Ako nájsť stav reklamy

Stĺpec Stav na stránke reklám informuje o tom, či je určitá reklama aktívna a prečo má daný stav. Stav reklamy zodpovedá zmenám vykonaným v tejto reklame alebo v jej kampani a tomu, či je reklama schválená podľa pravidiel služby Google Ads.

Pokyny

Ako nájsť stav reklamy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia.
 3. V stĺpci Stav si pozrite stav reklamy.

Interpretácia stavu reklamy

V stĺpci Stav na stránke Reklamy sa zobrazujú informácie o aktuálnom stave reklamy v čase vášho prihlásenia. Tu sú jednotlivé typy stavov reklám:

 • pozastavené,
 • nespracované,
 • skončené,
 • odstránené,
 • prebieha kontrola,
 • vhodné,
 • schválené,
 • schválené (s obmedzením),
 • zamietnuté.

Štyri stavy reklamy, ktoré môžete ovplyvniť:

 • Pozastavené: Reklama je neaktívna, pretože ste ju pozastavili. Pozastavenie reklamy znamená, že vaše reklamy sa nezobrazujú ani negenerujú nové náklady, kým ich znova nespustíte. Ak ste kampaň alebo reklamnú skupinu s reklamou pozastavili, na stránke Reklamy môže byť uvedený stav Pozastavená kampaň alebo Pozastavená reklamná skupina. Na navigačnom paneli kliknite na trojbodkovú ikonu . Pozastavené kampane a reklamné skupiny zobrazíte výberom možnosti Zobraziť pozastavené. Reklamy podliehajú kontrole aj v prípade, že sú pozastavené. Pozastavené reklamy kontrolujeme, aby sme overili, či sú v súlade s pravidlami služby Google Ads a príslušnými zákonmi, a aby boli schválené a mohli byť spustené hneď, ako zrušíte ich pozastavenie.
 • Nespracované: Reklama je neaktívna, no jej spustenie je naplánované na dátum v budúcnosti. Na stránke Reklamy sa vám môže v prípade, že je kampaň alebo reklamná skupina obsahujúca túto reklamu nespracovaná, zobraziť aj stav Nespracovaná kampaň alebo Nespracovaná reklamná skupina.
 • Skončené: Reklama je neaktívna, pretože dátum jej ukončenia vypršal. Ak bola kampaň alebo reklamná skupina s touto reklamou ukončená, na stránke Reklamy môže byť uvedený stav Skončená kampaň alebo Skončená reklamná skupina.
 • Odstránené: Reklama je neaktívna, pretože ste ju odstránili. Odstránenie reklamy znamená, že reklamy sa nezobrazujú ani negenerujú nové náklady, kým ich znova neaktivujete. Ak ste kampaň alebo reklamnú skupinu s touto reklamou odstránili, na stránke Reklamy bude uvedený stav Odstránená kampaň alebo Odstránená reklamná skupina. Na navigačnom paneli kliknite na trojbodkovú ikonu . Odstránené kampane a reklamné skupiny zobrazíte výberom možnosti Zobraziť odstránené.

 

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory