Om attribusjonsrapporter

Når du har konfigurert konverteringssporing, har du tilgang til et praktisk sett med rapporter om konverteringene dine (de viktigste handlingene kundene utfører på nettstedet ditt, f.eks. å kjøpe noe eller registrere seg for å motta e-poster).

I attribusjonsrapportene ser du banene som kundene følger for å fullføre en konvertering, og konverteringene blir tilskrevet ulike annonser, klikk og faktorer underveis.

Attribusjonsrapportene kan gi deg detaljert informasjon om banene som leder folk til konverteringer for bedriften din. Du kan se om bestemte søkeord assisterte konverteringer som til slutt fant sted gjennom andre søkeord. I motsetning til å bare se på det siste søkeordet som ble klikket på, gir dette deg en bedre forståelse av de potensielle kundenes konverteringsbaner.

Nedenfor finner du informasjon om hvor du finner attribusjonsrapportene, og hva de inneholder.

Tips

Hvis du administrerer flere Google Ads-kontoer via en managerkonto (MCC), kan du bruke konverteringssporing via flere kontoer. Hvis du bruker konverteringssporing via flere kontoer, kan du bruke attribusjonsrapportene i managerkontoen. Da kan du se kundenes konverteringstrakter for flere Google Ads-kontoer i attribusjonsrapportene dine.

Merk

Attribusjonsrapportene er bare tilgjengelige for annonser i Søkenettverket. De er ikke tilgjengelige for konverteringer i apper og i butikker. Det er bare «Aktivitet via flere enheter»-rapportene som omfatter konverteringer via flere enheter.

Om rapportene

Med attribusjonsrapporter blir det enklere å forstå ulike aspekter ved konverteringsdataene dine.

Sånn finner du attribusjonsrapporter:

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre.
 3. Velg Attribusjon for søk under Måling.

Attribusjonsoversikt-rapporten

I oversiktsrapporten får du en overordnet visning av konverteringsbanene dine. Du får ikke bare vite hvor mange konverteringer du har mottatt, men også hvor mange dager, annonseklikk og annonsevisninger det i gjennomsnitt tok brukerne dine å konvertere. Dette er verdifull informasjon om lengden på konverteringstraktene dine.

I loggvinduet på «Oversikt»-siden kan du se tilbake på konverteringene som har skjedd de siste 30, 60 eller 90 dagene. Denne funksjonaliteten er noe annet enn innstillingen for konverteringsvinduet, som brukes til å avgjøre når klikk blir registrert som konverteringer.

Finn ut mer om konverteringsvinduer

«Konverteringer»-rapportene

Hvis du har flere definerte konverteringshandlinger, kan du i Toppkonverteringer-rapporten se hvor mange konverteringer du har mottatt for hver konverteringshandling.

I Assisterte konverteringer-rapporten kan du se antallet konverteringer som ble assistert gjennom annonseringen din.

Ofte får det siste klikket før en konvertering all æren. Andre klikk og visninger underveis kan imidlertid ha ledet kundene frem mot den aktuelle konverteringen.  To tall kan hjelpe deg med å se dette mer fullstendige bildet:

 • Klikkassisterte konverteringer: Alle konverteringene som ble assistert av klikk – med unntak av det siste klikket – for hvert søkeord.
 • Visningsassisterte konverteringer: Konverteringene som ble assistert av visninger før det siste klikket. I denne rapporten kan du se hvor mange konverteringer der de enkelte søkeordene, annonsegruppene eller kampanjene bidro med en visning.

Med denne rapporten kan du raskt finne ut hvilke søkeord som bidrar til flest konverteringer. Det kan vise seg at søkeord som er siste klikk for kun en håndfull konverteringer, assisterer i overraskende mange konverteringer. I slike tilfeller kan du velge å øke investeringen i disse søkeordene for å se om du kan oppnå flere konverteringer.

Rapporter om aktivitet via flere enheter

I rapportene Enheter, Assistanseenheter og Baner til enheter kan du ikke bare se når kunder har samhandlet med flere annonser før de fullførte en konvertering, men også hvorvidt de gjorde dette via flere enheter. Dette gir deg verdifull innsikt i hvordan kundene dine bruker ulike enheter på veien mot konvertering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Om attribusjon via flere enheter.

«Baner»-rapportene

Toppbaner viser de vanligste banene kundene følger frem til en konvertering. Denne informasjonen er basert på annonsene som ble vist eller klikket på, eller begge deler, før en konvertering inntraff. Denne rapporten er inndelt i mer spesifikke rapporter som du får tilgang til ved å velge alternativer fra rullegardinmenyen. 

 • Annonsegruppebane (klikk), Kampanjebane (klikk) og Søkeordbane (klikk) viser sekvensen av kundens klikk før vedkommende fullførte en konvertering, og hvor ofte denne sekvensen inntraff.
 • Annonsegruppebane (visninger), Kampanjebane (visninger) og Søkeordbane (visninger) viser sekvensen av visninger kundene så før de fullførte en konvertering. Av hensyn til personvernet blir denne rapporten avkuttet hvis antallet konverteringer er ti eller færre.
 • Bane for overføring-rapporter (for klikk og visninger samt på søkeord-, annonsegruppe- og kampanjenivå) viser også baner, men skjuler søkeord som ble gjentatt underveis. Dette er nyttig for å se konverteringstrakter som består av forskjellige søkeord, og finne ut hvordan kundene veksler mellom søkeord.

Banelengde gir deg et overordnet bilde av hvilke handlinger kundene utfører på veien mot en konvertering, eller hvilke sider de besøker underveis.

Du kan bruke banelengderapporten til å se på klikk. Hvis du for eksempel ser at de fleste konverteringene dine skjer etter flere klikk, bør du kanskje avgrense søkeordene og annonsene dine. Husk at denne rapporten bare gjenspeiler søkeordene og annonsene i kontoen din, og dette er grunnen til at disse klikkbanene kan virke kortere enn forventet.

Du kan også bruke rapporten for banelengde for å se på visninger. Du kan for eksempel se hvorvidt de fleste konverteringer skjer etter at kunden har søkt flere ganger etter deg, eller etter den første gangen vedkommende ser annonsen din.

I Tidsintervall kan du se hvor lang tid en kunde bruker på å fullføre en konvertering etter

 • den første visningen av en annonse i Søkenettverket
 • det første klikket på nettstedet ditt
 • det siste klikket på nettstedet ditt

«Klikkanalyse»-rapportene

Første klikk-analyse er en god indikator på hvilke søkeord som førte kundene til nettstedet ditt, mens Siste klikk-analyse viser hva som fullførte konverteringen. Du kan sammenlikne dem med selgerne i et varehus: Én selger er den første personen som snakker med kunden, mens en annen selger gjennomfører salget.

Attribusjonsmodellering-rapporten

En attribusjonsmodell er regelen eller settet med regler som bestemmer hvordan æren for konverteringer tilskrives de ulike trinnene i en konverteringstrakt. Hvis du vil vite mer om Attribusjonsmodellering-rapporten og hvordan du bruker attribusjonsmodeller, se Om attribusjonsmodeller.

Attribusjonsterminologi

Generelt sett kan du hente ut mange viktige data og opplysninger fra Google Ads-kontoen din. Ettersom det kan ta litt tid å huske alt sammen, kan du bruke listen nedenfor for å få en oversikt over begrepene vi har nevnt her.

 • Annonseklikk per konvertering: Totalt antall annonseklikk i konverteringstrakter delt på antall konverteringer.
 • Annonsevisninger per konvertering: Totalt antall annonsevisninger i konverteringstrakter delt på antall konverteringer.
 • Assisterte konverteringer: Antallet konverteringer som ble assistert av en bestemt kampanje, en bestemt annonsegruppe eller et bestemt søkeord. Assisterte konverteringer omfatter ikke siste klikk-konverteringer.
 • Attribusjon: Tilordning av verdi til forskjellige interaksjoner i konverteringstrakten til en kunde.
 • Siste klikk: Alle klikk på søkeannonser som skjer like før en konvertering.
 • Siste klikk-konverteringer: Antall konverteringer som har en bestemt kampanje, en bestemt annonsegruppe eller et bestemt søkeord som siste forutgående søkeannonseklikk.
 • Banelengde (visninger): Totalt antall søkeannonsevisninger som ble utført før en konvertering. Det kan være annonser som ble klikket på, og annonser som ikke ble klikket på.
 • Banelengde (klikk): Totalt antall søkeannonseklikk, medregnet det siste klikket, som ble utført før en konvertering.
 • Tidsintervall (fra første visning): Total tid fra brukeren ser en av søkeannonsene dine for første gang (uavhengig av om den ble klikket på eller ikke) og frem til konvertering.
 • Tidsintervall (fra første klikk): Total tid fra brukeren klikker på én av søkeannonsene dine for første gang og frem til konvertering.
 • Tidsintervall (fra siste klikk): Total tid fra siste klikk og frem til konvertering. Tidsintervallet fra siste klikk kan være betydelig ettersom Google Ads registrerer en konvertering som skjer innenfor konverteringsvinduet ditt etter det siste klikket.
 • Toppbaner (klikk): Beskriver sekvensen med søkeannonseklikk som fører til en konvertering. Kan være på søkeord-, annonsegruppe- og kampanjenivå.
 • Toppbaner (visninger): Beskriver sekvensen med søkeannonsevisninger som fører til en konvertering. Kan være på søkeord-, annonsegruppe- og kampanjenivå.
 • Toppbaner (klikk, bare overganger): Her skjules etterfølgende, gjentatte klikk i en konverteringstrakt.
 • Toppbaner (visninger, bare overganger): Her skjules etterfølgende, gjentatte visninger i en konverteringstrakt.

Veiledning

Sånn finner du attribusjonsrapportene dine

 1. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre.
 2. Velg Attribusjon for søk under Måling.

Slik legger du til attribusjonsdata i tabeller på Kampanjer-siden

 1. Velg Kampanjer på sidemenyen.
 2. Bruk filterikonet Filter og velg dataene du vil ta med.
Merk: Ikke alle attribusjonsberegninger er tilgjengelige fra Kampanjer-siden. Finn ut mer om attribusjonsmodeller i rapportkolonnene dine

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt