Cílení reklam na geografické lokality

Geografické cílení v Google Ads umožňuje zobrazovat reklamy ve zvolených lokalitách, tj. v zemích, v oblastech v rámci určité země, v určité vzdálenosti kolem nějakého místa nebo ve skupinách lokalit, které mohou zahrnovat zajímavá místa nebo strukturované demografické údaje.

Geografické cílení vám pomůže zaměřit reklamy tak, aby vaší firmě získávaly ty pravé zákazníky. Ve výsledku vám pak může tento typ cílení zvýšit návratnost investic (ROI).

Poznámka: U kampaní s reklamami na hotely nelze v současnosti použít okruhové cílení.

Tento článek vysvětluje princip fungování geografického cílení a postupy jeho nastavení v účtu.

Upozornění
Geografické cílení je založeno na celé řadě signálů, například na uživatelově nastavení, zařízeních a jeho chování na naší platformě. Google se jeho prostřednictvím snaží s co největší přesností zobrazovat reklamy uživatelům, kteří vyhovují vámi nastaveným lokalitám. Protože se ale tyto signály různí, není vždy zaručena stoprocentní přesnost. Jako vždy byste měli sledovat metriky celkového výkonu, kontrolovat, zda nastavení splňují vaše výkonové cíle a podle potřeby je měnit.

Cílení na správné lokality pro vaše podnikání

Nechte si poradit s výběrem geografických cílů, které jsou pro vaše podnikání nejvhodnější.

Porovnání typů geografických cílů: země, oblasti v rámci země nebo okruh

Níže uvádíme další informace o jednotlivých úrovních geografického cílení a typech podnikání, kterým by mohly odpovídat.

Geografický cíl Popis Typy podnikání, pro které je nastavení vhodné Typy podnikání, pro které nastavení není vhodné
Země Cílení na jednu nebo několik zemí může být vhodné v případech, kdy poskytujete produkty nebo služby v takto rozsáhlých oblastech. Cílením na celé země také dosáhnete většího pokrytí, než kdybyste cílili na jednotlivá města nebo regiony v rámci zemí.
 • Firmy s celostátní působností
 • Online prodejci odesílající zboží do celého světa
 • Mezinárodní firmy, které prodávají zboží v několika zemích
Firmy, které neobsluhují všechny regiony nebo města. V takovém případě může být vhodné cílit spíš na jednotlivé regiony či města.
Oblasti v rámci země Pokud vaše firma nepokrývá všechny regiony či města nebo chcete inzerovat jen v určitých oblastech v zemi, můžete dát přednost přesnějšímu cílení. V závislosti na konkrétní zemi můžete cílit na regiony, města či PSČ.
 • Firmy, které obsluhují své okolí
 • Firmy, které nabízí zvláštní akci dostupnou ve vybraných oblastech
 • Firmy dodávající zboží do určitých regionů nebo měst
Firmy, které se snaží oslovit zákazníky ve většině regionů v zemi (jen s několika výjimkami, např. v celé ČR kromě Ostravska). V takovém případě může být lepší cílit na celou zemi a poté vyloučit ostatní oblasti.
Okruh kolem určitého místa Okruhové cílení (označované také jako okruh cílení nebo cílení na okruh) vám místo výběru jednotlivých měst, oblastí čí zemí umožní zobrazovat reklamy zákazníkům v určité vzdálenosti od vaší firmy.
 • Firmy, které dodávají ve zvoleném okruhu
 • Místní firmy, které mají rozhodující část zákazníků v určitém okruhu kolem své provozovny
Firmy, které chtějí oslovit pouze zákazníky v konkrétních městech, oblastech nebo zemi.
Tipy k výběru správných oblastí pro vaši firmu

Co zvážit při výběru geografických cílů:

 • Je třeba cílit na lokality, kde můžete získat zákazníky. Nemusí to nutně být oblast, kde vaše firma sídlí. Pokud například vlastníte e-shop, je vhodné cílit na všechny oblasti, kam dodáváte zboží, a nikoli jen na oblast, kde máte provozovnu.
 • Pokud cílíte na oblast, kde vaše firma nepůsobí, reklamy se vám při vyhledávání na webu Google.cz nezobrazí. Reklamu si však můžete vyhledat pomocí nástroje pro náhled a diagnostiku reklamy.
 • Při cílení na určitý malý okruh nebo velmi malou oblast se reklamy mohou zobrazovat pouze sporadicky nebo se nemusí zobrazovat vůbec. Cíle malých rozměrů totiž nemusí odpovídat našim kritériím cílení.
 • Doporučujeme také sladit nastavení jazykového a geografického cílení. Pokud například cílíte na česky hovořící uživatele v Česku, je nutné cílit také na češtinu a reklamy napsat v češtině.

Příklad

Adrian chce inzerovat svůj hotel ve Španělsku česky hovořícím zákazníkům žijícím v Česku. Zacílí své reklamy na Česko a reklamu napíše česky.

Nastavení geografického cílení

Po kliknutí na jednu z následujících možností se zobrazí pokyny k nastavení geografického cílení. Dostupné typy geografických cílů se liší podle země.

Doporučený čas na tento úkol: 5–7 minut

Poznámka: Služba Google Ads umožňuje cílit pouze na místa, která splňují limitní hodnoty související s ochranou soukromí, minimální velikost oblasti a minimální počet uživatelů. Pokud požadovaný geografický cíl tyto limity ochrany soukromí nedodržuje, nebudete na něj v prostředí Google Ads moci cílit.
Oslovování potenciálních zákazníků v rámci celé země
 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně.
 2. Klikněte na název kampaně, kterou chcete upravit.
 3. V nabídce stránek vlevo klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na rozbalovací šipku u možnosti Lokality.
 5. Zadejte název země, na kterou chcete cílit.
 6. Kliknutím na tlačítko Uložit lokalitu přidáte.
Oslovování potenciálních zákazníků v rámci různých oblastí jednotlivých zemí

Pokud vyberete malou oblast, mohou se reklamy zobrazovat jen sporadicky nebo se nemusí zobrazit vůbec. Cíle malých rozměrů totiž nemusí odpovídat našim kritériím cílení.

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Místa.
 2. Klikněte na název kampaně, kterou chcete upravit.
 3. Klikněte na modrou ikonu tužky.
 4. Zadejte název lokality, na kterou chcete cílit. Při zadávání názvu města uveďte také název země. Může se stát, že se stejnojmenné město nebo oblast bude vyskytovat v několika zemích.
 5. Kliknutím na tlačítko Uložit lokalitu přidáte.

Vyzkoušejte to hned

Nastavení geografického cílení pro více kampaní najednou

Postup nastavení geografického cílení pro více kampaní současně:

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Kampaně a pak na Nastavení.
 2. Zaškrtněte políčka u kampaní, které chcete změnit.
 3. Klikněte na rozbalovací nabídku Upravit a vyberte možnost Změnit lokality.
 4. V zobrazeném okně zvolte, zda chcete u vybraných kampaní nastavit lokality znovu od začátku, nebo do nich jen některé nové přidat.
 5. Pak do textového pole zadejte lokalitu. Až nějakou vyberete, zobrazí se další textová pole, do kterých můžete přidat další.
 6. Volitelné: Doporučujeme kliknout na tlačítko Náhled a podívat se, jak se lokality kampaní změní.
 7. Klikněte na Použít.

Tip

Na stránce s nastavením kampaně můžete po kliknutí na ikonu filtru Filtr zobrazit jen kampaně, které splňují určitá kritéria. Může to usnadnit provádění hromadných změn jen v určitých kampaních.

Cílení na publikum v určitém okruhu kolem místa

Výběr okruhu

Pří cílení na oblast v rámci určitého okruhu byste neměli zapomínat, že po nastavení malého poloměru dané oblasti se se vaše reklamy mohou zobrazovat jen sporadicky, případně vůbec. Cíle malých rozměrů totiž nemusí odpovídat kritériím cílení. 

 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Místa
 2. Klikněte na název kampaně, kterou chcete upravit.
 3. Klikněte na modrou ikonu tužky a vyberte možnost Poloměr.
 4. Do vyhledávacího pole zadejte adresu místa, které představuje střed cíleného okruhu. Zadejte požadovaný poloměr a v rozbalovací nabídce vyberte jednotky. 
 5. Na mapě zkontrolujte, jestli cílíte na správnou oblast. Pak už jen okruhové cílení přidejte kliknutím na tlačítko Uložit.
 6. Klikněte na Uložit.

Pokročilé: Hromadné cílení na více oblastí

Pokud chcete přidat více lokalit současně (maximálně 1 000), nemusíte je zadávat jednotlivě. Nabízíme i nástroje k provádění hromadných úprav. Další informace získáte po kliknutí na příslušnou možnost níže.

Hromadné přidání geografických cílů
 1. V nabídce stránek vlevo klikněte na Místa.
 2. Klikněte na název kampaně, kterou chcete upravit, a pak klikněte na modrou ikonu tužky.
 3. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Přidat více lokalit.
 4. Do textového pole pod ní pak můžete vložit nebo zadat názvy až 1000 lokalit, na které chcete cílit (jeden název na řádek). Nejdříve přidejte lokality z jedné země, pak z druhé atd. Prohlédněte si seznam lokalit, na které lze cílit.
  • Pokud chcete cílit na víc než 1000 lokalit, můžete hromadné přidání geografických cílů několikrát zopakovat. Pokud například chcete cílit na 1200 lokalit, přidejte prvních 1000 geografických cílů. Pak přidejte zbývajících 200.
  • Při cílení na město nebo PSČ je třeba uvést celý název země či státu, například Oxford, Anglie nebo 94103, Kalifornie.
 5. Pokud chcete výsledky omezit jen na jednu zemi, klikněte na políčko pod textovým polem a požadovanou zemi vyberte.
 6. Klikněte na tlačítko Vyhledávání.
 7. V kontrolní tabulce se zobrazí všechny oblasti, které zadanému dotazu odpovídají. Zkontrolujte výsledky a klikněte na tlačítko Cílit na vše. Tím nastavíte cílení na všechna místa, která vyhledávacímu dotazu odpovídají. Případně můžete kliknout i na tlačítko Vyloučit vše, kterým všechny nalezené výsledky vyloučíte. Pokud budete v kontrolní tabulce chtít cílit na jednotlivé oblasti, klikněte na tlačítko Cíl u oblasti, kterou chcete jako cíl přidat.
  • Pokud jste některé z hledaných geografických cílů nenašli, zůstanou v poli, do kterého jste lokality zadali.
  • Kliknutím na šedé tlačítko „x“ odstraníte všechny lokality z kontrolní tabulky i ze stávajících geografických cílů a vyloučených oblastí.
 8. Nově přidané lokality se zobrazí v části Cílené oblasti.
 9. Klikněte na Uložit.

Vyzkoušejte to hned

Jak cílit na více oblastí v různých kampaních

Šablona údajů geografického cílení (soubor CSV ke stažení)

Atribut Specifikace Příklady hodnot
1. řádek adresy Úplná a přesná adresa lokality (maximálně 80 znaků) 43 River Street
2. řádek adresy Číslo poštovní schránky, případně bytu (maximálně 80 znaků) B3
Město Město, kde se lokalita nachází San Francisco
Stát nebo provincie Stát nebo kraj, kde se lokalita nachází Kalifornie
PSČ Poštovní směrovací číslo lokality. Pokud číslo začíná nulou, dejte si pozor, aby váš tabulkový procesor při formátování čísel neumazával nuly na prvních pozicích. 94102
Země Kód země. Můžete rovněž použít kód země podle standardu ISO-3166-1 alpha-2. USA

tabulce s geografickým cílením najdete nejen všechny lokality, na které lze cílit, ale i pokyny, jak na ně odkazovat v šabloně.

Další možnosti provádění hromadných úprav

Podívejte se, jaká omezení platí pro geografické cíle kampaně.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory