Par attiecinājuma pārskatiem

Kad būsit iestatījis reklāmguvumu uzskaiti, varēsit piekļūt vairākiem noderīgiem pārskatiem par saviem reklāmguvumiem (proti, par nozīmīgām darbībām, ko klienti veic jūsu tīmekļa vietnē, piemēram, pirkumiem vai reģistrēšanos jaunumu saņemšanai pa e-pastu).

Attiecinājuma pārskati parāda klientu ceļu līdz reklāmguvuma nodrošināšanai un attiecina reklāmguvumu uz dažādām reklāmām, klikšķiem un citiem ar šo ceļu saistītiem faktoriem, kas ir saistīti ar šo ceļu.

Attiecinājuma pārskati var sniegt detalizētu informāciju par ceļiem, kurus veicot lietotāji nodrošināja reklāmguvumus jūsu uzņēmumam. Varat uzzināt, vai konkrēti atslēgvārdi veicināja reklāmguvumus, kas vēlāk tika nodrošināti, izmantojot citus atslēgvārdus. Skatot šo informāciju, nevis tikai datus par pēdējiem atslēgvārdiem, uz kuriem noklikšķināts, varat labāk izprast potenciālo klientu reklāmguvuma ceļus.

Tālāk ir aprakstīts, kur atrast attiecinājuma pārskatus un kādu informāciju tie var jums sniegt.

Padoms

Ja pārvaldāt vairākus Google Ads kontus, izmantojot pārziņa kontu (KC), jūs varat izmantot starpkontu reklāmguvumu uzskaiti. Ja izmantojat starpkontu reklāmguvumu uzskaiti, izmantojiet attiecinājuma pārskatus pārziņa kontā (KC). Šādā gadījumā savos attiecinājuma pārskatos varēsit redzēt klientu reklāmguvumu ceļus vairākos Google Ads kontos.

Piezīme

Attiecinājuma pārskati ir pieejami tikai meklēšanas tīkla reklāmām. Tie nav pieejami lietotnēs un veikalā nodrošinātiem reklāmguvumiem. Vairāku ierīču reklāmguvumi ir ietverti tikai pārskatos par darbībām vairākās ierīcēs.

Par pārskatiem

Attiecinājuma pārskati palīdz saprast dažādus jūsu reklāmguvumu datu aspektus.

Lai atrastu attiecinājuma pārskatus, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Pierakstieties Google Ads kontā.
 2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 3. Sadaļā “Novērtēšana” atlasiet Meklēt attiecinājumu.

Attiecinājuma kopsavilkuma pārskats

Kopsavilkuma pārskatā varat skatīt detalizētu informāciju par reklāmguvumu ceļiem. Tajā varat uzzināt ne tikai to, cik daudz reklāmguvumu esat saņēmis, bet arī vidējo rādītāju par dienām, reklāmu klikšķiem un reklāmu seansiem, kas bija nepieciešami, lai lietotāji nodrošinātu reklāmguvumu. Šī ir vērtīga informācija par to, cik gari ir jūsu reklāmguvumu ceļi.

Kopsavilkuma lapā varat izmantot vēstures periodu, lai skatītu reklāmguvumus, kas radušies pēdējās 30, 60 vai 90 dienās. Šī funkcionalitāte atšķiras no reklāmguvumu perioda iestatījuma, kas tiek izmantots, lai noteiktu, kad klikšķis ir reģistrēts kā reklāmguvums.

Uzziniet vairāk par reklāmguvumu periodiem.

Reklāmguvumu pārskati

Ja esat definējis vairākas reklāmguvumu darbības, pārskatā Galvenie reklāmguvumi varat uzzināt, cik reklāmguvumu ir katrai reklāmguvuma darbībai.

Pārskatā Veicināti reklāmguvumi ir norādīts to reklāmguvumu skaits, kuru nodrošināšanu ir veicinājušas jūsu reklāmas.

Nereti vissvarīgākais ir pēdējais klikšķis pirms reklāmguvuma. Tomēr iepriekš varētu būt bijuši arī citi klikšķi un seansi, kas palīdzējuši klientiem nodrošināt šo reklāmguvumu.  Kopainu labāk ļauj izprast divi rādītāji, kas minēti tālāk.

 • Klikšķu veicināti reklāmguvumi: visi reklāmguvumi (atbilstoši katram atslēgvārdam), kurus veicinājuši klikšķi, izņemot pēdējo klikšķi.
 • Seansu veicināti reklāmguvumi: reklāmguvumi, kurus veicinājuši seansi pirms pēdējā klikšķa. Šajā pārskatā varat skatīt, cik daudz reklāmguvumu, izmantojot seansu, veicinājis katrs atslēgvārds, reklāmu kopa vai kampaņa.

Šis pārskats ir lielisks resurss, lai ātri noteiktu, kuri atslēgvārdi palīdz nodrošināt visvairāk reklāmguvumu. Iespējams, pamanīsit, ka daži atslēgvārdi nodrošina pēdējos klikšķus ļoti mazam skaitam reklāmguvumu, bet faktiski veicina daudz reklāmguvumu. Šādos gadījumos ieteicams palielināt ieguldījumus šajos atslēgvārdos, lai noskaidrotu, vai varat savam uzņēmumam nodrošināt vairāk reklāmguvumu.

Pārskati par darbībām vairākās ierīcēs

Pārskatos Ierīces, Palīgierīces un Ierīču ceļi varat uzzināt ne vien to, ka klienti ir mijiedarbojušies ar vairākām reklāmām pirms reklāmguvuma nodrošināšanas, bet arī to, ka mijiedarbība ir veikta, izmantojot vairākas ierīces. Šī ir vērtīga informācija par to, kā jūsu klienti izmanto dažādas ierīces ceļā uz reklāmguvumu. Vairāk informācijas skatiet rakstā Par vairāku ierīču attiecinājumu.

Ceļu pārskati

Pārskats Populārākie ceļi parāda ceļus, ko jūsu klienti visbiežāk izmanto reklāmguvuma nodrošināšanai. Šie dati atspoguļo informāciju par reklāmām, kuras tika parādītas un/vai uz kurām klienti noklikšķināja pirms reklāmguvuma nodrošināšanas. Atlasot iespējas šī pārskata nolaižamajā izvēlnē, ir pieejami konkrētāki pārskati. 

 • Pārskati Reklāmu kopas ceļš (klikšķi), Kampaņas ceļš (klikšķi) un Atslēgvārda ceļš (klikšķi) parāda, kādā secībā klienti ir klikšķinājuši pirms reklāmguvuma nodrošināšanas, kā arī minētās secības biežumu.
 • Pārskati Reklāmu kopas ceļš (seansi), Kampaņas ceļš (seansi) un Atslēgvārda ceļš (seansi) parāda, kādā secībā klienti redzēja seansus pirms reklāmguvuma nodrošināšanas. Lai aizsargātu lietotāju konfidencialitāti, šis pārskats tiek slēgts, ja tiek nodrošināti ne vairāk kā 10 reklāmguvumi.
 • Pārejas ceļa pārskatos (klikšķiem un seansiem atslēgvārda, reklāmu kopas un kampaņas līmenī) arī tiek rādīti ceļi, bet ceļa laikā atkārtotie atslēgvārdi ir sakļauti. Tas lieliski noder, lai noskaidrotu reklāmguvumu ceļus, ko veido dažādi atslēgvārdi, kā arī to, kā klienti pāriet no viena atslēgvārda pie cita.

Pārskatā Ceļa garums ir sniegta detalizēta informācija par to, kādas darbības ir veikuši vai kādas lapas apmeklējuši jūsu klienti pirms reklāmguvuma nodrošināšanas.

Pārskatu “Ceļa garums” varat izmantot, lai skatītu informāciju par klikšķiem. Piemēram, ja redzat, ka jūsu reklāmguvumi visbiežāk tiek nodrošināti pēc vairākiem klikšķiem, iespējams, varat uzlabot atslēgvārdus un reklāmas. Ņemiet vērā, ka šajā pārskatā ir atspoguļoti tikai jūsu konta atslēgvārdi un reklāmas. Šī iemesla dēļ klikšķu ceļi varētu šķist īsāki, nekā gaidījāt.

Pārskatu “Ceļa garums” varat arī izmantot, lai skatītu seansu datus. Piemēram, varat noskaidrot, kad tiek nodrošināta lielākā daļa reklāmguvumu — tad, kad klients ir veicis meklēšanu vairākas reizes, vai arī tad, kad pirmo reizi ir ieraudzījis jūsu reklāmu.

Pārskatā Aizkavēšanās laiks varat uzzināt, cik daudz laika klientam ir nepieciešams, lai nodrošinātu reklāmguvumu pēc tālāk minētajām darbībām.

 • Pirmais meklēšanas tīkla reklāmas seanss
 • Pirmais lietotāja veiktais klikšķis jūsu vietnē
 • Pēdējais lietotāja veiktais klikšķis jūsu vietnē

Klikšķa analīzes pārskati

Pārskats Pirmā klikšķa analīze ir noderīgs, lai noskaidrotu, kuri atslēgvārdi ir piesaistījuši klientus jūsu vietnei, bet “Pēdējā klikšķa analīze” palīdz saprast, kas nodrošināja reklāmguvumu. Iedomājieties, ka tie ir dažādi pārdevēji universālveikalā: viens pārdevējs pirmais uzrunā klientu, bet cits — noslēdz darījumu.

Attiecinājuma modelēšanas pārskats

Attiecinājuma modelis ir kārtula vai kārtulu kopums, kas nosaka, kā darbībām reklāmguvuma ceļā tiek piešķirta vērtība. Lai uzzinātu vairāk par attiecinājuma modelēšanas pārskatu un šo modeļu izmantošanu, skatiet rakstu Par attiecinājuma modeļiem.

Attiecinājuma terminoloģija

Savā Google Ads kontā varat iegūt daudz dažādu vērtīgu datu un informācijas. Lai to visu iegaumētu, var paiet kāds laiks, tāpēc izmantojiet tālāk doto sarakstu kā nelielu špikeri ar šeit minētajiem terminiem.

 • Reklāmu klikšķi uz vienu reklāmguvumu: reklāmguvumu ceļos veikto reklāmas klikšķu kopskaits, kas dalīts ar kopējo reklāmguvumu skaitu.
 • Reklāmu seansi uz vienu reklāmguvumu: reklāmu seansu kopskaits reklāmguvumu ceļos, kas dalīts ar kopējo reklāmguvumu skaitu.
 • Veicinātie reklāmguvumi: to reklāmguvumu skaits, kuru nodrošināšanu veicināja konkrēta kampaņa, reklāmu kopa vai atslēgvārds. Veicinātajos reklāmguvumos nav ietverti pēdējā klikšķa reklāmguvumi.
 • Attiecinājums: vērtības piešķiršana dažādām mijiedarbībām klienta reklāmguvuma ceļā.
 • Pēdējie klikšķi: jebkuri klikšķi uz meklēšanas reklāmas, kas tika veikti tieši pirms reklāmguvuma.
 • Pēdējā klikšķa reklāmguvumi: to reklāmguvumu skaits, ko konkrēta kampaņa, reklāmu kopa vai atslēgvārds ieguva tieši pirms klikšķa uz meklēšanas reklāmas.
 • Ceļa garums (seansi): kopējais meklēšanas reklāmu seansu skaits pirms reklāmguvuma. Tās var būt reklāmas, uz kurām tika vai netika noklikšķināts.
 • Ceļa garums (klikšķi): kopējais uz meklēšanas reklāmām veikto klikšķu skaits, ieskaitot pēdējo klikšķi pirms reklāmguvuma.
 • Aizkavēšanās laiks (kopš pirmā seansa): kopējais laiks, kas pagājis līdz reklāmguvumam kopš brīža, kad skatītājam pirmo reizi tika parādīta kāda no jūsu meklēšanas reklāmām (neatkarīgi no tā, vai viņš uz tās noklikšķināja).
 • Aizkavēšanās laiks (kopš pirmā klikšķa): kopējais laiks, kas pagājis līdz reklāmguvumam kopš brīža, kad lietotājs pirmo reizi noklikšķināja uz kādas no jūsu meklēšanas reklāmām.
 • Aizkavēšanās laiks (kopš pēdējā klikšķa): kopējais laiks, kas pagājis kopš pēdējā klikšķa līdz reklāmguvumam. Pēc pēdējā klikšķa iespējama ievērojama aizkavēšanās, jo Google Ads ieskaitīs reklāmguvumu, kas radies pēc pēdējā klikšķa reklāmguvumu periodā norādīto dienu laikā.
 • Populārākie ceļi (klikšķi): raksturo meklēšanas reklāmu klikšķu secību, kas noved pie reklāmguvuma. Tas var būt atslēgvārda, reklāmu kopas un kampaņas līmenī.
 • Populārākie ceļi (seansi): raksturo meklēšanas reklāmu seansu secību, kas noved pie reklāmguvuma. Tas var būt atslēgvārda, reklāmu kopas un kampaņas līmenī.
 • Populārākie ceļi (klikšķi, tikai pārejas): reklāmguvuma ceļā sakļauj secīgus atkārtotus klikšķus.
 • Populārākie ceļi (seansi, tikai pārejas): reklāmguvuma ceļā sakļauj secīgus atkārtotus seansus.

Norādījumi

Kā atrast attiecinājuma pārskatus

 1. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas .
 2. Sadaļā “Novērtēšana” atlasiet Meklēt attiecinājumu.

Kā pievienot attiecinājuma datus tabulām lapā Kampaņas

 1. Lapas izvēlnē atlasiet Kampaņas.
 2. Izmantojot filtra ikonu Filtrs, atlasiet iekļaujamos datus.
Piezīme. Ne visa attiecinājuma metrika ir pieejami kampaņu lapā. Uzziniet vairāk par attiecinājuma modeļiem pārskatu slejās.

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.