om.
 7. Kliknite broj fakture.
  • Veza na fakturu za tekući mjesec neće se prikazati prije kraja tekućeg mjeseca. Umjesto veze prikazat će se poruka "Faktura nije spremna".
  • Faktura za određeni mjesec dostupna je od 5. radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, faktura za rujan bit će spremna do 5. listopada. Fakture se ne generiraju vikendima i blagdanima, stoga očekujte kašnjenje u preuzimanju faktura u tim razdobljima. U međuvremenu uvijek možete ispisati potvrdu za svako plaćanje.
  • Fakture se generiraju za prikupljene troškove klikova, a ne za plaćanja izvršena u određenom mjesecu. Ako u određenom mjesecu na računu nije bilo troškova klikova, za taj se mjesec faktura ne generira ili se generira prazna faktura.
 8. Faktura se otvara u novom prozoru preglednika. Kako biste ispisali fakturu, odaberite Datoteka, a zatim Ispis na izborniku preglednika. Možete i desnom tipkom kliknuti fakturu, a zatim Ispis. Ako želite preuzeti fakturu i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.

Savjet

Pazite da postavke preglednika ne blokiraju skočne prozore jer bi to moglo spriječiti preuzimanje fakture.

Pregled ili ispis potvrde o plaćanju

Možda ćete htjeti ispisati potvrdu o trošku koji se dogodio tijekom mjeseca. S obzirom na to da se izvod neće generirati do petog radnog dana sljedećeg mjeseca, možete ispisati potvrdu o plaćanju za svoju evidenciju. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Idite na naplatu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Na tablici postavite odgovarajući datumski raspon.
 5. Provjerite je li pri vrhu tablice odabran Detaljan prikaz transakcija, a ne Prikaz sažetka.
 6. Kliknite odgovarajuću vezu Plaćanje u stupcu Opis. U novom prozoru preglednika prikazat će se potvrda u verziji za ispis.
 7. Da biste ispisali potvrdu, odaberite Datoteka, a zatim Ispiši na izborniku preglednika. Ako želite preuzeti i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.
Poteškoće u pronalaženju fakture
Određenu fakturu možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Svakako postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.

Savjet

Osim ako kao postavku plaćanja upotrebljavate mjesečno fakturiranje (uvjeti plaćanja), Google ne šalje fakture poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Mijenjanje fakture

Ako su se vaši podaci o naplati promijenili, evo što trebate imati na umu o tome što će se prikazati na vašoj fakturi:

 • Budući da se fakture za transakcije tekućeg mjeseca obično izdaju petog radnog dana sljedećeg mjeseca, ako ažurirate svoje podatke o naplati u tekućem mjesecu ili prije petog radnog dana sljedećeg mjeseca, vaša bi sljedeća faktura trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Sve promjene koje učinite nakon petog radnog dana u mjesecu, nakon što je faktura za transakcije prošlog mjeseca već izdana, odrazit će se na fakturi za sljedeći mjesec.
 • Na primjer, recimo da je trenutačno svibanj, a vaši su se podaci o naplati promijenili. Ako u Google Adsu ažurirate svoje podatke o naplati prije petog radnog dana lipnja, vaša bi sljedeća faktura (izdana petog radnog dana srpnja) trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Ako, na primjer, ažurirate svoje podatke o naplati šesti radni dan lipnja, faktura koja je već izdana (petog radnog dana lipnja) ostat će nepromijenjena, ali će vaša sljedeća faktura (koja će se izdati petog radnog dana srpnja) odražavati ažurirane podatke o naplati.
PDV možda nije uključen

Europsko sjedište Googlea nalazi se u Dublinu (Google Ireland Ltd.). Google zbog toga oglašivačima s adresom za naplatu u Europskoj uniji (EU-u) naplaćuje i pruža usluge u skladu s pravilima tvrtke Google Ireland Ltd. PDV neće biti uključen u Google Ads troškove ako je adresa vaše tvrtke unutar EU-a, ali izvan Irske. Umjesto toga, ispunjavate uvjete za samostalno određivanje PDV-a prema lokalnoj stopi države članice Europske unije. Zasebna tablica primjenjivih troškova PDV-a navest će se u fakturi. Za fakture za razdoblje između siječnja i travnja 2015. faktura s PDV-om izdaje se zasebno od fakture za mjesečna plaćanja.

Pogledajte naš članak o porezima kako biste saznali više.

Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa starog sustava naplate, koja se prikazuje iznad tablice povijesti trenutačne transakcije. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Povezani članci:

Odabir postavke plaćanja:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)
Napomena:  u većini zemalja Google Ads ne šalje određene dokumente poštom ni e-poštom, primjerice, fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.
Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. .
  Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu "Transakcije" na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.
  • Zadani je prikaz Zadnja 3 mjeseca, što vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, kredite i fakture.
  • Da biste vidjeli prethodnu aktivnost, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture za ovu kalendarsku godinu.
 5. Kliknite odjeljak Dokumenti da biste vidjeli dostupnu mjesečnu fakturu za odabrani datumski raspon.
 6. Kliknite broj fakture koju želite pregledati, a zatim kliknite Preuzmi.
  • Veza na fakturu za tekući mjesec neće se prikazati prije kraja tekućeg mjeseca. Umjesto veze prikazat će se poruka "Faktura nije spremna".
  • Faktura za određeni mjesec dostupna je od 5. radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, faktura za rujan bit će spremna do 5. listopada. Fakture se ne generiraju vikendima i blagdanima, stoga očekujte kašnjenje u preuzimanju faktura u tim razdobljima. U međuvremenu uvijek možete ispisati potvrdu za svako plaćanje.
  • Fakture se generiraju za prikupljene troškove klikova, a ne za plaćanja izvršena u određenom mjesecu. Ako u određenom mjesecu na računu nije bilo troškova klikova, za taj se mjesec faktura ne generira ili se generira prazna faktura.
 7. Faktura će se automatski preuzeti na vaše računalo kako biste je mogli pregledati ili ispisati.

 

Savjet

Pazite da postavke preglednika ne blokiraju skočne prozore jer bi to moglo spriječiti preuzimanje faktura.

Pregled ili ispis potvrde o plaćanju

Možda ćete htjeti ispisati potvrdu o trošku koji se dogodio tijekom mjeseca. S obzirom na to da se izvod neće generirati do petog radnog dana sljedećeg mjeseca, možete ispisati potvrdu o plaćanju za svoju evidenciju. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu "Transakcije" na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Na tablici postavite odgovarajući datumski raspon.
 5. Provjerite je li pri vrhu tablice odabran Detaljan prikaz transakcija, a ne Prikaz sažetka.
 6. Kliknite odgovarajuću vezu Plaćanje u stupcu Opis. U novom prozoru ili na novoj kartici preglednika prikazat će se potvrda u verziji za ispis.
 7. Da biste ispisali potvrdu, odaberite Datoteka, a zatim Ispiši na izborniku preglednika. Ako želite preuzeti i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.
Poteškoće u pronalaženju fakture
Određenu fakturu možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Svakako postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.

Savjet

Osim ako kao postavku plaćanja upotrebljavate mjesečno fakturiranje (uvjeti plaćanja), Google ne šalje fakture poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Mijenjanje fakture

Ako su se vaši podaci o naplati promijenili, evo što trebate imati na umu o tome što će se prikazati na vašoj fakturi:

 • Budući da se fakture za transakcije tekućeg mjeseca obično izdaju petog radnog dana sljedećeg mjeseca, ako ažurirate svoje podatke o naplati u tekućem mjesecu ili prije petog radnog dana sljedećeg mjeseca, vaša bi sljedeća faktura trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Sve promjene koje učinite nakon petog radnog dana u mjesecu, nakon što je faktura za transakcije prošlog mjeseca već izdana, odrazit će se na fakturi za sljedeći mjesec.
 • Na primjer, recimo da je trenutačno svibanj, a vaši su se podaci o naplati promijenili. Ako u Google Adsu ažurirate svoje podatke o naplati prije petog radnog dana lipnja, vaša bi sljedeća faktura (izdana petog radnog dana srpnja) trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Ako, na primjer, ažurirate svoje podatke o naplati šesti radni dan lipnja, faktura koja je već izdana (petog radnog dana lipnja) ostat će nepromijenjena, ali će vaša sljedeća faktura (koja će se izdati petog radnog dana srpnja) odražavati ažurirane podatke o naplati.
Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa iz starog sustava naplate, koja se prikazuje iznad trenutačne tablice povijesti transakcija. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Povezani članci:

Izmjena faktura za korisnike u Indiji koji nisu registrirani u okviru GST-a

Radi usklađivanja s izmjenama indijskog zakona o GST-u uvest ćemo izmjene u fakture korisnika u Indiji koji nisu registrirani u okviru GST-a.

Od 1. srpnja 2021. QR kôd dinamičnog UPI-ja istaknuto će se prikazivati na prvoj stranici fakture ako imate nepodmireni dug. Moći ćete platiti za fakturu skeniranjem ovog QR koda pomoću bilo koje aplikacije za plaćanje koja je omogućena za UPI, uz postojeće načine plaćanja.

Ako ste izvršili druga plaćanja tijekom ciklusa naplate, na fakturi se prikazuje popis tih plaćanja s datumom i vremenom plaćanja, iznosom, ID-om transakcije i načinom plaćanja.

Indijska vlada (GSTN) najavila je da će se od 1. listopada 2020. sve fakture za B2B (poslovanje među tvrtkama) i B2G (poslovanje između tvrtki i državnih tijela) morati registrirati u stvarnom vremenu na indijskom portalu za registraciju. Fakture koje uspješno potvrdi državno tijelo i u kojima je korisnik naveo valjan GSTIN koji odgovara njegovoj adresi za naplatu sadržavat će QR kôd i indijski registracijski broj (IRN). 

Odabir postavke plaćanja:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)

Od 1. listopada 2020. odjeljak Evidencije troškova i poreza na fakturi zamijenit će se pojedinostima o upotrebi i troškovima na temelju potrošnje u mjesecu. 

Napomena: u većini zemalja Google Ads određene dokumente, primjerice fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju, ne šalje poštom ni e-poštom. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.
Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. .
  Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.
  • Zadani je prikaz Zadnja 3 mjeseca, što vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, kredite i fakture.
  • Da biste vidjeli prethodnu aktivnost, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture za ovu kalendarsku godinu.
 5. Kliknite odjeljak Dokumenti da biste vidjeli dostupnu fakturu s indijskim porezom za odabrani datumski raspon.
 6. Kliknite broj fakture koju želite pregledati, a zatim kliknite Preuzmi.
  • Veza na fakturu za tekući mjesec neće se prikazivati prije kraja tekućeg mjeseca. Umjesto veze prikazivat će se poruka Faktura nije spremna.
  • Faktura za određeni mjesec dostupna je od sedmog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, faktura za rujan bit će spremna do 7. listopada. Fakture se ne generiraju vikendima i blagdanima, stoga očekujte kašnjenje u preuzimanju faktura u tim razdobljima. U međuvremenu uvijek možete ispisati potvrdu za svako plaćanje.
  • Fakture se generiraju za prikupljene troškove klikova, a ne za plaćanja izvršena u određenom mjesecu. Ako u određenom mjesecu na računu nije bilo troškova klikova, za taj se mjesec faktura ne generira ili se generira prazna faktura.
 7. Faktura će se automatski preuzeti na vaše računalo kako biste je mogli pregledati ili ispisati.

Savjet

Pazite da postavke preglednika ne blokiraju skočne prozore jer bi to moglo spriječiti preuzimanje faktura.

Pregled ili ispis potvrde o plaćanju

Možda ćete htjeti ispisati potvrdu o trošku nastalom tijekom mjeseca. S obzirom na to da se vaš izvod neće generirati do sedmog dana sljedećeg mjeseca, možete ispisati potvrdu o plaćanju za svoju evidenciju. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Na tablici postavite odgovarajući datumski raspon.
 5. Provjerite je li pri vrhu tablice odabran Detaljan prikaz transakcija, a ne Prikaz sažetka.
 6. Kliknite odgovarajuću vezu Plaćanje u stupcu Opis. U novom prozoru ili na novoj kartici preglednika prikazat će se potvrda u verziji za ispis.
 7. Da biste ispisali potvrdu, odaberite Datoteka, a zatim Ispiši na izborniku preglednika. Ako želite preuzeti i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.
Poteškoće u pronalaženju fakture
Određenu fakturu možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Svakako postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.

Savjet

Osim ako kao postavku plaćanja upotrebljavate mjesečno fakturiranje (uvjeti kreditiranja), Google ne šalje fakture poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Mijenjanje fakture

Ako su se vaši podaci o naplati izmijenili, evo što trebate imati na umu o tome što će se prikazati na vašoj fakturi:

 • Fakture za transakcije tekućeg mjeseca obično se izdaju do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Međutim, ažuriranja naplate u tekućem mjesecu odrazit će se tek u sljedećem mjesecu, čak i ako su izmjene unesene prije petog radnog dana tekućeg mjeseca. 

Primjer:

 • Faktura za travanj 2021. generirat će se do 5. svibnja 2021.
 • Sva ažuriranja naplate izvršena u travnju 2021. (čak i ako su izvršena prije 5. travnja) odrazit će se samo na fakturi za svibanj 2021.
Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa starog sustava naplate, koja se prikazuje iznad tablice povijesti trenutačne transakcije. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate te se od vas zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Odabir postavke plaćanja:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)

Napomena: u većini zemalja Google Ads ne šalje određene dokumente poštom ni e-poštom, primjerice, fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.

Za razdoblje od siječnja do travnja 2015. izvodi su podijeljeni na zasebne dokumente za plaćanja i PDV. Ako pregledavate PDV za te mjesece, obavezno pregledajte zasebnu fakturu s PDV-om.

Definicija pojmova na vašem izvodu

Izvodi nisu fakture. Ti su dokumenti sažeci aktivnosti naplate za prethodno navedeno razdoblje. Da biste bolje razumjeli izvode Google Ads računa, u nastavku pogledajte definicije najčešće korištenih pojmova.

Pojmovi Definicije
Početno stanje Stanje preneseno iz prethodnog mjeseca
Ukupna nova aktivnost (uključujući PDV, ako je primjenjivo) Novi troškovi nastali nakon posljednjeg izvoda, uključujući procijenjene poreze, ako je primjenjivo
Ukupne korekcije (uključujući PDV, ako je primjenjivo) S vremena na vrijeme stanje Google Ads računa možda će trebati korigirati. Korekcije se najčešće pojavljuju u obliku kredita zbog prekomjerne isporuke oglasa.
Ukupna primljena plaćanja Plaćanja izvršena ručno ili automatski na vaš račun
Završno stanje

Strategija ručnog plaćanja: stanje Google Ads računa dostupno za trošenje

Strategija automatskog plaćanja: nepodmireno stanje Google Ads računa za mjesec pružanja usluge

Porezi Porezi ili porez na dodanu vrijednost (PDV) mogu biti primjenjivi na vašu tvrtku, ovisno o njezinoj lokaciji. Stope poreznih naknada definira vaša državna uprava.
Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Idite na naplatu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.
  • Zadani je prikaz Zadnja 3 mjeseca, što vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, kredite i fakture.
  • Da biste vidjeli prethodne fakture, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture za ovu kalendarsku godinu.
 5. U tablici kliknite odjeljak Dokumenti ispod mjeseca za koji želite pregledati fakturu.
 6. Kliknite padajući izbornik Mjesečna faktura. Ako tražite fakture za razdoblje od siječnja do travnja 2015., trebate kliknuti i padajući izbornik Faktura za PDV EU-a da biste vidjeli zasebne fakture s PDV-om.
 7. Kliknite broj fakture.
  • Veza na fakturu za tekući mjesec neće se prikazati prije kraja tekućeg mjeseca. Umjesto veze prikazat će se poruka "Faktura nije spremna".
  • Faktura za određeni mjesec dostupna je od 5. radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, faktura za rujan bit će spremna do 5. listopada. Fakture se ne generiraju vikendima i blagdanima, stoga očekujte kašnjenje u preuzimanju faktura u tim razdobljima. U međuvremenu uvijek možete ispisati potvrdu za svako plaćanje.
  • Fakture se generiraju za prikupljene troškove klikova, a ne za plaćanja izvršena u određenom mjesecu. Ako u određenom mjesecu na računu nije bilo troškova klikova, za taj se mjesec faktura ne generira ili se generira prazna faktura.
 8. Faktura se otvara u novom prozoru preglednika. Kako biste ispisali fakturu, odaberite Datoteka, a zatim Ispis na izborniku preglednika. Možete i desnom tipkom kliknuti fakturu, a zatim Ispis. Ako želite preuzeti fakturu i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.

Savjet

Pazite da postavke preglednika ne blokiraju skočne prozore jer bi to moglo spriječiti preuzimanje fakture.

Pregled ili ispis potvrde o plaćanju

Možda ćete htjeti ispisati potvrdu o trošku koji se dogodio tijekom mjeseca. S obzirom na to da se izvod neće generirati do petog radnog dana sljedećeg mjeseca, možete ispisati potvrdu o plaćanju za svoju evidenciju. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Idite na naplatu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Na tablici postavite odgovarajući datumski raspon.
 5. Provjerite je li pri vrhu tablice odabran Detaljan prikaz transakcija, a ne Prikaz sažetka.
 6. Kliknite odgovarajuću vezu Plaćanje u stupcu Opis. U novom prozoru preglednika prikazat će se potvrda u verziji za ispis.
 7. Da biste ispisali potvrdu, odaberite Datoteka, a zatim Ispiši na izborniku preglednika. Ako želite preuzeti i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.
Poteškoće u pronalaženju fakture
Određenu fakturu možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Svakako postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.

Savjet

Osim ako kao postavku plaćanja upotrebljavate mjesečno fakturiranje (uvjeti plaćanja), Google ne šalje fakture poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Mijenjanje fakture

Ako su se vaši podaci o naplati promijenili, evo što trebate imati na umu o tome što će se prikazati na vašoj fakturi:

 • Budući da se fakture za transakcije tekućeg mjeseca obično izdaju petog radnog dana sljedećeg mjeseca, ako ažurirate svoje podatke o naplati u tekućem mjesecu ili prije petog radnog dana sljedećeg mjeseca, vaša bi sljedeća faktura trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Sve promjene koje učinite nakon petog radnog dana u mjesecu, nakon što je faktura za transakcije prošlog mjeseca već izdana, odrazit će se na fakturi za sljedeći mjesec.
 • Na primjer, recimo da je trenutačno svibanj, a vaši su se podaci o naplati promijenili. Ako u Google Adsu ažurirate svoje podatke o naplati prije petog radnog dana lipnja, vaša bi sljedeća faktura (izdana petog radnog dana srpnja) trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Ako, na primjer, ažurirate svoje podatke o naplati šesti radni dan lipnja, faktura koja je već izdana (petog radnog dana lipnja) ostat će nepromijenjena, ali će vaša sljedeća faktura (koja će se izdati petog radnog dana srpnja) odražavati ažurirane podatke o naplati.
PDV možda nije uključen

Europsko sjedište Googlea nalazi se u Dublinu (Google Ireland Ltd.). Google zbog toga oglašivačima s adresom za naplatu u Europskoj uniji (EU-u) naplaćuje i pruža usluge u skladu s pravilima tvrtke Google Ireland Ltd. PDV neće biti uključen u Google Ads troškove ako je adresa vaše tvrtke unutar EU-a, ali izvan Irske. Umjesto toga, ispunjavate uvjete za samostalno određivanje PDV-a prema lokalnoj stopi države članice Europske unije. Zasebna tablica primjenjivih troškova PDV-a navest će se u fakturi. Za fakture za razdoblje između siječnja i travnja 2015. faktura s PDV-om izdaje se zasebno od fakture za mjesečna plaćanja.

Pogledajte naš članak o porezima kako biste saznali više.

Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa starog sustava naplate, koja se prikazuje iznad tablice povijesti trenutačne transakcije. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Povezani članci:

Odabir postavke plaćanja:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)
Napomena: u većini zemalja Google Ads ne šalje određene dokumente poštom ni e-poštom, primjerice, fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.

Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Dokumenti za naplatu. Idite na naplatu
 3. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.
  • Zadani je prikaz "Zadnja 3 mjeseca", što vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, bonuse i fakture.
  • Da biste vidjeli prethodne fakture, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture za ovu kalendarsku godinu.
 4. U tablici kliknite broj fakture pored mjeseca za koji želite vidjeti fakturu.
  • Veza na fakturu za tekući mjesec neće se prikazati prije kraja tekućeg mjeseca. Umjesto veze prikazat će se poruka "Faktura nije spremna".
  • Faktura za određeni mjesec dostupna je od 5. radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, faktura za rujan bit će spremna do 5. listopada. Fakture se ne generiraju vikendima i blagdanima, stoga očekujte kašnjenje u preuzimanju faktura u tim razdobljima.
  • Fakture se generiraju za potrošnju u određenom mjesecu Ako u određenom mjesecu na vašem računu nema potrošnje, za taj se mjesec faktura ne generira.
  • Ako plaćate bankovnim prijenosom, čekom ili putem bankomata, dobit ćete fakturu. Ako plaćate kreditnom karticom, dobit ćete izvod Googlea za plaćanje.
 5. Faktura se otvara u novom prozoru preglednika. Ako želite preuzeti fakturu i spremiti kopiju kao PDF na svoje računalo, kliknite desnom tipkom miša i odaberite Spremi kao. Kako biste ispisali fakturu, odaberite Datoteka, a zatim Ispis na izborniku preglednika. Možete i desnom tipkom kliknuti fakturu, a zatim Ispis.

Savjet

Pazite da postavke preglednika ne blokiraju skočne prozore – to bi spriječilo otvaranje fakture.

Poteškoće u pronalaženju fakture
Određenu fakturu možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Ako u određenom mjesecu nisu prikupljeni troškovi, za taj se mjesec faktura ne generira.
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Svakako postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.

Savjet

Osim ako kao postavku plaćanja upotrebljavate mjesečno fakturiranje (uvjeti plaćanja), Google ne šalje fakture poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Mijenjanje fakture

Ako su se vaši podaci o naplati promijenili, evo što trebate imati na umu o tome što će se prikazati na vašoj fakturi:

 • Budući da se fakture za transakcije tekućeg mjeseca obično izdaju petog radnog dana sljedećeg mjeseca, ako ažurirate svoje podatke o naplati u tekućem mjesecu ili prije petog radnog dana sljedećeg mjeseca, vaša bi sljedeća faktura trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Sve promjene koje učinite nakon petog radnog dana u mjesecu, nakon što je faktura za transakcije prošlog mjeseca već izdana, odrazit će se na fakturi za sljedeći mjesec.
 • Na primjer, recimo da je trenutačno svibanj, a vaši su se podaci o naplati promijenili. Ako u Google Adsu ažurirate svoje podatke o naplati prije petog radnog dana lipnja, vaša bi sljedeća faktura (izdana petog radnog dana srpnja) trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Ako, na primjer, ažurirate svoje podatke o naplati šesti radni dan lipnja, faktura koja je već izdana (petog radnog dana lipnja) ostat će nepromijenjena, ali će vaša sljedeća faktura (koja će se izdati petog radnog dana srpnja) odražavati ažurirane podatke o naplati.
Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa starog sustava naplate koja se prikazuje iznad tablice povijesti trenutačne transakcije. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Povezani članci:

Mjesečno fakturiranje

Napomena

Ovi koraci vrijede samo za korisnike s mjesečnim fakturiranjem kao postavkom plaćanja. Većina oglašivača upotrebljava automatsko ili ručno plaćanje. Ako upotrebljavate automatsko ili ručno plaćanje, proučite prije navedene korake.

Ako Google Ads troškove plaćate putem mjesečnog fakturiranja, dva su načina za preuzimanje fakture:

 1. E-poštom: poslat ćemo vam fakturu u prvih pet radnih dana na početku svakog mjeseca. Na njoj će biti navedeni troškovi u prethodnom mjesecu. (Da biste primali fakture, trebate potvrditi e-adresu.)
 2. Na računu: izradit ćemo elektroničku verziju fiskalne fakture koja će biti dostupna na Google Ads računu ako je želite pregledati, ispisati ili preuzeti.
Pronalaženje fakture na računu

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem, evo kako možete pronaći svoje fakture:

 1. Prijavite se na račun upravitelja plaćanja Google Ads računa ili na bilo koji račun upravitelja iznad njega.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Dokumenti za naplatu.
 3. Fakturu koju želite pregledati pronađite u stupcu "Broj dokumenta".
 4. Odaberite fakture koje biste željeli preuzeti, a zatim u gornjem desnom kutu kliknite Preuzmi odabrane stavke.

Da biste preuzeli elektroničku fiskalnu fakturu i knjižna odobrenja, poduzmite korake u nastavku nakon pronalaženja broja fakture prema gore navedenim uputama.

 1. Kliknite broj fakture.
 2. Kliknite Dokumenti.
 3. Kliknite Elektroničke fakture i knjižna odobrenja.
 4. Kliknite broj fiskalne elektroničke fakture da biste je preuzeli.
Pronalaženje faktura iz vremena prije nego što ste upotrebljavali mjesečno fakturiranje

Ako želite pristupiti fakturama koje su generirane prije nego što ste počeli upotrebljavati mjesečno fakturiranje, poduzmite ove korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite vezu Prijenosi naplate na bočnom dijelu stranice.
 4. Kliknite račun za naplatu za koji želite vidjeti prethodne fakture.
 5. Kliknite vezu Transakcije da biste vidjeli fakture.
 6. Kada završite, kliknite Natrag na trenutačne postavke u gornjem kutu.
Nedostaju podaci o naplati

Nadogradili smo sustav naplate, pa vaš stari sažetak naplate više nije dostupan. Informacije o troškovima možete potvrditi putem sažetka kampanje.

Da biste dobili stare fakture, obratite nam se.

Povezani članci:

Odabir postavke plaćanja:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)
Napomena:  u većini zemalja Google Ads ne šalje određene dokumente poštom ni e-poštom, primjerice, fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.
Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura
 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.
  • Zadani je prikaz Zadnja 3 mjeseca, što vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, kredite i fakture.
  • Da biste vidjeli prethodne fakture, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture za ovu kalendarsku godinu.
 5. U tablici kliknite padajući izbornik Dokumenti ispod mjeseca za koji želite pregledati fakturu.
 6. Kliknite padajući izbornik Mjesečna faktura.
 7. Kliknite broj fakture.
  • Veza na fakturu za tekući mjesec neće se prikazati prije kraja tekućeg mjeseca. Umjesto veze prikazat će se poruka "Faktura nije spremna".
  • Faktura za određeni mjesec dostupna je od 5. radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, faktura za rujan bit će spremna do 5. listopada. Fakture se ne generiraju vikendima i blagdanima, stoga očekujte kašnjenje u preuzimanju faktura u tim razdobljima. U međuvremenu uvijek možete ispisati potvrdu za svako plaćanje.
  • Fakture se generiraju za prikupljene troškove klikova, a ne za plaćanja izvršena u određenom mjesecu. Ako u određenom mjesecu na računu nije bilo troškova klikova, za taj se mjesec faktura ne generira ili se generira prazna faktura.
 8. Faktura se otvara u novom prozoru preglednika. Kako biste ispisali fakturu, odaberite Datoteka, a zatim Ispis na izborniku preglednika. Možete i desnom tipkom kliknuti fakturu, a zatim Ispis. Ako želite preuzeti fakturu i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.

Savjet

Pazite da postavke preglednika ne blokiraju skočne prozore – to bi spriječilo otvaranje fakture.

Pregled ili ispis potvrde o plaćanju

Možda ćete htjeti ispisati potvrdu o trošku koji se dogodio tijekom mjeseca. S obzirom na to da se izvod neće generirati do petog radnog dana sljedećeg mjeseca, možete ispisati potvrdu o plaćanju za svoju evidenciju. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku Naplata odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije ili pronađite karticu Transakcije na sredini stranice, a zatim kliknite Prikaz transakcija.
 4. Na tablici postavite odgovarajući datumski raspon.
 5. Provjerite je li pri vrhu tablice odabran Detaljan prikaz transakcija, a ne Prikaz sažetka.
 6. Kliknite odgovarajuću vezu Plaćanje u stupcu Opis. U novom prozoru preglednika prikazat će se potvrda u verziji za ispis.
 7. Da biste ispisali potvrdu, odaberite Datoteka, a zatim Ispiši na izborniku preglednika. Ako želite preuzeti i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.
Poteškoće u pronalaženju fakture
Određenu fakturu možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Svakako postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.

Savjet

Osim ako kao postavku plaćanja upotrebljavate mjesečno fakturiranje (uvjeti plaćanja), Google ne šalje fakture poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Mijenjanje prethodne fakture

Nakon izdavanja fakture ne možemo promijeniti ime za naplatu. To se odnosi i na slučaj ako ste slučajno unijeli neispravne podatke o naplati. No možete unijeti sve druge izmjene tako da pošaljete obrazac za izmjenu fakture.

Mijenjanje imena za naplatu

U svakom trenutku možete urediti svoje ime za naplatu, a izmjena će biti vidljiva na budućim fakturama.

Ime za naplatu morate urediti najmanje 14 dana prije kraja mjeseca da bi se izmjene prikazale na sljedećoj fakturi.

Mijenjanje ostalih podataka

Da biste u fakturu unijeli ispravke (osim imena za naplatu), poduzmite sljedeće korake:

 1. Na svojem Google Ads računu uredite podatke o naplati.
 2. Ispunite potvrdu o ispravku fakture u nastavku i obratite nam se s popunjenim obrascem u privitku.
 3. Kad od nas dobijete e-poruku potvrde, moći ćete upotrebljavati svoju fakturu zajedno s ovim dokumentom za potrebe računovodstva i plaćanja PDV-a.

Napomena

Prema izmjenama poljskog poreznog zakona koje su donesene u siječnju 2013., Google nije dužan poslati potpisanu potvrdu o ispravku. E-poruka koju dobijete od nas važeći je oblik potvrde.

PDV možda nije uključen

Europsko sjedište Googlea nalazi se u Dublinu (Google Ireland Ltd.). Google zbog toga oglašivačima s adresom za naplatu u Europskoj uniji (EU-u) naplaćuje i pruža usluge u skladu s pravilima tvrtke Google Ireland Ltd. PDV neće biti uključen u Google Ads troškove ako je adresa vaše tvrtke unutar EU-a, ali izvan Irske. Umjesto toga, ispunjavate uvjete za samostalno određivanje iznosa PDV-a prema lokalnoj stopi države članice Europske unije.

Sukladnost elektroničke fakture s pravnim odredbama EU-a

Elektroničke fakture koje ispisujete na računu navode:

 • vaša plaćanja
 • naš porezni broj
 • vaš porezni broj (ako ste ga naveli u profilu naplate)

Te su fakture u skladu sa zahtjevima Europske unije prema Direktivi o porezu na dodanu vrijednost (PDV-u) (članak 226., Direktiva Vijeća 2006/112/EZ) i valjane su za lokalnu poreznu službu. Ako imate pitanja, savjetujte se s poreznim savjetnikom ili lokalnom upravom.

Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa iz starog sustava naplate, koja se prikazuje iznad trenutačne tablice povijesti transakcija. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Povezani članci:

U nastavku odaberite postavku plaćanja.

Ručna plaćanja

Ako ste u Rusiji i ako ste prilikom postavljanja Google Ads računa odabrali porezni status "Samostalni poduzetnik" ili "Tvrtka", Google će vam osigurati računovodstvenu dokumentaciju.

Kada postavljate Google Ads račun, trebat ćete odabrati jedan od sljedećih poreznih statusa:

 • osobno
 • samostalni poduzetnik
 • tvrtka

Opcija koju odaberete trajna je i ne može se kasnije izmijeniti. Google osigurava računovodstvenu dokumentaciju samo ako je vaš račun postavljen kao "Samostalni poduzetnik" ili "Tvrtka".

Ako je vaš račun postavljen s poreznim statusom "Osobno", primit ćete jedan računovodstveni dokument, potvrdu o plaćanju, nakon svakog izvršenog plaćanja ili povrata novca. Elektroničke kopije automatski se šalju na potvrđenu e-adresu pridruženu vašem primarnom kontaktu za plaćanja. Da biste osigurali pravovremenu isporuku, provjerite jesu li vaši podaci za kontakt ažurirani.

Provjera poreznog statusa

Evo kako provjeriti svoj porezni status:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Vaš će se porezni status pojaviti u odjeljku "Profil za plaćanje" na sredini stranice.
Izmjena poreznog statusa
Ako trebate izmijeniti ili ispraviti porezni status, kontaktirajte nas. Nijedna izmjena neće utjecati na prethodne transakcije ni računovodstvene dokumente i stupit će na snagu tek od datuma kada izvršimo izmjenu.
Računovodstvena dokumentacija koju osiguravamo

Računovodstvenu dokumentaciju osiguravamo za svaki Google Ads račun. Ako imate više računa, navest ćemo zasebni skup dokumenata za svaki račun, čak i ako su svi povezani s jednim ili više računa Centra za klijente.

Dok se neki dokumenti automatski osiguravaju za sve oglašivače koji ispunjavaju uvjete, za ostale treba podnijeti zahtjev ako su potrebni. U nastavku slijede pojedinosti za svaki tip dokumenta koji možemo osigurati:

  Što je to? Automatski osigurano oglašivačima koji ispunjavaju uvjete Dostupno na zahtjev oglašivačima koji ispunjavaju uvjete
Faktura s PDV-om na temelju upotrebe Šalje se svaki mjesec, s datumom zadnjeg dana u mjesecu. Ovaj dokument navodi stvarne troškove na računu za taj mjesec.

Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu između 3. i 7. u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Papirnata verzija: šalje se na vašu poštansku adresu nakon što se generira elektronička verzija. Poštanska dostava može potrajati i do 10 radnih dana.

Duplikate tiskanih verzija za prethodna razdoblja zatražite na stranici Transakcije na svom računu. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate, a zatim Transakcije. Kliknite padajući izbornik pokraj odjeljka "Faktura s PDV-om na temelju upotrebe" i odaberite Ponovno ispiši. Tako će se generirati i primjerak dokumenta o prihvaćanju.

Zahtjevi za prethodni mjesec mogu se podnijeti samo nakon 20. u tekućem mjesecu. (Na primjer, ako vam je potreban duplikat fakture s obračunatim PDV-om za upotrebu za siječanj, podnesite zahtjev za duplikat tek nakon 20. veljače.)

Dokument o prihvaćanju Šalje se svaki mjesec, s datumom zadnjeg dana u mjesecu. Ovaj dokument navodi stvarne troškove na računu za taj mjesec.

Faktura s PDV-om i dokument o prihvaćanju sadrže iste brojeve dokumenta i iste troškove.
Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu između 3. i 7. u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Tiskana verzija: šalje se na vašu poštansku adresu zajedno s fakturom s PDV-om na temelju upotrebe. Poštanska dostava može potrajati i do 10 radnih dana.
Duplikate tiskanih verzija za prethodna razdoblja zatražite na stranici Transakcije na svom računu. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate, a zatim Transakcije. Kliknite padajući izbornik pokraj odjeljka "Faktura s PDV-om na temelju upotrebe" i odaberite Ponovno ispiši. Tako će se generirati i primjerak dokumenta o prihvaćanju.

Zahtjevi za prethodni mjesec mogu se podnijeti samo nakon 20. u tekućem mjesecu. (Na primjer, ako vam je potreban duplikat dokumenta o prihvaćanju za siječanj, podnesite zahtjev za duplikat tek nakon 20. veljače.)
Faktura s obračunatim PDV-om za plaćanje unaprijed

Generira se za svako izvršeno plaćanje za dan kada je plaćanje primljeno. Ovaj dokument navodi cijeli iznos plaćanja (uključujući PDV).

Broj dokumenta počinje s "A".

Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu u roku od 48 sati nakon primanja vašeg plaćanja.

Papirnata verzija: šalje se na vašu poštansku adresu nakon što se generira elektronička verzija. Poštanska dostava može potrajati i do 10 radnih dana

Na stranici Transakcije na svojem računu zatražite duplikate tiskanih verzija za prethodna razdoblja. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate, a zatim Transakcije.

Zahtjevi se mogu podnijeti tek nakon deset radnih dana od pojavljivanja plaćanja na vašem računu.

Dokument o usklađivanju Ovaj dokument navodi sve obostrane nagodbe između vašeg računa i Googlea za određeno razdoblje, koje počinje 1. siječnja i ne može biti dulje od jedne godine. Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu između 3. i 7. u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Tiskana verzija: šalje se automatski jednom godišnje u siječnju.
Tiskane verzije za prethodna razdoblja zatražite na stranici Transakcije na svom računu. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate, a zatim Transakcije.

Napominjemo da poštanska dostava tiskane verzije može potrajati i do deset radnih dana.
Predračun

Ovaj dokument izrađuje se na vašem računu kada navedete pojedinosti za izvršavanje plaćanja prijenosom novca.

Kopiju koja je izrađena na vašem računu možete ispisati kada navedete pojedinosti za izvršavanje plaćanja prijenosom novca.

Elektronička verzija: može se generirati klikom na gumb "Plaćanje" na stranici Povijest transakcija.

Tiskana verzija: ne šalje se automatski.

Na stranici Transakcije zatražite ovjereni i potpisani predračun. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate, a zatim Transakcije.

Napominjemo da poštanska dostava tiskane verzije može potrajati i do deset radnih dana.

Uvjeti i odredbe Dokument navodi uvjete i odredbe Google Adsa koje ste prihvatili pri postavljanju računa. Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje u roku od 48 sati od izrade računa na stranici Profil za naplatu. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate.

Tiskana verzija: ne šalje se automatski.
Na računu, na stranici Profil za naplatu zatražite tiskanu verziju. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate.
Promjena poštanske adrese

Evo kako izmijeniti poštansku adresu na koju primate dokumente:

 1. Prijavite se na Google Ads račun
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Ažurirajte poštansku adresu.
 4. Kliknite Spremi.

Unesite izmjenu najmanje 15 dana prije kraja mjeseca kako biste bili sigurni da će dokumenti stići na novu adresu. Izmjena ovog polja neće izmijeniti adresu tvrtke na računu.

Mijenjanje adrese tvrtke

Izmjena adrese tvrtke izmijenit će adresu koja se ispisuje na vašim dokumentima. Evo kako to učiniti:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. U odjeljku "Profil za plaćanje" vidjet ćete stavku "Naziv i adresa tvrtke".
 4. Kliknite ikonu olovke da biste uredili adresu.
 5. Kada završite, kliknite gumb Spremi.

Anticipativni zahtjev dokumenata i izmjene dokumenata

Zahtjev za uvjete i odredbe

Uvjeti i odredbe dostupni su za preuzimanje na stranici Postavke (ispod ikone alata Google Ads | tools [Icon] nakon što odaberete Postavke naplate) u roku od 48 sati nakon što prvi put unesete podatke o naplati.

Ponovni ispisi

Tiskanu verziju uvjeta i odredbi zatražite tako da otvorite odjeljak Uvjeti i odredbe i odaberete Ponovni ispisi.

Ponovni ispisi obrađuju se u roku od 48 sati, ali poštanska dostava tiskane verzije može potrajati i do 10 radnih dana.

Zahtjev za papirnate verzije dokumenata

Možete zatražiti duplikate tiskanih verzija fakture s obračunatim PDV-om za upotrebu, dokumenta o prihvaćanju i fakture s obračunatim PDV-om za plaćanje unaprijed te tiskane verzije dokumenta o usklađenju i predračuna. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Dokumenti za naplatu. Odmah otvorite tu stranicu
 3. U gornjem desnom kutu odaberite datumski raspon koji vas zanima.
 4. Kliknite strelicu pokraj dokumenta koji želite zatražiti i odaberite Ponovno ispiši.

Time se generira zahtjev za tiskanu verziju odabranog dokumenta. Dokument će biti poslan na vašu poštansku adresu. Nećete vidjeti potvrdu. Imajte na umu da to trebate učiniti samo jednom.

Napomena

 • Ako ste se odlučili za primanje dokumenata elektroničkim putem, nećete moći zatražiti papirnate verzije.
 • Zahtjevi za papirnate verzije obrađuju se u roku od 48 sati, a poštanska dostava može potrajati i do 10 dana.
Tiskane verzije nedostaju ili su dokumenti poslani na pogrešnu adresu

Ako niste primili tiskanu verziju ili ako je ona poslana na pogrešnu adresu, provjerite poštansku adresu na stranici Postavke na svom računu. Pronađite adresu tvrtke. Ako je adresa pogrešna, ažurirajte je prema koracima iz odjeljka "Mijenjanje poštanske adrese" u ovom članku.

Nakon što ažurirate adresu, pričekajte 24 sata da se sustav sinkronizira. Zatim zatražite duplikat papirnate verzije željenih dokumenata prema koracima iz odjeljka "Zahtjev za papirnate verzije dokumenata" u ovom članku.

Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa starog sustava naplate koja se prikazuje iznad tablice povijesti trenutačne transakcije. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Dokumenti s pogreškama

Faktura s PDV-om na temelju upotrebe ili dokument o prihvaćanju

Ako dokument sadrži pogrešku, morat ćete prvo ispraviti svoje podatke na računu i pričekati 24 sata da se sustav sinkronizira. Zatim zatražite nove dokumente s računa. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Dokumenti za naplatu. Odmah otvorite tu stranicu
 3. U gornjem desnom kutu odaberite datumski raspon koji vas zanima.
 4. Pogledajte ispod svakog mjeseca kako biste pronašli dokumente za taj mjesec.
 5. Kliknite strelicu pokraj dokumenta koji želite zatražiti i odaberite Zatraži izmjenu.

Prijenos elektroničke kopije dokumenta na vaš račun potrajat će 24 sata, a papirnate verzije dobit ćete u roku od 5 do 10 dana na poštansku adresu. Nećete vidjeti potvrdu. Imajte na umu da to trebate učiniti samo jednom.

Ostali dokumenti

Ako bilo koji drugi dokument ima pogrešku, kontaktirajte nas i zatražite ispravnu verziju.

Skenirani, potpisani i ovjereni dokumenti

Google ne pruža skenove dokumenata. No možete preuzeti .pdf verzije dokumenata na stranici Povijest transakcija. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Ti dokumenti neće biti potpisani i ovjereni. Naime, u porezne i računovodstvene svrhe, ispisane verzije dokumenata s potpisom i ovjerom jednake su ispisanim verzijama dokumenata bez potpisa i ovjere. Međutim, tiskane verzije koje primite na poštansku adresu bit će potpisane i ovjerene.

Napomena: ovaj odjeljak ne odnosi se na račune koji upotrebljavaju elektroničke dokumente s ovlaštenim elektroničkim potpisom. Za te račune dostupni su samo elektronički dokumenti koji se mogu upotrebljavati u porezne svrhe. (Više informacija potražite u odjeljku u nastavku).

Elektronički tijek dokumenata
O elektroničkom tijeku dokumenata

Dokumenti koji sadrže podatke u elektroničkom i digitalnom obliku zovu se elektronički (vidi 3. članak u 1. poglavlju FZ RF №1-FZ).

Elektronički dokumenti potpisani ovlaštenim elektroničkim potpisom zakonom su jednaki originalima u tiskanom obliku ako se strane slože (vidi FZ RF od 1. listopada 2002. №1-FZ). Nije ih potrebno ispisati i pohraniti u tiskane arhive. U skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama u zakonodavstvu čitav tijek dokumenata između tvrtki može se izmijeniti u elektronički format.

Od 23. svibnja 2012. e-faktura je potpuno zamijenila originale u papirnatom obliku i može se poslati poreznim vlastima u e-obliku. Postupak izmjene fakture navodi se u Nalogu Minfin №50н i treba se izvršiti putem EDM dobavljača. Aktivnosti EDM dobavljača regulira Nalog № ММВ-7-6/253@, a popis registriranih EDM dobavljača možete naći na web-lokaciji FNS-a.

Prednosti elektroničkog tijeka dokumenata:

 • Potpuno su u skladu s pravnim uvjetima.
 • Elektronički dokumenti ne zauzimaju prostor. Možete uštedjeti na troškovima ispisa dokumenata, ručne obrade i održavanja tiskanih arhiva.
 • Dostava originalnih dokumenata traje samo nekoliko minuta. Ne morate čekati nekoliko dana ili tjedana da biste primili dokumente.
Kako se registrirati

Da biste se mogli registrirati za elektronički tijek dokumenata, trebate imati račun na usluzi DiaDoc.ru prije izrade Google Ads računa. DiaDoc.ru usluga je ovlaštenog EDM dobavljača SKB Kontur, najveće tvrtke za razvoj web-usluga za tvrtke u Rusiji. Tvrtka ima iskustva u suradnji s državnim vlastima i osiguravanju pravomoćnosti e-dokumenata.

Slijedite ove upute da biste registrirali račun pri DiaDoc.ru i da biste dobili ovlašteni elektronički potpis prije nego što izradite Google Ads račun. Google neće nadoknaditi troškove certifikata.

Nakon što se registrirate, izradite Google Ads račun i potvrdite odgovarajući okvir da biste omogućili elektronički tijek dokumenata.

Isključivanje ili uključivanje elektroničkog tijeka dokumenata

Isključivanje

Možete odabrati primanje dokumenata poštom u bilo kojem trenutku. Međutim, imajte na umu da vam ne možemo poslati poštom dokumente iz prethodnih mjeseci. Također, nakon što isključite tu opciju, više nećete primati dokumente e-poštom.

Evo kako možete isključiti tu opciju:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite Uredi pokraj poštanske adrese.
 4. Poništite odabir opcije elektroničkog tijeka dokumenata.
 5. Kliknite Spremi.

Počet ćete primati dokumente samo poštom od sljedećeg mjeseca. Dokumenti će i dalje biti dostupni za preuzimanje u Povijesti transakcija.

Uključivanje

Ako prilikom registracije za Google Ads niste registrirani na usluzi DiaDoc.ru, nećete se moći registrirati za elektroničke dokumente.

Međutim, ako ste imali račun na usluzi DiaDoc.ru prilikom registracije za Google Ads, možete omogućiti elektronički tijek dokumenata u bilo kojem trenutku. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun na adresi https://ads.google.com.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite Uredi pokraj poštanske adrese.
 4. Potvrdite okvir pored opcije elektroničkog tijeka dokumenata.
 5. Kliknite Spremi.

Počet ćete primati dokumente samo elektroničkim putem od sljedećeg mjeseca. Dokumenti vam se više neće slati poštom.

Ostala česta pitanja

Kako se izračunavaju iznosi u fakturi s obračunatim PDV-om za upotrebu i aktu o prihvaćanju

PDV se obračunava na temelju upotrebe. Faktura s PDV-om na temelju upotrebe i dokument o prihvaćanju pokazat će iznos plaćen za upotrebu i PDV, kao što možete vidjeti iz ovih primjera:

Primjer fakture s PDV-om na temelju upotrebe
Example usage VAT invoice

Primjer dokumenta o prihvaćanju
Example act of acceptance

Dokumenti s ukupnim zbrojem nula

Moguće je dobiti fakturu ili dokument o prihvaćanju sa zbrojem nula. To se događa ako se promotivni kôd primijenio na vaš račun i ako su svi troškovi tijekom razdoblja izvješćivanja bili pokriveni iznosom promotivnog bonusa. Nakon što se promotivni bonus iskoristi, vaša će faktura ponovno prikazivati troškove.

OOO "Google" kratica

U ruskim poreznim propisima tražena svojstva fakture određena su u 5. stavku članka 169. Također, svojstva koja nisu određena u 5. i 6. stavku članka 169. ne smatraju se važećim razlozima za neprihvaćanje fakture od prodavača.

Prema ruskim poreznim propisima, faktura koju je izdao Google navodeći skraćeno ime prodavača smatra se važećom.

Odstupanja u aktu o pomirenju

Ako primijetite da dokument o usklađenosti ne obuhvaća neke transakcije, te su transakcije vjerojatno izvršene na drugom Google Ads računu. Na primjer, plaćanje se moglo izvršiti na drugi Google Ads račun registriran na vašu ili drugu tvrtku čijim računom upravljate. To se događa ako ste prilikom plaćanja naveli broj Googleova bankovnog računa koji pripada drugom Google Ads računu.

Svaki Google Ads račun ima vlastiti Googleov broj bankovnog računa koji se treba navesti prilikom izvršenja bankovnog prijenosa. Ako mislite da je vaš prijenos možda otišao na pogrešan račun, usporedite broj računa koji ste naveli na nalogu za prijenos novca s Googleovim brojem bankovnog računa svojeg Google Ads računa.

Evo kako možete provjeriti Googleov broj bankovnog računa za Google Ads račun na predračunu:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku s lijeve strane kliknite Transakcije.
 4. Idite na posljednji mjesec kada ste izvršili plaćanje i kliknite vezu Dokumenti.
 5. Kliknite vezu Predračun.
 6. Provjerite Googleov broj bankovnog računa na zahtjevu za prijenos sredstava.

Ako se brojevi koje vidite na računu i u zahtjevu za plaćanje ne podudaraju, znači da je doznaka uplaćena na drugi Google Ads račun. Ako su oba računa registrirana na istu pravnu osobu, morate zatražiti dokument o usklađenosti za račun na koji je izvršen prijenos.

Mjesečno fakturiranje

Ako ste u Rusiji i ako ste prilikom postavljanja Google Ads računa odabrali porezni status "Samostalni poduzetnik" ili "Tvrtka", Google će vam osigurati računovodstvenu dokumentaciju.

Kada postavljate Google Ads račun, trebat ćete odabrati jedan od sljedećih poreznih statusa:

 • samostalni poduzetnik
 • tvrtka
Provjera poreznog statusa

Evo kako provjeriti svoj porezni status:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Vaš će se porezni status pojaviti u odjeljku "Profil za plaćanje" na sredini stranice.
Izmjena poreznog statusa
Ako trebate izmijeniti ili ispraviti porezni status, morat ćete zatvoriti svoj račun i izraditi novi.
Računovodstvena dokumentacija koju osiguravamo

Računovodstvenu dokumentaciju osiguravamo za svaki Google Ads račun. Ako imate više računa, navest ćemo zasebni skup dokumenata za svaki račun, čak i ako su svi povezani s jednim ili više računa Centra za klijente.

Dok se neki dokumenti automatski osiguravaju za sve oglašivače koji ispunjavaju uvjete, za ostale treba podnijeti zahtjev ako su potrebni. U nastavku slijede pojedinosti za svaki tip dokumenta koji možemo osigurati:

  Što je to? Automatski osigurano oglašivačima koji ispunjavaju uvjete Dostupno na zahtjev oglašivačima koji ispunjavaju uvjete
Faktura s PDV-om na temelju upotrebe Šalje se svaki mjesec, s datumom zadnjeg dana u mjesecu. Ovaj dokument navodi stvarne troškove na računu za taj mjesec.

Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu između 3. i 7. u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Papirnata verzija: šalje se na vašu poštansku adresu nakon što se generira elektronička verzija. Poštanska dostava može potrajati i do 10 radnih dana.

Duplikate tiskanih verzija za prethodna razdoblja zatražite na stranici Transakcije na svom računu. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Sažetak naplate, a zatim Prikaz transakcija. Kliknite padajući izbornik pokraj odjeljka "Faktura s PDV-om na temelju upotrebe" i odaberite Ponovno ispiši. Tako će se generirati i primjerak dokumenta o prihvaćanju.

Zahtjevi za prethodni mjesec mogu se podnijeti samo nakon 20. u tekućem mjesecu. (Na primjer, ako vam je potreban duplikat fakture s obračunatim PDV-om za upotrebu za siječanj, podnesite zahtjev za duplikat tek nakon 20. veljače.)

Dokument o prihvaćanju Šalje se svaki mjesec, s datumom zadnjeg dana u mjesecu. Ovaj dokument navodi stvarne troškove na računu za taj mjesec.

Faktura s PDV-om i dokument o prihvaćanju sadrže iste brojeve dokumenta i iste troškove.
Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu između 3. i 7. u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Tiskana verzija: šalje se na vašu poštansku adresu zajedno s fakturom s PDV-om na temelju upotrebe. Poštanska dostava može potrajati i do 10 radnih dana.
Duplikate tiskanih verzija za prethodna razdoblja zatražite na stranici Transakcije na svom računu. Kliknite padajući izbornik pokraj odjeljka "Faktura s PDV-om na temelju upotrebe" i odaberite Ponovno ispiši. Tako će se generirati i primjerak dokumenta o prihvaćanju.

Zahtjevi za prethodni mjesec mogu se podnijeti samo nakon 20. u tekućem mjesecu. (Na primjer, ako vam je potreban duplikat dokumenta o prihvaćanju za siječanj, podnesite zahtjev za duplikat tek nakon 20. veljače.)
Dokument o usklađivanju Ovaj dokument navodi sve obostrane nagodbe između vašeg računa i Googlea za određeno razdoblje, koje počinje 1. siječnja i ne može biti dulje od jedne godine. Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu između 3. i 7. u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Tiskana verzija: šalje se automatski jednom godišnje u siječnju.
Tiskane verzije za prethodna razdoblja zatražite na stranici Transakcije na svom računu.

Napominjemo da poštanska dostava tiskane verzije može potrajati i do deset radnih dana.
Promjena poštanske adrese

Evo kako izmijeniti poštansku adresu na koju primate dokumente:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. U odjeljku "Račun za plaćanja" pronađite Primanje faktura poštom.
 4. Kliknite ikonu olovke pa ažurirajte poštansku adresu.
 5. Kliknite Spremi.

Unesite izmjenu najmanje 15 dana prije kraja mjeseca kako biste bili sigurni da će dokumenti stići na novu adresu. Izmjena ovog polja neće izmijeniti adresu tvrtke na računu.

Mijenjanje adrese tvrtke

Izmjena adrese tvrtke izmijenit će adresu koja se ispisuje na vašim dokumentima. Kako biste izmijenili adresu tvrtke, kontaktirajte nas.

Anticipativni zahtjev dokumenata i izmjene dokumenata

Zahtjev za papirnate verzije dokumenata

Možete zatražiti duplikate tiskanih verzija fakture s obračunatim PDV-om za upotrebu, dokumenta o prihvaćanju i fakture s obračunatim PDV-om za plaćanje unaprijed te tiskane verzije dokumenta o usklađenju i predračuna. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite odjeljak Transakcije ili Dokumenti na izborniku s lijeve strane.
 4. Pomoću padajućeg izbornika odaberite datumski raspon koji vas zanima.
 5. Kliknite strelicu pokraj dokumenta koji želite zatražiti i odaberite Ponovno ispiši.

Time se generira zahtjev za tiskanu verziju odabranog dokumenta. Dokument će biti poslan na vašu poštansku adresu. Nećete vidjeti potvrdu. Imajte na umu da to trebate učiniti samo jednom.

Napomena

 • Ako ste se odlučili za primanje dokumenata elektroničkim putem, nećete moći zatražiti papirnate verzije.
 • Zahtjevi za papirnate verzije obrađuju se u roku od 48 sati, a poštanska dostava može potrajati i do 10 dana.
Tiskane verzije nedostaju ili su dokumenti poslani na pogrešnu adresu

Ako niste primili tiskanu verziju ili ako je ona poslana na pogrešnu adresu, provjerite poštansku adresu na stranici Postavke na svom računu, u odjeljku "Račun za plaćanja". Ako je adresa pogrešna, ažurirajte je prema koracima iz odjeljka "Mijenjanje poštanske adrese" u ovom članku.

Nakon što ažurirate adresu, pričekajte 24 sata da se sustav sinkronizira. Zatim zatražite duplikat papirnate verzije željenih dokumenata prema koracima iz odjeljka "Zahtjev za papirnate verzije dokumenata" u ovom članku.

Nedostaju podaci o naplati

Nadogradili smo sustav naplate, pa vaš stari sažetak naplate više nije dostupan. Informacije o troškovima možete potvrditi putem sažetka kampanje.

Da biste dobili stare fakture, obratite nam se.

Dokumenti s pogreškama

Faktura s PDV-om na temelju upotrebe ili dokument o prihvaćanju

Ako dokument sadrži pogrešku, morat ćete prvo ispraviti svoje podatke na računu i pričekati 24 sata da se sustav sinkronizira. Zatim zatražite nove dokumente s računa. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite odjeljak Transakcije ili Dokumenti na izborniku s lijeve strane.
 4. Pomoću padajućeg izbornika odaberite datumski raspon koji vas zanima.
 5. Pogledajte ispod svakog mjeseca kako biste pronašli dokumente za taj mjesec.
 6. Kliknite strelicu pokraj dokumenta koji želite zatražiti i odaberite Zatraži izmjenu.

Prijenos elektroničke kopije dokumenta na vaš račun potrajat će 24 sata, a papirnate verzije dobit ćete u roku od 5 do 10 dana na poštansku adresu. Nećete vidjeti potvrdu. Imajte na umu da to trebate učiniti samo jednom.

Ostali dokumenti

Ako bilo koji drugi dokument ima pogrešku, kontaktirajte nas i zatražite ispravnu verziju.

Skenirani, potpisani i ovjereni dokumenti

Google ne pruža skenove dokumenata. Međutim, na stranici Transakcije možete preuzeti .pdf verzije dokumenata. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Ti dokumenti neće biti potpisani i ovjereni. Naime, u porezne i računovodstvene svrhe, ispisane verzije dokumenata s potpisom i ovjerom jednake su ispisanim verzijama dokumenata bez potpisa i ovjere. Međutim, tiskane verzije koje primite na poštansku adresu bit će potpisane i ovjerene.

Napomena: ovaj odjeljak ne odnosi se na račune koji upotrebljavaju elektroničke dokumente s ovlaštenim elektroničkim potpisom. Za te račune dostupni su samo elektronički dokumenti koji se mogu upotrebljavati u porezne svrhe. (Više informacija potražite u odjeljku u nastavku).

Elektronički tijek dokumenata
O elektroničkom tijeku dokumenata

Dokumenti koji sadrže podatke u elektroničkom i digitalnom obliku zovu se elektronički (vidi 3. članak u 1. poglavlju FZ RF №1-FZ).

Elektronički dokumenti potpisani ovlaštenim elektroničkim potpisom zakonom su jednaki originalima u tiskanom obliku ako se strane slože (vidi FZ RF od 1. listopada 2002. №1-FZ). Nije ih potrebno ispisati i pohraniti u tiskane arhive. U skladu sa zadnjim izmjenama i dopunama u zakonodavstvu čitav tijek dokumenata između tvrtki može se izmijeniti u elektronički format.

Od 23. svibnja 2012. e-faktura je potpuno zamijenila originale u papirnatom obliku i može se poslati poreznim vlastima u e-obliku. Postupak izmjene fakture navodi se u Nalogu Minfin №50н i treba se izvršiti putem EDM dobavljača. Aktivnosti EDM dobavljača regulira Nalog № ММВ-7-6/253@, a popis registriranih EDM dobavljača možete naći na web-lokaciji FNS-a.

Prednosti elektroničkog tijeka dokumenata:

 • Potpuno su u skladu s pravnim uvjetima.
 • Elektronički dokumenti ne zauzimaju prostor. Možete uštedjeti na troškovima ispisa dokumenata, ručne obrade i održavanja tiskanih arhiva.
 • Dostava originalnih dokumenata traje samo nekoliko minuta. Ne morate čekati nekoliko dana ili tjedana da biste primili dokumente.
Kako se registrirati

Kako biste se registrirali za tijek elektroničkih dokumenata, morate imati račun pri DiaDoc.ru. DiaDoc.ru usluga je ovlaštenog EDM dobavljača SKB Kontur, najveće tvrtke za razvoj web-usluga za tvrtke u Rusiji. Tvrtka ima iskustva u suradnji s državnim vlastima i osiguravanju pravomoćnosti e-dokumenata.

Slijedite ove upute da biste registrirali račun pri DiaDoc.ru i da biste dobili ovlašteni elektronički potpis. Google neće nadoknaditi troškove certifikata.

Nakon registracije uključite se za elektronički tijek dokumenata na Google Ads računu.

Isključivanje ili uključivanje elektroničkog tijeka dokumenata

Isključivanje

Možete odabrati primanje dokumenata poštom u bilo kojem trenutku. Međutim, imajte na umu da vam ne možemo poslati poštom dokumente iz prethodnih mjeseci. Također, nakon što isključite tu opciju, više nećete primati dokumente e-poštom.

Evo kako možete isključiti tu opciju:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. U odjeljku "Račun za plaćanja" poništite odabir opcije elektroničkog tijeka dokumenata u polju "Isporuka elektroničkih dokumenata".
 4. Kliknite Spremi.

Počet ćete primati dokumente samo poštom od sljedećeg mjeseca. Dokumenti će i dalje biti dostupni za preuzimanje u Povijesti transakcija.

Uključivanje

Ako niste bili registrirani pri DiaDoc.ru, nećete se moći registrirati za elektroničke dokumente. Međutim, ako ste imali račun pri DiaDoc.ru, možete omogućiti elektronički tijek dokumenata u bilo kojem trenutku. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite Provjeri ispunjavanje uvjeta pokraj polja "Isporuka elektroničkih dokumenata".
 4. Ako ste se već registrirali pri DiaDoc, potvrdite okvir pokraj opcije "Dostava računovodstvenih dokumenata samo elektroničkim putem, s certificiranim elektroničkim potpisom".
 5. Kliknite Spremi.

Počet ćete primati dokumente samo elektroničkim putem od sljedećeg mjeseca. Dokumenti vam se više neće slati poštom.

Ako vidite poruku u kojoj piše da ne ispunjavate uvjete za elektroničku isporuku dokumenata, niste dovršili registraciju za uslugu DiaDoc.

Ostala česta pitanja

Kako se izračunavaju iznosi u fakturi s obračunatim PDV-om za upotrebu i aktu o prihvaćanju

PDV se obračunava na temelju upotrebe. Faktura s PDV-om na temelju upotrebe i dokument o prihvaćanju pokazat će iznos plaćen za upotrebu i PDV, kao što možete vidjeti iz ovih primjera:

Primjer fakture s PDV-om na temelju upotrebe
Example usage VAT invoice

Primjer dokumenta o prihvaćanju
Example act of acceptance

Dokumenti s ukupnim zbrojem nula

Moguće je dobiti fakturu ili dokument o prihvaćanju sa zbrojem nula. To se događa ako se promotivni kôd primijenio na vaš račun i ako su svi troškovi tijekom razdoblja izvješćivanja bili pokriveni iznosom promotivnog bonusa. Nakon što se promotivni bonus iskoristi, vaša će faktura ponovno prikazivati troškove.

OOO "Google" kratica

U ruskim poreznim propisima tražena svojstva fakture određena su u 5. stavku članka 169. Također, svojstva koja nisu određena u 5. i 6. stavku članka 169. ne smatraju se važećim razlozima za neprihvaćanje fakture od prodavača.

Prema ruskim poreznim propisima, faktura koju je izdao Google navodeći skraćeno ime prodavača smatra se važećom.

Odstupanja u aktu o pomirenju

Ako primijetite da dokument o usklađenosti ne obuhvaća neke transakcije, te su transakcije vjerojatno izvršene na drugom Google Ads računu. Na primjer, plaćanje se moglo izvršiti na drugi Google Ads račun registriran na vašu ili drugu tvrtku čijim računom upravljate. To se događa ako ste prilikom plaćanja naveli broj Googleova bankovnog računa koji pripada drugom Google Ads računu.

Svaki Google Ads račun ima vlastiti Googleov broj bankovnog računa koji se treba navesti prilikom izvršenja bankovnog prijenosa. Ako mislite da je vaš prijenos možda otišao na pogrešan račun, usporedite broj računa koji ste naveli na nalogu za prijenos novca s Googleovim brojem bankovnog računa svojeg Google Ads računa.

Evo kako možete provjeriti Googleov broj bankovnog računa za Google Ads račun na predračunu:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku s lijeve strane kliknite Transakcije.
 4. Idite na posljednji mjesec kada ste izvršili plaćanje i kliknite vezu Dokumenti.
 5. Kliknite vezu Predračun.
 6. Provjerite Googleov broj bankovnog računa na zahtjevu za prijenos sredstava.

Ako se brojevi koje vidite na računu i u zahtjevu za plaćanje ne podudaraju, znači da je doznaka uplaćena na drugi Google Ads račun. Ako su oba računa registrirana na istu pravnu osobu, morate zatražiti dokument o usklađenosti za račun na koji je izvršen prijenos.

Povezani članci:

Mjesečno fakturiranje

Napomena

Ovi koraci vrijede samo za korisnike s mjesečnim fakturiranjem kao postavkom plaćanja.

Plaćate li Google Ads troškove putem mjesečnog fakturiranja, postoje tri načina za primanje tih faktura:

 1. E-poštom: poslat ćemo vam fakturu u prvih pet radnih dana na početku svakog mjeseca. Na njoj će biti navedeni troškovi u prethodnom mjesecu. (Da biste primali fakture, trebate potvrditi e-adresu.)
 2. Poštom: ako ste to zatražili prilikom postavljanja računa, kopiju fakture poslat ćemo vam poštom. Te postavke možete vidjeti i urediti na stranici Postavke naplate, u odjeljku Primanje faktura e-poštom ili Primanje faktura poštom.
 3. Na računu: izradit ćemo elektroničku verziju fakture koja će biti dostupna na Google Ads računu ako je želite pregledati, ispisati ili preuzeti.
Pronalaženje fakture na računu

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem, evo kako možete pronaći svoje fakture:

 1. Prijavite se na račun upravitelja plaćanja Google Ads računa ili na bilo koji račun upravitelja iznad njega.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Dokumenti za naplatu.
 3. Fakturu koju želite pregledati pronađite u stupcu "Broj dokumenta".
 4. Odaberite fakture koje biste željeli preuzeti, a zatim u gornjem desnom kutu kliknite Preuzmi odabrane stavke.
Pronalaženje faktura iz vremena prije nego što ste upotrebljavali mjesečno fakturiranje

Ako želite pristupiti fakturama koje su generirane prije nego što ste počeli upotrebljavati mjesečno fakturiranje, poduzmite ove korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite stavku Prijenosi naplate na izborniku slijeva.
 4. Kliknite postavke fakture za koje želite vidjeti prošle fakture.
 5. Kliknite vezu Transakcije slijeva da biste pregledali prošle fakture.
 6. Kada završite, kliknite Natrag na trenutačne postavke u gornjem kutu.
Izbjegnite primanje faktura u papirnatom obliku

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem i želite primati fakture samo e-poštom, a prestati primati fakture u tiskanom obliku, poduzmite sljedeće korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. U odjeljku "Račun za plaćanja" uklonite sve adrese iz odjeljka Primanje faktura poštom.
 4. Dodajte adresu u odjeljku Primanje faktura e-poštom.
Nedostaju podaci o naplati

Nadogradili smo sustav naplate, pa vaš stari sažetak naplate više nije dostupan. Informacije o troškovima možete potvrditi putem sažetka kampanje.

Da biste dobili stare fakture, obratite nam se.

Povezani članak:

Mjesečno fakturiranje

Napomena

Ovi koraci vrijede samo za korisnike s mjesečnim fakturiranjem kao postavkom plaćanja.

Ako Google Ads troškove plaćate putem mjesečnog fakturiranja, dva su načina za preuzimanje fakture:

Od travnja 2018. više nećete primati tiskanu fakturu koju isporučuje poštanska služba Blue Dart u Indiji. Ova promjena odnosi se samo na tiskane fakture koje izdaje tvrtka Google India Private Limited.
 1. E-pošta: poslat ćemo vam fakturu u roku od sedam dana od početka svakog mjeseca. Na njoj će biti navedeni troškovi u prethodnom mjesecu. (Da biste primali fakture, trebate potvrditi e-adresu.)
 2. Na računu: izradit ćemo elektroničku verziju fakture koja će biti dostupna na Google Ads računu ako je želite pregledati, ispisati ili preuzeti.
Pronalaženje fakture na računu

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem, evo kako možete pronaći svoje fakture:

 1. Prijavite se na račun upravitelja plaćanja Google Ads računa ili na bilo koji račun upravitelja iznad njega.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Dokumenti za naplatu.
 3. Fakturu koju želite pregledati pronađite u stupcu "Broj dokumenta".
 4. Odaberite fakture koje biste željeli preuzeti, a zatim u gornjem desnom kutu kliknite Preuzmi odabrane stavke.
Pronalaženje faktura iz vremena prije nego što ste upotrebljavali mjesečno fakturiranje

Ako želite pristupiti fakturama koje su generirane prije nego što ste počeli upotrebljavati mjesečno fakturiranje, poduzmite ove korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite stavku Prijenosi naplate na izborniku slijeva.
 4. Kliknite postavke fakture za koje želite vidjeti prošle fakture.
 5. Kliknite vezu Transakcije slijeva da biste pregledali prošle fakture.
 6. Kada završite, kliknite Natrag na trenutačne postavke u gornjem kutu.
Izbjegnite primanje faktura u papirnatom obliku

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem i želite primati fakture samo e-poštom, a prestati primati fakture u tiskanom obliku, poduzmite sljedeće korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. U odjeljku "Račun za plaćanja" uklonite sve adrese iz odjeljka Primanje faktura poštom.
 4. Dodajte adresu u odjeljku Primanje faktura e-poštom.
Nedostaju podaci o naplati

Nadogradili smo sustav naplate, pa vaš stari sažetak naplate više nije dostupan. Informacije o troškovima možete potvrditi putem sažetka kampanje.

Da biste dobili stare fakture, obratite nam se.

Povezani članak:

Mjesečno fakturiranje

Napomena

Ovi koraci vrijede samo za korisnike s mjesečnim fakturiranjem kao postavkom plaćanja.

Plaćate li Google Ads troškove prema postavci mjesečnog fakturiranja, postoje različiti načini za primanje fakture:

 1. E-poštom: poslat ćemo vam komercijalnu fakturu i dokument Nota Fiscal između petog i desetog dana svakog mjeseca e-poštom. Na njima će biti navedeni troškovi u prethodnom mjesecu. (Da biste primali fakture, trebate potvrditi e-adresu.)
 2. Na računu: izradit ćemo elektroničku verziju fakture i dokumenta Nota Fiscal koji će biti dostupni na Google Ads računu ako ih želite pregledati, ispisati ili preuzeti.

Ovi koraci odnose se samo na oglašivače koji upotrebljavaju postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem. Većina oglašivača upotrebljava automatsko ili ručno plaćanje.

Pronalaženje fakture na računu

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem, evo kako možete pronaći svoje fakture:

 1. Prijavite se na račun upravitelja plaćanja Google Ads računa ili na bilo koji račun upravitelja iznad njega.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Dokumenti za naplatu.
 3. Fakturu koju želite pregledati pronađite u stupcu "Broj dokumenta".
 4. Odaberite fakture koje biste željeli preuzeti, a zatim u gornjem desnom kutu kliknite Preuzmi odabrane stavke.

Pronalaženje prethodnih postavki naplate

Ako želite pristupiti fakturama koje su generirane prije nego što ste počeli upotrebljavati mjesečno fakturiranje, poduzmite ove korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite vezu Prijenosi naplate na izborniku slijeva.
 4. Kliknite "Postavke fakture" za koje želite vidjeti prošle fakture.
 5. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije.
 6. Kada završite, kliknite Natrag na trenutačno postavljanje u gornjem desnom kutu.
Nedostaju podaci o naplati

Nadogradili smo sustav naplate, pa vaš stari sažetak naplate više nije dostupan. Informacije o troškovima možete potvrditi putem sažetka kampanje.

Da biste dobili stare fakture, obratite nam se.

Mjesečno fakturiranje

Napomena

Ovi koraci vrijede samo za korisnike s mjesečnim fakturiranjem kao postavkom plaćanja.

Ako Google Ads troškove plaćate putem mjesečnog fakturiranja, fakturu za Google Ads troškove dobit ćete putem e-pošte i na svoj račun. Primit ćete i fakturu za lokalni porez svaki mjesec putem tvrtke MakeBill, Googleova lokalnog partnera za fakturiranje. Evo pojedinosti o vašoj Google Ads fakturi:

 1. E-poštom: poslat ćemo vam fakturu u prvih pet radnih dana na početku svakog mjeseca. Na njoj će biti navedeni troškovi u prethodnom mjesecu. (Kako biste primali te fakture, trebat ćete potvrditi svoju e-adresu.)
 2. Na računu: izradit ćemo elektroničku verziju fakture koja će biti dostupna na Google Ads računu ako je želite pregledati, ispisati ili preuzeti.
Pronalaženje fakture na računu

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem, evo kako možete pronaći svoje fakture:

 1. Prijavite se na račun upravitelja plaćanja Google Ads računa ili na bilo koji račun upravitelja iznad njega.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Dokumenti za naplatu.
 3. Fakturu koju želite pregledati pronađite u stupcu "Broj dokumenta".
 4. Odaberite fakture koje biste željeli preuzeti, a zatim u gornjem desnom kutu kliknite Preuzmi odabrane stavke.
Pronalaženje faktura iz vremena prije nego što ste upotrebljavali mjesečno fakturiranje

Ako želite pristupiti fakturama koje su generirane prije nego što ste počeli upotrebljavati mjesečno fakturiranje, poduzmite ove korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite vezu Prijenosi naplate na izborniku slijeva.
 4. Kliknite "Postavke fakture" za koje želite vidjeti prošle fakture.
 5. Na izborniku slijeva kliknite Transakcije.
 6. Kada završite, kliknite Natrag na trenutačno postavljanje u gornjem desnom kutu.
Nedostaju podaci o naplati

Nadogradili smo sustav naplate, pa vaš stari sažetak naplate više nije dostupan. Informacije o troškovima možete potvrditi putem sažetka kampanje.

Da biste dobili stare fakture, obratite nam se.

Povezani članak:

Odabir postavke plaćanja:

Automatsko ili ručno plaćanje (primjenjuje se na većinu oglašivača)
Napomena:  u većini zemalja Google Ads ne šalje određene dokumente poštom ni e-poštom, primjerice, fakture s lokalnim porezom, izvode ili potvrde o plaćanju. No, ako su ti dokumenti dostupni u vašoj zemlji, možete ih preuzeti sa svojeg računa. Kliknite veze u nastavku da biste saznali kako.

Pronalaženje i ispisivanje trenutačnih i prošlih faktura

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Idite na naplatu
 3. Na izborniku s lijeve strane kliknite Transakcije.
 4. Postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.
  • Zadani je prikaz "Zadnja 3 mjeseca", što vam omogućuje da vidite najnovija terećenja, bonuse i fakture.
  • Da biste vidjeli prethodne fakture, prilagodite datumski raspon pomoću padajućeg izbornika. Na primjer, odaberite Ova godina ako želite pregledati fakture za ovu kalendarsku godinu.
 5. U tablici kliknite karticu Dokumenti ispod mjeseca za koji želite pregledati fakturu i odaberite PDF ili XML mapu za preuzimanje fakture.
  • Faktura za određeni mjesec dostupna je od 3. radnog dana sljedećeg mjeseca uz knjižnu obavijest na isti iznos. Zasebna faktura za svako vaše plaćanje bit će dostupna 3. radnog dana nakon obrade plaćanja. Na primjer, faktura za rujan bit će spremna do 3. listopada, a ako ste platili u ponedjeljak, 5. rujna, faktura za tu uplatu bit će spremna za preuzimanje 8. rujna.
 6. Faktura se preuzima na vaše računalo, a to će vam omogućiti da je ispišete.
Pregled ili ispis potvrde o plaćanju

Možda ćete htjeti ispisati potvrdu o trošku koji se dogodio tijekom mjeseca. S obzirom na to da se vaš izvod neće generirati do trećeg radnog dana sljedećeg mjeseca, možete ispisati potvrdu o plaćanju za svoju evidenciju. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Idite na naplatu
 3. Na izborniku s lijeve strane kliknite Transakcije.
 4. Na tablici postavite odgovarajući datumski raspon.
 5. Provjerite je li pri vrhu tablice odabran Detaljan prikaz transakcija, a ne Prikaz sažetka.
 6. Kliknite odgovarajuću vezu Plaćanje u stupcu Opis. U novom prozoru preglednika prikazat će se potvrda u verziji za ispis.
 7. Da biste ispisali potvrdu, odaberite Datoteka, a zatim Ispiši na izborniku preglednika. Ako želite preuzeti i spremiti kopiju na svoje računalo, kliknite desnom tipkom i odaberite Spremi kao.
Poteškoće u pronalaženju fakture
Određenu fakturu možda nećete moći pronaći iz sljedećih razloga:
 • Fakture s lokalnim porezom i izvodi generiraju se jednom mjesečno, a troškovi mogu nastajati tijekom cijelog mjeseca (za svoju evidenciju možete ispisati potvrdu za svako plaćanje). Faktura s lokalnim porezom ili izvod za određeni mjesec bit će dostupni do petog radnog dana sljedećeg mjeseca. Na primjer, vaša faktura s lokalnim porezom ili izvod za travanj bit će spremni najkasnije 5. svibnja (to podrazumijeva da razdoblje 1. – 5. svibnja ne obuhvaća vikend).
 • Možda ste zaboravili prilagoditi datumski raspon na tablici povijesti transakcija. Svakako postavite datumski raspon iznad tablice tako da odgovara fakturama koje želite pregledati.

Savjet

Osim ako kao postavku plaćanja upotrebljavate mjesečno fakturiranje (uvjeti plaćanja), Google ne šalje fakture poštom ili e-poštom za automatska ili ručna plaćanja.

Mijenjanje fakture

Ako su se vaši podaci o naplati promijenili, evo što trebate imati na umu o tome što će se prikazati na vašoj fakturi:

 • Budući da se fakture za transakcije tekućeg mjeseca obično izdaju petog radnog dana sljedećeg mjeseca, ako ažurirate svoje podatke o naplati u tekućem mjesecu ili prije petog radnog dana sljedećeg mjeseca, vaša bi sljedeća faktura trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Sve promjene koje učinite nakon petog radnog dana u mjesecu, nakon što je faktura za transakcije prošlog mjeseca već izdana, odrazit će se na fakturi za sljedeći mjesec.
 • Na primjer, recimo da je trenutačno svibanj, a vaši su se podaci o naplati promijenili. Ako u Google Adsu ažurirate svoje podatke o naplati prije petog radnog dana lipnja, vaša bi sljedeća faktura (izdana petog radnog dana srpnja) trebala odražavati ažurirane podatke o naplati. Ako, na primjer, ažurirate svoje podatke o naplati šesti radni dan lipnja, faktura koja je već izdana (petog radnog dana lipnja) ostat će nepromijenjena, ali će vaša sljedeća faktura (koja će se izdati petog radnog dana srpnja) odražavati ažurirane podatke o naplati.
Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa starog sustava naplate koja se prikazuje iznad tablice povijesti trenutačne transakcije. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Mjesečno fakturiranje

Napomena

Ovi koraci vrijede samo za korisnike s mjesečnim fakturiranjem kao postavkom plaćanja.

Kad se vaše plaćanje upari s fakturom, primit ćete tri vrste dokumenata: fiskalnu fakturu, komercijalnu fakturu i potvrdu o plaćanju (poznatu kao complemento de pago). Plaćate li Google Ads troškove putem mjesečnog fakturiranja, postoje dva načina za primanje tih dokumenata:

 1. E-poštom: poslat ćemo dokumente u prvih 5 radnih dana na početku svakog mjeseca. Na njima će biti navedeni troškovi u prethodnom mjesecu. (Kako biste primali te fakture, trebat ćete potvrditi svoju e-adresu.)
 2. Na računu: elektronička verzija dokumenata dostupna je na vašem Google Ads računu ako ih želite pregledati, ispisati ili preuzeti.
Pronalaženje fakture na računu

Ako upotrebljavate postavku plaćanja mjesečnim fakturiranjem, evo kako možete pronaći svoje fakture:

 1. Prijavite se na račun upravitelja plaćanja Google Ads računa ili na bilo koji račun upravitelja iznad njega.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Dokumenti za naplatu.
 3. Fakturu koju želite pregledati pronađite u stupcu "Broj dokumenta".
 4. Odaberite fakture koje biste željeli preuzeti, a zatim u gornjem desnom kutu kliknite Preuzmi odabrane stavke.
Pronalaženje faktura iz vremena prije nego što ste upotrebljavali mjesečno fakturiranje

Ako želite pristupiti fakturama koje su generirane prije nego što ste počeli upotrebljavati mjesečno fakturiranje, poduzmite ove korake:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Idite na naplatu
 3. Kliknite stavku Prijenosi naplate na izborniku slijeva.
 4. Kliknite "Postavke fakture" za koje želite vidjeti prošle fakture.
 5. Kliknite vezu Transakcije da biste vidjeli fakture.
 6. Kada završite, kliknite Natrag na trenutačne postavke u gornjem kutu.
Nedostaju podaci o naplati

Nadogradili smo sustav naplate, pa vaš stari sažetak naplate više nije dostupan. Informacije o troškovima možete potvrditi putem sažetka kampanje.

Da biste dobili stare fakture, kontaktirajte nas.

Ako se adresa za naplatu nalazi u Ukrajini i ako ste prilikom postavljanja Google Ads računa odabrali porezni status "Samostalni poduzetnik" ili "Pravna osoba", Google će vam osigurati računovodstvenu dokumentaciju.

Kada postavljate Google Ads račun, trebat ćete odabrati jedan od sljedećih poreznih statusa:

 • osobno
 • samostalni poduzetnik
 • pravna osoba

Opcija koju odaberete trajna je i ne može se kasnije izmijeniti. Google osigurava računovodstvenu dokumentaciju samo ako ste na računu odabrali "Samostalni poduzetnik" ili "Pravna osoba".

Provjera poreznog statusa

Evo kako provjeriti svoj porezni status:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Vaš će se porezni status pojaviti u odjeljku "Profil za plaćanje" na sredini stranice.
Računovodstvena dokumentacija koju osiguravamo

Računovodstvenu dokumentaciju osiguravamo za svaki Google Ads račun. Ako imate više računa, navest ćemo zasebni skup dokumenata za svaki račun, čak i ako su svi povezani s jednim ili više računa Centra za klijente.

Dok se neki dokumenti automatski osiguravaju za sve oglašivače koji ispunjavaju uvjete, za ostale treba podnijeti zahtjev ako su potrebni. U nastavku slijede pojedinosti za svaki tip dokumenta koji možemo osigurati:

  Što je to? Automatski osigurano oglašivačima koji ispunjavaju uvjete Oglašivači koji ispunjavaju uvjete
Dokument o prihvaćanju Šalje se svaki mjesec, s datumom zadnjeg dana u mjesecu. Ovaj dokument navodi stvarne troškove na računu za taj mjesec. Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu od 7. dana u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Tiskani primjerak: šalje se na vašu poštansku adresu. Poštanska dostava može potrajati i do 14 radnih dana.
Svi samostalni poduzetnici i pravne osobe: elektronički primjerci dostupni su za preuzimanje, a papirnati primjerci poslani poštom.
Dokument o usklađivanju Ovaj dokument navodi sve obostrane nagodbe između vašeg računa i Googlea za određeno razdoblje, koje počinje 1. siječnja i ne može biti dulje od jedne godine. Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje na računu od 7. dana u svakom mjesecu za prethodni obračunski mjesec.

Tiskana verzija: šalje se automatski jednom godišnje u siječnju.
Svi samostalni poduzetnici i pravne osobe
Uvjeti i odredbe Dokument navodi uvjete i odredbe Google Adsa koje ste prihvatili pri postavljanju računa. Elektronička verzija: dostupna za preuzimanje u roku od 48 sati od izrade računa.

Tiskani primjerak: šalje se automatski uz fakturu s PDV-om nakon prvog plaćanja.

Pravne osobe i samostalni poduzetnici u sustavu PDV-a: isporuka kako je opisano lijevo.

Samostalni poduzetnici izvan sustava PDV-a: elektronički primjerak možete preuzeti s računa.

Promjena poštanske adrese

Evo kako izmijeniti poštansku adresu na koju primate dokumente:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Pronađite stavku Primanje faktura poštom u odjeljku "Račun za plaćanja" i kliknite ikonu olovke.
 4. Ažurirajte adresu, a zatim kliknite Spremi.

Unesite izmjenu najmanje 15 dana prije kraja mjeseca kako biste bili sigurni da će dokumenti stići na novu adresu. Izmjena ovog polja neće izmijeniti adresu tvrtke na računu.

Mijenjanje adrese tvrtke

Izmjena adrese tvrtke izmijenit će adresu koja se ispisuje na vašim dokumentima. Evo kako to učiniti:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Postavke naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Pronađite stavku Naziv i adresa tvrtke u odjeljku "Profil za plaćanje" i kliknite ikonu olovke.
 4. Ažurirajte adresu, a zatim kliknite Spremi.

Anticipativni zahtjev dokumenata i izmjene dokumenata

Zahtjev za papirnate verzije dokumenata

Možete zatražiti papirnate verzije dokumenta o prihvaćanju, fakture s obračunatim PDV-om, dokumenta o usklađenosti i predračuna. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Dokumenti za naplatu.
 3. Iznad tablice odaberite datumski raspon koji vas zanima.
 4. Kliknite strelicu pokraj dokumenta želite zatražiti i odaberite Ponovni ispis.

Time se generira zahtjev za tiskanu verziju odabranog dokumenta. Dokument se šalje na vašu poštansku adresu. Nećete vidjeti potvrdu. Imajte na umu da to trebate učiniti samo jednom.

Napomena

Zahtjevi za tiskane verzije obrađuju se u roku od 48 sati, a poštanska dostava može potrajati i do 14 dana.

Tiskane verzije nedostaju ili su dokumenti poslani na pogrešnu adresu

Ako niste primili tiskanu verziju ili ako je ona poslana na pogrešnu adresu, potvrdite poštansku adresu na stranici "Postavke naplate" na svom računu. Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon], odaberite Naplata i plaćanja, a zatim na lijevoj strani kliknite Postavke. Poštanska adresa pojavit će se u odjeljku "Račun za plaćanje". Ako je pogrešna, ažurirajte je prema koracima iz odjeljka "Mijenjanje poštanske adrese" u ovom članku.

Nakon što ažurirate adresu, pričekajte 24 sata da se sustav sinkronizira. Zatim zatražite duplikat papirnate verzije željenih dokumenata prema koracima iz odjeljka "Zahtjev za papirnate verzije dokumenata" u ovom članku.

Nedostaju podaci o naplati

U novom sustavu naplate promijenili smo način prikazivanja podataka o naplati. Ako prethodni podaci o naplati više nisu dostupni na toj stranici, kliknite opciju Prikaz aktivnosti računa starog sustava naplate koja se prikazuje iznad tablice povijesti trenutačne transakcije. Otvorit će se stranica na kojoj možete preuzeti sve prošle sažetke naplate i fakture.

Ako više nemate pristup sažetku naplate i ako se zatraži ponovni unos podataka o naplati, a vi to ne želite učiniti, obratite nam se da biste dobili svoje prethodne podatke o naplati.

Dokumenti s pogreškama

Ako dokument sadrži pogrešku, morat ćete prvo ispraviti svoje podatke na računu i pričekati 24 sata da se sustav sinkronizira. To vrijedi za sve dokumente osim za fakture s PDV-om. Zatim zatražite nove dokumente s računa. Evo kako:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Kliknite Transakcije ili Fakture na izborniku slijeva.
 4. Iznad tablice odaberite datumski raspon koji vas zanima.
 5. Pogledajte ispod svakog mjeseca kako biste pronašli dokumente za taj mjesec.
 6. Kliknite strelicu pokraj dokumenta koji želite zatražiti i odaberite Zatraži izmjenu.

Potrebna su 24 sata da sustav prenese novi elektronički primjerak dokumenta na vaš račun, a od 5 do 10 dana da papirnate primjerke dobijete na poštansku adresu. Nećete vidjeti potvrdu. Imajte na umu da to trebate učiniti samo jednom.

Skenirani, potpisani i ovjereni dokumenti

Google ne pruža skenove dokumenata. Međutim, možete preuzeti .pdf verzije dokumenata na stranici "Povijest transakcija". Da biste otvorili tu stranicu, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Ti dokumenti neće biti potpisani i ovjereni. Naime, u porezne i računovodstvene svrhe, ispisane verzije dokumenata s potpisom i ovjerom jednake su ispisanim verzijama dokumenata bez potpisa i ovjere. Međutim, tiskane verzije koje primite na poštansku adresu bit će potpisane i ovjerene.

Ostala česta pitanja

Dokumenti s ukupnim zbrojem nula

Moguće je dobiti fakturu ili dokument o prihvaćanju sa zbrojem nula. To se događa kada je na račun unesen promotivni kôd i kada su svi vaši troškovi u razdoblju izvješćivanja pokriveni iznosom promotivnog bonusa. Nakon što se promotivni bonus iskoristi, vaša će faktura ponovno prikazivati troškove.

Odstupanja u dokumentu o prihvaćanju

Ako primijetite da dokument o prihvaćanju ne uključuje neke transakcije, te su transakcije vjerojatno izvršene na drugom Google Ads računu. Na primjer, plaćanje se moglo izvršiti na drugi Google Ads račun registriran na vašu ili drugu tvrtku čijim računom upravljate. To se događa ako ste prilikom plaćanja naveli broj Googleova bankovnog računa koji pripada drugom Google Ads računu.

Svaki Google Ads račun ima vlastiti Googleov broj bankovnog računa koji se treba navesti prilikom izvršenja bankovnog prijenosa. Ako mislite da je vaš prijenos možda otišao na pogrešan račun, usporedite broj računa koji ste naveli na nalogu za prijenos novca s Googleovim brojem bankovnog računa svojeg Google Ads računa.

Evo kako možete provjeriti Googleov broj bankovnog računa za Google Ads račun na predračunu:

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i u odjeljku "Naplata" odaberite Sažetak naplate. Odmah otvorite tu stranicu
 3. Na izborniku s lijeve strane kliknite Transakcije.
 4. Idite na posljednji mjesec kada ste izvršili plaćanje i kliknite vezu Dokumenti.
 5. Kliknite vezu Predračun.
 6. Provjerite Googleov broj bankovnog računa na zahtjevu za prijenos sredstava.

Ako se brojevi koje vidite na računu i u zahtjevu za plaćanje ne podudaraju, znači da je doznaka uplaćena na drugi Google Ads račun. Ako su oba računa registrirana na istu pravnu osobu, morate zatražiti dokument o usklađenosti za račun na koji je izvršen prijenos.

Povezani članak:

Ako niste sigurni koja je vaša postavka

Da biste potvrdili postavku plaćanja, kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] i odaberite Naplata na svom Google Ads računu. Postavku plaćanja vidjet ćete u gornjem dijelu stranice u odjeljku Način plaćanja.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem