Reklaamide sihtimine geograafiliste asukohtade põhjal

Google Adsi asukoha sihtimise abil saate näidata reklaame enda valitud geograafilistes asukohtades: riikides, riigi teatud piirkondades, asukoha raadiuses või asukoharühmades, mille hulka võivad kuuluda huvipakkuvad kohad, teie ettevõtte asukohad või eri tasemete demograafiline teave.

Asukoha sihtimine aitab teil reklaamimisel keskenduda neile piirkondadele, kus leidub teie jaoks sobivaid kliente, ja piirata reklaamide esitamist neis piirkondades, kus sobivaid kliente pole. Selline sihtimistüüp võib aidata suurendada teie investeeringutasuvust (ROI).

Ka Google Adsis reklaamimisel kehtib üks kinnisvaraturu põhitõdesid: asukoht, asukoht, asukoht.Teie reklaam võib olla küll suurepärane, aga kui seda ei esitata õiges kohas, siis ei toimi see tõenäoliselt hästi. Google Adsi asukoha sihtimisega jõuate klientideni seal, kus nad asuvad ja kus teie ettevõte saab neid teenindada. Asukoha sihtimise seadeid saate igal ajal seadistada ja muuta.

Teie ettevõtte jaoks õigete asukohtade sihtimine

Siit leiate juhised selliste asukohasihtmärkide sihtimiseks, mis on teie ettevõtte jaoks kõige asjakohasemad.

Asukohasihtmärgi tüüpide võrdlus: riigid, ühe riigi piirkonnad või raadius

Allpool leiate üksikasjalikumat teavet kõikide asukoha sihtimise tasemete ja nende ettevõtte tüüpide kohta, mille jaoks vastav tase võiks sobida.

Asukohasihtmärk Kirjeldus Ettevõttetüübid, mille jaoks see võiks sobida Ettevõttetüübid, mille jaoks see ei pruugi sobida
Riigid Kui pakute tooteid või teenuseid ulatuslikul alal, näiteks terves riigis või koguni mitmes riigis, on mõistlik reklaamidega sihtida just neid riike. Tervete riikide sihtimine suurendab reklaami kokkupuudet võrreldes üksikute linnade või vastava riigi kindlate piirkondade sihtimisega.
 • Tervet riiki teenindav üleriiklik ettevõte
 • Veebikauplus, kes tarnib kaupa üle kogu maailma
 • Rahvusvaheline ettevõte, kes müüb kaupa mitmesse riiki
Ettevõte, kes ei teeninda kõiki piirkondi või riike. Sel juhul võiksite sihtida pigem üksikuid piirkondi või linnu.
Kindla riigi piirkonnad Kui teie ettevõte ei teeninda kõiki piirkondi või linnu või kui soovite oma reklaamid suunata ühe riigi kindlatele piirkondadele, kaaluge täpsema sihtimise kasutamist. Sõltuvalt riigist saate sihtida piirkondi, linnu või sihtnumbreid.
 • Ettevõte, kes teenindab kohalikku piirkonda
 • Ettevõte, kes teeb valitud asukohtades eripakkumisi
 • Ettevõte, kes müüb tooteid valitud piirkondades või linnades
Ettevõte, kes soovib jõuda riigi enamiku piirkondade ja linnadeni vaid mõne erandiga (nt kogu Ameerika Ühendriigid, v.a Alaska). Sellisel juhul võib olla parem sihtida kogu riiki ja seejärel välistada muud piirkonnad.
Asukohta ümbritsev piirkond määratud raadiuse ulatuses Raadiusega sihtimine (läheduses olevate sihtmärkide sihtimine ehk raadiuse sihtimine) võimaldab teil kindlate linnade, piirkondade või riikide valimise asemel oma reklaame näidata klientidele, kes asuvad teie ettevõttest kindla vahemaa kaugusel.
 • Ettevõte, kes tarnib kaupa kindla raadiusega piirkonnas
 • Kohalik ettevõte, kelle kliendibaas asub ettevõtet ümbritsevas piirkonnas
Ettevõte, kes soovib jõuda ainult kindlate linnade, piirkondade või riikideni.
Nõuanded ettevõtte jaoks õigete asukohasihtmärkide valimiseks

Asukohasihtmärkide valimisel peaksite arvesse võtma järgmist.

 • Sihtige kindlasti asukohti, kus asuvad teie kliendid. Kliendid ei pruugi tingimata asuda samas kohas, kus asub teie ettevõte. Kui teie ettevõte tegeleb e-kaubandusega, sihtige kõiki asukohti, kuhu tarnite, mitte ainult seda piirkonda, kus on teie ettevõte asub.
 • Kui sihite piirkonda, kus teie ettevõte ise ei asu, ei näe te oma reklaami saidi Google.com otsingutes. Saate aga reklaami leidmiseks kasutada reklaamide eelvaate ja diagnostika tööriista.
 • Kui sihite väikest ala, võidakse teie reklaame näidata aeg-ajalt või üldse mitte. Põhjuseks on see, et väiksed sihtmärgid ei pruugi vastata meie sihtimiskriteeriumidele.
 • Keele ja asukoha sihtimise seaded peaksid olema omavahel kooskõlas. Kui sihite näiteks inglise keelt kõnelevaid kasutajaid Inglismaal, sihtige kindlasti inglise keelt ja veenduge, et teie reklaamid oleksid ingliskeelsed.

Näide

Mihkel soovib oma Hispaanias asuvat hotelli reklaamida inglise keelt kõnelevatele klientidele, kes elavad Inglismaal. Ta sihib oma reklaamidega Inglismaad ja kirjutab reklaamid inglise keeles.

Asukoha sihtimise seadistamine


Asukohapõhise sihtimise juhiste saamiseks klikkige allpool sobival valikul. Pidage meeles, et saadaolevad asukoha sihtimise tüübid on riigiti erinevad.

Toimingu eeldatav ajakulu: 5–7 minutit

Märkus. Google Ads lubab sihtida ainult neid asukohti, mis vastavad minimaalsetele privaatsuse lävedele, kui minimaalse pindala ja minimaalse kasutajate arvu nõue on täidetud. Kui teie soovitud asukoha sihtmärk ei vasta nendele privaatsuse lävedele, siis ei saa te seda Google Adsi liideses sihtida.
Vaatajaskondadeni jõudmine kogu riigis
 1. Klikkige vasakul pool asuvas lehemenüüs valikul Kampaaniad.
 2. Klikkige muudetava kampaania nimel.
 3. Klikkige vasakul pool asuvas lehemenüüs valikul Seaded.
 4. Klikkige rippmenüü noolel valiku „Asukohad“ kõrval.
 5. Sisestage selle riigi nimi, mida soovite sihtida.
 6. Klikkige asukoha lisamiseks käsul Salvesta.


Juhendage mind mu kontol: asukoha sihtimise muutmine

Vaatajaskondadeni jõudmine riigisisestes piirkondades
 1. Klikkige vasakul asuva lehemenüü valikul Asukohad.
 2. Klikkige muudetava kampaania nimel.
 3. Klikkige sinisel pliiatsiikoonil.
 4. Sisestage asukoha nimi, mida soovite sihtida. Linna nime sisestamisel lisage ka riigi nimi. Te ei soovi tõenäoliselt sihtida Pariisi Prantsusmaal, kui proovite müüa kauboikaabusid Texase osariigi Pariisi klientidele.
 5. Klikkige asukoha lisamiseks käsul Salvesta.

Proovige

Korraga mitme kampaania jaoks asukoha sihtimise seadistamine

Korraga mitme kampaania jaoks asukoha sihtimise seadistamiseks tehke järgmist.

 1. Klikkige vasakul asuva lehemenüü valikul Kampaaniad, seejärel tehke valik Seaded.
 2. Märkige ruudud kampaaniate kõrval, mida soovite muuta.
 3. Klikkige rippmenüül Muuda, seejärel valige Muuda asukohti.
 4. Valige kuvatavas kastis, kas soovite muuta valitud kampaaniate asukohti või lisada nendele kampaaniatele uusi asukohti.
 5. Sisestage asukoht tekstiväljale. Asukoha valimise järel kuvatakse täiendavad tekstiväljad, kus saate asukohti juurde lisada.
 6. Valikuline: soovitame klikkida valikul Eelvaade. Näete, kuidas kampaaniate asukoht muutub.
 7. Klikkige käsul Rakenda.

Nõuanne

Kampaaniaseadete lehel saate klikkida filtriikoonil Filter, et näidata ainult neid kampaaniaid, mis vastavad teatud kriteeriumitele. Nii saab kindlate kampaaniate puhul hõlpsamini hulgimuudatusi teha.

Asukohta ümbritseva raadiuse sihtimine

Raadiuse valimine

Raadiust sihtides tasub meeles pidada, et väikese raadiuse valimise tagajärjel võidakse teie reklaame näidata ainult aeg-ajalt või üldse mitte. Põhjuseks on see, et väiksed sihtmärgid ei pruugi vastata meie sihtimiskriteeriumidele. 

 1. Klikkige vasakul asuva lehemenüü valikul Asukohad
 2. Klikkige selle kampaania nimel, mida soovite muuta.
 3. Klikkige sinisel pliiatsiikoonil ja seejärel valige Raadius.
 4. Sisestage otsingukasti selle asukoha aadress, mida soovite kasutada raadiuse keskpunktina. Sisestage raadius, mida soovite sihtida, ja valige rippmenüüst mõõtühik. 
 5. Kontrollige kaardilt, kas sihite õiget piirkonda. Kui olete valmis, siis klikkige sihtimisraadiuse lisamiseks käsul Salvesta.
 6. Klikkige käsul Salvesta.

Täpsem: mitme asukoha hulgisihtimine

Google Ads võimaldab lisada loendi kuni 1000 välistatava asukohaga, et te ei peaks iga asukohta eraldi lisama. Samuti pakume tööriistu hulgimuutmiseks. Lisateabe saamiseks tehke allpool üks valik.

Korraga mitme asukohasihtmärgi lisamine
 1. Klikkige vasakul asuva lehemenüü valikul Asukohad.
 2. Klikkige kampaania nimel, mida soovite muuta. Seejärel klikkige sinisel pliiatsiikoonil.
 3. Valige märkeruut valiku „Mitme asukoha lisamine” kõrval.
 4. Kleepige või kirjutage kasti kuni 1000 asukoha nimetused, mida soovite sihtida (iga asukoht eraldi real). Lisage korraga ühes riigis asuvad asukohad. Vaadake sihtimiseks sobivate asukohtade loendit.
  • Rohkem kui 1000 asukoha sihtimiseks saate asukohti mitu korda hulgi lisada. Näiteks kui soovite sihtida 1200 asukohta, lisage kõigepealt 1000 sihitavat asukohta. Kui see on tehtud, lisage ülejäänud 200 asukohta.
  • Linna või sihtnumbri sihtimisel veenduge, et lisate ka riigi või osariigi täisnime, näiteks Oxford, Inglismaa või 94103, California.
 5. Kui soovite piirata tulemusi ühe riigiga, siis klikkige asukoha sisestuskasti all oleva väljal, seejärel valige soovitud riik.
 6. Klikkige nupul Otsi.
 7. Kuvame ülevaatepaneelil kõik asukohad, mis vastavad teie otsingule. Vaadake oma otsingutulemused üle, seejärel klikkige valikul Sihi kõiki, et sihtida kõiki otsingule vastanud asukohti. Klikkige valikul Välista kõik kõikide otsingule vastanud asukohtade välistamiseks. Konkreetsete asukohtade sihtimiseks ülevaatepaneelilt klikkige valikul Sihi selle asukoha kõrval, mida soovite sihtmärgina lisada.
  • Kui mõnda teie otsitud asukohasihtmärki ei leitud, leiate need väljalt, kuhu asukohaloendi sisestasite.
  • Hallil X-nupul klikkides eemaldate kõik asukohad nii ülevaatepaneelilt kui ka teie olemasolevatest asukohasihtmärkidest ja välistatud asukohtadest.
 8. Jaotises „Sihitud asukohad” näete äsja lisatud asukohasihtmärke.
 9. Klikkige käsul Salvesta.

Proovige

Mitme asukoha sihtimine kõigis kampaaniates

Asukoha sihtimise andmete mall ( CSV-faili allalaadimine)

Atribuut Nõuded Väärtuste näited
Aadressirida 1 Asukoha täielik ja täpne tänavanimi ja majanumber (kuni 80 tähemärki). 43 River Street
Aadressirida 2 Postkasti- või korterinumber (kuni 80 tähemärki). B3
Linn Asukoha linn. San Francisco
Osariik/maakond Asukoha osariik või maakond. California
Sihtnumber Asukoha sihtnumber. Kui sihtnumber algab nulliga, veenduge, et arvutustabeli vorming ei eemaldaks nulli numbrirea algusest. 94102
Riik Riigi kood. Võite kasutada ka ISO 3166-1 kahetähelist koodi. US

Geograafilise sihtimise tabelist leiate kõik asukohad, mida saate sihtida, ja teavet selle kohta, kuidas neile mallis viidata.

Muud hulgimuutmise valikud

Vaadake kampaania asukoha sihtimise piiranguid.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse