Λήψη τιμολογίου, κατάστασης λογαριασμού ή απόδειξης πληρωμής

 
Λάβετε το τιμολόγιο του Google Ads με μερικά απλά βήματα. Επιλέξτε χώρα παραπάνω και τη ρύθμιση πληρωμής χρεώσεων, για να δείτε τα βήματα για τον λογαριασμό σας.

Επιλέξτε τη ρύθμιση πληρωμής:

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (ισχύει για τους περισσότερους διαφημιζόμενους)
Στις περισσότερες χώρες, το Google Ads δεν αποστέλλει ορισμένα έγγραφα, όπως τιμολόγια τοπικών φόρων, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού ή αποδείξεις πληρωμής, μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αν τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, μπορείτε να τα λάβετε από τον λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε πώς.Ορισμός όρων στο αντίγραφο κίνησης λογαριασμού

Τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού δεν είναι λογαριασμοί. Είναι έγγραφα, στα οποία συνοψίζεται η δραστηριότητα των χρεώσεων για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο επάνω μέρος τους. Προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα το αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας στο Google Ads, δείτε παρακάτω τους ορισμούς ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Όροι Ορισμοί
Αρχικό υπόλοιπο Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από τον προηγούμενο μήνα
Συνολική νέα δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά περίπτωση) Τα νέα κόστη που προέκυψαν από την τελευταία κατάσταση λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων φόρων, κατά περίπτωση
Συνολικές προσαρμογές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά περίπτωση) Κατά διαστήματα, το υπόλοιπό σας στο Google Ads ενδέχεται να χρειάζεται προσαρμογή. Αυτό τις περισσότερες φορές συμβαίνει με τη μορφή πιστώσεων λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού.
Συνολικές ληφθείσες πληρωμές Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν είτε μη αυτόματα είτε αυτόματα στον λογαριασμό σας
Τελικό υπόλοιπο

Στρατηγική μη αυτόματης πληρωμής: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας στο Google Ads που είναι διαθέσιμο για δαπάνες

Στρατηγική αυτόματης πληρωμής: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας στο Google Ads που εκκρεμεί για τον μήνα παροχής της υπηρεσίας

Φόροι Μπορεί να ισχύουν φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την επιχείρησή σας, ανάλογα με την τοποθεσία της. Οι συντελεστές για τα φορολογικά τέλη καθορίζονται από τις τοπικές κρατικές αρχές.
Εύρεση και εκτύπωση τρεχόντων και παλαιότερων τιμολογίων τοπικών φόρων ή αντιγράφων κίνησης λογαριασμού
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
  Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια τοπικών φόρων ή στα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι "Τελευταίοι 3 μήνες" και μέσω αυτής μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες χρεώσεις και πιστώσεις, καθώς και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια τοπικών φόρων ή αντίγραφα κίνησης λογαριασμού.
  • Για να δείτε παλαιότερη δραστηριότητα, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να δείτε τιμολόγια τοπικών φόρων ή αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα, για να δείτε τυχόν διαθέσιμα τιμολόγια τοπικών φόρων ή αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.
 6. Κάντε κλικ στον αριθμό του εγγράφου που θέλετε να δείτε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη.
  • Ο σύνδεσμος για τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού του τρέχοντος μήνα δεν θα εμφανιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα. Αντί για σύνδεσμο, θα εμφανίζεται το μήνυμα "Το τιμολόγιο δεν είναι έτοιμο".
  • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμα στις 5 Οκτωβρίου. Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού δεν εκδίδονται τα σαββατοκύριακα ή κατά τις επίσημες αργίες. Συνεπώς, σε αυτές τις χρονικές περιόδους, ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη των εγγράφων σας. Εν τω μεταξύ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή.
  • Τα τιμολόγια δημιουργούνται για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα και όχι για το κόστος κλικ που συγκεντρώθηκε. Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιηθεί κάποια πληρωμή στον λογαριασμό σας, τότε είτε δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο τοπικών φόρων για αυτόν τον μήνα είτε θα εκδοθεί ένα κενό έγγραφο. Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου ο λογαριασμός σας, δεν θα εκδοθεί αντίγραφο κίνησης λογαριασμού για αυτόν τον μήνα.

   Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη λήψη τιμολογίων τοπικών φόρων, έχετε υπόψη ότι συνήθως εκδίδονται πρώτα τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού και λίγο αργότερα ακολουθεί το τιμολόγιο τοπικών φόρων.

 7. Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού θα κατέβουν αυτόματα στον υπολογιστή σας σε μορφή PDF, για προβολή ή εκτύπωση.

 

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει τη λήψη των τιμολογίων τοπικών φόρων και των αντιγράφων κίνησης λογαριασμού.

Προβολή ή εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

Ίσως θέλετε να εκτυπώσετε την απόδειξη μιας χρέωσης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα. Επειδή τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού δεν θα εκδοθούν πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη πληρωμής για το αρχείο σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε στον πίνακα το κατάλληλο εύρος ημερομηνιών.
 5. Στο επάνω μέρος του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Λεπτομερής προβολή συναλλαγών και όχι η επιλογή Προβολή περίληψης.
 6. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο Πληρωμή, στη στήλη Περιγραφή. Σε ένα νέο παράθυρο ή μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί μια εκτυπώσιμη απόδειξη πληρωμής.
 7. Για να εκτυπώσετε την απόδειξη, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.
Πρόβλημα με την εύρεση των τιμολογίων τοπικών φόρων και των αντιγράφων κίνησης λογαριασμού
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εύρεση συγκεκριμένων τιμολογίων τοπικών φόρων ή αντιγράφων κίνησης λογαριασμού:
 • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εκδίδονται μηνιαίως, ενώ οι χρεώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα (για τα αρχεία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή). Τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο τοπικών φόρων ή το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Απριλίου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις 5 Μαΐου (εφόσον δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο μεταξύ 1 Μαΐου και 5 Μαΐου).
 • Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιηθεί κάποιο αίτημα πληρωμής στον λογαριασμό σας, τότε είτε δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο τοπικών φόρων για αυτόν τον μήνα είτε θα εκδοθεί ένα κενό τιμολόγιο τοπικών φόρων. Επίσης, αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου ο λογαριασμός σας, τότε δεν θα εκδοθεί αντίγραφο κίνησης λογαριασμού για αυτόν τον μήνα.
 • Ενδεχομένως ξεχάσατε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια τοπικών φόρων ή στα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού που θέλετε να δείτε.

  Αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για τη λήψη τιμολογίων τοπικών φόρων, έχετε υπόψη ότι συνήθως εκδίδονται πρώτα τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού και λίγο αργότερα ακολουθεί το τιμολόγιο τοπικών φόρων.

Συμβουλή

Η Google δεν αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια τοπικών φόρων ή αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης (όροι πίστωσης).

Αλλαγή τιμολογίων τοπικών φόρων και αντιγράφων κίνησης λογαριασμού

Αφού εκδοθεί ένα τιμολόγιο τοπικών φόρων ή ένα αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, δεν μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Το ίδιο ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που έχετε καταχωρίσει κατά λάθος εσφαλμένα στοιχεία χρέωσης. Ωστόσο, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία χρέωσης ανά πάσα στιγμή και οι αλλαγές θα εμφανιστούν στα μελλοντικά τιμολόγια τοπικών φόρων και στα μελλοντικά αντίγραφα κίνησης λογαριασμού.

Επίσης, δεν μπορείτε να λάβετε ξεχωριστό τιμολόγιο τοπικών φόρων ή ξεχωριστό αντίγραφο κίνησης λογαριασμού για κάθε καμπάνια.

Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιλέξτε τη ρύθμιση πληρωμής:

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (ισχύει για τους περισσότερους διαφημιζόμενους)
Στις περισσότερες χώρες, το Google Ads δεν αποστέλλει ορισμένα έγγραφα, όπως τιμολόγια τοπικών φόρων, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού ή αποδείξεις πληρωμής, μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αν τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, μπορείτε να τα λάβετε από τον λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε με ποιον τρόπο. Εύρεση και εκτύπωση τρεχόντων και παλαιότερων τιμολογίων
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. .
  Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι "Τελευταίοι 3 μήνες", μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες χρεώσεις και πιστώσεις, καθώς και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια.
  • Για να δείτε παλαιότερη δραστηριότητα, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα, για να δείτε τυχόν διαθέσιμα στοιχεία στην ενότητα Μηνιαίο τιμολόγιο για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.
 6. Κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου το οποίο θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη.
  • Ο σύνδεσμος για το τιμολόγιο του τρέχοντος μήνα δεν θα εμφανιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα. Αντί για σύνδεσμο, θα εμφανίζεται το μήνυμα "Το τιμολόγιο δεν είναι έτοιμο".
  • Το τιμολόγιο για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 5 Οκτωβρίου. Τιμολόγια δεν δημιουργούνται τα σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε, κατά τις χρονικές περιόδους αυτές, ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου σας. Εν τω μεταξύ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή.
  • Τα τιμολόγια δημιουργούνται για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα και όχι για το κόστος κλικ που συγκεντρώθηκε. Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα δημιουργηθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα δημιουργηθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 7. Το τιμολόγιο θα κατέβει αυτόματα στον υπολογιστή σας για προβολή ή εκτύπωση.

 

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει τη λήψη των τιμολογίων.

Προβολή ή εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

Ίσως θέλετε να εκτυπώσετε την απόδειξη μιας χρέωσης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα. Επειδή η κατάσταση του λογαριασμού σας δεν δημιουργείται πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη πληρωμής για το αρχείο σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε στον πίνακα το κατάλληλο εύρος ημερομηνιών.
 5. Στο επάνω μέρος του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Λεπτομερής προβολή συναλλαγών και όχι η επιλογή Προβολή περίληψης.
 6. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο Πληρωμή, στη στήλη Περιγραφή. Σε ένα νέο παράθυρο ή μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί μια εκτυπώσιμη απόδειξη πληρωμής.
 7. Για να εκτυπώσετε την απόδειξη, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.
Προβλήματα εύρεσης του τιμολογίου σας
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εύρεση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου:
 • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εκδίδονται μηνιαίως, ενώ οι χρεώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα (για τα αρχεία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή). Τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο τοπικών φόρων ή το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Απριλίου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις 5 Μαΐου (εφόσον δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο μεταξύ 1 Μαΐου και 5 Μαΐου).
 • Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε κανένα αίτημα πληρωμής στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα εκδοθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 • Ενδεχομένως ξεχάσατε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.

Συμβουλή

Η Google δεν αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια για αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης (όροι πίστωσης).

Αλλαγή του τιμολογίου σας

Αν τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα παρακάτω όσον αφορά στα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας:

 • Εφόσον τα τιμολόγια για τις συναλλαγές του τρέχοντος μήνα συνήθως εκδίδονται την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στον τρέχοντα μήνα ή πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, το επόμενο τιμολόγιο θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε μετά την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα, αφού έχει εκδοθεί το τιμολόγιο για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα, θα εμφανίζονται στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα.
 • Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είναι Μάιος και τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει. Αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στο Google Ads πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το επόμενο τιμολόγιο (που εκδίδεται την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα αντικατοπτρίζει αυτά τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Αν, ας υποθέσουμε, ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης την 6η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το τιμολόγιο που έχει ήδη εκδοθεί (την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα παραμείνει αμετάβλητο, αλλά το επόμενο τιμολόγιο (που θα εκδοθεί την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου) θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιλέξτε τη ρύθμιση πληρωμής:

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (ισχύει για τους περισσότερους διαφημιζόμενους)

Στις περισσότερες χώρες, το Google Ads δεν αποστέλλει ορισμένα έγγραφα, όπως τιμολόγια τοπικών φόρων, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού ή αποδείξεις πληρωμής, μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αν τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, μπορείτε να τα λάβετε από τον λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε με ποιον τρόπο. Εύρεση και εκτύπωση τρεχόντων και παλαιότερων τιμολογίων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. .
  Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι "Τελευταίοι 3 μήνες", μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες χρεώσεις και πιστώσεις, καθώς και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια.
  • Για να δείτε παλαιότερη δραστηριότητα, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα, για να δείτε κάποιο διαθέσιμο στοιχείο στην ενότητα Ινδικό τιμολόγιο φόρου για το επιλεγμένο εύρος ημερομηνιών.
 6. Κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου το οποίο θέλετε να προβάλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη.
  • Ο σύνδεσμος για το τιμολόγιο του τρέχοντος μήνα δεν θα εμφανιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα. Αντί για σύνδεσμο, θα εμφανίζεται το μήνυμα "Το τιμολόγιο δεν είναι έτοιμο".
  • Το τιμολόγιο για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 7η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 7 Οκτωβρίου. Τιμολόγια δεν δημιουργούνται τα σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε, κατά τις χρονικές περιόδους αυτές, ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου σας. Εν τω μεταξύ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή.
  • Τα τιμολόγια δημιουργούνται για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα και όχι για το κόστος κλικ που συγκεντρώθηκε. Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα δημιουργηθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα δημιουργηθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 7. Το τιμολόγιο θα κατέβει αυτόματα στον υπολογιστή σας για προβολή ή εκτύπωση.

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να εμποδίσει τη λήψη των τιμολογίων.

Προβολή ή εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

Ίσως θέλετε να εκτυπώσετε την απόδειξη μιας χρέωσης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα. Επειδή η κατάσταση του λογαριασμού σας δεν θα δημιουργηθεί πριν από την 7η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη πληρωμής για το αρχείο σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε στον πίνακα το κατάλληλο εύρος ημερομηνιών.
 5. Στο επάνω μέρος του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Λεπτομερής προβολή συναλλαγών και όχι η επιλογή Προβολή περίληψης.
 6. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο Πληρωμή, στη στήλη Περιγραφή. Σε ένα νέο παράθυρο ή μια νέα καρτέλα του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί μια εκτυπώσιμη απόδειξη πληρωμής.
 7. Για να εκτυπώσετε την απόδειξη, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.
Προβλήματα εύρεσης του τιμολογίου σας
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εύρεση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου:
 • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εκδίδονται μηνιαίως, ενώ οι χρεώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα (για τα αρχεία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή). Τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο τοπικών φόρων ή το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Απριλίου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις 5 Μαΐου (εφόσον δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο μεταξύ 1 Μαΐου και 5 Μαΐου).
 • Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε κανένα αίτημα πληρωμής στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα εκδοθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 • Ενδεχομένως ξεχάσατε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.

Συμβουλή

Η Google δεν αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια για αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης (όροι πίστωσης).

Αλλαγή του τιμολογίου σας

Αν τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα παρακάτω όσον αφορά στα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας:

 • Εφόσον τα τιμολόγια για τις συναλλαγές του τρέχοντος μήνα συνήθως εκδίδονται την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στον τρέχοντα μήνα ή πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, το επόμενο τιμολόγιο θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε μετά την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα, αφού έχει εκδοθεί το τιμολόγιο για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα, θα εμφανίζονται στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα.
 • Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είναι Μάιος και τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει. Αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στο Google Ads πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το επόμενο τιμολόγιο (που εκδίδεται την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα αντικατοπτρίζει αυτά τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Αν, ας υποθέσουμε, ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης την 6η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το τιμολόγιο που έχει ήδη εκδοθεί (την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα παραμείνει αμετάβλητο, αλλά το επόμενο τιμολόγιο (που θα εκδοθεί την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου) θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιλέξτε τη ρύθμιση πληρωμής:

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (ισχύει για τους περισσότερους διαφημιζόμενους)

Στις περισσότερες χώρες, το Google Ads δεν αποστέλλει ορισμένα έγγραφα, όπως τιμολόγια τοπικών φόρων, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού ή αποδείξεις πληρωμής, μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αν τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, μπορείτε να τα λάβετε από τον λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε με ποιον τρόπο. 

Για τους μήνες από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2015, οι καταστάσεις λογαριασμού χωρίστηκαν σε ξεχωριστά έγγραφα για τις πληρωμές και για τον ΦΠΑ. Αν θέλετε να ελέγξετε τις χρεώσεις ΦΠΑ για αυτούς τους μήνες, φροντίστε να ανατρέξετε στο ξεχωριστό τιμολόγιο ΦΠΑ.

Ορισμός όρων στην κατάσταση λογαριασμού

Τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού δεν είναι λογαριασμοί. Είναι έγγραφα, στα οποία συνοψίζεται η δραστηριότητα των χρεώσεων για τη χρονική περίοδο που αναφέρεται στο επάνω μέρος τους. Προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα το αντίγραφο κίνησης του λογαριασμού σας στο Google Ads, δείτε παρακάτω τους ορισμούς ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Όροι Ορισμοί
Αρχικό υπόλοιπο Το υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από τον προηγούμενο μήνα
Συνολική νέα δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά περίπτωση) Τα νέα κόστη που προέκυψαν από την τελευταία κατάσταση λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων φόρων, κατά περίπτωση
Συνολικές προσαρμογές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, κατά περίπτωση) Κατά διαστήματα, το υπόλοιπό σας στο Google Ads ενδέχεται να χρειάζεται προσαρμογή. Αυτό τις περισσότερες φορές συμβαίνει με τη μορφή πιστώσεων λόγω υπέρβασης προϋπολογισμού.
Συνολικές ληφθείσες πληρωμές Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν είτε μη αυτόματα είτε αυτόματα στον λογαριασμό σας
Τελικό υπόλοιπο

Στρατηγική μη αυτόματης πληρωμής: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας στο Google Ads που είναι διαθέσιμο για δαπάνες

Στρατηγική αυτόματης πληρωμής: Το υπόλοιπο του λογαριασμού σας στο Google Ads που εκκρεμεί για τον μήνα παροχής της υπηρεσίας

Φόροι Μπορεί να ισχύουν φόροι ή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για την επιχείρησή σας, ανάλογα με την τοποθεσία της. Οι συντελεστές για τα φορολογικά τέλη καθορίζονται από τις τοπικές κρατικές αρχές.
Εύρεση και εκτύπωση τρεχόντων και παλαιότερων τιμολογίων
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι "Τελευταίοι 3 μήνες", μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες χρεώσεις και πιστώσεις, καθώς και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια.
  • Για να δείτε προηγούμενα τιμολόγια, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 5. Στον πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα στον αντίστοιχο μήνα για τον οποίο θέλετε να δείτε το τιμολόγιο.
 6. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Μηνιαίο τιμολόγιο. Αν αναζητάτε τιμολόγια από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2015, θα πρέπει να κάνετε κλικ και στο αναπτυσσόμενο μενού Τιμολόγιο ΦΠΑ Ε.Ε., για να δείτε το ξεχωριστό τιμολόγιο ΦΠΑ.
 7. Κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου.
  • Ο σύνδεσμος για το τιμολόγιο του τρέχοντος μήνα δεν θα εμφανιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα. Αντί για σύνδεσμο, θα εμφανίζεται το μήνυμα "Το τιμολόγιο δεν είναι έτοιμο".
  • Το τιμολόγιο για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 5 Οκτωβρίου. Τιμολόγια δεν δημιουργούνται τα σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε, κατά τις χρονικές περιόδους αυτές, ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου σας. Εν τω μεταξύ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή.
  • Τα τιμολόγια δημιουργούνται για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα και όχι για το κόστος κλικ που συγκεντρώθηκε. Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα δημιουργηθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα δημιουργηθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 8. Το τιμολόγιο θα ανοίξει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για να εκτυπώσετε το τιμολόγιο, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο τιμολόγιο και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση. Αν θέλετε να κατεβάσετε το τιμολόγιό σας και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν τα αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να εμποδίσει τη λήψη του τιμολογίου.

Προβολή ή εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

Ίσως θέλετε να εκτυπώσετε την απόδειξη μιας χρέωσης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα. Επειδή η κατάσταση του λογαριασμού σας δεν δημιουργείται πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη πληρωμής για το αρχείο σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε στον πίνακα το κατάλληλο εύρος ημερομηνιών.
 5. Στο επάνω μέρος του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Λεπτομερής προβολή συναλλαγών και όχι η επιλογή Προβολή περίληψης.
 6. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο Πληρωμή, στη στήλη Περιγραφή. Σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί μια εκτυπώσιμη απόδειξη πληρωμής.
 7. Για να εκτυπώσετε την απόδειξη, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.
Προβλήματα εύρεσης του τιμολογίου σας
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εύρεση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου:
 • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εκδίδονται μηνιαίως, ενώ οι χρεώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα (για τα αρχεία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή). Τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο τοπικών φόρων ή το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Απριλίου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις 5 Μαΐου (εφόσον δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο μεταξύ 1 Μαΐου και 5 Μαΐου).
 • Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε κανένα αίτημα πληρωμής στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα εκδοθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 • Ενδέχεται να αμελήσατε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.

Συμβουλή

Η Google δεν αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια για αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης (όροι πίστωσης).

Αλλαγή του τιμολογίου σας

Αν τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα παρακάτω όσον αφορά στα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας:

 • Εφόσον τα τιμολόγια για τις συναλλαγές του τρέχοντος μήνα συνήθως εκδίδονται την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στον τρέχοντα μήνα ή πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, το επόμενο τιμολόγιο θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε μετά την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα, αφού έχει εκδοθεί το τιμολόγιο για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα, θα εμφανίζονται στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα.
 • Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είναι Μάιος και τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει. Αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στο Google Ads πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το επόμενο τιμολόγιο (που εκδίδεται την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα αντικατοπτρίζει αυτά τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Αν, ας υποθέσουμε, ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης την 6η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το τιμολόγιο που έχει ήδη εκδοθεί (την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα παραμείνει αμετάβλητο, αλλά το επόμενο τιμολόγιο (που θα εκδοθεί την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου) θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης.
Ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Η έδρα της Google στην Ευρώπη βρίσκεται στο Δουβλίνο (Google Ireland Ltd.). Ως εκ τούτου, οι διαφημιζόμενοι της Google με διεύθυνση χρέωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) χρεώνονται και εξυπηρετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την Google Ireland Ltd. Ο ΦΠΑ δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος του Google Ads, αν η επαγγελματική σας διεύθυνση είναι εντός ΕΕ, αλλά εκτός Ιρλανδίας. Μπορείτε να υπολογίσετε οι ίδιοι τον ΦΠΑ με βάση τους συντελεστές που ισχύουν στη χώρα-μέλος της ΕΕ όπου βρίσκεστε, ενώ στο τιμολόγιο περιλαμβάνεται και ένας ξεχωριστός πίνακας με τις ισχύουσες χρεώσεις ΦΠΑ. Για τιμολόγια από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο 2015, εκδόθηκε ένα ξεχωριστό τιμολόγιο ΦΠΑ από το μηνιαίο τιμολόγιο πληρωμής.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο άρθρο μας σχετικά με τους φόρους.

Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιλέξτε τη ρύθμιση πληρωμής:

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (ισχύει για τους περισσότερους διαφημιζόμενους)

Στις περισσότερες χώρες, το Google Ads δεν αποστέλλει ορισμένα έγγραφα, όπως τιμολόγια τοπικού φόρου, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού ή αποδείξεις πληρωμής (reporte detallado de las transacciones και factura electronica), μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αν τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, μπορείτε να τα λάβετε από τον λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε με ποιον τρόπο. Εύρεση και εκτύπωση τρεχόντων και παλαιότερων τιμολογίων

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι "Τελευταίοι 3 μήνες", μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες χρεώσεις και πιστώσεις, καθώς και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια.
  • Για να δείτε προηγούμενα τιμολόγια, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 4. Στον πίνακα, κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου δίπλα στο μήνα για τον οποίο θέλετε να δείτε το τιμολόγιο.
  • Ο σύνδεσμος για το τιμολόγιο του τρέχοντος μήνα δεν θα εμφανιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα. Αντί για σύνδεσμο, θα εμφανίζεται το μήνυμα "Το τιμολόγιο δεν είναι έτοιμο".
  • Το τιμολόγιο για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 5 Οκτωβρίου. Τιμολόγια δεν δημιουργούνται τα σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε, κατά τις χρονικές περιόδους αυτές, ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου σας.
  • Τα τιμολόγια δημιουργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες του μήνα και όχι τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν. Αν στον λογαριασμό σας δεν υπάρχουν δαπάνες στη διάρκεια ενός συγκεκριμένου μήνα, δεν δημιουργείται τιμολόγιο για αυτόν τον μήνα.
  • Αν πληρώνετε μέσω τραπεζικής μεταφοράς, επιταγής ή ΑΤΜ, θα λάβετε τιμολόγιο. Αν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα, θα λάβετε από την Google μια απόδειξη για την πληρωμή σας.
 5. Το τιμολόγιο θα ανοίξει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να κατεβάσετε το τιμολόγιό σας και να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο στον υπολογιστή σας ως αρχείο PDF, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως. Για να εκτυπώσετε το τιμολόγιο, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο τιμολόγιο και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση.

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο θα εμποδίσει το άνοιγμα του τιμολογίου.

Προβλήματα εύρεσης του τιμολογίου σας
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εύρεση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου:
 • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εκδίδονται μηνιαίως, ενώ οι χρεώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα (για τα αρχεία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή). Τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο τοπικών φόρων ή το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Απριλίου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις 5 Μαΐου (εφόσον δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο μεταξύ 1 Μαΐου και 5 Μαΐου).
 • Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν συγκεντρώθηκε κάποιο κόστος, δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο για αυτόν τον μήνα.
 • Ενδεχομένως ξεχάσατε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.

Συμβουλή

Η Google δεν αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια για αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης (όροι πίστωσης).

Αλλαγή του τιμολογίου σας

Αν τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα παρακάτω όσον αφορά στα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας:

 • Εφόσον τα τιμολόγια για τις συναλλαγές του τρέχοντος μήνα συνήθως εκδίδονται την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στον τρέχοντα μήνα ή πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, το επόμενο τιμολόγιο θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε μετά την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα, αφού έχει εκδοθεί το τιμολόγιο για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα, θα εμφανίζονται στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα.
 • Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είναι Μάιος και τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει. Αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στο Google Ads πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το επόμενο τιμολόγιο (που εκδίδεται την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα αντικατοπτρίζει αυτά τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Αν, ας υποθέσουμε, ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης την 6η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το τιμολόγιο που έχει ήδη εκδοθεί (την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα παραμείνει αμετάβλητο, αλλά το επόμενο τιμολόγιο (που θα εκδοθεί την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου) θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Μηνιαία τιμολόγηση

Σημείωση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για πελάτες που έχουν επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης. Οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν αυτόματες πληρωμές ή μη αυτόματες πληρωμές. Αν χρησιμοποιείτε αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, ανατρέξτε στα παραπάνω βήματα.

Αν πληρώνετε για το κόστος σας στο Google Ads μέσω μηνιαίας τιμολόγησης, μπορείτε να λάβετε τιμολόγιο με δύο τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Θα σας αποστέλλουμε τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός των 5 πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Θα περιλαμβάνει τις δαπάνες σας για τον προηγούμενο μήνα. (Για να λαμβάνετε αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να επαληθευτεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.)
 2. Μέσω του λογαριασμού σας: Θα βρείτε μια ηλεκτρονική έκδοση του φορολογικού τιμολογίου σας στον λογαριασμό σας στο Google Ads, σε περίπτωση που θέλετε να το προβάλετε, να το εκτυπώσετε ή να το κατεβάσετε.
Εύρεση τιμολογίου στον λογαριασμό σας

Αν χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση ως ρύθμιση πληρωμής, δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα τιμολόγιά σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads του διαχειριστή πληρωμής ή σε οποιονδήποτε ανώτερο λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης.
 3. Εντοπίστε το τιμολόγιο που θέλετε να δείτε στη στήλη Αριθμός εγγράφου.
 4. Επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να κατεβάσετε και, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη επιλεγμένων.

Για να κατεβάσετε τα ηλεκτρονικά φορολογικά τιμολόγιά σας και τις σημειώσεις πίστωσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, αφού εντοπίσετε τον αριθμό τιμολογίου, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 1. Κάντε κλικ στον αριθμό τιμολογίου.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έγγραφα.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονικά τιμολόγια και σημειώσεις πίστωσης.
 4. Κάντε κλικ στον αριθμό ηλεκτρονικού φορολογικού τιμολογίου, για να το κατεβάσετε.
Εύρεση τιμολογίων που προηγήθηκαν της επιλογής της μηνιαίας τιμολόγησης

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τιμολόγια που δημιουργήθηκαν πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Μεταφορές χρέωσης, στο πλάι της σελίδας.
 4. Κάντε κλικ στον λογαριασμό χρέωσης για τον οποίο θέλετε να δείτε παλαιότερα τιμολόγια.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Συναλλαγές, για να δείτε τιμολόγια.
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση, στην επάνω γωνία.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης και η παλαιότερη σύνοψη χρέωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνοψη καμπάνιας, για να επαληθεύσετε τα στοιχεία κόστους.

Για να δείτε παλαιότερα τιμολόγια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιλέξτε τη ρύθμιση πληρωμής:

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (ισχύει για τους περισσότερους διαφημιζόμενους)

Στις περισσότερες χώρες, το Google Ads δεν αποστέλλει ορισμένα έγγραφα, όπως τιμολόγια τοπικών φόρων, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού ή αποδείξεις πληρωμής, μέσω αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, αν τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα στη χώρα σας, μπορείτε να τα λάβετε από τον λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους, για να δείτε με ποιον τρόπο. 

Εύρεση και εκτύπωση τρεχόντων και παλαιότερων τιμολογίων
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι "Τελευταίοι 3 μήνες", μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες χρεώσεις και πιστώσεις, καθώς και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια.
  • Για να δείτε προηγούμενα τιμολόγια, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 5. Στον πίνακα, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Έγγραφα, στον αντίστοιχο μήνα για τον οποίο θέλετε να δείτε το τιμολόγιο.
 6. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Μηνιαίο τιμολόγιο.
 7. Κάντε κλικ στον αριθμό του τιμολογίου.
  • Ο σύνδεσμος για το τιμολόγιο του τρέχοντος μήνα δεν θα εμφανιστεί πριν το τέλος του τρέχοντος μήνα. Αντί για σύνδεσμο, θα εμφανίζεται το μήνυμα "Το τιμολόγιο δεν είναι έτοιμο".
  • Το τιμολόγιο για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 5 Οκτωβρίου. Τιμολόγια δεν δημιουργούνται τα σαββατοκύριακα ή τις επίσημες αργίες, οπότε, κατά τις χρονικές περιόδους αυτές, ενδέχεται να υπάρξει κάποια καθυστέρηση στη λήψη του τιμολογίου σας. Εν τω μεταξύ, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή.
  • Τα τιμολόγια δημιουργούνται για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον μήνα και όχι για το κόστος κλικ που συγκεντρώθηκε. Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε καμία πληρωμή στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα δημιουργηθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα δημιουργηθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 8. Το τιμολόγιο θα ανοίξει σε νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης. Για να εκτυπώσετε το τιμολόγιο, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Εναλλακτικά, κάντε δεξί κλικ στο τιμολόγιο και κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση. Αν θέλετε να κατεβάσετε το τιμολόγιό σας και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.

Συμβουλή

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης δεν αποκλείουν αναδυόμενα παράθυρα, καθώς κάτι τέτοιο θα εμποδίσει το άνοιγμα του τιμολογίου.

Προβολή ή εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

Ίσως θέλετε να εκτυπώσετε την απόδειξη μιας χρέωσης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα. Επειδή η κατάσταση του λογαριασμού σας δεν δημιουργείται πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη πληρωμής για το αρχείο σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά. Εναλλακτικά, βρείτε την κάρτα Συναλλαγές στο κέντρο της σελίδας και κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή συναλλαγών.
 4. Ορίστε στον πίνακα το κατάλληλο εύρος ημερομηνιών.
 5. Στο επάνω μέρος του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Λεπτομερής προβολή συναλλαγών και όχι η επιλογή Προβολή περίληψης.
 6. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο Πληρωμή, στη στήλη Περιγραφή. Σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί μια εκτυπώσιμη απόδειξη πληρωμής.
 7. Για να εκτυπώσετε την απόδειξη, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.
Προβλήματα εύρεσης του τιμολογίου σας
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εύρεση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου:
 • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εκδίδονται μηνιαίως, ενώ οι χρεώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα (για τα αρχεία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή). Τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο τοπικών φόρων ή το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Απριλίου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις 5 Μαΐου (εφόσον δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο μεταξύ 1 Μαΐου και 5 Μαΐου).
 • Αν έναν συγκεκριμένο μήνα δεν πραγματοποιήθηκε κανένα αίτημα πληρωμής στον λογαριασμό σας, είτε δεν θα εκδοθεί τιμολόγιο για τον συγκεκριμένο μήνα είτε θα εκδοθεί ένα κενό τιμολόγιο.
 • Ενδέχεται να αμελήσατε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.

Συμβουλή

Η Google δεν αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια για αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης (όροι πίστωσης).

Αλλαγή προηγούμενου τιμολογίου

Μόλις εκδοθεί κάποιο τιμολόγιο, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει το όνομα της διεύθυνσης χρέωσης. Το ίδιο ισχύει ακόμα και στην περίπτωση που έχετε καταχωρίσει κατά λάθος εσφαλμένα στοιχεία χρέωσης. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές, υποβάλλοντας μια φόρμα διόρθωσης τιμολογίου.

Αλλαγή του ονόματος διεύθυνσης χρέωσης

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα της διεύθυνσης χρέωσης ανά πάσα στιγμή και η αλλαγή θα εμφανιστεί στα μελλοντικά τιμολόγια.

Για να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στο επόμενο τιμολόγιό σας, θα πρέπει να επεξεργαστείτε το όνομα της διεύθυνσης χρέωσης τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από το τέλος του μήνα.

Αλλαγή άλλων στοιχείων

Για να κάνετε διορθώσεις στο τιμολόγιό σας (εκτός από το όνομα διεύθυνσης χρέωσης), ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία χρέωσης στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Συμπληρώστε την παρακάτω σημείωση διόρθωσης τιμολογίου και επικοινωνήστε μαζί μας, επισυνάπτοντας τη συμπληρωμένη φόρμα.
 3. Όταν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης από εμάς, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τιμολόγιό σας μαζί με αυτό το έγγραφο για λογιστικούς σκοπούς, καθώς και για πληρωμή ΦΠΑ.

Σημείωση

Σύμφωνα με τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία της Πολωνίας που έγιναν τον Ιανουάριο του 2013, η Google δεν είναι υποχρεωμένη να υποβάλει υπογεγραμμένη σημείωση διόρθωσης. Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς αποτελεί έγκυρη μορφή επιβεβαίωσης.

Ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Η έδρα της Google στην Ευρώπη βρίσκεται στο Δουβλίνο (Google Ireland Ltd.). Ως εκ τούτου, οι διαφημιζόμενοι της Google με διεύθυνση χρέωσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) χρεώνονται και εξυπηρετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την Google Ireland Ltd. Ο ΦΠΑ δεν θα περιλαμβάνεται στο κόστος του Google Ads, αν η επαγγελματική σας διεύθυνση είναι εντός ΕΕ, αλλά εκτός Ιρλανδίας. Μπορείτε να υπολογίσετε οι ίδιοι τον ΦΠΑ με βάση τα ποσοστά που ισχύουν στη χώρα-μέλος της ΕΕ στην οποία βρίσκεστε.

Συμμόρφωση των ηλεκτρονικών τιμολογίων με τους κανονισμούς της ΕΕ

Στα ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκτυπώνετε από τον λογαριασμό σας περιλαμβάνονται:

 • Οι πληρωμές σας
 • Ο ΑΦΜ μας
 • Ο δικός σας ΑΦΜ (εάν τον καταχωρίσατε στο προφίλ χρέωσης)

Αυτά τα τιμολόγια συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 226, Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) και είναι έγκυρα για προσκόμιση στις τοπικές φορολογικές αρχές σας. Εάν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον φοροτεχνικό σας ή απευθυνθείτε σε κρατικό φορέα.

Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Επιλέξτε παρακάτω τη ρύθμιση πληρωμής.

Μη αυτόματες πληρωμές

Αν βρίσκεστε στη Ρωσία και επιλέξατε φορολογική κατάσταση "Ελεύθερος επαγγελματίας" ή "Επιχείρηση" κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας στο Google Ads, η Google θα σας παρέχει λογιστικά έγγραφα.

Κατά τη ρύθμιση ενός λογαριασμού Google Ads, θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες φορολογικές καταστάσεις:

 • Ιδιώτης
 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Επιχείρηση

Η επιλογή που κάνετε είναι μόνιμη και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Η Google θα σας παρέχει λογιστικά έγγραφα μόνο αν η φορολογική κατάσταση του λογαριασμού σας οριστεί ως "Ελεύθερος επαγγελματίας" ή "Επιχείρηση".

Αν ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί με φορολογική κατάσταση "Ιδιώτης", θα λαμβάνετε ένα μεμονωμένο λογιστικό έγγραφο, μια απόδειξη είσπραξης, μετά από κάθε ολοκλήρωση πληρωμής ή επιστροφής χρημάτων. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα αποστέλλονται αυτόματα στην επαληθευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με την κύρια επαφή πληρωμών. Για να διασφαλίσετε την έγκαιρη παράδοση, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας είναι ενημερωμένα.

Έλεγχος της φορολογικής κατάστασης

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε τη φορολογική σας κατάσταση:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Η φορολογική σας κατάσταση εμφανίζεται στην ενότητα Προφίλ πληρωμών, στη μέση της σελίδας.
Αλλαγή της φορολογικής κατάστασης
Αν απαιτείται να αλλάξετε ή να διορθώσετε τη φορολογική σας κατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας. Τυχόν αλλαγές δεν θα επηρεάσουν παλαιότερες συναλλαγές ή λογιστικά έγγραφα και θα ισχύουν μόνο από την ημερομηνία της αλλαγής και έπειτα.
Λογιστικά έγγραφα που παρέχουμε

Τα λογιστικά έγγραφα παρέχονται για κάθε λογαριασμό Google Ads. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, θα λάβετε από την Google ένα ξεχωριστό σύνολο εγγράφων για καθέναν από τους λογαριασμούς, ακόμα και αν όλοι τους είναι συνδεδεμένοι με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς My Client Center.

Αν και κάποια έγγραφα χρέωσης παρέχονται αυτόματα σε όλους τους κατάλληλους διαφημιζόμενους, κάποια άλλα θα πρέπει να ζητηθούν, εάν είναι απαραίτητα. Ακολουθούν λεπτομέρειες για κάθε τύπο εγγράφου που μπορούμε να σας δώσουμε:

  Τι είναι Παρέχονται αυτόματα στους κατάλληλους διαφημιζόμενους Παρέχονται κατόπιν αιτήματος στους κατάλληλους διαφημιζόμενους
Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης Αποστέλλεται κάθε μήνα, με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται το πραγματικό κόστος στον λογαριασμό για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας μεταξύ της 3ης και της 7ης ημέρας κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας διεύθυνση, αφού δημιουργηθεί η ηλεκτρονική έκδοση. Έχετε υπόψη ότι, για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Υποβάλετε αίτημα για διπλότυπα έντυπα αντίγραφα για προηγούμενες περιόδους στον λογαριασμό, στη σελίδα Συναλλαγές. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Περίληψη χρέωσης και, στη συνέχεια, Συναλλαγές. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και επιλέξτε Επανεκτύπωση. Με την ενέργεια αυτή, θα δημιουργηθεί επίσης ένα αντίγραφο της πράξης αποδοχής.

Τα αιτήματα για τον προηγούμενο μήνα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μετά την 20ή ημέρα του τρέχοντος μήνα. (Για παράδειγμα, αν χρειαστείτε ένα διπλότυπο του τιμολογίου ΦΠΑ χρήσης για τον Ιανουάριο, ζητήστε το μόνο μετά τις 20 Φεβρουαρίου.)

Πράξη αποδοχής Αποστέλλεται κάθε μήνα, με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται το πραγματικό κόστος στον λογαριασμό για τον συγκεκριμένο μήνα.

Το τιμολόγιο ΦΠΑ και η πράξη αποδοχής έχουν πανομοιότυπους αριθμούς εγγράφων και το ίδιο κόστος.
Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας μεταξύ της 3ης και της 7ης ημέρας κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας διεύθυνση μαζί με το τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης. Έχετε υπόψη ότι, για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.
Υποβάλετε αίτημα για διπλότυπα έντυπα αντίγραφα για προηγούμενες περιόδους στον λογαριασμό, στη σελίδα Συναλλαγές. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Σύνοψη χρέωσης και, στη συνέχεια, Συναλλαγές. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και επιλέξτε Επανεκτύπωση. Με την ενέργεια αυτή, θα δημιουργηθεί επίσης ένα αντίγραφο της πράξης αποδοχής.

Τα αιτήματα για τον προηγούμενο μήνα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μετά την 20ή ημέρα του τρέχοντος μήνα. (Για παράδειγμα, αν χρειαστείτε ένα διπλότυπο της πράξης αποδοχής για τον Ιανουάριο, ζητήστε το μόνο μετά τις 20 Φεβρουαρίου).
Προκαταβολικό τιμολόγιο ΦΠΑ

Το συγκεκριμένο έγγραφο δημιουργείται για κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε για την ημέρα λήψης της πληρωμής. Επίσης, σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται το πλήρες ποσό πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Ο αριθμός του εγγράφου αρχίζει από "A".

Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας εντός 48 ωρών μετά τη λήψη της πληρωμής σας.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας διεύθυνση, αφού δημιουργηθεί η ηλεκτρονική έκδοση. Έχετε υπόψη ότι, για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες

Υποβάλετε αίτημα για διπλότυπα έντυπα αντίγραφα για προηγούμενες πληρωμές στον λογαριασμό σας, στη σελίδα Συναλλαγές. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Περίληψη χρέωσης και, στη συνέχεια, Συναλλαγές.

Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλλονται μόνο αφού περάσουν 10 εργάσιμες ημέρες από την εμφάνιση της πληρωμής στον λογαριασμό σας.

Πράξη συμφωνίας Σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται όλοι οι αμοιβαίοι διακανονισμοί ανάμεσα στον λογαριασμό σας και στην Google για μια συγκεκριμένη περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος. Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας μεταξύ της 3ης και της 7ης ημέρας κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται αυτόματα μία φορά το έτος, τον Ιανουάριο.
Υποβάλετε αίτημα για έντυπα αντίγραφα για προηγούμενες περιόδους στον λογαριασμό, στη σελίδα Συναλλαγές. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Σύνοψη χρέωσης και, στη συνέχεια, Συναλλαγές.

Έχετε υπόψη ότι για την παράδοση του έντυπου αντιγράφου μέσω ταχυδρομείου ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.
Προτιμολόγιο

Αυτό το έγγραφο δημιουργείται στον λογαριασμό σας, όταν υποβάλλετε στοιχεία για την εκτέλεση πληρωμής μέσω μεταφοράς χρημάτων.

Μπορείτε να εκτυπώσετε το αντίγραφο που δημιουργείται στον λογαριασμό σας, όταν υποβάλλετε στοιχεία για την εκτέλεση πληρωμής μέσω μεταφοράς χρημάτων.

Ηλεκτρονική έκδοση: Μπορεί να δημιουργηθεί, αφού κάνετε κλικ στο κουμπί "Εκτέλεση πληρωμής", στη σελίδα "Ιστορικό συναλλαγών".

Έντυπο αντίγραφο: Δεν αποστέλλεται αυτόματα.

Υποβάλετε αίτημα για σφραγισμένο και υπογεγραμμένο προτιμολόγιο, στη σελίδα Συναλλαγές. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Περίληψη χρέωσης και, στη συνέχεια, Συναλλαγές.

Έχετε υπόψη ότι για την παράδοση του έντυπου αντιγράφου μέσω ταχυδρομείου ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Όροι και Προϋποθέσεις Σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις του Google Ads, τους οποίους αποδεχθήκατε κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας. Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη εντός 48 ωρών μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, στη σελίδα Προφίλ χρέωσης. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.

Έντυπο αντίγραφο: Δεν αποστέλλεται αυτόματα.
Υποβάλετε αίτημα για έντυπο αντίγραφο στον λογαριασμό σας, στη σελίδα Προφίλ χρέωσης. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Περίληψη χρέωσης.
Αλλαγή της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία λαμβάνετε έγγραφα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Ενημερώστε την ταχυδρομική σας διεύθυνση.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μην ξεχάσετε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από το τέλος του μήνα, για να διασφαλίσετε ότι τα έγγραφά σας αποστέλλονται στη νέα διεύθυνση. Έχετε υπόψη ότι με την αλλαγή αυτού του πεδίου δεν αλλάζει η επαγγελματική διεύθυνση του λογαριασμού σας.

Αλλαγή της διεύθυνσης της επιχείρησής σας

Η αλλαγή της διεύθυνσης της επιχείρησής σας θα αλλάξει τη διεύθυνση που αναγράφεται στα έγγραφά σας. Δείτε πώς γίνεται:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Στην ενότητα Προφίλ πληρωμών, θα δείτε την ενότητα Επωνυμία και διεύθυνση επιχείρησης.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι, για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση.
 5. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Προληπτικά αιτήματα εγγράφων και αλλαγές στα έγγραφα

Αίτημα για όρους και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διατίθενται για λήψη στη σελίδα Ρυθμίσεις (κάτω από το εικονίδιο εργαλείων , αφού επιλέξετε Χρέωση και πληρωμές) εντός 48 ωρών μετά την πρώτη καταχώριση των στοιχείων χρέωσης.

Επανεκτυπώσεις

Υποβάλετε αίτημα για έντυπο αντίγραφο των όρων και προϋποθέσεων, μεταβαίνοντας στην ενότητα Όροι και προϋποθέσεις και επιλέγοντας Επανεκτυπώσεις.

Η επεξεργασία των επανεκτυπώσεων γίνεται εντός 48 ωρών, αλλά για την παράδοση του έντυπου αντιγράφου μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Αίτημα για έντυπα έγγραφα

Μπορείτε να ζητήσετε διπλότυπες, έντυπες εκδόσεις του τιμολογίου ΦΠΑ χρήσης, της πράξης αποδοχής και του προκαταβολικού τιμολογίου ΦΠΑ, καθώς και έντυπες εκδόσεις της πράξης συμφωνίας και του προτιμολογίου. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που σας ενδιαφέρει.
 4. Κάντε κλικ στο βέλος, δίπλα στο έγγραφο που θέλετε να ζητήσετε, και επιλέξτε Επανεκτύπωση.

Με αυτήν την ενέργεια, δημιουργείται ένα αίτημα για έντυπη έκδοση του επιλεγμένου εγγράφου. Το έγγραφο θα σταλεί στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Δεν θα εμφανιστεί κάποια επιβεβαίωση. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο μία φορά.

Σημείωση

 • Αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τα έγγραφά σας ηλεκτρονικά, δεν θα μπορείτε να ζητήσετε έντυπα αντίγραφα.
 • Η επεξεργασία των αιτημάτων για έντυπα αντίγραφα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών και για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 ημέρες.
Λείπουν έντυπα αντίγραφα ή έγγραφα στάλθηκαν σε λάθος διεύθυνση

Αν δεν λάβατε ποτέ έντυπο αντίγραφο ή αν το αντίγραφο στάλθηκε σε λάθος διεύθυνση, επαληθεύστε την ταχυδρομική διεύθυνση στη σελίδα Ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Εντοπίστε τη διεύθυνση της επιχείρησής σας. Αν η διεύθυνση δεν είναι σωστή, ενημερώστε την, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης" σε αυτό το άρθρο.

Αφού ενημερώσετε τη διεύθυνση, περιμένετε 24 ώρες, προκειμένου να συγχρονιστεί το σύστημα. Στη συνέχεια, ζητήστε διπλότυπα, έντυπα αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων, χρησιμοποιώντας τα βήματα που βρίσκονται στην ενότητα "Αίτημα για έντυπα έγγραφα" σε αυτό το άρθρο.

Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Έγγραφα με σφάλματα

Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης ή πράξη αποδοχής

Αν το έγγραφό σας έχει κάποιο σφάλμα, θα πρέπει πρώτα να διορθώσετε τα στοιχεία σας στον λογαριασμό σας και να περιμένετε 24 ώρες, προκειμένου να συγχρονιστεί το σύστημα. Στη συνέχεια, ζητήστε νέα έγγραφα από τον λογαριασμό σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Στην επάνω δεξιά γωνία, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που σας ενδιαφέρει.
 4. Κοιτάξτε κάτω από κάθε μήνα, για να βρείτε τα έγγραφα για τον συγκεκριμένο μήνα.
 5. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο έγγραφο που θέλετε να ζητήσετε και επιλέξτε Αίτημα για αναθεώρηση.

Θα χρειαστούν 24 ώρες, προκειμένου το σύστημα να ανεβάσει ένα νέο ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγγράφου στον λογαριασμό σας, καθώς και 5 έως 10 ημέρες για να λάβετε τα έντυπα αντίγραφα στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Δεν θα εμφανιστεί κάποια επιβεβαίωση. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο μία φορά.

Άλλα έγγραφα

Αν υπάρχει σφάλμα σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε διορθωμένη έκδοση.

Σαρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα έγγραφα

Η Google δεν παρέχει σαρώσεις εγγράφων. Ωστόσο, μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα σε μορφή .pdf στη σελίδα Ιστορικό συναλλαγών. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν υπογράφονται και δεν σφραγίζονται. Αυτό γίνεται επειδή, για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, οι εκτυπώσεις εγγράφων με υπογραφή και σφραγίδα είναι ισοδύναμες με τις εκτυπώσεις των εγγράφων χωρίς υπογραφή και σφραγίδα. Ωστόσο, τα έντυπα αντίγραφα που λαμβάνετε στην ταχυδρομική σας διεύθυνση είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

Σημείωση: Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για λογαριασμούς που χρησιμοποιούν ροή ηλεκτρονικών εγγράφων με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Αυτοί οι λογαριασμοί παρέχονται μόνο με ηλεκτρονικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορολογικούς λόγους. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα παρακάτω).

Η ροή ηλεκτρονικών εγγράφων
Σχετικά με τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων

Τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική και ψηφιακή μορφή ονομάζονται ηλεκτρονικά (ανατρέξτε στο άρθρο 3, κεφάλαιο I του FZ RF №1-FZ).

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που υπογράφονται με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι βάσει της νομοθεσίας ισοδύναμα με τα πρωτότυπα έγγραφα, εάν συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη (ανατρέξτε στο FZ RF με ημερομηνία 10.01.2002 №1-FZ). Δεν είναι απαραίτητο να τα εκτυπώσετε και να τα αποθηκεύσετε σε αρχεία εγγράφων. Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, ολόκληρη η ροή εγγράφων μεταξύ εταιρειών μπορεί να διεξάγεται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή.

Από τις 23 Μαΐου 2012, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αποτελούν πλήρη υποκατάστατα των πρωτότυπων εγγράφων και μπορούν να υποβληθούν στις φορολογικές αρχές σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαδικασία εναλλαγής τιμολογίων αναφέρεται στο Διάταγμα Minfin №50н και πραγματοποιείται μέσω προμηθευτή EDM. Οι δραστηριότητες των προμηθευτών EDM διέπονται από το Διάταγμα № ММВ-7-6/253@ και μπορείτε να βρείτε τη λίστα των εγγεγραμμένων προμηθευτών EDM στον ιστότοπο FNS.

Πλεονεκτήματα της ροής ηλεκτρονικών εγγράφων:

 • Πλήρης συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Τα ηλεκτρονικά έγγραφα δεν καταλαμβάνουν χώρο. Μπορείτε να εξοικονομήσετε κόστος από την εκτύπωση εγγράφων, τη μη αυτόματη επεξεργασία και τη διατήρηση αρχείων εγγράφων.
 • Η παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων διαρκεί μόνο μερικά λεπτά. Δεν χρειάζεται να περιμένετε αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, για να λάβετε τα έγγραφα.
Πώς να εγγραφείτε

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε για τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό στην υπηρεσία DiaDoc.ru, πριν δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Η υπηρεσία DiaDoc.ru είναι μια υπηρεσία του εξουσιοδοτημένου προμηθευτή EDM SKB Kontur, της μεγαλύτερης εταιρείας προγραμματισμού υπηρεσιών ιστού για επιχειρήσεις στη Ρωσία. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία όσον αφορά τη συνεργασία με κρατικές αρχές και τη διασφάλιση της νόμιμης εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε λογαριασμό στην υπηρεσία DiaDoc.ru και να αποκτήσετε πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, πριν δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Έχετε υπόψη ότι η Google δεν θα είναι δυνατό να σας αποζημιώσει για το κόστος του πιστοποιητικού.

Αφού εγγραφείτε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Google Ads και επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο, για να ενεργοποιήσετε τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων.

Εξαίρεση από τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων ή συμμετοχή σε αυτήν

Εξαίρεση

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να ξεκινήσετε τη λήψη εγγράφων μέσω ταχυδρομείου. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι τα έγγραφα από προηγούμενους μήνες δεν είναι δυνατόν να σας αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου. Επίσης, εάν εξαιρεθείτε, δεν θα λαμβάνετε πλέον έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, δίπλα στην ταχυδρομική διεύθυνση.
 4. Καταργήστε την επιλογή ροής ηλεκτρονικών εγγράφων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Θα αρχίσετε να λαμβάνετε έγγραφα μόνο μέσω αλληλογραφίας τον επόμενο μήνα. Τα έγγραφα θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα προς λήψη στο "Ιστορικό συναλλαγών".

Συμμετοχή

Αν δεν είχατε δημιουργήσει λογαριασμό στην υπηρεσία DiaDoc.ru κατά την εγγραφή σας στο Google Ads, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε σε ηλεκτρονικά έγγραφα.

Ωστόσο, αν είχατε λογαριασμό στην υπηρεσία DiaDoc.ru κατά την εγγραφή σας στο Google Ads, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων ανά πάσα στιγμή. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads, στη διεύθυνση https://ads.google.com.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία, δίπλα στην ταχυδρομική διεύθυνση.
 4. Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή ροής ηλεκτρονικών εγγράφων.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Θα αρχίσετε να λαμβάνετε έγγραφα μόνο ηλεκτρονικά τον επόμενο μήνα. Δεν θα σας αποστέλλονται πλέον έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις

Πώς υπολογίζονται τα αθροίσματα των χρηματικών ποσών στο τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και στην πράξη αποδοχής

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται βάσει της χρήσης. Στο τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και στην πράξη αποδοχής εμφανίζεται το ποσό πληρωμής για τη χρήση και τον ΦΠΑ, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτά τα παραδείγματα:

Παράδειγμα τιμολογίου ΦΠΑ χρήσης
Example usage VAT invoice

Παράδειγμα πράξης αποδοχής
Example act of acceptance

Έγγραφα με μηδενικό συνολικό άθροισμα

Ενδέχεται να λάβετε τιμολόγιο ή πράξη αποδοχής με μηδενικό άθροισμα. Αυτό συμβαίνει, όταν στον λογαριασμό σας έχει εφαρμοστεί κωδικός προσφοράς και το συνολικό κόστος στη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου έχει καλυφθεί από το ποσό της διαφημιστικής προσφοράς. Όταν εξαντληθεί η διαφημιστική προσφορά, το τιμολόγιό σας θα αρχίσει ξανά να αντικατοπτρίζει το κόστος.

Συντομογραφία OOO "Google"

Στους φορολογικούς κανονισμούς της Ρωσίας, οι απαιτούμενες ιδιότητες του τιμολογίου καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 169. Επίσης, οι ιδιότητες που δεν καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 169 δεν θεωρούνται έγκυρες αιτίες για τη μη αποδοχή τιμολογίου από τον πωλητή.

Σύμφωνα με τους φορολογικούς κανονισμούς της Ρωσίας, θεωρείται έγκυρο το τιμολόγιο που εκδίδεται από την Google με συντομευμένο όνομα του πωλητή.

Διαφορές στην Πράξη συμφωνίας

Αν παρατηρήσετε ότι ορισμένες συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται στην Πράξη συμφωνίας, κατά πάσα πιθανότητα οι συγκεκριμένες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε άλλον λογαριασμό Google Ads. Για παράδειγμα, η πληρωμή θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε άλλον λογαριασμό Google Ads που έχει δηλωθεί στην εταιρεία σας ή σε άλλη εταιρεία της οποίας τον λογαριασμό διαχειρίζεστε. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση μιας πληρωμής, έχετε προσδιορίσει έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google που ανήκει σε άλλον λογαριασμό Google Ads.

Κάθε λογαριασμός Google Ads έχει τον δικό του αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google που πρέπει να προσδιοριστεί κατά την εκτέλεση μιας τραπεζικής μεταφοράς. Αν πιστεύετε ότι τα χρήματά σας έχουν μεταφερθεί σε λάθος λογαριασμό, συγκρίνετε τον αριθμό λογαριασμού που προσδιορίσατε στη μεταφορά χρημάτων με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google του λογαριασμού σας στο Google Ads.

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google για τον λογαριασμό σας στο Google Ads από το προτιμολόγιο:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 4. Μεταβείτε στον τελευταίο μήνα κατά τον οποίο εκτελέσατε μια πληρωμή και κάντε κλικ Έγγραφα.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προτιμολόγιο.
 6. Ελέγξτε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google στο αίτημα μεταφοράς χρημάτων.

Αν οι αριθμοί που βλέπετε στον λογαριασμό και στην εντολή πληρωμής διαφέρουν, αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικό λογαριασμό Google Ads. Αν και οι δύο λογαριασμοί έχουν δηλωθεί στο ίδιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να ζητήσετε την πράξη συμφωνίας για τον λογαριασμό στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.

Μηνιαία τιμολόγηση

Αν βρίσκεστε στη Ρωσία και επιλέξατε φορολογική κατάσταση "Ελεύθερος επαγγελματίας" ή "Επιχείρηση" κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας στο Google Ads, η Google θα σας παρέχει λογιστικά έγγραφα.

Κατά τη ρύθμιση ενός λογαριασμού Google Ads, θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες φορολογικές καταστάσεις:

 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Επιχείρηση
Έλεγχος της φορολογικής κατάστασης

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε τη φορολογική σας κατάσταση:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Η φορολογική σας κατάσταση εμφανίζεται στην ενότητα Προφίλ πληρωμών, στη μέση της σελίδας.
Αλλαγή της φορολογικής κατάστασης
Αν απαιτείται να αλλάξετε ή να διορθώσετε τη φορολογική σας κατάσταση, θα πρέπει να κλείσετε τον λογαριασμό σας και να δημιουργήσετε έναν νέο.
Λογιστικά έγγραφα που παρέχουμε

Τα λογιστικά έγγραφα παρέχονται για κάθε λογαριασμό Google Ads. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, θα λάβετε από την Google ένα ξεχωριστό σύνολο εγγράφων για καθέναν από τους λογαριασμούς, ακόμα και αν όλοι τους είναι συνδεδεμένοι με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς My Client Center.

Αν και κάποια έγγραφα χρέωσης παρέχονται αυτόματα σε όλους τους κατάλληλους διαφημιζόμενους, κάποια άλλα θα πρέπει να ζητηθούν, εάν είναι απαραίτητα. Ακολουθούν λεπτομέρειες για κάθε τύπο εγγράφου που μπορούμε να σας δώσουμε:

  Τι είναι Παρέχονται αυτόματα στους κατάλληλους διαφημιζόμενους Παρέχονται κατόπιν αιτήματος στους κατάλληλους διαφημιζόμενους
Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης Αποστέλλεται κάθε μήνα, με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται το πραγματικό κόστος στον λογαριασμό για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας μεταξύ της 3ης και της 7ης ημέρας κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας διεύθυνση, αφού δημιουργηθεί η ηλεκτρονική έκδοση. Έχετε υπόψη ότι, για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.

Υποβάλετε αίτημα για διπλότυπα έντυπα αντίγραφα για προηγούμενες περιόδους στον λογαριασμό, στη σελίδα Συναλλαγές. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Περίληψη χρέωσης και, στη συνέχεια, Προβολή συναλλαγών. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και επιλέξτε Επανεκτύπωση. Με την ενέργεια αυτή, θα δημιουργηθεί επίσης ένα αντίγραφο της πράξης αποδοχής.

Τα αιτήματα για τον προηγούμενο μήνα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μετά την 20ή ημέρα του τρέχοντος μήνα. (Για παράδειγμα, αν χρειαστείτε ένα διπλότυπο του τιμολογίου ΦΠΑ χρήσης για τον Ιανουάριο, ζητήστε το μόνο μετά τις 20 Φεβρουαρίου.)

Πράξη αποδοχής Αποστέλλεται κάθε μήνα, με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται το πραγματικό κόστος στον λογαριασμό για τον συγκεκριμένο μήνα.

Το τιμολόγιο ΦΠΑ και η πράξη αποδοχής έχουν πανομοιότυπους αριθμούς εγγράφων και το ίδιο κόστος.
Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας μεταξύ της 3ης και της 7ης ημέρας κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας διεύθυνση μαζί με το τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης. Έχετε υπόψη ότι, για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.
Υποβάλετε αίτημα για διπλότυπα έντυπα αντίγραφα για προηγούμενες περιόδους στον λογαριασμό, στη σελίδα Συναλλαγές. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και επιλέξτε Επανεκτύπωση. Με την ενέργεια αυτή, θα δημιουργηθεί επίσης ένα αντίγραφο της πράξης αποδοχής.

Τα αιτήματα για τον προηγούμενο μήνα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μετά την 20ή ημέρα του τρέχοντος μήνα. (Για παράδειγμα, αν χρειαστείτε ένα διπλότυπο της πράξης αποδοχής για τον Ιανουάριο, ζητήστε το μόνο μετά τις 20 Φεβρουαρίου).
Πράξη συμφωνίας Σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται όλοι οι αμοιβαίοι διακανονισμοί ανάμεσα στον λογαριασμό σας και στην Google για μια συγκεκριμένη περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος. Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας μεταξύ της 3ης και της 7ης ημέρας κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται αυτόματα μία φορά το έτος, τον Ιανουάριο.
Υποβάλετε αίτημα για έντυπα αντίγραφα για προηγούμενες περιόδους στον λογαριασμό, στη σελίδα Συναλλαγές.

Έχετε υπόψη ότι για την παράδοση του έντυπου αντιγράφου μέσω ταχυδρομείου ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 εργάσιμες ημέρες.
Αλλαγή της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία λαμβάνετε έγγραφα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Εντοπίστε το στοιχείο Παράδοση τιμολογίου μέσω ταχυδρομείου στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι και, στη συνέχεια, ενημερώστε την ταχυδρομική διεύθυνση.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μην ξεχάσετε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από το τέλος του μήνα, για να διασφαλίσετε ότι τα έγγραφά σας αποστέλλονται στη νέα διεύθυνση. Έχετε υπόψη ότι με την αλλαγή αυτού του πεδίου δεν αλλάζει η επαγγελματική διεύθυνση του λογαριασμού σας.

Αλλαγή της διεύθυνσης της επιχείρησής σας

Η αλλαγή της διεύθυνσης της επιχείρησής σας θα αλλάξει τη διεύθυνση που αναγράφεται στα έγγραφά σας. Για να αλλάξετε τη διεύθυνση της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

Προληπτικά αιτήματα εγγράφων και αλλαγές στα έγγραφα

Αίτημα για έντυπα έγγραφα

Μπορείτε να ζητήσετε διπλότυπες, έντυπες εκδόσεις του τιμολογίου ΦΠΑ χρήσης, της πράξης αποδοχής και του προκαταβολικού τιμολογίου ΦΠΑ, καθώς και έντυπες εκδόσεις της πράξης συμφωνίας και του προτιμολογίου. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές ή Έγγραφα από το μενού στα αριστερά.
 4. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε το εύρος ημερομηνιών για το οποίο ενδιαφέρεστε.
 5. Κάντε κλικ στο βέλος, δίπλα στο έγγραφο που θέλετε να ζητήσετε, και επιλέξτε Επανεκτύπωση.

Με αυτήν την ενέργεια, δημιουργείται ένα αίτημα για έντυπη έκδοση του επιλεγμένου εγγράφου. Το έγγραφο θα σταλεί στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Δεν θα εμφανιστεί κάποια επιβεβαίωση. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο μία φορά.

Σημείωση

 • Αν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε τα έγγραφά σας ηλεκτρονικά, δεν θα μπορείτε να ζητήσετε έντυπα αντίγραφα.
 • Η επεξεργασία των αιτημάτων για έντυπα αντίγραφα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών και για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 10 ημέρες.
Λείπουν έντυπα αντίγραφα ή έγγραφα στάλθηκαν σε λάθος διεύθυνση

Αν δεν λάβατε ποτέ έντυπο αντίγραφο ή αν το αντίγραφο στάλθηκε σε λάθος διεύθυνση, επιβεβαιώστε την ταχυδρομική διεύθυνση στον λογαριασμό σας, στη σελίδα Ρυθμίσεις, στην ενότητα "Λογαριασμός πληρωμών". Αν η διεύθυνση δεν είναι σωστή, ενημερώστε την, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης" σε αυτό το άρθρο.

Αφού ενημερώσετε τη διεύθυνση, περιμένετε 24 ώρες, προκειμένου να συγχρονιστεί το σύστημα. Στη συνέχεια, ζητήστε διπλότυπα, έντυπα αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων, χρησιμοποιώντας τα βήματα που βρίσκονται στην ενότητα "Αίτημα για έντυπα έγγραφα" σε αυτό το άρθρο.

Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης και η παλαιότερη σύνοψη χρέωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνοψη καμπάνιας, για να επαληθεύσετε τα στοιχεία κόστους.

Για να δείτε παλαιότερα τιμολόγια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Έγγραφα με σφάλματα

Τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης ή πράξη αποδοχής

Αν το έγγραφό σας έχει κάποιο σφάλμα, θα πρέπει πρώτα να διορθώσετε τα στοιχεία σας στον λογαριασμό σας και να περιμένετε 24 ώρες, προκειμένου να συγχρονιστεί το σύστημα. Στη συνέχεια, ζητήστε νέα έγγραφα από τον λογαριασμό σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές ή Έγγραφα από το μενού στα αριστερά.
 4. Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε το εύρος ημερομηνιών για το οποίο ενδιαφέρεστε.
 5. Κοιτάξτε κάτω από κάθε μήνα, για να βρείτε τα έγγραφα για τον συγκεκριμένο μήνα.
 6. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο έγγραφο που θέλετε να ζητήσετε και επιλέξτε Αίτημα για αναθεώρηση

Θα χρειαστούν 24 ώρες, προκειμένου το σύστημα να ανεβάσει ένα νέο ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγγράφου στον λογαριασμό σας, καθώς και 5 έως 10 ημέρες για να λάβετε τα έντυπα αντίγραφα στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Δεν θα εμφανιστεί κάποια επιβεβαίωση. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο μία φορά.

Άλλα έγγραφα

Αν υπάρχει σφάλμα σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, επικοινωνήστε μαζί μας, για να ζητήσετε διορθωμένη έκδοση.

Σαρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα έγγραφα

Η Google δεν παρέχει σαρώσεις εγγράφων. Ωστόσο, μπορείτε να κατεβάσετε έγγραφα σε μορφή .pdf στη σελίδα Συναλλαγές. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν υπογράφονται και δεν σφραγίζονται. Αυτό γίνεται επειδή, για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, οι εκτυπώσεις εγγράφων με υπογραφή και σφραγίδα είναι ισοδύναμες με τις εκτυπώσεις των εγγράφων χωρίς υπογραφή και σφραγίδα. Ωστόσο, τα έντυπα αντίγραφα που λαμβάνετε στην ταχυδρομική σας διεύθυνση είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

Σημείωση: Αυτή η ενότητα δεν ισχύει για λογαριασμούς που χρησιμοποιούν ροή ηλεκτρονικών εγγράφων με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Αυτοί οι λογαριασμοί παρέχονται μόνο με ηλεκτρονικά έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φορολογικούς λόγους. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην επόμενη ενότητα παρακάτω).

Η ροή ηλεκτρονικών εγγράφων
Σχετικά με τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων

Τα έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες σε ηλεκτρονική και ψηφιακή μορφή ονομάζονται ηλεκτρονικά (ανατρέξτε στο άρθρο 3, κεφάλαιο I του FZ RF №1-FZ).

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που υπογράφονται με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι βάσει της νομοθεσίας ισοδύναμα με τα πρωτότυπα έγγραφα, εάν συμφωνηθεί και από τα δύο μέρη (ανατρέξτε στο FZ RF με ημερομηνία 10.01.2002 №1-FZ). Δεν είναι απαραίτητο να τα εκτυπώσετε και να τα αποθηκεύσετε σε αρχεία εγγράφων. Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις στη νομοθεσία, ολόκληρη η ροή εγγράφων μεταξύ εταιρειών μπορεί να διεξάγεται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή.

Από τις 23 Μαΐου 2012, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια αποτελούν πλήρη υποκατάστατα των πρωτότυπων εγγράφων και μπορούν να υποβληθούν στις φορολογικές αρχές σε ηλεκτρονική μορφή. Η διαδικασία εναλλαγής τιμολογίων αναφέρεται στο Διάταγμα Minfin №50н και πραγματοποιείται μέσω προμηθευτή EDM. Οι δραστηριότητες των προμηθευτών EDM διέπονται από το Διάταγμα № ММВ-7-6/253@ και μπορείτε να βρείτε τη λίστα των εγγεγραμμένων προμηθευτών EDM στον ιστότοπο FNS.

Πλεονεκτήματα της ροής ηλεκτρονικών εγγράφων:

 • Πλήρης συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Τα ηλεκτρονικά έγγραφα δεν καταλαμβάνουν χώρο. Μπορείτε να εξοικονομήσετε κόστος από την εκτύπωση εγγράφων, τη μη αυτόματη επεξεργασία και τη διατήρηση αρχείων εγγράφων.
 • Η παράδοση των πρωτότυπων εγγράφων διαρκεί μόνο μερικά λεπτά. Δεν χρειάζεται να περιμένετε αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, για να λάβετε τα έγγραφα.
Πώς να εγγραφείτε

Για να είναι δυνατή η εγγραφή για τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων, πρέπει να έχετε έναν λογαριασμό στην υπηρεσία DiaDoc.ru. Η υπηρεσία DiaDoc.ru είναι μια υπηρεσία του εξουσιοδοτημένου προμηθευτή EDM SKB Kontur, της μεγαλύτερης εταιρείας προγραμματισμού υπηρεσιών ιστού για επιχειρήσεις στη Ρωσία. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία όσον αφορά τη συνεργασία με κρατικές αρχές και τη διασφάλιση της νόμιμης εγκυρότητας των ηλεκτρονικών εγγράφων.

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για να δημιουργήσετε λογαριασμό στην υπηρεσία DiaDoc.ru και να αποκτήσετε πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Έχετε υπόψη ότι η Google δεν θα είναι δυνατό να σας αποζημιώσει για το κόστος του πιστοποιητικού.

Αφού εγγραφείτε, δηλώστε συμμετοχή, για να λάβετε τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων στον λογαριασμό σας στο Google Ads.

Εξαίρεση από τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων ή συμμετοχή σε αυτήν

Εξαίρεση

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επιλέξετε να ξεκινήσετε τη λήψη εγγράφων μέσω ταχυδρομείου. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι τα έγγραφα από προηγούμενους μήνες δεν είναι δυνατόν να σας αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου. Επίσης, εάν εξαιρεθείτε, δεν θα λαμβάνετε πλέον έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δείτε πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών, καταργήστε την επιλογή της ροής ηλεκτρονικών εγγράφων στο πεδίο Αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Θα αρχίσετε να λαμβάνετε έγγραφα μόνο μέσω αλληλογραφίας τον επόμενο μήνα. Τα έγγραφα θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα προς λήψη στο "Ιστορικό συναλλαγών".

Συμμετοχή

Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία DiaDoc.ru, δεν θα μπορείτε να εγγραφείτε για ηλεκτρονικά έγγραφα. Ωστόσο, αν έχετε λογαριασμό στην υπηρεσία DiaDoc.ru, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη ροή ηλεκτρονικών εγγράφων ανά πάσα στιγμή. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος καταλληλότητας, δίπλα στο πεδίο Αποστολή ηλεκτρονικών εγγράφων.
 4. Αν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία DiaDoc, επιλέξτε το πλαίσιο "Λήψη λογιστικών εγγράφων μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο, συνοδεία πιστοποιημένης ηλεκτρονικής υπογραφής".
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Θα αρχίσετε να λαμβάνετε έγγραφα μόνο ηλεκτρονικά τον επόμενο μήνα. Δεν θα σας αποστέλλονται πλέον έγγραφα μέσω ταχυδρομείου.

Αν δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι δεν πληροίτε τα κριτήρια για ηλεκτρονική παράδοση εγγράφων, δεν έχετε ολοκληρώσει την εγγραφή στο DiaDoc.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις

Πώς υπολογίζονται τα αθροίσματα των χρηματικών ποσών στο τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και στην πράξη αποδοχής

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται βάσει της χρήσης. Στο τιμολόγιο ΦΠΑ χρήσης και στην πράξη αποδοχής εμφανίζεται το ποσό πληρωμής για τη χρήση και τον ΦΠΑ, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτά τα παραδείγματα:

Παράδειγμα τιμολογίου ΦΠΑ χρήσης
Example usage VAT invoice

Παράδειγμα πράξης αποδοχής
Example act of acceptance

Έγγραφα με μηδενικό συνολικό άθροισμα

Ενδέχεται να λάβετε τιμολόγιο ή πράξη αποδοχής με μηδενικό άθροισμα. Αυτό συμβαίνει, όταν στον λογαριασμό σας έχει εφαρμοστεί κωδικός προσφοράς και το συνολικό κόστος στη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου έχει καλυφθεί από το ποσό της διαφημιστικής προσφοράς. Όταν εξαντληθεί η διαφημιστική προσφορά, το τιμολόγιό σας θα αρχίσει ξανά να αντικατοπτρίζει το κόστος.

Συντομογραφία OOO "Google"

Στους φορολογικούς κανονισμούς της Ρωσίας, οι απαιτούμενες ιδιότητες του τιμολογίου καθορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 169. Επίσης, οι ιδιότητες που δεν καθορίζονται στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 169 δεν θεωρούνται έγκυρες αιτίες για τη μη αποδοχή τιμολογίου από τον πωλητή.

Σύμφωνα με τους φορολογικούς κανονισμούς της Ρωσίας, θεωρείται έγκυρο το τιμολόγιο που εκδίδεται από την Google με συντομευμένο όνομα του πωλητή.

Διαφορές στην Πράξη συμφωνίας

Αν παρατηρήσετε ότι ορισμένες συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται στην Πράξη συμφωνίας, κατά πάσα πιθανότητα οι συγκεκριμένες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε άλλον λογαριασμό Google Ads. Για παράδειγμα, η πληρωμή θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε άλλον λογαριασμό Google Ads που έχει δηλωθεί στην εταιρεία σας ή σε άλλη εταιρεία της οποίας τον λογαριασμό διαχειρίζεστε. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση μιας πληρωμής, έχετε προσδιορίσει έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google που ανήκει σε άλλον λογαριασμό Google Ads.

Κάθε λογαριασμός Google Ads έχει τον δικό του αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google που πρέπει να προσδιοριστεί κατά την εκτέλεση μιας τραπεζικής μεταφοράς. Αν πιστεύετε ότι τα χρήματά σας έχουν μεταφερθεί σε λάθος λογαριασμό, συγκρίνετε τον αριθμό λογαριασμού που προσδιορίσατε στη μεταφορά χρημάτων με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google του λογαριασμού σας στο Google Ads.

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google για τον λογαριασμό σας στο Google Ads από το προτιμολόγιο:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 4. Μεταβείτε στον τελευταίο μήνα κατά τον οποίο εκτελέσατε μια πληρωμή και κάντε κλικ Έγγραφα.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προτιμολόγιο.
 6. Ελέγξτε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google στο αίτημα μεταφοράς χρημάτων.

Αν οι αριθμοί που βλέπετε στον λογαριασμό και στην εντολή πληρωμής διαφέρουν, αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικό λογαριασμό Google Ads. Αν και οι δύο λογαριασμοί έχουν δηλωθεί στο ίδιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να ζητήσετε την πράξη συμφωνίας για τον λογαριασμό στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Μηνιαία τιμολόγηση

Σημείωση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για πελάτες που έχουν επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης.

Αν πληρώνετε για τις δαπάνες σας στο Google Ads μέσω μηνιαίας τιμολόγησης, μπορείτε να λάβετε τιμολόγιο με τρεις τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Θα σας αποστέλλουμε τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός των 5 πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Θα περιλαμβάνει τις δαπάνες σας για τον προηγούμενο μήνα. (Για να λαμβάνετε αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να επαληθευτεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.)
 2. Μέσω ταχυδρομείου: Αν μας το ζητήσατε κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας, θα σας αποστέλλουμε αντίγραφο του τιμολογίου σας και μέσω ταχυδρομείου. Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε αυτές τις ρυθμίσεις στη σελίδα Ρυθμίσεις χρέωσης, στην ενότητα Παράδοση τιμολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή Παράδοση τιμολογίου μέσω ταχυδρομείου.
 3. Μέσω του λογαριασμού σας: Θα βρείτε μια ηλεκτρονική έκδοση του τιμολογίου σας στον λογαριασμό σας στο Google Ads, σε περίπτωση που θέλετε να το προβάλετε, να το εκτυπώσετε ή να το κατεβάσετε.
Εύρεση τιμολογίου στον λογαριασμό σας

Αν χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση ως ρύθμιση πληρωμής, δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα τιμολόγιά σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads του διαχειριστή πληρωμής ή σε οποιονδήποτε ανώτερο λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης.
 3. Εντοπίστε το τιμολόγιο που θέλετε να δείτε στη στήλη Αριθμός εγγράφου.
 4. Επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να κατεβάσετε και, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη επιλεγμένων.
Εύρεση τιμολογίων που προηγήθηκαν της επιλογής της μηνιαίας τιμολόγησης

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τιμολόγια που δημιουργήθηκαν πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορές χρέωσης από το μενού στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στη ρύθμιση τιμολογίου για την οποία θέλετε να δείτε προηγούμενα τιμολόγια.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Συναλλαγές στα αριστερά, για να περιηγηθείτε σε προηγούμενα τιμολόγια.
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση, στην επάνω γωνία.
Ξεχάστε τα χαρτιά

Αν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης, αλλά θέλετε να λαμβάνετε τα τιμολόγια μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να σταματήσετε να λαμβάνετε έντυπα τιμολόγια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών, καταργήστε όλες τις διευθύνσεις που βρίσκονται στην ενότητα Παράδοση τιμολογίου μέσω ταχυδρομείου.
 4. Προσθέστε μια διεύθυνση στην ενότητα Παράδοση τιμολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης και η παλαιότερη σύνοψη χρέωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνοψη καμπάνιας, για να επαληθεύσετε τα στοιχεία κόστους.

Για να δείτε παλαιότερα τιμολόγια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μηνιαία τιμολόγηση

Σημείωση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για πελάτες που έχουν επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης.

Αν πληρώνετε για το κόστος σας στο Google Ads μέσω μηνιαίας τιμολόγησης, μπορείτε να λάβετε τιμολόγιο με δύο τρόπους:

Από τον Απρίλιο του 2018 και έπειτα, δεν ταχυδρομούνται πλέον εντός Ινδίας έντυπα τιμολόγια από την Blue Dart. Αυτή η αλλαγή επηρεάζει μόνο έντυπα αντίγραφα τιμολογίων που εκδίδονται από την Google India Private Limited.
 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Θα σας αποστείλουμε ένα τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός των 7 πρώτων ημερών κάθε μήνα. Θα περιλαμβάνει τις δαπάνες σας για τον προηγούμενο μήνα. (Για να λαμβάνετε αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να επαληθευτεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.)
 2. Μέσω του λογαριασμού σας: Θα βρείτε μια ηλεκτρονική έκδοση του τιμολογίου σας στον λογαριασμό σας στο Google Ads, σε περίπτωση που θέλετε να το προβάλετε, να το εκτυπώσετε ή να το κατεβάσετε.
Εύρεση τιμολογίου στον λογαριασμό σας

Αν χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση ως ρύθμιση πληρωμής, δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα τιμολόγιά σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads του διαχειριστή πληρωμής ή σε οποιονδήποτε ανώτερο λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης.
 3. Εντοπίστε το τιμολόγιο που θέλετε να δείτε στη στήλη Αριθμός εγγράφου.
 4. Επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να κατεβάσετε και, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη επιλεγμένων.
Εύρεση τιμολογίων που προηγήθηκαν της επιλογής της μηνιαίας τιμολόγησης

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τιμολόγια που δημιουργήθηκαν πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορές χρέωσης από το μενού στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στη ρύθμιση τιμολογίου για την οποία θέλετε να δείτε προηγούμενα τιμολόγια.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Συναλλαγές στα αριστερά, για να περιηγηθείτε σε προηγούμενα τιμολόγια.
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση, στην επάνω γωνία.
Ξεχάστε τα χαρτιά

Αν χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης, αλλά θέλετε να λαμβάνετε τα τιμολόγια μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να σταματήσετε να λαμβάνετε έντυπα τιμολόγια, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών, καταργήστε όλες τις διευθύνσεις που βρίσκονται στην ενότητα Παράδοση τιμολογίου μέσω ταχυδρομείου.
 4. Προσθέστε μια διεύθυνση στην ενότητα Παράδοση τιμολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης και η παλαιότερη σύνοψη χρέωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνοψη καμπάνιας, για να επαληθεύσετε τα στοιχεία κόστους.

Για να δείτε παλαιότερα τιμολόγια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μηνιαία τιμολόγηση

Σημείωση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για πελάτες που έχουν επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης.

Αν πληρώνετε για τις δαπάνες στο Google Ads χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης, μπορείτε να λάβετε τιμολόγιο με διάφορους τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Θα σας αποστέλλουμε ένα εμπορικό τιμολόγιο και το σημείωμα φορολογικής ενημερότητας (Nota Fiscal) μεταξύ της 5ης και 10ης ημέρας κάθε μήνα. Θα περιλαμβάνουν το κόστος που έχετε συγκεντρώσει τον προηγούμενο μήνα. (Για να λαμβάνετε αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να επαληθευτεί η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.)
 2. Μέσω του λογαριασμού σας: Μπορείτε να βρείτε μια ηλεκτρονική έκδοση του εμπορικού τιμολογίου και της φορολογικής ενημερότητας (Nota Fiscal) στον λογαριασμό σας στο Google Ads, σε περίπτωση που θέλετε να τα προβάλετε, να τα εκτυπώσετε ή να τα κατεβάσετε.

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για διαφημιζόμενους που χρησιμοποιούν τη μηνιαία τιμολόγηση ως ρύθμιση πληρωμής. Οι περισσότεροι διαφημιζόμενοι χρησιμοποιούν αυτόματες πληρωμές ή μη αυτόματες πληρωμές.

Εύρεση τιμολογίου στον λογαριασμό σας

Αν χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση ως ρύθμιση πληρωμής, δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα τιμολόγιά σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads του διαχειριστή πληρωμής ή σε οποιονδήποτε ανώτερο λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης.
 3. Εντοπίστε το τιμολόγιο που θέλετε να δείτε στη στήλη Αριθμός εγγράφου.
 4. Επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να κατεβάσετε και, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη επιλεγμένων.

Εύρεση προηγούμενων ρυθμίσεων χρέωσης

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τιμολόγια που δημιουργήθηκαν πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Μεταφορές χρέωσης από το μενού στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στη "Ρύθμιση τιμολογίου" για την οποία θέλετε να δείτε προηγούμενα τιμολόγια.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στην τρέχουσα ρύθμιση στην επάνω δεξιά γωνία.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης και η παλαιότερη σύνοψη χρέωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνοψη καμπάνιας, για να επαληθεύσετε τα στοιχεία κόστους.

Για να δείτε παλαιότερα τιμολόγια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Μηνιαία τιμολόγηση

Σημείωση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για πελάτες που έχουν επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης.

Αν πληρώνετε για τις δαπάνες σας στο Google Ads μέσω μηνιαίας τιμολόγησης, θα λαμβάνετε τιμολόγιο για τις δαπάνες σας στο Google Ads μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον λογαριασμό σας. Θα λαμβάνετε, επίσης, κάθε μήνα ένα τιμολόγιο τοπικού φόρου από την εταιρεία MakeBill, τον τοπικό συνεργάτη τιμολόγησης της Google. Ακολουθούν λεπτομέρειες σχετικά με το τιμολόγιό σας για το Google Ads:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Θα σας αποστέλλουμε τιμολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός των 5 πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Θα περιλαμβάνει τις δαπάνες σας για τον προηγούμενο μήνα. (Για να λαμβάνετε αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να επαληθεύσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.)
 2. Μέσω του λογαριασμού σας: Θα βρείτε μια ηλεκτρονική έκδοση του τιμολογίου σας στον λογαριασμό σας στο Google Ads, σε περίπτωση που θέλετε να το προβάλετε, να το εκτυπώσετε ή να το κατεβάσετε.
Εύρεση τιμολογίου στον λογαριασμό σας

Αν χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση ως ρύθμιση πληρωμής, δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα τιμολόγιά σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads του διαχειριστή πληρωμής ή σε οποιονδήποτε ανώτερο λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης.
 3. Εντοπίστε το τιμολόγιο που θέλετε να δείτε στη στήλη Αριθμός εγγράφου.
 4. Επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να κατεβάσετε και, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη επιλεγμένων.
Εύρεση τιμολογίων που προηγήθηκαν της επιλογής της μηνιαίας τιμολόγησης

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τιμολόγια που δημιουργήθηκαν πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Μεταφορές χρέωσης από το μενού στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στη "Ρύθμιση τιμολογίου" για την οποία θέλετε να δείτε προηγούμενα τιμολόγια.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στην τρέχουσα ρύθμιση στην επάνω δεξιά γωνία.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης και η παλαιότερη σύνοψη χρέωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνοψη καμπάνιας, για να επαληθεύσετε τα στοιχεία κόστους.

Για να δείτε παλαιότερα τιμολόγια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Επιλέξτε τη ρύθμιση πληρωμής:

Αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές (ισχύει για τους περισσότερους διαφημιζόμενους)
Εύρεση και εκτύπωση τρεχόντων και παλαιότερων τιμολογίων
 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 4. Ορίστε το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα, ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.
  • Η προεπιλεγμένη προβολή είναι "Τελευταίοι 3 μήνες", μέσω της οποίας μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες χρεώσεις και πιστώσεις, καθώς και τα πιο πρόσφατα τιμολόγια.
  • Για να δείτε προηγούμενα τιμολόγια, προσαρμόστε το εύρος ημερομηνιών, χρησιμοποιώντας το αναπτυσσόμενο μενού. Για παράδειγμα, επιλέξτε Φέτος, αν θέλετε να προβάλετε τιμολόγια για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 5. Στον πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Έγγραφα κάτω από τον μήνα για τον οποίο θέλετε να δείτε το τιμολόγιο και επιλέξτε τον φάκελο PDF ή XML, για να κατεβάσετε το τιμολόγιο.
  • Το τιμολόγιο για έναν συγκεκριμένο μήνα είναι διαθέσιμο από την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μαζί με μια σημείωση πίστωσης για το ίδιο ποσό. Ένα ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε πληρωμή διατίθεται περίπου 3 εργάσιμες ημέρες μετά την επεξεργασία της πληρωμής. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμο έως τις 3 Οκτωβρίου. Αν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή τη Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου, το τιμολόγιο για την πληρωμή θα είναι διαθέσιμο για λήψη στις 8 Σεπτεμβρίου.
 6. Το τιμολόγιο θα κατέβει στον υπολογιστή σας και θα είναι διαθέσιμο για εκτύπωση.
Προβολή ή εκτύπωση απόδειξης πληρωμής

Ίσως θέλετε να εκτυπώσετε την απόδειξη μιας χρέωσης που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια του μήνα. Επειδή η κατάσταση του λογαριασμού σας δεν θα δημιουργηθεί πριν από την 3η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη πληρωμής για το αρχείο σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 4. Ορίστε στον πίνακα το κατάλληλο εύρος ημερομηνιών.
 5. Στο επάνω μέρος του πίνακα, βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί η επιλογή Λεπτομερής προβολή συναλλαγών και όχι η επιλογή Προβολή περίληψης.
 6. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο Πληρωμή, στη στήλη Περιγραφή. Σε ένα νέο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης θα εμφανιστεί μια εκτυπώσιμη απόδειξη πληρωμής.
 7. Για να εκτυπώσετε την απόδειξη, επιλέξτε Αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτύπωση από το μενού του προγράμματος περιήγησης. Αν θέλετε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας ένα αντίγραφο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση ως.
Προβλήματα εύρεσης του τιμολογίου σας
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να μην είναι δυνατή η εύρεση ενός συγκεκριμένου τιμολογίου:
 • Τα τιμολόγια τοπικών φόρων και τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού εκδίδονται μηνιαίως, ενώ οι χρεώσεις πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα (για τα αρχεία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε μια απόδειξη για κάθε πληρωμή). Τα τιμολόγια τοπικών φόρων ή τα αντίγραφα κίνησης λογαριασμού για έναν συγκεκριμένο μήνα διατίθενται από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα. Για παράδειγμα, το τιμολόγιο τοπικών φόρων ή το αντίγραφο κίνησης λογαριασμού του Απριλίου θα είναι έτοιμο το αργότερο στις 5 Μαΐου (εφόσον δεν μεσολαβεί σαββατοκύριακο μεταξύ 1 Μαΐου και 5 Μαΐου).
 • Ενδεχομένως ξεχάσατε να προσαρμόσετε το εύρος ημερομηνιών στον πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το εύρος ημερομηνιών επάνω από τον πίνακα έτσι ώστε να αντιστοιχεί στα τιμολόγια που θέλετε να δείτε.

Συμβουλή

Η Google δεν αποστέλλει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγια για αυτόματες ή μη αυτόματες πληρωμές, εκτός αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμών μηνιαίας τιμολόγησης (όροι πίστωσης).

Αλλαγή του τιμολογίου σας

Αν τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει, θα πρέπει να έχετε υπόψη τα παρακάτω όσον αφορά στα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο τιμολόγιό σας:

 • Εφόσον τα τιμολόγια για τις συναλλαγές του τρέχοντος μήνα συνήθως εκδίδονται την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στον τρέχοντα μήνα ή πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, το επόμενο τιμολόγιο θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνετε μετά την 5η εργάσιμη ημέρα του μήνα, αφού έχει εκδοθεί το τιμολόγιο για τις συναλλαγές του προηγούμενου μήνα, θα εμφανίζονται στο τιμολόγιο του επόμενου μήνα.
 • Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι είναι Μάιος και τα στοιχεία σας χρέωσης έχουν αλλάξει. Αν ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης στο Google Ads πριν από την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το επόμενο τιμολόγιο (που εκδίδεται την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα αντικατοπτρίζει αυτά τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης. Αν, ας υποθέσουμε, ενημερώσετε τα στοιχεία χρέωσης την 6η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου, το τιμολόγιο που έχει ήδη εκδοθεί (την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου) θα παραμείνει αμετάβλητο, αλλά το επόμενο τιμολόγιο (που θα εκδοθεί την 5η εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου) θα αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα στοιχεία χρέωσης.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Μηνιαία τιμολόγηση

Σημείωση

Αυτά τα βήματα ισχύουν μόνο για πελάτες που έχουν επιλέξει τη ρύθμιση πληρωμής μηνιαίας τιμολόγησης.

Θα λάβετε 3 είδη εγγράφων: το φορολογικό τιμολόγιο, το εμπορικό τιμολόγιο και ένα αρχείο με περισσότερες λεπτομέρειες για τις δαπάνες σας. Αν πληρώνετε για τις δαπάνες σας στο Google Ads μέσω της μηνιαίας τιμολόγησης, μπορείτε να λάβετε αυτά τα έγγραφα με δύο τρόπους:

 1. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Θα σας αποστέλλουμε τα έγγραφα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός των 5 πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα. Θα περιλαμβάνουν το κόστος που έχετε συγκεντρώσει τον προηγούμενο μήνα. (Για να λαμβάνετε αυτά τα τιμολόγια, θα πρέπει να επαληθεύσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.)
 2. Μέσω του λογαριασμού σας: Ηλεκτρονικές εκδόσεις των εγγράφων σας διατίθενται στον λογαριασμό σας στο Google Ads, σε περίπτωση που θέλετε να τα προβάλετε, να τα εκτυπώσετε ή να τα κατεβάσετε.
Εύρεση τιμολογίου στον λογαριασμό σας

Αν χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση ως ρύθμιση πληρωμής, δείτε πώς μπορείτε να βρείτε τα τιμολόγιά σας:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό Google Ads του διαχειριστή πληρωμής ή σε οποιονδήποτε ανώτερο λογαριασμό υπευθύνου.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης.
 3. Εντοπίστε το τιμολόγιο που θέλετε να δείτε στη στήλη Αριθμός εγγράφου.
 4. Επιλέξτε τα τιμολόγια που θέλετε να κατεβάσετε και, επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη επιλεγμένων.
Εύρεση τιμολογίων που προηγήθηκαν της επιλογής της μηνιαίας τιμολόγησης

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τιμολόγια που δημιουργήθηκαν πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μηνιαία τιμολόγηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση στην ενότητα Χρέωση
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφορές χρέωσης από το μενού στα αριστερά.
 4. Κάντε κλικ στη "Ρύθμιση τιμολογίου" για την οποία θέλετε να δείτε προηγούμενα τιμολόγια.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Συναλλαγές, για να δείτε τιμολόγια.
 6. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Επιστροφή στην προηγούμενη ρύθμιση, στην επάνω γωνία.
Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης και η παλαιότερη σύνοψη χρέωσης δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνοψη καμπάνιας, για να επαληθεύσετε τα στοιχεία κόστους.

Για να δείτε παλαιότερα τιμολόγια, επικοινωνήστε μαζί μας.

Αν η διεύθυνση χρέωσης είναι στην Ουκρανία και επιλέξατε φορολογική κατάσταση "Ελεύθερος επαγγελματίας" ή "Νομικό πρόσωπο" κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας στο Google Ads, η Google θα σας παρέχει λογιστικά έγγραφα.

Κατά τη ρύθμιση ενός λογαριασμού Google Ads, θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις ακόλουθες φορολογικές καταστάσεις:

 • Ιδιώτης
 • Ελεύθερος επαγγελματίας
 • Νομικό πρόσωπο

Η επιλογή που κάνετε είναι μόνιμη και δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια. Η Google θα σας παρέχει λογιστικά έγγραφα μόνο αν η φορολογική κατάσταση του λογαριασμού σας οριστεί ως "Ελεύθερος επαγγελματίας" ή "Νομικό πρόσωπο".

Έλεγχος της φορολογικής κατάστασης

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε τη φορολογική σας κατάσταση:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Η φορολογική σας κατάσταση εμφανίζεται στην ενότητα Προφίλ πληρωμών, στη μέση της σελίδας.
Λογιστικά έγγραφα που παρέχουμε

Τα λογιστικά έγγραφα παρέχονται για κάθε λογαριασμό Google Ads. Αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, θα λάβετε από την Google ένα ξεχωριστό σύνολο εγγράφων για καθέναν από τους λογαριασμούς, ακόμα και αν όλοι τους είναι συνδεδεμένοι με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς My Client Center.

Αν και κάποια έγγραφα χρέωσης παρέχονται αυτόματα σε όλους τους κατάλληλους διαφημιζόμενους, κάποια άλλα θα πρέπει να ζητηθούν, εάν είναι απαραίτητα. Ακολουθούν λεπτομέρειες για κάθε τύπο εγγράφου που μπορούμε να σας δώσουμε:

  Τι είναι Παρέχονται αυτόματα στους κατάλληλους διαφημιζόμενους Κατάλληλοι διαφημιζόμενοι
Πράξη αποδοχής Αποστέλλεται κάθε μήνα, με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα. Σε αυτό το έγγραφο αναφέρεται το πραγματικό κόστος στον λογαριασμό για τον συγκεκριμένο μήνα. Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας από την 7η ημέρα κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Έχετε υπόψη ότι, για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 14 εργάσιμες ημέρες.
Το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και των νομικών προσώπων: Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα είναι διαθέσιμα για λήψη και τα έντυπα αντίγραφα αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου.
Πράξη συμφωνίας Σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται όλοι οι αμοιβαίοι διακανονισμοί ανάμεσα στον λογαριασμό σας και στην Google για μια συγκεκριμένη περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα έτος. Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη στον λογαριασμό σας από την 7η ημέρα κάθε μήνα για τον προηγούμενο μήνα λογιστικού ελέγχου.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται αυτόματα μία φορά το έτος, τον Ιανουάριο.
Το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών και των νομικών προσώπων
Όροι και προϋποθέσεις Σε αυτό το έγγραφο αναφέρονται οι όροι και προϋποθέσεις του Google Ads, τους οποίους αποδεχθήκατε κατά τη ρύθμιση του λογαριασμού σας. Ηλεκτρονική έκδοση: Διατίθεται για λήψη εντός 48 ωρών μετά τη δημιουργία του λογαριασμού.

Έντυπο αντίγραφο: Αποστέλλεται αυτόματα μαζί με το τιμολόγιο ΦΠΑ, αφού πραγματοποιήσετε την πρώτη πληρωμή.

Ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ και νομικά πρόσωπα: Η παροχή γίνεται όπως περιγράφεται αριστερά.

Ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν έχουν εγγραφεί στο μητρώο ΦΠΑ: Μπορείτε να κατεβάσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο από τον λογαριασμό σας.

Αλλαγή της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία λαμβάνετε έγγραφα:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Εντοπίστε το στοιχείο Παράδοση τιμολογίου μέσω ταχυδρομείου στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι.
 4. Ενημερώστε τη διεύθυνση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Μην ξεχάσετε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από το τέλος του μήνα, για να διασφαλίσετε ότι τα έγγραφά σας αποστέλλονται στη νέα διεύθυνση. Έχετε υπόψη ότι με την αλλαγή αυτού του πεδίου δεν αλλάζει η επαγγελματική διεύθυνση του λογαριασμού σας.

Αλλαγή της διεύθυνσης της επιχείρησής σας

Η αλλαγή της διεύθυνσης της επιχείρησής σας θα αλλάξει τη διεύθυνση που αναγράφεται στα έγγραφά σας. Δείτε πώς γίνεται:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Ρυθμίσεις χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Εντοπίστε το στοιχείο Επωνυμία και διεύθυνση επιχείρησης στην ενότητα Προφίλ πληρωμών και κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι.
 4. Ενημερώστε τη διεύθυνση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Προληπτικά αιτήματα εγγράφων και αλλαγές στα έγγραφα

Αίτημα για έντυπα έγγραφα

Μπορείτε να ζητήσετε έντυπες εκδόσεις της Πράξης αποδοχής, του τιμολογίου ΦΠΑ, της πράξης συμφωνίας και του προτιμολογίου. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και επιλέξτε Έγγραφα χρέωσης.
 3. Επάνω από τον πίνακα, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που σας ενδιαφέρει.
 4. Κάντε κλικ δίπλα στο έγγραφο που θέλετε να ζητήσετε και επιλέξτε Επανεκτύπωση.

Με αυτήν την ενέργεια, δημιουργείται ένα αίτημα για έντυπη έκδοση του επιλεγμένου εγγράφου. Το έγγραφο θα σταλεί στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Δεν θα εμφανιστεί κάποια επιβεβαίωση. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο μία φορά.

Σημείωση

Η επεξεργασία των αιτημάτων για έντυπα αντίγραφα πραγματοποιείται εντός 48 ωρών και για την παράδοση μέσω ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρειαστούν έως 14 ημέρες.

Λείπουν έντυπα αντίγραφα ή έγγραφα στάλθηκαν σε λάθος διεύθυνση

Αν δεν λάβατε ποτέ έντυπο αντίγραφο ή αν το αντίγραφο στάλθηκε σε λάθος διεύθυνση, επαληθεύστε την ταχυδρομική διεύθυνση στη σελίδα Ρυθμίσεις χρέωσης του λογαριασμού σας. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων , επιλέξτε Χρέωση και πληρωμές και κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις στην αριστερή πλευρά. Η ταχυδρομική διεύθυνση εμφανίζεται στην ενότητα Λογαριασμός πληρωμών. Αν η διεύθυνση δεν είναι σωστή, ενημερώστε την, ακολουθώντας τα βήματα της ενότητας "Αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης" σε αυτό το άρθρο.

Αφού ενημερώσετε τη διεύθυνση, περιμένετε 24 ώρες, προκειμένου να συγχρονιστεί το σύστημα. Στη συνέχεια, ζητήστε διπλότυπα, έντυπα αντίγραφα των απαιτούμενων εγγράφων, χρησιμοποιώντας τα βήματα που βρίσκονται στην ενότητα "Αίτημα για έντυπα έγγραφα" σε αυτό το άρθρο.

Ελλιπή στοιχεία χρέωσης

Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση σε ένα νέο σύστημα χρέωσης, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος εμφάνισης των στοιχείων χρέωσης. Αν δεν είναι διαθέσιμα πλέον τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης σε αυτήν τη σελίδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δραστηριότητας λογαριασμού από το παλιό σύστημα χρέωσης που εμφανίζεται επάνω από τον τρέχοντα πίνακα ιστορικού συναλλαγών. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις παλαιότερες συνόψεις χρέωσης και τα τιμολόγια.

Αν δεν έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνοψη χρέωσης και σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ξανά τα στοιχεία χρέωσης αλλά δεν θέλετε να το κάνετε, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε τα παλαιότερα στοιχεία χρέωσης.

Έγγραφα με σφάλματα

Για όλα τα έγγραφα εκτός από τα τιμολόγια ΦΠΑ, αν το έγγραφό σας έχει κάποιο σφάλμα, θα πρέπει πρώτα να διορθώσετε τα στοιχεία σας στον λογαριασμό σας και να περιμένετε 24 ώρες, προκειμένου να συγχρονιστεί το σύστημα. Στη συνέχεια, ζητήστε νέα έγγραφα από τον λογαριασμό σας. Δείτε πώς:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές ή Τιμολόγια από το μενού στα αριστερά.
 4. Επάνω από τον πίνακα, επιλέξτε το εύρος ημερομηνιών που σας ενδιαφέρει.
 5. Κοιτάξτε κάτω από κάθε μήνα, για να βρείτε τα έγγραφα για τον συγκεκριμένο μήνα.
 6. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο έγγραφο που θέλετε να ζητήσετε και επιλέξτε Αίτημα για αναθεώρηση

Θα χρειαστούν 24 ώρες προκειμένου το σύστημα να ανεβάσει ένα νέο ηλεκτρονικό αντίγραφο του εγγράφου στον λογαριασμό, καθώς και 5 έως 10 ημέρες για να λάβετε τα έντυπα αντίγραφα στην ταχυδρομική σας διεύθυνση. Δεν θα εμφανιστεί κάποια επιβεβαίωση. Απλώς θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό θα χρειαστεί να το κάνετε μόνο μία φορά.

Σαρωμένα, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα έγγραφα

Η Google δεν παρέχει σαρώσεις εγγράφων. Ωστόσο, μπορείτε να κατεβάσετε τα έγγραφα σε μορφή .pdf στη σελίδα Ιστορικό συναλλαγών. Για να μεταβείτε εκεί, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν υπογράφονται και δεν σφραγίζονται. Αυτό γίνεται επειδή, για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, οι εκτυπώσεις εγγράφων με υπογραφή και σφραγίδα είναι ισοδύναμες με τις εκτυπώσεις των εγγράφων χωρίς υπογραφή και σφραγίδα. Ωστόσο, τα έντυπα αντίγραφα που λαμβάνετε στην ταχυδρομική σας διεύθυνση είναι υπογεγραμμένα και σφραγισμένα.

Άλλες συνήθεις ερωτήσεις

Έγγραφα με μηδενικό συνολικό άθροισμα

Ενδέχεται να λάβετε τιμολόγιο ή πράξη αποδοχής με μηδενικό άθροισμα. Αυτό συμβαίνει όταν ένας κωδικός προσφοράς έχει εισαχθεί στον λογαριασμό σας και όλες οι δαπάνες σας κατά την περίοδο αναφοράς έχουν καλυφθεί από το ποσό της διαφημιστικής προσφοράς. Όταν εξαντληθεί η διαφημιστική προσφορά, το τιμολόγιό σας θα αρχίσει ξανά να αντικατοπτρίζει το κόστος.

Διαφορές στην Πράξη αποδοχής

Αν παρατηρήσετε ότι ορισμένες συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται στην Πράξη αποδοχής, κατά πάσα πιθανότητα οι συγκεκριμένες συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν σε άλλον λογαριασμό Google Ads. Για παράδειγμα, η πληρωμή θα μπορούσε να έχει πραγματοποιηθεί σε άλλον λογαριασμό Google Ads που έχει δηλωθεί στην εταιρεία σας ή σε άλλη εταιρεία της οποίας τον λογαριασμό διαχειρίζεστε. Αυτό συμβαίνει σε περίπτωση που, κατά την εκτέλεση μιας πληρωμής, έχετε προσδιορίσει έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google που ανήκει σε άλλον λογαριασμό Google Ads.

Κάθε λογαριασμός Google Ads έχει τον δικό του αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google που πρέπει να προσδιοριστεί κατά την εκτέλεση μιας τραπεζικής μεταφοράς. Αν πιστεύετε ότι τα χρήματά σας έχουν μεταφερθεί σε λάθος λογαριασμό, συγκρίνετε τον αριθμό λογαριασμού που προσδιορίσατε στη μεταφορά χρημάτων με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google του λογαριασμού σας στο Google Ads.

Δείτε πώς μπορείτε να ελέγξετε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google για τον λογαριασμό σας στο Google Ads από το προτιμολόγιο:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων  και στην ενότητα Χρέωση, επιλέξτε Περίληψη χρέωσης. Μετάβαση τώρα
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συναλλαγές από το μενού στα αριστερά.
 4. Μεταβείτε στον τελευταίο μήνα κατά τον οποίο εκτελέσατε μια πληρωμή και κάντε κλικ Έγγραφα.
 5. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Προτιμολόγιο.
 6. Ελέγξτε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού Google στο αίτημα μεταφοράς χρημάτων.

Αν οι αριθμοί που βλέπετε στον λογαριασμό και στην εντολή πληρωμής διαφέρουν, αυτό σημαίνει ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικό λογαριασμό Google Ads. Αν και οι δύο λογαριασμοί έχουν δηλωθεί στο ίδιο νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να ζητήσετε την πράξη συμφωνίας για τον λογαριασμό στον οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.

Σχετικός σύνδεσμος:

Αν δεν είστε σίγουροι ποια ρύθμιση χρησιμοποιείτε

Για να επαληθεύσετε τη ρύθμιση πληρωμής, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων και επιλέξτε Χρέωση από τον λογαριασμό σας στο Google Ads. Θα δείτε τη ρύθμιση πληρωμής στο επάνω μέρος, στην ενότητα Τρόπος πληρωμής.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας