กำหนดเป้าหมายโฆษณาตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

หมายเหตุ: การกำหนดเป้าหมายตามสถานที่ของ Google Ads ไม่ได้กําหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์

การกำหนดเป้าหมายตามสถานที่ของ Google Ads ทำให้โฆษณาแสดงในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่คุณเลือก ได้แก่ ประเทศ พื้นที่ภายในประเทศ ระยะในรัศมีรอบๆ สถานที่หนึ่ง หรือกลุ่มสถานที่ตั้ง ซึ่งอาจประกอบไปด้วยสถานที่ที่สนใจ ที่ตั้งธุรกิจของคุณ หรือข้อมูลประชากรกลุ่มต่างๆ

การกำหนดเป้าหมายตามสถานที่จะช่วยให้คุณมุ่งเน้นการโฆษณาเพื่อค้นหาลูกค้าที่ตรงกลุ่มสำหรับธุรกิจ การกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงประเภทนี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้คุณได้

หมายเหตุ: แคมเปญโฆษณาโรงแรมยังไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามรัศมีได้

บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่และวิธีตั้งค่าในบัญชี

โปรดทราบ
การกำหนดสถานที่เป้าหมายอิงตามสัญญาณต่างๆ เช่น การตั้งค่า อุปกรณ์ และพฤติกรรมของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มของเรา และเป็นความพยายามที่ดีที่สุดของ Google ในการแสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ที่ตรงกับการตั้งค่าตำแหน่งของคุณ อย่างไรก็ตาม เพราะสัญญาณเหล่านี้แตกต่างกันไป เราจึงไม่รับประกันว่าจะมีความแม่นยำ 100% ในทุกสถานการณ์

และเช่นเคย คุณควรตรวจสอบเมตริกประสิทธิภาพโดยรวมเพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งค่าจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการโฆษณา และทำการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กําหนดเป้าหมายไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

รับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีเลือกพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

เปรียบเทียบประเภทสถานที่เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศ พื้นที่ภายในประเทศ หรือรัศมี

ตรวจสอบรายละเอียดระดับของการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่แต่ละระดับและประเภทของธุรกิจที่น่าจะเหมาะสมด้านล่าง

พื้นที่เป้าหมาย คำอธิบาย ประเภทธุรกิจที่น่าจะได้รับประโยชน์ ประเภทธุรกิจที่ไม่น่าจะได้รับประโยชน์
ประเทศ การกำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณไปยังประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศอาจเป็นความคิดที่ดี หากคุณมีผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับพื้นที่กว้างขวางเหล่านั้น การกำหนดเป้าหมายประเทศต่างๆ ทั้งประเทศจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณได้มากกว่าการกำหนดเป้าหมายไปยังเมืองหรือภูมิภาคเพียง 2-3 แห่งภายในประเทศหนึ่ง
 • ธุรกิจระดับประเทศที่ให้บริการทั่วทั้งประเทศ
 • ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่จัดส่งสินค้าทั่วโลก
 • ธุรกิจระหว่างประเทศที่ขายผลิตภัณฑ์ไปยังหลายๆ ประเทศ
ธุรกิจที่ไม่ได้ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคหรือทุกเมือง ในกรณีนี้ คุณอาจกำหนดเป้าหมายเฉพาะภูมิภาคหรือเมืองแทน
พื้นที่ภายในประเทศ พิจารณาใช้การกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงขึ้นหากธุรกิจของคุณไม่ได้ให้บริการในทุกภูมิภาคหรือทุกเมือง หรือถ้าต้องการเน้นโฆษณาเฉพาะบางพื้นที่ในประเทศ ทั้งนี้ ในบางประเทศคุณจะกำหนดเป้าหมายระดับภูมิภาค เมือง หรือรหัสไปรษณีย์ได้
 • ธุรกิจที่ให้บริการในพื้นที่ใกล้เคียง
 • ธุรกิจที่มีข้อเสนอพิเศษในบางพื้นที่
 • ธุรกิจที่ขายผลิตภัณฑ์ในบางภูมิภาคหรือบางเมือง
ธุรกิจที่พยายามเข้าถึงเกือบทุกภูมิภาคในประเทศแต่ยกเว้นบางพื้นที่ (เช่น ทั่วทั้งประเทศไทย ยกเว้นภูเก็ต) ในกรณีนี้ การใช้การกำหนดเป้าหมายทั้งประเทศแล้วยกเว้นพื้นที่อื่นๆ อาจเหมาะสมกว่า
รัศมีรอบๆ สถานที่ตั้ง การกำหนดเป้าหมายตามขอบเขตพื้นที่ (หรือเรียกว่า "การกำหนดเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน" หรือ "กำหนดรัศมีเป้าหมาย") ช่วยให้คุณเลือกแสดงโฆษณาต่อลูกค้าที่อยู่ภายในระยะทางที่กำหนดจากธุรกิจของคุณ แทนที่จะเลือกเมือง ภูมิภาค หรือประเทศแต่ละรายการได้ ตัวอย่างเช่น การกําหนดเป้าหมายตามขอบเขตพื้นที่ต้องมีการกำหนดรัศมีอย่างน้อย 1 กิโลเมตรรอบๆ สถานที่หนึ่งๆ
 • ธุรกิจที่ให้บริการภายในรัศมีเป้าหมายที่กำหนด
 • ธุรกิจในพื้นที่ที่มีฐานลูกค้าอยู่ภายในรัศมีรอบๆ ธุรกิจดังกล่าว
ธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงเมือง ภูมิภาค หรือประเทศหนึ่งๆ เท่านั้น
เคล็ดลับในการเลือกพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

สิ่งที่ต้องพิจารณาขณะเลือกพื้นที่เป้าหมายมีดังนี้

 • อย่าลืมกำหนดสถานที่เป้าหมายที่จะพบลูกค้าซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นที่เดียวกันกับสถานที่ตั้งธุรกิจ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซ ให้กำหนดสถานที่เป้าหมายทั้งหมดตามที่ที่จัดส่งสินค้าไปถึง ไม่ใช่กำหนดตามสถานที่ตั้งธุรกิจเพียงอย่างเดียว
 • หากกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่ธุรกิจไม่ได้ตั้งอยู่ คุณจะไม่เห็นโฆษณาของตัวเองเมื่อค้นหาใน Google.com หากต้องการดูโฆษณาดังกล่าว โปรดใช้เครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณา
 • หากคุณกำหนดเป้าหมายในรัศมีแคบๆ หรือสถานที่ตั้งที่เล็กมากๆ โฆษณาอาจแสดงขาดช่วงหรือไม่แสดงเลย นั่นเป็นเพราะเป้าหมายเล็กๆ อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายของเรา
 • นอกจากนี้ คุณควรกำหนดเป้าหมายตามสถานที่และภาษาให้สอดคล้องกันด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณจะกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ ก็ให้กำหนดเป้าหมายภาษาอังกฤษและเขียนโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง

อานนท์ต้องการให้โฆษณาโรงแรมของเขาในประเทศไทยแสดงต่อลูกค้าที่ใช้ภาษาอังกฤษซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ เขาจึงกำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังประเทศอังกฤษและเขียนโฆษณาเป็นภาษาอังกฤษ

การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์แบบกว้าง

ก่อนที่จะตั้งค่าการกําหนดเป้าหมายตามสถานที่ ให้พิจารณาว่าคุณต้องการให้การตั้งค่ามีความเฉพาะเจาะจงเพียงใด การกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์แบบกว้าง ("สถานที่ตั้งของผู้ใช้หรือความสนใจ") ช่วยให้คุณเข้าถึงทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในสถานที่เป้าหมาย และผู้ที่แสดงความสนใจในสถานที่เป้าหมาย

คุณจะได้รับประโยชน์ต่อไปนี้จากการกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์แบบกว้าง

 • การเข้าถึงสถานที่เป้าหมายที่หลากหลาย ตั้งแต่ทั่วทั้งประเทศ พื้นที่ภายในประเทศอย่างเมืองหรือเขตแดน หรือรัศมีรอบสถานที่ตั้งหนึ่งๆ
 • ความสามารถในการรับ Conversion, จํานวนคลิก และจํานวนการแสดงผลจากผู้ใช้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้มากขึ้น
เคล็ดลับ: ผู้ลงโฆษณาที่เปลี่ยนการกําหนดเป้าหมายตามสถานที่จาก "สถานที่ตั้งของผู้ใช้" เป็น "สถานที่ตั้งของผู้ใช้หรือความสนใจ" ในประเภทธุรกิจการเดินทาง อสังหาริมทรัพย์ และการศึกษาได้รับ Conversion เพิ่มขึ้น 5% ในแคมเปญ Search (แหล่งที่มา: ข้อมูลภายในของ Google, ทั่วโลก, 21/5/2022 - 1/6/2022)

แม้ว่าการกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์อย่างกว้างๆ จะเป็นแนวทางปฏิบัติแนะนําใน Search แต่คุณก็ควรทราบว่าเมื่อใดการกําหนดเป้าหมายสําหรับ "สถานที่ตั้งของผู้ใช้" จะเหมาะสม คุณควรพิจารณาใช้การกําหนดเป้าหมาย "สถานที่ตั้งของผู้ใช้" ในกรณีต่อไปนี้

 • ธุรกิจของคุณอยู่ในประเภทธุรกิจที่ละเอียดอ่อนซึ่งมีข้อจํากัดการกําหนดเป้าหมายที่เข้มงวด
 • คุณต้องการกําหนดเป้าหมายผู้ใช้ในสถานที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ไม่ใช่ผู้ใช้ที่อาจอยู่ในสถานที่ตั้งอื่นแต่ยังคงสนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่

คลิกตัวเลือกด้านล่างเพื่อดูวิธีการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่ โปรดทราบว่าประเภทสถานที่เป้าหมายในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน

แนะนำให้ใช้เวลา 5-7 นาที

หมายเหตุ: Google Ads อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายเฉพาะในสถานที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวขั้นต่ำ ซึ่งมีพื้นที่ขั้นต่ำและจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำตรงตามเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น เราไม่อนุญาตการกำหนดเป้าหมายตามขอบเขตพื้นที่ภายในรัศมี 1 กิโลเมตรของสถานที่หนึ่งๆ หากสถานที่เป้าหมายที่ต้องการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ คุณจะกำหนดให้เป็นเป้าหมายไม่ได้ในอินเทอร์เฟซของ Google Ads
หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ

วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งประเทศ

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ Campaigns Icon
 2. ในหมวดหมู่เมนู คลิกแคมเปญในเมนูแบบเลื่อนลง
 3. คลิกแคมเปญ จากนั้นเลือกช่องข้างแคมเปญที่คุณเลือก
 4. คลิกแท็บการตั้งค่า
 5. คลิกลูกศรแบบเลื่อนลงซึ่งอยู่ข้างๆ "สถานที่ตั้ง"
 6. ป้อนชื่อของประเทศที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมาย
 7. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มสถานที่
วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศ

โปรดทราบว่าการเลือกสถานที่ตั้งขนาดเล็กอาจส่งผลให้โฆษณาแสดงขาดช่วงหรือไม่แสดงเลย นั่นเป็นเพราะเป้าหมายเล็กๆ อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายของเรา

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ Campaigns Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกลุ่มเป้าหมาย คีย์เวิร์ด และเนื้อหาในหมวดหมู่เมนู
 3. คลิกสถานที่ตั้ง
 4. คลิกไอคอนรูปดินสอสีฟ้า Icon representing edit
 5. ป้อนชื่อสถานที่ตั้งที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมาย หากคุณป้อนชื่อเมือง ให้ใส่ชื่อประเทศด้วย คุณคงไม่ต้องการกำหนดเป้าหมายเป็นกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หากต้องการขายหมวกคาวบอยให้ลูกค้าในเมืองปารีส รัฐเท็กซัส
 6. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มสถานที่

ลองเลย

ตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่สำหรับหลายแคมเปญพร้อมกัน

วิธีตั้งค่าการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่สำหรับแคมเปญหลายรายการพร้อมกันมีดังนี้

 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ Campaigns Icon
 2. ในหมวดหมู่เมนู คลิกแคมเปญในเมนูแบบเลื่อนลง
 3. คลิกแคมเปญ แล้วคลิกแท็บการตั้งค่า
 4. ทำเครื่องหมายในช่องข้างแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 5. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไข แล้วเลือกเปลี่ยนสถานที่ตั้ง
 6. ในช่องที่ปรากฏ ให้เลือกว่าคุณต้องการกำหนดสถานที่ตั้งใหม่ให้แคมเปญที่เลือก หรือเพิ่มสถานที่ตั้งอื่นให้แคมเปญดังกล่าว
 7. พิมพ์สถานที่ตั้งในช่องข้อความ หลังจากที่เลือกสถานที่ตั้งแล้ว ช่องข้อความเพิ่มเติมจะปรากฏให้คุณเพิ่มสถานที่ตั้งได้
 8. ไม่บังคับ: เราขอแนะนำให้คลิกดูตัวอย่างเพื่อดูว่าสถานที่ตั้งของแคมเปญจะเปลี่ยนไปอย่างไร
 9. คลิกใช้

เคล็ดลับ: เมื่ออยู่ในหน้าการตั้งค่าแคมเปญ คุณสามารถคลิกไอคอนตัวกรอง ตัวกรอง เพื่อแสดงแต่แคมเปญที่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุได้ วิธีนี้จะช่วยให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวนมากกับแคมเปญบางรายการได้ง่ายขึ้น

วิธีกำหนดรัศมีเป้าหมายรอบสถานที่ตั้ง

การเลือกรัศมี

เมื่อกำหนดรัศมี โปรดทราบว่าการเลือกรัศมีแคบๆ อาจส่งผลให้โฆษณาแสดงขาดช่วงหรือไม่แสดงเลย นั่นเป็นเพราะเป้าหมายเล็กๆ อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายของเรา

 1. คลิกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้ายในบัญชี Google Ads
 2. คลิกชื่อของแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกไอคอนรูปดินสอสีฟ้า แล้วเลือกรัศมี
 4. ในช่องค้นหา ให้ป้อนที่อยู่ของสถานที่ตั้งที่คุณต้องการใช้เป็นศูนย์กลางของรัศมี ป้อนรัศมีที่คุณต้องการกำหนด แล้วเลือกหน่วยการวัดจากเมนูแบบเลื่อนลง
 5. ตรวจสอบแผนที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ถูกต้อง เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มรัศมีเป้าหมาย
 6. คลิกบันทึก

ขั้นสูง: การกำหนดพื้นที่เป้าหมายครั้งละหลายแห่ง

Google Ads ให้คุณเพิ่มรายการพื้นที่เป้าหมายได้สูงสุดครั้งละ 1,000 รายการ แทนที่จะต้องเพิ่มทีละแห่ง และเรายังมีเครื่องมือแก้ไขแบบเป็นกลุ่มด้วย คลิกตัวเลือกด้านล่างเพื่อดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: วิธีการด้านล่างเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ของผู้ใช้ Google Ads ที่ได้รับการออกแบบใหม่ หากต้องการใช้การออกแบบก่อนหน้า ให้คลิกไอคอน "ลักษณะที่ปรากฏ" แล้วเลือกใช้การออกแบบก่อนหน้า หากคุณใช้ Google Ads เวอร์ชันก่อนหน้าอยู่ ให้ดูแผนที่อ้างอิงฉบับย่อ หรือใช้แถบค้นหาในแผงการนำทางด้านบนของ Google Ads เพื่อค้นหาหน้าเว็บที่ต้องการ
วิธีเพิ่มสถานที่เป้าหมายครั้งละหลายแห่ง
 1. ในบัญชี Google Ads ให้คลิกไอคอนแคมเปญ Campaigns Icon
 2. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงกลุ่มเป้าหมาย คีย์เวิร์ด และเนื้อหาในหมวดหมู่เมนู
 3. คลิกสถานที่ตั้ง
 4. คลิกชื่อแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกไอคอนรูปดินสอสีฟ้า Icon representing edit
 5. ทำเครื่องหมายในช่องข้าง "เพิ่มสถานที่ตั้งหลายแห่ง"
 6. วางหรือพิมพ์ชื่อสถานที่ตั้งที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมายในช่อง (1 แห่งต่อ 1 บรรทัด) โดยแต่ละครั้งให้ใส่สถานที่จากประเทศเดียวกันได้ไม่เกิน 1,000 แห่ง ดูรายการสถานที่ตั้งที่กำหนดเป็นเป้าหมายได้
  • หากต้องการกำหนดพื้นที่เป้าหมายมากกว่า 1,000 แห่ง ให้เพิ่มพื้นที่เป้าหมายเป็นกลุ่มหลายครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายสถานที่ตั้ง 1,200 แห่ง ให้เพิ่มพื้นที่เป้าหมาย 1,000 แห่งแรกก่อน จากนั้น ให้เพิ่มพื้นที่ที่เหลืออีก 200 แห่ง
  • หากต้องการกำหนดเมืองหรือรหัสไปรษณีย์เป้าหมาย ให้ใส่ชื่อเต็มของประเทศหรือรัฐด้วย เช่น Oxford, England หรือ 94103, California
 7. หากต้องการให้ผลลัพธ์จำกัดอยู่เพียง 1 ประเทศ ให้คลิกช่องใต้กล่องรายการสถานที่ตั้ง แล้วเลือกประเทศที่คุณต้องการ
 8. คลิกค้นหา
 9. เราจะแสดงสถานที่ตั้งทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาของคุณในแผงการตรวจทาน ให้ตรวจทานผลลัพธ์ แล้วคลิกกำหนดเป้าหมายทั้งหมดเพื่อกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาของคุณ หรือยกเว้นทั้งหมดเพื่อยกเว้นสถานที่ตั้งทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาของคุณ หากต้องการกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายแต่ละแห่งจากแผงการตรวจทาน ให้คลิกเป้าหมายข้างสถานที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มเป็นเป้าหมาย
  • หากค้นหาพื้นที่เป้าหมายใดไม่พบ ให้ดูในช่องที่คุณป้อนรายการสถานที่ตั้ง
  • เมื่อคลิกที่ปุ่ม "x" สีเทา ระบบจะนำสถานที่ตั้งทั้งหมดออกจากแผงการตรวจสอบ รวมถึงนำออกจากพื้นที่เป้าหมายหรือการยกเว้นสถานที่ตั้งที่มีอยู่ด้วย
 10. คุณจะเห็นพื้นที่เป้าหมายที่เพิ่งเพิ่มเข้าไปใน "สถานที่เป้าหมาย"
 11. คลิกบันทึก

ลองเลย

วิธีกำหนดสถานที่เป้าหมายหลายแห่งในแคมเปญต่างๆ

เทมเพลตข้อมูลการกำหนดเป้าหมายตามสถานที่ (ดาวน์โหลด CSV)

แอตทริบิวต์ ข้อมูลจำเพาะ ค่าตัวอย่าง
บรรทัดที่อยู่ที่ 1 ที่อยู่ที่ถูกต้องและครบถ้วนของสถานที่ตั้ง (สูงสุด 80 อักขระ) 43 ถนนริเวอร์
บรรทัดที่อยู่ที่ 2 ตู้รับจดหมายหรือหมายเลขห้อง หากจำเป็น (สูงสุด 80 อักขระ) B3
เมือง เมืองของสถานที่ตั้ง ซานฟรานซิสโก
รัฐ/จังหวัด รัฐหรือจังหวัดของสถานที่ตั้ง แคลิฟอร์เนีย
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ของสถานที่ตั้ง หากเริ่มต้นด้วยเลข 0 โปรดตรวจสอบว่าการจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณจะไม่ตัดเลข 0 ตัวแรกออก 94102
ประเทศ รหัสประเทศ หรือจะใช้รหัสประเทศแบบ ISO 3166-1 alpha-2 ก็ได้ US

คุณสามารถใช้ตารางการกําหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์เพื่อดูสถานที่ตั้งทั้งหมดที่คุณกำหนดเป็นเป้าหมายได้ และดูว่าคุณควรระบุถึงสถานที่ตั้งดังกล่าวในเทมเพลตอย่างไร

ตัวเลือกอื่นๆ ในการแก้ไขแบบเป็นกลุ่ม

คุณสามารถตรวจสอบขีดจํากัดสถานที่เป้าหมายสําหรับแคมเปญได้

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก