Παρακολούθηση των διαφημίσεων και των λέξεων-κλειδιών

Αν θέλετε να σημειώσετε επιτυχία με το Google Ads, θα πρέπει να ελέγχετε και να βελτιώνετε τακτικά την απόδοση του λογαριασμού σας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθείτε την κατάσταση και την εξέλιξη των διαφημίσεων και των λέξεων-κλειδιών σας. Αυτό το άρθρο εξηγεί πού θα βρείτε τα δεδομένα απόδοσης στον λογαριασμό σας, καθώς και πώς να τα ερμηνεύσετε.

Τρόπος προβολής της απόδοσης διαφήμισης

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις.

Δείτε την απόδοση των διαφημίσεών σας, εξετάζοντας τις εξής στήλες στον πίνακα:

  • Κατάσταση: Εμφανίζει την κατάσταση προβολής των διαφημίσεών σας. Για παράδειγμα, η κατάσταση "Κατάλληλη" σημαίνει ότι οι διαφημίσεις σας μπορούν να προβάλλονται. Ανατρέξτε σε μια λίστα με τις καταστάσεις των διαφημίσεων και τη σημασία τους.
  • CTR (Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων): Πρόκειται για μία από τις κύριες ενδείξεις της εύρυθμης λειτουργίας της διαφήμισής σας. Δείχνει τη συχνότητα με την οποία οι χρήστες κάνουν κλικ στη διαφήμισή σας, αφού την έχουν δει. Κατά κανόνα, ένα CTR μικρότερο του 1% στο Δίκτυο αναζήτησης υποδεικνύει ότι οι διαφημίσεις σας δεν στοχεύουν σε συναφές κοινό. Αν διαπιστώσετε ότι το CTR είναι χαμηλότερο από το 1%, δοκιμάστε να βελτιώσετε τις διαφημίσεις σας, χρησιμοποιώντας αυτές τις συμβουλές για διαφημίσεις.
  • Μέσο CPC (κόστος ανά κλικ): Δεν πρέπει να συγχέεται με το Μέγ. CPC. Δείχνει το μέσο ποσό το οποίο πληρώνετε κάθε φορά που κάποιος χρήστης κάνει κλικ στη διαφήμισή σας. Το μέσο CPC προκύπτει από το άθροισμα του κόστους όλων των κλικ δια του αριθμού των κλικ. Ακολουθεί ένα παράδειγμα: Αν η διαφήμισή σας λάβει δύο κλικ, από τα οποία το ένα έχει κόστος 0,20 € και το άλλο 0,40 €, τότε το μέσο CPC για τα συγκεκριμένα κλικ είναι 0,30 €.

Τρόπος προβολής της απόδοσης των λέξεων-κλειδιών

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
  2. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά.

Δείτε την απόδοση των λέξεων-κλειδιών, εξετάζοντας τις παρακάτω στήλες στον πίνακα:

  • Κατάσταση: Εμφανίζει την κατάσταση προβολής των λέξεων-κλειδιών. Για παράδειγμα, η κατάσταση "Κατάλληλη" σημαίνει ότι η λέξη-κλειδί μπορεί να ενεργοποιήσει διαφημίσεις. Τοποθετήστε τον δείκτη επάνω στην κατάσταση κάθε λέξης-κλειδιού, για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την απόδοση, όπως τον Δείκτη ποιότητας.
  • CTR (Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων): Πρόκειται για μία από τις κύριες ενδείξεις της εύρυθμης λειτουργίας των λέξεων-κλειδιών. Οι λέξεις-κλειδιά που είναι πολύ γενικές και παράγουν CTR μικρότερο του 1% στο Δίκτυο αναζήτησης συχνά μπορούν να βελτιωθούν. Καταργήστε ή κάντε πιο συγκεκριμένες αυτές τις λέξεις-κλειδιά χαμηλής απόδοσης και προσθέστε περισσότερες συγκεκριμένες και στοχευμένες λέξεις-κλειδιά.
  • Δείκτης ποιότητας: Σας βοηθάει να παρακολουθείτε την απόδοση του Δείκτη ποιότητας των λέξεων-κλειδιών. Από προεπιλογή, η στήλη "Δείκτης ποιότητας" είναι απενεργοποιημένη στους νέους λογαριασμούς, αλλά μπορείτε να την εμφανίσετε στον πίνακα κάνοντας κλικ στο εικονίδιο στηλών (αναγνωριστικό αποσπάσματος: 6383731) και επιλέγοντας Τροποποίηση στηλών. Ενεργοποιήστε το στοιχείο "Δείκτης ποιότητας" στις ρυθμίσεις "Χαρακτηριστικά" και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Συμβουλή

Λάβετε υπόψη ότι η απόδοση των διαφημίσεων και των λέξεων-κλειδιών σας μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις. Η επισκεψιμότητα στον ιστό διαφέρει από ημέρα σε ημέρα και αυτή η φυσιολογική διακύμανση ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση της καμπάνιας σας. Επιπλέον, τα τρέχοντα συμβάντα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον αριθμό των εμφανίσεων και των κλικ που λαμβάνετε.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας