Наблюдаване на рекламите и ключовите думи

Ако наистина искате да постигнете успехи с Google Ads, трябва редовно да преглеждате и прецизирате ефективността на профила си. Трябва да наблюдавате по-конкретно състоянието и напредъка на рекламите си и ключовите им думи. В тази статия се разяснява къде можете да намерите данни за ефективността в профила си и как да ги тълкувате.

Как да преглеждате ефективността на рекламите си

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. В страничното меню вляво кликнете върху Реклами и разширения.

Вижте как се представят рекламите Ви, като прегледате следните графи в таблицата:

  • Състояние: Посочва дали рекламите Ви се показват. Състоянието „Отговаря на условията“ например означава, че рекламите Ви може да се показват. Вижте списък със състоянията на рекламите и какво означават.
  • CTR (честота на кликване): Това е един от главните показатели за ефективността на рекламите Ви. Показва колко често хората кликват върху рекламата Ви, след като я видят. По принцип CTR под 1% в мрежата за търсене показва, че рекламите Ви не са насочени към подходяща аудитория. Ако установите, че Вашият CTR е под 1%, опитайте да подобрите рекламите си посредством тези съвети за реклами.
  • Ср. CPC (цена на кликване): Не бива да се бърка с „Макс. CPC“. Показва средната сума, която плащате всеки път, когато някой кликне върху рекламата Ви. Средната CPC се определя посредством сумирането на цените на всички кликвания и разделянето на получената сума на броя им. Следва пример: Ако рекламата Ви получи две кликвания – едното на стойност 20 ст., а другото – 40 ст., средната CPC за тях е 30 ст.

Как да преглеждате ефективността на ключовите си думи

  1. Влезте в профила си в Google Ads.
  2. От страничното меню вляво кликнете върху Ключови думи.

Вижте как се представят ключовите Ви думи, като прегледате следните графи в таблицата:

  • Състояние: Посочва дали ключовите Ви думи са активни. Състоянието „Отговаря на условията“ например означава, че ключовата Ви дума може да задейства реклами. Задръжте курсора на мишката над състоянието на всяка от ключовите думи, за да видите повече подробности за ефективността, като например качествения рейтинг.
  • CTR (честота на кликване): Това е един от главните показатели за ефективността на ключовите Ви думи. Ключовите думи, които са твърде общи и имат CTR под 1% в мрежата за търсене, в повечето случаи могат да бъдат подобрени. Премахнете или прецизирайте нискоефективните и добавете по-конкретни и целеви.
  • Качествен рейтинг: Помага да наблюдавате ефективността от качествения рейтинг на ключовите Ви думи. Графата „Качествен рейтинг“ е деактивирана по подразбиране в новите профили, но можете да я изведете в таблицата в профила си, като кликнете върху иконата на графите (идентификатор на фрагмента: 6383731) и изберете Промяна на графи. Активирайте „Качествен рейтинг“ в настройките за „Атрибути“, след което кликнете върху Прилагане.

Съвет

Имайте предвид, че ефективността на рекламите и ключовите Ви думи може да се мени. Уеб трафикът варира в различните дни и тези нормални колебания може да повлияят върху ефективността на кампанията Ви. Освен това текущите събития могат значително да повлияят върху броя на импресиите и кликванията, които получавате.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си