Få en faktura, et kontoudtog eller en betalingskvittering

 
Hent din Google Ads-faktura ved at følge en simpel fremgangsmåde. Vælg dit land ovenfor, og vælg derefter din betalingsindstilling for at få vist fremgangsmåden for din konto.
Annoncører i Kina og Taiwan modtager ikke længere kreditnotaer for ugyldig aktivitet, overleverings- og kampagnekodekredit. I stedet vises de på den seneste faktura som kreditjusteringer for dine annonceudgifter. Du vil fortsat modtage Google-fakturaer og lokale fakturaer, som viser det samme udestående beløb.

Da der er en lokal faktureringsgrænse, hvor vi kun kan fakturere et maksimalt beløb på 9.000 CNY pr. Fapiao for at kunne tilbyde et nøjagtigt én til én-match mellem Google og lokale fakturaer, opdeler vi Google-fakturaer på over 99.000 CNY i mindre fakturaer og debetnotaer nedenfor. 

Annonceudgifter Google-faktura Lokal faktura
101.000 CNY
 • Faktura 1: 99.000 CNY
 • Debetnota 1: 2.000 CNY
 • Fapiao 1: 99.000 CNY
 • Fapiao 2: 2.000 CNY


 
Bemærk følgende beskrivelser af linjeposter for opdelinger af Google-fakturaer:

 • Kreditjustering – "Delvist beløb overført til en separat faktura på grund af begrænsning af Fapiao-kvoten"
 • Debetnota – "Delvist beløb overført fra den oprindelige faktura på grund af begrænsning af Fapiao-kvoter"

Vælg din betalingsindstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)
Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør.
Definition af termer på dit kontoudtog

Et kontoudtog er ikke det samme som en faktura. Dette dokument er en oversigt over faktureringsaktivitet for det ovenfor anførte tidsrum. Nedenfor kan du se definitioner på ofte benyttede termer på kontoudtog vedrørende din Google Ads-konto.

Termer Definitioner
Startsaldo Den saldo, der er blevet overført fra den forrige måned.
Ny aktivitet i alt (inkl. moms, hvis det er relevant) Nye påløbne omkostninger siden det seneste kontoudtog (inkl. afgifter, hvis det er relevant).
Justeringer i alt (inkl. moms, hvis det er relevant) En gang imellem kan det være nødvendigt at justere din Google Ads-saldo. Dette sker typisk i form af kredit på grund af overlevering.
Modtagne betalinger i alt Beløb, der er overført til din konto, enten manuelt eller automatisk.
Slutsaldo

Hvis der er valgt manuel betaling: Den Google Ads-kontosaldo, der er til rådighed til forbrug.

Hvis der er valgt automatisk betaling: Din udestående Google Ads-kontosaldo for den aktuelle måned.

Afgifter Din virksomhed pålægges muligvis afgifter eller moms (VAT, Value Added Tax), alt efter hvor den er placeret. Afgiftsgebyrerne fastsættes af de lokale skattemyndigheder.
Find og udskriv aktuelle og gamle landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering".
  Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog, du vil have vist.
  • Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog.
  • Hvis du vil se tidligere aktivitet, skal du justere datointervallet på rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog for indeværende kalenderår.
 5. Klik på Dokumenter for at se eventuelle tilgængelige landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog for det valgte datointerval.
 6. Klik på det dokumentnummer, du vil have vist, og klik derefter på Download.
  • Linket til den aktuelle måneds landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog vises først i slutningen af den aktuelle måned. Du får vist "Fakturaen er ikke klar", indtil linket er klar.
  • En landespecifik momsfaktura og et kontoudtog for en given måned er tilgængelige fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er dine landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog fra september klar den 5. oktober. Der genereres ikke landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog i weekender og på helligdage, så i disse perioder går der lidt længere tid, før dine dokumenter er klar. Du kan dog altid udskrive en kvittering for hver af dine betalinger.
  • Der genereres fakturaer for påløbne klikomkostninger og ikke for betalinger, der er foretaget i den aktuelle måned. Hvis der ikke er påløbet nogen klikomkostninger på din konto i en given måned, genereres der enten en tom faktura eller slet ingen faktura for den pågældende måned.

   Hvis du er kvalificeret til at modtage landespecifikke momsfakturaer, skal du være opmærksom på, at kontoudtoget normalt genereres først, og at den landespecifikke momsfaktura genereres kort efter.

 7. De landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog downloades automatisk til din computer i PDF-format, så du kan se eller udskrive dem.

 

Tip!

Sørg for, at dine browserindstillinger ikke blokerer pop op-vinduer, da det kan medføre, at de landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog ikke kan downloades.

Se eller udskriv en betalingskvittering

Du ønsker muligvis at udskrive en kvittering for en debitering, der blev foretaget i løbet af måneden. Da dine landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog først genereres den femte hverdag i den følgende måned, kan du udskrive en betalingskvittering som regnskabsbilag. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Vælg det relevante datointerval i tabellen.
 5. Sørg for, at der er valgt Detaljeret transaktionsvisning i stedet for Oversigtsvisning øverst i tabellen.
 6. Klik på det relevante link for Betaling i kolonnen Beskrivelse. Der vises nu en udskriftsvenlig kvittering i et nyt browservindue eller på en ny fane.
 7. Vælg Filer og derefter Udskriv i browsermenuen, hvis du vil udskrive kvitteringen. Hvis du vil downloade din kvittering og gemme en kopi på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som.
Problemer med at finde dine landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde bestemte landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Sørg for at angive datointervallet oven for tabellen, så det svarer til de landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog, du vil have vist.

  Hvis du er kvalificeret til at modtage en landespecifik momsfaktura, skal du være opmærksom på, at kontoudtoget normalt genereres først, og at den landespecifikke momsfaktura genereres kort efter.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditvilkår), sender Google dig ikke landespecifikke momsfakturaer eller kontoudtog for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af dine landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog

Når en landespecifik momsfaktura og et kontoudtog er udstedt, kan vi ikke ændre dem. Det gælder også, hvis du er kommet til at angive forkerte faktureringsoplysninger. Du kan dog til enhver tid redigere dine faktureringsoplysninger, og de ændringer, du foretager, fremgår af dine efterfølgende landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog.

Det er ikke muligt at få en separat landespecifik momsfaktura eller et separat kontoudtog for hver enkelt kampagne.

Manglende faktureringsoplysninger

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Relaterede links

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)

Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør. 

I perioden fra januar til og med april 2015 blev kontoudtogene splittet op i separate dokumenter for betalinger og moms. Hvis du gennemgår moms for disse måneder, skal du sørge for at se på den separate momsfaktura.

Definition af termer på dit kontoudtog

Et kontoudtog er ikke det samme som en faktura. Dette dokument er en oversigt over faktureringsaktivitet for det ovenfor anførte tidsrum. Nedenfor kan du se definitioner på ofte benyttede termer på kontoudtog vedrørende din Google Ads-konto.

Termer Definitioner
Startsaldo Den saldo, der er blevet overført fra den forrige måned.
Ny aktivitet i alt (inkl. moms, hvis det er relevant) Nye påløbne omkostninger siden det seneste kontoudtog (inkl. afgifter, hvis det er relevant).
Justeringer i alt (inkl. moms, hvis det er relevant) Fra tid til anden kan det være nødvendigt at justere din Google Ads-saldo. Dette sker typisk i form af kredit på grund af overlevering.Få flere oplysninger om de forskellige kredit- og justeringstyper på din konto.
Modtagne betalinger i alt Beløb, der er overført til din konto, enten manuelt eller automatisk.
Slutsaldo

Hvis der er valgt manuel betaling: Den Google Ads-kontosaldo, der er til rådighed til forbrug.

Hvis der er valgt automatisk betaling: Din udestående Google Ads-kontosaldo for den aktuelle måned.

Afgifter Din virksomhed pålægges muligvis afgifter eller moms (VAT, Value Added Tax), alt efter hvor den er placeret. Afgiftsgebyrerne fastsættes af de lokale skattemyndigheder.
Find og udskriv aktuelle og gamle fakturaer
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå til Fakturering
 3. Klik på Transaktioner i menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de fakturaer, du vil have vist.
 5. Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og fakturaer.
 6. Hvis du vil se gamle fakturaer, skal du justere datointervallet i rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se fakturaer for indeværende kalenderår.
 7. I tabellen skal du klikke på Dokumenter under den måned, du vil have vist fakturaen for.
 8. Klik på rullemenuen Månedlig faktura. Hvis du leder efter fakturaer fra januar til og med april 2015, skal du også klikke på rullemenuen Momsfaktura for EU for at se den separate momsfaktura.
 9. Klik på fakturaens nummer.
  • Linket til den aktuelle måneds faktura vises først i slutningen af den aktuelle måned. Du får vist "Fakturaen er ikke klar", indtil linket er klar.
  • En faktura for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Din faktura fra september er f.eks. klar senest den 5. oktober. Der genereres ikke fakturaer i weekender og på helligdage, så i disse perioder går der lidt længere tid, før din faktura er klar. Du kan dog altid udskrive en kvittering for hver af dine betalinger.
  • Der genereres fakturaer for påløbne klikomkostninger og ikke for betalinger, der er foretaget i den aktuelle måned. Hvis der ikke er påløbet nogen klikomkostninger på din konto i en given måned, genereres der enten en tom faktura eller slet ingen faktura for den pågældende måned.
 10. Fakturaen åbnes i et nyt browservindue. Hvis du vil udskrive fakturaen, skal du vælge Filer og derefter Udskriv i browsermenuen. Du kan også højreklikke på fakturaen og klikke på Udskriv. Hvis du vil downloade din faktura og gemme en kopi på din computer, skal du klikke på Gem som.

Tip!

Sørg for, at dine browserindstillinger ikke blokerer pop op-vinduer, da fakturaen ikke kan downloades, hvis pop op-vinduer blokeres.

Se eller udskriv en betalingskvittering

Du ønsker muligvis at udskrive en kvittering for en debitering, der blev foretaget i løbet af måneden. Da dit kontoudtog først genereres den femte hverdag i den følgende måned, kan du udskrive en betalingskvittering som regnskabsbilag. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå til Fakturering
 3. Klik på Transaktioner i menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Vælg det relevante datointerval i tabellen.
 5. Sørg for, at der er valgt Detaljeret transaktionsvisning i stedet for Oversigtsvisning øverst i tabellen.
 6. Klik på det relevante link for Betaling i kolonnen Beskrivelse. Der vises nu en udskriftsvenlig kvittering i et nyt browservindue.
 7. Vælg Filer og derefter Udskriv i browsermenuen, hvis du vil udskrive kvitteringen. Hvis du vil downloade din kvittering og gemme en kopi på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som.
Har du problemer med at finde din faktura?
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde en bestemt faktura:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Husk at angive datointervallet oven over tabellen, så det svarer til de fakturaer, du ønsker at få vist.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditbetingelser), sender Google dig ikke fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af din faktura

Hvis dine faktureringsoplysninger har ændret sig, skal du huske på følgende om det, der vises på fakturaen:

 • Da fakturaerne for den aktuelle måneds transaktioner typisk udstedes på den femte hverdag i den efterfølgende måned, vil den næste faktura afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger, hvis du har opdateret dem i den aktuelle måned eller inden den femte hverdag i den efterfølgende måned. Hvis du ændrer faktureringsoplysningerne efter den femte hverdag i en måned, efter at fakturaen for den seneste måneds transaktioner allerede er blevet udstedt, vil de først blive vist på den efterfølgende måneds faktura.
 • Lad os f.eks. sige, at det i øjeblikket er maj måned, og dine faktureringsoplysninger er blevet ændret. Hvis du opdaterer dine faktureringsoplysninger i Google Ads før den femte hverdag i juni, vil din næste faktura (som udstedes den femte hverdag i juni) afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger. Hvis vi f.eks. siger, at du opdaterer faktureringsoplysningerne på den sjette hverdag i juni, vil den faktura, som allerede er blevet udstedt (på den femte hverdag i juni), forblive uændret, men den næste faktura, som udstedes på den femte hverdag i juli, vil afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger.
Moms er muligvis ikke inkluderet

Googles europæiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Derfor faktureres og betjenes Google-annoncører med en faktureringsadresse i EU ifølge Google Ireland Ltd. Moms inkluderes ikke i dine Google Ads-priser, hvis din virksomhedsadresse er inden for EU, men uden for Irland. I stedet skal du selvangive din moms med den sats, der er gældende for din EU-medlemsstat, og der inkluderes en separat tabel over gældende momssatser på din faktura. For fakturaer fra januar til og med april 2015 blev der udstedt en separat momsfaktura foruden den månedlige betalingsfaktura.

Læs vores artikler om afgifter for at få flere oplysninger.

Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Relaterede links

Vælg din betalingsindstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)
Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør.
Find og udskriv aktuelle og gamle fakturaer
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet (Google Ads | tools [Icon]), og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering".
  Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de fakturaer, du vil have vist.
 5. Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og fakturaer.
 6. Hvis du vil se tidligere aktivitet, skal du justere datointervallet på rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se fakturaer for indeværende kalenderår.
 7. Klik på Dokumenter for at se eventuelle tilgængelige månedlige fakturaer for det valgte datointerval.
 8. Klik på det fakturanummer, du vil have vist, og klik derefter på Download.
  • Linket til den aktuelle måneds faktura vises først i slutningen af den aktuelle måned. Du får vist "Fakturaen er ikke klar", indtil linket er klar.
  • En faktura for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Din faktura fra september er f.eks. klar senest den 5. oktober. Der genereres ikke fakturaer i weekender og på helligdage, så i disse perioder går der lidt længere tid, før din faktura er klar. Du kan dog altid udskrive en kvittering for hver af dine betalinger.
  • Der genereres fakturaer for påløbne klikomkostninger og ikke for betalinger, der er foretaget i den aktuelle måned. Hvis der ikke er påløbet nogen klikomkostninger på din konto i en given måned, genereres der enten en tom faktura eller slet ingen faktura for den pågældende måned.
 9. Fakturaen downloades automatisk til din computer, så du kan se eller udskrive den.

 

Tip!

Sørg for, at dine browserindstillinger ikke blokerer pop op-vinduer, da dine fakturaer ikke kan downloades, hvis pop op-vinduer blokeres.

Se eller udskriv en betalingskvittering

Du ønsker muligvis at udskrive en kvittering for en debitering, der blev foretaget i løbet af måneden. Da dit kontoudtog først genereres den femte hverdag i den følgende måned, kan du udskrive en betalingskvittering som regnskabsbilag. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Vælg det relevante datointerval i tabellen.
 5. Sørg for, at der er valgt Detaljeret transaktionsvisning i stedet for Oversigtsvisning øverst i tabellen.
 6. Klik på det relevante link for Betaling i kolonnen Beskrivelse. Der vises nu en udskriftsvenlig kvittering i et nyt browservindue eller på en ny fane.
 7. Vælg Filer og derefter Udskriv i browsermenuen, hvis du vil udskrive kvitteringen. Hvis du vil downloade din kvittering og gemme en kopi på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som.
Har du problemer med at finde din faktura?
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde en bestemt faktura:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Husk at angive datointervallet oven over tabellen, så det svarer til de fakturaer, du ønsker at få vist.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditbetingelser), sender Google dig ikke fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af din faktura

Hvis dine faktureringsoplysninger har ændret sig, skal du huske på følgende om det, der vises på fakturaen:

 • Da fakturaerne for den aktuelle måneds transaktioner typisk udstedes på den femte hverdag i den efterfølgende måned, vil den næste faktura afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger, hvis du har opdateret dem i den aktuelle måned eller inden den femte hverdag i den efterfølgende måned. Hvis du ændrer faktureringsoplysningerne efter den femte hverdag i en måned, efter at fakturaen for den seneste måneds transaktioner allerede er blevet udstedt, vil de først blive vist på den efterfølgende måneds faktura.
 • Lad os f.eks. sige, at det i øjeblikket er maj måned, og dine faktureringsoplysninger er blevet ændret. Hvis du opdaterer dine faktureringsoplysninger i Google Ads før den femte hverdag i juni, vil din næste faktura (som udstedes den femte hverdag i juni) afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger. Hvis vi f.eks. siger, at du opdaterer faktureringsoplysningerne på den sjette hverdag i juni, vil den faktura, som allerede er blevet udstedt (på den femte hverdag i juni), forblive uændret, men den næste faktura, som udstedes på den femte hverdag i juli, vil afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Relaterede links

Fakturaer for kunder i Indien, der ikke er momsregistrerede, ændres

For at overholde ændringerne af den indiske momslov ændrer vi fakturaerne for de af vores kunder i Indien, som ikke er momsregistrerede.

Fra og med den 1. juli 2021 vises der en dynamisk UPI-QR-kode et fremtrædende sted på den første side af fakturaen, hvis du har en udestående saldo. Du kan betale fakturaen ved at scanne denne QR-kode med alle UPI-kompatible betalingsapps (du kan dog også vælge en af de eksisterende betalingsmetoder).

Hvis du har foretaget andre betalinger i løbet af faktureringsperioden, vises der en liste over disse betalinger med betalingsdato og klokkeslæt, beløb, transaktions-id og betalingsmetode på din faktura.

Den indiske regering (GSTN) har meddelt, at alle fakturaer af typen B2B (business-to-business) og B2G (business-to-government) skal registreres i realtid via den indiske registreringsportal fra og med den 1. oktober 2020. Fakturaer, der er blevet godkendt af myndighederne (hvilket vil sige, at kunden har angivet et gyldigt GSTIN, der matcher vedkommendes faktureringsadresse), indeholder en QR-kode og et indisk registreringsnummer ("IRN"). 

Vælg din betalingsindstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)

Fra og med den 1. oktober 2020 bliver sektionen "Records of costs and taxes" (Registrerede omkostninger og afgifter) på fakturaen erstattet af oplysninger om brug og omkostninger baseret på det månedlige forbrug. 

Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke dokumenter såsom landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør.
Find og udskriv aktuelle og gamle fakturaer
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet (Google Ads | tools [Icon]), og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering".
  Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de fakturaer, du vil have vist.
 5. Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og fakturaer.
 6. Hvis du vil se tidligere aktivitet, skal du justere datointervallet på rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se fakturaer for indeværende kalenderår.
 7. Klik på Dokumenter for at se eventuelle tilgængelige momsfakturaer for Indien for det valgte datointerval.
 8. Klik på det fakturanummer, du vil have vist, og klik derefter på Download.
  • Linket til den aktuelle måneds faktura vises først i slutningen af den aktuelle måned. Du får vist "Fakturaen er ikke klar", indtil linket er klar.
  • En faktura for en given måned er til rådighed fra og med den syvende hverdag i den følgende måned. Din faktura fra september er f.eks. klar senest den 7. oktober. Der genereres ikke fakturaer i weekender og på helligdage, så i disse perioder går der lidt længere tid, før din faktura er klar. Du kan dog altid udskrive en kvittering for hver af dine betalinger.
  • Der genereres fakturaer for påløbne klikomkostninger og ikke for betalinger, der er foretaget i den aktuelle måned. Hvis der ikke er påløbet nogen klikomkostninger på din konto i en given måned, genereres der enten en tom faktura eller slet ingen faktura for den pågældende måned.
 9. Fakturaen downloades automatisk til din computer, så du kan se eller udskrive den.

Tip!

Sørg for, at dine browserindstillinger ikke blokerer pop op-vinduer, da dine fakturaer ikke kan downloades, hvis pop op-vinduer blokeres.

Se eller udskriv en betalingskvittering

Du ønsker muligvis at udskrive en kvittering for en debitering, der blev foretaget i løbet af måneden. Da dit kontoudtog først genereres den syvende dag i den følgende måned, kan du udskrive en betalingskvittering som regnskabsbilag. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet (Google Ads | tools [Icon]), og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Vælg det relevante datointerval i tabellen.
 5. Sørg for, at der er valgt Detaljeret transaktionsvisning i stedet for Oversigtsvisning øverst i tabellen.
 6. Klik på det relevante link for Betaling i kolonnen Beskrivelse. Der vises nu en udskriftsvenlig kvittering i et nyt browservindue eller på en ny fane.
 7. Vælg Filer og derefter Udskriv i browsermenuen, hvis du vil udskrive kvitteringen. Hvis du vil downloade din kvittering og gemme en kopi på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som.
Har du problemer med at finde din faktura?
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde en bestemt faktura:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Husk at angive datointervallet oven over tabellen, så det svarer til de fakturaer, du ønsker at få vist.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditbetingelser), sender Google dig ikke fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af din faktura

Hvis dine faktureringsoplysninger har ændret sig, skal du huske på følgende om det, der vises på fakturaen:

 • Fakturaer for den aktuelle måneds transaktioner udstedes typisk senest den femte hverdag i den følgende måned. Faktureringsopdateringer, der er foretaget i den aktuelle måned, afspejles dog først i den følgende måned, selvom ændringerne blev foretaget inden den femte hverdag i den aktuelle måned. 

Eksempel:

 • Fakturaen for april 2021 genereres "inden" den 5. maj 2021.
 • Eventuelle faktureringsopdateringer, der blev foretaget i april 2021 (selvom de blev foretaget før den 5. april), afspejles først på fakturaen fra maj 2021.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine faktureringsoplysninger.

Vælg din betalingsindstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)

Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør. 

I perioden fra januar til og med april 2015 blev kontoudtogene splittet op i separate dokumenter for betalinger og moms. Hvis du gennemgår moms for disse måneder, skal du sørge for at se på den separate momsfaktura.

Definition af termer på dit kontoudtog

Et kontoudtog er ikke det samme som en faktura. Dette dokument er en oversigt over faktureringsaktivitet for det ovenfor anførte tidsrum. Nedenfor kan du se definitioner på ofte benyttede termer på kontoudtog vedrørende din Google Ads-konto.

Termer Definitioner
Startsaldo Den saldo, der er blevet overført fra den forrige måned.
Ny aktivitet i alt (inkl. moms, hvis det er relevant) Nye påløbne omkostninger siden det seneste kontoudtog (inkl. afgifter, hvis det er relevant).
Justeringer i alt (inkl. moms, hvis det er relevant) En gang imellem kan det være nødvendigt at justere din Google Ads-saldo. Dette sker typisk i form af kredit på grund af overlevering.
Modtagne betalinger i alt Beløb, der er overført til din konto, enten manuelt eller automatisk.
Slutsaldo

Hvis der er valgt manuel betaling: Den Google Ads-kontosaldo, der er til rådighed til forbrug.

Hvis der er valgt automatisk betaling: Din udestående Google Ads-kontosaldo for den aktuelle måned.

Afgifter Din virksomhed pålægges muligvis afgifter eller moms (VAT, Value Added Tax), alt efter hvor den er placeret. Afgiftsgebyrerne fastsættes af de lokale skattemyndigheder.
Find og udskriv aktuelle og gamle fakturaer
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå til Fakturering
 3. Klik på Transaktioner i menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de fakturaer, du vil have vist.
 5. Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og fakturaer.
 6. Hvis du vil se gamle fakturaer, skal du justere datointervallet i rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se fakturaer for indeværende kalenderår.
 7. I tabellen skal du klikke på Dokumenter under den måned, du vil have vist fakturaen for.
 8. Klik på rullemenuen Månedlig faktura. Hvis du leder efter fakturaer fra januar til og med april 2015, skal du også klikke på rullemenuen Momsfaktura for EU for at se den separate momsfaktura.
 9. Klik på fakturaens nummer.
  • Linket til den aktuelle måneds faktura vises først i slutningen af den aktuelle måned. Du får vist "Fakturaen er ikke klar", indtil linket er klar.
  • En faktura for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Din faktura fra september er f.eks. klar senest den 5. oktober. Der genereres ikke fakturaer i weekender og på helligdage, så i disse perioder går der lidt længere tid, før din faktura er klar. Du kan dog altid udskrive en kvittering for hver af dine betalinger.
  • Der genereres fakturaer for påløbne klikomkostninger og ikke for betalinger, der er foretaget i den aktuelle måned. Hvis der ikke er påløbet nogen klikomkostninger på din konto i en given måned, genereres der enten en tom faktura eller slet ingen faktura for den pågældende måned.
 10. Fakturaen åbnes i et nyt browservindue. Hvis du vil udskrive fakturaen, skal du vælge Filer og derefter Udskriv i browsermenuen. Du kan også højreklikke på fakturaen og klikke på Udskriv. Hvis du vil downloade din faktura og gemme en kopi på din computer, skal du klikke på Gem som.

Tip!

Sørg for, at dine browserindstillinger ikke blokerer pop op-vinduer, da fakturaen ikke kan downloades, hvis pop op-vinduer blokeres.

Se eller udskriv en betalingskvittering

Du ønsker muligvis at udskrive en kvittering for en debitering, der blev foretaget i løbet af måneden. Da dit kontoudtog først genereres den femte hverdag i den følgende måned, kan du udskrive en betalingskvittering som regnskabsbilag. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå til Fakturering
 3. Klik på Transaktioner i menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Vælg det relevante datointerval i tabellen.
 5. Sørg for, at der er valgt Detaljeret transaktionsvisning i stedet for Oversigtsvisning øverst i tabellen.
 6. Klik på det relevante link for Betaling i kolonnen Beskrivelse. Der vises nu en udskriftsvenlig kvittering i et nyt browservindue.
 7. Vælg Filer og derefter Udskriv i browsermenuen, hvis du vil udskrive kvitteringen. Hvis du vil downloade din kvittering og gemme en kopi på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som.
Har du problemer med at finde din faktura?
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde en bestemt faktura:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Husk at angive datointervallet oven over tabellen, så det svarer til de fakturaer, du ønsker at få vist.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditbetingelser), sender Google dig ikke fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af din faktura

Hvis dine faktureringsoplysninger har ændret sig, skal du huske på følgende om det, der vises på fakturaen:

 • Da fakturaerne for den aktuelle måneds transaktioner typisk udstedes på den femte hverdag i den efterfølgende måned, vil den næste faktura afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger, hvis du har opdateret dem i den aktuelle måned eller inden den femte hverdag i den efterfølgende måned. Hvis du ændrer faktureringsoplysningerne efter den femte hverdag i en måned, efter at fakturaen for den seneste måneds transaktioner allerede er blevet udstedt, vil de først blive vist på den efterfølgende måneds faktura.
 • Lad os f.eks. sige, at det i øjeblikket er maj måned, og dine faktureringsoplysninger er blevet ændret. Hvis du opdaterer dine faktureringsoplysninger i Google Ads før den femte hverdag i juni, vil din næste faktura (som udstedes den femte hverdag i juni) afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger. Hvis vi f.eks. siger, at du opdaterer faktureringsoplysningerne på den sjette hverdag i juni, vil den faktura, som allerede er blevet udstedt (på den femte hverdag i juni), forblive uændret, men den næste faktura, som udstedes på den femte hverdag i juli, vil afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger.
Moms er muligvis ikke inkluderet

Googles europæiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Derfor faktureres og betjenes Google-annoncører med en faktureringsadresse i EU ifølge Google Ireland Ltd. Moms inkluderes ikke i dine Google Ads-priser, hvis din virksomhedsadresse er inden for EU, men uden for Irland. I stedet skal du selvangive din moms med den sats, der er gældende for din EU-medlemsstat, og der inkluderes en separat tabel over gældende momssatser på din faktura. For fakturaer fra januar til og med april 2015 blev der udstedt en separat momsfaktura foruden den månedlige betalingsfaktura.

Læs vores artikler om afgifter for at få flere oplysninger.

Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Relaterede links

Vælg din betalingsindstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)
Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør.

Find og udskriv aktuelle og gamle fakturaer

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsdokumenter. Gå til Fakturering
 3. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de fakturaer, du vil have vist.
  • Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og fakturaer.
  • Hvis du vil se gamle fakturaer, skal du justere datointervallet i rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se fakturaer for indeværende kalenderår.
 4. I tabellen skal du klikke på fakturanummeret ud for den måned, du ønsker at få vist fakturaen for.
  • Linket til den aktuelle måneds faktura vises først i slutningen af den aktuelle måned. Du får vist "Fakturaen er ikke klar", indtil linket er klar.
  • En faktura for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Din faktura fra september er f.eks. klar senest den 5. oktober. Der genereres ikke fakturaer i weekender og på helligdage, så i disse perioder går der lidt længere tid, før din faktura er klar.
  • Der genereres fakturaer ud fra forbruget i den aktuelle måned – ikke for de betalinger, der er foretaget. Hvis der ikke er registreret noget forbrug på din konto i en given måned, genereres der ikke en faktura for den pågældende måned.
  • Hvis du betaler via bankoverførsel, check eller pengeautomat, modtager du en faktura. Hvis du betaler med betalingskort, modtager du en Google-opgørelse med angivelse af din betaling.
 5. Fakturaen åbnes i et nyt browservindue. Hvis du ønsker at downloade din faktura og gemme en kopi som en PDF-fil på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som. Hvis du vil udskrive fakturaen, skal du vælge Filer og derefter Udskriv i browsermenuen. Du kan også højreklikke på fakturaen og klikke på Udskriv.

Tip!

Sørg for, at dine browserindstillinger ikke blokerer pop op-vinduer, da dine fakturaer ikke kan åbnes, hvis pop op-vinduer blokeres.

Har du problemer med at finde din faktura?
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde en bestemt faktura:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Hvis der ikke er påløbet nogen omkostninger i en given måned, genereres der ikke nogen faktura for den pågældende måned.
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Husk at angive datointervallet oven over tabellen, så det svarer til de fakturaer, du ønsker at få vist.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditbetingelser), sender Google dig ikke fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af din faktura

Hvis dine faktureringsoplysninger har ændret sig, skal du huske på følgende om det, der vises på fakturaen:

 • Da fakturaerne for den aktuelle måneds transaktioner typisk udstedes på den femte hverdag i den efterfølgende måned, vil den næste faktura afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger, hvis du har opdateret dem i den aktuelle måned eller inden den femte hverdag i den efterfølgende måned. Hvis du ændrer faktureringsoplysningerne efter den femte hverdag i en måned, efter at fakturaen for den seneste måneds transaktioner allerede er blevet udstedt, vil de først blive vist på den efterfølgende måneds faktura.
 • Lad os f.eks. sige, at det i øjeblikket er maj måned, og dine faktureringsoplysninger er blevet ændret. Hvis du opdaterer dine faktureringsoplysninger i Google Ads før den femte hverdag i juni, vil din næste faktura (som udstedes den femte hverdag i juni) afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger. Hvis vi f.eks. siger, at du opdaterer faktureringsoplysningerne på den sjette hverdag i juni, vil den faktura, som allerede er blevet udstedt (på den femte hverdag i juni), forblive uændret, men den næste faktura, som udstedes på den femte hverdag i juli, vil afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Relaterede links

Månedlig fakturering

Bemærk!

Denne vejledning gælder kun for de kunder, der har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering". De fleste annoncører bruger automatiske betalinger eller manuelle betalinger. Se ovenstående fremgangsmåde, hvis du bruger enten automatiske eller manuelle betalinger.

Hvis du betaler dine Google Ads-omkostninger ved hjælp af månedlig fakturering, kan du modtage en faktura på to forskellige måder:

 1. Mail: Vi sender dig en mail med fakturaen senest fem hverdage inde i hver måned. Den indeholder dine omkostninger for den foregående måned. Din mailadresse skal bekræftes, før du kan modtage disse fakturaer.
 2. Din konto: Vi sørger for, at der er adgang til en elektronisk version af din skattefaktura på din Google Ads-konto, så du har mulighed for at se, udskrive eller downloade den.
Find en faktura på din konto

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling, kan du finde dine fakturaer ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på Google Ads-kontoens betalende administrator eller en managerkonto på et højere niveau.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre, og vælg Faktureringsdokumenter.
 3. Find den faktura, du vil have vist, i kolonnen "Dokumentnummer".
 4. Vælg de fakturaer, du vil downloade, og klik på Download valgte øverst til højre.

Følg nedenstående fremgangsmåde for at downloade dine elektroniske skattefakturaer og kreditnotaer, når du har fundet fakturanummeret som angivet ovenfor.

 1. Klik på fakturanummeret.
 2. Klik på Dokumenter.
 3. Klik på Elektroniske fakturaer og kreditnotaer.
 4. Klik på den elektroniske fakturas fakturanummer for at downloade den.
Find fakturaer fra før det tidspunkt, hvor du begyndte at bruge månedlig fakturering

Hvis du vil have adgang til fakturaer, som blev genereret, før du begyndte at bruge månedlig fakturering, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på linket Faktureringsoverførsler ude i siden.
 4. Klik på den faktureringskonto, som du vil se gamle fakturaer for.
 5. Klik på linket Transaktioner for at få vist fakturaer.
 6. Klik på Tilbage til den nuværende konfiguration i øverste hjørne, når du er færdig.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, og du har ikke længere adgang til din oversigt over tidligere fakturaer. Du kan i stedet bruge kampagneoversigten til at bekræfte omkostningsoplysninger.

Kontakt os for at få adgang til tidligere fakturaer.

Vælg din betalingsindstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)
Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør.
Find og udskriv aktuelle og gamle fakturaer
 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner i menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de fakturaer, du vil have vist.
 5. Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og fakturaer.
 6. Hvis du vil se gamle fakturaer, skal du justere datointervallet i rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se fakturaer for indeværende kalenderår.
 7. Klik på rullemenuen Dokumenter i tabellen under den måned, du gerne vil se fakturaen for.
 8. Klik på rullemenuen Månedlig faktura.
 9. Klik på fakturaens nummer.
  • Linket til den aktuelle måneds faktura vises først i slutningen af den aktuelle måned. Du får vist "Fakturaen er ikke klar", indtil linket er klar.
  • En faktura for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Din faktura fra september er f.eks. klar senest den 5. oktober. Der genereres ikke fakturaer i weekender og på helligdage, så i disse perioder går der lidt længere tid, før din faktura er klar. Du kan dog altid udskrive en kvittering for hver af dine betalinger.
  • Der genereres fakturaer for påløbne klikomkostninger og ikke for betalinger, der er foretaget i den aktuelle måned. Hvis der ikke er påløbet nogen klikomkostninger på din konto i en given måned, genereres der enten en tom faktura eller slet ingen faktura for den pågældende måned.
 10. Fakturaen åbnes i et nyt browservindue. Hvis du vil udskrive fakturaen, skal du vælge Filer og derefter Udskriv i browsermenuen. Du kan også højreklikke på fakturaen og klikke på Udskriv. Hvis du vil downloade din faktura og gemme en kopi på din computer, skal du klikke på Gem som.

Tip!

Sørg for, at dine browserindstillinger ikke blokerer pop op-vinduer, da dine fakturaer ikke kan åbnes, hvis pop op-vinduer blokeres.

Se eller udskriv en betalingskvittering

Du ønsker muligvis at udskrive en kvittering for en debitering, der blev foretaget i løbet af måneden. Da dit kontoudtog først genereres den femte hverdag i den følgende måned, kan du udskrive en betalingskvittering som regnskabsbilag. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre, eller find kortet "Transaktioner" midt på siden, og klik på Se transaktioner.
 4. Vælg det relevante datointerval i tabellen.
 5. Sørg for, at der er valgt Detaljeret transaktionsvisning i stedet for Oversigtsvisning øverst i tabellen.
 6. Klik på det relevante link for Betaling i kolonnen Beskrivelse. Der vises nu en udskriftsvenlig kvittering i et nyt browservindue.
 7. Vælg Filer og derefter Udskriv i browsermenuen, hvis du vil udskrive kvitteringen. Hvis du vil downloade din kvittering og gemme en kopi på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som.
Har du problemer med at finde din faktura?
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde en bestemt faktura:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Husk at angive datointervallet oven over tabellen, så det svarer til de fakturaer, du ønsker at få vist.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditbetingelser), sender Google dig ikke fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af din tidligere faktura

Når en faktura er udstedt, er vi ikke i stand til at ændre dit fakturamodtagernavn. Det gælder også, hvis du er kommet til at angive forkerte faktureringsoplysninger. Du kan dog ændre alt andet ved at indsende en formular til ændring af fakturaen.

Ændring af dit navn i Fakturer til

Du kan altid ændre dit fakturamodtagernavn. Ændringen afspejles på dine fremtidige fakturaer.

Du skal ændre dit fakturamodtager mindst 14 dage før udgangen af måneden for at sikre, at ændringen afspejles på din næste faktura.

Ændring af andre oplysninger

Sådan kan du foretage rettelser på din faktura (bortset fra modtagernavnet):

 1. Rediger dine faktureringsoplysninger på din Google Ads-konto.
 2. Udfyld formularen til ændring af fakturaen nedenfor, og send os den udfyldte formular som en vedhæftet fil.
 3. Når du får en bekræftelse fra os pr. mail, kan du bruge din faktura sammen med dette dokument til regnskabsmæssige formål og betaling af moms.

Bemærk!

På baggrund af ændringer af den polske skattelovgivning i januar 2013 er Google ikke forpligtet til at returnere en underskrevet rettelsesformular. Den mail, som du får fra os, er en gyldig form for bekræftelse.

Moms er muligvis ikke inkluderet

Googles europæiske hovedkvarter ligger i Dublin (Google Ireland Ltd.). Derfor faktureres og betjenes Google-annoncører med en faktureringsadresse i EU ifølge Google Ireland Ltd. Moms inkluderes ikke i dine Google Ads-priser, hvis din virksomhedsadresse er inden for EU, men uden for Irland. I så fald skal du i stedet selvangive momsen ifølge den sats, der gælder for din EU-medlemsstat.

Overholdelse af EU-regler for elektroniske fakturaer

De elektroniske fakturaer, du udskriver fra din konto, viser:

 • Dine betalinger
 • Vores moms-id
 • Dit moms-id (hvis du har angivet det i din faktureringsprofil)

Disse fakturaer overholder kravene i EU's momsdirektiv (artikel 226, Rådets direktiv nr. 2006/112/EF) og accepteres af dine lokale skattemyndigheder. Kontakt din revisor eller SKAT, hvis du har spørgsmål.

Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Relaterede links

Vælg betalingsindstilling nedenfor.

Manuelle betalinger

Hvis du har faktureringsadresse i Rusland og valgt "Enkeltmandsvirksomhed" eller "Virksomhed" som skattestatus, da du oprettede din Google Ads-konto, sender Google de relevante regnskabsdokumenter til dig.

Når du opretter en Google Ads-konto, skal du vælge en af følgende skattestatusser:

 • Personlig
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Virksomhed

Det valg, du foretager, er permanent og kan ikke ændres efterfølgende. Google leverer kun regnskabsdokumenter, hvis din konto er oprettet som "Enkeltmandsvirksomhed" eller som "Virksomhed".

Hvis din konto er oprettet med indstillingen "Personlig" som skattestatus, modtager du et enkelt regnskabsdokument – en kontantkvittering – efter hver gennemført betaling eller refusion. Der sendes automatisk elektroniske kopier til den bekræftede mailadresse, der er tilknyttet din primære betalingskontaktperson. Sørg for at dine kontaktoplysninger er opdaterede, så du er med til at sikre rettidig levering.

Kontrol af din skattestatus

Sådan kontrollerer du din skattestatus:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Din skattestatus vises under "Betalingsprofil" midt på siden.
Ændring af din skattestatus
Hvis du har brug for at ændre eller rette din skattestatus, skal du kontakte os. Eventuelle ændringer påvirker hverken tidligere transaktioner eller regnskabsbilag, og ændringerne træder først i kraft den dato, vi foretager ændringerne.
Hvilke regnskabsdokumenter leverer vi?

Der leveres regnskabsdokumenter til hver eneste Google Ads-konto. Hvis du har mere end én konto, leverer vi et separat sæt dokumenter til hver konto – også hvis de alle er knyttet til en eller flere Mit kundecenter-konti.

Nogle faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalificerede annoncører. Andre skal der anmodes om, hvis der er brug for dem. Nedenfor findes oplysninger for hver type dokumenter, vi kan levere:

  Sådan fungerer det Leveres automatisk til kvalificerede annoncører Leveres til kvalificerede annoncører ved anmodning
Brug af momsfaktura Sendes hver måned, dateret til den sidste dag i måneden. Dette dokument angiver de faktiske omkostninger i kontoen for den pågældende måned.

Elektronisk version: Tilgængelig til download på din konto mellem den 3. og 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: sendes til din postadresse, når den elektroniske version er blevet genereret. Bemærk! Postlevering kan tage op til ti hverdage.

Anmod om papirversioner for tidligere perioder på din konto på siden Transaktioner. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt og derefter Transaktioner. Klik på rullemenuen ud for "Forbrugsmomsfaktura", og vælg Udskriv igen. Der genereres desuden en kopi af dokumentet "Accept".

Anmodninger for den foregående måned kan først foretages efter den 20. i den aktuelle måned. Hvis du f.eks. har brug for en kopi af momsfakturaen for brug for januar, kan du først anmode om den efter 20. februar.

Accept Sendes hver måned, dateret til den sidste dag i måneden. Dette dokument angiver de faktiske omkostninger på kontoen for den pågældende måned.

Momsfakturaen og dokumentet "Accept" har identiske dokumentnumre og de samme omkostninger.
Elektronisk version: Tilgængelig til download på din konto mellem den 3. og 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: Sendes til din postadresse sammen med forbrugsmomsfakturaen. Bemærk! Postlevering kan tage op til ti hverdage.
Anmod om papirversioner for tidligere perioder på din konto på siden Transaktioner. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt og derefter Transaktioner. Klik på rullemenuen ud for "Forbrugsmomsfaktura", og vælg Udskriv igen. Der genereres desuden en kopi af dokumentet "Accept".

Anmodninger for den foregående måned kan først foretages efter den 20. i den aktuelle måned. Hvis du f.eks. skal bruge en kopi af dokumentet "Accept" for januar, kan du først anmode om den efter den 20. februar.
Forskudsmomsfaktura

Dette dokument genereres for hver betaling, du foretager, for den dag, betalingen blev modtaget, og det angiver det fulde betalingsbeløb (inklusive moms).

Dokumentnummeret starter med "A".

Elektronisk version: Tilgængelig til download på din konto inden for 48 timer efter det tidspunkt, hvor vi modtager din betaling.

Papirversion: sendes til din postadresse, når den elektroniske version er blevet genereret. Bemærk! Postlevering kan tage op til ti hverdage.

Anmod om papirversioner for tidligere betalinger på din konto på siden Transaktioner. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt og derefter Transaktioner.

Du kan først sende en anmodning, når der er gået ti hverdage, efter at betalingen er blevet registreret på din konto.

Afstemning Dette dokument angiver alle indbyrdes betalinger mellem din konto og Google over en bestemt periode, som starter den 1. januar og ikke kan vare længere end ét år. Elektronisk version: Tilgængelig til download på din konto mellem den 3. og 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: Sendes automatisk en gang om året i januar.
Anmod om papirversioner for tidligere perioder på din konto på siden Transaktioner. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt og derefter Transaktioner.

Bemærk! Det kan tage op til ti hverdage at få tilsendt papirversionen med posten.
Proformafaktura

Dette dokument oprettes på din konto, når du genererer oplysninger for at udføre en betaling via pengeoverførsel.

Du kan udskrive den kopi, som oprettes på din konto, når du genererer oplysninger for at udføre en betaling via pengeoverførsel.

Elektronisk version: Kan genereres, når du har klikket på knappen "Foretag en betaling" på siden Transaktionshistorik.

Papirversion: Sendes ikke automatisk.

Anmod om en stemplet og underskrevet proformafaktura på siden Transaktioner. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt og derefter Transaktioner.

Bemærk! Det kan tage op til ti hverdage at få tilsendt papirversionen med posten.

Vilkår og betingelser I dette dokument kan du se de vilkår og betingelser for Google Ads, som du accepterede, da du oprettede kontoen. Elektronisk version: Tilgængelig til download inden for 48 timer efter oprettelse af kontoen på siden Faktureringsprofil. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt.

Papirversion: Sendes ikke automatisk.
Anmod om en papirversion på din konto på siden Faktureringsprofil. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt.
Ændring af din postadresse

Sådan ændrer du den postadresse, hvor du modtager dokumenter:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Opdater din postadresse.
 4. Klik på Gem.

Sørg for at foretage ændringen mindst 15 dage før månedens slutning for at sikre, at dokumenterne leveres til den nye adresse. Bemærk! Ændringer i dette felt ændrer ikke virksomhedsadressen på din konto.

Ændring af din virksomhedsadresse

Hvis du ændrer din virksomhedsadresse, ændres den adresse, der udskrives på dine dokumenter. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Find "Virksomhedsnavn og -adresse" under "Betalingsprofil".
 4. Klik på blyantikonet for at redigere din adresse.
 5. Klik på knappen Gem, når du er færdig.

Proaktive anmodninger om og ændringer af dokumenter

Anmodning om vilkår og betingelser

Du kan downloade vilkår og betingelser på siden Indstillinger (under værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], når du har valgt Faktureringsindstillinger) inden for 48 timer, efter at du har angivet dine faktureringsoplysninger for første gang.

Nye udskrifter

Anmod om en papirkopi af vilkårene og betingelserne ved at gå til sektionen Vilkår og betingelser og vælge Nye udskrifter.

Udskrifter behandles inden for 48 timer, men postlevering af papirversionen kan tage op til ti hverdage.

Anmodning om papirversioner af dokumenter

Du kan anmode om papirversioner af momsfakturaen for brug, dokumentet "Accept" og forskudsmomsfakturaen samt om papirversioner af afstemningen og proformafakturaen. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsdokumenter. Gå dertil nu
 3. I det øverste højre hjørne skal du vælge det datointerval, som du er interesseret i.
 4. Klik på pilen ud for det dokument, som du vil anmode om, og vælg Udskriv igen.

Der genereres nu en anmodning om en papirversion af det valgte dokument. Dokumentet sendes til din postadresse. Der vises ingen bekræftelse, men du behøver kun at gøre dette én gang.

Bemærk!

 • Hvis du har valgt at modtage dokumenter elektronisk, kan du ikke anmode om papirversioner.
 • Anmodninger om papirversioner behandles inden for 48 timer, men postleveringen kan tage op til ti dage.
Manglende papirversioner eller dokumenter sendt til forkert adresse

Hvis du aldrig har modtaget en papirversion, eller hvis den er blevet sendt til en forkert adresse, skal du kontrollere postadressen på din konto på siden Indstillinger. Find din virksomhedsadresse. Hvis adressen er forkert, skal du opdatere den ved hjælp af vejledningen under "Ændring af din postadresse" i denne artikel.

Når du har opdateret din adresse, skal du regne med, at der går 24 timer, før systemet er synkroniseret. Du kan derefter anmode om papirversioner af de ønskede dokumenter ved at følge instruktionerne under "Anmodning om papirversioner af dokumenter" i denne artikel.

Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Dokumenter med fejl

Forbugsmomsfaktura eller dokumentet "Accept"

Hvis der er en fejl i dit dokument, skal du rette oplysningerne på din konto og vente i 24 timer, indtil systemet er synkroniseret. Anmod derefter om nye dokumenter fra din konto. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsdokumenter. Gå dertil nu
 3. I det øverste højre hjørne skal du vælge det datointerval, som du er interesseret i.
 4. Se under hver enkelt måned for at finde dokumenterne for den pågældende måned.
 5. Klik på pilen ved siden af det dokument, du vil anmode om, og vælg Anmod om revidering.

Det tager systemet 24 timer at uploade en ny elektronisk kopi af dokumentet til din konto, og der går 5-10 dage, før du modtager papirversionen på din postadresse. Der vises ingen bekræftelse, men du behøver kun at gøre dette én gang.

Andre dokumenter

Hvis der er fejl i andre dokumenter, er du velkommen til at kontakte os for at anmode om en rettet version.

Scannede, underskrevne og stemplede dokumenter

Google leverer ikke scanninger af dokumenter. Du kan dog downloade PDF-versioner af dokumenter på siden Transaktionshistorik. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt under "Fakturering". Disse dokumenter er ikke underskrevne og stemplede. I forbindelse med regnskab og skat er det nemlig sådan, at udskrifter af dokumenter med signatur og stempel svarer til udskrifter af dokumenter uden underskrift og stempel. Papirversioner, du modtager på din postadresse, vil imidlertid være underskrevne og stemplede.

Bemærk! Denne sektion gælder ikke for konti, der bruger elektronisk dokumentflow med en certificeret elektronisk signatur. Til disse konti leveres udelukkende elektroniske dokumenter, som kan bruges til skatteformål. Du kan finde flere oplysninger i næste sektion nedenfor.

Det elektroniske dokumentflow
Om det elektroniske dokumentflow

Dokumenter, der indeholder oplysninger i elektronisk og digital form, kaldes elektroniske (se artikel 3, kapitel I, FZ RF nr. 1-FZ).

Elektroniske dokumenter, der er signeret med en certificeret elektronisk signatur, svarer ifølge loven til papiroriginaler, hvis parterne har givet samtykke til dette (se FZ RF dateret den 10. januar 2002 nr. 1-FZ). Det er ikke nødvendigt at udskrive dem og gemme dem i papirarkiver. Ifølge de seneste ændringer af lovgivningen må hele dokumentflowet mellem virksomheder nu gerne overgå til elektronisk format.

Siden 23. maj 2012 er elektroniske fakturaer en fuldgyldig erstatning for papiroriginaler, og de kan indsendes til skattemyndighederne i elektronisk form. Proceduren for overgang til elektroniske fakturaer er beskrevet i bekendtgørelse nr. 50н fra finansministeriet og skal udføres via en EDM-leverandør. EDM-leverandørernes aktiviteter er underlagt bekendtgørelse nr. ММВ-7-6/253@, og du kan finde listen med registrerede EDM-leverandører på FNS-websitet.

Fordele ved elektronisk dokumentflow:

 • Overholder juridiske krav fuldt ud.
 • Elektroniske dokumenter optager ingen plads. Du kan spare omkostninger til udskrivning af dokumenter, manuel behandling og vedligeholdelse af papirarkiver.
 • Det tager blot et par minutter at få leveret originale dokumenter. Det er ikke nødvendigt at vente i dage eller uger på at modtage dokumenterne.
Sådan tilmelder du dig

For at kunne blive tilmeldt det elektroniske dokumentflow skal du have oprettet en konto hos DiaDoc.ru, inden du opretter din Google Ads-konto. DiaDoc.ru er en tjeneste hos den autoriserede EDM-leverandør SKB Kontur, som er den største udvikler af webtjenester for virksomheder i Rusland. Virksomheden har erfaring med at samarbejde med statslige myndigheder og sikre e-dokumenters juridiske gyldighed.

Følg denne vejledning for at registrere en konto hos DiaDoc.ru og få en certificeret elektronisk signatur, før du opretter din Google Ads-konto. Bemærk! Google har ikke mulighed for at tilbyde dig godtgørelse af prisen på dette certifikat.

Når du har registreret dig, skal du oprette en Google Ads-konto og markere det relevante afkrydsningsfelt for at aktivere det elektroniske dokumentflow.

Fra- eller tilvalg af det elektroniske dokumentflow

Fravalg

Du kan når som helst vælge, at du vil begynde at modtage dokumenter med posten. Du skal imidlertid være opmærksom på, at du ikke kan få tilsendt dokumenter fra tidligere måneder med posten. Når du framelder dig, modtager du desuden ikke længere dokumenter pr. mail.

Sådan framelder du dig:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Klik på Rediger ud for din postadresse.
 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for elektronisk dokumentflow.
 5. Klik på Gem.

Fra den næste måned modtager du kun dokumenter med posten. Dokumenterne er dog stadig tilgængelige til download i din Transaktionshistorik.

Tilvalg

Hvis du ikke var registreret hos DiaDoc.ru, da du tilmeldte dig Google Ads, kan du ikke vælge at modtage elektroniske dokumenter.

Hvis du allerede havde en konto hos DiaDoc.ru, da du tilmeldte dig Google Ads, kan du til enhver tid aktivere det elektroniske dokumentflow. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto på https://ads.google.com.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Klik på Rediger ud for din postadresse.
 4. Markér afkrydsningsfeltet ud for indstillingen for elektronisk dokumentflow.
 5. Klik på Gem.

Fra den næste måned modtager du kun elektroniske dokumenter. Dokumenterne sendes ikke længere til dig med posten.

Andre ofte stillede spørgsmål

Sådan beregnes beløbene på forbrugsmomsfakturaen for brug samt dokumentet "Accept"

Momsen beregnes ud fra brug. Forbrugsmomsfakturaen og dokumentet "Accept" viser de beløb, der er betalt for brug og moms, som du kan se i disse eksempler:

Eksempel på forbrugsmomsfaktura
Example usage VAT invoice

Eksempel på dokumentet "Accept"
Example act of acceptance

Dokumenter med et samlet beløb på nul

Det er muligt at modtage en faktura eller dokumentet "Accept" med et samlet beløb på nul. Dette forekommer, hvis der bliver anvendt en kampagnekode for din konto, og alle dine omkostninger i løbet af den rapporterede periode blev dækket af kampagnekreditten. Når kampagnekreditten er opbrugt, angives dine omkostninger igen på fakturaen.

OOO – forkortelse godkendt af "Google"

I de russiske skatteregler er fakturaens påkrævede egenskaber angivet i paragraf 5 i artikel 169. Egenskaber, der ikke er beskrevet i paragraf 5 og 6 i artikel 169, betragtes ikke som gyldige årsager til ikke at acceptere en faktura fra sælger.

Ifølge de russiske skatteregler betragtes en faktura udstedt af Google med en forkortelse af sælgers navn som gyldig.

Afvigelser i afstemninger

Hvis du bemærker, at en afstemning ikke omfatter bestemte transaktioner, har disse transaktioner sandsynligvis fundet sted på en anden Google Ads-konto. Betalingen kan f.eks. være blevet overført til en anden Google Ads-konto, der er registreret som tilhørende din virksomhed eller en anden virksomhed, hvis konto du administrerer. Dette kan ske, hvis du har angivet et Google-bankkontonummer, der tilhører en anden Google Ads-konto, når du har foretaget en betaling.

Hver Google Ads-konto har sit eget Google-bankkontonummer, der skal angives, når du foretager en bankoverførsel. Hvis du har grund til at tro, at din betaling er blevet overført til en forkert konto, skal du sammenligne det kontonummer, du har angivet på din pengeoverførsel, med Google-bankkontonummeret på din Google Ads-konto.

Sådan tjekker du Google-bankkontonummeret for din Google Ads-konto på din proformafaktura:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre.
 4. Gå til den seneste måned, hvor du har foretaget en betaling, og klik på Dokumenter.
 5. Klik på linket Proforma.
 6. Tjek Google-bankkontonummeret på anmodningen om overførsel af penge.

Hvis de tal, du kan se på kontoen og din betalingsordre, ikke stemmer overens, betyder det, at beløbet er blevet overført til en anden Google Ads-konto. Hvis begge konti er registreret til den samme juridiske enhed, skal du anmode om afstemning for den konto, hvortil overførslen er foretaget.

Månedlig fakturering

Hvis du har faktureringsadresse i Rusland og valgt "Enkeltmandsvirksomhed" eller "Virksomhed" som skattestatus, da du oprettede din Google Ads-konto, sender Google de relevante regnskabsdokumenter til dig.

Når du opretter en Google Ads-konto, skal du vælge en af følgende skattestatusser:

 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Virksomhed
Kontrol af din skattestatus

Sådan kontrollerer du din skattestatus:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Din skattestatus vises under "Betalingsprofil" midt på siden.
Ændring af din skattestatus
Hvis du har brug for at ændre eller rette din skattestatus, skal du lukke din konto og oprette en ny.
Hvilke regnskabsdokumenter leverer vi?

Der leveres regnskabsdokumenter til hver eneste Google Ads-konto. Hvis du har mere end én konto, leverer vi et separat sæt dokumenter til hver konto – også hvis de alle er knyttet til en eller flere Mit kundecenter-konti.

Nogle faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalificerede annoncører. Andre skal der anmodes om, hvis der er brug for dem. Nedenfor findes oplysninger for hver type dokumenter, vi kan levere:

  Sådan fungerer det Leveres automatisk til kvalificerede annoncører Leveres til kvalificerede annoncører ved anmodning
Brug af momsfaktura Sendes hver måned, dateret til den sidste dag i måneden. Dette dokument angiver de faktiske omkostninger i kontoen for den pågældende måned.

Elektronisk version: Tilgængelig til download på din konto mellem den 3. og 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: sendes til din postadresse, når den elektroniske version er blevet genereret. Bemærk! Postlevering kan tage op til ti hverdage.

Anmod om papirversioner for tidligere perioder på din konto på siden Transaktioner. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonetGoogle Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt og derefter Se transaktioner. Klik på rullemenuen ud for "Forbrugsmomsfaktura", og vælg Udskriv igen. Der genereres desuden en kopi af dokumentet "Accept".

Anmodninger for den foregående måned kan først foretages efter den 20. i den aktuelle måned. Hvis du f.eks. har brug for en kopi af momsfakturaen for brug for januar, kan du først anmode om den efter 20. februar.

Accept Sendes hver måned, dateret til den sidste dag i måneden. Dette dokument angiver de faktiske omkostninger på kontoen for den pågældende måned.

Momsfakturaen og dokumentet "Accept" har identiske dokumentnumre og de samme omkostninger.
Elektronisk version: Tilgængelig til download på din konto mellem den 3. og 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: Sendes til din postadresse sammen med forbrugsmomsfakturaen. Bemærk! Postlevering kan tage op til ti hverdage.
Anmod om papirversioner for tidligere perioder på din konto på siden Transaktioner. Klik på rullemenuen ud for "Forbrugsmomsfaktura", og vælg Udskriv igen. Der genereres desuden en kopi af dokumentet "Accept".

Anmodninger for den foregående måned kan først foretages efter den 20. i den aktuelle måned. Hvis du f.eks. skal bruge en kopi af dokumentet "Accept" for januar, kan du først anmode om den efter den 20. februar.
Afstemning Dette dokument angiver alle indbyrdes betalinger mellem din konto og Google over en bestemt periode, som starter den 1. januar og ikke kan vare længere end ét år. Elektronisk version: Tilgængelig til download på din konto mellem den 3. og 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: Sendes automatisk en gang om året i januar.
Anmod om papirversioner for tidligere perioder på din konto på siden Transaktioner.

Bemærk! Det kan tage op til ti hverdage at få tilsendt papirversionen med posten.
Ændring af din postadresse

Sådan ændrer du den postadresse, hvor du modtager dokumenter:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Find Levering af faktura med posten i sektionen "Betalingskonto".
 4. Klik på blyantikonet, og opdater derefter din postadresse.
 5. Klik på Gem.

Sørg for at foretage ændringen mindst 15 dage før månedens slutning for at sikre, at dokumenterne leveres til den nye adresse. Bemærk! Ændringer i dette felt ændrer ikke virksomhedsadressen på din konto.

Ændring af din virksomhedsadresse

Hvis du ændrer din virksomhedsadresse, ændres den adresse, der udskrives på dine dokumenter. Hvis du vil ændre din virksomhedsadresse, skal du kontakte os.

Proaktive anmodninger om og ændringer af dokumenter

Anmodning om papirversioner af dokumenter

Du kan anmode om papirversioner af momsfakturaen for brug, dokumentet "Accept" og forskudsmomsfakturaen samt om papirversioner af afstemningen og proformafakturaen. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner eller Dokumenter i menuen til venstre.
 4. Vælg det relevante datointerval via rullemenuen.
 5. Klik på pilen ud for det dokument, som du vil anmode om, og vælg Udskriv igen.

Der genereres nu en anmodning om en papirversion af det valgte dokument. Dokumentet sendes til din postadresse. Der vises ingen bekræftelse, men du behøver kun at gøre dette én gang.

Bemærk!

 • Hvis du har valgt at modtage dokumenter elektronisk, kan du ikke anmode om papirversioner.
 • Anmodninger om papirversioner behandles inden for 48 timer, men postleveringen kan tage op til ti dage.
Manglende papirversioner eller dokumenter sendt til forkert adresse

Hvis du aldrig har modtaget en papirversion, eller hvis den er blevet sendt til en forkert adresse, skal du kontrollere postadressen på din konto på siden Indstillinger i sektionen "Betalingskonto". Hvis adressen er forkert, skal du opdatere den ved hjælp af vejledningen under "Ændring af din postadresse" i denne artikel.

Når du har opdateret din adresse, skal du regne med, at der går 24 timer, før systemet er synkroniseret. Du kan derefter anmode om papirversioner af de ønskede dokumenter ved at følge instruktionerne under "Anmodning om papirversioner af dokumenter" i denne artikel.

Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, og du har ikke længere adgang til din oversigt over tidligere fakturaer. Du kan i stedet bruge kampagneoversigten til at bekræfte omkostningsoplysninger.

Kontakt os for at få adgang til tidligere fakturaer.

Dokumenter med fejl

Forbugsmomsfaktura eller dokumentet "Accept"

Hvis der er en fejl i dit dokument, skal du rette oplysningerne på din konto og vente i 24 timer, indtil systemet er synkroniseret. Anmod derefter om nye dokumenter fra din konto. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner eller Dokumenter i menuen til venstre.
 4. Vælg det relevante datointerval via rullemenuen.
 5. Se under hver enkelt måned for at finde dokumenterne for den pågældende måned.
 6. Klik på pilen ved siden af det dokument, du vil anmode om, og vælg Anmod om revidering.

Det tager systemet 24 timer at uploade en ny elektronisk kopi af dokumentet til din konto, og der går 5-10 dage, før du modtager papirversionen på din postadresse. Der vises ingen bekræftelse, men du behøver kun at gøre dette én gang.

Andre dokumenter

Hvis der er fejl i andre dokumenter, er du velkommen til at kontakte os for at anmode om en rettet version.

Scannede, underskrevne og stemplede dokumenter

Google leverer ikke scanninger af dokumenter. Du kan dog downloade PDF-versioner af dokumenter på siden Transaktioner. Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt under "Fakturering". Disse dokumenter er ikke underskrevne og stemplede. I forbindelse med regnskab og skat er det nemlig sådan, at udskrifter af dokumenter med signatur og stempel svarer til udskrifter af dokumenter uden underskrift og stempel. Papirversioner, du modtager på din postadresse, vil imidlertid være underskrevne og stemplede.

Bemærk! Denne sektion gælder ikke for konti, der bruger elektronisk dokumentflow med en certificeret elektronisk signatur. Til disse konti leveres udelukkende elektroniske dokumenter, som kan bruges til skatteformål. Du kan finde flere oplysninger i næste sektion nedenfor.

Det elektroniske dokumentflow
Om det elektroniske dokumentflow

Dokumenter, der indeholder oplysninger i elektronisk og digital form, kaldes elektroniske (se artikel 3, kapitel I, FZ RF nr. 1-FZ).

Elektroniske dokumenter, der er signeret med en certificeret elektronisk signatur, svarer ifølge loven til papiroriginaler, hvis parterne har givet samtykke til dette (se FZ RF dateret den 10. januar 2002 nr. 1-FZ). Det er ikke nødvendigt at udskrive dem og gemme dem i papirarkiver. Ifølge de seneste ændringer af lovgivningen må hele dokumentflowet mellem virksomheder nu gerne overgå til elektronisk format.

Siden 23. maj 2012 er elektroniske fakturaer en fuldgyldig erstatning for papiroriginaler, og de kan indsendes til skattemyndighederne i elektronisk form. Proceduren for overgang til elektroniske fakturaer er beskrevet i bekendtgørelse nr. 50н fra finansministeriet og skal udføres via en EDM-leverandør. EDM-leverandørernes aktiviteter er underlagt bekendtgørelse nr. ММВ-7-6/253@, og du kan finde listen med registrerede EDM-leverandører på FNS-websitet.

Fordele ved elektronisk dokumentflow:

 • Overholder juridiske krav fuldt ud.
 • Elektroniske dokumenter optager ingen plads. Du kan spare omkostninger til udskrivning af dokumenter, manuel behandling og vedligeholdelse af papirarkiver.
 • Det tager blot et par minutter at få leveret originale dokumenter. Det er ikke nødvendigt at vente i dage eller uger på at modtage dokumenterne.
Sådan tilmelder du dig

For at kunne blive tilmeldt det elektroniske dokumentflow skal du have en konto hos DiaDoc.ru. DiaDoc.ru er en tjeneste hos den autoriserede EDM-leverandør SKB Kontur, som er den største udvikler af webtjenester for virksomheder i Rusland. Virksomheden har erfaring med at samarbejde med statslige myndigheder og sikre e-dokumenters juridiske gyldighed.

Følg denne vejledning for at registrere en konto hos DiaDoc.ru og få en certificeret elektronisk signatur. Bemærk! Google har ikke mulighed for at tilbyde dig godtgørelse af prisen på dette certifikat.

Når du er registreret, kan du tilvælge modtagelse af elektroniske dokumenter på din Google Ads-konto via det elektroniske dokumentflow.

Fra- eller tilvalg af det elektroniske dokumentflow

Fravalg

Du kan når som helst vælge, at du vil begynde at modtage dokumenter med posten. Du skal imidlertid være opmærksom på, at du ikke kan få tilsendt dokumenter fra tidligere måneder med posten. Når du framelder dig, modtager du desuden ikke længere dokumenter pr. mail.

Sådan framelder du dig:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for muligheden elektronisk dokumentflow i feltet "Levering af elektroniske dokumenter" i sektionen "Betalingskonto".
 4. Klik på Gem.

Fra den næste måned modtager du kun dokumenter med posten. Dokumenterne er dog stadig tilgængelige til download i din Transaktionshistorik.

Tilvalg

Hvis du ikke er registreret hos DiaDoc.ru, kan du ikke vælge at modtage elektroniske dokumenter. Men hvis du har en konto hos DiaDoc.ru, kan du til hver en tid aktivere det elektroniske dokumentflow. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Klik på Kontrollér kvalifikation ved siden af feltet "Levering af elektroniske dokumenter".
 4. Hvis du allerede er registreret hos DiaDoc, skal du markere feltet "Modtag kun regnskabsbilag elektronisk med en godkendt elektronisk signatur".
 5. Klik på Gem.

Fra den næste måned modtager du kun elektroniske dokumenter. Dokumenterne sendes ikke længere til dig med posten.

Hvis der vises en meddelelse om, at du ikke er kvalificeret til elektronisk levering af dokumenter, har du ikke fuldført registreringen hos DiaDoc.

Andre ofte stillede spørgsmål

Sådan beregnes beløbene på forbrugsmomsfakturaen for brug samt dokumentet "Accept"

Momsen beregnes ud fra brug. Forbrugsmomsfakturaen og dokumentet "Accept" viser de beløb, der er betalt for brug og moms, som du kan se i disse eksempler:

Eksempel på forbrugsmomsfaktura
Example usage VAT invoice

Eksempel på dokumentet "Accept"
Example act of acceptance

Dokumenter med et samlet beløb på nul

Det er muligt at modtage en faktura eller dokumentet "Accept" med et samlet beløb på nul. Dette forekommer, hvis der bliver anvendt en kampagnekode for din konto, og alle dine omkostninger i løbet af den rapporterede periode blev dækket af kampagnekreditten. Når kampagnekreditten er opbrugt, angives dine omkostninger igen på fakturaen.

OOO – forkortelse godkendt af "Google"

I de russiske skatteregler er fakturaens påkrævede egenskaber angivet i paragraf 5 i artikel 169. Egenskaber, der ikke er beskrevet i paragraf 5 og 6 i artikel 169, betragtes ikke som gyldige årsager til ikke at acceptere en faktura fra sælger.

Ifølge de russiske skatteregler betragtes en faktura udstedt af Google med en forkortelse af sælgers navn som gyldig.

Afvigelser i afstemninger

Hvis du bemærker, at en afstemning ikke omfatter bestemte transaktioner, har disse transaktioner sandsynligvis fundet sted på en anden Google Ads-konto. Betalingen kan f.eks. være blevet overført til en anden Google Ads-konto, der er registreret som tilhørende din virksomhed eller en anden virksomhed, hvis konto du administrerer. Dette kan ske, hvis du har angivet et Google-bankkontonummer, der tilhører en anden Google Ads-konto, når du har foretaget en betaling.

Hver Google Ads-konto har sit eget Google-bankkontonummer, der skal angives, når du foretager en bankoverførsel. Hvis du har grund til at tro, at din betaling er blevet overført til en forkert konto, skal du sammenligne det kontonummer, du har angivet på din pengeoverførsel, med Google-bankkontonummeret på din Google Ads-konto.

Sådan tjekker du Google-bankkontonummeret for din Google Ads-konto på din proformafaktura:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre.
 4. Gå til den seneste måned, hvor du har foretaget en betaling, og klik på Dokumenter.
 5. Klik på linket Proforma.
 6. Tjek Google-bankkontonummeret på anmodningen om overførsel af penge.

Hvis de tal, du kan se på kontoen og din betalingsordre, ikke stemmer overens, betyder det, at beløbet er blevet overført til en anden Google Ads-konto. Hvis begge konti er registreret som tilhørende den samme juridiske enhed, skal du anmode om afstemning for den konto, beløbet er blevet overført til.

Relaterede links:

Månedlig fakturering

Bemærk!

Denne vejledning gælder kun for de kunder, der har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering".

Hvis du betaler for dine Google Ads-omkostninger via månedlig fakturering, kan du modtage en faktura på tre forskellige måder:

 1. Mail: Vi sender dig en mail med fakturaen senest fem hverdage inde i hver måned. Den indeholder dine omkostninger for den foregående måned. Din mailadresse skal bekræftes, før du kan modtage disse fakturaer.
 2. Post: Hvis du bad os om at gøre det, da du opsatte din faktureringskonto, sender vi dig også en kopi af din faktura pr. post. Du kan se og redigere disse indstillinger på siden Faktureringsindstillinger i sektionen Levering af faktura via mail eller Levering af faktura med posten.
 3. Din konto: Vi sørger for, at der er adgang til en elektronisk version af din faktura på din Google Ads-konto, så du har mulighed for at se, udskrive eller downloade den.
Find en faktura på din konto

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling, kan du finde dine fakturaer ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på Google Ads-kontoens betalende administrator eller en managerkonto på et højere niveau.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre, og vælg Faktureringsdokumenter.
 3. Find den faktura, du vil have vist, i kolonnen "Dokumentnummer".
 4. Vælg de fakturaer, du vil downloade, og klik på Download valgte øverst til højre.
Find fakturaer fra før, du begyndte at bruge månedlig fakturering

Hvis du vil have adgang til fakturaer, som blev genereret, før du begyndte at bruge månedlig fakturering, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Faktureringsoverførsler i menuen til venstre.
 4. Klik på den fakturakonfiguration, som du vil se gamle fakturaer for.
 5. Klik på linket Transaktioner i venstre side for at gennemse gamle fakturaer.
 6. Klik på Tilbage til den nuværende konfiguration i øverste hjørne, når du er færdig.
Fravælg fakturaer i trykt form

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling og ikke længere ønsker at modtage dine fakturaer i papirform, men kun via mail, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Fjern alle adresser i sektionen Levering af faktura med posten i sektionen "Betalingskonto".
 4. Tilføj en adresse i sektionen Levering af faktura via mail.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, og du har ikke længere adgang til din oversigt over tidligere fakturaer. Du kan i stedet bruge kampagneoversigten til at bekræfte omkostningsoplysninger.

Kontakt os for at få adgang til tidligere fakturaer.

Relateret link:

Månedlig fakturering

Bemærk!

Denne vejledning gælder kun for de kunder, der har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering".

Hvis du betaler dine Google Ads-omkostninger ved hjælp af månedlig fakturering, kan du modtage en faktura på to forskellige måder:

Fra og med april 2018 modtager du ikke længere en udskrevet faktura med almindelig post via Blue Dart i Indien. Denne ændring har kun indflydelse på fakturaer, der er udstedt af Google India Private Limited.
 1. Mail: Vi sender dig en mail med fakturaen senest syv hverdage inde i hver måned. Den indeholder dine omkostninger for den foregående måned. Din mailadresse skal bekræftes, før du kan modtage disse fakturaer.
 2. Din konto: Vi sørger for, at der er adgang til en elektronisk version af din faktura på din Google Ads-konto, så du har mulighed for at se, udskrive eller downloade den.
Find en faktura på din konto

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling, kan du finde dine fakturaer ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på Google Ads-kontoens betalende administrator eller en managerkonto på et højere niveau.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre, og vælg Faktureringsdokumenter.
 3. Find den faktura, du vil have vist, i kolonnen "Dokumentnummer".
 4. Vælg de fakturaer, du vil downloade, og klik på Download valgte øverst til højre.
Find fakturaer fra før det tidspunkt, hvor du begyndte at bruge månedlig fakturering

Hvis du vil have adgang til fakturaer, som blev genereret, før du begyndte at bruge månedlig fakturering, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Faktureringsoverførsler i menuen til venstre.
 4. Klik på den fakturakonfiguration, som du vil se gamle fakturaer for.
 5. Klik på linket Transaktioner i venstre side for at gennemse gamle fakturaer.
 6. Klik på Tilbage til den nuværende konfiguration i øverste hjørne, når du er færdig.
Gå den papirløse vej

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling og ikke længere ønsker at modtage dine fakturaer i papirform, men kun via mail, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Fjern alle adresser i sektionen Levering af faktura med posten i sektionen "Betalingskonto".
 4. Tilføj en adresse i sektionen Levering af faktura via mail.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, og du har ikke længere adgang til din oversigt over tidligere fakturaer. Du kan i stedet bruge kampagneoversigten til at bekræfte omkostningsoplysninger.

Kontakt os for at få adgang til tidligere fakturaer.

Relateret link:

Månedlig fakturering

Bemærk!

Denne vejledning gælder kun for de kunder, der har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering".

Hvis du betaler for dine Google Ads-omkostninger via betalingsindstillingen månedlig fakturering, kan du modtage en faktura på forskellige måder:

 1. Mail: Vi sender dig en handelsfaktura og en Nota Fiscal via mail mellem den femte og den tiende i hver måned. De indeholder dine omkostninger for den forrige måned. Din mailadresse skal bekræftes, før du kan modtage disse fakturaer.
 2. Din konto: Vi sørger for, at der er adgang til en elektronisk version af din handelsfaktura og din Nota Fiscal på din Google Ads-konto, så du har mulighed for at se, udskrive eller downloade dem.

Denne vejledning gælder kun for annoncører, der bruger betalingsindstillingen månedlig fakturering. De fleste annoncører bruger automatiske betalinger eller manuelle betalinger.

Find en faktura på din konto

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling, kan du finde dine fakturaer ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på Google Ads-kontoens betalende administrator eller en managerkonto på et højere niveau.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre, og vælg Faktureringsdokumenter.
 3. Find den faktura, du vil have vist, i kolonnen "Dokumentnummer".
 4. Vælg de fakturaer, du vil downloade, og klik på Download valgte øverst til højre.

Find gamle faktureringskonfigurationer

Hvis du vil have adgang til fakturaer, som blev genereret, før du begyndte at bruge månedlig fakturering, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på linket Faktureringsoverførsler i menuen til venstre.
 4. Klik på den fakturakonfiguration, som du vil se gamle fakturaer for.
 5. Klik på Transaktioner på menuen til venstre.
 6. Klik på Tilbage til den nuværende konfiguration øverst til højre, når du er færdig.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, og du har ikke længere adgang til din oversigt over tidligere fakturaer. Du kan i stedet bruge kampagneoversigten til at bekræfte omkostningsoplysninger.

Kontakt os for at få adgang til tidligere fakturaer.

Månedlig fakturering

Bemærk!

Denne vejledning gælder kun for de kunder, der har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering".

Hvis du betaler for dine Google Ads-omkostninger via månedlig fakturering, modtager du en faktura for dine omkostninger via mail og på din konto. Én gang om måneden modtager du også en lokal momsfaktura fra MakeBill, som er Googles lokale faktureringspartner. Her er nærmere oplysninger om din Google Ads-faktura:

 1. Mail: Vi sender dig en mail med fakturaen senest fem hverdage inde i hver måned. Den indeholder dine omkostninger for den foregående måned. Du skal bekræfte din mailadresse for at kunne modtage disse fakturaer.
 2. Din konto: Vi sørger for, at der er adgang til en elektronisk version af din faktura på din Google Ads-konto, så du har mulighed for at se, udskrive eller downloade den.
Find en faktura på din konto

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling, kan du finde dine fakturaer ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på Google Ads-kontoens betalende administrator eller en managerkonto på et højere niveau.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre, og vælg Faktureringsdokumenter.
 3. Find den faktura, du vil have vist, i kolonnen "Dokumentnummer".
 4. Vælg de fakturaer, du vil downloade, og klik på Download valgte øverst til højre.
Find fakturaer fra før det tidspunkt, hvor du begyndte at bruge månedlig fakturering

Hvis du vil have adgang til fakturaer, som blev genereret, før du begyndte at bruge månedlig fakturering, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på linket Faktureringsoverførsler i menuen til venstre.
 4. Klik på den fakturakonfiguration, som du vil se gamle fakturaer for.
 5. Klik på Transaktioner på menuen til venstre.
 6. Klik på Tilbage til den nuværende konfiguration øverst til højre, når du er færdig.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, og du har ikke længere adgang til din oversigt over tidligere fakturaer. Du kan i stedet bruge kampagneoversigten til at bekræfte omkostningsoplysninger.

Kontakt os for at få adgang til tidligere fakturaer.

Relateret link:

Vælg din betalingsindstilling:

Automatiske eller manuelle betalinger (gælder de fleste annoncører)
Husk! I de fleste lande sender Google Ads ikke landespecifikke momsfakturaer, kontoudtog eller betalingskvitteringer med posten eller via mail. Hvis disse dokumenter er tilgængelige i dit land, kan du dog hente dem via din konto. Klik på nedenstående links for at se, hvordan du gør.

Find og udskriv aktuelle og gamle fakturaer

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå til Fakturering
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre.
 4. Angiv datointervallet oven for tabellen, så det stemmer overens med de fakturaer, du vil have vist.
  • Standardvisningen er "De seneste tre måneder", og den giver dig mulighed for at se de seneste debiteringer, krediteringer og fakturaer.
  • Hvis du vil se gamle fakturaer, skal du justere datointervallet i rullemenuen. Du kan f.eks. vælge I år, hvis du vil se fakturaer for indeværende kalenderår.
 5. Klik på fanen Dokumenter i tabellen under den måned, du vil have vist en faktura for, og vælg mappen PDF eller XML for at downloade fakturaen.
  • En faktura for en given måned er til rådighed fra og med den tredje hverdag i den følgende måned sammen med en kreditnota for det samme beløb. En særskilt faktura for hver betaling, du foretager, er tilgængelig tre hverdage efter den dag, hvor betalingen blev behandlet. Din faktura fra september er f.eks. klar den 3. oktober, og hvis du foretager en betaling mandag den 5. september, er en faktura for betalingen klar til download den 8. september.
 6. Fakturaen downloades til din computer, så du kan udskrive den.
Se eller udskriv en betalingskvittering

Du ønsker muligvis at udskrive en kvittering for en debitering, der blev foretaget i løbet af måneden. Da dit kontoudtog først genereres den tredje hverdag i den følgende måned, kan du udskrive en betalingskvittering som regnskabsbilag. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå til Fakturering
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre.
 4. Vælg det relevante datointerval i tabellen.
 5. Sørg for, at der er valgt Detaljeret transaktionsvisning i stedet for Oversigtsvisning øverst i tabellen.
 6. Klik på det relevante link for Betaling i kolonnen Beskrivelse. Der vises nu en udskriftsvenlig kvittering i et nyt browservindue.
 7. Vælg Filer og derefter Udskriv i browsermenuen, hvis du vil udskrive kvitteringen. Hvis du vil downloade din kvittering og gemme en kopi på din computer, skal du højreklikke og vælge Gem som.
Har du problemer med at finde din faktura?
Der kan være flere forskellige grunde til, at du ikke kan finde en bestemt faktura:
 • Landespecifikke momsfakturaer og kontoudtog genereres månedligt, men debiteringer kan finde sted i løbet af måneden (du kan udskrive en kvittering for hver betaling som regnskabsbilag). En landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for en given måned er til rådighed fra og med den femte hverdag i den følgende måned. Eksempelvis er en landespecifik momsfaktura eller et kontoudtog for april klar senest den 5. maj (forudsat at den 1.-5. maj ikke strækker sig over en weekend).
 • Du har muligvis glemt at justere datointervallet i tabellen Transaktionshistorik. Husk at angive datointervallet oven over tabellen, så det svarer til de fakturaer, du ønsker at få vist.

Tip!

Medmindre du har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering" (kreditbetingelser), sender Google dig ikke fakturaer for automatiske eller manuelle betalinger pr. post eller mail.

Ændring af din faktura

Hvis dine faktureringsoplysninger har ændret sig, skal du huske på følgende om det, der vises på fakturaen:

 • Da fakturaerne for den aktuelle måneds transaktioner typisk udstedes på den femte hverdag i den efterfølgende måned, vil den næste faktura afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger, hvis du har opdateret dem i den aktuelle måned eller inden den femte hverdag i den efterfølgende måned. Hvis du ændrer faktureringsoplysningerne efter den femte hverdag i en måned, efter at fakturaen for den seneste måneds transaktioner allerede er blevet udstedt, vil de først blive vist på den efterfølgende måneds faktura.
 • Lad os f.eks. sige, at det i øjeblikket er maj måned, og dine faktureringsoplysninger er blevet ændret. Hvis du opdaterer dine faktureringsoplysninger i Google Ads før den femte hverdag i juni, vil din næste faktura (som udstedes den femte hverdag i juni) afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger. Hvis vi f.eks. siger, at du opdaterer faktureringsoplysningerne på den sjette hverdag i juni, vil den faktura, som allerede er blevet udstedt (på den femte hverdag i juni), forblive uændret, men den næste faktura, som udstedes på den femte hverdag i juli, vil afspejle de opdaterede faktureringsoplysninger.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Månedlig fakturering

Bemærk!

Denne vejledning gælder kun for de kunder, der har valgt betalingsindstillingen "Månedlig fakturering".

Du modtager tre slags dokumenter: En skattefaktura, en handelsfaktura og en betalingskvittering (også kaldet complemento de pago), når din betaling er blevet matchet med en faktura. Hvis du betaler for dine Google Ads-omkostninger via månedlig fakturering, kan du modtage disse dokumenter på to forskellige måder:

 1. Mail: Vi sender dig en mail med dokumenterne senest fem hverdage inde i hver måned. De indeholder dine omkostninger for den forrige måned. Du skal bekræfte din mailadresse for at kunne modtage disse fakturaer.
 2. Din konto: Du har adgang til elektroniske versioner af dine dokumenter på din Google Ads-konto, så du har mulighed for at se, udskrive eller downloade dem.
Find en faktura på din konto

Hvis du har valgt månedlig fakturering som betalingsindstilling, kan du finde dine fakturaer ved at følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på Google Ads-kontoens betalende administrator eller en managerkonto på et højere niveau.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre, og vælg Faktureringsdokumenter.
 3. Find den faktura, du vil have vist, i kolonnen "Dokumentnummer".
 4. Vælg de fakturaer, du vil downloade, og klik på Download valgte øverst til højre.
Find fakturaer fra før det tidspunkt, hvor du begyndte at bruge månedlig fakturering

Hvis du vil have adgang til fakturaer, som blev genereret, før du begyndte at bruge månedlig fakturering, skal du følge denne fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå til Fakturering
 3. Klik på Faktureringsoverførsler i menuen til venstre.
 4. Klik på den fakturakonfiguration, som du vil se gamle fakturaer for.
 5. Klik på linket Transaktioner for at få vist fakturaer.
 6. Klik på Tilbage til den nuværende konfiguration i øverste hjørne, når du er færdig.
Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, og du har ikke længere adgang til din oversigt over tidligere fakturaer. Du kan i stedet bruge kampagneoversigten til at bekræfte omkostningsoplysninger.

Kontakt os for at få adgang til tidligere fakturaer.

Hvis du har faktureringsadresse i Ukraine og valgt "Enkeltmandsvirksomhed" eller "Juridisk enhed" som skattestatus, da du oprettede din Google Ads-konto, sender Google de relevante regnskabsdokumenter til dig.

Når du opretter en Google Ads-konto, skal du vælge en af følgende skattestatusser:

 • Personlig
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Juridisk enhed

Det valg, du foretager, er permanent og kan ikke ændres efterfølgende. Google leverer kun regnskabsdokumenter, hvis din konto er oprettet som "Enkeltmandsvirksomhed" eller som "Juridisk enhed".

Kontrol af din skattestatus

Sådan kontrollerer du din skattestatus:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Din skattestatus vises under "Betalingsprofil" midt på siden.
Hvilke regnskabsdokumenter leverer vi?

Der leveres regnskabsdokumenter til hver eneste Google Ads-konto. Hvis du har mere end én konto, leverer vi et separat sæt dokumenter til hver konto – også hvis de alle er knyttet til en eller flere Mit kundecenter-konti.

Nogle faktureringsdokumenter leveres automatisk til alle kvalificerede annoncører. Andre skal der anmodes om, hvis der er brug for dem. Nedenfor findes oplysninger for hver type dokumenter, vi kan levere:

  Sådan fungerer det Leveres automatisk til kvalificerede annoncører Kvalificerede annoncører
Accept Sendes hver måned, dateret til den sidste dag i måneden. Dette dokument angiver de faktiske omkostninger på kontoen for den pågældende måned. Elektronisk version: Kan downloades til din konto fra den 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: Sendes til din postadresse. Bemærk! Postlevering kan tage op til 14 hverdage.
Alle enkeltmandsvirksomheder og juridiske enheder: Elektroniske kopier kan downloades, og papirversioner sendes med posten.
Afstemning Dette dokument angiver alle indbyrdes betalinger mellem din konto og Google over en bestemt periode, som starter den 1. januar og ikke kan vare længere end ét år. Elektronisk version: Kan downloades til din konto fra den 7. i hver måned for den foregående regnskabsmåned.

Papirversion: Sendes automatisk én gang om året i januar.
Alle enkeltmandsvirksomheder og juridiske enheder
Vilkår og betingelser I dette dokument kan du se de vilkår og betingelser for Google Ads, som du accepterede, da du oprettede kontoen. Elektronisk version: Tilgængelig til download inden for 48 timer efter oprettelse af kontoen.

Papirversion: Sendes automatisk sammen med momsfakturaen, når du har foretaget din første betaling.

Levering til momsregistrerede enkeltmandsvirksomheder og juridiske enheder sker som beskrevet til venstre.

Ikke-momsregistrerede enkeltmandsvirksomheder: Der kan donwloades en elektronisk kopi fra din konto.

Ændring af din postadresse

Sådan ændrer du den postadresse, hvor du modtager dokumenter:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Find Levering af faktura med posten i sektionen "Betalingskonto", og klik på blyantikonet.
 4. Opdater din adresse, og klik derefter på Gem.

Sørg for at foretage ændringen mindst 15 dage før månedens slutning for at sikre, at dokumenterne leveres til den nye adresse. Bemærk! Ændringer i dette felt ændrer ikke virksomhedsadressen på din konto.

Ændring af din virksomhedsadresse

Hvis du ændrer din virksomhedsadresse, ændres den adresse, der udskrives på dine dokumenter. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsindstillinger. Gå dertil nu
 3. Find Virksomhedsnavn og -adresse i sektionen "Betalingsprofil", og klik på blyantikonet.
 4. Opdater din adresse, og klik derefter på Gem.

Proaktive anmodninger om og ændringer af dokumenter

Anmodning om papirversioner af dokumenter

Du kan anmode om papirversioner af dokumentet "Accept", afstemningen og proformafakturaen. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsdokumenter.
 3. Vælg det datointerval, som du er interesseret i, over tabellen.
 4. Klik på pilen ud for det dokument, du gerne vil anmode om, og vælg Udskriv igen.

Der genereres nu en anmodning om en papirversion af det valgte dokument. Dokumentet sendes til din postadresse. Der vises ingen bekræftelse, men du behøver kun at gøre dette én gang.

Bemærk!

Anmodninger om papirversioner behandles inden for 48 timer, men postleveringen kan tage op til 14 dage.

Manglende papirversioner eller dokumenter, der er sendt til forkert adresse

Hvis du aldrig har modtaget en papirversion, eller hvis den er blevet sendt til en forkert adresse, skal du tjekke postadressen på siden "Faktureringsindstillinger" på din konto. Du kommer til denne side ved at klikke på tandhjulsikonet Google Ads | tools [Icon], vælge Fakturering og betalinger og klikke på Indstillinger i venstre side. Postadressen vises i sektionen "Betalingskonto". Hvis adressen er forkert, skal du opdatere den ved at følge den fremgangsmåde, der er angivet under "Ændring af din postadresse" i denne artikel.

Når du har opdateret din adresse, skal du regne med, at der går 24 timer, før systemet er synkroniseret. Du kan derefter anmode om papirversioner af de ønskede dokumenter ved at følge instruktionerne under "Anmodning om papirversioner af dokumenter" i denne artikel.

Manglende faktureringsoplysninger

Vi har opgraderet til et nyt faktureringssystem, hvor faktureringsoplysninger vises på en anden måde. Hvis der ikke længere er adgang til ældre faktureringsoplysninger på denne side, kan du klikke på Vis kontoaktivitet fra det gamle faktureringssystem oven over den aktuelle tabel Transaktionshistorik. Du bliver ført videre til en side, hvor du kan downloade alle ældre faktureringsoversigter og fakturaer.

Hvis du ikke længere har adgang til din faktureringsoversigt og bliver bedt om at angive dine faktureringsoplysninger igen, men ikke ønsker at gøre det, kan du kontakte os for at få dine ældre faktureringsoplysninger.

Dokumenter med fejl

Gældende for alle dokumenter med undtagelse af momsfakturaer: Hvis der er en fejl i dit dokument, skal du rette oplysningerne på din konto og vente i 24 timer, indtil systemet er synkroniseret. Anmod derefter om nye dokumenter fra din konto. Sådan gør du:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner eller Fakturaer i menuen til venstre.
 4. Vælg det datointerval, som du er interesseret i, over tabellen.
 5. Se under hver enkelt måned for at finde dokumenterne for den pågældende måned.
 6. Klik på pilen ud for det dokument, du vil anmode om, og vælg Anmod om revision.

Det tager systemet 24 timer at uploade en ny elektronisk kopi af dokumentet til din konto, og der går 5-10 dage, før du modtager papirversionen på din postadresse. Der vises ingen bekræftelse, men du behøver kun at gøre dette én gang.

Scannede, underskrevne og stemplede dokumenter

Google leverer ikke scanninger af dokumenter. Du kan dog downloade PDF-versioner af dokumenter på siden "Transaktionshistorik". Du kommer dertil ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Faktureringsoversigt under "Fakturering". Disse dokumenter er ikke underskrevne og stemplede. I forbindelse med regnskab og skat er det nemlig sådan, at udskrifter af dokumenter med signatur og stempel svarer til udskrifter af dokumenter uden underskrift og stempel. Papirversioner, du modtager på din postadresse, vil imidlertid være underskrevne og stemplede.

Andre ofte stillede spørgsmål

Dokumenter med et samlet beløb på nul

Det er muligt at modtage en faktura eller dokumentet "Accept" med et samlet beløb på nul. Dette forekommer, hvis der bliver anvendt en kampagnekode for din konto, og alle dine omkostninger i løbet af den rapporterede periode blev dækket af kampagnekreditten. Når kampagnekreditten er opbrugt, angives dine omkostninger igen på fakturaen.

Acceptafvigelser

Hvis du bemærker, at dokumentet "Accept" ikke omfatter bestemte transaktioner, har disse transaktioner sandsynligvis fundet sted på en anden Google Ads-konto. Betalingen kan f.eks. være blevet overført til en anden Google Ads-konto, der er registreret som tilhørende din virksomhed eller en anden virksomhed, hvis konto du administrerer. Dette kan ske, hvis du har angivet et Google-bankkontonummer, der tilhører en anden Google Ads-konto, når du har foretaget en betaling.

Hver Google Ads-konto har sit eget Google-bankkontonummer, der skal angives, når du foretager en bankoverførsel. Hvis du har grund til at tro, at din betaling er blevet overført til en forkert konto, skal du sammenligne det kontonummer, du har angivet på din pengeoverførsel, med Google-bankkontonummeret på din Google Ads-konto.

Sådan tjekker du Google-bankkontonummeret for din Google Ads-konto på din proformafaktura:

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon], og vælg Faktureringsoversigt under "Fakturering". Gå dertil nu
 3. Klik på Transaktioner på menuen til venstre.
 4. Gå til den seneste måned, hvor du har foretaget en betaling, og klik på Dokumenter.
 5. Klik på linket Proforma.
 6. Tjek Google-bankkontonummeret på anmodningen om overførsel af penge.

Hvis de tal, du kan se på kontoen og din betalingsordre, ikke stemmer overens, betyder det, at beløbet er blevet overført til en anden Google Ads-konto. Hvis begge konti er registreret som tilhørende den samme juridiske enhed, skal du anmode om afstemning for den konto, beløbet er blevet overført til.

Relateret link:

Er du i tvivl om, hvilken indstilling du har valgt?

Du kan tjekke din betalingsindstilling ved at klikke på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] og vælge Fakturering på din Google Ads-konto. Du kan se, hvilken betalingsindstilling du har valgt, øverst i sektionen Sådan betaler du.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet