Εύρεση κατάστασης διαφήμισης

Στη στήλη "Κατάσταση" της σελίδας διαφημίσεων επισημαίνεται αν μια διαφήμιση είναι ενεργή ή όχι, καθώς και ο λόγος για την κατάστασή της. Η κατάσταση μιας διαφήμισης αντικατοπτρίζει τις αλλαγές που κάνετε σε αυτήν τη διαφήμιση ή στην καμπάνια της, καθώς και το αν η διαφήμιση έχει εγκριθεί ή όχι βάσει των πολιτικών του Google Ads.

Οδηγίες

Η νέα εμπειρία στο Google Ads αποτελεί πλέον τον αποκλειστικό τρόπο διαχείρισης λογαριασμού για τους περισσότερους χρήστες. Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε την προηγούμενη εμπειρία στο AdWords, επιλέξτε Προηγούμενη παρακάτω. Μάθετε περισσότερα

Καθοδήγηση: Επιδιόρθωση διαφήμισης που απορρίφθηκε

Κάντε κλικ στην επιλογή "Καθοδήγηση", για να λάβετε καθοδήγηση για την επιδιόρθωση μιας διαφήμισης που απορρίφθηκε στον λογαριασμό σας.
Καθοδήγηση

Τρόπος εύρεσης της κατάστασης διαφήμισης

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο AdWords.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Καμπάνιες.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Διαφημίσεις.
 4. Ανατρέξτε στη στήλη "Κατάσταση", δίπλα από τη στήλη "Διαφήμιση", για να δείτε την κατάσταση της διαφήμισης.
Approved ad

Τρόπος ερμηνείας της κατάστασης διαφήμισης

Στη στήλη "Κατάσταση" της καρτέλας Διαφημίσεις εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της διαφήμισης, όπως αυτή διαμορφωνόταν τη στιγμή που συνδεθήκατε. Ακολουθούν οι διάφοροι τύποι καταστάσεων διαφήμισης:

 1. Σε παύση
 2. Σε εκκρεμότητα
 3. Ολοκληρώθηκε
 4. Καταργημένη
 5. Υπό εξέταση
 6. Κατάλληλη
 7. Εγκρίθηκε
 8. Εγκρίθηκε (υπό περιορισμούς)
 9. Απορρίφθηκε

Τέσσερις καταστάσεις διαφήμισης που μπορείτε να ελέγχετε:

 • Σε παύση: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, επειδή τη θέσατε σε παύση. Με την παύση διαφημίσεων διακόπτεται η εμφάνισή τους ή η συγκέντρωση νέου κόστους, έως ότου συνεχιστεί η προβολή τους. Μπορεί, επίσης, να εμφανίζεται η κατάσταση "Η καμπάνια τέθηκε σε παύση" ή "Η ομάδα διαφημίσεων τέθηκε σε παύση" στην καρτέλα Διαφημίσεις, αν θέσατε σε παύση την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση. Ακόμα και όταν οι διαφημίσεις έχουν τεθεί σε παύση, υπόκεινται σε έλεγχο. Ελέγχουμε τις διαφημίσεις που έχουν τεθεί σε παύση, για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή τους με τις πολιτικές του AdWords και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και ότι οι διαφημίσεις που εγκρίνονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα μπορούν να προβάλλονται αμέσως μετά την αναίρεση της παύσης.
 • Σε εκκρεμότητα: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, αλλά η έναρξή της έχει προγραμματιστεί σε μελλοντική ημερομηνία. Μπορεί, επίσης, να εμφανίζεται η κατάσταση "Η καμπάνια βρίσκεται σε εκκρεμότητα" ή "Η ομάδα διαφημίσεων βρίσκεται σε εκκρεμότητα" στην καρτέλα Διαφημίσεις, αν η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
 • Ολοκληρώθηκε: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, επειδή έχει παρέλθει η προγραμματισμένη ημερομηνία λήξης της. Μπορεί, επίσης, να εμφανίζεται η κατάσταση "Η καμπάνια ολοκληρώθηκε" ή "Η ομάδα διαφημίσεων ολοκληρώθηκε" στην καρτέλα Διαφημίσεις, αν η καμπάνια ή η ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση έχει ολοκληρωθεί.
 • Καταργημένη: Η διαφήμιση είναι ανενεργή, επειδή την καταργήσατε. Με την κατάργηση διαφημίσεων διακόπτεται η εμφάνισή τους ή η συγκέντρωση νέου κόστους, έως ότου τις ενεργοποιήσετε ξανά. Μπορεί, επίσης, να εμφανίζεται η κατάσταση "Η καμπάνια καταργήθηκε" ή "Η ομάδα διαφημίσεων καταργήθηκε" στην καρτέλα Διαφημίσεις, αν καταργήσατε την καμπάνια ή την ομάδα διαφημίσεων που περιέχει αυτήν τη διαφήμιση.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Προηγούμενη Νέα