กำหนดเป้าหมายโฆษณาตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

การกำหนดสถานที่เป้าหมายของ Google Ads ทำให้โฆษณาแสดงในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่คุณเลือก ได้แก่ ประเทศ พื้นที่ภายในประเทศ ระยะในรัศมีรอบๆ สถานที่หนึ่ง หรือกลุ่มสถานที่ตั้ง ซึ่งอาจประกอบไปด้วยสถานที่น่าสนใจ สถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ หรือข้อมูลประชากรกลุ่มต่างๆ

การกำหนดสถานที่เป้าหมายจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นการโฆษณาไปยังพื้นที่ที่คุณจะพบลูกค้าที่ต้องการ และจำกัดการโฆษณาในพื้นที่อื่นๆ การกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงประเภทนี้จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้คุณได้

หมายเหตุ: แคมเปญ Hotel Ads จะกำหนดเป้าหมายได้ตามประเทศหรือเขตแดนเท่านั้น

บทความนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการกำหนดสถานที่เป้าหมายและวิธีตั้งค่าในบัญชี

การกำหนดเป้าหมายสถานที่ตั้งที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

รับคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกสถานที่ตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

เปรียบเทียบประเภทพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ประเทศ พื้นที่ภายในประเทศ หรือรัศมี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับระดับของการกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายแต่ละระดับ และประเภทของธุรกิจที่น่าจะเหมาะสม

เป้าหมายสถานที่ตั้ง คำอธิบาย ประเภทธุรกิจที่น่าจะได้รับประโยชน์ ประเภทธุรกิจที่ไม่น่าจะได้รับประโยชน์
ประเทศ การกำหนดเป้าหมายโฆษณาของคุณไปยังประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศอาจเป็นความคิดที่ดี หากคุณมีผลิตภัณฑ์และบริการที่รองรับพื้นที่กว้างขวางเหล่านั้น การกำหนดเป้าหมายประเทศต่างๆ ทั้งประเทศจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้ที่เห็นโฆษณาของคุณได้มากกว่าการกำหนดเป้าหมายไปยังเมืองหรือภูมิภาคเพียงสองสามแห่งภายในประเทศหนึ่ง
 • ธุรกิจระดับประเทศที่ให้บริการทั่วทั้งประเทศ
 • ผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่จัดส่งสินค้าทั่วโลก
 • ธุรกิจระหว่างประเทศที่ขายผลิตภัณฑ์ไปยังหลายๆ ประเทศ
ธุรกิจที่ไม่ได้ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคหรือทุกเมือง ในกรณีนี้ คุณอาจกำหนดเป้าหมายเฉพาะภูมิภาคหรือเมืองแทน
พื้นที่ภายในประเทศ พิจารณาใช้การกำหนดเป้าหมายที่ละเอียดมากขึ้นหากธุรกิจของคุณไม่ได้ให้บริการในทุกภูมิภาคหรือทุกเมือง หรือคุณต้องการเน้นการโฆษณาในบางพื้นที่ในประเทศ คุณกำหนดเป้าหมายภูมิภาค เมือง หรือรหัสไปรษณีย์ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆ
 • ธุรกิจที่ให้บริการบริเวณใกล้เคียงในท้องถิ่น
 • ธุรกิจที่มีข้อเสนอพิเศษในบางสถานที่
 • ธุรกิจที่ขายผลิตภัณฑ์ในบางภูมิภาคหรือบางเมือง
ธุรกิจที่พยายามเข้าถึงเกือบทุกภูมิภาคในประเทศ โดยยกเว้นสถานที่เพียงไม่กี่แห่ง (เช่น ทั่วทั้งประเทศไทย ยกเว้นภูเก็ต) ในกรณีนี้ หากใช้การกำหนดเป้าหมายทั้งประเทศจากนั้นจึงยกเว้นพื้นที่อื่นๆ น่าจะดีกว่า
รัศมีรอบๆ สถานที่ตั้ง การกำหนดเป้าหมายตามขอบเขตพื้นที่ (หรือเรียกว่า การกำหนดเป้าหมายบริเวณใกล้เคียง หรือ "กำหนดรัศมีเป้าหมาย") ช่วยให้คุณเลือกแสดงโฆษณาต่อลูกค้าที่อยู่ภายในระยะทางที่กำหนดจากธุรกิจของคุณ แทนที่จะเลือกเมือง ภูมิภาค หรือประเทศแต่ละรายการได้
 • ธุรกิจที่ให้บริการภายในรัศมีเป้าหมายที่กำหนด
 • ธุรกิจท้องถิ่นที่มีฐานลูกค้าอยู่ภายในรัศมีรอบๆ ธุรกิจดังกล่าว
ธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงเมือง ภูมิภาค หรือประเทศที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น
เคล็ดลับในการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสำหรับธุรกิจของคุณ

สิ่งที่ต้องพิจารณาขณะเลือกสถานที่ตั้งเป้าหมายมีดังนี้

 • อย่าลืมกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายของลูกค้าซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นที่เดียวกันกับสถานที่ตั้งธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นเจ้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซ ให้กำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายทั้งหมดที่คุณจัดส่ง ไม่ใช่กำหนดแค่สถานที่ตั้งธุรกิจของคุณเพียงอย่างเดียว
 • หากกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่ที่ธุรกิจไม่ได้ตั้งอยู่ คุณจะไม่เห็นโฆษณาเมื่อค้นหาใน Google.com แต่คุณใช้เครื่องมือดูตัวอย่างและวิเคราะห์โฆษณาเพื่อค้นหาโฆษณาได้
 • หากคุณกำหนดเป้าหมายในรัศมีแคบๆ โฆษณาอาจแสดงขาดช่วงหรือไม่แสดงเลย นั่นเป็นเพราะเป้าหมายเล็กๆ อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายของเรา
 • นอกจากนี้ คุณยังควรตั้งค่าให้การกำหนดภาษาและสถานที่เป้าหมายสอดคล้องกันด้วย ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ อย่าลืมกำหนดเป้าหมายภาษาอังกฤษ และตรวจสอบว่าโฆษณาของคุณเขียนด้วยภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง

อาเดรียนต้องการโฆษณาโรงแรมในสเปนของเขาต่อลูกค้าที่ใช้ภาษาอังกฤษที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษ เขากำหนดเป้าหมายโฆษณาไปยังประเทศอังกฤษและเขียนโฆษณาด้วยภาษาอังกฤษ

ตั้งค่าการกำหนดสถานที่เป้าหมาย


คลิกตัวเลือกด้านล่างเพื่อดูวิธีการกำหนดสถานที่เป้าหมาย โปรดทราบว่าประเภทเป้าหมายสถานที่ตั้งที่มีจะแตกต่างกันไปตามประเทศ

แนะนำให้ใช้เวลา 5 - 7 นาที

หมายเหตุ: Google Ads อนุญาตให้กำหนดเป้าหมายเฉพาะในสถานที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวขั้นต่ำ ซึ่งมีพื้นที่ขั้นต่ำและจำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำตรงตามเกณฑ์ หากพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ คุณจะกำหนดให้เป็นเป้าหมายไม่ได้ในอินเทอร์เฟซของ Google Ads
วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศ
 1. คลิกแคมเปญจากเมนูหน้าเว็บด้านซ้าย
 2. คลิกชื่อของแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกการตั้งค่าจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 4. คลิกลูกศรเมนูแบบเลื่อนลงซึ่งอยู่ข้างๆ "สถานที่ตั้ง"
 5. ป้อนชื่อของประเทศที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมาย
 6. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มสถานที่


แนะนำฉันในบัญชี: เปลี่ยนการกำหนดสถานที่เป้าหมาย

วิธีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศ
 1. คลิกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 2. คลิกชื่อของแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกไอคอนรูปดินสอสีฟ้า
 4. ป้อนชื่อสถานที่ตั้งที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมาย หากคุณป้อนชื่อเมือง ให้ใส่ชื่อประเทศด้วย คุณคงไม่อยากกำหนดเป้าหมายเป็นปารีส ประเทศฝรั่งเศส หากต้องการขายหมวกคาวบอยให้ลูกค้าในปารีส รัฐเท็กซัส
 5. คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มสถานที่

ลองเลย

ตั้งค่าการกำหนดสถานที่เป้าหมายสำหรับหลายแคมเปญพร้อมกัน

วิธีตั้งค่าการกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายสำหรับแคมเปญหลายรายการพร้อมกันมีดังนี้

 1. จากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย ให้คลิกแคมเปญ แล้วคลิกการตั้งค่า
 2. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแก้ไข แล้วเลือกเปลี่ยนสถานที่ตั้ง
 4. ในช่องที่ปรากฏ ให้เลือกว่าคุณต้องการกำหนดสถานที่ตั้งใหม่ให้แคมเปญที่เลือก หรือเพิ่มสถานที่ตั้งอื่นให้แคมเปญดังกล่าว
 5. พิมพ์สถานที่ตั้งในช่องข้อความ หลังจากที่เลือกสถานที่ตั้งแล้ว ช่องข้อความเพิ่มเติมจะปรากฏให้คุณเพิ่มสถานที่ตั้งได้
 6. ไม่บังคับ: เราขอแนะนำให้คลิกดูตัวอย่างเพื่อดูว่าสถานที่ตั้งของแคมเปญจะเปลี่ยนไปอย่างไร
 7. คลิกใช้

เคล็ดลับ

เมื่ออยู่ในหน้าการตั้งค่าแคมเปญ คุณคลิกไอคอนตัวกรองตัวกรองเพื่อแสดงเฉพาะแคมเปญที่ตรงกับเกณฑ์ที่ต้องการได้ วิธีนี้จะช่วยให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลจำนวนมากกับแคมเปญบางรายการได้ง่ายขึ้น

วิธีกำหนดรัศมีเป้าหมายรอบสถานที่ตั้ง

การเลือกรัศมี

เมื่อกำหนดรัศมี โปรดทราบว่าการเลือกรัศมีแคบๆ อาจส่งผลให้โฆษณาแสดงขาดช่วงหรือไม่แสดงเลย นั่นเป็นเพราะเป้าหมายเล็กๆ อาจไม่ตรงตามเกณฑ์การกำหนดเป้าหมายของเรา 

 1. คลิกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย 
 2. คลิกชื่อของแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข
 3. คลิกไอคอนรูปดินสอสีฟ้า แล้วเลือกรัศมี
 4. ในช่องค้นหา ให้ป้อนที่อยู่ของสถานที่ตั้งที่คุณต้องการใช้เป็นศูนย์กลางของรัศมี ป้อนรัศมีที่คุณต้องการกำหนด แล้วเลือกหน่วยการวัดจากเมนูแบบเลื่อนลง 
 5. ตรวจสอบแผนที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ถูกต้อง เมื่อพร้อมแล้ว ให้คลิกบันทึกเพื่อเพิ่มรัศมีเป้าหมาย
 6. คลิกบันทึก

ขั้นสูง: การกำหนดสถานที่ตั้งครั้งละมากๆ เป็นเป้าหมาย

Google Ads ให้คุณเพิ่มพื้นที่เป้าหมายไว้ในรายการได้ครั้งละ 1,000 แห่ง แทนที่จะเพิ่มสถานที่ตั้งทีละแห่ง และเรายังมีเครื่องมือสำหรับการแก้ไขจำนวนมาก คลิกตัวเลือกด้านล่างเพื่อดูเพิ่มเติม

วิธีเพิ่มพื้นที่เป้าหมายครั้งละมากๆ
 1. คลิกสถานที่ตั้งจากเมนูหน้าเว็บทางด้านซ้าย
 2. คลิกชื่อแคมเปญที่คุณต้องการแก้ไข แล้วคลิกไอคอนรูปดินสอสีฟ้า
 3. ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจาก "เพิ่มสถานที่ตั้งหลายแห่ง"
 4. ให้วางหรือพิมพ์ชื่อสถานที่ตั้งที่คุณต้องการกำหนดเป็นเป้าหมายในช่อง (1 แห่งต่อ 1 บรรทัด) โดยใส่ได้ไม่เกิน 1,000 แห่ง และในแต่ละครั้งให้เพิ่มสถานที่ตั้งจาก 1 ประเทศ ดูรายการสถานที่ตั้งที่กำหนดเป็นเป้าหมายได้
  • หากต้องการกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายมากกว่า 1,000 แห่ง คุณเพิ่มสถานที่ตั้งเป้าหมายเป็นกลุ่มได้หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายสถานที่ตั้ง 1,200 แห่ง ให้เพิ่มเป้าหมายสถานที่ตั้ง 1,000 แห่งแรกก่อน จากนั้น ให้เพิ่มสถานที่ตั้งที่เหลืออีก 200 แห่ง
  • หากต้องการกำหนดเมืองหรือรหัสไปรษณีย์เป้าหมาย ให้ใส่ชื่อเต็มของประเทศหรือรัฐด้วย เช่น Oxford, England หรือ 94103, California
 5. หากต้องการให้ผลลัพธ์จำกัดอยู่เพียง 1 ประเทศ ให้คลิกช่องใต้กล่องรายการสถานที่ตั้ง แล้วเลือกประเทศที่คุณต้องการ
 6. คลิกค้นหา
 7. เราจะแสดงสถานที่ตั้งทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาของคุณในแผงการตรวจทาน ตรวจสอบผลลัพธ์ แล้วคลิกกำหนดเป้าหมายทั้งหมดเพื่อกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาของคุณ หรือยกเว้นทั้งหมดเพื่อยกเว้นสถานที่ตั้งทั้งหมดที่ตรงกับการค้นหาของคุณ หากต้องการกำหนดสถานที่ตั้งเป้าหมายแต่ละแห่งจากแผงการตรวจทาน ให้คลิกกำหนดเป้าหมายซึ่งอยู่ถัดจากสถานที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่มเป็นเป้าหมาย
  • หากมีสถานที่ตั้งเป้าหมายที่คุณค้นหาแล้วไม่พบ คุณจะพบสถานที่ดังกล่าวในช่องที่คุณป้อนรายการสถานที่ตั้ง
  • เมื่อคลิกที่ปุ่ม “x” สีเทา ระบบจะนำสถานที่ตั้งทั้งหมดออกจากแผงการตรวจทาน รวมถึงนำออกจากสถานที่ตั้งเป้าหมายหรือการยกเว้นสถานที่ตั้งที่มีอยู่ด้วย
 8. ใน "สถานที่ตั้งที่กำหนดเป็นเป้าหมาย" คุณจะเห็นสถานที่ตั้งเป้าหมายที่คุณเพิ่งจะเพิ่มเข้าไป
 9. คลิกบันทึก

ลองเลย

วิธีกำหนดสถานที่เป้าหมายหลายแห่งในแคมเปญต่างๆ

เทมเพลตข้อมูลการกำหนดสถานที่เป้าหมาย (ดาวน์โหลด CSV)

แอตทริบิวต์ ข้อมูลจำเพาะ ค่าตัวอย่าง
บรรทัดที่อยู่ที่ 1 ที่อยู่ที่แน่นอนและครบถ้วนของสถานที่ (สูงสุด 80 อักขระ) 43 ถนนริเวอร์
บรรทัดที่อยู่ที่ 2 ตู้รับจดหมายหรือหมายเลขห้อง หากจำเป็น (สูงสุด 80 อักขระ) B3
เมือง เมืองของสถานที่ตั้ง ซานฟรานซิสโก
รัฐ/จังหวัด รัฐหรือจังหวัดของสถานที่ตั้ง แคลิฟอร์เนีย
รหัสไปรษณีย์ รหัสไปรณษีย์ของสถานที่ตั้ง หากเริ่มต้นด้วยเลข 0 โปรดตรวจสอบว่าการจัดรูปแบบสเปรดชีตของคุณจะไม่นำเลข 0 ออกจากตัวเลขแรก 94102
ประเทศ รหัสประเทศ คุณยังสามารถใช้รหัสประเทศ ISO 3166-1 alpha-2 ได้อีกด้วย สหรัฐอเมริกา

ใช้ตารางการกำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์เพื่อดูสถานที่ตั้งทั้งหมดที่คุณกำหนดเป็นเป้าหมายได้ และดูว่าคุณควรระบุถึงสถานที่ตั้งดังกล่าวในเทมเพลตอย่างไร

ตัวเลือกอื่นๆ ในการแก้ไขครั้งละมากๆ

ดูขีดจำกัดพื้นที่เป้าหมายสำหรับแคมเปญ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว