Jak usunąć lub zmienić kartę kredytową

Podstawowa forma płatności na Twoim koncie musi zawsze być określona. Tylko w ten sposób można zawsze automatycznie płacić za reklamy. Możesz zmienić lub usunąć kartę kredytową, o ile masz na koncie ustawioną inną formę płatności.

Jeśli chcesz w ten sposób zatrzymać wyświetlanie reklam, zamiast tego lepiej wstrzymaj kampanie.

Uwaga: jeśli Twój bank lub wydawca karty znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, może zastosować dodatkowy mechanizm uwierzytelniania, np. jednorazowy kod wysłany na Twój telefon, by upewnić się, że karta jest Twoją własnością.  Taka dodatkowa weryfikacja może być wymagana podczas dokonywania płatności, po dodaniu nowej karty kredytowej lub debetowej lub w innych sytuacjach wedle uznania banku lub wydawcy karty. 

Google stosuje się do nowych wymagań bezpieczeństwa nałożonych na banki i firmy obsługujące płatności na mocy dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive 2) na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W razie dalszych pytań skontaktuj się bezpośrednio z wydawcą karty lub bankiem. 

Aby zmienić kartę kredytową używaną jako podstawowa forma płatności:

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij ikonę narzędzia  i w sekcji „Płatności” wybierz Podsumowanie płatności.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Formy płatności.
  4. Kliknij przycisk Dodaj nową formę płatności.
  5. Zobaczysz formy płatności dostępne na Twoim koncie. Zależą one od adresu siedziby firmy, waluty używanej na koncie i sposobu płatności (automatyczne).
  6. Wpisz informacje o płatności i kliknij Zapisz.
  7. Następnie ustaw tę formę płatności jako podstawową: kliknij menu rozwijane Wybierz jako i wybierz opcję Podstawowa.
  8. Znajdź poprzednią formę płatności i kliknij Usuń.

Porada: dodaj zastępczą kartę kredytową

Aby uniknąć wstrzymania wyświetlania reklam z powodu odrzuconej płatności, skonfiguruj zastępczą formę płatności. Jeśli podstawowa forma płatności z jakiegoś powodu nie zadziała, obciążymy Twoją zastępczą kartę kredytową, aby zapewnić ciągłość wyświetlania reklam.

Następny krok

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem