Målrett annonser mot geografiske steder

Med stedsmålretting i Google Ads kan du sikre at annonsene dine blir vist på de geografiske stedene du velger. Det kan dreie seg om land, områder i et land eller innenfor en radius rundt et sted. Du kan også målrette annonsene mot posisjonsgrupper og ta med steder av interesse, bedriftsbeliggenhetene dine eller bestemte nivåer av demografisk informasjon.

Med stedsmålretting blir det lettere å rette annonseringen mot de områdene der de riktige kundene befinner seg, og avgrense den i andre områder. Med denne typen målrettingen kan du derfor øke avkastning din.

Merk: Kampanjer med hotellannonser kan bare målrettes mot og ekskluderes fra land eller territorier.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan stedsmålretting fungerer, og hvordan du konfigurerer denne innstillingen i kontoen din.

Sånn kan du målrette bedriftens annonser mot de rette stedene

Få veiledning om hvordan du velger steder det er mest hensiktsmessig for bedriften din å målrette mot.

Sammenlign ulike typer stedsmålretting: land, områder i et land eller innenfor en radius

Se mer informasjon nedenfor om hvert stedsmålrettingsnivå samt hvilke typer bedrifter de kan passe for.

Stedsmålretting Beskrivelse Bedriftstyper dette kan passe for Bedriftstyper dette kanskje ikke passer for
Land Det kan være lurt å målrette annonser mot et land eller flere land hvis du tilbyr produkter og tjenester til så store områder. Hvis du målretter mot hele land, kan du oppnå mer annonseeksponering sammenlignet med målretting mot enkelte byer eller områder i et land.
 • en nasjonal bedrift som betjener et helt land
 • en nettbutikk som leverer varer over hele verden
 • en internasjonal bedrift som selger varer til flere land
En bedrift som ikke betjener alle områder eller byer. I så fall kan du målrette mot enkelte områder eller byer i stedet.
Områder i et land Vurder å bruke mer presis målretting hvis bedriften din ikke betjener alle områder eller byer, eller hvis du ønsker å prioritere annonsering i bestemte områder i et land. Du kan målrette mot områder, byer eller postnumre. Dette avhenger av det aktuelle landet.
 • en bedrift som betjener et lokalområde
 • en bedrift som har spesialtilbud for bestemte steder
 • en bedrift som selger produkter i bestemte områder eller byer
En bedrift der målet er å nå ut til de aller fleste områder i et land (f.eks. hele USA med unntak av Alaska). I dette tilfellet kan det være bedre å målrette annonsene mot hele landet, og deretter ekskludere de aktuelle områdene.
Radius rundt et sted Med radiusmålretting (også kalt nærhetsmålretting) kan du velge å vise annonsene dine til kunder som befinner seg innenfor en bestemt avstand fra bedriften din, i stedet for å velge individuelle byer, områder og land.
 • en bedrift som leverer varer til steder innenfor en bestemt radius
 • en lokal bedrift med kundebase som er innenfor en radius rundt bedriften
En bedrift som bare ønsker å nå bestemte byer, områder eller land.
Nyttige tips om hvordan du velger de rette stedene for bedriften

Dette bør du tenke på når du velger stedsmålretting:

 • Sørg for å målrette mot de stedene der kundene dine befinner seg – noe som ikke nødvendigvis er der bedriften din befinner seg. Hvis du for eksempel eier en netthandel, bør du målrette annonsene mot alle stedene du leverer til, ikke bare stedet der bedriften har kontoradresse.
 • Hvis du målretter annonsen din mot et område der bedriften ikke har noen beliggenhet, får du ikke selv sett at annonsen vises på Google.no (siden området ikke inngår i målrettingen). Du kan imidlertid finne den med verktøyet for forhåndsvisning og diagnostisering av annonser.
 • Hvis du målretter annonser mot et område innenfor en liten radius, kan det hende at annonsene bare blir vist periodisk eller ikke i det hele tatt. Dette kommer av at små områder i mange tilfeller ikke oppfyller målrettingskriteriene våre.
 • Det er også lurt å samkjøre innstillingene for språk- og stedsmålretting. Hvis du for eksempel målretter mot engelsktalende brukere i England, må du huske å målrette mot engelsk språk og sørge for at annonsene dine er skrevet på engelsk.

Eksempel

Adrian ønsker å markedsføre hotellet sitt i Spania til engelsktalende kunder som bor i England. Han målretter annonsene mot England, og skriver annonsene på engelsk.

Konfigurer stedsmålretting


Klikk på et alternativ nedenfor for å se en veiledning for stedsmålretting. Vær oppmerksom på at hvilke typer stedsmålretting som er tilgjengelige, varierer fra land til land.

Foreslått tidsbruk på oppgaven: fem–sju minutter

Merk: I Google Ads kan annonser utelukkende målrettes mot steder som overholder minstekravene til personvern, og som innfrir minstekravene til områdestørrelse og antallet brukere. Hvis ønsket geografisk mål ikke overholder disse minstekravene til personvern, kan du ikke målrette annonser mot dette målet i Google Ads-grensesnittet.
Sånn kan du nå ut til målgrupper i hele land
 1. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre.
 3. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
 4. Klikk på rullegardinpilen ved siden av «Steder».
 5. Angi navnet på landet du ønsker å målrette mot.
 6. Klikk på Lagre for å legge til stedet.


Gi meg veiledning i kontoen: Endre stedsmålretting

Sånn kan du nå ut til målgrupper i visse områder i et land
 1. Klikk på Steder i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre.
 3. Klikk på det blå blyantikonet.
 4. Skriv inn navnet på stedet du vil målrette mot. Hvis du skriver navnet på en by, bør du legge til navnet på landet også. Det er ikke ønskelig å målrette mot Paris i Frankrike når du skal selge cowboyhatter til kunder i Paris i Texas.
 5. Klikk på Lagre for å legge til stedet.

Prøv nå

Angi stedsmålretting i flere kampanjer samtidig

Slik angir du stedsmålretting for flere kampanjer samtidig:

 1. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre, og deretter Innstillinger.
 2. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av alle kampanjene du ønsker å endre.
 3. Klikk på Rediger-rullegardinmenyen, og velg så Endre steder.
 4. Velg så – i feltet som åpnes – hvorvidt du vil angi nye steder i kampanjene som er valgt, eller legge til nye steder i disse kampanjene.
 5. Skriv inn et sted i tekstfeltet. Når du har gjort det, vises det flere tekstfelt der du kan oppgi flere steder.
 6. Valgfritt: Vi anbefaler at du klikker på Forhåndsvisning for å se hvordan stedene i kampanjene dine endres.
 7. Klikk på Bruk.

Tips

Klikk på filterikonet Filter når du har åpnet siden med kampanjeinnstillinger, så kan du bli vist bare de kampanjene som samsvarer med bestemte kriterier. Med filtreringsfunksjonen kan du enklere gjøre endringer i flere kampanjer samtidig.

Sånn kan du målrette annonser mot et område innenfor en bestemt radius

Valg av radius

Når du målretter mot en radius, er det verdt å huske på at om du velger en liten radius, kan det bety at annonsene dine bare blir vist periodisk eller ikke i det hele tatt. Dette kommer av at små områder i mange tilfeller ikke oppfyller målrettingskriteriene våre. 

 1. Klikk på Steder i sidemenyen til venstre. 
 2. Klikk på navnet på kampanjen du ønsker å redigere.
 3. Klikk på det blå blyantikonet, og velg deretter Radius.
 4. I søkefeltet skriver du inn adressen til stedet du ønsker at skal utgjøre sentrum for radiusen. Angi radiusen du vil målrette mot, og velg deretter en målenhet i rullegardinmenyen. 
 5. Sjekk at du målretter annonsene mot riktig område. Når du er klar, klikker du på Lagre for å legge til målrettingsradiusen.
 6. Klikk på Lagre.

Avansert: målretting mot flere steder samtidig

Med Google Ads kan du legge til en samlet liste med opptil 1000 geografiske mål om gangen. Dermed slipper du å legge til stedene enkeltvis. I tillegg tilbyr vi verktøy for masseredigering. Du kan finne ut mer ved å klikke på et av alternativene nedenfor.

Sånn kan du legge til flere geografiske mål samtidig
 1. Klikk på Steder i sidemenyen til venstre.
 2. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre, og klikk så på det blå blyantikonet.
 3. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Legg til flere steder».
 4. Lim eller skriv inn navnene på opptil 1000 steder du vil målrette annonsene mot (med hvert sted på en egen linje), i feltet som vises, og legg til steder fra ett land om gangen. Se listen over steder du kan målrette annonser mot.
  • Hvis du vil målrette mot mer enn 1000 steder, kan du gjenta prosessen for massemålretting. Hvis du for eksempel vil målrette annonser mot 1200 steder, må du først legge til 1000 geografiske mål. Deretter legger du til de resterende 200 stedene.
  • Hvis du vil målrette annonser mot en by eller et postnummer, må du også ta med det fullstendige navnet på landet eller delstaten, som for eksempel Oxford, England eller 94103, California.
 5. Hvis du ønsker å begrense resultatene til ett land, klikker du på feltet under feltet der du legger inn steder og velger ønsket land.
 6. Klikk på Søk.
 7. I gjennomgangspanelet finner du samtlige steder som samsvarer med søket ditt. Se over resultatene, og klikk så på Målrett mot alle for å målrette annonser mot alle stedene som samsvarte med søket, eller klikk på Ekskluder alle for å ekskludere stedene med samsvar. For å målrette annonser mot enkeltsteder via oversiktspanelet, klikk på Mål ved siden av stedet du vil legge til som mål.
  • Hvis noen av de geografiske målene du har søkt etter, ikke blir funnet, er disse oppført i feltet der du skrev inn stedene.
  • Hvis du klikker på den grå «x»-knappen, fjernes alle steder fra oversiktspanelet, så vel som de eksisterende geografiske målene og stedsekskluderingene dine.
 8. Under «Målrettede steder» ser du de geografiske målene du nettopp har lagt til.
 9. Klikk på Lagre.

Prøv nå

Sånn kan du målrette annonser mot flere steder i flere kampanjer

Mal for data om stedsmålretting (last ned CSV-fil)

Attributt Spesifikasjon Eksempelverdier
Adresselinje 1 Den fullstendige og nøyaktige adressen til stedet (maksimalt 80 tegn). Elvegata 43
Adresselinje 2 Det kan for eksempel være husnummeret (maksimalt 80 tegn). 43 B
By Byen stedet er i. Bergen
Fylke Fylket stedet ligger i. Hordaland
Postnummer Postnummeret til stedet. Hvis postnummeret begynner med null, må du passe på at formateringen ikke fjerner nullen som første siffer. 1234
Land Landskoden. Du kan også bruke ISO 3166-1-alfa-2-landskoden. USA

I tabellen for geografisk målretting finner du informasjon om alle stedene du kan målrette annonser mot, og hvordan du skal henvise til dem i malen.

Andre alternativer for masseredigering

Se begrensningene for geografisk mål i kampanjer.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt