איתור הסטטוס של המודעות שלך

העמודה 'סטטוס' בדף המודעות מראה אם מודעה מסוימת פעילה או לא ומציינת את הסיבה לסטטוס שלה. הסטטוס של מודעה משקף שינויים שערכת במודעה או בקמפיין שלך, ואם המודעה אושרה או לא אושרה בהתאם למדיניות של Google Ads.

הוראות

איתור סטטוס של מודעה

 1. היכנס אל חשבון Google Ads‏.
 2. לחץ על מודעות ותוספים מתפריט הדף.
 3. עיין בעמודה 'סטטוס' כדי לראות את הסטטוס של מודעה מסוימת.

כיצד לפרש את הסטטוס של המודעה

העמודה 'סטטוס' שבדף 'מודעות' מציגה מידע על מצבה הנוכחי של המודעה בזמן הכניסה לחשבונך. הנה הסוגים השונים של סטטוס מודעה:

 • מושהית
 • בהמתנה
 • הסתיימה
 • הוסרה
 • בבדיקה
 • כשירה
 • אושרה
 • אושרה (מוגבלת)
 • לא אושרה

ארבעה סטטוסים של מודעות שנתונים לשליטתך:

 • מושהית: המודעה אינה פעילה מפני שהשהית אותה. מודעות שהושהו אינן מוצגות ואינן צוברות עלויות חדשות עד שתמשיך אותן. אתה עשוי לראות גם את הסטטוסים 'הקמפיין מושהה' או 'קבוצת המודעות מושהית' בדף 'מודעות', אם השהית את הקמפיין או את קבוצת המודעות שמכילים את המודעה הזו. לחץ על סמל שלוש הנקודות שבחלונית הניווט ובחר באפשרות 'הצג פריטים מושהים' כדי לראות אילו קמפיינים וקבוצות מודעות הושהו. גם כשמודעות מושהות הן כפופות לבדיקה. אנו בודקים מודעות מושהות כדי להבטיח שהן מצייתות למדיניות של Google Ads ולדין החל, וכן כדי לוודא שמודעות שאושרו בזמן שהיו בהשהייה יוכלו להופיע מיד לאחר שתבטל את השהייתן.
 • בהמתנה: המודעה אינה פעילה אך מתוזמנת לפעול בתאריך עתידי. אתה עשוי לראות גם את הסטטוסים 'הקמפיין בהמתנה' או 'קבוצת המודעות בהמתנה' בדף 'מודעות', אם הקמפיין או קבוצת המודעות שמכילים את המודעה הזו נמצאים בהמתנה.
 • הסתיימה: המודעה אינה פעילה מפני שתאריך הסיום שלה חלף. אתה עשוי לראות גם את הסטטוסים 'הקמפיין הסתיים' או 'קבוצת המודעות הסתיימה' בדף 'מודעות', אם הקמפיין או קבוצת המודעות שמכילים את המודעה הזו הסתיימו.
 • הוסרה: המודעה אינה פעילה מפני שהסרת אותה. מודעות שהוסרו אינן מוצגות ושאינן צוברות עלויות חדשות עד שתפעיל אותן מחדש. אתה עשוי לראות גם את הסטטוסים 'הקמפיין הוסר' או 'קבוצת המודעות הוסרה' בדף 'מודעות', אם הסרת את הקמפיין או את קבוצת המודעות שמכילים את המודעה הזו. לחץ על סמל 3 הנקודות שבחלונית הניווט ובחר באפשרות 'הצג פריטים שהוסרו' כדי לראות אילו קמפיינים וקבוצות מודעות הוסרו.

 

קישורים רלוונטיים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה