Om annonsgodkännandeprocessen

Med anledning av covid-19 vidtar vi försiktighetsåtgärder för att skydda våra supportspecialister. Det tar därför längre tid än vanligt att behandla nya annonser i icke-textformat (som video, RDA, app osv.). Förfrågningar om att överklaga avvisade annonser fördröjs också, och förfrågningar om att påskynda annonser som inte har granskats behandlas inte för närvarande.

Tills vidare rekommenderar vi att du använder befintliga godkända annonser (utan redigering) eller textformat för nya annonser (till exempel utökade textannonser, ursprungliga textannonser, responsiva sökannonser (VTA). Vi rekommenderar också att du använder överklagandefunktionen via Policyhanteraren där du kan överklaga policybeslut direkt från ditt Google Ads-konto med några få klick.

Vi beklagar besväret och uppskattar ditt tålamod. Denna sida uppdateras när situationen förändras.

För att säkerställa att annonserna är säkra och lämpliga för alla granskar vi dem och kontrollerar att de följer policyerna för Google Ads. Vi granskar de flesta annonser inom en arbetsdag.

Så fungerar annonsgodkännandet

När du har skapat eller redigerat en annons eller ett tillägg inleds granskningsprocessen automatiskt. Allt innehåll i annonsen granskas, som rubrik, beskrivning, sökord, destination och eventuella bilder och videor. Medan processen pågår har annonsen statusen Undergår granskning.

Om annonsen godkänns ändras statusen till Godkänd och börjar visas. Om granskningen visar att annonsen bryter mot en policy ändras statusen till Inte godkänd, vilket innebär att den inte visas någonstans. Du får en avisering om policyöverträdelsen och information om hur du kan åtgärda problemet.

Läs mer om hur du kontrollerar godkännandestatusen för en annons.

Så lång tid tar annonsgranskningen

  • De flesta annonser granskas inom en arbetsdag. Ibland kan det ta längre tid om annonsen behöver en mer ingående granskning.
  • Om din annons undergår granskning i mer än två hela arbetsdagar kan du kontakta oss för mer information.
  • Google förbehåller sig rätten att prioritera annonsgranskningar eller omgranskningar för att säkerställa den övergripande stabiliteten i systemdriften, eller att tillfälligt begränsa annonsvisningen för att säkerställa efterlevnad av våra policyer.

 

Börja visa annonser ett visst datum

Om du vill att din annons ska godkännas före ett visst datum måste du skicka in den flera dagar i förväg. Om du inte vill att annonsen ska börja visas direkt när den har godkänts måste du pausa annonsen, annonsgruppen eller kampanjen. Pausade annonser granskas precis som aktiva annonser. Läs mer om hur du pausar eller återupptar annonser.

Om du även planerar att lansera en ny webbsida vid samma tidpunkt måste webbsidan vara klar för att annonsen ska kunna granskas och godkännas.

Så här ser du till att den nya sidan förblir dold fram till lanseringsdatumet:

Länka inte till den nya sidan från någon annan del av webbplatsen. Om du länkar till den nya sidan kan sökmotorer indexera den och sidan kan visas i sökresultaten.

Konfigurera webbplatsens robots.txt-fil. I webbplatsens robots.txt-fil kan du informera sökmotorerna om att sidan inte ska indexeras. När du sedan vill lansera sidan tar du bort den instruktionen från robots.txt. Läs om hur du konfigurerar robots.txt.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt