Over attributierapporten

Nadat u Conversies bijhouden heeft ingesteld, heeft u toegang tot attributierapporten. Dit zijn handige rapporten over uw conversies (de belangrijke acties die klanten uitvoeren op uw website, zoals een aankoop of registratie voor een nieuwsbrief).

Voordelen

In attributierapporten staan de paden die klanten volgen om conversies te voltooien. De rapporten bieden inzicht in de manier waarop uw verschillende advertentie-activiteiten samen bijdragen aan conversies. U kunt bijvoorbeeld zien of bepaalde zoekwoorden conversies hebben ondersteund die uiteindelijk plaatsvonden via andere zoekwoorden. Dit geeft u meer inzicht in de conversiepaden van uw klanten dan wanneer u alleen kijkt naar het laatst geklikte zoekwoord.

Uw attributierapporten vinden

U kunt met attributierapporten verschillende aspecten van de conversiegegevens interpreteren. 

Attributierapporten vinden:

  1. Log in op uw Google Ads-account.
  2. Klik rechtsboven op het gereedschapsicoon Google Ads | Gereedschap [icoon].
  3. Selecteer bij Metingen de optie Attributie.

Tip

Als u meerdere Google Ads-accounts beheert met een manageraccount (MCC-account), kunt u conversies bijhouden voor meerdere accounts. Als u conversies bijhouden voor meerdere accounts heeft ingesteld, gebruikt u de attributierapporten in het manageraccount (Mijn Klantencentrum).

Rapportinstellingen gebruiken

U kunt voor attributierapporten de volgende opties instellen. Gebruik deze instellingen om uw rapporten aan te passen en de gegevens te bekijken die het belangrijkst zijn voor uw bedrijf.

Periode

Welke conversies er in het rapport worden opgenomen, hangt af van de periode die u selecteert. Klik rechtsbovenaan de pagina op de periode om deze voor het hele rapport te updaten. Als u perioden wilt vergelijken, klikt u op de symbolen < en > in elke kolom om de betreffende kolom uit te vouwen en gegevens voor elke periode te bekijken.

Opmerking: In het rapport Modelvergelijking ziet u mogelijk een bericht waarin staat dat historische gegevens slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn voor de geselecteerde periode. Dit kan zijn omdat uw account onlangs pas in aanmerking is gekomen voor attributie via meerdere netwerken. In het rapport worden automatisch alle netwerken en campagnes uitgefilterd die niet voldoende gegevens hebben. Zo worden nauwkeurige prestatiestatistieken geboden. Selecteer een recentere periode om volledige gegevens te bekijken.

Dimensie

Klik linksbovenaan de pagina op het dropdownmenu Dimensie om aan te passen welk stukje gegevens er in het rapport wordt weergegeven. U kunt bijvoorbeeld Campagnes, Advertentiegroepen en Zoekwoorden kiezen.

Conversieactie

Selecteer welke conversieacties u in het rapport wilt opnemen door in het midden bovenaan de pagina op het dropdownmenu Conversieactie te klikken. Elk rapport bevat standaard alle conversieacties die u heeft geselecteerd in de instelling Opnemen in conversies.

Overzichtsperiode

Gebruik het bedieningselement Overzichtsperiode om de overzichtsperiode van een attributierapport te wijzigen in 30, 60 of 90 dagen. In de meeste rapporten wordt bij het openen een overzichtsperiode van 30 dagen weergegeven.

Opmerking: De optie Overzichtsperiode is niet hetzelfde als de instelling Conversieperiode.

Een overzichtsperiode in de attributierapporten bepaalt tot hoever vóór een conversie advertentie-interacties in aanmerking komen voor attributiekrediet. Als de overzichtsperiode bijvoorbeeld 30 dagen is, wordt er bij de toewijzing van krediet voor een conversie die op 30 januari plaatsvond, rekening gehouden met advertentie-interacties die van 31 december tot 30 januari plaatsvonden.

Een conversieperiode is de periode na een advertentie-interactie waarin een conversie wordt geregistreerd in Google Ads. Meer informatie over conversieperioden

Het rapport Modelvergelijking bevat een optie voor de overzichtsperiode die andere rapporten niet bevatten. Met de optie Standaard stelt u de overzichtsperiode van het rapport in op hetzelfde aantal dagen dat u heeft geselecteerd als conversieperiode voor elke conversieactie in Tools > Meting > Conversies.

Het rapport Overzicht

In het rapport Overzicht krijgt u een algemeen overzicht van uw conversiepaden. Het rapport bevat informatie over het aantal dagen en advertentie-interacties dat gebruikers nodig hadden om een conversie te genereren, hoeveel van uw conversies uit advertentie-interacties op meer dan één apparaat bestaan en welke campagnes het effectiefst zijn in de ondersteuning van conversies. Dit geeft u waardevolle inzichten in het proces dat klanten doorlopen voordat ze een conversie genereren.

Het rapport Toppaden

In het rapport Toppaden worden de meest voorkomende paden weergegeven die uw klanten volgen om een conversie te voltooien. De informatie in dit rapport is gebaseerd op de advertenties waarop uw klanten hebben geklikt voordat er een conversie plaatsvond. U kunt in het rapport Toppaden meer details bekijken door opties te selecteren in de dropdownmenu's.

Het menu Weergave

In het rapport worden standaard paden weergegeven die een gedetailleerd overzicht geven van de reeksen advertentie-interacties van gebruikers die voorafgingen aan een conversie. Opeenvolgende advertentie-interacties met dezelfde dimensiewaarde worden samengevoegd tot één contactpunt waarbij het aantal herhaalde interacties staat vermeld.

Selecteer Transitiepaden in het menu Weergave bovenaan het rapport om de reeksen van advertentie-interacties van gebruikers voorafgaand aan de conversie in meer detail te bekijken. Transitiepaden behandelen opeenvolgende advertentie-interacties met dezelfde dimensiewaarde als 1 interactie. Dit is handig om te zien hoe klanten op hun pad naar conversie schakelen tussen verschillende zoekwoorden, advertentiegroepen of campagnes.

De dimensie Apparaten

Selecteer de dimensie Apparaten om paden uit te splitsen in de apparaten die uw doelgroep gebruikt. U ziet dan het apparaattype (desktop, tablet, mobiel). 2 aangrenzende elementen in het pad zijn voor verschillende apparaten, maar niet per se een ander apparaattype. Zo kunt u de volgorde onderzoeken waarin mensen doorgaans verschillende apparaten gebruiken voordat ze een conversie voltooien.

Het rapport Padstatistieken

In het rapport Padstatistieken ziet u hoelang het duurt voordat gebruikers een conversie genereren en hoeveel interacties hiervoor nodig zijn. U ziet ook hoeveel conversies er na een bepaald aantal dagen of interacties hebben plaatsgevonden en hoeveel die conversies waard zijn.

Gem. aantal dagen/uren tot conversie

Standaard wordt in het rapport 'Gem. aantal dagen tot conversie' weergegeven. In deze weergave ziet u hoelang het duurt voordat een klant een conversie voltooit. Er is een rij voor elke dag van de laatste advertentie-interactie tot aan de conversie.

Gebruik het dropdownmenu 'Meten vanaf' om de tijd weer te geven die is gemeten vanaf de eerste of de laatste advertentie-interactie. Gebruik het dropdownmenu 'Meten in' om Dagen of Uren te selecteren.

De weergave 'Gem. aantal dagen tot conversie' of 'Gem. aantal uren tot conversie' kan u inzicht geven in de duur van uw online verkoopcyclus. Als uw advertenties een directe call-to-action zijn, zoals een uitverkoop van één dag of een registratie voor een evenement, wilt u waarschijnlijk minder dagen of uren tot de conversie zien. Als u een campagne voor merkbekendheid laat lopen, is een langere vertraging (meer dagen/uren tot de conversie) mogelijk geschikter. U kunt deze informatie gebruiken om te controleren of uw campagnes werken zoals u verwacht en om te bepalen welke conversieperiode het beste is voor elke conversieactie.

Gem. aantal interacties tot conversie

Als u wilt zien hoeveel interacties het kost om een conversie te genereren, selecteert u het tabblad Gem. aantal interacties tot conversie. U kunt deze weergave gebruiken om te zien welke frequentie het waardevolst is voor het genereren van conversies. Houd er rekening mee dat dit rapport alleen de zoekwoorden en advertenties in uw Google Ads-account weergeeft. Als de interactiepaden korter lijken dan u zou verwachten, is dat de reden.

Het rapport Ondersteunde conversies

In het rapport Ondersteunde conversies wordt het aantal conversies weergegeven dat uw advertenties hebben ondersteund. De laatste klik voorafgaand aan een conversie wordt vaak als de belangrijkste beschouwd. Maar daarvóór waren er wellicht andere advertentie-interacties die uw klanten in de richting van die conversie hebben geleid. De kolommen Ondersteunde klikken en weergaven en Conversiewaarde geven u hiervan een vollediger beeld. Deze kolommen tonen het aantal conversies waarbij een bepaalde dimensie (zoals netwerk, campagne, advertentiegroep, enzovoort) werd weergegeven op het conversiepad, maar niet de laatste conversie-interactie was.

Dit rapport is een goede bron om snel te achterhalen welke van uw advertentie-activiteiten de meeste conversies opleveren. Misschien ontdekt u dat sommige zoekwoorden maar voor heel weinig conversies de laatste klik zijn, maar dat deze zoekwoorden veel conversies hebben ondersteund. In deze gevallen kunt u ervoor kiezen de investering voor deze zoekwoorden te verhogen om te testen of u meer conversies kunt genereren voor uw bedrijf.

Het rapport Modelvergelijking

Een attributiemodel is de regel, of de verzameling regels, die bepaalt hoe het conversiekrediet aan de stappen van een conversiepad wordt toegewezen. Ga voor meer informatie over het rapport Modelvergelijking en het gebruik van attributiemodellen naar Over attributiemodellen.

Verschillen tussen de conversiegegevens in attributierapporten en op de pagina Campagnes

Er kunnen verschillen bestaan tussen de conversiegegevens in uw attributierapporten en die op de pagina Campagnes. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in de manier waarop conversies worden geteld in verschillende netwerken, de tijd van de gebeurtenis en conversiebronnen.

Aan de hand van attributierapporten kunt u schatten hoe wijzigingen in uw attributiemodel van invloed kunnen zijn op de conversierapportage. Met conversies op de pagina Campagnes kunt u de prestaties evalueren en optimaliseren nadat u uw attributiemodel heeft gewijzigd. In attributierapporten kunt u ook eerdere prestaties bekijken door de kolommen voor 'huidig model' te gebruiken.

Hoe de rapportage verschilt

Hieronder ziet u hoe conversies op verschillende manieren worden gerapporteerd in attributierapporten en op de pagina Campagnes:

  Attributierapporten De pagina Campagnes
Tijd van gebeurtenis Tijd van conversie Tijd van de advertentiequery voorafgaand aan de klik die tot de conversie heeft geleid (voeg kolommen van het type 'op conv.tijd' toe aan de pagina Campagnes zodat de informatie overeenkomt met de rapportagetijd in attributierapporten)
Gedekte netwerken Zoeknetwerk, YouTube (inclusief Google-videopartners) en Google Display Netwerk Zoeknetwerk (inclusief zoekpartners), YouTube (inclusief Google-videopartners), Google Display Netwerk, Gmail, Google Maps
Gedekte campagnetypen Zoeknetwerk, Shopping (inclusief slimme Shopping), video, display (exclusief alleen betalen voor conversies) Zoeknetwerk, Shopping (inclusief slimme Shopping), video, display, Discovery, app, hotel
Gedekte video-indelingen

Advertentiereeks, bumper, InStream die niet kan worden overgeslagen, InStream die kan worden overgeslagen

Bumper, masthead, InStream die niet kan worden overgeslagen, outstream, InStream die kan worden overgeslagen, video discovery
Gedekte conversies

'Conversies bijhouden' in Google Ads*, Google Analytics-doelen en -conversies importeren, offline conversies importeren, belconversies (click-to-call, oproepen importeren, oproepconversies via de website)

*Opmerking: YouTube-videoweergaven worden alleen vastgelegd via 'Conversies bijhouden' in Google Ads

Alle bronnen in attributierapporten, plus app-conversies en conversies via winkelbezoeken
Geschiedenisperioden

Conversieperioden worden in de attributierapporten op dezelfde manier toegepast als op de pagina Campagnes.

Daarnaast kunt u in de attributierapporten een 'overzichtsperiode' gebruiken om te bepalen voor hoe ver vóór een conversie u advertentie-interacties wilt opnemen voor de gegevens in de rapporten. Neem bijvoorbeeld alleen advertentie-interacties op die binnen 30 dagen na conversies hebben plaatsgevonden (ongeacht de conversieperioden van die conversies).

Het rapport Modelvergelijking bevat ook een standaardoptie voor de overzichtsperiode. Met de optie Standaard wordt de overzichtsperiode voor elke conversie ingesteld op de bijbehorende conversieperiode.

Er wordt een 'conversieperiode' ingesteld voor elke conversieactie in Tools > Metingen > Conversies. Conversies zonder voorafgaande advertentie-interactie binnen de conversieperiode worden niet meegeteld in Google Ads. Meer informatie over conversieperioden vindt u hier.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false