Zacielenie reklám na geografické oblasti

Geografické zacielenie v službe Google Ads umožňuje zobrazovať reklamy v geografických oblastiach, ktoré si vyberiete: v krajinách, oblastiach v danej krajine, okruhu okolo určitého miesta alebo skupine miest, ktoré môžu zahŕňať zaujímavé miesta, adresy firmy alebo demografické oblasti s viacerými úrovňami.

Pomocou geografického zacielenia môžete reklamu zamerať tak, aby vašej firme pomohla nájsť správnych zákazníkov. Tento konkrétny typ zacielenia by mohol viesť k zvýšeniu návratnosti investícií.

Poznámka: Kampane s reklamami na hotely nemôžu byť momentálne zacielené podľa okruhu.

V tomto článku sa dozviete, ako funguje geografické zacielenie a ako ho nastaviť v účte.

Na čo treba pamätať
Geografické zacielenie je založené na rôznych signáloch vrátane nastavení používateľov, ich zariadení a správania na našej platforme. Google robí maximum preto, aby sa reklamy zobrazovali používateľom, ktorí spĺňajú vaše nastavenia zacielenia. Keďže sa tieto signály menia, nemožno zaručiť absolútnu presnosť v každej situácii.

Vždy platí, že by ste mali kontrolovať celkové metriky výkonnosti, aby ste sa uistili, že vaše nastavenia vyhovujú vašim reklamným cieľom, a náležitým spôsobom ich upravovať.

Zacielenie na správne miesta pre vašu firmu

Získajte návod, ako si zvoliť geografické ciele, ktoré sú pre vašu firmu najvhodnejšie.

Porovnanie typov geografických cieľov: krajiny, oblasti v danej krajine alebo určitý okruh

Viac podrobností o jednotlivých úrovniach geografického zacielenia a typoch firiem, pre ktoré by mohli byť vhodné, nájdete nižšie.

Geografický cieľ Opis Typy firiem, pre ktoré by to mohlo byť prospešné Typy firiem, pre ktoré by to nemuselo byť prospešné
Krajiny Zacielenie reklám na určitú krajinu alebo viacero krajín by mohol byť skvelý nápad, ak poskytujete výrobky a služby na takýchto veľkých územiach. Zacielenie na celé krajiny vám umožňuje dosiahnuť väčšie reklamné pokrytie než v prípade zacielenia na jednotlivé mestá alebo regióny v rámci určitej krajiny.
 • Tuzemská firma, ktorá pôsobí v celej krajine
 • Internetový maloobchodný predajca, ktorý dodáva tovar do celého sveta
 • Medzinárodná firma, ktorá predáva výrobky do viacerých krajín
Firma, ktorá neposkytuje služby vo všetkých regiónoch alebo mestách. V tomto prípade môžete zacieliť na jednotlivé regióny alebo mestá.
Oblasti v rámci určitej krajiny Ak vaša firma neposkytuje služby vo všetkých regiónoch alebo mestách, prípadne ak chcete zamerať reklamu na určité oblasti v rámci danej krajiny, zvážte použitie presnejšieho zacielenia. V závislosti od krajiny môžete zacieliť na regióny, mestá alebo oblasti s určitými poštovými smerovacími číslami.
 • Firma, ktorá poskytuje služby v rámci miestnej oblasti
 • Firma so špeciálnymi ponukami vo vybraných oblastiach
 • Firma, ktorá predáva výrobky vo vybraných regiónoch alebo mestách
Firma, ktorá chce až na niekoľko výnimiek osloviť všetky regióny v krajine (napríklad celé Slovensko okrem Bratislavy). V takomto prípade bude vhodnejšie zacieliť na celú krajinu a potom vylúčiť konkrétne oblasti.
Okruh okolo určitého miesta Okruh zacielenia (tiež známy ako blízke zacielenie alebo „zacielenie na okruh“) vám umožňuje, aby ste namiesto zacielenia na jednotlivé mestá, regióny alebo krajiny zvolili zobrazovanie reklám zákazníkom do určitej vzdialenosti od vašej firmy.
 • Firma, ktorá dodáva výrobky vo zvolenom okruhu
 • Miestna firma, ktorej zákaznícka základňa sa nachádza v rámci okruhu okolo adresy firmy
Firma, ktorá chce osloviť len určité mestá, regióny alebo krajiny
Tipy na výber správnych oblastí pre firmu

Čo zvážiť pri výbere geografických cieľov:

 • Zacieľte na oblasti, kde môžete nájsť zákazníkov. Nemusí ísť nevyhnutne o oblasť, kde sa nachádza vaša firma. Ak máte napríklad firmu zameranú na elektronický obchod, zacieľte na všetky oblasti, do ktorých odosielate tovar, nielen na miesto, kde sa fyzicky nachádza vaša firma.
 • Ak zacielite na oblasť, kde sa vaša firma nenachádza, pri vyhľadávaní na Google.com svoju reklamu neuvidíte. Môžete ju však nájsť pomocou Nástroja na ukážku a diagnostiku reklamy.
 • Ak zacielite na malý okruh alebo veľmi malú oblasť, vaše reklamy by sa mohli zobrazovať nepravidelne alebo by sa nemuseli zobrazovať vôbec. Malé ciele totiž nemusia spĺňať naše kritériá zacielenia.
 • Okrem toho vám odporúčame zabezpečiť, aby boli nastavenia zacielenia na jazyky v súlade s geografickým zacielením. Ak napríklad zacielite na slovensky hovoriacich používateľov na Slovensku, nezabudnite zacieliť na slovenský jazyk (a uistite sa, že vaše reklamy sú napísané v slovenčine).

Príklad

Adrián chce inzerovať svoj hotel v Rakúsku slovensky hovoriacim zákazníkom žijúcim na Slovensku. Reklamy zacieli na Slovensko a napíše ich v slovenčine.

Nastavenie geografického zacielenia

Ak chcete získať pokyny na geografické zacielenie, kliknite na niektorú z možností uvedených nižšie. Majte na pamäti, že dostupné typy geografických cieľov sa líšia v závislosti od krajiny.

Odporúčaný čas na vykonanie úlohy: 5 – 7 minút

Poznámka: V službe Google Ads môžete zacieľovať iba na oblasti, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na ochranu súkromia súvisiace s minimálnou rozlohou a počtom používateľov. Na požadované geografické ciele nebudete môcť v rozhraní Google Ads zacieliť, ak nespĺňajú uvedené požiadavky na ochranu súkromia.
Oslovenie publík v celej krajine
 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane.
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 3. V ponuke stránok vľavo kliknite na Nastavenia.
 4. Kliknite na rozbaľovaciu šípku vedľa možnosti Oblasti.
 5. Zadajte názov krajiny, na ktorú chcete zacieliť.
 6. Oblasť pridáte kliknutím na Uložiť.
Oslovenie publík v oblastiach určitej krajiny

Nezabúdajte, že pri výbere malej oblasti by sa vaše reklamy mohli zobrazovať nepravidelne alebo by sa nemuseli zobrazovať vôbec. Malé ciele totiž nemusia spĺňať naše kritériá zacielenia.

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Oblasti.
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 3. Kliknite na ikonu modrej ceruzky.
 4. Zadajte názov oblasti, na ktorú chcete zacieliť. Ak zadávate názov mesta, zadajte aj názov krajiny. Ak predávate kovbojské klobúky, použite výraz „Paris, Texas“. Nechcete predsa zacieliť reklamy na Paríž vo Francúzsku.
 5. Oblasť pridáte kliknutím na Uložiť.

Vyskúšať

Nastavenie geografického zacielenia vo viacerých kampaniach naraz

Postup nastavenia geografického zacielenia vo viacerých kampaniach naraz:

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Kampane a následne Nastavenia.
 2. Začiarknite políčko vedľa každej kampane, ktorú chcete zmeniť.
 3. Kliknite na rozbaľovaciu ponuku Upraviť a vyberte Zmeniť oblasti.
 4. V zobrazenom poli vyberte, či chcete pre zvolené kampane nastaviť nové oblasti alebo chcete do týchto kampaní pridať ďalšie nové oblasti.
 5. Do textového poľa zadajte názov oblasti. Po vybratí oblasti sa zobrazia ďalšie textové polia, kde môžete pridať ďalšie oblasti.
 6. Nepovinné: Kliknutím na tlačidlo Ukážka si môžete pozrieť, ako sa zmení oblasť vašich kampaní.
 7. Kliknite na Použiť.

Tip

Na stránke nastavení kampane môžete kliknutím na ikonu filtra Filter zobraziť iba kampane, ktoré zodpovedajú špecifickým kritériám. Môže vám to uľahčiť vykonávanie hromadných zmien v určitých kampaniach.

Zacielenie na okruh okolo určitého miesta

Výber okruhu

Ak zacieľujete na okruh, nezabúdajte, že pri výbere malého okruhu by sa vaše reklamy mohli zobrazovať nepravidelne, respektíve sa nemusia zobrazovať vôbec. Je to v dôsledku toho, že malé zacielenia nemusia spĺňať naše kritériá zacielenia. 

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na položku Oblasti
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť.
 3. Kliknite na ikonu modrej ceruzky a vyberte možnosť Okruh.
 4. Do vyhľadávacieho poľa zadajte adresu oblasti, ktorú chcete použiť ako stred okruhu. Zadajte okruh, na ktorý chcete zacieliť, a v rozbaľovacej ponuke vyberte mernú jednotku. 
 5. Skontrolujte mapu, aby ste sa presvedčili, že zacieľujete na správnu oblasť. Keď budete pripravený/-á, kliknutím na tlačidlo Uložiť pridajte okruh zacielenia.
 6. Kliknite na Uložiť.

Rozšírené možnosti: hromadné zacielenie na viaceré oblasti

Google Ads vám umožňuje naraz pridať zoznam až 1 000 geografických cieľov, aby ste ich nemuseli pridávať po jednom. Ponúkame aj nástroje na hromadné úpravy. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite na niektorú z možností uvedených nižšie.

Hromadné pridanie viacerých geografických cieľov
 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na Oblasti.
 2. Kliknite na názov kampane, ktorú chcete upraviť, a potom na ikonu modrej ceruzky.
 3. Začiarknite políčko vedľa možnosti Pridať viacero oblastí.
 4. Do poľa prilepte alebo zadajte názvy najviac 1 000 oblastí, na ktoré chcete zacieliť (jednu oblasť na riadok). Naraz pridávajte oblasti iba z jednej krajiny. Pozrite si zoznam oblastí, na ktoré možno zacieliť.
  • Ak chcete zacieliť na viac ako 1 000 oblastí, geografické ciele môžete pridať hromadne viackrát. Ak chcete napríklad zacieliť na 1 200 oblastí, najprv pridajte prvých 1 000 geografických cieľov. Potom pridajte zvyšných 200 oblastí.
  • Pri zacielení na mesto alebo poštové smerovacie číslo nezabudnite zadať aj úplný názov krajiny alebo štátu, napríklad Oxford, Anglicko alebo 94103, Kalifornia.
 5. Ak chcete obmedziť výsledky iba na jednu krajinu, kliknite na pole pod zadávacím poľom oblasti a vyberte požadovanú krajinu.
 6. Kliknite na Hľadať.
 7. Na kontrolnom paneli sa zobrazia všetky oblasti, ktoré zodpovedajú vášmu vyhľadávaniu. Skontrolujte výsledky a potom kliknite na Zacieliť na všetky, ak chcete zacieliť na všetky oblasti, ktoré vyhovovali vášmu vyhľadávaniu. Prípadne kliknite na Vylúčiť všetky, ak chcete vylúčiť všetky oblasti, ktoré vyhovovali vášmu vyhľadávaniu. Ak chcete zacieliť na jednotlivé oblasti na kontrolnom paneli, kliknite na Zacieliť vedľa oblasti, ktorú chcete pridať ako cieľ.
  • Ak sa niektoré z hľadaných geografických cieľov nenájdu, budú zobrazené v poli, do ktorého ste zadali zoznam oblastí.
  • Kliknutím na sivé tlačidlo x odstránite všetky oblasti z kontrolného panela, ako aj z existujúcich geografických cieľov alebo vylúčených oblastí.
 8. V zozname Zacielené oblasti sa zobrazujú geografické ciele, ktoré ste práve pridali.
 9. Kliknite na Uložiť.

Vyskúšať

Zacielenie na viacero oblastí vo viacerých kampaniach

Šablóna údajov geografického zacielenia (súbor CSV na stiahnutie)

Atribút Špecifikácia Vzorové hodnoty
1. riadok adresy Úplná a presná adresa miesta (maximálne 80 znakov) 43 River Street
2. riadok adresy Číslo poštovej schránky alebo bytu, ak je potrebné (maximálne 80 znakov) B3
Mesto Mesto miesta San Francisco
Štát, provincia alebo kraj Štát, provincia alebo kraj miesta Kalifornia
PSČ PSČ miesta. Ak sa začína nulou, skontrolujte, či formátovanie tabuľky neodstraňuje nulu ako prvú číslicu. 94102
Krajina Kód krajiny. Môžete použiť aj kód krajiny podľa normy ISO 3166-1 alpha-2. US

Ak chcete nájsť všetky oblasti, na ktoré môžete zacieliť, a zistiť, ako na ne môžete odkazovať v šablóne, použite tabuľku geografického zacielenia.

Ďalšie možnosti hromadných úprav

Pozrite si obmedzenia geografických cieľov kampane.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false