Om tilskrivningsrapporter

Når du har konfigureret konverteringssporing, har du adgang til tilskrivningsrapporter, som er en række nyttige rapporter om dine konverteringer (dvs. de vigtige handlinger, som dine kunder foretager på dit website, f.eks. et køb eller en tilmelding til et mailnyhedsbrev).

Fordele

I tilskrivningsrapporterne kan du se de stier, som kunderne følger på vejen mod en konvertering, og du kan få indsigt i, hvordan dine forskellige annonceringstiltag samarbejder om at generere konverteringer. Du kan f.eks. se, om bestemte søgeord har assisteret konverteringer, der fandt sted via andre søgeord. Det giver dig større indsigt i dine potentielle kunders konverteringsstier, end hvis du kun ser på det sidste søgeord, der blev klikket på.

Sådan finder du dine tilskrivningsrapporter

Tilskrivningsrapporter hjælper dig med at forstå forskellige aspekter af dine konverteringsdata. Tilskrivningsrapporter er kun tilgængelige for annoncer på Søgenetværket.

Sådan finder du tilskrivningsrapporter:

  1. Log ind på din Google Ads-konto.
  2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre.
  3. Vælg Tilskrivning under "Måling".

Tip!

Hvis du administrerer flere Google Ads-konti via en managerkonto (MCC, My Client Center), kan du bruge konverteringssporing på tværs af konti. Når du har konfigureret konverteringssporing på tværs af konti, skal du bruge tilskrivningsrapporterne på managerkontoen (MCC).

Sådan bruger du styringselementer til rapporter

Tilskrivningsrapporterne har følgende styringselementer til rapporter. Brug disse styringselementer til at tilpasse dine rapporter og gennemgå de data, der er vigtigst for din virksomhed.

Datointerval

Det datointerval, som du vælger, afgør, hvilke konverteringer der skal medtages i rapporten. Klik på datointervallet øverst til højre på siden for at opdatere datointervallet for hele rapporten. Hvis du vælger at sammenligne datointervaller, kan du klikke på symbolerne "< >", der vises i hver kolonne, for at udvide kolonnen og få vist data for hvert datointerval.

Dimension

Klik på rullemenuen "Dimension" øverst til venstre på siden for at ændre, hvilken del af rapporten der vises. For de fleste rapporter kan du vælge Kampagner, Annoncegrupper, Søgeord eller Enheder.

Konverteringshandling

Vælg, hvilke konverteringshandlinger der skal medtages i din rapport, ved at klikke på rullemenuen "Konverteringshandling" øverst på siden. Som standard indeholder hver rapport alle de konverteringshandlinger, som du har valgt i indstillingen "Inkluder i "Konverteringer'".

Tilbagebliksperiode

Brug styringselementet "Tilbagebliksperiode" til at justere tilbagebliksperioden for en tilskrivningsrapport til 30, 60 eller 90 dage. De fleste rapporter viser en 30-dages tilbagebliksperiode, når du åbner dem.

Bemærk! styringselementet "Tilbagebliksperiode" er ikke det samme som indstillingen "Konverteringsperiode".

En tilbagebliksperiode i tilskrivningsrapporterne bestemmer, hvor langt tilbage i tiden fra en konvertering annonceinteraktioner kan tilskrives værdi. For eksempel tager en 30-dages tilbagebliksperiode højde for annonceinteraktioner, der fandt sted fra den 31. december til den 30. januar, ved tildeling af værdi for en konvertering, der finder sted den 30. januar.

En konverteringsperiode er tidsrummet efter en annonceinteraktion, hvor en konvertering registreres i Google Ads. Få flere oplysninger om konverteringsperioder

Rapporten "Sammenligning af modeller" har én valgmulighed for tilbagebliksperiode mere end de andre rapporter. Standardindstillingen indstiller rapportens tilbagebliksperiode til det samme antal dage, som du har valgt som konverteringsperiode for hver konverteringshandling i Værktøjer > Måling > Konverteringer.

Rapporten "Oversigt"

Rapporten "Oversigt" giver dig et overblik over dine konverteringsstier. Den giver dig oplysninger om, hvor mange dage og annonceinteraktioner det tog brugere at konvertere, hvor mange af dine konverteringer omfattede annonceinteraktioner på mere end én enhed, og hvilke kampagner der er mest effektive i forbindelse med assisterede konverteringer. Dette giver værdifuld indsigt i dine kunders rejse hen mod en konvertering.

Rapporten "Topstier"

Rapporten "Topstier" viser de mest almindelige stier, som dine kunder tager for at gennemføre en konvertering. Den giver disse oplysninger baseret på de annoncer, som dine kunder klikkede på, før en konvertering fandt sted. I denne rapport kan du se flere oplysninger ved at vælge i rullemenuerne.

Menuen "Vis"

Som standard viser rapporten stier, som giver et detaljeret kig på sekvenserne af brugeres annonceinteraktioner før konvertering. På hinanden følgende annonceinteraktioner med samme dimensionsværdi samles i et enkelt berøringspunkt, der viser antallet af gentagne interaktioner.

Vælg Overgangsstier i menuen "Vis" øverst i rapporten for at få et mere overordnet overblik over sekvenserne af brugernes annonceinteraktioner før konverteringen. Overgangsstier behandler successive annonceinteraktioner med den samme dimensionsværdi som en enkelt interaktion. Det er nyttigt, hvis du vil se, hvordan kunderne skifter mellem forskellige søgeord, annoncegrupper eller kampagner på deres vej til konvertering.

Dimensionen "Enheder"

Vælg dimensionen Enheder for at se stier fordelt på din målgruppes enheder, som vi viser enhedstypen (computer, tablet, mobil) for. To på hinanden følgende elementer i stien er for forskellige enheder, men ikke nødvendigvis en anden enhedstype. Dette giver dig mulighed for at undersøge den rækkefølge, som brugerne typisk bruger forskellige enheder i, før de gennemfører en konvertering.

Rapporten "Stirelaterede metrics"

Rapporten "Stirelaterede metrics" viser, hvor lang tid der går (og hvor mange interaktioner det kræver), før brugerne konverterer. Den viser også, hvor mange konverteringer der har fundet sted efter et bestemt antal dage eller interaktioner, og hvor meget disse konverteringer er værd.

"Gns. antal dage/timer til konvertering"

Som standard viser rapporten "Gns. antal dage til konvertering". Denne visning fortæller dig, hvor lang tid det tager for en kunde at fuldføre en konvertering med en række for hver dag til konvertering efter den sidste annonceinteraktion.

Brug rullemenuen "Mål fra" til at vise den tid, der måles fra enten den første eller den sidste annonceinteraktion. Brug rullemenuen "Mål i" til at vælge Dage eller Timer.

Visningen "Gns. antal dage/timer til konvertering" kan give dig indsigt i længden af din onlinesalgscyklus. Hvis dine annoncer er en øjeblikkelig opfordring til handling, f.eks. endagsudsalg eller en tilmelding til en begivenhed, skal du se færre dage/timer til konverteringen. Hvis du kører en kampagne med brandbevidsthed, kan længere konverteringstid (dvs. flere dage/timer til konvertering) være mere passende. Du kan bruge disse oplysninger til at hjælpe dig med at forstå, hvorvidt dine kampagner fungerer, som du forventer, og til at bestemme, hvilken konverteringsperiode der er bedst for hver konverteringshandling.

"Gns. antal interaktioner til konvertering"

For at se, hvor mange interaktioner der skal til, før brugerne konverterer, skal du vælge fanen "Gns. antal interaktioner til konvertering". Du kan bruge denne visning til at se, hvilken type frekvens der er mest værdifuld, når det gælder om at øge konverteringer. Husk, at denne rapport kun afspejler søgeord og annoncer på din Google Ads-konto, så hvis disse interaktionsstier virker kortere, end du måske forventede, er det derfor.

Rapporten "Assisterede konverteringer"

Rapporten "Assisterede konverteringer" viser antallet af konverteringer, som din annoncering har assisteret. Ofte bliver det sidste klik før en konvertering krediteret for konverteringen. Men undervejs har andre annonceinteraktioner muligvis ledt dine kunder hen mod denne konvertering. Kolonnen "Klik- og visningsassisteringer" kan give dig et bedre overblik. Den viser antallet af konverteringer, hvor en kampagne eller annoncegruppe blev vist på konverteringsstien, men ikke var den endelige konverteringsinteraktion.

Denne rapport er en god ressource til hurtigt at identificere, hvilke af dine annonceringsaktiviteter der er med til at generere flest konverteringer. Du finder muligvis ud af, at nogle søgeord kun fungerer som sidste klik for meget få konverteringer, men til gengæld har været assisterende ved mange konverteringer. I sådanne tilfælde kan du vælge at prøve med en større investering i disse søgeord for at se, om det kan sikre din virksomhed flere konverteringer.

Rapporten "Sammenligning af modeller"

En tilskrivningsmodel er den regel eller det sæt af regler, der afgør, hvordan konverteringer tilskrives de enkelte trin i konverteringsstierne. Få flere oplysninger om rapporten "Sammenligning af modeller", og hvordan du bruger tilskrivningsmodeller, i Om tilskrivningsmodeller.

Konverteringsdata i tilskrivningsrapporter i stedet for "Kampagner"

Der kan være forskelle i konverteringsdata mellem dine tilskrivningsrapporter og siden "Kampagner". Dette skyldes forskelle i, hvordan konverteringer tælles på tværs af netværk, hændelsestidspunkt og konverteringskilder.

Tilskrivningsrapporter kan hjælpe dig med at estimere, hvordan ændringer af din tilskrivningsmodel kan påvirke konverteringsrapportering. Konverteringer på siden "Kampagner" kan hjælpe dig med at evaluere og optimere effektiviteten, efter du har ændret din tilskrivningsmodel. Du kan også se tidligere effektivitet i tilskrivningsrapporter ved hjælp af kolonnerne "aktuel model".

Sådan varierer rapportering

Her kan du se, hvordan konverteringer rapporteres forskelligt i tilskrivningsrapporter sammenlignet med siden Kampagner:

  Tilskrivningsrapporter Siden "Kampagner"
Hændelsestidspunkt Konverteringstidspunkt Tidspunkt for annonceforespørgslen før det klik, der førte til konverteringen
Netværk Trafik på Google Søgenetværket Søgning (herunder søgepartnere), Displaynetværket, YouTube
Konverteringskilde Konverteringer på annoncørwebsites, konverteringer for klik på telefonnumre, importerede mål/transaktioner fra Analytics, importerede offlinekonverteringer og butiksbesøg. Alle kilder

Hændelsestidspunkt

De primære konverteringskolonner på siden "Kampagner" viser konverteringer baseret på tidspunktet for annonceeksponeringen før det klik, der førte til konverteringen, og ikke tidspunktet for selve konverteringen. Hvis der f.eks. blev klikket på din annonce i sidste uge, og klikket førte til en konvertering i denne uge, rapporteres både klikket og konverteringen til sidste uge i de primære konverteringskolonner. Det gør det muligt at foretage præcis måling af metrics såsom pris pr. konvertering eller annonceafkast, da annonceudgiften ligeledes beregnes ud fra tidspunktet for klikket.

Du kan rapportere konverteringer og konverteringsværdier efter konverteringstidspunktet ved at tilføje kolonnerne "(efter konv.tid)" på siden "Kampagner". Få flere oplysninger

Netværk

Dataene i tilskrivningsrapporterne er kun begrænset til søgetrafik, mens data på siden "Kampagner" omfatter søgepartnertrafik samt konverteringer på Displaynetværket eller YouTube. Vær opmærksom på, at trafik på disse netværk kun kan rapporteres på grundlag af sidste klik.

Konverteringskilde

Visse konverteringskilder understøttes på siden "Kampagner", men er ikke tilgængelige i tilskrivningsrapporterne. Tilskrivningsrapporter tæller kun websitekonverteringer, konverteringer for klik på telefonnumre og importerede mål/transaktioner fra Analytics. Tilskrivningsrapporter tæller ikke andre kilder, f.eks. appkonverteringer. Importerede offlinekonverteringer er kompatible med tilskrivningsrapporter. Vi anbefaler, at du uploader konverteringer for hver 1-2 dage. Konverteringer skal højst være 7 dage gamle, når de uploades. På siden "Kampagner" spores disse andre kilder, men de kan kun rapporteres på grundlag af sidste klik.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet