Giới thiệu về báo cáo phân bổ

Khi đã thiết lập theo dõi chuyển đổi, bạn sẽ có quyền truy cập vào tập báo cáo hữu ích về chuyển đổi của mình (những hành động quan trọng mà khách hàng thực hiện trên trang web của bạn, chẳng hạn như mua hàng hoặc đăng ký email).

Báo cáo Thuộc tính hiển thị cho bạn những đường dẫn mà khách hàng sử dụng để hoàn thành một chuyển đổi và quy chuyển đổi cho các quảng cáo, lần nhấp và yếu tố khác trên đường dẫn.

Báo cáo phân bổ có thể cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về đường dẫn đưa mọi người đến chuyển đổi cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể xem liệu một số từ khóa nhất định có hỗ trợ chuyển đổi cuối cùng đã xảy ra thông qua các từ khóa khác không. Điều này giúp bạn hiểu rõ hơn về đường dẫn chuyển đổi của khách hàng tiềm năng của mình thay vì chỉ xem xét từ khóa được nhấp cuối cùng.

Chúng tôi sẽ cho bạn biết nơi để tìm các báo cáo Thuộc tính và các báo cáo đó có thể cung cấp những thông tin gì dưới đây.

Mẹo

Nếu quản lý nhiều tài khoản Google Ads bằng một tài khoản người quản lý (MCC), bạn có thể sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản. Nếu bạn đang sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi nhiều tài khoản, hãy sử dụng Báo cáo phân bổ trong tài khoản người quản lý (MCC). Khi đó, bạn sẽ có thể thấy đường dẫn chuyển đổi của khách hàng trên nhiều tài khoản Google Ads trong báo cáo Phân bổ.

Lưu ý

Bạn chỉ có thể sử dụng báo cáo Phân bổ cho các quảng cáo trên Mạng tìm kiếm chứ không thể sử dụng dụng cho các lượt chuyển đổi trong ứng dụng và lượt chuyển đổi tại cửa hàng. Chỉ có báo cáo "Hoạt động trên nhiều thiết bị" mới bao gồm các lượt chuyển đổi thiết bị chéo.

Giới thệu về báo cáo

Báo cáo phân bổ giúp bạn hiểu các khía cạnh khác nhau của dữ liệu chuyển đổi.

Cách tìm báo cáo phân bổ:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở phía trên bên phải.
 3. Chọn Phân bổ tìm kiếm trong mục "Đo lường".

Báo cáo “Tổng quan về phân bổ”

Báo cáo tổng quan cung cấp cho bạn một chế độ xem cấp cao của các đường dẫn chuyển đổi. Báo cáo này không chỉ cho bạn biết số lần chuyển đổi bạn nhận được mà còn trung bình số ngày, số lần nhấp vào quảng cáo và số lần hiển thị quảng cáo người dùng đã sử dụng để chuyển đổi. Điều này cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về độ dài của đường dẫn chuyển đổi của bạn.

Trên trang "Tổng quan", bạn có thể sử dụng khoảng thời gian lịch sử để xem lại các lượt chuyển đổi đã xảy ra trong vòng 30, 60 hoặc 90 ngày qua. Chức năng này khác với tùy chọn cài đặt thời lượng chuyển đổi, được sử dụng để xác định thời điểm một lần nhấp được ghi lại là một lượt chuyển đổi.

Tìm hiểu thêm về thời lượng chuyển đổi

Báo cáo “Lượt chuyển đổi”

Nếu bạn đã xác định nhiều hành động chuyển đổi, báo cáo Chuyển đổi hàng đầu cho bạn biết số lần chuyển đổi mà bạn nhận được cho mỗi hành động chuyển đổi.

Báo cáo Chuyển đổi được hỗ trợ cho thấy số lần chuyển đổi quảng cáo của bạn đã hỗ trợ.

Thông thường, nhấp chuột cuối cùng trước khi chuyển đổi nhận được tất cả tín dụng. Nhưng đồng thời, các lần nhấp và hiển thị khác có thể hướng khách hàng của bạn tới chuyển đổi đó.  Hai con số này có thể giúp bạn thấy bức tranh đầy đủ hơn:

 • Chuyển đổi được nhấp chuột hỗ trợ: Tất cả chuyển đổi được nhấp chuột hỗ trợ—ngoại trừ nhấp chuột cuối cùng—cho mỗi từ khóa.
 • Chuyển đổi được hiển thị hỗ trợ: Chuyển đổi được hiển thị hỗ trợ trước nhấp chuột cuối cùng. Báo cáo này cho bạn biết có bao nhiêu chuyển đổi được mỗi từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch hỗ trợ bằng một lần hiển thị.

Báo cáo này là một tài nguyên hữu ích để nhanh chóng xác định những từ khóa nào giúp tạo nhiều chuyển đổi. Bạn có thể thấy rằng một số từ khóa là nhấp chuột cuối cùng cho rất ít chuyển đổi, nhưng thực ra lại hỗ trợ nhiều chuyển đổi. Trong những trường hợp đó, bạn có thể chọn thử tăng cường đầu tư cho các từ khóa này để xem liệu bạn có thể thúc đẩy nhiều lượt chuyển đổi hơn cho doanh nghiệp hay không.

Báo cáo “Hoạt động trên nhiều thiết bị”

Các báo cáo Thiết bị, Thiết bị hỗ trợĐường dẫn thiết bị không chỉ cho bạn thấy thời điểm khách hàng tương tác với nhiều quảng cáo trước khi hoàn thành chuyển đổi mà còn thời điểm họ làm như vậy trên nhiều thiết bị. Điều này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết có giá trị về cách khách hàng của mình sử dụng các thiết bị khác nhau trên đường dẫn tới chuyển đổi của họ. Để biết thêm thông tin, xem Giới thiệu về phân bổ trên nhiều thiết bị.

Báo cáo “Đường dẫn”

Đường dẫn hàng đầu hiển thị cho bạn các đường dẫn phổ biến nhất khách hàng của bạn sử dụng để hoàn thành chuyển đổi. Đường dẫn hàng đầu cung cấp thông tin này dựa trên các quảng cáo đã được hiển thị hoặc được nhấp hoặc cả hai trước khi chuyển đổi xảy ra. Trong báo cáo này, bạn có thể xem các báo cáo cụ thể hơn bằng cách chọn tùy chọn từ menu thả xuống. 

 • Đường dẫn nhóm quảng cáo (Lần nhấp), Đường dẫn chiến dịch (Lần nhấp)Đường dẫn từ khóa (Lần nhấp) hiển thị chuỗi nhấp chuột khách hàng đã thực hiện trước khi hoàn thành chuyển đổi và tần suất chuỗi đó xảy ra.
 • Đường dẫn nhóm quảng cáo (Lần hiển thị), Đường dẫn chiến dịch (Lần hiển thị)Đường dẫn từ khóa (Lần hiển thị) cho biết chuỗi hiển thị mà khách hàng đã xem trước khi hoàn tất chuyển đổi. Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, báo cáo này được cắt giảm với tần suất 10 chuyển đổi trở xuống.
 • Báo cáo Đường dẫn chuyển tiếp (cho lần nhấp cũng như lần hiển thị và ở cấp từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch) cũng hiển thị đường dẫn nhưng đồng thời thu gọn bất kỳ từ khóa nào đã được lặp lại. Điều này rất hữu ích để xem các đường dẫn chuyển đổi bao gồm các từ khóa khác nhau, và cách khách hàng chuyển giữa các từ khóa.

Độ dài đường dẫn cung cấp cho bạn một cái nhìn cấp cao về các bước mà khách hàng của bạn đã thực hiện hoặc trang họ xem trong quá trình hoàn thành chuyển đổi.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Độ dài đường dẫn để xem xét lần nhấp. Ví dụ: nếu bạn thấy rằng hầu hết chuyển đổi xảy ra sau nhiều lần nhấp, có nghĩa là có thể có một số cơ hội để tinh chỉnh các từ khóa và quảng cáo của bạn. Lưu ý rằng báo cáo này chỉ phản ánh các từ khóa và quảng cáo trong tài khoản của bạn, đó là lý do tại sao bạn thấy những đường dẫn nhấp chuột này có vẻ ngắn hơn bạn nghĩ.

Bạn cũng có thể sử dụng báo cáo Độ dài đường dẫn để xem xét hiển thị. Ví dụ: bạn có thể thấy hầu hết chuyển đổi xảy ra sau khi khách hàng tìm kiếm nhiều lần hoặc lần đầu tiên họ nhìn thấy quảng cáo của bạn.

Báo cáo Trễ thời gian cho bạn biết lượng thời gian khách hàng cần có để hoàn thành chuyển đổi sau các sự kiện sau:

 • Lần hiển thị đầu tiên của quảng cáo trên Mạng tìm kiếm
 • Lần nhấp đầu tiên của họ vào trang web của bạn
 • Nhấp chuột cuối cùng của họ vào trang web của bạn

Báo cáo “Phân tích lần nhấp”

Phân tích nhấp chuột đầu tiên là một cách tốt để tìm những từ khóa nào giới thiệu khách hàng đến trang web của bạn, trong khi Phân tích nhấp chuột cuối cùng giúp bạn xem những gì đã hoàn thành chuyển đổi. Hãy nghĩ đây là các nhân viên bán hàng khác nhau trong cửa hàng bách hóa: một nhân viên bán hàng có thể là người đầu tiên nói chuyện với khách hàng, trong khi một nhân viên bán hàng khác kết thúc giao dịch.

Báo cáo Mô hình phân bổ

Một mô hình phân bổ là quy tắc hoặc tập hợp các quy tắc, xác định cách thức tín dụng cho các chuyển đổi được chỉ định cho các bước trên đường dẫn chuyển đổi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về báo cáo mô hình phân bổ và cách sử dụng mô hình phân bổ trong Giới thiệu về mô hình phân bổ.

Thuật ngữ Phân bổ

Nhìn chung, có rất nhiều dữ liệu và thông tin tuyệt vời để thu thập từ tài khoản Google Ads của bạn. Bởi vì có thể mất một khoảng thời gian để nhớ tất cả dữ liệu và thông tin đó nên hãy sử dụng danh sách dưới đây để có bản tóm tắt về các thuật ngữ chúng tôi đã đề cập ở đây.

 • Số nhấp chuột quảng cáo trên mỗi chuyển đổi: Tổng số nhấp chuột quảng cáo trên đường dẫn chuyển đổi chia cho số lần chuyển đổi.
 • Số lần hiển thị quảng cáo trên mỗi chuyển đổi: Tổng số lần hiển thị quảng cáo trên đường dẫn chuyển đổi chia cho số lần chuyển đổi.
 • Chuyển đổi được hỗ trợ: Số lần chuyển đổi được một chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể hỗ trợ. Chuyển đổi được hỗ trợ không bao gồm chuyển đổi nhấp chuột cuối cùng.
 • Thuộc tính: Chỉ định giá trị cho các tương tác khác nhau trên đường dẫn chuyển đổi của một khách hàng.
 • Nhấp chuột cuối cùng: Bất kỳ nhấp chuột quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm nào đã xảy ra ngay trước khi chuyển đổi.
 • Chuyển đổi nhấp chuột cuối cùng: Số lần chuyển đổi có chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể ngay trước nhấp chuột quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm.
 • Độ dài đường dẫn (số lần hiển thị): Tổng số lần hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm trước chuyển đổi. Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm có thể được nhấp hoặc không được nhấp.
 • Độ dài đường dẫn (số nhấp chuột): Tổng số nhấp chuột quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm, bao gồm cả "nhấp chuột cuối cùng" trước chuyển đổi.
 • Trễ thời gian (từ lần hiển thị đầu tiên): Tổng thời gian kể từ khi người xem xem một trong các quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn lần đầu tiên (đã nhấp hoặc không nhấp vào) cho đến khi chuyển đổi.
 • Trễ thời gian (từ nhấp chuột đầu tiên): Tổng thời gian từ khi người dùng nhấp vào một trong các quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm của bạn lần đầu tiên cho đến khi chuyển đổi.
 • Trễ thời gian (từ lần nhấp cuối cùng): Tổng thời gian từ khi "lần nhấp cuối cùng" xảy ra, cho đến khi chuyển đổi. Có thể có thời gian trễ đáng kể từ lần nhấp cuối cùng, do Google Ads sẽ tính một lượt chuyển đổi xảy ra sau lần nhấp cuối cùng trong thời lượng chuyển đổi của bạn.
 • Đường dẫn hàng đầu (lần nhấp): Mô tả trình tự các lần nhấp lên quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm dẫn đến lượt chuyển đổi. Có thể ở cấp từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch.
 • Đường dẫn hàng đầu (hiển thị): Mô tả chuỗi hiển thị quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm dẫn đến chuyển đổi. Có thể ở cấp từ khóa, nhóm quảng cáo và chiến dịch.
 • Đường dẫn hàng đầu (nhấp chuột, chỉ chuyển đổi): Thu gọn "nhấp chuột lặp lại" liên tiếp trên đường dẫn chuyển đổi.
 • Đường dẫn hàng đầu (hiển thị, chỉ chuyển đổi): Thu gọn "hiển thị lặp lại" liên tiếp trên đường dẫn chuyển đổi.

Hướng dẫn

Cách tìm báo cáo phân bổ của bạn

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở phía trên bên phải.
 2. Chọn Phân bổ tìm kiếm trong mục "Đo lường".

Cách thêm dữ liệu phân bổ vào bảng trên trang Chiến dịch của bạn

 1. Trong menu trang, hãy chọn Chiến dịch.
 2. Sử dụng biểu tượng bộ lọc Bộ lọc để chọn dữ liệu bạn muốn đưa vào.
Lưu ý: Không phải tất cả chỉ số phân bổ đều có sẵn từ trang Chiến dịch. Tìm hiểu thêm về mô hình phân bổ trong các cột báo cáo của bạn 

Liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố