Zacielenie reklám na geografické oblasti

Geografické zacielenie v službe Google Ads umožňuje zobrazovať reklamy v geografických oblastiach, ktoré si vyberiete: v krajinách, oblastiach v danej krajine, v okruhu okolo určitého miesta alebo v skupine miest, ktoré môžu zahŕňať zaujímavé miesta, adresy firmy alebo demografické oblasti s viacerými úrovňami.

Pomocou geografického zacielenia môžete svoju reklamu zamerať na oblasti, kde nájdete vhodných zákazníkov, a obmedziť ju tam, kde ich nenájdete. Tento konkrétny typ zacielenia by mohol viesť k zvýšeniu návratnosti investícií.

Poznámka: Kampane s reklamami na hotely možno zacieliť iba podľa krajiny alebo územia.

V tomto článku sa dozviete, ako funguje geografické zacielenie a ako ho nastaviť v účte.

Zacielenie na správne miesta pre vaše podnikanie

Získajte návod, ako si zvoliť geografické zacielenie, ktoré je najvhodnejšie pre vaše podnikanie.

Porovnanie typov geografického zacielenia: krajiny, oblasti v danej krajine alebo určitý okruh

Viac podrobností o každej úrovni geografického zacielenia a typoch firiem, pre ktoré sú vhodné, nájdete nižšie.

Geografické zacielenie Popis Typy firiem, pre ktoré to môže byť prospešné Typy firiem, pre ktoré to nemusí byť prospešné
Krajiny Zacielenie vašich reklám na určitú krajinu alebo viacero krajín by mohol byť skvelý nápad, ak poskytujete svoje výrobky a služby na takýchto veľkých územiach. Zacielenie na celé krajiny vám umožňuje dosiahnuť väčšie vystavenie než v prípade zacielenia na individuálne mestá alebo regióny v rámci určitej krajiny.
 • Vnútroštátna firma, ktorá pôsobí v celej krajine
 • Maloobchodný predajca, ktorý dodáva svoj tovar do celého sveta
 • Medzinárodná firma, ktorá predáva svoje výrobky vo viacerých krajinách
Firma, ktorá neposkytuje svoje služby vo všetkých regiónoch alebo mestách. V tomto prípade môžete zacieliť na jednotlivé regióny alebo mestá.
Oblasti v rámci určitej krajiny Ak vaša firma neposkytuje služby vo všetkých regiónoch alebo mestách, prípadne ak chcete zamerať svoju reklamu na určité oblasti v rámci danej krajiny, zvážte použitie presnejšieho zacielenia. V závislosti od krajiny môžete zacieliť na regióny, mestá alebo oblasti s určitými PSČ.
 • Firma, ktorá poskytuje služby v rámci miestnej oblasti
 • Firma so špeciálnymi ponukami vo vybraných miestach
 • Firma, ktorá predáva svoje výrobky vo vybraných regiónoch alebo mestách
Firma, ktorá chce mať až na niekoľko výnimiek dosah na všetky oblasti v krajine (napríklad celé Slovensko okrem Bratislavy). V takomto prípade bude vhodnejšie zacieliť na celú krajinu a potom vylúčiť konkrétne oblasti.
Určitý okruh v rámci daného miesta Okruh zacielenia (tiež známy ako blízke zacielenie alebo „zacielenie na okruh“) vám umožňuje, aby ste namiesto zacielenia na jednotlivé mestá, regióny alebo krajiny zvolili zobrazovanie reklám zákazníkom do určitej vzdialenosti od miesta vášho podnikania.
 • Firma, ktorá dodáva svoje výrobky vo zvolenom okruhu
 • Miestna firma, ktorej zákaznícka základňa sa nachádza v rámci okruhu okolo miesta podnikania
Firma, ktorá chce mať dosah len na určité mestá, regióny alebo krajiny.
Tipy, ako si zvoliť správne miesta pre svoju firmu

Čo zvážiť pri výbere geografického zacielenia:

 • Uistite sa, že zacieľujete na oblasti, kde sa nachádzajú vaši zákazníci – čo však nevyhnutne nemusí byť miesto, kde sídli vaša firma. Ak napríklad máte firmu, ktorá sa zaoberá elektronickým obchodom, zacieľte na všetky oblasti, do ktorých dodávate tovar, nielen na miesto, kde sa fyzicky nachádza vaša firma.
 • Ak zacielite na oblasť, kde sa vaša firma nenachádza, pri vyhľadávaní na stránkach Google.sk svoju reklamu neuvidíte. Svoju reklamu však môžete nájsť pomocou Nástroja na ukážku a diagnostiku reklamy.
 • Ak zacielite na malý okruh, vaše reklamy by sa mohli zobrazovať nepravidelne, respektíve sa nemusia zobrazovať vôbec. Je to v dôsledku toho, že malé zacielenia nemusia spĺňať naše kritériá zacielenia.
 • Okrem toho vám odporúčame zabezpečiť, aby boli nastavenia zacielenia na jazyky v súlade s geografickým zacielením. Ak napríklad zacielite na anglicky hovoriacich používateľov v Anglicku, nezabudnite zacieliť na anglický jazyk (a uistite sa, že vaše reklamy sú napísané v angličtine).

Príklad

Adrián chce inzerovať svoj hotel v Rakúsku slovensky hovoriacim zákazníkom žijúcim na Slovensku. Zacieli svoje reklamy na Slovensko a napíše ich v slovenčine.

Nastavenie geografického zacielenia


Ak chcete získať pokyny na geografické zacielenie, kliknite na niektorú z možností uvedených nižšie. Majte na pamäti, že dostupné typy geografického zacielenia sa líšia v závislosti od krajiny.

Odporúčaná doba na splnenie úlohy: 5 – 7 minút

Poznámka: V službe Google Ads môžete zacieľovať iba na oblasti, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na ochranu súkromia súvisiace s rozlohou a počtom používateľov. Na požadované geografické ciele nebudete môcť v rozhraní Google Ads zacieliť, ak nespĺňajú uvedené požiadavky na ochranu súkromia.
Oslovenie publík v celej krajine
 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Oblasti.
 5. Zadajte názov krajiny, na ktorú chcete zacieliť.
 6. Oblasť pridáte kliknutím na Uložiť.


Preveďte ma v mojom účte: zmena geografického zacielenia

Oslovenie publík v oblastiach určitej krajiny
 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Oblasti.
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 3. Kliknite na ikonu modrej ceruzky.
 4. Zadajte názov oblasti, na ktorú chcete zacieliť. Ak zadávate názov mesta, zadajte aj názov krajiny. Ak predávate kovbojské klobúky, použite výraz „Paris, Texas“. Nechcete predsa zacieliť svoje reklamy na Paríž vo Francúzsku.
 5. Oblasť pridáte kliknutím na Uložiť.

Vyskúšať

Nastavenie geografického zacielenia vo viacerých kampaniach naraz

Postup nastavenia geografického zacielenia vo viacerých kampaniach naraz:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane a následne Nastavenia.
 2. Začiarknite políčko vedľa každej kampane, ktorú chcete zmeniť.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte Zmeniť oblasti.
 4. V zobrazenom poli vyberte, či chcete pre zvolené kampane nastaviť nové oblasti alebo chcete do týchto kampaní pridať nové, ďalšie oblasti.
 5. Do textového poľa zadajte názov oblasti. Po vybratí oblasti sa zobrazia ďalšie textové polia, kde môžete pridať ďalšie oblasti.
 6. Voliteľné: Kliknutím na tlačidlo Ukážka si môžete pozrieť, ako sa zmení oblasť vašich kampaní.
 7. Kliknite na Použiť.

Tip

Na stránke nastavení kampane môžete kliknutím na ikonu filtra Filter zobraziť iba kampane, ktoré zodpovedajú špecifickým kritériám. Môže vám to uľahčiť vykonávanie hromadných zmien v určitých kampaniach.

Zacielenie na okruh v oblasti

Výber okruhu

Ak zacieľujete na okruh, nezabúdajte, že pri výbere malého okruhu by sa vaše reklamy mohli zobrazovať nepravidelne, respektíve sa nemusia zobrazovať vôbec. Je to v dôsledku toho, že malé zacielenia nemusia spĺňať naše kritériá zacielenia. 

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Oblasti
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 3. Kliknite na ikonu modrej ceruzky a vyberte možnosť Okruh.
 4. Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu oblasti, ktorú chcete použiť ako stred okruhu. Zadajte okruh, na ktorý chcete zacieliť, a v rozbaľovacej ponuke vyberte mernú jednotku. 
 5. Skontrolujte mapu, aby ste sa presvedčili, že zacieľujete na správnu oblasť. Keď budete pripravený/-á, kliknutím na tlačidlo Uložiť pridajte okruh zacielenia.
 6. Kliknite na Uložiť.

Pokročilé: hromadné zacielenie na viaceré oblasti

Služba Google Ads vám umožňuje naraz pridať zoznam až 1 000 zacielených polôh, aby ste ich nemuseli pridávať po jednej. Ponúkame aj nástroje na hromadné úpravy. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na niektorú z možností nižšie.

Hromadné pridanie viacerých zacielených oblastí
 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Oblasti.
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť, a potom na ikonu modrej ceruzky.
 3. Začiarknite políčko vedľa možnosti Pridať viacero oblastí.
 4. Do poľa prilepte alebo napíšte názvy najviac 1 000 oblastí, na ktoré chcete zacieliť (jedna oblasť na riadok) a naraz pridajte oblasti z jednej krajiny. Pozrite si zoznam oblastí, na ktoré možno zacieliť.
  • Ak chcete zacieliť na viac ako 1 000 oblastí, môžete pridať zacielené oblasti hromadne viackrát. Ak chcete napríklad zacieliť na 1 200 oblastí, najprv pridajte prvých 1 000 geografických cieľov. Po ich pridaní hromadne pridajte zvyšných 200 oblastí.
  • Pri zacielení na mesto alebo PSČ nezabudnite zadať aj úplný názov krajiny alebo štátu, napríklad Oxford, Anglicko alebo 94103, Kalifornia.
 5. Ak chcete obmedziť výsledky iba na jednu krajinu, kliknite na pole pod zadávacím poľom oblasti a vyberte požadovanú krajinu.
 6. Kliknite na Hľadať.
 7. Na kontrolnom paneli sa zobrazia všetky oblasti, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu. Skontrolujte výsledky a potom kliknite na Zacieliť na všetky, ak chcete zacieliť na všetky oblasti, ktoré vyhovovali vášmu vyhľadávaniu. Prípadne kliknite na Vylúčiť všetky, ak chcete vylúčiť všetky oblasti, ktoré vyhovovali vášmu vyhľadávaniu. Ak chcete zacieliť na jednotlivé oblasti na kontrolnom paneli, kliknite na Zacieliť vedľa oblasti, ktorú chcete pridať do zacielenia.
  • Ak sa niektoré z vyhľadávaných zacielených oblastí nenájdu, budú zobrazené v poli, do ktorého ste zadali zoznam oblastí.
  • Kliknutím na sivé tlačidlo x odstránite všetky oblasti z kontrolného panela, ako aj z existujúcich zacielených oblastí alebo vylúčených oblastí.
 8. V zozname Zacielené oblasti sa zobrazujú zacielené oblasti, ktoré ste práve pridali.
 9. Kliknite na Uložiť.

Vyskúšať

Zacielenie na viacero miest vo viacerých kampaniach

Šablóna údajov geografického zacielenia (súbor CSV na stiahnutie)

Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty
1. riadok adresy Úplná a presná adresa miesta (maximálne 80 znakov). 43 River Street
2. riadok adresy Číslo poštovej schránky alebo bytu, ak je potrebné (maximálne 80 znakov). B3
Mesto Mesto adresy. San Francisco
Kraj Kraj adresy. Kalifornia
PSČ PSČ adresy. Ak sa začína nulou, skontrolujte, či formátovanie tabuľky neodstraňuje nulu ako prvú číslicu. 94102
Krajina Kód krajiny. Môžete použiť aj kód krajiny ISO 3166-1 alpha-2. US

Ak chcete nájsť všetky oblasti, na ktoré môžete zacieliť, a zistiť, ako na ne môžete odkazovať v šablóne, použite tabuľku geografického zacielenia.

Ďalšie možnosti hromadných úprav

Ďalšie informácie o obmedzeniach geografických cieľov kampane

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory