Inrikta annonser på geografiska platser

Med platsinriktning i Google Ads kan du visa dina annonser på de geografiska platser du väljer: länder, områden inom ett land, en radie runt en plats eller platsgrupper som kan inbegripa intressanta platser, dina företagsadresser eller uppdelade demografiska grupper.

Platsinriktning hjälper dig att fokusera marknadsföringen så att du hittar rätt kunder till företaget. Denna specifika typ av inriktning kan bidra till att öka avkastningen på din investering.

Obs! Hotellannonskampanjer kan för närvarande endast inriktas på radie.

I denna artikel beskriver vi hur platsinriktning fungerar och hur du ställer in den i ditt konto.

Tänk på detta
Platsinriktning baseras på en mängd olika signaler, bland annat användarnas inställningar, enheter och beteenden på vår plattform. Google gör sitt bästa för att visa annonser för användare som uppfyller dina platsinställningar. Eftersom signalerna varierar kan vi inte garantera fullständigt att de stämmer i alla situationer. Som alltid bör du kontrollera den övergripande resultatstatistiken för att se till att inställningarna uppfyller dina annonseringsmål och ändra dem därefter.

Inrikta dig på rätt platser för ditt företag

Du kan få tips och råd om hur du väljer de platsinriktningar som fungerar bäst för ditt företag.

Jämföra olika typer av platsinriktningar: land, områden inom ett land eller radie

Här kan du läsa mer om de olika platsinriktningsnivåerna och vilka typer av företag de passar bäst för.

Platsinriktning Beskrivning Typer av företag där den är lämplig Typer av företag där den är mindre lämplig
Länder Det kan vara klokt att inrikta dina annonser på ett eller flera länder om du erbjuder produkter och tjänster i sådana större områden. Inriktning på hela länder ger dig större annonsexponering än om du bara inriktar dig på några enskilda orter eller områden i ett land.
 • ett nationellt företag som säljer till ett helt land
 • en onlineåterförsäljare som levererar över hela världen
 • ett internationellt företag som säljer till flera länder
ett företag som inte säljer till alla regioner eller orter. I detta fall kan du i stället inrikta dig på enskilda regioner eller orter.
Områden inom ett land Överväg att använda mer exakt inriktning om ditt företag inte säljer till alla områden eller orter eller om du vill fokusera marknadsföringen på vissa områden i ett land. Beroende på vilket land det gäller kan du inrikta dig på regioner, orter eller postnummer.
 • ett företag som säljer i sitt lokala grannskap
 • ett företag som har specialerbjudanden på utvalda platser
 • ett företag som bara säljer produkter i utvalda regioner eller orter
ett företag som vill nå de flesta regioner i ett land med bara några få undantag (till exempel hela Sverige utom Skåne). I detta fall kan det vara bättre att inrikta dig på hela landet och sedan utesluta specifika områden.
Radie runt en plats Med radieinriktning (även kallad närhetsinriktning eller Välj en inriktningsradie) kan du visa dina annonser för kunder inom ett visst avstånd från ditt företag i stället för att välja enskilda orter, områden eller länder.
 • ett företag som erbjuder frakt inom en viss radie
 • ett lokalt företag vars kunder främst finns inom en radie runt företaget
ett företag som bara vill nå specifika orter, områden eller länder
Tips för hur du väljer rätt platser för ditt företag

Viktigt att tänka på när du väljer platsinriktningar:

 • Rikta in dig på platser där du hittar dina kunder. Det är inte alltid samma plats som ditt företag finns på. Om du till exempel äger en webbutik kan du inrikta dig på alla platser som du levererar till, inte bara platsen där företaget finns.
 • Om du inriktar dig på ett område där ditt företag inte finns kan du inte se din annons när du söker på Google.se. Du kan dock använda verktyget för diagnostisering och förhandsgranskning av annonser för att hitta din annons.
 • Om du inriktar dig på en mycket liten radie eller en mycket liten plats kanske dina annonser bara visas ibland eller inte alls. Det beror på att snäva inriktningar kanske inte uppfyller våra inriktningskriterier.
 • Det är också bra att vara konsekvent när du gör inställningarna för språk- och platsinriktning. Om du till exempel inriktar dig på engelsktalande användare i England bör du inrikta dig på språket engelska och se till att dina annonser är skrivna på engelska.

Exempel

Adrian vill visa annonser för sitt hotell i Spanien för engelsktalande kunder som bor i England. Han inriktar sina annonser på England och skriver annonserna på engelska.

Ställ in platsinriktning

Klicka på alternativen nedan för att läsa mer om hur du använder platsinriktning. Tänk på att olika typer av platsinriktning är tillgängliga i olika länder.

Föreslagen tid för uppgiften: 5–7 minuter

Obs! I Google Ads tillåts endast inriktning på platser som överensstämmer med våra gränsvärden för integritet där minimivärdena för område och användare är uppfyllda. Om platsinriktningen du vill använda inte överensstämmer med dessa gränsvärden för integritet kan du inte välja den i Google Ads-gränssnittet.
Nå målgrupper i hela länder
 1. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på kampanjen du vill redigera.
 3. Klicka på Inställningar på sidmenyn till vänster.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn vid Platser.
 5. Ange landet du vill inrikta dig på.
 6. Klicka på Spara för att lägga till platsen.
Nå målgrupper i olika områden i ett land

Om du väljer en liten plats kan det innebära att dina annonser bara visas ibland eller inte alls. Det beror på att snäva inriktningar kanske inte uppfyller våra inriktningskriterier.

 1. Klicka på Platser på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på kampanjen du vill redigera.
 3. Klicka på den blå pennikonen.
 4. Skriv namnet på den plats du vill inrikta dig på. Om du anger namnet på en ort ska du också ange landet. Du vill ju inte inrikta dig på Paris i Frankrike om du tänker sälja cowboyhattar i Paris i Texas.
 5. Klicka på Spara för att lägga till platsen.

Prova nu

Ställa in platsinriktning för flera kampanjer på en gång

Så här ställer du in platsinriktning för flera kampanjer samtidigt:

 1. Klicka på Kampanjer på sidmenyn till vänster och sedan på Inställningar.
 2. Markera kryssrutan vid kampanjerna du vill ändra.
 3. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och välj Ändra platser.
 4. Välj i rutan som visas om du vill ställa in nya platser för de valda kampanjerna eller lägga till flera nya platser i kampanjerna.
 5. Skriv en plats i textfältet. När du har valt en plats visas textfält där du kan ange fler platser.
 6. Valfritt: Vi rekommenderar att du klickar på Förhandsgranska för att se hur platsen för kampanjerna ändras.
 7. Klicka på Använd.

Tips

På sidan med kampanjinställningar kan du klicka på filterikonen Filter om du bara vill se kampanjer som uppfyller särskilda villkor. Det kan göra det enklare att göra flera ändringar samtidigt i särskilda kampanjer.

Inrikta dig på en radie runt en plats

Välja en radie

När du riktar in dig på en radie är det värt att komma ihåg att om du väljer en liten radie kan det innebära att dina annonser bara visas ibland eller inte alls. Det beror på att snäva inriktningar kanske inte uppfyller våra inriktningskriterier. 

 1. Klicka på Platser på sidmenyn till vänster. 
 2. Klicka på namnet på kampanjen du vill redigera.
 3. Klicka på den blå pennikonen och välj sedan Radie.
 4. Ange den plats som ska utgöra radiens mittpunkt i sökrutan. Ange önskad radie och välj en måttenhet på rullgardinsmenyn. 
 5. Titta på kartan så att du är säker på att du inriktar dig på rätt område. När du är klar klickar du på Spara för att lägga till radieinriktningen.
 6. Klicka på Spara.

Avancerat: Inriktning på flera platser samtidigt

I Google Ads kan du lägga till en lista över upp till 1 000 platsinriktningar i stället för att lägga till en plats i taget. Du kan också använda verktyg för massredigering. Klicka på ett alternativ nedan för att läsa mer.

Lägga till flera platsinriktningar samtidigt
 1. Klicka på Platser på sidmenyn till vänster.
 2. Klicka på namnet på den kampanj du vill redigera och klicka sedan på den blå pennikonen.
 3. Markera rutan vid Lägg till flera platser.
 4. Klistra in eller skriv namnen på upp till 1 000 platser som du vill inrikta dig på (en plats per rad) i rutan och lägg till platser från ett land i taget. Se listan över platser som du kan inrikta dig på.
  • Om du vill inrikta dig på fler än 1 000 platser kan du lägga till platsinriktningar i flera omgångar. Om du till exempel vill inrikta dig på 1 200 platser lägger du först till 1 000 platsinriktningar. Sedan lägger du till de resterande 200 platserna.
  • Om du vill inrikta dig på en viss ort eller ett visst postnummer måste du också ange hela namnet på landet eller delstaten, till exempel Oxford, England eller 94103, Kalifornien.
 5. Om du vill begränsa dina resultat till ett land klickar du på fältet under rutan för platsinmatning och väljer önskat land.
 6. Klicka på Sök.
 7. Alla platser som matchar sökningen visas i granskningsfönstret. Granska resultaten och klicka sedan på Inriktning på alla för att inrikta dig på alla platser som matchade sökningen, eller på Uteslut alla för att utesluta alla platser som matchade sökningen. Om du vill inrikta dig på enskilda platser från ett granskningsfönster klickar du på Inriktning bredvid platsen du vill lägga till som inriktning.
  • Om det inte gick att hitta vissa av platsinriktningarna visas de i platsrutan.
  • Om du klickar på den grå x-knappen tar du bort alla platser från granskningsfönstret och från dina befintliga platsinriktningar eller platsuteslutningar.
 8. Under Inriktade platser ser du vilka platsinriktningar du just har lagt till.
 9. Klicka på Spara.

Prova nu

Så här inriktar du dig på flera platser i olika kampanjer:

Datamall för platsinriktning (CSV för nedladdning)

Attribut Specifikation Exempelvärde
Adressrad 1 Den fullständiga och exakta gatuadressen för platsen (högst 80 tecken) Strandvägen 43
Adressrad 2 Eventuellt postlåde- eller lägenhetsnummer (högst 80 tecken) B3
Ort Platsens ort Stockholm
Län Platsens län Uppland
Postnummer Platsens postnummer. Om numret börjar med noll måste du se till att den inte tas bort i kalkylarkets formatering. 112 78
Land Landskod. Du kan även använda den tvåställiga ISO 3166-1 alfa-2-koden. SE

I tabellen för geografisk inriktning kan du se alla platser som du kan inrikta dig på och hur du hänvisar till dem i mallen.

Andra massredigeringsalternativ

Se begränsningar för platsinriktning i din kampanj.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt