Σχετικά με τις αναφορές απόδοσης

Αφού ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πρακτικό σύνολο αναφορών σχετικά με τις μετατροπές, δηλαδή τις σημαντικές ενέργειες που πραγματοποιούν οι πελάτες στον ιστότοπό σας, όπως είναι οι αγορές ή οι εγγραφές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι αναφορές απόδοσης εμφανίζουν τις διαδρομές που ακολουθούν οι πελάτες για να ολοκληρώσουν μια μετατροπή και αποδίδουν τη μετατροπή σε διάφορες διαφημίσεις, κλικ και άλλους παράγοντες κατά τη διαδρομή.

Οι αναφορές απόδοσης μπορούν να σας παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδρομές που οδηγούν τους χρήστες σε μετατροπές για την επιχείρησή σας. Μπορείτε να δείτε αν ορισμένες λέξεις-κλειδιά υποβοήθησαν τις μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν τελικά μέσω άλλων λέξεων-κλειδιών. Με αυτόν τον τρόπο, έχετε καλύτερη εικόνα σχετικά με τις διαδρομές μετατροπών των δυνητικών πελατών σας, σε σύγκριση με την εικόνα που παρέχει η απλή εξέταση της λέξης-κλειδιού στην οποία έγινε το τελευταίο κλικ.

Παρακάτω, θα εξηγήσουμε πού μπορείτε να βρείτε τις αναφορές απόδοσης και ποιες πληροφορίες παρέχουν.

Συμβουλή

Αν διαχειρίζεστε πολλούς λογαριασμούς Google Ads μέσω ενός λογαριασμού υπεύθυνου (MCC), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών. Αν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση μετατροπής μεταξύ λογαριασμών, χρησιμοποιήστε τις αναφορές απόδοσης στον λογαριασμό υπευθύνου (MCC). Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να δείτε στις αναφορές απόδοσης τις διαδρομές μετατροπών των πελατών μεταξύ πολλών λογαριασμών Google Ads.

Σημείωση

Οι αναφορές απόδοσης διατίθενται μόνο για διαφημίσεις του Δικτύου αναζήτησης. Δεν διατίθενται για μετατροπές εφαρμογών και για μετατροπές εντός καταστήματος. Μόνο οι αναφορές "Δραστηριότητα μεταξύ συσκευών" περιλαμβάνουν μετατροπές μεταξύ συσκευών.

Σχετικά με τις αναφορές

Οι αναφορές απόδοσης σάς βοηθούν να κατανοήσετε διαφορετικές πτυχές των δεδομένων μετατροπών.

Για να βρείτε αναφορές απόδοσης:

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Στην πάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο εργαλείων .
 3. Στην ενότητα Μέτρηση, επιλέξτε Απόδοση αναζήτησης.

Η αναφορά "Επισκόπηση απόδοσης"

Η αναφορά επισκόπησης παρέχει μια υψηλού επιπέδου προβολή των διαδρομών μετατροπών. Σας ενημερώνει όχι μόνο πόσες μετατροπές λάβατε, αλλά και πόσες ημέρες, κλικ σε διαφημίσεις και εμφανίσεις διαφημίσεων χρειάστηκαν κατά μέσο όρο οι χρήστες για να πραγματοποιήσουν μετατροπή. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το μήκος των διαδρομών μετατροπής.

Στη σελίδα "Επισκόπηση", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο ιστορικού, για να δείτε μετατροπές που έχουν συμβεί μέσα στις τελευταίες 30, 60 ή 90 ημέρες. Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαφορετική από τη ρύθμιση παραθύρου μετατροπής, η οποία χρησιμοποιείται, για να καθορίσει πότε ένα κλικ καταγράφεται ως μετατροπή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα παράθυρα μετατροπής

Οι αναφορές "Μετατροπές"

Αν έχετε ορίσει πολλές ενέργειες μετατροπών, η αναφορά Δημοφιλέστερες μετατροπές σάς ενημερώνει πόσες μετατροπές λάβατε για κάθε ενέργεια μετατροπής.

Στην αναφορά Υποβοηθούμενες μετατροπές εμφανίζεται ο αριθμός μετατροπών που υποβοήθησαν οι διαφημίσεις σας.

Συχνά, το τελευταίο κλικ πριν από μια μετατροπή θεωρείται αποκλειστικά υπεύθυνο για αυτήν. Ωστόσο, κατά μήκος της διαδρομής μπορεί να υπάρχουν άλλα κλικ και εμφανίσεις που οδήγησαν τους πελάτες σας σε αυτήν τη μετατροπή.  Υπάρχουν δύο αριθμοί που μπορούν να σας δώσουν πιο συνολική εικόνα:

 • Μετατροπές υποβοηθούμενες με κλικ: Όλες οι μετατροπές που υποβοηθήθηκαν από κλικ (εκτός από το τελευταίο κλικ) για κάθε λέξη-κλειδί.
 • Μετατροπές υποβοηθούμενες με εμφανίσεις: Μετατροπές που υποβοηθήθηκαν από εμφανίσεις πριν το τελευταίο κλικ. Αυτή η αναφορά σάς επιτρέπει να βλέπετε πόσες μετατροπές υποβοήθησε κάθε λέξη-κλειδί, ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια με μια εμφάνιση.

Αυτή η αναφορά αποτελεί έναν σπουδαίο πόρο για τον γρήγορο εντοπισμό των λέξεων-κλειδιών που συμβάλλουν στην προώθηση των περισσότερων μετατροπών. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι ορισμένες λέξεις-κλειδιά αποτελούν το τελευταίο κλικ για ελάχιστες μετατροπές, αλλά ότι έχουν στην ουσία υποβοηθήσει πολλές μετατροπές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να δοκιμάσετε να αυξήσετε την επένδυση για αυτές τις λέξεις-κλειδιά, για να δείτε αν μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες μετατροπές για την επιχείρησή σας.

Οι αναφορές Δραστηριότητα μεταξύ συσκευών

Στις αναφορές Συσκευές, Συσκευές υποβοήθειας και Διαδρομές συσκευών μπορείτε να δείτε όχι μόνο πότε οι πελάτες αλληλεπίδρασαν με πολλές διαφημίσεις πριν να ολοκληρώσουν μια μετατροπή, αλλά και πότε αυτές οι αλληλεπιδράσεις έγιναν σε πολλές συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο λαμβάνετε πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τις διάφορες συσκευές κατά τη διαδρομή τους προς τη μετατροπή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Σχετικά με την απόδοση μεταξύ συσκευών.

Η αναφορά "Διαδρομές"

Στην αναφορά Δημοφιλέστερες διαδρομές μπορείτε να δείτε τις συνηθέστερες διαδρομές που χρησιμοποιούν οι πελάτες σας για την ολοκλήρωση μιας μετατροπής. Παρέχει αυτές τις πληροφορίες με βάση τις διαφημίσεις που προβλήθηκαν ή στις οποίες έγινε κλικ ή και τα δύο, πριν από την πραγματοποίηση μιας μετατροπής. Στα πλαίσια αυτής της αναφοράς μπορείτε να δείτε πιο συγκεκριμένες αναφορές, χρησιμοποιώντας τις επιλογές του αναπτυσσόμενου μενού. 

 • Οι αναφορές Διαδρομή ομάδας διαφημίσεων (Κλικ), Διαδρομή καμπάνιας (Κλικ) και Διαδρομή λέξης-κλειδιού (Κλικ) εμφανίζουν την ακολουθία των κλικ που πραγματοποίησαν οι πελάτες προτού ολοκληρώσουν μια μετατροπή, καθώς και τη συχνότητα με την οποία έλαβε χώρα η ακολουθία αυτή.
 • Οι αναφορές Διαδρομή ομάδας διαφημίσεων (Εμφανίσεις), Διαδρομή καμπάνιας (Εμφανίσεις) και Διαδρομή λέξης-κλειδιού (Εμφανίσεις) εμφανίζουν την ακολουθία των εμφανίσεων που είδαν οι πελάτες προτού ολοκληρώσουν μια μετατροπή. Για την προστασία του απορρήτου των χρηστών, αυτή η αναφορά αποκόπτεται σε συχνότητα 10 ή λιγότερων μετατροπών.
 • Οι αναφορές Διαδρομής μετάβασης (για κλικ και εμφανίσεις, καθώς και σε επίπεδο λέξης-κλειδιού, ομάδας διαφημίσεων και καμπάνιας) εμφανίζουν επίσης διαδρομές, συμπτύσσοντας όμως λέξεις-κλειδιά που επαναλήφθηκαν. Αυτό είναι χρήσιμο για την παρακολούθηση των διαδρομών μετατροπής που αποτελούνται από διαφορετικές λέξεις-κλειδιά και του τρόπου μετάβασης των πελατών μεταξύ λέξεων-κλειδιών.

Στην αναφορά Μήκος διαδρομής μπορείτε να δείτε σε υψηλό επίπεδο τα βήματα που πραγματοποιούν ή τις σελίδες που βλέπουν οι πελάτες σας πριν από την ολοκλήρωση μιας μετατροπής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναφορά "Μήκος διαδρομής", για να εξετάσετε τα κλικ. Για παράδειγμα, αν βλέπετε ότι οι περισσότερες μετατροπές σας πραγματοποιούνται μετά από πολλαπλά κλικ, μπορεί να υπάρχουν μερικές ευκαιρίες για να κάνετε πιο συγκεκριμένες τις λέξεις-κλειδιά και τις διαφημίσεις σας. Έχετε υπόψη ότι αυτή η αναφορά αντικατοπτρίζει μόνο τις λέξεις-κλειδιά και τις διαφημίσεις στο λογαριασμό σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συγκεκριμένες διαδρομές κλικ ενδέχεται να φαίνονται πιο σύντομες από το αναμενόμενο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την αναφορά Μήκους διαδρομής για να δείτε τις εμφανίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε αν οι περισσότερες μετατροπές πραγματοποιούνται αφού ο πελάτης πραγματοποιήσει αναζήτηση πολλές φορές ή την πρώτη φορά που θα δει τη διαφήμισή σας.

Με την αναφορά Χρονική καθυστέρηση μπορείτε να μάθετε πόσο χρόνο χρειάζεται ένας πελάτης, για να ολοκληρώσει μια μετατροπή μετά από τα παρακάτω:

 • την πρώτη εμφάνιση μιας διαφήμισης Δικτύου αναζήτησης
 • το πρώτο του κλικ στον ιστότοπό σας
 • Το τελευταίο του κλικ στον ιστότοπό σας

Οι αναφορές "Ανάλυση κλικ"

Η Ανάλυση πρώτου κλικ είναι ένας καλός τρόπος να μάθετε ποιες λέξεις-κλειδιά φέρνουν τους πελάτες στον ιστότοπό σας, ενώ η "Ανάλυση τελευταίου κλικ" σάς βοηθά να δείτε ποιο ήταν το κλικ που ολοκλήρωσε τη μετατροπή. Μπορείτε να θεωρήσετε τα κλικ αυτά ως διαφορετικούς πωλητές σε ένα πολυκατάστημα: ο ένας πωλητής μπορεί να είναι αυτός που μίλησε πρώτος στον πελάτη, ενώ κάποιος άλλος πωλητής έκλεισε τη συμφωνία.

Η αναφορά "Μοντέλο απόδοσης"

Ένα μοντέλο απόδοσης είναι ο κανόνας ή το σύνολο κανόνων που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμετοχή στην πραγματοποίηση των μετατροπών πιστώνεται στα βήματα που αποτελούν τις διαδρομές μετατροπών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αναφορά "Μοντέλο απόδοσης" και τον τρόπο χρήσης των μοντέλων απόδοσης στο άρθρο Σχετικά με τα μοντέλα απόδοσης.

Ορολογία απόδοσης

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν πολλά σπουδαία δεδομένα και πληροφορίες που μπορείτε να αποκομίσετε από τον λογαριασμό σας Google Ads. Επειδή θα μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα έως ότου καταφέρετε να τα θυμάστε όλα αυτά, μπορείτε να ανατρέχετε στην παρακάτω λίστα με τους όρους που αναφέραμε εδώ.

 • Κλικ διαφημίσεων ανά μετατροπή: Ο συνολικός αριθμός των κλικ σε διαφημίσεις σε διαδρομές μετατροπής δια του αριθμού των μετατροπών.
 • Εμφανίσεις διαφημίσεων ανά μετατροπή: Ο συνολικός αριθμός των εμφανίσεων διαφημίσεων σε διαδρομές μετατροπής δια του αριθμού των μετατροπών.
 • Υποβοηθούμενες μετατροπές: Ο αριθμός των μετατροπών που υποβοηθήθηκαν από μια συγκεκριμένη καμπάνια, ομάδα διαφημίσεων ή λέξη-κλειδί. Στις υποβοηθούμενες μετατροπές δεν περιλαμβάνονται οι μετατροπές τελευταίου κλικ.
 • Απόδοση: Εκχώρηση αξίας στις διάφορες αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διαδρομή μετατροπής ενός πελάτη.
 • Τελευταία κλικ: Κάθε κλικ σε διαφημιστικό αναζήτησης που έλαβε χώρα αμέσως πριν από μια μετατροπή.
 • Μετατροπές τελευταίου κλικ: Ο αριθμός των μετατροπών για τις οποίες το αμέσως προηγούμενο κλικ έγινε στο διαφημιστικό αναζήτησης μιας συγκεκριμένης καμπάνιας, ομάδας διαφημίσεων ή λέξης-κλειδιού.
 • Μήκος διαδρομής (εμφανίσεις): Ο συνολικός αριθμός εμφανίσεων διαφημιστικών αναζήτησης που προηγήθηκαν μιας μετατροπής. Θα μπορούσαν να είχαν γίνει ή όχι κλικ σε αυτές.
 • Μήκος διαδρομής (κλικ): Ο συνολικός αριθμός κλικ σε διαφημιστικά αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου του "τελευταίου κλικ", που προηγήθηκαν μιας μετατροπής.
 • Χρονική καθυστέρηση (από την πρώτη εμφάνιση): Ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που ο χρήστης είδε για πρώτη φορά ένα από τα διαφημιστικά αναζήτησης (στο οποίο έχει γίνει ή όχι κλικ) μέχρι τη μετατροπή.
 • Χρονική καθυστέρηση (από το πρώτο κλικ): Ο συνολικός χρόνος από την πρώτη φορά που ο χρήστης έκανε κλικ σε ένα διαφημιστικό αναζήτησης μέχρι τη μετατροπή.
 • Χρονική καθυστέρηση (από το τελευταίο κλικ): Ο συνολικός χρόνος από τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε το "τελευταίο κλικ" μέχρι τη μετατροπή. Μπορεί να υπάρχει σημαντική καθυστέρηση από το τελευταίο κλικ, καθώς το Google Ads θα καταμετρήσει μια μετατροπή που συμβαίνει μετά το τελευταίο κλικ εντός του παραθύρου μετατροπής που έχετε ορίσει.
 • Δημοφιλέστερες διαδρομές (κλικ): Περιγράφει την ακολουθία των κλικ σε διαφημίσεις αναζήτησης που οδήγησαν σε μετατροπή. Μπορεί να είναι σε επίπεδο λέξης-κλειδιού, ομάδας διαφημίσεων και καμπάνιας.
 • Δημοφιλέστερες διαδρομές (εμφανίσεις): Περιγράφει την ακολουθία εμφανίσεων διαφημίσεων αναζήτησης που οδήγησαν σε μετατροπή. Μπορεί να υπολογίζεται σε επίπεδο λέξης-κλειδιού, ομάδας διαφημίσεων και καμπάνιας.
 • Δημοφιλέστερες διαδρομές (κλικ, μόνο μετάβαση): Συμπτύσσει τα διαδοχικά "επαναλαμβανόμενα κλικ" σε μια διαδρομή μετατροπής.
 • Δημοφιλέστερες διαδρομές (εμφανίσεις, μόνο μετάβαση): Συμπτύσσει τις διαδοχικές "επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις" σε μια διαδρομή μετατροπής.

Οδηγίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας