Målret annoncer mod geografiske steder

Geografisk målretning i Google Ads giver dig mulighed for at få vist dine annoncer på de geografiske steder, som du vælger: Lande, områder inden for et land, en radius omkring et bestemt sted eller grupper af steder, som kan omfatte steder af interesse, dine virksomhedsadresser eller niveauopdelte demografiske oplysninger.

Geografisk målretning hjælper dig med at fokusere din annoncering, så du kan finde de rette kunder til din virksomhed. Du kan bruge denne specifikke type målretning som en hjælp til at øge dit investeringsafkast.

Bemærk! Kampagner med hotelannoncer kan indtil videre ikke målrettes efter radius.

I denne artikel kan du læse om, hvordan geografisk målretning fungerer, og hvordan du konfigurerer denne målretningsmetode på din konto.

Husk!
Geografisk målretning er baseret på en række forskellige signaler, bl.a. brugernes indstillinger, enheder og adfærd på vores platform, og det er Googles bedste bud på visning af annoncer til brugere, som opfylder dine placeringsindstillinger. Da disse signaler varierer, er der ingen garanti for 100 % nøjagtighed i alle situationer. Som altid bør du løbende tjekke og eventuelt justere dine overordnede effektivitetsmetrics for at sikre, at indstillingerne opfylder annonceringsmålene.

Sådan målretter du mod de rigtige steder for din virksomhed

Få en vejledning i, hvordan du vælger de målrettede steder, der er mest relevante for din virksomhed.

Sammenlign typer af geografiske mål: Lande, områder inden for et land eller en radius

Nedenfor kan du se nærmere oplysninger om hvert enkelt niveau for geografisk målretning og de virksomhedstyper, de passer til.

Geografisk mål Beskrivelse Virksomhedstyper, der kan opnå fordele Virksomhedstyper, der sandsynligvis ikke kan opnå fordele
Lande Det kan være en god idé at målrette dine annoncer mod et land eller flere lande, hvis du tilbyder produkter og tjenester i disse store områder. Målretning mod hele lande giver dig mulighed for få øget eksponering i forhold til, hvad du ville opnå, hvis du målrettede mod individuelle byer eller regioner i et land.
 • En national virksomhed, der sælger produkter og/eller tjenester i hele landet
 • En online forhandler, der sender til hele verden
 • En international virksomhed, der sælger til flere lande
En virksomhed, der ikke leverer til alle regioner eller byer. I dette tilfælde ville det måske være bedre at målrette mod bestemte regioner eller byer.
Områder inden for et land Hvis din virksomhed ikke leverer til alle regioner eller byer, eller hvis du vil rette dine annonceringsbestræbelser mod specifikke områder i et land, skal du overveje at vælge en mere præcis målretning. Alt efter hvilket land der er tale om, kan du målrette mod regioner, byer eller postnumre.
 • Virksomheder, der sælger produkter og/eller tjenester i lokalområdet
 • En virksomhed med særlige tilbud, der kun gælder i bestemte områder
 • En virksomhed, der kun sælger produkter i udvalgte regioner eller byer
Virksomheder, der prøver at nå ud til de fleste regioner i et land med ganske få undtagelser (f.eks. hele USA undtagen Alaska). Hvis dette er tilfældet, er det muligvis bedre at målrette mod hele landet og derefter ekskludere de øvrige områder.
Radius omkring et sted Radiusmålretning (også kendt som nærhedsmålretning eller "Målret mod en radius") giver dig mulighed for at vælge, hvor du ønsker at vise dine annoncer til kunder, inden for en bestemt radius omkring din virksomhed i stedet for at vælge individuelle byer, regioner eller lande.
 • En virksomhed, der leverer inden for en bestemt radius
 • En lokal virksomhed, hvis kundegrundlag ligger inden for en bestemt radius omkring virksomheden
En virksomhed, der kun ønsker at nå ud til bestemte byer, regioner eller lande.
Tips til, hvordan du vælger de rigtige steder for din virksomhed

Du skal tage højde for følgende, når du vælger dine geografisk mål.

 • Sørg for at målrette mod de steder, hvor dine kunder befinder sig, hvilket ikke nødvendigvis er det sted, hvor din virksomhed er placeret. Hvis du f.eks. ejer en e-handelsvirksomhed, bør du målrette mod alle de steder, du leverer til, og ikke kun det sted, hvor din virksomhed har adresse.
 • Hvis du målretter mod et område, hvor din virksomhed ikke har adresse, kan du ikke se din annonce, når du søger på Google.dk. Du kan dog finde den ved hjælp af værktøjet til forhåndsvisning og diagnose af annoncer.
 • Hvis du målretter mod en lille radius eller et meget lille sted, bliver dine annoncer muligvis kun vist periodisk eller måske slet ikke. Dette skyldes, at små mål ikke altid er i stand til at opfylde dine målretningskriterier.
 • Det er også en god idé, at dine målretningsindstillinger for sprog og sted passer sammen. Hvis du f.eks. målretter mod brugere i Danmark, der taler dansk, skal du også huske at målrette mod sproget dansk og sørge for, at dine annoncer er skrevet på dansk.

Eksempel

Tommy ønsker at annoncere for sit hotel i Spanien over for brugere, der taler dansk, og som bor i Danmark. Han målretter sine annoncer mod Danmark og skriver sine annoncer på dansk.

Konfigurer geografisk målretning

Klik på en af nedenstående muligheder for at få en vejledning i geografisk målretning. Husk, at hvilke typer målretning efter sted der er tilgængelige, varierer fra land til land.

Forventet tidsforbrug på opgaven: 5-7 minutter

Bemærk! I Google Ads er det kun tilladt at målrette mod steder, hvor minimumskravene med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, områdestørrelse og antal brugere er opfyldt. Hvis det ønskede geografiske mål ikke lever op til disse minimumskrav, kan du ikke målrette mod det på Google Ads-grænsefladen.
Sådan når du ud til målgrupper i hele lande
 1. Klik på Kampagner i sidemenuen til venstre.
 2. Klik på navnet på den kampagne, som du vil redigere.
 3. Klik på Indstillinger i sidemenuen til venstre.
 4. Klik på menupilen ud for "Steder".
 5. Angiv navnet på det land, du vil målrette mod.
 6. Klik på Gem for at tilføje stedet.
Sådan målretter du mod målgrupper inden for bestemte områder i et land

Hvis du vælger et lille område eller sted, skal du være opmærksom på, at dine annoncer muligvis ikke bliver vist eller kun bliver vist i meget begrænset omfang. Dette skyldes, at små mål ikke altid er i stand til at opfylde dine målretningskriterier.

 1. Klik på Steder på sidemenuen til venstre.
 2. Klik på navnet på den kampagne, som du vil redigere.
 3. Klik på det blå blyantikon.
 4. Angiv navnet på det sted, du vil målrette mod. Hvis du angiver et bynavn, skal du også tilføje landets navn. Det giver ingen mening at målrette mod Paris i Frankrig, hvis du prøver at sælge cowboyhatte til kunder i Paris i Texas.
 5. Klik på Gem for at tilføje stedet.

Prøv det nu

Angiv geografisk målretning for flere kampagner på én gang

Sådan angiver du geografisk målretning for flere kampagner samtidigt:

 1. Klik på Kampagner og derefter på Indstillinger på sidemenuen til venstre.
 2. Markér afkrydsningsfeltet ud for alle de kampagner, du vil ændre.
 3. Klik på rullemenuen Rediger, og vælg derefter Skift steder.
 4. Vælg, om du vil angive nye steder for de valgte kampagner eller føje flere steder til kampagnerne, i den dialogboks, der vises.
 5. Indtast et sted i tekstfeltet. Når du har valgt et sted, vises der yderligere tekstfelter, hvor du kan tilføje flere steder.
 6. Valgfrit: Vi anbefaler, at du klikker på Se forhåndsvisning for at se de stedrelaterede ændringer af dine kampagner.
 7. Klik på Anvend.

Tip!

På siden med kampagneindstillinger kan du klikke på filterikonet Filter for kun at få vist kampagner, der opfylder bestemte kriterier. Det kan gøre det lettere at foretage masseændringer af bestemte kampagner.

Sådan målretter du mod en radius omkring et sted

Sådan vælger du en radius

Når du målretter mod en radius, skal du være opmærksom på, at det muligvis medfører, at dine annoncer kun bliver vist periodisk eller slet ikke bliver vist, hvis du vælger en lille radius. Dette skyldes, at små mål muligvis ikke opfylder dine målretningskriterier. 

 1. Klik på Steder på sidemenuen til venstre. 
 2. Klik på navnet på den kampagne, du vil redigere.
 3. Klik på det blå blyantikon, og vælg Radius.
 4. Angiv adressen på det sted, du vil bruge som centrum for din radius, i søgefeltet. Angiv den radius, du vil målrette mod, og vælg en måleenhed på rullemenuen. 
 5. Tjek kortet for at sikre dig, at du målretter mod det rette område. Klik på Gem for at tilføje målgrupperadiussen, når du er klar.
 6. Klik på Gem.

Avanceret: Målretning mod flere steder på én gang

Google Ads giver dig mulighed for at tilføje en liste med op til 1.000 målrettede steder på én gang i stedet for at skulle tilføje hvert enkelt sted for sig. Vi tilbyder også værktøjer til masseredigering. Klik på en valgmulighed nedenfor for at få flere oplysninger.

Sådan tilføjer du flere geografiske mål på én gang
 1. Klik på Steder på sidemenuen til venstre.
 2. Klik på navnet på den kampagne, du vil redigere, og klik derefter på det blå blyantikon.
 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for "Tilføj flere steder".
 4. Indsæt eller indtast navnene på op til 1.000 steder, du vil målrette mod, i feltet (ét sted pr. linje), og sørg for at tilføje steder fra ét land ad gangen. Se listen over steder, der kan målrettes mod.
  • Hvis du vil målrette mod flere end 1.000 steder, kan du massetilføje målrettede steder flere gange. Hvis du f.eks. vil målrette mod 1.200 steder, kan du tilføje de første 1.000 målrettede steder. Derefter kan du tilføje de resterende 200 steder.
  • Hvis du vil målrette mod en by eller et postnummer, skal du sørge for også at inkludere landets eller statens fulde navn, f.eks. Oxford, England eller 94103, Californien.
 5. Hvis du vil begrænse resultaterne til ét land, skal du klikke på feltet under feltet til angivelse af steder og vælge det ønskede land.
 6. Klik på Søg.
 7. Vi viser alle de steder, der matcher din søgning, i oversigtspanelet. Gennemgå resultaterne, og klik derefter på Målret mod alle for at målrette mod alle de steder, der matcher din søgning, eller Ekskluder alle for at ekskludere alle de steder, der matcher din søgning. Hvis du vil målrette mod individuelle steder i oversigtspanelet, skal du klikke på Mål ud for det sted, du vil tilføje som et mål.
  • Hvis et eller flere af de målrettede steder, du søgte efter, ikke blev fundet, kan du finde dem i det felt, hvor du angav listen over steder.
  • Hvis du klikker på den grå knap med krydset (x), fjernes alle steder i oversigtspanelet, og de fjernes også fra dine allerede oprettede målrettede steder eller ekskluderede steder.
 8. Under "Målrettede steder" kan du se de målrettede steder, du lige har tilføjet.
 9. Klik på Gem.

Prøv det nu

Sådan målretter du mod flere steder på tværs af kampagner

Skabelon for data til geografisk målretning (download CSV)

Attribut Specifikation Eksempelværdier
Adresselinje 1 Den fuldstændige og nøjagtige postadresse for dit sted (maks. 80 tegn). Skolevej 14
Adresselinje 2 Dørbetegnelse, hvis det er relevant (maks. 80 tegn). B3
By Den by, stedet ligger i. Vanløse
Stat/region Den stat eller region, stedet ligger i. Californien
Postnummer Stedets postnummer. Hvis det begynder med nul, skal du sikre dig, at dit regneark ikke fjerne nullet som første ciffer. 2720
Land Landekoden. Du kan også bruge landekoden fra ISO 3166-1 alpha-2 USA

Brug tabellen over geografisk målretning til at finde alle de steder, du kan målrette mod, og finde ud af, hvordan de skal angives i din skabelon.

Andre muligheder med hensyn til masseredigering

Se begrænsninger med hensyn til geografiske mål for din kampagne.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet