Advertenties targeten op geografische locatie

Met de Google Ads-functie voor targeting op locatie kunt u uw advertenties weergeven op de geografische locaties die u kiest. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om landen, gebieden binnen een land, een straal rond een locatie of locatiegroepen. Deze laatste kunnen interessante plaatsen, uw bedrijfslocaties of demografische groepen van verschillende niveaus bevatten.

Met targeting op locatie kunt u uw advertenties targeten op gebieden waar u de juiste klanten kunt vinden en beperkt u de weergave in gebieden waar uw doelgroep zich niet bevindt. Met behulp van dit specifieke type targeting kunt u uw rendement op investering (ROI) verhogen.

Opmerking: Campagnes voor hoteladvertenties kunnen alleen worden getarget op land of gebied.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe targeting op locatie werkt en hoe u dit kunt instellen in uw account.

De juiste locaties voor uw bedrijf targeten

Ontvang hulp bij het kiezen van de locatietargets die het meest geschikt zijn voor uw bedrijf.

Vergelijk de typen locatietargets: landen, gebieden binnen een land en straal

Hieronder vindt u meer informatie over alle niveaus voor targeting op locatie en de typen bedrijven waarvoor deze geschikt zijn.

Locatietarget Beschrijving Typen bedrijven die hiervan kunnen profiteren Typen bedrijven die niet hiervan kunnen profiteren
Landen Uw advertenties op een of meer landen targeten is een goed idee wanneer u producten en services aanbiedt in dergelijke grote gebieden. Door hele landen te targeten, genereert u meer advertentieweergaven dan wanneer u een aantal afzonderlijke plaatsen of regio's binnen een land target.
 • Een nationaal bedrijf met klanten door het hele land
 • Een online verkoper die wereldwijd levert
 • Een internationaal bedrijf met klanten in verschillende landen
Een bedrijf dat niet alle regio's of plaatsen bedient. In dit geval kunt u afzonderlijke regio's of plaatsen targeten.
Gebieden binnen een land U kunt overwegen een nauwkeurigere manier van targeten te gebruiken als uw bedrijf niet alle regio's of plaatsen dient of u uw reclame wilt richten op bepaalde gebieden binnen een land. Afhankelijk van het land kunt u regio's, plaatsen of postcodes targeten.
 • Een bedrijf dat alleen een plaatselijke buurt bedient
 • Een bedrijf met speciale aanbiedingen voor bepaalde locaties
 • Een bedrijf dat alleen producten verkoopt in bepaalde regio's of plaatsen
Een bedrijf dat de meeste regio's in een land wil bereiken, met slechts enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld heel Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden). In dit geval kunt u beter het hele land targeten en vervolgens specifieke gebieden uitsluiten.
Straal rond een locatie Met 'Radiustargeting' (ook wel 'targeting in nabije omgeving' of 'target een radius' genoemd) kunt u ervoor kiezen uw advertenties weer te geven voor klanten binnen een bepaalde afstand van uw bedrijf en niet voor afzonderlijke plaatsen, regio's of landen.
 • Een bedrijf dat producten levert binnen een bepaalde straal
 • Een lokaal bedrijf waarvan de klanten zich binnen een bepaalde straal rond het bedrijf bevinden
Een bedrijf dat alleen bepaalde plaatsen, regio's of landen wil bereiken.
Tips om de juiste locaties voor uw bedrijf te kiezen

Houd rekening met het volgende bij het kiezen van uw locatietargets:

 • Zorg ervoor dat u de locaties target waar uw klanten zich bevinden. Dit is niet noodzakelijkerwijs dezelfde locatie als de locatie waar uw bedrijf is gevestigd. Als u een e-commercebedrijf bezit, target u alle locaties waarnaar u bestellingen verzendt, niet alleen daar waar uw bedrijf zich fysiek bevindt.
 • Als u een gebied target waar uw bedrijf zich niet bevindt, kunt u uw advertentie niet zien als u zoekt op Google.com. U kunt echter wel de Advertentievoorbeeld en -diagnosetool gebruiken om uw advertentie te vinden.
 • Als u een kleine straal target, worden uw advertenties mogelijk alleen af en toe of zelfs helemaal niet weergegeven. Dat komt omdat kleine targets mogelijk niet aan onze targetingcriteria voldoen.
 • Het is ook verstandig uw instellingen voor targeting op taal en locatie op elkaar af te stemmen. Als u bijvoorbeeld Nederlandstalige gebruikers in Nederland target, target u ook de Nederlandse taal en zorgt u ervoor dat uw advertenties in het Nederlands zijn geschreven.

Voorbeeld

Johan wil voor zijn hotel in Spanje reclame maken onder Nederlandstalige klanten die in Nederland wonen. Hij target zijn advertenties op Nederland en schrijft de advertenties in het Nederlands.

Targeting op locatie instellen


Klik op een onderstaande optie voor instructies voor targeting op locatie. Houd er rekening mee dat de beschikbare opties voor targeting op locatie per land verschillen.

Geschatte tijd voor de taak: vijf tot zeven minuten

Opmerking: In Google Ads is targeting alleen toegestaan voor locaties die voldoen aan bepaalde minimum privacyvereisten, dat wil zeggen: vereisten voor een minimum gebied en een minimum aantal gebruikers. Als het gewenste locatietarget niet voldoet aan deze privacyvereisten, kunt u de locatie niet targeten in de Google Ads-interface.
Doelgroepen in het hele land bereiken
 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes.
 2. Klik op de naam van de campagne die u wilt bewerken.
 3. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen.
 4. Klik op de dropdownpijl naast 'Locaties'.
 5. Geef de naam op van het land dat u wilt targeten.
 6. Klik op Opslaan om de locatie toe te voegen.


Stapsgewijze instructies voor uw account: Targeting op locatie wijzigen

Doelgroepen in gebieden binnen een land bereiken
 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Locaties.
 2. Klik op de naam van de campagne die u wilt bewerken.
 3. Klik op het blauwe potloodpictogram.
 4. Voer de naam in van de locatie die u wilt targeten. Als u een plaatsnaam opgeeft, moet u ook de naam van het land toevoegen. U wilt niet Zwolle, Nederland targeten wanneer u cowboylaarzen wilt verkopen in Zwolle, Louisiana.
 5. Klik op Opslaan om de locatie toe te voegen.

Probeer het nu

Targeting op locatie instellen voor meerdere campagnes tegelijk

Om targeting op locatie in te stellen voor meerdere campagnes tegelijk, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Campagnes en vervolgens op Instellingen.
 2. Vink het selectievakje aan naast de campagnes die u wilt wijzigen.
 3. Klik op het dropdownmenu Bewerken en kies vervolgens Locaties wijzigen.
 4. Geef in het vak dat wordt weergegeven aan of u nieuwe locaties voor de geselecteerde campagnes wilt instellen of nieuwe, extra locaties aan die campagnes wilt toevoegen.
 5. Typ een locatie in het tekstveld. Nadat u een locatie heeft geselecteerd, worden er extra tekstvelden weergegeven waarin u meer locaties kunt toevoegen.
 6. Optioneel: We adviseren u op Voorbeeld te klikken om te zien wat er aan de locatie van uw campagnes verandert.
 7. Klik op Toepassen.

Tip

Op de pagina met de campagne-instellingen kunt u op het filtericoon Filter klikken om alleen campagnes weer te geven die aan specifieke criteria voldoen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om bulksgewijs wijzigingen aan te brengen in bepaalde campagnes.

Een straal rond een locatie targeten

Een straal selecteren

Wanneer u een straal target, moet u er rekening mee houden dat de keuze van een kleine straal tot gevolg kan hebben dat uw advertenties slechts af en toe of helemaal niet worden weergegeven. Dat komt omdat kleine targets mogelijk niet aan onze targetingcriteria voldoen. 

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Locaties
 2. Klik op de naam van de campagne die u wilt bewerken.
 3. Klik op het blauwe potlood en selecteer vervolgens Straal.
 4. Geef in het zoekvak het adres op van de locatie die u wilt gebruiken als middelpunt van de straal. Geef de straal op die u wilt targeten en selecteer een meeteenheid in het dropdownmenu. 
 5. Controleer of het juiste targetgebied op de kaart wordt weergegeven. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan om de targetradius toe te voegen.
 6. Klik op Opslaan.

Geavanceerd: Meerdere locaties bulksgewijs targeten

Met Google Ads kunt u maximaal duizend locatietargets tegelijk opgeven in een lijst. U hoeft dan niet elke locatie afzonderlijk toe te voegen. We bieden ook tools voor bulksgewijs bewerken. Klik voor meer informatie op de opties hieronder.

Meerdere locatietargets bulksgewijs toevoegen
 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Locaties.
 2. Klik op de naam van de campagne die u wilt bewerken en vervolgens op het blauwe potloodicoon.
 3. Vink het vakje aan naast 'Meerdere locaties toevoegen'.
 4. Plak of typ in het vak de namen van maximaal duizend locaties die u wilt targeten (elke locatie op een afzonderlijke regel) en voeg locaties van één land tegelijk toe. Bekijk de lijst met locaties die kunnen worden getarget.
  • Als u meer dan 1000 locaties wilt targeten, kunt u meerdere keren bulksgewijs locatietargets toevoegen. Als u bijvoorbeeld 1200 locaties wilt targeten, voegt u de eerste 1000 locatietargets toe. Wanneer u klaar bent, voegt u de resterende 200 locaties toe.
  • Als u een stad of postcode wilt targeten, neemt u ook de volledige naam van het land of de staat op, bijvoorbeeld Oxford, Engeland of 94103, Californië.
 5. Als u de resultaten tot één land wilt beperken, klikt u op het veld onder het invoervak voor de locatie en selecteert u het gewenste land.
 6. Klik op Zoeken.
 7. Alle locaties die overeenkomen met uw zoekopdracht worden in het controlevenster weergegeven. Controleer de resultaten en klik vervolgens op Alles targeten om alle locaties te targeten die aan uw zoekopdracht voldoen of klik op Alles uitsluiten om alle locaties uit te sluiten die overeenkomen met uw zoekopdracht. Als u afzonderlijke locaties wilt targeten vanuit het controlevenster, klikt u op Targeten naast de locatie die u als target wilt toevoegen.
  • Als een locatietarget waarvoor u een zoekopdracht heeft uitgevoerd, niet is gevonden, kunt u deze terugvinden in het vak waarin u de lijst met locaties heeft ingevoerd.
  • Als u op de grijze 'x'-knop klikt, worden alle locaties uit het controlevenster verwijderd, evenals uw bestaande locatietargets of locatie-uitsluitingen.
 8. Onder 'Targetlocaties' ziet u de locatietargets die u zojuist heeft toegevoegd.
 9. Klik op Opslaan.

Probeer het nu

Meerdere locaties targeten in meerdere campagnes

Template voor gegevens voor targeting op locatie (csv downloaden)

Kenmerk Specificatie Voorbeeldwaarden
Adresregel 1 Het volledige en exacte adres voor de locatie (maximaal 80 tekens). Amsterdamstraat 1
Adresregel 2 Het postvak- of kamernummer, indien van toepassing (maximaal 80 tekens). B3
Plaats De stad van de locatie. Amsterdam
Provincie De provincie van de locatie. Noord-Holland
Postcode De postcode van de locatie. Als deze met een nul begint, zorg er dan voor dat de nul niet als eerste cijfer door uw spreadsheetopmaak wordt verwijderd. 1234 AB
Land De landcode. U kunt ook de landcode volgens ISO 3166-1 alpha-2 gebruiken. VS

Gebruik de tabel voor geografische targeting om alle locaties te vinden die u kunt targeten en om te zien hoe u hiernaar moet verwijzen in uw template.

Andere opties voor bulksgewijs bewerken

Bekijk de beperkingen voor locatietargets van uw campagne.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen