Raporty atrybucji – informacje

Gdy skonfigurujesz śledzenie konwersji, uzyskasz dostęp do przydatnego zestawu raportów o konwersjach (czyli pożądanych działaniach klientów w witrynie, takich jak zakupy czy rejestracja adresu e-mail).

Raporty atrybucji wskazują najczęstsze ścieżki prowadzące klientów do konwersji oraz przypisują konwersję do poszczególnych reklam, kliknięć i innych czynników.

Raporty atrybucji zawierają szczegółowe informacje o ścieżkach, które prowadzą użytkowników do konwersji w przypadku Twojej firmy. Możesz sprawdzić, czy konwersje, które miały miejsce dzięki danym słowom kluczowym, były wspomagane przez inne słowa kluczowe. Pozwala to poznać ścieżki konwersji potencjalnych klientów lepiej niż samo sprawdzenie, jakie słowo kluczowe było kliknięte jako ostatnie.

Poniżej opisujemy, gdzie znajdują się i co zawierają raporty atrybucji.

Wskazówka

Jeśli zarządzasz wieloma kontami Google Ads na koncie menedżera (MCK), możesz korzystać ze śledzenia konwersji dla wielu kont. Jeśli korzystasz ze śledzenia konwersji dla wielu kont, użyj raportów atrybucji na koncie menedżera (MCK). Dzięki temu w raportach atrybucji będą widoczne ścieżki konwersji klientów dla wielu kont Google Ads.

Uwaga

Raporty atrybucji są dostępne tylko dla reklam w sieci wyszukiwania, nie są natomiast dostępne dla konwersji w aplikacji i sklepie tradycyjnym. Tylko raporty „Aktywność na różnych urządzeniach” uwzględniają konwersje na różnych urządzeniach.

Informacje o raportach

Raporty atrybucji pomogą Ci zrozumieć różne aspekty danych o konwersjach.

Jak znaleźć raporty atrybucji:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Atrybucja w wyszukiwarce.

Raport „Atrybucja ogółem”

Ten raport daje Ci ogólny wgląd w ścieżki konwersji. Dowiesz się z niego nie tylko, ile było konwersji, ale też ile średnio dni, kliknięć i wyświetleń reklam potrzebowali użytkownicy, by zrealizować konwersję. Są to cenne informacje o długości ścieżek konwersji.

Na stronie „Przegląd” możesz sprawdzić w oknie historii, ile konwersji miało miejsce w ciągu ostatnich 30, 60 lub 90 dni. Ta funkcja różni się od ustawienia okna konwersji, które służy do określania, kiedy kliknięcie jest rejestrowane jako konwersja.

Więcej informacji o oknach konwersji

Raporty „Konwersje”

Jeśli masz zdefiniowanych wiele działań powodujących konwersje, z raportu Najważniejsze konwersje dowiesz się, ile konwersji uzyskujesz dzięki poszczególnym działaniom.

W raporcie Konwersje wspomagane widoczna jest liczba konwersji wspomaganych przez Twoje reklamy.

Często wszystkie zasługi przypisuje się „ostatniemu kliknięciu”, które poprzedza konwersję. Do konwersji mogły jednak prowadzić klientów także wcześniejsze kliknięcia i wyświetlenia reklam.  Aby przekonać się, czy tak było, warto przyjrzeć się dwóm pozycjom:

 • Konwersje wspomagane kliknięciami: wszystkie konwersje, które były wspomagane kliknięciami (z pominięciem ostatniego kliknięcia) w odniesieniu do poszczególnych słów kluczowych.
 • Konwersje wspomagane wyświetleniami: konwersje wspomagane wyświetleniami przed ostatnim kliknięciem. Ten raport pozwala sprawdzić, ile konwersji było wspomaganych wyświetleniami każdego słowa kluczowego, każdej grupy reklam lub kampanii.

Ten raport pozwala szybko zidentyfikować słowa kluczowe przynoszące najwięcej konwersji. Może się okazać, że niektóre z Twoich słów kluczowych rzadko odpowiadają za ostatnie kliknięcia prowadzące do konwersji, ale wiele konwersji było przez nie wspomaganych. Warto zwiększyć nakłady na takie słowa kluczowe i po pewnym czasie sprawdzić, czy przynoszą Twojej firmie więcej konwersji.

Raporty „Aktywność na różnych urządzeniach”

Z raportów Urządzenia, Urządzenia wspomagające i Ścieżki urządzeń możesz się dowiedzieć nie tylko, czy przed realizacją konwersji klienci mieli do czynienia z wieloma reklamami, ale również czy miało to miejsce na wielu urządzeniach. Zyskujesz dzięki temu cenny wgląd w sposób korzystania przez nich z różnych urządzeń na drodze do konwersji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Atrybucja na różnych urządzeniach – informacje.

Raporty „Ścieżki”

Raport Najważniejsze ścieżki wskazuje najczęstsze ścieżki, jakimi klienci docierają do danej strony konwersji. Podaje informacje na podstawie reklam wyświetlonych lub klikniętych przed realizacją konwersji. W raporcie tym możesz uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych raportów, wybierając opcje w menu. 

 • Raporty Ścieżka grupy reklam (kliknięcia), Ścieżka kampanii (kliknięcia) i Ścieżka słowa kluczowego (kliknięcia) podają sekwencję kliknięć wykonywanych przez klientów przed realizacją konwersji oraz częstotliwość występowania tej sekwencji.
 • Ścieżka grupy reklam (wyświetlenia), Ścieżka kampanii (wyświetlenia) i Ścieżka słowa kluczowego (wyświetlenia) podają sekwencję wyświetleń obserwowanych przez klientów przed realizacją konwersji. Aby chronić prywatność użytkowników, raport zawiera tylko wyniki dla ponad 10 konwersji.
 • Raporty ścieżek przejścia (dla kliknięć i wyświetleń oraz na poziomie słów kluczowych, grup reklam i kampanii) również zawierają ścieżki, ale nie wyświetlają powtarzających się słów kluczowych. Jest to przydatne, gdy chcesz zobaczyć ścieżki konwersji zawierające różne słowa kluczowe i przeanalizować wzorce przechodzenia klientów między słowami kluczowymi.

Raport Długość ścieżki zapewnia ogólny wgląd w to, jakie czynności podejmują klienci i jakie strony odwiedzają na drodze do konwersji.

Raport Długość ścieżki może służyć do analizy kliknięć. Jeśli na przykład do większości konwersji dochodzi po wielu kliknięciach, oznacza to, że można poprawić słowa kluczowe i reklamy. Pamiętaj, że ten raport obejmuje tylko słowa kluczowe i reklamy na Twoim koncie, więc przedstawiane w nim ścieżki mogą wydawać Ci się krótsze od oczekiwanych.

Raport Długość ścieżki pozwala również przyjrzeć się wyświetleniom. Można w nim np. sprawdzić, czy większość konwersji występuje po wielokrotnym wyszukiwaniu przez klienta, czy już po pierwszym wyświetleniu reklamy.

Raport Upływ czasu podaje, ile czasu zajmuje klientowi zrealizowanie konwersji po następujących zdarzeniach:

 • pierwszym wyświetleniu Twojej reklamy w sieci wyszukiwania,
 • pierwszym kliknięciu w Twojej witrynie,
 • ostatnim kliknięciu w Twojej witrynie.

Raporty „Analiza kliknięć”

Raport Analiza pierwszego kliknięcia wskazuje, które słowa kluczowe przyciągają uwagę klientów do Twojej strony, a raport Analiza ostatniego kliknięcia – co spowodowało realizację ostatecznej konwersji. Kliknięcia te są niczym dwaj sprzedawcy w sklepie wielobranżowym: jeden jest osobą, która jako pierwsza rozmawia z klientem, a drugi finalizuje transakcję.

Raport Modelowanie atrybucji

Model atrybucji jest regułą albo zbiorem reguł, które określają metodę przypisywania udziału w konwersji do kroków na ścieżkach konwersji. Więcej o raporcie Modelowanie atrybucji i o korzystaniu z różnych modeli dowiesz się z artykułu Informacje o modelach atrybucji.

Terminologia związana z atrybucją

Na koncie Google Ads można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji i danych. Zapamiętanie ich wszystkich może trochę potrwać, więc potraktuj poniższą listę jako „ściągawkę” z terminów, którymi się tu posłużyliśmy.

 • Kliknięcia reklamy na konwersję: łączna liczba kliknięć reklamy na ścieżkach konwersji podzielona przez liczbę konwersji.
 • Wyświetlenia reklamy na konwersję: łączna liczba wyświetleń reklamy na ścieżkach konwersji podzielona przez liczbę konwersji.
 • Wspomagane konwersje: liczba konwersji wspomaganych przez daną kampanię, grupę reklam lub słowo kluczowe. Nie obejmuje konwersji z ostatniego kliknięcia.
 • Atrybucja: przypisywanie wartości do różnych interakcji na ścieżce konwersji klienta.
 • Ostatnie kliknięcia: dowolne kliknięcie reklamy w wyszukiwarce bezpośrednio poprzedzające konwersję.
 • Konwersje z ostatniego kliknięcia: liczba konwersji, dla których określona kampania, grupa reklam lub słowo kluczowe bezpośrednio poprzedzały kliknięcie reklamy w wyszukiwarce.
 • Długość ścieżki (wyświetlenia): łączna liczba wyświetleń reklamy w wyszukiwarce poprzedzających konwersję. Nie ma znaczenia, czy reklama została kliknięta.
 • Długość ścieżki (kliknięcia): łączna liczba kliknięć reklamy w wyszukiwarce (w tym „ostatnie kliknięcie”) poprzedzających konwersję.
 • Upływ czasu (od pierwszego wyświetlenia): łączny czas od pierwszego wyświetlenia użytkownikowi jednej z Twoich reklam w wyszukiwarce (klikniętej lub nie) aż do konwersji.
 • Upływ czasu (od pierwszego kliknięcia): łączny czas od pierwszego kliknięcia jednej z Twoich reklam w wyszukiwarce aż do konwersji.
 • Upływ czasu (od ostatniego kliknięcia): łączny czas od „ostatniego kliknięcia” do konwersji. Upływ czasu od ostatniego kliknięcia może być znaczny, bo Google Ads rejestruje konwersje zrealizowane w ramach okna konwersji.
 • Najważniejsze ścieżki (kliknięcia): opis sekwencji kliknięć reklamy w wyszukiwarce prowadzących do konwersji. Może być generowany na poziomie słowa kluczowego, grupy reklam lub kampanii.
 • Najważniejsze ścieżki (wyświetlenia): opis sekwencji wyświetleń reklamy w wyszukiwarce prowadzących do konwersji. Może być generowany na poziomie słowa kluczowego, grupy reklam lub kampanii.
 • Najważniejsze ścieżki (kliknięcia, tylko przejście): scala następujące po sobie „powtórzone kliknięcia” na ścieżce konwersji.
 • Najważniejsze ścieżki (wyświetlenia, tylko przejście): scala następujące po sobie „powtórzone wyświetlenia” na ścieżce konwersji.

Instrukcje

Znajdowanie raportów atrybucji

 1. Kliknij ikonę narzędzia  w prawym górnym rogu.
 2. W obszarze „Pomiar skuteczności” wybierz Atrybucja w wyszukiwarce.

Dodawanie danych o atrybucji do tabel na stronie Kampanie

 1. W menu wybierz Kampanie.
 2. Korzystając z ikony filtrowania Filtr, wybierz dane, które chcesz dodać.
Uwaga: nie wszystkie dane o atrybucji są dostępne na stronie Kampanie. Dowiedz się więcej o modelach atrybucji w kolumnach raportowania 

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem