Over attributierapporten

Nadat u 'Conversies bijhouden' heeft ingesteld, heeft u toegang tot een handige reeks rapporten over uw conversies (de belangrijke acties die uw klanten uitvoeren op uw website, zoals aankopen of aanmeldingen).

In attributierapporten staan de meest voorkomende paden die uw klanten volgen wanneer ze een conversie voltooien. Tegelijkertijd worden de conversies toegeschreven aan verschillende advertenties, klikken en factoren.

Attributierapporten kunnen u uitgebreide informatie geven over de paden die gebruikers volgen wanneer ze conversies genereren voor uw bedrijf. Zo kunt u bijvoorbeeld nagaan of bepaalde zoekwoorden conversies hebben ondersteund die uiteindelijk via andere zoekwoorden hebben plaatsgevonden. Dit geeft u meer inzicht in de conversiepaden van uw klanten dan wanneer u alleen kijkt naar het laatst geklikte zoekwoord.

Hieronder vertellen we u waar u de attributierapporten kunt vinden en wat u hieruit kunt afleiden.

Tip

Als u meerdere Google Ads-accounts beheert met een manageraccount (MCC-account), kunt u conversies bijhouden voor meerdere accounts. Maak in dat geval gebruik van de attributierapporten in het manageraccount (Mijn Klantencentrum-account). U ziet in uw attributierapporten dan de conversiepaden van klanten in meerdere Google Ads-accounts.

Opmerking

Attributierapporten zijn alleen beschikbaar voor advertenties in het zoeknetwerk, en zijn niet beschikbaar voor app-conversies of conversies in de winkel. Alleen de rapporten over activiteit via verschillende apparaten bevatten conversies via verschillende apparaten.

Over de rapporten

Attributierapporten helpen u de verschillende aspecten van uw conversiegegevens te interpreteren.

Attributierapporten vinden:

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram .
 3. Selecteer onder Meting de optie Toeschrijving voor het zoeknetwerk.

Het rapport 'Overzicht' in het gedeelte 'Toeschrijving'

In het rapport 'Overzicht' krijgt u een algemeen overzicht van uw conversiepaden. Er wordt niet alleen aangegeven hoeveel conversies u heeft ontvangen, maar ook hoeveel dagen, advertentieklikken en advertentievertoningen er gemiddeld nodig zijn om gebruikers een conversie te laten genereren. Dit geeft u waardevolle insights met betrekking tot de lengte van uw conversiepaden.

Op de overzichtspagina kunt u een historische periode kiezen om conversies te bekijken die in de afgelopen dertig, zestig of negentig dagen hebben plaatsgevonden. Deze functionaliteit verschilt van de instelling Conversieperiode, waarmee wordt bepaald wanneer een klik werd geregistreerd als conversie.

Meer informatie over conversieperioden

De rapporten over conversies

Als u meerdere conversieacties heeft gedefinieerd, kunt u in het rapport Topconversies bekijken hoeveel conversies u heeft ontvangen voor elke conversieactie.

In het rapport Ondersteunde conversies wordt het aantal conversies weergegeven dat is ondersteund door uw advertenties.

De laatste klik voorafgaand aan een conversie wordt vaak als de belangrijkste beschouwd. Maar daarvóór waren er wellicht andere klikken en vertoningen die uw klanten in de richting van die conversie hebben geleid.  Aan de hand van de volgende twee statistieken krijgt u hier meer inzicht in:

 • Door klikken ondersteunde conversies: Alle door klikken (met uitzondering van de laatste klik) ondersteunde conversies voor elk zoekwoord.
 • Door vertoningen ondersteunde conversies: Conversies die zijn ondersteund door vertoningen vóór de laatste klik. In dit rapport kunt u zien hoeveel conversies elk zoekwoord of elke advertentiegroep of campagne heeft ondersteund met een vertoning.

Dit rapport is een uitstekende bron om snel de zoekwoorden te identificeren die de meeste conversies genereren. Misschien ontdekt u dat sommige zoekwoorden de laatste klik zijn voor zeer weinig conversies, maar dat deze zoekwoorden veel conversies hebben ondersteund. In deze gevallen kunt u ervoor kiezen de investering voor deze zoekwoorden te verhogen om te testen of u meer conversies kunt genereren voor uw bedrijf.

De rapporten over activiteit via verschillende apparaten

In de rapporten Apparaten, Ondersteunende apparaten en Apparaatpaden wordt niet alleen weergegeven wanneer klanten interactie met meerdere advertenties hebben voordat ze een conversie voltooien, maar ook wanneer ze dat doen op verschillende apparaten. Hiermee krijgt u waardevolle inzichten in hoe uw klanten verschillende apparaten gebruiken op hun pad naar conversie. Bekijk Over toeschrijving via verschillende apparaten voor meer informatie.

De rapporten over paden

In het rapport Toppaden worden de meest voorkomende paden weergegeven die uw klanten volgen om een conversie te voltooien. Het rapport biedt deze informatie op basis van de advertenties die voorafgaand aan een conversie zijn weergegeven, aangeklikt of beide. Binnen dit rapport kunt u specifiekere rapporten bekijken door opties in het dropdown-menu te selecteren. 

 • Bij Advertentiegroeppad (klikken), Campagnepad (klikken) en Zoekwoordpad (klikken) wordt de reeks klikken weergegeven die klanten hebben uitgevoerd voordat ze een conversie voltooiden en hoe vaak die reeks heeft plaatsgevonden.
 • Bij Advertentiegroeppad (vertoningen), Campagnepad (vertoningen), en Zoekwoordpad (vertoningen) wordt de reeks vertoningen weergegeven die klanten zagen voordat ze een conversie voltooiden. Dit rapport is beperkt tot een frequentie van tien of minder conversies om de privacy van gebruikers te beschermen.
 • In de rapporten over transitiepaden (voor klikken en vertoningen en op zoekwoord-, advertentiegroep- en campagneniveau) worden ook paden weergegeven, maar worden zoekwoorden samengevouwen die onderweg zijn herhaald. Dit is handig om conversiepaden te bekijken die uit verschillende zoekwoorden bestaan en te zien hoe klanten van het ene naar het andere zoekwoord gaan.

Het rapport Padlengte geeft u een algemeen overzicht van de stappen die uw klanten doorlopen of de pagina's die ze bezoeken bij het genereren van een conversie.

U kunt het rapport 'Padlengte' gebruiken om klikken te bekijken. Als u bijvoorbeeld ziet dat de meeste conversies plaatsvinden na meerdere klikken, betekent dit dat er wellicht nog mogelijkheden zijn om uw zoekwoorden en advertenties te verfijnen. Houd voor ogen dat dit rapport alleen rekening houdt met de zoekwoorden en advertenties in uw account. Hierdoor kunnen de klikpaden korter lijken dan u misschien zou verwachten.

U kunt het rapport 'Padlengte' ook gebruiken om vertoningen te bekijken. U kunt bijvoorbeeld zien of de meeste conversies plaatsvinden nadat de klant meerdere keren heeft gezocht of na de eerste keer dat deze uw advertentie heeft gezien.

In het rapport Vertraging wordt aangegeven hoe lang een klant doet over het voltooien van een conversie na de volgende stappen:

 • De eerste vertoning van een advertentie in het zoeknetwerk
 • De eerste klik op uw website
 • De laatste klik op uw website

De rapporten over klikanalyse

Het rapport Eerste-klik-analyse is een goede manier om te ontdekken welke zoekwoorden uw klanten naar uw website brengen. Aan de hand van het rapport 'Laatste-klik-analyse' kunt u bepalen waardoor de conversie is voltooid. Beschouw deze klikken als verschillende verkopers in een warenhuis: de ene verkoper kan als eerste met de klant hebben gesproken terwijl de andere verkoper de aankoop heeft afgerond.

Het rapport 'Toeschrijvingsmodel'

Een toeschrijvingsmodel is de regel, of de verzameling regels, die bepaalt hoe de conversiewaarde aan de stappen van een conversiepad wordt toegewezen. In Over toeschrijvingsmodellen vindt u meer informatie over het rapport 'Toeschrijvingsmodel' en hoe u toeschrijvingsmodellen kunt gebruiken.

Terminologie met betrekking tot toeschrijving

U kunt in uw Google Ads-account veel interessante gegevens en informatie vinden. Wellicht duurt het even voordat alles wat we hier hebben besproken, is bezonken. Gebruik daarom de onderstaande lijst als cheatsheet met de belangrijkste termen.

 • Advertentieklikken per conversie: Het totale aantal advertentieklikken op conversiepaden gedeeld door het aantal conversies.
 • Advertentievertoningen per conversie: Het totale aantal advertentievertoningen op conversiepaden gedeeld door het aantal conversies.
 • Ondersteunde conversies: Het aantal conversies dat werd ondersteund door een bepaalde campagne, advertentiegroep of een bepaald zoekwoord. Ondersteunde conversies omvatten geen laatste-klik-conversies.
 • Toeschrijving: Het toeschrijven van waarde aan de verschillende interacties op het conversiepad van een klant.
 • Laatste klikken: Alle klikken op zoekadvertenties die precies voor een conversie plaatsvinden.
 • Laatste-klik-conversies: Het aantal conversies waarbij een bepaalde campagne, advertentiegroep of een bepaald zoekwoord de onmiddellijk voorafgaande zoekadvertentieklik was.
 • Padlengte (vertoningen): Het totale aantal vertoningen van zoekadvertenties voorafgaand aan een conversie. Hier kan al dan niet op zijn geklikt.
 • Padlengte (klikken): Het totale aantal klikken op advertenties in het zoeknetwerk (inclusief de 'laatste klik') voorafgaand aan een conversie.
 • Vertraging (vanaf eerste vertoning): De totale tijd vanaf het moment dat de gebruiker voor het eerst een van uw zoekadvertenties ziet (geklikt of niet geklikt) tot de conversie.
 • Vertraging (vanaf eerste klik): De totale tijd vanaf het moment dat de gebruiker voor het eerst op een van uw zoekadvertenties klikt tot de conversie.
 • Vertraging (vanaf laatste klik): De totale tijd vanaf het moment dat de laatste klik plaatsvond tot de conversie. Aangezien Google Ads conversies registreert na de laatste klik binnen uw conversieperiode, kan er een aanzienlijke periode liggen tussen de laatste klik en de conversie.
 • Toppaden (klikken): Dit beschrijft de reeks van zoekadvertentieklikken die hebben geleid tot een conversie. Deze gegevens kunnen worden weergegeven op zoekwoord-, advertentiegroep- en campagneniveau.
 • Toppaden (vertoningen): Dit beschrijft de reeks zoekadvertentievertoningen die hebben geleid tot een conversie. Deze gegevens kunnen worden weergegeven op zoekwoord-, advertentiegroep- en campagneniveau.
 • Toppaden (klikken, alleen transitie): Bij deze optie worden opeenvolgende 'herhaalklikken' samengevouwen op een conversiepad.
 • Toppaden (vertoningen, alleen transitie): Bij deze optie worden opeenvolgende 'herhaalvertoningen' samengevouwen op een conversiepad.

Instructies

Uw toeschrijvingsrapporten vinden

 1. Klik rechtsboven op het gereedschapspictogram .
 2. Selecteer onder 'Meting' de optie Attributie voor het zoeknetwerk.

Attributiegegevens toevoegen aan tabellen op de pagina Campagnes

 1. Selecteer Campagnes in het paginamenu.
 2. Selecteer met het filterpictogram Filter de gegevens die u wilt opnemen.
Opmerking: Niet alle attributiestatistieken zijn beschikbaar op de pagina Campagnes. Meer informatie over attributiemodellen in uw rapportkolommen.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen