Apie priskyrimo ataskaitas

Nustatę konversijų stebėjimą, turėsite prieigą prie patogaus konversijų (svarbių veiksmų, kuriuos klientai atlieka jūsų svetainėje, pvz., įsigijimo ar prisiregistravimo el. paštu) ataskaitų rinkinio.

Priskyrimo ataskaitose rodomi keliai, kuriais ėjo klientai iki atlikdami konversiją, ir konversija priskiriama skirtingiems skelbimams, paspaudimams ir veiksniams, vykusiems šio proceso metu.

Priskyrimo ataskaitose gali būti pateikiama išsami informacija apie kelius, vedančius žmones į jūsų verslo konversijas. Galite matyti, ar tam tikri raktiniai žodžiai padeda vykdyti pagalbines konversijas, kurios galiausiai įvykdomos naudojant kitus raktinius žodžius. Tai suteikia galimybę geriau suprasti potencialių klientų konversijų kelius nei tiesiog peržiūrint paskutinį kartą spustelėtą raktinį žodį.

Toliau aprašysime, kur rasti priskyrimo ataskaitas ir kas jose nurodoma.

Patarimas

Jei naudodami valdytojo paskyrą (MKC) valdote kelias „Google Ads“ paskyras, galite naudoti keliose paskyrose vykstančių konversijų stebėjimo funkciją. Jei naudojate keliose paskyrose vykstantį konversijų stebėjimą, valdytojo paskyroje (MKC) naudokite priskyrimo ataskaitas. Taip galėsite savo Priskyrimo ataskaitose matyti klientų konversijų kelius keliose „Google Ads“ paskyrose.

Pastaba

Teikiamos tik Paieškos tinklo skelbimų priskyrimo ataskaitos. Programos konversijų ir konversijų parduotuvėje priskyrimo ataskaitos neteikiamos. Tik ataskaita „Veikla keliuose įrenginiuose“ apima konversijas keliuose įrenginiuose.

Apie ataskaitas

Priskyrimo ataskaitos padeda suprasti skirtingus konversijų duomenų aspektus.

Jei norite rasti priskyrimo ataskaitas, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google Ads“ paskyros.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite veržliarakčio piktogramą .
 3. Skiltyje „Vertinimas“ pasirinkite Ieškoti priskyrimo.

Priskyrimo apžvalgos ataskaita

Apžvalgos ataskaitoje pateikiamas išsamus konversijų kelių vaizdas. Joje pateikiamas ne tik jūsų gautų konversijų skaičius, tačiau ir vidutinis dienų, skelbimo paspaudimų ir skelbimo parodymų skaičius iki tol, kol naudotojai atlieka konversiją. Čia pateikiama vertinga įžvalga, koks yra jūsų konversijų kelių ilgis.

Puslapyje „Apžvalga“ galite naudoti istorijos langą ir peržiūrėti konversijas, įvykusias per pastarąsias 30, 60 ar 90 dienų. Ši funkcija skiriasi nuo konversijų lango nustatymo, kuris naudojamas siekiant nustatyti, kada paspaudimas bus užregistruotas kaip konversija.

Sužinokite daugiau apie konversijų langus

Konversijų ataskaitos

Jei yra nustatyta keletas konversijų veiksmų, Dažniausių konversijų ataskaitoje pateikiama informacija, kiek kiekvienas konversijos veiksmas gavo konversijų.

Pagalbinių konversijų ataskaitoje rodomas konversijų, kurias gauti padėjo reklamavimas, skaičius.

Dažnai paskutinis paspaudimas prieš konversiją yra pats svarbiausias. Tačiau, vertinant visą kelią, kiti paspaudimai ir parodymai galėjo paskatinti klientus įvykdyti konversiją.  Aiškesnį vaizdą galite susidaryti peržiūrėję du skaičius:

 • konversijos po paspaudimų: visos konversijos, įvykusios po paspaudimų, išskyrus paskutinį kiekvieno raktinio žodžio paskutinį paspaudimą;
 • konversijos po parodymų: konversijos, įvykusios po parodymų prieš paskutinį paspaudimą. Šioje ataskaitoje matyti, kiek konversijų įvykdyti padėjo parodymą suaktyvinęs raktinis žodis, skelbimų grupė arba kampanija.

Ši ataskaita – puikus būdas greitai nustatyti raktinius žodžius, pelnančius daugiausia konversijų. Galite pastebėti, kad keli raktiniai žodžiai yra labai nedaugelio konversijų paskutinis paspaudimas, bet yra daugelio konversijų pagalbiniai raktiniai žodžiai. Tokiais atvejais galite pabandyti padidinti investicijas į tuos raktinius žodžius, kad sužinotumėte, ar taip sulauksite daugiau įmonės konversijų.

Veiklos keliuose įrenginiuose ataskaitos

Įrenginių, Pagalbinių įrenginių ir Įrenginių kelių ataskaitose pateikiama ne tik klientų sąveika su skirtingais skelbimais prieš jiems atliekant konversiją, bet ir informacija, kai jie tai daro naudodamiesi skirtingais įrenginiais. Tai vertingos įžvalgos jums, kaip klientai naudojasi skirtingais įrenginiais prieš atlikdami konversiją. Jei reikia daugiau informacijos, žr. Apie priskyrimą keliems įrenginiams.

Kelių ataskaitos

Dažniausi keliai parodo dažniausius kelius, kaip klientai įvykdo konversiją. Informacija pateikiama atsižvelgiant į prieš įvykstant konversijai parodytus ir (arba) spustelėtus skelbimus. Šioje ataskaitoje galite matyti konkrečią informaciją pasirinkę parinktis išskleidžiamajame meniu. 

 • Skelbimų grupės kelias (paspaudimai), Kampanijos kelias (paspaudimai) ir Raktinio žodžio kelias (paspaudimai) parodo paspaudimų seką, kaip klientai juos atliko prieš įvykdydami konversiją, ir kaip dažnai ta seka buvo pakartojama.
 • Skelbimų grupės kelias (parodymai), Kampanijos kelias (parodymai) ir Raktinio žodžio kelias (parodymai) parodo parodymų prieš klientams įvykdžius konversiją seką. Siekiant apsaugoti žmonių privatumą, ši ataskaita nutraukiama kas 10 ar mažiau konversijų.
 • Perėjimo kelio ataskaitose (skirtose paspaudimams ir parodymams, taip pat raktinio žodžio, skelbimų grupės ir kampanijos lygiais) irgi pateikiami keliai, tačiau čia raktiniai žodžiai, kurie buvo pakartoti, yra sutraukiami. Ji naudinga norint peržiūrėti konversijų kelius, sudarytus iš skirtingų raktinių žodžių, ir sužinoti, kaip klientai pereina nuo vieno raktinio žodžio prie kito.

Kelio ilgio ataskaitoje pateikiama išsami informacija apie klientų atliekamus veiksmus arba puslapius, kuriuos jie peržiūri, kol įvykdo konversiją.

„Kelio ilgio“ ataskaitoje galite peržiūrėti paspaudimus. Pavyzdžiui, jei matysite, kad daugelis jūsų konversijų įvykdomos po kelių paspaudimų, gali būti galimybių patikslinti raktinius žodžius ir skelbimus. Atminkite, kad ši ataskaita atspindi tik jūsų paskyroje esančius raktinius žodžius ir skelbimus, todėl būtent dėl šios priežasties paspaudimų keliai gali atrodyti trumpesni nei tikėjotės.

Peržiūrėti parodymus taip pat galite naudodami ataskaitą „Kelio ilgis“. Pavyzdžiui, galite matyti, ar daugiausia konversijų buvo atlikta po to, kai klientas ieškojo kelis kartus, ar kai pirmą kartą pamatė jūsų skelbimą.

Laiko delsos ataskaitoje nurodoma, kiek klientui reikia laiko įvykdyti konversiją po:

 • pirmo Paieškos tinklo skelbimo parodymo;
 • pirmo jūsų svetainės paspaudimo;
 • paskutinio jūsų svetainės paspaudimo.

Paspaudimų analizės ataskaitos

Pirmo paspaudimo analizė yra geras būdas sužinoti, kuriuos raktinius žodžius naudodami klientai sužinojo apie jūsų svetainę, o „Paskutinio paspaudimo analizė“ padeda pamatyti, kas užbaigė konversiją. Įsivaizduokite tai kaip skirtingus parduotuvės pardavėjus: vienas jų gali būti asmuo, pirmasis kalbėjęs su klientu, o kitas – aptarnavęs klientą šiam nusprendus įsigyti prekę.

Priskyrimo modeliavimo ataskaita

Priskyrimo modelis yra taisyklė arba taisyklių rinkinys, kuris lemia, kaip konversijos kelių veiksmams priskiriami konversijų kreditai. Daugiau apie priskyrimo modeliavimo ataskaitą ir priskyrimo modelių naudojimą galite sužinoti skiltyje Apie priskyrimo modelius.

Priskyrimo terminija

Iš esmės yra pateikiama daug puikių duomenų ir informacijos iš jūsų „Google Ads“ paskyros. Visai šiai informacijai įsiminti gali prireikti šiek tiek laiko, todėl pasinaudokite žemiau pateiktu sąrašu kaip čia naudojamų terminų atmintine.

 • Vienos konversijos skelbimo paspaudimų skaičius: bendras skelbimo paspaudimų konversijos keliuose skaičius, padalytas iš konversijų skaičiaus.
 • Vienos konversijos skelbimo parodymų skaičius: bendras skelbimo parodymų konversijos keliuose skaičius, padalytas iš konversijų skaičiaus.
 • Pagalbinės konversijos: konversijų, kurios įvyko padedant tam tikrai kampanijai, skelbimų grupei ar raktiniam žodžiui, skaičius. Į pagalbines konversijas neįtraukiamos paskutinio paspaudimo konversijos.
 • Priskyrimas: verčių priskyrimas skirtingoms sąveikoms kliento konversijos kelyje.
 • Paskutiniai paspaudimai: bet kokio paieškos skelbimo paspaudimas prieš pat atliekant konversiją.
 • Paskutinio paspaudimo konversijos: konversijų, kai iš karto prieš joms įvykstant buvo spustelėtas tam tikros kampanijos, skelbimų grupės ar raktinio žodžio paieškos skelbimas, skaičius.
 • Kelio ilgis (parodymai): bendras paieškos skelbimo parodymų iki konversijos skaičius. Nesvarbu, ar skelbimai spustelėjami, ar ne.
 • Kelio ilgis (paspaudimai): bendras paieškos skelbimų paspaudimų skaičius, įskaitant paskutinį paspaudimą, iki konversijos.
 • Laiko delsa (nuo pirmo parodymo): bendras laikas nuo tada, kai žiūrintysis pirmą kartą pamato vieną iš paieškos skelbimų (nesvarbu, ar jis spustelėjamas), iki konversijos.
 • Laiko delsa (nuo pirmo paspaudimo): bendras laikas nuo tada, kai naudotojas pirmą kartą spustelėja vieną iš paieškos skelbimų, iki konversijos.
 • Laiko delsa (nuo paskutinio paspaudimo): bendras laikas nuo paskutinio paspaudimo iki konversijos. Nuo paskutinio paspaudimo gali būti delsiama ilgai, nes „Google Ads“ skaičiuos konversijas, atliktas po paskutinio paspaudimo per konversijų lango laikotarpį.
 • Dažniausi keliai (paspaudimai): nurodoma paieškos skelbimo paspaudimų, po kurių atlikta konversija, seka. Gali būti raktinio žodžio, skelbimų grupės ir kampanijos lygiu.
 • Dažniausi keliai (parodymai): nurodoma paieškos skelbimo parodymų, po kurių atliekama konversija, seka. Gali būti raktinio žodžio, skelbimų grupės ir kampanijos lygiu.
 • Dažniausi keliai (paspaudimai, tik perėjimas): sutraukiami nuoseklūs „pasikartojantys paspaudimai“ konversijos kelyje.
 • Dažniausi keliai (parodymai, tik perėjimas): sutraukiami nuoseklūs pasikartojantys parodymai konversijos kelyje.

Instrukcijos

Susijusios nuorodos

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta