Đo lường lưu lượng truy cập đến trang web của bạn

Nếu mục tiêu quảng cáo chính của bạn là tăng lưu lượng truy cập vào trang web, hãy thử tập trung tăng nhấp chuột và tỷ lệ nhấp (CTR). Bắt đầu bằng cách tạo văn bản quảng cáo tuyệt vời cùng với từ khóa mạnh mẽ để làm cho quảng cáo có mức độ liên quan cao và rất hấp dẫn với khách hàng của bạn, sau đó theo dõi chặt chẽ số nhấp chuột, CTR, từ khóa và cụm từ tìm kiếm của bạn.

Tại sao phải lo lắng về mối quan hệ giữa văn bản quảng cáo và từ khóa? Hãy nghĩ về chiếc xuồng và mái chèo cũng như cách chúng làm việc cùng nhau để đi đến điểm đích. Từ khóa tốt có thể đưa quảng cáo được kết nối chặt chẽ đến đúng khách hàng, đẩy mạnh số nhấp chuột và CTR của bạn.

Trong Google Ads, bạn cũng có thể tạo một chiến dịch sử dụng mục tiêu lưu lượng truy cập trang web đề xuất các cài đặt và tính năng để giúp bạn thúc đẩy khách hàng quan tâm truy cập vào trang web của mình. Bằng cách sử dụng mục tiêu chiến dịch này, bạn có thể xây dựng danh sách khách truy cập trang web để sau này có thể kết nối lại. Tìm hiểu thêm trong bài viết giới thiệu về mục tiêu trong trải nghiệm Google Ads mới

Nội dung đánh giá

Dưới đây là một số điều quan trọng mà bạn có thể đo lường để giúp bạn theo dõi và cải thiện chiến dịch được tập trung vào lưu lượng truy cập:

 • Số lần nhấp chuột và tỷ lệ nhấp (CTR): Hai chỉ số này giúp bạn hiểu có bao nhiêu người nhận thấy quảng cáo đủ hấp dẫn để thực sự nhấp vào quảng cáo và truy cập vào trang web của bạn. Bạn có thể đo lường số nhấp chuột và CTR ở tất cả các cấp trong tài khoản của mình. Ví dụ: bạn có thể xem số lượng nhấp chuột mà toàn bộ chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo nhận được hay bạn có thể xem số lượng nhấp chuột mà các từ khóa riêng lẻ đã tạo sau khi kích hoạt quảng cáo của bạn. Trên Mạng tìm kiếm, CTR tốt thường được coi là 1% hoặc cao hơn.
 • Từ khóa: Theo dõi chặt chẽ hiệu suất từ khóa với các chiến lược sau:
  • Cập nhật danh sách từ khóa của bạn thường xuyên. Tạm dừng hoặc loại bỏ những từ hoạt động không hiệu quả cho bạn (ví dụ: nếu chúng có CTR thấp hơn 1% hoặc Điểm chất lượng) thấp và thêm các từ mới. Tìm hiểu cách Đo lường hiệu suất từ khóa trên Mạng tìm kiếm.
  • Sử dụng 4 tùy chọn đối sánh từ khóa để giúp kiểm soát những người có thể nhìn thấy quảng cáo của bạn. Với một số tùy chọn, bạn sẽ nhận được nhiều hiển thị, nhấp chuột và chuyển đổi hơn cho quảng cáo. Với các tùy chọn khác, bạn sẽ nhận được ít hiển thị hơn và nhắm mục tiêu hẹp hơn.
  • Để có cái nhìn toàn diện về chất lượng từ khóa, hãy chạy chẩn đoán từ khóa. Chẩn đoán từ khóa cung cấp cho bạn thông tin về Điểm chất lượng của từ khóa và cho biết các từ khóa đó có kích hoạt quảng cáo của bạn hay không. Điểm chất lượng từ 5 trở lên thường được xem là tốt.
 • Cụm từ tìm kiếm: Khi bạn sử dụng từ khóa đối sánh rộng (cài đặt mặc định), quảng cáo của bạn có thể xuất hiện khi có ai đó tìm kiếm biến thể của từ khóa, như cụm từ tương tự hoặc từ có liên quan. Để xem danh sách các tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo của bạn, hãy sử dụng Báo cáo cụm từ tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng báo cáo này để nhận dạng các cụm từ có liên quan đang hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn và sau đó thêm chúng dưới dạng từ khóa mới. Hoặc, nếu bất kỳ từ khóa nào không có liên quan đến doanh nghiệp của mình, bạn có thể thêm chúng làm từ khóa phủ định để chúng không kích hoạt quảng cáo của bạn.

  • Ví dụ: nếu chiến dịch của bạn có từ khóa đối sánh rộng máy ảnh kỹ thuật số, báo cáo có thể cho thấy rằng quảng cáo của bạn đã xuất hiện cho truy vấn tìm kiếm "máy ảnh kỹ thuật số ở Luân Đôn". Nếu doanh nghiệp của bạn bán cho những người ở Luân Đôn, bạn có thể thêm cụm từ này làm từ khóa trong tài khoản của mình. Nếu không phục vụ khách hàng ở Luân Đôn, bạn có thể thêm Luân Đôn làm từ khóa phủ định để đảm bảo quảng cáo của bạn ngừng xuất hiện cho tìm kiếm đó. Bằng cách thêm các cụm từ tìm kiếm không có liên quan dưới dạng từ khóa phủ định, bạn có thể giúp cải thiện tỷ lệ nhấp của mình.

Mẹo

Nếu từ khóa được đánh dấu là "Đã thêm" trong Báo cáo cụm từ tìm kiếm, có nghĩa là bạn đã có cụm từ tìm kiếm chính xác đó trong danh sách từ khóa của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố