Målrett annonser mot geografiske steder

Merk: Stedsmålrettingen i Google Ads fastslår ikke geografiske grenser.

Med stedsmålretting i Google Ads kan annonsene dine bli vist på de geografiske stedene du velger: i land, i områder i et land eller innenfor en radius rundt et sted, eller du kan opprette posisjonsgrupper der du kan inkludere steder av interesse, bedriftsbeliggenhetene dine eller bestemte demografiske segmenter.

Med stedsmålretting får du en mer spisset annonsering, så du får kommunisert med akkurat de kundene som er viktige for bedriften din. Med denne typen målretting kan du derfor oppnå økt avkastning.

Merk: Kampanjer med hotellannonser kan foreløpig ikke målrettes etter radius.

I denne artikkelen forklarer vi hvordan stedsmålretting fungerer, og hvordan du kan konfigurere denne funksjonen i kontoen din. Finn ut mer ved å se gjennom anbefalte fremgangsmåter fra en Google Ads-videobidragsyter.

Vær oppmerksom på følgende
Stedsmålretting er tuftet på en rekke ulike signaler, deriblant brukernes innstillinger, enheter samt atferd på plattformen vår, og Googles fremste tiltak for at du skal få vist annonsene dine til de som matcher posisjonsinnstillingene dine. Disse signalene varierer, så 100 % nøyaktighet kan vi ikke garantere under alle omstendigheter.

Du bør – som alltid –sjekke de samlede resultatberegningene for å påse at innstillingene er i tråd med annonseringsmålene du har satt deg, og endre dem hvis det ikke er tilfellet.

Målrett mot de rette stedene for bedriften din

Få hjelp til å velge de geografiske målene som passer best for bedriften din.

Sammenlign ulike typer geografiske mål: land, områder i et land eller innenfor en radius

Se gjennom informasjonen nedenfor om hvert nivå av stedsmålretting samt hvilke typer bedrifter de kan passe for.

Geografisk mål Beskrivelse Bedriftstyper dette kan passe for Bedriftstyper dette kanskje ikke passer for
Land Det kan være lurt å målrette annonser mot et land eller flere land hvis du tilbyr produkter og tjenester til så store områder. Hvis du målretter mot hele land, kan du oppnå mer annonseeksponering sammenlignet med målretting mot enkelte byer eller områder i et land.
 • nasjonale bedrifter som betjener et helt land
 • nettbutikker som leverer varer over hele verden
 • internasjonale bedrifter som selger varer til flere land
bedrifter som ikke betjener alle områder eller byer – disse kan målrette mot enkelte områder eller byer i stedet
Områder i et land Vurder å bruke mer presis målretting hvis bedriften din ikke betjener alle områder eller byer, eller hvis du ønsker å prioritere annonsering i bestemte områder i et land. Du kan målrette mot områder, byer eller postnumre. Dette avhenger av det aktuelle landet.
 • en bedrift som betjener et lokalområde
 • bedrifter som har spesialtilbud for bestemte steder
 • bedrifter som selger produkter i bestemte områder eller byer
bedrifter med mål om å nå ut til de aller fleste områder i et land (f.eks. hele USA med unntak av Alaska) – disse kan med fordel målrette annonsene mot hele landet, og deretter ekskludere de aktuelle områdene
Radius rundt et sted Med radiusmålretting (også kalt nærhetsmålretting) kan du velge å vise annonsene dine til kunder som befinner seg innenfor en bestemt avstand fra bedriften din, i stedet for å velge individuelle byer, områder og land.
 • bedrifter som leverer varer til steder innenfor en bestemt radius
 • lokale bedrifter med kundebase som er innenfor en radius rundt bedriften
bedrifter som bare ønsker å nå bestemte byer, områder eller land
Nyttige tips om hvordan du velger de rette stedene for bedriften

Dette bør du tenke på når du velger geografiske mål:

 • Sørg for at du målretter annonsene mot de stedene der kundene befinner seg – noe som ikke nødvendigvis er der bedriften holder til. Hvis du for eksempel eier en netthandel, bør du målrette annonsene mot alle stedene du leverer til, ikke bare stedet der bedriften har kontoradresse.
 • Hvis du målretter annonsen din mot et område som ikke dekker bedriftens beliggenhet, får du ikke selv sett at annonsen vises på Google.no. Du kan imidlertid finne den med verktøyet for forhåndsvisning og diagnostisering av annonser.
 • Hvis du målretter annonser mot et lite område eller innenfor en liten radius, kan det hende at de bare blir vist periodisk, eller at de ikke vises i det hele tatt. Dette kommer av at små områder i mange tilfeller ikke innfrir målrettingskriteriene våre.
 • Det er også lurt å samkjøre innstillingene for språk- og stedsmålretting. Hvis du for eksempel målretter mot engelsktalende brukere i England, må du huske å målrette mot engelsk språk og sørge for at annonsene dine er skrevet på engelsk.

Eksempel

Adrian ønsker å markedsføre hotellet sitt i Spania til engelsktalende kunder som bor i England. Han målretter annonsene mot England og skriver annonsene på engelsk.

Bred geografisk målretting

Før du konfigurerer stedsmålretting, bør du tenke gjennom hvor spesifikke du vil at innstillingene dine skal være. Med bred geografisk målretting («Posisjon eller interesse») kan du nå ut til personer som befinner seg på stedene du målretter mot, i tillegg til personer som har vist interesse for disse stedene.

Bred geografisk målretting gir følgende fordeler:

 • Du får tilgang til en rekke målrettede steder: hele land, områder i et land, f.eks. byer og territorier, eller en radius rundt et sted.
 • Du kan oppnå flere konverteringer, klikk og visninger fra brukere som er interessert i produktet eller tjenesten du tilbyr.
Anbefalt fremgangsmåte: Annonsører som har byttet stedsmålretting fra «Posisjon» til «Posisjon eller interesse» i vertikalene reiseliv, eiendom og utdanning, oppnår 5 % flere konverteringer i søkekampanjer. (Kilde: interne Google-data (globalt), 21.05.2022–01.06.2022.)

Bred geografisk målretting er den anbefalte fremgangsmåten for søk, men det er viktig å vite når målretting mot «Posisjon» kan fungere bedre. Du bør vurdere målretting mot «Posisjon» hvis

 • bedriften din tilhører en sensitiv vertikal med strenge begrensninger for målretting
 • du bare ønsker å målrette mot brukere på bestemte steder og ikke mot brukere som kanskje befinner seg andre steder, men likevel er interessert i produktet eller tjenesten du tilbyr

Konfigurer stedsmålretting

Velg et alternativ nedenfor for å se en veiledning for stedsmålretting. Vær oppmerksom på at hvilke typer geografiske mål som er tilgjengelige, varierer fra land til land.

Foreslått tidsbruk på oppgaven: fem–sju minutter

Merk: I Google Ads kan annonser utelukkende målrettes mot steder som innfrir minstekravene til personvern og minstekravene til områdestørrelse og antall brukere. Hvis ønsket geografisk mål ikke overholder disse minstekravene til personvern, kan du ikke målrette annonser mot dette målet i Google Ads-grensesnittet.
Slik kan du nå ut til målgrupper i hele land
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre.
 4. Klikk på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
 5. Klikk på rullegardinpilen ved siden av «Steder».
 6. Angi navnet på landet du ønsker å målrette mot.
 7. Klikk på Lagre for å legge til stedet.
Slik kan du nå ut til målgrupper i visse områder i et land

Du bør huske på at dersom du målretter annonser mot et lite område, kan det hende at de bare blir vist periodisk, eller at de ikke vises i det hele tatt. Dette kommer av at små områder i mange tilfeller ikke innfrir målrettingskriteriene våre.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Steder i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre.
 4. Klikk på det blå blyantikonet Icon representing edit.
 5. Skriv inn navnet på stedet du vil målrette mot. Hvis du skriver navnet på en by, bør du legge til navnet på landet også. Det er ikke ønskelig å målrette mot Paris i Frankrike når du skal selge cowboyhatter til kunder i Paris i Texas.
 6. Klikk på Lagre for å legge til stedet.

Prøv nå

Angi stedsmålretting i flere kampanjer samtidig

Sånn angir du stedsmålretting for flere kampanjer samtidig:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Kampanjer og deretter på Innstillinger i sidemenyen til venstre.
 3. Merk av for alle kampanjene du ønsker å endre.
 4. Klikk på Endre-rullegardinmenyen, og velg så Endre steder.
 5. I feltet som åpnes, velger du om du vil angi nye steder i kampanjene som er valgt, eller legge til flere nye steder i disse kampanjene.
 6. Skriv inn et sted i tekstfeltet. Når du har gjort det, vises det flere tekstfelt der du kan oppgi flere steder.
 7. Valgfritt: Vi anbefaler at du klikker på Forhåndsvisning for å se hvordan stedene i kampanjene dine endres.
 8. Klikk på Bruk.

Tips

Klikk på filterikonet Filter når du har åpnet siden med kampanjeinnstillinger, så kan du bli vist bare de kampanjene som samsvarer med bestemte kriterier. Med filtreringsfunksjonen kan du enklere gjøre endringer i flere kampanjer samtidig.

Sånn kan du målrette annonser mot et område innenfor en bestemt radius

Valg av radius

Når du målretter mot en radius, er det verdt å huske på at om du velger en liten radius, kan det bety at annonsene dine bare blir vist periodisk eller ikke i det hele tatt. Dette kommer av at små områder i mange tilfeller ikke innfrir målrettingskriteriene våre.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Steder i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du ønsker å redigere.
 4. Klikk på det blå blyantikonet, og velg deretter Radius.
 5. I søkefeltet skriver du inn adressen til stedet du ønsker å bruke som midtpunkt for radiusen. Angi radiusen du vil målrette mot, og velg deretter en målenhet i rullegardinmenyen.
 6. Sjekk på kartet at du målretter mot riktig område. Når du er klar, klikker du på Lagre for å legge til målrettingsradiusen.
 7. Klikk på Lagre.

Avansert: målretting mot flere steder samtidig

I Google Ads kan du legge til en liste med opptil 1000 geografiske mål om gangen. Dermed slipper du å legge til stedene enkeltvis. Vi tilbyr også verktøy for masseredigering. Du kan finne ut mer ved å klikke på et av alternativene nedenfor.

Sånn kan du legge til flere geografiske mål samtidig
 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Steder i sidemenyen til venstre.
 3. Klikk på navnet på kampanjen du vil endre, og klikk så på det blå blyantikonet.
 4. Merk av i avmerkingsboksen ved siden av «Legg til flere steder».
 5. I feltet som vises, limer du inn eller skriver inn navnene på opptil 1000 steder du vil målrette annonsene mot (med hvert sted på en egen linje). Legg til steder fra ett land om gangen. Se listen over steder du kan målrette annonser mot.
  • Hvis du vil målrette mot mer enn 1000 steder, kan du gjenta prosessen for massemålretting. Hvis du for eksempel vil målrette annonser mot 1200 steder, må du først legge til 1000 geografiske mål. Deretter legger du til de resterende 200 stedene.
  • Hvis du vil målrette annonser mot en by eller et postnummer, må du også ta med det fullstendige navnet på landet eller delstaten, som for eksempel Oxford, England eller 94103, California.
 6. Hvis du ønsker å begrense resultatene til ett land, klikker du på feltet under feltet der du legger inn steder, og velger ønsket land.
 7. Klikk på Søk.
 8. I gjennomgangspanelet finner du samtlige steder som samsvarer med søket ditt. Se over resultatene, og klikk så på Målrett mot alle for å målrette annonser mot alle stedene som samsvarte med søket, eller klikk på Ekskluder alle for å ekskludere stedene med samsvar. For å målrette annonser mot enkeltsteder via oversiktspanelet, klikk på Mål ved siden av stedet du vil legge til som mål.
  • Hvis noen av de geografiske målene du har søkt etter, ikke blir funnet, er disse oppført i feltet der du skrev inn stedene.
  • Hvis du klikker på den grå «x»-knappen, fjernes alle steder fra oversiktspanelet, så vel som de eksisterende geografiske målene og stedsekskluderingene dine.
 9. Under «Målrettede steder» ser du de geografiske målene du nettopp har lagt til.
 10. Klikk på Lagre.

Prøv nå

Sånn kan du målrette annonser mot flere steder i flere kampanjer

Mal for data om stedsmålretting (last ned CSV-fil)

Attributt Spesifikasjon Eksempelverdier
Adresselinje 1 Den fullstendige og nøyaktige adressen til stedet (maksimalt 80 tegn). Elvegata 43
Adresselinje 2 Det kan for eksempel være leilighetsnummeret (maksimalt 80 tegn). B3
By Byen stedet er i. Bergen
Fylke Fylket stedet ligger i. Vestland
Postnummer Postnummeret til stedet. Hvis postnummeret begynner med null, må du passe på at formateringen ikke fjerner nullen som første siffer. 1234
Land Landskoden. Du kan også bruke ISO 3166-1-alfa-2-landskoden. USA

I tabellen for geografisk målretting finner du informasjon om alle stedene du kan målrette annonser mot, og hvordan du skal henvise til dem i malen.

Andre alternativer for masseredigering

Gjennomgå begrensningene for geografiske mål i kampanjer.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
73067
false
false