Εύρεση κατάστασης διαφήμισης

Στη στήλη Κατάσταση της σελίδας διαφημίσεων επισημαίνεται αν μια διαφήμιση είναι ενεργή ή όχι, καθώς και ο λόγος για την κατάστασή της. Η κατάσταση μιας διαφήμισης αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που κάνετε σε αυτήν τη διαφήμιση ή στην καμπάνια της, καθώς και το αν η διαφήμιση έχει εγκριθεί ή όχι βάσει των πολιτικών του Google Ads.

Οδηγίες

Τρόπος εύρεσης της κατάστασης διαφήμισης

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις από το μενού σελίδων.
 3. Ανατρέξτε στη στήλη "Κατάσταση", για να δείτε την κατάσταση μιας διαφήμισης.

Τρόπος ερμηνείας της κατάστασης διαφήμισης

Η στήλη "Κατάσταση" από τη σελίδα "Διαφημίσεις" προβάλλει πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διαφήμισης κατά τη σύνδεσή σας. Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι καταστάσεων διαφήμισης:

 • Σε παύση
 • Σε εκκρεμότητα
 • Ολοκληρώθηκε
 • Καταργημένη
 • Υπό εξέταση
 • Κατάλληλη
 • Εγκρίθηκε
 • Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς)
 • Απορρίφθηκε

Τέσσερις καταστάσεις διαφήμισης που μπορείτε να ελέγχετε:

 • Σε παύση: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, επειδή τη θέσατε σε παύση. Με την παύση διαφημίσεων διακόπτεται η εμφάνισή τους ή η συγκέντρωση νέου κόστους, έως ότου συνεχιστεί η προβολή τους. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις επιλογές "Καμπάνια σε παύση" ή "Ομάδα διαφημίσεων σε παύση" από τη σελίδα σας "Διαφημίσεις", αν θέσετε σε παύση την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στο πλαίσιο πλοήγησης και επιλέξτε "Εμφάνιση στοιχείων σε παύση", για να δείτε ποιες καμπάνιες και ομάδες διαφημίσεων έχουν τεθεί σε παύση. Ακόμα και όταν οι διαφημίσεις έχουν τεθεί σε παύση, υπόκεινται σε έλεγχο. Ελέγχουμε τις διαφημίσεις που τέθηκαν σε παύση, για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή τους με τις πολιτικές του Google Ads και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και ότι οι διαφημίσεις που εγκρίνονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα μπορούν να προβάλλονται αμέσως μετά την αναίρεση της παύσης.
 • Σε εκκρεμότητα: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, αλλά η έναρξή της έχει προγραμματιστεί σε μελλοντική ημερομηνία. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις επιλογές "Καμπάνια σε εκκρεμότητα" ή "Ομάδα διαφημίσεων σε εκκρεμότητα" από τη σελίδα "Διαφημίσεις", αν η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση είναι σε εκκρεμότητα.
 • Ολοκληρώθηκε: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, επειδή έχει παρέλθει η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις επιλογές "Η καμπάνια ολοκληρώθηκε" ή "Η ομάδα διαφημίσεων ολοκληρώθηκε" από τη σελίδα "Διαφημίσεις", αν η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση έχει ολοκληρωθεί.
 • Καταργημένη: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, επειδή την καταργήσατε. Με την κατάργηση διαφημίσεων διακόπτεται η εμφάνισή τους ή η συγκέντρωση νέου κόστους, έως ότου τις ενεργοποιήσετε ξανά. Επίσης, βλέπετε τις επιλογές "Η καμπάνια καταργήθηκε" ή "Η ομάδα διαφημίσεων καταργήθηκε" από τη σελίδα "Διαφημίσεις", αν καταργήσετε την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με τις 3 κουκκίδες στο πλαίσιο πλοήγησης και επιλέξτε "Εμφάνιση καταργημένων στοιχείων", για να δείτε ποιες καμπάνιες και ομάδες διαφημίσεων έχουν καταργηθεί.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;